Evaluace PVŠPS

pvsps.cz
  • No tags were found...

dotazníkových šetření. - Pražská vysoká škola psychosociálních studií

· Podle respondentů chodí všichni vyučující na hodiny dobře připraveni (dle 48,1 % rozhodně ano,

dle 40,7 % spíše ano a dle 11,1 % většina vyučujících ano):

pohlaví

žena muž celkem

1 19 7 26

připravenost

2 20 2 22

vyučujících

3 5 1 6

1 = rozhodně ano, 2 = spíše ano, 3 = většina vyučujících ano, 4 = někteří vyučující zas tolik ne

· Dle 92,6 % respondentů dokáží vyučující podněcovat a dobře moderovat diskuzi (dle 42,6 %

většina vyučujících ano, dle 1/3 (33,3 %) spíše ano a dle 16,7 % rozhodně ano):

moderování

diskuzí

pohlaví

žena muž celkem

1 6 3 9

2 14 4 18

3 20 3 23

4 4 0 4

1 = rozhodně ano, 2 = spíše ano, 3 = většina vyučujících ano, 4 = někteří vyučující zas tolik ne

· Všichni respondenti (až na jednu studentku) uvádějí, že vyučující převážně dokáží jasně a

srozumitelně zodpovědět jejich dotazy (dle poloviny respondentů spíše ano, dle 25,9 %

rozhodně ano a dle 25,9 % většina vyučujících ano). Odpovědi jsou závislé na věku – čím jsou

respondenti starší, tím lépe hodnotí odpovědi vyučujících na dotazy (r s = -0,31; p < 0,05):

pohlaví

žena muž celkem

1 9 5 14

odpov. 2 25 2 27

na

dotazy 3 9 3 12

4 1 0 1

1 = rozhodně ano, 2 = spíše ano, 3 = většina vyučujících ano, 4 = někteří vyučující zas tolik ne

· Objem a náročnost dosud probrané látky hodnotí 90,7 % respondentů (resp. všichni kromě pěti,

kteří ji hodnotí jako příliš snadnou) jako přiměřeně náročnou:

pohlaví

žena muž celkem

objem probrané 3 40 9 49

látky 4 4 1 5

1 = zcela nezvladatelná, 2 = příliš náročná, 3 = přiměřeně náročná, 4 = příliš snadná, 5 = zcela triviální

4

More magazines by this user
Similar magazines