Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter juli 2010

webfd.fd.dk

Juli - Anmeldelse.fd.dk

FISKERIDIREKTORATET 21-10-2010

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med

fisk og fiskeprodukter juli 2010

Den samlede eksport og import:

Tabel nr.

1.01 Eksport i tons.

1.02 Eksport i 1000 kroner.

2.01 Import i tons.

2.02 Import i 1000 kroner.

Samhandel med enkelte lande:

Samlet eksport til:

Samlet import fra:

Tabel nr.

Tabel nr.

3.01 Frankrig 4.01 Frankrig

3.02 Belgien og Lux. 4.02 Belgien og Lux.

3.03 Holland 4.03 Holland

3.04 Tyskland 4.04 Tyskland

3.05 Italien 4.05 UK

3.06 UK 4.06 Spanien

3.07 Irland 4.07 Portugal

3.08 Grækenland 4.08 Sverige

3.09 Spanien 4.09 Polen

3.10 Portugal 4.10 Estland

3.11 Sverige 4.11 Letland

3.12 Finland 4.12 Litauen

3.13 Østrig 4.13 EU-lande i alt

3.14 Polen 4.14 Tredjelande i alt

3.15 Tjekkiet 4.15 Færøerne

3.16 Letland 4.16 Norge

3.17 Litauen 4.17 Island

3.18 Ungarn 4.18 Grønland

3.19 Cypern 4.19 Rusland

3.20 EU-lande i alt 4.20 USA

3.21 Tredjelande i alt 4.21 Canada

3.22 Færøerne 4.22 Chile

3.23 Norge 4.23 Kina

3.24 Island 4.24 Thailand

3.25 Schweiz 4.25 Indonesien

3.26 Rusland

3.27 USA

3.28 Kina

3.29 Japan


Anmærkning.

Ændringerne af brugstariffen for 1993 medførte, at den hidtil anvendte varegruppering i statistikken ikke kunne

videref¢res uden ændringer.

Væsentligste ændringer var, at et antal artsspecifikke brugstarifpositioner udgik, hvilket medførte, at følgende

varegrupper ikke længere kan specificeres:

I.B Damørred, æg og sættefisk.

III.A Filet af fladfisk, fersk.

- - af kuller, fersk.

- - af mørksej, fersk.

Indeksværdier på 999 og derover markeres som 999.

Der gøres opmærksom på, at tallene kommer fra Danmarks Statistik og derfor ikke er et produkt fra

Fiskeridirektoratet. Det skal desuden bemærkes, at tallene er foreløbige, da der sker opdateringer af data indtil et år

efter udgivelsen.

Nedenfor er listet den anvendte gruppering af brugstariffen 2010.

I.A. Hel saltvandsfisk

Sild Fersk 0302.40.00

Frosset 0303.51.00

Fladfisk Fersk 0302.21.10, 0302.21.30, 0302.21.90, 0302.22.00, 0302.23.00, 0302.29.10, 0302.29.90

Frosset 0303.31.10, 0303.31.30, 0303.31.90, 0303.32.00, 0303.33.00, 0303.39.10, 0303.39.30,

0303.39.70

Torsk Fersk 0302.50.10, 0302.50.90, 0302.69.35

Frosset 0303.52.10, 0303.52.30, 0303.52.90, 0303.79.41

Kuller Fersk 0302.62.00

Frosset 0303.72.00

Sej Fersk 0302.63.00

Frosset 0303.73.00

Anden torskefisk

Fersk 0302.69.41, 0302.69.45, 0302.69.51, 0302.69.66, 0302.69.67, 0302.69.68, 0302.69.69,

0302.69.82

Frosset 0303.78.11, 0303.78.12, 0303.78.13, 0303.78.19, 0303.78.90, 0303.79.45, 0303.79.51,

0303.79.55, 0303.79.83, 0303.79.85

Makrel Fersk 0302.64.00

Frosset 0303.74.30, 0303.74.90

Anden fisk

Fersk 0301.10.90, 0301.94.00, 0301.95.00, 0301.99.80, 0302.31.10, 0302.31.90, 0302.32.10,

0302.32.90, 0302.33.10, 0302.33.90, 0302.34.10, 0302.34.90, 0302.35.10, 0302.35.90,

0302.36.10, 0302.36.90, 0302.39.10, 0302.39.90, 0302.61.10, 0302.61.30, 0302.61.80,

0302.65.20, 0302.65.50, 0302.65.60, 0302.65.95, 0302.67.00, 0302.68.00, 0302.69.21,

0302.69.25, 0302.69.31, 0302.69.33, 0302.69.55, 0302.69.61, 0302.69.75, 0302.69.81,

0302.69.82, 0302.69.91, 0302.69.92, 0302.69.94, 0302.69.95, 0302.69.99, 0302.70.00

Frosset 0303.41.10, 0303.41.90, 0303.42.12, 0303.42.18, 0303.42.42, 0303.42.48, 0303.42.90,

0303.43.10, 0303.43.90, 0303.44.10, 0303.44.90, 0303.45.10, 0303.45.90, 0303.46.10,

0303.46.90, 0303.49.30, 0303.49.80, 0303.61.00, 0303.62.00, 0303.71.10, 0303.71.30,

0303.71.80, 0303.75.20, 0303.75.50, 0303.75.60, 0303.75.95, 0303.77.00, 0303.79.20,

0303.79.31, 0303.79.35, 0303.79.37, 0303.79.58, 0303.79.65, 0303.79.71, 0303.79.75,

0303.79.81, 0303.79.91, 0303.79.92, 0303.79.93, 0303.79.94, 0303.79.98, 0303.80.10,

0303.80.90

I.B. Ferskvandsfisk


Laks og ørred Fersk 0301.91.10, 0301.91.90, 0301.99.11, 0302.11.10, 0302.11.20, 0302.11.80, 0302.12.00

Frosset 0303.11.00, 0303.19.00, 0303.21.10, 0303.21.20, 0303.21.80, 0303.22.00

Ål Fersk 0301.92.00, 0302.66.00

Frosset 0303.76.00

Anden ferskvandsfisk

Fersk 0301.10.10, 0301.93.00, 0301.99.19, 0302.19.00, 0302.69.11, 0302.69.15, 0302.69.18

Frosset 0303.29.00, 0303.79.11, 0303.79.19

I.C. Krebs og bløddyr

Hummer og jomfruhummer

Fersk 0306.22.10

Frosset 0306.11.10, 0306.11.90, 0306.12.10, 0306.12.90, 0306.19.30, 0306.21.00, 0306.22.91,

0306.22.99, 0306.29.30

Rejer Frosset 0306.13.10, 0306.13.30, 0306.13.40, 0306.13.50, 0306.13.80

Saltet/tørret 0306.23.39, 0306.23.10, 0306.23.31, 0306.23.90

Andre krebsdyr

Frosset 0306.14.10, 0306.14.30, 0306.14.90, 0306.19.10, 0306.19.90, 0306.24.30, 0306.24.80,

0306.29.10, 0306.29.90

Muslinger 0307.31.10, 0307.39.10

Andre bløddyr Fersk 0307.41.99, 0307.51.00

Frosset 0307.49.01, 0307.49.11, 0307.49.18, 0307.49.31, 0307.49.33, 0307.49.35, 0307.49.38,

0307.49.59, 0307.49.71, 0307.49.91, 0307.49.99, 0307.59.10, 0307.59.90, 0307.99.11,

0307.99.13, 0307.99.15, 0307.99.18, 0307.10.10, 0307.10.90, 0307.21.00, 0307.29.10,

0307.29.90, 0307.31.90, 0307.39.90, 0307.41.10, 0307.41.91, 0307.49.51, 0307.91.00,

0307.99.90

II. Industrifisk

Industrifisk 0511.91.90

III.A. Filet

Fladfisk Frosset 0304.29.71, 0304.29.73, 0304.29.79, 0304.99.55

Torsk Fersk 0304.19.31

Frosset 0304.29.21, 0304.29.29, 0304.99.31, 0304.99.33, 0304.99.39

Kuller Frosset 0304.29.33, 0304.99.45

Sej Fersk 0304.19.33

Frosset 0304.29.31, 0304.99.41

Anden torskefisk

Frosset 0304.29.41, 0304.29.43, 0304.29.55, 0304.29.56, 0304.29.58, 0304.29.59, 0304.29.85,

0304.99.51, 0304.99.71, 0304.99.75

Makrel Frosset 0304.29.51, 0304.29.53

Anden fisk

Fersk 0304.11.10, 0304.11.90, 0304.12.10, 0304.12.90, 0304.19.01, 0304.19.03, 0304.19.18,

0304.19.35, 0304.19.39, 0304.19.91, 0304.19.99

Frosset 0304.21.00, 0304.22.00, 0304.29.01, 0304.29.03, 0304.29.05, 0304.29.18, 0304.29.35,

0304.29.39, 0304.29.45, 0304.29.61,

0304.29.65, 0304.29.68, 0304.29.83, 0304.29.91, 0304.29.99, 0304.91.00, 0304.92.00,

0304.99.10, 0304.99.21, 0304.99.29, 0304.99.61, 0304.99.65, 0304.99.99

Laks og ørred Fersk 0304.19.13, 0304.19.15, 0304.19.17

Frosset 0304.29.13, 0304.29.15, 0304.29.17

Sild (incl. skåret)

Fersk 0304.19.97

Frosset 0304.29.75, 0304.99.23


III.B. Saltet, tørret, røget

Sild Saltet 0305.61.00

Saltet/tørret 0305.59.30

Røget 0305.42.00

Fladfisk Saltet/tørret 0305.30.50, 0305.59.70

Røget 0305.49.10, 0305.49.20

Torsk Saltet 0305.62.00, 0305.69.10

Saltet/tørret 0305.30.11, 0305.30.19, 0305.51.10, 0305.51.90, 0305.59.10

Makrel Røget 0305.49.30

Anden fisk Saltet 0305.63.00, 0305.69.30, 0305.69.50, 0305.69.80

Saltet/tørret 0305.10.00, 0305.20.00, 0305.30.90, 0305.59.50, 0305.59.80

Røget 0305.49.80

Laks og ørred Saltet/tørret 0305.30.30

Røget 0305.41.00, 0305.49.45

Ål Røget 0305.49.50

Tang og andre alger 1212.20.00

III.C. Tilberedt eller konserveret

Sild Tilberedt 1604.12.99

Konserveret 1604.12.91

Makrel 1604.15.11, 1604.15.19, 1604.15.90

Rejer 1605.20.10, 1605.20.91, 1605.20.99

Muslinger 1605.90.11, 1605.90.19

Sardin 1604.13.11, 1604.13.19

Kaviar og anden rogn 1604.30.10, 1604.30.90

Fiskefilet Panerede 1604.12.10, 1604.19.91

Færdigretter m.v. 1604.19.31, 1604.19.39, 1604.19.50, 1604.19.92, 1604.19.93, 1604.19.94, 1604.19.95,

1604.19.98, 1604.20.50, 1604.20.70

Andre fiskevarer 1604.11.00, 1604.13.90, 1604.14.11, 1604.14.16, 1604.14.18, 1604.14.90, 1604.16.00

1604.19.10, 1604.20.05, 1604.20.10, 1604.20.30, 1604.20.40, 1604.20.90

Andre krebs- og bløddyr 1605.10.00, 1605.30.10, 1605.30.90, 1605.40.00, 1605.90.30, 1605.90.90

V. Fiskemel, olie m.v.

Fiskemel 2301.20.00

Fiskeolie 1504.20.10, 1504.20.90

Fiskeleverolie 1504.10.10, 1504.10.91, 1504.10.99

Solubles 2309.90.10

Affald 0511.91.10


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport i ton 2010

Tabel 1.01

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 2.377 36.061 183 123

Frosset 128 1.016 54 45

Fladfisk Fersk 1.110 7.506 82 77

Frosset 2.932 9.594 147 111

Torsk Fersk 1.778 17.093 125 114

Frosset 890 2.804 103 79

Kuller Fersk 317 2.766 82 112

Frosset 294 897 999 442

Sej Fersk 568 3.644 144 102

Frosset . 148 . 899

Anden torskefisk Fersk 378 1.870 114 117

Frosset 42 278 294 999

Makrel Fersk 102 415 98 71

Frosset 101 1.249 50 97

Anden fisk Fersk 652 16.467 118 160

Frosset 293 1.618 109 48

I alt 11.961 103.427 127 112

Ferskvandsfisk

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 1.653 15.256 110 129

Frosset 713 6.959 83 75

Ål Fersk 168 988 90 100

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 16 285 93 162

Fersk

78 913 92 125

Frosset 12 80 108 91

I alt 2.639 24.481 99 106

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

0 2 303 265

Frosset 258 1.596 90 98

185 1.482 117 115

Rejer Frosset 5.649 36.486 103 89

1.036 4.946 85 89

Andre krebsdyr Frosset 137 1.229 87 153

11 132 74 135

Muslinger 884 4.686 315 170

(Continued)


Krebs og bløddyr

Samlede eksport i ton 2010

Tabel 1.01

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Andre bløddyr Fersk 0 3 42 74

Frosset 268 2.024 144 152

113 1.271 79 110

I alt 8.543 53.857 108 97

Industrifisk

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 998 32.901 999 133

I alt 998 32.901 999 133

Filet

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 13 132 95 101

Torsk Fersk 655 4.730 119 107

Frosset 349 2.763 120 105

Kuller Frosset 6 94 55 142

Sej Fersk 501 3.467 110 98

Frosset 286 2.266 147 135

Anden torskefisk Frosset 87 1.170 68 141

Makrel Frosset 111 763 243 117

Anden fisk Fersk 602 6.168 106 64

Frosset 1.123 7.770 95 95

Laks og ørred Fersk 718 5.529 80 101

Frosset 501 5.002 83 117

Sild (inkl. skåret) Fersk 95 1.318 90 51

Frosset 294 2.543 39 72

I alt 5.341 43.716 92 92

Saltet, tørret, røget

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 400 3.088 102 105

Røget 2 26 114 104

Fladfisk Saltet/tørret 1 4 152 11

Røget 40 283 91 102

Torsk Saltet 175 952 196 111

Saltet/tørret 491 3.911 117 113

Makrel Røget 7 46 101 105

(Continued)


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport i ton 2010

Tabel 1.01

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Saltet 0 60 4 36

Saltet/tørret 290 1.603 69 63

Røget 11 64 97 85

Laks og ørred Saltet/tørret 1 2 36 6

Røget 861 6.326 88 103

Ål Røget 0 6 2 33

Tang og andre

alger 27 200 134 149

I alt 2.306 16.571 95 99

Tilberedt eller konserveret

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 1.950 14.592 98 103

Konserveret 173 1.064 149 102

Makrel 1.047 6.454 121 114

Rejer 2.766 20.742 84 98

Muslinger 471 3.960 88 106

Sardin 0 1 64 98

Kaviar og anden

rogn 57 331 179 77

Fiskefilet Panerede 1.285 9.583 88 103

Færdigretter m.v. 393 3.293 106 80

Andre fiskevarer 585 5.037 63 79

Andre krebs- og

bløddyr 356 2.073 131 97

I alt 9.082 67.131 92 99

Fiskemel,olie m.v.

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 23.922 122.864 81 86

Fiskeolie 16.837 86.862 71 122

Fiskeleverolie 0 2 47 14

Solubles 101 178 308 21

Affald 1.017 11.131 66 76

I alt 41.877 221.037 76 96


I alt

Samlede eksport i ton 2010

Tabel 1.01

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

I alt 82.746 563.122 89 101


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport i tusind kroner 2010

Tabel 1.02

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 12.076 118.594 181 121

Frosset 596 6.262 45 47

Fladfisk Fersk 27.428 212.206 86 90

Frosset 80.783 250.367 152 111

Torsk Fersk 53.300 391.813 141 132

Frosset 12.589 38.346 86 66

Kuller Fersk 6.126 45.226 102 119

Frosset 3.937 11.542 999 374

Sej Fersk 7.292 53.851 159 135

Frosset . 3.841 . 999

Anden torskefisk Fersk 7.737 39.355 100 115

Frosset 543 3.234 218 740

Makrel Fersk 2.447 9.429 98 78

Frosset 1.352 14.800 50 90

Anden fisk Fersk 23.539 171.322 115 110

Frosset 6.654 53.578 91 104

I alt 246.400 1.423.764 125 111

Ferskvandsfisk

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 64.015 502.730 127 144

Frosset 23.214 204.236 94 89

Ål Fersk 10.056 57.491 90 99

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 916 13.921 112 177

Fersk

4.613 37.311 117 122

Frosset 264 1.670 112 94

I alt 103.078 817.359 113 121

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

33 255 396 305

Frosset 21.154 119.185 100 95

16.087 115.535 142 129

Rejer Frosset 121.312 748.005 112 93

25.138 118.467 107 99

Andre krebsdyr Frosset 7.682 52.565 117 148

687 8.132 72 128

Muslinger 2.622 27.493 90 110

(Continued)


Krebs og bløddyr

Samlede eksport i tusind kroner 2010

Tabel 1.02

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Andre bløddyr Fersk 2 43 30 33

Frosset 7.166 39.739 178 142

6.557 55.631 103 111

I alt 208.441 1.285.050 112 100

Industrifisk

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 2.019 69.982 999 156

I alt 2.019 69.982 999 156

Filet

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 575 4.876 101 89

Torsk Fersk 40.038 251.559 125 115

Frosset 10.180 83.550 107 89

Kuller Frosset 243 2.762 78 138

Sej Fersk 13.698 103.256 112 114

Frosset 5.779 49.714 235 139

Anden torskefisk Frosset 2.437 26.235 110 160

Makrel Frosset 3.071 21.245 209 126

Anden fisk Fersk 24.438 213.523 90 80

Frosset 39.911 294.607 80 91

Laks og ørred Fersk 43.288 322.154 89 117

Frosset 26.965 237.675 94 136

Sild (inkl. skåret) Fersk 1.621 14.923 94 61

Frosset 3.777 28.446 50 75

I alt 216.022 1.654.526 96 105

Saltet, tørret, røget

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 6.171 45.090 111 132

Røget 132 1.460 116 110

Fladfisk Saltet/tørret 48 278 136 19

Røget 3.975 26.025 100 108

Torsk Saltet 5.627 24.722 195 90

Saltet/tørret 18.026 147.215 101 106

Makrel Røget 594 3.763 125 104

(Continued)


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport i tusind kroner 2010

Tabel 1.02

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Saltet 42 1.284 23 53

Saltet/tørret 12.207 65.230 61 76

Røget 1.209 6.595 102 87

Laks og ørred Saltet/tørret 71 146 52 36

Røget 70.460 506.581 95 110

Ål Røget 43 750 4 44

Tang og andre

alger 1.043 7.285 128 125

I alt 119.647 836.425 93 105

Tilberedt eller konserveret

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 28.322 205.169 102 104

Konserveret 3.988 24.796 131 95

Makrel 33.816 208.103 113 107

Rejer 134.499 912.353 93 98

Muslinger 10.603 83.992 97 107

Sardin 9 53 70 109

Kaviar og anden

rogn 6.068 41.681 152 76

Fiskefilet Panerede 41.846 304.990 88 101

Færdigretter m.v. 13.049 108.438 101 77

Andre fiskevarer 19.604 166.417 68 80

Andre krebs- og

bløddyr 19.264 111.174 131 97

I alt 311.068 2.167.166 96 96

Fiskemel,olie m.v.

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 224.476 1.090.440 116 119

Fiskeolie 91.643 452.857 99 110

Fiskeleverolie 18 171 37 14

Solubles 1.000 2.048 262 45

Affald 2.701 24.783 96 89

I alt 319.837 1.570.298 110 115


I alt

Samlede eksport i tusind kroner 2010

Tabel 1.02

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

I alt 1.526.512 9.824.569 106 106


Hel saltvandsfisk

Samlede import i ton 2010

Tabel 2.01

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 1.335 40.205 530 86

Frosset 33 75 76 18

Fladfisk Fersk 97 742 134 94

Frosset 3.183 9.609 103 113

Torsk Fersk 1.010 10.230 86 93

Frosset 2.032 6.746 136 118

Kuller Fersk 240 1.578 196 129

Frosset 156 441 999 710

Sej Fersk 1.346 8.085 114 98

Frosset . 25 . 58

Anden torskefisk Fersk 198 1.048 144 109

Frosset . 26 . 759

Makrel Fersk 195 1.883 166 378

Frosset 839 5.250 227 99

Anden fisk Fersk 2.476 36.785 728 73

Frosset 332 2.621 106 143

I alt 13.473 125.348 155 88

Ferskvandsfisk

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 3.552 26.812 97 103

Frosset 88 1.306 39 34

Ål Fersk 43 144 76 86

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 18 121 23 108

Fersk

73 641 86 100

Frosset 26 174 51 67

I alt 3.800 29.198 91 94

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

6 23 131 99

Frosset 59 166 408 119

56 485 115 104

Rejer Frosset 6.103 33.290 115 93

113 886 141 95

Andre krebsdyr Frosset 107 906 63 107

99 385 83 278

Muslinger 1 127 31 136

(Continued)


Krebs og bløddyr

Samlede import i ton 2010

Tabel 2.01

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Andre bløddyr Fersk 1 5 211 59

Frosset 250 1.137 97 116

131 769 85 84

I alt 6.927 38.179 112 95

Industrifisk

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 39.326 244.548 700 152

I alt 39.326 244.548 700 152

Filet

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 44 399 88 106

Torsk Fersk 75 1.024 55 73

Frosset 703 6.023 81 107

Kuller Frosset 176 1.018 61 101

Sej Fersk 7 289 38 169

Frosset 55 1.203 25 72

Anden torskefisk Frosset 390 3.132 117 111

Makrel Frosset 44 560 185 84

Anden fisk Fersk 411 3.180 122 117

Frosset 1.415 9.267 87 93

Laks og ørred Fersk 88 1.306 60 101

Frosset 714 6.071 81 120

Sild (inkl. skåret) Fersk . 30 . 186

Frosset 3 382 13 109

I alt 4.125 33.885 83 102

Saltet, tørret, røget

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 0 53 1 87

Røget 0 4 9 152

Fladfisk Røget 1 3 19 39

Torsk Saltet 82 1.385 65 114

Saltet/tørret 71 1.170 73 135

Makrel Røget 20 216 292 703

(Continued)


Saltet, tørret, røget

Samlede import i ton 2010

Tabel 2.01

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Saltet 24 295 35 166

Saltet/tørret 742 3.679 138 158

Røget 1 6 33 26

Laks og ørred Røget 113 950 89 110

Ål Røget 3 29 31 78

Tang og andre

alger 1.098 4.775 412 203

I alt 2.155 12.564 172 158

Tilberedt eller konserveret

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 72 1.836 99 92

Konserveret 34 295 140 135

Makrel 133 999 429 503

Rejer 4.567 21.830 130 103

Muslinger 67 570 35 44

Sardin 41 63 282 75

Kaviar og anden

rogn 34 369 179 165

Fiskefilet Panerede 365 2.947 118 120

Færdigretter m.v. 215 1.718 112 104

Andre fiskevarer 933 7.172 124 104

Andre krebs- og

bløddyr 483 1.243 78 83

I alt 6.945 39.042 121 103

Fiskemel,olie m.v.

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 7.334 71.589 76 127

Fiskeolie 6.097 34.879 42 59

Fiskeleverolie 57 1.618 27 69

Solubles 380 784 749 313

Affald 7.281 70.749 57 86

I alt 21.148 179.619 57 90

I alt

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

I alt 97.898 702.381 132 108


Hel saltvandsfisk

Samlede import i tusind kroner 2010

Tabel 2.02

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 3.724 133.420 395 106

Frosset 203 528 70 19

Fladfisk Fersk 2.414 19.845 145 118

Frosset 63.603 186.549 104 112

Torsk Fersk 19.015 162.345 98 106

Frosset 28.538 106.593 153 126

Kuller Fersk 2.973 19.619 184 144

Frosset 2.186 5.669 999 999

Sej Fersk 11.970 81.560 124 123

Frosset . 459 . 95

Anden torskefisk Fersk 2.938 18.176 123 120

Frosset . 304 . 808

Makrel Fersk 2.972 21.900 131 249

Frosset 9.202 54.622 208 88

Anden fisk Fersk 12.512 95.039 149 95

Frosset 4.216 34.517 90 124

I alt 166.467 941.146 123 111

Ferskvandsfisk

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 132.376 940.659 117 132

Frosset 2.480 33.095 45 38

Ål Fersk 1.836 17.295 72 89

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 909 5.800 33 135

Fersk

5.201 44.130 121 113

Frosset 307 2.155 53 63

I alt 143.109 1.043.134 111 120

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

627 2.273 132 93

Frosset 4.690 13.433 370 138

3.771 29.997 132 119

Rejer Frosset 93.590 501.948 126 91

2.391 20.704 123 106

Andre krebsdyr Frosset 3.765 28.472 63 92

587 2.323 93 139

Muslinger 116 3.083 49 115

(Continued)


Krebs og bløddyr

Samlede import i tusind kroner 2010

Tabel 2.02

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Andre bløddyr Fersk 17 121 359 108

Frosset 5.364 21.624 121 128

7.339 41.652 116 112

I alt 122.258 665.631 124 95

Industrifisk

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 25.362 250.099 166 156

I alt 25.362 250.099 166 156

Filet

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 1.433 12.125 89 103

Torsk Fersk 4.361 55.567 58 82

Frosset 21.207 203.242 88 116

Kuller Frosset 5.685 28.830 66 104

Sej Fersk 173 4.803 38 112

Frosset 1.347 26.265 36 101

Anden torskefisk Frosset 8.283 60.766 146 107

Makrel Frosset 510 11.866 71 80

Anden fisk Fersk 10.529 85.217 97 87

Frosset 35.841 252.202 86 101

Laks og ørred Fersk 2.106 42.859 44 157

Frosset 39.467 280.030 121 152

Sild (inkl. skåret) Fersk . 274 . 227

Frosset 233 3.090 84 105

I alt 131.174 1.067.136 92 113

Saltet, tørret, røget

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 4 529 111 50

Røget 3 105 14 177

Fladfisk Røget 43 238 18 40

Torsk Saltet 2.394 50.757 62 109

Saltet/tørret 3.466 58.272 72 126

Makrel Røget 536 2.997 325 393

(Continued)


Saltet, tørret, røget

Samlede import i tusind kroner 2010

Tabel 2.02

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Saltet 568 6.689 34 125

Saltet/tørret 30.286 157.365 152 194

Røget 107 420 43 31

Laks og ørred Røget 6.829 56.604 91 134

Ål Røget 222 1.766 24 75

Tang og andre

alger 4.842 38.804 234 221

I alt 49.301 374.545 119 152

Tilberedt eller konserveret

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 946 21.161 102 87

Konserveret 847 7.559 147 148

Makrel 3.329 27.829 388 497

Rejer 155.667 699.177 148 107

Muslinger 1.207 8.691 50 45

Sardin 801 1.492 181 58

Kaviar og anden

rogn 2.892 28.647 259 170

Fiskefilet Panerede 7.295 58.393 122 119

Færdigretter m.v. 5.375 43.277 112 101

Andre fiskevarer 24.953 184.400 141 105

Andre krebs- og

bløddyr 21.100 45.919 94 88

I alt 224.410 1.126.546 138 108

Fiskemel,olie m.v.

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 72.973 586.449 122 172

Fiskeolie 51.566 312.665 91 80

Fiskeleverolie 695 5.114 815 91

Solubles 922 3.323 88 48

Affald 6.173 66.687 41 70

I alt 132.330 974.238 99 116

I alt

Juli

Januar-Juli

Juli

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli

Index 2010

(2009=100)

I alt 994.411 6.442.476 116 114


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Frankrig 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.01

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 51 77 568 69

Frosset 24 28 123 30

Fladfisk Fersk 364 94 16.059 92

Frosset 4 23 228 28

Torsk Fersk 4.139 118 117.705 146

Frosset 17 999 252 999

Kuller Fersk 514 197 7.438 203

Frosset 37 14 538 15

Sej Fersk 1.333 94 20.684 131

Frosset 35 2 825 5

Anden torskefisk Fersk 903 98 18.730 94

Makrel Fersk 11 95 219 79

Frosset 0 30 4 68

Anden fisk Fersk 11.697 294 43.212 178

Frosset 44 3 1.961 28

I alt 19.174 156 228.547 133

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 2.646 270 91.765 304

Frosset 269 154 8.602 189

Ål Fersk 1 25 31 28

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 1 65 32 67

Fersk

106 109 6.145 122

I alt 3.023 241 106.575 267

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

16 38 1.290 41

491 113 36.704 129

Rejer Frosset 1.065 98 17.552 101

19 2 156 1

Andre krebsdyr Frosset 4 17 311 34

54 734 2.948 822

Muslinger 180 86 1.192 102

Andre bløddyr Frosset 0 4 6 5

171 112 8.893 99

I alt 2.002 102 69.053 114


Industrifisk

Samlede eksport til Frankrig 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.01

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 22 1 153 0

I alt 22 1 153 0

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 21 135 334 128

Torsk Fersk 1.575 135 97.924 143

Frosset 171 69 6.604 59

Kuller Frosset 25 494 1.126 458

Sej Fersk 497 122 14.413 137

Frosset 278 375 7.633 537

Anden torskefisk Frosset 65 373 1.956 475

Makrel Frosset 30 999 689 999

Anden fisk Fersk 610 107 28.737 106

Frosset 820 88 29.499 71

Laks og ørred Fersk 500 133 26.504 142

Frosset 447 131 17.913 141

Sild (inkl. skåret) Fersk 37 999 461 999

Frosset 139 141 1.203 146

I alt 5.217 123 234.998 121

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Røget 4 135 215 137

Fladfisk Røget 16 999 1.517 999

Torsk Saltet 189 648 3.895 497

Saltet/tørret 136 74 3.385 68

Makrel Røget 13 161 989 149

Anden fisk Saltet 45 119 821 143

Saltet/tørret 38 205 3.155 266

Røget 7 165 313 122

Laks og ørred Røget 141 138 10.968 141

Ål Røget 1 504 207 437

Tang og andre

alger 15 283 612 289

I alt 604 137 26.076 148


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Frankrig 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.01

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 35 176 836 181

Konserveret 26 104 937 108

Rejer 835 101 39.885 96

Muslinger 867 90 16.183 95

Kaviar og anden

rogn 40 120 3.889 144

Fiskefilet Panerede 1.926 106 61.617 105

Færdigretter m.v. 185 45 7.373 53

Andre fiskevarer 800 86 36.638 93

Andre krebs- og

bløddyr 173 141 9.979 131

I alt 4.886 95 177.336 97

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 2.586 127 24.026 162

Fiskeolie 1.362 74 9.450 78

Solubles 0 0 1 0

I alt 3.948 91 33.476 119

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 38.876 131 876.216 126


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Belgien og Lux. 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.02

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 27 2 324 10

Fladfisk Fersk 192 91 8.791 100

Frosset 84 62 3.299 62

Torsk Fersk 613 115 26.258 122

Kuller Fersk 58 102 1.290 105

Sej Fersk 42 173 863 180

Anden torskefisk Fersk 47 192 1.121 206

Frosset 0 12 0 8

Makrel Fersk 3 278 76 276

Anden fisk Fersk 129 106 6.224 141

Frosset 0 28 22 86

I alt 1.197 50 48.268 105

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 463 110 16.074 122

Frosset 273 226 10.662 221

Ål Fersk 20 87 1.279 90

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

23 96 1.474 114

I alt 778 132 29.490 143

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 0 2 0

Frosset 10 94 725 89

55 108 5.303 121

Rejer Frosset 63 143 2.121 207

0 0 2 0

Andre krebsdyr Frosset 4 63 448 90

3 98 170 95

Muslinger 39 152 508 123

Andre bløddyr Frosset 1 88 15 117

46 430 2.576 560

I alt 219 145 11.871 153

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 0 0 21 0

I alt 0 0 21 0


Filet

Samlede eksport til Belgien og Lux. 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.02

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 322 99 18.652 107

Frosset 31 229 1.444 191

Sej Fersk 111 110 3.736 131

Frosset 129 611 3.696 749

Anden torskefisk Frosset 2 213 76 285

Makrel Frosset 1 11 34 13

Anden fisk Fersk 265 107 17.107 120

Frosset 244 60 15.260 70

Laks og ørred Fersk 269 81 15.632 91

Frosset 100 59 5.090 68

Sild (inkl. skåret) Fersk 0 18 4 18

I alt 1.475 89 80.730 97

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Røget 0 100 1 98

Fladfisk Saltet/tørret 3 60 194 62

Røget 5 134 513 133

Torsk Saltet/tørret 3 15 132 15

Anden fisk Saltet/tørret 7 734 311 797

Røget 0 19 13 22

Laks og ørred Røget 296 120 22.857 121

Tang og andre

alger 6 2 369 2

I alt 319 115 24.390 118

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 21 31 384 40

Konserveret 25 96 857 80

Makrel 984 107 32.156 100

Rejer 16 44 885 48

Muslinger 33 38 443 26

Kaviar og anden

rogn 1 14 199 22

Fiskefilet Panerede 22 364 761 261

Færdigretter m.v. 4 63 198 64

Andre fiskevarer 37 60 1.564 60

Andre krebs- og

bløddyr 1 28 18 5

I alt 1.144 94 37.465 89


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Belgien og Lux. 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.02

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 512 88 4.511 116

Fiskeolie 414 52 2.910 55

Solubles 0 40 3 40

Affald 0 10 0 2

I alt 927 67 7.425 81

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 6.059 79 239.660 105


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Holland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.03

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 807 33 7.435 57

Frosset 283 360 2.633 367

Fladfisk Fersk 2.923 58 55.214 69

Frosset 120 137 3.623 126

Torsk Fersk 2.294 110 54.705 125

Frosset 3 20 97 17

Kuller Fersk 199 85 2.843 94

Sej Fersk 340 46 4.594 62

Anden torskefisk Fersk 44 63 645 72

Makrel Fersk 3 208 21 122

Frosset 2 21 17 16

Anden fisk Fersk 276 89 12.196 103

Frosset 29 170 433 94

I alt 7.323 66 144.457 88

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 1.649 193 49.351 197

Frosset 178 167 7.194 240

Ål Fersk 548 86 26.784 79

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 133 207 5.871 249

Fersk

174 881 3.459 326

Frosset 0 0 0 0

I alt 2.681 159 92.660 142

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

4 28 334 28

228 149 15.608 170

Rejer Frosset 369 181 8.606 221

2.314 84 57.266 95

Andre krebsdyr Frosset 3 98 273 108

3 42 52 39

Muslinger 2.723 179 13.263 112

Andre bløddyr Fersk 0 0 2 0

Frosset 1 0 22 0

83 82 3.182 89

I alt 5.727 121 98.608 109


Industrifisk

Samlede eksport til Holland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.03

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 20 0 74 0

I alt 20 0 74 0

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 55 237 2.066 162

Frosset 143 202 5.572 77

Kuller Frosset 22 999 295 999

Sej Fersk 71 82 1.929 85

Frosset 23 441 567 570

Makrel Frosset 25 999 784 999

Anden fisk Fersk 424 43 4.934 44

Frosset 293 88 15.413 170

Laks og ørred Fersk 62 48 3.225 46

Frosset 95 92 4.877 104

Sild (inkl. skåret) Fersk 199 65 1.484 63

Frosset 955 87 16.509 93

I alt 2.369 75 57.655 91

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 2.904 105 42.976 135

Fladfisk Saltet/tørret 0 2 1 2

Røget 2 105 190 97

Torsk Saltet/tørret 3 312 174 195

Anden fisk Saltet/tørret 8 93 124 33

Laks og ørred Røget 144 88 11.064 92

Tang og andre

alger 1 999 22 999

I alt 3.061 104 54.551 120

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 81 69 1.238 81

Konserveret 0 39 10 39

Makrel 330 123 12.040 117

Rejer 393 132 14.869 153

Muslinger 811 87 14.314 81

Kaviar og anden

rogn 6 151 1.104 115

Fiskefilet Panerede 393 100 11.848 98

Færdigretter m.v. 5 20 193 20

Andre fiskevarer 121 62 3.622 75

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Holland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.03

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Andre krebs- og

bløddyr 2 147 113 144

I alt 2.143 96 59.350 102

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 3.404 143 28.135 174

Fiskeolie 1.528 73 15.910 115

Fiskeleverolie 0 1 0 0

Solubles 1 83 31 78

Affald 3.464 80 8.309 98

I alt 8.397 95 52.386 135

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 31.722 91 559.741 106


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Tyskland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.04

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 28.431 143 84.716 137

Frosset 173 17 1.598 19

Fladfisk Fersk 1.221 98 43.071 96

Frosset 1.083 63 37.433 67

Torsk Fersk 844 133 27.941 189

Frosset 131 147 3.289 167

Kuller Fersk 300 124 6.337 114

Frosset 7 72 106 69

Sej Fersk 1.161 107 15.570 140

Anden torskefisk Fersk 149 118 2.201 111

Frosset 48 999 620 999

Makrel Fersk 117 93 2.737 93

Frosset 215 43 3.072 46

Anden fisk Fersk 2.281 134 29.714 95

Frosset 167 106 3.462 98

I alt 36.328 127 261.866 104

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 4.477 97 139.192 109

Frosset 2.092 115 72.584 152

Ål Fersk 183 121 15.982 116

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 90 89 4.901 101

Fersk

237 82 9.385 94

Frosset 12 81 334 106

I alt 7.090 101 242.377 119

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 74 3 105

Frosset 9 90 774 94

15 96 1.625 103

Rejer Frosset 904 81 28.663 96

204 144 10.854 163

Andre krebsdyr Frosset 3 58 271 61

53 96 3.351 100

Muslinger 1.480 163 9.843 101

Andre bløddyr Fersk 0 54 8 56

Frosset 504 88 12.035 98

82 65 3.631 87

I alt 3.254 110 71.057 103


Industrifisk

Samlede eksport til Tyskland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.04

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 111 757 1.147 153

I alt 111 757 1.147 153

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 7 106 219 104

Torsk Fersk 479 84 23.800 86

Frosset 719 106 19.878 92

Kuller Frosset 10 71 287 77

Sej Fersk 2.201 95 64.397 113

Frosset 857 79 13.151 68

Anden torskefisk Frosset 750 641 17.166 652

Makrel Frosset 351 135 10.695 132

Anden fisk Fersk 1.740 38 59.183 72

Frosset 1.706 83 75.575 83

Laks og ørred Fersk 2.229 92 134.204 113

Frosset 1.212 108 54.422 118

Sild (inkl. skåret) Fersk 793 41 9.580 51

Frosset 645 106 3.717 80

I alt 13.699 77 486.275 98

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 181 135 2.060 125

Fladfisk Saltet/tørret 0 40 2 41

Røget 172 92 16.679 102

Torsk Saltet 15 999 258 679

Saltet/tørret 5 102 215 76

Anden fisk Saltet 0 216 5 228

Saltet/tørret 769 135 34.401 174

Røget 5 39 539 48

Laks og ørred Saltet/tørret 1 94 118 107

Røget 2.255 95 158.396 102

Ål Røget 1 419 93 337

Tang og andre

alger 28 123 1.565 120

I alt 3.433 104 214.332 110


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Tyskland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.04

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 6.616 99 97.613 100

Konserveret 854 109 18.859 112

Makrel 647 131 21.089 121

Rejer 2.811 96 141.253 98

Muslinger 798 157 16.744 148

Kaviar og anden

rogn 88 220 11.404 279

Fiskefilet Panerede 2.655 127 82.649 118

Færdigretter m.v. 486 40 17.489 43

Andre fiskevarer 781 75 28.436 66

Andre krebs- og

bløddyr 389 106 18.855 108

I alt 16.124 100 454.392 98

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 12.888 147 105.073 187

Fiskeolie 2.106 157 18.438 128

Solubles 7 114 139 111

Affald 3.156 51 6.030 61

I alt 18.156 111 129.680 161

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 98.194 107 1.861.126 106


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Italien 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.05

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 3 44 54 47

Fladfisk Fersk 430 81 27.654 92

Frosset 1 271 99 495

Torsk Fersk 589 134 23.863 135

Frosset 4 999 140 999

Kuller Fersk 4 999 37 999

Sej Fersk 22 254 675 332

Anden torskefisk Fersk 3 338 75 322

Frosset 106 630 1.024 327

Makrel Fersk 185 68 4.425 71

Frosset 33 134 413 133

Anden fisk Fersk 447 92 33.417 102

Frosset 54 141 1.810 166

I alt 1.881 103 93.686 106

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 1.544 137 55.391 149

Frosset 189 138 6.899 151

Ål Fersk 180 126 9.528 136

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

110 87 5.049 103

Frosset 8 68 215 71

I alt 2.030 131 77.083 143

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

1.220 97 93.315 97

556 102 42.938 110

Rejer Frosset 783 105 22.737 91

13 106 1.028 112

Andre krebsdyr Frosset 58 306 2.549 247

8 59 318 30

Muslinger 0 9 6 4

Andre bløddyr Frosset 974 584 13.431 769

65 151 3.088 152

I alt 3.677 131 179.409 107


Industrifisk

Samlede eksport til Italien 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.05

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 37 999 254 103

I alt 37 999 254 103

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 0 74 1 46

Torsk Fersk 1.440 102 62.247 111

Frosset 36 45 1.017 48

Sej Fersk 144 65 4.375 75

Frosset 11 947 268 999

Anden torskefisk Frosset 41 26 525 24

Anden fisk Fersk 944 69 43.220 69

Frosset 686 124 31.096 116

Laks og ørred Fersk 469 125 29.044 152

Frosset 150 116 7.385 115

Sild (inkl. skåret) Fersk 63 120 1.158 124

Frosset 1 134 21 118

I alt 3.986 92 180.358 99

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 0 875 3 819

Røget 15 97 901 103

Fladfisk Røget 1 33 156 45

Torsk Saltet 57 93 2.186 91

Saltet/tørret 2.574 130 106.402 119

Makrel Røget 20 99 1.781 99

Anden fisk Saltet 7 56 191 54

Saltet/tørret 240 135 7.457 138

Røget 43 93 4.848 95

Laks og ørred Saltet/tørret 0 14 28 16

Røget 1.541 110 143.365 121

Ål Røget 0 189 12 193

I alt 4.498 121 267.329 119

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 5 999 126 999

Makrel 87 77 3.559 70

Rejer 2.766 105 147.255 97

Muslinger 99 70 1.752 69

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Italien 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.05

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Kaviar og anden

rogn 38 116 4.699 116

Fiskefilet Panerede 239 115 9.214 121

Færdigretter m.v. 27 349 923 290

Andre fiskevarer 774 100 31.667 98

Andre krebs- og

bløddyr 98 109 7.910 110

I alt 4.135 104 207.105 98

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 6.576 79 54.378 104

Fiskeolie 1.765 148 8.280 131

I alt 8.341 87 62.658 107

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 28.585 103 1.067.881 108


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til UK 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.06

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 52 56 517 53

Fladfisk Fersk 368 246 8.374 188

Frosset 2 26 57 16

Torsk Fersk 701 223 15.603 248

Frosset 5 16 97 19

Kuller Fersk 1.424 115 22.973 124

Sej Fersk 67 999 1.845 999

Anden torskefisk Fersk 10 192 115 283

Makrel Fersk 2 77 33 89

Frosset 104 103 1.412 119

Anden fisk Fersk 341 38 6.753 156

Frosset 28 34 1.668 26

I alt 3.103 106 59.446 138

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 561 117 19.821 142

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 35 30 1.541 72

Fersk

0 63 7 12

Frosset 9 267 128 310

I alt 605 101 21.497 133

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 0 2 0

Frosset 21 4 1.294 8

0 1 0 0

Rejer Frosset 813 90 22.413 107

Andre krebsdyr Frosset 1 5 177 23

2 84 229 88

Muslinger 0 5 2 1

Andre bløddyr Frosset 15 111 691 113

68 403 2.841 328

I alt 922 95 27.649 117

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 35 999 406 458

I alt 35 999 406 458


Filet

Samlede eksport til UK 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.06

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 317 100 17.100 106

Frosset 165 27 3.737 21

Kuller Frosset 3 25 65 18

Sej Fersk 19 999 574 999

Frosset 39 831 1.098 999

Anden fisk Fersk 16 19 878 18

Frosset 120 85 4.482 76

Laks og ørred Fersk 148 137 5.461 121

Frosset 152 60 7.348 66

Sild (inkl. skåret) Fersk 67 999 669 714

I alt 1.046 68 41.411 68

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Røget 0 0 0 0

Fladfisk Røget 12 73 1.046 79

Torsk Saltet/tørret 63 999 3.549 676

Anden fisk Saltet/tørret 7 1 448 3

Laks og ørred Røget 76 89 5.770 93

Tang og andre

alger 1 154 30 135

I alt 159 22 10.845 44

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 199 115 3.405 114

Konserveret 2 5 58 5

Makrel 2.025 125 66.157 117

Rejer 6.217 95 219.159 93

Muslinger 431 156 10.336 161

Kaviar og anden

rogn 12 70 2.334 92

Fiskefilet Panerede 1.400 127 46.362 125

Færdigretter m.v. 243 99 8.601 98

Andre fiskevarer 467 79 13.083 71

Andre krebs- og

bløddyr 414 104 24.115 101

I alt 11.410 104 393.611 100


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til UK 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.06

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 11.321 82 98.221 113

Fiskeolie 18.234 141 86.789 109

Solubles 1 66 26 72

I alt 29.556 110 185.036 110

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 46.835 105 739.901 101


Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Samlede eksport til Irland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.07

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

2 55 176 55

0 7 15 5

Rejer Frosset 2 78 120 77

Muslinger 17 547 63 54

Andre bløddyr Frosset 0 297 46 300

I alt 22 242 421 69

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Røget 2 17 179 19

I alt 2 17 179 19

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Konserveret 1 191 32 239

Makrel 83 151 3.066 138

Rejer 82 83 4.049 67

Muslinger 15 30 291 31

Kaviar og anden

rogn 0 50 1 50

Fiskefilet Panerede 65 42 2.023 39

Færdigretter m.v. 5 5 184 10

Andre fiskevarer 4 15 171 16

Andre krebs- og

bløddyr 4 81 297 57

I alt 260 51 10.113 57

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskeolie 180 999 1.230 276

Solubles 0 28 0 24

Affald 82 999 143 999

I alt 261 999 1.373 216

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 546 29 12.086 52


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Grækenland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.08

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 4 999 99 999

Fladfisk Fersk 28 110 3.038 110

Frosset 2 251 171 210

Torsk Fersk 5 310 161 246

Sej Fersk 0 4 0 4

Anden torskefisk Fersk 0 23 4 51

Frosset 55 999 814 999

Makrel Fersk 11 45 303 49

Frosset 171 125 2.102 126

Anden fisk Fersk 8 77 661 68

Frosset 34 262 901 247

I alt 319 145 8.255 124

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 378 87 15.618 101

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 9 37 404 50

Frosset

1 3 11 1

I alt 388 84 16.033 99

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

122 112 10.022 94

5 106 596 103

Rejer Frosset 26 82 2.100 86

Andre krebsdyr Frosset 4 112 565 110

0 2 0 1

Andre bløddyr Frosset 6 7 119 19

82 103 2.682 96

I alt 244 78 16.085 91

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 10 186 516 181

Frosset 70 999 1.903 999

Sej Frosset 35 48 792 65

Anden torskefisk Frosset 12 17 195 16

Makrel Frosset 11 200 215 198

Anden fisk Fersk 7 43 434 45

(Continued)

Frosset 37 367 1.423 209


Filet

Samlede eksport til Grækenland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.08

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 29 103 1.957 116

Frosset 32 108 2.060 131

Sild (inkl. skåret) Frosset 16 74 147 67

I alt 258 137 9.642 143

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Røget 6 217 655 204

Torsk Saltet 173 485 4.677 478

Saltet/tørret 54 107 2.185 103

Makrel Røget 0 87 8 91

Anden fisk Saltet 0 46 6 67

Saltet/tørret 90 561 2.896 589

Røget 1 89 69 86

Laks og ørred Røget 123 106 10.596 103

Ål Røget 0 0 17 0

I alt 447 200 21.109 147

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 0 165 5 118

Makrel 17 83 720 78

Rejer 124 189 6.224 139

Kaviar og anden

rogn 4 111 441 107

Andre fiskevarer 9 37 339 38

Muslinger 56 87 1.661 113

Andre krebs- og

bløddyr 6 90 561 125

I alt 214 109 9.951 110

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 14.734 89 129.617 122

Fiskeolie 271 40 1.726 59

I alt 15.005 81 131.343 118

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 16.876 84 212.418 117


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Spanien 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.09

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Fersk 457 96 21.559 103

Frosset 93 121 2.670 134

Torsk Fersk 1.697 107 56.479 106

Frosset 72 39 698 26

Kuller Fersk 0 0 1 0

Sej Fersk 132 125 3.647 142

Frosset 0 0 1 0

Anden torskefisk Fersk 479 125 11.962 125

Makrel Fersk 29 142 694 145

Anden fisk Fersk 429 87 17.232 93

Frosset 160 94 6.726 107

I alt 3.549 101 121.669 105

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 772 93 25.516 96

Frosset 183 116 7.269 129

Ål Fersk 0 67 0 62

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

2 93 102 102

I alt 957 97 32.887 102

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

25 62 2.214 65

78 167 8.562 201

Rejer Frosset 529 93 10.703 96

Andre krebsdyr Frosset 49 201 2.860 166

1 44 50 46

Andre bløddyr Fersk 2 66 22 28

Frosset 3 112 78 100

320 90 8.959 82

I alt 1.007 97 33.448 106

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 0 3 5 9

Torsk Fersk 155 64 9.531 74

Frosset 453 260 11.912 244

Kuller Frosset 4 126 120 148

(Continued)


Filet

Samlede eksport til Spanien 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.09

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sej Fersk 0 5 14 6

Frosset 246 999 7.646 999

Makrel Frosset 3 328 90 313

Anden fisk Fersk 47 31 3.720 47

Frosset 400 92 18.889 91

Laks og ørred Fersk 61 74 3.607 85

Frosset 50 58 2.283 58

Sild (inkl. skåret) Fersk 5 62 82 70

Frosset 10 357 129 349

I alt 1.435 118 58.028 105

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Røget 1 48 168 48

Torsk Saltet 354 84 8.728 64

Saltet/tørret 953 90 26.813 80

Makrel Røget 1 67 93 69

Anden fisk Saltet 8 21 150 23

Saltet/tørret 26 35 841 25

Laks og ørred Røget 23 37 639 18

Tang og andre

alger 44 103 1.325 73

I alt 1.410 83 38.758 68

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 90 100 1.924 109

Konserveret 22 119 770 125

Makrel 91 167 3.086 170

Rejer 430 100 23.030 104

Kaviar og anden

rogn 44 108 4.959 109

Fiskefilet Panerede 102 79 3.515 78

Færdigretter m.v. 26 35 1.038 34

Andre fiskevarer 272 96 9.396 105

Andre krebs- og

bløddyr 4 169 204 99

I alt 1.080 96 47.921 101


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Spanien 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.09

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 263 38 2.482 52

Fiskeolie 120 7 679 7

Solubles 0 124 1 134

I alt 383 16 3.162 22

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 9.821 82 335.872 95


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Portugal 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.10

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 0 . 4 .

Fladfisk Fersk 39 90 641 71

Frosset 38 52 1.266 57

Torsk Fersk 100 82 1.830 81

Frosset 196 429 3.930 427

Sej Fersk 1 107 16 183

Anden torskefisk Fersk 0 19 3 73

Makrel Fersk 0 405 29 371

Anden fisk Fersk 0 57 39 60

Frosset 125 113 3.589 130

I alt 500 126 11.348 124

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 81 190 2.646 179

Frosset 34 69 643 200

I alt 115 125 3.288 182

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

1 66 55 69

0 35 119 149

Rejer Frosset 5 49 328 59

Andre krebsdyr Frosset 0 2 17 3

1 102 188 119

Andre bløddyr Frosset 0 33 1 46

2 117 227 111

I alt 9 46 935 59

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 0 3 0 3

Frosset 10 158 331 469

Sej Frosset 7 111 172 244

Anden fisk Frosset 7 107 247 115

Laks og ørred Fersk 2 144 134 157

Frosset 48 320 3.154 441

I alt 75 249 4.038 367


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Portugal 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.10

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Røget 2 93 283 95

Torsk Saltet 162 54 4.870 52

Saltet/tørret 117 78 4.199 62

Makrel Røget 0 281 38 323

Anden fisk Saltet/tørret 2 62 153 62

Røget 0 109 66 114

Laks og ørred Røget 64 116 5.661 125

I alt 348 68 15.270 72

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 53 142 2.356 131

Færdigretter m.v. 7 286 337 278

Andre fiskevarer 10 54 421 71

I alt 70 119 3.113 124

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskeolie 0 18 274 102

I alt 0 0 274 38

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 1.116 95 38.266 101


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Sverige 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.11

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 5.870 128 18.891 135

Frosset 4 70 36 73

Fladfisk Fersk 450 121 15.663 140

Frosset 15 155 516 147

Torsk Fersk 2.134 186 27.962 194

Frosset 1 40 167 208

Kuller Fersk 256 59 3.971 65

Sej Fersk 135 70 1.812 97

Anden torskefisk Fersk 208 361 4.040 386

Makrel Fersk 32 28 489 38

Frosset 137 127 1.907 121

Anden fisk Fersk 390 40 8.400 103

Frosset 17 51 454 75

I alt 9.650 120 84.308 139

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 185 86 5.976 84

Frosset 332 76 9.341 101

Ål Fersk 1 9 269 60

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

20 41 656 37

Frosset 20 54 350 52

I alt 557 75 16.592 86

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

1 361 248 391

Frosset 37 67 2.074 77

30 229 2.079 323

Rejer Frosset 6.901 93 153.751 96

140 96 11.633 118

Andre krebsdyr Frosset 64 126 2.304 99

6 96 703 103

Muslinger 214 381 1.987 282

Andre bløddyr Fersk 0 160 1 52

Frosset 111 91 3.034 90

57 70 4.037 77

I alt 7.563 95 181.853 98


Industrifisk

Samlede eksport til Sverige 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.11

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 91 643 613 848

I alt 91 643 613 848

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 49 189 1.437 134

Torsk Fersk 79 160 3.277 175

Frosset 198 184 7.306 161

Sej Fersk 201 91 6.305 109

Frosset 76 61 2.052 41

Anden torskefisk Frosset 171 93 3.976 94

Makrel Frosset 267 142 7.694 136

Anden fisk Fersk 597 92 13.247 103

Frosset 447 60 14.102 49

Laks og ørred Fersk 259 100 14.160 121

Frosset 857 82 40.410 108

Sild (inkl. skåret) Fersk 15 83 263 98

Frosset 92 61 1.191 64

I alt 3.308 88 115.418 95

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 1 21 9 21

Røget 1 89 52 116

Fladfisk Saltet/tørret 0 34 23 51

Røget 4 90 457 105

Torsk Saltet/tørret 0 529 29 152

Makrel Røget 1 79 86 124

Anden fisk Saltet 0 1 2 2

Saltet/tørret 7 11 336 8

Røget 0 22 4 26

Laks og ørred Røget 162 48 12.881 60

Tang og andre

alger 49 208 1.652 200

I alt 226 52 15.530 57


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Sverige 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.11

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 148 135 2.709 126

Konserveret 26 297 232 154

Makrel 1.998 104 59.655 99

Rejer 3.671 94 156.109 100

Muslinger 379 112 9.420 107

Kaviar og anden

rogn 41 76 5.306 114

Fiskefilet Panerede 743 99 18.117 99

Færdigretter m.v. 965 234 22.996 192

Andre fiskevarer 396 57 12.271 64

Andre krebs- og

bløddyr 476 67 25.189 67

I alt 8.843 99 312.004 98

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 1.741 85 14.641 111

Fiskeolie 94 429 2.653 156

Fiskeleverolie 1 90 21 24

Solubles 0 109 22 210

Affald 75 16 83 9

I alt 1.911 75 17.421 109

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 32.149 99 743.739 99


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Finland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.12

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Fersk 1 133 36 144

Frosset 19 82 1.003 129

Makrel Fersk 0 45 2 54

Frosset 17 74 219 70

Anden fisk Fersk 1 30 88 53

Frosset 9 17 462 13

I alt 46 45 1.810 37

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 5 54 244 114

Frosset 66 8 1.427 9

Ål Fersk 0 1 11 2

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

40 158 1.405 155

Frosset 3 52 60 54

I alt 114 13 3.146 18

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

1 68 133 72

1 157 47 120

Rejer Frosset 81 57 3.712 75

Andre krebsdyr Frosset 5 207 153 230

Muslinger 16 140 243 134

Andre bløddyr Frosset 13 93 386 115

11 141 1.083 155

I alt 127 71 5.759 89

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 2 94 43 203

I alt 2 94 43 203

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 18 162 706 174

(Continued)

Frosset 0 1 5 1


Filet

Samlede eksport til Finland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.12

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sej Fersk 41 113 1.171 103

Frosset 74 218 1.793 201

Anden torskefisk Frosset 0 0 2 0

Makrel Frosset 7 24 135 27

Anden fisk Fersk 7 44 322 31

Frosset 357 122 8.762 114

Laks og ørred Fersk 11 24 717 27

Frosset 35 22 1.432 29

Sild (inkl. skåret) Frosset 6 32 57 34

I alt 555 81 15.103 73

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Røget 1 204 46 118

Anden fisk Saltet/tørret 1 9 48 4

Laks og ørred Røget 3 74 256 114

Tang og andre

alger 26 138 1.048 154

I alt 31 82 1.399 67

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 1 45 22 56

Konserveret 5 45 203 56

Makrel 76 105 2.378 100

Rejer 258 69 11.373 70

Muslinger 98 125 3.218 147

Kaviar og anden

rogn 5 67 609 68

Fiskefilet Panerede 169 91 5.650 95

Færdigretter m.v. 104 39 3.966 43

Andre fiskevarer 522 68 8.010 68

Andre krebs- og

bløddyr 19 141 1.013 129

I alt 1.257 71 36.443 73

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 7.410 107 68.874 156

Fiskeolie 2.679 90 17.507 149

Solubles 0 341 17 362

Affald 0 1 0 2

I alt 10.090 102 86.397 154


I alt

Samlede eksport til Finland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.12

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 12.221 90 150.101 95


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Østrig 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.13

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 112 58 981 58

Fladfisk Fersk 20 130 1.361 123

Frosset 18 308 700 256

Torsk Fersk 5 48 227 52

Kuller Fersk 0 74 5 60

Sej Fersk 0 98 1 109

Anden torskefisk Fersk 1 118 27 87

Makrel Fersk 1 139 22 165

Frosset 0 23 2 32

Anden fisk Fersk 27 52 2.833 62

Frosset 5 131 172 150

I alt 189 67 6.331 77

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 96 90 3.420 102

Frosset 10 54 302 54

Ål Fersk 0 60 2 52

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

90 159 3.410 140

Frosset 2 999 22 999

I alt 197 109 7.157 113

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

4 182 322 177

4 120 418 132

Rejer Frosset 124 88 7.248 89

9 218 425 601

Andre krebsdyr Frosset 0 64 55 56

0 218 21 269

Muslinger 3 479 55 615

Andre bløddyr Fersk 0 95 0 52

Frosset 101 97 2.490 96

21 106 1.040 94

I alt 267 97 12.074 97

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 0 14 19 17

I alt 0 14 19 17


Filet

Samlede eksport til Østrig 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.13

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 3 110 114 98

Torsk Fersk 160 88 8.751 88

Frosset 13 78 436 70

Sej Fersk 37 168 1.177 179

Frosset 26 111 684 93

Anden torskefisk Frosset 4 75 86 73

Anden fisk Fersk 55 98 3.640 103

Frosset 208 113 9.510 118

Laks og ørred Fersk 313 164 19.476 185

Frosset 71 63 4.207 74

Sild (inkl. skåret) Fersk 0 117 8 197

I alt 891 112 48.088 120

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Røget 0 15 50 16

Anden fisk Saltet/tørret 25 999 353 999

Røget 1 34 72 38

Laks og ørred Røget 246 159 20.367 160

Ål Røget 0 438 6 498

I alt 273 170 20.848 157

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 115 87 1.951 78

Konserveret 2 17 135 18

Makrel 28 180 982 166

Rejer 116 62 5.734 58

Muslinger 55 104 1.556 99

Kaviar og anden

rogn 2 59 231 63

Fiskefilet Panerede 217 95 6.718 91

Færdigretter m.v. 3 999 142 856

Andre fiskevarer 23 69 782 53

Andre krebs- og

bløddyr 33 69 1.093 78

I alt 595 83 19.324 74


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Østrig 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.13

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskeolie 25 21 266 31

Solubles 1 124 19 141

Affald 2 4 8 1

I alt 28 16 293 18

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 2.439 94 114.134 106


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Polen 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.14

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 0 0 1 0

Frosset 143 54 458 51

Fladfisk Fersk 977 80 8.264 81

Frosset 1.079 220 16.963 117

Torsk Fersk 3.930 98 37.216 105

Frosset 244 40 686 11

Kuller Fersk 10 999 277 999

Frosset 700 579 8.793 421

Sej Fersk 399 999 3.776 999

Frosset 88 999 2.470 999

Anden torskefisk Fersk 15 999 125 999

Makrel Frosset 411 214 3.325 205

Anden fisk Fersk 224 106 2.571 113

Frosset 106 145 1.981 208

I alt 8.326 112 86.906 116

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 421 142 12.736 155

Frosset 300 98 10.105 112

Ål Fersk 11 146 1.076 141

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 56 751 2.709 355

Fersk

47 600 1.373 648

Frosset 0 1 1 1

I alt 834 135 28.001 154

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 35 4 16

Rejer Frosset 17 68 1.038 116

Andre krebsdyr 0 133 6 456

Muslinger 0 23 2 33

Andre bløddyr Frosset 10 150 234 72

3 71 117 76

I alt 30 82 1.401 100

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 291 798 364 26

I alt 291 798 364 26


Filet

Samlede eksport til Polen 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.14

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 3 11 220 23

Torsk Fersk 0 452 15 532

Frosset 575 110 16.636 91

Kuller Frosset 22 96 643 89

Sej Fersk 11 94 326 123

Frosset 375 356 8.385 427

Anden torskefisk Frosset 100 34 1.947 36

Makrel Frosset 66 49 814 42

Anden fisk Fersk 1.174 216 12.905 182

Frosset 581 180 14.157 155

Laks og ørred Fersk 103 98 4.736 95

Frosset 297 320 11.739 293

Sild (inkl. skåret) Fersk 111 46 878 47

Frosset 286 39 2.144 42

I alt 3.703 118 75.544 122

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Saltet/tørret 0 0 3 4

Anden fisk Saltet/tørret 0 999 92 999

Laks og ørred Røget 6 63 225 60

Tang og andre

alger 4 43 144 38

I alt 10 19 464 42

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 6.968 110 89.374 112

Rejer 37 113 1.323 98

Muslinger 32 99 728 92

Kaviar og anden

rogn 6 66 482 64

Fiskefilet Panerede 16 19 269 21

Færdigretter m.v. 0 0 0 0

Andre fiskevarer 6 15 97 4

Andre krebs- og

bløddyr 44 227 987 123

I alt 7.109 108 93.261 106


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Polen 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.14

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 7.646 100 63.872 133

Fiskeolie 1.734 98 8.022 76

Solubles 0 0 5 0

Affald 4.020 364 9.378 441

I alt 13.399 120 81.277 129

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 33.702 116 367.218 119


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Tjekkiet 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.15

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 0 1 0 1

Fladfisk Fersk 7 249 442 230

Torsk Fersk 2 85 85 87

Anden fisk Fersk 3 104 301 106

Frosset 7 387 324 262

I alt 19 45 1.152 115

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 202 191 6.944 205

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 192 221 7.397 226

Fersk

1 286 36 255

Frosset 10 102 124 108

I alt 404 200 14.502 214

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

2 97 99 70

0 13 20 14

Rejer Frosset 22 107 1.114 107

Andre krebsdyr Frosset 1 999 122 999

Muslinger 1 9 7 7

Andre bløddyr Frosset 18 166 481 161

1 39 112 77

I alt 45 104 1.956 113

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 555 999 436 25

I alt 555 999 436 25

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 4 106 109 101

Torsk Fersk 10 206 492 216

Frosset 17 999 148 475

Sej Fersk 21 211 634 234

(Continued)

Frosset 1 65 30 86


Filet

Samlede eksport til Tjekkiet 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.15

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Fersk 14 207 737 186

Frosset 247 122 4.754 122

Laks og ørred Fersk 72 103 4.387 126

Frosset 4 117 228 133

Sild (inkl. skåret) Fersk 5 214 101 234

Frosset 366 49 2.934 46

I alt 762 72 14.554 97

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Røget 0 165 46 152

Anden fisk Røget 0 50 1 46

Laks og ørred Røget 14 155 864 122

I alt 14 155 911 123

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 49 24 635 26

Konserveret 3 83 84 89

Rejer 19 95 577 85

Muslinger 4 104 95 97

Kaviar og anden

rogn 1 72 91 75

Fiskefilet Panerede 97 99 2.057 99

Færdigretter m.v. 173 96 4.442 95

Andre fiskevarer 101 927 3.181 598

Andre krebs- og

bløddyr 2 93 65 106

I alt 450 85 11.227 101

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 844 119 7.267 160

Fiskeolie 22 123 426 81

Solubles 1 25 26 27

Affald 0 0 0 0

I alt 867 119 7.720 149

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 3.117 119 52.458 126


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Letland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.16

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 0 300 0 301

Fladfisk Fersk 0 13 11 19

Torsk Fersk 0 9 1 5

Makrel Frosset 5 999 54 277

Anden fisk Fersk 2 14 194 79

Frosset 8 66 613 206

I alt 16 50 873 141

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 697 137 15.715 161

Frosset 207 63 4.795 66

Ål Frosset 1 0 63 1

I alt 906 108 20.573 121

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 999 27 999

Rejer Frosset 5 13 256 33

Andre krebsdyr Frosset 0 0 3 0

Andre bløddyr Frosset 16 154 371 158

1 45 89 64

I alt 22 43 746 65

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 1 274 40 332

Torsk Fersk 0 60 1 59

Sej Fersk 0 86 4 89

Anden fisk Fersk 0 7 2 5

Frosset 26 92 847 98

I alt 27 88 894 90

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Røget 0 74 36 77

Anden fisk Saltet/tørret 55 83 507 97

Røget 1 202 42 220

Laks og ørred Røget 30 394 930 426

I alt 87 115 1.515 187


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Letland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.16

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 42 34 1.676 37

Andre fiskevarer 1 14 38 16

Muslinger 14 114 437 131

Andre krebs- og

bløddyr 5 106 197 99

I alt 63 42 2.348 42

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 133 99 1.259 143

Fiskeolie 3 999 180 298

Fiskeleverolie 0 79 5 48

I alt 136 101 1.445 152

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 1.256 96 28.395 105


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Litauen 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.17

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 2 . 85 .

Kuller Fersk 1 105 16 140

Sej Fersk 1 87 15 139

Anden torskefisk Fersk 1 96 14 140

Anden fisk Fersk 1 76 14 95

Frosset 1 206 51 404

I alt 6 1 194 4

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 56 39 2.157 88

Frosset 92 50 2.663 88

Ål Fersk 27 15 1.351 45

I alt 174 53 6.172 113

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 90 12 128

Rejer Frosset 47 60 628 57

I alt 48 59 640 56

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 116 144 82 7

I alt 116 144 82 7

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 1 68 27 76

Sej Fersk 1 114 19 140

Anden fisk Frosset 28 42 329 104

Laks og ørred Fersk 92 128 1.535 146

Frosset 0 3 8 1

I alt 122 61 1.918 82


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Litauen 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.17

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Saltet/tørret 0 0 2 2

Tang og andre

alger 1 999 6 999

I alt 1 7 8 3

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 78 176 3.470 156

Kaviar og anden

rogn 3 369 323 299

Andre fiskevarer 2 25 95 37

Muslinger 4 174 121 124

Andre krebs- og

bløddyr 3 61 244 49

I alt 91 145 4.253 133

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 493 20 4.020 26

Fiskeolie 1 0 252 7

Affald 270 122 751 111

I alt 764 25 5.023 25

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 1.321 30 18.290 49


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Ungarn 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.18

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 0 67 0 109

Fladfisk Fersk 2 75 71 70

Frosset 0 160 19 156

Torsk Fersk 2 98 87 84

Sej Fersk 2 98 55 111

Anden torskefisk Fersk 0 573 2 572

Makrel Fersk 0 8 5 8

Frosset 1 132 17 113

Anden fisk Fersk 1 50 95 53

Frosset 1 85 46 91

I alt 10 72 397 69

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 15 45 605 59

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 0 91 24 91

Fersk

0 37 10 51

Frosset 7 345 94 231

I alt 23 62 733 65

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

1 40 61 46

0 37 10 41

Rejer Frosset 18 81 867 86

Andre krebsdyr Frosset 0 28 17 42

Andre bløddyr Frosset 27 100 580 99

2 90 86 66

I alt 49 87 1.622 83

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 1 78 24 71

Torsk Fersk 0 9 1 9

Frosset 0 7 4 4

Sej Frosset 4 160 100 197

Anden torskefisk Frosset 1 31 12 23

(Continued)


Filet

Samlede eksport til Ungarn 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.18

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Fersk 0 1 1 1

Frosset 45 83 1.572 79

Laks og ørred Frosset 13 87 451 83

Sild (inkl. skåret) Frosset 0 1 2 0

I alt 63 75 2.169 69

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Røget 3 67 167 61

I alt 3 60 167 50

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 0 999 1 999

Konserveret 0 61 2 47

Rejer 14 58 571 55

Kaviar og anden

rogn 4 95 305 88

Fiskefilet Panerede 2 146 49 139

Færdigretter m.v. 0 88 18 85

Andre fiskevarer 11 150 367 172

Muslinger 14 98 317 89

Andre krebs- og

bløddyr 6 206 141 139

I alt 52 94 1.770 84

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 779 147 7.029 203

Fiskeolie 1 115 155 33

Solubles 0 84 1 81

I alt 780 147 7.184 182

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 979 126 14.041 106


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Cypern 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.19

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Fersk 1 101 69 99

Frosset 0 14 4 25

Anden fisk Fersk 0 55 39 58

Frosset 0 57 23 58

I alt 1 63 135 70

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 60 90 2.623 109

Frosset 14 943 548 657

I alt 74 109 3.171 128

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

1 95 68 76

1 45 118 58

Rejer Frosset 13 84 387 98

Andre bløddyr Frosset 1 45 14 23

18 205 431 138

I alt 33 116 1.018 96

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Frosset 24 110 853 126

Kuller Frosset 4 100 122 114

Sej Frosset 7 30 154 39

Anden fisk Fersk 1 317 69 350

Frosset 1 127 58 139

Laks og ørred Fersk 21 999 1.062 999

Frosset 39 141 1.930 136

I alt 96 125 4.248 159

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Røget 17 171 1.407 185

I alt 17 170 1.407 184


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Cypern 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.19

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 41 139 1.615 129

Kaviar og anden

rogn 0 32 8 59

Andre fiskevarer 13 106 265 106

Muslinger 9 150 275 126

I alt 63 109 2.163 110

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 1.321 110 10.683 152

I alt 1.321 110 10.683 152

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 1.605 111 22.825 141


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til EU 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.20

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 35.362 123 113.639 117

Frosset 627 41 4.848 45

Fladfisk Fersk 7.488 77 210.700 90

Frosset 2.563 97 68.176 79

Torsk Fersk 17.059 114 390.272 132

Frosset 674 69 9.356 72

Kuller Fersk 2.765 112 45.188 119

Frosset 744 571 9.438 420

Sej Fersk 3.635 101 53.563 135

Frosset 144 999 3.735 999

Anden torskefisk Fersk 1.862 117 39.089 114

Frosset 278 999 3.231 739

Makrel Fersk 409 71 9.361 78

Frosset 1.098 97 12.579 90

Anden fisk Fersk 16.271 160 164.498 112

Frosset 880 31 25.795 73

I alt 91.860 113 1.163.470 110

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 14.377 127 467.952 141

Frosset 5.237 105 168.490 135

Ål Fersk 987 100 57.137 98

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 285 162 13.916 177

Fersk

851 122 32.558 117

Frosset 69 84 1.341 84

I alt 21.806 119 741.393 134

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

2 265 255 305

Frosset 1.484 95 113.574 94

1.466 115 114.340 128

Rejer Frosset 12.855 96 301.662 99

2.698 88 81.364 105

Andre krebsdyr Frosset 197 113 10.133 107

131 134 8.052 127

Muslinger 4.677 171 27.228 112

Andre bløddyr Fersk 3 66 34 27

Frosset 1.842 156 35.157 145

1.040 102 43.296 103

I alt 26.395 108 735.096 105


Industrifisk

Samlede eksport til EU 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.20

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 1.281 999 3.933 259

I alt 1.281 999 3.933 259

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 90 99 2.531 85

Torsk Fersk 4.628 107 245.473 115

Frosset 2.625 103 77.786 86

Kuller Frosset 91 140 2.658 137

Sej Fersk 3.362 98 99.250 114

Frosset 2.191 138 48.310 150

Anden torskefisk Frosset 1.169 143 26.208 163

Makrel Frosset 761 117 21.149 125

Anden fisk Fersk 5.919 63 190.074 80

Frosset 6.613 96 251.027 89

Laks og ørred Fersk 4.810 104 268.686 119

Frosset 3.635 97 166.683 110

Sild (inkl. skåret) Fersk 1.299 50 14.741 60

Frosset 2.543 72 28.435 75

I alt 39.738 90 1.443.011 102

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 3.086 105 45.048 132

Røget 20 102 1.174 109

Fladfisk Saltet/tørret 4 10 220 17

Røget 223 92 21.892 105

Torsk Saltet 950 111 24.614 90

Saltet/tørret 3.909 113 147.086 106

Makrel Røget 36 108 3.074 107

Anden fisk Saltet 59 69 1.174 75

Saltet/tørret 1.396 83 54.305 99

Røget 59 84 6.206 86

Laks og ørred Saltet/tørret 2 6 146 36

Røget 5.207 100 412.119 109

Ål Røget 2 21 343 31

Tang og andre

alger 175 151 6.779 137

I alt 15.128 102 724.180 107


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til EU 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.20

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 14.336 103 200.323 104

Konserveret 966 101 22.178 100

Makrel 6.397 115 206.004 108

Rejer 18.043 96 783.389 96

Muslinger 3.788 104 79.744 105

Kaviar og anden

rogn 306 109 37.707 125

Fiskefilet Panerede 8.074 111 251.421 108

Færdigretter m.v. 2.255 75 68.396 71

Andre fiskevarer 4.355 79 150.730 80

Andre krebs- og

bløddyr 1.707 94 92.402 93

I alt 60.227 99 1.892.293 97

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 75.806 95 650.531 127

Fiskeolie 30.539 108 175.308 99

Fiskeleverolie 2 46 27 6

Solubles 13 2 295 12

Affald 11.067 76 24.702 90

I alt 117.426 95 850.863 118

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 373.860 102 7.554.238 107


Hel saltvandsfisk

Samlede mængde eksport til 3.lande 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.21

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 700 106 4.954 362

Frosset 388 53 1.414 51

Fladfisk Fersk 18 75 1.506 80

Frosset 7.032 117 182.191 130

Torsk Fersk 34 124 1.541 125

Frosset 2.130 83 28.990 64

Kuller Fersk 1 439 38 365

Frosset 153 210 2.105 250

Sej Fersk 9 131 288 141

Frosset 4 42 106 87

Anden torskefisk Fersk 8 146 265 142

Frosset 0 1 2 1

Makrel Fersk 6 225 68 115

Frosset 151 98 2.220 92

Anden fisk Fersk 195 158 6.824 87

Frosset 739 152 27.783 170

I alt 11.567 106 260.294 118

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 879 179 34.778 190

Frosset 1.722 40 35.746 35

Ål Fersk 1 999 354 999

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 0 133 6 136

Fersk

61 199 4.753 172

Frosset 11 177 329 191

I alt 2.675 56 75.966 61

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

112 185 5.611 128

16 145 1.195 162

Rejer Frosset 23.631 86 446.343 89

2.248 89 37.103 89

Andre krebsdyr Frosset 1.032 164 42.432 163

1 381 80 545

Muslinger 9 36 264 45

Andre bløddyr Fersk 0 448 9 288

Frosset 182 122 4.582 123

231 165 12.336 154

I alt 27.463 88 549.954 94


Industrifisk

Samlede mængde eksport til 3.lande 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.21

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 31.620 128 66.049 153

I alt 31.620 128 66.049 153

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 42 104 2.345 94

Torsk Fersk 101 102 6.086 96

Frosset 138 173 5.764 156

Kuller Frosset 3 252 104 186

Sej Fersk 105 101 4.007 125

Frosset 75 83 1.404 39

Anden torskefisk Frosset 1 10 26 9

Makrel Frosset 2 136 96 163

Anden fisk Fersk 248 78 23.450 82

Frosset 1.157 89 43.580 103

Laks og ørred Fersk 719 86 53.468 107

Frosset 1.367 268 70.992 298

Sild (inkl. skåret) Fersk 19 999 182 999

Frosset 0 60 11 63

I alt 3.978 117 211.516 129

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 3 331 42 148

Røget 6 110 286 115

Fladfisk Saltet/tørret 0 52 58 53

Røget 60 164 4.133 127

Torsk Saltet 2 44 108 45

Saltet/tørret 2 128 129 138

Makrel Røget 9 92 689 92

Anden fisk Saltet 1 2 110 13

Saltet/tørret 207 25 10.925 36

Røget 5 110 388 118

Laks og ørred Røget 1.119 119 94.462 117

Ål Røget 3 55 408 70

Tang og andre

alger 26 139 506 59

I alt 1.443 74 112.244 95


Tilberedt eller konserveret

Samlede mængde eksport til 3.lande 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.21

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 255 108 4.846 110

Konserveret 98 113 2.618 64

Makrel 57 73 2.099 67

Rejer 2.700 107 128.964 108

Muslinger 172 195 4.248 165

Sardin 1 98 53 109

Kaviar og anden

rogn 26 17 3.974 16

Fiskefilet Panerede 1.510 76 53.570 75

Færdigretter m.v. 1.038 94 40.043 93

Andre fiskevarer 682 84 15.687 80

Andre krebs- og

bløddyr 366 113 18.772 119

I alt 6.904 93 274.873 89

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 47.058 75 439.909 110

Fiskeolie 56.323 131 277.549 118

Fiskeleverolie 1 5 144 19

Solubles 165 71 1.752 85

Affald 64 65 81 17

I alt 103.611 97 719.435 112

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 189.261 99 2.270.331 103


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Færøerne 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.22

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Makrel Fersk 1 999 28 999

Anden fisk Fersk 3 999 106 999

Frosset 0 0 1 2

I alt 4 103 134 535

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 1 73 45 534

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 0 5 7 7

Fersk

0 315 31 490

Frosset 0 58 8 155

I alt 1 34 91 73

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 32 3 23

0 196 27 222

Rejer Frosset 10 257 375 209

0 302 9 285

Andre krebsdyr Frosset 1 102 13 39

0 69 1 62

Andre bløddyr Frosset 0 57 3 52

1 122 146 139

I alt 13 211 575 170

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 7.063 999 12.696 999

I alt 7.063 999 12.696 999

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 0 19 0 21

Torsk Frosset 0 5 2 4

Sej Frosset 59 120 941 41

Anden torskefisk Frosset 0 100 1 54

(Continued)


Filet

Samlede eksport til Færøerne 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.22

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Fersk 3 999 102 999

Frosset 1 86 23 62

Laks og ørred Frosset 8 56 513 78

Sild (inkl. skåret) Frosset 0 113 3 115

I alt 71 108 1.586 51

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Røget 0 159 8 153

Fladfisk Røget 0 87 4 91

Anden fisk Saltet 1 999 109 999

Saltet/tørret 0 3 2 7

Røget 0 63 0 61

Laks og ørred Røget 2 35 157 45

Ål Røget 0 20 16 19

Tang og andre

alger 1 999 36 500

I alt 4 56 332 66

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 16 102 369 78

Konserveret 15 64 415 60

Makrel 6 82 249 87

Rejer 11 129 593 134

Sardin 0 80 13 88

Kaviar og anden

rogn 0 82 47 90

Fiskefilet Panerede 1 121 24 110

Færdigretter m.v. 15 56 474 53

Andre fiskevarer 33 207 804 139

Muslinger 1 326 95 524

Andre krebs- og

bløddyr 1 184 68 227

I alt 99 99 3.151 90

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 4 0 12 0

Fiskeolie 1.030 999 4.834 999

Fiskeleverolie 0 107 12 99

I alt 1.034 68 4.858 49


I alt

Samlede eksport til Færøerne 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.22

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 8.289 487 23.423 134


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Norge 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.23

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 641 97 4.677 346

Fladfisk Fersk 4 89 188 96

Frosset 3 17 265 52

Torsk Fersk 2 147 66 353

Kuller Fersk 0 159 1 308

Sej Fersk 2 87 20 108

Frosset 4 80 106 122

Anden torskefisk Fersk 3 563 61 999

Frosset 0 17 2 59

Makrel Fersk 4 166 20 34

Anden fisk Fersk 138 292 1.454 82

Frosset 17 149 359 134

I alt 819 109 7.219 168

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 131 127 5.673 140

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 0 3 8 4

Fersk

8 116 1.838 107

Frosset 2 186 56 71

I alt 142 123 7.574 125

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

74 294 3.197 193

1 26 53 18

Rejer Frosset 4.047 97 117.097 101

28 143 2.513 269

Andre krebsdyr Frosset 19 88 1.520 336

1 4 65 14

Muslinger 7 60 171 68

Andre bløddyr Fersk 0 448 9 288

Frosset 17 76 467 87

111 179 7.750 176

I alt 4.305 99 132.843 107

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 24.526 100 43.096 140

I alt 24.526 100 43.096 140


Filet

Samlede eksport til Norge 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.23

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 4 196 187 171

Torsk Fersk 3 35 87 29

Frosset 78 303 2.861 273

Sej Fersk 36 66 1.114 86

Frosset 5 37 149 54

Anden torskefisk Frosset 0 118 6 39

Makrel Frosset 2 133 84 166

Anden fisk Fersk 44 48 4.573 67

Frosset 92 61 3.645 70

Laks og ørred Fersk 39 299 2.007 286

Frosset 53 98 2.475 90

Sild (inkl. skåret) Fersk 2 4 57 2

I alt 358 86 17.245 93

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Røget 5 102 236 106

Fladfisk Røget 11 114 1.354 122

Torsk Saltet/tørret 0 1 6 1

Makrel Røget 7 98 438 100

Anden fisk Saltet/tørret 5 46 531 78

Røget 4 119 328 130

Laks og ørred Røget 12 999 697 999

Ål Røget 2 90 298 87

Tang og andre

alger 1 725 59 945

I alt 48 121 3.946 129

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 230 108 4.188 115

Konserveret 0 1 6 7

Makrel 6 91 195 115

Rejer 1.774 115 83.705 118

Muslinger 32 115 825 107

Sardin 0 147 2 185

Kaviar og anden

rogn 3 145 1.002 144

Fiskefilet Panerede 444 99 14.742 84

Færdigretter m.v. 597 97 18.831 90

Andre fiskevarer 292 105 7.175 143

Andre krebs- og

bløddyr 263 119 13.312 122

I alt 3.640 108 143.982 110


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Norge 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.23

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 23.499 63 217.135 92

Fiskeolie 53.498 136 247.168 123

Fiskeleverolie 0 14 34 20

Solubles 118 156 983 173

Affald 57 999 50 999

I alt 77.172 100 465.370 106

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 111.009 100 821.275 109


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Island 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.24

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Kuller Fersk 1 . 33 .

Anden fisk Frosset 45 37 530 42

I alt 46 35 563 32

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Frosset 0 0 45 3

Anden

ferskvandsfisk

Frosset

1 113 50 283

I alt 2 145 95 539

Krebs og bløddyr

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer Frosset 88 816 1.152 259

977 248 17.892 184

Andre krebsdyr Frosset 0 111 2 101

Andre bløddyr Frosset 1 195 34 241

15 157 957 159

I alt 1.082 260 20.039 186

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Frosset 19 162 943 191

Laks og ørred Fersk 5 45 269 54

Frosset 21 348 1.325 210

I alt 45 242 2.537 219

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Røget 0 18 12 82

Laks og ørred Røget 1 102 63 434

I alt 1 28 75 68

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Konserveret 47 141 886 40

Makrel 2 281 66 237

Rejer 42 298 1.866 258

Sardin 1 100 27 110

Færdigretter m.v. 0 1 1 1

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Island 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.24

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Andre fiskevarer 32 65 719 42

Muslinger 0 47 10 36

Andre krebs- og

bløddyr 0 25 3 20

I alt 124 121 3.578 74

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskeolie 87 84 372 8

Solubles 8 101 124 27

I alt 95 999 497 108

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 1.394 183 27.384 139


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Schweiz 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.25

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 0 18 13 71

Fladfisk Fersk 12 72 1.153 80

Frosset 2 476 150 348

Torsk Fersk 32 122 1.470 121

Frosset 1 25 11 25

Kuller Fersk 0 43 4 41

Sej Fersk 7 155 267 145

Anden torskefisk Fersk 5 107 204 111

Makrel Fersk 0 5 11 6

Anden fisk Fersk 27 113 2.719 104

Frosset 3 378 117 265

I alt 90 110 6.119 106

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 129 82 5.078 93

Frosset 1 12 63 16

Ål Fersk 0 0 1 0

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

36 154 1.688 176

Frosset 0 1 6 1

I alt 166 87 6.837 100

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

11 68 902 64

13 188 923 208

Rejer Frosset 15 112 794 116

1 4 39 6

Andre krebsdyr Frosset 0 0 7 1

0 185 8 155

Muslinger 1 235 44 249

Andre bløddyr Frosset 19 115 501 121

20 126 740 129

I alt 80 115 3.958 111

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 3 211 214 368

I alt 3 211 214 368


Filet

Samlede eksport til Schweiz 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.25

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 30 89 1.922 85

Torsk Fersk 99 108 5.999 100

Frosset 32 136 1.840 111

Sej Fersk 69 140 2.891 152

Frosset 6 28 214 22

Anden torskefisk Frosset 0 2 5 2

Makrel Frosset 0 150 9 146

Anden fisk Fersk 181 81 18.508 85

Frosset 242 103 16.680 121

Laks og ørred Fersk 605 96 47.537 117

Frosset 125 147 9.301 165

Sild (inkl. skåret) Fersk 0 267 3 330

I alt 1.389 99 104.908 111

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Røget 0 500 6 443

Fladfisk Saltet/tørret 0 52 58 53

Røget 25 103 1.762 99

Torsk Saltet 2 46 108 46

Saltet/tørret 2 190 121 174

Makrel Røget 0 36 4 37

Anden fisk Saltet 0 18 1 9

Saltet/tørret 0 1 1 1

Røget 0 5 2 6

Laks og ørred Røget 279 141 21.854 125

Ål Røget 0 999 13 999

I alt 309 134 23.929 121

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 0 41 9 35

Konserveret 2 312 87 188

Makrel 3 105 97 122

Rejer 402 115 24.028 112

Muslinger 15 523 360 390

Kaviar og anden

rogn 0 86 116 89

Fiskefilet Panerede 786 64 30.080 69

Færdigretter m.v. 389 91 19.351 95

Andre fiskevarer 11 18 327 19

Andre krebs- og

bløddyr 37 113 2.742 116

I alt 1.645 78 77.198 86


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Schweiz 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.25

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 744 99 7.037 147

Fiskeolie 50 67 248 66

Solubles 13 999 108 391

Affald 0 0 0 1

I alt 807 96 7.393 140

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 4.489 91 230.555 102


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Rusland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.26

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 92 245 3.283 258

Anden fisk Fersk 10 26 738 58

Frosset 65 130 5.012 97

I alt 166 191 9.032 141

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 508 230 21.795 259

Frosset 739 45 13.833 37

I alt 1.247 67 35.628 78

Krebs og bløddyr

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer Frosset 7.768 68 116.132 69

Andre krebsdyr Frosset 5 0 215 0

Andre bløddyr Frosset 6 39 181 51

0 50 35 50

I alt 7.778 68 116.562 69

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 0 0 130 0

I alt 0 0 130 0

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Frosset 235 114 4.108 130

I alt 235 112 4.108 122

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 141 65 5.235 55

Fiskefilet Panerede 244 86 7.345 86

Andre fiskevarer 227 81 3.098 85

Muslinger 30 238 629 151

Andre krebs- og

bløddyr 9 90 391 114

I alt 652 81 16.699 74


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Rusland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.26

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 751 999 7.298 999

I alt 751 999 7.298 999

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 10.830 75 189.456 77


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til USA 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.27

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Fersk 1 54 134 63

Frosset 20 92 682 92

Anden fisk Fersk 0 0 19 2

Frosset 0 0 51 5

I alt 22 22 886 43

Ferskvandsfisk

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

17 575 1.188 660

I alt 17 575 1.188 660

Krebs og bløddyr

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 3 40 22

Rejer Frosset 43 145 1.113 244

Andre krebsdyr Frosset 475 104 22.566 113

I alt 518 106 23.719 116

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 0 0 150 1

I alt 0 0 150 1

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Frosset 93 107 4.688 125

Laks og ørred Fersk 44 28 2.780 35

Frosset 757 424 40.303 461

I alt 895 212 47.771 234

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Røget 227 140 21.189 150

I alt 227 114 21.189 138


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til USA 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.27

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Konserveret 3 363 79 561

Makrel 12 33 437 30

Rejer 38 50 1.401 42

Kaviar og anden

rogn 0 4 5 13

Andre fiskevarer 5 999 316 999

Muslinger 17 999 287 999

I alt 76 63 2.525 49

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 482 486 5.019 642

Fiskeolie 8 88 550 69

Solubles 26 999 527 862

I alt 516 477 6.097 372

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 2.271 158 103.523 159


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Kina 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.28

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 3.454 93 73.523 98

Torsk Frosset 2.079 82 28.266 62

Kuller Frosset 153 213 2.105 271

Anden fisk Frosset 439 184 5.759 157

I alt 6.126 93 109.653 87

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 94 1 1.455 1

Frosset 40 48 823 53

I alt 133 163 2.278 147

Krebs og bløddyr

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer Frosset 4.240 82 75.985 86

Andre krebsdyr Frosset 518 357 17.397 328

I alt 4.758 89 93.381 100

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 0 73 43 91

I alt 0 73 43 91

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Frosset 71 71 1.866 67

Laks og ørred Frosset 170 258 5.343 479

I alt 241 126 7.209 157

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Røget 12 6 182 4

I alt 12 6 182 4


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Kina 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.28

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 1 11 34 5

Kaviar og anden

rogn 0 0 5 1

Andre krebs- og

bløddyr 24 105 1.121 102

I alt 25 81 1.160 65

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskeolie 84 242 7.391 206

I alt 84 242 7.391 206

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 11.379 93 221.299 96


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Japan 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.29

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 577 73 16.824 77

Makrel Frosset 47 6 634 3

Anden fisk Fersk 15 2 1.670 8

Frosset 73 137 9.747 182

I alt 713 85 28.875 106

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Frosset 8 1 911 2

I alt 8 1 911 2

Krebs og bløddyr

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer Frosset 1.774 116 37.745 108

Andre bløddyr 1 0 16 0

I alt 1.774 117 37.762 108

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Frosset 12 5 127 3

I alt 12 5 127 3

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Saltet/tørret 82 21 5.309 40

Tang og andre

alger 16 4 99 1

I alt 98 25 5.408 41

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 57 67 2.177 71

Kaviar og anden

rogn 3 2 345 2

Muslinger 14 750 367 457

I alt 74 34 2.890 12


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Japan 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 3.29

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 292 70 2.999 183

Fiskeolie 1.177 160 6.054 195

I alt 1.469 127 9.054 191

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 4.148 70 85.027 55


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Frankrig 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.01

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 0 783 4 999

Fladfisk Fersk 6 7 270 34

Torsk Fersk 41 68 732 81

Kuller Fersk 6 76 58 73

Sej Fersk 859 75 8.419 99

Anden torskefisk Fersk 12 62 171 67

Makrel Fersk 0 20 5 28

Anden fisk Fersk 15 162 359 88

Frosset 19 108 1.430 335

I alt 960 71 11.447 99

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 0 2 30 7

Frosset 53 21 757 16

Ål Fersk 3 78 8.766 83

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

2 23 142 148

I alt 58 19 9.695 60

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 170 4 165

Frosset 5 65 909 97

1 54 81 47

Rejer Frosset 5 47 442 42

2 120 130 163

Andre krebsdyr Frosset 0 0 5 1

4 453 224 298

Muslinger 0 75 13 78

Andre bløddyr 34 138 1.137 134

I alt 52 93 2.945 82

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 26 47 186 5

I alt 26 47 186 5


Filet

Samlede import fra Frankrig 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.01

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 0 999 2 999

Torsk Fersk 5 232 340 297

Sej Fersk 7 340 175 336

Anden torskefisk Frosset 9 41 209 59

Anden fisk Fersk 230 16 9.099 20

Frosset 62 63 1.497 68

Laks og ørred Frosset 161 58 6.344 62

I alt 475 25 17.666 29

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Saltet/tørret 0 100 1 79

Anden fisk Saltet/tørret 2 498 239 999

Laks og ørred Røget 1 20 62 21

I alt 3 44 302 92

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Makrel 15 999 1.025 999

Rejer 15 115 761 154

Sardin 1 67 100 71

Kaviar og anden

rogn 0 12 393 48

Andre fiskevarer 6 58 281 70

Andre krebs- og

bløddyr 23 180 1.249 104

I alt 61 141 3.809 119

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 129 77 1.805 83

Fiskeolie 71 999 26.106 999

Affald 1.621 25 2.083 25

I alt 1.820 27 29.994 275

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 3.454 34 76.044 72


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Belgien og Lux. 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.02

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Fersk 14 310 146 248

Torsk Fersk 2 221 39 310

Anden fisk Fersk 1 431 69 242

Frosset 1 639 27 546

I alt 17 254 281 214

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Frosset 0 0 0 0

Ål Fersk 1 53 55 53

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 1 38 108 39

Fersk

0 13 15 15

I alt 2 29 179 35

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 18 6 27

Rejer Frosset 95 107 4.527 104

Andre krebsdyr Frosset 2 112 52 42

Andre bløddyr Frosset 37 128 817 138

3 68 86 48

I alt 138 104 5.489 101

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 1 44 42 46

I alt 1 44 42 46

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 1 41 88 97

Torsk Fersk 0 0 3 1

Anden fisk Fersk 685 841 23.859 909

Frosset 127 178 2.830 125

Laks og ørred Fersk 2 349 81 254

Frosset 1 8 58 9

I alt 817 443 26.919 434


Samlede import fra Belgien og Lux. 2010

Tabel 4.02

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Ål Røget 1 1 87 1

I alt 1 1 87 1

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 84 73 3.729 73

Fiskefilet Panerede 4 26 70 24

Færdigretter m.v. 1 4 17 6

Andre fiskevarer 24 126 397 118

Muslinger 19 760 413 999

Andre krebs- og

bløddyr 10 51 273 65

I alt 143 82 4.900 79

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 9 5 170 3

Fiskeolie 0 0 76 1

I alt 9 5 246 4

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 1.128 222 38.143 206


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Holland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.03

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Frosset 5 999 20 591

Fladfisk Fersk 56 34 1.114 44

Frosset 114 267 3.065 187

Torsk Fersk 32 99 869 112

Frosset 0 1 5 0

Anden torskefisk Frosset 0 73 2 83

Makrel Fersk 1 10 13 14

Frosset 1.078 999 10.870 999

Anden fisk Fersk 58 46 5.848 81

Frosset 217 89 3.584 74

I alt 1.562 219 25.388 137

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 33 30 1.039 36

Frosset 4 8 102 5

Ål Fersk 40 92 2.504 104

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 66 152 2.986 124

Fersk

79 145 6.095 178

Frosset 29 61 371 51

I alt 252 81 13.097 115

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

1 227 103 185

Frosset 7 999 64 427

Rejer Frosset 33 156 2.322 219

567 92 12.975 106

Andre krebsdyr Frosset 7 157 518 118

Muslinger 8 63 896 65

Andre bløddyr Frosset 49 77 748 74

43 336 2.721 697

I alt 715 98 20.347 122

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 9 52 297 40

I alt 9 52 297 40


Filet

Samlede import fra Holland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.03

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 169 87 5.232 80

Torsk Fersk 10 244 213 168

Frosset 7 21 167 34

Kuller Frosset 0 2 8 3

Sej Fersk 2 331 46 317

Frosset 2 71 43 74

Anden torskefisk Frosset 19 79 401 77

Makrel Frosset 0 39 6 37

Anden fisk Fersk 398 138 16.014 139

Frosset 159 62 6.370 70

Laks og ørred Frosset 3 4 223 7

Sild (inkl. skåret) Frosset 2 999 11 999

I alt 771 85 28.735 91

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Røget 1 68 25 76

Makrel Røget 195 646 2.348 318

Anden fisk Saltet/tørret 0 21 20 21

Laks og ørred Røget 39 87 2.271 101

Ål Røget 2 73 175 106

I alt 237 289 4.838 144

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Makrel 2 446 19 120

Rejer 49 29 5.109 76

Sardin 3 58 116 102

Fiskefilet Panerede 884 116 17.204 107

Færdigretter m.v. 248 117 5.483 96

Andre fiskevarer 32 72 1.282 89

Andre krebs- og

bløddyr 6 8 322 11

I alt 1.224 96 29.536 89

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskeolie 268 123 89.670 143

Fiskeleverolie 50 96 881 115

Solubles 0 2 42 12

Affald 5.633 91 6.565 88

I alt 5.952 92 97.159 136


I alt

Samlede import fra Holland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.03

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 10.723 102 219.398 117


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Tyskland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.04

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 4.076 78 15.674 105

Fladfisk Fersk 57 67 1.085 80

Frosset 29 227 1.083 226

Torsk Fersk 2.415 126 29.390 126

Frosset 10 73 308 81

Kuller Fersk 178 162 2.172 174

Frosset 1 1 6 0

Sej Fersk 1.790 85 18.666 102

Frosset 2 85 27 46

Anden torskefisk Fersk 145 141 2.311 157

Makrel Fersk 77 999 492 999

Frosset 142 206 1.667 218

Anden fisk Fersk 4.549 148 7.013 141

Frosset 71 113 1.565 127

I alt 13.543 106 81.459 119

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 139 51 5.763 84

Frosset 541 120 11.814 152

Ål Fersk 29 95 1.378 83

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 48 462 2.480 482

Fersk

23 43 1.500 49

Frosset 12 55 272 60

I alt 792 94 23.207 114

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

30 70 2.544 104

0 16 21 17

Rejer Frosset 200 156 8.969 170

316 107 7.570 116

Andre krebsdyr Frosset 2 139 194 179

11 98 336 108

Muslinger 19 74 708 192

Andre bløddyr Fersk 0 33 14 62

Frosset 19 90 413 92

20 118 1.426 76

I alt 617 113 22.195 126


Industrifisk

Samlede import fra Tyskland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.04

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 32.273 140 27.135 163

I alt 32.273 140 27.135 163

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 7 26 426 34

Torsk Fersk 8 64 251 52

Frosset 257 131 8.081 130

Kuller Frosset 7 47 92 45

Sej Fersk 49 90 1.140 94

Frosset 124 153 2.794 149

Anden torskefisk Frosset 293 211 6.397 219

Makrel Frosset 2 36 79 48

Anden fisk Fersk 106 79 7.276 80

Frosset 196 54 6.793 60

Laks og ørred Fersk 291 138 13.707 137

Frosset 187 68 7.904 86

Sild (inkl. skåret) Fersk 30 841 242 935

Frosset 104 90 812 90

I alt 1.661 102 55.995 102

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 0 0 1 0

Røget 0 0 2 0

Fladfisk Røget 1 55 136 63

Makrel Røget 2 76 197 91

Anden fisk Saltet 9 93 640 108

Saltet/tørret 0 4 14 34

Røget 3 441 246 527

Laks og ørred Røget 87 77 4.343 103

Ål Røget 23 95 1.310 103

I alt 125 83 6.889 107

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 135 156 2.234 117

Konserveret 159 223 4.048 234

Makrel 919 999 23.942 999

Rejer 220 55 9.630 52

Muslinger 79 120 1.286 91

Sardin 6 57 85 37

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra Tyskland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.04

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Kaviar og anden

rogn 2 44 346 30

Fiskefilet Panerede 295 118 5.903 121

Færdigretter m.v. 744 89 17.686 89

Andre fiskevarer 996 110 33.010 108

Andre krebs- og

bløddyr 42 280 2.016 219

I alt 3.599 135 100.186 122

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 46.842 180 359.883 227

Fiskeolie 1.657 342 7.819 63

Fiskeleverolie 1 0 25 0

Solubles 254 303 259 5

Affald 596 88 654 93

I alt 49.351 181 368.640 208

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 101.961 148 685.706 155


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra UK 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.05

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 163 6 419 7

Frosset 18 158 95 133

Fladfisk Fersk 40 95 772 105

Torsk Fersk 85 34 1.631 37

Frosset 123 50 1.982 45

Kuller Fersk 54 94 469 87

Sej Fersk 1.085 66 9.937 85

Anden torskefisk Fersk 58 102 645 92

Makrel Fersk 1.496 999 16.082 477

Frosset 1.178 61 13.180 58

Anden fisk Fersk 10 47 306 39

Frosset 274 558 2.476 435

I alt 4.583 66 47.993 94

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 22 26 983 31

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 1 9 24 15

Frosset

1 89 109 94

I alt 24 25 1.116 32

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

39 98 2.677 108

Rejer Frosset 266 59 13.440 68

Andre krebsdyr Frosset 1 964 167 712

Andre bløddyr Frosset 17 255 354 374

43 137 2.944 141

I alt 366 69 19.581 80

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 2.764 999 2.908 999

I alt 2.764 999 2.908 999


Filet

Samlede import fra UK 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.05

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Frosset 18 205 738 570

Kuller Frosset 0 8 11 11

Sej Fersk 145 999 949 963

Makrel Frosset 350 188 8.035 186

Anden fisk Fersk 1 36 146 88

Frosset 278 41 3.210 49

Laks og ørred Fersk 264 34 1.925 33

Frosset 125 215 4.405 264

Sild (inkl. skåret) Frosset 32 130 460 152

I alt 1.213 60 19.879 85

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Røget 3 244 77 296

Fladfisk Røget 1 98 99 77

Torsk Saltet/tørret 0 57 53 41

Anden fisk Røget 1 21 71 34

Laks og ørred Røget 32 75 1.165 85

I alt 39 73 1.465 79

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 13 57 104 55

Makrel 52 35 2.395 62

Rejer 251 35 10.376 36

Sardin 16 36 529 37

Fiskefilet Panerede 4 29 178 29

Færdigretter m.v. 22 289 581 369

Andre fiskevarer 442 100 14.755 109

Muslinger 7 999 265 999

Andre krebs- og

bløddyr 8 21 483 29

I alt 815 57 29.667 59

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 134 179 293 246

Fiskeolie 42 57 13.346 62

Solubles 2 3 133 6

I alt 177 37 13.772 57


I alt

Samlede import fra UK 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.05

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 9.982 87 136.381 76


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Spanien 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.06

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Fersk 2 999 75 999

Frosset 16 74 581 77

Torsk Fersk 4 999 24 635

Sej Fersk 0 999 0 605

Anden torskefisk Fersk 4 999 46 999

Makrel Fersk 59 57 521 76

Anden fisk Fersk 1 1 24 3

Frosset 29 146 451 118

I alt 115 41 1.723 65

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 5 54 141 48

Frosset 6 36 209 46

Ål Fersk 0 115 1.284 150

I alt 11 43 1.634 102

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

2 8 195 12

0 4 6 2

Rejer Frosset 7 139 340 167

Andre krebsdyr Frosset 30 629 621 306

Andre bløddyr Fersk 4 81 99 182

Frosset 135 53 3.606 67

39 999 411 439

I alt 217 81 5.279 87

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 15 6 6 0

I alt 15 6 6 0

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 0 999 3 999

Anden torskefisk Frosset 31 999 620 999

Anden fisk Fersk 10 145 1.044 160

(Continued)

Frosset 107 65 4.192 65


Filet

Samlede import fra Spanien 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.06

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 35 999 1.013 999

Frosset 5 999 162 999

I alt 189 77 7.034 89

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Saltet/tørret 184 999 7.928 999

Anden fisk Saltet/tørret 1 999 23 999

I alt 185 999 7.951 999

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 69 127 2.436 142

Sardin 0 104 19 88

Fiskefilet Panerede 6 36 176 58

Færdigretter m.v. 0 1 23 8

Andre fiskevarer 123 76 4.327 95

Muslinger 38 74 614 71

Andre krebs- og

bløddyr 249 71 4.853 76

I alt 485 76 12.448 90

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 1.217 83 36.075 111


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Portugal 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.07

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Frosset 6 . 128 .

Anden fisk Fersk 5 267 104 100

I alt 11 550 231 223

Krebs og bløddyr

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Andre krebsdyr Frosset 0 500 1 881

I alt 0 500 1 881

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Saltet/tørret 2 2 60 1

Anden fisk Saltet/tørret 72 696 2.307 971

I alt 73 61 2.368 41

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sardin 14 70 374 62

Andre fiskevarer 0 356 35 291

I alt 14 71 409 67

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 98 69 3.008 47


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Sverige 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.08

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 7.207 100 32.461 130

Frosset 20 6 152 6

Fladfisk Fersk 145 108 4.418 99

Torsk Fersk 3.706 92 53.667 127

Frosset 156 4 2.493 6

Kuller Fersk 355 133 5.251 142

Frosset 4 2 105 3

Sej Fersk 610 109 7.227 132

Frosset 1 0 7 0

Anden torskefisk Fersk 299 140 6.848 157

Frosset 0 0 0 0

Makrel Fersk 23 157 247 94

Frosset 2 159 22 196

Anden fisk Fersk 22.170 76 43.328 108

Frosset 24 66 333 39

I alt 34.722 83 156.559 122

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 1.847 96 68.099 126

Frosset 11 772 470 999

Ål Fersk 58 92 2.673 97

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 6 9 226 8

Fersk

353 107 16.459 127

I alt 2.275 98 87.928 126

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

2 695 237 827

Frosset 10 110 838 199

435 107 24.675 123

Rejer Frosset 178 999 4.040 822

1 7 27 6

Andre krebsdyr Frosset 1 30 76 43

5 100 290 128

Muslinger 1 33 15 14

Andre bløddyr Frosset 1 74 16 104

84 99 3.257 95

I alt 717 134 33.469 131


Industrifisk

Samlede import fra Sverige 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.08

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 156.366 179 154.479 148

I alt 156.366 179 154.479 148

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 416 68 18.513 73

Frosset 22 51 656 57

Kuller Frosset 0 588 13 588

Sej Fersk 1 2 16 4

Frosset 14 86 495 98

Anden torskefisk Frosset 7 86 236 77

Makrel Frosset 10 132 351 98

Anden fisk Fersk 1.320 509 6.029 114

Frosset 39 51 986 26

Laks og ørred Fersk 30 44 1.568 44

Frosset 51 112 3.150 143

Sild (inkl. skåret) Frosset 2 27 38 63

I alt 1.912 163 32.052 75

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 0 1 4 74

Anden fisk Saltet 0 0 0 1

Saltet/tørret 3 110 81 82

Laks og ørred Røget 1 9 115 41

Ål Røget 3 840 195 710

I alt 8 31 395 72

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 221 106 2.606 101

Konserveret 82 61 1.900 64

Makrel 7 39 282 47

Rejer 94 56 4.031 56

Muslinger 1 42 11 38

Kaviar og anden

rogn 4 24 695 107

Fiskefilet Panerede 135 221 3.212 170

Færdigretter m.v. 113 192 3.268 172

Andre fiskevarer 144 106 4.898 102

Andre krebs- og

bløddyr 107 131 5.110 140

I alt 907 103 26.011 99


Fiskemel,olie m.v.

Samlede import fra Sverige 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.08

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskeolie 69 149 2.113 70

Solubles 514 354 1.208 849

Affald 3.949 20 4.755 18

I alt 4.533 23 8.076 26

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 201.440 131 498.969 116


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Polen 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.09

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Fersk 1 24 25 27

Frosset 72 999 586 999

Torsk Fersk 1 7 5 4

Makrel Frosset 161 730 1.859 785

Anden fisk Fersk 6.721 55 5.663 109

Frosset 266 130 2.742 99

I alt 7.221 57 10.880 126

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 2 23 97 21

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 39 104 891 93

Frosset

4 999 96 999

I alt 45 95 1.084 76

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 0 1 0

Rejer Frosset 0 5 34 14

Andre bløddyr Frosset 0 999 11 999

0 218 1 154

I alt 1 10 47 19

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 18.387 121 17.062 137

I alt 18.387 121 17.062 137

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 219 142 6.292 157

Torsk Frosset 2.115 160 90.784 260

Kuller Frosset 514 74 16.826 85

Sej Frosset 31 436 630 509

Anden torskefisk Frosset 332 220 5.950 266

Anden fisk Fersk 55 32 1.116 38

Frosset 902 216 23.551 242

Laks og ørred Fersk 176 636 4.514 698

Frosset 242 131 8.243 145

I alt 4.586 146 157.906 196


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Polen 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.09

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Makrel Røget 19 1 430 1

Laks og ørred Røget 291 168 17.931 352

I alt 310 178 18.361 357

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 6 18 84 19

Rejer 0 31 8 44

Fiskefilet Panerede 1.515 120 27.881 125

Færdigretter m.v. 355 180 9.217 204

Andre fiskevarer 144 999 8.176 999

Andre krebs- og

bløddyr 1 999 33 999

I alt 2.021 135 45.399 164

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskeolie 0 0 13 0

Affald 2.309 115 1.169 57

I alt 2.309 115 1.182 58

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 34.880 101 251.922 182


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Estland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.10

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Fersk 1 439 30 999

Torsk Fersk 23 5 240 8

Anden fisk Fersk 2 6 32 9

I alt 26 5 302 9

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 17 7 699 11

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 22 9 507 8

Fersk

88 92 9.560 103

I alt 127 38 10.767 68

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 31 3 346 32

I alt 31 3 346 32

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Fersk 46 98 3.896 100

Frosset 15 82 796 85

Laks og ørred Frosset 3 265 154 295

I alt 64 93 4.847 97

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Andre fiskevarer 24 67 1.393 88

I alt 24 51 1.393 79

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 272 12 17.655 65


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Letland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.11

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 124 71 865 72

Anden fisk Fersk 2 13 14 12

Frosset 5 99 47 68

I alt 131 65 926 60

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Frosset 1 46 25 83

I alt 1 46 25 83

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 8.143 131 6.809 137

I alt 8.143 131 6.809 137

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Røget 244 87 14.532 77

I alt 244 87 14.532 77

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 1 999 20 999

Andre fiskevarer 0 6 9 3

I alt 2 48 29 10

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskeolie 0 2 46 16

I alt 0 2 46 16

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 8.521 127 22.366 85


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Litauen 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.12

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 38 36 281 37

Anden fisk Fersk 2 19 15 18

I alt 40 26 295 24

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 20 14 822 66

I alt 20 14 822 66

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 10.365 49 12.263 106

I alt 10.365 49 12.263 106

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Frosset 906 364 27.432 455

Sej Frosset 53 35 1.348 101

Anden torskefisk Frosset 18 12 375 28

Anden fisk Fersk 21 57 1.269 81

Frosset 31 295 607 322

I alt 1.030 228 31.031 338

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Røget 91 168 6.259 194

I alt 91 168 6.259 194

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Færdigretter m.v. 0 253 3 2

Andre fiskevarer 51 460 870 497

I alt 51 460 874 268

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 11.597 53 51.543 202


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra EU 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.13

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 13.586 80 51.058 110

Frosset 43 11 266 10

Fladfisk Fersk 322 61 7.964 79

Frosset 232 291 5.348 178

Torsk Fersk 6.487 91 87.891 114

Frosset 295 469 4.915 339

Kuller Fersk 593 134 7.950 143

Frosset 5 1 111 2

Sej Fersk 4.344 80 44.250 101

Frosset 3 10 34 10

Anden torskefisk Fersk 528 133 10.446 153

Frosset 25 999 291 999

Makrel Fersk 1.660 614 17.448 375

Frosset 4.879 95 51.823 86

Anden fisk Fersk 35.747 73 67.831 105

Frosset 941 144 13.147 113

I alt 69.692 81 370.772 110

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 2.699 79 98.661 102

Frosset 678 80 14.852 88

Ål Fersk 133 94 16.728 92

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 121 883 5.800 732

Fersk

601 99 35.809 113

Frosset 47 45 847 48

I alt 4.279 84 172.698 104

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

6 167 649 134

Frosset 92 89 7.105 98

437 106 24.794 121

Rejer Frosset 790 103 34.416 99

886 95 20.703 106

Andre krebsdyr Frosset 42 248 1.641 129

20 109 850 120

Muslinger 31 68 1.748 86

Andre bløddyr Fersk 4 57 113 109

Frosset 279 62 6.156 75

268 136 12.025 127

I alt 2.854 97 110.197 106


Industrifisk

Samlede import fra EU 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.13

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 230.406 150 223.927 147

I alt 230.406 150 223.927 147

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 399 106 12.111 103

Torsk Fersk 442 67 19.412 70

Frosset 3.328 175 127.931 253

Kuller Frosset 521 71 16.950 83

Sej Fersk 204 253 2.341 135

Frosset 226 60 5.341 107

Anden torskefisk Frosset 726 110 14.360 118

Makrel Frosset 491 82 10.265 75

Anden fisk Fersk 2.903 116 71.304 81

Frosset 1.950 86 52.758 91

Laks og ørred Fersk 950 87 28.879 140

Frosset 796 84 31.274 95

Sild (inkl. skåret) Fersk 30 696 242 784

Frosset 139 83 1.321 93

I alt 13.105 106 394.490 115

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 0 4 5 83

Røget 4 151 104 176

Fladfisk Røget 3 39 238 40

Torsk Saltet/tørret 215 207 9.369 182

Makrel Røget 216 711 2.976 401

Anden fisk Saltet 12 75 769 113

Saltet/tørret 93 522 4.178 597

Røget 5 22 341 27

Laks og ørred Røget 871 109 52.318 130

Ål Røget 29 107 1.766 121

I alt 1.447 138 72.064 139

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 380 107 5.095 97

Konserveret 241 117 5.965 126

Makrel 996 506 27.663 503

Rejer 791 48 36.333 52

Muslinger 174 101 3.154 96

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra EU 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.13

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sardin 41 49 1.242 49

Kaviar og anden

rogn 6 23 1.710 49

Fiskefilet Panerede 2.877 121 55.478 120

Færdigretter m.v. 1.482 113 36.295 113

Andre fiskevarer 2.022 114 70.233 121

Andre krebs- og

bløddyr 448 73 14.454 82

I alt 9.457 108 257.622 104

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 47.153 179 362.473 224

Fiskeolie 2.108 256 139.262 139

Fiskeleverolie 51 48 907 32

Solubles 770 322 1.642 30

Affald 15.230 41 17.077 34

I alt 65.313 101 521.362 163

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 396.553 118 2.123.131 123


Hel saltvandsfisk

Samlede mængde import fra 3.lande 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.14

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 26.618 90 82.362 104

Frosset 33 79 261 132

Fladfisk Fersk 420 158 11.881 174

Frosset 9.376 112 181.202 111

Torsk Fersk 3.743 95 74.454 98

Frosset 6.451 115 101.678 123

Kuller Fersk 985 126 11.669 145

Frosset 436 702 5.558 999

Sej Fersk 3.740 135 37.310 168

Frosset 22 173 426 320

Anden torskefisk Fersk 520 92 7.729 93

Frosset 1 54 13 95

Makrel Fersk 223 98 4.452 107

Frosset 371 274 2.800 168

Anden fisk Fersk 1.038 68 27.208 76

Frosset 1.680 142 21.371 132

I alt 55.656 101 570.374 113

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 24.114 107 841.998 136

Frosset 628 21 18.243 26

Ål Fersk 11 40 567 47

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

40 114 8.321 111

Frosset 126 80 1.308 80

I alt 24.918 96 870.436 124

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

17 88 1.625 83

Frosset 74 207 6.329 259

48 92 5.204 111

Rejer Frosset 32.501 93 467.532 90

0 0 1 8

Andre krebsdyr Frosset 863 104 26.832 90

365 303 1.473 153

Muslinger 96 200 1.335 205

Andre bløddyr Fersk 1 80 8 101

Frosset 858 160 15.468 177

501 70 29.627 107

I alt 35.325 95 555.433 93


Industrifisk

Samlede mængde import fra 3.lande 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.14

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 14.142 200 26.173 310

I alt 14.142 200 26.173 310

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 0 115 14 110

Torsk Fersk 583 78 36.154 89

Frosset 2.696 72 75.311 60

Kuller Frosset 497 179 11.880 163

Sej Fersk 85 95 2.462 96

Frosset 977 76 20.924 100

Anden torskefisk Frosset 2.406 112 46.406 105

Makrel Frosset 69 101 1.601 135

Anden fisk Fersk 277 125 13.913 133

Frosset 7.317 96 199.444 104

Laks og ørred Fersk 355 179 13.980 212

Frosset 5.275 128 248.755 165

Sild (inkl. skåret) Fersk 0 4 31 35

Frosset 243 134 1.769 116

I alt 20.780 100 672.646 112

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 53 88 524 50

Røget 0 0 1 0

Fladfisk Røget 0 1 0 4

Torsk Saltet 1.385 115 50.757 110

Saltet/tørret 955 125 48.902 119

Makrel Røget 0 88 21 108

Anden fisk Saltet 283 175 5.920 127

Saltet/tørret 3.586 155 153.187 190

Røget 1 98 79 109

Laks og ørred Røget 79 121 4.286 204

Tang og andre

alger 4.775 203 38.804 221

I alt 11.116 161 302.481 156


Tilberedt eller konserveret

Samlede mængde import fra 3.lande 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.14

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 1.456 88 16.066 85

Konserveret 54 450 1.595 433

Makrel 3 190 166 162

Rejer 21.039 107 662.844 113

Muslinger 397 35 5.536 34

Sardin 23 999 250 640

Kaviar og anden

rogn 363 183 26.937 202

Fiskefilet Panerede 69 86 2.916 104

Færdigretter m.v. 236 69 6.982 67

Andre fiskevarer 5.151 101 114.166 98

Andre krebs- og

bløddyr 795 89 31.466 91

I alt 29.584 102 868.925 109

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 24.436 81 223.975 125

Fiskeolie 32.770 56 173.403 60

Fiskeleverolie 1.566 70 4.208 152

Solubles 14 128 1.681 129

Affald 55.520 124 49.610 108

I alt 114.306 85 452.877 87

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 305.828 96 4.319.345 110


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Færøerne 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.15

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 14.361 164 36.942 157

Fladfisk Fersk 17 290 456 384

Frosset 45 579 1.166 999

Torsk Fersk 5 6 82 7

Frosset 145 157 2.709 238

Kuller Fersk 1 1 5 0

Frosset 195 211 2.340 206

Sej Fersk 243 198 2.040 229

Anden torskefisk Fersk 2 29 11 18

Makrel Frosset 371 999 2.792 781

Anden fisk Fersk 47 80 1.360 47

Frosset 36 205 941 366

I alt 15.467 170 50.845 173

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 1.072 48 36.658 61

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 0 0 0 0

Frosset

0 104 8 107

I alt 1.072 37 36.666 47

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 0 3 0

35 113 4.211 124

Rejer Frosset 1.551 90 30.622 75

I alt 1.586 90 34.836 79

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 5.967 999 11.736 999

I alt 5.967 999 11.736 999

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 0 106 14 106

Torsk Fersk 14 999 534 999

Frosset 71 290 2.313 646

Kuller Frosset 7 804 81 152

(Continued)


Filet

Samlede import fra Færøerne 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.15

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sej Fersk 72 114 2.023 119

Frosset 728 77 16.407 107

Anden torskefisk Frosset 31 999 249 674

Anden fisk Fersk 62 95 4.312 102

Frosset 411 121 7.997 121

Laks og ørred Frosset 2.396 195 156.385 250

I alt 3.793 142 190.315 209

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Saltet 1.254 189 48.453 171

Saltet/tørret 951 126 48.509 119

Anden fisk Saltet 282 191 5.875 131

Saltet/tørret 2.127 143 75.887 152

I alt 4.614 151 178.723 144

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Andre fiskevarer 37 119 1.322 150

I alt 37 117 1.322 146

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 1.954 74 19.826 133

Fiskeolie 61 2 106 1

Affald 7.064 56 9.589 51

I alt 9.078 59 29.520 88

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 41.615 119 533.962 133


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Norge 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.16

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Fersk 12.258 59 45.421 81

Frosset 33 79 261 132

Fladfisk Fersk 377 168 10.631 180

Frosset 536 118 15.334 128

Torsk Fersk 3.737 98 74.359 100

Frosset 641 142 11.437 160

Kuller Fersk 984 126 11.647 145

Frosset 179 999 2.498 999

Sej Fersk 3.433 129 34.711 163

Anden torskefisk Fersk 513 92 7.671 93

Frosset 0 80 7 431

Makrel Fersk 223 98 4.452 107

Frosset 0 0 0 0

Anden fisk Fersk 886 70 22.530 87

Frosset 210 162 2.533 142

I alt 24.009 76 243.493 108

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Fersk 23.042 113 805.271 145

Frosset 384 21 9.646 21

Ål Fersk 8 31 404 33

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

0 266 11 155

Frosset 25 999 82 999

I alt 23.459 105 815.414 135

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 40 0 39

Frosset 32 100 2.240 109

13 61 991 78

Rejer Frosset 300 51 10.931 49

Andre krebsdyr Frosset 57 275 2.484 168

1 24 95 17

Andre bløddyr Fersk 0 61 2 20

Frosset 0 24 1 10

30 178 1.150 182

I alt 434 63 17.894 64


Industrifisk

Samlede import fra Norge 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.16

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 8.039 118 13.369 186

I alt 8.039 118 13.369 186

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Fersk 564 76 35.417 88

Frosset 18 22 629 26

Kuller Frosset 2 4 82 5

Sej Fersk 12 46 417 49

Frosset 18 421 442 538

Anden torskefisk Frosset 0 2 4 5

Makrel Frosset 1 62 28 51

Anden fisk Fersk 166 133 8.203 155

Frosset 51 101 1.080 97

Laks og ørred Fersk 248 162 10.757 197

Frosset 514 118 20.206 156

Sild (inkl. skåret) Frosset 243 134 1.769 116

I alt 1.836 98 79.032 110

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Saltet 53 88 524 50

Røget 0 0 1 0

Torsk Saltet/tørret 3 88 248 151

Makrel Røget 0 88 21 108

Anden fisk Saltet 0 2 45 24

Saltet/tørret 285 361 10.524 291

Røget 1 98 79 109

Laks og ørred Røget 11 124 340 63

I alt 354 75 11.782 69

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Sild Tilberedt 1.456 98 16.066 97

Konserveret 54 451 1.595 433

Makrel 2 128 155 153

Rejer 1 4 60 8

Sardin 2 999 75 807

Kaviar og anden

rogn 50 999 1.497 999

Fiskefilet Panerede 6 536 136 456

Færdigretter m.v. 0 4 18 9

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra Norge 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.16

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Andre fiskevarer 356 430 13.732 536

Andre krebs- og

bløddyr 7 107 267 118

I alt 1.932 119 33.599 160

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 6.731 65 63.540 99

Fiskeolie 1.328 51 12.989 123

Fiskeleverolie 1.540 69 2.499 133

Solubles 0 424 4 101

Affald 32.905 183 20.731 176

I alt 42.504 128 99.763 113

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 102.567 104 1.314.346 124


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Island 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.17

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Fersk 26 124 795 190

Frosset 1 3 28 4

Torsk Fersk 1 46 12 89

Frosset 23 999 292 999

Kuller Fersk 0 99 17 108

Sej Fersk 65 999 559 999

Frosset 22 999 426 999

Anden torskefisk Fersk 5 999 47 299

Anden fisk Fersk 97 50 2.475 45

Frosset 240 203 4.715 239

I alt 479 134 9.365 109

Ferskvandsfisk

Anden

ferskvandsfisk

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

0 999 2 652

I alt 0 999 2 652

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

1 999 53 999

0 743 2 626

Rejer Frosset 17 76 487 124

I alt 18 79 542 138

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 13 57 135 34

I alt 13 57 135 34

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 0 0 0 0

Torsk Fersk 5 237 204 183

Frosset 193 64 3.584 60

Kuller Frosset 73 292 1.454 289

Sej Fersk 1 3 22 4

Frosset 27 19 543 21

Anden torskefisk Frosset 1 999 30 999

(Continued)


Filet

Samlede import fra Island 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.17

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Fersk 18 58 758 84

Frosset 24 20 1.206 31

Laks og ørred Fersk 2 2 95 2

Sild (inkl. skåret) Fersk 0 7 31 14

I alt 344 55 7.928 56

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Saltet/tørret 0 65 19 126

Anden fisk Saltet/tørret 131 725 11.720 999

I alt 131 715 11.739 999

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 1.113 180 36.516 172

Kaviar og anden

rogn 280 198 21.836 312

Færdigretter m.v. 212 76 6.483 71

Andre fiskevarer 495 71 14.079 71

I alt 2.099 111 78.914 133

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 7.622 85 71.786 136

Fiskeolie 9 0 1.502 11

Fiskeleverolie 22 202 778 140

Affald 15.551 110 19.290 126

I alt 23.205 89 93.357 114

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 26.289 91 201.982 122


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Grønland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.18

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 7.425 102 114.393 86

Torsk Frosset 2.177 100 23.395 90

Kuller Frosset 63 752 720 999

Anden torskefisk Frosset 1 50 6 50

Anden fisk Fersk 0 0 3 21

Frosset 678 137 8.103 151

I alt 10.343 104 146.619 89

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Frosset 2 0 38 0

Anden

ferskvandsfisk

Frosset

15 0 228 0

I alt 16 0 267 0

Krebs og bløddyr

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer Frosset 24.914 100 296.404 95

Andre krebsdyr Frosset 785 101 23.603 91

363 318 1.352 334

Andre bløddyr 56 84 3.849 90

I alt 26.119 101 325.209 95

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Frosset 1.510 103 45.445 88

Kuller Frosset 17 70 423 88

Sej Frosset 179 98 3.019 115

Anden fisk Fersk 0 7 1 14

Frosset 2.047 95 60.770 98

Laks og ørred Frosset 0 68 3 50

I alt 3.753 98 109.660 94

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Røget 0 0 0 0

Torsk Saltet 131 57 2.304 38

Saltet/tørret 1 13 126 98

Anden fisk Saltet/tørret 1.039 149 54.761 211

I alt 1.171 125 57.191 178


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra Grønland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.18

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 13.384 99 360.800 95

Kaviar og anden

rogn 13 51 961 81

Andre krebs- og

bløddyr 6 253 740 263

I alt 13.403 99 362.500 95

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 54.804 101 1.001.446 96


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Rusland 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.19

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 12 851 304 981

Torsk Frosset 552 181 8.627 196

Anden fisk Frosset 26 664 149 703

I alt 589 150 9.080 168

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Frosset 36 13 898 14

Anden fisk Frosset 35 13 1.652 25

I alt 71 26 2.550 39

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 660 95 11.630 85


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra USA 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.20

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Frosset 2.597 96 49.511 109

Anden fisk Fersk 0 11 34 32

Frosset 0 1 0 0

I alt 2.597 93 49.545 104

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Frosset 206 199 7.474 369

Ål Fersk 2 2 163 8

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

0 1 2 4

I alt 209 200 7.639 363

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

3 212 741 450

Rejer Frosset 18 101 463 103

Andre krebsdyr Frosset 0 0 0 0

Andre bløddyr Frosset 0 80 0 83

256 169 18.764 178

I alt 277 162 19.968 179

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 94 55 704 6

I alt 94 55 704 6

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Frosset 148 173 1.333 175

Anden torskefisk Frosset 1.174 81 24.672 76

Anden fisk Fersk 0 0 15 0

I alt 1.323 85 26.019 77


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra USA 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.20

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 581 695 17.682 550

Kaviar og anden

rogn 20 355 2.630 221

Fiskefilet Panerede 64 120 2.780 123

Andre fiskevarer 20 71 798 56

Andre krebs- og

bløddyr 0 0 2 0

I alt 685 400 23.892 295

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskeolie 7.010 69 31.761 63

Fiskeleverolie 5 217 931 282

Solubles 13 127 1.672 129

I alt 7.028 69 34.363 66

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 12.213 82 162.131 105


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Canada 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.21

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fladfisk Frosset 1.357 216 49.976 288

Anden fisk Frosset 45 7 487 3

I alt 1.402 223 50.463 291

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Frosset 37 85 1.084 111

I alt 37 85 1.084 111

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

17 88 1.624 83

Frosset 38 999 3.292 999

Rejer Frosset 3.767 64 46.858 64

Andre bløddyr Fersk 0 0 7 0

17 999 1.696 999

I alt 3.839 65 53.477 71

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Frosset 423 368 13.956 481

I alt 423 267 13.956 326

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 4.165 114 174.551 153

Andre fiskevarer 0 0 2 0

Andre krebs- og

bløddyr 37 1 429 0

I alt 4.202 115 174.982 153

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Solubles 0 0 3 0

I alt 0 0 3 0


I alt

Samlede import fra Canada 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.21

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 9.902 95 293.964 138


Krebs og bløddyr

Samlede import fra Chile 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.22

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Muslinger 95 197 1.262 194

Andre bløddyr 24 999 312 288

I alt 119 237 1.574 207

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Frosset 122 29 3.282 42

Laks og ørred Fersk 5 1 137 2

Frosset 293 23 11.527 30

I alt 420 25 14.947 32

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 68 135 4.007 128

Muslinger 360 33 5.044 32

Andre fiskevarer 0 0 0 0

Andre krebs- og

bløddyr 66 999 4.741 999

I alt 494 43 13.791 73

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 2.464 30 22.708 48

Fiskeolie 3.972 91 14.787 32

I alt 6.437 51 37.495 40

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 7.470 48 67.807 41


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Kina 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.23

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Frosset 279 117 2.096 137

I alt 279 117 2.096 137

Ferskvandsfisk

Anden

ferskvandsfisk

Frosset

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

47 56 494 62

I alt 47 26 494 11

Krebs og bløddyr

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer Frosset 139 38 4.822 39

Andre krebsdyr Frosset 21 999 629 855

Andre bløddyr Frosset 161 224 2.783 415

19 619 304 181

I alt 339 76 8.539 64

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 0 0 1 0

I alt 0 0 1 0

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Frosset 653 54 19.863 42

Kuller Frosset 398 239 9.841 209

Sej Frosset 25 338 513 342

Anden torskefisk Frosset 1.161 205 20.835 218

Makrel Frosset 66 99 1.481 131

Anden fisk Fersk 7 10 197 17

Frosset 1.507 107 38.019 105

Laks og ørred Fersk 101 220 2.992 262

Frosset 1.915 180 55.768 174

I alt 5.832 129 149.510 113

Saltet, tørret, røget

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Røget 1 2 35 3

I alt 1 2 35 2


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra Kina 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.23

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Makrel 1 999 10 999

Rejer 219 84 8.528 95

Færdigretter m.v. 0 13 0 4

Andre fiskevarer 41 49 743 52

Muslinger 23 28 252 18

Andre krebs- og

bløddyr 424 60 19.463 67

I alt 708 67 28.995 74

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Fiskemel 48 5 284 1

Fiskeolie 2 0 209 1

I alt 50 5 493 1

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 7.255 110 190.162 99


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Thailand 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.24

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Makrel Frosset 0 60 8 58

I alt 0 5 8 10

Ferskvandsfisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Laks og ørred Frosset 0 0 0 0

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

3 92 365 73

Frosset 3 15 56 18

I alt 6 24 421 52

Krebs og bløddyr

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer Frosset 303 299 10.393 313

Andre krebsdyr Frosset 0 0 0 0

Andre bløddyr Frosset 474 150 8.545 145

I alt 777 186 18.938 206

Industrifisk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Industrifisk 0 0 1 0

I alt 0 0 1 0

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Torsk Frosset 0 41 0 4

Anden fisk Frosset 3 10 81 8

I alt 3 10 81 8

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Makrel 0 51 1 70

Rejer 849 135 34.396 145

Sardin 1 325 24 609

Færdigretter m.v. 16 30 241 24

Andre fiskevarer 1.606 142 29.468 135

Muslinger 1 4 14 2

Andre krebs- og

bløddyr 27 109 968 188

I alt 2.499 134 65.112 137


I alt

Samlede import fra Thailand 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.24

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 3.285 140 84.561 144


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Indonesien 2010

Januar-Juli

Mængde i tons

Tabel 4.25

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Fersk 6 86 426 55

Frosset 29 233 349 226

I alt 35 179 775 83

Ferskvandsfisk

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

1 102 315 94

Frosset 5 399 50 15

I alt 6 501 365 109

Krebs og bløddyr

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer Frosset 22 949 1.332 618

0 9 0 52

Andre krebsdyr Frosset 0 9 0 18

0 50 0 60

Andre bløddyr Fersk 0 33 0 53

0 66 59 108

I alt 23 816 1.392 512

Filet

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Anden fisk Frosset 248 275 8.059 238

I alt 248 275 8.059 238

Tilberedt eller konserveret

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

Rejer 233 328 7.276 359

I alt 233 263 7.276 312

I alt

Januar-Juli

Mængde i tons

Index 2010

(2009=100)

Januar-Juli Værdi i

1000 kr.

Index 2010

(2009=100)

I alt 545 269 17.867 246

More magazines by this user
Similar magazines