Udenrigshandel Vareteksten til de enkelte knkoder i 2003

webfd.fd.dk
  • No tags were found...

Varetekst 2003 - Anmeldelse.fd.dk

KNKODE

Varetekst

0301.10.100 Akvariefisk, ferskvandsfisk, levende

0301.10.900 Akvariefisk, saltvandsfisk, levende

Udenrigshandel. 1

Vareteksten til de enkelte knkoder i 2003.

0301.91.100 Ørred af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster, levende

0301.91.900 Ørred, levende, undt arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

0301.92.000 Ål, levende, (Anguilla-arter)

0301.93.000 Karpe, levende

0301.99.110 Stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks, levende

0301.99.190 Ferskvandsfisk, levende, undt akvariefisk, ørred, ål, karpe,stillehavslaks ,atlanterhavslaks, og donaulaks

0301.99.900 Saltvandsfisk, levende, undt akvariefisk og ørred

0302.11.100 Ørred af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster, fersk/kølet

0302.11.200 Ørred af arterne Oncorhynchus mykiss,m hoved/gæller,renset, o 1,2 kg/stk, u hoved/gæller,renset, o 1 kg/stk, fersk/kølet

0302.11.800 Ørred, fersk el kølet, undt arterne Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster og Oncorhynchus mykiss

0302.12.000 Stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks, fersk/kølet

0302.19.000 Laksefisk undt ørred, stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks, fersk/kølet

0302.21.100 Hellefisk, fersk/kølet

0302.21.300 Atlanterhavshelleflynder, fersk/kølet

0302.21.900 Stillehavshelleflynder, fersk/kølet

0302.22.000 Rødspætte, fersk/kølet

0302.23.000 Tunge, fersk/kølet

0302.29.100 Glashvarre, fersk/kølet

0302.29.900 Fladfisk, fersk/kølet, undt hellefisk, helleflynder, rødspætte tunge og glashvarre

0302.31.900 Hvid tun, fersk/kølet, undt til industriel forarbejdning

0302.32.100 Gulfinnet tun, fersk/kølet, til industriel forarbejdning

0302.32.900 Gulfinnet tun, fersk/kølet, undt til industriel forarbejdning

0302.34.900 Storøjet tun, fersk/kølet, undt til industriel forarbejdning

0302.35.100 Blåfinnet tun, fersk/kølet, til industriel forarbejdning

0302.35.900 Blåfinnet tun, fersk/kølet, undt til industriel forarbejdning

0302.39.100 Tunfisk, i.a.n., fersk/kølet, til industriel forarbejdning

0302.39.900 Tunfisk, i.a.n., fersk/kølet, undt til industriel forarbdning

0302.40.000 Sild, fersk/kølet

0302.50.100 Torsk af arten Gadus morhua, fersk/kølet

0302.50.900 Torsk af arterne Gadus ogac og macrocephalus, fersk/kølet

0302.61.100 Sardin af arten Sardina pilchardus, fersk/kølet

0302.61.800 Brisling, fersk/kølet

0302.62.000 Kuller, fersk/kølet

0302.63.000 Sej, fersk/kølet

0302.64.000 Makrel, fersk/kølet

0302.65.200 Pighaj, fersk/kølet

0302.65.500 Rødhaj, fersk/kølet

0302.65.900 Haj, undt pighaj og rødhaj, fersk/kølet

0302.66.000 Ål, fersk/kølet (Anguilla-arter)

0302.69.110 Karpe, fersk/kølet


KNKODE

Varetekst

0302.69.190 Ferskvandsfisk, fersk/kølet, undt karpe

Udenrigshandel. 2

Vareteksten til de enkelte knkoder i 2003.

0302.69.210 Tunfisk, fersk/kølet, til industriel forarbejdning, undt hvidtun, gulfinnet tun og bugstribet bonit

0302.69.250 Tunfisk, fersk/kølet, ej til industriel forarbejdning, undt hvid tun, gulstribet tun og bugstribet bonit

0302.69.310 Rødfisk af arten Sebastes marinus, fersk/kølet

0302.69.330 Rødfisk (undt af arten Sebastes marinus), fersk/kølet

0302.69.410 Hvilling, fersk/kølet

0302.69.450 Lange, fersk/kølet

0302.69.510 Alaskasej og lubbe, fersk/kølet

0302.69.550 Ansjos, fersk/kølet

0302.69.610 Blankesteen, fersk/kølet

0302.69.660 Sydafrikansk kulmule og dybvandskulmule, fersk/kølet

0302.69.680 Kulmule, undt sydafrikansk-,dybhavs-og sydlig-, fersk/kølet

0302.69.690 Skælbrosme, fersk/kølet

0302.69.750 Havbrasen, fersk/kølet

0302.69.810 Havtaske, fersk/kølet

0302.69.850 Blåhvilling, fersk/kølet

0302.69.870 Sværdfisk, fersk/kølet

0302.69.880 Isfisk, fersk/kølet

0302.69.910 Hestemakrel, fersk/kølet

0302.69.940 Havaborre, fersk/kølet

0302.69.950 Guldbrasen, fersk/kølet

0302.69.990 Saltvandsfisk, fersk/kølet, i.a.n.

0302.70.000 Lever, rogn og mælke fra fisk, fersk/kølet

0303.11.000 Sockeylaks (rødlaks), frosset

0303.19.000 Stillehavslaks, frosset, undt sockeylaks (rødlaks)

0303.21.100 Ørred af arterne Oncorhynhus apache og Oncorhynchus chrysogaster, frosset

0303.21.200 Ørred af arterne Oncorhynchus mykiss,m hoved/gæller,renset, o 1,2 kg/stk, u hoved/gæller,renset, o 1 kg/stk, frosset

0303.21.800 Ørred, frosset, undt arterne Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster og Oncorhynchus mykiss

0303.22.000 Atlanterhavslaks og donaulaks, frosset

0303.29.000 Laksefisk, frosset, undt stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks, samt ørredfisk

0303.31.100 Hellefisk, frosset

0303.31.300 Atlanderhavshelleflynder, frosset

0303.31.900 Stillehavshelleflynder, frosset

0303.32.000 Rødspætte, frosset

0303.33.000 Tunge, frosset

0303.39.100 Skrubbe, frosset

0303.39.200 Glashvarre, frosset

0303.39.800 Fladfisk, frosset, undt hellefisk,helleflynder,rødspætte,tunge,skrubbe,glashvarre, fisk af arten Rhombosolea

0303.41.900 Hvid tun, frosset, undt til industriel forarbejdning

0303.42.180 Gulfinnet tun, frosset, til industriel forarbejdning, hel, af vægt max 10 kg/stk

0303.42.380 Gulfinnet tun, frosset, til industriel forarbejdning, renset uden gæller, af vægt max 10 kg/stk

0303.42.580 Gulfinnet tun, frosset, til industriel forarbejdning, af vægt max 10 kg/stk, ej hel, renset uden gæller (fx uden hoved)


KNKODE

Varetekst

Udenrigshandel. 3

Vareteksten til de enkelte knkoder i 2003.

0303.42.900 Gulfinnet tun, frosset, undt til industriel forarbejdning

0303.43.900 Bugstribet bonit, frosset, undt til industriel forarbejdning

0303.44.900 Storøjet tun, frosset, undt til industriel forarbejdnig

0303.46.900 Sydlig tun, frosset, undt til industriel forarbejdning

0303.49.310 Tunfisk, i,a.n., frosset, til industriel forarbejdning, hel

0303.49.800 Tunfisk, i.a.n., frosset, undt til industriel forarbejdnig

0303.50.000 Sild, frosset

0303.60.110 Torsk, af arten Gadus morhua, frosset

0303.60.190 Torsk, af arten Gadus ogac, frosset

0303.60.900 Torsk, af arten Gadus macrocephalus, frosset

0303.71.100 Sardin, af arten Sardina pilchardus, frosset

0303.71.300 Sardin, af arterne Sandinops samt sardinel, frosset

0303.71.800 Brisling, frosset

0303.72.000 Kuller, frosset

0303.73.000 Sej, frosset

0303.74.300 Makrel, af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus, frosset

0303.75.200 Pighaj, frosset

0303.75.900 Haj, frosset, undt pighaj og rødhaj

0303.76.000 Ål (Anguilla-arter), frosset

0303.77.000 Havaborre, frosset

0303.78.120 Kulmule, sydvestatlantisk (Merluccius hubbsi), frosset

0303.78.190 Kulmule, undt sydafrikansk og dybvandskulmule, sydvestatlantisk samt sydlig, frosset

0303.78.900 Skælbrosme, frosset

0303.79.190 Ferskvandsfisk, frosset, undt karpe

0303.79.310 Saltvandsfisk af slægten Euthynnus, undt bugstribet bonit, ej til industriel forarbejdning, frosset

0303.79.350 Rødfisk af arten Sebaste marinus, frosset

0303.79.370 Rødfisk (undt af arten Sebastus marinus), frosset

0303.79.410 Polartorsk, frosset

0303.79.450 Hvilling, frosset

0303.79.510 Lange, frosset

0303.79.550 Alaskasej og lubbe, frosset

0303.79.650 Ansjos, frosset

0303.79.810 Havtaske, frosset

0303.79.830 Blåhvilling, frosset

0303.79.870 Sværdfisk, frosset

0303.79.880 Isfisk, frosset

0303.79.910 Hestemakrel, frosset

0303.79.930 Rosa kingklip, frosset

0303.79.980 Saltvandsfisk, frosset, i.a.n

0303.80.100 Rogn og mælke fra fisk, bestemt til fremstilling af desoxyribonucleinsyre el protaminsulfat, frosset

0303.80.900 Lever, rogn og mælke fra fisk, undt bestemt til fremstilling af desoxyribonucleinsyre el protaminsulfat, frosset

0304.10.130 Filet af stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks, fersk el kølet


KNKODE

Varetekst

Udenrigshandel. 4

Vareteksten til de enkelte knkoder i 2003.

0304.10.150 Filet af ørred, af arten Oncorhynchus mykiss, o 400 g/stk, fersk/kølet

0304.10.170 Filet af ørred, fersk/kølet, undt af arten Oncorhynchus mykiss af vægt o 400 g/stk

0304.10.190 Filet af ferskvandsfisk, fersk/kølet, undt stillehavslaks og ørred

0304.10.310 Filet af torsk, fersk/kølet

0304.10.330 Filet af sej, fersk/kølet

0304.10.350 Filet af rødfisk, fersk/kølet

0304.10.380 Filet af saltvandsfisk, fersk/kølet, undt af torsk, sej og rødfisk

0304.10.910 Fiskekød (også hakket), fersk/kølet, af ferskvandsfisk

0304.10.970 Sildelapper, fersk el kølet

0304.10.980 Fiskekød (også hakket), fersk/kølet, af saltvandsfisk

0304.20.130 Filet af stillehavslaks, frosset

0304.20.150 Filet af ørred, af arten Oncorhynchus mykiss, o 400 g/stk, frosset

0304.20.170 Filet af ørred, frosset, undt af arten Oncorhynchur mykiss af vægt o 400 g/stk

0304.20.190 Filet af ferskvandsfisk, frosset,undt ørred og stillehavslaks

0304.20.210 Filet af torsk, (af arten Gadus macrocephalus), frosset

0304.20.290 Filet af torskefisk,(af arten Gadus morhua, Gadus ogac og Boreogadus saida), frosset

0304.20.310 Filet af sej, frosset

0304.20.330 Filet af kuller, frosset

0304.20.350 Filet af rødfisk af arten Sebastes marinus, frosset

0304.20.370 Filet af rødfisk (undt af arten Sebastes marinus), frosset

0304.20.410 Filet af hvilling, frosset

0304.20.430 Filet af lange, frosset

0304.20.450 Filet af tun (slægten Thunnus) og fisk (slægten Euthynnus), frosset

0304.20.510 Filet af makrel (arten Scomber australasicus), frosset

0304.20.530 Filet af makrel (arterne Scomber scombrus og japonicus) og af ustribet pelamide, frosset

0304.20.550 Filet af sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og dybvandskulmule (Merluccius paradoxus), frosset

0304.20.560 Filet af sydvestatlantisk kulmule (Merluccius hubbsi), frosset

0304.20.580 Filet af kulmule, i.a.n., frosset

0304.20.610 Filet af pighaj og rødhaj, frosset

0304.20.690 Filet af haj, undt pighaj og rødhaj, frosset

0304.20.710 Filet af rødspætte, frosset

0304.20.730 Filet af skrubbe, frosset

0304.20.750 Filet af sild, frosset

0304.20.790 Filet af glashvarrre, frosset

0304.20.810 Filet af havbrasen, frosset

0304.20.830 Filet af havtaske, frosset

0304.20.850 Filet af alaskasej, frosset

0304.20.870 Filet af sværdfisk, frosset

0304.20.880 Filet af isfisk, frosset, i.a.n.

0304.20.910 Filet af newzealandsk langhale, frosset

0304.20.950 Filet af saltvandsfisk, frosset, i.a.n.

0304.90.050 Fiskekød (også hakket), Surimi, frosset


KNKODE

Varetekst

0304.90.100 Fiskekød (også hakket), af ferskvandsfisk, frosset

0304.90.220 Fiskekød (også hakket), af sild, frosset

0304.90.310 Fiskekød (også hakket), af rødfisk, frosset

Udenrigshandel. 5

Vareteksten til de enkelte knkoder i 2003.

0304.90.350 Fiskekød (også hakket), af torsk (arten Gadus macrocephalus),frosset

0304.90.380 Fiskekød (også hakket), af torsk af arten Gadus mohua, frosset

0304.90.390 Fiskekød (også hakket), af torsk ( arterne Gadus ogac og Boreogadus saida), frosset

0304.90.410 Fiskekød (også hakket), af sej, frosset

0304.90.450 Fiskekød (også hakket), af kuller, frosset

0304.90.470 Fiskekød (også hakket), af kulmule, frosset

0304.90.570 Fiskekød (også hakket), af havtaske, frosset

0304.90.610 Fiskekød (også hakket), af alaskasej, frosset

0304.90.650 Fiskekød (også hakket), af sværdfisk, frosset

0304.90.970 Fiskekød (også hakket), af saltvandsfisk, frosset, i.a.n.

0305.10.000 Mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

0305.20.000 Lever, rogn og mælke af fisk, tørret, røget, saltet el i saltlage

0305.30.110 Filet, af torsk (arten Gadus macrocephalus), tørret el saltet men ikke røget

0305.30.190 Filet, af torsk,tørret el saltet men ikke røget,undt af arten Gadus macrocephalus

0305.30.300 Filet, af stillehavs-, atlanterhavs- og donaulaks, saltet

0305.30.500 Filet, af hellefisk, saltet

0305.30.900 Filet af fisk, tørret el saltet men ikke røget,undt af torsk,laks og hellefisk

0305.41.000 Stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks, røget, heru filet

0305.42.000 Sild (heru filet), røget

0305.49.100 Hellefisk (heru filet), røget

0305.49.200 Atlanterhavshelleflynder (heru filet), røget

0305.49.300 Makrel (heru filet), røget

0305.49.450 Ørred (heru filet), røget

0305.49.500 Ål (heru filet), røget

0305.49.800 Fisk (heru filet), røget, undt atlanterhavshelleflynder,laks,hellefisk, sild, makrel, ørred og ål

0305.51.100 Torsk, tørret, ikke saltet (tørfisk)

0305.51.900 Torsk, tørret og saltet (klipfisk)

0305.59.110 Polartorsk, tørret, ikke saltet (tørfisk)

0305.59.190 Polartorsk, tørret og saltet (klipfisk)

0305.59.300 Sild, tørret (også saltet) men ikke røget

0305.59.500 Ansjos, tørret (også saltet) men ikke røget

0305.59.900 Fisk, tørret (også saltet) men ikke røget, undt torsk, sild, ansjos, hellefisk og helleflynder

0305.61.000 Sild, saltet men ikke tørret el røget

0305.62.000 Torsk, saltet men ikke tørret el røget

0305.63.000 Ansjos, saltet men ikke tørret el røget

0305.69.100 Polartorsk, saltet men ikke tørret el røget

0305.69.200 Hellefisk og stillehavshelleflynder,saltet men ikke tørret el røget

0305.69.300 Atlanterhavshelleflynder, saltet men ikke tørret el røget


KNKODE

Varetekst

Udenrigshandel. 6

Vareteksten til de enkelte knkoder i 2003.

0305.69.500 Stillehavs-, atlanterhavs- og donaulaks, saltet men ikke tørr et el røget

0305.69.900 Fisk, saltet men ikke tørret el røget,undt sild,torsk,ansjos,hellefisk, helleflynder og laks

0306.11.100 Langusterhaler, frosset

0306.11.900 Languster,undt haler, frosset

0306.12.100 Hummer, hele, frosset

0306.12.900 Hummer, undt hele, frosset

0306.13.100 Rejer (arten Pandalidae), frosset

0306.13.300 Hesterejer, frosset

0306.13.400 Rejer, af arten Parapenaceus longirostris, frosset

0306.13.500 Rejer, af slægten Penaeus, frosset

0306.13.800 Rejer, undt hesterejer og af arterne Pandalidae, Parapenaeus longirostris samt Penaeus, frosset

0306.14.100 Krabber (arterne Paralithodes camchaticus,Callinectes sapidus og Chionoecetes), frosset

0306.14.300 Taskekrabber, frosset

0306.14.900 Krabber, frosset,undt taskekrabber, Paralithodes camchaticus,Callinectes sapidus og Chionoecetes

0306.19.100 Ferskvandskrebs, frosset

0306.19.300 Jomfruhummer, frosset

0306.19.900 Krebsdyr, frosset, heru. mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde, i.a.n.

0306.21.000 Languster, levende, fersk/kølet, tørret el saltet

0306.22.100 Hummer, levende

0306.22.910 Hummer, hele, fersk/kølet, tørret el saltet

0306.22.990 Hummer, ej hele, fersk/kølet, tørret el saltet

0306.23.100 Rejer (arten Pandalidae),levende,fersk/kølet,tørret el saltet

0306.23.310 Hesterejer, levende, fersk/kølet el kogt i vand med skal

0306.23.900 Rejer, levende, fersk/kølet, tørret el saltet,undt hesterejer og rejer af Pandalidae-familien

0306.24.100 Krabber (arterne Paralithodes camchaticus,Callinectes sapidus og Chionoecetes), levende, fersk/kølet, tørret el saltet

0306.24.300 Taskekrabber, levende, fersk/kølet, tørret el saltet

0306.24.900 Krabber,levende,fersk/kølet,tørret,saltet, undt taskekrabber,Paralithodes camchaticus, Calinnectes sapidus,Chionoecetes

0306.29.100 Ferskvandskrebs, levende, fersk/kølet, tørret el saltet

0306.29.300 Jomfruhummer, levende, fersk/kølet, tørret el saltet

0306.29.900 Krebsdyr, levende, fersk/kølet,tørret el saltet,heru mel,pulver og pellets af krebsdyr,egnet til menneskeføde, i.a.n.

0307.10.100 Østers, flade, vægt max 40g/stk, levende

0307.10.900 Østers, flade, vægt o 40g/stk, levende

0307.21.000 Kammuslinger o a muslinger af slægterne Pecten, Chlamys el Placopecten, levende el fersk/kølet

0307.29.100 Kammuslinger, frosset

0307.29.900 Kammuslinger, tørret el saltet, samt muslinger af slægterne Pecten Chlamys el Placopecten, frosset, tørret el saltet

0307.31.100 Muslinger, af arten Mytilus, levende el fersk/kølet

0307.31.900 Muslinger af arten Perna, levende el fersk/kølet

0307.39.100 Muslinger af arten Mytilus, frosset, tørret el saltet

0307.39.900 Muslinger af arten Perna, frosset, tørret el saltet

0307.41.100 Blæksprutte, tiarmet, af arterne Sepia officinalis,Sepiola og Rossia macrosoma, levende el fersk/kølet

0307.41.910 Blæksprutte, tiarmet, arterne Loligo,Ommastrephes sagittatus,levende el fersk/kølet

0307.41.990 Blæksprutte, tiarmet, af arterne Nototodarus, Sepioteuthis og Ommastrephes (ej sagittatus), levende el fersk/kølet


KNKODE

Varetekst

0307.49.010 Blæksprutte, lille tiarmet (Sepiola rondeleti), frosset

Udenrigshandel. 7

Vareteksten til de enkelte knkoder i 2003.

0307.49.110 Blæksprutte, tiarmet af slægten Sepiola, frosset, undt af Sepiola rondeleti

0307.49.180 Blæksprutte, tiarmet, af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma, frosset

0307.49.310 Blæksprutte, tiarmet, Loligo vulgaris, frosset

0307.49.350 Blæksprutte, tiarmet, af arten Loligo patagonica, frosset

0307.49.380 Blæksprutte, tiarmet, af arten Loligo, frosset, undt Loligo vulgaris, pealei og patagonica

0307.49.510 Blæksprutte, tiarmet af arten Ommastrephes sagittatus,frosset

0307.49.590 Blæksprutte, tiarmet af arterne Ommastrephes, Nototodarus og Sepioteuthis frosset, undt arten Ommastrephes sagittatus

0307.49.710 Blæksprutte, tiarmet, af arterne Sepia officinales, Rossia macrosoma og Sepiola, tørret el saltet

0307.49.910 Blæksprutte, tiarmet, af arterne Ommastrephes sagittatus og Loligo, tørret el saltet

0307.49.990 Blæksprutte, tiarmet, af arterne Ommastrephes, Nototodarus og Sepioteuthis,tørret el saltet,undt Ommastrephes sagittatus

0307.51.000 Blæksprutte, ottearmet, levende el fersk/kølet

0307.59.100 Blæksprutte, ottearmet, frosset

0307.59.900 Blæksprutte, ottearmet, tørret el saltet

0307.91.000 Bløddyr oa hvirvelløse vanddyr undt krebsdyr,levende/fersk/kølet,heru.mel,pulver og pellets,egnet til menneskeføde

0307.99.110 Blæksprutte, tiarmet, af Illex-arter, frosset

0307.99.130 Toppimuslinger o a arter af slægten Veneridae, frosset

0307.99.180 Bløddyr o a hvirvelløse vanddyr,undt krebsdyr, frosset,i.a.n.

0307.99.900 Bløddyr o a hvirvelløse vanddyr undt krebsdyr, tørret el saltet, i.a.n.

0511.91.100 Fiskeaffald

0511.91.900 Varer af fisk, krebsdyr o a hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde, i.a.n.

1212.20.000 Tang og alger

1504.10.100 Fiskeleverolie, rå el raffineret, indhold af A-vitamin max 2500 i.i./g

1504.10.910 Fiskeleverolie, af hellefisk og helleflynder, samt fraktioner deraf, også raffinerede

1504.10.990 Fiskeleverolie, samt fraktioner deraf,også raffinerede,undt(af hellefisk/helleflynder,samt med A vitamin o 2500 i.e./g)

1504.20.100 Fiskeolie og -fedtstoffer, rå el raffineret, ej modificeret, faste fraktioner, undt fiskeleverolie

1504.20.900 Fiskeolie og -fedtstoffer, rå el raffineret, ej modificeret, ej faste fraktioner, undt fiskeleverolie

1604.11.000 Laks, hele el i stykker, undt hakket,tilberedt el konserveret

1604.12.100 Sildefilet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp (paneret), frosset

1604.12.910 Sild, hele el i stykker, i hermetisk lukkede emballager, undt hakket

1604.12.990 Sild, hele el i stykker, tilberedt el konserveret, undt hakket og i hermetisk lukkede emballager

1604.13.110 Sardiner i olivenolie, hele el i stykker, undt hakket, tilberedt el konserveret

1604.13.190 Sardiner, hele el i stykker, tilberedt el konserveret, undt i olivenolie el hakket

1604.13.900 Sardinel og brisling, hele el i stykker, undt hakket, tilberedt el konserveret

1604.14.110 Tunfisk og bugstribet bonit i vegetabilsk olie, hele el i stykker, undt "loins", hakket, tilberedt el konserveret

1604.14.160 Tunfisk og bugstribet bonit,"Loin", hele el i stykker, tilberedt el konserveret,undt hakket og i vegetabilsk olie

1604.14.180 Tunfisk og bugstribet bonit, hele el i stykker,tilberedt el konserveret,undt "loins",hakket el i vegetabilsk olie

1604.15.110 Makrelfilet af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus,tilberedt el konserveret

1604.15.190 Makrel af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus, hele el i stykker,undt filet el hakket,tilberedt el konserveret

1604.15.900 Makrel af arten Scomber australasicus, hele el i stykker,undt hakket, tilberedt el konserveret

1604.16.000 Ansjos, hele el i stykker, undt hakket, tilberedt el konserveret

1604.19.100 Salmonidae, undt laks, hele el i stykker, undt hakket, tilberedt el konserveret


KNKODE

Varetekst

Udenrigshandel. 8

Vareteksten til de enkelte knkoder i 2003.

1604.19.310 Fisk af slægten Euthynnus,"loins",(undt bugstribet boit),hele el i stykker, undt hakket, tilberedt el konserveret

1604.19.390 Fisk af slægten Euthynnus (undt bugstribet bonit og "loins"),hele el i stykker, undt hakket, tilberedt el konserveret

1604.19.910 Fiskefilet, rå, kun belagt med dej,mel el rasp (paneret),frosset, i.a.n.

1604.19.920 Torsk, hele el i stykker, undt hakket, tilberedt el konserveret

1604.19.930 Sej, hele el i stykker, undt hakket, tilberedt el konserveret

1604.19.940 Kulmule og skælbrosme, hele el i stykker, undt hakket el konserveret

1604.19.950 Alaskasej (Theragra chalcogramma) og lubbe(Pollachius pollachius), hele el stykker,undt hakket,tilberedt el konserveret

1604.19.980 Fisk, hele el i stykker, undt hakket, tilberedt el konserveret, i.a.n.

1604.20.050 Tilberedninger af surimi

1604.20.100 Laks, tilberedt el konserveret, undt hele el i stykker

1604.20.300 Salmonidae (undt laks), tilberedt el konserveret,undt hele el i stykker

1604.20.400 Ansjos, tilberedt el konserveret, undt hele el i stykker

1604.20.500 Sardin,bonit,makrelarterne Scomber scombrus og japonicus samt Orcynopsis unicolor,tilberedt el kons,ej hele el i stykker

1604.20.700 Tunfisk, bugstribet bonit el andre fisk af slægten Euthynnus, tilberedte el konserveret, undt hele el i stykker

1604.20.900 Fisk, tilberedt el konserveret, undt hel el i stykker, i.a.n.

1604.30.100 Kaviar,( rogn af stør), tilberedt el konserveret

1604.30.900 Kaviarerstatning, tilberedt el konserveret

1605.10.000 Krabber, tilberedt el konserveret

1605.20.100 Rejer, i hermetisk lukkede pakninger

1605.20.910 Rejer, i pakninger af nettovægt max 2 kg, undt i hermetisk lukkede pakninger, tilberedt el konserveret

1605.20.990 Rejer, i pakninger af nettovægt o 2 kg, undt i hermetisk lukkede pakninger,tilberedt el konserveret

1605.30.100 Kogt hummerkød, bestemt til fremstilling af hummersmør, postejer, supper og saucer

1605.30.900 Hummer, tilberedte el konserveret, undt kogt hummerkød,bestemt til fremstilling af hummersmør,postejer,supper og

saucer

1605.40.000 Krebsdyr, tilberedt el konserveret, undt rejer, krabber og hummer

1605.90.110 Muslinger, i hermetisk lukkede pakninger

1605.90.190 Muslinger, tilberedt el konserveret, undt i hermetisk lukkede pakninger

1605.90.300 Bløddyr, undt muslinger, tilberedt el konserveret

1605.90.900 Hvirvelløse vanddyr, undt bløddyr, tilberedt el konserveret

2301.20.000 Pellets, mel og pulver af fisk, krebs- og bløddyr (uegnet til menneskeføde)

2309.90.100 Fish solubles og whale solubles

More magazines by this user
Similar magazines