November - Anmeldelse.fd.dk

webfd.fd.dk

November - Anmeldelse.fd.dk

FISKERIDIREKTORATET 22-02-05

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med

fisk og fiskeprodukter JANUAR - NOVEMBER 2004.

Den samlede eksport og import:

Tabel nr.

1.01 Eksport i tons.

1.02 Eksport i 1000 kroner.

2.01 Import i tons.

2.02 Import i 1000 kroner.

Samhandel med enkelte lande:

Samlet eksport til:

Samlet import fra:

Tabel nr.

Tabel nr.

3.01 Frankrig 4.01 Frankrig

3.02 Belgien og Lux. 4.02 Belgien og Lux.

3.03 Holland 4.03 Holland

3.04 Tyskland 4.04 Tyskland

3.05 Italien 4.05 UK

3.06 UK 4.06 Spanien

3.07 Irland 4.07 Portugal

3.08 Grækenland 4.08 Sverige

3.09 Spanien 4.09 Polen

3.10 Portugal 4.10 Estland

3.11 Sverige 4.11 Letland

3.12 Finland 4.12 Litauen

3.13 Østrig 4.13 EU-lande i alt

3.14 Polen 4.14 Tredjelande i alt

3.15 Tjekkiet 4.15 Færøerne

3.16 Letland 4.16 Norge

3.17 Litauen 4.17 Island

3.18 Ungarn 4.18 Grønland

3.19 Cypern 4.19 Rusland

3.20 EU-lande i alt 4.20 USA

3.21 Tredjelande i alt 4.21 Canada

3.22 Færøerne 4.22 Chile

3.23 Norge 4.23 Kina

3.24 Island 4.24 Thailand

3.25 Schweiz 4.25 Indonesien

3.26 Rusland

3.27 USA

3.28 Kina

3.29 Japan


Anmærkning.

Ændringerne af brugstariffen for 1993 medførte, at den hidtil anvendte varegruppering i statistikken ikke kunne videref¢res

uden ændringer.

Væsentligste ændringer var, at et antal artsspecifikke brugstarifpositioner udgik, hvilket medførte, at følgende varegrupper

ikke længere kan specificeres:

I.B Damørred, æg og sættefisk.

III.A Filet af fladfisk, fersk.

- - af kuller, fersk.

- - af mørksej, fersk.

Det "gamle" tabellayout er bibeholdt, hvorfor de udgåede grupper fremstår med ".." i mængde- eller værdisøjlerne.

Der gøres opmærksom på, at tallene kommer fra Danmarks Statistik og derfor ikke er et produkt fra Fiskeridirektoratet. Det

skal desuden bemærkes, at tallene er foreløbige, da der sker opdateringer af data indtil et år efter udgivelsen.

Nedenfor er listet den anvendte gruppering af brugstariffen 2004.

I.A. Hel saltvandsfisk.

Sild, fersk: 0302.40.00

Sild, frosset: 0303.50.00

Fladfisk, fersk: 0302.21.10, 0302.21.30, 0302.21.90, 0302.22.00, 0302.23.00, 0302.29.10, 0302.29.90

Fladfisk, frosset: 0303.31.10, 0303.31.30, 0303.31.90, 0303.32.00, 0303.33.00, 0303.39.10, 0303.39.30, 0303.39.70

Torsk, fersk: 0302.50.10, 0302.50.90, 0302.69.35

Torsk, frosset: 0303.60.11, 0303.60.19, 0303.60.90, 0303.79.41

Kuller, fersk: 0302.62.00

Kuller, frosset: 0303.72.00

Mørksej, fersk: 0302.63.00

Mørksej, frosset: 0303.73.00

Anden torskefisk, fersk 0302.69.41, 0302.69.45, 0302.69.51, 0302.69.66, 0302.69.67, 0302.69.68, 0302.69.69, 0302.69.85

Anden torskefisk, frosset: 0303.78.11, 0303.78.12, 0303.78.13, 0303.78.19, 0303.78.90, 0303.79.45, 0303.79.51, 0303.79.55,

0303.79.83

Makrel, fersk: 0302.64.00

Makrel, frosset: 0303.74.30, 0303.74.90

Anden fisk, fersk: 0301.10.90, 0301.99.90, 0302.31.10, 0302.31.90, 0302.32.10, 0302.32.90, 0302.33.10, 0302.33.90,

0302.34.10, 0302.34.90, 0302.35.10, 0302.35.90, 0302.36.10, 0302.36.90, 0302.39.10, 0302.39.90,

0302.61.10, 0302.61.30, 0302.61.80, 0302.65.20, 0302.65.50, 0302.65.90, 0302.69.21, 0302.69.25,

0302.69.31, 0302.69.33, 0302.69.55, 0302.69.61, 0302.69.75, 0302.69.81, 0302.69.86, 0302.69.87,

0302.69.88, 0302.69.91, 0302.69.92, 0302.69.94, 0302.69.95, 0302.69.99, 0302.70.00

Anden fisk, frosset: 0303.41.11, 0303.41.13, 0303.41.19, 0303.41.90, 0303.42.12, 0303.42.18, 0303.42.32, 0303.42.38,

0303.42.52, 0303.42.58, 0303.42.90, 0303.43.11, 0303.43.13, 0303.43.19, 0303.43.90, 0303.44.11,

0303.44.13, 0303.44.19, 0303.44.90, 0303.45.11, 0303.45.13, 0303.45.19, 0303.45.90, 0303.46.11,

0303.46.13, 0303.46.19, 0303.46.90, 0303.49.31, 0303.49.33, 0303.49.39, 0303.49.80, 0303.71.10,

0303.71.30, 0303.71.80, 0303.75.20, 0303.75.50, 0303.75.90, 0303.77.00, 0303.79.21, 0303.79.23,

0303.79.29, 0303.79.31, 0303.79.35, 0303.79.37, 0303.79.58, 0303.79.65, 0303.79.71, 0303.79.75,

0303.79.81, 0303.79.85, 0303.79.87, 0303.79.88, 0303.79.91, 0303.79.92, 0303.79.93, 0303.79.94,

0303.79.98, 0303.80.10, 0303.80.90

I.B. Ferskvandsfisk.

Laks og ørred: 0301.91.10, 0301.91.90, 0301.99.11, 0302.11.10, 0302.11.20, 0302.11.80, 0302.12.00, 0303.11.00,

0303.19.00, 0303.21.10, 0303.21.20, 0303.21.80, 0303.22.00

Ål: 0301.92.00, 0302.66.00, 0303.76.00

Anden ferskvandsfisk: 0301.10.10, 0301.93.00, 0301.99.19, 0302.19.00, 0302.69.11, 0302.69.19, 0303.29.00, 0303.79.11,

0303.79.19

I.C. Krebs- og bløddyr.

Hummer (incl. dybvandshummer.): 0306.11.10, 0306.11.90, 0306.12.10, 0306.12.90, 0306.19.30, 0306.21.00, 0306.22.10, 0306.22.91,

0306.22.99, 0306.29.30

Rejer: 0306.13.10, 0306.13.30, 0306.13.40, 0306.13.50, 0306.13.80, 0306.23.10, 0306.23.31, 0306.23.39,

0306.23.90

Andre krebsdyr: 0306.14.10, 0306.14.30, 0306.14.90, 0306.19.10, 0306.19.90, 0306.24.30, 0306.24.80, 0306.29.10,

0306.29.90


Muslinger: 0307.31.10, 0307.39.10

Andre bløddyr: 0307.10.10, 0307.10.90, 0307.21.00, 0307.29.10, 0307.29.90, 0307.31.90, 0307.39.90, 0307.41.10,

0307.41.91, 0307.41.99, 0307.49.01, 0307.49.11, 0307.49.18, 0307.49.31, 0307.49.33, 0307.49.35,

0307.49.38, 0307.49.51, 0307.49.59, 0307.49.71, 0307.49.91, 0307.49.99, 0307.51.00, 0307.59.10,

0307.59.90, 0307.60.00, 0307.91.00, 0307.99.11, 0307.99.13, 0307.99.15, 0307.99.18, 0307.99.90

Gruppering af brugstariffen 2003.

...

fortsat fra forrige side

II. Industrifisk: 0511.91.90

III.A. Filet, skåret eller hakket.

Sild, fersk: 0304.10.97

Sild, frosset: 0304.90.22, 0304.20.75

Fladfisk, frosset: 0304.20.79, 0304.90.51, 0304.20.71, 0304.20.73

Torsk, fersk: 0304.10.31

Torsk, frosset: 0304.20.21, 0304.20.29, 0304.90.35, 0304.90.38, 0304.90.39

Kuller, frosset: 0304.20.33, 0304.90.45

Mørksej, fersk: 0304.10.33

Mørksej, frosset: 0304.20.31, 0304.90.41

Anden torskefisk, fersk: 0304.20.41, 0304.20.43, 0304.20.55, 0304.20.56, 0304.20.58, 0304.20.59, 0304.20.85, 0304.90.48,

0304.90.59, 0304.90.61

Anden fisk, fersk: 0304.10.13, 0304.10.15, 0304.10.17, 0304.10.19, 0304.10.35, 0304.10.38, 0304.10.91, 0304.10.98

Anden fisk, frosset: 0304.20.13, 0304.20.15, 0304.20.17, 0304.20.19, 0304.20.35, 0304.20.37, 0304.20.45, 0304.20.51,

0304.20.53, 0304.20.61, 0304.20.69, 0304.20.83, 0304.20.87, 0304.20.88, 0304.20.91, 0304.20.94,

0304.90.05, 0304.90.10, 0304.90.31, 0304.90.55, 0304.90.57, 0304.90.65, 0304.90.97

III.B. Saltet, tørret eller røget.

Torsk, saltet: 0305.62.00, 0305.69.10

Torsk, salt/tørret: 0305.51.10, 0305.59.11, 0305.51.90, 0305.59.19, 0305.30.11, 0305.30.19

Anden fisk, salt/tørret: 0305.10.00, 0305.20.00, 0305.30.30, 0305.30.50, 0305.30.90, 0305.59.30, 0305.59.50, 0305.59.70,

0305.59.80, 0305.61.00, 0305.63.00, 0305.69.30, 0305.69.50, 0305.69.80

Laks, røget: 0305.41.00

Ål, røget: 0305.49.50

Andet, røget: 0305.42.00, 0305.49.10, 0305.49.20, 0305.49.30, 0305.49.45, 0305.49.80

Tang og alger: 1212.20.00

III.C. Tilberedt eller konserveret.

Sild, tilberedt: 1604.12.99

Sild, konserveret: 1604.12.91

Makrel: 1604.15.11, 1604.15.19, 1604.15.90

Sardin: 1604.13.11, 1604.13.19

Kaviar: 1604.30.10

Anden rogn: 1604.30.90

Paneret filet: 1604.12.10, 1604.19.91

Færdigretter m.v.: 1604.19.31, 1604.19.39, 1604.19.50, 1604.19.92, 1604.19.93, 1604.19.94, 1604.19.95, 1604.19.98,

1604.20.50, 1604.20.70

Andre fiskevarer: 1604.11.00, 1604.13.90, 1604.14.11, 1604.14.16, 1604.14.18, 1604.14.90, 1604.16.00, 1604.19.10,

1604.20.05, 1604.20.10, 1604.20.30, 1604.20.40, 1604.20.90

Rejer: 1605.20.10, 1605.20.91, 1605.20.99

Muslinger: 1605.90.11, 1605.90.19

Andre krebs-/bløddyr: 1605.10.00, 1605.30.10, 1605.30.90, 1605.40.00, 1605.90.30, 1605.90.90

V. Fiskemel, -olie m.v.

Fiskemel: 2301.20.00

Fiskeolie: 1504.20.10, 1504.20.90

Fiskeleverolie: 1504.10.10, 1504.10.91, 1504.10.99

Fiskesolubles: 2309.90.10

Fiskeaffald: 0511.91.10


Samlede eksport i ton 2004

Tabel 1.01

Hel saltvandsfisk

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 2.087 27.283 88 122

Frosset 262 5.006 10 46

Fladfisk Fersk 1.617 26.976 80 106

Frosset 1.960 11.797 97 91

Torsk Fersk 4.814 44.011 163 153

Frosset 914 4.706 304 32

Kuller Fersk 292 4.692 51 61

Frosset 6 655 27 28

Sej Fersk 1.321 10.845 133 117

Frosset 4 36 827 145

Anden

torskefisk

Fersk

1.958 6.807 999 196

Frosset 0 48 24 17

Makrel Fersk 575 10.912 299 101

Frosset 2.159 5.713 183 101

Anden fisk Fersk 918 10.332 118 122

Frosset 647 5.325 128 88

Ialt 19.534 175.146 117 103

November

Januar-November

Ferskvandsfisk

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 4.737 48.310 83 87

Ål 219 2.307 75 85

Anden

ferskvandsfisk 605 3.954 88 70

Ialt 5.560 54.570 83 85

Krebs og bløddyr

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 1.055 8.102 131 107

Rejer 8.068 83.416 103 96

Andre krebsdyr 221 2.481 96 84

Muslinger 4.025 20.582 188 92

Andre bløddyr 570 4.510 125 86

Ialt 13.940 119.091 122 95

Industrifisk

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 373 20.892 107 48

Ialt 373 20.892 107 48

Sild (incl.

skåret)

Filet

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Fersk

4.182 28.615 97 104

Frosset 731 6.218 162 80

Fladfisk Fersk 0 0 . .

Frosset 69 963 57 85

Torsk Fersk 789 10.086 88 108

Frosset 798 11.902 97 94

Kuller Fersk 0 0 . .

Frosset 208 2.026 113 134

Sej Fersk 634 6.459 99 92

Frosset 316 3.728 105 57

Anden

torskefisk

Fersk

16 97 26 55

Frosset 245 2.139 141 139

Anden fisk Fersk 2.176 18.462 119 111

Frosset 2.108 25.396 89 109

Ialt 12.271 116.092 101 101


Samlede eksport i ton 2004

Tabel 1.01

Saltet, tørret, røget

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 228 2.389 66 79

Saltet/tørret 941 7.865 122 97

Anden fisk Saltet/tørret 887 8.918 99 95

Laks Røget 1.108 7.854 80 80

Ål Røget 9 45 203 137

Andet Røget 433 5.018 95 124

Tang og andre

alger 14 157 702 253

Ialt 3.619 32.247 94 93

Tilberedt eller konserveret

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 2.650 25.845 82 94

Konserveret 298 2.328 139 114

Makrel 1.058 11.140 136 115

Sardin 0 4 102 115

Kaviar og

anden rogn 272 828 148 224

Fiskefilet Panerede 919 11.243 91 98

Færdigretter

m.v. 516 5.503 100 91

Andre

fiskevarer 1.070 10.232 113 100

Rejer 3.477 27.781 156 114

Muslinger 861 8.809 101 102

Andre krebsog

bløddyr 310 3.271 85 103

Ialt 11.431 106.983 110 103

Fiskemel, olie m.v.

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 20.719 225.789 155 119

Fiskeolie 5.273 98.455 142 109

Fiskeleverolie 1 66 26 36

Solubles 3 350 0 29

Affald 483 10.343 35 66

Ialt 26.479 335.002 135 113

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Ialt 93.207 960.024 115 101


Samlede eksport i tusind kroner 2004

Tabel 1.02

Hel saltvandsfisk

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 7.308 72.677 103 80

Frosset 1.141 15.754 17 44

Fladfisk Fersk 41.895 583.977 101 104

Frosset 53.807 337.359 94 94

Torsk Fersk 55.489 525.769 128 105

Frosset 14.908 78.355 271 31

Kuller Fersk 4.071 61.478 63 64

Frosset 58 6.505 18 22

Sej Fersk 8.717 75.520 146 112

Frosset 45 380 932 138

Anden

torskefisk

Fersk

4.908 60.669 187 99

Frosset 3 480 51 30

Makrel Fersk 4.488 90.830 288 116

Frosset 23.193 52.615 220 110

Anden fisk Fersk 30.740 283.023 125 114

Frosset 25.057 124.968 123 108

Ialt 275.826 2.370.356 118 93

November

Januar-November

Ferskvandsfisk

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 93.772 946.531 84 82

Ål 14.503 146.570 92 101

Anden

ferskvandsfisk 12.946 98.845 91 79

Ialt 121.221 1.191.946 85 84

Krebs og bløddyr

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 57.488 476.144 123 100

Rejer 123.315 1.365.118 100 86

Andre krebsdyr 11.168 140.859 82 84

Muslinger 13.050 84.493 160 79

Andre bløddyr 22.194 159.545 141 98

Ialt 227.215 2.226.160 109 89

Industrifisk

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 1.061 32.390 38 58

Ialt 1.061 32.390 38 58

Sild (incl.

skåret)

Filet

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Fersk

28.420 163.609 131 106

Frosset 5.527 47.557 203 89

Fladfisk Fersk 0 0 . .

Frosset 3.390 48.079 55 88

Torsk Fersk 33.883 380.923 108 100

Frosset 27.377 383.080 105 87

Kuller Fersk 0 0 . .

Frosset 5.906 52.132 119 146

Sej Fersk 10.931 109.742 100 89

Frosset 4.683 53.665 118 54

Anden

torskefisk

Fersk

625 4.229 28 56

Frosset 4.024 33.277 123 95

Anden fisk Fersk 74.455 649.232 132 112

Frosset 71.434 849.796 80 101

Ialt 270.655 2.775.323 104 99


Samlede eksport i tusind kroner 2004

Tabel 1.02

Saltet, tørret, røget

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 7.868 81.131 54 69

Saltet/tørret 37.896 335.063 109 122

Anden fisk Saltet/tørret 17.638 141.318 102 95

Laks Røget 83.296 574.610 77 76

Ål Røget 899 5.431 175 153

Andet Røget 30.657 324.756 103 121

Tang og andre

alger 551 5.820 93 113

Ialt 178.805 1.468.129 87 94

Tilberedt eller konserveret

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 30.965 286.738 101 91

Konserveret 6.874 53.834 164 114

Makrel 28.994 307.060 129 110

Sardin 6 109 104 119

Kaviar og

anden rogn 25.158 86.355 126 121

Fiskefilet Panerede 28.359 357.053 91 98

Færdigretter

m.v. 18.587 203.027 93 91

Andre

fiskevarer 30.386 297.878 101 102

Rejer 157.408 1.294.419 134 106

Muslinger 18.776 203.388 100 99

Andre krebsog

bløddyr 13.411 147.179 77 104

Ialt 358.924 3.237.041 113 102

Fiskemel, olie m.v.

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 98.402 1.086.917 140 106

Fiskeolie 27.546 435.651 155 112

Fiskeleverolie 23 746 188 62

Solubles 65 6.674 2 124

Affald 989 16.281 49 86

Ialt 127.025 1.546.270 136 108

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Ialt 1.560.733 14.847.614 107 96


Samlede import i ton 2004

Tabel 2.01

Hel saltvandsfisk

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 9.272 78.203 112 93

Frosset 72 178 999 121

Fladfisk Fersk 208 2.606 89 96

Frosset 2.583 13.719 103 90

Torsk Fersk 1.227 18.215 94 90

Frosset 2.144 22.728 101 75

Kuller Fersk 398 5.923 70 96

Frosset 548 3.015 180 135

Sej Fersk 1.368 16.655 75 71

Frosset 15 98 67 96

Anden

torskefisk

Fersk

54 966 108 69

Frosset 92 362 481 48

Makrel Fersk 205 4.446 126 40

Frosset 840 5.383 158 93

Anden fisk Fersk 3.617 44.299 37 131

Frosset 301 4.281 69 69

Ialt 22.943 221.077 81 91

November

Januar-November

Ferskvandsfisk

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 7.301 70.106 82 80

Ål 118 1.449 143 108

Anden

ferskvandsfisk 480 2.028 132 90

Ialt 7.898 73.583 85 81

Krebs og bløddyr

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 56 725 69 64

Rejer 6.572 80.677 85 93

Andre krebsdyr 186 2.490 57 84

Muslinger 25 241 93 38

Andre bløddyr 325 3.215 116 100

Ialt 7.164 87.348 85 92

Industrifisk

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 13.966 345.108 84 76

Ialt 13.966 345.108 84 76

Sild (incl.

skåret)

Filet

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Fersk

6 232 8 77

Frosset 137 848 173 112

Fladfisk Fersk 0 0 . .

Frosset 191 1.708 153 135

Torsk Fersk 180 1.612 109 130

Frosset 535 7.845 79 128

Kuller Fersk 0 0 . .

Frosset 50 376 250 87

Sej Fersk 69 718 133 73

Frosset 257 2.931 95 79

Anden

torskefisk

Fersk

0 11 . 146

Frosset 358 3.556 97 96

Anden fisk Fersk 898 8.195 146 169

Frosset 2.748 24.702 96 106

Ialt 5.430 52.736 102 113


Samlede import i ton 2004

Tabel 2.01

Saltet, tørret, røget

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 286 4.280 49 98

Saltet/tørret 178 2.593 87 115

Anden fisk Saltet/tørret 382 3.372 154 139

Laks Røget 40 513 62 35

Ål Røget 13 117 141 186

Andet Røget 11 285 19 54

Tang og andre

alger 1.274 14.705 120 90

Ialt 2.184 25.865 98 94

Tilberedt eller konserveret

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 1.120 4.260 262 170

Konserveret 475 2.344 138 93

Makrel 45 563 55 70

Sardin 12 133 741 73

Kaviar og

anden rogn 102 1.175 99 107

Fiskefilet Panerede 190 1.648 153 126

Færdigretter

m.v. 113 1.304 148 91

Andre

fiskevarer 717 8.948 116 93

Rejer 3.357 33.249 110 114

Muslinger 96 952 224 52

Andre krebsog

bløddyr 605 4.102 461 81

Ialt 6.833 58.679 136 106

Fiskemel, olie m.v.

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 17.536 118.330 171 73

Fiskeolie 3.446 58.353 142 127

Fiskeleverolie 133 2.270 56 41

Solubles 390 2.756 11 10

Affald 10.566 107.833 81 79

Ialt 32.071 289.543 109 77

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Ialt 98.490 1.153.938 94 83


Samlede import i tusind kroner 2004

Tabel 2.02

Hel saltvandsfisk

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 22.955 170.518 113 93

Frosset 477 1.122 999 161

Fladfisk Fersk 3.664 45.217 100 97

Frosset 57.569 297.278 115 92

Torsk Fersk 22.769 282.196 105 85

Frosset 33.607 375.513 95 77

Kuller Fersk 4.446 57.087 91 100

Frosset 5.909 28.652 200 140

Sej Fersk 7.143 87.340 83 77

Frosset 307 1.279 117 151

Anden

torskefisk

Fersk

982 15.205 101 71

Frosset 1.045 4.221 457 76

Makrel Fersk 2.542 41.712 257 59

Frosset 5.569 32.643 184 101

Anden fisk Fersk 13.051 168.657 61 109

Frosset 4.079 56.135 70 59

Ialt 186.114 1.664.776 103 86

November

Januar-November

Ferskvandsfisk

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 122.359 1.316.500 79 82

Ål 6.875 97.993 168 123

Anden

ferskvandsfisk 8.440 57.682 136 105

Ialt 137.674 1.472.175 83 84

Krebs og bløddyr

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 4.278 42.869 92 61

Rejer 91.256 1.004.926 84 75

Andre krebsdyr 9.260 128.732 60 100

Muslinger 371 2.456 121 41

Andre bløddyr 11.209 97.603 165 92

Ialt 116.374 1.276.586 86 78

Industrifisk

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 13.464 273.913 91 67

Ialt 13.464 273.913 91 67

Sild (incl.

skåret)

Filet

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Fersk

51 2.215 8 98

Frosset 1.318 5.850 272 102

Fladfisk Fersk 0 0 . .

Frosset 4.801 41.205 136 119

Torsk Fersk 9.127 73.092 154 144

Frosset 11.743 181.474 83 124

Kuller Fersk 0 0 . .

Frosset 1.034 7.113 212 113

Sej Fersk 1.273 11.203 142 87

Frosset 3.008 35.873 104 72

Anden

torskefisk

Fersk

0 275 . 104

Frosset 4.976 49.702 105 84

Anden fisk Fersk 27.712 263.945 152 152

Frosset 72.271 645.089 112 113

Ialt 137.314 1.317.036 118 118


Samlede import i tusind kroner 2004

Tabel 2.02

Saltet, tørret, røget

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 10.885 158.555 47 93

Saltet/tørret 8.299 116.884 77 129

Anden fisk Saltet/tørret 7.833 88.511 134 138

Laks Røget 1.226 13.376 64 29

Ål Røget 811 7.339 135 195

Andet Røget 376 11.463 8 31

Tang og andre

alger 6.976 83.506 121 86

Ialt 36.406 479.634 70 94

Tilberedt eller konserveret

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 13.226 48.860 339 167

Konserveret 8.616 44.590 132 88

Makrel 1.113 14.916 49 70

Sardin 256 3.320 585 73

Kaviar og

anden rogn 9.116 77.564 104 97

Fiskefilet Panerede 4.301 36.800 140 123

Færdigretter

m.v. 2.829 29.902 147 92

Andre

fiskevarer 12.878 154.480 118 92

Rejer 116.888 1.139.147 113 111

Muslinger 1.698 18.829 109 45

Andre krebsog

bløddyr 17.659 112.161 439 74

Ialt 188.578 1.680.569 128 103

Fiskemel, olie m.v.

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 76.943 524.852 164 69

Fiskeolie 22.678 290.758 161 159

Fiskeleverolie 636 6.545 183 37

Solubles 1.446 13.911 32 36

Affald 9.184 93.112 78 80

Ialt 110.887 929.177 143 83

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Ialt 926.810 9.093.865 104 90


Samlede eksport til Frankrig 2004

Tabel 3.01

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 284 102 2.791 98

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 1.157 96 37.638 115

Frosset 8 102 371 70

Torsk Fersk 15.888 158 200.723 116

Frosset 35 13 516 11

Kuller Fersk 760 118 8.425 112

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 6.164 133 33.494 151

Frosset 0 999 2 999

Anden

torskefisk

Fersk

1.613 111 28.685 111

Frosset 24 999 386 999

Makrel Fersk 1 65 18 61

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 2.289 148 27.853 195

Frosset 236 328 3.755 245

Ialt 28.460 141 344.659 121

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 4.847 62 102.992 64

Ål 5 858 219 538

Anden

ferskvandsfisk 1.463 82 39.476 93

Ialt 6.314 66 142.687 70

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 893 139 48.337 133

Rejer 4.467 90 62.696 77

Andre krebsdyr 109 76 3.871 78

Muslinger 144 63 1.567 74

Andre bløddyr 932 96 53.962 101

Ialt 6.546 94 170.434 96

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 38 105 86

Ialt 0 38 105 86

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

232 108 1.449 126

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 42 272 1.721 251

Torsk Fersk 1.525 113 68.202 118

Frosset 1.351 72 38.128 61

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 21 179 188 86

Sej Fersk 530 137 6.062 116

Frosset 332 49 4.783 53

Anden

torskefisk

Fersk

0 10 7 9

Frosset 77 102 1.380 91

Anden fisk Fersk 1.900 141 77.263 132

Frosset 2.939 87 128.451 94

Ialt 8.948 96 327.632 98


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Frankrig 2004

Tabel 3.01

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 889 110 25.556 102

Saltet/tørret 403 105 13.906 179

Anden fisk Saltet/tørret 647 97 8.614 81

Laks Røget 38 29 2.879 32

Ål Røget 2 327 280 385

Andet Røget 38 78 2.830 74

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 2.018 99 54.066 96

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 43 107 1.215 112

Konserveret 116 56 3.362 63

Makrel 172 123 5.600 117

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 279 77 28.146 77

Fiskefilet Panerede 2.375 105 74.482 100

Færdigretter

m.v. 170 101 7.086 130

Andre

fiskevarer 1.547 149 61.921 136

Rejer 1.651 158 91.500 142

Muslinger 3.338 97 70.090 87

Andre krebsog

bløddyr 223 101 13.098 94

Ialt 9.915 111 356.500 107

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 1.788 91 9.861 84

Fiskeolie 2.715 70 11.633 76

Fiskeleverolie 0 18 0 0

Solubles 0 83 2 85

Affald 0 . 0 .

Ialt 4.504 76 21.496 79

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 66.705 106 1.417.579 100


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Belgien og Lux. 2004

Tabel 3.02

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 71 95 669 91

Frosset 14 128 94 129

Fladfisk Fersk 197 91 9.821 112

Frosset 139 449 4.127 463

Torsk Fersk 1.195 101 31.844 84

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 100 72 2.048 93

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 38 86 386 54

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

38 81 595 89

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 4 116 60 120

Frosset 101 117 578 144

Anden fisk Fersk 187 94 7.250 111

Frosset 106 65 1.701 75

Ialt 2.189 100 59.174 97

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 2.609 68 54.651 67

Ål 45 133 2.670 167

Anden

ferskvandsfisk 93 49 4.141 76

Ialt 2.747 67 61.462 70

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 138 94 8.113 92

Rejer 155 101 3.049 94

Andre krebsdyr 28 112 979 96

Muslinger 75 50 1.004 54

Andre bløddyr 1 1 18 1

Ialt 396 78 13.162 80

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 12 116 548 110

Ialt 12 116 548 110

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

64 358 802 285

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 65 15 64

Torsk Fersk 1.025 121 46.438 107

Frosset 801 239 29.447 236

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 667 2 999

Sej Fersk 196 84 3.716 77

Frosset 57 66 849 57

Anden

torskefisk

Fersk

1 1 32 1

Frosset 201 215 4.021 208

Anden fisk Fersk 524 78 25.769 78

Frosset 828 107 39.500 107

Ialt 3.698 119 150.590 110


Samlede eksport til Belgien og Lux. 2004

Tabel 3.02

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 111 4 99

Saltet/tørret 28 807 1.585 924

Anden fisk Saltet/tørret 46 53 884 33

Laks Røget 148 37 9.523 37

Ål Røget 0 750 2 999

Andet Røget 205 104 15.427 114

Tang og andre

alger 1 1 82 1

Ialt 429 63 27.506 66

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 36 158 544 136

Konserveret 45 101 1.287 104

Makrel 1.539 135 41.639 131

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 4 209 594 173

Fiskefilet Panerede 19 65 359 43

Færdigretter

m.v. 291 107 6.001 88

Andre

fiskevarer 26 91 1.227 77

Rejer 63 144 2.608 121

Muslinger 149 81 2.817 70

Andre krebsog

bløddyr 5 22 209 23

Ialt 2.177 122 57.285 114

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 1.142 111 5.522 96

Fiskeolie 348 101 3.875 147

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 1 140 15 113

Affald 0 . 0 .

Ialt 1.490 108 9.411 112

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 13.139 95 379.138 94


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Holland 2004

Tabel 3.03

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 1.723 82 5.770 55

Frosset 250 27 1.948 30

Fladfisk Fersk 17.306 103 276.900 99

Frosset 78 80 2.515 98

Torsk Fersk 4.154 102 83.916 99

Frosset 7 319 172 307

Kuller Fersk 845 65 8.925 71

Frosset 11 999 102 999

Sej Fersk 1.984 97 15.401 95

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

279 108 3.079 107

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 17 17 93 14

Frosset 365 240 3.751 278

Anden fisk Fersk 1.468 125 21.180 110

Frosset 537 102 8.320 90

Ialt 29.025 98 432.072 97

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 1.593 53 37.283 57

Ål 1.300 87 75.825 106

Anden

ferskvandsfisk 94 66 4.298 63

Ialt 2.987 65 117.406 82

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 668 331 34.679 328

Rejer 5.750 96 112.328 95

Andre krebsdyr 20 84 493 92

Muslinger 3.081 84 53.456 91

Andre bløddyr 301 77 8.926 113

Ialt 9.820 96 209.882 107

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Industrifisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

1.260 113 6.894 113

Frosset 1.323 201 13.892 182

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 3 5 91 6

Torsk Fersk 120 69 5.864 59

Frosset 220 107 8.728 89

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 18 999 162 999

Sej Fersk 72 109 1.295 94

Frosset 71 61 902 35

Anden

torskefisk

Fersk

25 92 1.359 90

Frosset 1 8 16 16

Anden fisk Fersk 1.272 107 20.054 128

Frosset 274 85 11.010 76

Ialt 4.659 118 70.267 99


Samlede eksport til Holland 2004

Tabel 3.03

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 1 999 50 999

Anden fisk Saltet/tørret 3.812 88 47.493 87

Laks Røget 107 50 7.608 51

Ål Røget 11 999 1.384 999

Andet Røget 6 44 533 80

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 3.936 86 57.067 81

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 4.031 95 31.839 99

Konserveret 4 168 128 213

Makrel 372 119 10.707 115

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 11 130 2.473 114

Fiskefilet Panerede 524 90 13.170 82

Færdigretter

m.v. 212 179 8.057 172

Andre

fiskevarer 180 133 4.064 117

Rejer 41 282 2.252 181

Muslinger 368 70 8.515 71

Andre krebsog

bløddyr 28 840 981 363

Ialt 5.771 97 82.185 101

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 9.604 98 49.686 93

Fiskeolie 6.227 278 31.594 257

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 369 11 306

Affald 125 38 280 41

Ialt 15.956 128 81.571 122

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 72.154 101 1.050.451 98


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Tyskland 2004

Tabel 3.04

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 5.870 80 28.478 76

Frosset 225 39 1.560 47

Fladfisk Fersk 2.074 109 81.578 109

Frosset 2.860 117 91.047 128

Torsk Fersk 679 79 21.348 90

Frosset 131 92 3.295 83

Kuller Fersk 513 124 10.653 121

Frosset 17 133 236 119

Sej Fersk 966 83 10.057 92

Frosset 22 97 291 113

Anden

torskefisk

Fersk

180 86 3.290 79

Frosset 0 0 2 0

Makrel Fersk 268 87 3.899 88

Frosset 865 101 8.151 113

Anden fisk Fersk 1.528 105 70.175 114

Frosset 538 78 6.815 74

Ialt 16.736 90 340.875 106

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 20.515 106 406.451 95

Ål 723 85 53.380 99

Anden

ferskvandsfisk 1.418 77 27.887 80

Ialt 22.656 102 487.718 94

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 73 111 5.403 102

Rejer 2.232 153 54.992 105

Andre krebsdyr 82 116 4.328 100

Muslinger 17.001 96 23.462 80

Andre bløddyr 1.070 128 21.971 107

Ialt 20.458 101 110.155 99

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 647 822 4.408 246

Ialt 647 822 4.408 246

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

24.072 105 137.965 107

Frosset 1.507 36 10.878 42

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 155 112 7.708 111

Torsk Fersk 1.633 97 72.121 93

Frosset 1.036 82 27.259 62

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 49 128 814 98

Sej Fersk 4.763 92 83.315 92

Frosset 1.492 46 17.212 41

Anden

torskefisk

Fersk

65 100 2.574 96

Frosset 320 132 6.820 108

Anden fisk Fersk 6.579 106 247.924 108

Frosset 8.547 95 358.119 102

Ialt 50.218 93 972.708 97


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Tyskland 2004

Tabel 3.04

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 5 58 182 58

Saltet/tørret 0 66 25 98

Anden fisk Saltet/tørret 1.966 82 22.968 75

Laks Røget 3.346 71 223.393 64

Ål Røget 18 102 2.033 101

Andet Røget 3.501 131 218.659 122

Tang og andre

alger 46 118 2.185 93

Ialt 8.883 90 469.446 83

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 16.362 83 192.308 79

Konserveret 1.461 110 30.787 115

Makrel 1.551 112 43.626 108

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 58 294 5.256 256

Fiskefilet Panerede 4.419 101 148.740 102

Færdigretter

m.v. 1.258 77 41.757 77

Andre

fiskevarer 1.153 103 45.156 89

Rejer 3.730 90 199.509 85

Muslinger 1.144 99 24.211 98

Andre krebsog

bløddyr 520 176 19.210 144

Ialt 31.656 90 750.559 89

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 2.099 86 9.996 93

Fiskeolie 866 162 5.209 120

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 93 8 736 42

Affald 867 76 1.970 81

Ialt 3.925 75 17.911 93

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 155.180 94 3.153.780 93


Samlede eksport til Italien 2004

Tabel 3.05

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 118 10 142

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 1.645 118 48.813 113

Frosset 5 337 299 583

Torsk Fersk 1.992 120 33.986 103

Frosset 0 57 8 54

Kuller Fersk 2 234 67 327

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 153 125 3.026 113

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

45 135 287 131

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 2.200 196 13.029 141

Frosset 23 116 179 150

Anden fisk Fersk 2.306 126 77.888 117

Frosset 150 50 3.698 69

Ialt 8.522 132 181.289 113

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 2.690 49 52.312 50

Ål 139 66 8.504 83

Anden

ferskvandsfisk 436 51 9.772 55

Ialt 3.266 50 70.587 53

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 4.921 98 282.625 92

Rejer 1.680 110 27.855 92

Andre krebsdyr 52 120 2.799 103

Muslinger 43 999 755 618

Andre bløddyr 141 408 5.142 273

Ialt 6.837 103 319.176 93

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 11 97 1.466 152

Ialt 11 97 1.466 152

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

29 85 443 88

Frosset 7 167 90 332

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 198 100 10.992 102

Torsk Fersk 3.469 121 94.619 104

Frosset 178 176 5.816 176

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 11 1 7

Sej Fersk 246 129 3.615 125

Frosset 38 273 592 248

Anden

torskefisk

Fersk

1 118 42 128

Frosset 0 0 1 0

Anden fisk Fersk 2.761 144 88.895 167

Frosset 835 98 33.615 98

Ialt 7.761 125 238.723 121


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Italien 2004

Tabel 3.05

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 446 39 17.116 33

Saltet/tørret 6.040 99 271.128 125

Anden fisk Saltet/tørret 169 61 4.005 47

Laks Røget 2.557 89 211.038 88

Ål Røget 0 7 12 11

Andet Røget 340 117 25.047 117

Tang og andre

alger 0 0 3 0

Ialt 9.552 89 528.348 98

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 2 122 35 49

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 481 129 15.368 125

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 61 89 6.744 89

Fiskefilet Panerede 384 138 14.405 138

Færdigretter

m.v. 12 78 520 70

Andre

fiskevarer 1.373 122 58.362 131

Rejer 4.847 107 276.543 98

Muslinger 322 207 7.534 211

Andre krebsog

bløddyr 158 140 8.008 99

Ialt 7.640 115 387.519 105

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 23.145 102 113.516 92

Fiskeolie 3.944 68 15.575 63

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 74 2 85

Affald 77 230 409 170

Ialt 27.166 95 129.502 88

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 70.754 99 1.856.610 98


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til UK 2004

Tabel 3.06

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 2.787 448 6.546 264

Frosset 226 306 2.288 390

Fladfisk Fersk 1.502 102 44.425 108

Frosset 77 57 2.674 67

Torsk Fersk 1.276 71 25.106 72

Frosset 37 675 608 550

Kuller Fersk 1.673 40 20.556 39

Frosset 70 39 587 19

Sej Fersk 12 136 94 61

Frosset 3 38 9 6

Anden

torskefisk

Fersk

8 31 105 31

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 135 127 1.396 273

Frosset 158 133 1.456 167

Anden fisk Fersk 262 98 8.519 113

Frosset 90 257 1.768 181

Ialt 8.317 92 116.137 78

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 471 75 12.034 89

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 2 26 27 14

Ialt 473 74 12.062 88

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 31 54 1.898 48

Rejer 2.401 87 38.607 80

Andre krebsdyr 13 55 675 52

Muslinger 53 20 755 12

Andre bløddyr 122 70 3.958 72

Ialt 2.620 80 45.892 70

Industrifisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 2.010 142 2.081 110

Ialt 2.010 142 2.081 110

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

6 51 87 59

Frosset 0 999 1 999

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 73 88 3.627 94

Torsk Fersk 45 97 1.728 71

Frosset 6.966 95 227.513 92

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 1.715 155 46.547 156

Sej Fersk 0 300 0 55

Frosset 85 34 665 16

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 6 52 137 105

Anden fisk Fersk 268 156 12.229 162

Frosset 754 340 17.217 220

Ialt 9.918 108 309.750 102


Samlede eksport til UK 2004

Tabel 3.06

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 482 181 12.422 308

Laks Røget 110 143 4.442 67

Ål Røget 0 30 24 28

Andet Røget 36 84 3.411 84

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 627 162 20.299 137

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 288 126 4.053 119

Konserveret 183 87 4.702 82

Makrel 3.343 106 91.153 101

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 26 81 3.681 83

Fiskefilet Panerede 453 261 17.244 224

Færdigretter

m.v. 603 63 27.533 68

Andre

fiskevarer 1.179 86 35.622 88

Rejer 9.150 131 355.891 127

Muslinger 1.227 137 33.615 147

Andre krebsog

bløddyr 447 296 25.265 262

Ialt 16.899 120 598.759 118

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 14.242 119 64.137 103

Fiskeolie 7.845 89 30.204 89

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 4 109 83 89

Affald 764 96 2.026 99

Ialt 22.854 106 96.450 98

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 63.717 107 1.201.429 104


Samlede eksport til Irland 2004

Tabel 3.07

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 420 1 999

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 1 132 43 133

Frosset 0 . 0 .

Ialt 1 15 44 10

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 1 32 17 26

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 1 32 17 26

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 17 37 1.298 46

Rejer 0 999 3 999

Andre krebsdyr 0 5 18 5

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 999 1 999

Ialt 17 22 1.319 41

Industrifisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 28 9 11

Ialt 0 28 9 11

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 75 999 2.899 999

Frosset 13 24 505 25

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 16 181 281 75

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 12 7 277 6

Anden fisk Fersk 15 184 626 152

Frosset 1 51 27 53

Ialt 131 52 4.614 60


Samlede eksport til Irland 2004

Tabel 3.07

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 218 37 184

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 1 999 27 999

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 1 421 64 274

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 31 6 21

Makrel 41 102 1.258 97

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 640 6 999

Fiskefilet Panerede 1 999 24 999

Færdigretter

m.v. 0 1 13 1

Andre

fiskevarer 57 37 2.016 58

Rejer 144 91 11.022 89

Muslinger 16 86 513 87

Andre krebsog

bløddyr 7 999 478 999

Ialt 266 64 15.335 80

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 95 999 406 999

Fiskeolie 0 5 2 31

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 13 53 39 43

Ialt 109 420 447 459

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 526 67 21.848 71


Samlede eksport til Grækenland 2004

Tabel 3.08

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 2 999 17 999

Frosset 1 938 18 999

Fladfisk Fersk 38 131 4.221 135

Frosset 3 43 251 52

Torsk Fersk 1 39 28 32

Frosset 3 999 135 999

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 4 412 79 450

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 41 3 93

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 102 103 1.794 104

Frosset 342 81 3.497 106

Anden fisk Fersk 77 288 2.544 255

Frosset 537 124 8.547 119

Ialt 1.111 109 21.136 125

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 799 99 19.005 100

Ål 0 73 1 17

Anden

ferskvandsfisk 3 999 82 999

Ialt 802 99 19.089 100

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 364 95 32.614 87

Rejer 43 110 3.392 126

Andre krebsdyr 2 245 153 211

Muslinger 1 10 37 12

Andre bløddyr 28 105 1.853 102

Ialt 439 94 38.049 90

Industrifisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 38 33 23

Ialt 0 38 33 23

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

21 141 222 175

Frosset 40 135 351 138

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 257 1 287

Torsk Fersk 7 117 325 113

Frosset 26 72 708 64

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 107 0 96

Frosset 190 51 2.717 41

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 2 0 0

Anden fisk Fersk 167 258 6.487 221

Frosset 131 167 4.908 170

Ialt 582 96 15.720 110


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Grækenland 2004

Tabel 3.08

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 20 23 574 19

Saltet/tørret 67 566 2.481 587

Anden fisk Saltet/tørret 44 999 731 585

Laks Røget 105 84 8.577 85

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 27 88 2.227 92

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 264 102 14.590 90

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 1 192 50 212

Konserveret 0 116 14 106

Makrel 107 132 3.785 129

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 7 99 1.286 1.096

Fiskefilet Panerede 20 286 499 560

Færdigretter

m.v. 0 56 3 56

Andre

fiskevarer 77 156 3.180 146

Rejer 71 201 4.463 156

Muslinger 76 85 2.728 80

Andre krebsog

bløddyr 39 199 2.625 240

Ialt 400 138 18.633 134

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 30.778 104 148.609 92

Fiskeolie 8.007 197 30.123 168

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 3 0 7 0

Ialt 38.788 116 178.739 100

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 42.387 115 305.989 101


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Spanien 2004

Tabel 3.09

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 8 387 95 371

Frosset 4 999 41 999

Fladfisk Fersk 1.213 111 37.689 104

Frosset 1.355 261 36.231 266

Torsk Fersk 17.135 215 98.075 107

Frosset 133 25 2.475 25

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 746 133 7.324 78

Frosset 9 999 71 999

Anden

torskefisk

Fersk

1.064 116 20.383 86

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 34 29 325 29

Frosset 240 119 2.067 247

Anden fisk Fersk 1.105 207 34.579 140

Frosset 315 61 11.627 64

Ialt 23.361 180 250.982 110

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 7.028 80 100.445 67

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 41 66 913 72

Ialt 7.069 80 101.358 67

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 579 135 34.930 132

Rejer 1.006 92 17.013 81

Andre krebsdyr 23 83 1.479 148

Muslinger 8 11 209 8

Andre bløddyr 492 115 16.686 99

Ialt 2.108 103 70.317 104

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 1 52 29 31

Ialt 1 52 29 31

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 107 8 128

Frosset 18 69 171 85

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 2 97 97 73

Torsk Fersk 1.280 105 42.839 98

Frosset 132 263 3.934 329

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 24 15 198 15

Sej Fersk 28 368 413 313

Frosset 384 141 5.302 125

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 157 658 1.848 526

Anden fisk Fersk 555 218 22.206 182

Frosset 705 65 31.256 72

Ialt 3.286 106 108.273 101


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Spanien 2004

Tabel 3.09

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 1.003 114 36.724 109

Saltet/tørret 1.318 83 45.461 95

Anden fisk Saltet/tørret 216 63 6.401 64

Laks Røget 75 92 3.725 86

Ål Røget 0 24 1 14

Andet Røget 16 113 1.302 118

Tang og andre

alger 4 145 233 75

Ialt 2.631 91 93.847 97

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 55 71 1.556 87

Konserveret 54 134 1.890 160

Makrel 160 103 4.289 104

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 126 116 14.620 135

Fiskefilet Panerede 245 122 6.796 105

Færdigretter

m.v. 36 132 1.384 102

Andre

fiskevarer 266 57 7.695 64

Rejer 722 121 37.449 114

Muslinger 82 211 1.565 195

Andre krebsog

bløddyr 634 377 31.058 351

Ialt 2.379 126 108.301 135

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 3.985 60 19.858 53

Fiskeolie 904 26 4.138 30

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 1 0 12 0

Affald 0 0 4 2

Ialt 4.890 48 24.012 47

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 45.725 109 757.120 96


Samlede eksport til Portugal 2004

Tabel 3.10

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 112 2 999

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 198 92 2.762 92

Frosset 30 234 723 564

Torsk Fersk 4 81 150 73

Frosset 477 39 8.451 38

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 8 55 179 63

Frosset 2 999 8 775

Anden

torskefisk

Fersk

1 999 27 999

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 30 44 1.164 33

Frosset 347 33 9.611 44

Ialt 1.096 42 23.076 45

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 41 36 847 35

Ål 0 22 0 4

Anden

ferskvandsfisk 18 30 493 36

Ialt 58 34 1.340 35

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 2 61 131 74

Rejer 23 31 1.126 66

Andre krebsdyr 0 31 16 30

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 2 202 316 170

Ialt 27 35 1.590 75

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Industrifisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 1 91 42 86

Frosset 23 475 453 268

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 12 86 192 83

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 6 698 165 681

Frosset 4 80 219 81

Ialt 46 184 1.071 144


Samlede eksport til Portugal 2004

Tabel 3.10

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 54 118 4.528 118

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 12 109 1.053 116

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 66 63 5.581 84

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 1 15 14 11

Konserveret 100 999 1.922 999

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 6 41 613 47

Fiskefilet Panerede 0 103 10 96

Færdigretter

m.v. 0 0 10 1

Andre

fiskevarer 29 97 700 97

Rejer 142 116 5.972 100

Muslinger 1 23 46 24

Andre krebsog

bløddyr 0 68 9 63

Ialt 279 118 9.295 91

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 1.996 136 9.391 121

Fiskeolie 13 131 488 916

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 2.009 136 9.879 126

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 3.581 76 51.832 63


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Sverige 2004

Tabel 3.11

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 3.808 79 8.670 76

Frosset 4 146 28 103

Fladfisk Fersk 794 116 26.009 106

Frosset 29 103 1.313 99

Torsk Fersk 1.512 169 25.399 171

Frosset 254 159 3.923 152

Kuller Fersk 768 83 10.415 97

Frosset 12 12 155 13

Sej Fersk 593 98 3.831 107

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

123 217 1.082 101

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 237 152 2.864 113

Frosset 241 127 2.280 122

Anden fisk Fersk 392 61 9.900 90

Frosset 54 85 1.681 121

Ialt 8.821 95 97.550 111

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 1.979 133 41.560 125

Ål 83 81 5.124 106

Anden

ferskvandsfisk 128 94 3.090 112

Ialt 2.190 127 49.775 122

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 123 72 6.976 68

Rejer 9.885 90 216.394 84

Andre krebsdyr 135 269 5.190 202

Muslinger 13 97 367 93

Andre bløddyr 199 105 7.668 102

Ialt 10.355 91 236.595 85

Industrifisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 1.098 999 1.220 989

Ialt 1.098 999 1.220 989

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

62 7 647 12

Frosset 6 249 78 279

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 170 105 7.811 117

Torsk Fersk 142 81 6.128 89

Frosset 189 49 5.086 43

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 11 8 150 8

Sej Fersk 333 85 5.777 79

Frosset 210 72 3.114 77

Anden

torskefisk

Fersk

0 89 15 104

Frosset 152 23 3.565 24

Anden fisk Fersk 2.265 96 71.689 109

Frosset 1.875 90 71.725 88

Ialt 5.416 72 175.784 85


Samlede eksport til Sverige 2004

Tabel 3.11

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 25 45 21

Anden fisk Saltet/tørret 287 95 10.288 208

Laks Røget 160 166 8.304 183

Ål Røget 0 23 0 9

Andet Røget 23 110 1.602 138

Tang og andre

alger 15 190 829 108

Ialt 484 113 21.068 181

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 554 31 6.513 76

Konserveret 12 62 496 77

Makrel 2.878 119 74.532 112

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 74 55 7.404 59

Fiskefilet Panerede 1.133 53 29.668 53

Færdigretter

m.v. 581 72 17.062 73

Andre

fiskevarer 1.885 85 34.088 77

Rejer 3.401 95 129.058 97

Muslinger 633 98 14.507 97

Andre krebsog

bløddyr 612 97 22.144 82

Ialt 11.764 82 335.471 87

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 283 312 1.357 272

Fiskeolie 104 23 5.111 81

Fiskeleverolie 11 62 144 45

Solubles 0 70 6 57

Affald 1.393 49 2.327 54

Ialt 1.791 53 8.946 78

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 41.919 87 926.409 90


Samlede eksport til Finland 2004

Tabel 3.12

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 27 58 1.271 56

Frosset 23 247 878 543

Torsk Fersk 0 3 1 3

Frosset 1 46 38 38

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 78 999 596 329

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 6 4 84 6

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 11 262 402 144

Frosset 14 80 645 86

Ialt 160 73 3.916 74

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 679 186 12.563 164

Ål 3 36 242 38

Anden

ferskvandsfisk 18 55 470 61

Ialt 700 172 13.275 147

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 3 56 197 48

Rejer 165 109 5.920 109

Andre krebsdyr 46 999 2.043 963

Muslinger 39 71 514 73

Andre bløddyr 44 154 1.706 141

Ialt 297 121 10.381 130

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 12 70 340 58

Ialt 12 70 340 58

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

1 999 9 999

Frosset 14 59 74 59

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 11 96 364 86

Torsk Fersk 23 129 856 136

Frosset 45 69 715 79

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 130 145 2.340 130

Frosset 696 68 14.418 65

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 43 78 1.131 125

Anden fisk Fersk 16 73 724 82

Frosset 193 107 7.016 123

Ialt 1.171 79 27.646 82


Samlede eksport til Finland 2004

Tabel 3.12

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 28 9 17

Laks Røget 1 81 95 86

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 2 76 144 83

Tang og andre

alger 18 441 744 69

Ialt 21 244 991 70

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 4 194 85 162

Konserveret 167 999 3.237 999

Makrel 96 103 2.544 98

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 71 649 3.069 382

Fiskefilet Panerede 273 135 8.754 127

Færdigretter

m.v. 362 113 11.455 107

Andre

fiskevarer 1.276 118 16.844 108

Rejer 309 462 11.730 381

Muslinger 156 102 4.164 100

Andre krebsog

bløddyr 54 193 1.560 163

Ialt 2.767 141 63.442 141

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 2.642 205 11.898 179

Fiskeolie 2.234 98 10.019 106

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 5 49 24 26

Ialt 4.880 137 21.940 136

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 10.009 126 141.931 119


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Østrig 2004

Tabel 3.13

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 863 84 5.345 87

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 21 43 1.283 38

Frosset 21 103 840 104

Torsk Fersk 1 4 52 4

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 1 10 1

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 999 1 999

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

2 13 64 20

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 2 21 34 22

Frosset 0 5 0 4

Anden fisk Fersk 41 102 3.220 107

Frosset 10 70 220 62

Ialt 961 78 11.068 69

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 257 49 6.399 54

Ål 0 21 3 20

Anden

ferskvandsfisk 6 53 284 52

Ialt 263 50 6.686 54

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 13 128 1.007 115

Rejer 151 75 10.040 70

Andre krebsdyr 10 210 403 193

Muslinger 22 105 255 95

Andre bløddyr 188 90 5.457 93

Ialt 384 86 17.162 80

Industrifisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 3 120 94 110

Ialt 3 120 94 110

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

379 107 2.391 117

Frosset 0 0 0 0

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 172 61 8.857 61

Torsk Fersk 264 53 12.552 54

Frosset 65 140 2.175 117

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 94 23 1.708 23

Frosset 31 78 543 72

Anden

torskefisk

Fersk

1 104 46 103

Frosset 62 95 1.422 87

Anden fisk Fersk 349 75 15.854 85

Frosset 271 129 9.735 117

Ialt 1.688 71 55.283 70


Samlede eksport til Østrig 2004

Tabel 3.13

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 15 201 165 197

Laks Røget 257 85 18.832 81

Ål Røget 0 160 11 162

Andet Røget 34 85 2.805 82

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 306 87 21.812 81

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 149 341 1.559 205

Konserveret 16 141 826 129

Makrel 139 362 4.051 360

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 5 42 433 46

Fiskefilet Panerede 493 104 14.220 105

Færdigretter

m.v. 102 232 3.435 227

Andre

fiskevarer 95 139 3.926 128

Rejer 260 113 15.462 102

Muslinger 113 103 3.986 113

Andre krebsog

bløddyr 43 109 1.516 105

Ialt 1.415 132 49.413 118

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 135 45 927 69

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 3 142 47 99

Affald 13 555 30 63

Ialt 151 50 1.004 72

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 5.172 82 162.521 82


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Polen 2004

Tabel 3.14

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 661 999 2.641 999

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 598 318 1.725 249

Frosset 328 999 5.013 999

Torsk Fersk 84 999 1.103 558

Frosset 890 56 13.738 56

Kuller Fersk 3 0 38 0

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 24 2 170 1

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

1 0 3 0

Frosset 20 1 80 0

Makrel Fersk 266 17 1.870 8

Frosset 1.229 653 8.441 991

Anden fisk Fersk 0 430 107 215

Frosset 5 542 30 100

Ialt 4.109 209 34.959 133

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 490 167 9.704 189

Ål 2 9 98 6

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 492 155 9.801 145

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 3 378 370 377

Rejer 188 43 3.051 41

Andre krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 26 999 1.091 999

Ialt 217 49 4.513 60

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 4 242 507 85

Ialt 4 242 507 85

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

2.192 117 10.416 118

Frosset 548 65 3.723 113

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 27 999 304 330

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 2 114 24 796

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 764 999 8.589 999

Anden fisk Fersk 774 208 4.876 222

Frosset 527 111 5.656 127

Ialt 4.834 135 33.588 177


Samlede eksport til Polen 2004

Tabel 3.14

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 730 999 7.162 999

Laks Røget 3 17 27 13

Ål Røget 2 10 116 53

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 735 999 7.306 999

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 3.536 924 32.541 999

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 16 999 1.304 652

Fiskefilet Panerede 24 84 175 143

Færdigretter

m.v. 3 10 92 75

Andre

fiskevarer 13 368 278 394

Rejer 19 716 753 963

Muslinger 110 139 2.512 146

Andre krebsog

bløddyr 10 936 448 999

Ialt 3.730 749 38.103 894

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 10.833 144 50.661 124

Fiskeolie 1.925 156 8.460 146

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 251 38 407 37

Ialt 13.010 138 59.528 125

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 27.132 167 188.305 168


Samlede eksport til Tjekkiet 2004

Tabel 3.15

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 999 3 999

Frosset 140 65 1.052 63

Fladfisk Fersk 11 121 982 127

Frosset 3 209 91 105

Torsk Fersk 1 70 24 63

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 55 4 56

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 42 0 23

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 999 9 738

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 1 158 14 83

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 11 188 885 129

Frosset 27 107 570 94

Ialt 195 74 3.635 93

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 137 122 3.290 136

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 2 999 77 812

Ialt 139 124 3.367 139

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 6 103 392 83

Rejer 26 65 1.451 80

Andre krebsdyr 1 79 66 26

Muslinger 7 71 115 59

Andre bløddyr 41 77 1.307 76

Ialt 81 73 3.332 75

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Industrifisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 2.529 147 17.038 122

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 16 98 463 100

Torsk Fersk 7 152 376 156

Frosset 2 380 75 339

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 1 89 24 95

Frosset 1 86 16 64

Anden

torskefisk

Fersk

1 135 60 113

Frosset 0 213 2 199

Anden fisk Fersk 77 227 3.180 182

Frosset 212 244 3.900 187

Ialt 2.846 153 25.134 136


Samlede eksport til Tjekkiet 2004

Tabel 3.15

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 64 21 57

Anden fisk Saltet/tørret 32 999 291 999

Laks Røget 26 113 1.735 112

Ål Røget 0 47 12 48

Andet Røget 13 156 936 149

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 71 220 2.994 133

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 238 125 2.265 98

Konserveret 7 135 162 124

Makrel 3 36 99 44

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 3 17 359 25

Fiskefilet Panerede 0 0 1 0

Færdigretter

m.v. 19 999 462 577

Andre

fiskevarer 4 78 181 80

Rejer 86 111 3.252 102

Muslinger 23 88 605 93

Andre krebsog

bløddyr 2 77 75 51

Ialt 386 114 7.461 89

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 1.926 97 9.623 83

Fiskeolie 6 23 399 242

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 0 2 1

Affald 0 . 0 .

Ialt 1.933 96 10.024 85

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 5.650 119 55.946 108


Samlede eksport til Letland 2004

Tabel 3.16

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 3 339 212 228

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 2 40 89 38

Ialt 5 31 301 70

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 8 18 249 29

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 8 18 249 29

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 1 274 118 317

Rejer 170 53 3.574 64

Andre krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 1 42 17 29

Andre bløddyr 50 276 1.455 271

Ialt 222 65 5.164 83

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 5 999 163 999

Ialt 5 999 163 999

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 178 37 171

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 101 11 51

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 3 386 54 291

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 38 117 797 180

Ialt 42 123 900 178


Samlede eksport til Letland 2004

Tabel 3.16

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 6 0 0

Laks Røget 2 309 133 306

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 2 179 177 173

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 4 76 311 138

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 1 249 152 245

Fiskefilet Panerede 0 64 5 8

Færdigretter

m.v. 3 232 79 199

Andre

fiskevarer 15 12 482 79

Rejer 133 258 4.955 231

Muslinger 28 139 672 135

Andre krebsog

bløddyr 19 194 755 274

Ialt 199 97 7.100 196

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 2.688 910 12.794 769

Fiskeolie 0 0 104 6

Fiskeleverolie 3 999 15 370

Solubles 1 432 6 147

Affald 0 . 0 .

Ialt 2.692 910 12.919 774

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 3.176 336 27.105 200


Samlede eksport til Litauen 2004

Tabel 3.17

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 3 351 84 355

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 339 158 5.658 163

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 81 405 755 544

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 3 4 34 3

Ialt 426 138 6.531 140

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 28 37 770 65

Ål 4 89 305 108

Anden

ferskvandsfisk 1 27 31 11

Ialt 33 41 1.106 76

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 1 756 87 748

Rejer 1.201 88 14.811 75

Andre krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 70 227 1.882 262

Ialt 1.271 91 16.780 81

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Industrifisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 33 5 31

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 252 3 112

Anden fisk Fersk 3 190 126 176

Frosset 149 404 1.888 410

Ialt 153 389 2.023 366


Samlede eksport til Litauen 2004

Tabel 3.17

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 3 149 248 146

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 98 48 99

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 3 140 296 136

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 2 38 54 35

Færdigretter

m.v. 0 18 13 15

Andre

fiskevarer 0 0 0 0

Rejer 18 113 619 97

Muslinger 11 59 260 51

Andre krebsog

bløddyr 9 309 401 345

Ialt 41 89 1.347 90

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 3.140 116 15.185 103

Fiskeolie 0 0 16 0

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 2 14 29 33

Affald 316 999 682 402

Ialt 3.458 126 15.911 106

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 5.385 117 43.993 100


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Ungarn 2004

Tabel 3.18

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 316 3 298

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 3 167 134 269

Frosset 1 37 36 34

Torsk Fersk 1 355 36 283

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 12 0 16

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 19 2 21

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 2 999 17 999

Frosset 6 433 65 319

Anden fisk Fersk 1 132 100 137

Frosset 11 75 153 70

Ialt 25 108 546 109

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 20 508 535 345

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 2 1 1

Ialt 20 509 536 346

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 3 114 214 124

Rejer 18 116 715 113

Andre krebsdyr 1 999 22 719

Muslinger 1 999 16 999

Andre bløddyr 45 138 1.229 133

Ialt 68 132 2.196 126

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Industrifisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 0 2 0

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 4 99 158 102

Torsk Fersk 1 227 62 257

Frosset 0 483 21 546

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 3 145 59 131

Frosset 4 193 67 157

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 10 417 111 260

Anden fisk Fersk 8 500 316 439

Frosset 25 275 947 281

Ialt 55 281 1.743 256


Samlede eksport til Ungarn 2004

Tabel 3.18

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 6 112 409 113

Ål Røget 0 83 2 146

Andet Røget 1 172 97 176

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 7 118 508 120

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 2 150 40 59

Konserveret 1 999 20 999

Makrel 4 44 145 45

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 2 17 268 37

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 14 999 167 999

Andre

fiskevarer 31 205 859 229

Rejer 20 109 977 97

Muslinger 24 138 581 163

Andre krebsog

bløddyr 3 88 74 93

Ialt 101 130 3.131 106

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 2.767 62 13.414 54

Fiskeolie 2 0 1.107 4

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 2.769 62 14.521 58

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 3.046 65 23.182 74


Samlede eksport til Cypern 2004

Tabel 3.19

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 2 134 105 114

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 34 38 319

Ialt 2 11 144 26

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 45 57 1.155 71

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 45 57 1.155 71

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 2 70 152 56

Rejer 23 178 796 351

Andre krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 5 878 224 415

Ialt 30 142 1.173 162

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Industrifisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 38 272 1.452 273

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 3 60 85 54

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 73 205 1.053 207

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 1 8 30 8

Frosset 16 103 796 136

Ialt 131 169 3.417 158


Samlede eksport til Cypern 2004

Tabel 3.19

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 3 63 259 145

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 5 79 385 75

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 8 71 644 93

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 3 155 114 131

Makrel 2 100 56 99

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 45 37 37

Fiskefilet Panerede 1 256 26 234

Færdigretter

m.v. 0 18 3 34

Andre

fiskevarer 10 21 160 21

Rejer 59 76 2.242 62

Muslinger 21 135 633 121

Andre krebsog

bløddyr 2 137 69 143

Ialt 99 68 3.341 64

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 5.573 125 26.718 109

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 0 1 0

Affald 576 13 743 3

Ialt 6.150 138 27.462 112

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 6.465 134 37.334 105


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til EU 2004

Tabel 3.20

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 16.078 99 61.039 86

Frosset 864 48 7.028 58

Fladfisk Fersk 26.785 106 575.286 104

Frosset 4.972 149 147.090 152

Torsk Fersk 43.923 154 521.799 105

Frosset 2.308 56 39.015 54

Kuller Fersk 4.663 61 61.140 64

Frosset 110 35 1.080 23

Sej Fersk 10.773 117 74.643 113

Frosset 36 145 380 138

Anden

torskefisk

Fersk

3.353 111 57.612 97

Frosset 44 22 468 34

Makrel Fersk 3.286 152 25.672 116

Frosset 3.671 163 31.306 184

Anden fisk Fersk 9.715 125 266.168 121

Frosset 3.015 75 59.887 74

Ialt 133.597 115 1.929.614 103

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 44.433 84 866.080 79

Ål 2.305 85 146.372 101

Anden

ferskvandsfisk 3.726 72 91.129 80

Ialt 50.464 83 1.103.580 82

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 7.853 109 460.450 102

Rejer 30.076 95 583.609 87

Andre krebsdyr 524 123 22.672 116

Muslinger 20.489 92 82.530 80

Andre bløddyr 3.762 109 135.031 106

Ialt 62.705 97 1.284.293 93

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 3.803 246 11.051 156

Ialt 3.803 246 11.051 156

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

28.318 103 161.332 105

Frosset 6.214 80 47.511 90

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 848 86 41.960 91

Torsk Fersk 9.622 108 355.200 99

Frosset 11.114 95 352.334 88

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 1.856 127 48.429 140

Sej Fersk 6.396 92 108.324 89

Frosset 3.680 56 52.497 53

Anden

torskefisk

Fersk

95 58 4.135 61

Frosset 1.887 129 30.280 91

Anden fisk Fersk 17.602 116 600.356 119

Frosset 18.351 97 727.386 99

Ialt 105.983 99 2.529.745 99


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til EU 2004

Tabel 3.20

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 2.363 80 80.157 70

Saltet/tørret 7.859 97 334.739 122

Anden fisk Saltet/tørret 8.446 97 121.433 95

Laks Røget 7.027 77 507.904 73

Ål Røget 32 163 3.878 162

Andet Røget 4.279 126 278.022 119

Tang og andre

alger 85 157 4.081 90

Ialt 30.093 93 1.330.213 92

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 25.304 95 274.618 93

Konserveret 2.169 115 48.951 116

Makrel 10.893 116 299.085 112

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 759 127 77.157 113

Fiskefilet Panerede 10.416 96 329.460 97

Færdigretter

m.v. 3.668 82 125.159 82

Andre

fiskevarer 9.321 102 277.837 103

Rejer 24.953 114 1.159.310 107

Muslinger 7.960 103 182.803 100

Andre krebsog

bløddyr 2.820 162 128.097 148

Ialt 98.263 104 2.902.476 103

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 121.654 108 586.848 96

Fiskeolie 35.277 106 159.202 107

Fiskeleverolie 14 9 159 18

Solubles 105 9 953 47

Affald 6.043 101 11.171 98

Ialt 163.093 107 758.333 98

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 648.000 103 11.849.307 97


Hel saltvandsfisk

Samlede mængde eksport til 3.lande 2004

Tabel 3.21

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 11.205 182 11.638 61

Frosset 4.141 46 8.725 36

Fladfisk Fersk 191 104 8.690 116

Frosset 6.826 70 190.269 73

Torsk Fersk 88 62 3.970 78

Frosset 2.398 22 39.339 22

Kuller Fersk 29 33 338 38

Frosset 545 27 5.424 22

Sej Fersk 73 79 877 89

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

3.454 775 3.057 139

Frosset 4 4 12 6

Makrel Fersk 7.626 88 65.158 116

Frosset 2.042 60 21.308 69

Anden fisk Fersk 617 88 16.855 61

Frosset 2.310 116 65.081 188

Ialt 41.549 78 440.742 65

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 3.877 139 80.451 139

Ål 2 93 199 118

Anden

ferskvandsfisk 228 47 7.716 78

Ialt 4.107 125 88.366 131

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 248 64 15.694 62

Rejer 53.341 97 781.509 86

Andre krebsdyr 1.957 77 118.187 80

Muslinger 93 46 1.963 44

Andre bløddyr 748 42 24.513 69

Ialt 56.386 94 941.867 84

Industrifisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 17.089 41 21.338 44

Ialt 17.089 41 21.338 44

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

297 234 2.277 247

Frosset 4 15 46 18

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 115 78 6.120 72

Torsk Fersk 465 102 25.723 103

Frosset 788 82 30.746 82

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 170 339 3.702 375

Sej Fersk 63 62 1.419 68

Frosset 48 99 1.167 99

Anden

torskefisk

Fersk

2 15 94 13

Frosset 253 341 2.997 170

Anden fisk Fersk 860 59 48.877 65

Frosset 7.045 161 122.411 116

Ialt 10.110 129 245.578 95


Saltet, tørret, røget

Samlede mængde eksport til 3.lande 2004

Tabel 3.21

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 26 26 974 38

Saltet/tørret 6 301 324 253

Anden fisk Saltet/tørret 471 69 19.885 95

Laks Røget 827 110 66.744 112

Ål Røget 12 96 1.553 134

Andet Røget 739 114 46.733 136

Tang og andre

alger 72 910 1.740 268

Ialt 2.154 98 137.954 116

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 541 73 12.120 72

Konserveret 159 104 4.883 99

Makrel 247 79 7.976 78

Sardin 4 115 109 119

Kaviar og

anden rogn 70 1.069 9.199 121

Fiskefilet Panerede 827 126 27.594 116

Færdigretter

m.v. 1.834 117 77.867 110

Andre

fiskevarer 911 86 20.041 91

Rejer 2.829 110 135.109 102

Muslinger 849 94 20.585 90

Andre krebsog

bløddyr 451 31 19.083 34

Ialt 8.720 91 334.564 90

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 104.135 134 500.068 121

Fiskeolie 63.178 111 276.449 115

Fiskeleverolie 52 160 587 183

Solubles 245 265 5.721 171

Affald 4.300 44 5.111 67

Ialt 171.909 119 787.936 119

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 312.025 97 2.998.345 90


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Færøerne 2004

Tabel 3.22

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 10.271 . 10.266 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 1 3 8 2

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 0 2 0

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

1.931 999 1.259 756

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 24 152 106 63

Anden fisk Fersk 5 999 7 999

Frosset 13 35 67 27

Ialt 12.244 999 11.715 714

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 28 999 640 999

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 2 888 176 399

Ialt 30 999 816 999

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 85 26 51

Rejer 206 866 1.944 498

Andre krebsdyr 0 36 7 41

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 3 1 238 9

Ialt 209 56 2.215 74

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 5.726 64 3.523 59

Ialt 5.726 64 3.523 59

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 161 5 150

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 538 10 655

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 81 12 37

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 9 2 25

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 691 10 337

Anden fisk Fersk 0 5 5 4

Frosset 21 60 250 13

Ialt 23 55 294 13


Samlede eksport til Færøerne 2004

Tabel 3.22

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 44 7 38

Laks Røget 7 113 468 105

Ål Røget 0 174 9 118

Andet Røget 2 184 118 233

Tang og andre

alger 0 999 2 666

Ialt 10 103 604 106

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 44 74 834 67

Konserveret 39 146 907 143

Makrel 9 61 282 66

Sardin 0 88 13 90

Kaviar og

anden rogn 1 44 54 99

Fiskefilet Panerede 0 146 10 111

Færdigretter

m.v. 36 137 979 136

Andre

fiskevarer 25 76 693 70

Rejer 13 107 573 72

Muslinger 1 90 46 103

Andre krebsog

bløddyr 3 290 103 276

Ialt 170 97 4.495 90

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 12 35 132 35

Fiskeolie 1 0 29 1

Fiskeleverolie 1 999 28 234

Solubles 2 89 17 25

Affald 0 . 0 .

Ialt 16 1 206 4

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 18.429 169 23.869 102


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Norge 2004

Tabel 3.23

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 269 4 803 4

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 17 50 793 54

Frosset 55 999 1.539 999

Torsk Fersk 25 65 511 69

Frosset 289 32 5.235 36

Kuller Fersk 29 34 335 42

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 59 82 265 71

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

1.516 376 1.546 127

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 7.623 88 65.055 116

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 403 512 3.032 108

Frosset 72 252 1.427 246

Ialt 10.357 63 80.540 82

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 171 105 5.716 101

Ål 1 142 90 149

Anden

ferskvandsfisk 22 45 4.840 85

Ialt 194 91 10.646 93

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 48 98 3.358 92

Rejer 6.885 115 127.658 99

Andre krebsdyr 24 93 762 67

Muslinger 30 71 662 63

Andre bløddyr 188 41 7.473 108

Ialt 7.175 109 139.913 98

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 10.546 40 10.335 43

Ialt 10.546 40 10.335 43

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

1 265 8 261

Frosset 0 30 1 38

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 15 132 628 127

Torsk Fersk 5 43 299 65

Frosset 24 60 905 67

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 40 199 753 213

Frosset 2 808 44 895

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 203 999 2.117 650

Anden fisk Fersk 78 98 3.768 110

Frosset 349 165 7.677 123

Ialt 717 186 16.200 128


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Norge 2004

Tabel 3.23

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 18 999 533 999

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 9 32 1.076 111

Laks Røget 3 74 88 31

Ål Røget 9 191 1.246 247

Andet Røget 54 117 3.144 119

Tang og andre

alger 0 5 71 999

Ialt 92 105 6.159 139

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 457 74 9.897 73

Konserveret 2 203 55 187

Makrel 32 267 885 243

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 7 80 775 105

Fiskefilet Panerede 127 82 4.662 81

Færdigretter

m.v. 689 116 24.220 110

Andre

fiskevarer 431 80 6.131 77

Rejer 1.150 130 53.433 124

Muslinger 69 75 1.709 71

Andre krebsog

bløddyr 130 100 5.605 103

Ialt 3.094 102 107.372 106

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 35.981 127 166.652 115

Fiskeolie 60.266 120 228.477 117

Fiskeleverolie 27 915 400 477

Solubles 163 221 3.720 138

Affald 1.300 24 725 25

Ialt 97.735 116 399.974 116

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 129.910 95 771.139 104


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Island 2004

Tabel 3.24

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 663 . 550 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 33 30 34

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 7 2 2

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 150 716 977 846

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 770 579 16.084 999

Ialt 1.584 728 17.644 999

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 200 34 199

Anden

ferskvandsfisk 1 110 14 109

Ialt 1 121 48 160

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 2 524 63 734

Rejer 383 76 3.653 93

Andre krebsdyr 1 153 35 207

Muslinger 1 126 18 106

Andre bløddyr 7 4 365 42

Ialt 393 58 4.134 86

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 151 3 445 7

Ialt 151 3 445 7

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 0 1 0

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 0 3 0

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 110 37 85

Ialt 1 122 40 91


Samlede eksport til Island 2004

Tabel 3.24

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 4 1 3

Ål Røget 1 202 101 230

Andet Røget 1 69 50 62

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 1 2 152 10

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 1 280 20 171

Makrel 3 34 67 31

Sardin 3 131 72 131

Kaviar og

anden rogn 0 102 8 34

Fiskefilet Panerede 0 66 9 85

Færdigretter

m.v. 5 165 154 116

Andre

fiskevarer 84 107 1.529 122

Rejer 25 626 535 204

Muslinger 4 42 108 56

Andre krebsog

bløddyr 3 16 191 20

Ialt 128 101 2.692 87

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 112 88 371 12

Fiskeleverolie 20 15 146 5

Solubles 0 0 15 0

Affald 0 . 0 .

Ialt 132 104 533 17

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 2.392 44 25.687 147


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Schweiz 2004

Tabel 3.25

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 1 706 16 671

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 49 138 3.747 121

Frosset 26 999 720 999

Torsk Fersk 62 117 3.448 117

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 2 2 0

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 13 119 612 127

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

7 95 250 81

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 0 0 0

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 57 178 4.976 166

Frosset 1 109 145 137

Ialt 218 39 13.916 117

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 420 124 11.781 130

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 57 89 1.879 117

Ialt 477 119 13.659 128

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 55 92 4.462 78

Rejer 187 775 2.955 213

Andre krebsdyr 15 999 1.038 999

Muslinger 3 64 168 101

Andre bløddyr 15 56 503 55

Ialt 274 238 9.126 111

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 5 107 212 98

Ialt 5 107 212 98

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 295 5 999

Frosset 4 101 32 66

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 88 74 4.920 69

Torsk Fersk 448 106 25.214 107

Frosset 355 91 17.019 93

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 23 116 653 108

Frosset 34 187 936 135

Anden

torskefisk

Fersk

2 13 79 11

Frosset 1 28 53 24

Anden fisk Fersk 631 177 39.454 159

Frosset 334 124 19.466 122

Ialt 1.919 119 107.829 117


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Schweiz 2004

Tabel 3.25

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 8 78 441 76

Saltet/tørret 6 303 298 261

Anden fisk Saltet/tørret 9 763 442 338

Laks Røget 79 91 6.492 87

Ål Røget 0 1 10 2

Andet Røget 200 108 16.371 107

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 302 104 24.054 100

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 21 104 927 97

Konserveret 28 106 1.218 106

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 6 64 1.006 69

Fiskefilet Panerede 484 119 17.528 114

Færdigretter

m.v. 996 134 48.561 123

Andre

fiskevarer 84 110 2.589 122

Rejer 569 100 37.998 87

Muslinger 19 93 605 92

Andre krebsog

bløddyr 51 153 3.691 147

Ialt 2.258 118 114.123 106

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 2.693 91 12.883 80

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 5 114 393 176

Affald 8 999 35 999

Ialt 2.706 91 13.310 81

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 8.161 104 296.230 109


Samlede eksport til Rusland 2004

Tabel 3.26

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 46 . 178 .

Fladfisk Fersk 6 12 78 8

Frosset 116 321 2.440 280

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 41 8 414 8

Anden fisk Fersk 0 0 4 0

Frosset 240 24 3.092 31

Ialt 451 28 6.207 37

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 1.377 140 26.956 153

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 1.377 140 26.956 152

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 4 8 388 26

Rejer 24.291 123 308.697 105

Andre krebsdyr 2 57 91 58

Muslinger 58 38 1.028 33

Andre bløddyr 340 101 9.892 106

Ialt 24.695 121 320.097 104

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 65 6 458 25

Ialt 65 6 458 25

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 7 66 357 68

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 11 82 537 83

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 3 117 183 112

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 8 288 107 65

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 40 477 638 208

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 686 82 9.047 106

Ialt 755 85 10.868 105


Samlede eksport til Rusland 2004

Tabel 3.26

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 15 53 249 62

Laks Røget 7 32 498 28

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 8 48 542 41

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 30 45 1.290 37

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 12 49 291 46

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 16 5 10

Fiskefilet Panerede 86 584 1.724 764

Færdigretter

m.v. 19 73 722 55

Andre

fiskevarer 56 41 1.214 49

Rejer 337 87 12.532 87

Muslinger 466 84 10.526 78

Andre krebsog

bløddyr 99 84 3.184 81

Ialt 1.075 85 30.199 83

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 3.222 131 14.688 111

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 565 999 818 722

Ialt 3.787 148 15.505 114

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 32.235 112 411.578 101


Samlede eksport til USA 2004

Tabel 3.27

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 3 126 377 152

Frosset 0 0 20 1

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 88 55 1.171 70

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 19 12 178 11

Ialt 110 42 1.747 32

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 97 37 2.308 42

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 0 2 0

Ialt 97 37 2.310 42

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 1 3 1

Rejer 59 39 1.674 22

Andre krebsdyr 439 31 22.163 24

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 498 31 23.839 24

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 401 75 2.864 69

Ialt 401 75 2.864 69

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 274 56 9.086 57

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 143 29 2.900 18

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 79 8 3.105 7

Frosset 269 70 12.479 80

Ialt 766 41 27.569 36


Samlede eksport til USA 2004

Tabel 3.27

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 27 167 1.033 404

Laks Røget 31 49 1.303 31

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 100 14 95

Tang og andre

alger 68 999 1.213 463

Ialt 126 160 3.564 75

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 3 96 89 104

Konserveret 0 20 21 22

Makrel 37 74 1.041 73

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 2 241 75 63

Fiskefilet Panerede 1 83 24 21

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 10 84 408 54

Rejer 141 196 4.945 176

Muslinger 44 137 1.117 163

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 239 59 7.722 51

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 8 157 683 111

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 28 388 1.290 459

Affald 118 999 209 74

Ialt 155 84 2.181 110

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 2.392 49 71.797 34


Samlede eksport til Kina 2004

Tabel 3.28

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1.776 143 37.957 145

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 2.009 22 31.728 21

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 545 31 5.422 25

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 1.013 125 9.632 134

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 139 150 1.665 248

Ialt 5.482 42 86.404 41

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 382 60 7.081 56

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 382 60 7.081 56

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 8.123 59 104.480 57

Andre krebsdyr 998 263 61.576 332

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 9.121 64 166.055 82

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Industrifisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

297 235 2.264 251

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 11 999 202 999

Frosset 72 999 1.551 999

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 2.722 364 30.297 335

Ialt 3.102 341 34.313 333


Samlede eksport til Kina 2004

Tabel 3.28

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 39 253 999

Ialt 0 17 253 999

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 1 101 4 13

Konserveret 3 337 16 54

Makrel 0 3 1 2

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 0 53 1 3

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 65 9 2.028 8

Ialt 69 10 2.050 8

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 528 73 2.420 9

Fiskeolie 5 1 589 2

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 533 74 3.009 12

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 18.689 63 299.165 65


Samlede eksport til Japan 2004

Tabel 3.29

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 894 39 26.158 43

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 534 46 7.682 61

Anden fisk Fersk 97 21 7.675 41

Frosset 471 211 35.126 204

Ialt 1.997 48 76.641 70

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 524 295 9.283 318

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 524 295 9.283 318

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 2 9 156 7

Rejer 4.959 70 98.741 60

Andre krebsdyr 421 101 28.953 140

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 12 3 260 1

Ialt 5.394 72 128.111 68

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Industrifisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1.035 420 23.157 92

Ialt 1.035 420 23.157 92


Samlede eksport til Japan 2004

Tabel 3.29

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 277 74 14.868 98

Laks Røget 17 404 374 109

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 40 95 66

Ialt 294 76 15.338 94

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 2 208 59 208

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 11 323 1.645 582

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 2 12 64 21

Rejer 345 90 12.582 88

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 16 20 1.080 32

Ialt 376 77 15.431 77

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 17.368 101 82.470 91

Fiskeolie 2.352 45 10.399 42

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 19.721 88 92.869 81

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 29.341 83 360.829 76


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Frankrig 2004

Tabel 4.01

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 1 231 7 267

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 9 47 670 66

Frosset 3 999 94 999

Torsk Fersk 47 22 1.038 77

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 7 44 68 21

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 72 51 216 69

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

15 60 139 81

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 428 5 622

Anden fisk Fersk 85 81 1.564 210

Frosset 19 68 437 39

Ialt 258 47 4.237 84

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 311 106 6.218 132

Ål 186 750 29.237 369

Anden

ferskvandsfisk 8 261 282 251

Ialt 505 157 35.737 280

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 15 103 724 93

Rejer 23 21 2.056 46

Andre krebsdyr 3 66 120 93

Muslinger 6 233 39 145

Andre bløddyr 84 139 2.833 164

Ialt 130 68 5.773 81

Industrifisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 8 4 8 0

Ialt 8 4 8 0

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 9 100 108 106

Frosset 60 60 1.430 40

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 2 56 19 57

Frosset 1 3 19 4

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 3 272 92 228

Anden fisk Fersk 2.042 999 49.193 999

Frosset 262 103 6.981 113

Ialt 2.379 535 57.841 453


Samlede import fra Frankrig 2004

Tabel 4.01

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 1 109 23 71

Laks Røget 1 93 64 110

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 6 999 300 999

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 7 376 388 326

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 1 73 23 19

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 1 117 33 105

Sardin 1 114 37 66

Kaviar og

anden rogn 1 10 152 11

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 999 21 999

Andre

fiskevarer 37 141 1.873 132

Rejer 7 26 384 20

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 61 229 3.174 133

Ialt 110 118 5.697 78

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 300 132 2.604 165

Fiskeolie 0 17 4 5

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 155 41 107 42

Ialt 456 75 2.716 142

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 3.853 175 112.396 239


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Belgien og Lux. 2004

Tabel 4.02

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 1 49 6 59

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 140 126 2.138 137

Frosset 1 431 19 459

Torsk Fersk 321 115 4.138 124

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 9 888 109 999

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 2 0 1

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

4 999 63 999

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 14 105 378 170

Frosset 38 700 647 420

Ialt 528 128 7.498 141

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 35 468 624 385

Ål 0 4 10 6

Anden

ferskvandsfisk 17 20 236 23

Ialt 52 55 870 63

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 16 25 1.493 29

Rejer 321 175 16.369 157

Andre krebsdyr 2 323 86 160

Muslinger 5 16 78 13

Andre bløddyr 78 73 1.970 74

Ialt 421 110 19.997 106

Industrifisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 4 32 9 109

Ialt 4 32 9 109

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 12 224 845 285

Frosset 77 117 1.197 126

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 1 566 16 540

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 9 999 90 999

Anden fisk Fersk 248 71 6.128 56

Frosset 139 63 3.570 69

Ialt 487 76 11.845 68


Samlede import fra Belgien og Lux. 2004

Tabel 4.02

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 159 7 216

Fiskefilet Panerede 1 640 18 761

Færdigretter

m.v. 120 58 2.523 75

Andre

fiskevarer 32 51 526 42

Rejer 88 171 4.033 144

Muslinger 2 105 38 133

Andre krebsog

bløddyr 301 271 9.314 204

Ialt 544 125 16.459 137

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 2.432 559 11.231 93

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 26 99 109 114

Affald 0 . 0 .

Ialt 2.458 999 11.339 999

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 4.495 223 68.018 123


Samlede import fra Holland 2004

Tabel 4.03

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 12 68 46 58

Fladfisk Fersk 273 69 4.777 69

Frosset 82 116 3.863 124

Torsk Fersk 11 114 243 119

Frosset 3.251 265 62.234 281

Kuller Fersk 1 71 10 95

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 7 5 19

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 13 3 7

Frosset 0 93 16 504

Makrel Fersk 3 321 46 410

Frosset 137 999 772 999

Anden fisk Fersk 285 112 6.392 111

Frosset 423 89 5.828 98

Ialt 4.479 181 84.234 190

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 49 42 976 40

Ål 499 72 30.096 79

Anden

ferskvandsfisk 49 629 1.141 196

Ialt 597 73 32.213 79

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 18 24 8

Rejer 1.400 76 28.683 76

Andre krebsdyr 4 275 448 232

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 82 167 1.502 141

Ialt 1.487 78 30.658 78

Industrifisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 472 189 810 99

Ialt 472 189 810 99

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

5 21 217 153

Frosset 2 67 42 191

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 504 77 17.085 74

Torsk Fersk 17 798 1.145 809

Frosset 11 26 323 29

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 113 47 117

Sej Fersk 0 6 7 5

Frosset 4 455 37 197

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 96 436 1.837 537

Anden fisk Fersk 941 94 36.339 92

Frosset 379 102 10.762 89

Ialt 1.961 92 67.841 88


Samlede import fra Holland 2004

Tabel 4.03

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 2 34 25 10

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 21 709 1.392 464

Andet Røget 16 325 730 241

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 39 265 2.146 243

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 20 2 14

Konserveret 0 92 0 82

Makrel 0 . 0 .

Sardin 2 711 98 999

Kaviar og

anden rogn 105 999 2.997 562

Fiskefilet Panerede 713 157 17.607 149

Færdigretter

m.v. 33 487 660 307

Andre

fiskevarer 189 236 6.082 226

Rejer 227 84 9.892 72

Muslinger 11 56 245 92

Andre krebsog

bløddyr 17 24 713 36

Ialt 1.299 143 38.295 123

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 5.949 248 35.999 315

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 40 137 549 195

Affald 7.310 69 7.105 63

Ialt 13.299 103 43.653 189

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 23.634 110 299.850 117


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Tyskland 2004

Tabel 4.04

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 6.840 64 15.027 80

Frosset 19 632 142 917

Fladfisk Fersk 655 104 4.669 112

Frosset 63 57 1.851 54

Torsk Fersk 1.430 148 32.578 167

Frosset 1.222 999 21.594 999

Kuller Fersk 737 89 8.547 123

Frosset 134 16 668 10

Sej Fersk 3.269 109 17.271 118

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

95 110 1.755 150

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 66 323 1.176 250

Frosset 105 836 798 999

Anden fisk Fersk 729 73 5.736 129

Frosset 193 75 2.318 65

Ialt 15.556 88 114.129 147

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 561 84 10.289 78

Ål 195 141 11.709 107

Anden

ferskvandsfisk 844 90 10.940 93

Ialt 1.601 92 32.939 92

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 10 440 1.360 485

Rejer 1.639 171 39.005 131

Andre krebsdyr 3 84 180 43

Muslinger 25 159 66 18

Andre bløddyr 124 143 3.740 151

Ialt 1.802 169 44.350 133

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 22.593 72 18.349 128

Ialt 22.593 72 18.349 128

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 1 1 3

Frosset 86 314 607 126

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 115 42 125

Torsk Fersk 10 82 459 82

Frosset 395 118 13.976 118

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 12 999 238 999

Sej Fersk 156 75 2.499 71

Frosset 307 76 4.764 71

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 792 99 10.925 78

Anden fisk Fersk 997 233 36.283 238

Frosset 1.162 80 37.565 159

Ialt 3.918 107 107.359 141


Samlede import fra Tyskland 2004

Tabel 4.04

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 0 0 0

Anden fisk Saltet/tørret 35 26 610 19

Laks Røget 397 33 6.582 18

Ål Røget 63 184 3.543 177

Andet Røget 44 286 534 50

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 539 39 11.268 27

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 167 55 1.720 45

Konserveret 326 104 8.255 92

Makrel 145 82 3.471 77

Sardin 10 999 264 999

Kaviar og

anden rogn 5 205 397 142

Fiskefilet Panerede 317 99 6.370 96

Færdigretter

m.v. 892 86 18.618 80

Andre

fiskevarer 768 103 14.820 110

Rejer 563 102 21.498 97

Muslinger 207 86 4.679 81

Andre krebsog

bløddyr 32 67 982 56

Ialt 3.432 92 81.075 89

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 11.791 101 52.265 100

Fiskeolie 137 1 22.198 167

Fiskeleverolie 0 0 8 0

Solubles 2.620 9 12.360 32

Affald 7.293 39 6.883 44

Ialt 21.841 32 93.714 78

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 71.282 55 503.182 103


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra UK 2004

Tabel 4.05

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 1.351 89 3.768 146

Frosset 40 359 323 671

Fladfisk Fersk 366 619 6.215 386

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 51 131 1.120 147

Frosset 95 40 1.609 35

Kuller Fersk 49 95 523 96

Frosset 7 14 71 13

Sej Fersk 309 31 2.109 33

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

9 92 142 96

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 850 12 8.963 21

Frosset 3.905 75 23.701 83

Anden fisk Fersk 22 46 1.129 75

Frosset 107 38 1.372 57

Ialt 7.160 47 51.044 56

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 1.025 41 12.376 45

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 63 563 572 267

Ialt 1.088 43 12.948 46

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 72 85 4.927 82

Rejer 291 96 16.490 81

Andre krebsdyr 1 5 77 12

Muslinger 29 208 301 464

Andre bløddyr 94 56 7.012 63

Ialt 486 83 28.808 75

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Industrifisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

41 999 244 948

Frosset 120 161 945 187

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 202 105 6.995 161

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 14 40 204 21

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 149 45 1.840 53

Anden fisk Fersk 19 31 885 48

Frosset 473 51 11.948 88

Ialt 1.017 62 23.060 93


Samlede import fra UK 2004

Tabel 4.05

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 337 263 7.315 288

Laks Røget 5 18 181 22

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 0 4 1

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 342 209 7.500 203

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 414 67 11.266 69

Sardin 63 74 1.505 75

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 164 2 96

Færdigretter

m.v. 0 101 5 105

Andre

fiskevarer 391 113 8.496 103

Rejer 334 53 11.379 53

Muslinger 15 69 283 100

Andre krebsog

bløddyr 116 85 4.426 108

Ialt 1.332 73 37.363 71

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 1.353 114 5.696 101

Fiskeolie 2.713 221 38.405 145

Fiskeleverolie 1 112 5 3

Solubles 5 349 49 30

Affald 192 14 249 21

Ialt 4.263 114 44.405 133

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 15.689 61 205.127 75


Samlede import fra Spanien 2004

Tabel 4.06

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 13 129 116 11

Frosset 615 86 11.791 131

Torsk Fersk 59 92 280 297

Frosset 1.161 737 19.463 760

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 1 112 7 94

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

29 371 121 352

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 120 508 742 492

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 64 324 237 162

Frosset 869 218 8.028 277

Ialt 2.931 195 40.785 244

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 119 50 2.198 52

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 119 50 2.198 52

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 5 289 626 999

Rejer 47 16 1.537 43

Andre krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 342 68 7.590 78

Ialt 394 49 9.753 73

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Industrifisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 10 173 102 232

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 102 52 2.165 45

Anden fisk Fersk 25 999 684 999

Frosset 199 183 5.759 186

Ialt 336 107 8.710 108


Samlede import fra Spanien 2004

Tabel 4.06

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 13 107 657 87

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 13 96 657 81

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 2 507 73 538

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 246 145 5.886 122

Rejer 96 77 2.572 70

Muslinger 57 262 1.233 228

Andre krebsog

bløddyr 450 123 8.013 134

Ialt 851 124 17.778 116

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 75 999 328 999

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 39 32 82 33

Ialt 114 93 410 163

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 4.759 129 80.290 137


Samlede import fra Portugal 2004

Tabel 4.07

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 95 49 2.346 51

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 72 999 1.112 999

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 8 999 183 999

Frosset 33 893 842 999

Ialt 207 100 4.483 94

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 1 1 27 1

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 1 9 27 1

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Andre krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Industrifisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 12 493 117 397

Frosset 0 . 0 .

Ialt 12 493 117 397


Samlede import fra Portugal 2004

Tabel 4.07

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 673 99 33.927 153

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 673 99 33.927 152

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 45 50 1.041 44

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 10 11 10

Andre

fiskevarer 1 4 50 10

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 47 41 1.102 36

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 941 91 39.656 115


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Sverige 2004

Tabel 4.08

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 16.095 103 35.440 96

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 353 81 8.062 98

Frosset 34 999 1.327 999

Torsk Fersk 8.057 136 102.680 121

Frosset 96 537 1.494 392

Kuller Fersk 675 84 7.728 101

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 1.833 125 11.529 125

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

145 91 2.689 87

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 1.410 75 10.926 121

Frosset 18 863 153 999

Anden fisk Fersk 37.865 135 49.274 100

Frosset 161 126 2.506 138

Ialt 66.742 122 233.808 111

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 3.844 103 81.707 102

Ål 335 122 16.134 141

Anden

ferskvandsfisk 728 86 24.704 109

Ialt 4.906 101 122.545 107

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 316 70 16.678 71

Rejer 94 25 2.226 26

Andre krebsdyr 10 114 288 115

Muslinger 3 145 22 83

Andre bløddyr 134 999 1.269 904

Ialt 556 65 20.483 63

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 86.060 79 75.591 69

Ialt 86.060 79 75.591 69

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

48 18 399 19

Frosset 1 191 11 160

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 4 15 2

Torsk Fersk 1.050 130 43.430 139

Frosset 314 90 9.105 95

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 15 463 528 452

Sej Fersk 22 9 267 29

Frosset 39 136 901 106

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 33 95 588 54

Anden fisk Fersk 270 36 10.317 34

Frosset 312 126 12.079 124

Ialt 2.106 77 77.640 89


Samlede import fra Sverige 2004

Tabel 4.08

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 1 122 49 100

Anden fisk Saltet/tørret 118 136 1.564 164

Laks Røget 15 56 1.150 107

Ål Røget 27 131 1.949 141

Andet Røget 99 82 3.515 88

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 261 101 8.227 109

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 499 235 6.147 132

Konserveret 1.624 76 28.890 72

Makrel 1 66 50 71

Sardin 0 999 1 999

Kaviar og

anden rogn 389 61 32.862 69

Fiskefilet Panerede 131 121 3.895 109

Færdigretter

m.v. 162 172 4.940 167

Andre

fiskevarer 438 116 13.547 119

Rejer 1.135 225 40.265 215

Muslinger 1 23 29 32

Andre krebsog

bløddyr 106 269 3.292 224

Ialt 4.487 109 133.918 102

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 5.874 71 26.178 64

Fiskeolie 3.240 104 18.213 87

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 2 25 54 59

Affald 11.337 85 13.613 80

Ialt 20.453 83 58.058 73

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 185.570 93 730.271 95


Samlede import fra Polen 2004

Tabel 4.09

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 11 . 7 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 13 27 316 154

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 610 83 5.756 75

Frosset 15 2 539 7

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 230 999 2.267 999

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 0 0 0

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 1.071 936 1.067 71

Frosset 234 46 2.447 15

Ialt 2.184 106 12.401 44

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 15 7 349 6

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 6 705 168 757

Ialt 21 9 517 8

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 0 0 0

Andre krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 0 0 0 0

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 39.460 102 27.260 80

Ialt 39.460 102 27.260 80

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1.166 203 23.250 224

Torsk Fersk 38 474 1.406 585

Frosset 3.564 228 71.347 281

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 2 19 34 36

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 20 208 220 230

Anden fisk Fersk 15 27 536 46

Frosset 20 42 522 47

Ialt 4.825 214 97.316 254


Samlede import fra Polen 2004

Tabel 4.09

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 45 2 1.247 3

Laks Røget 12 48 569 43

Ål Røget 6 113 455 499

Andet Røget 49 158 1.181 122

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 111 185 3.452 144

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 137 679 1.476 871

Konserveret 306 999 5.724 999

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 201 213 3.371 214

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 130 93 2.791 102

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 774 304 13.363 298

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 3 3 58 11

Affald 319 4 469 8

Ialt 322 4 527 8

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 47.696 91 154.835 128


Samlede import fra Estland 2004

Tabel 4.10

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 4 332 51 999

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 455 260 4.481 275

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 45 443 352 387

Frosset 6 61 177 195

Ialt 511 273 5.062 294

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 6 3 112 6

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 89 81 3.061 106

Ialt 95 87 3.173 110

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 261 52 4.240 59

Andre krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 261 52 4.240 59

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 1.429 999 1.155 999

Ialt 1.429 999 1.155 999

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 1 5 37 114

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 627 173 32.723 195

Frosset 83 91 3.491 88

Ialt 712 156 36.251 175


Samlede import fra Estland 2004

Tabel 4.10

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 2 90 115 263

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 2 90 115 263

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 68 132 1.198 158

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 64 999 2.238 741

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 132 200 3.436 302

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 3.141 180 53.432 155


Samlede import fra Letland 2004

Tabel 4.11

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 1 125 3 55

Frosset 59 999 1.214 999

Torsk Fersk 961 129 9.770 131

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 71 132 509 89

Frosset 29 312 905 306

Ialt 1.121 139 12.401 149

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 0 119 1 169

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 0 119 1 169

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 32 180 499 266

Andre krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 32 180 499 266

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Industrifisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 9 2 165 34

Torsk Fersk 38 6 1.320 270

Frosset 213 159 5.593 153

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 2 1 62 2

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 5 4 103 3

Ialt 267 199 7.244 198


Samlede import fra Letland 2004

Tabel 4.11

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 18 34 242 39

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 18 34 242 39

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 1 1 0 0

Ialt 1 1 0 0

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 1.439 90 20.387 154


Samlede import fra Litauen 2004

Tabel 4.12

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 3 67 9 142

Frosset 7 160 189 999

Torsk Fersk 416 369 3.915 356

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 3 119 29 75

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 40 503 270 301

Frosset 27 182 862 329

Ialt 497 348 5.274 352

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 1 1 31 2

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 1 1 31 2

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 124 111 1.461 100

Andre krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 124 111 1.461 100

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 885 999 726 999

Ialt 885 999 726 999

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 23 999 403 999

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 451 111 9.317 84

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 0 2 0

Frosset 166 73 4.578 72

Ialt 640 101 14.300 82


Samlede import fra Litauen 2004

Tabel 4.12

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 2.147 224 21.792 106


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra EU 2004

Tabel 4.13

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 24.299 87 54.255 93

Frosset 71 198 512 330

Fladfisk Fersk 1.894 106 27.204 107

Frosset 961 87 22.736 112

Torsk Fersk 12.755 129 169.278 127

Frosset 5.937 357 108.317 361

Kuller Fersk 1.478 86 16.985 109

Frosset 374 999 3.036 999

Sej Fersk 5.484 88 31.135 94

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

297 95 4.912 100

Frosset 0 0 16 2

Makrel Fersk 2.815 30 24.537 43

Frosset 5.102 89 31.122 97

Anden fisk Fersk 40.395 135 68.798 103

Frosset 2.182 101 27.061 77

Ialt 104.045 106 589.901 115

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 6.350 76 123.172 83

Ål 1.270 109 89.888 122

Anden

ferskvandsfisk 1.931 91 44.428 104

Ialt 9.552 82 257.489 97

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 466 71 26.670 71

Rejer 4.238 90 112.927 91

Andre krebsdyr 35 93 1.443 87

Muslinger 67 85 507 38

Andre bløddyr 976 98 26.974 92

Ialt 5.783 89 168.520 87

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 160.950 88 130.741 80

Ialt 160.950 88 130.741 80

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

94 31 861 38

Frosset 304 192 1.883 162

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1.704 136 40.987 120

Torsk Fersk 1.205 136 49.003 149

Frosset 5.288 166 119.293 167

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 42 87 1.017 83

Sej Fersk 182 39 2.809 60

Frosset 360 78 5.886 73

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 1.206 86 17.823 75

Anden fisk Fersk 5.398 174 180.220 151

Frosset 3.945 90 109.340 118

Ialt 19.729 126 529.122 135


Samlede import fra EU 2004

Tabel 4.13

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 1.179 170 58.113 252

Anden fisk Saltet/tørret 540 150 10.826 151

Laks Røget 460 35 11.322 27

Ål Røget 117 186 7.339 195

Andet Røget 216 119 6.391 94

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 2.512 96 93.990 114

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 805 147 9.369 105

Konserveret 2.324 93 44.078 88

Makrel 561 71 14.819 71

Sardin 124 70 3.019 68

Kaviar og

anden rogn 500 95 36.418 73

Fiskefilet Panerede 1.368 139 31.377 132

Færdigretter

m.v. 1.209 89 26.877 90

Andre

fiskevarer 2.347 114 57.490 118

Rejer 2.454 112 90.319 104

Muslinger 365 95 7.954 92

Andre krebsog

bløddyr 1.089 135 30.165 132

Ialt 13.147 106 351.885 99

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 27.049 113 121.194 107

Fiskeolie 14.545 87 126.380 175

Fiskeleverolie 2 160 39 23

Solubles 2.699 10 13.250 34

Affald 26.752 50 28.646 55

Ialt 71.047 58 289.509 105

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 386.764 86 2.411.158 108


Hel saltvandsfisk

Samlede mængde import fra 3.lande 2004

Tabel 4.14

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 53.904 96 116.263 92

Frosset 107 96 611 113

Fladfisk Fersk 712 76 18.014 86

Frosset 12.757 90 274.542 90

Torsk Fersk 5.460 53 112.919 57

Frosset 16.790 58 267.197 59

Kuller Fersk 4.445 100 40.102 96

Frosset 2.642 119 25.616 126

Sej Fersk 11.170 65 56.205 70

Frosset 98 96 1.279 151

Anden

torskefisk

Fersk

669 62 10.294 62

Frosset 362 57 4.205 89

Makrel Fersk 1.631 97 17.175 129

Frosset 281 811 1.521 590

Anden fisk Fersk 3.904 99 99.859 113

Frosset 2.099 52 29.074 48

Ialt 117.033 80 1.074.875 75

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 63.755 81 1.193.328 82

Ål 179 105 8.104 131

Anden

ferskvandsfisk 96 73 13.254 109

Ialt 64.031 81 1.214.686 82

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 259 55 16.199 49

Rejer 76.439 93 891.999 74

Andre krebsdyr 2.455 84 127.289 100

Muslinger 173 31 1.949 41

Andre bløddyr 2.239 100 70.629 91

Ialt 81.565 92 1.108.066 76

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 184.158 68 143.171 58

Ialt 184.158 68 143.171 58

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

138 999 1.354 5.735

Frosset 544 91 3.966 87

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 4 24 217 46

Torsk Fersk 407 115 24.089 136

Frosset 2.557 86 62.181 83

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 334 87 6.096 120

Sej Fersk 536 104 8.393 103

Frosset 2.571 79 29.987 72

Anden

torskefisk

Fersk

11 146 275 104

Frosset 2.351 102 31.879 91

Anden fisk Fersk 2.797 161 83.725 156

Frosset 20.757 110 535.749 111

Ialt 33.007 106 787.913 109


Saltet, tørret, røget

Samlede mængde import fra 3.lande 2004

Tabel 4.14

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 4.280 98 158.555 94

Saltet/tørret 1.415 91 58.771 87

Anden fisk Saltet/tørret 2.831 137 77.685 136

Laks Røget 53 30 2.054 47

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 69 20 5.072 17

Tang og andre

alger 14.705 90 83.506 86

Ialt 23.353 94 385.644 91

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 3.455 177 39.491 195

Konserveret 19 116 512 73

Makrel 2 28 97 37

Sardin 9 171 301 207

Kaviar og

anden rogn 674 142 41.146 138

Fiskefilet Panerede 280 88 5.424 88

Færdigretter

m.v. 95 112 3.025 126

Andre

fiskevarer 6.601 87 96.990 82

Rejer 30.795 114 1.048.828 112

Muslinger 587 40 10.875 33

Andre krebsog

bløddyr 3.014 71 81.996 64

Ialt 45.532 106 1.328.684 104

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 91.281 66 403.658 62

Fiskeolie 43.808 150 164.378 149

Fiskeleverolie 2.268 40 6.506 37

Solubles 58 28 660 193

Affald 81.082 98 64.466 101

Ialt 218.496 85 639.668 76

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 767.174 82 6.682.707 85


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Færøerne 2004

Tabel 4.15

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 472 127 951 147

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 63 27 2.149 35

Frosset 58 17 1.796 21

Torsk Fersk 143 24 2.760 27

Frosset 0 0 0 0

Kuller Fersk 58 50 599 65

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 3.843 52 19.032 58

Frosset 11 32 116 27

Anden

torskefisk

Fersk

73 58 865 94

Frosset 5 2 90 32

Makrel Fersk 971 85 8.620 127

Frosset 1 0 12 0

Anden fisk Fersk 1.014 139 45.843 153

Frosset 184 37 6.639 66

Ialt 6.896 58 89.472 83

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 17.098 77 310.962 81

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 17.098 77 310.962 81

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 9 109 645 96

Rejer 2.191 34 51.419 46

Andre krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 245 149 12.577 142

Ialt 2.445 37 64.641 53

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 12.983 76 10.250 64

Ialt 12.983 76 10.250 64

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 0 73 0

Torsk Fersk 24 23 1.012 22

Frosset 203 51 5.444 46

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 77 46 880 64

Sej Fersk 298 81 5.260 85

Frosset 1.758 89 19.248 79

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 30 999 337 999

Anden fisk Fersk 399 143 17.334 154

Frosset 2.927 49 127.929 73

Ialt 5.717 62 177.517 75


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Færøerne 2004

Tabel 4.15

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 4.155 104 155.887 97

Saltet/tørret 827 92 43.236 92

Anden fisk Saltet/tørret 1.591 147 50.132 144

Laks Røget 0 0 1 3

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 3 90 138 257

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 6.576 110 249.394 102

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 46 19 1.113 25

Færdigretter

m.v. 48 999 1.710 999

Andre

fiskevarer 87 999 1.814 999

Rejer 542 95 19.434 84

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 724 89 24.070 87

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 12.493 205 54.312 188

Fiskeolie 99 411 405 843

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 18.179 62 15.322 79

Ialt 30.771 86 70.039 145

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 83.210 76 996.344 84


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Norge 2004

Tabel 4.16

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 53.432 96 115.312 92

Frosset 107 96 611 113

Fladfisk Fersk 616 93 15.092 108

Frosset 746 203 20.094 241

Torsk Fersk 5.160 57 107.172 62

Frosset 682 110 11.907 109

Kuller Fersk 4.333 103 38.975 99

Frosset 1.115 999 12.782 999

Sej Fersk 6.258 72 32.375 74

Frosset 4 8 83 26

Anden

torskefisk

Fersk

567 61 9.093 59

Frosset 191 91 2.503 96

Makrel Fersk 660 123 8.555 130

Frosset 102 294 803 312

Anden fisk Fersk 2.642 86 48.967 89

Frosset 552 80 5.777 71

Ialt 77.167 91 430.101 85

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 44.709 82 856.050 82

Ål 158 93 6.885 111

Anden

ferskvandsfisk 7 135 338 505

Ialt 44.874 82 863.272 82

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 79 87 3.893 81

Rejer 1.547 47 49.435 57

Andre krebsdyr 2 23 196 23

Muslinger 59 19 86 12

Andre bløddyr 28 135 938 319

Ialt 1.714 46 54.549 58

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 160.360 65 122.877 57

Ialt 160.360 65 122.877 57

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

138 0 1.354 1

Frosset 544 91 3.966 87

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 327 138 19.627 159

Frosset 628 105 16.805 133

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 19 26 332 45

Sej Fersk 237 158 3.111 163

Frosset 195 24 3.066 28

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 18 401 380 494

Anden fisk Fersk 1.394 121 37.615 115

Frosset 1.119 96 36.934 113

Ialt 4.618 96 123.191 114


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Norge 2004

Tabel 4.16

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 1 8 27 5

Saltet/tørret 37 682 1.398 265

Anden fisk Saltet/tørret 455 80 5.833 61

Laks Røget 38 23 1.653 48

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 7 5 13

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 531 71 8.916 63

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 2.675 167 30.687 201

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 103 9 110

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 113 209 7.781 277

Fiskefilet Panerede 131 295 2.584 260

Færdigretter

m.v. 3 6 113 11

Andre

fiskevarer 88 80 2.501 96

Rejer 1.374 109 47.372 106

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 22 265 691 206

Ialt 4.407 141 91.739 136

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 27.543 83 124.514 74

Fiskeolie 1.849 54 10.349 78

Fiskeleverolie 2.234 109 3.586 80

Solubles 43 999 1 41

Affald 41.512 123 23.704 109

Ialt 73.180 101 162.153 78

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 366.853 78 1.856.799 82


Samlede import fra Island 2004

Tabel 4.17

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 28 217 502 219

Frosset 6 128 112 118

Torsk Fersk 61 88 1.015 80

Frosset 8 57 133 53

Kuller Fersk 2 322 18 314

Frosset 2 302 13 213

Sej Fersk 77 267 692 376

Frosset 80 277 1.059 575

Anden

torskefisk

Fersk

16 57 205 111

Frosset 3 27 28 67

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 163 171 2.026 96

Frosset 119 14 1.325 12

Ialt 564 52 7.128 47

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 447 970 9.134 999

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 6 12 87 10

Ialt 453 982 9.222 999

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 73 29 4.669 28

Rejer 795 107 24.556 154

Andre krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 868 87 29.225 89

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Industrifisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 0 0 0

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 56 350 3.449 402

Frosset 296 170 5.388 103

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 17 66 381 274

Sej Fersk 1 3 22 16

Frosset 240 170 2.921 155

Anden

torskefisk

Fersk

11 8 275 15

Frosset 3 99 69 62

Anden fisk Fersk 334 999 13.609 999

Frosset 214 132 5.694 108

Ialt 1.172 213 31.809 216


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Island 2004

Tabel 4.17

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 25 41 794 33

Saltet/tørret 105 99 2.852 83

Anden fisk Saltet/tørret 592 233 11.935 243

Laks Røget 0 0 10 0

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 722 172 15.590 145

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 780 221 8.803 177

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 208 94 11.863 84

Fiskefilet Panerede 5 383 17 51

Færdigretter

m.v. 8 224 394 223

Andre

fiskevarer 228 253 5.428 270

Rejer 2.901 76 94.357 75

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 4.129 92 120.861 83

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 43.064 55 190.848 52

Fiskeolie 3.772 42 13.829 33

Fiskeleverolie 34 3 2.879 57

Solubles 0 . 0 .

Affald 21.391 109 25.440 112

Ialt 68.260 63 232.995 53

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 76.168 65 446.831 68


Samlede import fra Grønland 2004

Tabel 4.18

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 84 13 76

Frosset 10.924 92 229.998 91

Torsk Fersk 59 98 1.030 88

Frosset 1.878 142 19.749 133

Kuller Fersk 16 121 117 136

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 991 113 4.095 110

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

12 77 121 74

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 61 414 1.685 606

Frosset 1.002 81 10.467 74

Ialt 14.942 97 267.275 93

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 0 4 0

Ialt 0 0 4 0

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 53.402 96 532.739 71

Andre krebsdyr 2.388 93 125.248 112

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 487 88 29.708 96

Ialt 56.277 96 687.695 77

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 248 999 315 134

Ialt 248 999 315 134

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 308 82 6.271 78

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 105 113 1.783 83

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 312 103 4.090 89

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 6 2 63 1

Frosset 8.054 137 180.029 137

Ialt 8.785 132 192.237 131


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Grønland 2004

Tabel 4.18

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 76 26 1.183 23

Saltet/tørret 439 81 11.003 69

Anden fisk Saltet/tørret 171 109 8.492 134

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 46 14 3.967 14

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 733 56 24.645 44

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 174 124 9.557 123

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 14.674 126 510.599 123

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 14.848 119 520.156 117

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 159 88 771 122

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 159 88 771 122

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 95.992 101 1.693.099 93


Samlede import fra Rusland 2004

Tabel 4.19

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 2 9 32 9

Frosset 427 112 8.123 97

Torsk Fersk 37 7 941 9

Frosset 10.769 51 175.228 55

Kuller Fersk 36 26 379 29

Frosset 1.525 69 12.822 64

Sej Fersk 1 19 11 21

Frosset 4 19 20 20

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 1 6 21 21

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 154 793 608 603

Anden fisk Fersk 6 94 57 73

Frosset 53 21 532 21

Ialt 13.016 53 198.772 55

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Andre krebsdyr 1 3 107 3

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 1 0 107 1

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 10.449 196 8.273 162

Ialt 10.449 196 8.273 162

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 859 67 19.424 58

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 20 216 460 174

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 38 9 452 8

Anden fisk Fersk 0 3 0 1

Frosset 144 91 1.636 40

Ialt 1.062 57 21.972 50


Samlede import fra Rusland 2004

Tabel 4.19

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 24.527 77 229.124 54


Samlede import fra USA 2004

Tabel 4.20

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 50 379 2.527 399

Torsk Fersk 0 0 0 0

Frosset 3.335 68 58.062 62

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 113 56 924 51

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 23 12 98 5

Anden fisk Fersk 1 999 41 727

Frosset 11 46 789 105

Ialt 3.534 68 62.442 64

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 1.118 67 11.290 48

Ål 10 1 567 2

Anden

ferskvandsfisk 2 199 171 120

Ialt 1.129 67 12.028 50

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 0 0 0

Andre krebsdyr 0 11 0 0

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 85 172 5.807 175

Ialt 85 128 5.808 155

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 90 135 904 24

Ialt 90 135 904 24

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 5 8 188 5

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 1.525 118 20.348 97

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 376 153 6.294 87

Ialt 1.906 124 26.830 95


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra USA 2004

Tabel 4.20

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 23 1 664 2

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 6 67 6

Laks Røget 0 1 1 0

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 23 999 732 63

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 0 0 0

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 5 86 564 80

Fiskefilet Panerede 0 3 20 6

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 1 238 5 32

Rejer 71 17 2.773 31

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 78 17 3.362 34

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 0 0 6 0

Fiskeolie 13.432 337 44.866 353

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 10 5 554 184

Affald 0 . 0 .

Ialt 13.443 321 45.426 349

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 20.287 155 157.533 89


Samlede import fra Canada 2004

Tabel 4.21

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 2 49 226 66

Frosset 545 44 11.829 46

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 64 257 1.125 316

Kuller Fersk 2 7 14 4

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 18 211 987 999

Ialt 631 50 14.182 54

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 170 68 1.610 66

Ål 11 4 651 27

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 181 72 2.261 93

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 77 80 6.295 62

Rejer 17.434 116 188.467 100

Andre krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 2 39 172 82

Ialt 17.513 116 194.935 98

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Industrifisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 14 220 709 93

Frosset 51 58 987 40

Ialt 65 69 1.696 53


Samlede import fra Canada 2004

Tabel 4.21

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 17 18 954 30

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 17 18 954 30

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 0 0 0

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 169 343 10.554 262

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 57 999 1.116 999

Rejer 9.372 120 310.470 119

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 9.598 121 322.139 122

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 0 23 0

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 25 23 29

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 28.004 114 536.190 108


Samlede import fra Chile 2004

Tabel 4.22

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 91 207 1.653 106

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 91 206 1.653 106

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Andre krebsdyr 0 0 0 0

Muslinger 115 47 1.863 47

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 115 39 1.863 38

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Industrifisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 182 97 3.091 113

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 2.443 188 62.432 213

Ialt 2.625 177 65.523 203


Samlede import fra Chile 2004

Tabel 4.22

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 14 1 363 1

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 14 1 363 1

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 151 84 7.752 68

Muslinger 411 31 8.016 26

Andre krebsog

bløddyr 7 696 490 683

Ialt 569 37 16.258 38

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 6.079 41 25.394 39

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 0 0 0

Affald 0 . 0 .

Ialt 6.079 41 25.394 39

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 9.493 52 111.054 76


Samlede import fra Kina 2004

Tabel 4.23

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 23 . 436 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 49 . 639 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 16 59 277 67

Ialt 88 320 1.352 327

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 84 134 1.545 118

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 4 127 551 61

Ialt 89 134 2.096 95

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 22 95 691 77

Rejer 0 . 0 .

Andre krebsdyr 48 14 980 9

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 70 261 1.162 268

Ialt 140 36 2.834 24

Industrifisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 0 24 1

Ialt 0 0 24 1

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 257 197 8.655 247

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 96 600 2.261 539

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 66 413 661 158

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 473 198 5.737 189

Anden fisk Fersk 43 18 913 30

Frosset 1.913 226 37.188 212

Ialt 2.849 231 55.415 226


Samlede import fra Kina 2004

Tabel 4.23

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 0 0 0

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 0 0 0

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 45 130 466 135

Rejer 0 0 0 0

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 2.850 87 77.805 77

Ialt 2.895 86 78.272 76

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 6.060 113 139.992 98


Samlede import fra Thailand 2004

Tabel 4.24

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 19 84 897 105

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 9 92 1.146 119

Ialt 28 86 2.044 112

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 18 254 653 153

Andre krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 736 99 12.422 96

Ialt 754 101 13.076 98

Industrifisk

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 21 999 65 240

Ialt 21 999 65 240

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 137 116 2.479 88

Ialt 137 116 2.479 88


Samlede import fra Thailand 2004

Tabel 4.24

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 100 1 90

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 100 1 90

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 121 0 33

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 16 999 207 999

Andre

fiskevarer 2.424 69 31.957 64

Rejer 86 261 2.016 197

Muslinger 158 140 2.569 156

Andre krebsog

bløddyr 81 148 1.842 142

Ialt 2.765 75 38.591 72

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 3.705 80 56.255 78


Samlede import fra Indonesien 2004

Tabel 4.25

Hel saltvandsfisk

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 6 114 354 73

Frosset 32 622 542 112

Ialt 38 736 896 186

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Ferskvandsfisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 1 63 208 74

Ialt 1 63 208 74

Krebs og bløddyr

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 122 38 7.411 40

Andre krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 999 8 801

Ialt 122 38 7.419 40

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

Industrifisk

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 285 144 7.919 166

Ialt 285 144 7.919 166


Samlede import fra Indonesien 2004

Tabel 4.25

Saltet, tørret, røget

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-November Mængde i

Tilberedt eller konserveret

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 35 96 387 88

Rejer 387 298 15.965 232

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 421 254 16.352 223

Fiskemel, olie m.v.

Januar-November Mængde i

Januar-November Værdi i 1000

tons Index 2004 (2003=100)

kr. Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-November Mængde i

tons Index 2004 (2003=100)

Januar-November Værdi i 1000

kr. Index 2004 (2003=100)

Ialt 867 122 32.795 101

More magazines by this user
Similar magazines