Oktober - Anmeldelse.fd.dk

webfd.fd.dk

Oktober - Anmeldelse.fd.dk

FISKERIDIREKTORATET 07-01-03

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med

fisk og fiskeprodukter JANUAR – OKTOBER 2002.

Den samlede eksport og import:

Tabel nr.

1.01 Eksport i tons.

1.02 Eksport i 1000 kroner.

2.01 Import i tons.

2.02 Import i 1000 kroner.

Samhandel med enkelte lande:

Samlet eksport til:

Samlet import fra:

Tabel nr. Tabel nr.

3.01 Frankrig 4.01 Frankrig

3.02 Belgien og Lux. 4.02 Belgien og Lux.

3.03 Holland 4.03 Holland

3.04 Tyskland 4.04 Tyskland

3.05 Italien 4.05 UK

3.06 UK 4.06 Spanien

3.07 Irland 4.07 Portugal

3.08 Grækenland 4.08 Sverige

3.09 Spanien 4.09 EU-lande i alt

3.10 Portugal 4.10 Tredjelande i alt

3.11 Sverige 4.11 Færøerne

3.12 Finland 4.12 Norge

3.13 Østrig 4.13 Island

3.14 EU-lande i alt 4.14 Grønland

3.15 Tredjelande i alt 4.15 Polen

3.16 Færøerne 4.16 Estland

3.17 Norge 4.17 Letland

3.18 Island 4.18 Litauen

3.19 Polen 4.19 Rusland

3.20 Schweiz 4.20 USA

3.21 Tjekkiet 4.21 Canada

3.22 Rusland 4.22 Chile

3.23 USA 4.23 Kina

3.24 Kina 4.24 Thailand

3.25 Japan 4.25 Indonesien


Anmærkning.

Ændringerne af brugstariffen for 1993 medførte, at den hidtil anvendte varegruppering i statistikken ikke kunne videref¢res

uden ændringer.

Væsentligste ændringer var, at et antal artsspecifikke brugstarifpositioner udgik, hvilket medførte, at følgende varegrupper

ikke længere kan specificeres:

I.B Damørred, æg og sættefisk.

III.A Filet af fladfisk, fersk.

- - af kuller, fersk.

- - af mørksej, fersk.

Det "gamle" tabellayout er bibeholdt, hvorfor de udgåede grupper fremstår med ".." i mængde- eller værdisøjlerne.

Der gøres opmærksom på, at tallene kommer fra Danmarks Statistik og derfor ikke er et produkt fra Fiskeridirektoratet.

Det skal desuden bemærkes, at tallene er foreløbige, da der sker opdateringer af data indtil et år efter udgivelsen.

Nedenfor er listet den anvendte gruppering af brugstariffen 2002.

I.A. Hel saltvandsfisk.

Sild, fersk: 0302.40.00

Sild, frosset: 0303.50.00

Fladfisk, fersk: 0302.21.10, 0302.21.30, 0302.21.90, 0302.22.00, 0302.23.00, 0302.29.10, 0302.29.90

Fladfisk, frosset: 0303.31.10, 0303.31.30, 0303.31.90, 0303.32.00, 0303.33.00, 0303.39.10, 0303.39.20, 0303.39.30,

0303.39.80

Torsk, fersk: 0302.50.10, 0302.50.90, 0302.69.35

Torsk, frosset: 0303.60.11, 0303.60.19, 0303.60.90, 0303.79.41

Kuller, fersk: 0302.62.00

Kuller, frosset: 0303.72.00

Mørksej, fersk: 0302.63.00

Mørksej, frosset: 0303.73.00

Anden torskefisk, fersk 0302.69.41, 0302.69.45, 0302.69.51, 0302.69.66, 0302.69.67, 0302.69.68, 0302.69.69, 0302.69.85

Anden torskefisk, frosset: 0303.78.11, 0303.78.12, 0303.78.13, 0303.78.19, 0303.78.90, 0303.79.45, 0303.79.51, 0303.79.55,

0303.79.83

Makrel, fersk: 0302.64.00

Makrel, frosset: 0303.74.30, 0303.74.90

Anden fisk, fersk: 0301.10.90, 0301.99.90, 0302.31.10, 0302.31.90, 0302.32.10, 0302.32.90, 0302.33.10, 0302.33.90,

0302.34.10, 0302.34.90, 0302.35.10, 0302.35.90, 0302.36.10, 0302.36.90, 0302.39.10, 0302.39.90,

0302.61.10, 0302.61.30, 0302.61.80, 0302.65.20, 0302.65.50, 0302.65.90, 0302.69.21, 0302.69.25,

0302.69.31, 0302.69.33, 0302.69.55, 0302.69.61, 0302.69.75, 0302.69.81, 0302.69.86, 0302.69.87,

0302.69.88, 0302.69.91, 0302.69.92, 0302.69.94, 0302.69.95, 0302.69.99, 0302.70.00

Anden fisk, frosset: 0303.41.11, 0303.41.13, 0303.41.19, 0303.41.90, 0303.42.12, 0303.42.18, 0303.42.32, 0303.42.38,

0303.42.52, 0303.42.58, 0303.42.90, 0303.43.11, 0303.43.13, 0303.43.19, 0303.43.90, 0303.44.11,

0303.44.13, 0303.44.19, 0303.44.90, 0303.45.11, 0303.45.13, 0303.45.19, 0303.45.90, 0303.46.11,

0303.46.13, 0303.46.19, 0303.46.90, 0303.49.31, 0303.49.33, 0303.49.39, 0303.49.80, 0303.71.10,

0303.71.30, 0303.71.80, 0303.75.20, 0303.75.50, 0303.75.90, 0303.77.00, 0303.79.21, 0303.79.23,

0303.79.29, 0303.79.31, 0303.79.35, 0303.79.37, 0303.79.58, 0303.79.65, 0303.79.71, 0303.79.75,

0303.79.81, 0303.79.85, 0303.79.87, 0303.79.88, 0303.79.91, 0303.79.92, 0303.79.93, 0303.79.94,

0303.79.98, 0303.80.10, 0303.80.90

I.B. Ferskvandsfisk.

Laks og ørred: 0301.91.10, 0301.91.90, 0301.99.11, 0302.11.10, 0302.11.90, 0302.12.00, 0303.11.00, 0303.19.00,

0303.21.10, 0303.21.90, 0303.22.00

Ål: 0301.92.00, 0302.66.00, 0303.76.00

Anden ferskvandsfisk: 0301.10.10, 0301.93.00, 0301.99.19, 0302.19.00, 0302.69.11, 0302.69.19, 0303.29.00, 0303.79.11,

0303.79.19

I.C. Krebs- og bløddyr.

Hummer (incl. dybvandshummer.): 0306.11.10, 0306.11.90, 0306.12.10, 0306.12.90, 0306.19.30, 0306.21.00, 0306.22.10, 0306.22.91,

0306.22.99, 0306.29.30

Rejer: 0306.13.10, 0306.13.30, 0306.13.40, 0306.13.50, 0306.13.80, 0306.23.10, 0306.23.31, 0306.23.39,

0306.23.90

Andre krebsdyr: 0306.14.10, 0306.14.30, 0306.14.90, 0306.19.10, 0306.19.90, 0306.24.10, 0306.24.30, 0306.24.90,

0306.29.10, 0306.29.90

Muslinger: 0307.31.10, 0307.39.10

Andre bløddyr: 0307.10.10, 0307.10.90, 0307.21.00, 0307.29.10, 0307.29.90, 0307.31.90, 0307.39.90, 0307.41.10,

0307.41.91, 0307.41.99, 0307.49.01, 0307.49.11, 0307.49.18, 0307.49.31, 0307.49.33, 0307.49.35,

0307.49.38, 0307.49.51, 0307.49.59, 0307.49.71, 0307.49.91, 0307.49.99, 0307.51.00, 0307.59.10,

0307.59.90, 0307.60.00, 0307.91.00, 0307.99.11, 0307.99.13, 0307.99.15, 0307.99.18, 0307.99.90


Gruppering af brugstariffen 2002. fortsat fra forrige side ...

II. Industrifisk: 0511.91.90

III.A. Filet, skåret eller hakket.

Sild, fersk: 0304.10.97

Sild, frosset: 0304.90.22, 0304.20.75

Fladfisk, frosset: 0304.20.79, 0304.90.51, 0304.20.71, 0304.20.73

Torsk, fersk: 0304.10.31

Torsk, frosset: 0304.20.21, 0304.20.29, 0304.90.35, 0304.90.38, 0304.90.39

Kuller, frosset: 0304.20.33, 0304.90.45

Mørksej, fersk: 0304.10.33

Mørksej, frosset: 0304.20.31, 0304.90.41

Anden torskefisk, fersk: 0304.20.41, 0304.20.43, 0304.20.55, 0304.20.56, 0304.20.58, 0304.20.59, 0304.20.85, 0304.90.47,

0304.90.49, 0304.90.59, 0304.90.61

Anden fisk, fersk: 0304.10.11, 0304.10.13, 0304.10.19, 0304.10.35, 0304.10.38, 0304.10.91, 0304.10.98

Anden fisk, frosset: 0304.20.11, 0304.20.13, 0304.20.19, 0304.20.35, 0304.20.37, 0304.20.45, 0304.20.51, 0304.20.53,

0304.20.61, 0304.20.69, 0304.20.81, 0304.20.83, 0304.20.87, 0304.20.88, 0304.20.91, 0304.20.95,

0304.90.05, 0304.90.10, 0304.90.31, 0304.90.55, 0304.90.57, 0304.90.65, 0304.90.97

III.B. Saltet, tørret eller røget.

Torsk, saltet: 0305.62.00, 0305.69.10

Torsk, salt/tørret: 0305.51.10, 0305.59.11, 0305.51.90, 0305.59.19, 0305.30.11, 0305.30.19

Anden fisk, salt/tørret: 0305.10.00, 0305.20.00, 0305.30.30, 0305.30.50, 0305.30.90, 0305.59.30, 0305.59.50, 0305.59.60,

0305.59.70, 0305.59.90, 0305.61.00, 0305.63.00, 0305.69.20, 0305.69.30, 0305.69.50, 0305.69.90

Laks, røget: 0305.41.00

Ål, røget: 0305.49.50

Andet, røget: 0305.42.00, 0305.49.10, 0305.49.20, 0305.49.30, 0305.49.45, 0305.49.80

Tang og alger: 1212.20.00

III.C. Tilberedt eller konserveret.

Sild, tilberedt: 1604.12.99

Sild, konserveret: 1604.12.91

Makrel: 1604.15.11, 1604.15.19, 1604.15.90

Sardin: 1604.13.11, 1604.13.19

Kaviar: 1604.30.10

Anden rogn: 1604.30.90

Paneret filet: 1604.12.10, 1604.19.91

Færdigretter m.v.: 1604.19.31, 1604.19.39, 1604.19.50, 1604.19.92, 1604.19.93, 1604.19.94, 1604.19.95, 1604.19.98,

1604.20.50, 1604.20.70

Andre fiskevarer: 1604.11.00, 1604.13.90, 1604.14.11, 1604.14.16, 1604.14.18, 1604.14.90, 1604.16.00, 1604.19.10,

1604.20.05, 1604.20.10, 1604.20.30, 1604.20.40, 1604.20.90

Rejer: 1605.20.10, 1605.20.91, 1605.20.99

Muslinger: 1605.90.11, 1605.90.19

Andre krebs-/bløddyr: 1605.10.00, 1605.30.10, 1605.30.90, 1605.40.00, 1605.90.30, 1605.90.90

V. Fiskemel, -olie m.v.

Fiskemel: 2301.20.00

Fiskeolie: 1504.20.10, 1504.20.90

Fiskeleverolie: 1504.10.10, 1504.10.91, 1504.10.99

Fiskesolubles: 2309.90.10

Fiskeaffald: 0511.91.10


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport i ton 2002

Tabel 1.01

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 2.122 32.572 86 96

Frosset 1.999 11.312 146 274

Fladfisk Fersk 1.527 24.576 68 97

Frosset 1.545 6.580 166 74

Torsk Fersk 1.611 19.017 119 113

Frosset 2.246 16.917 151 159

Kuller Fersk 744 8.144 109 126

Frosset 314 1.048 84 52

Sej Fersk 614 6.723 126 134

Anden

torskefisk

Frosset 8 61 105 48

Fersk

1.228 7.385 202 294

Frosset 0 42 44 996

Makrel Fersk 3.503 12.246 147 129

Frosset 2.292 5.394 111 71

Anden fisk Fersk 493 7.607 77 119

Frosset 259 5.251 48 92

Ialt 20.505 164.874 116 114

Ferskvandsfisk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 4.764 53.620 108 129

Ål 261 2.329 80 112

Anden

ferskvandsfisk 709 6.421 92 131

Ialt 5.735 62.370 104 128

Krebs og bløddyr

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 523 4.802 89 83

Rejer 8.716 72.482 128 126

Andre

krebsdyr 327 2.965 250 122

Muslinger 5.335 18.661 109 84

Andre bløddyr 736 6.980 69 107

Ialt 15.637 105.892 116 112

Industrifisk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 732 32.148 50 98

Ialt 732 32.148 50 98

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

2.270 18.126 95 73

Frosset 746 4.919 172 72

Fladfisk Frosset 107 1.024 74 72

Torsk Fersk 751 8.357 82 89

Frosset 1.605 16.100 78 83

Kuller Frosset 234 1.438 238 223

Sej Fersk 789 6.157 114 101

Anden

torskefisk

Frosset 1.368 10.588 140 101

Frosset

104 1.719 82 49

Anden fisk Fersk 1.431 13.284 103 93

Frosset 1.948 16.542 128 98

Ialt 11.352 98.254 106 86


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport i ton 2002

Tabel 1.01

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 453 3.045 187 108

Saltet/tørret 600 4.485 137 104

Anden fisk Saltet/tørret 819 11.288 60 75

Laks Røget 1.124 9.470 108 92

Ål Røget 5 58 34 105

Andet Røget 374 3.320 105 97

Tang og andre

alger 0 6 32 2

Ialt 3.375 31.672 98 87

Tilberedt eller konserveret

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 3.131 22.102 135 95

Konserveret 273 2.466 93 94

Makrel 1.192 10.531 91 84

Sardin 0 0 0 92

Kaviar og

anden rogn 74 621 375 109

Fiskefilet Panerede 1.184 9.203 108 89

Færdigretter

m.v. 789 6.132 105 105

Andre

fiskevarer 871 7.961 111 107

Rejer 1.567 19.385 64 92

Muslinger 1.258 8.061 107 86

Andre krebsog

bløddyr 196 3.430 43 104

Ialt 10.534 89.892 98 93

Fiskemel, olie m.v.

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 35.550 260.871 102 98

Fiskeolie 9.500 65.531 78 78

Fiskeleverolie 86 262 793 375

Solubles 28 141 999 181

Affald 1.776 15.369 179 99

Ialt 46.940 342.174 98 93

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Ialt 114.811 927.276 104 99


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport i tusind kroner 2002

Tabel 1.02

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 9.752 129.716 74 98

Frosset 7.001 46.131 60 205

Fladfisk Fersk 43.886 541.904 99 97

Frosset 35.002 170.657 132 69

Torsk Fersk 60.003 547.233 126 108

Frosset 39.524 313.879 139 154

Kuller Fersk 10.706 118.728 84 102

Frosset 4.212 15.718 68 45

Sej Fersk 6.342 67.870 125 130

Anden

torskefisk

Frosset 77 555 61 34

Fersk

7.386 62.066 152 117

Frosset 6 367 37 355

Makrel Fersk 26.731 94.052 146 135

Frosset 25.055 54.539 116 89

Anden fisk Fersk 25.257 238.082 85 83

Frosset 5.508 110.851 40 89

Ialt 306.447 2.512.348 108 102

Ferskvandsfisk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 111.528 1.226.952 118 122

Ål 14.128 122.419 75 102

Anden

ferskvandsfisk 15.005 159.534 92 129

Ialt 140.661 1.508.906 108 121

Krebs og bløddyr

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 47.116 427.226 91 89

Rejer 167.546 1.453.855 123 112

Andre

krebsdyr 17.114 151.558 312 131

Muslinger 26.840 116.500 107 114

Andre bløddyr 19.228 148.678 94 89

Ialt 277.844 2.297.817 116 106

Industrifisk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 2.521 39.921 127 96

Ialt 2.521 39.921 127 96

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

18.123 158.706 71 67

Frosset 6.606 54.719 119 81

Fladfisk Frosset 5.546 51.630 75 74

Torsk Fersk 39.521 404.487 84 91

Frosset 55.806 580.434 73 85

Kuller Frosset 8.511 53.181 231 225

Sej Fersk 14.900 121.201 107 96

Anden

torskefisk

Frosset 17.063 146.891 142 132

Frosset

2.261 24.407 113 78

Anden fisk Fersk 58.157 496.169 97 78

Frosset 61.234 556.734 114 108

Ialt 287.729 2.648.559 94 90


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport i tusind kroner 2002

Tabel 1.02

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 16.527 122.194 154 110

Saltet/tørret 27.044 198.345 130 102

Anden fisk Saltet/tørret 18.822 218.053 61 87

Laks Røget 89.042 696.867 108 84

Ål Røget 546 5.858 38 106

Andet Røget 23.869 226.137 101 95

Tang og andre

alger 72 868 22 28

Ialt 175.923 1.468.324 103 90

Tilberedt eller konserveret

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 46.071 332.015 133 119

Konserveret 6.754 58.245 99 107

Makrel 29.840 254.798 101 97

Sardin 2 9 0 96

Kaviar og

anden rogn 9.124 66.302 118 122

Fiskefilet Panerede 39.834 308.119 108 88

Færdigretter

m.v. 29.146 237.810 98 109

Andre

fiskevarer 25.815 222.825 105 99

Rejer 79.332 1.039.157 62 87

Muslinger 31.924 191.624 120 97

Andre krebsog

bløddyr 10.826 149.960 47 91

Ialt 308.666 2.860.865 88 95

Fiskemel, olie m.v.

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 198.579 1.443.781 117 116

Fiskeolie 46.837 335.206 98 121

Fiskeleverolie 680 1.620 394 155

Solubles 141 614 272 27

Affald 3.977 23.358 233 97

Ialt 250.214 1.804.579 114 117

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Ialt 1.750.006 15.141.319 103 101


Hel saltvandsfisk

Samlede import i ton 2002

Tabel 2.01

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 12.669 80.005 170 81

Frosset . 279 . 94

Fladfisk Fersk 137 1.418 66 66

Frosset 1.893 8.345 122 74

Torsk Fersk 1.738 19.414 112 84

Frosset 3.051 34.827 85 117

Kuller Fersk 392 3.551 71 84

Frosset 650 3.777 156 121

Sej Fersk 2.321 22.160 109 128

Anden

torskefisk

Frosset . 37 . 12

Fersk

60 941 119 120

Frosset 57 700 999 471

Makrel Fersk 3.214 13.536 77 90

Frosset 213 4.076 41 49

Anden fisk Fersk 485 15.744 54 67

Frosset 269 4.852 31 83

Ialt 27.148 213.663 113 87

Ferskvandsfisk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 7.493 68.944 102 110

Ål 142 1.510 35 75

Anden

ferskvandsfisk 460 1.801 280 123

Ialt 8.096 72.256 103 109

Krebs og bløddyr

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 101 1.205 66 97

Rejer 8.970 69.189 115 106

Andre

krebsdyr 401 2.924 99 109

Muslinger 34 578 999 999

Andre bløddyr 260 4.862 61 155

Ialt 9.767 78.758 111 109

Industrifisk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 11.784 349.956 151 139

Ialt 11.784 349.956 151 139

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

31 90 999 7

Frosset 65 638 32 90

Fladfisk Frosset 77 1.308 36 99

Torsk Fersk 144 1.090 55 88

Frosset 454 4.024 65 73

Kuller Frosset 5 155 45 108

Sej Fersk 51 470 41 64

Anden

torskefisk

Frosset 341 4.112 61 91

Frosset

447 4.148 118 122

Anden fisk Fersk 333 3.285 42 63

Frosset 1.810 18.075 64 104

Ialt 3.759 37.397 62 90


Saltet, tørret, røget

Samlede import i ton 2002

Tabel 2.01

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 541 3.980 189 147

Saltet/tørret 83 971 66 147

Anden fisk Saltet/tørret 280 4.531 38 145

Laks Røget 54 566 65 57

Ål Røget 5 66 26 109

Andet Røget 29 412 42 88

Tang og andre

alger 1.123 12.644 83 113

Ialt 2.116 23.171 79 121

Tilberedt eller konserveret

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 645 1.928 144 85

Konserveret 343 2.255 90 96

Makrel 46 663 58 66

Sardin 41 217 264 157

Kaviar og

anden rogn 126 1.073 98 910

Fiskefilet Panerede 129 1.196 77 109

Færdigretter

m.v. 161 1.199 280 128

Andre

fiskevarer 931 8.088 107 101

Rejer 2.953 23.670 133 105

Muslinger 151 460 207 60

Andre krebsog

bløddyr 279 2.217 46 42

Ialt 5.806 42.965 115 95

Fiskemel, olie m.v.

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 13.567 120.939 137 111

Fiskeolie 4.171 15.981 84 53

Fiskeleverolie 165 4.326 878 266

Solubles 2 6 999 0

Affald 7.319 98.688 123 112

Ialt 25.223 239.939 121 104

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Ialt 93.698 1.058.106 113 109


Hel saltvandsfisk

Samlede import i tusind kroner 2002

Tabel 2.02

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 37.628 245.927 117 66

Frosset . 2.176 . 187

Fladfisk Fersk 3.592 28.153 70 70

Frosset 37.821 177.727 99 67

Torsk Fersk 35.897 334.491 132 93

Frosset 50.901 594.817 77 112

Kuller Fersk 5.115 46.674 59 74

Frosset 8.000 52.052 127 122

Sej Fersk 14.318 134.429 106 116

Anden

torskefisk

Frosset . 308 . 10

Fersk

1.496 15.429 137 104

Frosset 533 7.795 999 605

Makrel Fersk 23.442 106.561 78 109

Frosset 1.323 23.679 46 52

Anden fisk Fersk 11.200 127.009 48 72

Frosset 4.143 76.209 31 70

Ialt 235.408 1.973.435 88 88

Ferskvandsfisk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 161.723 1.475.622 109 102

Ål 6.735 76.969 34 69

Anden

ferskvandsfisk 9.192 50.729 172 104

Ialt 177.650 1.603.321 103 100

Krebs og bløddyr

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 7.245 96.910 61 99

Rejer 150.652 1.114.134 118 95

Andre

krebsdyr 17.339 135.009 109 124

Muslinger 806 5.933 999 531

Andre bløddyr 12.054 131.220 62 94

Ialt 188.096 1.483.207 107 98

Industrifisk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 12.110 337.748 174 164

Ialt 12.110 337.748 174 164

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

316 1.014 999 8

Frosset 553 7.038 27 110

Fladfisk Frosset 1.870 29.845 37 96

Torsk Fersk 6.918 48.662 52 84

Frosset 14.129 129.117 69 75

Kuller Frosset 124 2.460 89 127

Sej Fersk 925 8.454 41 60

Anden

torskefisk

Frosset 5.682 68.523 67 96

Frosset

8.228 72.792 134 124

Anden fisk Fersk 14.033 129.521 42 65

Frosset 47.314 490.808 56 80

Ialt 100.092 988.235 57 80


Saltet, tørret, røget

Samlede import i tusind kroner 2002

Tabel 2.02

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 18.047 148.529 140 129

Saltet/tørret 4.486 43.600 80 131

Anden fisk Saltet/tørret 5.985 70.365 40 110

Laks Røget 2.562 31.670 49 56

Ål Røget 323 5.110 15 96

Andet Røget 2.624 44.577 46 131

Tang og andre

alger 9.555 90.860 96 100

Ialt 43.582 434.711 77 109

Tilberedt eller konserveret

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 8.450 26.219 108 102

Konserveret 7.729 52.612 101 120

Makrel 1.234 17.462 69 82

Sardin 950 4.590 259 159

Kaviar og

anden rogn 9.897 69.313 111 687

Fiskefilet Panerede 1.914 21.254 55 98

Færdigretter

m.v. 3.541 30.546 203 141

Andre

fiskevarer 19.491 160.968 111 106

Rejer 109.708 932.589 124 99

Muslinger 2.826 9.012 203 56

Andre krebsog

bløddyr 9.871 72.048 37 32

Ialt 175.612 1.396.613 106 92

Fiskemel, olie m.v.

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 72.320 643.035 157 133

Fiskeolie 18.496 84.542 76 70

Fiskeleverolie 542 20.487 47 170

Solubles 46 377 999 17

Affald 5.679 73.316 123 115

Ialt 97.084 821.757 127 120

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Ialt 1.029.632 9.039.027 94 96


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Frankrig 2002

Tabel 3.01

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 303 75 2.876 80

Frosset 1 0 8 0

Fladfisk Fersk 577 72 26.591 89

Frosset 24 29 950 41

Torsk Fersk 6.396 106 191.899 101

Frosset 134 51 2.491 49

Kuller Fersk 330 135 4.817 112

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 2.949 131 26.409 134

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

1.000 104 23.424 101

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 20 228 180 198

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 760 60 20.221 73

Frosset 97 43 2.474 31

Ialt 12.591 101 302.339 96

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 8.249 174 192.471 166

Ål 0 58 17 209

Anden

ferskvandsfisk 2.112 139 49.232 124

Ialt 10.362 165 241.720 155

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 269 87 24.999 92

Rejer 5.487 76 94.814 80

Andre

krebsdyr 171 89 5.408 174

Muslinger 280 61 2.605 59

Andre bløddyr 2.712 140 69.294 90

Ialt 8.919 88 197.120 86

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 5 392 205 79

Ialt 5 392 205 79

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

196 341 1.596 277

Frosset 6 9 78 12

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 11 60 481 52

Torsk Fersk 1.153 100 57.078 111

Frosset 2.683 85 48.359 75

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 22 122 516 119

Sej Fersk 258 78 5.028 72

Anden

torskefisk

Frosset 2.453 53 24.523 82

Fersk

0 . 0 .

Frosset 225 9 825 10

Anden fisk Fersk 1.609 209 72.065 190

Frosset 2.114 38 69.136 76

Ialt 10.731 59 279.685 96


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Frankrig 2002

Tabel 3.01

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 715 94 20.169 76

Saltet/tørret 248 129 10.007 119

Anden fisk Saltet/tørret 891 128 17.068 124

Laks Røget 111 28 9.494 30

Ål Røget 1 178 183 160

Andet Røget 62 97 4.734 97

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 2.029 96 61.654 72

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 60 72 1.210 76

Konserveret 125 142 3.656 170

Makrel 187 84 4.304 87

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 204 96 20.653 120

Fiskefilet Panerede 1.552 104 55.784 104

Færdigretter

m.v. 146 91 4.829 95

Andre

fiskevarer 663 90 27.483 103

Rejer 955 131 59.201 111

Muslinger 3.253 91 71.325 100

Andre krebsog

bløddyr 222 98 16.246 105

Ialt 7.367 98 264.691 105

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 1.940 41 11.929 51

Fiskeolie 4.548 55 22.109 91

Fiskeleverolie 0 159 16 113

Solubles 48 999 244 999

Affald 45 39 139 35

Ialt 6.582 50 34.436 72

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 58.585 84 1.381.849 100


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Belgien og Lux. 2002

Tabel 3.02

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 77 83 752 89

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 205 76 9.078 74

Frosset 75 44 2.156 37

Torsk Fersk 946 100 43.712 96

Frosset 0 0 8 0

Kuller Fersk 110 94 2.294 82

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 40 324 793 562

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

29 59 523 70

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 6 113 84 108

Frosset 101 99 606 102

Anden fisk Fersk 217 107 7.746 89

Frosset 22 30 186 34

Ialt 1.829 89 67.937 87

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 3.973 138 93.332 124

Ål 46 48 2.252 44

Anden

ferskvandsfisk 202 211 5.671 162

Ialt 4.220 138 101.255 121

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 88 74 7.873 81

Rejer 140 96 3.696 115

Andre

krebsdyr 38 132 1.169 143

Muslinger 200 67 3.161 83

Andre bløddyr 13 47 561 23

Ialt 479 77 16.460 82

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 16 203 495 142

Ialt 16 203 495 142

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

36 56 481 73

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 2 14 85 14

Torsk Fersk 801 95 44.448 98

Frosset 427 101 15.634 96

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 157 111 3.595 113

Anden

torskefisk

Frosset 342 397 5.691 600

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 677 129 32.206 104

Frosset 446 30 21.542 42

Ialt 2.887 81 123.682 83


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Belgien og Lux. 2002

Tabel 3.02

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 88 105 2.586 172

Laks Røget 405 62 27.023 56

Ål Røget 0 9 7 7

Andet Røget 155 133 12.036 127

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 647 76 41.653 71

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 12 64 244 84

Konserveret 41 88 1.159 108

Makrel 1.709 94 39.659 114

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 5 146 691 169

Fiskefilet Panerede 67 124 2.451 114

Færdigretter

m.v. 375 145 10.877 168

Andre

fiskevarer 19 92 913 87

Rejer 31 107 1.567 74

Muslinger 205 999 4.560 999

Andre krebsog

bløddyr 2 242 122 215

Ialt 2.466 109 62.243 127

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 1.671 131 9.571 157

Fiskeolie 223 999 1.913 200

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 1.894 148 11.484 160

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 14.438 105 425.209 95


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Holland 2002

Tabel 3.03

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 1.714 143 8.661 126

Frosset 133 84 1.116 79

Fladfisk Fersk 16.688 97 260.528 98

Frosset 185 153 4.321 130

Torsk Fersk 4.591 145 110.270 145

Frosset 1 4 20 4

Kuller Fersk 793 279 8.951 219

Frosset 9 3 65 2

Sej Fersk 2.095 170 20.305 176

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

195 111 2.767 116

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 24 60 176 47

Frosset 30 999 183 999

Anden fisk Fersk 537 72 15.932 102

Frosset 153 269 2.581 265

Ialt 27.148 111 435.876 112

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 3.656 152 81.388 140

Ål 1.204 141 55.383 140

Anden

ferskvandsfisk 54 64 1.124 55

Ialt 4.914 147 137.896 138

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 53 184 3.979 176

Rejer 5.102 151 136.741 128

Andre

krebsdyr 16 146 620 150

Muslinger 4.726 162 73.888 162

Andre bløddyr 1.887 95 10.458 80

Ialt 11.785 142 225.687 134

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 0 3 2

Ialt 0 0 3 2

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

857 98 7.931 93

Frosset 641 100 8.251 97

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 2 8 61 9

Torsk Fersk 175 67 9.173 69

Frosset 373 106 17.692 110

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 72 94 1.492 90

Anden

torskefisk

Frosset 46 451 778 399

Fersk

0 . 0 .

Frosset 6 10 102 9

Anden fisk Fersk 1.562 139 29.716 97

Frosset 432 141 15.271 104

Ialt 4.166 112 90.467 95


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Holland 2002

Tabel 3.03

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 4.351 97 62.244 105

Laks Røget 145 74 11.283 75

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 17 56 1.416 60

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 4.513 96 74.943 98

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 4.235 91 35.646 80

Konserveret 2 0 38 0

Makrel 270 36 6.549 46

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 7 88 1.933 84

Fiskefilet Panerede 327 103 10.385 117

Færdigretter

m.v. 148 64 5.349 68

Andre

fiskevarer 85 65 1.932 55

Rejer 65 74 4.214 76

Muslinger 891 71 21.592 83

Andre krebsog

bløddyr 9 151 562 112

Ialt 6.039 81 88.199 77

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 12.473 133 70.093 165

Fiskeolie 189 7 11.989 60

Fiskeleverolie 135 5 479 2

Solubles 0 . 0 .

Affald 1.126 118 3.072 120

Ialt 13.923 107 85.633 132

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 72.487 111 1.138.702 113


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Tyskland 2002

Tabel 3.04

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 5.181 53 33.050 66

Frosset 335 88 2.620 83

Fladfisk Fersk 2.116 85 75.915 90

Frosset 1.779 69 50.448 62

Torsk Fersk 841 83 25.586 85

Frosset 164 86 4.432 93

Kuller Fersk 495 73 12.912 68

Frosset 23 126 410 117

Sej Fersk 780 110 8.155 102

Anden

torskefisk

Frosset 33 48 391 50

Fersk

182 84 3.472 79

Frosset 2 81 62 74

Makrel Fersk 283 87 3.824 93

Frosset 870 102 8.154 109

Anden fisk Fersk 1.218 66 66.868 75

Frosset 586 79 12.693 73

Ialt 14.888 68 308.992 77

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 16.715 90 373.240 86

Ål 798 84 51.186 78

Anden

ferskvandsfisk 822 48 19.271 46

Ialt 18.335 86 443.697 82

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 53 86 4.607 78

Rejer 1.308 103 51.439 76

Andre

krebsdyr 211 467 14.197 521

Muslinger 12.959 72 24.808 66

Andre bløddyr 663 90 18.910 92

Ialt 15.193 76 113.961 84

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 384 165 1.665 162

Ialt 384 165 1.665 162

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

13.605 67 123.584 63

Frosset 2.213 80 25.636 86

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 208 66 10.357 75

Torsk Fersk 1.999 83 93.439 85

Frosset 1.148 60 48.700 71

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 12 34 415 48

Sej Fersk 4.918 97 95.257 91

Anden

torskefisk

Frosset 4.274 121 59.969 156

Fersk

0 . 0 .

Frosset 86 88 1.534 91

Anden fisk Fersk 4.186 53 161.131 44

Frosset 6.140 140 233.627 131

Ialt 38.788 80 853.648 77


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Tyskland 2002

Tabel 3.04

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 3 48 128 45

Saltet/tørret 118 999 5.340 999

Anden fisk Saltet/tørret 3.888 95 85.308 78

Laks Røget 5.362 96 363.396 83

Ål Røget 49 98 4.871 102

Andet Røget 2.143 104 146.250 98

Tang og andre

alger 2 0 22 0

Ialt 11.566 98 605.315 86

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 15.849 96 260.096 129

Konserveret 1.926 90 41.182 101

Makrel 1.726 72 40.402 86

Sardin 0 180 9 189

Kaviar og

anden rogn 11 338 1.311 105

Fiskefilet Panerede 3.618 70 123.936 70

Færdigretter

m.v. 1.430 114 47.887 113

Andre

fiskevarer 1.373 110 55.057 85

Rejer 2.918 72 178.690 69

Muslinger 400 33 8.603 36

Andre krebsog

bløddyr 166 72 8.611 69

Ialt 29.417 86 765.786 88

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 3.324 241 17.371 279

Fiskeolie 19 2 901 27

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 1.213 73 3.366 72

Ialt 4.556 116 21.638 148

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 133.128 82 3.114.702 83


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Italien 2002

Tabel 3.05

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 47 3 59

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 765 92 48.568 89

Frosset 1 19 44 23

Torsk Fersk 803 90 34.264 92

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 28 1 22

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 100 109 2.234 106

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

5 57 164 61

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 732 155 10.062 142

Frosset 3 5 23 6

Anden fisk Fersk 950 86 62.008 84

Frosset 249 46 4.641 40

Ialt 3.608 90 162.011 87

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 3.466 178 82.546 168

Ål 142 147 6.277 118

Anden

ferskvandsfisk 1.230 455 32.592 380

Ialt 4.837 209 121.415 193

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 3.177 82 280.946 89

Rejer 1.116 64 21.085 55

Andre

krebsdyr 34 82 2.137 82

Muslinger 1 2 40 4

Andre bløddyr 50 171 2.226 109

Ialt 4.377 77 306.433 85

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 32 458 1.134 106

Ialt 32 458 1.134 106

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

51 52 815 54

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 190 127 9.928 127

Torsk Fersk 1.891 91 84.082 94

Frosset 109 89 3.814 85

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 8 6 285 6

Sej Fersk 110 82 2.343 77

Anden

torskefisk

Frosset 8 18 162 20

Fersk

0 . 0 .

Frosset 9 72 178 56

Anden fisk Fersk 1.515 164 63.922 145

Frosset 547 104 22.011 98

Ialt 4.438 108 187.543 108


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Italien 2002

Tabel 3.05

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 701 88 30.158 85

Saltet/tørret 3.086 100 146.743 98

Anden fisk Saltet/tørret 432 11 8.081 40

Laks Røget 2.120 96 179.875 94

Ål Røget 0 145 3 107

Andet Røget 194 98 14.331 105

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 6.533 65 379.191 92

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 163 15 140

Konserveret 1 182 74 206

Makrel 305 190 7.159 212

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 48 78 4.693 88

Fiskefilet Panerede 85 96 3.638 92

Færdigretter

m.v. 107 59 5.368 58

Andre

fiskevarer 933 163 32.343 134

Rejer 3.441 94 232.376 91

Muslinger 75 48 1.814 55

Andre krebsog

bløddyr 117 114 8.836 115

Ialt 5.112 103 296.315 95

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 25.726 100 144.020 125

Fiskeolie 2.278 47 9.709 73

Fiskeleverolie 0 0 0 0

Solubles 0 . 0 .

Affald 15 21 318 156

Ialt 28.019 91 154.048 119

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 56.955 92 1.608.090 98


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til UK 2002

Tabel 3.06

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 304 93 3.020 104

Frosset 407 41 1.495 15

Fladfisk Fersk 1.512 175 45.668 168

Frosset 51 96 1.774 59

Torsk Fersk 2.079 109 42.644 116

Frosset 2 1 25 1

Kuller Fersk 5.665 129 81.907 108

Frosset 29 27 99 5

Sej Fersk 8 25 106 31

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

10 130 180 174

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 41 84 376 63

Frosset 50 8 561 17

Anden fisk Fersk 99 187 2.982 207

Frosset 55 139 1.225 143

Ialt 10.311 108 182.063 108

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 1.266 412 31.743 392

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 5 10 110 16

Ialt 1.271 357 31.853 362

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 49 55 4.189 64

Rejer 2.421 112 48.750 103

Andre

krebsdyr 28 28 1.252 21

Muslinger 166 59 3.886 62

Andre bløddyr 20 130 764 55

Ialt 2.684 102 58.841 87

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 13 999 552 268

Ialt 13 999 552 268

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

2 170 27 13

Frosset 16 39 196 48

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 128 46 6.684 47

Torsk Fersk 213 162 11.230 132

Frosset 8.475 95 324.996 96

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 1.056 371 41.614 374

Sej Fersk 0 4 1 2

Anden

torskefisk

Frosset 327 999 6.157 999

Fersk

0 . 0 .

Frosset 18 52 612 66

Anden fisk Fersk 79 33 2.388 22

Frosset 213 302 6.674 315

Ialt 10.527 105 400.578 103


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til UK 2002

Tabel 3.06

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 0 0 0

Laks Røget 81 124 7.822 124

Ål Røget 0 999 2 798

Andet Røget 28 60 2.873 60

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 110 82 10.697 91

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 218 67 4.453 108

Konserveret 197 124 6.201 144

Makrel 3.610 88 88.811 101

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 28 75 4.370 75

Fiskefilet Panerede 355 115 14.321 101

Færdigretter

m.v. 1.030 171 49.833 181

Andre

fiskevarer 998 101 26.579 95

Rejer 5.604 105 261.169 95

Muslinger 756 81 19.722 94

Andre krebsog

bløddyr 93 32 7.264 95

Ialt 12.890 98 482.722 102

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 6.903 262 36.740 287

Fiskeolie 16.145 139 72.740 186

Fiskeleverolie 31 102 472 130

Solubles 0 . 0 .

Affald 1.077 151 3.025 150

Ialt 24.157 161 112.978 208

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 61.963 122 1.280.284 109


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Irland 2002

Tabel 3.07

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 999 18 148

Frosset 0 . 0 .

Ialt 0 999 18 148

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 24 771 389 922

Ål 3 113 143 339

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 27 884 533 999

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 145 79 12.769 92

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 16 133 1.307 106

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 162 82 14.076 93

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 39 21 32

Ialt 0 39 21 32

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 389 45 17.471 50

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 23 92 1.020 88

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 172 72 4.830 79

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 0 1 0

Ialt 584 52 23.321 56


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Irland 2002

Tabel 3.07

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 104 10 93

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 2 721 280 999

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 2 14 100 10

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 4 29 390 39

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 2 9 72 9

Makrel 24 196 592 229

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 10 13 14

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 30 999 1.161 999

Andre

fiskevarer 142 89 2.527 100

Rejer 99 197 8.740 181

Muslinger 16 114 463 130

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 313 123 13.569 153

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 249 362 1.344 369

Fiskeolie 3.169 379 10.649 383

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 110 34 303 80

Ialt 3.528 288 12.297 349

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 4.618 164 64.225 91


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Grækenland 2002

Tabel 3.08

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 1 999 12 999

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 24 142 1.974 122

Frosset 6 437 389 434

Torsk Fersk 3 327 95 255

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 2 48 18 28

Fersk

0 6 3 4

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 128 276 1.748 238

Frosset 137 38 1.367 50

Anden fisk Fersk 18 758 549 285

Frosset 372 67 6.522 59

Ialt 690 70 12.677 77

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 707 143 18.181 135

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 32 3 26

Ialt 708 143 18.184 134

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 353 96 37.360 105

Rejer 51 198 2.554 103

Andre

krebsdyr 2 131 95 65

Muslinger 3 680 91 824

Andre bløddyr 27 161 2.123 140

Ialt 435 106 42.223 107

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 2 156 110 69

Ialt 2 156 110 69

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 28 160 300 134

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 1 47 54 55

Frosset 38 141 1.298 142

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 4 15 85 9

Sej Fersk 0 378 3 349

Anden

torskefisk

Frosset 929 84 11.583 68

Fersk

0 . 0 .

Frosset 2 7 42 7

Anden fisk Fersk 36 279 1.921 271

Frosset 114 205 3.388 210

Ialt 1.154 92 18.675 88


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Grækenland 2002

Tabel 3.08

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 50 171 1.640 149

Saltet/tørret 4 999 145 999

Anden fisk Saltet/tørret 1 1 55 4

Laks Røget 109 109 9.113 104

Ål Røget 0 45 11 37

Andet Røget 36 115 2.910 116

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 199 89 13.873 102

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 13 6 242 2

Konserveret 0 38 12 41

Makrel 88 309 2.059 316

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 5 95 884 99

Fiskefilet Panerede 4 67 39 4

Færdigretter

m.v. 1 135 15 38

Andre

fiskevarer 35 272 1.593 235

Rejer 43 92 3.606 94

Muslinger 94 80 3.314 101

Andre krebsog

bløddyr 25 152 1.515 138

Ialt 309 135 13.278 126

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 54.076 123 295.581 143

Fiskeolie 2.982 50 13.565 66

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 57.058 114 309.145 136

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 60.554 113 428.165 125


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Spanien 2002

Tabel 3.09

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 4 0 4

Frosset 1 86 6 116

Fladfisk Fersk 1.022 87 37.956 104

Frosset 8 2 199 2

Torsk Fersk 2.837 122 85.301 118

Frosset 1.027 90 21.048 88

Kuller Fersk 2 999 41 999

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 400 89 6.786 90

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

731 144 24.976 133

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 171 946 1.789 761

Frosset 45 252 510 217

Anden fisk Fersk 375 97 29.134 91

Frosset 476 97 18.125 111

Ialt 7.095 102 225.870 104

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 7.255 153 173.412 155

Ål 0 0 0 0

Anden

ferskvandsfisk 673 188 14.576 183

Ialt 7.928 155 187.989 157

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 199 65 17.986 72

Rejer 608 57 13.149 56

Andre

krebsdyr 27 999 1.382 999

Muslinger 65 999 2.111 999

Andre bløddyr 146 438 3.945 741

Ialt 1.046 74 38.574 79

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 2 1 316 13

Ialt 2 1 316 13

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

6 31 72 29

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 7 37 7

Torsk Fersk 989 76 48.447 76

Frosset 37 71 1.300 67

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 10 105 209 92

Anden

torskefisk

Frosset 406 80 6.522 78

Fersk

0 . 0 .

Frosset 1 39 16 57

Anden fisk Fersk 168 104 9.145 116

Frosset 574 128 22.712 108

Ialt 2.192 87 88.460 85


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Spanien 2002

Tabel 3.09

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 1.566 139 69.691 159

Saltet/tørret 1.015 97 33.929 94

Anden fisk Saltet/tørret 509 115 13.380 108

Laks Røget 114 65 7.683 60

Ål Røget 0 125 22 282

Andet Røget 10 30 793 27

Tang og andre

alger 0 600 2 520

Ialt 3.214 114 125.499 116

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 128 65 3.174 76

Konserveret 21 234 772 267

Makrel 201 71 4.134 83

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 124 108 11.685 129

Fiskefilet Panerede 195 999 7.041 999

Færdigretter

m.v. 22 121 934 129

Andre

fiskevarer 398 117 9.280 111

Rejer 567 116 24.794 85

Muslinger 117 125 4.016 191

Andre krebsog

bløddyr 8 65 459 77

Ialt 1.782 114 66.288 111

Fiskemel, olie m.v. Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 11.019 97 62.490 113

Fiskeolie 2.970 72 14.910 129

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 7 13 80 18

Ialt 13.996 90 77.480 115

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 37.255 103 810.475 111


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Portugal 2002

Tabel 3.10

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 2.510 . 15.314 .

Fladfisk Fersk 194 105 2.825 115

Frosset 24 797 221 773

Torsk Fersk 4 13 132 10

Frosset 3.143 225 61.230 201

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 27 177 293 90

Anden

torskefisk

Frosset 1 12 6 17

Fersk

3 763 173 999

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 49 14 56

Anden fisk Fersk 69 44 4.421 50

Frosset 462 45 13.360 66

Ialt 6.437 228 97.989 154

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 1.152 999 28.353 999

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 156 425 3.396 403

Ialt 1.308 999 31.749 999

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 1 41 1

Rejer 10 710 1.098 494

Andre

krebsdyr 0 255 44 189

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 0 61 1

Ialt 11 2 1.244 17

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 3 7 105 21

Ialt 3 7 105 21

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 3 443 113 999

Frosset 4 999 126 859

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 5 0 2

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 18 999 302 999

Anden fisk Fersk 9 999 483 999

Frosset 31 645 1.385 479

Ialt 65 889 2.410 712


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Portugal 2002

Tabel 3.10

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 1 12 1

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 1 2 18 1

Laks Røget 51 167 4.509 151

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 5 36 388 39

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 57 51 4.927 78

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 19 18 38

Konserveret 0 2 1 3

Makrel 0 11 1 9

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 3 224 442 244

Fiskefilet Panerede 1 73 26 77

Færdigretter

m.v. 0 179 28 149

Andre

fiskevarer 13 249 463 206

Rejer 49 67 2.707 66

Muslinger 3 12 93 15

Andre krebsog

bløddyr 0 45 18 44

Ialt 70 63 3.798 72

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 1.244 134 7.140 152

Fiskeolie 2 908 20 176

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 1.246 134 7.160 152

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 9.198 194 149.381 168


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Sverige 2002

Tabel 3.11

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 5.001 113 15.302 136

Frosset 2 104 12 126

Fladfisk Fersk 617 89 21.559 88

Frosset 28 274 1.335 227

Torsk Fersk 276 69 6.602 63

Frosset 32 32 468 27

Kuller Fersk 661 87 6.811 66

Frosset 22 36 259 35

Sej Fersk 236 162 1.598 140

Anden

torskefisk

Frosset 4 3 18 2

Fersk

60 49 1.132 53

Frosset 2 417 15 347

Makrel Fersk 198 89 2.728 99

Frosset 185 147 1.727 178

Anden fisk Fersk 621 222 11.178 91

Frosset 90 56 6.451 91

Ialt 8.035 107 77.194 90

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 1.713 170 37.022 155

Ål 44 75 2.069 69

Anden

ferskvandsfisk 211 466 4.601 362

Ialt 1.968 177 43.693 155

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 107 134 7.344 115

Rejer 10.391 97 215.026 85

Andre

krebsdyr 130 68 5.610 69

Muslinger 24 180 520 210

Andre bløddyr 196 117 6.847 97

Ialt 10.849 98 235.347 86

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 11 90 119 214

Ialt 11 90 119 214

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

1.733 124 12.389 88

Frosset 1 27 10 32

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 123 84 5.877 82

Torsk Fersk 180 94 7.040 78

Frosset 944 55 41.554 60

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 95 419 1.293 431

Sej Fersk 323 234 6.735 210

Anden

torskefisk

Frosset 236 330 5.432 435

Fersk

0 . 0 .

Frosset 1.032 187 12.120 128

Anden fisk Fersk 1.351 91 46.026 91

Frosset 2.253 124 54.333 97

Ialt 8.271 110 192.809 87


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Sverige 2002

Tabel 3.11

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 203 81 249

Anden fisk Saltet/tørret 351 56 5.719 58

Laks Røget 58 87 3.069 82

Ål Røget 0 52 2 33

Andet Røget 24 95 990 79

Tang og andre

alger 0 26 40 29

Ialt 433 60 9.900 66

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 789 71 10.447 72

Konserveret 6 148 95 203

Makrel 2.020 93 49.092 100

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 86 139 8.404 147

Fiskefilet Panerede 1.639 92 44.864 87

Færdigretter

m.v. 729 70 19.608 65

Andre

fiskevarer 1.601 92 33.259 93

Rejer 3.284 88 122.817 89

Muslinger 570 103 12.830 110

Andre krebsog

bløddyr 397 67 20.079 75

Ialt 11.121 87 321.494 88

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 221 840 1.268 995

Fiskeolie 19 2 1.252 32

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 3.638 78 4.691 89

Ialt 3.878 71 7.211 77

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 44.566 96 887.768 89


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Finland 2002

Tabel 3.12

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 4 0 7

Frosset 1 194 10 170

Fladfisk Fersk 22 66 1.207 70

Frosset 7 114 167 136

Torsk Fersk 0 3 0 2

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 3 49 119 64

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

16 132 322 154

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 49 36 608 37

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 1 32 50 25

Frosset 17 238 513 155

Ialt 115 57 2.995 67

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 735 293 16.263 322

Ål 5 242 368 400

Anden

ferskvandsfisk 110 28 1.996 28

Ialt 851 131 18.627 153

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 6 89 609 114

Rejer 120 66 3.646 72

Andre

krebsdyr 11 48 533 54

Muslinger 41 108 553 117

Andre bløddyr 13 75 842 74

Ialt 191 71 6.182 75

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 1 263 62 614

Ialt 1 263 62 614

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

3 141 39 135

Frosset 6 35 85 57

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 12 110 590 121

Torsk Fersk 25 152 656 96

Frosset 39 107 708 133

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 78 131 1.735 129

Anden

torskefisk

Frosset 1.215 426 18.858 196

Fersk

0 . 0 .

Frosset 82 258 1.818 266

Anden fisk Fersk 20 76 767 92

Frosset 197 160 7.685 213

Ialt 1.677 276 32.943 183


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Finland 2002

Tabel 3.12

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 9 1 1.770 10

Anden fisk Saltet/tørret 1 218 20 213

Laks Røget 0 75 20 68

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 1 15 109 18

Tang og andre

alger 1 146 302 124

Ialt 12 151 2.220 247

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 2 32 42 41

Konserveret 0 23 3 18

Makrel 101 122 2.504 137

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 5 178 315 170

Fiskefilet Panerede 191 134 6.497 134

Færdigretter

m.v. 288 95 9.793 98

Andre

fiskevarer 580 121 8.601 131

Rejer 38 36 2.184 51

Muslinger 148 101 3.765 109

Andre krebsog

bløddyr 10 46 602 83

Ialt 1.364 106 34.306 106

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 747 12 4.156 15

Fiskeolie 1.291 999 7.121 652

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 9 104 66 82

Ialt 2.047 34 11.343 38

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 6.258 69 108.678 103


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Østrig 2002

Tabel 3.13

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 1.056 87 6.190 68

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 27 126 1.669 163

Frosset 15 77 641 77

Torsk Fersk 17 561 675 509

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 4 329 108 283

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 999 2 999

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

1 80 48 87

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 23 157 325 135

Frosset 1 35 8 30

Anden fisk Fersk 44 102 3.664 102

Frosset 17 64 562 81

Ialt 1.206 90 13.892 88

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 373 190 9.509 192

Ål 0 58 2 35

Anden

ferskvandsfisk 26 180 723 166

Ialt 399 189 10.233 189

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 8 61 826 73

Rejer 169 85 12.574 68

Andre

krebsdyr 2 27 72 30

Muslinger 23 89 316 106

Andre bløddyr 181 110 5.293 109

Ialt 383 93 19.081 76

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 1 314 53 215

Ialt 1 314 53 215

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

154 114 1.373 131

Frosset 8 120 315 99

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 166 75 8.175 75

Torsk Fersk 410 87 20.871 90

Frosset 47 97 2.063 94

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 189 171 3.812 154

Anden

torskefisk

Frosset 32 92 723 97

Fersk

0 . 0 .

Frosset 38 180 988 181

Anden fisk Fersk 240 95 10.806 99

Frosset 168 114 7.841 110

Ialt 1.451 100 56.968 96


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Østrig 2002

Tabel 3.13

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 1 999 72 999

Laks Røget 233 101 18.498 95

Ål Røget 0 146 6 93

Andet Røget 42 102 3.566 99

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 276 101 22.141 96

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 9 80 356 74

Konserveret 0 3 17 4

Makrel 15 17 370 17

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 2 111 417 148

Fiskefilet Panerede 540 167 18.450 163

Færdigretter

m.v. 0 3 8 2

Andre

fiskevarer 49 103 2.262 104

Rejer 146 92 10.029 84

Muslinger 364 309 9.173 268

Andre krebsog

bløddyr 34 108 1.414 92

Ialt 1.159 147 42.494 124

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 50 24 274 29

Fiskeolie 223 244 1.073 153

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 6 18 11 13

Ialt 278 83 1.358 78

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 5.152 107 166.220 101


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til EU 2002

Tabel 3.14

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 13.637 79 69.867 82

Frosset 3.390 218 20.581 137

Fladfisk Fersk 23.769 97 533.538 99

Frosset 2.203 63 62.645 58

Torsk Fersk 18.794 112 541.179 108

Frosset 4.503 137 89.720 128

Kuller Fersk 8.059 125 117.841 101

Frosset 83 45 833 27

Sej Fersk 6.638 134 66.800 131

Anden

torskefisk

Frosset 39 41 434 41

Fersk

2.234 108 57.183 109

Frosset 4 123 77 86

Makrel Fersk 1.674 125 21.900 122

Frosset 1.422 68 13.153 84

Anden fisk Fersk 4.910 81 224.770 82

Frosset 2.595 66 69.332 73

Ialt 93.954 100 1.889.852 97

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 49.284 131 1.137.849 127

Ål 2.242 109 117.697 99

Anden

ferskvandsfisk 5.600 123 133.296 118

Ialt 57.126 129 1.388.842 123

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 4.507 82 403.528 89

Rejer 26.923 96 604.572 88

Andre

krebsdyr 686 104 33.826 128

Muslinger 18.488 84 111.979 112

Andre bløddyr 5.909 102 121.323 89

Ialt 56.513 91 1.275.228 91

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 470 68 4.841 77

Ialt 470 68 4.841 77

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

16.643 73 148.307 67

Frosset 2.919 82 34.870 87

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 843 71 42.275 74

Torsk Fersk 7.841 88 376.631 91

Frosset 14.713 84 523.716 85

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 1.220 317 45.228 326

Sej Fersk 6.116 100 120.211 95

Anden

torskefisk

Frosset 10.282 100 140.710 131

Fersk

0 . 0 .

Frosset 1.688 49 23.368 78

Anden fisk Fersk 11.451 85 430.576 73

Frosset 13.231 89 465.606 104

Ialt 86.946 85 2.351.500 88


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til EU 2002

Tabel 3.14

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 3.036 109 121.797 111

Saltet/tørret 4.480 104 198.023 101

Anden fisk Saltet/tørret 10.513 73 194.550 85

Laks Røget 8.792 90 642.108 83

Ål Røget 51 98 5.107 101

Andet Røget 2.718 101 190.495 96

Tang og andre

alger 4 261 366 96

Ialt 29.593 87 1.352.446 89

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 21.315 93 315.941 116

Konserveret 2.322 94 53.282 108

Makrel 10.256 84 245.637 98

Sardin 0 92 9 96

Kaviar og

anden rogn 529 121 55.811 123

Fiskefilet Panerede 8.574 88 287.433 88

Færdigretter

m.v. 4.306 106 155.692 111

Andre

fiskevarer 6.890 106 202.337 99

Rejer 17.241 93 912.093 87

Muslinger 6.892 84 161.268 94

Andre krebsog

bløddyr 1.084 71 65.727 88

Ialt 79.410 92 2.455.230 95

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 119.642 111 661.976 132

Fiskeolie 34.060 85 167.952 118

Fiskeleverolie 167 481 967 151

Solubles 48 999 244 999

Affald 7.245 84 15.072 93

Ialt 161.163 103 846.211 128

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 565.175 97 11.564.150 97


Hel saltvandsfisk

Samlede mængde eksport til 3.lande 2002

Tabel 3.15

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 18.935 114 59.849 128

Frosset 7.922 308 25.550 341

Fladfisk Fersk 807 110 8.366 45

Frosset 4.377 80 108.012 76

Torsk Fersk 224 137 6.055 110

Frosset 12.414 168 224.159 167

Kuller Fersk 84 653 886 418

Frosset 965 53 14.885 47

Sej Fersk 84 159 1.069 90

Anden

torskefisk

Frosset 22 68 121 22

Fersk

5.151 999 4.884 888

Frosset 38 999 291 1.940

Makrel Fersk 10.572 130 72.152 139

Frosset 3.972 73 41.387 91

Anden fisk Fersk 2.697 811 13.312 97

Frosset 2.655 152 41.519 141

Ialt 70.920 139 622.496 118

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 4.336 109 89.103 83

Ål 87 397 4.722 459

Anden

ferskvandsfisk 821 237 26.238 250

Ialt 5.244 120 120.064 101

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 295 94 23.699 94

Rejer 45.559 155 849.282 139

Andre

krebsdyr 2.279 129 117.732 132

Muslinger 174 146 4.521 179

Andre bløddyr 1.071 149 27.355 88

Ialt 49.378 153 1.022.589 134

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 31.679 99 35.080 99

Ialt 31.679 99 35.080 99

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

1.483 73 10.399 64

Frosset 2.000 62 19.849 71

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 181 77 9.354 76

Torsk Fersk 516 97 27.856 92

Frosset 1.387 80 56.718 87

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 218 84 7.953 81

Sej Fersk 42 241 990 234

Anden

torskefisk

Frosset 322 199 6.493 194

Fersk

0 . 0 .

Frosset 31 58 1.038 98

Anden fisk Fersk 1.833 213 65.592 148

Frosset 3.312 171 91.128 133

Ialt 11.323 103 297.371 106


Saltet, tørret, røget

Samlede mængde eksport til 3.lande 2002

Tabel 3.15

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 9 28 398 32

Saltet/tørret 5 385 322 423

Anden fisk Saltet/tørret 775 107 23.503 114

Laks Røget 679 110 54.803 110

Ål Røget 7 208 752 169

Andet Røget 601 83 35.642 88

Tang og andre

alger 3 1 502 18

Ialt 2.080 87 115.922 100

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 786 183 16.074 240

Konserveret 144 87 4.963 96

Makrel 275 66 9.162 79

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 92 103 10.491 143

Fiskefilet Panerede 629 99 20.686 97

Færdigretter

m.v. 1.826 103 82.118 106

Andre

fiskevarer 1.072 114 20.534 99

Rejer 2.143 85 127.064 84

Muslinger 1.169 105 30.356 110

Andre krebsog

bløddyr 2.347 133 84.233 95

Ialt 10.484 106 405.681 96

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 141.229 89 781.804 106

Fiskeolie 31.472 72 167.254 125

Fiskeleverolie 95 271 654 161

Solubles 92 119 371 17

Affald 8.123 116 8.285 106

Ialt 181.011 86 958.368 108

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 362.118 102 3.577.570 114


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Færøerne 2002

Tabel 3.16

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 27 68 504 670

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 43 754 794 787

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

1.006 312 1.002 327

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 720 223 874 286

Frosset 23 205 98 53

Ialt 1.819 255 3.272 47

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 40 42 40

Ialt 0 40 42 40

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 107 64 145

Rejer 4 272 145 203

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 4 240 209 181

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 1.089 37 1.001 33

Ialt 1.089 37 1.001 33

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 4 23 74 43

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 3 133 75 57

Ialt 7 27 148 36


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Færøerne 2002

Tabel 3.16

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 3 208 220 184

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 2 140 110 92

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 5 23 330 80

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 57 133 1.174 146

Konserveret 9 164 248 192

Makrel 0 9 15 12

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 2 10 8

Fiskefilet Panerede 4 70 120 94

Færdigretter

m.v. 24 313 483 206

Andre

fiskevarer 3 258 129 263

Rejer 2 56 137 61

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 99 158 2.316 156

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 3.024 80 7.319 58


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Norge 2002

Tabel 3.17

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 18.926 116 59.804 129

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 12 359 297 121

Frosset 3 83 145 115

Torsk Fersk 141 179 2.634 174

Frosset 103 15 1.939 14

Kuller Fersk 22 186 242 128

Frosset 87 725 1.357 716

Sej Fersk 58 179 333 134

Anden

torskefisk

Frosset 22 68 121 22

Fersk

4.137 999 3.723 999

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 10.552 130 71.895 139

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 1.831 999 3.841 263

Frosset 12 95 419 101

Ialt 35.906 141 146.751 125

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 209 88 7.145 99

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 14 164 3.619 142

Ialt 224 91 10.763 110

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 53 74 4.609 85

Rejer 5.223 127 116.317 125

Andre

krebsdyr 10 43 507 32

Muslinger 21 122 630 188

Andre bløddyr 247 539 4.518 316

Ialt 5.555 130 126.581 125

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 18.730 227 19.657 218

Ialt 18.730 227 19.657 218

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 12 111 565 136

Torsk Fersk 55 192 2.357 185

Frosset 16 72 702 117

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 20 153 426 160

Anden

torskefisk

Frosset 195 327 3.460 346

Fersk

0 . 0 .

Frosset 5 16 376 74

Anden fisk Fersk 56 47 3.148 86

Frosset 278 141 7.233 135

Ialt 635 132 18.267 139


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Norge 2002

Tabel 3.17

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 1 63 58 134

Anden fisk Saltet/tørret 11 152 1.969 123

Laks Røget 16 129 1.477 150

Ål Røget 3 116 337 107

Andet Røget 28 86 2.342 85

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 58 77 6.183 97

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 597 313 13.177 407

Konserveret 3 46 73 52

Makrel 15 366 435 374

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 4 266 519 202

Fiskefilet Panerede 146 102 5.297 115

Færdigretter

m.v. 672 96 23.958 98

Andre

fiskevarer 361 123 6.164 130

Rejer 677 74 43.849 82

Muslinger 144 70 3.868 77

Andre krebsog

bløddyr 183 125 8.604 144

Ialt 2.801 108 105.944 104

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 39.662 101 219.618 123

Fiskeolie 25.524 66 129.274 127

Fiskeleverolie 37 108 135 35

Solubles 28 62 141 7

Affald 2.839 999 1.422 999

Ialt 68.089 87 350.590 124

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 131.998 110 784.735 122


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Island 2002

Tabel 3.18

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 17 7 226 48

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 10 4 173 37

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 27 9 399 64

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 100 32 107

Anden

ferskvandsfisk 49 999 951 999

Ialt 50 999 983 999

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 1 41 72 102

Rejer 275 937 2.518 228

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 6 107 158 85

Ialt 281 543 2.748 118

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 6.614 46 4.227 42

Ialt 6.614 46 4.227 42

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 28 0 273 3

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 28 0 273 3


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Island 2002

Tabel 3.18

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 0 37 0

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 1 517 19 212

Ialt 1 741 57 625

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 1 67 37 75

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 12 32 65

Fiskefilet Panerede 1 129 21 108

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 26 68 567 77

Rejer 7 780 497 862

Muslinger 4 63 110 65

Andre krebsog

bløddyr 2 103 122 396

Ialt 41 77 1.385 114

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 7.042 47 10.071 67


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Polen 2002

Tabel 3.19

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 3 60 21 153

Frosset 8 2 15 1

Fladfisk Fersk 700 283 3.293 337

Frosset 2 20 21 14

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 5.343 268 95.092 266

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 169 278 2.680 273

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 125 41 705 43

Anden fisk Fersk 0 0 8 11

Frosset 26 10 355 10

Ialt 6.377 189 102.190 227

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 72 9 1.465 6

Ål 64 592 3.319 797

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 136 16 4.784 20

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 27 49 28

Rejer 482 214 9.192 210

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 1 8 41 11

Ialt 484 198 9.282 187

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 23 104 910 87

Ialt 23 104 910 87

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

1.435 72 9.908 62

Frosset 354 18 2.073 13

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 43 999 1.473 999

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 647 379 5.754 320

Frosset 93 330 2.252 298

Ialt 2.572 117 21.461 115


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Polen 2002

Tabel 3.19

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 1 4 25 4

Laks Røget 7 6 89 2

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 213 24 156

Tang og andre

alger 1 38 31 37

Ialt 9 6 170 3

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 99 69 712 52

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 4 693 55 293

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 25 100 221 121

Rejer 1 93 56 82

Muslinger 68 103 1.466 109

Andre krebsog

bløddyr 9 72 442 94

Ialt 207 83 2.952 85

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 10.025 96 56.808 112

Fiskeolie 548 718 2.600 741

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 61 80 59 17

Affald 266 242 545 406

Ialt 10.900 102 60.012 117

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 20.707 117 201.761 131


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Schweiz 2002

Tabel 3.20

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 2 . 24 .

Fladfisk Fersk 42 103 3.037 82

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 60 103 2.631 75

Frosset 26 56 1.445 68

Kuller Fersk 1 1 26 1

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 24 119 685 73

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

3 342 98 319

Frosset 1 139 44 144

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 21 999 142 460

Anden fisk Fersk 66 68 6.644 67

Frosset 2 149 129 131

Ialt 248 83 14.905 70

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 380 100 10.011 91

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 410 304 16.071 412

Ialt 790 154 26.082 175

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 42 76 3.933 76

Rejer 198 39 3.832 42

Andre

krebsdyr 1 28 61 35

Muslinger 5 793 163 667

Andre bløddyr 35 172 1.559 114

Ialt 281 48 9.549 60

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 7 94 476 143

Ialt 7 94 476 143

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 5 26 44 25

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 132 70 7.525 71

Torsk Fersk 459 92 25.405 88

Frosset 303 100 15.412 114

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 22 641 563 430

Anden

torskefisk

Frosset 38 96 1.326 96

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 452 96 29.998 92

Frosset 259 68 13.659 77

Ialt 1.671 88 93.933 89


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Schweiz 2002

Tabel 3.20

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 9 81 398 68

Saltet/tørret 5 920 264 852

Anden fisk Saltet/tørret 1 138 46 147

Laks Røget 93 107 8.570 102

Ål Røget 0 42 25 41

Andet Røget 190 95 15.814 105

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 298 100 25.115 104

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 13 100 564 100

Konserveret 41 133 1.850 145

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 7 95 1.021 77

Fiskefilet Panerede 236 78 9.979 82

Færdigretter

m.v. 926 104 49.245 109

Andre

fiskevarer 73 129 2.601 95

Rejer 425 79 34.924 81

Muslinger 33 145 897 160

Andre krebsog

bløddyr 42 303 2.750 239

Ialt 1.796 96 103.831 96

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 3.415 83 18.996 104

Fiskeolie 2 114 358 178

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 3.417 83 19.354 105

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 8.507 89 293.245 95


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Tjekkiet 2002

Tabel 3.21

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 6 . 24 .

Frosset 132 102 1.028 122

Fladfisk Fersk 2 49 129 37

Frosset 2 49 123 36

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 22 589 168 49

Anden fisk Fersk 2 62 98 29

Frosset 9 105 267 110

Ialt 175 120 1.837 104

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 106 111 2.613 94

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 0 22 1

Ialt 107 111 2.634 95

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 7 69 677 66

Rejer 50 85 2.691 75

Andre

krebsdyr 2 38 296 106

Muslinger 3 624 91 628

Andre bløddyr 35 110 1.250 107

Ialt 98 91 5.005 83

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

48 45 491 8

Frosset 1.608 50 17.305 63

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 13 72 371 77

Torsk Fersk 0 2 16 3

Frosset 1 5 33 7

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 4 106 236 82

Frosset 110 314 2.795 177

Ialt 1.784 55 21.247 71


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Tjekkiet 2002

Tabel 3.21

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 22 76 1.758 73

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 10 81 788 82

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 32 78 2.546 76

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 1 2 21 1

Konserveret 0 31 13 33

Makrel 6 382 199 493

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 10 103 771 104

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 7 999 243 996

Andre

fiskevarer 13 114 385 93

Rejer 77 104 3.693 108

Muslinger 29 75 798 80

Andre krebsog

bløddyr 5 29 203 28

Ialt 148 97 6.325 99

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 2.042 108 11.536 123

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 2.042 108 11.536 123

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 4.385 77 51.131 86


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Rusland 2002

Tabel 3.22

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 300 . 841 .

Fladfisk Fersk 38 45 606 31

Frosset 36 216 1.098 219

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 42 256 833 166

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 5 3 38 3

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 303 448 4.356 434

Ialt 723 216 7.773 160

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 1.933 253 33.907 191

Ål 2 0 112 1

Anden

ferskvandsfisk 148 999 2.680 999

Ialt 2.083 272 36.698 206

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 14 95 1.639 123

Rejer 11.300 151 193.068 136

Andre

krebsdyr 43 538 866 301

Muslinger 131 131 3.234 151

Andre bløddyr 289 127 9.796 130

Ialt 11.777 150 208.603 136

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 2.031 44 3.295 56

Ialt 2.031 44 3.295 56

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 16 204 490 113

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 9 169 535 179

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 30 59 31

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 8 163 270 162

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 548 116 6.656 147

Ialt 581 116 8.011 139


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Rusland 2002

Tabel 3.22

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 14 999 894 999

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 20 236 1.764 225

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 35 367 2.658 317

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 35 84 854 96

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 8 13 13

Fiskefilet Panerede 36 105 579 88

Færdigretter

m.v. 14 103 372 124

Andre

fiskevarer 219 112 3.816 126

Rejer 214 154 9.607 129

Muslinger 492 136 12.666 135

Andre krebsog

bløddyr 41 55 1.473 55

Ialt 1.051 122 29.381 120

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 4.412 94 24.145 120

Fiskeolie 123 144 787 159

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 255 18 726 38

Ialt 4.790 77 25.658 114

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 23.071 109 322.078 137


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til USA 2002

Tabel 3.23

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 9 138 852 113

Frosset 47 194 1.180 212

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 69 344 920 409

Anden fisk Fersk 0 58 73 69

Frosset 0 . 0 .

Ialt 125 167 3.025 161

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 5 12 72 5

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 15 113 538 110

Ialt 20 37 610 33

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 569 454 23.608 349

Andre

krebsdyr 1.270 134 73.796 149

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 1.840 171 97.404 171

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 944 70 37.064 75

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 144 129 5.149 125

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 1 1 25 1

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 555 999 23.289 999

Frosset 324 175 14.911 152

Ialt 1.968 120 80.438 126


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til USA 2002

Tabel 3.23

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 3 49 7

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 6 8 8

Tang og andre

alger 0 476 198 112

Ialt 0 4 255 27

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 2 81 46 82

Konserveret 4 81 171 91

Makrel 41 96 1.233 100

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 2 75 127 96

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 15 999 573 986

Andre

fiskevarer 1 37 57 30

Rejer 126 266 4.246 263

Muslinger 21 158 535 161

Andre krebsog

bløddyr 521 363 17.824 238

Ialt 734 280 24.812 220

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 578 40 3.697 53

Fiskeolie 4 147 437 109

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 4 56 171 206

Affald 0 . 0 .

Ialt 586 41 4.305 58

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 5.273 115 210.847 146


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Kina 2002

Tabel 3.24

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 726 80 15.383 81

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 5.920 165 105.105 155

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 400 26 5.757 21

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 376 136 3.539 136

Anden fisk Fersk 0 0 15 1

Frosset 563 220 6.784 180

Ialt 7.986 121 136.583 113

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 381 171 5.723 116

Ål 2 1 127 3

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 383 172 5.850 118

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 15.157 156 240.336 149

Andre

krebsdyr 295 125 12.376 115

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 15.452 154 252.712 145

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 133 58 89

Ialt 0 133 58 89

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 286 144 3.925 150

Ialt 286 144 3.925 149


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Kina 2002

Tabel 3.24

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 5 317 246 304

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 18 544 545 241

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 684 665 23.411 478

Ialt 707 649 24.202 462

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 12 68 10

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 441 999 787 442

Ialt 441 208 856 52

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Ialt 25.256 145 424.186 137


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport til Japan 2002

Tabel 3.25

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1.420 56 34.398 55

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 115 5 3.556 6

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 2.455 99 28.947 109

Anden fisk Fersk 5 72 451 54

Frosset 241 91 17.229 185

Ialt 4.236 79 84.581 85

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 452 59 12.033 55

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 452 54 12.033 51

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 17 137 1.533 136

Rejer 4.704 126 117.854 105

Andre

krebsdyr 523 362 22.061 308

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 5.244 135 141.447 117

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 8 999 250 999

Frosset 310 166 13.835 70

Ialt 319 171 14.085 71


Saltet, tørret, røget

Samlede eksport til Japan 2002

Tabel 3.25

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 629 140 19.699 125

Laks Røget 10 590 455 355

Ål Røget 3 150 197 153

Andet Røget 29 321 2.108 269

Tang og andre

alger 0 96 111 38

Ialt 671 146 22.570 133

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 1 7 1

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 7 73 967 57

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 27 22 28

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 288 63 11.980 63

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 101 23 3.632 16

Ialt 397 37 16.608 34

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 17.346 108 92.610 121

Fiskeolie 5.096 104 24.114 152

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 22.442 107 116.724 126

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 33.761 103 408.048 97


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Frankrig 2002

Tabel 4.01

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 1 999 8 999

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 18 37 391 34

Frosset 0 0 1 0

Torsk Fersk 247 162 6.445 167

Frosset 52 34 930 24

Kuller Fersk 41 26 522 22

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 230 415 1.509 336

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

8 78 136 101

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 4 4 3

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 39 18 1.430 21

Frosset 12 22 343 23

Ialt 648 92 11.719 72

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 504 58 8.833 58

Ål 166 19 10.970 73

Anden

ferskvandsfisk 9 8 282 11

Ialt 680 69 20.085 114

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 2 15 443 14

Rejer 486 999 9.036 683

Andre

krebsdyr 1 81 45 67

Muslinger 1 293 17 139

Andre bløddyr 80 120 3.556 123

Ialt 571 598 13.097 173

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 6 26 270 27

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 1 21 26 18

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 5 59 260 59

Frosset 324 127 10.508 192

Ialt 336 97 11.064 125


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Frankrig 2002

Tabel 4.01

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 7 361 390 301

Laks Røget 0 999 29 999

Ål Røget 1 999 78 999

Andet Røget 0 69 29 72

Tang og andre

alger 1 136 10 120

Ialt 10 166 537 198

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 64 9 76

Sardin 0 124 28 136

Kaviar og

anden rogn 2 176 275 192

Fiskefilet Panerede 5 47 186 201

Færdigretter

m.v. 1 5 18 19

Andre

fiskevarer 44 34 1.517 47

Rejer 29 999 1.488 664

Muslinger 3 1 176 4

Andre krebsog

bløddyr 43 118 3.000 128

Ialt 127 31 6.698 64

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 28 81 283 197

Fiskeolie 12 879 706 999

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 270 256 224 161

Ialt 310 219 1.213 404

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 2.681 100 64.412 105


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Belgien og Lux. 2002

Tabel 4.02

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 2 870 7 593

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 27 115 567 110

Frosset 0 2 16 3

Torsk Fersk 36 134 757 131

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 2 26 24 36

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 0 0 0

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

1 39 26 42

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 8 62 327 69

Frosset 17 137 447 95

Ialt 92 129 2.171 128

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 13 50 434 70

Ål 4 109 176 103

Anden

ferskvandsfisk 0 14 10 13

Ialt 17 53 620 71

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 28 93 3.387 102

Rejer 130 233 7.379 181

Andre

krebsdyr 0 9 10 12

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 43 81 1.430 80

Ialt 201 141 12.207 132

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

1 41 15 156

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 5 223 245 224

Frosset 0 0 7 1

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 1 373 22 376

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 278 59 13.172 63

Frosset 278 137 7.983 114

Ialt 563 79 21.442 73


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Belgien og Lux. 2002

Tabel 4.02

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 0 36 0

Laks Røget 5 999 383 999

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 237 36 228

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 6 999 456 938

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 76 206 1.723 188

Rejer 54 231 3.136 240

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 109 60 6.504 65

Ialt 238 97 11.363 93

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Ialt 1.117 92 48.258 90


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Holland 2002

Tabel 4.03

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 7 65 38 43

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 77 21 1.444 30

Frosset 45 69 1.883 69

Torsk Fersk 6 135 175 98

Frosset 0 5 4 2

Kuller Fersk 0 301 2 64

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 1 534 30 999

Fersk

0 296 6 225

Frosset 0 1 3 5

Makrel Fersk 49 999 555 999

Frosset 77 5 567 6

Anden fisk Fersk 100 126 4.489 86

Frosset 516 125 6.601 86

Ialt 880 36 15.798 52

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 54 252 955 202

Ål 508 81 27.598 76

Anden

ferskvandsfisk 6 13 160 10

Ialt 568 81 28.713 75

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 1 34 171 37

Rejer 1.642 324 42.599 195

Andre

krebsdyr 5 52 404 47

Muslinger 7 133 94 90

Andre bløddyr 74 131 1.253 121

Ialt 1.729 298 44.521 183

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 454 544 1.320 208

Ialt 454 544 1.320 208

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

1 845 37 560

Frosset 13 113 325 83

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 213 55 6.853 55

Torsk Fersk 2 92 105 90

Frosset 24 54 843 104

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 999 16 999

Sej Fersk 0 994 5 999

Anden

torskefisk

Frosset 11 502 148 370

Fersk

0 . 0 .

Frosset 9 31 289 43

Anden fisk Fersk 882 65 30.863 55

Frosset 467 102 14.529 100

Ialt 1.624 71 54.013 64


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Holland 2002

Tabel 4.03

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 16 26 41

Anden fisk Saltet/tørret 5 270 100 156

Laks Røget 12 69 1.093 63

Ål Røget 17 125 1.545 112

Andet Røget 3 189 164 187

Tang og andre

alger 2 999 14 999

Ialt 39 113 2.943 91

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 0 2 1

Konserveret 4 342 105 345

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 21 56 184

Fiskefilet Panerede 870 142 13.803 147

Færdigretter

m.v. 1 259 33 375

Andre

fiskevarer 12 24 733 55

Rejer 197 86 9.747 83

Muslinger 12 18 198 20

Andre krebsog

bløddyr 75 386 730 161

Ialt 1.171 117 25.407 105

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 322 18 1.430 20

Fiskeolie 333 85 4.095 91

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 9.788 239 7.871 272

Ialt 10.443 166 13.396 92

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 16.908 126 186.111 84


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Tyskland 2002

Tabel 4.04

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 9.590 134 22.868 126

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 264 78 2.213 90

Frosset 88 25 2.628 27

Torsk Fersk 674 60 12.185 72

Frosset 11 149 207 158

Kuller Fersk 194 105 1.786 96

Frosset 2 1 24 1

Sej Fersk 4.973 175 33.718 178

Anden

torskefisk

Frosset 0 2 2 2

Fersk

100 263 1.633 222

Frosset 1 49 21 55

Makrel Fersk 33 999 589 999

Frosset 106 125 757 132

Anden fisk Fersk 249 69 5.580 75

Frosset 191 108 3.722 103

Ialt 16.476 130 87.934 109

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 402 69 8.357 61

Ål 124 136 7.144 137

Anden

ferskvandsfisk 534 999 8.141 999

Ialt 1.059 155 23.642 124

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 8 49 702 60

Rejer 872 129 34.486 117

Andre

krebsdyr 12 160 510 89

Muslinger 2 93 57 96

Andre bløddyr 165 82 4.317 93

Ialt 1.061 117 40.072 112

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 17.210 244 4.840 275

Ialt 17.210 244 4.840 275

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

32 2 371 3

Frosset 51 32 477 28

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 3 37 69 44

Torsk Fersk 52 648 1.434 383

Frosset 345 80 13.078 76

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 13 3 277 2

Sej Fersk 27 88 469 75

Anden

torskefisk

Frosset 210 84 4.006 169

Fersk

0 . 0 .

Frosset 1.098 113 19.041 115

Anden fisk Fersk 99 67 4.725 79

Frosset 809 110 25.454 95

Ialt 2.738 68 69.401 83


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Tyskland 2002

Tabel 4.04

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 1.397 999 6.589 767

Laks Røget 134 77 4.705 55

Ål Røget 31 75 2.128 62

Andet Røget 11 999 518 507

Tang og andre

alger 2 47 54 129

Ialt 1.574 523 13.994 108

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 327 659 6.078 939

Konserveret 304 80 8.782 95

Makrel 119 84 3.398 85

Sardin 6 5 200 5

Kaviar og

anden rogn 1 1.003 1.010 1.006

Fiskefilet Panerede 161 244 2.818 222

Færdigretter

m.v. 852 130 19.712 133

Andre

fiskevarer 814 78 16.703 85

Rejer 479 64 22.024 56

Muslinger 95 67 2.395 78

Andre krebsog

bløddyr 47 308 1.084 240

Ialt 3.205 98 84.203 90

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 2.892 20 12.961 21

Fiskeolie 374 77 3.605 33

Fiskeleverolie 93 999 97 126

Solubles 0 . 0 .

Affald 3.621 239 1.054 162

Ialt 6.980 42 17.718 24

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 50.303 110 341.804 85


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra UK 2002

Tabel 4.05

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 5.894 75 17.980 54

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 56 64 1.635 49

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 318 242 6.067 209

Frosset 25 12 448 11

Kuller Fersk 109 139 826 87

Frosset 118 150 1.554 164

Sej Fersk 1.117 194 8.009 183

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

21 126 367 137

Frosset 137 810 569 212

Makrel Fersk 10.293 86 79.485 105

Frosset 1.238 27 8.059 33

Anden fisk Fersk 23 40 701 72

Frosset 216 96 2.761 132

Ialt 19.565 76 128.460 84

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 2.482 470 50.590 464

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 2.482 452 50.590 291

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 47 61 4.258 61

Rejer 429 136 32.807 117

Andre

krebsdyr 6 184 392 137

Muslinger 0 0 1 0

Andre bløddyr 138 104 10.623 89

Ialt 619 112 48.081 101

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 5.941 87 4.214 87

Ialt 5.941 87 4.214 87

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 66 70 615 73

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 24 43 964 84

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 10 67 430 107

Anden fisk Fersk 7 29 270 27

Frosset 316 70 5.560 73

Ialt 423 66 7.840 71


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra UK 2002

Tabel 4.05

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 62 999 851 999

Laks Røget 45 59 1.256 48

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 43 999 8.891 999

Tang og andre

alger 12 83 370 108

Ialt 161 174 11.368 373

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 539 63 13.866 81

Sardin 68 111 1.541 120

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 6 10 110 9

Færdigretter

m.v. 0 14 6 19

Andre

fiskevarer 205 216 4.645 242

Rejer 430 104 19.969 113

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 12 113 730 72

Ialt 1.262 82 40.867 98

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 223 5 1.290 6

Fiskeolie 323 999 2.071 97

Fiskeleverolie 2 27 136 49

Solubles 0 7 59 171

Affald 379 48 326 38

Ialt 927 16 3.882 16

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 31.381 75 295.302 98


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Spanien 2002

Tabel 4.06

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 3 106 63 114

Frosset 105 893 2.120 522

Torsk Fersk 4 49 49 26

Frosset 28 331 500 260

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 8 0 6

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 16 4 13

Frosset 109 999 1.118 999

Makrel Fersk 91 53 599 56

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 6 36 422 32

Frosset 80 124 1.948 116

Ialt 426 147 6.824 135

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 1.428 404 30.069 481

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 1.428 404 30.069 481

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 1 20 82 26

Rejer 9 24 475 50

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 443 114 7.941 99

Ialt 453 105 8.498 92

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 2 24 50 13

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 165 121 3.779 111

Anden fisk Fersk 0 96 9 75

Frosset 108 262 3.224 198

Ialt 275 144 7.063 128


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Spanien 2002

Tabel 4.06

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 60 999 2.348 999

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 1 4 4

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 60 703 2.351 842

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 99 9 101

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 141 999 4.320 999

Andre

fiskevarer 105 91 2.327 82

Rejer 121 77 3.733 57

Muslinger 31 39 526 35

Andre krebsog

bløddyr 365 96 6.323 89

Ialt 763 104 17.238 96

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 94 55 159 53

Ialt 94 55 159 49

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 3.499 161 72.203 162


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Portugal 2002

Tabel 4.07

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 130 136 2.874 225

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 242 155 4.745 197

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 50 32 673 28

Ialt 422 168 8.293 225

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 19 8 455 12

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 19 8 455 12

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 4 192 135 80

Ialt 4 192 135 80


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Portugal 2002

Tabel 4.07

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 124 169 2.432 169

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 1 81 86 121

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 125 168 2.518 167

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 569 152 11.402 165


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Sverige 2002

Tabel 4.08

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 21.404 65 55.907 48

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 444 93 10.356 113

Frosset 27 391 345 100

Torsk Fersk 6.939 74 107.626 80

Frosset 1 0 22 0

Kuller Fersk 490 76 5.425 64

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 909 82 7.146 75

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

185 125 3.401 105

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 1.664 112 11.911 119

Frosset 4 28 22 25

Anden fisk Fersk 11.450 63 24.820 92

Frosset 212 591 2.122 206

Ialt 43.728 68 229.101 72

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 1.822 139 43.412 130

Ål 336 67 14.319 62

Anden

ferskvandsfisk 848 99 22.353 101

Ialt 3.005 113 80.084 102

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 660 96 51.795 106

Rejer 651 423 12.830 238

Andre

krebsdyr 18 99 534 103

Muslinger 53 999 294 432

Andre bløddyr 9 54 341 82

Ialt 1.390 158 65.794 119

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 98.958 146 91.847 156

Ialt 98.958 146 91.847 156

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

34 999 348 999

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 4 59 171 58

Torsk Fersk 722 78 31.515 77

Frosset 124 253 2.830 113

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 25 99 466 99

Anden

torskefisk

Frosset 15 137 403 133

Fersk

0 . 0 .

Frosset 127 999 1.815 999

Anden fisk Fersk 609 59 20.912 138

Frosset 232 105 4.758 52

Ialt 1.892 83 63.219 91


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Sverige 2002

Tabel 4.08

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 125 121 1.825 85

Laks Røget 7 999 609 999

Ål Røget 18 269 1.360 247

Andet Røget 3 312 120 220

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 152 138 3.913 141

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 411 63 7.828 70

Konserveret 1.882 99 42.585 126

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 595 125 42.261 142

Fiskefilet Panerede 126 61 3.612 64

Færdigretter

m.v. 94 106 2.990 104

Andre

fiskevarer 613 99 16.924 94

Rejer 359 356 15.311 281

Muslinger 8 107 183 97

Andre krebsog

bløddyr 85 126 3.652 123

Ialt 4.173 101 135.344 123

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 3.618 126 18.556 146

Fiskeolie 2.781 77 19.507 169

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 1 62 120 239

Affald 7.824 54 9.585 67

Ialt 14.223 68 47.768 124

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 167.522 103 717.072 98


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra EU 2002

Tabel 4.09

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 36.898 77 96.808 58

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 935 65 16.925 76

Frosset 395 74 9.892 68

Torsk Fersk 8.895 75 141.189 82

Frosset 358 97 6.858 105

Kuller Fersk 836 77 8.585 62

Frosset 120 999 1.578 999

Sej Fersk 7.229 158 50.384 152

Anden

torskefisk

Frosset 2 18 36 23

Fersk

316 146 5.572 124

Frosset 248 874 1.711 999

Makrel Fersk 13.102 95 102.046 115

Frosset 3.938 47 23.010 51

Anden fisk Fersk 13.140 69 48.294 89

Frosset 1.318 135 19.173 109

Ialt 87.729 79 532.061 83

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 8.613 164 184.764 161

Ål 1.181 89 62.063 83

Anden

ferskvandsfisk 1.489 132 32.573 109

Ialt 11.283 147 279.400 127

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 780 91 63.505 95

Rejer 4.234 240 140.364 153

Andre

krebsdyr 45 98 2.021 77

Muslinger 73 183 620 70

Andre bløddyr 973 104 30.426 97

Ialt 6.105 167 236.936 123

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 122.563 150 102.222 155

Ialt 122.563 150 102.222 155

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

69 5 770 6

Frosset 135 46 1.443 47

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 220 54 7.095 54

Torsk Fersk 792 81 33.762 78

Frosset 521 81 17.930 74

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 13 999 294 999

Sej Fersk 55 86 988 79

Anden

torskefisk

Frosset 236 80 4.566 135

Fersk

0 . 0 .

Frosset 1.409 120 25.360 118

Anden fisk Fersk 2.006 65 72.938 72

Frosset 2.858 118 78.203 106

Ialt 8.314 78 243.348 82


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra EU 2002

Tabel 4.09

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 132 500 5.041 415

Saltet/tørret 0 1 26 2

Anden fisk Saltet/tørret 1.872 291 11.436 210

Laks Røget 329 106 19.337 114

Ål Røget 66 109 5.110 96

Andet Røget 69 996 10.589 999

Tang og andre

alger 16 83 449 114

Ialt 2.485 224 51.988 167

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 738 101 13.908 114

Konserveret 2.190 96 51.472 120

Makrel 658 66 17.273 82

Sardin 199 147 4.210 153

Kaviar og

anden rogn 599 1.120 43.640 1.136

Fiskefilet Panerede 1.169 131 20.533 125

Færdigretter

m.v. 1.089 146 27.079 153

Andre

fiskevarer 1.890 90 45.621 93

Rejer 1.673 99 75.786 92

Muslinger 332 47 6.907 47

Andre krebsog

bløddyr 741 103 22.332 91

Ialt 11.278 98 328.761 104

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 7.083 29 34.520 34

Fiskeolie 3.822 85 30.022 104

Fiskeleverolie 95 999 233 58

Solubles 1 13 179 172

Affald 21.976 102 19.219 97

Ialt 32.977 66 84.174 56

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 282.734 102 1.858.888 97


Hel saltvandsfisk

Samlede mængde import fra 3.lande 2002

Tabel 4.10

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 43.106 84 149.119 73

Frosset 279 273 2.176 339

Fladfisk Fersk 483 67 11.228 63

Frosset 7.951 74 167.835 67

Torsk Fersk 10.519 93 193.302 104

Frosset 34.469 118 587.959 112

Kuller Fersk 2.716 86 38.089 77

Frosset 3.657 118 50.474 118

Sej Fersk 14.931 118 84.045 102

Anden

torskefisk

Frosset 35 11 272 10

Fersk

625 111 9.856 95

Frosset 451 375 6.084 514

Makrel Fersk 435 35 4.516 51

Frosset 138 270 669 171

Anden fisk Fersk 2.605 58 78.715 65

Frosset 3.534 72 57.035 62

Ialt 125.934 94 1.441.374 90

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 60.331 105 1.290.858 97

Ål 330 47 14.907 41

Anden

ferskvandsfisk 312 92 18.156 96

Ialt 60.973 104 1.323.921 96

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 425 110 33.405 107

Rejer 64.955 103 973.769 90

Andre

krebsdyr 2.879 110 132.989 126

Muslinger 505 999 5.313 2.348

Andre bløddyr 3.889 177 100.794 93

Ialt 72.653 106 1.246.271 94

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 227.394 134 235.527 168

Ialt 227.394 134 235.527 168

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

21 83 244 112

Frosset 503 121 5.594 168

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1.088 119 22.750 126

Torsk Fersk 299 114 14.900 102

Frosset 3.504 72 111.187 75

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 142 98 2.166 112

Sej Fersk 416 62 7.467 58

Anden

torskefisk

Frosset 3.876 92 63.958 94

Fersk

0 . 0 .

Frosset 2.739 123 47.432 128

Anden fisk Fersk 1.279 61 56.583 58

Frosset 15.217 102 412.605 77

Ialt 29.083 95 744.886 79


Saltet, tørret, røget

Samlede mængde import fra 3.lande 2002

Tabel 4.10

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 3.848 144 143.488 126

Saltet/tørret 971 156 43.573 136

Anden fisk Saltet/tørret 2.659 107 58.929 100

Laks Røget 237 35 12.333 31

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 343 75 33.988 102

Tang og andre

alger 12.628 113 90.410 100

Ialt 20.686 114 382.723 104

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 1.190 77 12.311 90

Konserveret 65 115 1.140 121

Makrel 5 98 190 105

Sardin 17 646 380 317

Kaviar og

anden rogn 474 641 25.673 346

Fiskefilet Panerede 27 14 721 14

Færdigretter

m.v. 110 58 3.467 90

Andre

fiskevarer 6.198 106 115.347 111

Rejer 21.997 106 856.803 100

Muslinger 128 209 2.106 148

Andre krebsog

bløddyr 1.477 33 49.715 25

Ialt 31.688 94 1.067.853 88

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 113.856 135 608.515 159

Fiskeolie 12.159 47 54.520 59

Fiskeleverolie 4.231 262 20.254 174

Solubles 5 0 199 9

Affald 76.712 115 54.097 122

Ialt 206.962 115 737.584 139

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 775.372 112 7.180.138 96


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Færøerne 2002

Tabel 4.11

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 937 60 2.435 32

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 103 33 3.150 37

Frosset 111 49 1.741 29

Torsk Fersk 560 295 9.272 273

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 190 195 2.152 119

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 5.997 169 32.965 148

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

112 129 1.320 121

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 653 94 35.959 88

Frosset 467 189 8.964 101

Ialt 9.130 118 97.959 93

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 17.263 103 340.408 89

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 17.263 103 340.408 89

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 14 62 1.112 67

Rejer 4.960 54 91.232 57

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 189 127 11.957 123

Ialt 5.163 55 104.302 61

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 24.684 161 21.352 212

Ialt 24.684 161 21.352 212

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 26 0 210 2

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 59 225 2.655 185

Frosset 483 156 15.418 145

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 102 80 1.378 100

Sej Fersk 266 52 5.164 52

Anden

torskefisk

Frosset 2.671 77 42.593 77

Fersk

0 . 0 .

Frosset 1 1 20 1

Anden fisk Fersk 270 27 12.063 25

Frosset 3.873 159 94.735 79

Ialt 7.749 98 174.236 70


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Færøerne 2002

Tabel 4.11

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 3.534 177 134.400 152

Saltet/tørret 779 200 38.626 146

Anden fisk Saltet/tørret 1.386 93 35.422 83

Laks Røget 9 60 293 98

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 8 79 446 79

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 5.717 146 209.187 132

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 11 6 217 5

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 543 109 24.028 114

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 554 73 24.245 87

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 8.389 115 44.588 124

Fiskeolie 154 2 448 1

Fiskeleverolie 1 0 16 0

Solubles 0 . 0 .

Affald 27.350 103 16.804 90

Ialt 35.894 106 61.856 113

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 106.155 111 1.033.545 89


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Norge 2002

Tabel 4.12

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 42.169 85 146.684 75

Frosset 279 273 2.176 339

Fladfisk Fersk 358 138 7.571 105

Frosset 830 58 19.136 51

Torsk Fersk 6.035 151 122.356 145

Frosset 347 130 6.474 110

Kuller Fersk 2.428 86 34.876 79

Frosset 110 23 2.015 39

Sej Fersk 7.506 97 43.998 86

Anden

torskefisk

Frosset 22 8 204 8

Fersk

484 105 8.143 90

Frosset 161 999 2.817 999

Makrel Fersk 435 92 4.516 94

Frosset 137 269 653 167

Anden fisk Fersk 1.844 57 38.874 57

Frosset 1.099 90 13.891 86

Ialt 64.244 88 454.384 85

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 41.041 108 922.161 101

Ål 174 97 7.275 84

Anden

ferskvandsfisk 3 94 155 145

Ialt 41.218 108 929.591 101

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 111 125 7.382 118

Rejer 2.244 91 49.787 93

Andre

krebsdyr 1 50 211 75

Muslinger 256 999 726 258

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 2.612 102 58.106 96

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 161.449 158 162.431 180

Ialt 161.449 158 162.431 180

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

21 83 244 112

Frosset 477 129 5.385 180

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 175 78 9.926 78

Frosset 562 76 20.110 89

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 4 98 49 94

Sej Fersk 150 91 2.302 79

Anden

torskefisk

Frosset 822 193 14.598 197

Fersk

0 . 0 .

Frosset 3 8 72 12

Anden fisk Fersk 493 71 19.707 61

Frosset 934 69 30.566 44

Ialt 3.640 90 102.959 68


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Norge 2002

Tabel 4.12

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 102 26 3.680 24

Saltet/tørret 7 52 796 135

Anden fisk Saltet/tørret 796 163 13.835 198

Laks Røget 64 96 4.012 85

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 4 123 349 130

Tang og andre

alger 20 32 146 134

Ialt 993 97 22.817 81

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 422 94 5.439 130

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 0 13 0

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 90 168 5.507 232

Fiskefilet Panerede 11 66 271 75

Færdigretter

m.v. 72 124 1.947 137

Andre

fiskevarer 52 69 1.964 51

Rejer 1.010 116 37.034 90

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 1 178 21 66

Ialt 1.659 109 52.197 98

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 39.139 280 211.684 342

Fiskeolie 2.430 32 11.533 54

Fiskeleverolie 878 246 3.397 70

Solubles 0 . 0 .

Affald 34.683 164 19.439 206

Ialt 77.129 171 246.053 247

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 352.946 132 2.028.537 105


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Island 2002

Tabel 4.13

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 3 133 99 139

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 41 31 917 37

Frosset 624 467 9.514 389

Kuller Fersk 1 2 11 2

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 13 21 631 51

Frosset 492 65 6.553 80

Ialt 1.174 117 17.725 141

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 2 623 172 610

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 2 234 172 290

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 207 121 16.202 148

Rejer 428 89 7.604 64

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 5 1 411 3

Andre bløddyr 6 1 339 3

Ialt 646 99 24.556 108

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 41 4 914 72

Ialt 41 4 914 72

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 2 20 101 22

Frosset 160 189 4.001 160

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 132 168 2.379 165

Fersk

0 . 0 .

Frosset 6 23 232 27

Anden fisk Fersk 27 35 1.245 42

Frosset 129 33 4.855 34

Ialt 457 68 12.814 57


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Island 2002

Tabel 4.13

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 20 14 915 13

Saltet/tørret 35 81 1.156 88

Anden fisk Saltet/tørret 432 89 7.481 116

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 4 141 32 182

Ialt 491 72 9.585 62

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 753 72 6.700 73

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 358 160 17.081 237

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 93 115 2.817 176

Rejer 3.439 104 115.384 101

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 4.643 99 141.982 107

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 51.025 100 274.420 117

Fiskeolie 2.167 29 11.077 47

Fiskeleverolie 3.352 267 16.833 249

Solubles 0 . 0 .

Affald 14.641 77 17.754 111

Ialt 71.185 91 320.084 114

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 78.640 90 527.831 108


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Grønland 2002

Tabel 4.14

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 1 1 13 1

Frosset 5.609 102 119.640 92

Torsk Fersk 618 240 8.980 222

Frosset 224 999 3.225 999

Kuller Fersk 10 106 92 74

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 756 93 4.045 82

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

9 110 123 110

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 19 53 348 63

Frosset 239 98 2.676 100

Ialt 7.484 108 139.141 96

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 2 308 53 330

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 2 308 53 330

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 26 999 2.128 999

Rejer 44.883 154 641.039 133

Andre

krebsdyr 2.741 120 114.813 122

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 465 105 37.248 100

Ialt 48.115 151 795.227 130

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 44 0 1.580 0

Frosset 29 72 522 41

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 219 107 3.735 111

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 5.115 166 148.608 168

Ialt 5.407 159 154.445 162


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Grønland 2002

Tabel 4.14

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 141 117 2.619 117

Saltet/tørret 141 86 2.622 78

Anden fisk Saltet/tørret 38 899 857 735

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 315 75 32.262 103

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 635 90 38.361 104

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 10.852 108 433.608 110

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 1.196 44 40.039 30

Ialt 12.048 94 473.647 90

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 165 197 520 197

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 165 197 520 197

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 73.856 132 1.601.394 113


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Polen 2002

Tabel 4.15

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 1 59 40 67

Frosset 8 424 223 376

Torsk Fersk 480 58 5.683 61

Frosset 44 5 785 8

Kuller Fersk 16 24 87 31

Frosset 10 15 174 63

Sej Fersk 638 107 2.768 72

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

22 249 270 208

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 12 19 180 15

Frosset 436 64 8.249 39

Ialt 1.667 74 18.459 52

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 162 537 4.340 520

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 6 107 160 101

Ialt 168 472 4.500 453

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 37.218 77 27.669 89

Ialt 37.218 77 27.669 89

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1.081 119 22.653 126

Torsk Fersk 14 2 416 2

Frosset 444 33 12.179 32

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 5 65 141 81

Frosset 18 47 259 26

Ialt 1.562 68 35.648 62


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Polen 2002

Tabel 4.15

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 157 26 7.375 22

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 12 57 714 61

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 169 27 8.089 23

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 15 60 172 139

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 31 119 717 156

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 46 90 890 152

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 0 2 25 21

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 2 25 17

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 40.831 76 95.280 59


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Estland 2002

Tabel 4.16

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 1 50 61 49

Anden

ferskvandsfisk 173 75 4.852 74

Ialt 174 75 4.913 74

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 930 306 14.641 296

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 930 306 14.641 296

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 12 1 341 46

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 299 132 15.473 138

Frosset 31 94 1.509 105

Ialt 342 131 17.323 137


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Estland 2002

Tabel 4.16

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 0 11 0

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 21 13 128 13

Ialt 21 13 139 14

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 48 122 666 155

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 65 79 1.131 83

Rejer 4 5 150 11

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 117 92 1.947 105

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 1.584 58 38.963 120


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Letland 2002

Tabel 4.17

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 6 137 78 172

Frosset 11 237 221 191

Torsk Fersk 806 44 9.306 44

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 23 17 487 24

Frosset 10 8 318 16

Ialt 856 43 10.411 45

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 4 0 100 0

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 4 0 100 0

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 116 32 1.709 30

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 116 32 1.709 30

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 153 85 4.615 85

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 17 10 243 4

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 9 5 100 2

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 179 100 4.958 91


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Letland 2002

Tabel 4.17

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 9 109 183 79

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 9 109 183 79

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 1.164 46 17.360 50


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Litauen 2002

Tabel 4.18

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 8 10 31 14

Frosset 4 132 18 34

Torsk Fersk 353 30 4.041 31

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 16 15 373 24

Frosset 33 88 1.030 117

Ialt 413 29 5.493 35

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 9 11 121 9

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 9 11 121 9

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 6 190 88 183

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 641 50 20.318 49

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 11 1 307 1

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 236 411 6.299 402

Ialt 894 67 27.011 62


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Litauen 2002

Tabel 4.18

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 8 1 151 0

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 103 8 569 1

Ialt 111 8 720 2

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 8 30 93 25

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 8 30 93 25

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 1.435 48 33.439 55


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Rusland 2002

Tabel 4.19

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 2 10 30 8

Frosset 926 28 17.541 25

Torsk Fersk 1.525 61 30.257 67

Frosset 28.307 110 472.114 106

Kuller Fersk 71 53 871 39

Frosset 3.537 134 48.285 129

Sej Fersk 34 132 270 131

Anden

torskefisk

Frosset 13 72 68 39

Fersk

0 . 0 .

Frosset 172 193 2.049 243

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 13 23 147 21

Frosset 325 52 3.077 40

Ialt 34.924 99 574.710 94

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 5 149 185 343

Ialt 5 149 185 343

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 208 12 1.890 13

Andre

krebsdyr 106 6 17.026 115

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 789 179 15.865 46

Ialt 1.102 52 34.781 71

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 5 3 207 66

Frosset 999 136 33.202 151

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 7 494 189 999

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 20 27 331 32

Fersk

0 . 0 .

Frosset 546 67 9.138 68

Anden fisk Fersk 18 999 836 999

Frosset 630 216 19.165 189

Ialt 2.224 116 63.067 135


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Rusland 2002

Tabel 4.19

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 4 15 178 23

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 4 11 178 19

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 999 621 425

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 92 88 3.491 82

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 92 89 4.111 94

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 18 279 19 46

Ialt 18 12 19 4

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 38.370 96 677.050 95


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra USA 2002

Tabel 4.20

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 48 .

Frosset 6 12 305 13

Torsk Fersk 100 192 2.459 109

Frosset 3.814 154 73.941 127

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 113 392 1.157 371

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 1 28 178 29

Frosset 23 121 4.857 115

Ialt 4.057 157 82.945 127

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 1.364 59 17.137 52

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 1.364 59 17.137 52

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 1 100 114 100

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 31 999 2.376 999

Ialt 32 999 2.491 907

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 1.255 441 23.910 518

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 49 40 1.882 43

Ialt 1.305 320 25.792 289


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra USA 2002

Tabel 4.20

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 1 48 952 45

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 4 770 921 999

Ialt 5 186 1.873 86

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 6 92 973 71

Fiskefilet Panerede 1 97 35 129

Færdigretter

m.v. 1 33 51 116

Andre

fiskevarer 1 306 62 167

Rejer 100 999 3.437 643

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 74 90 163

Ialt 109 631 4.648 225

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 6.873 68 134.886 100


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Canada 2002

Tabel 4.21

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 1 . 93 .

Frosset 434 471 8.513 354

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 4 16 116 6

Ialt 439 380 8.723 191

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 334 150 3.795 127

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 19 8 289 10

Ialt 353 159 4.084 137

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 68 66 6.582 54

Rejer 10.612 57 134.201 50

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 5 10 187 6

Ialt 10.685 57 140.970 49

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Canada 2002

Tabel 4.21

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 507 93 4.468 69

Ialt 507 93 4.468 69

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 17 10 980 11

Fiskefilet Panerede 1 1 50 1

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 51 216 1.514 249

Rejer 4.655 104 176.849 89

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 27 144 760 69

Ialt 4.751 102 180.153 86

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 3 0 22 0

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 3 0 22 0

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 16.738 68 338.420 66


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Chile 2002

Tabel 4.22

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 6 . 60 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 6 . 60 .

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 146 658 2.631 735

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 146 658 2.631 735

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 10 44 293 82

Muslinger 244 999 4.176 999

Andre bløddyr 9 78 438 306

Ialt 262 999 4.908 999

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 113 490 1.839 482

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1.848 37 41.010 25

Ialt 1.961 39 42.848 26


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Chile 2002

Tabel 4.22

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 2.798 106 23.593 102

Ialt 2.798 106 23.593 102

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 215 120 17.311 113

Muslinger 66 365 1.138 246

Andre krebsog

bløddyr 1 2 42 1

Ialt 282 103 18.490 81

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 13.380 119 68.270 150

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 13.380 119 68.270 150

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 18.836 98 160.801 62


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Kina 2002

Tabel 4.23

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 155 34 7.570 31

Anden

ferskvandsfisk 10 93 945 141

Ialt 166 35 8.516 34

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 19 12 428 12

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 611 70 9.476 70

Anden fisk Fersk 22 217 456 339

Frosset 468 64 12.392 62

Ialt 1.120 63 22.753 61


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Kina 2002

Tabel 4.23

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 2 137 188 166

Ialt 2 137 188 166

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 22 10 353 12

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 159 10 5.966 10

Ialt 181 10 6.319 10

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Ialt 1.469 33 37.775 27


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Thailand 2002

Tabel 4.24

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 3 102 631 109

Ialt 3 102 631 109

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 20 13 1.261 10

Andre

krebsdyr 3 2 244 2

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 908 123 18.336 120

Ialt 930 105 19.841 73

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 1 0 145 1

Frosset 143 102 4.397 123

Ialt 144 102 4.542 127


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Thailand 2002

Tabel 4.24

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 2 1 63 2

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 2 1 63 2

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 2.208 163 39.682 159

Rejer 48 43 3.272 41

Muslinger 62 198 967 194

Andre krebsog

bløddyr 78 212 2.339 165

Ialt 2.395 145 46.261 125

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Ialt 3.475 129 71.338 104


Hel saltvandsfisk

Samlede import fra Indonesien 2002

Tabel 4.25

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 4 40 329 33

Frosset 12 122 267 27

Ialt 16 162 595 60

Ferskvandsfisk

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 1 90 178 88

Ialt 1 90 178 88

Krebs og bløddyr

Januar-Oktober Mængde i tons

Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 193 73 12.366 52

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 193 73 12.366 52

Industrifisk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 102 89 2.805 84

Ialt 102 89 2.805 84


Saltet, tørret, røget

Samlede import fra Indonesien 2002

Tabel 4.25

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 4.499 143 22.960 117

Ialt 4.499 143 22.960 117

Tilberedt eller konserveret Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 50 39 655 50

Rejer 84 54 6.420 52

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 134 47 7.075 52

Fiskemel, olie m.v.

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr. Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Oktober Mængde i tons Index 2002 (2001=100)

Januar-Oktober Værdi i 1000

kr.

Index 2002 (2001=100)

Ialt 4.944 129 45.979 75

More magazines by this user
Similar magazines