August - Anmeldelse.fd.dk

webfd.fd.dk

August - Anmeldelse.fd.dk

FISKERIDIREKTORATET 22-11-07

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med

fisk og fiskeprodukter AUGUST 2007.

Den samlede eksport og import:

Tabel nr.

1.01 Eksport i tons.

1.02 Eksport i 1000 kroner.

2.01 Import i tons.

2.02 Import i 1000 kroner.

Samhandel med enkelte lande:

Samlet eksport til:

Samlet import fra:

Tabel nr.

Tabel nr.

3.01 Frankrig 4.01 Frankrig

3.02 Belgien og Lux. 4.02 Belgien og Lux.

3.03 Holland 4.03 Holland

3.04 Tyskland 4.04 Tyskland

3.05 Italien 4.05 UK

3.06 UK 4.06 Spanien

3.07 Irland 4.07 Portugal

3.08 Grækenland 4.08 Sverige

3.09 Spanien 4.09 Polen

3.10 Portugal 4.10 Estland

3.11 Sverige 4.11 Letland

3.12 Finland 4.12 Litauen

3.13 Østrig 4.13 EU-lande i alt

3.14 Polen 4.14 Tredjelande i alt

3.15 Tjekkiet 4.15 Færøerne

3.16 Letland 4.16 Norge

3.17 Litauen 4.17 Island

3.18 Ungarn 4.18 Grønland

3.19 Cypern 4.19 Rusland

3.20 EU-lande i alt 4.20 USA

3.21 Tredjelande i alt 4.21 Canada

3.22 Færøerne 4.22 Chile

3.23 Norge 4.23 Kina

3.24 Island 4.24 Thailand

3.25 Schweiz 4.25 Indonesien

3.26 Rusland

3.27 USA

3.28 Kina

3.29 Japan


Anmærkning.

Ændringerne af brugstariffen for 1993 medførte, at den hidtil anvendte varegruppering i statistikken ikke kunne videref¢res

uden ændringer.

Væsentligste ændringer var, at et antal artsspecifikke brugstarifpositioner udgik, hvilket medførte, at følgende varegrupper

ikke længere kan specificeres:

I.B Damørred, æg og sættefisk.

III.A Filet af fladfisk, fersk.

- - af kuller, fersk.

- - af mørksej, fersk.

Indeksværdier på 999 og derover markeres som 999.

Der gøres opmærksom på, at tallene kommer fra Danmarks Statistik og derfor ikke er et produkt fra Fiskeridirektoratet. Det

skal desuden bemærkes, at tallene er foreløbige, da der sker opdateringer af data indtil et år efter udgivelsen.

Nedenfor er listet den anvendte gruppering af brugstariffen 2007.

I.A. Hel saltvandsfisk.

Sild, fersk: 0302.40.00

Sild, frosset: 0303.51.00

Fladfisk, fersk: 0302.21.10, 0302.21.30, 0302.21.90, 0302.22.00, 0302.23.00, 0302.29.10, 0302.29.90

Fladfisk, frosset: 0303.31.10, 0303.31.30, 0303.31.90, 0303.32.00, 0303.33.00, 0303.39.10, 0303.39.30, 0303.39.70

Torsk, fersk: 0302.50.10, 0302.50.90, 0302.69.35

Torsk, frosset: 0303.52.10, 0303.52.30, 0303.52.90, 0303.79.41

Kuller, fersk: 0302.62.00

Kuller, frosset: 0303.72.00

Mørksej, fersk: 0302.63.00

Mørksej, frosset: 0303.73.00

Anden torskefisk, fersk 0302.69.41, 0302.69.45, 0302.69.51, 0302.69.66, 0302.69.67, 0302.69.68, 0302.69.69, 0302.69.85

Anden torskefisk, frosset: 0303.78.11, 0303.78.12, 0303.78.13, 0303.78.19, 0303.78.90, 0303.79.45, 0303.79.51, 0303.79.55,

0303.79.83

Makrel, fersk: 0302.64.00

Makrel, frosset: 0303.74.30, 0303.74.90

Anden fisk, fersk: 0301.10.90, 0301.94.00, 0302.31.10, 0302.31.90, 0302.32.10, 0302.32.90, 0302.33.10, 0302.33.90,

0302.34.10, 0302.34.90, 0302.35.10, 0302.35.90, 0302.36.10, 0302.36.90, 0302.39.10, 0302.39.90,

0302.61.10, 0302.61.30, 0302.61.80, 0302.65.20, 0302.65.50, 0302.65.90, 0302.67.00, 0302.68.00,

0302.69.21, 0302.69.25, 0302.69.31, 0302.69.33, 0302.69.55, 0302.69.61, 0302.69.75, 0302.69.81,

0302.69.86, 0302.69.91, 0302.69.92, 0302.69.94, 0302.69.95, 0302.69.99, 0302.70.00

Anden fisk, frosset: 0303.41.11, 0303.41.13, 0303.41.19, 0303.41.90, 0303.42.12, 0303.42.18, 0303.42.32, 0303.42.38,

0303.42.52, 0303.42.58, 0303.42.90, 0303.43.11, 0303.43.13, 0303.43.19, 0303.43.90, 0303.44.11,

0303.44.13, 0303.44.19, 0303.44.90, 0303.45.11, 0303.45.13, 0303.45.19, 0303.45.90, 0303.46.11,

0303.46.13, 0303.46.19, 0303.46.90, 0303.49.31, 0303.49.33, 0303.49.39, 0303.49.80, 0303.61.00,

0303.62.00, 0303.71.10, 0303.71.30, 0303.71.80, 0303.75.20, 0303.75.50, 0303.75.90, 0303.77.00,

0303.79.21, 0303.79.23, 0303.79.29, 0303.79.31, 0303.79.35, 0303.79.37, 0303.79.58, 0303.79.65,

0303.79.71, 0303.79.75, 0303.79.81, 0303.79.85, 0303.79.91, 0303.79.92, 0303.79.93, 0303.79.94,

0303.79.98, 0303.80.10, 0303.80.90

I.B. Ferskvandsfisk.

Laks og ørred: 0301.91.10, 0301.91.90, 0301.99.11, 0302.11.10, 0302.11.20, 0302.11.80, 0302.12.00, 0303.11.00,

0303.19.00, 0303.21.10, 0303.21.20, 0303.21.80, 0303.22.00

Ål: 0301.92.00, 0302.66.00, 0303.76.00

Anden ferskvandsfisk: 0301.10.10, 0301.93.00, 0301.99.19, 0302.19.00, 0302.69.11, 0302.69.19, 0303.29.00, 0303.79.11,

0303.79.19

I.C. Krebs- og bløddyr.

Hummer (incl. dybvandshummer.): 0306.11.10, 0306.11.90, 0306.12.10, 0306.12.90, 0306.19.30, 0306.21.00, 0306.22.10, 0306.22.91,

0306.22.99, 0306.29.30

Rejer: 0306.13.10, 0306.13.30, 0306.13.40, 0306.13.50, 0306.13.80, 0306.23.10, 0306.23.31, 0306.23.39,

0306.23.90

Andre krebsdyr: 0306.14.10, 0306.14.30, 0306.14.90, 0306.19.10, 0306.19.90, 0306.24.30, 0306.24.80, 0306.29.10,

0306.29.90


Gruppering af brugstariffen 2007.

...

fortsat fra forrige side

I.C. Krebs- og bløddyr (fortsat).

Muslinger: 0307.31.10, 0307.39.10

Andre bløddyr: 0307.10.10, 0307.10.90, 0307.21.00, 0307.29.10, 0307.29.90, 0307.31.90, 0307.39.90, 0307.41.10,

0307.41.91, 0307.41.99, 0307.49.01, 0307.49.11, 0307.49.18, 0307.49.31, 0307.49.33, 0307.49.35,

0307.49.38, 0307.49.51, 0307.49.59, 0307.49.71, 0307.49.91, 0307.49.99, 0307.51.00, 0307.59.10,

0307.59.90, 0307.60.00, 0307.91.00, 0307.99.11, 0307.99.13, 0307.99.15, 0307.99.18, 0307.99.90

II. Industrifisk: 0511.91.90

III.A. Filet, skåret eller hakket.

Sild, fersk: 0304.19.97

Sild, frosset: 0304.29.75, 0304.99.23

Fladfisk, frosset: 0304.29.71, 0304.29.73, 0304.29.79, 0304.99.55

Torsk, fersk: 0304.19.31

Torsk, frosset: 0304.29.21, 0304.29.29, 0304.99.31, 0304.99.33, 0304.99.39

Kuller, frosset: 0304.29.33, 0304.99.45

Mørksej, fersk: 0304.19.33

Mørksej, frosset: 0304.29.31, 0304.99.41

Anden torskefisk, frosset: 0304.29.41, 0304.29.43, 0304.29.55, 0304.29.56, 0304.29.58, 0304.29.59, 0304.29.85, 0304.99.51,

0304.99.71, 0304.99.75

Anden fisk, fersk: 0304.11.10, 0304.11.90, 0304.12.10, 0304.12.90, 0304.19.13, 0304.19.15, 0304.19.17, 0304.19.19,

0304.19.35, 0304.19.91, 0304.19.39, 0304.19.99

Anden fisk, frosset: 0304.21.00, 0304.22.00, 0304.29.13, 0304.29.15, 0304.29.17, 0304.29.19, 0304.29.35, 0304.29.37,

0304.29.45, 0304.29.51, 0304.29.53, 0304.29.61, 0304.29.69, 0304.29.83, 0304.29.91, 0304.29.99,

0304.99.10, 0304.99.21, 0304.99.29, 0304.99.61, 0304.99.65, 0304.91.00, 0304.92.00, 0304.99.99

III.B. Saltet, tørret eller røget.

Torsk, saltet: 0305.62.00, 0305.69.10

Torsk, salt/tørret: 0305.51.10, 0305.59.11, 0305.51.90, 0305.59.19, 0305.30.11, 0305.30.19

Anden fisk, salt/tørret: 0305.10.00, 0305.20.00, 0305.30.30, 0305.30.50, 0305.30.90, 0305.59.30, 0305.59.50, 0305.59.70,

0305.59.80, 0305.61.00, 0305.63.00, 0305.69.30, 0305.69.50, 0305.69.80

Laks, røget: 0305.41.00

Ål, røget: 0305.49.50

Andet, røget: 0305.42.00, 0305.49.10, 0305.49.20, 0305.49.30, 0305.49.45, 0305.49.80

Tang og alger: 1212.20.00

III.C. Tilberedt eller konserveret.

Sild, tilberedt: 1604.12.99

Sild, konserveret: 1604.12.91

Makrel: 1604.15.11, 1604.15.19, 1604.15.90

Sardin: 1604.13.11, 1604.13.19

Kaviar: 1604.30.10

Anden rogn: 1604.30.90

Paneret filet: 1604.12.10, 1604.19.91

Færdigretter m.v.: 1604.19.31, 1604.19.39, 1604.19.50, 1604.19.92, 1604.19.93, 1604.19.94, 1604.19.95, 1604.19.98,

1604.20.50, 1604.20.70

Andre fiskevarer: 1604.11.00, 1604.13.90, 1604.14.11, 1604.14.16, 1604.14.18, 1604.14.90, 1604.16.00, 1604.19.10,

1604.20.05, 1604.20.10, 1604.20.30, 1604.20.40, 1604.20.90

Rejer: 1605.20.10, 1605.20.91, 1605.20.99

Muslinger: 1605.90.11, 1605.90.19

Andre krebs-/bløddyr: 1605.10.00, 1605.30.10, 1605.30.90, 1605.40.00, 1605.90.30, 1605.90.90

V. Fiskemel, -olie m.v.

Fiskemel: 2301.20.00

Fiskeolie: 1504.20.10, 1504.20.90

Fiskeleverolie: 1504.10.10, 1504.10.91, 1504.10.99

Fiskesolubles: 2309.90.10

Fiskeaffald: 0511.91.10


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport i ton 2007

Tabel 1.01

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 4.493 21.210 86 68

Frosset 871 1.743 217 80

Fladfisk Fersk 1.200 11.748 65 75

Frosset 2.562 13.560 95 146

Torsk Fersk 2.011 15.214 179 96

Frosset 1.265 2.892 198 225

Kuller Fersk 308 1.821 137 95

Frosset 1 112 181 75

Sej Fersk 433 3.225 86 67

Frosset 5 143 999 999

Anden torskefisk Fersk 251 3.713 80 115

Frosset 53 241 150 75

Makrel Fersk 165 717 79 78

Frosset 197 1.915 120 116

Anden fisk Fersk 414 5.057 75 67

Frosset 232 2.102 62 55

Ialt 14.462 85.412 101 85

Ferskvandsfisk

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 4.268 34.918 127 116

Ål 193 1.298 91 92

Anden

ferskvandsfisk 98 926 123 75

Ialt 4.559 37.142 125 114

Krebs og bløddyr

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 575 4.064 115 106

Rejer 9.074 70.565 97 107

Andre krebsdyr 257 1.193 397 123

Muslinger 319 12.770 71 99

Andre bløddyr 556 3.788 91 106

Ialt 10.781 92.380 98 106


Industrifisk

Samlede eksport i ton 2007

Tabel 1.01

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 113 21.433 999 71

Ialt 113 21.433 999 71

Filet

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 1.721 14.049 59 88

Frosset 699 6.770 64 93

Fladfisk Frosset 45 311 113 74

Torsk Fersk 548 5.286 86 85

Frosset 554 4.573 136 86

Kuller Frosset 25 318 39 41

Sej Fersk 486 3.658 90 79

Frosset 864 7.570 78 77

Anden torskefisk Fersk 32 379 87 152

Frosset 44 1.076 62 169

Anden fisk Fersk 3.068 18.404 187 125

Frosset 2.483 17.775 104 89

. 9 . 0

Ialt 10.570 80.180 96 93

Saltet, tørret, røget

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet 62 461 55 76

Saltet/tørret 731 4.776 149 92

Anden fisk Saltet/tørret 479 7.275 56 82

Laks Røget 519 4.224 109 98

Ål Røget 2 17 197 59

Andet Røget 438 3.530 95 111

Tang og andre

alger 15 92 78 69

Ialt 2.247 20.376 93 91


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport i ton 2007

Tabel 1.01

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 3.305 24.225 112 119

Konserveret 147 1.170 99 80

Makrel 911 7.222 93 90

Sardin 0 4 61 150

Kaviar og anden

rogn 48 450 172 134

Fiskefilet Panerede 1.352 11.180 107 106

Færdigretter m.v. 742 6.020 115 114

Andre fiskevarer 850 7.102 91 95

Rejer 3.346 27.160 92 111

Muslinger 637 6.653 98 96

Andre krebs- og

bløddyr 390 2.657 108 111

Ialt 11.729 93.842 101 107

Fiskemel, olie m.v.

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 14.849 108.704 69 62

Fiskeolie 14.752 82.864 84 96

Fiskeleverolie 0 1 999 1

Solubles 55 210 85 176

Affald 329 2.915 57 60

Ialt 29.985 194.694 76 73

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Ialt 84.445 625.459 90 88


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport i tusind kroner 2007

Tabel 1.02

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 11.528 74.088 78 65

Frosset 3.650 10.464 185 89

Fladfisk Fersk 38.791 338.422 82 84

Frosset 68.478 348.598 97 130

Torsk Fersk 59.392 409.465 142 100

Frosset 28.752 63.521 235 263

Kuller Fersk 6.541 34.900 159 113

Frosset 25 2.134 198 89

Sej Fersk 4.606 38.018 80 75

Frosset 37 1.238 673 999

Anden torskefisk Fersk 9.136 40.235 90 80

Frosset 509 2.677 108 64

Makrel Fersk 1.994 12.725 67 81

Frosset 2.053 21.308 92 101

Anden fisk Fersk 21.927 175.724 97 86

Frosset 5.878 69.591 47 57

Ialt 263.297 1.643.107 105 95

Ferskvandsfisk

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 114.572 941.144 107 102

Ål 13.270 92.918 86 95

Anden

ferskvandsfisk 4.341 35.720 111 85

Ialt 132.183 1.069.782 105 100

Krebs og bløddyr

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 48.450 349.987 114 110

Rejer 163.070 1.288.983 107 106

Andre krebsdyr 13.799 60.312 498 161

Muslinger 4.561 46.384 78 80

Andre bløddyr 17.721 137.116 110 100

Ialt 247.601 1.882.782 112 106


Industrifisk

Samlede eksport i tusind kroner 2007

Tabel 1.02

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 1.166 45.058 478 116

Ialt 1.166 45.058 478 116

Filet

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 13.793 111.650 66 93

Frosset 6.064 55.331 58 89

Fladfisk Frosset 2.343 16.266 115 78

Torsk Fersk 38.614 320.072 102 100

Frosset 25.557 181.624 156 101

Kuller Frosset 887 9.142 38 39

Sej Fersk 11.729 89.573 96 88

Frosset 16.509 146.737 78 81

Anden torskefisk Fersk 1.450 16.968 70 147

Frosset 848 22.772 52 178

Anden fisk Fersk 87.624 664.855 117 96

Frosset 90.657 685.743 89 87

. 171 . 0

Ialt 296.075 2.320.904 97 93

Saltet, tørret, røget

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet 2.430 17.159 73 87

Saltet/tørret 30.127 227.181 135 96

Anden fisk Saltet/tørret 5.948 96.449 64 83

Laks Røget 45.296 363.689 104 102

Ål Røget 325 2.388 192 50

Andet Røget 33.315 260.248 94 112

Tang og andre

alger 791 4.693 81 78

Ialt 118.231 971.807 103 100


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport i tusind kroner 2007

Tabel 1.02

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 39.730 292.282 111 115

Konserveret 3.435 27.707 107 88

Makrel 29.259 231.014 92 90

Sardin 5 103 44 153

Kaviar og anden

rogn 5.214 46.434 235 175

Fiskefilet Panerede 44.375 372.905 112 114

Færdigretter m.v. 24.579 195.731 119 109

Andre fiskevarer 24.336 209.426 96 100

Rejer 147.992 1.161.153 98 111

Muslinger 15.493 139.393 90 87

Andre krebs- og

bløddyr 20.702 147.484 97 108

Ialt 355.119 2.823.632 101 107

Fiskemel, olie m.v.

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 105.706 841.931 69 78

Fiskeolie 93.067 469.699 106 106

Fiskeleverolie 23 140 999 4

Solubles 540 2.611 88 148

Affald 1.017 9.173 67 88

Ialt 200.354 1.323.553 82 86

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Ialt 1.614.026 12.080.624 100 98


Hel saltvandsfisk

Samlede import i ton 2007

Tabel 2.01

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 6.125 79.108 88 105

Frosset 1.541 2.114 999 999

Fladfisk Fersk 273 1.438 186 117

Frosset 2.997 13.591 93 119

Torsk Fersk 704 9.639 74 97

Frosset 3.675 12.406 208 94

Kuller Fersk 360 1.886 103 99

Frosset 33 157 48 31

Sej Fersk 1.427 9.718 85 86

Frosset 1 92 2 133

Anden torskefisk Fersk 127 999 169 116

Frosset 61 71 999 123

Makrel Fersk 362 3.559 128 49

Frosset 224 2.649 183 80

Anden fisk Fersk 428 41.213 110 119

Frosset 285 2.911 72 85

Ialt 18.624 181.554 113 104

Ferskvandsfisk

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 5.133 41.148 99 113

Ål 124 934 73 141

Anden

ferskvandsfisk 113 902 117 84

Ialt 5.370 42.984 99 113

Krebs og bløddyr

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 82 788 73 75

Rejer 10.514 66.977 111 94

Andre krebsdyr 175 996 999 124

Muslinger 9 137 28 36

Andre bløddyr 454 2.848 175 123

Ialt 11.235 71.746 113 94


Industrifisk

Samlede import i ton 2007

Tabel 2.01

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 23.375 289.912 73 107

Ialt 23.375 289.912 73 107

Filet

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 25 557 178 661

Frosset 47 248 52 71

Fladfisk Frosset 116 1.366 72 87

Torsk Fersk 91 2.509 56 154

Frosset 880 7.109 110 104

Kuller Frosset 21 434 47 101

Sej Fersk 32 490 114 100

Frosset 486 6.919 58 75

Anden torskefisk Fersk 0 20 1 83

Frosset 317 3.826 204 110

Anden fisk Fersk 472 4.757 82 88

Frosset 2.142 19.506 70 92

9 85 0 0

Ialt 4.637 47.826 78 94

Saltet, tørret, røget

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet 80 454 60 49

Saltet/tørret 59 1.605 395 102

Anden fisk Saltet/tørret 290 2.622 141 121

Laks Røget 166 912 151 62

Ål Røget 33 124 315 202

Andet Røget 10 292 19 74

Tang og andre

alger 660 5.272 102 114

Ialt 1.297 11.280 111 101


Tilberedt eller konserveret

Samlede import i ton 2007

Tabel 2.01

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 89 1.769 174 66

Konserveret 165 1.512 85 97

Makrel 21 274 83 174

Sardin 12 117 166 130

Kaviar og anden

rogn 43 505 43 216

Fiskefilet Panerede 187 1.679 88 109

Færdigretter m.v. 229 1.895 117 120

Andre fiskevarer 798 6.907 81 89

Rejer 5.495 28.512 126 113

Muslinger 289 2.661 112 126

Andre krebs- og

bløddyr 879 2.470 63 58

Ialt 8.208 48.301 104 100

Fiskemel, olie m.v.

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 13.147 109.686 84 105

Fiskeolie 32.809 86.950 162 126

Fiskeleverolie 162 2.052 72 106

Solubles 320 2.260 151 112

Affald 16.264 122.969 145 109

Ialt 62.701 323.916 132 112

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Ialt 135.448 1.017.519 107 106


Hel saltvandsfisk

Samlede import i tusind kroner 2007

Tabel 2.02

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 16.310 213.859 84 101

Frosset 3.990 5.678 999 793

Fladfisk Fersk 6.479 31.998 187 120

Frosset 57.074 261.470 89 109

Torsk Fersk 19.984 202.699 83 107

Frosset 100.540 294.217 360 107

Kuller Fersk 5.792 29.816 112 119

Frosset 553 2.735 84 36

Sej Fersk 10.541 77.783 83 95

Frosset 4 1.330 2 209

Anden torskefisk Fersk 3.461 18.029 220 125

Frosset 562 728 999 112

Makrel Fersk 5.233 48.924 145 59

Frosset 1.851 22.771 195 65

Anden fisk Fersk 13.942 149.905 118 118

Frosset 3.643 52.328 55 101

Ialt 249.958 1.414.271 137 103

Ferskvandsfisk

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 128.868 1.039.192 80 92

Ål 6.726 67.350 76 125

Anden

ferskvandsfisk 5.612 43.228 124 99

Ialt 141.206 1.149.769 81 94

Krebs og bløddyr

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 6.922 67.704 67 74

Rejer 138.154 915.657 115 99

Andre krebsdyr 5.725 37.607 549 123

Muslinger 734 4.335 217 119

Andre bløddyr 11.344 88.064 112 98

Ialt 162.879 1.113.367 115 98


Industrifisk

Samlede import i tusind kroner 2007

Tabel 2.02

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 17.591 359.646 68 121

Ialt 17.591 359.646 68 121

Filet

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 264 2.087 261 263

Frosset 304 1.956 29 60

Fladfisk Frosset 3.279 32.932 69 81

Torsk Fersk 7.607 88.089 57 90

Frosset 25.650 222.851 118 120

Kuller Frosset 696 14.294 60 155

Sej Fersk 825 11.049 141 110

Frosset 11.298 143.110 76 88

Anden torskefisk Fersk 4 1.066 1 115

Frosset 5.359 68.920 232 114

Anden fisk Fersk 18.182 167.142 81 79

Frosset 62.233 581.064 65 91

243 2.260 0 0

Ialt 135.944 1.336.821 76 94

Saltet, tørret, røget

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet 3.042 17.403 101 52

Saltet/tørret 2.720 84.806 384 118

Anden fisk Saltet/tørret 9.157 73.956 141 104

Laks Røget 8.307 55.921 111 65

Ål Røget 1.989 9.383 224 169

Andet Røget 549 16.591 16 72

Tang og andre

alger 6.423 28.468 164 118

Ialt 32.188 286.528 125 91


Tilberedt eller konserveret

Samlede import i tusind kroner 2007

Tabel 2.02

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 1.330 22.311 158 58

Konserveret 3.180 30.011 81 101

Makrel 777 9.283 96 166

Sardin 402 2.963 208 124

Kaviar og anden

rogn 2.298 22.909 1.032 1.094

Fiskefilet Panerede 4.345 38.263 92 109

Færdigretter m.v. 5.179 41.771 130 117

Andre fiskevarer 17.169 143.819 90 95

Rejer 181.715 917.376 135 117

Muslinger 5.501 45.005 107 119

Andre krebs- og

bløddyr 33.807 93.247 56 52

Ialt 255.702 1.366.957 107 104

Fiskemel, olie m.v.

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 89.687 819.680 71 127

Fiskeolie 156.861 448.680 149 121

Fiskeleverolie 630 8.427 32 170

Solubles 832 5.432 95 101

Affald 19.242 141.299 174 126

Ialt 267.252 1.423.517 109 125

August

Januar-August

August

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Index 2007

(2006=100)

Ialt 1.262.720 8.450.876 104 103


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Frankrig 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.01

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 200 73 1.409 63

Frosset 99 416 630 453

Fladfisk Fersk 224 100 11.660 98

Frosset 7 80 360 76

Torsk Fersk 3.321 83 116.663 97

Frosset 2 1 50 2

Kuller Fersk 239 112 4.629 142

Sej Fersk 753 68 8.353 70

Anden torskefisk Fersk 695 72 17.245 74

Makrel Fersk 6 347 45 252

Frosset 0 2 1 5

Anden fisk Fersk 2.112 72 17.851 73

Frosset 86 92 4.362 128

Ialt 7.745 78 183.259 90

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 4.812 90 127.899 70

Ål 4 999 120 454

Anden

ferskvandsfisk 129 62 6.604 71

Ialt 4.945 89 134.623 70

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 274 121 24.785 133

Rejer 1.931 111 31.915 117

Andre krebsdyr 61 108 2.432 106

Muslinger 0 6 0 6

Andre bløddyr 365 106 25.740 78

Ialt 2.632 111 84.873 104

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 0 93 52 52

Ialt 0 93 52 52


Filet

Samlede eksport til Frankrig 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.01

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 230 103 1.861 98

Frosset 1 2 13 2

Fladfisk Frosset 0 0 52 9

Torsk Fersk 1.291 72 98.436 99

Frosset 379 83 13.156 94

Kuller Frosset 17 22 515 29

Sej Fersk 267 44 6.198 50

Frosset 3.555 71 69.407 72

Anden torskefisk Fersk 9 126 188 64

Frosset 20 79 460 75

Anden fisk Fersk 1.945 92 87.166 83

Frosset 1.676 78 71.902 73

Ialt 9.390 75 349.353 81

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet 198 51 6.194 57

Saltet/tørret 49 76 2.193 70

Anden fisk Saltet/tørret 168 22 3.201 37

Laks Røget 71 77 6.986 105

Ål Røget 0 262 24 268

Andet Røget 29 139 2.126 126

Tang og andre

alger 1 88 28 84

Ialt 516 39 20.751 67

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 44 96 961 97

Konserveret 168 78 3.729 93

Makrel 4 2 129 3

Kaviar og anden

rogn 41 68 4.316 79

Fiskefilet Panerede 2.042 102 63.877 107

Færdigretter m.v. 390 247 11.570 205

Andre fiskevarer 939 75 39.163 80

Rejer 1.090 89 55.198 89

Muslinger 1.894 96 39.120 98

Andre krebs- og

bløddyr 132 90 8.159 79

Ialt 6.743 95 226.222 95


Fiskemel, olie m.v.

Samlede eksport til Frankrig 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.01

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 3.255 59 27.386 74

Fiskeolie 1.743 127 9.040 91

Solubles 0 33 1 32

Ialt 4.998 73 36.427 78

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 36.970 81 1.035.559 85


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Belgien og Lux. 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.02

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 66 103 452 85

Frosset 6 93 41 102

Fladfisk Fersk 215 126 10.784 122

Frosset 100 81 3.464 73

Torsk Fersk 484 98 25.386 102

Kuller Fersk 49 98 1.073 108

Sej Fersk 9 21 130 28

Anden torskefisk Fersk 15 71 291 78

Makrel Fersk 1 73 13 101

Anden fisk Fersk 114 104 6.078 101

Frosset 8 34 170 52

Ialt 1.067 97 47.880 101

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 1.025 94 27.706 79

Ål 30 122 1.981 129

Anden

ferskvandsfisk 41 86 2.578 95

Ialt 1.096 94 32.265 82

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 56 114 5.523 119

Rejer 99 93 2.768 74

Andre krebsdyr 10 70 536 97

Muslinger 40 38 619 46

Andre bløddyr 20 902 462 855

Ialt 226 81 9.907 95

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 18 256 190 200

Fladfisk Frosset 0 5 4 4

Torsk Fersk 568 86 38.831 106

Frosset 44 42 1.859 42

Kuller Frosset 3 27 162 30

Sej Fersk 142 82 3.601 86

Frosset 53 28 1.110 39

Anden torskefisk Frosset 64 63 1.157 61

Anden fisk Fersk 683 98 38.361 90

Frosset 866 74 43.433 76

Ialt 2.440 78 128.708 86


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Belgien og Lux. 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.02

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Saltet/tørret 302 135 2.307 110

Laks Røget 31 122 2.785 109

Andet Røget 265 107 21.598 113

Tang og andre

alger 2 67 138 67

Ialt 600 120 26.828 112

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 129 256 1.618 257

Konserveret 13 174 507 151

Makrel 1.064 96 35.371 99

Kaviar og anden

rogn 7 98 959 104

Fiskefilet Panerede 62 999 2.189 999

Færdigretter m.v. 217 98 5.718 103

Andre fiskevarer 17 66 764 79

Rejer 26 75 1.091 76

Muslinger 150 132 3.325 144

Andre krebs- og

bløddyr 6 52 292 50

Ialt 1.691 107 51.834 107

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 862 77 6.739 94

Fiskeolie 1.564 160 8.700 135

Solubles 2 999 27 787

Ialt 2.427 116 15.466 114

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 9.547 97 312.889 94


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Holland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.03

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 1.650 95 8.893 109

Frosset 496 87 4.163 85

Fladfisk Fersk 7.035 74 142.649 75

Frosset 82 56 2.328 95

Torsk Fersk 1.881 82 51.958 92

Frosset 19 196 462 170

Kuller Fersk 310 108 4.682 114

Frosset 3 1 26 1

Sej Fersk 1.059 70 10.522 78

Anden torskefisk Fersk 150 62 1.943 70

Frosset 0 42 2 29

Makrel Fersk 3 45 28 37

Frosset 74 65 833 56

Anden fisk Fersk 175 73 6.933 68

Frosset 19 46 2.554 219

Ialt 12.957 77 237.974 81

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 1.070 131 24.680 108

Ål 778 95 48.400 92

Anden

ferskvandsfisk 45 107 1.904 144

Ialt 1.892 113 74.984 98

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 306 98 21.546 92

Rejer 5.751 125 147.267 167

Andre krebsdyr 15 92 428 143

Muslinger 2.758 108 29.585 86

Andre bløddyr 120 65 5.589 64

Ialt 8.950 117 204.415 132

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 0 600 3 399

Ialt 0 600 3 399


Filet

Samlede eksport til Holland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.03

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 680 82 8.951 144

Frosset 1.128 109 14.311 107

Fladfisk Frosset 1 18 37 15

Torsk Fersk 49 85 3.152 94

Frosset 119 58 5.413 72

Kuller Frosset 0 3 21 8

Sej Fersk 167 89 3.408 94

Frosset 4 17 104 25

Anden torskefisk Fersk 43 262 2.371 263

Frosset 1 9 24 3

Anden fisk Fersk 1.904 174 24.692 172

Frosset 449 123 21.199 116

Ialt 4.547 119 83.683 122

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet/tørret 0 61 39 79

Anden fisk Saltet/tørret 4.201 101 44.400 111

Laks Røget 72 78 6.321 84

Andet Røget 122 107 9.274 111

Ialt 4.396 101 60.033 107

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 3.972 111 41.446 118

Konserveret 3 238 75 252

Makrel 291 114 10.151 116

Kaviar og anden

rogn 9 111 2.089 127

Fiskefilet Panerede 395 124 12.072 131

Færdigretter m.v. 157 80 5.751 85

Andre fiskevarer 177 120 4.064 107

Rejer 89 78 4.315 81

Muslinger 616 94 11.833 76

Andre krebs- og

bløddyr 20 999 1.157 999

Ialt 5.729 109 92.954 108

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 4.146 58 30.654 76

Fiskeolie 3.530 41 19.220 48

Solubles 2 199 43 177

(Continued)


Fiskemel, olie m.v.

Samlede eksport til Holland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.03

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Affald 485 50 1.015 66

Ialt 8.162 49 50.933 62

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 46.633 83 804.979 98


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Tyskland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.04

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 13.915 147 44.214 114

Frosset 566 278 3.330 207

Fladfisk Fersk 1.599 102 63.808 105

Frosset 1.734 115 56.253 108

Torsk Fersk 647 100 19.173 103

Frosset 85 84 2.070 97

Kuller Fersk 257 61 6.838 85

Frosset 8 131 139 146

Sej Fersk 870 76 10.921 90

Anden torskefisk Fersk 130 70 2.589 88

Makrel Fersk 215 149 4.908 182

Frosset 781 88 9.942 92

Anden fisk Fersk 702 68 43.356 97

Frosset 250 64 8.388 85

Ialt 21.761 123 275.927 104

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 10.671 108 288.361 99

Ål 341 88 31.957 92

Anden

ferskvandsfisk 269 119 8.539 109

Ialt 11.281 107 328.857 99

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 40 94 2.914 82

Rejer 1.727 114 47.668 110

Andre krebsdyr 110 84 7.633 84

Muslinger 9.860 100 14.245 82

Andre bløddyr 838 77 18.805 91

Ialt 12.575 99 91.265 97

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 218 67 1.985 127

Ialt 218 67 1.985 127


Filet

Samlede eksport til Tyskland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.04

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 11.285 85 84.970 86

Frosset 1.587 72 12.547 71

Fladfisk Frosset 40 58 1.847 45

Torsk Fersk 787 81 44.389 94

Frosset 777 158 31.627 159

Kuller Frosset 81 69 809 40

Sej Fersk 2.313 77 56.765 86

Frosset 1.757 73 31.541 84

Anden torskefisk Fersk 79 44 3.545 44

Frosset 521 303 7.793 247

Anden fisk Fersk 7.531 152 247.965 96

Frosset 4.379 84 189.314 90

3 0 43 0

Ialt 31.139 94 713.154 92

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet/tørret 1 185 143 190

Anden fisk Saltet/tørret 941 188 15.781 260

Laks Røget 918 143 70.915 152

Ål Røget 11 50 1.472 40

Andet Røget 2.187 115 157.215 117

Tang og andre

alger 23 83 1.196 83

Ialt 4.082 132 246.722 129

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 9.263 118 120.297 111

Konserveret 782 78 16.975 84

Makrel 983 93 32.558 98

Kaviar og anden

rogn 36 152 3.784 165

Fiskefilet Panerede 2.637 77 89.846 86

Færdigretter m.v. 1.638 122 55.031 119

Andre fiskevarer 825 122 28.615 111

Rejer 3.712 125 177.454 122

Muslinger 1.600 140 20.847 81

Andre krebs- og

bløddyr 497 89 31.587 101

Ialt 21.974 110 576.993 106


Fiskemel, olie m.v.

Samlede eksport til Tyskland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.04

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 3.356 60 26.826 77

Fiskeolie 323 94 7.713 63

Solubles 8 170 169 144

Affald 855 90 2.155 101

Ialt 4.542 66 36.863 75

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 107.571 103 2.271.765 101


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Italien 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.05

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 2 90 15 90

Frosset 0 1 1 2

Fladfisk Fersk 553 81 36.931 86

Frosset 0 26 4 15

Torsk Fersk 492 85 22.748 90

Frosset 0 0 6 0

Kuller Fersk 0 0 0 0

Sej Fersk 177 114 2.481 79

Anden torskefisk Fersk 3 51 82 40

Frosset 104 999 1.137 999

Makrel Fersk 213 50 4.690 57

Anden fisk Fersk 626 70 44.264 80

Frosset 272 37 8.357 31

Ialt 2.443 70 120.715 74

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 2.048 145 57.210 113

Ål 89 101 5.658 96

Anden

ferskvandsfisk 213 108 7.531 101

Ialt 2.350 139 70.399 110

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 2.643 116 224.266 115

Rejer 2.256 92 57.176 74

Andre krebsdyr 31 76 1.551 88

Muslinger 10 129 340 162

Andre bløddyr 352 133 10.302 126

Ialt 5.293 105 293.636 104

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 3 95 288 71

Ialt 3 95 288 71


Filet

Samlede eksport til Italien 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.05

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 82 115 1.111 111

Frosset 8 280 111 298

Fladfisk Frosset 113 77 6.344 86

Torsk Fersk 1.344 85 63.752 90

Frosset 24 84 999 100

Sej Fersk 290 104 7.222 113

Frosset 2 5 45 5

Anden torskefisk Fersk 2 984 79 696

Frosset 11 999 540 999

Anden fisk Fersk 2.177 105 87.416 99

Frosset 741 83 38.045 93

Ialt 4.794 94 205.663 95

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet 60 1 2.520 1

Saltet/tørret 3.357 87 173.726 92

Anden fisk Saltet/tørret 88 103 2.890 58

Laks Røget 1.619 80 157.235 88

Ål Røget 0 109 41 139

Andet Røget 192 80 15.111 80

Ialt 5.317 86 351.522 90

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Makrel 195 74 6.925 68

Kaviar og anden

rogn 39 167 3.587 146

Fiskefilet Panerede 371 115 12.921 115

Færdigretter m.v. 5 46 146 29

Andre fiskevarer 889 91 36.790 100

Rejer 3.954 100 214.834 104

Muslinger 325 107 6.806 104

Andre krebs- og

bløddyr 110 114 8.884 105

Ialt 5.887 99 290.895 103

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 8.440 65 65.275 88

Fiskeolie 4.673 530 62.816 999

Affald 59 591 421 185

Ialt 13.173 94 128.512 164


Samlede eksport til Italien 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.05

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 39.258 95 1.461.630 99


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til UK 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.06

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 1.071 24 3.764 29

Fladfisk Fersk 360 53 12.670 65

Frosset 2 4 121 6

Torsk Fersk 725 56 16.856 72

Frosset 684 999 14.863 999

Kuller Fersk 665 120 12.220 147

Sej Fersk 1 7 4 8

Anden torskefisk Fersk 5 5 44 8

Makrel Fersk 5 38 70 32

Frosset 53 566 735 317

Anden fisk Fersk 262 172 3.325 69

Frosset 45 18 1.651 36

Ialt 3.879 51 66.324 84

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 963 118 27.800 96

Anden

ferskvandsfisk 9 658 126 573

Ialt 972 119 27.926 96

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 22 62 2.064 107

Rejer 1.040 84 23.091 94

Andre krebsdyr 20 999 723 999

Muslinger 38 21 573 61

Andre bløddyr 416 366 11.069 297

Ialt 1.536 98 37.519 121

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 3.811 85 5.005 110

Ialt 3.811 85 5.005 110

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Frosset 601 999 3.420 999

Fladfisk Frosset 13 35 480 33

(Continued)


Filet

Samlede eksport til UK 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.06

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Fersk 211 122 12.779 140

Frosset 1.660 71 66.676 87

Kuller Frosset 74 19 2.469 18

Sej Fersk 0 7 8 6

Frosset 107 102 2.177 94

Anden torskefisk Frosset 88 926 5.434 999

Anden fisk Fersk 227 45 10.392 33

Frosset 817 112 38.068 136

5 1 104 0

Ialt 3.803 88 142.006 87

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet 6 49 267 59

Saltet/tørret 1 5 205 45

Anden fisk Saltet/tørret 421 138 8.683 141

Laks Røget 57 308 3.281 217

Ål Røget 0 32 26 35

Andet Røget 123 127 10.382 135

Ialt 608 140 22.843 144

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 234 116 3.769 115

Konserveret 66 84 1.598 87

Makrel 1.965 77 64.952 76

Kaviar og anden

rogn 19 100 2.435 105

Fiskefilet Panerede 1.508 102 51.575 112

Færdigretter m.v. 568 75 23.075 88

Andre fiskevarer 810 106 25.189 116

Rejer 8.611 110 318.185 110

Muslinger 712 66 19.628 78

Andre krebs- og

bløddyr 509 126 30.892 121

Ialt 15.003 99 541.297 103

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 8.897 80 60.597 97

Fiskeolie 2.495 31 12.555 32

Solubles 0 252 8 211

Affald 436 79 1.296 87

Ialt 11.828 60 74.456 73


Samlede eksport til UK 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.06

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 41.440 76 917.378 96


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Irland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.07

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden torskefisk Fersk 951 . 1.128 .

Makrel Frosset 0 . 3 .

Anden fisk Frosset 16 67 125 13

Ialt 968 999 1.256 128

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ål 10 785 624 999

Anden

ferskvandsfisk 0 32 7 18

Ialt 11 817 630 999

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 8 39 842 60

Rejer 4 973 280 999

Andre krebsdyr 0 28 2 8

Andre bløddyr 3 726 98 371

Ialt 15 69 1.221 86

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 8.701 199 9.494 247

Ialt 8.701 199 9.494 247

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Frosset 48 999 2.043 999

Anden torskefisk Frosset 1 587 18 368

Anden fisk Frosset 29 33 1.282 25

Ialt 78 86 3.343 65

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks Røget 1 999 142 999

Andet Røget 20 179 1.620 180

Ialt 21 189 1.762 193


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Irland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.07

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Makrel 56 112 2.102 113

Fiskefilet Panerede 748 204 28.395 227

Færdigretter m.v. 310 999 4.090 410

Andre fiskevarer 24 91 1.035 94

Rejer 123 104 8.686 102

Muslinger 30 999 603 957

Andre krebs- og

bløddyr 5 89 435 102

Ialt 1.297 218 45.346 178

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 108 18 923 4

Fiskeolie 1 12 33 22

Solubles 0 44 10 47

Ialt 109 766 966 432

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 11.198 218 64.020 168


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Grækenland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.08

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Fersk 33 78 4.285 95

Frosset 5 112 222 56

Torsk Fersk 2 72 72 83

Frosset 1 150 24 50

Sej Fersk 3 66 99 115

Anden torskefisk Fersk 2 41 28 32

Makrel Fersk 21 85 450 81

Frosset 128 484 1.602 498

Anden fisk Fersk 17 104 1.127 93

Frosset 31 17 937 13

Ialt 244 80 8.845 62

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 709 115 21.183 90

Ialt 709 114 21.183 89

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 197 75 20.935 79

Rejer 53 125 2.860 127

Andre krebsdyr 3 199 108 222

Muslinger 0 98 7 118

Andre bløddyr 29 126 2.215 109

Ialt 282 86 26.125 85

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 0 68 2 68

Frosset 25 101 260 83

Fladfisk Frosset 0 0 1 0

Torsk Fersk 6 64 306 72

Frosset 1 4 26 5

Sej Fersk 0 61 4 59

Frosset 126 63 2.182 64

Anden fisk Fersk 155 97 6.612 91

Frosset 64 76 2.891 73

0 1 11 0

Ialt 378 76 12.295 77


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Grækenland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.08

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet/tørret 29 53 1.499 59

Anden fisk Saltet/tørret 1 25 39 68

Laks Røget 126 107 11.697 110

Andet Røget 13 79 1.346 91

Ialt 169 88 14.581 99

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 1 145 38 208

Makrel 39 114 1.453 102

Kaviar og anden

rogn 4 126 576 126

Fiskefilet Panerede 21 87 594 93

Andre fiskevarer 26 78 1.045 77

Rejer 117 103 6.106 89

Muslinger 37 37 1.529 41

Andre krebs- og

bløddyr 13 57 786 72

Ialt 260 78 12.127 78

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 16.618 75 127.124 98

Fiskeolie 1.339 60 7.094 73

Affald 153 7 257 3

Ialt 18.110 74 134.475 97

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 20.151 75 229.633 90


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Spanien 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.09

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 11 177 75 113

Fladfisk Fersk 614 79 28.601 85

Frosset 1.290 101 34.941 90

Torsk Fersk 1.729 79 65.804 85

Frosset 75 382 1.846 302

Sej Fersk 139 91 2.798 87

Frosset 19 13 163 5

Anden torskefisk Fersk 395 89 13.588 81

Makrel Fersk 11 233 261 221

Anden fisk Fersk 436 83 25.579 101

Frosset 319 47 14.179 54

Ialt 5.038 82 187.834 84

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 2.442 102 61.145 77

Ål 0 3 4 4

Anden

ferskvandsfisk 7 48 234 39

Ialt 2.449 102 61.382 77

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 202 66 21.479 98

Rejer 875 113 14.810 99

Andre krebsdyr 9 43 515 50

Muslinger 0 13 3 3

Andre bløddyr 399 105 19.851 124

Ialt 1.484 100 56.658 105

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 57 125 549 121

Frosset 18 144 193 146

Fladfisk Frosset 2 61 81 66

Torsk Fersk 418 99 23.211 107

Frosset 737 173 26.303 227

Kuller Frosset 15 3 176 2

Sej Fersk 48 999 1.248 999

Frosset 342 232 5.833 219

Anden torskefisk Fersk 2 15 68 12

(Continued)

Frosset 41 99 479 77


Filet

Samlede eksport til Spanien 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.09

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Fersk 437 129 20.679 112

Frosset 379 73 16.609 101

Ialt 2.497 127 95.427 131

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet 134 75 5.241 75

Saltet/tørret 1.172 97 45.243 105

Anden fisk Saltet/tørret 78 85 2.846 87

Laks Røget 81 54 5.050 53

Andet Røget 6 48 508 36

Tang og andre

alger 25 83 1.555 81

Ialt 1.496 89 60.444 91

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 33 78 678 85

Konserveret 42 139 1.339 169

Makrel 123 99 3.846 103

Kaviar og anden

rogn 64 126 6.424 127

Fiskefilet Panerede 203 162 6.102 188

Færdigretter m.v. 115 322 4.472 319

Andre fiskevarer 232 88 7.171 99

Rejer 454 78 21.680 88

Muslinger 14 18 329 12

Andre krebs- og

bløddyr 45 64 2.705 50

Ialt 1.326 95 54.747 100

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 759 46 5.811 52

Fiskeolie 1.871 131 9.315 131

Solubles 0 114 1 60

Affald 31 41 352 40

Ialt 2.661 84 15.480 81


Samlede eksport til Spanien 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.09

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 16.950 93 531.972 93


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Portugal 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.10

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Fersk 62 64 1.376 81

Torsk Fersk 3 243 95 350

Frosset 157 60 3.321 72

Sej Fersk 1 21 15 18

Anden fisk Fersk 11 32 656 43

Frosset 78 78 2.989 129

Ialt 313 56 8.452 74

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 5 355 158 240

Ialt 5 355 158 240

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 2 183 256 260

Rejer 48 87 2.267 103

Andre krebsdyr 1 999 114 999

Andre bløddyr 3 127 430 111

Ialt 55 92 3.067 114

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Frosset 0 0 5 0

Torsk Fersk 1 149 32 154

Frosset 37 90 841 80

Anden fisk Fersk 3 84 213 74

Frosset 25 286 1.540 286

0 3 7 1

Ialt 66 118 2.639 136

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet 33 155 1.304 145

Saltet/tørret 20 305 479 229

Laks Røget 64 91 5.934 90

Andet Røget 5 101 548 102

Ialt 122 119 8.265 100


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Portugal 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.10

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 1 101 12 103

Kaviar og anden

rogn 0 533 2 135

Fiskefilet Panerede 0 21 5 22

Færdigretter m.v. 7 999 371 999

Andre fiskevarer 36 122 1.310 145

Rejer 94 81 4.214 88

Andre krebs- og

bløddyr 0 999 17 999

Ialt 137 94 5.930 104

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 291 62 2.307 74

Fiskeolie 18 999 545 228

Ialt 309 66 2.851 85

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 1.006 73 31.362 94


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Sverige 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.11

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 3.261 77 10.012 83

Frosset 3 10 27 17

Fladfisk Fersk 486 104 17.393 107

Frosset 27 146 1.265 121

Torsk Fersk 599 43 13.155 59

Frosset 1 2 25 3

Kuller Fersk 297 78 5.421 89

Sej Fersk 151 56 1.790 75

Frosset 25 9 163 7

Anden torskefisk Fersk 37 70 850 65

Makrel Fersk 131 75 1.514 57

Frosset 242 102 3.045 103

Anden fisk Fersk 341 26 10.333 94

Frosset 24 103 619 106

Ialt 5.625 65 65.612 82

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 1.501 105 40.236 107

Ål 19 93 1.004 74

Anden

ferskvandsfisk 52 149 1.607 135

Ialt 1.572 105 42.847 107

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 65 74 4.982 96

Rejer 8.598 102 197.565 103

Andre krebsdyr 32 256 1.341 228

Muslinger 29 101 233 53

Andre bløddyr 221 112 7.935 100

Ialt 8.946 102 212.056 103

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 2 7 64 112

Ialt 2 7 64 112


Filet

Samlede eksport til Sverige 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.11

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 166 155 1.754 151

Frosset 181 109 1.967 121

Fladfisk Frosset 44 58 2.096 69

Torsk Fersk 175 150 7.909 156

Frosset 122 94 4.815 129

Kuller Frosset 0 1 5 4

Sej Fersk 237 102 5.831 116

Frosset 237 85 4.906 90

Anden torskefisk Fersk 36 999 1.911 999

Frosset 29 72 572 66

Anden fisk Fersk 1.299 144 43.646 131

Frosset 2.996 100 114.500 94

Ialt 5.522 109 189.913 105

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Saltet/tørret 48 24 1.939 37

Laks Røget 282 121 14.844 131

Ål Røget 0 28 0 14

Andet Røget 13 29 972 31

Tang og andre

alger 15 105 629 90

Ialt 358 73 18.384 90

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 260 70 3.734 82

Konserveret 15 109 263 64

Makrel 2.248 99 65.354 99

Kaviar og anden

rogn 64 57 5.497 180

Fiskefilet Panerede 815 114 21.469 122

Færdigretter m.v. 824 124 21.031 116

Andre fiskevarer 950 85 17.978 89

Rejer 4.228 115 162.252 115

Muslinger 541 80 14.672 90

Andre krebs- og

bløddyr 697 114 34.866 104

Ialt 10.643 104 347.117 106


Fiskemel, olie m.v.

Samlede eksport til Sverige 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.11

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 1.558 56 10.810 63

Fiskeolie 178 137 3.863 86

Solubles 1 2 16 6

Affald 104 89 299 58

Ialt 1.841 59 14.988 58

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 34.510 91 890.980 101


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Finland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.12

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 1 999 9 999

Fladfisk Fersk 1 128 81 99

Frosset 14 211 539 414

Torsk Fersk 0 18 0 22

Sej Fersk 1 14 26 9

Anden torskefisk Fersk 0 3 5 2

Makrel Frosset 11 59 150 52

Anden fisk Fersk 2 65 71 71

Frosset 68 173 3.289 180

Ialt 99 124 4.171 153

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 1.151 494 28.841 536

Ål 11 999 961 999

Anden

ferskvandsfisk 5 122 125 109

Ialt 1.166 490 29.926 536

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 2 79 227 83

Rejer 193 117 5.969 109

Andre krebsdyr 4 104 174 107

Muslinger 1 17 38 32

Andre bløddyr 29 106 1.379 105

Ialt 229 111 7.786 106

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 2 622 35 725

Fladfisk Frosset 9 167 367 141

Torsk Fersk 19 139 835 142

Frosset 64 65 2.094 96

Kuller Frosset 0 0 7 0

Sej Fersk 50 85 1.298 93

Frosset 1.182 98 25.120 106

Anden torskefisk Fersk 162 999 6.258 999

Frosset 66 999 1.867 999

Anden fisk Fersk 34 137 1.866 124

Frosset 568 122 13.618 91

Ialt 2.156 115 53.364 119


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Finland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.12

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks Røget 3 144 282 137

Andet Røget 8 17 661 21

Tang og andre

alger 16 120 766 142

Ialt 28 44 1.709 44

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 222 689 2.614 615

Konserveret 0 1 16 4

Makrel 105 94 3.312 94

Kaviar og anden

rogn 2 105 283 173

Fiskefilet Panerede 196 90 6.278 92

Færdigretter m.v. 317 94 10.757 104

Andre fiskevarer 702 76 9.907 83

Rejer 624 178 22.608 156

Muslinger 125 97 3.659 98

Andre krebs- og

bløddyr 14 100 567 111

Ialt 2.307 109 60.001 115

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 3.175 44 25.673 58

Fiskeolie 1.332 43 6.820 47

Solubles 57 189 479 161

Ialt 4.564 44 32.972 56

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 10.549 71 189.929 108


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Østrig 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.13

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 499 90 2.225 69

Fladfisk Fersk 21 130 1.498 152

Frosset 10 88 514 89

Torsk Fersk 4 146 172 153

Kuller Fersk 0 173 10 156

Sej Fersk 0 340 1 246

Anden torskefisk Fersk 1 95 35 99

Makrel Fersk 2 173 33 146

Frosset 0 999 6 999

Anden fisk Fersk 53 165 4.276 147

Frosset 10 57 402 53

Ialt 600 94 9.172 106

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 222 142 7.133 128

Ål 0 130 15 117

Anden

ferskvandsfisk 11 138 743 177

Ialt 234 142 7.890 131

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 9 136 858 136

Rejer 202 125 12.040 117

Andre krebsdyr 0 27 19 52

Muslinger 4 53 50 56

Andre bløddyr 181 99 5.421 101

Ialt 397 110 18.388 112

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 4 1 304 2

Ialt 4 1 304 2

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 91 82 744 81

Fladfisk Frosset 1 132 32 143

(Continued)


Filet

Samlede eksport til Østrig 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.13

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Fersk 222 122 13.922 148

Frosset 80 218 2.736 208

Sej Fersk 43 102 1.165 114

Frosset 41 122 851 120

Anden torskefisk Fersk 0 130 24 147

Frosset 20 53 552 61

Anden fisk Fersk 521 86 26.402 80

Frosset 483 96 19.804 90

Ialt 1.503 97 66.231 96

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Saltet/tørret 17 171 198 146

Laks Røget 221 124 19.018 130

Ål Røget 0 150 4 165

Andet Røget 35 151 2.945 151

Ialt 273 129 22.166 132

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 174 65 2.712 69

Konserveret 16 94 897 102

Makrel 15 59 493 54

Kaviar og anden

rogn 3 91 251 99

Fiskefilet Panerede 316 98 10.177 100

Færdigretter m.v. 2 95 79 86

Andre fiskevarer 87 92 4.179 97

Rejer 251 122 11.313 108

Muslinger 88 112 2.657 116

Andre krebs- og

bløddyr 48 115 1.696 101

Ialt 1.001 94 34.452 98

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 1 0 8 0

Fiskeolie 103 387 639 289

Solubles 2 201 25 137

Affald 25 71 442 55

Ialt 130 210 1.115 106


Samlede eksport til Østrig 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.13

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 4.141 102 159.718 104


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Polen 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.14

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 524 68 2.882 67

Fladfisk Fersk 467 40 1.800 48

Frosset 452 80 12.371 59

Torsk Fersk 3.432 148 44.945 162

Frosset 3 259 44 210

Sej Fersk 9 30 74 42

Anden torskefisk Fersk 2 8 14 8

Makrel Frosset 339 328 2.701 311

Anden fisk Fersk 0 24 75 112

Frosset 17 35 281 42

Ialt 5.245 104 65.187 110

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 4.138 112 108.451 105

Ål 2 61 615 67

Anden

ferskvandsfisk 20 999 634 999

Ialt 4.159 113 109.699 105

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 1 77 67 74

Rejer 10 76 447 66

Andre bløddyr 7 34 191 33

Ialt 17 52 706 52

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 3 0 282 33

Ialt 3 0 282 33

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 1.336 100 10.568 108

Frosset 748 103 5.099 94

Fladfisk Frosset 0 33 3 35

Torsk Frosset 59 59 2.815 76

Kuller Frosset 70 56 3.649 91

(Continued)


Filet

Samlede eksport til Polen 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.14

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sej Fersk 21 999 439 999

Frosset 37 171 639 89

Anden torskefisk Fersk 0 9 19 13

Frosset 22 35 379 38

Anden fisk Fersk 536 86 6.698 132

Frosset 477 38 15.546 28

Ialt 3.306 78 45.854 54

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Saltet/tørret 645 34 6.788 30

Laks Røget 0 3 20 5

Andet Røget 20 999 88 999

Tang og andre

alger 1 47 32 38

Ialt 667 35 6.928 30

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 8.943 123 100.599 118

Kaviar og anden

rogn 20 122 1.353 128

Færdigretter m.v. 1 67 48 72

Andre fiskevarer 1 1 40 1

Rejer 23 85 900 79

Muslinger 84 100 2.171 111

Andre krebs- og

bløddyr 11 47 405 42

Ialt 9.083 120 105.516 111

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 8.974 85 61.698 93

Fiskeolie 2.051 93 9.632 86

Solubles 2 0 137 1

Affald 22 1 84 1

Ialt 11.049 87 71.551 92

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 33.530 89 405.724 91


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Tjekkiet 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.15

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 2 95 27 361

Frosset 28 69 245 74

Fladfisk Fersk 9 115 749 113

Torsk Fersk 1 103 85 168

Kuller Fersk 0 25 0 32

Sej Fersk 2 47 46 37

Anden torskefisk Fersk 0 40 0 47

Makrel Fersk 2 68 35 55

Frosset 233 999 1.719 999

Anden fisk Fersk 7 87 591 85

Frosset 3 69 251 85

Ialt 287 400 3.748 168

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 126 78 3.702 71

Anden

ferskvandsfisk 16 165 202 160

Ialt 142 83 3.904 73

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 4 86 366 94

Rejer 26 119 1.033 122

Andre krebsdyr 0 10 29 17

Muslinger 9 111 209 226

Andre bløddyr 31 150 1.120 186

Ialt 70 122 2.758 131

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 78 136 463 22

Frosset 1.433 82 10.688 77

Fladfisk Frosset 11 126 330 132

Torsk Fersk 8 92 404 91

Frosset 2 104 118 111

Sej Fersk 4 119 106 138

Frosset 3 169 67 153

Anden torskefisk Fersk 0 8 9 21

Anden fisk Fersk 112 128 5.361 103

Frosset 191 443 3.797 232

Ialt 1.842 96 21.343 98


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Tjekkiet 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.15

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet/tørret 0 94 4 115

Anden fisk Saltet/tørret 50 999 510 999

Laks Røget 21 115 1.663 103

Ål Røget 0 215 18 220

Andet Røget 1 84 85 85

Ialt 72 371 2.280 132

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 477 148 5.036 137

Konserveret 2 137 52 136

Kaviar og anden

rogn 1 108 135 135

Fiskefilet Panerede 8 999 200 202

Færdigretter m.v. 231 111 6.079 115

Andre fiskevarer 3 369 142 372

Rejer 42 90 1.440 79

Muslinger 6 49 144 52

Andre krebs- og

bløddyr 4 153 95 122

Ialt 774 130 13.324 118

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 892 72 7.505 103

Fiskeolie 52 86 975 113

Solubles 1 118 21 85

Affald 0 100 0 96

Ialt 946 72 8.501 104

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 4.133 100 55.857 106


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Letland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.16

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 2 10 143 90

Frosset 2 174 71 132

Torsk Fersk 1 2 31 5

Kuller Fersk 0 0 0 0

Anden torskefisk Frosset 6 2 61 3

Anden fisk Fersk 0 19 43 64

Frosset 6 999 454 999

Ialt 17 5 803 29

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 285 270 7.724 226

Ialt 285 270 7.724 226

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 74 48 81

Rejer 103 20 1.538 19

Andre krebsdyr 0 0 22 0

Andre bløddyr 12 62 296 55

Ialt 115 21 1.904 22

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Fersk 0 20 1 43

Frosset 0 105 3 113

Sej Fersk 1 233 16 265

Anden torskefisk Frosset 15 519 248 575

Anden fisk Fersk 0 46 18 31

Frosset 126 211 3.291 126

Ialt 143 223 3.576 131

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks Røget 17 54 958 62

Andet Røget 2 65 246 80

Ialt 19 41 1.204 49


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Letland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.16

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 0 259 3 228

Kaviar og anden

rogn 1 158 102 115

Fiskefilet Panerede 1 50 14 44

Færdigretter m.v. 5 94 154 113

Andre fiskevarer 2 64 97 60

Rejer 212 100 7.146 117

Muslinger 30 97 822 102

Andre krebs- og

bløddyr 28 119 802 112

Ialt 280 100 9.141 113

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 171 46 1.276 63

Fiskeolie 4 247 188 107

Fiskeleverolie 0 12 5 3

Ialt 176 47 1.470 67

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 1.034 60 25.822 85


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Litauen 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.17

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Frosset 2 39 72 34

Torsk Fersk 865 280 11.134 315

Anden fisk Frosset 0 8 12 21

Ialt 867 239 11.218 261

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 65 65 1.619 164

Ål 3 273 266 278

Ialt 67 67 1.885 174

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 999 35 999

Rejer 258 94 3.130 89

Andre bløddyr 9 140 206 138

Ialt 268 95 3.370 92

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 12 999 146 999

Frosset 53 9 284 7

Fladfisk Frosset 2 222 63 220

Torsk Frosset 25 999 334 999

Kuller Frosset 41 999 545 999

Sej Frosset 11 999 183 640

Anden torskefisk Frosset 49 236 809 258

Anden fisk Fersk 9 44 141 45

Frosset 209 104 1.885 56

Ialt 411 50 4.390 56

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks Røget 0 42 12 43

Andet Røget 0 90 2 82

Ialt 0 0 14 0


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Litauen 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.17

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Rejer 71 128 2.840 145

Muslinger 2 432 46 431

Andre krebs- og

bløddyr 23 299 1.239 277

Ialt 96 150 4.124 171

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 1.244 46 9.135 62

Fiskeolie 17 38 280 89

Affald 535 141 2.270 233

Ialt 1.795 58 11.685 73

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 3.505 71 36.687 95


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Ungarn 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.18

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Fersk 3 84 153 77

Frosset 1 81 47 51

Torsk Fersk 4 85 164 81

Frosset 0 134 5 56

Sej Fersk 2 47 63 55

Anden torskefisk Frosset 2 8 27 9

Makrel Fersk 2 52 56 59

Frosset 26 333 334 420

Anden fisk Fersk 3 87 298 85

Frosset 9 119 308 123

Ialt 53 85 1.454 86

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 107 120 3.078 93

Anden

ferskvandsfisk 6 57 158 113

Ialt 112 114 3.237 94

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 3 110 362 108

Rejer 39 97 1.477 118

Andre krebsdyr 1 380 57 453

Muslinger 3 763 60 999

Andre bløddyr 57 111 1.500 109

Ialt 103 108 3.457 116

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Frosset 2 77 82 80

Torsk Fersk 0 92 16 89

Frosset 1 999 46 999

Sej Fersk 2 84 44 103

Frosset 10 148 188 146

Anden torskefisk Fersk 0 34 11 29

Frosset 67 197 1.104 193

Anden fisk Fersk 7 168 278 139

Frosset 115 155 3.511 131

0 1 6 0

Ialt 205 164 5.285 140


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Ungarn 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.18

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks Røget 7 61 527 65

Andet Røget 1 24 46 26

Ialt 8 54 573 57

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Konserveret 0 999 5 999

Kaviar og anden

rogn 4 131 277 105

Fiskefilet Panerede 0 3 5 2

Færdigretter m.v. 1 140 46 136

Andre fiskevarer 21 204 504 162

Rejer 17 63 829 62

Muslinger 22 124 530 127

Andre krebs- og

bløddyr 4 95 99 80

Ialt 68 110 2.295 92

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 961 63 7.433 79

Fiskeolie 9 694 287 50

Ialt 971 64 7.720 77

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 1.519 77 24.021 95


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Cypern 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.19

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Frosset 0 37 32 44

Ialt 0 33 32 39

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 2 103 59 135

Ialt 2 103 59 135

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 1 96 149 103

Rejer 44 137 1.212 140

Andre bløddyr 10 303 383 174

Ialt 55 150 1.744 141

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Frosset 4 8 193 8

Kuller Frosset 8 324 382 368

Sej Frosset 68 256 1.252 251

Anden fisk Frosset 15 101 634 87

Ialt 95 98 2.460 63

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks Røget 5 39 459 46

Andet Røget 0 17 22 13

Ialt 6 36 481 41

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Makrel 2 100 66 108

Fiskefilet Panerede 2 57 36 63

Færdigretter m.v. 8 254 163 284

Andre fiskevarer 9 999 260 999

Rejer 59 140 2.371 138

Muslinger 7 62 247 71

Ialt 86 146 3.144 143


Fiskemel, olie m.v.

Samlede eksport til Cypern 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.19

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 440 16 3.461 27

Fiskeolie 0 833 3 60

Ialt 440 16 3.464 28

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 683 23 11.384 54


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til EU 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.20

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 21.204 98 74.010 90

Frosset 1.198 137 8.436 117

Fladfisk Fersk 11.714 76 335.177 85

Frosset 3.731 95 112.658 89

Torsk Fersk 14.193 91 388.483 97

Frosset 1.028 176 22.716 197

Kuller Fersk 1.818 95 34.873 113

Frosset 11 10 165 8

Sej Fersk 3.178 68 37.341 75

Frosset 44 999 326 702

Anden torskefisk Fersk 2.386 119 37.843 79

Frosset 236 73 2.529 61

Makrel Fersk 618 76 12.213 82

Frosset 1.887 128 21.071 117

Anden fisk Fersk 4.882 67 165.471 88

Frosset 1.383 52 50.637 57

Ialt 69.512 88 1.303.950 89

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 31.471 110 840.690 95

Ål 1.296 96 92.500 95

Anden

ferskvandsfisk 846 104 31.698 101

Ialt 33.614 110 964.887 95

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 3.846 105 332.191 109

Rejer 24.641 105 572.802 109

Andre krebsdyr 298 99 15.697 98

Muslinger 12.752 100 45.963 83

Andre bløddyr 3.127 107 113.392 102

Ialt 44.665 103 1.080.045 107

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 12.741 104 17.556 150

Ialt 12.741 104 17.556 150


Filet

Samlede eksport til EU 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.20

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 14.045 88 111.477 93

Frosset 5.944 88 49.975 86

Fladfisk Frosset 238 67 11.824 69

Torsk Fersk 5.101 85 308.105 101

Frosset 4.206 93 162.378 108

Kuller Frosset 310 42 8.740 39

Sej Fersk 3.586 78 87.378 87

Frosset 7.539 78 145.705 82

Anden torskefisk Fersk 339 145 14.767 138

Frosset 1.044 180 21.947 201

Anden fisk Fersk 17.616 124 609.400 94

Frosset 15.427 90 608.986 86

9 0 171 0

Ialt 75.405 93 2.140.854 92

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet 431 72 15.525 81

Saltet/tørret 4.629 89 223.532 94

Anden fisk Saltet/tørret 6.962 82 89.581 87

Laks Røget 3.636 97 310.510 102

Ål Røget 12 49 1.632 40

Andet Røget 3.133 112 227.111 111

Tang og andre

alger 83 89 4.344 87

Ialt 18.885 90 872.235 99

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 23.753 119 283.516 115

Konserveret 1.108 81 25.458 89

Makrel 7.089 90 226.712 90

Kaviar og anden

rogn 327 99 33.741 144

Fiskefilet Panerede 9.339 100 306.162 108

Færdigretter m.v. 4.807 121 148.863 117

Andre fiskevarer 5.769 90 178.792 94

Rejer 23.847 110 1.025.373 110

Muslinger 6.375 97 131.549 88

Andre krebs- og

bløddyr 2.173 106 124.918 103

Ialt 84.589 106 2.485.085 105


Fiskemel, olie m.v.

Samlede eksport til EU 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.20

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 68.173 69 513.044 87

Fiskeolie 21.336 72 160.483 99

Fiskeleverolie 0 0 6 0

Solubles 76 112 940 122

Affald 2.703 87 8.593 100

Ialt 92.289 70 683.067 90

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 431.700 90 9.547.678 97


Hel saltvandsfisk

Samlede mængde eksport til 3.lande 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.21

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 6 0 77 0

Frosset 545 42 2.027 45

Fladfisk Fersk 34 13 3.245 36

Frosset 9.829 182 235.940 165

Torsk Fersk 1.021 332 20.982 267

Frosset 1.864 265 40.805 324

Kuller Fersk 2 16 27 17

Frosset 101 319 1.969 496

Sej Fersk 47 41 678 85

Frosset 98 999 912 999

Anden torskefisk Fersk 1.327 108 2.392 103

Frosset 6 232 149 411

Makrel Fersk 99 97 512 71

Frosset 28 16 236 8

Anden fisk Fersk 174 72 10.253 67

Frosset 719 61 18.953 55

Ialt 15.899 76 339.157 128

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 3.446 220 100.454 223

Ål 2 3 418 78

Anden

ferskvandsfisk 80 19 4.022 38

Ialt 3.528 173 104.895 187

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 218 116 17.796 124

Rejer 45.924 109 716.182 103

Andre krebsdyr 895 134 44.615 209

Muslinger 18 14 421 16

Andre bløddyr 660 104 23.724 92

Ialt 47.715 109 802.737 106

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 8.692 48 27.501 102

Ialt 8.692 48 27.501 102


Filet

Samlede mængde eksport til 3.lande 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.21

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 5 27 173 126

Frosset 826 148 5.356 137

Fladfisk Frosset 74 112 4.442 114

Torsk Fersk 185 83 11.967 84

Frosset 368 49 19.246 67

Kuller Frosset 8 23 401 31

Sej Fersk 71 217 2.195 210

Frosset 31 29 1.032 32

Anden torskefisk Fersk 39 261 2.201 266

Frosset 32 56 825 44

Anden fisk Fersk 789 139 55.455 131

Frosset 2.348 80 76.757 98

Ialt 4.775 89 180.050 100

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet 30 448 1.633 380

Saltet/tørret 148 999 3.649 699

Anden fisk Saltet/tørret 314 68 6.868 56

Laks Røget 588 108 53.179 106

Ål Røget 5 108 756 108

Andet Røget 397 109 33.137 112

Tang og andre

alger 9 22 349 34

Ialt 1.490 104 99.572 105

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 472 117 8.766 113

Konserveret 62 77 2.248 84

Makrel 133 95 4.302 80

Sardin 4 150 103 153

Kaviar og anden

rogn 123 618 12.693 436

Fiskefilet Panerede 1.841 148 66.743 154

Færdigretter m.v. 1.213 93 46.867 90

Andre fiskevarer 1.333 124 30.634 165

Rejer 3.313 125 135.781 124

Muslinger 277 69 7.844 73

Andre krebs- og

bløddyr 484 145 22.566 152

Ialt 9.253 121 338.546 126


Fiskemel, olie m.v.

Samlede mængde eksport til 3.lande 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.21

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 40.531 52 328.887 66

Fiskeolie 61.528 109 309.215 110

Fiskeleverolie 0 75 135 611

Solubles 135 261 1.671 168

Affald 212 12 580 33

Ialt 102.406 76 640.487 82

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 193.759 83 2.532.946 104


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Færøerne 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.22

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Frosset 0 0 0 0

Sej Frosset 0 0 0 0

Anden torskefisk Fersk 1.285 999 1.735 999

Anden fisk Fersk 0 1 21 12

Frosset 21 98 601 102

Ialt 1.306 214 2.358 114

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 0 0 3 1

Ål 0 0 4 1

Anden

ferskvandsfisk 0 93 16 48

Ialt 0 1 24 4

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 54 39 61

Rejer 11 131 312 105

Andre krebsdyr 0 260 13 385

Andre bløddyr 1 3 91 33

Ialt 12 36 455 71

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 7.650 56 12.109 92

Ialt 7.650 56 12.109 92

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 0 0 2 0

Frosset 0 78 3 95

Fladfisk Frosset 0 81 4 74

Torsk Frosset 3 102 163 188

Anden torskefisk Frosset 0 297 4 307

Anden fisk Fersk 0 22 3 35

Frosset 18 52 615 40

Ialt 21 45 793 40


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Færøerne 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.22

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Saltet/tørret 2 19 45 27

Laks Røget 5 207 367 183

Ål Røget 0 13 7 26

Andet Røget 0 42 21 31

Tang og andre

alger 0 206 3 54

Ialt 7 44 443 77

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 7 32 207 49

Konserveret 24 84 788 93

Makrel 4 38 151 41

Sardin 1 359 10 263

Kaviar og anden

rogn 1 226 65 214

Fiskefilet Panerede 3 525 116 603

Færdigretter m.v. 29 172 1.098 210

Andre fiskevarer 18 90 568 96

Rejer 21 49 1.191 77

Muslinger 1 108 17 97

Andre krebs- og

bløddyr 2 204 89 202

Ialt 111 76 4.299 97

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskeolie 0 244 25 250

Fiskeleverolie 0 537 33 488

Solubles 0 69 3 78

Affald 12 999 1 23

Ialt 13 105 63 37

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 9.121 62 20.542 87


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Norge 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.23

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 6 0 76 0

Fladfisk Fersk 11 69 405 66

Frosset 30 999 800 875

Torsk Fersk 12 17 469 26

Kuller Fersk 2 16 25 16

Sej Fersk 39 37 323 64

Frosset 2 1 50 10

Anden torskefisk Fersk 36 3 415 20

Frosset 4 0 133 6

Makrel Fersk 99 97 503 70

Anden fisk Fersk 67 94 2.680 123

Frosset 31 118 797 137

Ialt 339 3 6.678 17

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 208 109 7.987 111

Ål 0 69 32 69

Anden

ferskvandsfisk 12 100 2.431 106

Ialt 220 109 10.450 110

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 47 98 3.551 78

Rejer 5.208 136 131.383 121

Andre krebsdyr 77 228 6.218 943

Muslinger 12 59 271 59

Andre bløddyr 112 100 7.667 94

Ialt 5.457 135 149.091 122

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 505 19 3.268 61

Ialt 505 19 3.268 61

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 3 391 133 817

Fladfisk Frosset 8 250 422 259

(Continued)


Filet

Samlede eksport til Norge 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.23

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Fersk 14 999 657 999

Frosset 105 242 4.944 264

Kuller Frosset 5 12 240 13

Sej Fersk 34 450 797 511

Frosset 6 56 174 58

Anden torskefisk Fersk 11 101 577 101

Frosset 0 0 0 0

Anden fisk Fersk 103 202 6.813 230

Frosset 396 98 21.116 109

Ialt 685 128 35.873 140

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet 22 4 1.129 4

Saltet/tørret 21 4 827 3

Anden fisk Saltet/tørret 2 166 135 282

Laks Røget 0 3 13 3

Ål Røget 4 131 520 144

Andet Røget 38 111 2.826 113

Tang og andre

alger 0 18 2 3

Ialt 87 198 5.453 158

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 454 123 8.249 118

Makrel 8 82 333 83

Sardin 0 0 0 0

Kaviar og anden

rogn 2 113 798 176

Fiskefilet Panerede 501 559 19.070 549

Færdigretter m.v. 638 101 21.236 100

Andre fiskevarer 359 100 6.666 107

Rejer 1.832 132 70.137 130

Muslinger 62 80 2.257 73

Andre krebs- og

bløddyr 285 154 13.362 153

Ialt 4.141 133 142.107 135


Fiskemel, olie m.v.

Samlede eksport til Norge 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.23

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 25.539 71 204.917 96

Fiskeolie 59.254 111 277.625 116

Fiskeleverolie 0 41 101 667

Solubles 9 28 298 89

Affald 4 0 52 7

Ialt 84.806 94 482.993 106

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 96.240 86 835.913 109


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Island 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.24

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Frosset 24 56 175 47

Ialt 24 4 175 10

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden

ferskvandsfisk 0 40 6 38

Ialt 0 32 6 24

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 1 98 59 117

Rejer 875 52 17.553 66

Andre krebsdyr 1 5 29 4

Muslinger 0 52 18 56

Andre bløddyr 50 74 1.186 63

Ialt 927 53 18.845 64

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 286 19 1.564 60

Ialt 286 19 1.564 60

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Frosset 0 0 3 0

Anden fisk Fersk 4 385 187 326

Frosset 2 98 241 214

Ialt 6 180 431 250

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks Røget 1 41 145 54

Ål Røget 0 66 29 44

Andet Røget 0 54 18 27

Ialt 2 24 193 34


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Island 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.24

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Konserveret 0 206 2 248

Makrel 27 788 244 213

Sardin 3 125 74 130

Kaviar og anden

rogn 0 31 2 33

Fiskefilet Panerede 0 28 14 49

Færdigretter m.v. 48 177 864 119

Andre fiskevarer 105 392 3.338 689

Rejer 17 61 983 84

Muslinger 8 416 323 567

Andre krebs- og

bløddyr 1 22 46 27

Ialt 210 219 5.889 209

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskeolie 43 27 193 32

Solubles 14 801 121 999

Ialt 57 35 314 50

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 1.513 37 27.418 73


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Schweiz 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.25

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 0 5 1 9

Fladfisk Fersk 21 121 2.516 159

Frosset 2 67 115 56

Torsk Fersk 29 80 1.580 81

Kuller Fersk 0 103 1 122

Sej Fersk 8 115 354 122

Anden torskefisk Fersk 6 120 242 137

Makrel Frosset 1 22 9 5

Anden fisk Fersk 59 185 6.361 196

Frosset 1 145 60 101

Ialt 127 124 11.241 149

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 305 116 9.291 107

Anden

ferskvandsfisk 32 32 1.126 35

Ialt 337 93 10.417 87

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 32 90 3.555 123

Rejer 30 63 1.845 88

Andre krebsdyr 0 12 5 23

Muslinger 2 85 33 99

Andre bløddyr 34 107 932 97

Ialt 98 83 6.370 106

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 72 999 723 476

Ialt 72 999 723 476

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 1 36 38 25

Frosset 0 5 6 36

Fladfisk Frosset 56 107 3.568 109

Torsk Fersk 171 78 11.309 80

(Continued)

Frosset 235 227 12.638 197


Filet

Samlede eksport til Schweiz 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.25

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sej Fersk 37 148 1.397 158

Frosset 24 36 836 34

Anden torskefisk Fersk 28 688 1.623 627

Frosset 2 13 112 13

Anden fisk Fersk 496 107 39.022 107

Frosset 383 160 23.388 149

Ialt 1.435 120 93.939 117

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet 8 166 504 157

Saltet/tørret 2 52 138 73

Anden fisk Saltet/tørret 6 127 91 27

Laks Røget 86 165 7.449 146

Ål Røget 0 240 13 235

Andet Røget 184 134 16.292 140

Tang og andre

alger 0 0 9 0

Ialt 286 141 24.497 139

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 0 139 10 70

Konserveret 4 44 154 50

Kaviar og anden

rogn 1 221 145 116

Fiskefilet Panerede 883 129 33.166 122

Færdigretter m.v. 460 82 22.112 81

Andre fiskevarer 53 107 1.443 121

Rejer 488 128 27.833 124

Muslinger 2 9 52 10

Andre krebs- og

bløddyr 38 96 2.618 96

Ialt 1.929 111 87.532 107

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 1.009 60 8.106 76

Fiskeolie 38 999 4.845 999

Affald 6 25 25 34

Ialt 1.052 62 12.976 121


Samlede eksport til Schweiz 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.25

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 5.335 98 247.694 114


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Rusland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.26

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Frosset 159 598 4.044 340

Anden fisk Frosset 65 101 4.059 218

Ialt 224 246 8.102 265

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 2.267 312 57.525 320

Anden

ferskvandsfisk 3 867 47 999

Ialt 2.270 313 57.573 320

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 10 66 912 66

Rejer 24.344 144 312.783 127

Andre bløddyr 235 116 6.877 87

Ialt 24.588 142 320.572 124

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 20 29 68 13

Ialt 20 29 68 13

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Frosset 7 112 380 112

Torsk Frosset 8 121 384 122

Kuller Frosset 3 90 152 89

Anden torskefisk Frosset 10 124 338 128

Anden fisk Fersk 19 226 239 90

Frosset 272 164 4.303 126

Ialt 319 168 5.796 128

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Andet Røget 2 32 157 32

Ialt 2 32 157 32


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Rusland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.26

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Kaviar og anden

rogn 0 23 6 22

Fiskefilet Panerede 415 100 12.878 118

Færdigretter m.v. 3 29 126 29

Andre fiskevarer 565 112 7.472 118

Rejer 424 119 14.747 118

Muslinger 54 47 1.423 54

Andre krebs- og

bløddyr 23 203 1.051 180

Ialt 1.484 105 37.703 113

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 1.207 58 10.856 82

Solubles 65 3 307 2

Affald 98 5 251 2

Ialt 1.369 66 11.414 86

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 30.276 139 441.385 133


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til USA 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.27

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Fersk 2 128 294 186

Frosset 21 999 763 482

Anden fisk Fersk 0 2 3 4

Frosset 4 215 394 474

Ialt 27 846 1.454 603

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 0 1 0

Rejer 51 84 688 85

Andre krebsdyr 496 175 22.693 251

Andre bløddyr 0 0 70 1

Ialt 548 159 23.452 238

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden torskefisk Frosset 18 94 334 158

Anden fisk Fersk 158 338 8.641 357

Frosset 72 37 2.328 20

Ialt 248 29 11.303 33

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Saltet/tørret 26 181 561 194

Laks Røget 24 162 1.726 149

Ål Røget 0 21 1 23

Andet Røget 0 100 8 104

Ialt 50 171 2.296 158

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 3 157 98 144

Konserveret 1 66 27 78

Makrel 36 150 1.201 140

Kaviar og anden

rogn 11 999 557 1.003

Andre fiskevarer 51 999 2.632 999

Rejer 153 105 4.959 99

Muslinger 5 34 96 24

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til USA 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.27

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Andre krebs- og

bløddyr 81 524 3.865 949

Ialt 340 179 13.435 207

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskeolie 2 26 182 52

Solubles 41 323 851 152

Affald 24 56 62 115

Ialt 67 76 1.095 95

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 1.280 81 53.035 98


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Kina 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.28

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Frosset 6.241 174 139.406 174

Torsk Fersk 980 491 18.933 473

Frosset 1.863 265 40.782 324

Kuller Frosset 101 379 1.969 506

Sej Frosset 96 999 831 999

Anden fisk Frosset 248 118 3.939 157

Ialt 9.528 196 205.860 200

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 57 277 821 112

Ialt 57 277 821 112

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Rejer 6.437 67 96.980 77

Andre krebsdyr 152 55 7.744 88

Ialt 6.589 66 104.724 77

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Frosset 534 37 9.352 52

Ialt 534 36 9.352 52

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet/tørret 125 8 2.684 15

Ialt 125 8 2.684 15

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Andre fiskevarer 7 0 324 2

Andre krebs- og

bløddyr 0 14 16 11

Ialt 8 279 340 230


Fiskemel, olie m.v.

Samlede eksport til Kina 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.28

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskeolie 86 84 8.443 79

Ialt 86 84 8.443 79

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 16.926 103 332.224 124


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Japan 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.29

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Frosset 981 228 24.067 152

Anden fisk Frosset 100 82 4.070 30

Ialt 1.080 137 28.137 69

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 328 351 14.589 810

Ialt 328 179 14.589 397

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 7 258 541 356

Rejer 1.510 75 30.063 64

Andre krebsdyr 60 185 2.442 250

Ialt 1.577 77 33.046 69

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Frosset 23 8 2.609 71

Ialt 23 8 2.609 71

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Saltet/tørret 269 71 5.755 56

Ialt 269 71 5.755 56

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Kaviar og anden

rogn 95 999 9.444 999

Andre fiskevarer 8 444 238 319

Rejer 101 187 4.006 185

Andre krebs- og

bløddyr 0 1 14 1

Ialt 204 343 13.702 480


Fiskemel, olie m.v.

Samlede eksport til Japan 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 3.29

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskeolie 1.479 80 5.828 76

Ialt 1.479 16 5.828 9

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 4.960 38 103.664 60


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Frankrig 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.01

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Fersk 4 151 252 88

Torsk Fersk 26 142 561 141

Kuller Fersk 8 304 127 421

Sej Fersk 617 448 4.868 498

Anden torskefisk Fersk 14 292 251 269

Makrel Fersk 0 28 1 69

Anden fisk Fersk 26 143 796 168

Frosset 7 12 145 13

Ialt 702 240 7.001 159

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 247 49 4.830 65

Ål 128 93 15.323 91

Anden

ferskvandsfisk 18 489 479 365

Ialt 393 61 20.632 85

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 4 32 975 32

Rejer 20 118 1.415 112

Andre krebsdyr 5 380 287 568

Muslinger 18 96 111 202

Andre bløddyr 29 50 1.983 61

Ialt 76 70 4.771 62

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Fersk 1 12 49 27

Sej Fersk 1 68 21 102

Frosset 19 96 450 272

Anden torskefisk Fersk 0 0 3 2

Frosset 2 61 41 61

Anden fisk Fersk 2.355 94 60.840 88

Frosset 377 103 10.840 113

Ialt 2.755 95 72.244 91


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Frankrig 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.01

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet/tørret 0 0 2 16

Laks Røget 1 11 57 20

Ialt 1 3 59 7

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Makrel 7 999 434 999

Sardin 3 471 211 763

Kaviar og anden

rogn 0 147 1.942 1.075

Færdigretter m.v. 0 1 1 16

Andre fiskevarer 141 59 3.010 68

Rejer 0 0 57 1

Muslinger 0 0 3 0

Andre krebs- og

bløddyr 32 164 1.830 163

Ialt 184 71 7.489 133

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 143 85 1.487 90

Fiskeolie 2 1 479 29

Affald 3.888 185 8.535 404

Ialt 4.032 178 10.501 278

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 8.143 125 122.696 98


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Belgien og Lux. 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.02

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Fersk 53 238 977 146

Torsk Fersk 17 587 456 744

Kuller Fersk 3 742 38 997

Anden torskefisk Fersk 0 18 5 33

Anden fisk Fersk 4 261 348 748

Frosset 3 22 71 18

Ialt 80 182 1.896 159

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 3 7 115 10

Ål 13 832 935 992

Anden

ferskvandsfisk 1 75 26 27

Ialt 17 44 1.076 85

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 9 999 861 999

Rejer 232 112 11.035 113

Andre krebsdyr 10 381 389 458

Muslinger 2 260 49 341

Andre bløddyr 71 108 2.678 126

Ialt 325 118 15.011 124

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 29 86 86 92

Ialt 29 86 86 92

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Frosset 6 15 237 16

Torsk Fersk 33 45 2.616 43

Frosset 0 0 15 0

Sej Fersk 0 0 5 0

Anden torskefisk Frosset 58 127 1.049 168

Anden fisk Fersk 60 47 2.141 43

Frosset 206 78 5.940 86

63 24 1.647 24

Ialt 426 77 13.650 68


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Belgien og Lux. 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.02

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Andet Røget 9 813 672 901

Ialt 9 198 672 658

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskefilet Panerede 1 25 37 36

Andre fiskevarer 23 106 408 113

Rejer 110 161 4.345 142

Muslinger 96 999 1.813 999

Andre krebs- og

bløddyr 375 101 16.503 126

Ialt 605 130 23.106 139

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 1.491 105 55.496 108


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Holland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.03

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 2.517 50 5.640 45

Fladfisk Fersk 76 32 2.214 53

Frosset 62 94 2.986 87

Torsk Fersk 18 77 504 118

Frosset 2.465 97 78.716 132

Sej Frosset 11 172 20 35

Anden torskefisk Frosset 0 251 6 272

Makrel Frosset 102 708 660 634

Anden fisk Fersk 189 77 8.980 131

Frosset 342 138 4.020 165

Ialt 5.782 68 103.746 115

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 8 5 256 6

Ål 126 107 8.314 96

Anden

ferskvandsfisk 21 169 621 143

Ialt 155 55 9.191 69

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Rejer 2.512 146 61.426 196

Andre krebsdyr 2 106 187 106

Muslinger 50 50 3.212 149

Andre bløddyr 64 71 1.309 68

Ialt 2.627 137 66.134 183

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 157 75 458 107

Ialt 157 75 458 107

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Frosset 0 80 1 121

Fladfisk Frosset 380 83 13.088 79

(Continued)


Filet

Samlede import fra Holland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.03

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Fersk 4 999 70 368

Frosset 9 40 306 42

Kuller Frosset 8 999 246 999

Sej Frosset 6 28 112 26

Anden torskefisk Fersk 0 0 0 0

Frosset 79 170 1.492 165

Anden fisk Fersk 264 100 11.447 102

Frosset 349 91 11.810 122

15 4 461 5

Ialt 1.115 93 39.030 99

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet/tørret 2 119 78 89

Anden fisk Saltet/tørret 67 137 504 143

Laks Røget 1 51 49 649

Ål Røget 14 587 1.153 706

Andet Røget 124 206 6.507 206

Ialt 208 181 8.292 220

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Konserveret 2 17 51 33

Fiskefilet Panerede 710 137 15.078 123

Færdigretter m.v. 224 108 4.831 122

Andre fiskevarer 48 41 1.425 27

Rejer 31 217 1.210 188

Muslinger 34 203 649 190

Andre krebs- og

bløddyr 28 156 1.446 211

Ialt 1.077 119 24.690 105

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 2 0 44 0

Fiskeolie 146 119 37.296 170

Fiskeleverolie 11 44 592 292

Solubles 9 75 595 145

Affald 6.240 87 7.392 99

Ialt 6.407 87 45.919 153


Samlede import fra Holland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.03

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 17.528 85 297.461 126


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Tyskland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.04

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 6.272 79 15.991 85

Frosset 3 206 18 212

Fladfisk Fersk 493 151 6.211 142

Frosset 71 127 911 45

Torsk Fersk 1.588 102 37.956 101

Frosset 1.113 118 27.475 121

Kuller Fersk 412 129 5.335 131

Sej Fersk 4.612 87 35.205 93

Frosset 1 0 15 0

Anden torskefisk Fersk 362 203 6.116 189

Frosset 6 549 140 553

Makrel Fersk 6 34 166 106

Frosset 59 54 649 42

Anden fisk Fersk 468 73 5.429 139

Frosset 49 51 1.129 65

Ialt 15.513 89 142.746 104

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 526 108 11.491 119

Ål 102 144 7.278 148

Anden

ferskvandsfisk 44 205 1.480 182

Ialt 672 116 20.250 131

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 15 37 1.281 35

Rejer 595 94 17.097 111

Andre krebsdyr 10 114 414 111

Muslinger 2 31 25 54

Andre bløddyr 60 108 1.550 93

Ialt 682 92 20.367 96

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 22.754 183 14.751 194

Ialt 22.754 183 14.751 194


Filet

Samlede import fra Tyskland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.04

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 499 999 1.056 276

Frosset 24 46 188 59

Fladfisk Frosset 3 101 73 46

Torsk Fersk 13 151 630 143

Frosset 564 120 23.515 124

Kuller Frosset 6 63 219 71

Sej Fersk 74 102 1.607 144

Frosset 152 65 3.126 86

Anden torskefisk Frosset 239 77 4.554 86

Anden fisk Fersk 513 113 18.393 98

Frosset 926 102 31.675 103

3 0 86 0

Ialt 3.016 118 85.122 106

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Saltet/tørret 87 729 1.190 409

Laks Røget 59 36 3.178 88

Ål Røget 8 24 581 20

Andet Røget 45 107 3.016 124

Ialt 199 80 7.966 87

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 64 52 818 48

Konserveret 252 367 5.043 299

Makrel 38 92 1.152 93

Sardin 9 86 152 70

Kaviar og anden

rogn 4 2 507 198

Fiskefilet Panerede 172 81 3.169 86

Færdigretter m.v. 1.268 121 29.037 117

Andre fiskevarer 900 94 26.477 123

Rejer 244 130 9.206 165

Muslinger 524 142 11.268 140

Andre krebs- og

bløddyr 31 160 1.230 158

Ialt 3.505 93 88.060 126


Fiskemel, olie m.v.

Samlede import fra Tyskland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.04

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 45.267 93 312.147 112

Fiskeolie 521 49 5.536 25

Solubles 2.112 118 3.471 104

Affald 4.087 104 3.838 105

Ialt 51.987 93 324.991 105

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 98.328 105 704.253 108


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra UK 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.05

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 5.499 999 12.864 999

Fladfisk Fersk 69 252 846 174

Frosset 18 87 459 82

Torsk Fersk 58 93 1.759 133

Kuller Fersk 68 123 836 139

Sej Fersk 988 107 7.925 120

Anden torskefisk Fersk 31 110 480 115

Makrel Fersk 665 13 11.094 22

Frosset 1.516 74 11.322 51

Anden fisk Fersk 27 143 1.412 170

Frosset 197 91 4.353 184

Ialt 9.137 102 53.350 60

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 346 97 6.664 78

Ål 153 999 12.653 267

Anden

ferskvandsfisk 2 124 16 0

Ialt 501 139 19.334 145

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 74 53 5.740 62

Rejer 438 136 23.340 135

Andre krebsdyr 2 90 191 58

Muslinger 0 1 4 5

Andre bløddyr 116 139 7.614 112

Ialt 631 113 36.887 109

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 3.903 62 2.779 48

Ialt 3.903 62 2.779 48


Filet

Samlede import fra UK 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.05

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 20 0 219 4

Frosset 41 27 236 14

Fladfisk Frosset 49 33 795 46

Torsk Frosset 119 87 4.440 106

Kuller Frosset 74 442 3.826 744

Anden torskefisk Frosset 26 25 1.401 76

Anden fisk Fersk 18 999 551 796

Frosset 542 111 12.998 116

Ialt 889 99 24.467 125

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Saltet/tørret 98 56 2.178 54

Laks Røget 38 120 1.228 80

Andet Røget 13 451 863 570

Ialt 149 71 4.270 75

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 24 171 320 191

Makrel 120 439 3.270 388

Sardin 41 96 1.036 99

Fiskefilet Panerede 20 118 1.170 455

Færdigretter m.v. 3 229 78 229

Andre fiskevarer 415 106 8.867 107

Rejer 1.461 143 46.262 138

Muslinger 44 185 1.752 120

Andre krebs- og

bløddyr 13 29 629 33

Ialt 2.140 135 63.386 133

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 487 41 3.305 45

Fiskeolie 7.704 254 67.430 191

Fiskeleverolie 1 22 27 10

Affald 20 9 21 4

Ialt 8.212 185 70.781 163


Samlede import fra UK 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.05

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 25.562 109 275.255 106


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Spanien 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.06

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Fersk 7 88 198 72

Frosset 21 19 624 41

Torsk Fersk 13 105 450 108

Sej Fersk 0 32 6 41

Anden torskefisk Fersk 4 36 107 31

Frosset 60 999 517 480

Makrel Fersk 165 70 1.438 72

Anden fisk Fersk 15 4 261 4

Frosset 295 86 2.626 70

Ialt 579 52 6.226 41

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 182 46 3.638 46

Anden

ferskvandsfisk 3 121 67 223

Ialt 186 46 3.705 44

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Rejer 8 2 55 1

Andre krebsdyr 9 42 687 27

Muslinger 1 4 18 1

Andre bløddyr 139 181 2.350 118

Ialt 157 159 3.110 68

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 0 0 3 0

Ialt 0 0 3 0

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Fersk 2 58 112 66

Sej Fersk 0 0 0 0

Anden torskefisk Frosset 67 162 1.852 199

Anden fisk Fersk 0 32 18 30

Frosset 229 64 6.912 73

Ialt 298 70 8.896 78


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Spanien 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.06

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Saltet/tørret 4 999 145 999

Laks Røget 6 71 649 109

Ialt 9 115 794 130

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Konserveret 1 10 104 17

Sardin 4 999 121 999

Færdigretter m.v. 0 82 18 158

Andre fiskevarer 66 65 2.259 61

Rejer 74 96 1.865 83

Muslinger 34 21 709 26

Andre krebs- og

bløddyr 330 87 5.955 86

Ialt 509 71 11.031 70

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Affald 215 400 426 504

Ialt 215 400 426 504

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 1.953 69 34.191 61


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Portugal 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.07

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Frosset 21 48 376 36

Ialt 21 32 376 34

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Rejer 26 32 393 41

Ialt 26 32 393 40

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet/tørret 447 64 23.077 84

Anden fisk Saltet/tørret 32 35 1.020 44

Ialt 480 60 24.097 81

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sardin 42 126 1.097 115

Færdigretter m.v. 4 95 153 103

Andre fiskevarer 0 70 44 145

Ialt 46 122 1.294 114

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 573 57 26.159 77


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Sverige 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.08

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 24.396 123 66.273 116

Frosset 2.110 999 5.655 999

Fladfisk Fersk 193 108 6.406 135

Frosset 21 999 625 999

Torsk Fersk 3.545 94 60.207 107

Frosset 21 4 334 3

Kuller Fersk 197 171 3.291 213

Frosset 2 1 20 1

Sej Fersk 507 93 4.291 95

Frosset 1 999 6 999

Anden torskefisk Fersk 75 58 1.532 94

Makrel Fersk 6 10 91 24

Frosset 1 999 11 999

Anden fisk Fersk 33.366 108 50.506 130

Frosset 98 213 1.374 129

Ialt 64.539 115 200.620 113

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 3.111 142 81.590 131

Ål 195 92 10.131 89

Anden

ferskvandsfisk 504 86 18.625 89

Ialt 3.810 127 110.346 117

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 487 117 37.693 114

Rejer 9 126 477 110

Andre krebsdyr 1 51 152 63

Muslinger 4 259 51 453

Andre bløddyr 39 92 1.419 88

Ialt 540 115 39.792 113

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 104.749 87 110.712 85

Ialt 104.749 87 110.712 85


Filet

Samlede import fra Sverige 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.08

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 0 0 5 0

Frosset 2 97 34 168

Fladfisk Frosset 128 999 202 999

Torsk Fersk 596 131 28.245 145

Frosset 95 87 3.939 92

Kuller Frosset 9 8 254 6

Sej Fersk 31 196 675 181

Frosset 34 161 979 169

Anden torskefisk Frosset 11 177 360 254

Anden fisk Fersk 251 62 11.522 61

Frosset 146 54 7.226 92

1 0 19 0

Ialt 1.303 101 53.460 103

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet/tørret 2 197 91 197

Anden fisk Saltet/tørret 6 20 235 16

Laks Røget 132 140 10.216 158

Ål Røget 12 45 1.091 43

Ialt 152 99 11.634 110

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 431 170 2.833 107

Konserveret 1.086 88 21.675 90

Makrel 87 111 3.451 119

Sardin 1 999 49 999

Kaviar og anden

rogn 39 242 1.908 217

Fiskefilet Panerede 95 93 2.575 90

Færdigretter m.v. 138 116 3.967 113

Andre fiskevarer 295 68 10.135 83

Rejer 172 94 8.000 118

Muslinger 0 189 9 128

Andre krebs- og

bløddyr 20 68 579 37

Ialt 2.365 96 55.182 94


Fiskemel, olie m.v.

Samlede import fra Sverige 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.08

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskeolie 14 64 2.021 83

Solubles 2 259 120 220

Affald 29.284 129 43.588 158

Ialt 29.300 129 45.728 151

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 206.757 100 627.473 107


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Polen 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.09

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 2 15 6 14

Fladfisk Fersk 9 36 157 22

Torsk Fersk 133 117 1.679 115

Makrel Frosset 12 999 105 999

Anden fisk Fersk 534 999 5.794 999

Frosset 396 57 8.225 83

Ialt 1.085 120 15.965 119

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 94 139 3.260 176

Ål 37 55 2.751 148

Anden

ferskvandsfisk 8 999 474 999

Ialt 139 206 6.485 348

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 0 3 0

Rejer 0 227 22 182

Andre bløddyr 1 310 26 488

Ialt 1 282 51 291

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 21.207 118 21.543 148

Ialt 21.207 118 21.543 148

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 14 73 103 87

Frosset 3 14 27 23

Fladfisk Frosset 771 72 17.776 81

Torsk Fersk 1.226 680 6.988 99

Frosset 2.030 137 52.417 210

Kuller Frosset 135 274 4.880 406

Sej Fersk 2 3 25 2

Frosset 21 412 413 874

Anden torskefisk Frosset 17 65 301 84

(Continued)


Filet

Samlede import fra Polen 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.09

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Fersk 87 345 2.295 314

Frosset 183 38 5.675 46

Ialt 4.488 135 90.901 132

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Saltet/tørret 10 999 106 712

Laks Røget 363 45 18.597 37

Ål Røget 90 11 6.558 13

Andet Røget 9 4 773 5

Ialt 473 46 26.035 40

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 182 157 2.149 145

Konserveret 109 71 1.579 76

Fiskefilet Panerede 433 152 9.008 127

Andre fiskevarer 112 58 4.015 42

Rejer 2 27 75 18

Muslinger 0 1 1 0

Andre krebs- og

bløddyr 0 100 1 135

Ialt 838 111 16.829 81

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Affald 6.685 123 3.309 59

Ialt 6.685 123 3.309 59

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 34.916 118 181.117 96


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Estland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.10

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Fersk 4 42 15 9

Torsk Fersk 397 165 3.936 143

Anden torskefisk Fersk 1 999 6 852

Anden fisk Fersk 55 168 863 207

Ialt 457 151 4.820 133

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 4 1 150 4

Ål 0 8 19 8

Anden

ferskvandsfisk 99 54 8.037 122

Ialt 103 56 8.206 120

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 1.827 999 1.764 999

Ialt 1.827 999 1.764 999

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Fersk 0 19 12 94

Sej Frosset 6 688 165 999

Anden fisk Fersk 171 54 12.292 56

Frosset 95 65 4.770 77

Ialt 271 59 17.240 61

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet/tørret 0 179 19 178

Ialt 0 16 19 13

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 3 109 41 28

Konserveret 43 59 1.021 80

Andre fiskevarer 18 38 912 45

Ialt 64 53 1.974 60


Fiskemel, olie m.v.

Samlede import fra Estland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.10

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Affald 137 999 201 231

Ialt 137 999 201 231

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 2.860 263 34.224 81


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Letland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.11

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Fersk 7 73 23 94

Torsk Fersk 468 64 6.103 72

Anden torskefisk Fersk 1 4 12 6

Anden fisk Fersk 65 77 873 84

Ialt 541 63 7.011 72

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 4 999 197 999

Ialt 4 999 197 999

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 3.761 759 3.820 999

Ialt 3.761 759 3.820 999

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Frosset 60 36 2.131 41

Anden fisk Fersk 7 56 320 57

Ialt 66 36 2.451 42

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks Røget 163 93 11.514 100

Ialt 163 92 11.514 99

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 4.536 264 24.993 91


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Litauen 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.12

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Fersk 0 217 1 172

Torsk Fersk 288 247 3.324 233

Frosset 10 8 323 23

Sej Frosset 2 48 42 78

Anden fisk Fersk 17 111 226 109

Ialt 318 233 3.916 232

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 1.856 34 1.931 35

Ialt 1.856 34 1.931 35

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Frosset 377 62 5.515 46

Kuller Frosset 1 0 30 0

Sej Frosset 36 29 687 38

Anden fisk Frosset 6 122 191 107

Ialt 420 57 6.423 46

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks Røget 77 87 5.210 84

Ialt 77 87 5.210 84

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 2.671 42 17.480 62


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra EU 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.13

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 39.302 118 101.501 113

Frosset 2.114 999 5.678 999

Fladfisk Fersk 923 109 17.399 109

Frosset 194 67 5.610 67

Torsk Fersk 6.829 97 121.433 106

Frosset 3.609 89 106.847 113

Kuller Fersk 688 140 9.637 154

Frosset 2 1 20 1

Sej Fersk 6.724 97 52.295 105

Frosset 14 66 83 100

Anden torskefisk Fersk 502 130 9.007 152

Frosset 66 999 663 490

Makrel Fersk 3.328 47 45.068 58

Frosset 2.649 87 22.748 68

Anden fisk Fersk 39.186 121 85.163 137

Frosset 1.419 74 23.105 92

Ialt 107.549 110 606.258 103

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 5.876 111 146.611 105

Ål 760 135 57.879 120

Anden

ferskvandsfisk 776 85 31.870 101

Ialt 7.413 109 236.359 108

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 594 95 47.096 93

Rejer 3.849 128 115.822 150

Andre krebsdyr 39 82 2.310 58

Muslinger 95 62 3.742 148

Andre bløddyr 543 110 19.632 98

Ialt 5.119 119 188.602 122

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 168.606 101 168.636 98

Ialt 168.606 101 168.636 98


Filet

Samlede import fra EU 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.13

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Fersk 557 671 2.087 299

Frosset 108 48 873 40

Fladfisk Frosset 1.342 85 32.318 80

Torsk Fersk 1.892 259 39.430 118

Frosset 3.449 114 101.061 142

Kuller Frosset 232 307 9.455 465

Sej Fersk 108 120 2.336 155

Frosset 277 64 5.989 89

Anden torskefisk Fersk 0 0 3 1

Frosset 521 88 11.941 117

Anden fisk Fersk 3.907 90 127.699 82

Frosset 3.285 82 106.693 93

82 2 2.213 2

Ialt 15.758 104 442.098 100

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet/tørret 611 87 32.335 117

Anden fisk Saltet/tørret 305 84 5.466 65

Laks Røget 892 61 54.315 63

Ål Røget 124 202 9.383 169

Andet Røget 207 59 12.315 58

Ialt 2.138 73 113.814 76

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 703 139 6.163 103

Konserveret 1.494 96 29.524 101

Makrel 252 171 8.307 166

Sardin 100 114 2.673 118

Kaviar og anden

rogn 45 167 6.030 1.109

Fiskefilet Panerede 1.437 127 31.363 120

Færdigretter m.v. 1.642 119 38.220 117

Andre fiskevarer 2.034 80 58.366 84

Rejer 2.119 135 72.195 137

Muslinger 851 120 18.298 120

Andre krebs- og

bløddyr 835 94 28.477 108

Ialt 11.512 102 299.615 112


Fiskemel, olie m.v.

Samlede import fra EU 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.13

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 46.539 89 321.410 107

Fiskeolie 8.387 197 112.761 137

Fiskeleverolie 12 35 619 112

Solubles 2.122 117 4.186 110

Affald 54.030 125 71.621 146

Ialt 111.090 109 510.597 117

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 429.185 105 2.565.979 106


Hel saltvandsfisk

Samlede mængde import fra 3.lande 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.14

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 39.807 96 112.359 92

Fladfisk Fersk 515 136 14.599 136

Frosset 13.397 121 255.860 110

Torsk Fersk 2.810 98 81.266 109

Frosset 8.797 97 187.370 103

Kuller Fersk 1.198 85 20.179 107

Frosset 156 56 2.715 57

Sej Fersk 2.995 68 25.488 79

Frosset 78 162 1.247 225

Anden torskefisk Fersk 497 105 9.022 106

Frosset 6 11 65 13

Makrel Fersk 231 89 3.856 77

Frosset 1 0 23 1

Anden fisk Fersk 2.027 100 64.742 99

Frosset 1.492 99 29.223 108

Ialt 74.005 98 808.012 103

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 35.272 113 892.581 90

Ål 174 175 9.472 175

Anden

ferskvandsfisk 126 80 11.357 93

Ialt 35.571 113 913.410 91

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 194 45 20.608 51

Rejer 63.129 92 799.835 95

Andre krebsdyr 957 126 35.297 132

Muslinger 42 19 593 53

Andre bløddyr 2.306 126 68.432 98

Ialt 66.627 93 924.765 94

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 121.307 117 191.010 152

Ialt 121.307 117 191.010 152


Filet

Samlede mængde import fra 3.lande 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.14

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Frosset 140 115 1.083 98

Fladfisk Frosset 24 999 614 886

Torsk Fersk 618 69 48.659 75

Frosset 3.661 95 121.790 106

Kuller Frosset 202 57 4.839 67

Sej Fersk 382 96 8.713 102

Frosset 6.642 76 137.121 88

Anden torskefisk Fersk 20 111 1.063 170

Frosset 3.306 115 56.979 114

Anden fisk Fersk 850 79 39.442 71

Frosset 16.221 94 474.372 91

3 0 47 0

Ialt 32.068 90 894.722 91

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet 454 50 17.403 53

Saltet/tørret 994 115 52.471 118

Anden fisk Saltet/tørret 2.318 128 68.490 109

Laks Røget 20 204 1.606 159

Andet Røget 85 194 4.276 271

Tang og andre

alger 5.272 114 28.468 118

Ialt 9.142 111 172.714 104

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 1.066 49 16.148 50

Konserveret 18 136 487 141

Makrel 22 217 976 164

Sardin 17 600 290 250

Kaviar og anden

rogn 460 745 16.879 431

Fiskefilet Panerede 242 60 6.900 78

Færdigretter m.v. 253 121 3.551 118

Andre fiskevarer 4.873 94 85.453 103

Rejer 26.394 111 845.181 116

Muslinger 1.810 129 26.707 118

Andre krebs- og

bløddyr 1.635 48 64.770 43

Ialt 36.789 99 1.067.343 102


Fiskemel, olie m.v.

Samlede mængde import fra 3.lande 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.14

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 63.147 120 498.270 144

Fiskeolie 78.563 121 335.919 117

Fiskeleverolie 2.040 107 7.808 177

Solubles 137 65 1.246 78

Affald 68.938 100 69.678 110

Ialt 212.825 113 912.920 130

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 588.334 107 5.884.897 101


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Færøerne 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.15

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 183 17 591 19

Fladfisk Fersk 29 199 1.400 241

Frosset 9 11 358 18

Torsk Fersk 10 55 277 69

Kuller Fersk 9 37 143 52

Sej Fersk 1.199 102 10.647 126

Frosset 4 32 79 45

Anden torskefisk Fersk 19 197 302 241

Frosset 0 0 0 0

Anden fisk Fersk 490 97 28.592 95

Frosset 125 134 6.596 139

Ialt 2.076 69 48.986 98

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 828 212 20.502 143

Ialt 828 212 20.502 143

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 30 97 4.416 93

Rejer 359 29 10.899 50

Andre bløddyr 10 43 656 36

Ialt 398 30 15.971 57

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 229 8 574 12

Ialt 229 8 574 12

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Frosset 1 119 51 135

Torsk Fersk 2 162 75 80

Frosset 35 153 1.777 471

Kuller Frosset 90 41 1.297 31

Sej Fersk 275 101 6.178 108

Frosset 6.249 75 130.372 89

Anden torskefisk Frosset 4 34 133 33

(Continued)


Filet

Samlede import fra Færøerne 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.15

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Fersk 140 57 8.691 72

Frosset 1.489 110 71.632 105

Ialt 8.285 79 220.207 92

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet 293 49 14.172 54

Saltet/tørret 927 111 50.426 117

Anden fisk Saltet/tørret 1.498 105 50.676 100

Ialt 2.719 95 115.274 96

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskefilet Panerede 44 17 1.125 19

Færdigretter m.v. 1 1 46 1

Andre fiskevarer 60 945 1.499 949

Rejer 9 1 275 2

Ialt 115 13 2.946 13

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 10.898 217 90.601 226

Fiskeolie 0 87 2 136

Affald 17.282 96 24.718 125

Ialt 28.181 122 115.321 193

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 42.830 95 539.780 100


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Norge 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.16

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Fersk 39.624 98 111.768 94

Fladfisk Fersk 396 121 11.336 126

Frosset 448 52 11.132 43

Torsk Fersk 2.733 100 79.080 111

Frosset 617 67 17.148 82

Kuller Fersk 1.178 86 19.899 108

Frosset 6 2 170 4

Sej Fersk 1.718 71 14.296 76

Frosset 20 64 155 57

Anden torskefisk Fersk 473 105 8.652 105

Frosset 6 85 65 83

Makrel Fersk 231 89 3.856 78

Frosset 1 50 23 127

Anden fisk Fersk 1.079 98 26.812 104

Frosset 280 64 5.188 72

Ialt 48.811 94 309.580 93

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 33.306 114 847.305 90

Ål 60 63 2.987 65

Anden

ferskvandsfisk 8 25 587 57

Ialt 33.374 114 850.880 90

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 72 133 6.030 127

Rejer 1.023 68 40.335 78

Andre krebsdyr 11 315 1.211 322

Muslinger 4 2 34 3

Andre bløddyr 27 90 894 89

Ialt 1.137 63 48.504 83

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 119.009 120 182.624 157

Ialt 119.009 120 182.624 157


Filet

Samlede import fra Norge 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.16

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild (incl. skåret) Frosset 140 160 1.083 123

Torsk Fersk 608 68 48.306 75

Frosset 177 79 4.802 65

Kuller Frosset 32 395 993 389

Sej Fersk 106 85 2.535 89

Frosset 3 64 77 74

Anden torskefisk Fersk 0 0 4 1

Anden fisk Fersk 538 69 24.633 60

Frosset 524 96 16.426 62

Ialt 2.129 79 98.859 68

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet 0 0 18 0

Saltet/tørret 8 410 371 387

Anden fisk Saltet/tørret 81 65 1.401 37

Laks Røget 20 218 1.592 195

Andet Røget 2 175 122 196

Ialt 111 81 3.504 74

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 557 29 6.891 25

Konserveret 17 137 487 142

Makrel 12 120 749 126

Sardin 1 56 50 56

Kaviar og anden

rogn 6 338 605 216

Fiskefilet Panerede 60 75 1.619 93

Færdigretter m.v. 1 18 64 33

Andre fiskevarer 39 113 1.320 193

Rejer 38 28 1.950 39

Muslinger 2 2 51 1

Andre krebs- og

bløddyr 4 53 125 36

Ialt 738 33 13.910 37

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 4.072 58 33.651 72

Fiskeolie 8.580 303 38.713 382

Fiskeleverolie 1.986 105 6.144 177

Solubles 128 64 61 89

(Continued)


Fiskemel, olie m.v.

Samlede import fra Norge 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.16

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Affald 33.674 108 21.143 113

Ialt 48.439 112 99.711 126

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 253.748 110 1.607.573 93


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Island 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.17

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Fersk 86 341 1.769 224

Frosset 4 14 167 29

Torsk Fersk 45 257 1.496 472

Kuller Fersk 10 999 123 999

Sej Fersk 40 671 318 593

Anden torskefisk Fersk 2 67 25 143

Anden fisk Fersk 433 115 8.030 113

Frosset 239 129 6.771 156

Ialt 859 133 18.698 140

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 253 40 6.695 34

Ialt 253 40 6.695 34

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 12 6 859 5

Rejer 233 38 2.855 25

Andre bløddyr 0 0 12 0

Ialt 245 30 3.727 13

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 111 571 178 41

Ialt 111 571 178 41

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Fersk 0 999 28 999

Frosset 357 110 6.782 128

Kuller Frosset 20 34 442 44

Sej Frosset 192 77 3.326 81

Anden fisk Fersk 16 101 856 111

Frosset 154 541 2.078 173

Ialt 739 108 13.512 108


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Island 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.17

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet/tørret 0 4 114 27

Anden fisk Saltet/tørret 31 242 931 544

Ialt 32 126 1.044 165

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Tilberedt 508 208 9.258 207

Kaviar og anden

rogn 164 137 4.872 92

Fiskefilet Panerede 1 0 12 0

Færdigretter m.v. 4 75 195 77

Andre fiskevarer 151 59 3.703 64

Rejer 1.368 107 45.761 121

Andre krebs- og

bløddyr 0 0 1 0

Ialt 2.196 115 63.803 119

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 39.793 148 314.218 170

Fiskeolie 5.006 232 22.983 170

Fiskeleverolie 54 318 1.660 177

Affald 17.983 91 23.816 95

Ialt 62.836 129 362.677 162

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 67.270 126 470.334 134


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Grønland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.18

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Fersk 3 38 73 24

Frosset 11.154 124 199.589 115

Torsk Fersk 21 133 413 113

Frosset 3.360 194 50.217 252

Kuller Fersk 1 20 13 18

Frosset 2 214 56 512

Sej Fersk 38 5 227 5

Frosset 38 5 893 19

Anden torskefisk Fersk 3 39 43 39

Anden fisk Fersk 1 22 40 23

Frosset 547 98 6.102 86

Ialt 15.170 125 257.666 125

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 4 57 65 63

Anden

ferskvandsfisk 0 0 1 1

Ialt 4 22 66 23

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Rejer 37.431 87 403.479 90

Andre krebsdyr 846 117 26.734 109

Andre bløddyr 298 109 19.368 75

Ialt 38.575 87 449.581 89

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 1 10 55 79

Ialt 1 10 55 79

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Fersk 3 18 67 95

Frosset 705 143 25.930 141

Kuller Frosset 13 3 515 3

Sej Frosset 180 91 2.980 82

Anden fisk Fersk 17 134 391 172

Frosset 2.651 79 84.133 106

Ialt 3.569 87 114.015 112


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Grønland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.18

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet 159 51 3.171 48

Saltet/tørret 45 223 1.218 243

Anden fisk Saltet/tørret 703 327 15.310 210

Ialt 906 166 19.699 137

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Kaviar og anden

rogn 252 134 9.048 126

Andre fiskevarer 0 0 0 0

Rejer 14.036 103 432.221 104

Ialt 14.288 104 441.268 105

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 72.514 97 1.282.350 103


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Rusland 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.19

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Fersk 1 37 12 32

Frosset 3 1 73 1

Torsk Frosset 2.065 105 48.042 133

Kuller Frosset 148 999 2.489 999

Sej Frosset 16 999 120 999

Anden fisk Fersk 10 75 197 97

Frosset 20 137 356 126

Ialt 2.262 95 51.290 106

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Andre krebsdyr 43 999 4.909 999

Andre bløddyr 31 999 2.532 999

Ialt 74 40 7.441 519

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Frosset 938 102 32.355 123

Kuller Frosset 4 7 152 9

Anden fisk Frosset 27 41 541 31

Ialt 970 98 33.048 118

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet 1 0 44 0

Ialt 1 0 44 0

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Kaviar og anden

rogn 0 0 22 0

Ialt 0 0 22 0

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 3.307 92 91.844 118


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra USA 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.20

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Frosset 2.576 58 67.305 64

Makrel Frosset 0 0 0 0

Anden fisk Fersk 1 1 54 12

Frosset 3 42 280 43

Ialt 2.580 57 67.639 64

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 176 45 3.202 43

Anden

ferskvandsfisk 0 53 27 44

Ialt 176 45 3.229 43

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 1 0 264 3

Rejer 246 139 5.508 98

Andre bløddyr 137 84 11.829 84

Ialt 384 113 17.601 89

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 0 100 1 19

Ialt 0 100 1 19

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Frosset 21 20 189 17

Anden torskefisk Frosset 2.137 107 39.395 107

Anden fisk Frosset 30 13 385 8

Ialt 2.189 93 39.970 94

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Kaviar og anden

rogn 0 0 1 0

Fiskefilet Panerede 66 999 2.838 999

Andre fiskevarer 1 114 13 105

Rejer 84 44 4.185 63

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra USA 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.20

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Andre krebs- og

bløddyr 0 0 0 0

Ialt 151 77 7.038 100

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskeolie 11.199 112 48.534 118

Fiskeleverolie 0 0 4 0

Solubles 10 102 1.184 108

Ialt 11.209 112 49.723 118

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 16.689 94 185.200 82


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Canada 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.21

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Fersk 0 19 8 12

Frosset 1.780 219 44.541 229

Anden fisk Frosset 4 377 333 999

Ialt 1.785 172 44.882 212

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 66 30 899 21

Anden

ferskvandsfisk 22 999 483 73

Ialt 88 39 1.382 28

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 79 74 9.008 79

Rejer 21.799 108 248.866 105

Muslinger 15 484 223 354

Andre bløddyr 14 160 768 61

Ialt 21.908 108 258.865 104

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Frosset 28 160 1.503 236

Anden fisk Fersk 11 717 502 215

Frosset 17 16 352 22

Ialt 56 43 2.356 95

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Kaviar og anden

rogn 19 13 1.276 31

Andre fiskevarer 0 24 2 35

Rejer 8.597 149 280.762 164

Ialt 8.617 146 282.040 161

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 32.453 118 589.526 130


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Chile 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.22

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Frosset 6 . 273 .

Ialt 6 . 273 .

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 639 288 13.911 272

Ialt 639 288 13.911 272

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Muslinger 22 999 335 999

Andre bløddyr 0 82 0 46

Ialt 22 999 335 999

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden torskefisk Fersk 9 47 534 70

Frosset 43 97 1.295 136

Anden fisk Fersk 88 197 3.066 321

Frosset 2.918 71 95.540 61

Ialt 3.059 73 100.435 64

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Rejer 19 18 1.055 18

Muslinger 1.676 127 25.021 119

Andre krebs- og

bløddyr 38 999 3.054 999

Ialt 1.733 122 29.130 107

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fiskemel 8.116 69 56.756 95

Ialt 8.116 69 56.756 95


Samlede import fra Chile 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.22

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 13.575 77 200.841 80


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Kina 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.23

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Frosset 14 . 233 .

Anden fisk Frosset 124 169 585 89

Ialt 137 152 819 97

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Laks og ørred 0 0 0 0

Ål 113 125 6.484 769

Anden

ferskvandsfisk 14 60 550 81

Ialt 128 539 7.035 999

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 0 0 0

Rejer 186 141 6.497 123

Andre krebsdyr 16 12 1.092 21

Andre bløddyr 171 129 2.023 98

Ialt 374 141 9.611 131

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 0 0 25 0

Ialt 0 0 25 0

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Fladfisk Frosset 23 9 563 8

Torsk Fersk 5 2 183 2

Frosset 1.364 81 46.792 87

Kuller Frosset 43 999 1.440 999

Sej Frosset 10 999 161 523

Anden torskefisk Frosset 962 138 13.475 134

Anden fisk Fersk 35 999 1.097 999

Frosset 3.570 109 82.813 94

Ialt 6.011 106 146.523 97


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Kina 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.23

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Torsk Saltet/tørret 14 0 342 0

Ialt 14 0 342 0

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Sild Konserveret 0 0 0 0

Kaviar og anden

rogn 0 0 0 0

Fiskefilet Panerede 5 0 145 0

Andre fiskevarer 78 97 1.098 131

Rejer 316 63 9.277 46

Andre krebs- og

bløddyr 1.396 43 56.698 39

Ialt 1.796 47 67.218 40

Fiskemel, olie m.v.

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Solubles 0 0 1 0

Ialt 0 0 1 0

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 8.460 85 231.574 70


Ferskvandsfisk

Samlede import fra Thailand 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.24

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden

ferskvandsfisk 11 224 614 104

Ialt 11 224 614 104

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Rejer 84 114 3.036 115

Andre bløddyr 717 105 13.757 103

Ialt 801 106 16.793 105

Industrifisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Industrifisk 1 12 32 11

Ialt 1 12 32 11

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Fersk 3 63 108 570

Frosset 197 73 3.913 76

Ialt 200 68 4.021 70

Saltet, tørret, røget

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Saltet/tørret 2 516 55 432

Andet Røget 0 24 1 7

Ialt 2 540 56 439

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Makrel 0 55 1 58

Sardin 4 999 54 999

Færdigretter m.v. 220 162 2.598 215

Andre fiskevarer 1.423 87 22.332 98

Rejer 548 313 22.870 291

Muslinger 131 176 1.618 136

Andre krebs- og

bløddyr 12 108 486 106

Ialt 2.337 115 49.959 149


Samlede import fra Thailand 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.24

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 3.353 108 71.474 127


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Indonesien 2007

Januar-August

Mængde i tons

Tabel 4.25

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Fersk 5 98 352 96

Frosset 10 28 117 20

Ialt 15 37 468 50

Ferskvandsfisk

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden

ferskvandsfisk 1 76 422 90

Ialt 1 76 422 90

Krebs og bløddyr

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 0 0 0

Rejer 41 72 2.270 74

Andre krebsdyr 0 999 4 999

Andre bløddyr 10 117 305 140

Ialt 52 78 2.579 78

Filet

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Anden fisk Fersk 0 0 25 1

Frosset 143 45 4.017 52

Ialt 144 45 4.042 52

Tilberedt eller konserveret

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Andre fiskevarer 48 999 626 999

Rejer 187 96 6.253 82

Ialt 234 113 6.880 88

Januar-August

Mængde i tons

Index 2007

(2006=100)

Januar-August

Værdi i 1000 kr.

Index 2007

(2006=100)

Ialt 445 71 14.391 71

More magazines by this user
Similar magazines