Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev.. Mt 16,18

claritatis.cz
  • No tags were found...

č. 9 on-line - Milujte se!

duchovní život

Žít pod Božím

pohledem

Foto: Anton Frič

Jako křesťané věříme, že nás

Bůh miluje. Proto se snažíme

poznávat a přijímat jeho lásku.

„My jsme poznali a uvěřili v jeho

lásku k nám.“ (viz 1 Jan 4,16)

Je přirozené, že člověk usiluje o to, aby ho

druzí lidé viděli vždycky v lepší situaci,

z lepší stránky. Když se nám něco nepodaří,

nebo když dokonce uděláme vědomě

něco špatného, hned se rozhlížíme, jestli

nás někdo neviděl. Nakolik je příjemné,

když víme, že se na nás stále někdo dívá?

Příjemné i nepříjemné, to záleží na tom,

kdo se dívá a jaký má k nám vztah...

Rozvíjet své třetí „já“

Připomeňme si, že člověk už je tak stvořený,

že si uvědomuje své tělo a pečuje

o něj, to objevil své první „já“. To, že jako

jediný z celého světa živočichů přemýšlí,

poznává, vzdělává se a nese za to odpovědnost

to objevil své druhé „já“. To, že spojuje

svůj život s Bohem, se kterým vytváří

vztah skrze modlitbu, Písmo, a kterého tuší

ve svém srdci to objevil své třetí „já“.

A rozvíjet své třetí „já“ znamená

vědomě žít pod Božím pohledem. Aby

však nedošlo k omylu: Neznamená to být

Bohem stále přísně kontrolován, strachovat

se, když se mi něco nepodaří. Je to

něco jiného, radostného. Vždyť Bůh nás

miluje, je láska a má soucit s námi slabými.

Lidé před Bohem

Jeden kněz vypráví o tom, jak se chovají

děti, když přijde do mateřské školky

na návštěvu. „Některé děti neberou můj

příchod vůbec na vědomí. Některé se

na mne dívají, jako by říkaly kdopak

to asi je? Jiné si hrají dále, ale když se

na ně dívám, jejich hra je živější, intenzivnější.

Znají mne a můj pohled na jejich

hru považují za čest, uznání, poctu a také

36

• www.milujte.se

More magazines by this user
Similar magazines