December

webfd.fd.dk

December

FISKERIDIREKTORATET 07-09-2011

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med

fisk og fiskeprodukter december 2010

Den samlede eksport og import:

Tabel nr.

1.01 Eksport i tons.

1.02 Eksport i 1000 kroner.

2.01 Import i tons.

2.02 Import i 1000 kroner.

Samhandel med enkelte lande:

Samlet eksport til:

Samlet import fra:

Tabel nr.

Tabel nr.

3.01 Frankrig 4.01 Frankrig

3.02 Belgien og Lux. 4.02 Belgien og Lux.

3.03 Holland 4.03 Holland

3.04 Tyskland 4.04 Tyskland

3.05 Italien 4.05 UK

3.06 UK 4.06 Spanien

3.07 Irland 4.07 Portugal

3.08 Grækenland 4.08 Sverige

3.09 Spanien 4.09 Polen

3.10 Portugal 4.10 Estland

3.11 Sverige 4.11 Letland

3.12 Finland 4.12 Litauen

3.13 Østrig 4.13 EU-lande i alt

3.14 Polen 4.14 Tredjelande i alt

3.15 Tjekkiet 4.15 Færøerne

3.16 Letland 4.16 Norge

3.17 Litauen 4.17 Island

3.18 Ungarn 4.18 Grønland

3.19 Cypern 4.19 Rusland

3.20 EU-lande i alt 4.20 USA

3.21 Tredjelande i alt 4.21 Canada

3.22 Færøerne 4.22 Chile

3.23 Norge 4.23 Kina

3.24 Island 4.24 Thailand

3.25 Schweiz 4.25 Indonesien

3.26 Rusland

3.27 USA

3.28 Kina

3.29 Japan


Anmærkning.

Ændringerne af brugstariffen for 1993 medførte, at den hidtil anvendte varegruppering i statistikken ikke kunne

videref¢res uden ændringer.

Væsentligste ændringer var, at et antal artsspecifikke brugstarifpositioner udgik, hvilket medførte, at følgende

varegrupper ikke længere kan specificeres:

I.B Damørred, æg og sættefisk.

III.A Filet af fladfisk, fersk.

- - af kuller, fersk.

- - af mørksej, fersk.

Indeksværdier på 999 og derover markeres som 999.

Der gøres opmærksom på, at tallene kommer fra Danmarks Statistik og derfor ikke er et produkt fra

Fiskeridirektoratet. Det skal desuden bemærkes, at tallene er foreløbige, da der sker opdateringer af data indtil et år

efter udgivelsen.

Nedenfor er listet den anvendte gruppering af brugstariffen 2010.

I.A. Hel saltvandsfisk

Sild Fersk 0302.40.00

Frosset 0303.51.00

Fladfisk Fersk 0302.21.10, 0302.21.30, 0302.21.90, 0302.22.00, 0302.23.00, 0302.29.10, 0302.29.90

Frosset 0303.31.10, 0303.31.30, 0303.31.90, 0303.32.00, 0303.33.00, 0303.39.10, 0303.39.30,

0303.39.70

Torsk Fersk 0302.50.10, 0302.50.90, 0302.69.35

Frosset 0303.52.10, 0303.52.30, 0303.52.90, 0303.79.41

Kuller Fersk 0302.62.00

Frosset 0303.72.00

Sej Fersk 0302.63.00

Frosset 0303.73.00

Anden torskefisk

Fersk 0302.69.41, 0302.69.45, 0302.69.51, 0302.69.66, 0302.69.67, 0302.69.68, 0302.69.69,

0302.69.82

Frosset 0303.78.11, 0303.78.12, 0303.78.13, 0303.78.19, 0303.78.90, 0303.79.45, 0303.79.51,

0303.79.55, 0303.79.83, 0303.79.85

Makrel Fersk 0302.64.00

Frosset 0303.74.30, 0303.74.90

Anden fisk

Fersk 0301.10.90, 0301.94.00, 0301.95.00, 0301.99.80, 0302.31.10, 0302.31.90, 0302.32.10,

0302.32.90, 0302.33.10, 0302.33.90, 0302.34.10, 0302.34.90, 0302.35.10, 0302.35.90,

0302.36.10, 0302.36.90, 0302.39.10, 0302.39.90, 0302.61.10, 0302.61.30, 0302.61.80,

0302.65.20, 0302.65.50, 0302.65.60, 0302.65.95, 0302.67.00, 0302.68.00, 0302.69.21,

0302.69.25, 0302.69.31, 0302.69.33, 0302.69.55, 0302.69.61, 0302.69.75, 0302.69.81,

0302.69.82, 0302.69.91, 0302.69.92, 0302.69.94, 0302.69.95, 0302.69.99, 0302.70.00

Frosset 0303.41.10, 0303.41.90, 0303.42.12, 0303.42.18, 0303.42.42, 0303.42.48, 0303.42.90,

0303.43.10, 0303.43.90, 0303.44.10, 0303.44.90, 0303.45.10, 0303.45.90, 0303.46.10,

0303.46.90, 0303.49.30, 0303.49.80, 0303.61.00, 0303.62.00, 0303.71.10, 0303.71.30,

0303.71.80, 0303.75.20, 0303.75.50, 0303.75.60, 0303.75.95, 0303.77.00, 0303.79.20,

0303.79.31, 0303.79.35, 0303.79.37, 0303.79.58, 0303.79.65, 0303.79.71, 0303.79.75,

0303.79.81, 0303.79.91, 0303.79.92, 0303.79.93, 0303.79.94, 0303.79.98, 0303.80.10,

0303.80.90

I.B. Ferskvandsfisk


Laks og ørred Fersk 0301.91.10, 0301.91.90, 0301.99.11, 0302.11.10, 0302.11.20, 0302.11.80, 0302.12.00

Frosset 0303.11.00, 0303.19.00, 0303.21.10, 0303.21.20, 0303.21.80, 0303.22.00

Ål Fersk 0301.92.00, 0302.66.00

Frosset 0303.76.00

Anden ferskvandsfisk

Fersk 0301.10.10, 0301.93.00, 0301.99.19, 0302.19.00, 0302.69.11, 0302.69.15, 0302.69.18

Frosset 0303.29.00, 0303.79.11, 0303.79.19

I.C. Krebs og bløddyr

Hummer og jomfruhummer

Fersk 0306.22.10

Frosset 0306.11.10, 0306.11.90, 0306.12.10, 0306.12.90, 0306.19.30, 0306.21.00, 0306.22.91,

0306.22.99, 0306.29.30

Rejer Frosset 0306.13.10, 0306.13.30, 0306.13.40, 0306.13.50, 0306.13.80

Saltet/tørret 0306.23.39, 0306.23.10, 0306.23.31, 0306.23.90

Andre krebsdyr

Frosset 0306.14.10, 0306.14.30, 0306.14.90, 0306.19.10, 0306.19.90, 0306.24.30, 0306.24.80,

0306.29.10, 0306.29.90

Muslinger 0307.31.10, 0307.39.10

Andre bløddyr Fersk 0307.41.99, 0307.51.00

Frosset 0307.49.01, 0307.49.11, 0307.49.18, 0307.49.31, 0307.49.33, 0307.49.35, 0307.49.38,

0307.49.59, 0307.49.71, 0307.49.91, 0307.49.99, 0307.59.10, 0307.59.90, 0307.99.11,

0307.99.13, 0307.99.15, 0307.99.18, 0307.10.10, 0307.10.90, 0307.21.00, 0307.29.10,

0307.29.90, 0307.31.90, 0307.39.90, 0307.41.10, 0307.41.91, 0307.49.51, 0307.91.00,

0307.99.90

II. Industrifisk

Industrifisk 0511.91.90

III.A. Filet

Fladfisk Frosset 0304.29.71, 0304.29.73, 0304.29.79, 0304.99.55

Torsk Fersk 0304.19.31

Frosset 0304.29.21, 0304.29.29, 0304.99.31, 0304.99.33, 0304.99.39

Kuller Frosset 0304.29.33, 0304.99.45

Sej Fersk 0304.19.33

Frosset 0304.29.31, 0304.99.41

Anden torskefisk

Frosset 0304.29.41, 0304.29.43, 0304.29.55, 0304.29.56, 0304.29.58, 0304.29.59, 0304.29.85,

0304.99.51, 0304.99.71, 0304.99.75

Makrel Frosset 0304.29.51, 0304.29.53

Anden fisk

Fersk 0304.11.10, 0304.11.90, 0304.12.10, 0304.12.90, 0304.19.01, 0304.19.03, 0304.19.18,

0304.19.35, 0304.19.39, 0304.19.91, 0304.19.99

Frosset 0304.21.00, 0304.22.00, 0304.29.01, 0304.29.03, 0304.29.05, 0304.29.18, 0304.29.35,

0304.29.39, 0304.29.45, 0304.29.61,

0304.29.65, 0304.29.68, 0304.29.83, 0304.29.91, 0304.29.99, 0304.91.00, 0304.92.00,

0304.99.10, 0304.99.21, 0304.99.29, 0304.99.61, 0304.99.65, 0304.99.99

Laks og ørred Fersk 0304.19.13, 0304.19.15, 0304.19.17

Frosset 0304.29.13, 0304.29.15, 0304.29.17

Sild (incl. skåret)

Fersk 0304.19.97

Frosset 0304.29.75, 0304.99.23


III.B. Saltet, tørret, røget

Sild Saltet 0305.61.00

Saltet/tørret 0305.59.30

Røget 0305.42.00

Fladfisk Saltet/tørret 0305.30.50, 0305.59.70

Røget 0305.49.10, 0305.49.20

Torsk Saltet 0305.62.00, 0305.69.10

Saltet/tørret 0305.30.11, 0305.30.19, 0305.51.10, 0305.51.90, 0305.59.10

Makrel Røget 0305.49.30

Anden fisk Saltet 0305.63.00, 0305.69.30, 0305.69.50, 0305.69.80

Saltet/tørret 0305.10.00, 0305.20.00, 0305.30.90, 0305.59.50, 0305.59.80

Røget 0305.49.80

Laks og ørred Saltet/tørret 0305.30.30

Røget 0305.41.00, 0305.49.45

Ål Røget 0305.49.50

Tang og andre alger 1212.20.00

III.C. Tilberedt eller konserveret

Sild Tilberedt 1604.12.99

Konserveret 1604.12.91

Makrel 1604.15.11, 1604.15.19, 1604.15.90

Rejer 1605.20.10, 1605.20.91, 1605.20.99

Muslinger 1605.90.11, 1605.90.19

Sardin 1604.13.11, 1604.13.19

Kaviar og anden rogn 1604.30.10, 1604.30.90

Fiskefilet Panerede 1604.12.10, 1604.19.91

Færdigretter m.v. 1604.19.31, 1604.19.39, 1604.19.50, 1604.19.92, 1604.19.93, 1604.19.94, 1604.19.95,

1604.19.98, 1604.20.50, 1604.20.70

Andre fiskevarer 1604.11.00, 1604.13.90, 1604.14.11, 1604.14.16, 1604.14.18, 1604.14.90, 1604.16.00

1604.19.10, 1604.20.05, 1604.20.10, 1604.20.30, 1604.20.40, 1604.20.90

Andre krebs- og bløddyr 1605.10.00, 1605.30.10, 1605.30.90, 1605.40.00, 1605.90.30, 1605.90.90

V. Fiskemel, olie m.v.

Fiskemel 2301.20.00

Fiskeolie 1504.20.10, 1504.20.90

Fiskeleverolie 1504.10.10, 1504.10.91, 1504.10.99

Solubles 2309.90.10

Affald 0511.91.10


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport i ton 2010

Tabel 1.01

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 923 60.382 162 89

Frosset 37 1.076 25 35

Fladfisk Fersk 861 13.241 103 93

Frosset 3.508 29.372 134 116

Torsk Fersk 1.784 25.049 97 105

Frosset 425 6.192 49 91

Kuller Fersk 339 4.819 118 111

Frosset 296 1.690 103 794

Sej Fersk 390 5.682 79 98

Frosset 5 145 1 852

Anden torskefisk Fersk 213 3.110 104 109

Frosset 106 407 436 564

Makrel Fersk 59 24.708 345 248

Frosset 270 3.481 75 130

Anden fisk Fersk 9.103 36.636 87 145

Frosset 370 3.024 72 59

I alt 18.690 219.014 97 111

Ferskvandsfisk

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 2.566 24.510 107 112

Frosset 2.187 15.376 127 93

Ål Fersk 186 1.813 97 91

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 22 427 19 65

Fersk

176 1.405 129 112

Frosset 20 161 254 86

I alt 5.156 43.692 113 103

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

0 5 107 273

Frosset 269 2.809 92 99

271 2.732 81 105

Rejer Frosset 5.471 71.551 78 98

1.290 11.060 106 104

Andre krebsdyr Frosset 82 2.097 135 134

9 187 68 107

Muslinger 655 8.897 126 122

(Continued)


Krebs og bløddyr

Samlede eksport i ton 2010

Tabel 1.01

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Andre bløddyr Fersk 6 18 124 111

Frosset 228 3.071 76 124

383 3.008 78 122

I alt 8.664 105.433 84 103

Industrifisk

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 40 37.795 106 149

I alt 40 37.795 106 149

Filet

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 11 199 53 86

Torsk Fersk 657 7.388 130 103

Frosset 437 4.598 100 91

Kuller Frosset 15 186 326 168

Sej Fersk 408 5.944 105 101

Frosset 600 3.907 736 155

Anden torskefisk Frosset 241 1.977 103 116

Makrel Frosset 73 1.435 116 117

Anden fisk Fersk 602 9.885 75 62

Frosset 1.178 14.009 123 97

Laks og ørred Fersk 1.124 9.922 102 97

Frosset 639 7.936 118 111

Sild (inkl. skåret) Fersk 139 2.980 31 68

Frosset 168 3.742 60 67

I alt 6.292 74.110 107 91

Saltet, tørret, røget

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 253 4.296 82 99

Røget 5 59 107 125

Fladfisk Saltet/tørret 1 10 284 23

Røget 48 449 100 95

Torsk Saltet 116 1.299 84 103

Saltet/tørret 600 7.100 102 106

Makrel Røget 8 87 86 107

(Continued)


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport i ton 2010

Tabel 1.01

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Saltet 222 317 999 138

Saltet/tørret 311 2.822 78 71

Røget 7 99 53 81

Laks og ørred Saltet/tørret 0 3 67 9

Røget 1.533 12.224 90 100

Ål Røget 1 14 4 27

Tang og andre

alger 26 373 97 140

I alt 3.132 29.151 96 98

Tilberedt eller konserveret

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 2.449 25.414 99 97

Konserveret 234 1.838 144 99

Makrel 1.119 11.724 126 115

Rejer 3.090 36.817 95 100

Muslinger 445 6.010 98 92

Sardin 1 6 999 95

Kaviar og anden

rogn 117 785 67 80

Fiskefilet Panerede 1.411 16.681 104 104

Færdigretter m.v. 376 5.704 70 86

Andre fiskevarer 659 7.791 62 71

Andre krebs- og

bløddyr 298 3.546 96 101

I alt 10.199 116.317 95 97

Fiskemel,olie m.v.

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 14.380 210.173 88 89

Fiskeolie 7.913 154.977 78 92

Fiskeleverolie 0 7 19 37

Solubles 112 760 411 81

Affald 1.009 16.010 37 64

I alt 23.413 381.926 80 89


I alt

Samlede eksport i ton 2010

Tabel 1.01

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

I alt 75.587 1.007.439 91 98


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport i tusind kroner 2010

Tabel 1.02

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 5.821 209.281 160 101

Frosset 235 6.413 24 34

Fladfisk Fersk 25.144 355.744 103 97

Frosset 111.656 829.271 180 127

Torsk Fersk 48.015 627.793 117 123

Frosset 5.682 80.262 49 76

Kuller Fersk 5.895 80.582 123 117

Frosset 3.756 21.903 78 687

Sej Fersk 6.383 88.449 98 127

Frosset 62 3.824 1 999

Anden torskefisk Fersk 4.378 68.023 100 106

Frosset 1.354 4.862 418 499

Makrel Fersk 1.272 208.932 299 253

Frosset 4.422 48.583 93 140

Anden fisk Fersk 44.261 340.371 90 112

Frosset 28.929 114.020 75 89

I alt 297.265 3.088.313 118 118

Ferskvandsfisk

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 86.917 832.496 139 134

Frosset 81.137 484.007 183 119

Ål Fersk 12.366 111.027 106 96

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 1.325 22.777 23 77

Fersk

5.678 59.183 105 111

Frosset 501 3.779 315 96

I alt 187.925 1.513.268 145 123

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

20 836 126 268

Frosset 21.626 213.825 100 100

31.904 227.665 112 123

Rejer Frosset 116.948 1.482.746 93 108

25.122 237.513 144 115

Andre krebsdyr Frosset 6.605 105.452 166 154

524 11.055 61 96

Muslinger 3.976 52.467 98 79

(Continued)


Krebs og bløddyr

Samlede eksport i tusind kroner 2010

Tabel 1.02

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Andre bløddyr Fersk 198 584 140 113

Frosset 5.126 67.442 96 136

14.004 123.088 73 120

I alt 226.054 2.522.673 99 111

Industrifisk

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 3.680 83.235 142 156

I alt 3.680 83.235 142 156

Filet

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 477 7.545 56 81

Torsk Fersk 38.648 414.208 145 111

Frosset 13.943 141.351 92 83

Kuller Frosset 207 4.795 94 144

Sej Fersk 13.954 190.209 131 120

Frosset 14.514 87.921 787 168

Anden torskefisk Frosset 4.828 42.542 106 127

Makrel Frosset 2.462 40.770 135 126

Anden fisk Fersk 25.118 344.736 86 80

Frosset 50.688 556.596 135 100

Laks og ørred Fersk 71.256 576.106 131 114

Frosset 35.236 395.658 154 130

Sild (inkl. skåret) Fersk 2.096 33.827 59 83

Frosset 1.228 40.666 48 75

I alt 274.655 2.876.931 130 106

Saltet, tørret, røget

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 3.588 62.028 90 117

Røget 305 3.062 111 122

Fladfisk Saltet/tørret 47 641 179 37

Røget 4.880 42.557 105 100

Torsk Saltet 3.187 34.919 84 92

Saltet/tørret 25.793 272.432 115 103

Makrel Røget 691 7.153 87 108

(Continued)


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport i tusind kroner 2010

Tabel 1.02

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Saltet 2.739 4.861 999 136

Saltet/tørret 19.972 116.410 79 83

Røget 717 9.639 56 77

Laks og ørred Saltet/tørret 25 242 95 35

Røget 138.143 1.001.455 99 107

Ål Røget 135 1.854 4 31

Tang og andre

alger 1.360 15.097 126 136

I alt 201.582 1.572.348 98 103

Tilberedt eller konserveret

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 34.910 359.952 100 97

Konserveret 5.512 42.958 133 93

Makrel 36.724 379.132 120 108

Rejer 147.853 1.653.769 104 103

Muslinger 9.834 131.002 109 99

Sardin 58 240 999 107

Kaviar og anden

rogn 15.068 93.641 111 86

Fiskefilet Panerede 44.392 528.798 102 102

Færdigretter m.v. 13.561 193.078 82 85

Andre fiskevarer 29.922 276.279 79 76

Andre krebs- og

bløddyr 17.793 193.548 109 103

I alt 355.628 3.852.396 102 99

Fiskemel,olie m.v.

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 137.201 1.950.149 116 125

Fiskeolie 107.433 1.132.857 250 142

Fiskeleverolie 5 266 12 20

Solubles 1.250 9.450 493 168

Affald 3.002 38.103 58 82

I alt 248.891 3.130.825 149 130


I alt

Samlede eksport i tusind kroner 2010

Tabel 1.02

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

I alt 1.795.681 18.639.989 116 111


Hel saltvandsfisk

Samlede import i ton 2010

Tabel 2.01

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 3.146 55.603 91 77

Frosset 3 135 6 20

Fladfisk Fersk 98 1.353 83 100

Frosset 2.041 31.145 166 119

Torsk Fersk 1.055 14.004 93 79

Frosset 1.148 15.329 145 133

Kuller Fersk 199 3.084 91 114

Frosset 173 661 999 987

Sej Fersk 867 14.174 80 99

Frosset . 28 . 41

Anden torskefisk Fersk 123 1.860 120 109

Frosset . 62 . 710

Makrel Fersk 71 2.173 80 217

Frosset 516 10.105 80 107

Anden fisk Fersk 2.566 47.806 27 70

Frosset 1.078 8.990 562 281

I alt 13.084 206.512 70 90

Ferskvandsfisk

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 4.228 50.223 99 99

Frosset 948 4.946 187 60

Ål Fersk 12 330 46 83

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 27 151 36 27

Fersk

77 1.057 108 106

Frosset 0 290 1 54

I alt 5.293 56.997 106 93

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

15 53 207 115

Frosset 19 334 103 92

25 665 52 87

Rejer Frosset 3.980 60.591 74 95

92 1.274 66 87

Andre krebsdyr Frosset 138 1.622 97 87

119 906 89 133

Muslinger 8 177 14 82

(Continued)


Krebs og bløddyr

Samlede import i ton 2010

Tabel 2.01

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Andre bløddyr Fersk 3 9 646 77

Frosset 136 2.094 88 108

268 2.034 260 144

I alt 4.802 69.759 78 96

Industrifisk

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 37.029 455.389 237 205

I alt 37.029 455.389 237 205

Filet

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 83 738 111 101

Torsk Fersk 102 1.507 67 72

Frosset 747 9.383 117 103

Kuller Frosset 103 1.725 68 101

Sej Fersk 27 477 89 126

Frosset 128 1.888 47 72

Anden torskefisk Frosset 544 5.287 79 97

Makrel Frosset 45 1.191 50 112

Anden fisk Fersk 556 5.849 82 103

Frosset 1.557 18.053 102 99

Laks og ørred Fersk 205 2.374 328 116

Frosset 1.219 10.707 134 106

Sild (inkl. skåret) Fersk . 30 . 93

Frosset 1 559 2 94

I alt 5.317 59.768 99 100

Saltet, tørret, røget

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 1 107 73 91

Røget . 6 . 151

Fladfisk Røget 6 19 999 181

Torsk Saltet 270 2.505 102 107

Saltet/tørret 162 1.937 80 102

Makrel Røget 39 463 427 627

(Continued)


Saltet, tørret, røget

Samlede import i ton 2010

Tabel 2.01

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Saltet 19 384 83 150

Saltet/tørret 367 5.354 166 146

Røget 2 14 94 47

Laks og ørred Saltet/tørret 39 81 999 999

Røget 198 1.812 150 127

Ål Røget 11 81 37 72

Tang og andre

alger 480 8.798 207 231

I alt 1.593 21.561 142 157

Tilberedt eller konserveret

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 2.234 6.816 182 101

Konserveret 40 471 81 113

Makrel 283 2.649 999 847

Rejer 3.504 43.499 85 105

Muslinger 71 880 97 43

Sardin 30 116 129 76

Kaviar og anden

rogn 68 517 437 186

Fiskefilet Panerede 454 4.952 78 99

Færdigretter m.v. 323 3.378 82 113

Andre fiskevarer 913 11.566 134 103

Andre krebs- og

bløddyr 467 4.469 166 99

I alt 8.386 79.314 113 105

Fiskemel,olie m.v.

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 7.968 122.876 284 128

Fiskeolie 289 95.832 3 66

Fiskeleverolie 103 2.651 27 60

Solubles 6 958 4 136

Affald 8.805 120.196 67 83

I alt 17.172 342.513 69 88


I alt

Samlede import i ton 2010

Tabel 2.01

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

I alt 92.676 1.291.814 110 115


Hel saltvandsfisk

Samlede import i tusind kroner 2010

Tabel 2.02

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 13.698 187.494 144 95

Frosset 54 1.103 18 24

Fladfisk Fersk 2.698 38.014 78 119

Frosset 50.297 701.075 252 133

Torsk Fersk 15.283 241.193 91 91

Frosset 19.522 248.153 151 149

Kuller Fersk 2.251 39.816 92 127

Frosset 2.419 8.851 999 999

Sej Fersk 9.512 154.316 97 124

Frosset . 497 . 51

Anden torskefisk Fersk 1.880 30.695 107 107

Frosset . 831 . 999

Makrel Fersk 1.530 27.323 68 100

Frosset 7.672 108.076 126 102

Anden fisk Fersk 14.338 194.898 92 117

Frosset 9.210 74.119 304 151

I alt 150.363 2.056.455 145 119

Ferskvandsfisk

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 166.699 1.780.750 149 132

Frosset 33.103 135.543 379 85

Ål Fersk 742 26.744 52 88

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 1.684 7.665 48 32

Fersk

6.793 74.181 149 123

Frosset 24 3.682 6 54

I alt 209.044 2.028.565 160 125

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

1.845 5.763 253 122

Frosset 1.636 27.083 128 112

2.366 44.011 82 108

Rejer Frosset 93.918 1.029.403 113 105

1.648 27.407 69 90

Andre krebsdyr Frosset 6.664 61.891 126 94

736 5.864 113 122

Muslinger 536 4.583 61 74

(Continued)


Krebs og bløddyr

Samlede import i tusind kroner 2010

Tabel 2.02

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Andre bløddyr Fersk 64 247 999 124

Frosset 2.701 41.824 102 127

9.008 93.132 171 154

I alt 121.121 1.341.208 115 107

Industrifisk

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 47.651 440.498 267 177

I alt 47.651 440.498 267 177

Filet

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 2.135 21.541 104 98

Torsk Fersk 6.223 84.478 79 81

Frosset 21.459 301.434 103 109

Kuller Frosset 3.068 50.381 66 111

Sej Fersk 840 10.539 98 106

Frosset 3.597 44.317 76 106

Anden torskefisk Frosset 11.539 104.270 94 99

Makrel Frosset 1.207 27.617 54 118

Anden fisk Fersk 15.623 156.563 82 84

Frosset 44.560 520.027 112 111

Laks og ørred Fersk 6.671 71.087 345 146

Frosset 64.194 520.890 178 133

Sild (inkl. skåret) Fersk . 276 . 95

Frosset 29 4.451 5 89

I alt 181.146 1.917.873 118 111

Saltet, tørret, røget

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 7 1.220 80 69

Røget . 152 . 175

Fladfisk Røget 74 505 351 54

Torsk Saltet 8.711 90.104 115 113

Saltet/tørret 8.485 97.522 85 102

Makrel Røget 588 6.267 265 341

(Continued)


Saltet, tørret, røget

Samlede import i tusind kroner 2010

Tabel 2.02

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Saltet 769 9.495 133 125

Saltet/tørret 11.501 218.815 131 170

Røget 94 1.064 75 55

Laks og ørred Saltet/tørret 593 1.471 477 598

Røget 12.554 105.147 172 139

Ål Røget 725 4.977 27 65

Tang og andre

alger 2.155 71.585 119 248

I alt 46.256 608.325 118 141

Tilberedt eller konserveret

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 29.716 83.383 210 109

Konserveret 1.008 12.231 84 121

Makrel 7.712 71.943 999 796

Rejer 120.333 1.476.974 100 117

Muslinger 1.175 14.109 108 48

Sardin 792 2.855 148 64

Kaviar og anden

rogn 7.698 45.973 410 191

Fiskefilet Panerede 8.479 101.058 70 102

Færdigretter m.v. 7.612 83.016 78 110

Andre fiskevarer 24.608 306.623 133 111

Andre krebs- og

bløddyr 17.999 177.893 195 110

I alt 227.133 2.376.058 120 117

Fiskemel,olie m.v.

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 68.792 1.071.810 344 179

Fiskeolie 18.798 773.132 47 105

Fiskeleverolie 630 6.940 139 68

Solubles 448 5.256 80 52

Affald 9.999 113.921 71 71

I alt 98.668 1.971.059 131 130


I alt

Samlede import i tusind kroner 2010

Tabel 2.02

December

Januar-December

December

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Index 2010

(2009=100)

I alt 1.081.382 12.740.041 133 121


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Frankrig 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.01

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 90 78 1.081 76

Frosset 38 32 192 33

Fladfisk Fersk 503 83 22.194 82

Frosset 8 38 387 38

Torsk Fersk 6.504 112 197.715 136

Frosset 19 999 275 999

Kuller Fersk 880 178 14.186 193

Frosset 43 9 643 9

Sej Fersk 2.009 81 33.325 113

Frosset 40 2 886 3

Anden torskefisk Fersk 1.402 92 30.604 87

Frosset 5 999 132 999

Makrel Fersk 52 302 464 112

Frosset 0 28 6 56

Anden fisk Fersk 18.256 166 80.909 142

Frosset 69 4 4.692 45

I alt 29.917 125 387.693 123

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 3.517 158 130.567 199

Frosset 609 166 19.780 194

Ål Fersk 1 37 75 37

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 1 139 70 144

Fersk

145 89 9.007 104

Frosset 1 31 58 51

I alt 4.275 155 159.556 188

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

77 73 5.799 74

1.027 105 86.435 133

Rejer Frosset 2.050 89 30.337 83

25 999 368 833

Andre krebsdyr Frosset 33 64 2.184 71

57 393 2.737 340

Muslinger 198 66 1.257 76

Andre bløddyr Fersk 0 210 1 181

Frosset 1 6 14 10

276 104 16.493 107

I alt 3.744 93 145.625 112


Industrifisk

Samlede eksport til Frankrig 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.01

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 24 999 207 465

I alt 24 999 207 465

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 31 102 518 97

Torsk Fersk 2.577 128 165.409 136

Frosset 268 53 10.775 46

Kuller Frosset 43 327 1.788 282

Sej Fersk 968 122 31.745 146

Frosset 437 214 12.529 277

Anden torskefisk Frosset 61 221 1.820 281

Makrel Frosset 34 464 796 401

Anden fisk Fersk 956 100 45.511 104

Frosset 1.467 91 54.264 80

Laks og ørred Fersk 887 130 49.297 147

Frosset 646 121 28.763 147

Sild (inkl. skåret) Fersk 81 999 1.075 999

Frosset 269 132 2.222 132

I alt 8.725 115 406.512 120

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Røget 7 147 419 144

Fladfisk Røget 17 515 1.681 495

Torsk Saltet 208 194 4.287 168

Saltet/tørret 249 63 6.648 71

Makrel Røget 24 142 1.933 145

Anden fisk Saltet 54 63 1.007 73

Saltet/tørret 76 124 6.402 163

Røget 8 102 454 92

Laks og ørred Røget 320 161 27.543 170

Ål Røget 3 358 477 308

Tang og andre

alger 27 278 1.260 301

I alt 993 106 52.111 140


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Frankrig 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.01

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 45 138 1.075 138

Konserveret 41 89 1.479 91

Makrel 1 221 36 261

Rejer 1.494 107 72.429 105

Muslinger 1.199 72 23.309 83

Kaviar og anden

rogn 60 31 6.414 37

Fiskefilet Panerede 3.306 108 105.512 106

Færdigretter m.v. 350 60 14.800 71

Andre fiskevarer 1.290 83 61.123 92

Andre krebs- og

bløddyr 317 139 19.066 139

I alt 8.103 93 305.242 96

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 3.679 114 37.031 151

Fiskeolie 1.377 75 10.993 81

Solubles 29 999 610 999

I alt 5.084 81 48.635 118

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 60.865 112 1.505.580 119


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Belgien og Lux. 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.02

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 43 3 529 15

Fladfisk Fersk 269 85 12.632 95

Frosset 176 88 7.588 97

Torsk Fersk 983 104 45.723 114

Kuller Fersk 96 97 2.507 116

Sej Fersk 70 160 1.533 181

Anden torskefisk Fersk 67 170 1.683 177

Frosset 0 4 0 3

Makrel Fersk 7 295 158 325

Anden fisk Fersk 228 105 10.431 124

Frosset 2 40 48 47

I alt 1.941 61 82.832 107

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 669 92 24.996 113

Frosset 422 165 16.704 166

Ål Fersk 34 97 2.172 100

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

34 89 2.322 108

I alt 1.160 110 46.194 127

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 0 2 0

Frosset 18 90 1.334 91

96 109 9.764 124

Rejer Frosset 131 167 4.500 263

0 0 2 0

Andre krebsdyr Frosset 30 204 3.768 384

5 90 253 65

Muslinger 36 141 467 113

Andre bløddyr Frosset 2 238 49 316

68 95 3.540 132

I alt 384 126 23.678 153

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 0 0 8 0

I alt 0 0 8 0


Filet

Samlede eksport til Belgien og Lux. 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.02

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 520 97 31.741 106

Frosset 58 209 2.410 183

Sej Fersk 180 106 6.404 128

Frosset 375 999 11.177 999

Anden torskefisk Frosset 3 336 120 451

Makrel Frosset 2 23 67 26

Anden fisk Fersk 417 88 28.180 100

Frosset 439 64 27.633 77

Laks og ørred Fersk 583 111 32.565 123

Frosset 126 47 6.423 53

Sild (inkl. skåret) Fersk 2 97 22 82

Frosset 1 2 4 1

I alt 2.705 98 146.746 105

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Røget 0 100 1 98

Fladfisk Saltet/tørret 3 40 215 42

Røget 8 134 915 129

Torsk Saltet/tørret 8 41 399 39

Anden fisk Saltet/tørret 3 148 251 181

Røget 0 26 29 30

Laks og ørred Røget 580 130 45.578 134

Tang og andre

alger 12 617 829 600

I alt 615 126 48.216 131

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 34 38 634 48

Konserveret 43 102 1.439 90

Makrel 1.628 106 53.230 99

Rejer 45 79 2.060 77

Muslinger 44 47 720 39

Kaviar og anden

rogn 2 23 436 35

Fiskefilet Panerede 39 336 1.275 233

Færdigretter m.v. 10 74 461 76

Andre fiskevarer 59 63 2.528 64

Andre krebs- og

bløddyr 1 40 33 8

I alt 1.904 98 62.815 93


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Belgien og Lux. 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.02

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 929 98 8.664 130

Fiskeolie 1.665 148 10.073 129

Solubles 0 34 8 36

Affald 0 4 0 1

I alt 2.595 125 18.746 129

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 11.305 96 429.235 110


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Holland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.03

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 705 28 6.987 49

Frosset 196 122 1.752 120

Fladfisk Fersk 5.812 81 102.949 87

Frosset 273 133 9.306 137

Torsk Fersk 3.589 101 93.121 115

Frosset 6 29 247 27

Kuller Fersk 367 80 5.406 92

Frosset 1 999 9 999

Sej Fersk 550 51 7.830 67

Anden torskefisk Fersk 63 60 973 71

Makrel Fersk 3 206 31 144

Frosset 130 999 1.165 852

Anden fisk Fersk 404 71 19.087 86

Frosset 63 139 858 67

I alt 12.162 76 249.722 94

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 1.270 96 41.102 105

Frosset 344 199 13.497 228

Ål Fersk 859 70 45.815 70

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 112 29 4.981 30

Fersk

235 951 4.594 326

Frosset 0 20 0 20

I alt 2.822 90 109.989 86

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

5 24 462 25

436 138 30.418 163

Rejer Frosset 525 121 12.382 129

4.827 111 104.660 114

Andre krebsdyr Frosset 10 238 1.259 269

4 50 113 52

Muslinger 3.672 109 20.388 74

Andre bløddyr Fersk 0 0 2 0

Frosset 1 0 38 0

249 101 8.312 96

I alt 9.730 111 178.034 112


Industrifisk

Samlede eksport til Holland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.03

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 38 0 159 0

I alt 38 0 159 0

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 0 6 6 4

Torsk Fersk 99 129 3.370 98

Frosset 249 158 9.328 75

Kuller Frosset 34 665 393 434

Sej Fersk 97 74 2.807 82

Frosset 21 256 503 300

Anden torskefisk Frosset 0 11 5 18

Makrel Frosset 47 162 1.459 160

Anden fisk Fersk 890 53 11.808 66

Frosset 557 81 31.354 150

Laks og ørred Fersk 116 63 6.580 67

Frosset 160 90 8.549 107

Sild (inkl. skåret) Fersk 269 66 2.108 66

Frosset 1.226 96 21.154 105

I alt 3.763 78 99.423 98

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 3.624 98 53.618 120

Fladfisk Saltet/tørret 0 2 1 2

Røget 4 170 424 160

Torsk Saltet 1 26 13 5

Saltet/tørret 5 88 176 86

Anden fisk Saltet/tørret 48 121 730 74

Laks og ørred Røget 303 104 23.799 112

Ål Røget 1 3 180 4

Tang og andre

alger 1 999 22 999

I alt 3.987 97 78.962 109

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 145 69 2.104 76

Konserveret 1 84 34 83

Makrel 578 127 21.234 122

Rejer 662 178 26.203 198

Muslinger 1.225 73 21.280 71

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Holland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.03

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Kaviar og anden

rogn 15 88 2.630 88

Fiskefilet Panerede 671 109 20.188 106

Færdigretter m.v. 31 112 1.142 113

Andre fiskevarer 163 50 5.316 65

Andre krebs- og

bløddyr 12 323 534 228

I alt 3.503 95 100.666 106

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 4.414 108 38.766 137

Fiskeolie 2.773 63 27.187 109

Fiskeleverolie 0 3 3 2

Solubles 3 94 65 90

Affald 5.457 77 13.884 104

I alt 12.647 81 79.905 119

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 48.651 87 896.860 101


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Tyskland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.04

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 42.316 84 139.238 96

Frosset 286 18 2.488 20

Fladfisk Fersk 1.906 105 74.280 106

Frosset 2.391 74 85.993 81

Torsk Fersk 1.089 120 36.452 146

Frosset 148 120 3.632 132

Kuller Fersk 439 96 9.536 92

Frosset 8 43 133 53

Sej Fersk 1.815 113 26.367 144

Frosset 6 161 70 150

Anden torskefisk Fersk 212 114 3.615 111

Frosset 57 999 733 999

Makrel Fersk 202 90 4.749 93

Frosset 739 91 10.721 96

Anden fisk Fersk 2.866 125 57.950 103

Frosset 350 107 6.645 103

I alt 54.830 86 462.602 98

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 7.856 98 244.141 113

Frosset 4.137 107 152.676 160

Ål Fersk 388 109 32.246 115

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 167 100 9.506 113

Fersk

454 89 17.117 98

Frosset 21 85 532 91

I alt 13.023 101 456.218 124

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 86 9 78

Frosset 23 117 2.286 126

25 89 3.065 105

Rejer Frosset 1.783 86 58.177 112

413 137 19.492 162

Andre krebsdyr Frosset 5 54 551 56

81 85 4.937 87

Muslinger 4.535 132 25.156 75

Andre bløddyr Fersk 1 73 21 84

Frosset 837 94 21.675 110

192 83 8.364 98

I alt 7.896 112 143.734 105


Industrifisk

Samlede eksport til Tyskland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.04

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 118 398 1.448 106

I alt 118 398 1.448 106

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 10 106 348 104

Torsk Fersk 726 81 39.273 87

Frosset 1.488 99 42.442 103

Kuller Frosset 13 91 357 89

Sej Fersk 3.630 98 112.782 116

Frosset 1.522 105 25.044 102

Anden torskefisk Frosset 1.028 169 23.466 179

Makrel Frosset 733 133 23.465 140

Anden fisk Fersk 2.642 34 91.452 66

Frosset 2.900 88 142.844 96

Laks og ørred Fersk 3.916 88 233.261 106

Frosset 2.068 115 98.542 130

Sild (inkl. skåret) Fersk 1.970 57 23.501 73

Frosset 838 89 5.226 72

I alt 23.485 77 862.002 100

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 664 114 8.259 113

Fladfisk Saltet/tørret 5 999 279 999

Røget 283 88 27.418 95

Torsk Saltet 15 61 236 46

Saltet/tørret 18 73 902 111

Makrel Røget 0 3 2 2

Anden fisk Saltet 0 673 24 707

Saltet/tørret 1.155 133 40.678 165

Røget 8 46 852 53

Laks og ørred Saltet/tørret 2 50 212 66

Røget 4.020 93 290.562 101

Ål Røget 1 124 90 96

Tang og andre

alger 47 104 2.739 110

I alt 6.218 100 372.253 105


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Tyskland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.04

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 11.445 101 168.936 101

Konserveret 1.501 104 32.532 103

Makrel 1.413 122 45.770 113

Rejer 4.857 96 252.314 103

Muslinger 1.256 153 26.954 150

Kaviar og anden

rogn 187 168 20.424 192

Fiskefilet Panerede 4.486 116 139.669 110

Færdigretter m.v. 927 52 33.978 55

Andre fiskevarer 1.282 70 47.513 63

Andre krebs- og

bløddyr 679 97 32.869 99

I alt 28.033 100 800.957 99

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 17.242 93 145.924 120

Fiskeolie 4.796 158 41.701 149

Solubles 29 259 659 293

Affald 4.529 43 9.103 54

I alt 26.596 83 197.386 118

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 160.199 89 3.296.601 104


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Italien 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.05

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 5 50 79 52

Fladfisk Fersk 664 80 42.944 85

Frosset 2 264 134 388

Torsk Fersk 953 130 40.994 137

Frosset 3 999 70 999

Kuller Fersk 4 999 42 999

Sej Fersk 32 222 1.061 296

Anden torskefisk Fersk 6 320 135 273

Frosset 197 482 2.078 403

Makrel Fersk 297 79 7.193 84

Frosset 67 240 872 250

Anden fisk Fersk 776 93 59.540 102

Frosset 88 178 3.301 208

I alt 3.093 106 158.442 105

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 1.963 102 77.302 127

Frosset 330 131 11.523 133

Ål Fersk 440 143 24.827 154

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

159 84 7.860 102

Frosset 20 101 672 122

I alt 2.912 108 122.185 130

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

2.052 98 160.822 102

949 93 79.794 107

Rejer Frosset 1.454 107 48.009 104

23 151 1.884 164

Andre krebsdyr Frosset 75 221 3.714 194

16 67 633 35

Muslinger 6 36 64 10

Andre bløddyr Fersk 0 28 8 31

Frosset 1.313 210 19.948 315

165 201 11.631 309

I alt 6.053 115 326.507 111


Industrifisk

Samlede eksport til Italien 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.05

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 38 753 387 112

I alt 38 753 387 112

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 0 74 1 46

Torsk Fersk 2.143 98 97.726 107

Frosset 64 55 1.659 54

Sej Fersk 231 69 7.463 82

Frosset 15 527 359 594

Anden torskefisk Frosset 207 85 3.481 108

Anden fisk Fersk 1.521 72 67.455 71

Frosset 1.049 110 47.426 100

Laks og ørred Fersk 747 104 47.538 129

Frosset 190 86 9.543 87

Sild (inkl. skåret) Fersk 83 98 1.577 103

Frosset 1 89 30 86

I alt 6.250 89 284.258 95

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 0 138 6 120

Røget 32 114 1.910 119

Fladfisk Saltet/tørret 0 0 4 0

Røget 2 27 229 38

Torsk Saltet 88 136 3.240 128

Saltet/tørret 4.734 120 199.529 116

Makrel Røget 39 100 3.488 99

Anden fisk Saltet 22 130 613 124

Saltet/tørret 263 103 8.949 112

Røget 61 80 6.841 79

Laks og ørred Saltet/tørret 0 19 30 16

Røget 3.240 100 299.369 104

Ål Røget 0 139 28 137

I alt 8.481 110 524.237 108

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 4 999 121 999

Makrel 139 73 5.644 67

Rejer 4.627 102 248.850 97

Muslinger 142 60 2.750 66

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Italien 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.05

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Kaviar og anden

rogn 125 125 16.552 143

Fiskefilet Panerede 424 118 16.015 122

Færdigretter m.v. 40 377 1.351 308

Andre fiskevarer 1.229 88 51.061 87

Andre krebs- og

bløddyr 163 108 13.163 114

I alt 6.893 99 355.507 98

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 10.336 76 91.624 106

Fiskeolie 2.835 117 13.788 112

I alt 13.171 82 105.412 106

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 46.893 96 1.876.934 105


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til UK 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.06

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 4.251 84 13.931 82

Fladfisk Fersk 581 176 13.287 142

Frosset 49 475 1.322 279

Torsk Fersk 1.038 186 23.007 197

Frosset 50 108 678 82

Kuller Fersk 2.594 126 41.985 135

Sej Fersk 88 999 2.292 999

Anden torskefisk Fersk 18 32 405 55

Makrel Fersk 17.511 228 135.750 246

Frosset 392 135 6.339 163

Anden fisk Fersk 321 28 6.362 91

Frosset 53 48 3.320 41

I alt 26.945 155 248.678 171

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 1.234 180 40.357 205

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 35 24 1.586 47

Fersk

2 104 102 85

Frosset 12 300 178 325

I alt 1.284 153 42.223 181

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 0 2 0

Frosset 49 6 3.107 13

11 374 249 122

Rejer Frosset 1.451 96 39.827 112

Andre krebsdyr Frosset 13 48 1.633 188

3 56 313 66

Muslinger 0 85 9 160

Andre bløddyr Frosset 25 134 1.143 120

89 241 4.071 215

I alt 1.641 102 50.354 126

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 556 999 969 999

I alt 556 999 969 999


Filet

Samlede eksport til UK 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.06

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 481 91 27.518 99

Frosset 321 34 7.803 29

Kuller Frosset 5 21 92 16

Sej Fersk 25 414 727 400

Frosset 35 755 1.016 958

Anden torskefisk Frosset 3 208 100 230

Anden fisk Fersk 48 36 2.484 31

Frosset 200 90 7.582 80

Laks og ørred Fersk 256 82 7.848 68

Frosset 232 63 11.985 72

Sild (inkl. skåret) Fersk 112 392 1.228 361

I alt 1.718 67 68.383 67

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Røget 0 0 0 0

Fladfisk Røget 20 77 1.759 80

Torsk Saltet 11 97 434 97

Saltet/tørret 68 999 4.042 445

Anden fisk Saltet 7 107 138 15

Saltet/tørret 10 1 591 3

Laks og ørred Røget 152 121 11.958 130

Ål Røget 0 0 7 0

Tang og andre

alger 1 62 30 59

I alt 268 28 18.961 57

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 312 109 5.235 107

Konserveret 4 8 110 8

Makrel 3.839 133 126.967 125

Rejer 12.205 106 457.979 110

Muslinger 531 114 12.796 122

Sardin 3 71 111 82

Kaviar og anden

rogn 34 100 5.462 111

Fiskefilet Panerede 2.369 125 78.383 121

Færdigretter m.v. 482 130 17.415 131

Andre fiskevarer 704 72 19.880 64

Andre krebs- og

bløddyr 741 110 43.292 109

I alt 21.224 111 767.631 111


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til UK 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.06

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 20.715 105 192.003 151

Fiskeolie 29.852 98 151.212 101

Solubles 2 46 36 48

I alt 50.569 100 343.251 124

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 104.204 112 1.540.450 118


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Irland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.07

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Fersk 385 45 1.281 57

I alt 385 30 1.281 42

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 9 15 333 20

I alt 9 15 333 20

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

3 85 307 85

0 6 15 4

Rejer Frosset 4 124 263 124

Muslinger 34 999 129 111

Andre bløddyr Frosset 0 178 46 180

0 4 0 2

I alt 42 401 761 107

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Røget 2 11 179 11

I alt 2 11 179 11

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 1 4 26 2

Konserveret 1 261 46 341

Makrel 136 138 4.907 123

Rejer 156 94 7.903 80

Muslinger 32 36 587 36

Kaviar og anden

rogn 0 25 16 32

Fiskefilet Panerede 120 50 3.696 48

Færdigretter m.v. 30 16 1.035 39

Andre fiskevarer 4 8 172 8

Andre krebs- og

bløddyr 8 91 587 73

I alt 488 58 18.976 66


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Irland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.07

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskeolie 361 999 2.623 579

Solubles 0 45 1 43

Affald 164 999 379 999

I alt 525 999 3.003 467

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 1.451 64 24.533 66


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Grækenland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.08

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 4 999 101 999

Fladfisk Fersk 41 95 4.746 96

Frosset 2 124 199 95

Torsk Fersk 7 200 344 60

Sej Fersk 0 25 2 22

Anden torskefisk Fersk 0 93 12 142

Frosset 78 999 1.143 999

Makrel Fersk 25 51 665 51

Frosset 347 164 4.351 167

Anden fisk Fersk 13 71 1.174 71

Frosset 81 50 2.177 71

I alt 599 121 14.914 103

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 588 80 25.646 102

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 12 44 541 57

Frosset

2 8 38 4

I alt 602 79 26.226 101

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

173 101 14.303 89

7 82 880 84

Rejer Frosset 42 83 3.214 54

0 0 2 0

Andre krebsdyr Frosset 5 84 663 86

0 2 0 1

Andre bløddyr Fersk 0 78 7 22

Frosset 7 8 170 24

108 120 3.695 104

I alt 342 83 22.936 81

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 12 108 606 107

(Continued)

Frosset 114 477 4.101 382


Filet

Samlede eksport til Grækenland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.08

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sej Fersk 0 0 1 0

Frosset 35 49 807 67

Anden torskefisk Frosset 12 17 195 16

Makrel Frosset 17 190 373 195

Anden fisk Fersk 10 44 663 48

Frosset 67 253 2.586 179

Laks og ørred Fersk 45 99 3.152 111

Frosset 68 142 4.787 184

Sild (inkl. skåret) Frosset 29 65 277 57

I alt 410 135 17.548 149

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Røget 7 153 904 146

Torsk Saltet 156 175 4.217 173

Saltet/tørret 60 94 2.465 93

Makrel Røget 0 59 8 60

Anden fisk Saltet 0 31 6 44

Saltet/tørret 59 156 1.871 161

Røget 1 77 104 76

Laks og ørred Røget 195 102 17.631 102

Ål Røget 0 53 17 62

I alt 477 122 27.222 111

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 0 205 9 167

Makrel 50 107 2.083 97

Rejer 177 150 8.706 118

Kaviar og anden

rogn 8 106 1.073 123

Andre fiskevarer 9 21 340 21

Muslinger 69 44 2.342 70

Andre krebs- og

bløddyr 7 76 717 101

I alt 319 80 15.271 92

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 22.519 88 204.351 122

Fiskeolie 2.749 254 14.176 304

I alt 25.268 91 218.527 125


I alt

Samlede eksport til Grækenland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.08

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 28.018 91 342.644 116


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Spanien 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.09

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Fersk 678 92 32.936 99

Frosset 351 66 11.624 82

Torsk Fersk 2.491 103 86.825 105

Frosset 188 100 2.269 82

Kuller Fersk 0 0 1 0

Sej Fersk 197 113 5.303 124

Frosset 9 5 84 2

Anden torskefisk Fersk 916 115 22.634 113

Makrel Fersk 34 117 793 118

Frosset 63 71 1.072 88

Anden fisk Fersk 1.103 107 49.736 123

Frosset 166 61 6.881 68

I alt 6.194 99 220.158 105

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 1.450 117 49.539 127

Frosset 367 128 15.289 150

Ål Fersk 0 40 0 35

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

5 97 208 118

I alt 1.822 119 65.036 132

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

97 68 6.519 65

52 62 6.294 77

Rejer Frosset 1.230 120 25.409 131

Andre krebsdyr Frosset 211 154 13.558 170

2 39 124 39

Muslinger 0 46 7 403

Andre bløddyr Fersk 15 120 502 127

Frosset 3 27 78 26

708 73 21.133 68

I alt 2.318 97 73.624 95

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 0 7 14 14

(Continued)


Filet

Samlede eksport til Spanien 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.09

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 235 69 15.064 79

Frosset 475 178 12.385 171

Kuller Frosset 4 126 120 148

Sej Fersk 0 6 19 8

Frosset 208 999 6.703 999

Makrel Frosset 3 286 77 265

Anden fisk Fersk 75 35 6.034 53

Frosset 770 106 36.402 103

Laks og ørred Fersk 226 89 13.177 105

Frosset 74 50 3.566 58

Sild (inkl. skåret) Fersk 5 35 88 40

Frosset 15 305 202 327

I alt 2.091 104 93.851 101

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Røget 1 0 22 0

Fladfisk Røget 5 71 567 75

Torsk Saltet 649 110 17.109 97

Saltet/tørret 1.629 90 47.027 81

Makrel Røget 1 41 105 41

Anden fisk Saltet 12 31 240 35

Saltet/tørret 129 91 3.951 65

Røget 0 0 17 0

Laks og ørred Røget 50 52 1.659 34

Tang og andre

alger 90 98 3.521 101

I alt 2.565 92 74.217 81

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 165 115 3.694 137

Konserveret 35 122 1.254 126

Makrel 121 123 4.073 123

Rejer 731 96 39.242 99

Muslinger 1 1 66 5

Kaviar og anden

rogn 138 107 16.216 149

Fiskefilet Panerede 129 57 4.122 53

Færdigretter m.v. 39 35 1.520 34

Andre fiskevarer 474 104 15.766 105

Andre krebs- og

bløddyr 6 18 322 20

I alt 1.838 87 86.276 98


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Spanien 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.09

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 332 29 3.182 38

Fiskeolie 1.727 100 10.253 105

Solubles 18 999 347 999

I alt 2.077 69 13.782 75

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 18.904 94 626.945 100


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Portugal 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.10

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 0 1 4 16

Fladfisk Fersk 51 75 957 60

Frosset 70 59 2.347 65

Torsk Fersk 227 121 4.475 129

Frosset 241 166 4.775 159

Kuller Fersk 2 1 26 1

Sej Fersk 1 76 19 125

Anden torskefisk Fersk 0 13 3 48

Makrel Fersk 1 252 47 240

Anden fisk Fersk 1 126 111 129

Frosset 175 86 5.475 113

I alt 768 106 18.240 109

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 257 239 8.586 242

Frosset 58 76 1.255 176

I alt 314 171 9.841 230

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

1 66 126 72

0 22 65 37

Rejer Frosset 17 121 939 100

Andre krebsdyr Frosset 0 3 31 3

2 84 319 80

Andre bløddyr Frosset 2 999 54 999

3 147 415 126

I alt 26 84 1.950 66

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 0 3 0 3

Frosset 13 153 422 322

Sej Frosset 7 84 172 131

Anden fisk Frosset 10 74 372 99

Laks og ørred Fersk 22 950 1.295 920

Frosset 81 326 5.543 419

I alt 134 267 7.804 393


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Portugal 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.10

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Røget 3 77 422 81

Torsk Saltet 168 45 5.049 44

Saltet/tørret 302 67 9.973 49

Makrel Røget 0 203 59 211

Anden fisk Saltet 1 465 13 48

Saltet/tørret 1 3 99 6

Røget 1 124 101 131

Laks og ørred Røget 104 115 9.465 123

I alt 581 60 25.181 60

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 75 101 3.272 94

Færdigretter m.v. 12 286 618 280

Andre fiskevarer 12 34 581 51

I alt 99 87 4.471 92

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskeolie 5 231 490 107

I alt 5 6 490 53

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 1.927 90 67.978 93


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Sverige 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.11

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 8.908 141 27.518 145

Frosset 4 5 33 11

Fladfisk Fersk 901 143 29.627 149

Frosset 28 135 943 137

Torsk Fersk 2.623 135 39.578 147

Frosset 2 55 228 284

Kuller Fersk 425 54 6.528 55

Sej Fersk 255 80 3.621 105

Anden torskefisk Fersk 352 322 7.130 344

Makrel Fersk 42 34 675 46

Frosset 154 77 2.120 77

Anden fisk Fersk 541 47 12.070 88

Frosset 31 68 1.015 104

I alt 14.267 122 131.087 127

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 283 79 9.361 81

Frosset 512 71 15.765 93

Ål Fersk 2 14 349 48

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 9 705 535 956

Fersk

41 46 1.505 49

Frosset 49 54 1.155 65

I alt 897 70 28.670 84

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

5 315 822 301

Frosset 84 82 5.673 103

91 179 7.502 231

Rejer Frosset 14.751 124 333.378 125

237 92 20.381 122

Andre krebsdyr Frosset 95 84 5.937 130

13 92 1.370 105

Muslinger 322 256 3.588 223

Andre bløddyr Fersk 0 66 7 45

Frosset 205 102 6.163 111

109 83 7.797 90

I alt 15.912 123 392.617 125


Industrifisk

Samlede eksport til Sverige 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.11

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 176 903 863 793

I alt 176 903 863 793

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 75 110 2.447 94

Torsk Fersk 129 162 5.613 180

Frosset 365 182 13.204 166

Sej Fersk 423 103 14.202 125

Frosset 95 61 2.669 45

Anden torskefisk Frosset 272 77 6.300 82

Makrel Frosset 405 113 11.714 114

Anden fisk Fersk 899 90 23.837 113

Frosset 668 62 22.822 52

Laks og ørred Fersk 684 133 38.047 157

Frosset 1.226 73 62.590 97

Sild (inkl. skåret) Fersk 23 96 404 106

Frosset 191 51 1.917 71

I alt 5.454 87 205.767 100

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 4 29 44 28

Røget 2 76 101 106

Fladfisk Saltet/tørret 1 24 36 38

Røget 7 87 799 101

Torsk Saltet/tørret 0 127 30 76

Makrel Røget 2 80 170 136

Anden fisk Saltet 0 1 2 1

Saltet/tørret 31 45 925 18

Røget 0 38 14 41

Laks og ørred Røget 274 51 22.921 65

Ål Røget 0 75 2 39

Tang og andre

alger 96 172 3.324 175

I alt 417 61 28.367 65


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Sverige 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.11

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 351 125 6.567 114

Konserveret 34 140 457 90

Makrel 3.459 102 102.955 96

Rejer 6.126 90 263.908 99

Muslinger 632 107 15.692 103

Kaviar og anden

rogn 75 79 8.532 102

Fiskefilet Panerede 1.125 89 28.331 92

Færdigretter m.v. 1.480 170 36.992 161

Andre fiskevarer 633 49 20.352 60

Andre krebs- og

bløddyr 680 72 37.549 76

I alt 14.594 94 521.335 97

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 3.310 87 30.273 121

Fiskeolie 166 263 4.269 110

Fiskeleverolie 3 62 46 34

Solubles 1 127 95 242

Affald 151 18 258 17

I alt 3.631 77 34.941 114

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 55.348 104 1.343.647 106


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Finland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.12

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Fersk 1 71 38 90

Frosset 25 57 1.262 71

Torsk Fersk 1 999 39 999

Makrel Fersk 0 45 2 54

Frosset 27 115 370 114

Anden fisk Fersk 2 42 154 68

Frosset 21 38 1.317 35

I alt 77 59 3.182 52

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 6 8 327 20

Frosset 317 29 8.073 38

Ål Fersk 8 44 482 43

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 24 81 1.580 93

Fersk

45 98 1.678 104

Frosset 6 62 152 58

I alt 407 32 12.292 44

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

4 103 359 110

1 170 80 116

Rejer Frosset 184 83 8.330 100

Andre krebsdyr Frosset 9 190 351 200

Muslinger 35 168 507 165

Andre bløddyr Frosset 24 120 732 146

18 133 1.876 149

I alt 274 96 12.234 111

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 2 94 43 203

I alt 2 94 43 203

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 21 122 850 131

(Continued)

Frosset 2 12 74 9


Filet

Samlede eksport til Finland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.12

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sej Fersk 51 74 1.540 74

Frosset 188 306 4.667 291

Anden torskefisk Frosset 1 1 20 2

Makrel Frosset 20 52 490 74

Anden fisk Fersk 11 41 673 38

Frosset 592 109 14.537 99

Laks og ørred Fersk 28 41 1.860 49

Frosset 53 24 2.201 31

Sild (inkl. skåret) Frosset 6 32 57 34

I alt 973 85 26.969 78

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Røget 1 176 46 102

Torsk Saltet/tørret 0 32 10 22

Anden fisk Saltet/tørret 33 188 2.739 217

Laks og ørred Røget 5 84 420 123

Tang og andre

alger 45 125 1.714 123

I alt 84 140 4.930 162

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 2 44 46 55

Konserveret 9 51 335 62

Makrel 139 106 4.379 101

Rejer 409 72 18.184 72

Muslinger 183 141 5.923 160

Kaviar og anden

rogn 5 46 609 51

Fiskefilet Panerede 242 75 8.427 83

Færdigretter m.v. 178 42 6.553 44

Andre fiskevarer 412 32 6.932 36

Andre krebs- og

bløddyr 28 104 1.569 97

I alt 1.606 55 52.957 66

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 7.948 77 74.396 103

Fiskeolie 3.874 93 19.056 111

Solubles 1 134 25 136

(Continued)


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Finland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.12

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Affald 3 612 47 250

I alt 11.825 81 93.525 105

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 15.248 75 206.130 82


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Østrig 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.13

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 193 63 1.707 65

Fladfisk Fersk 27 110 2.058 109

Frosset 29 218 1.216 205

Torsk Fersk 8 58 366 64

Kuller Fersk 0 62 9 42

Sej Fersk 0 76 4 78

Anden torskefisk Fersk 2 149 49 108

Makrel Fersk 1 125 43 156

Frosset 0 23 2 32

Anden fisk Fersk 45 63 4.438 66

Frosset 7 123 252 133

I alt 312 71 10.142 80

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 174 94 6.790 114

Frosset 21 79 658 79

Ål Fersk 0 33 6 48

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

114 107 4.534 103

Frosset 4 999 90 999

I alt 313 98 12.078 108

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

9 135 1.029 146

5 99 615 111

Rejer Frosset 208 82 13.163 95

18 224 877 655

Andre krebsdyr Frosset 1 66 97 56

1 154 47 162

Muslinger 6 544 134 778

Andre bløddyr Fersk 0 111 3 94

Frosset 193 114 5.105 121

34 87 1.861 86

I alt 474 98 22.932 105

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 1 16 41 24

I alt 1 16 41 24


Filet

Samlede eksport til Østrig 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.13

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 4 73 140 63

Torsk Fersk 249 77 14.438 79

Frosset 37 78 1.283 86

Sej Fersk 58 166 1.961 178

Frosset 39 102 1.099 91

Anden torskefisk Frosset 5 85 127 83

Makrel Frosset 1 9 23 15

Anden fisk Fersk 88 98 5.794 99

Frosset 382 112 19.488 125

Laks og ørred Fersk 497 132 29.762 147

Frosset 118 71 7.240 84

Sild (inkl. skåret) Fersk 0 120 19 145

I alt 1.477 103 81.374 112

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 1 0 40 0

Fladfisk Røget 2 51 298 68

Anden fisk Saltet/tørret 48 317 614 273

Røget 1 26 90 28

Laks og ørred Røget 575 141 47.875 141

Ål Røget 0 118 10 127

I alt 626 145 48.928 140

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 267 97 4.452 93

Konserveret 11 74 688 75

Makrel 47 167 1.626 152

Rejer 190 63 9.494 59

Muslinger 120 125 3.954 135

Kaviar og anden

rogn 7 80 710 89

Fiskefilet Panerede 443 113 13.484 107

Færdigretter m.v. 8 452 343 401

Andre fiskevarer 38 57 1.351 41

Andre krebs- og

bløddyr 63 75 2.330 86

I alt 1.193 94 38.434 85


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Østrig 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.13

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskeolie 28 13 417 30

Solubles 5 254 87 264

Affald 3 3 12 1

I alt 36 11 516 22

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 4.432 94 214.445 106


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Polen 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.14

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 0 0 1 0

Frosset 142 47 458 44

Fladfisk Fersk 1.750 108 13.128 98

Frosset 2.514 131 43.019 84

Torsk Fersk 5.462 93 55.840 104

Frosset 265 42 990 16

Kuller Fersk 10 999 277 999

Frosset 1.444 999 18.457 884

Sej Fersk 642 760 6.407 864

Frosset 65 77 2.237 302

Anden torskefisk Fersk 21 410 187 331

Makrel Frosset 654 275 5.334 275

Anden fisk Fersk 207 87 2.396 91

Frosset 130 97 2.558 139

I alt 13.307 117 151.289 112

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 617 127 20.181 151

Frosset 715 133 28.736 161

Ål Fersk 31 183 2.375 151

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 81 129 4.031 167

Fersk

80 388 2.647 569

Frosset 0 182 1 193

I alt 1.524 136 57.972 163

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 63 10 35

Rejer Frosset 38 34 2.261 95

Andre krebsdyr 0 62 10 61

Muslinger 2 201 34 275

Andre bløddyr Frosset 17 105 460 87

4 88 218 110

I alt 62 45 2.994 95

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 291 999 364 426

I alt 291 999 364 426


Filet

Samlede eksport til Polen 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.14

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 3 11 221 23

Torsk Fersk 0 258 28 307

Frosset 882 84 25.361 72

Kuller Frosset 78 319 1.762 229

Sej Fersk 22 62 684 83

Frosset 624 218 14.026 244

Anden torskefisk Frosset 256 82 4.736 85

Makrel Frosset 172 97 2.209 91

Anden fisk Fersk 1.891 236 20.834 206

Frosset 939 160 22.027 132

Laks og ørred Fersk 166 82 7.369 81

Frosset 327 223 13.213 200

Sild (inkl. skåret) Fersk 404 117 3.377 129

Frosset 464 55 3.542 60

I alt 6.228 129 119.388 117

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Saltet/tørret 0 133 6 133

Anden fisk Saltet/tørret 0 5 134 60

Laks og ørred Røget 10 67 306 43

Tang og andre

alger 27 999 946 999

I alt 37 53 1.393 82

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 11.863 95 152.444 95

Rejer 72 120 2.427 103

Muslinger 60 98 1.386 96

Kaviar og anden

rogn 23 135 1.778 134

Fiskefilet Panerede 28 26 522 31

Færdigretter m.v. 0 0 1 0

Andre fiskevarer 9 8 182 2

Andre krebs- og

bløddyr 79 229 2.801 161

I alt 12.135 94 161.540 91


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Polen 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.14

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 10.138 86 93.063 126

Fiskeolie 3.241 107 16.967 105

Solubles 4 1 32 2

Affald 5.220 200 13.203 271

I alt 18.603 103 123.266 127

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 52.186 107 618.206 112


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Tjekkiet 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.15

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 2 104 15 57

Fladfisk Fersk 10 221 734 202

Torsk Fersk 4 96 184 99

Anden torskefisk Fersk 0 250 1 184

Anden fisk Fersk 9 143 623 114

Frosset 8 61 427 117

I alt 33 50 1.984 110

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 269 136 9.757 160

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 325 180 12.873 185

Fersk

1 167 60 166

Frosset 17 97 217 104

I alt 612 155 22.907 172

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

3 103 200 91

1 607 54 574

Rejer Frosset 31 90 1.820 112

Andre krebsdyr Frosset 2 613 303 730

Muslinger 13 160 20 17

Andre bløddyr Frosset 33 162 952 184

18 337 217 94

I alt 100 139 3.567 129

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 553 768 434 16

I alt 553 768 434 16

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 10 167 244 155

Torsk Fersk 20 246 1.006 262

Frosset 17 679 176 236

Sej Fersk 38 206 1.225 229

(Continued)

Frosset 1 59 40 81


Filet

Samlede eksport til Tjekkiet 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.15

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Fersk 26 156 1.415 157

Frosset 459 145 9.161 156

Laks og ørred Fersk 114 78 7.184 102

Frosset 11 257 648 309

Sild (inkl. skåret) Fersk 7 164 126 172

Frosset 654 37 5.290 37

I alt 1.357 60 26.514 89

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Røget 1 166 96 172

Anden fisk Røget 0 42 6 45

Laks og ørred Røget 38 246 3.129 252

I alt 39 241 3.230 246

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 91 19 1.192 20

Konserveret 7 99 172 110

Rejer 34 103 1.228 109

Muslinger 14 168 355 170

Kaviar og anden

rogn 23 78 1.617 81

Fiskefilet Panerede 195 100 4.158 100

Færdigretter m.v. 311 88 7.898 87

Andre fiskevarer 295 999 10.685 773

Andre krebs- og

bløddyr 4 78 109 98

I alt 973 85 27.415 112

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 1.451 120 14.342 178

Fiskeolie 43 142 883 109

Solubles 2 17 37 17

Affald 0 200 0 244

I alt 1.496 119 15.262 168

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 5.163 99 101.313 123


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Letland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.16

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 0 19 0 19

Fladfisk Fersk 0 5 11 9

Torsk Fersk 0 3 1 2

Makrel Frosset 5 999 54 999

Anden fisk Fersk 4 18 307 79

Frosset 16 104 1.204 233

I alt 25 63 1.578 144

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 1.378 108 35.144 131

Frosset 209 38 5.353 42

Ål Frosset 2 0 125 1

I alt 1.589 87 40.622 102

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

1 127 58 125

Rejer Frosset 14 19 732 46

Andre krebsdyr Frosset 0 44 3 59

Andre bløddyr Frosset 29 85 713 92

2 42 161 66

I alt 46 40 1.667 62

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 2 77 54 109

Torsk Fersk 0 20 1 17

Sej Fersk 0 47 4 46

Anden fisk Fersk 0 3 2 3

Frosset 39 80 1.104 80

Laks og ørred Fersk 29 999 1.202 999

Frosset 21 999 1.486 999

I alt 91 159 3.854 233

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Røget 1 51 76 53

(Continued)


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Letland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.16

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Saltet/tørret 55 45 532 52

Røget 1 295 101 310

Laks og ørred Røget 130 809 4.691 607

I alt 187 133 5.399 275

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Konserveret 0 129 1 88

Rejer 127 62 5.312 71

Kaviar og anden

rogn 4 189 89 36

Fiskefilet Panerede 0 0 0 0

Andre fiskevarer 3 29 97 34

Muslinger 59 253 1.584 268

Andre krebs- og

bløddyr 8 80 333 92

I alt 200 80 7.416 81

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 265 82 2.640 121

Fiskeolie 0 164 195 168

Fiskeleverolie 0 54 8 37

I alt 265 82 2.843 122

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 2.405 87 63.379 108


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Litauen 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.17

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 2 36 85 45

Kuller Fersk 1 44 21 58

Sej Fersk 1 57 30 87

Anden torskefisk Fersk 1 41 18 58

Anden fisk Fersk 1 39 17 45

Frosset 2 100 72 225

I alt 8 1 242 3

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 312 85 9.752 139

Frosset 159 59 4.878 96

Ål Fersk 28 10 1.443 28

I alt 499 79 16.074 133

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 67 12 80

Rejer Frosset 259 205 3.928 238

I alt 259 202 3.940 230

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 116 91 81 5

I alt 116 91 81 5

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 1 50 36 52

Sej Fersk 1 35 28 46

Anden fisk Frosset 29 26 381 37

Laks og ørred Fersk 91 72 1.512 98

Frosset 0 2 8 1

I alt 122 37 1.965 50


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Litauen 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.17

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Saltet/tørret 0 0 2 2

Tang og andre

alger 1 999 6 999

I alt 1 4 8 1

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 109 119 4.750 98

Kaviar og anden

rogn 3 369 323 299

Andre fiskevarer 3 27 117 41

Muslinger 5 86 165 79

Andre krebs- og

bløddyr 10 108 633 86

I alt 130 109 5.988 96

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 658 15 5.686 21

Fiskeolie 6 1 357 9

Solubles 0 6 0 5

Affald 313 63 968 65

I alt 977 18 7.012 22

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 2.111 29 35.310 55


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Ungarn 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.18

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 0 223 2 307

Fladfisk Fersk 4 83 131 86

Frosset 1 122 27 120

Torsk Fersk 3 84 136 83

Sej Fersk 2 74 67 83

Anden torskefisk Fersk 0 573 2 572

Makrel Fersk 1 16 14 16

Frosset 1 128 29 107

Anden fisk Fersk 2 57 156 60

Frosset 2 7 65 21

I alt 14 36 630 57

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 26 46 1.027 60

Frosset 0 38 12 37

Ål Fersk 0 29 1 36

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

0 25 10 37

Frosset 11 241 146 198

I alt 37 59 1.195 64

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

1 54 119 65

0 34 13 41

Rejer Frosset 30 86 1.458 93

Andre krebsdyr Frosset 0 36 34 55

0 2 1 3

Andre bløddyr Frosset 42 96 931 99

5 117 210 107

I alt 78 89 2.765 91

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 2 114 48 105

Torsk Fersk 0 16 2 17

Frosset 0 15 10 9

Sej Fersk 1 49 24 59

Frosset 5 101 132 125

Anden torskefisk Frosset 45 999 819 999

(Continued)


Filet

Samlede eksport til Ungarn 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.18

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Fersk 0 1 4 2

Frosset 79 88 2.765 82

Laks og ørred Frosset 17 71 593 67

Sild (inkl. skåret) Frosset 0 0 0 0

I alt 149 109 4.397 86

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Røget 0 0 0 0

Anden fisk Saltet/tørret 0 43 3 43

Laks og ørred Røget 7 94 425 94

I alt 7 87 428 82

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 0 999 1 999

Konserveret 0 124 5 83

Rejer 24 62 959 59

Kaviar og anden

rogn 14 212 891 147

Fiskefilet Panerede 3 114 62 109

Færdigretter m.v. 1 69 33 68

Andre fiskevarer 15 121 462 134

Muslinger 20 96 444 88

Andre krebs- og

bløddyr 9 182 219 127

I alt 86 99 3.077 92

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 1.228 112 11.453 150

Fiskeolie 5 176 625 118

Solubles 0 65 2 63

I alt 1.233 112 12.079 148

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 1.604 105 24.570 106


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Cypern 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.19

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Fersk 1 37 56 36

Frosset 0 14 4 25

Anden fisk Fersk 0 18 29 19

Frosset 1 100 46 51

I alt 2 39 134 33

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 105 110 4.650 138

Frosset 26 999 1.064 999

I alt 131 135 5.714 165

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

1 73 106 68

1 13 87 19

Rejer Frosset 25 139 824 161

Andre bløddyr Frosset 1 45 14 23

25 254 651 150

I alt 53 146 1.682 104

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Frosset 22 50 767 58

Kuller Frosset 4 50 122 57

Sej Frosset 6 27 137 34

Anden fisk Fersk 1 339 151 361

Frosset 4 480 148 357

Laks og ørred Fersk 27 999 1.492 999

Frosset 79 153 4.548 171

I alt 144 111 7.363 154

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Røget 21 123 1.879 138

I alt 21 122 1.879 137


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Cypern 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.19

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Makrel 5 264 201 296

Rejer 81 195 3.380 192

Kaviar og anden

rogn 0 51 14 48

Fiskefilet Panerede 1 383 13 43

Andre fiskevarer 21 108 428 108

Muslinger 15 144 449 128

I alt 122 151 4.485 162

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 1.570 60 14.141 87

Fiskeolie 41 2 307 2

I alt 1.611 62 14.448 89

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 2.084 70 35.706 117


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til EU 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.20

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 56.523 85 191.264 94

Frosset 687 30 4.999 31

Fladfisk Fersk 13.214 93 353.275 97

Frosset 5.921 94 165.571 85

Torsk Fersk 24.991 105 625.046 123

Frosset 922 80 13.165 79

Kuller Fersk 4.817 111 80.532 117

Frosset 1.496 999 19.241 820

Sej Fersk 5.663 98 87.877 127

Frosset 141 999 3.717 999

Anden torskefisk Fersk 3.062 108 67.508 105

Frosset 407 564 4.860 499

Makrel Fersk 18.199 214 151.101 206

Frosset 2.580 131 32.480 129

Anden fisk Fersk 25.181 129 307.700 110

Frosset 1.401 38 42.165 75

I alt 165.205 103 2.150.500 111

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 22.176 110 745.124 130

Frosset 9.508 106 327.031 141

Ål Fersk 1.812 91 110.669 96

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 407 62 21.473 73

Fersk

1.321 109 51.816 108

Frosset 143 81 3.258 89

I alt 35.367 106 1.259.370 126

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

5 273 836 268

Frosset 2.616 96 203.614 99

2.704 105 225.600 123

Rejer Frosset 26.449 114 625.650 118

5.542 112 147.666 121

Andre krebsdyr Frosset 490 117 34.096 146

185 105 10.895 95

Muslinger 8.865 122 51.871 79

Andre bløddyr Fersk 17 108 553 111

Frosset 2.790 127 59.861 140

2.082 94 90.980 102

I alt 51.744 113 1.451.621 114


Industrifisk

Samlede eksport til EU 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.20

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 1.913 999 5.309 210

I alt 1.913 999 5.309 210

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 138 84 4.078 77

Torsk Fersk 7.224 103 403.302 112

Frosset 4.375 89 132.200 81

Kuller Frosset 182 187 4.633 162

Sej Fersk 5.735 100 181.931 119

Frosset 3.630 154 81.503 174

Anden torskefisk Frosset 1.975 122 42.483 133

Makrel Frosset 1.433 119 40.673 127

Anden fisk Fersk 9.508 62 307.791 80

Frosset 11.056 96 449.964 95

Laks og ørred Fersk 8.766 99 488.338 115

Frosset 5.549 93 272.987 110

Sild (inkl. skåret) Fersk 2.960 68 33.610 83

Frosset 3.741 67 40.647 75

I alt 66.271 89 2.484.140 103

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 4.293 99 61.966 117

Røget 42 118 2.458 123

Fladfisk Saltet/tørret 9 22 535 35

Røget 360 88 35.684 97

Torsk Saltet 1.294 103 34.584 92

Saltet/tørret 7.073 105 271.209 103

Makrel Røget 69 105 5.889 106

Anden fisk Saltet 96 67 2.043 78

Saltet/tørret 2.114 81 74.333 95

Røget 84 73 8.881 74

Laks og ørred Saltet/tørret 3 9 242 39

Røget 10.143 100 820.454 107

Ål Røget 6 14 820 17

Tang og andre

alger 344 142 14.399 144

I alt 25.930 99 1.333.497 104


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til EU 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.20

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 24.733 96 346.634 97

Konserveret 1.687 100 38.552 98

Makrel 11.630 115 375.681 109

Rejer 32.271 100 1.432.279 103

Muslinger 5.708 89 123.506 97

Sardin 3 71 111 82

Kaviar og anden

rogn 741 94 86.561 110

Fiskefilet Panerede 13.628 108 424.991 106

Færdigretter m.v. 3.928 82 124.771 81

Andre fiskevarer 6.660 69 245.333 74

Andre krebs- og

bløddyr 2.874 97 158.858 99

I alt 103.863 97 3.357.278 99

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 111.749 85 1.010.356 117

Fiskeolie 55.547 102 325.974 109

Fiskeleverolie 6 94 113 23

Solubles 94 14 2.056 72

Affald 15.839 64 37.855 82

I alt 183.235 87 1.376.354 113

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 633.529 96 13.418.069 107


Hel saltvandsfisk

Samlede mængde eksport til 3.lande 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.21

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 3.859 244 18.017 428

Frosset 388 50 1.414 48

Fladfisk Fersk 27 50 2.469 68

Frosset 23.451 123 663.700 145

Torsk Fersk 58 114 2.747 117

Frosset 5.270 93 67.097 76

Kuller Fersk 2 213 50 165

Frosset 194 267 2.662 316

Sej Fersk 19 131 572 130

Frosset 4 42 107 75

Anden torskefisk Fersk 48 427 515 134

Frosset 0 1 2 1

Makrel Fersk 6.509 447 57.831 626

Frosset 901 129 16.103 169

Anden fisk Fersk 11.455 201 32.671 138

Frosset 1.623 114 71.856 99

I alt 53.808 147 937.812 139

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 2.333 137 87.372 184

Frosset 5.867 78 156.976 90

Ål Fersk 1 93 359 97

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 20 999 1.303 999

Fersk

84 170 7.367 141

Frosset 18 181 521 204

I alt 8.325 90 253.898 112

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

193 159 10.211 121

28 112 2.065 117

Rejer Frosset 45.102 91 857.096 101

5.518 97 89.847 106

Andre krebsdyr Frosset 1.607 140 71.356 159

3 659 160 824

Muslinger 32 107 596 80

Andre bløddyr Fersk 1 187 31 173

Frosset 281 105 7.581 111

926 370 32.108 242

I alt 53.689 94 1.071.053 106


Industrifisk

Samlede mængde eksport til 3.lande 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.21

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 35.882 142 77.926 153

I alt 35.882 142 77.926 153

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 61 92 3.467 86

Torsk Fersk 165 97 10.906 100

Frosset 223 154 9.151 126

Kuller Frosset 4 31 162 34

Sej Fersk 209 127 8.278 158

Frosset 277 164 6.418 115

Anden torskefisk Frosset 2 3 59 4

Makrel Frosset 2 8 97 22

Anden fisk Fersk 377 76 36.946 82

Frosset 2.953 102 106.632 127

Laks og ørred Fersk 1.156 82 87.768 107

Frosset 2.388 199 122.672 217

Sild (inkl. skåret) Fersk 20 999 217 999

Frosset 1 71 19 72

I alt 7.838 115 392.791 130

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 3 61 62 65

Røget 16 149 603 118

Fladfisk Saltet/tørret 1 60 106 56

Røget 89 138 6.873 119

Torsk Saltet 5 102 335 99

Saltet/tørret 27 540 1.223 508

Makrel Røget 18 118 1.265 116

Anden fisk Saltet 221 258 2.818 295

Saltet/tørret 708 52 42.076 67

Røget 14 202 757 131

Laks og ørred Røget 2.081 101 181.001 108

Ål Røget 8 84 1.034 102

Tang og andre

alger 29 121 698 64

I alt 3.221 88 238.851 99


Tilberedt eller konserveret

Samlede mængde eksport til 3.lande 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.21

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 681 120 13.318 112

Konserveret 151 89 4.406 64

Makrel 94 71 3.451 65

Rejer 4.546 103 221.490 106

Muslinger 302 172 7.496 147

Sardin 3 136 129 146

Kaviar og anden

rogn 44 23 7.079 24

Fiskefilet Panerede 3.053 90 103.808 86

Færdigretter m.v. 1.777 95 68.307 93

Andre fiskevarer 1.131 87 30.946 98

Andre krebs- og

bløddyr 673 121 34.690 129

I alt 12.454 97 495.118 95

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 98.424 94 939.792 135

Fiskeolie 99.430 87 806.883 162

Fiskeleverolie 1 5 153 18

Solubles 666 231 7.394 266

Affald 171 131 248 43

I alt 198.691 91 1.754.470 146

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 373.910 101 5.221.920 123


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Færøerne 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.22

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Fersk 0 200 0 53

Torsk Frosset 2 999 37 999

Makrel Fersk 3 999 87 999

Anden fisk Fersk 3 0 106 3

Frosset 18 29 209 29

I alt 26 1 439 11

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 2 240 143 999

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 0 5 7 6

Fersk

0 183 33 280

Frosset 0 78 14 167

I alt 2 73 197 141

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 102 8 62

0 196 27 222

Rejer Frosset 18 166 594 140

0 250 16 200

Andre krebsdyr Frosset 1 104 14 42

0 65 1 58

Muslinger 0 16 2 71

Andre bløddyr Frosset 0 109 7 119

2 178 210 186

I alt 21 165 879 147

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 7.063 999 12.696 999

I alt 7.063 999 12.696 999

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 0 481 8 500

(Continued)


Filet

Samlede eksport til Færøerne 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.22

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 0 54 2 117

Frosset 8 357 81 67

Sej Frosset 169 219 3.061 99

Anden torskefisk Frosset 0 88 1 51

Anden fisk Fersk 3 999 102 329

Frosset 2 87 39 50

Laks og ørred Fersk 1 32 45 58

Frosset 8 58 531 80

Sild (inkl. skåret) Frosset 0 96 5 96

I alt 191 198 3.874 97

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 0 0 1 0

Røget 0 150 13 146

Fladfisk Røget 0 97 8 109

Anden fisk Saltet 1 90 111 115

Saltet/tørret 0 6 4 14

Røget 0 244 3 195

Laks og ørred Røget 6 63 621 81

Ål Røget 1 32 30 31

Tang og andre

alger 1 999 39 501

I alt 9 64 829 80

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 27 96 637 81

Konserveret 28 64 767 53

Makrel 10 95 433 97

Rejer 19 124 1.031 129

Muslinger 2 240 105 353

Sardin 1 78 21 83

Kaviar og anden

rogn 1 91 89 101

Fiskefilet Panerede 2 289 74 205

Færdigretter m.v. 23 62 700 58

Andre fiskevarer 55 168 1.435 132

Andre krebs- og

bløddyr 2 174 103 216

I alt 168 99 5.395 90


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Færøerne 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.22

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 4 0 12 0

Fiskeolie 1.030 26 4.834 43

Fiskeleverolie 0 100 19 94

I alt 1.034 19 4.865 23

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 8.515 108 29.174 78


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Norge 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.23

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 3.799 240 17.684 423

Fladfisk Fersk 6 62 312 70

Frosset 13 54 639 85

Torsk Fersk 4 178 114 362

Kuller Fersk 0 127 5 45

Sej Fersk 8 126 143 136

Frosset 4 75 106 101

Anden torskefisk Fersk 40 999 182 531

Frosset 0 3 2 6

Makrel Fersk 6.492 446 57.508 623

Anden fisk Fersk 11.380 308 25.347 310

Frosset 27 70 782 97

I alt 21.774 317 102.823 416

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 134 128 5.803 140

Frosset 0 3 8 4

Ål Frosset 0 73 1 8

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

17 113 3.266 96

Frosset 3 140 79 69

I alt 155 123 9.157 117

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

137 355 6.292 231

1 18 56 12

Rejer Frosset 6.034 112 171.964 112

33 96 2.990 175

Andre krebsdyr Frosset 27 77 1.960 270

1 2 66 9

Muslinger 7 54 173 61

Andre bløddyr Fersk 1 187 31 173

Frosset 25 72 735 71

180 188 12.018 173

I alt 6.445 115 196.286 117


Industrifisk

Samlede eksport til Norge 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.23

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 28.726 117 50.165 161

I alt 28.726 117 50.165 161

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 5 140 247 127

Torsk Fersk 3 36 90 30

Frosset 117 242 4.397 182

Sej Fersk 83 96 2.793 130

Frosset 63 150 1.732 225

Anden torskefisk Frosset 0 118 6 39

Makrel Frosset 2 133 84 166

Anden fisk Fersk 61 46 6.235 62

Frosset 132 50 5.637 61

Laks og ørred Fersk 39 299 2.007 286

Frosset 72 85 3.455 83

Sild (inkl. skåret) Fersk 3 999 90 999

I alt 579 84 26.773 89

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Røget 9 98 447 100

Fladfisk Røget 19 114 2.319 122

Torsk Saltet/tørret 18 110 681 36

Makrel Røget 12 103 784 104

Anden fisk Saltet 0 35 13 88

Saltet/tørret 23 141 1.291 111

Røget 6 104 472 109

Laks og ørred Røget 12 999 717 999

Ål Røget 6 112 760 112

Tang og andre

alger 2 334 82 419

I alt 107 162 7.565 140

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 626 119 11.920 111

Konserveret 0 7 19 16

Makrel 11 58 370 55

Rejer 3.083 111 147.519 117

Muslinger 55 103 1.458 102

Sardin 0 172 2 205

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Norge 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.23

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Kaviar og anden

rogn 5 134 1.953 133

Fiskefilet Panerede 738 95 24.568 86

Færdigretter m.v. 1.013 92 32.162 89

Andre fiskevarer 428 83 10.319 102

Andre krebs- og

bløddyr 496 127 25.353 136

I alt 6.455 105 255.642 109

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 59.606 94 563.601 134

Fiskeolie 92.809 88 630.272 143

Fiskeleverolie 0 12 36 19

Solubles 615 596 6.468 746

Affald 139 999 109 999

I alt 153.169 90 1.200.486 139

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 217.409 102 1.848.898 136


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Island 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.24

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Kuller Fersk 1 917 33 999

Makrel Fersk 2 999 73 999

Anden fisk Frosset 177 109 2.232 129

I alt 180 106 2.338 105

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Frosset 1 432 137 551

Anden

ferskvandsfisk

Frosset

2 94 91 287

I alt 3 122 228 402

Krebs og bløddyr

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer Frosset 100 462 1.819 202

977 248 17.892 184

Andre krebsdyr Frosset 0 290 19 269

Andre bløddyr Frosset 2 74 76 86

20 140 1.320 134

I alt 1.101 253 21.127 180

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 54 11 503 14

I alt 54 11 503 14

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 0 0 1 0

Makrel Frosset 0 1 1 1

Anden fisk Frosset 30 99 1.608 110

Laks og ørred Fersk 5 17 269 18

Frosset 42 309 2.479 272

I alt 77 164 4.357 175


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Island 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.24

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 0 2 1 7

Fladfisk Røget 0 4 4 26

Makrel Røget 1 228 26 179

Anden fisk Røget 0 18 12 82

Laks og ørred Røget 1 102 63 434

Ål Røget 0 0 1 1

I alt 2 80 107 85

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 8 455 137 189

Konserveret 51 78 945 32

Makrel 7 744 204 623

Rejer 60 279 2.703 253

Sardin 2 214 81 227

Kaviar og anden

rogn 0 1 2 6

Færdigretter m.v. 0 2 1 3

Andre fiskevarer 51 72 1.206 53

Muslinger 2 344 62 175

Andre krebs- og

bløddyr 0 24 11 16

I alt 181 110 5.353 81

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskeolie 87 111 372 111

Solubles 8 101 124 27

I alt 95 110 497 63

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 1.693 120 34.511 125


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Schweiz 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.25

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 1 32 26 105

Fladfisk Fersk 17 53 1.718 68

Frosset 3 333 195 278

Torsk Fersk 54 112 2.624 114

Frosset 1 45 26 47

Kuller Fersk 0 40 8 45

Sej Fersk 11 134 427 127

Anden torskefisk Fersk 8 93 327 93

Makrel Fersk 11 132 135 38

Anden fisk Fersk 43 96 4.569 89

Frosset 3 187 159 170

I alt 153 102 10.213 94

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 188 75 7.640 88

Frosset 2 7 97 8

Ål Fersk 0 0 2 0

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

49 151 2.829 179

Frosset 1 3 17 1

I alt 240 77 10.584 92

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

20 84 1.685 80

23 132 1.679 137

Rejer Frosset 29 172 1.683 202

2 14 177 21

Andre krebsdyr Frosset 0 38 7 38

0 185 8 155

Muslinger 2 79 56 58

Andre bløddyr Frosset 27 114 748 125

28 85 1.066 93

I alt 133 112 7.108 118

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 6 425 464 799

I alt 6 425 464 799


Filet

Samlede eksport til Schweiz 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.25

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 45 89 2.882 87

Torsk Fersk 161 102 10.791 103

Frosset 55 100 3.258 96

Sej Fersk 126 161 5.484 177

Frosset 28 88 1.159 88

Anden torskefisk Frosset 1 11 27 11

Makrel Frosset 0 75 9 67

Anden fisk Fersk 293 81 30.313 87

Frosset 462 104 31.629 118

Laks og ørred Fersk 1.010 97 80.379 125

Frosset 155 125 11.931 138

Sild (inkl. skåret) Fersk 0 88 5 95

I alt 2.337 99 177.865 114

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Røget 5 999 60 984

Fladfisk Saltet/tørret 1 60 106 56

Røget 43 100 3.021 96

Torsk Saltet 5 104 335 100

Saltet/tørret 9 239 540 296

Makrel Røget 0 51 9 51

Anden fisk Saltet 0 10 1 5

Saltet/tørret 0 1 1 0

Røget 0 5 2 6

Laks og ørred Røget 520 118 40.814 110

Ål Røget 0 228 15 169

I alt 584 117 44.904 109

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 1 170 44 154

Konserveret 7 417 398 387

Makrel 6 131 218 141

Rejer 643 104 39.151 102

Muslinger 30 264 682 205

Kaviar og anden

rogn 1 66 186 68

Fiskefilet Panerede 1.457 73 54.507 76

Færdigretter m.v. 613 89 30.614 91

Andre fiskevarer 21 31 702 34

Andre krebs- og

bløddyr 62 108 4.612 111

I alt 2.842 82 131.115 87


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Schweiz 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.25

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 1.271 90 12.380 130

Fiskeolie 50 40 248 42

Solubles 14 999 177 642

Affald 0 1 1 1

I alt 1.334 85 12.805 125

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 7.628 90 395.058 102


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Rusland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.26

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 153 239 6.001 277

Anden fisk Fersk 10 985 738 999

Frosset 159 202 11.381 150

I alt 322 224 18.120 185

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 1.891 141 71.122 208

Frosset 2.021 73 49.526 82

I alt 3.912 95 120.648 128

Krebs og bløddyr

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 1 20 2

Rejer Frosset 13.865 72 218.666 79

Andre krebsdyr Frosset 5 62 215 66

Muslinger 19 433 230 320

Andre bløddyr Frosset 12 48 393 58

31 999 1.141 999

I alt 13.932 72 220.665 79

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 0 0 130 0

I alt 0 0 130 0

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Frosset 458 130 8.336 144

Laks og ørred Frosset 120 34 585 10

I alt 579 157 8.921 134

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 215 52 8.595 49

Muslinger 65 206 1.343 134

Fiskefilet Panerede 798 140 22.386 128

Andre fiskevarer 367 93 5.100 99

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Rusland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.26

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Andre krebs- og

bløddyr 16 70 803 77

I alt 1.461 102 38.227 90

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 1.530 999 15.063 999

I alt 1.530 999 15.063 999

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 21.735 85 421.774 97


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til USA 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.27

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Fersk 2 64 355 76

Frosset 114 266 3.994 303

Makrel Frosset 129 65 2.427 90

Anden fisk Fersk 0 0 19 1

Frosset 0 0 51 2

I alt 247 101 6.847 152

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Frosset 19 618 836 464

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

17 575 1.188 660

I alt 36 999 2.024 999

Krebs og bløddyr

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 163 42 186

Rejer Frosset 102 136 3.188 221

Andre krebsdyr Frosset 717 114 36.571 141

Andre bløddyr 12 2 186 1

I alt 832 118 39.987 146

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 0 0 300 1

I alt 0 0 300 1

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Frosset 178 171 8.913 200

Laks og ørred Fersk 47 18 2.978 21

Frosset 1.328 254 71.923 278

I alt 1.554 173 83.815 189

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Røget 339 105 32.756 124

I alt 339 90 32.756 116


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til USA 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.27

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 3 58 130 68

Konserveret 3 91 84 133

Makrel 12 33 437 30

Rejer 59 74 2.316 64

Kaviar og anden

rogn 0 5 7 14

Andre fiskevarer 6 58 325 70

Muslinger 17 178 287 62

I alt 100 72 3.586 60

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 482 486 5.019 642

Fiskeolie 145 999 117.789 999

Solubles 26 999 527 862

I alt 653 603 123.335 999

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 3.761 152 292.650 261


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Kina 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.28

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 12.011 120 299.609 134

Torsk Frosset 5.216 93 66.319 76

Kuller Frosset 194 271 2.662 342

Anden fisk Frosset 737 132 10.450 130

I alt 18.158 112 379.040 118

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 94 1 1.455 0

Frosset 895 118 24.553 146

I alt 988 131 26.008 155

Krebs og bløddyr

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer Frosset 12.635 89 228.739 103

Andre krebsdyr Frosset 769 167 28.657 168

1 0 36 0

I alt 13.405 92 257.433 108

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 0 73 96 112

I alt 0 73 96 112

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Frosset 10 40 110 15

Anden fisk Frosset 534 80 15.536 136

Laks og ørred Frosset 170 258 5.343 479

I alt 714 94 20.990 158

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Røget 12 2 182 1

Anden fisk Røget 7 1 173 1

Laks og ørred Røget 6 1 147 1

I alt 25 3 502 4


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Kina 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.28

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 1 5 34 3

Kaviar og anden

rogn 0 0 5 0

Andre krebs- og

bløddyr 24 98 1.121 97

I alt 25 61 1.160 46

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskeolie 86 163 7.582 140

I alt 86 163 7.582 140

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 33.401 103 692.811 116


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Japan 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.29

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 2.665 149 87.636 181

Makrel Frosset 169 115 2.978 138

Anden fisk Fersk 15 53 1.670 48

Frosset 313 72 33.293 70

I alt 3.162 132 125.577 123

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Frosset 463 25 22.604 43

I alt 463 25 22.604 43

Krebs og bløddyr

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer Frosset 2.823 122 60.297 122

Andre krebsdyr Frosset 60 3 2.303 5

Andre bløddyr 1 0 16 0

I alt 2.884 125 62.617 126

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Frosset 24 8 253 4

I alt 24 8 253 4

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Saltet 220 72 2.692 44

Saltet/tørret 476 78 33.068 90

Laks og ørred Røget 0 0 11 0

Tang og andre

alger 16 3 99 0

I alt 712 117 35.870 98

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 62 64 2.382 68

Kaviar og anden

rogn 10 8 1.023 5

Andre fiskevarer 44 999 5.611 999

Muslinger 14 597 367 323

I alt 130 56 9.384 38


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Japan 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 3.29

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 292 70 2.999 183

Fiskeolie 1.819 117 10.081 156

I alt 2.111 107 13.081 161

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 9.486 98 269.385 96


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Frankrig 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.01

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 0 373 3 801

Fladfisk Fersk 11 12 399 46

Torsk Fersk 67 70 1.093 76

Kuller Fersk 13 83 133 86

Sej Fersk 1.322 83 14.152 110

Anden torskefisk Fersk 28 85 362 86

Makrel Fersk 0 703 7 999

Anden fisk Fersk 43 123 1.045 91

Frosset 17 45 1.299 138

I alt 1.501 79 18.494 103

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 1 4 74 11

Frosset 155 50 5.759 102

Ål Fersk 3 8 8.766 74

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

3 23 147 105

I alt 162 37 14.746 77

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 53 5 62

Frosset 6 42 1.068 60

3 56 253 72

Rejer Frosset 12 75 1.306 82

4 145 251 222

Andre krebsdyr Frosset 1 5 111 18

10 339 712 284

Muslinger 1 57 21 55

Andre bløddyr Frosset 17 999 371 999

94 161 3.882 206

I alt 148 129 7.981 120

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 25 999 179 999

I alt 25 999 179 999


Filet

Samlede import fra Frankrig 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.01

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 0 88 3 56

Torsk Fersk 7 104 396 108

Sej Fersk 9 180 168 140

Anden torskefisk Frosset 9 19 209 30

Anden fisk Fersk 419 19 16.433 23

Frosset 65 29 1.669 33

Laks og ørred Fersk 92 999 4.326 999

Frosset 342 76 13.042 79

I alt 944 30 36.247 38

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Saltet/tørret 0 63 2 56

Anden fisk Saltet/tørret 2 325 356 999

Laks og ørred Røget 3 27 94 19

I alt 4 42 452 81

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Makrel 77 999 5.854 999

Rejer 18 66 901 85

Sardin 2 45 199 48

Kaviar og anden

rogn 0 13 1.075 70

Færdigretter m.v. 0 0 0 0

Andre fiskevarer 16 135 1.074 191

Andre krebs- og

bløddyr 64 283 3.412 150

I alt 178 224 12.515 201

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 130 53 1.814 57

Fiskeolie 128 13 48.975 539

Affald 1.622 15 2.086 14

I alt 1.880 15 52.876 189

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 4.843 27 143.490 83


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Belgien og Lux. 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.02

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Fersk 15 198 192 204

Frosset 0 19 12 40

Torsk Fersk 3 165 62 180

Sej Fersk 0 999 8 999

Anden torskefisk Fersk 0 418 1 624

Makrel Fersk 0 999 2 999

Anden fisk Fersk 1 119 45 88

Frosset 2 153 100 179

I alt 22 163 421 157

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 0 1 3 4

Frosset 0 0 0 0

Ål Fersk 3 94 189 93

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 6 95 551 116

Fersk

0 20 35 33

I alt 9 55 778 80

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

6 143 597 147

1 224 132 627

Rejer Frosset 253 174 12.937 184

Andre krebsdyr Frosset 8 370 298 214

Muslinger 0 0 1 1

Andre bløddyr Frosset 52 100 1.186 110

9 31 210 27

I alt 328 136 15.361 159

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 2 19 54 34

I alt 2 19 54 34


Filet

Samlede import fra Belgien og Lux. 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.02

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 1 14 88 55

Torsk Fersk 1 5 60 10

Sej Fersk 0 168 4 111

Anden fisk Fersk 1.293 174 43.671 192

Frosset 166 138 3.628 101

Laks og ørred Fersk 6 214 444 322

Frosset 3 15 140 16

I alt 1.470 162 48.035 171

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Ål Røget 1 0 87 0

I alt 1 0 87 0

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 0 2 0 3

Rejer 154 87 6.879 88

Muslinger 23 472 527 686

Fiskefilet Panerede 4 22 70 21

Færdigretter m.v. 1 3 17 5

Andre fiskevarer 37 96 636 93

Andre krebs- og

bløddyr 19 55 926 85

I alt 238 87 9.056 90

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 9 3 170 2

Fiskeolie 0 0 78 1

I alt 9 3 248 2

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 2.080 143 74.040 150


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Holland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.03

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Frosset 6 14 23 14

Fladfisk Fersk 163 72 3.809 101

Frosset 165 171 4.765 132

Torsk Fersk 57 108 1.615 123

Frosset 3 5 38 2

Kuller Fersk 0 94 4 120

Anden torskefisk Fersk 0 18 1 16

Frosset 3 601 43 662

Makrel Fersk 1 5 13 7

Frosset 1.473 999 15.294 999

Anden fisk Fersk 96 43 10.587 90

Frosset 963 290 12.190 164

I alt 2.929 258 48.383 158

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 39 29 1.109 32

Frosset 7 9 182 7

Ål Fersk 83 103 5.285 112

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 66 999 2.986 999

Fersk

125 160 9.459 185

Frosset 50 58 689 52

I alt 371 80 19.711 114

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

6 828 786 690

Frosset 13 999 128 855

0 409 62 415

Rejer Frosset 53 36 3.358 52

720 72 15.543 78

Andre krebsdyr Frosset 17 304 1.154 212

0 7 24 4

Muslinger 32 114 1.712 69

Andre bløddyr Frosset 91 83 1.359 80

91 480 5.477 748

I alt 1.023 78 29.602 93


Industrifisk

Samlede import fra Holland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.03

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 12 36 363 25

I alt 12 36 363 25

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 309 83 9.140 77

Torsk Fersk 13 136 402 159

Frosset 43 91 884 102

Kuller Frosset 4 21 89 29

Sej Fersk 1 197 39 193

Frosset 9 28 159 29

Anden torskefisk Frosset 50 131 1.076 127

Makrel Frosset 1 126 34 109

Anden fisk Fersk 587 121 22.756 121

Frosset 328 68 14.065 82

Laks og ørred Fersk 40 999 1.706 999

Frosset 8 7 413 9

Sild (inkl. skåret) Frosset 2 999 11 916

I alt 1.395 87 50.773 92

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Røget 2 66 45 74

Fladfisk Røget 0 14 52 85

Makrel Røget 435 653 5.072 312

Anden fisk Saltet/tørret 1 87 44 45

Røget 1 557 97 858

Laks og ørred Saltet/tørret 2 63 215 131

Røget 50 54 3.695 79

Ål Røget 2 40 214 62

I alt 495 286 9.434 135

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Makrel 2 247 19 66

Rejer 58 27 5.749 60

Sardin 5 77 175 86

Fiskefilet Panerede 1.489 98 28.449 90

Færdigretter m.v. 306 54 6.863 48

Andre fiskevarer 48 64 1.882 75

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra Holland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.03

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Andre krebs- og

bløddyr 14 14 593 15

I alt 1.922 77 43.730 70

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 0 2 7 17

Fiskeolie 477 14 147.993 130

Fiskeleverolie 51 61 887 75

Solubles 1 8 87 16

Affald 9.799 99 11.713 97

I alt 10.328 77 160.688 125

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 18.475 90 362.684 109


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Tyskland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.04

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 3.674 70 12.942 85

Frosset 3 55 40 82

Fladfisk Fersk 222 127 3.523 120

Frosset 45 183 1.570 164

Torsk Fersk 3.408 110 51.977 111

Frosset 2.584 999 54.036 999

Kuller Fersk 494 122 6.484 129

Frosset 1 0 6 0

Sej Fersk 2.538 74 28.226 93

Frosset 4 138 44 75

Anden torskefisk Fersk 238 127 4.233 137

Makrel Fersk 75 999 466 459

Frosset 139 67 1.748 127

Anden fisk Fersk 4.973 143 9.047 140

Frosset 120 116 2.806 112

I alt 18.517 113 177.147 153

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 256 65 9.446 93

Frosset 1.752 59 39.698 94

Ål Fersk 44 75 2.217 69

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 70 160 3.733 184

Fersk

28 47 1.802 53

Frosset 17 30 418 40

I alt 2.167 61 57.313 92

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 15 12 15

Frosset 42 65 3.745 94

27 194 1.685 288

Rejer Frosset 250 93 11.680 99

550 124 11.526 120

Andre krebsdyr Frosset 4 176 396 209

21 107 672 118

Muslinger 17 36 738 49

Andre bløddyr Fersk 1 49 33 54

Frosset 25 72 604 81

53 136 2.848 80

I alt 990 106 33.940 104


Industrifisk

Samlede import fra Tyskland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.04

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 63.666 161 51.108 198

I alt 63.666 161 51.108 198

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 10 29 688 33

Torsk Fersk 14 81 492 74

Frosset 516 162 14.424 136

Kuller Frosset 7 41 123 39

Sej Fersk 96 99 2.397 108

Frosset 167 111 3.846 110

Anden torskefisk Frosset 442 173 10.087 187

Makrel Frosset 3 42 115 56

Anden fisk Fersk 189 88 11.769 81

Frosset 441 72 17.934 92

Laks og ørred Fersk 267 60 12.669 58

Frosset 290 67 13.630 86

Sild (inkl. skåret) Fersk 29 534 243 621

Frosset 151 73 963 59

I alt 2.622 93 89.379 91

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 0 0 1 0

Røget 0 0 2 0

Fladfisk Røget 1 29 119 30

Makrel Røget 4 113 486 124

Anden fisk Saltet 15 83 1.086 103

Saltet/tørret 14 999 1.125 999

Røget 7 391 610 481

Laks og ørred Saltet/tørret 14 999 246 435

Røget 220 134 12.005 165

Ål Røget 61 129 3.557 139

I alt 337 142 19.236 167

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 161 120 2.438 89

Konserveret 269 197 6.943 202

Makrel 2.476 999 61.211 999

Rejer 343 44 16.114 47

Muslinger 97 96 1.697 80

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra Tyskland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.04

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sardin 6 57 85 37

Kaviar og anden

rogn 3 28 551 20

Fiskefilet Panerede 465 106 9.028 109

Færdigretter m.v. 1.773 124 41.718 123

Andre fiskevarer 1.825 120 63.219 120

Andre krebs- og

bløddyr 57 166 2.552 121

I alt 7.475 160 205.556 142

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 76.347 147 647.637 198

Fiskeolie 2.768 201 13.351 68

Fiskeleverolie 1 999 25 999

Solubles 309 139 587 8

Affald 1.374 88 1.527 110

I alt 80.799 147 663.128 187

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 176.573 143 1.296.808 153


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra UK 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.05

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 1.010 37 3.065 54

Frosset 23 203 120 169

Fladfisk Fersk 46 80 896 79

Torsk Fersk 198 48 4.069 51

Frosset 123 999 1.982 999

Kuller Fersk 87 53 784 54

Sej Fersk 2.220 97 22.787 129

Anden torskefisk Fersk 113 94 1.374 87

Makrel Fersk 1.558 314 17.568 89

Frosset 3.362 104 39.754 111

Anden fisk Fersk 285 847 2.738 236

Frosset 281 497 2.861 221

I alt 9.304 97 97.999 105

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 196 152 7.466 160

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 32 76 1.295 180

Fersk

1 57 23 56

Frosset 3 133 217 144

I alt 231 133 9.001 161

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

57 68 4.094 93

1 149 183 456

Rejer Frosset 424 58 22.960 70

Andre krebsdyr Frosset 3 999 620 999

Andre bløddyr Fersk 1 237 24 338

Frosset 18 236 417 353

62 115 4.194 116

I alt 568 64 32.492 79

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 5.480 999 7.030 999

I alt 5.480 999 7.030 999


Filet

Samlede import fra UK 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.05

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 1 102 35 96

Frosset 39 300 1.251 451

Kuller Frosset 11 294 71 71

Sej Fersk 143 999 890 888

Makrel Frosset 513 153 12.293 156

Anden fisk Fersk 11 47 1.240 134

Frosset 471 36 5.593 47

Laks og ørred Fersk 410 37 2.885 35

Frosset 190 206 6.878 238

Sild (inkl. skåret) Frosset 51 176 619 177

I alt 1.842 55 31.753 81

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Røget 4 327 104 402

Fladfisk Røget 1 98 99 77

Torsk Saltet/tørret 0 34 82 41

Anden fisk Røget 2 32 119 52

Laks og ørred Røget 42 86 2.700 142

I alt 51 84 3.105 125

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 101 44 600 35

Makrel 78 34 4.070 68

Rejer 779 78 34.047 85

Sardin 32 52 1.017 53

Fiskefilet Panerede 21 153 1.044 155

Færdigretter m.v. 25 154 661 199

Andre fiskevarer 679 97 22.292 105

Muslinger 36 96 1.182 102

Andre krebs- og

bløddyr 36 47 1.780 52

I alt 1.788 76 66.694 87

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 445 108 980 118

Fiskeolie 90 1 30.270 51

Solubles 3 262 222 347

I alt 538 7 31.472 49


I alt

Samlede import fra UK 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.05

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 19.801 83 279.546 87


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Spanien 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.06

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Fersk 10 999 313 999

Frosset 27 67 976 70

Torsk Fersk 20 999 284 999

Sej Fersk 2 999 14 999

Anden torskefisk Fersk 50 999 515 999

Makrel Fersk 59 57 521 76

Anden fisk Fersk 4 688 51 113

Frosset 46 111 753 98

I alt 219 61 3.426 83

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 20 102 468 86

Frosset 6 20 216 27

Ål Fersk 0 115 1.284 150

I alt 26 52 1.968 90

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

3 999 323 999

Frosset 3 84 677 124

0 5 13 2

Rejer Frosset 34 104 1.962 121

Andre krebsdyr Frosset 32 97 703 44

0 3 22 15

Andre bløddyr Fersk 5 88 156 249

Frosset 215 50 6.121 64

49 999 753 558

I alt 342 72 10.729 89

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 15 3 6 0

I alt 15 3 6 0

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 1 531 8 138

Anden torskefisk Frosset 31 341 620 284

(Continued)


Filet

Samlede import fra Spanien 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.06

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Fersk 16 97 1.605 103

Frosset 206 66 8.577 73

Laks og ørred Fersk 35 999 1.014 999

Frosset 17 999 614 999

I alt 306 70 12.436 84

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Saltet 29 89 695 75

Saltet/tørret 263 181 11.851 189

Anden fisk Saltet/tørret 1 999 23 672

Røget 2 142 91 192

I alt 295 161 12.661 169

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 5 3 89 1

Rejer 111 100 3.691 102

Sardin 1 93 26 82

Fiskefilet Panerede 13 38 383 58

Færdigretter m.v. 1 438 45 348

Andre fiskevarer 151 75 5.959 97

Muslinger 41 62 716 60

Andre krebs- og

bløddyr 415 73 8.561 80

I alt 737 75 19.470 87

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 49 158 554 218

I alt 49 56 554 145

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 1.989 77 61.251 97


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Portugal 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.07

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Frosset 6 . 128 .

Anden fisk Fersk 5 243 103 93

Frosset 14 218 169 252

I alt 25 291 401 225

Krebs og bløddyr

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Andre krebsdyr Frosset 0 250 1 440

I alt 0 250 1 440

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Saltet/tørret 2 1 61 1

Anden fisk Saltet/tørret 69 62 2.249 71

I alt 71 30 2.309 24

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sardin 37 63 814 60

Færdigretter m.v. 0 0 5 0

Andre fiskevarer 1 349 55 314

I alt 38 64 874 64

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 134 44 3.585 32


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Sverige 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.08

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 9.841 108 39.838 129

Frosset 28 5 313 8

Fladfisk Fersk 224 101 8.063 107

Torsk Fersk 4.693 68 70.625 90

Frosset 156 2 2.493 3

Kuller Fersk 637 112 9.570 122

Frosset 3 0 101 1

Sej Fersk 1.241 121 15.568 143

Frosset 1 43 7 47

Anden torskefisk Fersk 404 100 9.125 108

Frosset 0 0 0 0

Makrel Fersk 51 157 748 135

Frosset 2 184 26 228

Anden fisk Fersk 27.278 72 84.462 142

Frosset 78 93 1.425 90

I alt 44.637 78 242.364 116

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 4.259 124 157.282 163

Frosset 54 269 1.940 626

Ål Fersk 156 94 6.790 99

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 9 999 395 999

Fersk

567 105 28.696 136

Frosset 2 32 38 28

I alt 5.047 121 195.141 156

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

3 679 420 711

Frosset 19 76 1.236 93

566 90 34.047 108

Rejer Frosset 187 945 4.296 503

1 6 82 12

Andre krebsdyr Frosset 1 9 68 15

12 112 730 151

Muslinger 4 41 335 83

Andre bløddyr Fersk 1 173 23 280

Frosset 2 112 50 156

186 110 7.194 106

I alt 981 110 48.482 114


Industrifisk

Samlede import fra Sverige 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.08

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 293.587 268 260.707 164

I alt 293.587 268 260.707 164

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 683 68 32.769 76

Frosset 48 82 1.457 83

Kuller Frosset 1 17 52 25

Sej Fersk 2 4 58 6

Frosset 22 80 802 92

Anden torskefisk Frosset 11 67 358 62

Makrel Frosset 9 70 333 55

Anden fisk Fersk 2.529 308 14.768 140

Frosset 61 56 1.401 28

Laks og ørred Fersk 42 37 2.211 40

Frosset 124 181 8.177 226

Sild (inkl. skåret) Frosset 2 14 59 20

I alt 3.534 153 62.443 85

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 1 87 15 108

Torsk Saltet/tørret 1 39 51 52

Anden fisk Saltet 0 0 0 1

Saltet/tørret 6 132 158 113

Laks og ørred Røget 1 9 123 28

Ål Røget 16 65 1.118 70

I alt 26 48 1.466 63

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 684 168 8.371 179

Konserveret 141 67 3.416 74

Makrel 9 34 402 42

Rejer 303 99 12.706 106

Muslinger 1 47 32 62

Kaviar og anden

rogn 6 29 1.580 124

Fiskefilet Panerede 178 138 4.557 119

Færdigretter m.v. 164 155 4.852 145

Andre fiskevarer 237 96 8.144 93

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra Sverige 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.08

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Andre krebs- og

bløddyr 157 130 7.794 141

I alt 1.880 119 51.853 115

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskeolie 261 271 4.819 82

Solubles 621 269 1.449 662

Affald 6.681 19 7.701 16

I alt 7.563 22 13.970 26

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 357.255 169 876.426 123


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Polen 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.09

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Frosset 26 6 227 111

Fladfisk Fersk 3 26 65 38

Frosset 91 999 761 999

Torsk Fersk 34 245 335 245

Sej Fersk 6 55 151 83

Makrel Frosset 152 690 1.771 748

Anden fisk Fersk 6.841 37 5.786 75

Frosset 2.095 743 7.037 190

I alt 9.248 48 16.133 128

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 413 166 16.199 222

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 41 51 941 45

Fersk

0 0 20 1

Frosset 3 160 88 279

I alt 458 138 17.248 183

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 0 1 0

Rejer Frosset 0 5 34 14

Andre bløddyr Frosset 0 898 11 999

0 83 1 58

I alt 1 10 47 19

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 18.020 109 17.606 128

I alt 18.020 109 17.606 128

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 395 123 11.038 137

Torsk Fersk 2 51 61 31

Frosset 3.450 150 133.767 228

Kuller Frosset 1.044 95 33.989 111

Sej Frosset 33 462 767 610

Anden torskefisk Frosset 641 186 10.676 183

(Continued)


Filet

Samlede import fra Polen 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.09

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Fersk 63 17 1.018 15

Frosset 1.698 182 43.444 149

Laks og ørred Fersk 322 367 9.587 476

Frosset 553 211 19.652 221

I alt 8.201 143 263.999 176

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Røget 16 0 233 0

Makrel Røget 23 368 677 404

Laks og ørred Saltet/tørret 65 999 1.010 999

Røget 547 237 29.990 390

I alt 651 269 31.910 391

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 9 16 124 16

Rejer 2 301 96 497

Fiskefilet Panerede 2.615 96 51.516 106

Færdigretter m.v. 710 196 17.370 196

Andre fiskevarer 174 914 9.329 708

Andre krebs- og

bløddyr 3 999 130 999

I alt 3.512 111 78.565 132

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 79 3 189 0

Fiskeolie 0 0 13 0

Affald 4.023 124 2.328 79

I alt 4.102 126 2.530 86

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 44.192 91 428.039 167


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Estland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.10

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Fersk 1 439 30 999

Torsk Fersk 67 12 567 17

Anden fisk Fersk 34 81 602 161

Frosset 2.413 999 4.215 999

I alt 2.515 425 5.413 142

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 51 15 1.956 20

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 22 6 507 5

Fersk

190 114 18.291 118

I alt 264 51 20.755 82

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 39 3 649 52

I alt 39 3 649 52

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 0 0 12 1

Anden fisk Fersk 99 75 8.235 82

Frosset 63 211 2.535 153

Laks og ørred Fersk 18 492 869 283

Frosset 54 999 4.025 999

I alt 234 140 15.675 130

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Andre fiskevarer 46 84 2.658 102

I alt 46 66 2.658 92

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 3.097 121 45.150 99


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Letland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.11

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 7 . 30 .

Torsk Fersk 386 159 2.825 162

Anden fisk Fersk 3 19 23 18

Frosset 6 115 58 82

I alt 402 148 2.935 139

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 1 0 14 1

Frosset 4 98 109 135

I alt 4 113 123 152

Krebs og bløddyr

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer Frosset 1 787 13 170

I alt 1 170 13 91

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 8.418 125 7.201 132

I alt 8.418 125 7.201 132

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Røget 580 118 33.198 100

I alt 580 118 33.198 100

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 2 627 24 562

Rejer 0 999 16 999

Fiskefilet Panerede 0 100 0 59

Andre fiskevarer 0 2 9 1

I alt 2 24 48 6

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskeolie 0 1 48 6

I alt 0 0 48 27


I alt

Samlede import fra Letland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.11

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 9.407 121 43.566 102


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Litauen 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.12

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 35 32 261 34

Makrel Frosset 17 8 186 8

Anden fisk Fersk 2 19 15 18

I alt 54 16 462 14

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 20 169 822 331

I alt 20 169 822 331

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 10.328 42 12.564 85

I alt 10.328 42 12.564 85

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Frosset 950 191 28.247 240

Sej Frosset 50 22 1.279 64

Anden torskefisk Frosset 21 9 429 22

Anden fisk Fersk 21 17 1.223 25

Frosset 222 493 10.692 800

Laks og ørred Fersk 400 889 4.671 349

I alt 1.663 184 46.541 233

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Røget 169 105 10.757 134

I alt 169 105 10.757 134

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Færdigretter m.v. 0 33 2 1

Andre fiskevarer 86 252 1.551 205

I alt 86 252 1.552 144


I alt

Samlede import fra Litauen 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.12

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 12.322 47 72.698 154


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra EU 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.13

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 16.694 87 58.397 111

Frosset 85 14 723 17

Fladfisk Fersk 696 88 17.334 105

Frosset 330 193 8.124 132

Torsk Fersk 8.985 78 133.882 94

Frosset 2.871 999 58.677 999

Kuller Fersk 1.231 107 16.976 117

Frosset 3 0 107 1

Sej Fersk 7.330 88 80.906 113

Frosset 4 14 51 14

Anden torskefisk Fersk 850 113 16.397 121

Frosset 48 999 550 999

Makrel Fersk 1.754 262 19.571 90

Frosset 8.233 90 92.087 90

Anden fisk Fersk 45.439 70 128.397 135

Frosset 6.145 617 34.175 176

I alt 100.698 85 666.353 118

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 6.130 102 227.641 134

Frosset 2.076 58 50.753 91

Ål Fersk 290 85 24.599 89

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 151 197 7.665 231

Fersk

1.004 106 62.323 126

Frosset 76 36 1.449 42

I alt 9.728 87 374.431 121

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

15 241 1.981 226

Frosset 153 77 12.048 90

600 92 36.459 112

Rejer Frosset 1.230 85 59.386 90

1.274 87 27.404 91

Andre krebsdyr Frosset 66 210 3.411 170

45 118 2.198 141

Muslinger 57 61 2.942 63

Andre bløddyr Fersk 9 77 236 146

Frosset 450 63 10.567 76

547 140 24.776 137

I alt 4.446 88 181.408 99


Industrifisk

Samlede import fra EU 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.13

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 430.144 208 391.908 170

I alt 430.144 208 391.908 170

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 720 98 21.075 96

Torsk Fersk 728 68 34.605 74

Frosset 5.050 153 180.142 210

Kuller Frosset 1.068 92 34.323 109

Sej Fersk 253 169 3.606 109

Frosset 283 45 6.885 80

Anden torskefisk Frosset 1.224 104 23.662 107

Makrel Frosset 1.071 112 25.171 116

Anden fisk Fersk 5.276 100 125.626 76

Frosset 3.770 87 112.201 98

Laks og ørred Fersk 1.791 101 46.933 120

Frosset 1.608 108 67.690 123

Sild (inkl. skåret) Fersk 29 377 244 449

Frosset 206 75 1.652 67

I alt 23.079 103 683.816 110

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 1 115 25 181

Røget 6 150 151 174

Fladfisk Røget 19 185 505 55

Torsk Saltet 29 70 695 46

Saltet/tørret 296 111 13.384 109

Makrel Røget 462 633 6.235 347

Anden fisk Saltet 20 76 1.345 107

Saltet/tørret 107 77 5.320 100

Røget 13 43 942 52

Laks og ørred Saltet/tørret 81 999 1.471 598

Røget 1.702 127 98.919 136

Ål Røget 81 98 4.977 105

I alt 2.818 140 133.969 131


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra EU 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.13

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 966 115 11.771 111

Konserveret 410 117 10.397 128

Makrel 2.642 851 71.556 806

Rejer 1.785 67 80.814 74

Muslinger 268 86 5.438 85

Sardin 91 61 2.525 58

Kaviar og anden

rogn 9 23 3.956 56

Fiskefilet Panerede 4.819 99 95.901 102

Færdigretter m.v. 2.980 120 71.545 117

Andre fiskevarer 3.349 114 117.970 119

Andre krebs- og

bløddyr 771 79 26.386 89

I alt 18.091 113 498.257 114

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 77.091 146 651.617 196

Fiskeolie 4.056 33 247.829 119

Fiskeleverolie 51 26 912 15

Solubles 934 199 2.346 30

Affald 25.789 41 29.401 35

I alt 107.922 83 932.106 146

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 696.926 136 3.862.246 125


Hel saltvandsfisk

Samlede mængde import fra 3.lande 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.14

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 38.909 73 129.097 90

Frosset 50 114 381 176

Fladfisk Fersk 657 118 20.680 133

Frosset 30.815 118 692.951 133

Torsk Fersk 5.019 83 107.312 88

Frosset 12.457 109 189.476 116

Kuller Fersk 1.853 119 22.841 136

Frosset 658 982 8.744 999

Sej Fersk 6.844 114 73.410 141

Frosset 24 63 446 73

Anden torskefisk Fersk 1.010 106 14.298 95

Frosset 14 211 281 513

Makrel Fersk 419 126 7.753 135

Frosset 1.872 636 15.989 522

Anden fisk Fersk 2.368 81 66.501 92

Frosset 2.844 129 39.944 134

I alt 105.814 95 1.390.103 119

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 44.093 99 1.553.110 132

Frosset 2.870 61 84.789 81

Ål Fersk 40 71 2.145 80

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

53 107 11.858 108

Frosset 214 65 2.233 67

I alt 47.269 94 1.654.135 125

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

38 96 3.782 98

Frosset 180 111 15.035 139

65 60 7.552 92

Rejer Frosset 59.361 95 970.017 106

0 1 3 10

Andre krebsdyr Frosset 1.556 85 58.481 91

860 134 3.665 113

Muslinger 120 98 1.642 108

Andre bløddyr Fersk 1 70 11 30

Frosset 1.644 133 31.257 165

1.487 145 68.355 161

I alt 65.313 97 1.159.800 109


Industrifisk

Samlede mængde import fra 3.lande 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.14

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 25.244 160 48.590 254

I alt 25.244 160 48.590 254

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 18 999 466 999

Torsk Fersk 779 76 49.873 87

Frosset 4.332 74 121.293 63

Kuller Frosset 657 120 16.058 115

Sej Fersk 224 97 6.933 104

Frosset 1.605 81 37.432 113

Anden torskefisk Frosset 4.063 95 80.608 97

Makrel Frosset 120 109 2.446 141

Anden fisk Fersk 573 134 30.938 149

Frosset 14.283 103 407.826 116

Laks og ørred Fersk 583 213 24.153 254

Frosset 9.099 105 453.200 135

Sild (inkl. skåret) Fersk 0 2 31 13

Frosset 353 110 2.799 111

I alt 36.689 98 1.234.057 111

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 105 90 1.195 68

Røget 0 0 1 0

Fladfisk Røget 0 2 0 1

Torsk Saltet 2.476 108 89.409 114

Saltet/tørret 1.641 100 84.138 101

Makrel Røget 1 67 33 79

Anden fisk Saltet 364 158 8.150 129

Saltet/tørret 5.247 149 213.496 173

Røget 2 101 122 109

Laks og ørred Røget 110 123 6.228 189

Tang og andre

alger 8.798 231 71.585 248

I alt 18.743 159 474.356 144


Tilberedt eller konserveret

Samlede mængde import fra 3.lande 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.14

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 5.850 100 71.612 108

Konserveret 61 91 1.835 92

Makrel 7 295 387 227

Rejer 41.714 107 1.396.160 121

Muslinger 612 36 8.671 38

Sardin 25 793 331 429

Kaviar og anden

rogn 508 214 42.018 246

Fiskefilet Panerede 133 82 5.157 93

Færdigretter m.v. 398 82 11.471 81

Andre fiskevarer 8.217 99 188.654 106

Andre krebs- og

bløddyr 3.698 105 151.507 115

I alt 61.223 103 1.877.801 118

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 45.785 105 420.193 158

Fiskeolie 91.776 69 525.302 99

Fiskeleverolie 2.600 61 6.029 142

Solubles 23 10 2.909 121

Affald 94.408 116 84.520 111

I alt 234.591 90 1.038.953 118

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 594.888 97 8.877.795 119


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Færøerne 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.15

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 15.214 174 39.215 166

Fladfisk Fersk 19 132 518 187

Frosset 189 173 5.889 232

Torsk Fersk 29 22 487 26

Frosset 147 376 2.733 280

Kuller Fersk 5 21 29 19

Frosset 409 999 5.316 999

Sej Fersk 385 52 3.345 57

Anden torskefisk Fersk 56 162 521 129

Frosset 3 8 84 21

Makrel Frosset 1.760 999 15.187 999

Anden fisk Fersk 81 82 2.677 57

Frosset 338 786 6.281 943

I alt 18.635 185 82.282 198

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 2.853 77 102.054 104

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 83 12 2.306 13

Frosset

0 54 11 49

I alt 2.936 67 104.372 90

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 73 3 105

50 102 6.469 119

Rejer Frosset 1.946 82 36.656 74

Andre bløddyr 549 999 12.840 999

I alt 2.545 105 55.968 101

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 13.066 999 26.649 999

I alt 13.066 999 26.649 999

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 0 134 17 134

(Continued)


Filet

Samlede import fra Færøerne 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.15

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 33 650 1.336 676

Frosset 78 314 2.525 682

Kuller Frosset 27 230 454 200

Sej Fersk 131 105 3.745 113

Frosset 1.244 88 30.243 127

Anden torskefisk Frosset 38 227 358 83

Anden fisk Fersk 110 100 7.622 103

Frosset 680 106 13.480 109

Laks og ørred Frosset 4.267 153 286.748 182

I alt 6.609 129 346.528 168

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Saltet 2.066 168 81.123 161

Saltet/tørret 1.610 99 82.240 99

Anden fisk Saltet 363 169 8.094 133

Saltet/tørret 3.555 135 129.288 141

Laks og ørred Røget 0 500 3 999

I alt 7.594 133 300.748 130

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskefilet Panerede 0 4 3 4

Andre fiskevarer 78 123 2.180 139

I alt 78 121 2.182 134

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 3.236 123 32.171 216

Fiskeolie 196 298 783 356

Affald 9.637 52 13.329 51

I alt 13.070 61 46.283 113

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 64.532 128 965.012 139


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Norge 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.16

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 23.696 53 89.882 75

Frosset 50 114 381 176

Fladfisk Fersk 607 122 19.144 135

Frosset 1.237 147 37.767 170

Torsk Fersk 4.988 84 106.802 89

Frosset 649 77 11.614 81

Kuller Fersk 1.848 120 22.791 137

Frosset 186 999 2.708 999

Sej Fersk 6.395 122 69.504 150

Anden torskefisk Fersk 950 103 13.730 94

Frosset 11 999 191 999

Makrel Fersk 419 126 7.753 135

Frosset 0 0 0 0

Anden fisk Fersk 2.059 81 56.458 102

Frosset 230 172 2.856 155

I alt 43.323 68 441.582 102

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 41.240 101 1.450.858 135

Frosset 908 43 27.660 55

Ål Fersk 22 50 1.051 51

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

1 177 23 145

Frosset 27 999 99 999

I alt 42.198 98 1.479.690 131

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 229 2 243

Frosset 49 81 3.632 89

15 25 1.076 39

Rejer Frosset 347 52 12.442 51

Andre krebsdyr Frosset 145 140 13.785 231

4 46 429 51

Andre bløddyr Fersk 1 62 4 39

Frosset 0 34 3 22

62 141 2.375 143

I alt 623 66 33.749 85


Industrifisk

Samlede import fra Norge 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.16

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 11.991 84 20.471 137

I alt 11.991 84 20.471 137

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 0 40 1 52

Torsk Fersk 740 73 48.269 84

Frosset 85 70 2.334 70

Kuller Frosset 17 23 481 26

Sej Fersk 92 87 3.166 96

Frosset 33 120 689 121

Anden torskefisk Frosset 0 167 4 197

Makrel Frosset 1 58 28 47

Anden fisk Fersk 396 150 21.294 182

Frosset 255 177 6.743 188

Laks og ørred Fersk 448 196 19.924 239

Frosset 936 161 39.199 220

Sild (inkl. skåret) Frosset 353 110 2.799 111

I alt 3.357 116 144.931 131

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 105 90 1.195 68

Røget 0 0 1 0

Torsk Saltet 23 7 863 7

Saltet/tørret 29 349 1.625 383

Makrel Røget 1 67 33 79

Anden fisk Saltet 1 4 56 28

Saltet/tørret 450 350 12.989 286

Røget 2 101 122 110

Laks og ørred Røget 13 85 486 51

I alt 623 106 17.370 89

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 5.621 99 68.509 109

Konserveret 61 91 1.835 92

Makrel 3 138 272 161

Rejer 1 3 77 5

Sardin 2 472 119 524

Kaviar og anden

rogn 54 999 1.857 839

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra Norge 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.16

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskefilet Panerede 6 167 136 141

Færdigretter m.v. 0 6 25 11

Andre fiskevarer 418 451 16.258 559

Andre krebs- og

bløddyr 11 105 430 95

I alt 6.178 105 89.517 127

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 14.286 93 137.396 138

Fiskeolie 1.336 23 13.382 64

Fiskeleverolie 2.542 60 3.419 134

Solubles 0 0 4 2

Affald 58.368 149 37.371 156

I alt 76.534 118 191.572 130

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 184.826 94 2.418.882 123


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Island 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.17

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Fersk 31 109 1.018 153

Frosset 1 3 29 4

Torsk Fersk 1 39 22 72

Frosset 23 999 292 999

Kuller Fersk 1 94 20 113

Sej Fersk 65 999 561 999

Frosset 22 87 426 91

Anden torskefisk Fersk 5 999 47 999

Makrel Frosset 111 81 795 64

Anden fisk Fersk 216 81 6.021 75

Frosset 240 154 4.715 182

I alt 715 112 13.945 102

Ferskvandsfisk

Anden

ferskvandsfisk

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 2 6 2

I alt 0 2 6 2

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

1 4 64 5

0 1 6 0

Rejer Frosset 231 482 7.122 609

I alt 232 332 7.192 286

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 13 19 135 5

I alt 13 19 135 5

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 0 0 8 0

Torsk Fersk 7 228 269 171

Frosset 371 78 6.753 80

Kuller Frosset 76 199 1.583 175

(Continued)


Filet

Samlede import fra Island 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.17

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sej Fersk 1 2 22 2

Frosset 82 26 1.798 36

Anden torskefisk Frosset 1 999 31 999

Makrel Frosset 25 999 229 999

Anden fisk Fersk 34 73 1.277 91

Frosset 44 28 2.357 42

Laks og ørred Fersk 8 5 405 7

Sild (inkl. skåret) Fersk 0 7 31 14

I alt 649 62 14.764 68

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Saltet/tørret 0 49 21 56

Anden fisk Saltet/tørret 153 843 13.851 999

Laks og ørred Røget 0 314 1 81

I alt 153 829 13.873 999

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 229 103 3.103 97

Rejer 2.124 171 74.842 184

Kaviar og anden

rogn 385 238 31.909 389

Færdigretter m.v. 352 90 10.498 85

Andre fiskevarer 1.092 109 33.300 122

I alt 4.183 138 153.653 168

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 11.368 90 106.854 134

Fiskeolie 18 1 2.888 20

Fiskeleverolie 53 238 1.679 148

Affald 26.403 113 33.820 128

I alt 37.842 97 145.240 119

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 43.789 100 348.808 138


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Grønland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.18

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 23.813 127 458.600 137

Torsk Frosset 5.179 106 54.398 98

Kuller Frosset 63 602 720 999

Sej Frosset 2 16 20 15

Anden torskefisk Frosset 1 19 6 14

Anden fisk Fersk 0 0 3 6

Frosset 1.240 119 15.427 136

I alt 30.297 122 529.174 132

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Frosset 5 0 77 0

Anden

ferskvandsfisk

Frosset

37 999 497 999

I alt 42 999 573 999

Krebs og bløddyr

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer Frosset 46.867 98 637.966 109

Andre krebsdyr Frosset 1.379 83 43.257 79

853 136 3.109 137

Andre bløddyr 93 75 6.791 85

I alt 49.193 98 691.122 106

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Frosset 2.268 96 67.874 77

Kuller Frosset 22 91 549 115

Sej Frosset 179 97 3.019 113

Anden fisk Fersk 0 7 1 14

Frosset 3.902 117 123.218 126

Laks og ørred Frosset 0 430 55 901

I alt 6.372 108 194.715 103

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Røget 0 0 0 0

Torsk Saltet 388 51 7.422 45

Saltet/tørret 1 22 226 143

Anden fisk Saltet/tørret 1.045 146 55.115 211

I alt 1.434 96 62.763 146


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra Grønland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.18

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 23.775 99 665.889 98

Kaviar og anden

rogn 24 95 1.796 152

Andre krebs- og

bløddyr 18 268 2.424 321

I alt 23.817 99 670.108 99

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskeleverolie 0 0 0 0

I alt 0 0 0 0

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 111.154 105 2.148.456 110


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Rusland 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.19

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 430 41 13.587 46

Torsk Frosset 1.597 409 27.368 466

Anden fisk Frosset 26 363 152 307

I alt 2.052 134 41.107 114

Krebs og bløddyr

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Andre krebsdyr Frosset 4 42 363 46

I alt 4 5 363 9

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Frosset 226 71 6.395 84

Anden fisk Frosset 203 283 7.981 258

I alt 429 101 14.377 127

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 2.485 121 55.847 108


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra USA 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.20

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Frosset 4.358 83 83.675 96

Anden fisk Fersk 0 12 42 28

Frosset 6 23 379 19

I alt 4.364 82 84.097 92

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Frosset 1.749 146 51.698 220

Ål Fersk 4 100 236 106

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

0 1 2 3

I alt 1.753 141 51.936 205

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 999 19 999

Frosset 3 67 741 144

Rejer Frosset 18 101 463 103

Andre krebsdyr Frosset 0 0 0 0

Andre bløddyr Frosset 0 80 0 83

427 173 32.744 191

I alt 449 166 33.967 187

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 94 357 704 433

I alt 94 357 704 433

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Frosset 148 116 1.333 118

Anden torskefisk Frosset 2.208 92 48.234 93

Anden fisk Fersk 0 0 15 0

Frosset 1 13 27 17

Laks og ørred Frosset 10 44 216 52

I alt 2.366 93 49.825 93


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra USA 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.20

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 0 125 0 5

Rejer 1.104 300 35.827 350

Kaviar og anden

rogn 40 176 5.955 163

Fiskefilet Panerede 127 97 5.019 103

Andre fiskevarer 20 54 798 42

Andre krebs- og

bløddyr 0 21 2 121

I alt 1.291 231 47.601 230

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskeolie 17.068 84 85.687 106

Fiskeleverolie 5 129 931 162

Solubles 23 130 2.896 138

I alt 17.096 84 89.513 107

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 27.412 90 357.643 122


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Canada 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.21

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 5.146 99 177.080 133

Anden fisk Frosset 45 999 487 999

I alt 5.191 100 177.566 134

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Frosset 37 22 1.084 31

Ål Fersk 14 182 858 204

I alt 51 29 1.942 50

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

38 95 3.762 98

Frosset 127 169 10.549 219

Rejer Frosset 5.502 74 73.187 77

Andre bløddyr Fersk 0 0 7 0

21 401 2.211 460

I alt 5.687 75 89.715 86

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Frosset 1.258 142 40.070 251

I alt 1.258 135 40.070 228

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Saltet/tørret 15 999 1.454 999

I alt 15 999 1.454 999

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 11.293 114 475.957 157

Kaviar og anden

rogn 2 999 282 999

Andre fiskevarer 0 64 2 999

Andre krebs- og

bløddyr 114 999 2.401 999

I alt 11.409 116 478.642 158


Fiskemel,olie m.v.

Samlede import fra Canada 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.21

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Solubles 0 0 3 0

I alt 0 0 3 0

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 23.611 99 789.391 140


Ferskvandsfisk

Samlede import fra Chile 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.22

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Frosset 39 8 693 8

I alt 39 8 693 8

Krebs og bløddyr

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Andre krebsdyr Frosset 0 0 0 0

Muslinger 119 99 1.569 105

Andre bløddyr 61 999 1.820 999

I alt 180 148 3.389 212

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Frosset 144 23 4.354 32

Laks og ørred Fersk 5 1 137 1

Frosset 663 25 28.496 33

I alt 812 25 32.987 33

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 88 125 5.184 118

Muslinger 572 35 8.121 37

Andre fiskevarer 0 0 0 0

Andre krebs- og

bløddyr 147 306 6.281 999

I alt 808 46 19.587 73

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 6.938 61 64.507 99

Fiskeolie 3.972 91 14.787 32

I alt 10.910 69 79.294 71

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 12.750 59 135.950 55


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Kina 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.23

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Frosset 472 95 3.478 116

I alt 472 95 3.478 114

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Frosset 40 999 1.016 999

Anden

ferskvandsfisk

Frosset

79 55 704 59

I alt 119 19 1.720 8

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 0 46 0

Rejer Frosset 262 44 8.605 45

Andre krebsdyr Frosset 22 172 730 77

Andre bløddyr Frosset 476 195 9.257 331

37 999 626 373

I alt 797 93 19.263 84

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 0 0 1 0

I alt 0 0 1 0

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 17 24 440 110

Torsk Frosset 1.088 63 32.818 53

Kuller Frosset 515 143 12.991 135

Sej Frosset 67 152 1.683 224

Anden torskefisk Frosset 1.704 102 30.063 107

Makrel Frosset 92 85 2.097 125

Anden fisk Fersk 7 88 197 79

Frosset 2.163 83 51.497 77

Laks og ørred Fersk 123 267 3.687 323

Frosset 3.062 127 93.355 140

I alt 8.839 98 228.828 96


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Kina 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.23

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Røget 1 2 35 2

I alt 1 1 35 1

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Makrel 1 999 10 999

Rejer 609 95 22.245 109

Kaviar og anden

rogn 3 999 206 999

Færdigretter m.v. 0 7 0 1

Andre fiskevarer 114 66 1.933 77

Muslinger 23 13 252 10

Andre krebs- og

bløddyr 2.842 93 126.402 106

I alt 3.592 93 151.048 106

Fiskemel,olie m.v.

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 48 1 284 0

Fiskeolie 2 0 209 0

I alt 50 1 493 0

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 13.870 92 404.866 94


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Thailand 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.24

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Makrel Frosset 0 60 8 58

Anden fisk Frosset 1 11 13 12

I alt 1 15 20 18

Ferskvandsfisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Frosset 0 0 0 0

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

4 87 611 94

Frosset 17 21 206 20

I alt 21 24 817 49

Krebs og bløddyr

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer Frosset 490 334 17.358 339

Andre krebsdyr Frosset 0 0 0 0

Andre bløddyr Frosset 835 124 15.752 138

3 0 70 1

I alt 1.328 162 33.179 201

Industrifisk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 0 0 1 0

I alt 0 0 1 0

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Frosset 0 999 15 999

Anden fisk Frosset 12 48 433 45

Laks og ørred Frosset 2 8 265 28

I alt 14 57 712 75

Saltet, tørret, røget

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Saltet/tørret 0 35 25 39

Anden fisk Saltet/tørret 0 38 22 72

I alt 1 23 47 39


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra Thailand 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.24

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Makrel 3 999 105 999

Rejer 1.418 121 65.484 149

Sardin 1 405 29 732

Færdigretter m.v. 37 47 707 49

Andre fiskevarer 2.387 114 45.620 122

Muslinger 2 3 22 2

Andre krebs- og

bløddyr 39 83 1.395 141

I alt 3.887 112 113.363 133

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 5.253 119 148.141 142


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Indonesien 2010

Januar-December

Mængde i tons

Tabel 4.25

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Fersk 10 71 789 60

Frosset 41 183 511 185

I alt 51 141 1.300 82

Ferskvandsfisk

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

2 98 567 109

Frosset 5 206 50 10

I alt 7 304 617 118

Krebs og bløddyr

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 0 0 0

Rejer Frosset 39 353 2.290 241

0 48 3 44

Andre krebsdyr Frosset 0 5 0 2

0 67 1 50

Andre bløddyr Fersk 0 1 0 0

Frosset 0 9 0 0

1 126 123 196

I alt 40 342 2.418 231

Filet

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Fersk 1 11 91 9

Frosset 522 206 17.519 225

I alt 523 206 17.610 226

Tilberedt eller konserveret

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 472 156 15.312 167

Andre fiskevarer 1 6 18 5

I alt 474 146 15.331 161

I alt

Januar-December

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-December

Værdi i 1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 1.094 174 37.276 182

More magazines by this user
Similar magazines