Oktober - Anmeldelse.fd.dk

webfd.fd.dk

Oktober - Anmeldelse.fd.dk

Saltet, tørret, røget

Samlede eksport i tusind kroner 2002

Tabel 1.02

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Torsk Saltet 16.527 122.194 154 110

Saltet/tørret 27.044 198.345 130 102

Anden fisk Saltet/tørret 18.822 218.053 61 87

Laks Røget 89.042 696.867 108 84

Ål Røget 546 5.858 38 106

Andet Røget 23.869 226.137 101 95

Tang og andre

alger 72 868 22 28

Ialt 175.923 1.468.324 103 90

Tilberedt eller konserveret

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Sild Tilberedt 46.071 332.015 133 119

Konserveret 6.754 58.245 99 107

Makrel 29.840 254.798 101 97

Sardin 2 9 0 96

Kaviar og

anden rogn 9.124 66.302 118 122

Fiskefilet Panerede 39.834 308.119 108 88

Færdigretter

m.v. 29.146 237.810 98 109

Andre

fiskevarer 25.815 222.825 105 99

Rejer 79.332 1.039.157 62 87

Muslinger 31.924 191.624 120 97

Andre krebsog

bløddyr 10.826 149.960 47 91

Ialt 308.666 2.860.865 88 95

Fiskemel, olie m.v.

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Fiskemel 198.579 1.443.781 117 116

Fiskeolie 46.837 335.206 98 121

Fiskeleverolie 680 1.620 394 155

Solubles 141 614 272 27

Affald 3.977 23.358 233 97

Ialt 250.214 1.804.579 114 117

Oktober

Januar-Oktober

Oktober Januar-Oktober Index 2002 (2001=100) Index 2002 (2001=100)

Ialt 1.750.006 15.141.319 103 101

More magazines by this user
Similar magazines