Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev.. Mt 16,18

claritatis.cz
  • No tags were found...

č. 9 on-line - Milujte se!

svědectví

Právě v katolické

církvi nalezneš

všechny potřebné

prostředky vedoucí

ke spáse, to

znamená svátosti.

padla druhá otázka: „Chceš ukázat i ostatním,

jak velmi je miluji?“ A právě tehdy

jsem pochopil, že tu jde o mé povolání

do duchovního stavu. Měl jsem velkou

milost, že jsem na to mohl odpovědět

„ano“ v klidu a v napros svobodě ducha.

S radostí jsem souhlasil, přestože jsem

Foto: Flickr

věděl, že to bude současně konec mé

hudební kariéry: nelze přece být současně

koncertujícím klavíristou a katolickým

knězem. Ale navzdory zdání nebyl pro

mě vstup do duchovního stavu žádným

zvláštním dilematem. Naopak: zdálo se

mi úplně přirozené to, že mě Pán nejprve

léta vedl muzicírováním a teď povolává

mě, obráceného Žida, ke kněžství v katolické

církvi. A tehdy jsem opravdu řekl

Pánu „ano“, bez jakýchkoli dalších rozkolísaností

a skrupulí.

Poslední koncert jsem měl v roce 1981

před začátkem své teologické formace.

Pak jsem vstoupil do komunity „Emanuel“

a právě v to komunitě jsem byl vysvěcen

na kněze v bazilice Nejsvětějšího Srdce

Ježíšova v Paray-le-Monial. Došlo k tomu

koncem května roku 1986 a byla to slavnost

plná radosti. Přijeli na ni i moji

rodiče, přestože se tehdy vůbec neidentifikovali

s katolickou vírou. Nejprve jsem

pět let sloužil jako kněz v Paříži, dnes

působím na místě, které se jmenuje Stolec

Ježíšova Srdce.

Nakonec bych vám chtěl povědět ještě

o jiné své zkušenosti. V době obrácení

jsem prožil jakousi velkou nechuť, přímo

odpor k hudbě. V době mládí zaujímala

sice v mém životě zcela zásadní místo, ale

když jsem objevil Toho, který je Autor

veškeré krásy, měl jsem jen jedinou touhu:

strávit všechen svůj čas s Ním a studovat

Boží slovo. S největšími obtížemi

jsem tedy musel vydržet dlouhé hodiny

u klavíru, protože jsem měl domluvené

koncerty. Při jednom zvlášť důležim

vystoupení mě Pán potěšil prožil jsem

duchovní zlom: během koncertu jsem

pocítil neodbytnou potřebu ustavičné

vnitřní modlitby. Přestože jsem hrál, defilovalo

mi před očima mnoho rozmanitých

náboženských obrazů spojených

s Biblí a s Ježíšem. A tak jsem začal spojovat

hudbu s pomocí lidem prostřednictvím

modlitby.

Své svědectví chci zakončit tímto

vyznáním: Díky Ježíši Kristu a Církvi jsem

znovu objevil židovskou identitu. A právě

Pán Ježíš spolu s Duchem Svatým mi zjevil,

co to znamená být Žid a zároveň kněz

katolické církve.

P. Jean-Rodolphe Kars

24

• www.milujte.se

More magazines by this user
Similar magazines