Psychologická diagnostika NMgr obor Psychologie

pvsps.cz
  • No tags were found...

Psychologická diagnostika - Pražská vysoká škola psychosociálních ...

Zdroje:

Zdrojové předměty bakalářského a magisterského studia:

Fyziologická psychologie, Základy psychodiagnostiky a psychometrie,

Psychologická metodologie, Psychologie práce a řízení,

Psychologie výchovy a vzdělávání, Psychologie zdravotní a klinická,

Psychologie a psychopatologie rodiny, Pedagogická psychologie,

Principy a techniky psychologického měření, Neuropsychologická diagnostika,

Speciální otázky psychodiagnostiky dětí a dospělých.

Literární prameny:

Standardy pro pedagogické a psychologické testování. Praha: Testcentrum, 2001.

Svoboda, M. Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál, 1999.

Svoboda, M. (ed.), Krejčířová, D., Vágnerová, M.. Psychodiagnostika dětí a

dospívajících. Praha: Portál, 2001.

Šípek, J. Projektivní metody. Praha: ISV nakladatelství, 2000.

Vágnerová, M., Klégrová, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a

dospívajících. Praha: Karolinum, 2008.

More magazines by this user
Similar magazines