November - Anmeldelse.fd.dk

webfd.fd.dk

November - Anmeldelse.fd.dk

Muslinger: 0307.31.10, 0307.39.10

Andre bløddyr: 0307.10.10, 0307.10.90, 0307.21.00, 0307.29.10, 0307.29.90, 0307.31.90, 0307.39.90, 0307.41.10,

0307.41.91, 0307.41.99, 0307.49.01, 0307.49.11, 0307.49.18, 0307.49.31, 0307.49.33, 0307.49.35,

0307.49.38, 0307.49.51, 0307.49.59, 0307.49.71, 0307.49.91, 0307.49.99, 0307.51.00, 0307.59.10,

0307.59.90, 0307.60.00, 0307.91.00, 0307.99.11, 0307.99.13, 0307.99.15, 0307.99.18, 0307.99.90

Gruppering af brugstariffen 2003.

...

fortsat fra forrige side

II. Industrifisk: 0511.91.90

III.A. Filet, skåret eller hakket.

Sild, fersk: 0304.10.97

Sild, frosset: 0304.90.22, 0304.20.75

Fladfisk, frosset: 0304.20.79, 0304.90.51, 0304.20.71, 0304.20.73

Torsk, fersk: 0304.10.31

Torsk, frosset: 0304.20.21, 0304.20.29, 0304.90.35, 0304.90.38, 0304.90.39

Kuller, frosset: 0304.20.33, 0304.90.45

Mørksej, fersk: 0304.10.33

Mørksej, frosset: 0304.20.31, 0304.90.41

Anden torskefisk, fersk: 0304.20.41, 0304.20.43, 0304.20.55, 0304.20.56, 0304.20.58, 0304.20.59, 0304.20.85, 0304.90.48,

0304.90.59, 0304.90.61

Anden fisk, fersk: 0304.10.13, 0304.10.15, 0304.10.17, 0304.10.19, 0304.10.35, 0304.10.38, 0304.10.91, 0304.10.98

Anden fisk, frosset: 0304.20.13, 0304.20.15, 0304.20.17, 0304.20.19, 0304.20.35, 0304.20.37, 0304.20.45, 0304.20.51,

0304.20.53, 0304.20.61, 0304.20.69, 0304.20.83, 0304.20.87, 0304.20.88, 0304.20.91, 0304.20.94,

0304.90.05, 0304.90.10, 0304.90.31, 0304.90.55, 0304.90.57, 0304.90.65, 0304.90.97

III.B. Saltet, tørret eller røget.

Torsk, saltet: 0305.62.00, 0305.69.10

Torsk, salt/tørret: 0305.51.10, 0305.59.11, 0305.51.90, 0305.59.19, 0305.30.11, 0305.30.19

Anden fisk, salt/tørret: 0305.10.00, 0305.20.00, 0305.30.30, 0305.30.50, 0305.30.90, 0305.59.30, 0305.59.50, 0305.59.70,

0305.59.80, 0305.61.00, 0305.63.00, 0305.69.30, 0305.69.50, 0305.69.80

Laks, røget: 0305.41.00

Ål, røget: 0305.49.50

Andet, røget: 0305.42.00, 0305.49.10, 0305.49.20, 0305.49.30, 0305.49.45, 0305.49.80

Tang og alger: 1212.20.00

III.C. Tilberedt eller konserveret.

Sild, tilberedt: 1604.12.99

Sild, konserveret: 1604.12.91

Makrel: 1604.15.11, 1604.15.19, 1604.15.90

Sardin: 1604.13.11, 1604.13.19

Kaviar: 1604.30.10

Anden rogn: 1604.30.90

Paneret filet: 1604.12.10, 1604.19.91

Færdigretter m.v.: 1604.19.31, 1604.19.39, 1604.19.50, 1604.19.92, 1604.19.93, 1604.19.94, 1604.19.95, 1604.19.98,

1604.20.50, 1604.20.70

Andre fiskevarer: 1604.11.00, 1604.13.90, 1604.14.11, 1604.14.16, 1604.14.18, 1604.14.90, 1604.16.00, 1604.19.10,

1604.20.05, 1604.20.10, 1604.20.30, 1604.20.40, 1604.20.90

Rejer: 1605.20.10, 1605.20.91, 1605.20.99

Muslinger: 1605.90.11, 1605.90.19

Andre krebs-/bløddyr: 1605.10.00, 1605.30.10, 1605.30.90, 1605.40.00, 1605.90.30, 1605.90.90

V. Fiskemel, -olie m.v.

Fiskemel: 2301.20.00

Fiskeolie: 1504.20.10, 1504.20.90

Fiskeleverolie: 1504.10.10, 1504.10.91, 1504.10.99

Fiskesolubles: 2309.90.10

Fiskeaffald: 0511.91.10

More magazines by this user
Similar magazines