příloha 2 - Pražská vysoká škola psychosociálních studií

pvsps.cz
  • No tags were found...

příloha 2 - Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Pro některé údaje (datum aktualizace, vytvoření stránky) je možné použít v prohlížeči funkci

„Vlastnosti stránky“.

Obecné zásady internetových citací uvedené za literaturou jako Internetové zdroje 1

JMÉNO autora. Nadpis článku. Název stránky [online]. ©rok, datum publikování. Datum

poslední revize [cit. kdy]. URL adresa stránky.

Pokud je uvedena jako autor organizace píše se na prvním místě její název velkým písmem

např. UNICEF. Datum citování lze uvést zkratkou buď cit. nebo vid.

Praktické příklady

Webové sídlo, internetový portál

Jméno tvůrce. Název. [Typ nosiče]. Místo: nakladatel, datum publikování, datum revize [datum

citování]. Internetová adresa.

POSPÍŠILOVÁ Jindřiška. Knihovny.cz: Projekt portálu knihovnickČch služeb pro veřejnost

[online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2004 [vid. 2010-04-26]. Dostupné z: …..

Webová stránka – vedlejší webová stránka

Jméno tvůrce webového sídla. Název vedlejší stránky. Název webového sídla [Typ nosiče].

Místo: nakladatel, rok publikování, datum revize [datum citování]. Adresa webové stránky.

ČESKO. MINISTERSTVO KULTURY. Literatura a knihovny. MKCR.cz [online]. Praha:

Ministerstvo kultury, ©2007 [cit. 2012-08-16]. Dostupné z: ……….

Příspěvek do webového sídla

Jméno autora příspěvku. Název příspěvku. In: Tvůrce webového sídla. Název webového sídla

[typ nosiče]. Místo:nakladatel, datum, datum revize [datum citování]. Přístupné z: …….

BOROVIČKOVÁ, R. V japonském stylu. In: BORGIS. Novinky.cz [online]. Praha: Borgis,

©2012, 12. dubna 2012 [vid. 2012-10-18], Dostupné z: ……….

Citace v textu

Způsob citování u jednotlivých údajů v práci je dvojí: pod čarou nebo v textu.

Příjmení v textu i pod čarou se mohou psát malými písmeny, je však dovoleno a výhodné pro

přehlednost závěrečné práce používat v odkazech velká písmena na místě, kde je jméno

spojeno s celým odkazem. Zvolený způsob je třeba opět zachovávat v celé práci jednotně.

Pokud se uvádí více publikací v jedné závorce, je třeba jména prvních autorů těchto publikací

oddělit středníkem. Příklad:

(SKÁLA, 1996; BAMBOR, 2002).

1 Pro ně platí také uvedení jména autora na prvním místě, pokud není, tedy rovnou název článku a abecední

seřazení podle prvního písmene.

6