Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev.. Mt 16,18

claritatis.cz
  • No tags were found...

č. 9 on-line - Milujte se!

Politruk, topič

a největší zázrakFoto: IMB.org

Bylo to v osmdesátých letech minulého

století. Na vojenském výzkumném pracovišti

v Brně, tak jako tehdy všude jinde

v armádě, probíhalo pravidelné politické

školení. Pozvaný docent přednášel o náboženstvích,

křesťanství a vědeckém ateismu.

Křesťanství a Ježíše Krista hodnotil s nadhledem:

„Nemohu popřít, že jeho učení je

sysm obsahující některé zajímavé myšlenky.

Ale zajímavé myšlenky nacházíme

i u mnohých jiných. Když bych tomu

věnoval ten čas, také bych něco podobného

dokázal sestavit…“

Přednáška skončila a byla možnost

dotazů. Ty většinou žádné nebývaly…

Ale dnes přece! Úplně vzadu se přihlásil

starý topič školení bylo povinné pro

všechny.

„Soudruhu, říkáte, že byste něco podobného

dokázal vymyslet. Nechci to zpochybňovat.

Když už je tu to Ježíšovo učení,

nebylo by asi opravdu těžké vymyslet něco

podobného…

Ale teprve kdybyste tak jako Ježíš podle

tohoto svého učení sám důsledně žil, začal

bych vás brát vážně. Kdybyste za ně byl

ochoten i zemřít a skutečně za ně zemřel,

věděl bych, že je berete zcela vážně i vy.

Ale až kdybyste se třetí den po své smrti

znovu živý setkal s námi, svými žáky, jedl,

pil a rozmlouval s námi, pak teprve bych

ve vás uvěřil!“

Kupodivu tento diskuzní příspěvek

neměl tehdy pro topiče žádný „dopad“,

kromě toho, že se již on ani další osazenstvo

kotelny nemuseli zúčastňovat pravidelných

politických školení.

O to větší měl na část ostatních posluchačů.

Pochopili to, co dodnes mnohdy

nechápou i mnozí křesťané. Že Ježíšovo

zmrtvýchvstání je ten největší zázrak.

I kdyby žádný jiný neudělal, tento jediný by

stačil. A i když Bůh dodnes koná zázraky,

ten největší již učinil.

P. Pavel Zahradníček

9/2009 • 3

More magazines by this user
Similar magazines