2012 forløbige tal Note: Værdi i kroner - Mængde ... - Anmeldelse.fd.dk

webfd.fd.dk

2012 forløbige tal Note: Værdi i kroner - Mængde ... - Anmeldelse.fd.dk

NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Blåhvillin

g

Blækspr

utte

Fyn

Nordjylland

Sydjylland

Nordjylland

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Hel fisk E 4

Hel fisk SO 4

Hel fisk E 4

Hel fisk A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

6.000 60 0 0

2.028 3.380 0 0

2.000 20 0 0

817 27 0 0

2 36.088 1.089 0 0

3 15.922 617 0 0

E 1 28.724 535 0 0

2 64.741 1.541 0 0

3 166.963 3.910 0 0

SO 3 10.399 255 0 0

Sydjylland

Frisk

eller

kølet

Hel fisk A 2

319 13 0 0

3 44 2 0 0

SO 3 0 415 0 0

Vestjylland

Frisk

eller

kølet

Hel fisk A 1

721 53 0 0

2 28.970 904 0 0

3 31.730 1.294 0 0

E 2 2.233 65 0 0

3 201.569 6.077 0 0

SO 3 8.280 1.831 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Jomfruh

ummer

Fyn Levende Uoplyst B 4

Nordjylland

Frisk

eller

kølet

Hel fisk A 4

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

6.402 132 0 0

126.373 10.465 0 0

E 4 16.364.542 270.683 0 0

SO 4 5.267.225 79.240 0 0

Hel fisk uden

hoved eller

haler

A 1

6.084 78 0 0

2 60 6 0 0

4 14.749 218 0 0

E 1 18.279 204 0 0

2 6.267 91 0 0

4 674.408 12.821 0 0

SO 4 273.469 4.919 0 0

Levende Uoplyst A 1 74.795 1.514 0 0

4 8.346 155 0 0

B 4 750 30 0 0

E 1 421.538 6.611 0 0

2 97.042 1.512 0 0

4 3.879.802 58.691 0 0

SO 4 5.435.643 83.609 0 0

Nordsjælland Frisk

eller

kølet

Hel fisk uden

hoved eller

haler

E 4

38.976 704 0 0

Levende Uoplyst E 1 336 2 0 0

2 174 1 0 0

4 5.123.452 74.878 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Jomfruh

ummer

Sverige

Frisk

eller

kølet

Hel fisk A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

9.245 88 0 0

Levende Uoplyst A 1 2.148 18 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk

eller

kølet

Hel fisk E 4

5.376 112 0 0

Hel fisk uden

hoved eller

haler

E 4

80 2 0 0

Levende Uoplyst E 4 202.978 3.197 0 0

Vestjylland

Frisk

eller

kølet

Hel fisk SO 4

1.455.084 22.522 0 0

Hel fisk uden

hoved eller

haler

SO 4

1.109 7 0 0

Levende Uoplyst E 4 3.593 60 0 0

Østjylland

Frisk

eller

kølet

Hel fisk uden

hoved eller

haler

A 4

46.000 655 0 0

Levende Uoplyst A 4 2.873.681 43.160 0 0

Østsjælland

Frisk

eller

kølet

Hel fisk E 4

1.028.574 17.388 0 0

Hel fisk uden

hoved eller

haler

E 4

11.030 216 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Dybvand

srejer

Nordjylland

Kogt i

vand

Alle tilladte

præsentationer

for arten

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

194.763 695 0 0

E 2 940.967 6.721 0 0

Frisk

eller

kølet

Hel fisk SO 2

3.725.550 267.095 0 0

Sverige

Kogt i

vand

Alle tilladte

præsentationer

for arten

A 1

4.768.404 42.579 0 0

Glashvar

re

Nordjylland

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

512 32 0 0

3 2 1 0 0

4 65.253 3.717 0 0

E 4 50.250 2.004 0 0

Vestjylland

Frisk

eller

kølet

Havtaske Nordjylland Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

E 4

Hel fisk E 5

19.702 1.328 0 0

11 1 0 0

SO 5 0 2.672 0 0

Renset med

hoved

A 1

421.160 10.667 0 0

2 939.449 21.689 0 0

3 749.041 17.119 0 0

4 84.194 2.270 0 0

5 23.958 991 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Havtaske Nordjylland Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

B 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

2.094 89 0 0

2 930 68 0 0

3 2.580 161 0 0

4 53 6 0 0

5 5.834 361 0 0

E 1 927.648 22.260 0 0

2 1.917.574 40.792 0 0

3 1.479.519 31.183 0 0

4 180.087 4.137 0 0

5 74.501 2.321 0 0

Renset uden

hoved

A 1

944 7 0 0

3 196 4 0 0

5 1.835 18 0 0

E 5 71 2 0 0

(Continued)

Nordsjælland Frisk

eller

kølet

Sverige

Sydjylland

Vestjylland

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

Renset uden

hoved

E 5

A 1

Hel fisk SO 5

Renset med

hoved

A 3

Hel fisk SO 5

10 1 0 0

10.508 83 0 0

0 45 0 0

115 3 0 0

0 2.572 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Havtaske Vestjylland Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

9.009 314 0 0

2 17.929 587 0 0

3 19.355 571 0 0

4 6.613 208 0 0

5 3.585 96 0 0

B 1 810 25 0 0

5 2.942 102 0 0

E 1 415.486 9.822 0 0

2 836.019 17.680 0 0

3 783.324 16.225 0 0

4 158.231 3.635 0 0

5 68.313 1.963 0 0

Renset uden

hoved

E 1

3.254 32 0 0

2 6.280 69 0 0

3 4.923 51 0 0

4 950 12 0 0

5 5.719 64 0 0

Østjylland

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

A 5

115 6 0 0

Østsjælland

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

E 5

38 3 0 0

Havbras

en

(Blankest

en)

Nordjylland

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

A 2

72 3 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Hestema

krel

Nordjylland

Frisk

eller

kølet

Hel fisk A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

101 23 0 0

5 906 76 0 0

E 2 461 83 0 0

SO 5 280 32 0 0

Vestjylland

Frisk

eller

kølet

Hel fisk SO 5

0 30 0 0

Hesterej

er

Sydjylland

Kogt i

vand

Alle tilladte

præsentationer

for arten

A 1

28.421.234 1.135.647 0 0

2 1.605.849 56.631 42.294 0

SO 2 0 7.279 0 0

Vestjylland

Kogt i

vand

Alle tilladte

præsentationer

for arten

A 1

11.471.537 464.026 0 0

2 0 0 32.914 0

Hvilling Bornholm Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

E 4

3.451 761 0 0

Fyn

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

339 68 0 0

4 209 39 0 0

Nordjylland

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

47.933 4.924 0 0

2 164.911 19.342 0 0

3 62.111 8.998 0 0

4 10.309 1.725 45 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Hvilling Nordjylland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

13.670 1.287 0 0

2 36.612 3.524 0 0

3 37.203 5.736 0 0

4 30.311 3.663 0 0

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 2

10 2 0 0

3 725 141 0 0

4 165 43 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 4

12.260 2.265 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 4

0 60 0 0

Renset med

hoved

A 2

4.922 659 0 0

3 668 84 0 0

4 1.325 153 0 0

E 1 5.992 628 0 0

2 43.624 4.399 0 0

3 14.075 1.244 0 0

4 63 7 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 4

25 5 0 0

Ising Bornholm Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 2

64 16 0 0

E 2 163 45 0 0

Fyn

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 1

1.380 131 0 0

2 60 6 0 0

Renset med

hoved

E 1

165.019 27.322 145 0

2 174.443 42.307 265 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Ising

Fyn

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

Levende Uoplyst A 1 350 35 0 0

2 600 65 0 0

E 1 5.252 527 0 0

2 12.616 1.315 0 0

København by

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

72 12 0 0

2 4.917 1.030 0 0

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 2

0 3.436 0 0

Renset med

hoved

A 1

60.677 6.403 0 0

2 62.607 10.417 1.291 0

B 2 1 1 0 0

E 1 1.199.515 118.786 0 0

2 857.108 123.124 4 0

Levende Uoplyst E 1 4.190 167 0 0

2 6.071 709 0 0

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

1.355 264 0 0

2 8.136 2.033 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 2

0 10.535 0 0

Renset med

hoved

A 2

17.579 1.779 0 0

E 2 152 14 0 0

Levende Uoplyst E 2 9.607 796 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

705 35 0 0

2 224 14 0 0

E 1 8.231 1.348 0 0

2 50.389 11.230 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Ising

Vest- og

Sydsjælland

Levende Uoplyst E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

2.410 369 0 0

2 6.457 647 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 2

0 72.667 0 0

Renset med

hoved

A 1

33 5 0 0

2 54.375 6.228 42 0

E 1 744.084 75.236 73 0

2 252.114 37.184 86 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 1

275 55 0 0

Renset med

hoved

A 2

7.341 1.901 2.415 0

E 2 110 11 0 0

Levende Uoplyst E 2 500 50 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

33.916 5.639 0 0

2 40.654 10.118 0 0

Kulmule Nordjylland Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 5

Renset med

hoved

A 1

0 87 0 0

1.754.916 105.803 0 0

2 1.681.975 119.635 0 0

3 173.360 16.945 0 0

4 21.251 4.324 0 0

5 661 49 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Kulmule Nordjylland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

B 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

8.518 1.076 0 0

2 6.726 845 0 0

3 2.192 328 0 0

4 215 52 0 0

5 20.789 3.520 0 0

E 1 1.759.084 85.120 0 0

2 1.172.951 72.453 0 0

3 193.538 15.844 0 0

4 24.404 4.363 0 0

5 2.277 153 0 0

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

172 15 0 0

2 20 2 0 0

3 84 11 0 0

4 1.037 162 0 0

Sverige

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

223 6 0 0

5 679 27 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 5

0 35 0 0

Renset med

hoved

A 1

210 10 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

2.497 184 0 0

2 3.501 234 0 0

3 1.600 94 0 0

4 101 5 0 0

5 368 34 0 0

B 5 752 90 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Kulmule Vestjylland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.669.154 77.489 0 0

2 1.184.151 71.259 0 0

3 123.311 7.261 0 0

4 323 35 0 0

5 909 62 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 3

24 3 0 0

4 298 31 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 5

169 30 0 0

Rød

Knurhan

e

Fyn

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 4

4 1 0 0

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 1

17.462 1.459 0 0

2 1.346 397 0 0

3 1.103 183 0 0

4 463 120 0 0

E 1 1.694 58 0 0

2 3.121 325 0 0

3 984 143 0 0

4 7.295 507 0 0

SO 4 370 29 0 0

Renset med

hoved

A 1

155 7 0 0

E 1 335 42 0 0

2 2.265 940 0 0

3 35 7 0 0

Uoplyst A 1 0 0 0 37

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rød

Knurhan

e

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

30 2 0 0

2 1.436 87 0 0

3 3.156 342 0 0

4 80 8 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 1

968 52 0 0

2 3.812 217 0 0

3 2.528 610 0 0

SO 4 0 2.210 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 4

40 4 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 1

5.999 273 0 0

2 6.962 1.346 0 0

3 1.409 368 0 0

E 1 14.210 466 0 0

2 38.124 1.745 0 0

3 16.430 1.405 0 0

4 2.222 251 0 0

SO 4 0 8.152 0 0

Uoplyst A 3 0 0 0 510

E 3 0 0 0 8

Østjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 4

441 41 0 0

Renset med

hoved

A 4

36 5 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 4

353 89 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rød

Knurhan

e

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

4 1 0 0

4 7 2 0 0

Kuller Fyn Frisk eller

kølet

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 4

Hel fisk SO 4

Renset med

hoved

A 1

5 1 0 0

0 4.935 0 0

615.214 46.716 0 0

2 902.646 84.480 0 0

3 313.814 42.941 60 0

4 59.376 12.959 18 0

B 1 702 176 0 0

2 639 160 0 0

3 203 58 0 0

4 1.025 215 0 0

E 1 1.203.204 71.985 0 0

2 2.001.122 160.962 0 0

3 455.503 50.049 46 0

4 36.473 7.086 0 0

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

1.132 90 0 0

2 484 69 0 0

3 108 23 0 0

4 18 4 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Kuller

Sverige

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

5.949 146 0 0

2 1.238 35 0 0

4 1.078 49 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 4

0 80 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 4

0 10.525 0 0

Renset med

hoved

A 1

20.761 1.256 0 0

2 67.568 6.087 8 0

3 36.912 3.952 0 0

4 31.838 3.727 0 0

B 4 9 9 0 0

E 1 562.812 29.538 0 0

2 995.447 76.279 0 0

3 310.876 33.975 0 0

4 7.804 870 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 3

288 12 0 0

4 1.341 134 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Lange Nordjylland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 4

Hel fisk SO 3

Renset med

hoved

A 1

153 32 0 0

0 22 0 0

210.883 15.536 48 0

2 306.449 20.600 74 0

3 302.422 21.330 175 0

B 1 148 32 0 0

3 28 6 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Lange Nordjylland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

200.982 12.069 0 0

2 274.881 16.234 0 0

3 345.516 24.217 0 0

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 2

129 12 0 0

3 475 49 0 0

Sverige

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

3.198 64 0 0

3 245 15 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 2

29 2 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 3

74 4 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 3

0 332 0 0

Renset med

hoved

A 1

2.743 141 0 0

2 5.388 306 0 0

3 5.579 388 0 0

E 1 109.714 6.528 0 0

2 131.245 7.477 0 0

3 119.652 8.610 4 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 3

212 21 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 3

102 13 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Lyssej Nordjylland Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 4

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

0 1.023 0 0

1.614 67 0 0

2 152.738 5.822 0 0

3 430.160 18.347 0 0

4 95.784 4.434 0 0

B 3 2.769 242 0 0

4 779 65 0 0

E 1 3.482 148 0 0

2 316.754 10.460 0 0

3 1.096.297 43.257 0 0

4 149.715 7.154 0 0

Stykker og

andet kød

A 4

49 5 0 0

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 2

76 4 0 0

3 242 11 0 0

4 136 9 0 0

Sverige

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 4

112 5 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 4

0 1.028 0 0

Renset med

hoved

A 2

4.435 149 0 0

3 12.025 438 0 0

4 2.921 150 0 0

B 4 73 8 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Lyssej Vestjylland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

3.299 101 0 0

2 72.031 2.026 0 0

3 135.317 5.208 0 0

4 36.892 1.837 0 0

Uoplyst E 4 0 0 0 6

Makrel Bornholm Frisk eller

kølet

Fyn

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 3

Hel fisk E 2

218 35 0 0

468 67 0 0

3 290 29 0 0

København

by

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 1

625 32 0 0

2 1.740 111 0 0

3 1.130 77 0 0

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 1

113501590 14.482.152 0 0

2 1.812.493 231.328 0 0

3 7.154 1.378 0 0

E 1 32.972 1.972 0 0

2 1.909 173 0 0

3 256 24 0 0

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 1

1.918 111 0 0

2 492 37 0 0

3 2.266 142 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 3

144 12 0 0

SO 3 0 140 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Makrel

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.154 61 0 0

3 228 24 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 3

2.896 124 0 0

SO 3 0 314 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 1

3.494 166 0 0

2 10.461 832 0 0

3 793 182 0 0

E 3 131 7 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Multe Fyn Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 3

Hel fisk E 3

Hel fisk E 1

30 3 0 0

1.304 128 0 0

3.910 120 0 0

2 48 2 0 0

6 8.405 233 0 0

Renset med

hoved

E 1

1.375 44 0 0

2 70 2 0 0

6 11.382 366 0 0

København by

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 6

232 6 0 0

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 6

4.350 136 0 0

SO 6 4.352 123 0 0

Renset med

hoved

A 6

30.662 813 0 0

E 1 460 10 0 0

6 1.440 48 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Multe

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

770 22 0 0

E 1 1.025 41 0 0

6 1.555 54 0 0

Renset med

hoved

E 6

2.170 63 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 6

520 17 0 0

Renset med

hoved

E 1

280 8 0 0

6 560 21 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 1

169 4 0 0

2 2.804 56 0 0

3 14.593 348 0 0

4 1.303 33 0 0

6 1.083 25 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 6

2.337 53 0 0

Renset med

hoved

A 6

6.246 157 0 0

E 6 2.182 49 0 0

Mørksej Fyn Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 3

40 4 0 0

4 10 1 0 0

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 4

0 104.600 0 0

Renset med

hoved

A 1

1.601.916 137.416 0 0

2 3.068.405 253.365 0 0

3 5.650.075 471.908 0 0

4 10.859.485 1.147.879 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Mørksej Nordjylland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

B 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.050 210 0 0

3 36 6 0 0

4 1.309 253 0 0

E 1 2.522.990 197.368 0 0

2 4.126.436 316.790 0 0

3 5.191.389 370.189 0 0

4 8.778.761 800.794 0 0

Renset uden

hoved

Stykker og

andet kød

E 1

A 4

11.340 648 0 0

262 18 0 0

B 2 30 30 0 0

E 2 1.316 56 0 0

Nordsjælland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

61 5 0 0

3 39 3 0 0

4 401 58 0 0

Sverige

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

8.330 564 0 0

2 4.517 279 0 0

3 417 35 0 0

4 5.968 481 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 4

110 11 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 4

0 3.837 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Mørksej Vestjylland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.102 59 0 0

3 1.501 69 0 0

4 922 79 0 0

B 4 110 15 0 0

E 1 212.646 17.566 0 0

2 347.308 26.567 0 0

3 541.860 40.695 0 0

4 1.031.302 103.204 0 0

Østjylland

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Mulle Vestjylland Frisk eller

kølet

Pighaj Nordjylland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 4

E 4

A 2

Hel fisk A 1

40 4 0 0

14 2 0 0

73 2 0 0

6.549 393 0 0

2 11.907 871 0 0

3 1.772 248 0 0

E 1 21.399 1.284 0 0

2 14.844 1.093 0 0

3 20 4 0 0

Renset med

hoved

A 1

1.610 92 0 0

2 928 85 0 0

E 1 374 21 0 0

2 703 60 0 0

3 517 43 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Pighaj

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

154 11 0 0

E 1 3.022 195 0 0

2 358 28 0 0

Renset med

hoved

A 1

694 30 0 0

2 2.569 137 0 0

E 1 4.280 288 0 0

2 6.199 530 0 0

Stor

rødfisk

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 2

320 16 0 0

E 1 80 4 0 0

2 388 13 0 0

3 45 15 0 0

Renset med

hoved

A 1

25 1 0 0

2 15 1 0 0

3 138 9 0 0

E 2 577 42 0 0

3 350 19 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Rokke Nordjylland Frisk eller

kølet

Hel fisk E 3

Hel fisk A 2

244 10 0 0

12 1 0 0

Side (lap) A 1 13.331 389 0 0

2 9.107 447 0 0

E 1 3.380 194 0 0

2 16.451 937 0 0

Renset med

hoved

A 1

880 30 0 0

2 5.495 281 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rokke Nordjylland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.894 106 0 0

2 278 32 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

364 19 0 0

2 220 14 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Side (lap) A 1

104 5 0 0

2 351 11 0 0

Renset med

hoved

A 2

923 72 0 0

E 2 1.216 77 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 2

2.185 184 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 2

509 81 0 0

Rødspæt

te

Bornholm

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 3

400 50 0 0

4 144 25 0 0

E 1 39.332 5.053 4.188 0

2 210.314 25.382 27.514 0

3 340.215 42.980 28.971 0

4 238.897 42.255 24.715 0

Levende Uoplyst E 2 1.440 45 0 0

3 256 8 0 0

Fyn

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 1

8.962 808 0 0

Renset med

hoved

A 3

324 33 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødspæt

te

Fyn

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

54.384 7.016 33 0

2 407.481 46.912 3.401 0

3 762.923 94.634 3.100 0

4 362.014 58.579 1.522 0

Levende Uoplyst A 1 80 10 0 0

3 2.387 217 0 0

4 302 32 0 0

E 1 3.938 350 0 0

2 2.607 158 0 0

3 9.297 408 0 0

4 18.946 1.069 0 0

København by

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

1.999 113 0 0

2 7.606 468 0 0

3 5.628 458 0 0

4 1.492 125 0 0

Levende Uoplyst E 1 80 4 0 0

2 231 14 0 0

3 4 1 0 0

4 120 8 0 0

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk B 4

70 91 0 0

SO 4 0 102.237 0 0

Renset med

hoved

A 1

193.284 17.390 169 0

2 403.601 36.280 1.136 0

3 597.495 52.121 4.301 0

4 737.368 93.007 2.257 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødspæt

te

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

3.480.321 273.645 388 0

2 4.836.640 443.893 0 0

3 5.254.034 505.393 1.730 0

4 5.630.814 675.873 566 0

Levende Uoplyst A 4 320 16 0 0

E 2 131.144 7.733 0 0

3 111.517 8.328 0 0

4 23.405 2.307 0 0

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

3.280 402 116 0

2 42.336 3.608 860 0

3 88.851 7.251 2.291 0

4 36.405 6.594 8.480 0

Levende Uoplyst E 2 12.530 179 0 0

4 1.860 67 0 0

Sverige

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

156 7 0 0

4 47 3 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 4

0 13.260 0 0

Renset med

hoved

A 1

19.806 1.279 0 0

2 52.138 4.324 0 0

3 77.501 7.783 0 0

4 102.736 11.157 0 0

E 4 4.274 196 0 0

Levende Uoplyst A 4 75 8 0 0

E 4 21.467 919 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødspæt

te

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

925 95 0 0

2 12.108 1.386 0 0

3 159.023 19.061 0 0

4 174.741 26.677 0 0

Levende Uoplyst A 3 400 40 0 0

4 590 22 0 0

E 3 875 175 0 0

4 6.407 563 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 4

0 302.431 0 0

Renset med

hoved

A 1

148.773 10.499 0 0

2 277.034 23.961 179 0

3 340.176 33.013 1.730 0

4 348.048 38.792 0 0

E 1 4.179.099 333.862 2.929 0

2 6.953.263 597.392 5.315 0

3 5.082.556 447.773 2.245 0

4 4.313.995 463.367 819 0

Levende Uoplyst E 3 0 5 0 0

4 490 70 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

8.565 1.004 241 0

2 13.935 1.606 921 0

3 25.118 3.056 2.708 0

4 36.365 6.221 11.062 0

E 3 75 5 0 0

4 420 28 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødspæt

te

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

0 0 10.015 0

3 0 0 7.255 0

4 0 0 335 0

E 1 117 14 0 0

2 7.312 887 50 0

3 124.564 15.562 150 0

4 120.805 20.491 100 0

Rødtung

e

Fyn

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 2

454 15 0 0

3 6.778 231 0 0

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 3

0 7.393 0 0

Renset med

hoved

A 1

20.814 472 0 0

2 132.840 3.723 0 0

3 233.469 11.432 0 0

B 1 110 6 0 0

2 1 0 0 0

3 40 4 0 0

E 1 789.176 15.298 0 0

2 2.277.588 51.155 0 0

3 1.205.527 46.956 0 0

Uoplyst A 3 0 0 0 77

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

65 1 0 0

2 3.329 97 0 0

3 13.592 853 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 3

0 710 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødtung

e

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

441 11 0 0

3 1.633 83 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

40 1 0 0

3 624 44 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 3

0 34.619 0 0

Renset med

hoved

A 1

22.244 655 0 0

2 60.901 2.171 0 0

3 26.237 1.374 0 0

E 1 1.006.389 19.462 0 0

2 2.866.759 69.534 0 0

3 679.266 27.787 0 0

Uoplyst A 3 0 0 0 183

E 3 0 0 0 5

Østjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

300 3 0 0

2 355 9 0 0

3 13.890 768 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 2

99 4 0 0

3 3.342 235 0 0

Sild Fyn Frisk eller

kølet

Hel fisk E 1

100 10 0 0

2 100 20 0 0

København by

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 1

23.792 4.741 0 0

5 845 126 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Sild

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

23.176.715 3.313.381 0 0

2 92.350.499 16.242.094 0 0

3 3.948.412 1.107.917 0 0

E 1 371 74 0 0

2 15 3 0 0

3 618 206 0 0

5 6.485 1.555 0 0

Side (lap) E 1 60 30 0 0

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 1

1.081.610 223.171 0 0

2 376.471 80.796 0 0

3 1.623.972 343.010 0 0

4 1.321.668 292.968 0 0

5 4.040 557 0 0

Filet E 1 8.518 412 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 5

97 23 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 1

583.619 126.713 0 0

2 776.209 164.364 0 0

3 428.631 90.410 0 0

4 212.222 45.518 0 0

5 4.454 1.923 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Sild

Vestjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 5

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

452.831 129.990 0 0

E 1 65 9 0 0

2 13.154 1.824 0 0

3 575 151 0 0

4 99 31 0 0

5 4.393 679 0 0

Østjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 5

699.158 201.230 0 0

E 5 180 9 0 0

Østsjælland

Frisk

eller kølet

Hel fisk E 3

4.662 1.437 0 0

5 2.320 116 0 0

Skrubbe Bornholm Frisk

eller kølet

Hel fisk A 2

8.833 3.533 0 0

E 2 21.511 11.304 0 0

SO 2 175.442 67.895 0 0

Renset med

hoved

E 2

1.755 125 0 0

SO 2 26 13 0 0

Levende Uoplyst E 2 1.450 110 0 0

Fyn

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 2

30.905 8.857 0 0

E 1 58.069 8.833 0 0

2 26.234 7.291 0 0

Renset med

hoved

E 1

1.083 154 0 0

2 6.389 1.065 0 0

Levende Uoplyst A 1 1.280 135 0 0

2 11.813 762 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Skrubbe Fyn Levende Uoplyst

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

E 1 4.155 407 0 0

2 318.679 42.149 0 0

København

by

Frisk

eller kølet

Hel fisk E 2

9.335 3.155 0 0

Levende Uoplyst A 2 180 15 0 0

E 1 750 52 0 0

2 25.276 5.425 0 0

Københavns

omegn

Frisk

eller kølet

Hel fisk E 2

15 5 0 0

Nordjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 2

40 12 0 0

E 2 3.592 1.354 0 0

Renset med

hoved

A 1

70 14 0 0

2 461 177 0 0

E 2 12.675 3.859 9 0

Levende Uoplyst A 2 100 10 0 0

E 2 7.138 833 0 0

Nordsjælland Levende Uoplyst E 1 462 137 0 0

2 109.037 26.806 0 0

Sydjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 1

300 20 0 0

Renset med

hoved

A 2

451 76 0 0

E 2 55.023 3.330 0 0

Levende Uoplyst A 2 400 16 0 0

E 1 560 35 0 0

2 46.339 2.839 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Skrubbe

Vest- og

Sydsjælland

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

33.449 11.875 0 0

E 1 87.944 23.161 0 0

2 114.104 37.970 0 0

Renset med

hoved

A 2

1.075 65 0 0

E 1 60 4 0 0

2 8.900 1.004 0 0

Levende Uoplyst A 1 3.000 200 0 0

2 1.245 153 0 0

E 1 3.556 360 0 0

2 99.677 12.143 0 0

Vestjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk E 1

18.095 2.425 0 0

2 271.696 42.410 0 0

Renset med

hoved

A 2

4 2 0 0

E 1 65 17 0 0

2 1.822 1.547 0 0

Levende Uoplyst A 2 300 20 0 0

E 1 240 15 0 0

2 81.609 5.896 0 0

SO 2 1.400 56 0 0

Østjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 2

21.043 6.376 0 0

E 2 1.445 289 0 0

Renset med

hoved

A 2

264 73 0 0

E 2 1.979 88 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Skrubbe

Østjylland

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

Levende Uoplyst E 1 2.650 265 0 0

2 2.001 116 0 0

Østsjælland

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 2

6.499 2.350 0 0

E 1 6.781 1.862 0 0

2 11.959 3.361 0 0

Levende Uoplyst E 1 2.536 248 0 0

2 15.657 1.231 0 0

Taskekra

bbe

Nordjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk SO 2

0 664 0 0

Hel fisk uden

hoved eller

haler

A 1

16.664 1.221 0 0

2 1.350 237 0 0

E 1 147.212 5.458 0 0

2 39.219 3.610 0 0

SO 2 0 96 0 0

Levende Uoplyst E 2 4.375 502 0 0

Sydjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk SO 2

0 425 0 0

Hel fisk uden

hoved eller

haler

A 2

15.365 3.741 0 0

Vestjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk SO 2

0 2.232 0 0

Hel fisk uden

hoved eller

haler

A 1

17.482 1.790 0 0

2 4.088 207 0 0

E 1 15.653 387 0 0

2 0 50 0 0

SO 1 210 7 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Taskekra

bbe

Vestjylland

Levende Uoplyst E 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

750 50 0 0

SO 2 700 35 0 0

Østsjælland

Frisk

eller kølet

Tunge Fyn Frisk

eller kølet

Hel fisk uden

hoved eller

haler

E 2

Hel fisk E 3

Renset med

hoved

A 2

2.739 337 0 0

396 9 0 0

1.620 9 0 0

E 1 33.803 340 0 0

2 409 9 0 0

5 19.871 181 0 0

København

by

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

E 1

2.384 22 0 0

3 104 1 0 0

Nordjylland

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 3

68.860 1.361 0 0

5 508 18 0 0

E 2 29.191 625 0 0

3 1.204.530 23.026 0 0

5 118.468 2.473 0 0

SO 5 0 1.269 0 0

Renset med

hoved

A 1

47.042 396 0 0

2 124.170 1.203 0 0

3 26.436 471 0 0

4 4.965 93 0 0

5 5.294 86 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Tunge Nordjylland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

B 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

15 1 0 0

2 6.593 270 0 0

3 750 34 0 0

5 12.157 603 0 0

E 1 902.822 6.543 0 0

2 2.474.577 22.336 0 0

3 387.663 7.624 0 0

4 14.692 227 0 0

5 13.546 241 0 0

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 2

520 4 0 0

Renset med

hoved

E 1

209.123 1.548 0 0

2 609.215 5.664 0 0

3 608.126 12.116 0 0

4 26.962 535 0 0

5 340 3 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 5

2.214 18 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 2

80 2 0 0

3 763 22 0 0

SO 5 53 1 0 0

Renset med

hoved

A 5

780 7 0 0

E 1 37.696 379 0 0

2 42.217 848 0 0

3 180 2 0 0

5 8.933 96 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Tunge

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk B 5

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

109 2 0 0

E 3 18.267 377 0 0

SO 5 0 6.451 0 0

Renset med

hoved

A 1

24.762 199 0 0

2 17.550 153 0 0

3 4.130 54 0 0

4 1.328 21 0 0

5 3.797 67 0 0

B 1 52 1 0 0

5 8.814 224 0 0

E 1 785.141 5.587 0 0

2 577.065 4.873 0 0

3 122.711 2.034 0 0

4 13.066 194 0 0

5 29.313 516 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 2

1.147.176 22.143 0 0

B 2 60 2 0 0

Renset med

hoved

A 1

552.079 5.144 0 0

2 8.614 177 0 0

5 715 13 0 0

B 1 7.072 127 0 0

2 71.901 2.583 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 2

6.535 127 0 0

3 100.939 2.284 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Tunge Østsjælland Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

152.406 1.559 0 0

2 94 2 0 0

Torsk Bornholm Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 3

320 20 0 0

4 5.210 380 0 0

5 30.402 3.142 0 0

B 5 1.275 600 0 0

E 1 450 21 0 0

2 19.905 1.387 0 0

3 470.325 34.347 0 0

4 1.807.249 168.868 0 0

5 5.686.668 748.195 0 0

Renset uden

hoved

Stykker og

andet kød

E 1

E 1

680 34 0 0

304 19 0 0

3 48 16 0 0

5 1.302 277 0 0

SO 1 201 12 0 0

5 5.585 999 0 0

Fyn

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 5

0 15 0 0

Renset med

hoved

A 2

4.000 125 0 0

3 17.300 643 0 0

4 2.005 107 0 0

B 4 360 36 0 0

5 25.551 2.793 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk Fyn Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

7.615 285 0 0

2 561.509 26.101 0 0

3 609.206 28.194 0 0

4 185.917 12.094 0 0

5 216.338 19.644 0 0

Stykker og

andet kød

A 5

1.865 164 0 0

E 1 48.464 981 0 0

2 214 39 0 0

3 809 215 0 0

5 45.476 1.111 0 0

Levende Uoplyst A 3 40 4 0 0

E 3 1.180 29 0 0

5 20 1 0 0

København by

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 4

3.130 135 0 0

5 1.467 76 0 0

B 5 532 76 0 0

E 1 6.704 276 0 0

2 46.130 2.291 0 0

3 241.234 12.966 0 0

4 387.253 23.233 0 0

5 245.939 19.725 0 0

Stykker og

andet kød

E 1

27.777 439 0 0

5 543 28 0 0

SO 5 410 156 0 0

Levende Uoplyst E 5 6.360 212 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk

Københavns

omegn

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 4

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

9.838 700 0 0

5 6.021 597 0 0

Nordjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 5

3.021 18.645 0 0

Filet E 3 21.250 213 0 0

Renset med

hoved

A 1

786.927 30.421 0 0

2 2.152.096 90.407 0 0

3 3.035.703 122.400 0 0

4 1.273.979 58.126 0 0

5 387.331 26.945 31 0

B 1 4.332 349 0 0

2 1.100 100 0 0

3 1.981 259 0 0

4 3.317 321 0 0

5 12.936 1.544 0 0

E 1 3.889.832 110.140 0 0

2 7.293.182 226.437 0 0

3 14.903.439 491.656 0 0

4 6.485.802 241.455 0 0

5 1.727.794 115.284 0 0

Renset uden

hoved

A 1

594 27 0 0

2 1.823 81 0 0

E 2 280 10 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk Nordjylland Frisk eller

kølet

Stykker og

andet kød

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

86 11 0 0

2 2.493 98 0 0

5 217.280 2.782 0 0

B 5 18 10 0 0

E 1 18.341 204 0 0

2 5.689 166 0 0

5 270.104 4.100 0 0

SO 5 24.777 309 0 0

Levende Uoplyst E 5 200 10 0 0

Nordsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

61 7 0 0

2 274 19 0 0

3 3.787 385 0 0

4 7.581 840 0 0

5 30 4 0 0

B 5 93 13 0 0

E 1 1.056 46 0 0

2 24.367 854 0 0

3 350.164 17.709 0 0

4 791.711 49.803 0 0

5 496.523 42.298 0 0

Stykker og

andet kød

E 1

42.292 599 0 0

5 850 11 0 0

SO 5 391 59 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk

Sverige

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

54.658 1.037 0 0

2 29.161 665 0 0

3 10.348 224 0 0

4 4.181 98 0 0

5 25.602 575 0 0

Stykker og

andet kød

A 1

400 4 0 0

Sydjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 5

0 765 0 0

Renset med

hoved

A 1

1.856 116 0 0

2 4.304 269 0 0

3 2.389 105 0 0

4 2.340 89 0 0

5 200 12 0 0

E 1 1.008 63 0 0

2 128 8 0 0

3 1.482 84 0 0

4 730 51 0 0

5 34.356 1.358 0 0

Stykker og

andet kød

E 5

304 7 0 0

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 3

2.100 60 0 0

4 320 40 0 0

B 4 1.756 228 0 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk

Vest- og

Sydsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

E 1

3.821 142 0 0

2 11.093 659 0 0

3 354.480 20.186 0 0

4 1.886.172 128.001 0 0

5 1.668.567 157.508 0 0

Stykker og

andet kød

A 5

220 10 0 0

E 1 56.378 1.366 0 0

2 96 12 0 0

5 9.649 252 0 0

SO 5 149 45 0 0

Levende Uoplyst E 5 1.200 40 0 0

Vestjylland

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 5

0 92.460 0 0

Renset med

hoved

A 1

41.555 1.684 0 0

2 116.837 4.758 0 0

3 153.420 6.493 0 0

4 82.228 4.867 0 0

5 51.560 3.470 0 0

B 5 150.983 12.540 0 0

E 1 5.087.446 149.172 0 0

2 7.670.317 251.156 0 0

3 7.857.399 276.204 0 0

4 4.026.250 191.844 0 0

5 1.567.474 110.730 6 0

(Continued)

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal


NaturErhvervstyrelsen 9:14 - torsdag d. 7. februar 2013

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 248/2009 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer - landet i oktober-december 2012

Art Landsdel Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk Vestjylland Frisk eller

kølet

Stykker og

andet kød

A 5

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

5.529 157 0 0

B 5 12.278 720 0 0

E 5 407.466 5.772 0 0

Østjylland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 2

1.124 38 0 0

3 13.022 576 0 0

4 4.611 231 0 0

5 919 93 0 0

E 3 60 4 0 0

4 180 12 0 0

5 905 48 0 0

Stykker og

andet kød

A 5

1.350 18 0 0

Østsjælland

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

B 5

78 13 0 0

E 1 2.129 69 0 0

2 155.268 6.277 0 0

3 180.386 7.784 0 0

4 97.208 6.207 0 0

5 52.398 5.057 0 0

Stykker og

andet kød

A 5

1.432 145 0 0

E 1 50 1 0 0

5 24.853 459 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

NaturErhvervstyrelsens afregningsregister - 2012 forløbige tal

More magazines by this user
Similar magazines