Oktober - Anmeldelse.fd.dk

webfd.fd.dk

Oktober - Anmeldelse.fd.dk

Saltet, tørret, røget

Samlede eksport i ton 2002

Tabel 1.01

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 453 3.045 187 108

Saltet/tørret 600 4.485 137 104

Anden fisk Saltet/tørret 819 11.288 60 75

Laks Røget 1.124 9.470 108 92

Ål Røget 5 58 34 105

Andet Røget 374 3.320 105 97

Tang og andre

alger 0 6 32 2

Ialt 3.375 31.672 98 87

Tilberedt eller konserveret

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 3.131 22.102 135 95

Konserveret 273 2.466 93 94

Makrel 1.192 10.531 91 84

Sardin 0 0 0 92

Kaviar og

anden rogn 74 621 375 109

Fiskefilet Panerede 1.184 9.203 108 89

Færdigretter

m.v. 789 6.132 105 105

Andre

fiskevarer 871 7.961 111 107

Rejer 1.567 19.385 64 92

Muslinger 1.258 8.061 107 86

Andre krebsog

bløddyr 196 3.430 43 104

Ialt 10.534 89.892 98 93

Fiskemel, olie m.v.

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 35.550 260.871 102 98

Fiskeolie 9.500 65.531 78 78

Fiskeleverolie 86 262 793 375

Solubles 28 141 999 181

Affald 1.776 15.369 179 99

Ialt 46.940 342.174 98 93

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Ialt 114.811 927.276 104 99

More magazines by this user
Similar magazines