Evaluace PVŠPS

pvsps.cz
  • No tags were found...

dotazníkových šetření. - Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Evaluace PVŠPS – vyhodnocení, analýza a interpretace dat

Poznámka: tabulky uvádějí čísla v absolutních počtech, komentáře obvykle přepočet na procenta.

· Evaluace v závěru roku 2011 se zúčastnilo 54 respondentů, 44 studentek a 10 studentů ve věku

20 – 56 let (80 % respondentů bylo ve věku 20 – 26 let):

věk

pohlaví

žena muž celkem

20 7 1 8

21 13 0 13

22 6 1 7

23 8 2 10

24 1 1 2

25 1 0 1

26 1 2 3

28 1 0 1

29 0 1 1

31 0 1 1

38 1 0 1

39 1 0 1

41 1 0 1

42 1 0 1

43 1 0 1

46 1 0 1

56 0 1 1

celkem 44 10 54

· Celkovou úroveň studia hodnotí jako velmi dobrou 64,8 % respondentů, jako výbornou 25,9 %

respondentů:

úroveň

studia

pohlaví

žena muž celkem

1 10 4 14

2 29 6 35

3 4 0 4

4 1 0 1

1 = výborná, 2 = velmi dobrá, 3 = dobrá, 4 = dostačující, 5 = špatná

· Obsahová stránka studia je hodnocena jako velmi dobrá 64,8 % a jako výborná 20,4 %

respondentů:

pohlaví

žena muž celkem

1 9 2 11

obsah

2 27 8 35

studia

3 8 0 8

1 = výborná, 2 = velmi dobrá, 3 = dobrá, 4 = dostačující, 5 = špatná

1

More magazines by this user
Similar magazines