Oktober - Anmeldelse.fd.dk

webfd.fd.dk

Oktober - Anmeldelse.fd.dk

NaturErhvervstyrelsen 27-03-2012

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med

fisk og fiskeprodukter oktober 2011

Den samlede eksport og import:

Tabel nr.

1.01 Eksport i tons.

1.02 Eksport i 1000 kroner.

2.01 Import i tons.

2.02 Import i 1000 kroner.

Samhandel med enkelte lande:

Samlet eksport til:

Samlet import fra:

Tabel nr.

Tabel nr.

3.01 Frankrig 4.01 Frankrig

3.02 Belgien og Lux. 4.02 Belgien og Lux.

3.03 Holland 4.03 Holland

3.04 Tyskland 4.04 Tyskland

3.05 Italien 4.05 UK

3.06 UK 4.06 Spanien

3.07 Irland 4.07 Portugal

3.08 Grækenland 4.08 Sverige

3.09 Spanien 4.09 Polen

3.10 Portugal 4.10 Estland

3.11 Sverige 4.11 Letland

3.12 Finland 4.12 Litauen

3.13 Østrig 4.13 EU-lande i alt

3.14 Polen 4.14 Tredjelande i alt

3.15 Tjekkiet 4.15 Færøerne

3.16 Letland 4.16 Norge

3.17 Litauen 4.17 Island

3.18 Ungarn 4.18 Grønland

3.19 Cypern 4.19 Rusland

3.20 EU-lande i alt 4.20 USA

3.21 Tredjelande i alt 4.21 Canada

3.22 Færøerne 4.22 Chile

3.23 Norge 4.23 Kina

3.24 Island 4.24 Thailand

3.25 Schweiz 4.25 Indonesien

3.26 Rusland

3.27 USA

3.28 Kina

3.29 Japan


Anmærkning.

Ændringerne af brugstariffen for 1993 medførte, at den hidtil anvendte varegruppering i statistikken ikke kunne

videref¢res uden ændringer.

Væsentligste ændringer var, at et antal artsspecifikke brugstarifpositioner udgik, hvilket medførte, at følgende

varegrupper ikke længere kan specificeres:

I.B Damørred, æg og sættefisk.

III.A Filet af fladfisk, fersk.

- - af kuller, fersk.

- - af mørksej, fersk.

Indeksværdier på 999 og derover markeres som 999.

Der gøres opmærksom på, at tallene kommer fra Danmarks Statistik og derfor ikke er et produkt fra

NaturErhvervstyrelsen. Det skal desuden bemærkes, at tallene er foreløbige, da der sker opdateringer af data indtil

et år efter udgivelsen.

Nedenfor er listet den anvendte gruppering af brugstariffen 2011.

I.A. Hel saltvandsfisk

Sild Fersk 0302.40.00

Frosset 0303.51.00

Fladfisk Fersk 0302.21.10, 0302.21.30, 0302.21.90, 0302.22.00, 0302.23.00, 0302.29.10, 0302.29.90

Frosset 0303.31.10, 0303.31.30, 0303.31.90, 0303.32.00, 0303.33.00, 0303.39.10, 0303.39.30,

0303.39.70

Torsk Fersk 0302.50.10, 0302.50.90, 0302.69.35

Frosset 0303.52.10, 0303.52.30, 0303.52.90, 0303.79.41

Kuller Fersk 0302.62.00

Frosset 0303.72.00

Sej Fersk 0302.63.00

Frosset 0303.73.00

Anden torskefisk

Fersk 0302.69.41, 0302.69.45, 0302.69.51, 0302.69.66, 0302.69.67, 0302.69.68, 0302.69.69,

0302.69.82

Frosset 0303.78.11, 0303.78.12, 0303.78.13, 0303.78.19, 0303.78.90, 0303.79.45, 0303.79.51,

0303.79.55, 0303.79.83, 0303.79.85

Makrel Fersk 0302.64.00

Frosset 0303.74.30, 0303.74.90

Anden fisk

Fersk 0301.10.90, 0301.94.00, 0301.95.00, 0301.99.80, 0302.31.10, 0302.31.90, 0302.32.10,

0302.32.90, 0302.33.10, 0302.33.90, 0302.34.10, 0302.34.90, 0302.35.10, 0302.35.90,

0302.36.10, 0302.36.90, 0302.39.10, 0302.39.90, 0302.61.10, 0302.61.30, 0302.61.80,

0302.65.20, 0302.65.50, 0302.65.60, 0302.65.95, 0302.67.00, 0302.68.00, 0302.69.21,

0302.69.25, 0302.69.31, 0302.69.33, 0302.69.55, 0302.69.61, 0302.69.75, 0302.69.81,

0302.69.82, 0302.69.91, 0302.69.92, 0302.69.94, 0302.69.95, 0302.69.99, 0302.70.00

Frosset 0303.41.10, 0303.41.90, 0303.42.12, 0303.42.18, 0303.42.42, 0303.42.48, 0303.42.90,

0303.43.10, 0303.43.90, 0303.44.10, 0303.44.90, 0303.45.10, 0303.45.90, 0303.46.10,

0303.46.90, 0303.49.30, 0303.49.80, 0303.61.00, 0303.62.00, 0303.71.10, 0303.71.30,

0303.71.80, 0303.75.20, 0303.75.50, 0303.75.60, 0303.75.95, 0303.77.00, 0303.79.20,

0303.79.31, 0303.79.35, 0303.79.37, 0303.79.58, 0303.79.65, 0303.79.71, 0303.79.75,

0303.79.81, 0303.79.91, 0303.79.92, 0303.79.93, 0303.79.94, 0303.79.98, 0303.80.10,

0303.80.90

I.B. Ferskvandsfisk


Laks og ørred Fersk 0301.91.10, 0301.91.90, 0301.99.11, 0302.11.10, 0302.11.20, 0302.11.80, 0302.12.00

Frosset 0303.11.00, 0303.19.00, 0303.21.10, 0303.21.20, 0303.21.80, 0303.22.00

Ål Fersk 0301.92.00, 0302.66.00

Frosset 0303.76.00

Anden ferskvandsfisk

Fersk 0301.10.10, 0301.93.00, 0301.99.19, 0302.19.00, 0302.69.11, 0302.69.15, 0302.69.18

Frosset 0303.29.00, 0303.79.11, 0303.79.19

I.C. Krebs og bløddyr

Hummer og jomfruhummer

Fersk 0306.22.10

Frosset 0306.11.10, 0306.11.90, 0306.12.10, 0306.12.90, 0306.19.30, 0306.21.00, 0306.22.91,

0306.22.99, 0306.29.30

Rejer Frosset 0306.13.10, 0306.13.30, 0306.13.40, 0306.13.50, 0306.13.80

Saltet/tørret 0306.23.39, 0306.23.10, 0306.23.31, 0306.23.90

Andre krebsdyr

Frosset 0306.14.10, 0306.14.30, 0306.14.90, 0306.19.10, 0306.19.90, 0306.24.30, 0306.24.80,

0306.29.10, 0306.29.90

Muslinger 0307.31.10, 0307.39.10

Andre bløddyr Fersk 0307.41.99, 0307.51.00

Frosset 0307.49.01, 0307.49.11, 0307.49.18, 0307.49.31, 0307.49.33, 0307.49.35, 0307.49.38,

0307.49.59, 0307.49.71, 0307.49.91, 0307.49.99, 0307.59.10, 0307.59.90, 0307.99.11,

0307.99.13, 0307.99.15, 0307.99.18, 0307.10.10, 0307.10.90, 0307.21.00, 0307.29.10,

0307.29.90, 0307.31.90, 0307.39.90, 0307.41.10, 0307.41.91, 0307.49.51, 0307.91.00,

0307.99.90

II. Industrifisk

Industrifisk 0511.91.90

III.A. Filet

Fladfisk Frosset 0304.29.71, 0304.29.73, 0304.29.79, 0304.99.55

Torsk Fersk 0304.19.31

Frosset 0304.29.21, 0304.29.29, 0304.99.31, 0304.99.33, 0304.99.39

Kuller Frosset 0304.29.33, 0304.99.45

Sej Fersk 0304.19.33

Frosset 0304.29.31, 0304.99.41

Anden torskefisk

Frosset 0304.29.41, 0304.29.43, 0304.29.55, 0304.29.56, 0304.29.58, 0304.29.59, 0304.29.85,

0304.99.51, 0304.99.71, 0304.99.75

Makrel Frosset 0304.29.51, 0304.29.53

Anden fisk

Fersk 0304.11.10, 0304.11.90, 0304.12.10, 0304.12.90, 0304.19.01, 0304.19.03, 0304.19.18,

0304.19.35, 0304.19.39, 0304.19.91, 0304.19.99

Frosset 0304.21.00, 0304.22.00, 0304.29.01, 0304.29.03, 0304.29.05, 0304.29.18, 0304.29.35,

0304.29.39, 0304.29.45, 0304.29.61,

0304.29.65, 0304.29.68, 0304.29.83, 0304.29.91, 0304.29.99, 0304.91.00, 0304.92.00,

0304.99.10, 0304.99.21, 0304.99.29, 0304.99.61, 0304.99.65, 0304.99.99

Laks og ørred Fersk 0304.19.13, 0304.19.15, 0304.19.17

Frosset 0304.29.13, 0304.29.15, 0304.29.17

Sild (incl. skåret)

Fersk 0304.19.97

Frosset 0304.29.75, 0304.99.23


III.B. Saltet, tørret, røget

Sild Saltet 0305.61.00

Saltet/tørret 0305.59.30

Røget 0305.42.00

Fladfisk Saltet/tørret 0305.30.50, 0305.59.70

Røget 0305.49.10, 0305.49.20

Torsk Saltet 0305.62.00, 0305.69.10

Saltet/tørret 0305.30.11, 0305.30.19, 0305.51.10, 0305.51.90, 0305.59.10

Makrel Røget 0305.49.30

Anden fisk Saltet 0305.63.00, 0305.69.30, 0305.69.50, 0305.69.80

Saltet/tørret 0305.10.00, 0305.20.00, 0305.30.90, 0305.59.50, 0305.59.80

Røget 0305.49.80

Laks og ørred Saltet/tørret 0305.30.30

Røget 0305.41.00, 0305.49.45

Ål Røget 0305.49.50

Tang og andre alger 1212.20.00

III.C. Tilberedt eller konserveret

Sild Tilberedt 1604.12.99

Konserveret 1604.12.91

Makrel 1604.15.11, 1604.15.19, 1604.15.90

Rejer 1605.20.10, 1605.20.91, 1605.20.99

Muslinger 1605.90.11, 1605.90.19

Sardin 1604.13.11, 1604.13.19

Kaviar og anden rogn 1604.30.10, 1604.30.90

Fiskefilet Panerede 1604.12.10, 1604.19.91

Færdigretter m.v. 1604.19.31, 1604.19.39, 1604.19.50, 1604.19.92, 1604.19.93, 1604.19.94, 1604.19.95,

1604.19.98, 1604.20.50, 1604.20.70

Andre fiskevarer 1604.11.00, 1604.13.90, 1604.14.11, 1604.14.16, 1604.14.18, 1604.14.90, 1604.16.00

1604.19.10, 1604.20.05, 1604.20.10, 1604.20.30, 1604.20.40, 1604.20.90

Andre krebs- og bløddyr 1605.10.00, 1605.30.10, 1605.30.90, 1605.40.00, 1605.90.30, 1605.90.90

V. Fiskemel, olie m.v.

Fiskemel 2301.20.00

Fiskeolie 1504.20.10, 1504.20.90

Fiskeleverolie 1504.10.10, 1504.10.91, 1504.10.99

Solubles 2309.90.10

Affald 0511.91.10


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport i ton 2011

Tabel 1.01

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 4.541 54.393 136 94

Frosset 31 342 101 34

Fladfisk Fersk 1.152 15.433 77 136

Frosset 4.153 21.925 95 102

Torsk Fersk 1.785 24.741 117 112

Frosset 1.095 6.868 222 143

Kuller Fersk 326 4.458 83 145

Frosset 588 1.663 688 142

Sej Fersk 434 4.722 82 95

Frosset . 176 . 93

Anden torskefisk Fersk 248 2.685 101 103

Frosset 44 240 18 83

Makrel Fersk 9.258 15.918 114 65

Frosset 517 2.189 42 79

Anden fisk Fersk 1.033 15.640 107 87

Frosset 492 3.069 226 143

I alt 25.698 174.461 112 98

Ferskvandsfisk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 2.241 19.080 87 107

Frosset 1.598 11.844 93 115

Ål Fersk 112 898 89 62

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 58 281 250 78

Fersk

164 1.645 163 138

Frosset 51 270 354 203

I alt 4.224 34.018 93 109

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

1 10 92 206

Frosset 216 2.098 98 93

149 1.403 61 62

Rejer Frosset 4.634 50.154 64 85

1.224 7.614 97 96

Andre krebsdyr Frosset 187 1.021 73 58

90 177 645 111

Muslinger 535 4.797 82 86

(Continued)


Krebs og bløddyr

Samlede eksport i ton 2011

Tabel 1.01

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Andre bløddyr Fersk 1 10 70 148

Frosset 256 2.858 111 111

259 2.546 53 122

I alt 7.552 72.688 71 87

Industrifisk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 11 21.433 151 57

I alt 11 21.433 151 57

Filet

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 51 188 378 107

Torsk Fersk 535 6.389 121 111

Frosset 599 5.611 234 139

Kuller Frosset 22 134 216 89

Sej Fersk 377 4.362 64 89

Frosset 227 2.360 78 96

Anden torskefisk Frosset 116 2.640 88 162

Makrel Frosset 118 1.145 59 93

Anden fisk Fersk 576 6.249 67 80

Frosset 1.567 13.521 112 118

Laks og ørred Fersk 1.087 8.084 124 107

Frosset 667 6.484 119 99

Sild (inkl. skåret) Fersk 125 1.803 79 75

Frosset 133 2.293 50 65

I alt 6.202 61.262 102 102

Saltet, tørret, røget

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Sild Saltet 270 3.822 106 103

Røget 4 42 89 85

Fladfisk Saltet/tørret 0 2 13 30

Røget 29 319 101 87

Torsk Saltet 43 1.058 191 69

Saltet/tørret 519 5.858 79 101

Makrel Røget 9 72 135 103

(Continued)


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport i ton 2011

Tabel 1.01

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Saltet 17 142 74 150

Saltet/tørret 138 2.283 59 111

Røget 8 63 120 82

Laks og ørred Saltet/tørret 0 1 86 50

Røget 1.289 10.046 131 110

Ål Røget 1 6 33 51

Tang og andre

alger 74 394 224 144

I alt 2.400 24.108 106 104

Tilberedt eller konserveret

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 2.065 17.426 105 87

Konserveret 161 1.502 115 103

Makrel 1.216 11.071 115 117

Rejer 2.409 26.353 84 87

Muslinger 445 5.604 98 111

Sardin 0 3 78 128

Kaviar og anden

rogn 160 1.133 166 209

Fiskefilet Panerede 1.581 14.665 110 106

Færdigretter m.v. 591 4.768 102 101

Andre fiskevarer 608 5.924 93 85

Andre krebs- og

bløddyr 326 3.120 128 106

I alt 9.561 91.569 101 96

Fiskemel,olie m.v.

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 25.196 182.638 177 104

Fiskeolie 13.996 154.464 109 116

Fiskeleverolie 0 71 6 499

Solubles 210 1.508 115 246

Affald 717 8.940 66 64

I alt 40.119 347.621 142 107


I alt

Samlede eksport i ton 2011

Tabel 1.01

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

I alt 95.767 827.161 114 99


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport i tusind kroner 2011

Tabel 1.02

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 24.877 277.541 136 128

Frosset 233 2.984 86 51

Fladfisk Fersk 27.701 371.230 85 123

Frosset 141.684 726.657 109 123

Torsk Fersk 51.761 588.787 113 113

Frosset 17.185 104.194 281 162

Kuller Fersk 5.876 70.209 85 131

Frosset 7.931 24.367 669 159

Sej Fersk 8.703 85.635 99 113

Frosset . 5.101 . 115

Anden torskefisk Fersk 6.690 60.976 106 107

Frosset 618 3.310 10 99

Makrel Fersk 114.593 201.704 162 98

Frosset 9.958 36.644 50 94

Anden fisk Fersk 27.325 279.839 96 113

Frosset 16.235 95.237 293 141

I alt 461.370 2.934.413 121 119

Ferskvandsfisk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 68.839 648.295 79 106

Frosset 46.785 412.866 89 132

Ål Fersk 9.412 72.730 115 82

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 5.117 18.532 428 100

Fersk

7.493 62.957 165 124

Frosset 2.172 6.994 544 223

I alt 139.818 1.222.375 91 112

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

191 1.767 94 217

Frosset 22.846 191.299 132 112

14.799 144.545 80 81

Rejer Frosset 115.696 1.185.767 80 98

23.958 165.593 94 89

Andre krebsdyr Frosset 12.463 70.180 82 84

2.364 8.930 304 96

Muslinger 5.444 45.370 91 112

(Continued)


Krebs og bløddyr

Samlede eksport i tusind kroner 2011

Tabel 1.02

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Andre bløddyr Fersk 49 370 71 201

Frosset 7.398 80.295 130 146

11.033 114.271 71 130

I alt 216.241 2.008.388 87 99

Industrifisk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 440 53.186 175 67

I alt 440 53.186 175 67

Filet

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 2.636 8.208 492 124

Torsk Fersk 34.290 373.226 127 117

Frosset 16.563 170.535 191 137

Kuller Frosset 436 3.081 306 79

Sej Fersk 15.352 162.434 78 106

Frosset 5.402 57.701 83 105

Anden torskefisk Frosset 2.810 53.893 97 150

Makrel Frosset 4.468 35.004 75 103

Anden fisk Fersk 25.760 277.922 89 98

Frosset 58.909 513.742 102 114

Laks og ørred Fersk 49.774 462.535 109 106

Frosset 34.692 372.940 111 113

Sild (inkl. skåret) Fersk 2.078 25.053 98 96

Frosset 1.668 34.122 68 87

I alt 254.838 2.550.395 106 111

Saltet, tørret, røget

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Sild Saltet 4.754 68.309 127 126

Røget 234 2.363 86 90

Fladfisk Saltet/tørret 15 204 15 42

Røget 3.023 33.081 109 97

Torsk Saltet 1.201 33.312 243 76

Saltet/tørret 21.033 243.715 83 111

Makrel Røget 784 6.028 141 107

(Continued)


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport i tusind kroner 2011

Tabel 1.02

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Saltet 436 3.299 96 156

Saltet/tørret 6.853 85.138 103 109

Røget 672 6.093 101 76

Laks og ørred Saltet/tørret 9 123 83 60

Røget 106.185 857.220 133 117

Ål Røget 104 903 48 55

Tang og andre

alger 2.811 15.500 184 143

I alt 148.115 1.355.288 121 113

Tilberedt eller konserveret

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 37.703 297.858 134 105

Konserveret 4.172 37.977 128 111

Makrel 42.324 380.487 123 124

Rejer 129.747 1.368.265 98 101

Muslinger 12.412 149.421 136 138

Sardin 14 128 87 129

Kaviar og anden

rogn 17.321 103.839 166 160

Fiskefilet Panerede 51.649 476.863 114 109

Færdigretter m.v. 23.368 179.767 115 113

Andre fiskevarer 23.349 230.157 98 97

Andre krebs- og

bløddyr 23.176 191.149 157 120

I alt 365.235 3.415.913 114 109

Fiskemel,olie m.v.

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 210.052 1.709.487 149 104

Fiskeolie 105.855 1.157.875 141 162

Fiskeleverolie 47 16.763 2 402

Solubles 1.940 16.135 123 239

Affald 2.228 35.432 88 111

I alt 320.122 2.935.692 144 123


I alt

Samlede eksport i tusind kroner 2011

Tabel 1.02

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

I alt 1.906.180 16.475.650 113 112


Hel saltvandsfisk

Samlede import i ton 2011

Tabel 2.01

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 2.702 31.020 60 66

Frosset 11 129 401 99

Fladfisk Fersk 117 1.339 110 114

Frosset 5.560 25.568 119 109

Torsk Fersk 894 12.862 103 107

Frosset 2.025 16.238 139 135

Kuller Fersk 279 3.169 99 126

Frosset 531 767 999 157

Sej Fersk 862 12.071 70 100

Frosset 1 69 65 240

Anden torskefisk Fersk 170 1.557 84 101

Frosset 4 45 120 53

Makrel Fersk 1.817 5.386 999 266

Frosset 304 4.086 17 46

Anden fisk Fersk 2.509 52.204 159 128

Frosset 332 6.169 24 127

I alt 18.119 172.679 100 102

Ferskvandsfisk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 5.487 43.054 110 106

Frosset 485 2.962 42 85

Ål Fersk 20 216 58 75

Anden

ferskvandsfisk

Frosset . 16 . 13

Fersk

75 855 93 85

Frosset 31 313 63 116

I alt 6.098 47.416 97 103

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

3 40 86 119

Frosset 43 317 307 129

20 269 48 46

Rejer Frosset 5.372 45.403 101 89

22 456 31 48

Andre krebsdyr Frosset 183 1.105 144 82

87 1.149 111 177

Muslinger 7 90 379 53

(Continued)


Krebs og bløddyr

Samlede import i ton 2011

Tabel 2.01

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Andre bløddyr Fersk 3 11 828 187

Frosset 251 1.960 113 114

304 2.435 77 167

I alt 6.295 53.233 101 92

Industrifisk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 24.753 329.362 57 100

I alt 24.753 329.362 57 100

Filet

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 28 431 44 81

Torsk Fersk 109 1.139 122 88

Frosset 758 8.420 113 116

Kuller Frosset 176 1.808 125 120

Sej Fersk 24 372 47 92

Frosset 285 2.193 169 137

Anden torskefisk Frosset 643 5.096 133 113

Makrel Frosset 42 1.091 27 134

Anden fisk Fersk 465 4.410 86 95

Frosset 1.904 15.383 104 109

Laks og ørred Fersk 179 1.597 143 86

Frosset 807 7.369 79 87

Sild (inkl. skåret) Fersk 0 2 260 9

Frosset 16 899 160 185

I alt 5.436 50.209 102 106

Saltet, tørret, røget

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Sild Saltet 20 55 129 56

Saltet/tørret . 0 . 0

Røget 0 2 197 28

Fladfisk Røget 1 120 81 999

Torsk Saltet 169 1.299 61 65

Saltet/tørret 26 1.037 11 66

Makrel Røget 60 575 322 164

(Continued)


Saltet, tørret, røget

Samlede import i ton 2011

Tabel 2.01

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Saltet 48 321 443 90

Saltet/tørret 421 3.790 89 80

Røget 2 12 180 73

Laks og ørred Saltet/tørret 1 123 33 416

Røget 79 1.283 54 84

Ål Røget . 1 . 3

Tang og andre

alger 393 6.288 57 82

I alt 1.223 14.904 65 81

Tilberedt eller konserveret

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 1.095 2.955 95 81

Konserveret 30 456 95 118

Makrel 413 4.149 160 218

Rejer 4.635 38.164 101 105

Muslinger 99 1.628 170 213

Sardin 48 161 791 198

Kaviar og anden

rogn 3 571 97 142

Fiskefilet Panerede 257 2.241 52 50

Færdigretter m.v. 330 3.386 92 121

Andre fiskevarer 916 10.269 100 105

Andre krebs- og

bløddyr 757 3.458 85 98

I alt 8.582 67.439 98 105

Fiskemel,olie m.v.

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 8.090 92.616 74 93

Fiskeolie 13.703 112.505 100 136

Fiskeleverolie 417 3.315 237 135

Solubles 3 47 28 4

Affald 11.019 93.727 103 93

I alt 33.232 302.209 93 105


I alt

Samlede import i ton 2011

Tabel 2.01

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

I alt 103.738 1.037.451 83 102


Hel saltvandsfisk

Samlede import i tusind kroner 2011

Tabel 2.02

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 14.361 152.961 104 101

Frosset 130 1.311 227 124

Fladfisk Fersk 3.302 39.091 99 121

Frosset 155.464 636.161 149 126

Torsk Fersk 19.782 251.307 118 119

Frosset 36.527 281.906 159 149

Kuller Fersk 4.076 39.967 106 122

Frosset 7.408 11.246 999 175

Sej Fersk 12.254 147.670 85 115

Frosset 16 1.139 77 225

Anden torskefisk Fersk 3.246 24.563 114 95

Frosset 65 708 247 75

Makrel Fersk 23.240 74.249 999 305

Frosset 4.704 50.883 22 55

Anden fisk Fersk 19.185 256.118 94 155

Frosset 5.600 66.044 52 121

I alt 309.359 2.035.323 131 126

Ferskvandsfisk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 117.406 1.373.429 69 95

Frosset 15.366 91.481 50 99

Ål Fersk 1.395 28.865 75 118

Anden

ferskvandsfisk

Frosset . 1.230 . 20

Fersk

5.314 59.648 106 92

Frosset 397 4.079 81 123

I alt 139.880 1.558.733 67 95

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

326 4.009 88 115

Frosset 4.477 27.303 488 140

1.666 23.487 58 61

Rejer Frosset 113.981 959.580 106 118

468 7.679 30 35

Andre krebsdyr Frosset 6.915 42.730 96 87

731 7.005 163 161

Muslinger 209 2.417 127 60

(Continued)


Krebs og bløddyr

Samlede import i tusind kroner 2011

Tabel 2.02

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Andre bløddyr Fersk 60 264 787 155

Frosset 7.106 49.286 150 144

13.202 116.955 92 167

I alt 149.142 1.240.713 106 117

Industrifisk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 26.008 430.195 70 131

I alt 26.008 430.195 70 131

Filet

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 726 11.805 46 75

Torsk Fersk 6.487 67.666 114 95

Frosset 23.441 253.312 120 105

Kuller Frosset 5.346 53.779 121 123

Sej Fersk 909 10.110 56 122

Frosset 7.762 63.353 187 175

Anden torskefisk Frosset 11.735 98.279 117 111

Makrel Frosset 1.142 25.046 27 143

Anden fisk Fersk 16.373 120.871 114 98

Frosset 50.905 426.479 91 107

Laks og ørred Fersk 7.802 53.157 254 92

Frosset 42.336 415.928 75 103

Sild (inkl. skåret) Fersk 2 41 260 17

Frosset 226 8.902 220 235

I alt 175.192 1.608.727 97 107

Saltet, tørret, røget

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Sild Saltet 149 528 114 46

Saltet/tørret . 0 . 0

Røget 5 30 86 20

Fladfisk Røget 16 1.790 27 400

Torsk Saltet 9.137 49.874 78 69

Saltet/tørret 1.547 52.650 12 66

Makrel Røget 1.280 9.703 463 221

(Continued)


Saltet, tørret, røget

Samlede import i tusind kroner 2011

Tabel 2.02

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Saltet 3.490 12.180 999 144

Saltet/tørret 12.638 150.789 77 77

Røget 114 683 92 51

Laks og ørred Saltet/tørret 55 2.077 48 339

Røget 4.765 81.523 48 91

Ål Røget . 258 . 9

Tang og andre

alger 3.134 50.387 71 81

I alt 36.331 412.474 64 79

Tilberedt eller konserveret

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 19.804 47.925 154 117

Konserveret 902 11.579 107 116

Makrel 12.788 125.603 205 240

Rejer 191.119 1.513.290 115 123

Muslinger 1.393 26.368 161 215

Sardin 720 3.944 491 199

Kaviar og anden

rogn 405 39.950 59 120

Fiskefilet Panerede 5.575 48.201 56 51

Færdigretter m.v. 8.356 88.451 98 128

Andre fiskevarer 28.544 287.034 111 112

Andre krebs- og

bløddyr 45.529 167.272 131 119

I alt 315.134 2.359.616 118 121

Fiskemel,olie m.v.

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 64.348 791.759 59 89

Fiskeolie 120.084 984.788 128 149

Fiskeleverolie 3.256 20.457 76 94

Solubles 410 3.475 168 68

Affald 14.891 112.922 142 119

I alt 202.989 1.913.402 93 115


I alt

Samlede import i tusind kroner 2011

Tabel 2.02

Oktober

Januar-Oktober

Oktober

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Index 2011

(2010=100)

I alt 1.354.034 11.559.183 101 112


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Frankrig 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.01

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 93 118 1.170 125

Fladfisk Fersk 496 109 22.382 113

Frosset 24 389 1.056 325

Torsk Fersk 4.993 94 163.301 103

Frosset 114 626 2.441 876

Kuller Fersk 868 199 11.962 152

Sej Fersk 1.439 85 26.170 94

Frosset 19 52 244 30

Anden torskefisk Fersk 1.443 115 31.973 117

Frosset 12 1 239 1

Makrel Fersk 115 554 1.219 354

Frosset 337 999 4.496 999

Anden fisk Fersk 9.120 76 68.232 120

Frosset 10 18 1.162 41

I alt 19.083 89 336.046 110

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 3.722 153 137.264 147

Frosset 288 87 12.457 111

Ål Fersk 3 78 156 91

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 49 999 1.058 999

Fersk

96 72 5.563 70

I alt 4.157 143 156.498 139

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

62 122 5.699 147

576 72 58.916 93

Rejer Frosset 1.464 87 22.433 88

2 11 190 95

Andre krebsdyr Frosset 40 317 2.870 259

12 23 1.102 48

Muslinger 338 204 4.016 327

Andre bløddyr Frosset 3 540 115 804

146 57 11.675 76

I alt 2.644 87 107.016 95


Industrifisk

Samlede eksport til Frankrig 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.01

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 0 1 4 3

I alt 0 1 4 3

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 62 244 2.813 652

Torsk Fersk 2.218 128 152.120 136

Frosset 330 116 13.127 117

Kuller Frosset 28 80 1.097 78

Sej Fersk 730 96 27.110 114

Frosset 169 100 4.676 86

Anden torskefisk Frosset 486 633 9.442 423

Makrel Frosset 43 97 1.169 110

Anden fisk Fersk 658 88 33.098 94

Frosset 927 75 34.547 76

Laks og ørred Fersk 953 154 53.535 157

Frosset 763 147 41.153 184

Sild (inkl. skåret) Fersk 58 96 817 104

Frosset 101 59 938 63

I alt 7.525 116 375.642 127

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Røget 6 110 371 113

Fladfisk Røget 2 17 176 14

Torsk Saltet 127 54 2.916 60

Saltet/tørret 439 185 19.954 307

Makrel Røget 19 95 1.623 104

Anden fisk Saltet 9 18 190 19

Saltet/tørret 37 76 3.436 85

Røget 5 71 345 85

Laks og ørred Røget 255 116 23.264 128

Ål Røget 0 0 1 0

Tang og andre

alger 26 144 1.133 148

I alt 926 108 53.410 136


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Frankrig 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.01

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 18 46 418 45

Konserveret 48 136 1.711 133

Makrel 2 6 136 11

Rejer 868 75 46.129 82

Muslinger 976 88 20.369 98

Kaviar og anden

rogn 126 224 14.387 240

Fiskefilet Panerede 3.503 129 116.161 136

Færdigretter m.v. 201 69 8.138 68

Andre fiskevarer 1.350 119 66.884 130

Andre krebs- og

bløddyr 102 43 9.368 65

I alt 7.195 106 283.701 114

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 3.033 101 31.270 103

Fiskeolie 2.211 161 19.194 184

Solubles 3 204 639 198

I alt 5.248 120 51.104 124

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 46.777 102 1.363.419 118


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Belgien og Lux. 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.02

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 29 82 393 90

Frosset 9 25 138 32

Fladfisk Fersk 212 89 9.953 91

Frosset 162 112 7.353 119

Torsk Fersk 733 89 36.727 97

Kuller Fersk 106 133 3.013 149

Sej Fersk 71 120 2.027 159

Anden torskefisk Fersk 44 80 1.192 88

Makrel Fersk 2 37 56 47

Anden fisk Fersk 164 86 7.063 81

Frosset 1 84 43 111

I alt 1.534 94 67.958 99

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 421 82 15.254 80

Frosset 137 40 6.069 45

Ål Fersk 25 72 1.884 88

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

24 82 1.573 80

I alt 607 66 24.780 67

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

14 101 1.234 116

52 67 6.666 87

Rejer Frosset 127 126 4.142 121

Andre krebsdyr Frosset 12 63 1.206 46

4 111 598 290

Muslinger 19 53 264 58

Andre bløddyr Frosset 8 525 207 489

67 130 3.060 119

I alt 302 100 17.377 97

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 0 20 1 10

Torsk Fersk 456 110 29.398 117

Frosset 44 120 1.901 130

Kuller Frosset 3 8 111 8

(Continued)


Filet

Samlede eksport til Belgien og Lux. 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.02

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sej Fersk 147 95 5.789 108

Frosset 183 79 5.679 80

Anden torskefisk Frosset 14 530 520 520

Anden fisk Fersk 350 103 25.596 114

Frosset 327 85 20.661 85

Laks og ørred Fersk 590 141 34.153 141

Frosset 204 174 11.420 191

Sild (inkl. skåret) Fersk 1 117 13 107

I alt 2.318 110 135.241 117

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Saltet/tørret 0 12 27 13

Røget 37 526 4.059 529

Torsk Saltet/tørret 9 71 417 70

Anden fisk Saltet/tørret 1 64 141 58

Røget 0 57 10 51

Laks og ørred Røget 813 199 68.740 217

Tang og andre

alger 9 137 660 150

I alt 870 198 74.053 218

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 29 95 527 94

Konserveret 38 106 1.328 109

Makrel 1.404 103 48.460 108

Rejer 73 289 4.296 322

Muslinger 8 19 152 23

Kaviar og anden

rogn 3 183 683 204

Fiskefilet Panerede 66 230 1.919 209

Færdigretter m.v. 10 133 426 129

Andre fiskevarer 32 62 1.526 72

Andre krebs- og

bløddyr 5 671 217 905

I alt 1.666 105 59.533 114


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Belgien og Lux. 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.02

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 453 59 4.556 63

Fiskeolie 2.082 156 15.415 185

Fiskeleverolie 0 0 1 0

Solubles 1 17 32 36

I alt 2.536 120 20.003 128

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 9.833 108 398.946 117


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Holland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.03

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 396 56 7.147 101

Frosset 62 44 670 52

Fladfisk Fersk 8.211 166 132.399 147

Frosset 150 82 6.138 101

Torsk Fersk 2.906 99 85.719 115

Frosset 14 542 595 613

Kuller Fersk 460 150 6.419 142

Sej Fersk 745 139 11.606 153

Anden torskefisk Fersk 54 101 849 104

Makrel Fersk 18 574 89 325

Frosset 89 98 1.278 152

Anden fisk Fersk 378 101 19.989 121

Frosset 8 31 340 81

I alt 13.492 131 273.239 130

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 1.488 180 50.375 186

Frosset 130 51 4.783 47

Ål Fersk 362 50 23.863 62

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

175 98 2.579 71

Frosset 2 999 83 999

I alt 2.157 103 81.683 97

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

7 117 770 134

207 58 18.115 71

Rejer Frosset 241 52 7.106 63

2.301 77 36.619 50

Andre krebsdyr Frosset 2 28 287 41

4 106 106 87

Muslinger 2.535 94 20.462 118

Andre bløddyr Frosset 2 152 88 237

131 97 5.732 112

I alt 5.430 81 89.284 67


Industrifisk

Samlede eksport til Holland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.03

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 52 176 205 158

I alt 52 176 205 158

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 5 999 144 999

Torsk Fersk 340 320 11.401 347

Frosset 206 103 8.537 110

Kuller Frosset 4 11 53 13

Sej Fersk 86 97 2.784 110

Frosset 24 122 540 115

Anden torskefisk Frosset 4 514 84 468

Makrel Frosset 37 78 1.197 82

Anden fisk Fersk 1.182 156 21.466 226

Frosset 520 123 29.530 126

Laks og ørred Fersk 187 138 10.324 137

Frosset 201 157 12.293 188

Sild (inkl. skåret) Fersk 252 90 3.079 139

Frosset 934 73 18.466 86

I alt 3.981 114 119.898 138

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Saltet 3.501 104 63.592 127

Fladfisk Saltet/tørret 0 110 1 123

Røget 4 169 470 177

Torsk Saltet 4 999 104 999

Saltet/tørret 3 50 245 116

Anden fisk Saltet/tørret 39 89 736 99

Laks og ørred Røget 247 100 18.800 98

Tang og andre

alger 1 137 93 431

I alt 3.798 104 84.041 119

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 155 119 2.432 127

Konserveret 2 186 51 208

Makrel 353 76 13.208 78

Rejer 414 89 18.924 104

Muslinger 747 73 17.097 96

Kaviar og anden

rogn 8 74 1.487 79

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Holland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.03

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskefilet Panerede 737 139 22.457 141

Færdigretter m.v. 50 379 1.927 405

Andre fiskevarer 43 32 2.152 52

Andre krebs- og

bløddyr 20 552 1.838 951

I alt 2.529 91 81.573 105

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 4.189 107 43.300 128

Fiskeolie 2.861 122 24.370 111

Solubles 4 152 80 154

Affald 2.811 63 9.024 82

I alt 9.865 92 76.775 115

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 41.303 104 806.697 110


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Tyskland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.04

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 37.417 91 192.239 150

Frosset 225 80 1.936 78

Fladfisk Fersk 2.185 136 82.245 136

Frosset 1.968 99 78.874 110

Torsk Fersk 732 83 26.769 92

Frosset 262 190 7.849 229

Kuller Fersk 261 70 6.053 76

Frosset 18 233 634 495

Sej Fersk 1.473 94 27.470 124

Frosset 36 64 600 89

Anden torskefisk Fersk 156 83 3.331 108

Frosset 7 12 148 21

Makrel Fersk 112 63 2.971 73

Frosset 625 82 11.671 105

Anden fisk Fersk 915 37 55.107 129

Frosset 293 150 6.285 144

I alt 46.685 90 504.183 129

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 6.616 107 200.166 105

Frosset 2.962 93 134.841 119

Ål Fersk 284 90 29.533 112

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 37 27 3.148 41

Fersk

500 135 18.742 129

Frosset 57 401 2.532 613

I alt 10.457 103 388.961 110

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

0 176 17 188

Frosset 17 106 1.809 117

19 92 2.885 122

Rejer Frosset 1.168 83 41.979 92

850 271 24.392 165

Andre krebsdyr Frosset 4 81 452 97

42 64 2.208 57

Muslinger 1.535 67 15.768 90

Andre bløddyr Fersk 1 182 54 351

Frosset 805 112 24.481 135

152 101 8.319 134

I alt 4.593 92 122.365 111


Industrifisk

Samlede eksport til Tyskland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.04

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 24 21 1.067 81

I alt 24 21 1.067 81

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 10 104 330 106

Torsk Fersk 716 121 43.485 137

Frosset 2.395 198 63.859 195

Kuller Frosset 9 149 200 110

Sej Fersk 2.473 82 90.783 99

Frosset 754 85 13.820 109

Anden torskefisk Frosset 1.168 130 24.900 123

Makrel Frosset 398 68 14.267 78

Anden fisk Fersk 1.471 60 71.027 86

Frosset 2.317 98 117.096 104

Laks og ørred Fersk 2.488 80 146.999 80

Frosset 2.457 146 131.225 162

Sild (inkl. skåret) Fersk 1.351 86 18.474 105

Frosset 289 30 3.076 49

I alt 18.296 95 739.540 107

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Saltet 318 94 4.606 110

Fladfisk Saltet/tørret 1 39 79 47

Røget 184 81 18.216 83

Torsk Saltet/tørret 9 128 489 144

Makrel Røget 0 6 0 8

Anden fisk Saltet 0 77 7 80

Saltet/tørret 969 108 38.103 106

Røget 5 76 571 81

Laks og ørred Saltet/tørret 1 57 123 70

Røget 3.076 95 239.831 104

Ål Røget 0 42 51 47

Tang og andre

alger 31 81 1.822 82

I alt 4.594 96 303.897 102


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Tyskland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.04

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 9.244 101 161.397 119

Konserveret 1.272 108 29.627 115

Makrel 1.164 110 40.963 118

Rejer 4.011 100 218.219 107

Muslinger 1.175 121 25.313 122

Sardin 0 0 0 0

Kaviar og anden

rogn 595 493 40.131 280

Fiskefilet Panerede 4.145 107 130.316 108

Færdigretter m.v. 917 120 37.026 132

Andre fiskevarer 1.190 96 46.744 101

Andre krebs- og

bløddyr 651 111 37.342 133

I alt 24.364 106 767.079 117

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 12.200 80 116.453 89

Fiskeolie 3.487 75 37.051 97

Solubles 13 50 641 115

Affald 2.097 50 6.209 77

I alt 17.797 74 160.353 91

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 126.811 92 2.987.445 112


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Italien 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.05

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 3 80 56 89

Frosset 0 0 0 1

Fladfisk Fersk 496 87 33.208 90

Frosset 1 65 95 71

Torsk Fersk 813 107 39.393 121

Frosset 52 419 1.871 417

Kuller Fersk 0 7 10 25

Sej Fersk 21 76 793 88

Anden torskefisk Fersk 24 389 560 389

Frosset 157 147 1.920 186

Makrel Fersk 314 124 7.990 131

Frosset 4 11 53 12

Anden fisk Fersk 474 75 36.083 76

Frosset 56 75 2.422 92

I alt 2.415 97 124.454 96

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 1.726 115 63.771 109

Frosset 230 96 8.381 98

Ål Fersk 172 64 11.411 77

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

143 101 6.786 102

Frosset 28 218 998 235

I alt 2.299 106 91.346 102

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

1.520 90 146.157 111

465 58 48.875 77

Rejer Frosset 1.109 95 37.600 104

19 96 1.684 102

Andre krebsdyr Frosset 34 52 3.562 116

11 76 508 77

Muslinger 0 36 6 37

Andre bløddyr Fersk 1 999 43 999

Frosset 1.216 110 28.619 175

176 186 9.943 223

I alt 4.551 92 276.997 108


Industrifisk

Samlede eksport til Italien 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.05

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 2 6 157 62

I alt 2 6 157 62

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 0 920 21 999

Torsk Fersk 1.789 98 87.817 105

Frosset 19 35 595 45

Sej Fersk 102 52 3.660 59

Frosset 1 23 33 25

Anden torskefisk Frosset 224 221 4.122 260

Anden fisk Fersk 1.126 88 51.472 90

Frosset 853 93 37.741 88

Laks og ørred Fersk 534 94 34.535 97

Frosset 377 216 23.105 264

Sild (inkl. skåret) Fersk 45 63 1.057 78

Frosset 1 46 13 49

I alt 5.071 98 244.171 102

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Saltet 0 8 1 11

Røget 26 90 1.476 87

Fladfisk Røget 1 82 141 77

Torsk Saltet 129 91 5.093 96

Saltet/tørret 3.525 94 156.464 102

Makrel Røget 28 93 2.420 92

Anden fisk Saltet 12 71 370 72

Saltet/tørret 392 222 13.245 219

Røget 39 77 4.053 71

Laks og ørred Røget 2.236 108 205.294 106

Ål Røget 0 49 10 55

I alt 6.388 102 388.566 105

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 0 4 10 9

Makrel 140 109 6.003 114

Rejer 3.458 92 206.699 103

Muslinger 100 78 1.848 77

Kaviar og anden

rogn 76 95 9.886 99

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Italien 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.05

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskefilet Panerede 396 116 15.383 119

Færdigretter m.v. 53 116 1.821 119

Andre fiskevarer 962 94 42.191 99

Andre krebs- og

bløddyr 128 97 10.326 102

I alt 5.313 94 294.166 103

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 7.252 84 65.404 86

Fiskeolie 4.100 166 27.414 231

Solubles 0 5 74 55

I alt 11.352 102 92.892 106

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 37.390 99 1.512.749 104


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til UK 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.06

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 6.715 89 33.321 68

Fladfisk Fersk 756 156 13.615 154

Frosset 53 109 2.052 155

Torsk Fersk 593 80 14.436 87

Frosset 7 21 92 21

Kuller Fersk 2.322 158 36.497 148

Frosset 481 33 8.109 33

Sej Fersk 83 101 2.147 102

Anden torskefisk Fersk 47 300 383 104

Makrel Fersk 6.117 35 71.494 53

Frosset 195 85 3.589 93

Anden fisk Fersk 958 636 8.411 330

Frosset 24 60 2.361 96

I alt 18.351 65 196.507 80

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 532 53 19.140 56

Frosset 202 353 11.126 448

Ål Fersk 1 1 55 2

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

16 888 601 814

Frosset 10 111 169 118

I alt 761 71 31.091 84

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

67 171 4.146 158

Rejer Frosset 1.182 97 31.779 95

0 0 1 0

Andre krebsdyr Frosset 0 4 27 5

0 13 57 22

Muslinger 1 734 14 332

Andre bløddyr Frosset 30 142 1.004 101

31 38 2.408 69

I alt 1.312 95 39.436 95

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 43 8 1.289 141

I alt 43 8 1.289 141


Filet

Samlede eksport til UK 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.06

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 2 0 95 10

Torsk Fersk 95 23 5.549 24

Frosset 548 150 15.693 145

Kuller Frosset 10 312 274 424

Sej Fersk 35 588 1.192 632

Frosset 39 122 1.448 156

Anden torskefisk Frosset 249 999 4.783 999

Anden fisk Fersk 57 141 2.684 130

Frosset 270 163 10.708 164

Laks og ørred Fersk 231 130 7.335 136

Frosset 157 83 8.170 85

Sild (inkl. skåret) Fersk 59 70 817 91

I alt 1.754 119 58.748 98

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Røget 12 70 1.264 86

Torsk Saltet 6 759 237 766

Saltet/tørret 3 5 288 8

Makrel Røget 0 0 7 0

Anden fisk Saltet 2 561 37 614

Saltet/tørret 152 999 3.991 999

Laks og ørred Røget 93 89 7.816 96

Ål Røget 0 270 4 294

Tang og andre

alger 0 67 25 81

I alt 268 140 13.668 100

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 247 100 4.589 110

Konserveret 7 167 241 210

Makrel 4.200 134 148.023 143

Rejer 7.608 76 332.924 90

Muslinger 837 172 24.929 214

Sardin 1 999 42 999

Kaviar og anden

rogn 28 114 4.001 113

Fiskefilet Panerede 1.949 103 62.031 98

Færdigretter m.v. 602 158 22.193 162

Andre fiskevarer 560 93 14.030 80

Andre krebs- og

bløddyr 782 124 46.865 129

I alt 16.821 97 659.867 106


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til UK 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.06

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 17.851 119 170.571 123

Fiskeolie 49.599 167 353.764 235

Solubles 1 53 119 190

I alt 67.451 151 524.454 181

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 106.759 112 1.525.060 116


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Irland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.07

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Fersk 6 . 464 .

Torsk Fersk 0 . 18 .

Makrel Fersk 1 . 0 .

Anden fisk Fersk 2.174 . 9.786 .

I alt 2.181 . 10.268 .

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 89 . 2.380 .

I alt 89 . 2.380 .

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

5 282 562 289

Rejer Frosset 4 136 200 135

Andre bløddyr Frosset 1 119 55 119

2 343 56 120

I alt 11 28 873 167

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 1 3 0 0

I alt 1 3 0 0

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Frosset 0 0 0 0

Sej Frosset 0 0 0 0

Laks og ørred Fersk 3 9 146 28

Frosset 1 817 75 727

I alt 5 999 222 999

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Røget 0 3 1 0

I alt 0 3 1 0


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Irland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.07

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 2 258 68 258

Konserveret 1 87 35 111

Makrel 159 136 5.999 142

Rejer 95 77 5.375 86

Fiskefilet Panerede 122 126 3.688 123

Færdigretter m.v. 52 424 1.799 425

Andre fiskevarer 0 2 4 2

Muslinger 11 66 221 70

Andre krebs- og

bløddyr 9 126 673 130

I alt 451 119 17.861 119

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskeolie 4 1 87 4

Solubles 0 174 1 173

Affald 222 134 657 171

I alt 226 43 745 26

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 2.963 314 32.350 174


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Grækenland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.08

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 6 163 46 47

Fladfisk Fersk 28 80 3.339 81

Frosset 2 77 176 91

Torsk Fersk 7 129 381 169

Kuller Fersk 0 0 0 0

Sej Fersk 0 312 7 378

Anden torskefisk Fersk 3 999 94 999

Frosset 35 64 535 66

Makrel Fersk 9 32 254 34

Frosset 110 42 1.696 52

Anden fisk Fersk 15 125 949 94

Frosset 26 44 884 56

I alt 241 52 8.360 70

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 363 74 14.757 70

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 25 186 1.132 187

Frosset

1 167 23 205

I alt 389 78 15.912 73

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

97 63 8.945 71

0 5 47 6

Rejer Frosset 32 90 1.915 71

0 375 7 311

Andre krebsdyr Frosset 1 20 126 20

0 999 11 999

Muslinger 0 200 1 429

Andre bløddyr Fersk 0 999 11 999

Frosset 21 366 749 628

80 77 3.432 100

I alt 231 75 15.243 75

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 1 0 17 0

I alt 1 0 17 0


Filet

Samlede eksport til Grækenland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.08

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Fersk 8 72 440 80

Frosset 237 265 7.759 273

Sej Frosset 76 211 2.092 254

Makrel Frosset 17 107 489 144

Anden fisk Fersk 18 198 1.308 225

Frosset 81 202 2.805 173

Laks og ørred Fersk 29 73 2.331 85

Frosset 70 131 4.938 129

Sild (inkl. skåret) Frosset 17 75 236 109

I alt 553 168 22.396 163

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Røget 4 57 493 64

Torsk Saltet/tørret 49 88 2.233 98

Makrel Røget 0 132 9 123

Anden fisk Saltet/tørret 14 56 252 34

Røget 1 97 105 106

Laks og ørred Røget 145 90 13.938 97

Ål Røget 0 40 5 29

Tang og andre

alger 1 999 52 299

I alt 213 72 17.086 88

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 0 86 9 108

Makrel 30 90 1.306 93

Rejer 111 73 6.551 88

Muslinger 29 45 1.298 63

Kaviar og anden

rogn 4 86 633 94

Fiskefilet Panerede 5 96 157 23

Andre fiskevarer 0 1 2 1

Andre krebs- og

bløddyr 1 25 139 26

I alt 180 67 10.096 81

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 16.111 80 131.432 70

Fiskeolie 2.366 151 15.830 194

I alt 18.477 85 147.261 76


I alt

Samlede eksport til Grækenland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.08

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 20.285 85 236.372 80


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Spanien 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.09

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 1 . 18 .

Fladfisk Fersk 590 102 24.612 88

Frosset 90 50 3.270 58

Torsk Fersk 1.887 91 69.041 96

Frosset 51 30 1.376 57

Kuller Fersk 1 999 21 999

Sej Fersk 194 116 5.167 115

Anden torskefisk Fersk 557 74 15.145 80

Makrel Fersk 35 101 868 107

Frosset 63 151 1.092 157

Anden fisk Fersk 846 90 41.937 110

Frosset 288 158 8.135 104

I alt 4.602 90 170.681 96

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 941 76 32.401 78

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 390 142 15.148 134

Fersk

6 161 214 134

I alt 1.337 88 47.764 90

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

43 128 3.613 127

26 38 3.469 53

Rejer Frosset 1.376 142 29.556 140

0 0 34 0

Andre krebsdyr Frosset 96 68 7.624 89

1 33 53 34

Andre bløddyr Fersk 6 137 201 148

Frosset 23 847 989 999

610 124 19.449 137

I alt 2.181 127 64.987 121

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 0 0 0 0

I alt 0 0 0 0


Filet

Samlede eksport til Spanien 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.09

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 0 100 6 94

Torsk Fersk 253 126 14.532 113

Frosset 264 71 7.668 80

Sej Fersk 1 134 25 140

Frosset 24 13 642 10

Anden torskefisk Frosset 1 1 24 0

Makrel Frosset 2 59 40 58

Anden fisk Fersk 50 81 4.235 87

Frosset 846 143 43.973 153

Laks og ørred Fersk 283 199 17.137 197

Frosset 77 112 3.909 114

Sild (inkl. skåret) Fersk 2 47 55 63

Frosset 12 82 241 120

I alt 1.815 110 92.486 124

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Røget 0 0 23 0

Fladfisk Røget 2 68 324 77

Torsk Saltet 547 85 17.300 98

Saltet/tørret 1.408 94 46.734 103

Makrel Røget 5 374 317 350

Anden fisk Saltet 118 509 2.691 565

Saltet/tørret 97 160 3.014 153

Røget 0 0 46 2

Laks og ørred Røget 18 42 1.313 97

Ål Røget 0 0 14 1

Tang og andre

alger 76 105 2.983 107

I alt 2.273 97 74.759 106

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 123 87 2.989 96

Konserveret 27 95 1.000 99

Makrel 95 102 3.258 102

Rejer 677 107 39.803 119

Kaviar og anden

rogn 97 119 9.994 113

Fiskefilet Panerede 221 151 7.886 164

Færdigretter m.v. 31 76 1.167 74

Andre fiskevarer 447 121 15.268 123

Muslinger 388 999 23.726 999

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Spanien 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.09

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Andre krebs- og

bløddyr 4 62 307 104

I alt 2.110 137 105.398 153

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 216 76 2.045 75

Fiskeolie 194 11 1.646 16

Solubles 3 186 416 143

Affald 148 999 474 163

I alt 561 28 4.580 35

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 14.879 94 560.655 109


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Portugal 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.10

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 0 999 59 999

Fladfisk Fersk 35 73 683 77

Frosset 42 78 1.501 84

Torsk Fersk 83 62 2.026 77

Frosset 29 14 563 14

Sej Fersk 1 170 34 209

Makrel Fersk 0 51 26 54

Anden fisk Fersk 1 52 75 70

Frosset 104 60 2.613 48

I alt 295 48 7.580 51

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 15 23 562 25

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 0 0 4 0

Frosset

0 0 1 0

I alt 15 12 566 16

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

1 66 60 58

Rejer Frosset 30 215 1.210 159

Andre krebsdyr Frosset 0 56 21 50

1 43 217 70

Andre bløddyr Frosset 9 999 275 999

4 161 385 118

I alt 45 213 2.167 132

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 0 0 0 0

Torsk Fersk 0 222 1 210

Frosset 48 129 1.185 91

Sej Frosset 0 1 1 1

Anden fisk Fersk 0 2 16 10

Frosset 3 29 130 38

Laks og ørred Fersk 12 237 534 165

Frosset 66 151 4.874 164

I alt 130 126 6.743 131


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Portugal 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.10

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Røget 2 58 244 62

Torsk Saltet 243 54 7.546 52

Saltet/tørret 399 206 16.047 249

Makrel Røget 1 175 70 140

Anden fisk Saltet/tørret 16 155 311 91

Røget 0 30 21 32

Laks og ørred Røget 111 126 10.023 127

I alt 772 104 34.261 116

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer 129 213 7.809 293

Færdigretter m.v. 5 55 243 54

Andre fiskevarer 4 39 259 51

Muslinger 0 0 1 0

Andre krebs- og

bløddyr 2 18 44 9

I alt 141 174 8.356 231

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskeolie 2 46 141 47

I alt 2 46 141 47

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 1.399 83 59.815 102


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Sverige 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.11

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 4.392 61 17.067 77

Frosset 35 755 158 466

Fladfisk Fersk 639 88 25.983 107

Frosset 29 97 1.148 131

Torsk Fersk 1.725 71 33.145 95

Frosset 0 19 35 20

Kuller Fersk 390 98 5.634 92

Sej Fersk 178 74 3.365 98

Anden torskefisk Fersk 345 157 7.062 166

Makrel Fersk 31 80 863 144

Frosset 186 115 3.046 133

Anden fisk Fersk 355 53 19.886 113

Frosset 235 906 7.127 982

I alt 8.540 70 124.518 106

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 291 114 9.694 114

Frosset 1.292 299 65.181 450

Ål Fersk 12 113 954 119

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 2 999 114 999

Fersk

96 170 3.043 167

Frosset 46 97 850 73

I alt 1.739 217 79.837 298

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

10 207 1.749 218

Frosset 64 119 4.886 151

37 45 3.456 50

Rejer Frosset 12.477 102 309.349 114

211 69 22.867 82

Andre krebsdyr Frosset 36 43 2.526 59

16 141 1.479 128

Muslinger 275 102 3.387 126

Andre bløddyr Fersk 1 188 29 389

Frosset 148 92 4.675 102

123 140 10.633 171

I alt 13.398 101 365.036 111


Industrifisk

Samlede eksport til Sverige 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.11

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 41 28 147 19

I alt 41 28 147 19

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 50 74 1.870 88

Torsk Fersk 202 175 9.968 196

Frosset 355 119 13.534 121

Kuller Frosset 0 0 4 0

Sej Fersk 540 156 20.158 178

Frosset 173 181 3.969 146

Anden torskefisk Frosset 250 98 5.832 98

Makrel Frosset 406 115 13.314 132

Anden fisk Fersk 763 98 25.813 130

Frosset 520 94 20.020 107

Laks og ørred Fersk 897 219 49.856 210

Frosset 545 50 34.343 63

Sild (inkl. skåret) Fersk 27 135 526 152

Frosset 157 104 2.194 116

I alt 4.886 108 201.401 120

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Saltet 1 48 25 76

Røget 0 9 7 7

Fladfisk Røget 2 48 302 54

Torsk Saltet/tørret 0 9 3 9

Makrel Røget 0 7 8 5

Anden fisk Saltet/tørret 29 335 1.955 489

Røget 0 12 2 10

Laks og ørred Røget 287 129 23.398 127

Tang og andre

alger 121 181 4.020 171

I alt 441 142 29.721 134

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 187 80 3.658 84

Konserveret 4 13 77 28

Makrel 3.127 112 98.643 119

Rejer 4.041 77 219.457 98

Muslinger 593 113 14.695 113

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Sverige 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.11

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sardin 0 0 1 0

Kaviar og anden

rogn 99 163 10.164 144

Fiskefilet Panerede 657 70 18.511 79

Færdigretter m.v. 1.006 85 29.911 103

Andre fiskevarer 340 62 12.174 70

Andre krebs- og

bløddyr 789 136 49.035 154

I alt 10.843 89 456.326 105

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 2.603 98 24.192 101

Fiskeolie 152 107 4.835 124

Fiskeleverolie 28 272 4.684 118

Solubles 0 47 98 124

Affald 122 79 358 181

I alt 2.905 98 34.167 106

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 42.794 92 1.291.153 114


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Finland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.12

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Fersk 1 124 44 118

Frosset 22 103 879 80

Torsk Fersk 1 90 43 110

Anden torskefisk Fersk 0 3 1 3

Makrel Frosset 25 102 407 122

Anden fisk Fersk 2 109 131 104

Frosset 80 775 8.463 999

I alt 131 220 9.969 461

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 3 48 144 51

Frosset 366 342 10.664 412

Ål Fersk 0 2 17 3

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 12 79 1.044 107

Fersk

279 729 9.221 703

Frosset 7 129 177 131

I alt 666 372 21.266 368

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

2 83 254 97

1 65 44 68

Rejer Frosset 176 106 7.497 111

Andre krebsdyr Frosset 0 6 32 11

Muslinger 35 129 506 125

Andre bløddyr Frosset 20 94 603 94

9 74 1.025 81

I alt 243 103 9.961 103

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 0 8 11 25

I alt 0 8 11 25

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Fersk 22 115 867 107

(Continued)

Frosset 0 10 8 12


Filet

Samlede eksport til Finland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.12

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sej Fersk 16 36 607 47

Frosset 148 218 3.615 206

Anden torskefisk Frosset 21 999 371 999

Makrel Frosset 106 916 2.205 987

Anden fisk Fersk 19 174 427 67

Frosset 261 58 7.239 62

Laks og ørred Fersk 29 159 1.884 164

Frosset 27 61 1.110 59

Sild (inkl. skåret) Frosset 10 172 123 215

I alt 658 98 18.456 94

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Saltet/tørret 45 999 3.812 999

Laks og ørred Røget 4 74 232 65

Ål Røget 0 3 16 4

Tang og andre

alger 25 74 1.235 91

I alt 74 176 5.295 287

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 10 999 287 999

Konserveret 6 67 265 81

Makrel 123 108 4.144 116

Rejer 267 77 13.618 89

Muslinger 150 107 4.534 99

Kaviar og anden

rogn 6 126 923 150

Fiskefilet Panerede 144 70 5.611 79

Færdigretter m.v. 142 92 5.284 93

Andre fiskevarer 20 3 721 6

Andre krebs- og

bløddyr 40 170 2.284 175

I alt 908 58 37.670 75

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 5.730 73 53.216 72

Fiskeolie 2.838 73 19.941 105

Fiskeleverolie 33 1 1.797 9

Solubles 0 49 12 47

(Continued)


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Finland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.12

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Affald 0 100 0 109

I alt 8.602 73 74.966 81

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 11.282 78 177.593 98


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Østrig 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.13

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 19 14 183 15

Fladfisk Fersk 28 117 2.456 141

Frosset 13 57 737 77

Torsk Fersk 7 88 310 89

Kuller Fersk 0 44 4 58

Sej Fersk 0 175 6 168

Anden torskefisk Fersk 2 125 54 134

Makrel Fersk 2 187 52 149

Frosset 1 999 36 999

Anden fisk Fersk 26 69 2.438 67

Frosset 5 88 153 80

I alt 103 44 6.431 79

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 163 120 5.422 103

Frosset 19 146 640 156

Ål Fersk 0 20 1 15

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

122 126 4.992 133

Frosset 2 63 58 91

I alt 305 123 11.113 117

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

5 112 632 153

2 37 208 40

Rejer Frosset 172 99 11.853 110

15 105 492 72

Andre krebsdyr Frosset 1 100 75 99

0 119 54 215

Muslinger 12 374 208 248

Andre bløddyr Fersk 0 86 3 143

Frosset 161 109 5.221 135

44 149 2.424 162

I alt 413 109 21.170 118

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 1 255 36 121

I alt 1 255 36 121


Filet

Samlede eksport til Østrig 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.13

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 3 88 91 72

Torsk Fersk 99 49 5.958 51

Frosset 9 42 317 43

Sej Fersk 35 71 1.374 82

Frosset 21 64 634 70

Anden torskefisk Frosset 6 140 124 119

Anden fisk Fersk 37 50 2.500 51

Frosset 305 105 15.433 111

Laks og ørred Fersk 145 38 8.730 38

Frosset 91 97 5.649 98

Sild (inkl. skåret) Fersk 1 263 30 216

I alt 751 65 40.840 65

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Saltet 1 999 46 999

Fladfisk Røget 2 259 370 363

Makrel Røget 0 3 1 1

Anden fisk Saltet/tørret 29 87 374 83

Røget 0 64 69 87

Laks og ørred Røget 416 113 34.923 117

Ål Røget 0 281 23 299

I alt 449 111 35.806 118

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 223 124 4.166 141

Konserveret 14 202 915 203

Makrel 37 91 1.329 94

Rejer 166 106 8.715 111

Muslinger 81 115 2.465 124

Kaviar og anden

rogn 0 0 1 0

Fiskefilet Panerede 435 126 13.260 126

Færdigretter m.v. 3 50 133 55

Andre fiskevarer 30 94 1.062 98

Andre krebs- og

bløddyr 62 126 2.484 146

I alt 1.051 118 34.530 121


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Østrig 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.13

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 10 1 80 0

Fiskeolie 3 12 192 52

Solubles 3 59 155 132

Affald 2 62 9 73

I alt 19 51 436 88

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 3.092 92 150.361 95


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Polen 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.14

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Frosset 11 7 80 15

Fladfisk Fersk 1.661 107 15.230 132

Frosset 1.284 58 28.265 76

Torsk Fersk 9.925 169 107.523 178

Frosset 26 10 282 28

Kuller Fersk 47 497 563 204

Frosset 561 60 7.646 64

Sej Fersk 368 64 3.623 63

Frosset 121 179 4.256 181

Anden torskefisk Fersk 3 15 27 15

Makrel Frosset 93 18 750 18

Anden fisk Fersk 55 28 576 26

Frosset 75 71 1.766 83

I alt 14.232 114 170.586 122

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 630 283 21.282 284

Frosset 425 78 18.392 90

Ål Fersk 28 87 4.191 172

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 106 113 7.835 171

Fersk

99 210 3.176 222

I alt 1.289 137 54.876 151

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

0 271 46 464

Rejer Frosset 818 999 7.470 484

Andre krebsdyr Frosset 0 0 4 0

0 496 12 194

Muslinger 1 75 19 80

Andre bløddyr Frosset 17 105 551 134

14 450 446 258

I alt 851 999 8.547 394

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 7 2 328 90

I alt 7 2 328 90


Filet

Samlede eksport til Polen 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.14

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 0 1 1 0

Torsk Fersk 29 999 1.735 999

Frosset 954 115 27.850 119

Kuller Frosset 76 124 1.152 80

Sej Fersk 20 92 664 101

Frosset 551 129 13.688 145

Anden torskefisk Frosset 101 49 1.476 34

Makrel Frosset 46 27 737 33

Anden fisk Fersk 134 15 4.958 53

Frosset 1.592 191 42.213 213

Laks og ørred Fersk 171 120 5.817 91

Frosset 270 78 17.678 123

Sild (inkl. skåret) Fersk 0 0 3 0

Frosset 215 86 2.328 123

I alt 4.158 92 120.299 125

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Saltet/tørret 0 663 44 681

Anden fisk Saltet/tørret 13 999 490 352

Røget 2 999 23 291

Laks og ørred Røget 28 299 1.140 388

Tang og andre

alger 4 70 108 59

I alt 47 311 1.805 286

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 5.930 63 97.432 81

Makrel 92 1 3.345 3

Rejer 44 77 1.370 73

Muslinger 47 110 1.033 106

Kaviar og anden

rogn 9 68 709 66

Fiskefilet Panerede 19 21 257 15

Færdigretter m.v. 21 259 1.109 350

Andre fiskevarer 50 751 674 598

Andre krebs- og

bløddyr 26 42 1.555 76

I alt 6.236 64 107.485 84


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Polen 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.14

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 5.763 68 54.884 70

Fiskeolie 2.718 94 21.425 151

Fiskeleverolie 1 0 151 1

Solubles 10 251 87 143

Affald 1.304 28 4.355 38

I alt 9.796 61 80.901 77

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 36.615 83 544.826 107


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Tjekkiet 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.15

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 3 480 55 626

Fladfisk Fersk 9 109 651 121

Frosset 0 0 2 0

Torsk Fersk 5 150 282 196

Sej Fersk 1 42 34 24

Makrel Frosset 1 999 20 999

Anden fisk Fersk 12 196 757 169

Frosset 4 53 455 117

I alt 35 137 2.255 148

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 114 48 4.079 47

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 191 85 6.507 75

Fersk

0 8 4 7

Frosset 11 83 153 86

I alt 316 66 10.742 61

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

2 79 124 89

0 118 46 151

Rejer Frosset 23 85 1.422 92

Andre krebsdyr Frosset 2 89 294 106

Muslinger 26 999 282 999

Andre bløddyr Frosset 25 98 942 133

2 114 280 168

I alt 80 134 3.391 118

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 6 65 135 58

Torsk Fersk 20 145 1.157 159

Frosset 4 21 179 105

Sej Fersk 51 163 2.002 207

Frosset 8 558 212 529

Anden fisk Fersk 32 133 1.864 139

Frosset 125 37 3.059 43

Laks og ørred Fersk 61 71 3.690 70

(Continued)

Frosset 13 102 627 79


Filet

Samlede eksport til Tjekkiet 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.15

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild (inkl. skåret) Fersk 2 38 45 41

Frosset 511 79 5.852 117

I alt 833 70 18.821 87

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Røget 1 72 60 83

Anden fisk Røget 0 109 3 115

Laks og ørred Røget 22 93 2.013 113

Ål Røget 0 0 1 0

I alt 23 93 2.077 112

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 691 690 8.296 633

Konserveret 9 188 245 200

Rejer 19 71 745 87

Muslinger 7 60 174 57

Kaviar og anden

rogn 17 184 1.293 171

Fiskefilet Panerede 122 79 2.605 80

Færdigretter m.v. 179 72 4.469 71

Andre fiskevarer 85 43 3.445 49

Andre krebs- og

bløddyr 3 103 112 128

I alt 1.132 150 21.383 107

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 1.215 103 11.786 102

Fiskeolie 42 111 932 153

Solubles 2 97 33 99

I alt 1.258 103 12.750 104

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 3.678 85 71.420 91


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Letland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.16

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Fersk 6 999 380 999

Anden fisk Fersk 1 27 66 31

Frosset 9 78 1.119 125

I alt 16 82 1.565 133

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 319 37 8.280 39

Frosset 89 42 2.544 47

Ål Frosset 1 45 84 67

Anden

ferskvandsfisk

Frosset

0 1 4 1

I alt 409 38 10.912 40

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

0 66 34 75

Rejer Frosset 26 193 944 137

Muslinger 7 999 120 999

Andre bløddyr Frosset 35 141 915 151

4 173 183 129

I alt 72 177 2.197 148

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 1 85 35 73

Torsk Frosset 1 999 17 999

Kuller Frosset 0 200 2 136

Sej Fersk 0 94 4 103

Anden fisk Frosset 51 182 1.681 175

Laks og ørred Fersk 2 15 68 10

Frosset 0 0 2 0

I alt 55 82 1.808 57

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Røget 1 167 48 89

Anden fisk Røget 1 112 65 112

Laks og ørred Røget 224 199 7.720 191

I alt 226 138 7.834 168


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Letland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.16

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 21 13 205 4

Rejer 129 121 6.058 138

Muslinger 22 40 571 37

Andre fiskevarer 1 24 34 41

Andre krebs- og

bløddyr 5 79 361 139

I alt 178 101 7.228 114

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 383 194 3.710 188

Fiskeolie 5 335 658 371

Fiskeleverolie 0 45 4 47

Solubles 0 50 5 67

Affald 3 999 17 230

I alt 392 196 4.394 203

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 1.347 77 35.938 78


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Litauen 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.17

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Fersk 1 . 7 .

Frosset 0 20 7 8

Torsk Fersk 255 999 5.981 999

Kuller Fersk 0 2 1 3

Sej Fersk 0 31 9 36

Anden torskefisk Fersk 0 5 1 6

Frosset 1 231 5 188

Anden fisk Frosset 5 301 113 179

I alt 262 999 6.124 999

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 120 84 4.749 90

Frosset 313 234 9.605 243

Ål Fersk 6 23 350 27

I alt 439 145 14.704 140

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

0 33 6 52

Rejer Frosset 129 73 2.353 88

Andre bløddyr Frosset 1 0 17 1

I alt 129 73 2.376 89

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 2 306 58 188

Sej Fersk 0 2 1 2

Anden fisk Fersk 1 71 5 17

Frosset 13 46 520 139

Laks og ørred Fersk 41 45 534 35

Frosset 1 133 3 37

I alt 57 47 1.120 57

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Røget 0 0 3 0

Makrel Røget 0 0 9 0

Anden fisk Røget 0 999 2 108

Laks og ørred Røget 1 14 18 2

(Continued)


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Litauen 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.17

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Tang og andre

alger 0 37 1 22

I alt 2 21 34 4

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer 138 143 6.618 154

Muslinger 7 151 160 118

Andre krebs- og

bløddyr 1 6 45 7

I alt 146 125 6.823 124

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 252 37 2.252 38

Fiskeolie 16 913 367 110

Solubles 0 700 2 872

I alt 268 31 2.621 38

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 1.303 75 33.801 117


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Ungarn 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.18

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 1 999 14 902

Fladfisk Fersk 3 74 110 101

Frosset 0 48 4 15

Torsk Fersk 2 78 112 96

Kuller Fersk 0 8 6 5

Sej Fersk 0 1 1 1

Anden torskefisk Fersk 0 337 5 321

Frosset 0 503 7 481

Makrel Fersk 1 226 24 241

Frosset 1 100 34 119

Anden fisk Fersk 1 95 135 100

Frosset 3 259 155 316

I alt 13 104 606 112

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 16 69 585 63

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 0 205 8 144

Fersk

0 97 5 48

Frosset 7 81 100 82

I alt 24 72 698 65

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

1 79 90 89

0 46 8 65

Rejer Frosset 22 85 1.174 93

Andre krebsdyr Frosset 0 70 27 91

1 999 261 999

Muslinger 4 999 48 999

Andre bløddyr Frosset 29 83 779 103

4 99 234 151

I alt 60 92 2.623 113

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 1 114 41 122

Torsk Fersk 1 999 56 999

(Continued)

Frosset 0 95 8 103


Filet

Samlede eksport til Ungarn 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.18

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sej Fersk 2 940 79 992

Frosset 1 19 30 26

Anden torskefisk Frosset 26 158 366 84

Anden fisk Fersk 0 703 17 551

Frosset 60 92 2.020 88

Laks og ørred Fersk 1 1 51 2

Frosset 8 56 356 70

I alt 101 99 3.023 89

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Røget 0 0 0 0

Laks og ørred Røget 3 57 180 59

I alt 3 57 180 59

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Konserveret 0 121 5 118

Rejer 39 195 1.474 186

Muslinger 26 169 612 176

Kaviar og anden

rogn 19 189 954 154

Fiskefilet Panerede 2 72 40 72

Færdigretter m.v. 0 31 8 31

Andre fiskevarer 6 40 144 32

Andre krebs- og

bløddyr 10 144 258 159

I alt 102 146 3.497 142

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 639 67 5.872 67

Fiskeolie 6 311 411 79

Solubles 0 7 41 29

I alt 646 67 6.324 67

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 948 76 16.950 87


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Cypern 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.19

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Frosset 1 340 24 134

I alt 1 52 24 23

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 93 112 3.744 102

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 12 72 473 70

Frosset

0 1 5 1

I alt 105 106 4.223 98

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

0 21 33 33

Rejer Frosset 15 73 680 111

Andre bløddyr Frosset 2 349 105 772

32 125 905 141

I alt 49 101 1.723 118

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Frosset 5 20 203 24

Anden fisk Fersk 2 202 175 190

Frosset 1 25 53 37

Laks og ørred Fersk 39 155 2.353 170

Frosset 25 47 1.695 56

I alt 72 61 4.478 78

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Røget 26 122 2.372 122

I alt 26 122 2.372 122

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer 85 149 4.074 173

Fiskefilet Panerede 0 100 4 104

Muslinger 9 77 313 93

I alt 94 101 4.390 134


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Cypern 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.19

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 1.241 88 10.839 85

I alt 1.241 86 10.839 83

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 1.588 87 28.048 94


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til EU 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.20

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 49.079 86 251.829 120

Frosset 342 55 2.982 66

Fladfisk Fersk 15.372 136 368.223 123

Frosset 3.841 78 131.582 98

Torsk Fersk 24.673 112 585.388 112

Frosset 554 66 15.102 123

Kuller Fersk 4.457 145 70.190 131

Frosset 1.061 109 16.389 129

Sej Fersk 4.691 95 84.790 112

Frosset 176 95 5.101 118

Anden torskefisk Fersk 2.680 104 60.727 107

Frosset 237 82 3.223 96

Makrel Fersk 6.760 38 85.976 58

Frosset 1.785 84 28.960 106

Anden fisk Fersk 15.512 87 272.572 114

Frosset 1.369 126 46.010 136

I alt 132.587 90 2.029.044 111

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 17.709 109 596.095 108

Frosset 8.282 114 331.510 135

Ål Fersk 898 62 72.718 82

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 209 58 13.522 73

Fersk

1.560 140 56.704 129

Frosset 177 148 5.342 199

I alt 28.834 108 1.075.891 113

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

10 206 1.767 217

Frosset 1.922 92 180.060 111

1.386 62 142.920 80

Rejer Frosset 22.153 102 552.322 109

3.398 93 86.286 73

Andre krebsdyr Frosset 228 65 19.170 85

93 59 6.673 73

Muslinger 4.793 87 45.174 113

Andre bløddyr Fersk 9 154 342 206

Frosset 2.610 112 72.324 148

1.638 106 81.016 123

I alt 38.240 97 1.188.054 103


Industrifisk

Samlede eksport til EU 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.20

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 174 9 3.454 72

I alt 174 9 3.454 72

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 144 117 5.654 155

Torsk Fersk 6.266 111 365.410 118

Frosset 5.417 141 162.439 140

Kuller Frosset 130 88 2.893 78

Sej Fersk 4.246 90 156.557 107

Frosset 2.173 98 51.181 104

Anden torskefisk Frosset 2.633 162 53.730 149

Makrel Frosset 1.134 92 34.644 103

Anden fisk Fersk 5.946 79 248.179 98

Frosset 9.337 102 393.410 107

Laks og ørred Fersk 7.033 106 385.195 105

Frosset 5.390 115 304.649 133

Sild (inkl. skåret) Fersk 1.799 75 24.954 97

Frosset 2.292 65 34.100 87

I alt 53.943 101 2.222.994 112

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Saltet 3.821 103 68.270 126

Røget 33 91 1.881 88

Fladfisk Saltet/tørret 1 22 106 26

Røget 254 88 26.187 92

Torsk Saltet 1.056 69 33.197 76

Saltet/tørret 5.844 101 242.919 111

Makrel Røget 52 97 4.504 98

Anden fisk Saltet 142 152 3.294 164

Saltet/tørret 1.894 124 71.444 127

Røget 55 79 5.483 73

Laks og ørred Saltet/tørret 1 50 123 60

Røget 8.086 108 667.748 113

Ål Røget 1 13 126 14

Tang og andre

alger 295 121 12.131 119

I alt 21.536 103 1.137.413 111


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til EU 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.20

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 16.881 86 286.491 104

Konserveret 1.428 107 35.508 116

Makrel 10.998 117 377.529 124

Rejer 22.464 85 1.153.486 99

Muslinger 5.287 110 141.458 139

Sardin 1 999 43 999

Kaviar og anden

rogn 1.097 218 96.863 165

Fiskefilet Panerede 12.594 111 402.205 114

Færdigretter m.v. 3.284 103 115.893 115

Andre fiskevarer 5.203 87 210.392 97

Andre krebs- og

bløddyr 2.644 110 163.454 124

I alt 81.880 96 2.983.322 109

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 82.464 87 762.301 89

Fiskeolie 72.737 138 545.229 180

Fiskeleverolie 61 453 6.636 165

Solubles 43 61 2.481 120

Affald 6.709 49 21.104 66

I alt 162.013 100 1.337.751 111

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 519.208 97 11.977.923 110


Hel saltvandsfisk

Samlede mængde eksport til 3.lande 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.21

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 5.314 557 25.712 372

Frosset 0 0 2 0

Fladfisk Fersk 61 259 3.007 144

Frosset 18.084 109 595.075 130

Torsk Fersk 68 145 3.399 153

Frosset 6.313 159 89.092 171

Kuller Fersk 0 27 19 43

Frosset 602 310 7.978 300

Sej Fersk 31 274 845 225

Anden torskefisk Fersk 6 14 249 62

Frosset 3 999 87 999

Makrel Fersk 9.158 141 115.728 200

Frosset 405 62 7.684 66

Anden fisk Fersk 128 59 7.267 84

Frosset 1.700 162 49.227 147

I alt 41.874 136 905.370 142

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 1.371 91 52.200 85

Frosset 3.562 117 81.355 120

Ål Fersk 0 4 12 3

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 72 999 5.010 999

Fersk

85 110 6.254 96

Frosset 93 655 1.653 369

I alt 5.184 112 146.483 107

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

175 109 11.240 139

17 70 1.625 91

Rejer Frosset 28.001 75 633.445 90

4.216 98 79.307 117

Andre krebsdyr Frosset 793 56 51.010 84

85 999 2.257 999

Muslinger 4 14 196 34

Andre bløddyr Fersk 1 92 29 151

Frosset 248 107 7.970 131

908 164 33.255 148

I alt 34.447 79 820.334 94


Industrifisk

Samlede mængde eksport til 3.lande 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.21

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 21.259 59 49.732 67

I alt 21.259 59 49.732 67

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 44 83 2.555 86

Torsk Fersk 123 94 7.815 94

Frosset 194 100 8.096 95

Kuller Frosset 4 105 188 116

Sej Fersk 116 60 5.877 78

Frosset 186 75 6.520 121

Anden torskefisk Frosset 6 504 163 503

Makrel Frosset 10 538 360 375

Anden fisk Fersk 303 92 29.743 94

Frosset 4.184 177 120.332 144

Laks og ørred Fersk 1.051 112 77.340 111

Frosset 1.094 58 68.291 68

Sild (inkl. skåret) Fersk 4 19 99 49

Frosset 1 117 23 145

I alt 7.320 115 327.402 103

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Saltet 1 28 39 81

Røget 10 69 482 98

Fladfisk Saltet/tørret 1 132 98 134

Røget 65 84 6.894 119

Torsk Saltet 2 39 115 47

Saltet/tørret 15 237 796 205

Makrel Røget 19 126 1.524 143

Anden fisk Saltet 0 4 6 5

Saltet/tørret 389 72 13.694 63

Røget 8 117 609 116

Laks og ørred Røget 1.960 120 189.472 134

Ål Røget 6 89 777 101

Tang og andre

alger 98 344 3.369 503

I alt 2.572 110 217.874 126


Tilberedt eller konserveret

Samlede mængde eksport til 3.lande 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.21

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 545 118 11.367 123

Konserveret 74 61 2.468 72

Makrel 72 91 2.958 102

Rejer 3.889 102 214.780 117

Muslinger 317 126 7.963 129

Sardin 2 82 86 89

Kaviar og anden

rogn 36 92 6.977 113

Fiskefilet Panerede 2.071 85 74.659 88

Færdigretter m.v. 1.484 98 63.874 110

Andre fiskevarer 721 76 19.765 90

Andre krebs- og

bløddyr 476 86 27.694 99

I alt 9.689 95 432.591 107

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 100.175 123 947.187 122

Fiskeolie 81.728 102 612.646 148

Fiskeleverolie 9 999 10.127 999

Solubles 1.465 270 13.654 291

Affald 2.232 999 14.328 999

I alt 185.608 114 1.597.941 134

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 307.953 104 4.497.727 118


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Færøerne 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.22

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 975 . 4.513 .

Torsk Fersk 1 999 28 999

Frosset 0 50 0 150

Sej Fersk 12 999 170 999

Makrel Fersk 1 34 20 38

Anden fisk Frosset 0 250 2 250

I alt 989 999 4.734 999

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 0 9 16 11

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 1 534 52 732

Fersk

0 6 1 5

Frosset 0 45 6 51

I alt 1 35 75 39

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer Frosset 13 85 567 113

0 88 10 74

Andre krebsdyr Frosset 0 5 2 13

0 659 4 325

Andre bløddyr Frosset 0 84 6 87

0 20 28 18

I alt 14 76 617 85

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 6.820 97 11.037 87

I alt 6.820 97 11.037 87

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 0 38 1 30

Torsk Frosset 9 999 217 999

Anden fisk Fersk 0 3 12 12

(Continued)

Frosset 2 154 89 277


Filet

Samlede eksport til Færøerne 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.22

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 0 37 40 125

Frosset 1 15 96 18

Sild (inkl. skåret) Frosset 0 100 4 125

I alt 12 7 459 12

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Røget 0 120 14 123

Fladfisk Røget 0 31 2 37

Makrel Røget 0 39 1 13

Anden fisk Saltet 0 3 4 4

Saltet/tørret 0 292 6 220

Røget 0 300 2 313

Laks og ørred Røget 5 193 544 210

Ål Røget 1 187 71 297

Tang og andre

alger 1 130 58 154

I alt 7 134 702 155

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 27 111 712 128

Konserveret 25 116 694 116

Makrel 10 126 470 131

Rejer 16 111 907 113

Sardin 0 97 19 109

Kaviar og anden

rogn 0 71 52 77

Fiskefilet Panerede 3 182 72 140

Færdigretter m.v. 20 103 660 111

Andre fiskevarer 28 63 951 84

Muslinger 0 33 18 18

Andre krebs- og

bløddyr 1 58 51 60

I alt 132 95 4.606 106

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 4.513 999 41.229 999

Fiskeolie 9.006 874 60.251 999

Fiskeleverolie 0 176 27 176

Solubles 0 2 1 3

I alt 13.520 999 101.507 999


I alt

Samlede eksport til Færøerne 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.22

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 21.495 254 123.738 456


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Norge 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.23

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 4.329 483 21.002 317

Fladfisk Fersk 9 156 514 182

Frosset 7 54 432 70

Torsk Fersk 2 88 62 95

Frosset 2 123 41 62

Kuller Fersk 0 174 6 999

Sej Fersk 10 464 277 999

Anden torskefisk Fersk 1 3 32 28

Makrel Fersk 9.157 141 115.695 201

Anden fisk Fersk 54 36 3.015 146

Frosset 21 85 665 104

I alt 13.592 178 141.742 208

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 68 51 2.874 50

Ål Fersk 0 23 5 71

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

15 103 2.348 84

Frosset 2 72 46 61

I alt 86 56 5.274 61

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

110 96 5.967 117

0 17 21 40

Rejer Frosset 4.834 95 164.435 108

19 68 1.896 75

Andre krebsdyr Frosset 21 83 703 38

83 999 2.220 999

Muslinger 2 24 48 28

Andre bløddyr Fersk 1 92 29 151

Frosset 29 138 1.039 172

146 90 12.601 119

I alt 5.246 96 188.959 109

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 3.836 13 6.218 12

I alt 3.836 13 6.218 12


Filet

Samlede eksport til Norge 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.23

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 4 81 224 92

Torsk Fersk 21 725 799 887

Frosset 120 113 4.968 125

Sej Fersk 21 26 718 26

Frosset 113 223 3.858 275

Anden torskefisk Frosset 5 999 119 999

Makrel Frosset 1 50 35 42

Anden fisk Fersk 49 87 2.978 51

Frosset 120 98 5.589 114

Laks og ørred Fersk 74 191 4.052 202

Frosset 36 63 1.865 69

Sild (inkl. skåret) Fersk 4 140 98 133

I alt 569 108 25.302 105

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Røget 8 105 384 107

Fladfisk Røget 20 130 2.709 139

Makrel Røget 11 113 733 112

Anden fisk Saltet/tørret 17 93 1.049 92

Røget 6 110 477 111

Laks og ørred Røget 2 17 48 7

Ål Røget 4 86 598 101

Tang og andre

alger 4 304 181 268

I alt 73 97 6.179 104

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 489 118 9.931 123

Konserveret 0 893 17 286

Makrel 9 124 352 140

Rejer 2.420 94 135.590 111

Muslinger 66 139 1.841 149

Sardin 0 68 1 58

Kaviar og anden

rogn 7 190 2.723 177

Fiskefilet Panerede 574 88 20.328 94

Færdigretter m.v. 761 85 26.563 94

Andre fiskevarer 201 52 4.202 44

Andre krebs- og

bløddyr 353 85 20.865 100

I alt 4.882 90 222.412 104


Fiskemel,olie m.v.

Samlede eksport til Norge 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.23

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 61.177 125 569.693 123

Fiskeolie 67.474 91 477.840 135

Fiskeleverolie 9 999 10.071 999

Solubles 1.458 295 13.354 351

Affald 2.231 999 14.324 999

I alt 132.350 107 1.085.282 132

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 160.633 94 1.681.369 123


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Island 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.24

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Fersk 19 999 181 857

Frosset 246 157 3.491 179

I alt 265 167 3.671 184

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Frosset 1 144 123 159

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

3 797 227 293

Frosset 33 999 609 674

I alt 37 999 959 572

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

2 74 126 75

Rejer Frosset 487 499 7.247 447

605 62 14.611 82

Andre krebsdyr Frosset 1 774 75 999

Muslinger 0 22 4 77

Andre bløddyr Frosset 9 521 444 848

20 106 1.705 145

I alt 1.123 103 24.212 117

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 10.581 999 15.318 999

I alt 10.581 999 15.318 999

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Frosset 2 7 65 24

Anden fisk Fersk 0 0 1 0

Frosset 32 104 1.040 65

Laks og ørred Frosset 32 89 1.796 86

I alt 65 92 2.902 73


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Island 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.24

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Saltet/tørret 1 78 30 115

Røget 0 20 1 10

Laks og ørred Røget 0 2 2 3

I alt 1 53 33 33

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 5 69 71 58

Konserveret 0 0 3 0

Makrel 1 19 37 23

Rejer 73 138 2.723 116

Muslinger 1 51 39 73

Sardin 1 70 39 72

Fiskefilet Panerede 9 668 350 638

Færdigretter m.v. 5 999 207 999

Andre fiskevarer 44 96 1.233 114

Andre krebs- og

bløddyr 7 999 275 999

I alt 146 88 4.978 104

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskeolie 2.887 999 23.413 999

I alt 2.887 999 23.413 999

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 15.105 934 75.486 232


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Schweiz 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.25

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 1 206 26 191

Fladfisk Fersk 10 63 1.095 73

Frosset 2 81 148 88

Torsk Fersk 64 143 3.293 153

Kuller Fersk 0 161 12 154

Sej Fersk 8 93 395 112

Anden torskefisk Fersk 5 65 213 76

Anden fisk Fersk 26 71 3.050 80

Frosset 3 82 144 108

I alt 119 90 8.376 98

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 144 87 6.571 99

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 2 139 195 275

Fersk

57 128 3.053 122

Frosset 7 999 246 999

I alt 211 99 10.064 109

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

26 157 2.350 174

11 54 1.045 70

Rejer Frosset 19 81 1.185 89

5 373 379 409

Andre krebsdyr Frosset 0 46 4 64

0 63 7 80

Muslinger 1 74 41 73

Andre bløddyr Frosset 27 116 841 131

42 156 1.272 128

I alt 131 115 7.124 119

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 2 37 184 42

I alt 2 37 184 42


Filet

Samlede eksport til Schweiz 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.25

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 29 78 1.964 81

Torsk Fersk 102 80 7.017 85

Frosset 6 11 236 7

Sej Fersk 95 85 5.160 108

Frosset 40 313 1.694 350

Anden torskefisk Frosset 0 131 22 437

Makrel Frosset 1 167 20 223

Anden fisk Fersk 254 102 26.731 105

Frosset 328 95 20.009 84

Laks og ørred Fersk 889 112 69.130 110

Frosset 43 32 3.400 33

Sild (inkl. skåret) Fersk 0 18 1 24

I alt 1.787 96 135.383 96

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Røget 1 12 32 54

Fladfisk Saltet/tørret 1 113 88 120

Røget 36 101 2.983 119

Torsk Saltet 2 39 115 47

Saltet/tørret 6 102 378 99

Makrel Røget 0 175 10 174

Anden fisk Saltet 0 40 0 32

Saltet/tørret 0 999 86 999

Røget 0 429 8 347

Laks og ørred Røget 488 115 40.234 125

Ål Røget 0 29 4 28

Tang og andre

alger 0 333 48 346

I alt 534 113 43.987 124

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 0 41 10 46

Konserveret 3 146 101 95

Makrel 7 160 277 163

Rejer 544 102 33.861 105

Muslinger 14 83 292 73

Kaviar og anden

rogn 0 21 17 12

Fiskefilet Panerede 938 80 35.956 82

Færdigretter m.v. 543 103 29.910 114

Andre fiskevarer 14 89 529 103

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Schweiz 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.25

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Andre krebs- og

bløddyr 52 106 3.692 101

I alt 2.117 91 104.646 97

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 836 78 7.792 75

Fiskeolie 1 2 21 8

Affald 0 110 3 355

I alt 837 73 7.816 72

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 5.738 91 317.580 99


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Rusland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.26

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 102 98 4.443 113

Torsk Frosset 79 76 1.247 32

Anden fisk Frosset 356 511 15.104 296

I alt 537 293 20.794 213

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 1.082 100 39.142 84

Frosset 1.183 111 29.709 143

I alt 2.265 105 68.851 103

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 67 16 80

Rejer Frosset 7.324 72 139.691 91

Andre bløddyr Frosset 16 224 589 239

7 81 439 60

I alt 7.348 72 140.735 90

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Frosset 329 80 2.868 36

I alt 329 80 2.868 36

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer 157 85 8.108 111

Fiskefilet Panerede 428 75 13.292 78

Færdigretter m.v. 3 0 70 0

Andre fiskevarer 170 52 2.193 49

Muslinger 44 82 1.108 105

Andre krebs- og

bløddyr 9 72 552 99

I alt 810 71 25.323 83

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 1.190 85 12.965 94

I alt 1.190 85 12.965 94


I alt

Samlede eksport til Rusland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.26

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 12.479 81 271.535 95


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til USA 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.27

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Fersk 2 143 360 150

Frosset 141 235 4.402 217

Makrel Frosset 49 38 936 39

Anden fisk Fersk 0 1 0 3

Frosset 2 740 255 497

I alt 195 102 5.953 125

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

0 0 6 0

Rejer Frosset 37 45 598 21

Andre krebsdyr Frosset 502 78 32.086 99

I alt 539 73 32.689 92

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 1 784 534 357

I alt 1 784 534 357

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Fersk 0 10 1 0

Laks og ørred Fersk 15 33 886 30

Frosset 370 33 25.153 41

I alt 386 30 26.039 37

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Saltet/tørret 12 1 325 0

Laks og ørred Røget 316 105 33.203 116

Tang og andre

alger 91 30 2.956 10

I alt 419 140 36.484 128


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til USA 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.27

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 2 48 80 61

Konserveret 1 29 31 40

Rejer 19 34 798 37

Kaviar og anden

rogn 0 80 34 501

Fiskefilet Panerede 13 999 594 999

Andre fiskevarer 1 11 32 10

Muslinger 25 142 497 173

Andre krebs- og

bløddyr 0 0 0 0

I alt 60 61 2.066 60

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 948 197 8.323 166

Fiskeolie 17 171 11.326 999

Solubles 6 25 283 54

I alt 971 187 19.932 315

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 2.569 81 123.698 82


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Kina 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.28

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Fersk 25 . 815 .

Frosset 9.222 109 284.266 142

Torsk Frosset 6.072 155 85.951 168

Kuller Frosset 602 310 7.978 300

Anden fisk Fersk 24 13 368 14

Frosset 821 137 18.270 228

I alt 16.767 127 397.648 151

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 26 28 1.123 77

Frosset 85 113 2.273 116

I alt 111 66 3.395 100

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer Frosset 7.144 68 144.459 77

Andre krebsdyr Frosset 169 26 11.226 47

1 80 18 50

I alt 7.314 65 155.703 74

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 0 397 382 878

I alt 0 397 382 878

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Frosset 871 267 25.173 269

I alt 871 176 25.173 171

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Røget 2 21 294 162

Anden fisk Saltet/tørret 61 524 1.606 883

Laks og ørred Røget 16 134 388 213

I alt 79 680 2.288 999


Tilberedt eller konserveret

Samlede eksport til Kina 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.28

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Konserveret 3 22 85 47

Færdigretter m.v. 2 999 63 999

Andre fiskevarer 7 999 259 999

I alt 13 50 407 35

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 3.311 999 32.225 999

Fiskeolie 123 146 13.075 177

I alt 3.433 999 45.300 613

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 28.588 114 630.296 126


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Japan 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.29

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 1.660 100 60.063 112

Makrel Frosset 123 102 2.498 118

Anden fisk Frosset 179 245 5.221 54

I alt 1.962 105 67.782 101

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Frosset 280 85 8.668 80

I alt 280 85 8.668 80

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer Frosset 1.844 68 41.964 73

Andre krebsdyr Frosset 42 95 2.808 171

I alt 1.886 69 44.771 76

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Frosset 144 602 3.470 999

I alt 144 602 3.470 999

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Saltet/tørret 168 50 6.561 46

I alt 168 47 6.561 46

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer 341 598 16.242 746

Kaviar og anden

rogn 11 106 1.022 100

Andre fiskevarer 83 814 3.220 315

Muslinger 30 216 801 218

I alt 465 573 21.286 597

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskeolie 1.842 101 14.446 143

I alt 1.842 87 14.446 110


I alt

Samlede eksport til Japan 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 3.29

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 6.747 90 166.983 99


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Frankrig 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.01

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 0 48 2 74

Fladfisk Fersk 5 42 206 43

Torsk Fersk 103 165 1.520 145

Kuller Fersk 38 294 391 292

Sej Fersk 1.957 170 23.038 192

Anden torskefisk Fersk 83 383 1.071 358

Makrel Fersk 1 331 36 531

Anden fisk Fersk 38 142 760 131

Frosset 69 407 939 75

I alt 2.293 172 27.964 175

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 3 585 36 95

Frosset 23 19 578 17

Ål Fersk 15 571 14.228 162

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

1 47 82 57

I alt 43 33 14.923 120

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

0 19 1 20

Frosset 10 204 2.223 242

1 26 80 35

Rejer Frosset 122 999 2.595 255

6 195 419 204

Andre krebsdyr Frosset 8 338 504 568

9 105 691 117

Muslinger 1 184 43 192

Andre bløddyr Fersk 0 22 11 49

Frosset 2 314 62 276

59 97 3.418 152

I alt 218 236 10.047 189

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Fersk 3 48 181 53

Sej Fersk 77 859 1.038 545

Frosset 22 239 510 268

Anden torskefisk Frosset 4 44 78 37

(Continued)


Filet

Samlede import fra Frankrig 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.01

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Fersk 49 12 1.543 10

Frosset 617 343 15.163 323

Laks og ørred Fersk 137 156 2.842 92

Frosset 28 10 1.595 16

I alt 936 97 22.950 68

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Saltet/tørret 0 56 1 65

Anden fisk Saltet/tørret 4 297 247 93

Laks og ørred Røget 68 987 2.209 593

I alt 72 870 2.458 385

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Makrel 1 2 105 2

Rejer 6 43 345 47

Muslinger 33 423 403 105

Sardin 2 188 191 191

Kaviar og anden

rogn 1 587 242 31

Færdigretter m.v. 0 999 7 999

Andre fiskevarer 24 314 1.857 482

Andre krebs- og

bløddyr 22 46 2.602 106

I alt 89 59 5.752 55

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 104 83 1.635 93

Fiskeolie 146 137 53.094 128

Affald 1.348 66 1.760 54

I alt 1.598 70 56.489 122

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 5.249 106 140.583 112


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Belgien og Lux. 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.02

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 16 110 211 114

Frosset 2 14 42 23

Torsk Fersk 3 106 68 141

Kuller Fersk 0 8 1 3

Anden torskefisk Fersk 0 21 1 13

Anden fisk Fersk 1 114 23 67

I alt 22 112 346 115

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 62 999 2.374 999

Ål Fersk 3 83 202 107

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 2 86 246 114

Fersk

1 327 81 399

I alt 68 999 2.904 682

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

1 114 108 115

2 999 396 999

Rejer Frosset 165 103 8.915 111

Andre krebsdyr Frosset 4 85 238 169

Andre bløddyr Frosset 24 48 654 59

2 25 194 92

I alt 198 88 10.505 110

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 0 5 5 6

I alt 0 5 5 6

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Fersk 1 75 30 51

Sej Fersk 0 185 16 364

Anden torskefisk Frosset 211 241 4.281 241

Anden fisk Fersk 579 64 18.608 60

(Continued)

Frosset 51 33 1.600 49


Filet

Samlede import fra Belgien og Lux. 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.02

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 1 11 13 8

Frosset 2 63 79 55

I alt 844 73 24.627 67

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Røget 74 999 1.185 999

Laks og ørred Røget 91 999 8.204 999

I alt 165 999 9.389 999

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer 88 66 3.884 65

Færdigretter m.v. 1 157 24 137

Andre fiskevarer 12 42 211 43

Muslinger 34 162 871 189

Andre krebs- og

bløddyr 12 71 500 72

I alt 147 72 5.489 71

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 1.444 89 53.266 96


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Holland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.03

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Frosset 16 153 148 165

Fladfisk Fersk 299 226 6.802 201

Frosset 140 101 5.071 129

Torsk Fersk 66 138 2.421 171

Frosset 6 295 77 313

Kuller Fersk 0 50 2 41

Anden torskefisk Fersk 0 250 1 74

Frosset 1 40 13 40

Makrel Frosset 423 36 5.238 43

Anden fisk Fersk 90 96 11.105 117

Frosset 298 59 5.309 78

I alt 1.340 64 36.186 97

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 0 0 1 0

Frosset 2 17 57 15

Ål Fersk 66 97 4.754 109

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

110 109 7.990 104

Frosset 25 61 321 59

I alt 203 62 13.122 77

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

6 275 455 165

Frosset 81 485 779 619

0 12 2 4

Rejer Frosset 32 49 1.681 53

418 70 6.643 49

Andre krebsdyr Frosset 9 67 392 54

2 455 296 719

Muslinger 25 93 1.265 94

Andre bløddyr Frosset 63 83 1.049 93

58 114 4.583 135

I alt 694 82 17.144 72

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 5 50 160 44

I alt 5 50 160 44


Filet

Samlede import fra Holland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.03

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 275 92 7.836 92

Torsk Fersk 2 12 32 10

Frosset 54 291 926 228

Kuller Frosset 4 720 101 926

Sej Fersk 1 113 34 90

Frosset 11 216 214 231

Anden torskefisk Frosset 23 53 635 67

Makrel Frosset 8 810 360 999

Anden fisk Fersk 331 69 14.473 76

Frosset 293 103 9.711 87

Laks og ørred Fersk 9 32 280 22

Frosset 0 6 23 6

Sild (inkl. skåret) Frosset 15 979 141 999

I alt 1.026 87 34.766 82

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Røget 1 60 14 32

Makrel Røget 493 150 6.772 189

Anden fisk Saltet/tørret 0 64 22 60

Røget 0 11 30 37

Laks og ørred Saltet/tørret 1 62 55 25

Røget 10 20 712 22

Ål Røget 1 67 258 144

I alt 507 132 7.862 105

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer 16 29 1.015 18

Muslinger 7 13 165 8

Sardin 5 95 149 80

Fiskefilet Panerede 956 78 19.378 82

Færdigretter m.v. 327 125 8.043 140

Andre fiskevarer 248 445 7.699 357

Andre krebs- og

bløddyr 11 89 687 133

I alt 1.570 97 37.135 98


Fiskemel,olie m.v.

Samlede import fra Holland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.03

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 50 999 478 999

Fiskeolie 3.203 826 146.439 119

Fiskeleverolie 0 0 4 0

Solubles 2 129 395 161

Affald 9.365 116 12.353 129

I alt 12.619 148 159.668 119

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 17.964 120 306.044 102


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Tyskland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.04

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 2.538 68 8.776 66

Frosset 3 149 66 182

Fladfisk Fersk 175 98 2.784 103

Frosset 98 330 3.564 321

Torsk Fersk 2.052 78 44.443 102

Frosset 1.505 96 33.968 104

Kuller Fersk 530 134 7.111 132

Sej Fersk 3.105 144 37.937 161

Anden torskefisk Fersk 391 185 5.477 147

Makrel Fersk 11 15 166 38

Frosset 92 72 1.542 100

Anden fisk Fersk 13.136 272 52.178 283

Frosset 59 64 2.741 104

I alt 23.695 148 200.752 135

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 165 107 4.155 62

Frosset 669 64 19.572 86

Ål Fersk 4 10 348 18

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 2 5 107 4

Fersk

11 45 781 46

Frosset 20 140 635 191

I alt 872 66 25.598 71

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

24 67 3.046 96

1 9 81 8

Rejer Frosset 215 90 10.517 90

26 7 404 5

Andre krebsdyr Frosset 9 371 712 254

15 97 520 103

Muslinger 12 71 309 42

Andre bløddyr Fersk 1 176 22 114

Frosset 54 222 1.484 248

18 35 1.243 46

I alt 376 50 18.339 63


Industrifisk

Samlede import fra Tyskland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.04

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 36.048 84 24.548 66

I alt 36.048 84 24.548 66

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 4 27 195 24

Torsk Fersk 28 197 1.174 212

Frosset 417 113 13.741 148

Kuller Frosset 12 178 436 431

Sej Fersk 25 38 532 32

Frosset 120 75 3.290 89

Anden torskefisk Frosset 237 83 5.136 80

Makrel Frosset 22 999 784 987

Anden fisk Fersk 942 563 35.097 340

Frosset 465 115 16.412 104

Laks og ørred Fersk 28 10 1.085 8

Frosset 154 74 9.351 97

Sild (inkl. skåret) Fersk 2 9 41 19

Frosset 16 11 229 27

I alt 2.472 115 87.504 120

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Saltet 0 50 0 23

Fladfisk Røget 0 3 6 4

Makrel Røget 13 425 761 214

Anden fisk Saltet 7 53 584 64

Saltet/tørret 31 443 2.765 476

Røget 3 62 220 50

Laks og ørred Røget 234 114 15.686 132

I alt 287 109 20.021 125

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 87 54 1.520 63

Konserveret 276 131 7.701 141

Makrel 4.008 230 116.638 275

Rejer 415 107 24.094 133

Muslinger 157 166 4.403 272

Sardin 41 663 509 596

Kaviar og anden

rogn 4 32 407 27

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra Tyskland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.04

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskefilet Panerede 303 77 5.828 76

Færdigretter m.v. 2.705 180 70.768 202

Andre fiskevarer 1.835 120 71.836 142

Andre krebs- og

bløddyr 32 71 1.748 82

I alt 9.863 162 305.453 183

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 44.074 74 361.236 70

Fiskeolie 3.806 143 33.409 252

Fiskeleverolie 38 45 7.171 102

Solubles 3 1 25 3

Affald 781 119 950 131

I alt 48.702 76 402.791 75

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 122.316 92 1.085.005 104


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra UK 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.05

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 1.044 103 4.154 135

Frosset 14 62 126 105

Fladfisk Fersk 34 77 404 48

Torsk Fersk 100 71 2.445 78

Frosset 167 136 2.953 149

Kuller Fersk 41 57 483 73

Sej Fersk 1.906 117 22.798 139

Frosset 7 800 63 590

Anden torskefisk Fersk 104 121 1.645 157

Makrel Fersk 3.972 266 54.570 342

Frosset 371 13 5.640 18

Anden fisk Fersk 381 135 3.812 146

Frosset 10 4 1.388 52

I alt 8.150 102 100.481 124

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 374 241 12.446 198

Frosset 71 947 3.053 999

Ål Fersk 1 8 2.151 879

Anden

ferskvandsfisk

Frosset

2 105 182 107

I alt 448 271 17.832 266

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

69 136 5.071 139

Rejer Frosset 406 96 23.591 102

Andre krebsdyr Frosset 2 105 431 91

Muslinger 1 559 45 410

Andre bløddyr Fersk 2 999 24 215

Frosset 54 283 1.156 269

64 118 4.589 127

I alt 598 108 34.908 111

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 821 15 873 13

I alt 821 15 873 13


Filet

Samlede import fra UK 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.05

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Frosset 106 352 3.555 394

Kuller Frosset 1 12 20 28

Anden torskefisk Frosset 1 0 23 1

Makrel Frosset 760 155 17.629 151

Anden fisk Fersk 22 348 1.988 333

Frosset 417 90 4.754 85

Laks og ørred Fersk 315 95 2.960 126

Frosset 11 7 599 10

Sild (inkl. skåret) Frosset 166 335 2.007 332

I alt 1.798 95 33.535 105

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Røget 1 15 16 15

Torsk Saltet/tørret 1 201 156 215

Anden fisk Saltet 0 6 3 4

Røget 8 556 358 503

Laks og ørred Saltet/tørret 0 1 3 4

Røget 40 53 2.958 51

I alt 49 59 3.493 57

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 4 4 59 10

Makrel 127 202 8.328 248

Rejer 956 115 38.000 114

Muslinger 12 35 362 31

Sardin 27 112 899 114

Fiskefilet Panerede 2 12 66 10

Færdigretter m.v. 12 44 271 39

Andre fiskevarer 594 114 18.776 105

Andre krebs- og

bløddyr 59 242 3.020 236

I alt 1.793 109 69.782 117

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 239 61 638 74

Fiskeolie 2.870 999 38.383 147

Fiskeleverolie 58 67 5.201 66

Solubles 3 142 270 152

(Continued)


Fiskemel,olie m.v.

Samlede import fra UK 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.05

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Affald 2 94 6 4

I alt 3.172 569 44.498 127

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 16.828 92 305.402 118


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Spanien 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.06

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Fersk 12 173 423 200

Frosset 71 355 2.690 377

Torsk Fersk 16 174 244 284

Frosset 51 551 1.142 999

Sej Fersk 3 156 16 136

Anden torskefisk Fersk 32 94 461 135

Makrel Fersk 0 0 3 0

Frosset 12 21 130 25

Anden fisk Fersk 18 853 992 999

Frosset 33 92 515 90

I alt 248 147 6.617 265

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 81 255 2.382 261

Frosset 23 71 690 61

Ål Frosset 6 999 479 37

I alt 111 170 3.552 107

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

1 18 59 21

Frosset 5 183 885 310

Rejer Frosset 76 246 3.770 212

Andre krebsdyr 0 999 39 178

Andre bløddyr Fersk 7 144 171 120

Frosset 325 174 13.149 249

5 14 384 109

I alt 418 143 18.457 217

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Fersk 1 160 26 535

Anden fisk Fersk 10 72 909 66

Frosset 216 125 8.574 121

Laks og ørred Fersk 0 0 0 0

I alt 226 84 9.509 89


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Spanien 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.06

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Saltet 47 201 1.151 248

I alt 47 20 1.151 11

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Makrel 0 3 11 13

Rejer 57 53 1.455 41

Sardin 0 103 19 103

Færdigretter m.v. 0 118 17 75

Andre fiskevarer 203 143 7.156 141

Muslinger 84 216 1.309 200

Andre krebs- og

bløddyr 368 98 8.593 107

I alt 712 105 18.561 105

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 84 329 923 332

I alt 84 329 923 332

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 1.846 105 58.770 110


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Portugal 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.07

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 13 . 522 .

Torsk Frosset 47 158 1.832 308

Anden torskefisk Frosset 0 880 6 999

Anden fisk Fersk 4 71 125 125

I alt 64 132 2.485 287

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer Frosset 0 0 4 0

Andre bløddyr Frosset 0 999 15 999

I alt 0 999 19 999

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Saltet/tørret 41 169 2.120 171

Anden fisk Saltet/tørret 27 36 916 37

I alt 68 68 3.037 81

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Makrel 0 0 6 0

Sardin 54 293 1.604 339

Kaviar og anden

rogn 0 0 4 1

Færdigretter m.v. 1 999 5 100

Andre fiskevarer 0 45 34 68

I alt 55 291 1.653 313

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 188 112 7.194 140


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Sverige 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.08

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 12.296 130 72.774 191

Frosset 20 78 449 184

Fladfisk Fersk 103 57 3.932 60

Frosset 8 5 290 4

Torsk Fersk 5.172 128 79.128 126

Frosset 455 292 9.403 377

Kuller Fersk 460 93 6.666 89

Frosset 169 999 2.617 999

Sej Fersk 1.047 108 14.984 124

Frosset 2 398 27 395

Anden torskefisk Fersk 298 87 6.287 81

Makrel Fersk 39 87 856 135

Frosset 3 155 39 151

Anden fisk Fersk 25.737 117 87.916 134

Frosset 40 53 729 63

I alt 45.849 122 286.097 140

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 2.712 84 86.040 71

Frosset 8 16 445 24

Ål Fersk 110 80 5.916 99

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 0 0 0 0

Fersk

390 68 18.004 68

Frosset 3 1 57 0

I alt 3.224 80 110.462 71

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

0 3 12 4

Frosset 1 12 139 20

229 46 17.732 60

Rejer Frosset 66 35 3.106 70

5 610 189 624

Andre krebsdyr Frosset 17 665 423 147

17 194 1.095 197

Muslinger 0 9 1 4

Andre bløddyr Fersk 0 44 9 38

Frosset 4 216 132 247

160 126 7.697 155

I alt 500 59 30.535 75


Industrifisk

Samlede import fra Sverige 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.08

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 165.320 81 187.602 104

I alt 165.320 81 187.602 104

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 0 3 0 6

Torsk Fersk 410 71 20.613 76

Frosset 44 129 1.735 155

Sej Fersk 4 219 104 209

Frosset 13 74 528 84

Anden torskefisk Frosset 6 70 205 66

Anden fisk Fersk 1.562 78 8.393 84

Frosset 78 162 2.345 181

Laks og ørred Fersk 22 39 806 31

Frosset 94 84 7.334 102

Sild (inkl. skåret) Frosset 118 999 238 406

I alt 2.351 82 42.303 84

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Saltet 4 518 62 421

Saltet/tørret 0 4 0 1

Røget 0 1 0 2

Torsk Saltet/tørret 0 266 22 294

Anden fisk Saltet/tørret 5 120 204 178

Laks og ørred Røget 6 357 265 163

I alt 16 72 553 42

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 254 55 3.615 70

Konserveret 91 77 2.450 86

Makrel 10 131 390 121

Rejer 382 61 14.747 61

Muslinger 0 52 6 37

Kaviar og anden

rogn 4 106 1.218 126

Fiskefilet Panerede 97 61 3.258 81

Færdigretter m.v. 91 63 2.847 67

Andre fiskevarer 172 94 6.647 97

Andre krebs- og

bløddyr 78 47 4.242 52

I alt 1.180 63 39.421 69


Fiskemel,olie m.v.

Samlede import fra Sverige 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.08

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskeolie 732 314 8.733 186

Solubles 8 1 23 2

Affald 5.465 90 8.852 123

I alt 6.205 89 17.608 132

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 224.645 87 714.581 101


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Polen 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.09

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 335 . 778 .

Frosset 25 97 164 72

Fladfisk Fersk 1 7 37 15

Frosset 68 95 719 123

Torsk Fersk 14 24 144 26

Frosset 0 1 5 1

Kuller Fersk 9 18 117 18

Frosset 11 23 502 78

Makrel Frosset 45 29 524 30

Anden fisk Fersk 8.696 98 13.771 184

Frosset 2.118 260 7.580 177

I alt 11.322 112 24.341 154

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 1.069 806 40.097 708

Frosset 907 914 24.766 847

Ål Frosset 4 4 319 11

Anden

ferskvandsfisk

Frosset

1 18 12 14

I alt 1.981 841 65.195 750

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

2 179 166 176

I alt 2 101 166 119

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 26.736 133 45.091 204

I alt 26.736 133 45.091 204

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 21 10 417 7

Torsk Fersk 55 25 2.024 33

Frosset 2.833 116 98.367 94

Kuller Frosset 1.555 181 47.804 169

Sej Frosset 58 177 2.575 335

Anden torskefisk Frosset 279 65 5.647 67

(Continued)


Filet

Samlede import fra Polen 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.09

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Fersk 317 304 2.527 152

Frosset 703 60 14.385 54

Laks og ørred Fersk 722 328 28.544 425

Frosset 362 119 17.238 134

I alt 6.903 119 219.528 112

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Røget 46 626 600 614

Makrel Røget 66 362 2.071 489

Laks og ørred Saltet/tørret 121 446 2.020 507

Røget 367 93 16.261 73

I alt 600 134 20.951 90

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 106 999 1.718 999

Rejer 246 999 13.265 999

Fiskefilet Panerede 850 34 18.470 35

Færdigretter m.v. 15 3 234 2

Andre fiskevarer 19 18 1.224 16

Andre krebs- og

bløddyr 13 160 566 163

I alt 1.249 39 35.477 47

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 18 585 162 623

Fiskeolie 0 606 10 80

Affald 7.172 208 5.871 312

I alt 7.190 208 6.044 314

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 55.984 129 416.792 122


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Estland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.10

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 743 . 1.428 .

Torsk Fersk 145 68 1.009 52

Anden fisk Fersk 21 69 394 63

Frosset 972 198 1.973 233

I alt 1.880 256 4.804 139

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 42 125 1.265 93

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

216 121 19.934 132

I alt 258 111 21.199 125

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 1.876 999 3.975 742

I alt 1.876 999 3.975 742

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Fersk 2 999 158 999

Anden fisk Fersk 67 78 5.770 82

Frosset 51 84 2.270 100

Laks og ørred Fersk 0 1 43 5

Frosset 26 123 1.941 112

I alt 146 79 10.182 86

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer 0 0 3 0

Andre fiskevarer 34 96 1.981 97

I alt 34 96 1.984 98

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Affald 29 82 35 2

I alt 29 82 35 2


I alt

Samlede import fra Estland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.10

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 4.223 346 42.179 121


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Letland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.11

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 4 42 11 31

Fladfisk Fersk 1 999 2 91

Torsk Fersk 112 52 908 54

Anden fisk Fersk 5 174 44 140

I alt 121 52 965 54

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 0 0 2 0

Frosset 4 259 127 261

Ål Frosset 1 51 78 161

I alt 5 314 207 427

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 3.681 46 5.407 77

I alt 3.681 46 5.407 77

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Fersk 2 999 27 654

Frosset 6 999 305 999

Laks og ørred Fersk 2 380 10 39

I alt 9 999 341 999

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Røget 185 43 14.417 63

I alt 185 43 14.417 63

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer 1 34 25 125

Andre fiskevarer 12 662 165 345

Muslinger 0 23 9 19

I alt 12 386 199 294


I alt

Samlede import fra Letland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.11

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 4.013 46 21.536 68


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Litauen 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.12

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 23 . 259 .

Torsk Fersk 24 69 201 75

Anden fisk Fersk 1 75 16 108

I alt 49 84 476 95

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 13.878 124 21.039 160

I alt 13.878 124 21.039 160

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Frosset 301 34 11.044 42

Anden fisk Fersk 1 4 56 4

Frosset 144 99 3.319 45

Laks og ørred Fersk 83 39 2.486 104

Frosset 16 8 254 11

I alt 545 41 17.159 44

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Makrel Røget 2 0 68 0

Laks og ørred Røget 160 100 11.831 121

I alt 162 101 11.899 122

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Andre fiskevarer 109 138 1.703 120

Andre krebs- og

bløddyr 0 0 6 0

I alt 109 138 1.709 120

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 14.742 114 52.282 81


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra EU 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.13

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 19.458 119 92.405 162

Frosset 78 90 952 133

Fladfisk Fersk 649 110 14.897 101

Frosset 401 154 12.924 203

Torsk Fersk 8.179 109 136.629 117

Frosset 2.462 128 53.073 138

Kuller Fersk 1.077 110 14.770 108

Frosset 181 999 3.120 999

Sej Fersk 8.017 135 98.774 154

Frosset 9 175 90 151

Anden torskefisk Fersk 908 127 14.943 107

Frosset 1 1 19 3

Makrel Fersk 4.023 240 55.631 313

Frosset 1.815 25 25.199 32

Anden fisk Fersk 50.237 130 180.704 160

Frosset 3.707 157 22.233 105

I alt 101.202 120 726.362 130

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 4.705 103 155.168 91

Frosset 1.740 124 50.365 151

Ål Fersk 202 80 27.778 123

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 16 13 1.230 20

Fersk

814 85 50.606 94

Frosset 59 97 1.477 130

I alt 7.536 102 286.624 99

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

8 89 673 66

Frosset 207 167 14.972 166

234 45 18.354 59

Rejer Frosset 1.097 97 54.849 101

456 48 7.655 35

Andre krebsdyr Frosset 49 84 2.700 102

46 129 2.708 153

Muslinger 39 81 1.704 71

Andre bløddyr Fersk 10 196 246 152

Frosset 588 154 19.330 216

390 99 23.153 132

I alt 3.122 85 146.344 97


Industrifisk

Samlede import fra EU 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.13

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 283.180 91 331.613 112

I alt 283.180 91 331.613 112

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 300 56 8.458 54

Torsk Fersk 516 84 24.890 87

Frosset 3.776 100 130.006 91

Kuller Frosset 1.572 179 48.361 170

Sej Fersk 110 49 1.793 63

Frosset 224 84 7.128 110

Anden torskefisk Frosset 789 70 16.541 73

Makrel Frosset 903 129 20.733 136

Anden fisk Fersk 3.910 93 91.933 92

Frosset 3.081 98 80.374 91

Laks og ørred Fersk 1.367 95 41.994 103

Frosset 817 71 43.962 89

Sild (inkl. skåret) Fersk 2 9 41 19

Frosset 315 159 2.615 171

I alt 17.682 97 518.830 96

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Saltet 4 511 62 407

Saltet/tørret 0 4 0 1

Røget 2 28 30 20

Fladfisk Røget 120 999 1.790 400

Torsk Saltet 47 192 1.151 229

Saltet/tørret 42 16 2.299 19

Makrel Røget 574 165 9.672 222

Anden fisk Saltet 11 65 886 79

Saltet/tørret 68 70 4.157 97

Røget 11 73 608 48

Laks og ørred Saltet/tørret 123 416 2.077 339

Røget 1.199 84 76.355 91

Ål Røget 1 3 258 9

I alt 2.202 96 99.344 89


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra EU 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.13

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 459 62 7.015 83

Konserveret 368 112 10.192 122

Makrel 4.146 219 125.479 242

Rejer 2.189 101 98.013 106

Muslinger 363 159 8.246 177

Sardin 130 231 3.379 203

Kaviar og anden

rogn 9 54 1.871 49

Fiskefilet Panerede 2.208 50 46.999 52

Færdigretter m.v. 3.164 128 82.543 140

Andre fiskevarer 3.274 120 120.335 126

Andre krebs- og

bløddyr 598 86 22.210 93

I alt 16.908 108 526.282 120

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 44.578 74 365.143 71

Fiskeolie 11.442 301 286.578 136

Fiskeleverolie 130 56 15.026 92

Solubles 15 1 713 26

Affald 24.605 113 30.678 124

I alt 80.770 93 698.138 90

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 512.602 97 3.333.537 106


Hel saltvandsfisk

Samlede mængde import fra 3.lande 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.14

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 11.561 38 60.557 64

Frosset 51 117 359 105

Fladfisk Fersk 690 119 24.194 137

Frosset 25.167 108 623.237 125

Torsk Fersk 4.683 103 114.678 121

Frosset 13.775 137 228.833 152

Kuller Fersk 2.093 136 25.196 132

Frosset 586 121 8.126 128

Sej Fersk 4.054 66 48.896 76

Frosset 60 254 1.049 235

Anden torskefisk Fersk 649 79 9.620 82

Frosset 44 380 688 349

Makrel Fersk 1.363 393 18.618 284

Frosset 2.271 139 25.684 197

Anden fisk Fersk 1.967 103 75.413 142

Frosset 2.463 98 43.811 132

I alt 71.477 85 1.308.960 123

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 38.348 106 1.218.261 96

Frosset 1.222 59 41.116 69

Ål Fersk 14 40 1.087 57

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

41 83 9.042 84

Frosset 255 121 2.602 119

I alt 39.880 103 1.272.108 95

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

32 129 3.336 135

Frosset 110 90 12.331 118

35 55 5.133 70

Rejer Frosset 44.306 89 904.731 120

0 999 23 715

Andre krebsdyr Frosset 1.056 82 40.030 86

1.103 180 4.297 166

Muslinger 50 42 712 43

Andre bløddyr Fersk 1 102 18 214

Frosset 1.372 103 29.956 119

2.045 191 93.802 178

I alt 50.111 92 1.094.370 121


Industrifisk

Samlede mængde import fra 3.lande 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.14

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 46.181 255 98.583 293

I alt 46.181 255 98.583 293

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 131 999 3.347 999

Torsk Fersk 623 92 42.776 100

Frosset 4.644 133 123.306 124

Kuller Frosset 236 38 5.418 35

Sej Fersk 262 147 8.317 153

Frosset 1.969 148 56.224 189

Anden torskefisk Frosset 4.306 128 81.738 124

Makrel Frosset 188 168 4.313 194

Anden fisk Fersk 501 114 28.938 123

Frosset 12.302 112 346.104 112

Laks og ørred Fersk 229 54 11.164 66

Frosset 6.552 90 371.965 105

Sild (inkl. skåret) Frosset 584 203 6.287 279

I alt 32.527 111 1.089.897 113

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Saltet 51 52 467 41

Torsk Saltet 1.252 64 48.723 68

Saltet/tørret 995 76 50.351 74

Makrel Røget 0 84 31 95

Anden fisk Saltet 310 91 11.294 154

Saltet/tørret 3.722 81 146.632 76

Røget 1 83 75 87

Laks og ørred Røget 83 84 5.169 94

Tang og andre

alger 6.288 82 50.387 81

I alt 12.702 79 313.130 77

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 2.496 86 40.910 126

Konserveret 89 152 1.387 85

Makrel 3 45 124 34

Rejer 35.975 105 1.415.278 124

Muslinger 1.265 235 18.122 238

Sardin 31 124 564 179

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede mængde import fra 3.lande 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.14

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Kaviar og anden

rogn 562 145 38.079 130

Fiskefilet Panerede 34 33 1.202 30

Færdigretter m.v. 222 65 5.908 59

Andre fiskevarer 6.995 100 166.699 105

Andre krebs- og

bløddyr 2.860 101 145.062 124

I alt 50.531 104 1.833.335 122

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 48.038 121 426.617 115

Fiskeolie 101.062 128 698.210 155

Fiskeleverolie 3.185 143 5.430 101

Solubles 32 162 2.763 117

Affald 69.122 87 82.244 117

I alt 221.439 111 1.215.264 135

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 524.849 107 8.225.646 115


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Færøerne 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.15

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 1.842 12 7.737 20

Fladfisk Fersk 152 796 6.006 999

Frosset 223 144 7.475 155

Torsk Fersk 80 999 2.052 999

Frosset 51 35 1.223 45

Kuller Fersk 6 623 110 999

Frosset 268 113 3.881 134

Sej Fersk 75 26 1.215 50

Frosset 0 0 10 0

Anden torskefisk Fersk 1 2 18 4

Makrel Fersk 984 999 11.232 999

Frosset 2.116 139 24.297 199

Anden fisk Fersk 368 703 25.314 999

Frosset 84 25 2.142 35

I alt 6.249 35 92.711 127

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 3.876 215 129.941 207

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 13 87 123 45

Frosset

0 48 13 118

I alt 3.889 214 130.077 206

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

0 14 1 19

33 66 4.906 77

Rejer Frosset 252 13 4.563 12

Andre bløddyr 983 374 33.140 567

I alt 1.268 56 42.610 87

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 82 1 266 2

I alt 82 1 266 2

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 1 505 9 51

(Continued)


Filet

Samlede import fra Færøerne 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.15

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Fersk 119 504 7.424 784

Frosset 86 115 2.112 86

Kuller Frosset 37 224 663 290

Sej Fersk 209 198 6.249 209

Frosset 1.631 165 48.274 211

Anden torskefisk Frosset 4 14 54 21

Anden fisk Fersk 95 113 4.798 83

Frosset 502 95 11.060 105

Laks og ørred Frosset 3.207 97 236.886 108

Sild (inkl. skåret) Frosset 98 3 897 0

I alt 5.990 116 318.427 120

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Saltet 1.014 58 43.718 65

Saltet/tørret 976 75 49.388 74

Anden fisk Saltet 270 79 10.298 141

Saltet/tørret 1.925 64 67.330 62

I alt 4.185 65 170.734 68

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Færdigretter m.v. 2 999 20 687

Andre fiskevarer 26 33 553 25

I alt 28 36 573 26

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 2.035 65 16.747 53

Fiskeolie 133 215 667 601

Fiskeleverolie 70 112 438 394

Affald 4.839 53 6.765 53

I alt 7.077 57 24.617 56

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 28.769 55 780.014 103


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Norge 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.16

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Fersk 9.719 63 52.820 95

Frosset 51 117 359 105

Fladfisk Fersk 528 99 17.847 110

Frosset 450 55 16.331 64

Torsk Fersk 4.603 102 112.619 119

Frosset 1.135 175 24.141 208

Kuller Fersk 2.087 136 25.083 132

Frosset 318 171 4.241 157

Sej Fersk 3.944 69 47.175 77

Frosset 38 1 594 1

Anden torskefisk Fersk 648 84 9.602 85

Frosset 24 222 410 214

Makrel Fersk 379 109 7.386 113

Anden fisk Fersk 1.308 77 40.486 88

Frosset 103 49 2.274 87

I alt 25.333 78 361.369 102

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 34.455 100 1.087.602 90

Anden

ferskvandsfisk

Frosset 230 32 7.327 35

Fersk

0 75 29 142

Frosset 7 24 54 55

I alt 34.692 99 1.095.012 89

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

0 250 1 313

Frosset 8 18 824 27

2 15 211 21

Rejer Frosset 59 18 3.258 28

0 0 14 0

Andre krebsdyr Frosset 110 106 3.117 34

2 75 395 175

Andre bløddyr Fersk 1 112 8 413

44 101 1.988 121

I alt 224 42 9.816 37


Industrifisk

Samlede import fra Norge 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.16

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 46.075 386 97.617 480

I alt 46.075 386 97.617 480

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 0 0 2 0

Torsk Fersk 494 76 34.780 84

Frosset 435 948 12.978 999

Kuller Frosset 66 999 1.844 999

Sej Fersk 53 74 2.067 85

Frosset 7 31 185 31

Makrel Frosset 9 956 216 784

Anden fisk Fersk 354 121 22.136 139

Frosset 77 50 1.778 46

Laks og ørred Fersk 179 56 9.399 69

Frosset 405 55 19.760 64

Sild (inkl. skåret) Frosset 466 162 5.165 229

I alt 2.545 98 110.310 98

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Saltet 51 52 467 41

Torsk Saltet 38 999 1.318 999

Saltet/tørret 7 120 618 126

Makrel Røget 0 84 31 95

Anden fisk Saltet 23 999 410 757

Saltet/tørret 528 136 12.431 101

Røget 1 83 75 87

Laks og ørred Røget 15 128 468 111

I alt 663 131 15.817 109

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 2.380 86 39.046 126

Konserveret 89 152 1.387 85

Makrel 1 19 56 23

Rejer 209 999 8.433 999

Sardin 7 325 297 278

Kaviar og anden

rogn 4 8 366 20

Fiskefilet Panerede 2 27 44 32

Færdigretter m.v. 20 999 688 999

(Continued)


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra Norge 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.16

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Andre fiskevarer 116 29 4.464 29

Andre krebs- og

bløddyr 10 103 404 109

I alt 2.837 86 55.184 109

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 12.670 97 119.203 94

Fiskeolie 8.333 624 60.492 456

Fiskeleverolie 3.067 141 3.353 109

Solubles 4 887 25 577

Affald 43.184 90 35.942 121

I alt 67.258 104 219.015 127

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 179.629 119 1.964.141 99


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Island 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.17

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Fersk 10 33 297 32

Frosset 7 999 316 999

Torsk Fersk 0 35 7 30

Frosset 277 999 4.015 999

Kuller Fersk 0 4 3 14

Frosset 0 17 5 24

Sej Fersk 35 54 506 90

Frosset 22 100 444 104

Anden torskefisk Fersk 0 0 0 0

Makrel Fersk 0 1 0 0

Frosset 3 3 46 6

Anden fisk Fersk 273 177 8.137 200

Frosset 172 71 3.083 65

I alt 799 122 16.858 142

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Frosset 1 0 23 0

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

1 0 57 0

Frosset 0 29 5 80

I alt 2 408 85 999

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

5 474 345 541

Rejer Frosset 122 155 4.234 211

I alt 126 159 4.579 221

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 0 0 206 153

I alt 0 0 206 153

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 0 15 2 21

Torsk Fersk 10 158 572 223

Frosset 258 99 4.587 91

Kuller Frosset 45 61 816 56

(Continued)


Filet

Samlede import fra Island 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.17

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sej Fersk 0 1 0 2

Frosset 60 73 1.757 98

Anden torskefisk Frosset 24 999 318 999

Anden fisk Fersk 35 112 1.591 136

Frosset 46 146 2.731 169

Laks og ørred Fersk 1 25 45 41

Frosset 10 353 613 557

Sild (inkl. skåret) Frosset 20 999 224 714

I alt 508 99 13.257 113

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Saltet/tørret 3 999 143 673

Anden fisk Saltet/tørret 28 18 2.172 16

I alt 31 20 2.314 17

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Sild Tilberedt 116 101 1.863 120

Rejer 1.723 93 71.568 111

Kaviar og anden

rogn 199 70 17.120 76

Færdigretter m.v. 98 31 2.860 31

Andre fiskevarer 820 100 27.247 112

Andre krebs- og

bløddyr 4 0 47 0

I alt 2.959 87 120.706 99

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 15.891 157 150.229 156

Fiskeolie 3.413 999 26.583 999

Fiskeleverolie 47 108 1.483 109

Affald 19.722 89 30.895 110

I alt 39.073 121 209.191 163

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 43.498 117 367.195 127


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Grønland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.18

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Fersk 2 . 44 .

Frosset 19.147 103 410.089 122

Torsk Frosset 5.295 126 65.824 151

Anden torskefisk Frosset 19 999 218 999

Anden fisk Fersk 6 999 194 999

Frosset 1.550 158 26.688 225

I alt 26.019 109 503.056 128

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Frosset 36 779 597 780

I alt 36 87 597 104

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer Frosset 37.086 94 676.045 140

Andre krebsdyr Frosset 916 80 33.572 93

1.100 181 3.824 169

Andre bløddyr 73 79 7.664 113

I alt 39.174 95 721.104 137

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Frosset 2.104 109 50.263 86

Kuller Frosset 24 144 614 145

Sej Frosset 124 69 2.363 78

Anden fisk Fersk 0 325 1 162

Frosset 3.553 116 96.747 103

I alt 5.805 112 149.988 96

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Saltet 200 86 3.688 89

Saltet/tørret 8 999 196 99

Anden fisk Saltet/tørret 1.188 114 62.100 113

I alt 1.397 110 65.984 111


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra Grønland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.18

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer 18.781 97 585.788 109

Kaviar og anden

rogn 247 999 15.855 883

Andre krebs- og

bløddyr 6 49 862 54

I alt 19.034 98 602.506 112

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskeleverolie 0 13 0 95

I alt 0 13 0 95

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 91.466 101 2.043.235 122


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Rusland 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.19

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 119 999 3.989 999

Torsk Frosset 1.720 207 26.017 203

Sej Frosset 0 0 2 0

Anden fisk Frosset 50 195 507 340

I alt 1.890 218 30.515 230

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Fersk 17 2 563 4

I alt 17 2 563 4

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer Frosset 76 9 4.625 35

Andre krebsdyr Frosset 12 619 2.029 999

I alt 88 999 6.654 999

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Frosset 518 592 15.169 639

Anden torskefisk Frosset 35 40 555 23

Anden fisk Frosset 215 614 7.556 457

I alt 769 627 23.280 578

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 2.764 279 61.011 349


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra USA 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.20

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Frosset 5.223 134 106.028 143

Anden fisk Fersk 0 303 90 213

Frosset 24 401 181 48

I alt 5.247 135 106.299 143

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Frosset 747 58 27.745 76

Ål Fersk 11 300 820 348

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

0 999 2 93

I alt 758 59 28.568 77

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

18 562 1.716 232

Rejer Frosset 13 69 353 76

Andre bløddyr Frosset 0 313 2 376

430 122 37.813 143

I alt 461 123 39.884 145

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Torsk Frosset 146 99 1.959 147

Anden torskefisk Frosset 2.824 167 56.141 154

Anden fisk Frosset 7 999 352 999

Laks og ørred Frosset 74 999 2.763 999

I alt 3.051 166 61.215 162

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Saltet/tørret 11 1 1.997 5

I alt 11 1 1.997 5


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra USA 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.20

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer 1.683 189 62.009 215

Kaviar og anden

rogn 24 106 3.742 119

Fiskefilet Panerede 29 30 1.104 28

Andre fiskevarer 79 392 1.775 222

Andre krebs- og

bløddyr 2 999 49 999

I alt 1.817 177 68.678 187

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskeolie 30.957 181 195.528 228

Fiskeleverolie 1 16 156 17

Solubles 21 108 2.562 109

I alt 30.978 181 198.245 223

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 42.322 165 504.886 167


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Canada 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.21

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 5.215 141 184.996 142

Anden torskefisk Frosset 1 0 59 0

Makrel Frosset 106 3 918 1

Anden fisk Fersk 0 0 1 0

Frosset 29 65 1.342 276

I alt 5.351 143 187.316 143

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Frosset 30 82 722 67

Ål Fersk 3 28 267 37

I alt 33 69 989 55

Krebs og bløddyr

Hummer og

jomfruhummer

Fersk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

32 129 3.335 135

Frosset 80 105 9.445 144

0 0 15 0

Rejer Frosset 4.071 90 78.309 132

Muslinger 0 0 0 0

Andre bløddyr Fersk 0 69 11 162

3 15 368 18

I alt 4.186 90 91.484 130

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Kuller Frosset 20 0 207 0

Anden fisk Frosset 1.544 161 36.908 121

Laks og ørred Fersk 6 1 112 0

I alt 1.570 164 37.227 122

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer 10.752 114 564.751 141

Andre krebs- og

bløddyr 12 18 241 29

I alt 10.764 113 564.992 141


I alt

Samlede import fra Canada 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.21

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 21.904 116 882.008 139


Ferskvandsfisk

Samlede import fra Chile 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.22

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Laks og ørred Frosset 131 . 3.819 .

I alt 131 . 3.819 .

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer Frosset 0 . 0 .

Muslinger 48 40 655 42

Andre bløddyr 59 135 2.463 226

I alt 107 66 3.119 117

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Frosset 59 48 2.252 69

Laks og ørred Frosset 657 138 33.913 169

I alt 716 118 36.166 154

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer 72 93 4.384 94

Muslinger 1.262 253 18.044 255

Andre krebs- og

bløddyr 47 38 651 11

I alt 1.381 197 23.079 130

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskemel 6.809 126 57.832 113

I alt 6.809 73 57.832 88

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 9.143 84 124.015 113


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Kina 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.23

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 5 . 41 .

Makrel Frosset 46 . 406 .

Anden fisk Frosset 258 57 2.429 73

I alt 309 69 2.876 86

Ferskvandsfisk

Anden

ferskvandsfisk

Frosset

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

76 96 729 104

I alt 76 96 729 104

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer Frosset 391 161 14.112 176

Andre krebsdyr Frosset 11 52 761 104

Andre bløddyr Frosset 392 115 7.852 118

23 63 385 62

I alt 817 127 23.110 144

Industrifisk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Industrifisk 1 999 37 999

I alt 1 999 37 999

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fladfisk Frosset 129 999 3.335 999

Torsk Frosset 1.077 122 35.695 131

Kuller Frosset 44 9 1.272 10

Sej Frosset 147 259 3.645 255

Anden torskefisk Frosset 1.346 86 23.180 83

Makrel Frosset 179 214 4.098 218

Anden fisk Fersk 8 115 57 29

Frosset 1.905 103 50.422 109

Laks og ørred Fersk 44 43 1.607 54

Frosset 1.960 75 69.149 89

I alt 6.839 89 192.459 97


Tilberedt eller konserveret

Samlede import fra Kina 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.23

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Makrel 0 16 2 24

Rejer 660 168 26.163 180

Sardin 0 0 5 0

Kaviar og anden

rogn 85 999 856 415

Færdigretter m.v. 6 999 100 999

Andre fiskevarer 55 73 795 60

Andre krebs- og

bløddyr 1.931 88 124.324 127

I alt 2.739 102 152.245 133

Fiskemel,olie m.v.

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Fiskeolie 12 663 132 63

Solubles 0 2 1 1

I alt 12 23 133 27

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 10.791 93 371.590 111


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Thailand 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.24

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Makrel Frosset 1 200 17 219

Anden fisk Frosset 0 27 8 60

I alt 1 76 24 121

Ferskvandsfisk

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

2 64 384 77

Frosset 20 114 86 42

I alt 22 106 470 67

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer Frosset 177 42 8.716 58

Andre krebsdyr Frosset 0 33 0 644

0 267 1 999

Andre bløddyr Frosset 724 100 16.453 121

I alt 902 78 25.169 88

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Frosset 1 6 20 5

Laks og ørred Frosset 11 560 1.295 489

I alt 12 85 1.315 187

Saltet, tørret, røget

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Saltet 1 114 13 51

I alt 1 62 13 27

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Makrel 2 68 59 57

Rejer 686 57 37.518 69

Sardin 3 270 63 234

Færdigretter m.v. 94 447 2.077 479

Andre fiskevarer 2.330 111 48.142 121

Andre krebs- og

bløddyr 27 69 822 60

I alt 3.142 93 88.681 92


I alt

Samlede import fra Thailand 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.24

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 4.079 89 115.673 92


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Indonesien 2011

Januar-Oktober

Mængde i tons

Tabel 4.25

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Fersk 4 48 662 102

Frosset 17 44 232 49

I alt 21 44 894 80

Ferskvandsfisk

Anden

ferskvandsfisk

Fersk

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

2 126 609 133

Frosset 32 696 400 794

I alt 34 540 1.009 198

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer Frosset 12 31 1.136 51

0 300 8 305

Andre krebsdyr Frosset 1 999 108 999

0 225 3 314

Andre bløddyr 1 100 180 146

I alt 13 35 1.435 61

Filet

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Anden fisk Frosset 430 109 15.080 115

I alt 430 109 15.080 114

Tilberedt eller konserveret

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

Rejer 414 115 13.221 113

Andre fiskevarer 334 999 6.013 999

I alt 748 207 19.234 165

I alt

Januar-Oktober

Mængde i tons

Index 2011

(2010=100)

Januar-Oktober

Værdi i 1000 kr.

Index 2011

(2010=100)

I alt 1.247 147 37.653 131

More magazines by this user
Similar magazines