December

webfd.fd.dk

December

Gruppering af brugstariffen 2007.

...

fortsat fra forrige side

I.C. Krebs- og bløddyr (fortsat).

Muslinger: 0307.31.10, 0307.39.10

Andre bløddyr: 0307.10.10, 0307.10.90, 0307.21.00, 0307.29.10, 0307.29.90, 0307.31.90, 0307.39.90, 0307.41.10,

0307.41.91, 0307.41.99, 0307.49.01, 0307.49.11, 0307.49.18, 0307.49.31, 0307.49.33, 0307.49.35,

0307.49.38, 0307.49.51, 0307.49.59, 0307.49.71, 0307.49.91, 0307.49.99, 0307.51.00, 0307.59.10,

0307.59.90, 0307.60.00, 0307.91.00, 0307.99.11, 0307.99.13, 0307.99.15, 0307.99.18, 0307.99.90

II. Industrifisk: 0511.91.90

III.A. Filet, skåret eller hakket.

Sild, fersk: 0304.19.97

Sild, frosset: 0304.29.75, 0304.99.23

Fladfisk, frosset: 0304.29.71, 0304.29.73, 0304.29.79, 0304.99.55

Torsk, fersk: 0304.19.31

Torsk, frosset: 0304.29.21, 0304.29.29, 0304.99.31, 0304.99.33, 0304.99.39

Kuller, frosset: 0304.29.33, 0304.99.45

Mørksej, fersk: 0304.19.33

Mørksej, frosset: 0304.29.31, 0304.99.41

Anden torskefisk, frosset: 0304.29.41, 0304.29.43, 0304.29.55, 0304.29.56, 0304.29.58, 0304.29.59, 0304.29.85, 0304.99.51,

0304.99.71, 0304.99.75

Anden fisk, fersk: 0304.11.10, 0304.11.90, 0304.12.10, 0304.12.90, 0304.19.13, 0304.19.15, 0304.19.17, 0304.19.19,

0304.19.35, 0304.19.91, 0304.19.39, 0304.19.99

Anden fisk, frosset: 0304.21.00, 0304.22.00, 0304.29.13, 0304.29.15, 0304.29.17, 0304.29.19, 0304.29.35, 0304.29.37,

0304.29.45, 0304.29.51, 0304.29.53, 0304.29.61, 0304.29.69, 0304.29.83, 0304.29.91, 0304.29.99,

0304.99.10, 0304.99.21, 0304.99.29, 0304.99.61, 0304.99.65, 0304.91.00, 0304.92.00, 0304.99.99

III.B. Saltet, tørret eller røget.

Torsk, saltet: 0305.62.00, 0305.69.10

Torsk, salt/tørret: 0305.51.10, 0305.59.11, 0305.51.90, 0305.59.19, 0305.30.11, 0305.30.19

Anden fisk, salt/tørret: 0305.10.00, 0305.20.00, 0305.30.30, 0305.30.50, 0305.30.90, 0305.59.30, 0305.59.50, 0305.59.70,

0305.59.80, 0305.61.00, 0305.63.00, 0305.69.30, 0305.69.50, 0305.69.80

Laks, røget: 0305.41.00

Ål, røget: 0305.49.50

Andet, røget: 0305.42.00, 0305.49.10, 0305.49.20, 0305.49.30, 0305.49.45, 0305.49.80

Tang og alger: 1212.20.00

III.C. Tilberedt eller konserveret.

Sild, tilberedt: 1604.12.99

Sild, konserveret: 1604.12.91

Makrel: 1604.15.11, 1604.15.19, 1604.15.90

Sardin: 1604.13.11, 1604.13.19

Kaviar: 1604.30.10

Anden rogn: 1604.30.90

Paneret filet: 1604.12.10, 1604.19.91

Færdigretter m.v.: 1604.19.31, 1604.19.39, 1604.19.50, 1604.19.92, 1604.19.93, 1604.19.94, 1604.19.95, 1604.19.98,

1604.20.50, 1604.20.70

Andre fiskevarer: 1604.11.00, 1604.13.90, 1604.14.11, 1604.14.16, 1604.14.18, 1604.14.90, 1604.16.00, 1604.19.10,

1604.20.05, 1604.20.10, 1604.20.30, 1604.20.40, 1604.20.90

Rejer: 1605.20.10, 1605.20.91, 1605.20.99

Muslinger: 1605.90.11, 1605.90.19

Andre krebs-/bløddyr: 1605.10.00, 1605.30.10, 1605.30.90, 1605.40.00, 1605.90.30, 1605.90.90

V. Fiskemel, -olie m.v.

Fiskemel: 2301.20.00

Fiskeolie: 1504.20.10, 1504.20.90

Fiskeleverolie: 1504.10.10, 1504.10.91, 1504.10.99

Fiskesolubles: 2309.90.10

Fiskeaffald: 0511.91.10

More magazines by this user
Similar magazines