P a r k e e r s t u d i e Z u i v e l w e g D r e u m e l

westmaasenwaal.nl

Bijlage 4 Parkeren - Gemeente West Maas en Waal

P a r k e e r s t u d i e Z u i v e l w e g D r e u m e l

H S R O i n o p d r a c h t v a n D h r. P. C o p p e s 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1


Zuivelweg Dreumel

Parkeerbalans

Versie: 30 November 2011

Afdrukformaat: A4

HSRO Stedenbouw en Ruimtelijke Ontwikkeling

In samenwerking met: Dhr. P. Coppes


Inhoud.

Inleiding 1

Nieuwe parkeerplaatsen en de CROW norm 1

Compensatie verlies openbare parkeerplaatsen 1

Parkeeronderzoek 1

Parkeerbalans 1

Conclusie 1

Bijlagen:

Onderzoeksgebied Parkeerbalans 3

Huidige situatie - locatie beoogde uitritten 4

Foto’s omgeving plangebied 5

Huidige situatie - bebouwing 6

Huidige situatie - Parkeerplaatsen in de openbare ruimte 7

Huidige situatie - Parkeerplaatsen + garage (privé) 8

Huidige situatie - Parkeervoorzieningen (privé) 9

Huidige situatie - Totaal aantal parkeervoorzieningen 10

Toekomstige situatie - Nieuwe bebouwing 11

Toekomstige situatie - Parkeerplaatsen in de openbare ruimte 12

Toekomstige situatie - Parkeerplaatsen + garages (privé) 13

Toekomstige situatie - Parkeervoorzieningen (privé) 14

Toekomstige situatie - Totaal aantal parkeervoorzieningen 15


Inleiding

Dit rapport is gemaakt ten behoeve van het project

Zuivelweg in Dreumel. In dit project worden 3

woningen gerealiseerd in een grote tuin met weide

midden in het dorp. Het gaat om drie ruime kavels

waarop woningen worden gerealiseerd in de

categorie duur.

Nieuwe parkeerplaatsen en de CROW norm.

Bij iedere woning zullen een garage en minimaal

twee parkeerplaatsen op eigen terrein gebouwd

worden. Per woning worden echter, volgens de

normen van het CROW, 1,8 parkeerplaats

toegevoegd. Gezien de grote percelen is dit feitelijk

echter 2 tot 2,5. Ook is er op ieder perceel voldoende

ruimte om een extra parkeerplaats te maken. Het

aantal parkeerplaatsen op eigen terrein voldoet

daarmee aan de CROW norm.

Compensatie verlies openbare parkeerplaatsen

Ten behoeve van de uitritten voor deze woningen

verdwijnt effectief 0,5 tot 1,5 parkeerplaats. Dit

geringe verlies wordt veroorzaakt doordat de opritten

in de hoek van het kavel zijn gelegen. Ook is de

huidige indeling ongunstig doordat bestaande

uitritten de parkeerstroken zodanig doorsnijden dat

veel restlengten (minder dan 6m) ontstaan. Ze

monden bovendien precies uit op twee plaats waar

momenteel het trottoir overgaat in een parkeerplaats.

Parkeeronderzoek

Om te zien of compensatie van de uitritten werkelijk

nodig is, is een parkeeronderzoek uitgevoerd in een

straal van 50 m om het plangebied. In dit onderzoek is

gekeken naar de huidige en toekomstige situatie. Ook

zijn tellingen verricht naar het gebruik van de bestaande

situatie. Gedurende een week is op verschillende

tijdstippen bekeken welke plekken in gebruik waren.

Ook zijn foto's gemaakt. Het blijkt dat de huidige

openbare parkeerplaatsen in de directe omgeving niet of

nauwelijks gebruikt worden.

Om dit kunnen verklaren is gekeken hoe de bebouwing

en het parkeren momenteel is opgelost. Het blijkt dat er

vrijwel alleen vrijstaande en twee onder één

kapwoningen om het gebied staan. De meeste

omwonenden parkeren daarbij op eigen terrein. Omdat

veel woningen op relatief grote kavels staan, zijn per

woning vaak meerdere parkeerplaatsen aanwezig. Bij

voormalige boerderijen zijn meerdere garages en grote

vlakken verhard oppervlak aanwezig. Ter hoogte van het

pand van de tandartsenpraktijk wordt momenteel haaks

geparkeerd (5 á 6 plaatsen). Dit terwijl er drie

langsparkeerplaatsen liggen.

Parkeerbalans

Uit tellingen blijkt dat er geen problemen zullen

ontstaan als niet gecompenseerd wordt. Om dit verder

te kunnen onderbouwen is een parkeerbalans gemaakt.

Daarbij zijn versies gemaakt volgens twee verschillende

gebiedstyperingen (schil-overloopgebied en rest

bebouwde kom) die de CROW qua parkeernormen

gebruikt. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van de

parkeernomen van de gemeente West Maas en Waal.

Het resultaat van alle berekeningen is dat de

parkeerdruk door het bouwen van drie nieuwe

woningen niet substantieel veranderd. Ook is er in

alle berekeningen, zowel in de huidige- als

toekomstige situaties, sprake van een overschot.

In de parkeerbalans is, naast de formele CROW

berekeningsmethode, ook het werkelijk aanwezig

aantal getelde parkeerplaatsen opgenomen. Het blijkt

dat er tussen het berekende en getelde aantal een

verschil is van circa 50 tot 70 plaatsen.

Conclusie

Er is geen parkeerprobleem in de nieuwe situatie. Dit

komt omdat er zowel op openbaar terrein als bij de

omliggende en nieuwe woningen meer als voldoende

parkeerplaatsen zijn. Toevoegen van extra plaatsen in

de openbare ruimte is derhalve niet nodig. Het

voorstel is dan ook om geen reservering binnen het

plangebied in de tuinen of langs één van de uitritten

te doen. Het de vraag of de gebruikers een dergelijke

oplossing daadwerkelijk zullen gaan gebruiken. Deze

oplossing gaat bovendien ten koste van het

uitgeefbaar terrein.

Bovendien is indertijd bij de aanleg van de

parkeerplaatsen langs de Zuivelweg tussen toemalige

eigenaar en gemeente afgesproken dat hier een inrit

aangelegd zou gaan worden. Deze inrit zorgt

derhalve niet voor een verlies van één parkeerplaats.

1


Bijlagen

Onderzoeksgebied Parkeerbalans 3

Huidige situatie - locatie beoogde uitritten 4

Foto’s omgeving plangebied 5

Huidige situatie - bebouwing 6

Huidige situatie - Parkeerplaatsen in de openbare ruimte 7

Huidige situatie - Parkeerplaatsen + garage (privé) 8

Huidige situatie - Parkeervoorzieningen (privé) 9

Huidige situatie - Totaal aantal parkeervoorzieningen 10

Toekomstige situatie - Nieuwe bebouwing 11

Toekomstige situatie - Parkeerplaatsen in de openbare ruimte 12

Toekomstige situatie - Parkeerplaatsen + garages (privé) 13

Toekomstige situatie - Parkeervoorzieningen (privé) 14

Toekomstige situatie - Totaal aantal parkeervoorzieningen 15

Losse bijlagen

Tabellen

Parkeerbalans - Huidige situatie (Schil-overloopgebied)

Parkeerbalans - Toekomstige situatie (Schil-overloopgebied)

Parkeerbalans - Huidige situatie (Rest bebouwde kom)

Parkeerbalans - Toekomstige situatie (Rest bebouwde kom)

Parkeerbalans - Huidige situate (Norm gemeente WMW)

Parkeerbalans - Toekomstige situate (Norm gemeente

WMW)

2


Onderzoeksgebied Parkeerbalans

Onderzoeksgebied

Plangebied

Gebied parkeernorm

gemeente = Rest

Gebied parkeernorm

gemeente = Centrum

3


Huidige situatie - locatie beoogde uitritten

Gebied parkeernorm

gemeente = Rest

Gebied parkeernorm

gemeente = Centrum

4


Foto’s omgeving plangebied

Foto Dorpstraat - langsparkeren

Foto hoek Dorpstraat - Irenestraat

Foto Dorpstraat - tandarts - kapper

Foto Zuivelweg - langsparkeren

5

Foto Zuivelweg - langsparkeren - overzijde plangebied

Foto Zuivelweg - rijtjeswoningen


Huidige situatie - Bebouwing

6 rijtjeswoningen (Zuivelweg)

1 vrijstaande woning (Dorpstraat)

4-onder-1kapwoningen

(Dorpstraat)

Totaal:

- 15 Vrijstaande woningen

- 12 2-1kapwoningen

- 6 Rijtjeswoningen

- 1 appartement

- Tandarts

- Kapper

- Buurtwinkel

3 vrijstaande woning (Zuivelweg)

6 2-onder-1kapwoningen

(Dorpstraat)

2 2-onder-1kapwoningen

(Zuivelweg)

plangebied

1 vrijstaande woning (Dorpstraat)

Tandarts, kapper, 1

appartement

4 vrijstaande woningen

(Zuivelweg)

1 vrijstaande woning (Dorpstraat)

2 vrijstaande woningen

(Irenestraat)

Gebied parkeernorm

gemeente = Rest

Gebied parkeernorm

gemeente = Centrum

Buurtwinkel

(Dorpstraat)

3 vrijstaande woningen

(Dorpstraat)

6


Huidige situatie - Parkeerplaatsen in de openbare ruimte

Totaal:

- 21 parkeerplaatsen

4

5

6

2 1

Gebied parkeernorm

gemeente = Rest

Gebied parkeernorm

gemeente = Centrum

7

In aangegeven

parkeerplaatsen in de

openbare ruimte

3


Huidige situatie - Parkeerplaatsen + garages (privé)

Totaal:

- 71 parkeerplaatsen

- 26 garages

d

d

d

Gebied parkeernorm

gemeente = Rest

Gebied parkeernorm

gemeente = Centrum

In aangegeven

parkeerplaatsen (privé)

In aangegeven garages

8


Huidige situatie - Parkeervoorzieningen (privé)

G+LO

G+LO

G+LO

5x EO-G

DO-G

G+LO

G+LO

EO-G

G+LO

G+LO

G+LO

G+LO

G+LO

Totaal:

- 6x Enkele opzit zonder garage (= EO-G)

- 5x Lange oprit zonder garage (LO-G)

- 2x Dubbele oprit zonder garage ((DO-G)

- 0x Garage zonder oprit (bij woning) (G)

- 0x Garagebox (niet bij woning) (GB)

- 1x Garage met enkele oprit (G+EO)

- 24x Garage met lange oprit )G+LO)

- 1x Garage met dubbele oprit (G+DO)

DO-G

G+LO

G+LO

G+LO

G+LO

G+LO

G+LO

G+DO

G+LO

LO-G

G+EO

G+LO

G+LO

G+LO

G+LO

G+LO

Gebied parkeernorm

gemeente = Rest

Gebied parkeernorm

gemeente = Centrum

3x LO-G

LO-G

G+LO

G+LO

9


Huidige situatie - Totaal aantal parkeervoorzieningen

Totaal:

- 6x Enkele opzit zonder garage (= EO-G)

- 5x Lange oprit zonder garage (LO-G)

- 2x Dubbele oprit zonder garage ((DO-G)

- 0x Garage zonder oprit (bij woning) (G)

- 0x Garagebox (niet bij woning) (GB)

- 1x Garage met enkele oprit (G+EO)

- 24x Garage met lange oprit )G+LO)

- 1x Garage met dubbele oprit (G+DO)

- 21 parkeerplaatsen in de openbare ruimte

d

d

4

d

5

6

2 1

Gebied parkeernorm

gemeente = Rest

Gebied parkeernorm

gemeente = Centrum

In aangegeven parkeerplaatsen (privé)

In aangegeven garages

in aangegeven parkeerplaatsen in de

openbare ruimte

3

10


Toekomstige situatie - Nieuwe bebouwing

3 nieuwe vrijstaande woningen

Dorpstraat / Zuivelweg, ieder met

een garage en dubbele oprit

Gebied parkeernorm

gemeente = Rest

Gebied parkeernorm

gemeente = Centrum

11

= Nieuwe woningen

= Nieuwe garage

= Parkeerplaatsen


Toekomstige situatie - Parkeerplaatsen in de openbare ruimte

Totaal:

- 20 parkeerplaatsen

3

5

6

2 1

Gebied parkeernorm

gemeente = Rest

Gebied parkeernorm

gemeente = Centrum

In aangegeven

parkeerplaatsen in de

openbare ruimte

3

12


Toekomstige situatie - Parkeerplaatsen + garages (privé)

Totaal:

- 77 parkeerplaatsen

- 29 garages

d

d

d

Gebied parkeernorm

gemeente = Rest

Gebied parkeernorm

gemeente = Centrum

13

In aangegeven

parkeerplaatsen (privé)

In aangegeven garages


Toekomstige situatie - Parkeervoorzieningen (privé)

G+LO

G+LO

G+LO

5x EO-G

DO-G

G+LO

G+LO

EO-G

G+LO

G+LO

G+LO

G+LO

G+LO

Totaal:

- 6x Enkele opzit zonder garage (= EO-G)

- 5x Lange oprit zonder garage (LO-G)

- 2x Dubbele oprit zonder garage ((DO-G)

- 0x Garage zonder oprit (bij woning) (G)

- 0x Garagebox (niet bij woning) (GB)

- 1x Garage met enkele oprit (G+EO)

- 24x Garage met lange oprit )G+LO)

- 4x Garage met dubbele oprit (G+DO)

DO-G

G+DO

G+LO

G+LO

G+LO

G+LO

G+DO

G+DO

G+LO

G+LO

G+DO

G+LO

LO-G

G+EO

G+LO

G+LO

G+LO

G+LO

G+LO

Gebied parkeernorm

gemeente = Rest

Gebied parkeernorm

gemeente = Centrum

3x LO-G

LO-G

G+LO

G+LO

14


Toekomstige situatie - Totaal aantal parkeervoorzieningen

Totaal:

- 6x Enkele opzit zonder garage (= EO-G)

- 5x Lange oprit zonder garage (LO-G)

- 2x Dubbele oprit zonder garage ((DO-G)

- 0x Garage zonder oprit (bij woning) (G)

- 0x Garagebox (niet bij woning) (GB)

- 1x Garage met enkele oprit (G+EO)

- 24x Garage met lange oprit )G+LO)

- 4x Garage met dubbele oprit (G+DO)

- 20 parkeerplaatsen in de openbare ruimte

d

d

3

d

5

6

2 1

Gebied parkeernorm

gemeente = Rest

Gebied parkeernorm

gemeente = Centrum

In aangegeven parkeerplaatsen (privé)

In aangegeven garages

in aangegeven parkeerplaatsen in de

openbare ruimte

15

3


Basis gegevens

Huidige situatie_Schil - overloop gebied

Gegevens volgens:

CROW Parkeerkencijfers – Basis voor parkeernormering

Gebiedstypering

Schil / overloop gebied

Weinig stedelijk gebied

Parkeerbalans

Functie Parkeerken functie Aantal eenheid Norm minimaal Norm maximaal Parkeerbehoefte minimaal Parkeerbehoefte maximaal

Woningen duur Woningen duur 15 Per woning

1,7 2 26 30

Woningen middel Woning middel 12 Per woning

1,6 1,8 19 22

Woninge goedkoop Woning goedkoop 7 Per woning

1,3 1,5 9 11

Tandarts Arts/maatschap/kruisgebouw/therapeut 1 Per behandelkamer (minimaal 3 p.p. Per praktijk) 1,5 2 3 3

Kapper (Commerciële) dienstverlening 70 per 100m2 bvo

2,8 3,3 2 2

Buurtwinkel Wijk-, buurt- en dorpscentra, supermarkt 100 per 100m2 bvo

3 4,5 3 5

Totaal

61,76 71,91

Aanwezigheidspercentages werkdag Koopavond zaterdag zondag

Functie

Woningen (duur, middel, goedkoop)

norm van:

Woningen

Overdag

50%

middag

60%

avond

100%

koopavond

90%

zaterdagmiddag

60%

zaterdagavond

60%

zondagmiddag

70%

Tandarts

Sociaal medisch

100% 100% 30% 15% 15% 5% 5%

Kapper

Detailhandel

30% 70% 20% 100% 100% 0% 0%

Buurtwinkel

Detailhandel

30% 70% 20% 100% 100% 0% 0%

Parkeerbehoefte minimaal Aantal benodigde parkeerplaatsen Overdag middag avond koopavond zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

Woningen (duur, middel, goedkoop)

54 27 32 54 48 32 32 38

Tandarts

3 3 3 1 0 0 0 0

Kapper

2 1 1 0 2 2 0 0

Buurtwinkel

3 1 2 1 3 3 0 0

Totaal

59 30 37 55 51 35 32 38

Parkeerbehoefte maximaal Aantal benodigde parkeerplaatsen Overdag middag avond koopavond zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

Woningen (duur, middel, goedkoop)

62 31 37 62 56 37 37 43

Tandarts

3 3 3 1 0 0 0 0

Kapper

2 1 2 0 2 2 0 0

Buurtwinkel

5 1 3 1 5 5 0 0

Totaal

67 35 42 63 59 40 37 44

Gemiddeld benodigd aantal parkeerplaatsen

59,28 60

Enkele oprit zonder garage

Lange oprit zonder garage of carport

Dubbele oprit zonder garage

Garage zonder oprit (bij woning)

Garagebox (niet bij woning)

Garage met enkele oprit

Garage met lange oprit

Garage met dubbele oprit

In de openbare ruimte

Totaal

Theoretisch aantal Berekeningsaantal Aantal geteld Theoretisch aantal parkeerplaatsen Berekend aantal parkeerplaatsen Verschil benodigd / aanwezig aantal parkeerplaatsen

1 0,8 6 6 4,8 8,92 9

2 1 5 10 5

2 1,7 2 4 3,4

1 0,4 0 0 0

1 0,5 0 0 0

2 1 1 2 1

3 1,3 24 72 31,2

3 1,8 1 3 1,8

1 1 21 21 21

118 68,2 69

Pagina 1


Basis gegevens

Toekomstige situatie_Schil - overloop gebied

Gegevens volgens:

CROW Parkeerkencijfers – Basis voor parkeernormering

Gebiedstypering

Schil / overloop gebied

Weinig stedelijk gebied

Parkeerbalans

Functie Parkeerken functie Aantal eenheid Norm minimaal Norm maximaal Parkeerbehoefte minimaal Parkeerbehoefte maximaal

Woningen duur Woningen duur 18 Per woning

1,7 2 31 36

Woningen middel Woning middel 12 Per woning

1,6 1,8 19 22

Woninge goedkoop Woning goedkoop 7 Per woning

1,3 1,5 9 11

Tandarts Arts/maatschap/kruisgebouw/therapeut 1 Per behandelkamer (minimaal 3 p.p. Per praktijk) 1,5 2 3 3

Kapper (Commerciële) dienstverlening 70 per 100m2 bvo

2,8 3,3 2 2

Buurtwinkel Wijk-, buurt- en dorpscentra, supermarkt 100 per 100m2 bvo

3 4,5 3 5

Totaal

66,86 77,91

Aanwezigheidspercentages werkdag Koopavond zaterdag zondag

Functie

Woningen (duur, middel, goedkoop)

norm van:

Woningen

Overdag

50%

middag

60%

avond

100%

koopavond

90%

zaterdagmiddag

60%

zaterdagavond

60%

zondagmiddag

70%

Tandarts

Sociaal medisch

100% 100% 30% 15% 15% 5% 5%

Kapper

Detailhandel

30% 70% 20% 100% 100% 0% 0%

Buurtwinkel

Detailhandel

30% 70% 20% 100% 100% 0% 0%

Parkeerbehoefte minimaal Aantal benodigde parkeerplaatsen Overdag middag avond koopavond zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

Woningen (duur, middel, goedkoop)

59 29 35 59 53 35 35 41

Tandarts

3 3 3 1 0 0 0 0

Kapper

2 1 1 0 2 2 0 0

Buurtwinkel

3 1 2 1 3 3 0 0

Totaal

64 33 40 60 55 38 35 41

Parkeerbehoefte maximaal Aantal benodigde parkeerplaatsen Overdag middag avond koopavond zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

Woningen (duur, middel, goedkoop)

68 34 41 68 61 41 41 48

Tandarts

3 3 3 1 0 0 0 0

Kapper

2 1 2 0 2 2 0 0

Buurtwinkel

5 1 3 1 5 5 0 0

Totaal

73 38 45 69 64 44 41 48

Gemiddeld benodigd aantal parkeerplaatsen

64,83 65

Enkele oprit zonder garage

Lange oprit zonder garage of carport

Dubbele oprit zonder garage

Garage zonder oprit (bij woning)

Garagebox (niet bij woning)

Garage met enkele oprit

Garage met lange oprit

Garage met dubbele oprit

In de openbare ruimte

Totaal

Theoretisch aantal Berekeningsaantal Aantal geteld Theoretisch aantal parkeerplaatsen Berekend aantal parkeerplaatsen Verschil benodigd / aanwezig aantal parkeerplaatsen

1 0,8 6 6 4,8 7,77 8

2 1 5 10 5

2 1,7 2 4 3,4

1 0,4 0 0 0

1 0,5 0 0 0

2 1 1 2 1

3 1,3 24 72 31,2

3 1,8 4 12 7,2

1 1 20 20 20

126 72,6 73

Pagina 2


Basis gegevens

Huidige situatie_Rest bebouwde kom

Gegevens volgens:

CROW Parkeerkencijfers – Basis voor parkeernormering

Gebiedstypering

Rest bebouwde kom

Weinig stedelijk gebied

Parkeerbalans

Functie Parkeerken functie Aantal eenheid Norm minimaal Norm maximaal Parkeerbehoefte minimaal Parkeerbehoefte maximaal

Woningen duur Woningen duur 15 Per woning

2 2,2 30 33

Woningen middel Woning middel 12 Per woning

1,8 1,9 22 23

Woninge goedkoop Woning goedkoop 7 Per woning

1,4 1,7 10 12

Tandarts Arts/maatschap/kruisgebouw/therapeut 1 Per behandelkamer (minimaal 3 p.p. Per praktijk) 1,5 2 3 3

Kapper (Commerciële) dienstverlening 70 per 100m2 bvo

3 3,5 2 2

Buurtwinkel Wijk-, buurt- en dorpscentra, supermarkt 100 per 100m2 bvo

3 4,5 3 5

Totaal

69,5 77,65

Aanwezigheidspercentages werkdag Koopavond zaterdag zondag

Functie

Woningen (duur, middel, goedkoop)

norm van:

Woningen

Overdag

50%

middag

60%

avond

100%

koopavond

90%

zaterdagmiddag

60%

zaterdagavond

60%

zondagmiddag

70%

Tandarts

Sociaal medisch

100% 100% 30% 15% 15% 5% 5%

Kapper

Detailhandel

30% 70% 20% 100% 100% 0% 0%

Buurtwinkel

Detailhandel

30% 70% 20% 100% 100% 0% 0%

Parkeerbehoefte minimaal Aantal benodigde parkeerplaatsen Overdag middag avond koopavond zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

Woningen (duur, middel, goedkoop)

61 31 37 61 55 37 37 43

Tandarts

3 3 3 1 0 0 0 0

Kapper

2 1 1 0 2 2 0 0

Buurtwinkel

3 1 2 1 3 3 0 0

Totaal

67 34 41 63 58 39 37 43

Parkeerbehoefte maximaal Aantal benodigde parkeerplaatsen Overdag middag avond koopavond zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

Woningen (duur, middel, goedkoop)

68 34 41 68 61 41 41 47

Tandarts

3 3 3 1 0 0 0 0

Kapper

2 1 2 0 2 2 0 0

Buurtwinkel

5 1 3 1 5 5 0 0

Totaal

73 38 45 69 64 44 41 48

Gemiddeld benodigd aantal parkeerplaatsen

65,91 66

Enkele oprit zonder garage

Lange oprit zonder garage of carport

Dubbele oprit zonder garage

Garage zonder oprit (bij woning)

Garagebox (niet bij woning)

Garage met enkele oprit

Garage met lange oprit

Garage met dubbele oprit

In de openbare ruimte

Totaal

Theoretisch aantal Berekeningsaantal Aantal geteld Theoretisch aantal parkeerplaatsen Berekend aantal parkeerplaatsen Verschil benodigd / aanwezig aantal parkeerplaatsen

1 0,8 6 6 4,8 2,3 3

2 1 5 10 5

2 1,7 2 4 3,4

1 0,4 0 0 0

1 0,5 0 0 0

2 1 1 2 1

3 1,3 24 72 31,2

3 1,8 1 3 1,8

1 1 21 21 21

118 68,2 69

Pagina 1


Basis gegevens

Toekomstige situatie_Rest bebouwde kom

Gegevens volgens:

CROW Parkeerkencijfers – Basis voor parkeernormering

Gebiedstypering

Rest bebouwde kom

Weinig stedelijk gebied

Parkeerbalans

Functie Parkeerken functie Aantal eenheid Norm minimaal Norm maximaal Parkeerbehoefte minimaal Parkeerbehoefte maximaal

Woningen duur Woningen duur 18 Per woning

2 2,2 36 40

Woningen middel Woning middel 12 Per woning

1,8 1,9 22 23

Woninge goedkoop Woning goedkoop 7 Per woning

1,4 1,7 10 12

Tandarts Arts/maatschap/kruisgebouw/therapeut 1 Per behandelkamer (minimaal 3 p.p. Per praktijk) 1,5 2 3 3

Kapper (Commerciële) dienstverlening 70 per 100m2 bvo

3 3,5 2 2

Buurtwinkel Wijk-, buurt- en dorpscentra, supermarkt 100 per 100m2 bvo

3 4,5 3 5

Totaal

75,5 84,25

Aanwezigheidspercentages werkdag Koopavond zaterdag zondag

Functie

Woningen (duur, middel, goedkoop)

norm van:

Woningen

Overdag

50%

middag

60%

avond

100%

koopavond

90%

zaterdagmiddag

60%

zaterdagavond

60%

zondagmiddag

70%

Tandarts

Sociaal medisch

100% 100% 30% 15% 15% 5% 5%

Kapper

Detailhandel

30% 70% 20% 100% 100% 0% 0%

Buurtwinkel

Detailhandel

30% 70% 20% 100% 100% 0% 0%

Parkeerbehoefte minimaal Aantal benodigde parkeerplaatsen Overdag middag avond koopavond zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

Woningen (duur, middel, goedkoop)

67 34 40 67 61 40 40 47

Tandarts

3 3 3 1 0 0 0 0

Kapper

2 1 1 0 2 2 0 0

Buurtwinkel

3 1 2 1 3 3 0 0

Totaal

73 37 45 69 63 43 41 47

Parkeerbehoefte maximaal Aantal benodigde parkeerplaatsen Overdag middag avond koopavond zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

Woningen (duur, middel, goedkoop)

74 37 45 74 67 45 45 52

Tandarts

3 3 3 1 0 0 0 0

Kapper

2 1 2 0 2 2 0 0

Buurtwinkel

5 1 3 1 5 5 0 0

Totaal

80 41 49 76 70 47 45 52

Gemiddeld benodigd aantal parkeerplaatsen

72,21 73

Enkele oprit zonder garage

Lange oprit zonder garage of carport

Dubbele oprit zonder garage

Garage zonder oprit (bij woning)

Garagebox (niet bij woning)

Garage met enkele oprit

Garage met lange oprit

Garage met dubbele oprit

In de openbare ruimte

Totaal

Theoretisch aantal Berekeningsaantal Aantal geteld Theoretisch aantal parkeerplaatsen Berekend aantal parkeerplaatsen Verschil benodigd / aanwezig aantal parkeerplaatsen

1 0,8 6 6 4,8 1,4 1

2 1 5 10 5

2 1,7 2 4 3,4

1 0,4 0 0 0

1 0,5 0 0 0

2 1 1 2 1

3 1,3 24 72 31,2

3 1,8 4 12 7,2

1 1 21 21 21

127 73,6 74

Pagina 2


Basis gegevens

Huidige situatie_Centrum norm gem WMW

Gegevens volgens:

Gemeentelijke parkeerbeleid West Maas en Waal

Gebiedstypering

Centrum norm

Parkeerbalans

Functie Parkeerken functie Aantal in centrum Aantal in rest eenheid Norm centrum Norm rest

Parkeerbehoefte centrum Parkeerbehoefte rest

Woningen duur Woningen duur 13 2 Per woning

1,7 2,1 22 4

Woningen middel Woning middel 2 10 Per woning

1,5 1,85 3 19

Woninge goedkoop Woning goedkoop 7 0 Per woning

1,3 1,55 9 0

Tandarts Arts/maatschap/kruisgebouw/therapeut 1 0 Per behandelkamer (minimaal 3 p.p. Per praktijk) 1,75 1,75 3 0

Kapper (Commerciële) dienstverlening 70 0 per 100m2 bvo

2,4 3,25 2 0

Buurtwinkel Wijk-, buurt- en dorpscentra, supermarkt 100 0 per 100m2 bvo

3,75 3,75 4 0

Totaal

42,63 22,7 65,33

Aanwezigheidspercentages werkdag Koopavond zaterdag zondag

Functie

Woningen (duur, middel, goedkoop)

norm van:

Woningen

Overdag

50%

middag

60%

avond

100%

koopavond

90%

zaterdagmiddag

60%

zaterdagavond

60%

zondagmiddag

70%

Tandarts

Sociaal medisch

100% 100% 30% 15% 15% 5% 5%

Kapper

Detailhandel

30% 70% 20% 100% 100% 0% 0%

Buurtwinkel

Detailhandel

30% 70% 20% 100% 100% 0% 0%

Parkeerbehoefte centrum Aantal benodigde parkeerplaatsen Overdag middag avond koopavond zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

Woningen (duur, middel, goedkoop)

34 17 21 34 31 21 21 24

Tandarts

3 3 3 1 0 0 0 0

Kapper

2 1 1 0 2 2 0 0

Buurtwinkel

4 1 3 1 4 4 0 0

Totaal

39 21 25 35 33 23 21 24

Parkeerbehoefte rest Aantal benodigde parkeerplaatsen Overdag middag avond koopavond zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

Woningen (duur, middel, goedkoop)

23 11 14 23 20 14 14 16

Tandarts

0 0 0 0 0 0 0 0

Kapper

0 0 0 0 0 0 0 0

Buurtwinkel

0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal

23 11 14 23 20 14 14 16

Totaal benodigd aantal parkeerplaatsen

58,14 59

Enkele oprit zonder garage

Lange oprit zonder garage of carport

Dubbele oprit zonder garage

Garage zonder oprit (bij woning)

Garagebox (niet bij woning)

Garage met enkele oprit

Garage met lange oprit

Garage met dubbele oprit

In de openbare ruimte

Totaal

Theoretisch aantal Berekeningsaantal Aantal geteld Theoretisch aantal parkeerplaatsen Berekend aantal parkeerplaatsen Verschil benodigd / aanwezig aantal parkeerplaatsen

1 1 6 6 6 4,86 5

2 1 5 10 5

2 2 2 4 4

1 1 0 0 0

1 1 0 0 0

2 1 1 2 1

3 1 24 72 24

3 2 1 3 2

1 1 21 21 21

118 63 63

Pagina 1


Basis gegevens

Toekomstige situatie_Centrum norm gem WMW

Gegevens volgens:

Gemeentelijke parkeerbeleid West Maas en Waal

Gebiedstypering

Centrum norm

Parkeerbalans

Functie Parkeerken functie Aantal in centrum Aantal in rest eenheid Norm centrum Norm rest

Parkeerbehoefte centrum Parkeerbehoefte rest

Woningen duur Woningen duur 16 2 Per woning

1,7 2,1 27 4

Woningen middel Woning middel 2 10 Per woning

1,5 1,85 3 19

Woninge goedkoop Woning goedkoop 7 0 Per woning

1,3 1,55 9 0

Tandarts Arts/maatschap/kruisgebouw/therapeut 1 0 Per behandelkamer (minimaal 3 p.p. Per praktijk) 1,75 1,75 3 0

Kapper (Commerciële) dienstverlening 70 0 per 100m2 bvo

2,4 3,25 2 0

Buurtwinkel Wijk-, buurt- en dorpscentra, supermarkt 100 0 per 100m2 bvo

3,75 3,75 4 0

Totaal

47,73 22,7 70,43

Aanwezigheidspercentages werkdag Koopavond zaterdag zondag

Functie

Woningen (duur, middel, goedkoop)

norm van:

Woningen

Overdag

50%

middag

60%

avond

100%

koopavond

90%

zaterdagmiddag

60%

zaterdagavond

60%

zondagmiddag

70%

Tandarts

Sociaal medisch

100% 100% 30% 15% 15% 5% 5%

Kapper

Detailhandel

30% 70% 20% 100% 100% 0% 0%

Buurtwinkel

Detailhandel

30% 70% 20% 100% 100% 0% 0%

Parkeerbehoefte centrum Aantal benodigde parkeerplaatsen Overdag middag avond koopavond zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

Woningen (duur, middel, goedkoop)

39 20 24 39 35 24 24 28

Tandarts

3 3 3 1 0 0 0 0

Kapper

2 1 1 0 2 2 0 0

Buurtwinkel

4 1 3 1 4 4 0 0

Totaal

48 23 28 41 38 26 24 28

Parkeerbehoefte rest Aantal benodigde parkeerplaatsen Overdag middag avond koopavond zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

Woningen (duur, middel, goedkoop)

23 11 14 23 20 14 14 16

Tandarts

0 0 0 0 0 0 0 0

Kapper

0 0 0 0 0 0 0 0

Buurtwinkel

0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal

23 11 14 23 20 14 14 16

Totaal benodigd aantal parkeerplaatsen

63,24 64

Enkele oprit zonder garage

Lange oprit zonder garage of carport

Dubbele oprit zonder garage

Garage zonder oprit (bij woning)

Garagebox (niet bij woning)

Garage met enkele oprit

Garage met lange oprit

Garage met dubbele oprit

In de openbare ruimte

Totaal

Theoretisch aantal Berekeningsaantal Aantal geteld Theoretisch aantal parkeerplaatsen Berekend aantal parkeerplaatsen Verschil benodigd / aanwezig aantal parkeerplaatsen

1 1 6 6 6 5,76 6

2 1 5 10 5

2 2 2 4 4

1 1 0 0 0

1 1 0 0 0

2 1 1 2 1

3 1 24 72 24

3 2 4 12 8

1 1 21 21 21

127 69 69

Pagina 2


HOOGSTRAAT 1

6654 BA AFFERDEN (GLD.)

WWW.HSRO.NL

INFO@HSRO.NL

TEL. 0487-542906

FAX. 0487-542905

More magazines by this user
Similar magazines