November - Anmeldelse.fd.dk

webfd.fd.dk

November - Anmeldelse.fd.dk

Samlede eksport i ton 2004

Tabel 1.01

Saltet, tørret, røget

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Torsk Saltet 228 2.389 66 79

Saltet/tørret 941 7.865 122 97

Anden fisk Saltet/tørret 887 8.918 99 95

Laks Røget 1.108 7.854 80 80

Ål Røget 9 45 203 137

Andet Røget 433 5.018 95 124

Tang og andre

alger 14 157 702 253

Ialt 3.619 32.247 94 93

Tilberedt eller konserveret

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Sild Tilberedt 2.650 25.845 82 94

Konserveret 298 2.328 139 114

Makrel 1.058 11.140 136 115

Sardin 0 4 102 115

Kaviar og

anden rogn 272 828 148 224

Fiskefilet Panerede 919 11.243 91 98

Færdigretter

m.v. 516 5.503 100 91

Andre

fiskevarer 1.070 10.232 113 100

Rejer 3.477 27.781 156 114

Muslinger 861 8.809 101 102

Andre krebsog

bløddyr 310 3.271 85 103

Ialt 11.431 106.983 110 103

Fiskemel, olie m.v.

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Fiskemel 20.719 225.789 155 119

Fiskeolie 5.273 98.455 142 109

Fiskeleverolie 1 66 26 36

Solubles 3 350 0 29

Affald 483 10.343 35 66

Ialt 26.479 335.002 135 113

November

Januar-November

November Januar-November Index 2004 (2003=100) Index 2004 (2003=100)

Ialt 93.207 960.024 115 101

More magazines by this user
Similar magazines