2011 forløbige tal Note: Værdi i kroner - Mængde ... - Anmeldelse.fd.dk

webfd.fd.dk

2011 forløbige tal Note: Værdi i kroner - Mængde ... - Anmeldelse.fd.dk

NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Blækspr

utte

Nordjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

256 7 0 0

2 1.081 27 0 0

3 101.791 3.821 0 0

E 1 104 2 0 0

2 81.179 2.886 0 0

3 344.510 9.795 0 0

SO 3 612 21 0 0

Sydjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 1

75 2 0 0

2 459 13 0 0

3 83 3 0 0

SO 3 0 60 0 0

Vestjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 1

5.300 158 0 0

2 3.794 122 0 0

3 8.847 293 0 0

E 1 1.033 21 0 0

3 57.007 1.441 0 0

SO 3 377 296 0 0

Jomfruh

ummer

Fyn

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 4

13.754 173 0 0

Hel fisk uden

hoved eller haler

A 4

260 4 0 0

(Continued)

Levende Uoplyst E 4 7.830 87 0 0

Nordjylland Frosset Hel fisk E 4 1.037.610 14.901 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Jomfruh

ummer

Nordjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 4

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

193.970 16.165 0 0

E 4 52.025.733 667.714 0 0

SO 4 11.079.553 140.150 0 0

Hel fisk uden

hoved eller haler

A 1

13.616 199 0 0

2 129 19 0 0

4 2.407 54 0 0

B 2 2 2 0 0

E 1 67.694 1.062 0 0

2 4.487 92 0 0

4 898.683 20.278 0 0

SO 4 518.187 9.757 0 0

Levende Uoplyst A 1 266.782 3.757 0 0

4 54.393 688 0 0

E 1 597.486 7.544 0 0

2 2.703 34 0 0

4 9.984.098 123.478 0 0

SO 4 9.664.757 121.300 0 0

Nordsjælland

Frisk

eller kølet

Hel fisk uden

hoved eller haler

E 1

2.581 35 0 0

4 74.421 1.223 0 0

Levende Uoplyst E 1 972.513 11.208 0 0

4 10.824.101 135.944 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Jomfruh

ummer

Sydjylland Levende Uoplyst A 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

184 5 0 0

4 90 3 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Vestjylland

Levende Uoplyst E 4

Frisk

eller kølet

Hel fisk SO 4

Hel fisk uden

hoved eller haler

SO 4

850.439 10.486 0 0

4.298.636 85.618 0 0

13.979 195 0 0

Levende Uoplyst A 1 138.624 1.510 0 0

2 312.689 7.139 0 0

4 22.122 516 0 0

B 1 2.118 98 0 0

E 4 3.008 38 0 0

Østjylland Frosset Hel fisk A 4 40 1 0 0

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 2

Hel fisk uden

hoved eller haler

A 4

800 20 0 0

30.338 517 0 0

E 4 20.705 347 0 0

Levende Uoplyst A 3 25 1 0 0

4 4.699.239 58.941 0 0

E 4 1.537.185 19.708 0 0

(Continued)

Østsjælland

Frisk

eller kølet

Hel fisk E 4

Hel fisk uden

hoved eller haler

E 4

1.093.866 14.634 0 0

11.341 191 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Dybvand

srejer

Nordjylland

Kogt i

vand

Alle tilladte

præsentationer

for arten

E 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

8.980.701 78.581 0 0

SO 2 58.939 677 0 0

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 2

4.567.636 339.779 0 0

Glashvar

re

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 4

8 1 0 0

Renset med

hoved

A 4

50.034 5.814 0 0

E 4 195 39 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 4

0 20 0 0

Renset med

hoved

A 4

173 12 0 0

Havtaske

København

by

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 5

75 2 0 0

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 5

20 1 0 0

E 5 336 10 0 0

SO 5 0 2.340 0 0

Renset med

hoved

A 1

402.313 11.755 0 0

2 966.111 25.744 0 0

3 788.206 21.550 0 0

4 210.834 6.401 0 0

5 12.530 498 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Havtaske Nordjylland Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

B 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.703 76 0 0

2 1.500 117 0 0

3 4.608 256 0 0

4 313 17 0 0

5 13.680 927 0 0

E 1 940.629 26.292 0 0

2 2.052.772 51.889 0 0

3 1.420.901 36.535 0 0

4 301.398 8.805 0 0

5 22.531 894 0 0

Renset uden

hoved

A 3

30 2 0 0

Nordsjælland

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

E 5

384 13 0 0

Sydjylland

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 1

1.459 42 0 0

2 1.453 39 0 0

3 1.687 46 0 0

4 1.673 58 0 0

5 80 4 0 0

Vestjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk SO 5

18.224 12.782 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Havtaske Vestjylland Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

90.122 2.616 0 0

2 139.837 4.029 0 0

3 152.319 4.334 0 0

4 84.280 2.634 0 0

5 18.889 709 0 0

B 5 13.051 684 0 0

E 1 270.186 6.552 0 0

2 1.019.002 19.813 0 0

3 880.486 21.813 0 0

4 452.477 13.534 0 0

5 45.934 1.863 0 0

Renset uden

hoved

A 1

2.888 46 0 0

2 11.985 173 0 0

3 22.604 344 0 0

4 10.950 204 0 0

5 137 3 0 0

B 2 1.109 36 0 0

3 1.485 45 0 0

5 17.460 719 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Havtaske Vestjylland Frisk

eller kølet

Renset uden

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

27.213 315 0 0

2 103.057 1.168 0 0

3 205.663 2.524 0 0

4 120.870 1.767 0 0

5 6.153 110 0 0

SO 5 7.062 223 0 0

Østsjælland

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 1

1.606 52 0 0

2 2.854 84 0 0

3 1.218 37 0 0

4 1.161 41 0 0

5 467 25 0 0

E 5 30 2 0 0

Havbras

en

(Blankest

en)

Nordjylland

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

E 1

4.142 88 0 0

Hestema

krel

Nordjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 5

246 35 0 0

E 2 105 19 0 0

SO 5 3.554 591 0 0

Hesterej

er

Sydjylland

Kogt i

vand

Alle tilladte

præsentationer

for arten

A 1

5.710.366 404.920 0 0

2 0 0 22.076 0

SO 2 12.622 0 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Hesterej

er

Vestjylland

Kogt i

vand

Alle tilladte

præsentationer

for arten

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

3.923.369 234.592 0 0

2 0 0 10.948 0

Hvilling Bornholm Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 4

6 1 0 0

E 4 2.875 583 0 0

Nordjylland

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 1

66.896 4.774 0 0

2 102.982 9.233 0 0

3 22.758 3.045 0 0

4 2.394 550 27 0

E 1 861 99 0 0

2 10.593 997 0 0

3 15.331 2.435 7 0

4 9.036 1.215 12 0

Nordsjælland

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

E 2

95 21 0 0

3 231 58 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Vestjylland

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

E 4

Hel fisk SO 4

Renset med

hoved

A 2

10.695 1.626 0 0

0 115 0 0

276 13 0 0

3 250 42 0 0

4 405 30 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Hvilling Vestjylland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

783 47 0 0

2 1.995 164 0 0

3 7.973 472 0 0

4 944 85 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 2

3.097 436 0 0

3 3.541 759 0 0

E 4 16 3 0 0

Ising Bornholm Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 2

64 16 0 0

E 2 16 4 0 0

SO 2 319 85 0 0

Fyn

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

59.677 8.586 0 0

2 50.175 13.215 108 0

Levende Uoplyst A 2 258 43 0 0

E 1 2.940 343 0 0

2 4.624 613 0 0

København by

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 2

5.234 1.259 0 0

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 2

0 1.090 0 0

Renset med

hoved

A 1

41.844 6.878 284 0

2 78.505 14.101 3.845 0

E 1 1.334.383 147.447 387 0

2 379.045 80.473 4.053 0

Levende Uoplyst A 2 800 83 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Ising Nordjylland Levende Uoplyst

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

E 1 80 5 0 0

2 3.096 395 0 0

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

358 70 0 0

2 6.722 1.727 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 2

0 4.050 0 0

Renset med

hoved

A 2

50.796 7.918 0 0

E 2 1.950 254 0 0

Levende Uoplyst E 2 1.724 118 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 2

378 21 0 0

E 1 18.437 2.366 0 0

2 24.890 5.153 0 0

Levende Uoplyst E 1 465 38 0 0

2 4.467 333 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 2

0 149.684 0 0

Renset med

hoved

A 1

63.020 6.065 56 0

2 323.921 42.541 111 0

E 1 620.445 62.971 339 0

2 204.102 41.019 1.864 0

Levende Uoplyst E 2 215 25 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 2

1.661 439 95 0

E 1 1.067 263 67 0

2 2.925 195 338 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Ising

Østjylland

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

Levende Uoplyst E 1 780 78 0 0

2 3.640 292 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

0 0 823 0

2 0 0 1.328 0

E 1 4.558 544 0 0

2 2.698 601 0 0

Kulmule Nordjylland Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 5

Renset med

hoved

A 1

0 1.650 0 0

1.454.407 112.012 0 0

2 1.409.630 133.529 0 0

3 396.979 47.743 0 0

4 20.866 4.311 0 0

5 3.214 205 0 0

B 1 24.449 3.289 0 0

2 39.906 4.783 0 0

3 13.876 2.853 0 0

4 121 139 0 0

5 30.538 5.356 0 0

E 1 4.210.874 240.042 0 0

2 2.307.749 170.413 0 0

3 349.650 33.605 0 0

4 11.504 1.940 0 0

5 1.731 234 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Kulmule

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.657 153 0 0

2 1.129 131 0 0

3 474 76 0 0

4 133 30 0 0

5 72 3 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 5

0 110 0 0

Renset med

hoved

A 5

6.509 644 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 2

2.040 117 0 0

3 700 35 0 0

5 820 41 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 5

0 6.731 0 0

Renset med

hoved

A 1

52.883 4.679 0 0

2 50.257 4.305 0 0

3 2.719 254 0 0

4 129 9 0 0

5 81.930 6.529 0 0

B 1 159 21 0 0

3 569 81 0 0

4 2.198 445 0 0

5 23.720 3.360 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Kulmule Vestjylland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

2.680.699 169.547 0 0

2 1.445.121 114.436 0 0

3 146.077 11.745 0 0

4 830 80 0 0

5 5.129 418 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 4

259 31 0 0

E 1 162 15 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

853 94 0 0

2 592 59 0 0

3 281 35 0 0

E 5 105 17 0 0

Kammus

ling

Rød

Knurhan

e

Nordsjælland Levende Uoplyst E 6

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 1

30 3 0 0

24.026 2.560 0 0

2 1.777 673 0 0

3 3.183 538 0 0

4 39 13 0 0

E 1 11.270 283 0 0

2 39.379 1.861 0 0

3 19.028 3.313 0 0

4 44.873 2.633 0 0

Renset med

hoved

A 2

37 22 0 0

4 1 0 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rød

Knurhan

e

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

2.122 889 0 0

4 15 3 0 0

Uoplyst A 1 0 0 0 28

2 0 0 0 12

3 0 0 0 305

E 2 0 0 0 29

3 0 0 0 3.463

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 4

40 8 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 1

6.819 240 0 0

2 10.568 695 0 0

3 5.263 608 0 0

SO 4 0 1.510 0 0

Renset med

hoved

A 2

72 19 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 1

8.607 269 0 0

2 20.237 1.337 0 0

3 13.072 983 0 0

4 296 29 0 0

E 1 6.968 152 0 0

2 81.684 2.401 0 0

3 58.763 3.182 0 0

4 6.116 517 0 0

SO 4 0 6.607 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rød

Knurhan

e

Østjylland

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Kuller Bornholm Frisk eller

kølet

København by

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 4

Renset med

hoved

A 4

Hel fisk E 4

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 4

E 1

Hel fisk SO 4

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

2 1 0 0

62 10 0 0

138 31 0 0

6 1 0 0

1.043 69 0 0

0 590 0 0

843.818 55.791 0 0

2 1.516.388 138.734 0 0

3 617.145 96.271 0 0

4 40.311 9.562 29 0

B 1 1.281 215 0 0

2 1.003 198 0 0

3 180 36 0 0

4 2.758 887 0 0

E 1 3.429.865 194.754 0 0

2 6.572.241 496.165 0 0

3 1.129.787 140.967 0 0

4 15.112 3.538 8 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Kuller

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

2.993 314 0 0

2 3.275 524 0 0

3 3.935 842 0 0

4 658 161 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

2.994 124 0 0

2 29.950 2.321 0 0

3 12.336 1.135 0 0

4 735 99 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 3

18 3 0 0

4 6 1 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 4

0 18.991 0 0

Renset med

hoved

A 1

35.567 1.708 0 0

2 111.538 8.364 0 0

3 85.522 8.300 0 0

4 14.096 1.508 0 0

E 1 598.591 32.666 0 0

2 1.206.099 88.793 117 0

3 334.803 37.915 535 0

4 5.161 894 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 3

35 5 0 0

4 2.293 266 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Kuller Østjylland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

67 9 0 0

2 0 0 49 0

3 0 0 6 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

381 59 0 0

2 363 65 0 0

3 1.278 260 0 0

4 147 31 0 0

E 4 119 24 0 0

Lange Fyn Frisk eller

kølet

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 3

Hel fisk SO 3

Renset med

hoved

A 1

18 2 0 0

0 255 0 0

244.743 17.738 0 0

2 575.525 38.337 0 0

3 616.344 41.285 0 0

B 1 15 5 0 0

3 10 5 0 0

E 1 168.658 11.881 0 0

2 388.562 24.029 0 0

3 524.320 34.542 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Lange

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

129 10 0 0

2 102 7 0 0

3 966 130 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 3

81 10 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 3

779 55 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 3

0 653 0 0

Renset med

hoved

A 1

2.476 150 0 0

2 7.902 402 0 0

3 11.423 755 0 0

B 1 28 6 0 0

3 1.162 146 0 0

E 1 38.066 2.040 0 0

2 71.541 3.219 0 0

3 90.493 4.732 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 3

918 85 0 0

E 3 82 11 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

796 57 0 0

2 1.110 57 0 0

3 1.416 109 0 0

E 3 137 19 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Lyssej Nordjylland Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 4

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

0 210 0 0

1.581 57 0 0

2 243.994 9.407 0 0

3 921.335 37.025 0 0

4 198.158 9.027 0 0

B 2 240 12 0 0

3 3.796 238 0 0

4 1.928 159 0 0

E 1 1.148 36 0 0

2 225.296 6.485 0 0

3 848.578 28.965 0 0

4 190.518 7.865 0 0

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 3

524 31 0 0

4 350 24 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 2

2.126 90 0 0

3 3.217 132 0 0

4 434 30 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 4

0 359 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Lyssej Vestjylland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.635 66 0 0

2 11.613 696 0 0

3 13.567 588 0 0

4 3.295 138 0 0

B 4 12 2 0 0

E 1 1.099 36 0 0

2 52.440 1.685 0 0

3 131.050 4.433 0 0

4 37.060 1.573 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

197 8 0 0

2 320 15 0 0

3 20 1 0 0

4 96 6 0 0

E 1 8 1 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 2

685 39 0 0

3 1.294 62 0 0

4 727 39 0 0

Makrel Bornholm Frisk eller

kølet

(Continued)

Hel fisk E 3

9 1 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Makrel

Fyn

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

8.014 565 0 0

3 25.519 1.518 0 0

Renset med

hoved

E 3

3.424 107 0 0

København by

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 3

4.020 238 0 0

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 1

100441793 7.871.652 0 0

2 8.661.674 681.569 0 0

3 127.387 37.389 0 0

E 1 53.040.134 4.193.972 0 0

2 44.759 3.584 0 0

3 24.386 2.741 0 0

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 1

1.726 114 0 0

2 1.432 69 0 0

3 148.527 9.456 0 0

Renset med

hoved

E 3

1.920 60 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 3

4.913 282 0 0

Renset med

hoved

E 3

544 22 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 3

2.055 80 0 0

E 1 9.202 766 0 0

2 4.482 528 0 0

3 44.644 5.242 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Makrel

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 3

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

76 3 0 0

E 2 60 6 0 0

3 760 380 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 1

12 1 0 0

2 736 64 0 0

3 1.106 114 0 0

E 1 5.880 280 0 0

2 7.906 361 0 0

3 37.680 1.845 0 0

SO 3 0 226 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 1

19.736 1.008 0 0

2 22.256 1.511 0 0

3 11.325 2.139 0 0

E 1 54 9 0 0

3 300 25 0 0

Renset med

hoved

A 2

1.155 47 0 0

3 1.177 55 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 2

1.632 136 0 0

3 191 28 0 0

Multe Fyn Frisk eller

kølet

Hel fisk E 1

150 6 0 0

2 1.755 107 0 0

6 11.299 250 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Multe Fyn Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 6

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

11.983 294 0 0

E 1 1.990 67 0 0

6 8.492 223 0 0

København by

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 6

2.300 61 0 0

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 6

18.133 473 0 0

SO 6 15 1 0 0

Renset med

hoved

A 6

194.243 6.750 0 0

E 1 952 20 0 0

6 28.155 777 0 0

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 2

446 11 0 0

6 49 1 0 0

Renset med

hoved

E 6

173 5 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 6

600 24 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 6

550 14 0 0

SO 6 200 5 0 0

Renset med

hoved

A 2

204 6 0 0

E 1 250 5 0 0

6 141.076 3.250 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Multe

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 6

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

399 8 0 0

E 2 10.868 222 0 0

3 112.559 2.498 0 0

4 59.246 1.880 0 0

5 4.224 192 0 0

6 60.360 1.231 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 6

20.179 469 0 0

E 6 5.341 134 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 6

1.202 44 0 0

Mørksej

København

by

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 3

70 5 0 0

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

1.094.711 83.950 0 0

2 4.709.743 355.503 0 0

3 11.164.847 868.449 0 0

4 18.143.645 2.011.276 0 0

B 1 914 93 0 0

2 3.144 489 0 0

3 386 31 0 0

4 25.422 9.381 0 0

E 1 1.311.923 81.688 0 0

2 3.527.890 226.452 0 0

3 3.747.281 233.842 0 0

4 5.286.489 457.995 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Mørksej Nordjylland Frisk eller

kølet

Renset uden

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

94.603 7.340 0 0

2 17.340 1.581 0 0

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 3

28 3 0 0

4 37 6 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 2

9.923 631 0 0

3 5.754 401 0 0

4 2.796 199 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 4

0 12.953 0 0

Renset med

hoved

A 1

8.286 504 0 0

2 8.057 516 0 0

3 37.121 3.048 0 0

4 415.708 43.202 0 0

B 4 884 142 0 0

E 1 79.665 5.031 0 0

2 179.156 11.441 0 0

3 299.278 18.654 0 0

4 1.003.664 92.773 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 3

15 1 0 0

4 29 4 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Mørksej

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

144 18 0 0

2 1.037 88 0 0

3 1.119 59 0 0

4 2.523 175 0 0

E 4 5 1 0 0

Pighaj Nordjylland Frisk eller

kølet

Hel fisk A 1

98.014 9.987 0 0

2 10.688 1.061 0 0

3 136 19 0 0

E 1 800 40 0 0

2 275 26 0 0

Renset med

hoved

A 1

165 11 0 0

2 30 3 0 0

3 237 12 0 0

E 1 300 20 0 0

2 40 2 0 0

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

20 2 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 1

15.024 846 0 0

2 6.786 415 0 0

3 134 9 0 0

Renset med

hoved

A 1

331 11 0 0

2 277 7 0 0

3 307 16 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Pighaj Vestjylland Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.424 63 0 0

2 3.550 190 0 0

3 350 21 0 0

Østjylland

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 3

60 4 0 0

Stor

rødfisk

Nordjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 1

9.879 381 0 0

2 175.749 11.800 0 0

3 952 103 0 0

E 2 2.340 90 0 0

3 108 27 0 0

Renset med

hoved

A 2

35 2 0 0

E 2 477 23 0 0

3 278 23 0 0

Østsjælland

Frisk

eller kølet

Rokke Nordjylland Frisk

eller kølet

Hel fisk A 2

Side (lap) A 1

50 2 0 0

6.476 156 0 0

2 15.618 543 0 0

E 1 5.336 163 0 0

2 3.704 184 0 0

Renset med

hoved

A 1

78 5 0 0

2 5.094 431 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rokke Nordjylland Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.300 55 0 0

2 2.440 90 0 0

SO 2 30 3 0 0

Nordsjælland

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

E 2

65 9 0 0

Sydjylland

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 2

71 5 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

E 2

96 12 0 0

Vestjylland

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 1

184 5 0 0

2 1.318 65 0 0

E 2 595 24 0 0

Østjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 2

125 12 0 0

Renset med

hoved

A 2

20 2 0 0

Østsjælland

Frisk

eller kølet

Hel fisk E 2

38 7 0 0

Renset med

hoved

A 2

965 65 0 0

Rødspæt

te

Bornholm

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 4

1.874 297 0 0

E 1 9.310 788 0 0

2 489.929 56.882 1.237 0

3 78.852 9.680 325 0

4 16.108 2.639 0 0

Levende Uoplyst E 1 75 3 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødspæt

te

Fyn

Frisk

eller kølet

Hel fisk SO 4

Renset med

hoved

A 3

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

0 10 0 0

350 30 0 0

E 1 10.555 998 0 0

2 94.796 8.610 0 0

3 233.987 27.028 101 0

4 132.214 17.886 459 0

Levende Uoplyst A 2 1.000 50 0 0

3 460 30 0 0

E 1 1.646 122 0 0

2 8.822 677 0 0

3 6.702 629 0 0

4 31.273 3.080 0 0

København

by

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

E 3

24.085 1.686 0 0

4 2.887 296 0 0

Levende Uoplyst E 4 50 5 0 0

Nordjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk B 4

1.452 1.042 0 0

SO 4 0 40.915 0 0

Renset med

hoved

A 1

408.305 31.192 235 0

2 824.348 75.437 671 0

3 950.928 100.192 1.704 0

4 1.264.022 151.808 1.440 0

B 1 4 2 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødspæt

te

Nordjylland

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

3.774.896 253.605 97 0

2 7.910.980 678.662 165 0

3 8.396.269 815.163 489 0

4 10.382.563 1.031.570 2.102 0

SO 4 9 1 0 0

Alle tilladte

præsentationer

for arten

A 3

25 3 0 0

E 1 9.440 620 0 0

Levende Uoplyst A 4 5.130 410 0 0

E 1 270 27 0 0

2 147.780 8.241 0 0

3 98.826 7.646 0 0

4 28.059 2.120 0 0

Nordsjælland

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

E 1

1.373 166 106 0

2 28.246 2.415 310 0

3 78.430 6.499 1.436 0

4 31.298 6.538 9.375 0

Levende Uoplyst E 2 9.530 133 0 0

4 2.614 87 0 0

Sydjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk SO 4

0 31.500 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødspæt

te

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

94.258 5.894 0 0

2 244.918 18.747 0 0

3 462.366 43.455 0 0

4 542.034 55.589 0 0

E 1 525 35 0 0

2 510 44 0 0

3 2.573 245 0 0

4 20.826 1.204 0 0

Levende Uoplyst E 4 11.145 732 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 3

662 80 0 0

4 485 82 0 0

E 1 17.011 1.341 0 0

2 112.481 8.774 0 0

3 44.304 4.027 0 0

4 78.328 9.822 0 0

Levende Uoplyst A 4 740 37 0 0

E 1 100 5 0 0

2 314 19 0 0

3 40 2 0 0

4 2.410 241 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 4

0 477.054 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødspæt

te

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

954.875 58.806 0 0

2 2.331.030 171.360 91 0

3 3.296.103 299.440 1.881 0

4 2.205.877 230.839 2.852 0

E 1 5.784.566 402.598 0 0

2 8.654.463 717.810 0 0

3 7.501.000 722.012 2.148 0

4 5.950.928 602.574 3.542 0

Levende Uoplyst E 2 3.200 160 0 0

4 75 8 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

4.457 500 65 0

2 9.070 913 0 0

3 12.520 1.382 158 0

4 25.651 4.332 3.681 0

E 1 5.314 618 537 0

2 7.374 855 576 0

3 15.076 1.587 1.219 0

4 16.118 2.553 4.510 0

Levende Uoplyst E 2 1.320 66 0 0

3 510 34 0 0

4 4.420 375 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødspæt

te

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.477 121 0 0

2 1.530 142 0 0

3 982 104 0 0

4 567 71 644 0

E 1 783 87 0 0

2 11.356 953 0 0

3 18.968 2.032 0 0

4 14.577 2.393 0 0

Rødtung

e

Fyn

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 2

1.544 49 0 0

3 2.527 97 0 0

København by

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

20 1 0 0

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 3

0 6.670 0 0

Renset med

hoved

A 1

81.496 2.260 0 0

2 345.328 11.515 0 0

3 267.739 13.148 0 0

E 1 459.652 9.613 0 0

2 1.659.020 42.221 0 0

3 1.124.393 42.730 0 0

Uoplyst A 2 0 0 0 16

3 0 0 0 329

E 2 0 0 0 13

3 0 0 0 141

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødtung

e

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 3

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

28 1 0 0

87 3 0 0

2 13.115 357 0 0

3 38.293 2.146 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 3

0 320 0 0

Renset med

hoved

A 2

2.208 61 0 0

3 2.334 116 0 0

E 2 693 28 0 0

3 125 5 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

916 22 0 0

3 2.796 126 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 3

3.300 32.223 0 0

Renset med

hoved

A 1

230.996 5.277 0 0

2 934.863 27.710 0 0

3 563.266 20.917 0 0

E 1 1.960.186 42.593 0 0

2 5.456.644 151.212 0 0

3 2.390.333 86.042 0 0

Uoplyst A 3 0 0 0 54

E 3 0 0 0 4

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødtung

e

Østjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

641 48 0 0

3 13.530 805 0 0

E 1 2.673 141 0 0

2 23 1 0 0

3 7 1 0 0

Uoplyst E 2 0 0 0 176

3 0 0 0 24

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

1.000 32 0 0

2 7.841 306 0 0

3 8.361 446 0 0

E 2 495 18 0 0

3 3.201 219 0 0

Sild Bornholm Frisk eller

kølet

Fyn

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 4

Hel fisk E 2

8.635 3.140 0 0

200 50 0 0

5 1 1 0 0

København by

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 5

3 1 0 0

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 2

58.904.806 12.119.988 0 0

3 266 133 0 0

E 1 499 93 0 0

2 3.428.521 678.916 0 0

3 104.252 23.167 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Sild

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.609.895 281.066 0 0

2 240.392 55.065 0 0

3 232.720 55.927 0 0

4 128.754 33.634 0 0

5 8.167 1.651 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 1

1.159 217 0 0

2 4.983 363 0 0

3 6.178 2.408 0 0

5 118 29 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 2

463 133 0 0

3 520 90 0 0

5 528 88 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 5

40 8 0 0

E 5 312 46 0 0

Skrubbe Bornholm Frisk eller

kølet

Hel fisk A 2

1.897 797 0 0

E 2 1.838 2.236 0 0

SO 2 10.494 6.482 0 0

Renset med

hoved

E 1

1.362 227 0 0

Levende Uoplyst E 1 72 12 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Skrubbe

Fyn

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

5.213 2.319 0 0

E 1 8.110 1.061 0 0

2 66.797 7.632 0 0

Renset med

hoved

A 2

200 20 0 0

E 1 270 35 0 0

2 11.402 912 0 0

Levende Uoplyst A 2 5.415 365 0 0

E 1 12.515 1.088 0 0

2 229.946 25.623 0 0

København by

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 2

390 53 0 0

Levende Uoplyst A 2 800 100 0 0

E 1 2.500 185 0 0

2 15.097 2.990 0 0

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 2

155 70 0 0

E 1 18 18 0 0

2 17.619 7.390 0 0

Renset med

hoved

A 2

2.179 759 110 0

E 1 216 31 0 0

2 13.241 4.446 1.272 0

Levende Uoplyst A 2 150 20 0 0

E 2 29.957 3.592 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Skrubbe

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

464 265 0 0

2 27 7 0 0

Levende Uoplyst E 1 21 7 0 0

2 53.984 8.855 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 2

40 4 0 0

SO 2 0 100 0 0

Renset med

hoved

A 2

2.501 543 0 0

E 2 18.803 1.356 0 0

Levende Uoplyst A 1 400 40 0 0

E 2 95.829 5.519 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 2

768 297 0 0

E 1 112.915 21.667 0 0

2 84.845 31.261 0 0

Renset med

hoved

A 1

414 18 0 0

2 864 108 0 0

E 1 1.160 44 0 0

2 19.018 2.273 0 0

Levende Uoplyst A 2 1.200 132 0 0

E 1 24.243 2.562 0 0

2 90.051 10.084 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Skrubbe

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

3.690 1.427 0 0

E 1 13.198 3.301 0 0

2 215.572 32.904 0 0

SO 2 0 17 0 0

Renset med

hoved

A 2

176 33 0 0

E 1 357 115 0 0

2 10.865 588 0 0

Levende Uoplyst A 2 150 10 0 0

E 1 3.148 189 0 0

2 216.199 18.843 0 0

SO 2 1.625 65 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 2

33.479 2.393 0 0

E 2 4.269 910 0 0

Renset med

hoved

A 2

891 166 0 0

E 2 4.506 307 0 0

Levende Uoplyst A 2 10.221 626 0 0

E 2 26.475 2.396 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 2

702 156 0 0

E 1 460 46 0 0

2 3.440 793 0 0

Renset med

hoved

A 2

510 170 0 0

E 2 1.560 65 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Skrubbe

Østsjælland

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

Levende Uoplyst E 1 2.480 155 0 0

2 2.960 197 0 0

Skægtors

k

København by

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 4

190 19 0 0

Taskekra

bbe

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 2

281 498 0 0

Hel fisk uden

hoved eller

haler

A 1

713 45 0 0

2 620 27 0 0

E 1 605.825 14.002 0 0

2 387.923 20.016 0 0

SO 1 74.748 1.865 0 0

2 32.004 3.010 0 0

Levende Uoplyst E 1 1.872 39 0 0

2 5.998 1.529 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 2

2.215 606 0 0

SO 2 0 70 0 0

Hel fisk uden

hoved eller

haler

A 2

13.358 1.039 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk uden

hoved eller

haler

E 2

650 65 0 0

Levende Uoplyst E 2 900 90 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 2

0 1.108 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Taskekra

bbe

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk uden

hoved eller

haler

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

3.051 165 0 0

2 5.699 321 0 0

E 1 14.169 639 0 0

2 3.321 189 0 0

SO 2 319 15 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk uden

hoved eller

haler

A 2

814 99 0 0

E 1 13 0 0 0

2 9.487 681 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Tunge Fyn Frisk eller

kølet

Hel fisk uden

hoved eller

haler

E 2

Hel fisk E 3

Renset med

hoved

E 1

660 75 0 0

951 17 0 0

19.979 162 0 0

2 4.096 62 0 0

5 7.162 63 0 0

København by

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

4.059 36 0 0

3 286 6 0 0

5 50 1 0 0

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 2

1.246 7 0 0

3 149.348 1.802 0 0

B 3 12 1 0 0

5 11 1 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Tunge Nordjylland Frisk eller

kølet

Hel fisk

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

101.348 1.752 0 0

2 34.939 540 0 0

3 290.076 3.813 0 0

5 12.192 200 0 0

SO 5 0 98 0 0

Renset med

hoved

A 1

2.541 27 0 0

2 53.645 470 0 0

3 150.084 2.148 0 0

5 224 3 0 0

B 2 60 4 0 0

5 584 63 0 0

E 1 285.790 1.865 0 0

2 631.903 4.770 0 0

3 10.880 224 0 0

5 3.073 31 0 0

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 5

150 3 0 0

SO 1 4.454 232 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Tunge Nordsjælland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

141.371 982 0 0

2 285.530 2.185 0 0

3 381.145 5.981 0 0

4 10.161 175 0 0

5 2.552 25 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 5

3.449 27 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 2

60 1 0 0

3 3.778 74 0 0

Renset med

hoved

A 5

700 7 0 0

E 1 214.274 1.560 0 0

2 180.738 2.647 0 0

3 1.515 24 0 0

5 1.690 22 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 3

68.355 1.124 0 0

SO 5 22.268 521 0 0

Renset med

hoved

A 1

6.185 60 0 0

2 16.110 126 0 0

3 4.489 63 0 0

4 2.412 41 0 0

5 16.141 128 0 0

B 5 11.219 177 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Tunge Vestjylland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

277.510 1.580 0 0

2 418.606 2.821 0 0

3 87.472 1.289 0 0

4 428 5 0 0

5 26.990 200 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 2

848.749 12.847 0 0

E 2 359.359 5.561 0 0

Renset med

hoved

A 1

115.396 972 0 0

2 42.648 652 0 0

B 2 2.010 91 0 0

E 2 3.750 25 0 0

5 84.116 706 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 2

1.588 25 0 0

3 30.262 540 0 0

Renset med

hoved

A 1

40 1 0 0

E 1 37.491 317 0 0

5 80 2 0 0

Torsk Bornholm Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 2

1.496 136 0 0

3 31.795 2.542 0 0

4 64.475 6.367 0 0

5 187.049 22.306 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk Bornholm Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

187.616 13.569 0 0

3 978.122 73.813 0 0

4 1.705.987 166.283 0 0

5 2.963.710 366.530 0 0

Stykker og

andet kød

A 5

1.680 140 0 0

B 5 6.217 1.129 0 0

E 1 31.556 1.683 0 0

2 176 32 0 0

3 3.158 1.148 0 0

5 61.516 11.121 0 0

SO 1 1.716 88 0 0

3 557 159 0 0

5 56.532 9.640 0 0

Fyn

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 4

1.200 40 0 0

B 5 11.696 1.524 0 0

E 1 2.427 104 0 0

2 154.097 7.106 0 0

3 197.318 9.422 0 0

4 54.474 3.316 0 0

5 25.290 2.208 0 0

Stykker og

andet kød

E 5

90 2 0 0

Levende Uoplyst E 3 448 42 0 0

5 2.342 180 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk

København by

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 4

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

480 24 0 0

E 1 480 20 0 0

2 3.353 176 0 0

3 232.409 12.166 0 0

4 595.334 37.384 0 0

5 91.057 7.203 0 0

Levende Uoplyst E 4 30 1 0 0

5 2.010 67 0 0

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 5

4.984 6.510 0 0

Renset med

hoved

A 1

1.096.176 36.698 11 0

2 2.293.056 83.665 0 0

3 4.604.378 178.586 168 0

4 2.960.074 130.405 58 0

5 1.594.358 86.039 190 0

B 1 9.550 714 0 0

2 6.771 544 0 0

3 8.385 984 0 0

4 4.231 507 0 0

5 10.770 1.082 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk Nordjylland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

7.692.361 208.520 0 0

2 9.620.685 277.091 0 0

3 14.228.412 464.345 0 0

4 9.531.654 371.652 0 0

5 5.494.319 269.413 81 0

Stykker og

andet kød

A 5

311 49 0 0

E 1 10 1 0 0

2 7 1 0 0

5 3 0 0 0

Levende Uoplyst E 4 124 5 0 0

5 895 37 0 0

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 3

1.066 114 0 0

4 1.637 188 0 0

5 62 12 0 0

B 5 370 37 0 0

E 1 113 8 0 0

2 2.314 119 0 0

3 118.551 6.148 0 0

4 551.096 35.398 0 0

5 161.921 12.496 0 0

Levende Uoplyst E 5 2.560 80 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 5

0 100 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk Sydjylland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

6.772 230 0 0

2 20.779 763 0 0

3 27.162 1.174 0 0

4 11.654 604 0 0

5 12.714 874 0 0

E 3 2.474 110 0 0

4 1.142 67 0 0

5 5.298 252 0 0

Levende Uoplyst E 4 400 20 0 0

5 680 30 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 2

275 20 0 0

3 1.880 132 0 0

4 15.423 1.256 0 0

5 61.062 6.241 0 0

B 4 35 7 0 0

5 9.424 817 0 0

E 1 7.454 278 0 0

2 377.439 15.466 0 0

3 401.223 20.279 0 0

4 759.320 48.604 0 0

5 549.323 45.667 0 0

Stykker og

andet kød

E 1

38 2 0 0

2 116 23 0 0

5 572 55 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk

Vest- og

Sydsjælland

Vestjylland

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

Levende Uoplyst E 4

150 5 0 0

5 1.020 51 0 0

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 5

Renset med

hoved

A 1

0 139.602 0 0

512.205 15.630 0 0

2 735.729 24.248 0 0

3 672.852 26.050 0 0

4 675.694 34.927 0 0

5 160.168 9.328 0 0

B 2 630 63 0 0

3 1.426 122 0 0

4 593 59 0 0

5 129.926 10.319 0 0

E 1 7.702.810 217.705 0 0

2 9.974.920 301.417 0 0

3 6.805.825 235.577 0 0

4 4.962.596 213.019 0 0

5 2.099.787 109.097 0 0

Levende Uoplyst E 3 1.400 40 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

120 8 0 0

2 745 46 0 0

3 11.063 648 0 0

4 11.184 759 0 0

5 2.995 374 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 8:54 - tirsdag d. 15. november 2011

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i juli-september 2011

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk Østjylland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

B 2

82 19 0 0

3 41 11 0 0

4 40 8 0 0

E 3 12.710 530 0 0

4 4.015 318 9 0

5 1.226 130 217 0

Levende Uoplyst E 5 50 2 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

2.109 85 0 0

2 1.131 35 0 0

3 1.500 66 0 0

4 1.711 80 0 0

5 961 50 0 0

B 5 165 14 0 0

E 1 234 12 0 0

2 4.310 221 0 0

3 9.889 538 0 0

4 13.707 932 0 0

5 5.648 512 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2011 forløbige tal

More magazines by this user
Similar magazines