Evaluace PVŠPS

pvsps.cz
  • No tags were found...

dotazníkových šetření. - Pražská vysoká škola psychosociálních studií

· Způsob výuky hodnotí jako velmi dobrý 55,6 %, jako výborný 20,4 % a jako dobrý 18,5 %

respondentů. Pouze 1 studentka hodnotí způsob výuky jako špatný. Studenti jsou evidentně

spokojenější než studentky (r s = -0,38; p < 0,01):

způsob

výuky

pohlaví

žena muž celkem

1 6 5 11

2 25 5 30

3 10 0 10

4 2 0 2

5 1 0 1

1 = výborný, 2 = velmi dobrý, 3 = dobrý, 4 = dostačující, 5 = špatný

· Přístup pedagogů ke studentům je hodnocen jako velmi dobrý 64,8 % a jako výborný 24,1 %

respondentů. 11,1 % respondentů (6 studentek) hodnotí toto kritérium jako dostačující (5x) až

špatné (1x):

přístup

pedagogů

pohlaví

žena muž celkem

1 10 3 13

2 28 7 35

3 5 0 5

4 1 0 1

1 = výborný, 2 = velmi dobrý, 3 = dobrý, 4 = dostačující, 5 = špatný

· Srozumitelnost výkladu je hodnocena celkově jako velmi dobrá u 53,7 % a jako výborná u 25,9 %

respondentů. 18,5 % respondentů hodnotí toto kritérium jako dobré a 1 studentka jako

dostačující:

srozumitelnost

výkladu

pohlaví

žena muž celkem

1 11 3 14

2 24 5 29

3 8 2 10

4 1 0 1

1 = výborná, 2 = velmi dobrá, 3 = dobrá, 4 = dostačující, 5 = špatná

2

More magazines by this user
Similar magazines