fisk og fiskeprodukter JANUAR - JULI 2003

webfd.fd.dk

Juli - Anmeldelse.fd.dk

FISKERIDIREKTORATET 22-09-03

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med

fisk og fiskeprodukter JANUAR - JULI 2003.

Den samlede eksport og import:

Tabel nr.

1.01 Eksport i tons.

1.02 Eksport i 1000 kroner.

2.01 Import i tons.

2.02 Import i 1000 kroner.

Samhandel med enkelte lande:

Samlet eksport til:

Tabel nr.

Samlet import fra:

Tabel nr.

3.01 Frankrig 4.01 Frankrig

3.02 Belgien og Lux. 4.02 Belgien og Lux.

3.03 Holland 4.03 Holland

3.04 Tyskland 4.04 Tyskland

3.05 Italien 4.05 UK

3.06 UK 4.06 Spanien

3.07 Irland 4.07 Portugal

3.08 Grækenland 4.08 Sverige

3.09 Spanien 4.09 EU-lande i alt

3.10 Portugal 4.10 Tredjelande i alt

3.11 Sverige 4.11 Færøerne

3.12 Finland 4.12 Norge

3.13 Østrig 4.13 Island

3.14 EU-lande i alt 4.14 Grønland

3.15 Tredjelande i alt 4.15 Polen

3.16 Færøerne 4.16 Estland

3.17 Norge 4.17 Letland

3.18 Island 4.18 Litauen

3.19 Polen 4.19 Rusland

3.20 Schweiz 4.20 USA

3.21 Tjekkiet 4.21 Canada

3.22 Rusland 4.22 Chile

3.23 USA 4.23 Kina

3.24 Kina 4.24 Thailand

3.25 Japan 4.25 Indonesien


Anmærkning.

Ændringerne af brugstariffen for 1993 medførte, at den hidtil anvendte varegruppering i statistikken ikke kunne

videref¢res uden ændringer.

Væsentligste ændringer var, at et antal artsspecifikke brugstarifpositioner udgik, hvilket medførte, at følgende

varegrupper ikke længere kan specificeres:

I.B Damørred, æg og sættefisk.

III.A Filet af fladfisk, fersk.

- - af kuller, fersk.

- - af mørksej, fersk.

Det "gamle" tabellayout er bibeholdt, hvorfor de udgåede grupper fremstår med ".." i mængde- eller værdisøjlerne.

Der gøres opmærksom på, at tallene kommer fra Danmarks Statistik og derfor ikke er et produkt fra Fiskeridirektoratet.

Det skal desuden bemærkes, at tallene er foreløbige, da der sker opdateringer af data indtil et år efter udgivelsen.

Nedenfor er listet den anvendte gruppering af brugstariffen 2003.

I.A. Hel saltvandsfisk.

Sild, fersk: 0302.40.00

Sild, frosset: 0303.50.00

Fladfisk, fersk: 0302.21.10, 0302.21.30, 0302.21.90, 0302.22.00, 0302.23.00, 0302.29.10, 0302.29.90

Fladfisk, frosset: 0303.31.10, 0303.31.30, 0303.31.90, 0303.32.00, 0303.33.00, 0303.39.10, 0303.39.20, 0303.39.30,

0303.39.80

Torsk, fersk: 0302.50.10, 0302.50.90, 0302.69.35

Torsk, frosset: 0303.60.11, 0303.60.19, 0303.60.90, 0303.79.41

Kuller, fersk: 0302.62.00

Kuller, frosset: 0303.72.00

Mørksej, fersk: 0302.63.00

Mørksej, frosset: 0303.73.00

Anden torskefisk, fersk 0302.69.41, 0302.69.45, 0302.69.51, 0302.69.66, 0302.69.67, 0302.69.68, 0302.69.69, 0302.69.85

Anden torskefisk, frosset: 0303.78.11, 0303.78.12, 0303.78.13, 0303.78.19, 0303.78.90, 0303.79.45, 0303.79.51, 0303.79.55,

0303.79.83

Makrel, fersk: 0302.64.00

Makrel, frosset: 0303.74.30, 0303.74.90

Anden fisk, fersk: 0301.10.90, 0301.99.90, 0302.31.10, 0302.31.90, 0302.32.10, 0302.32.90, 0302.33.10, 0302.33.90,

0302.34.10, 0302.34.90, 0302.35.10, 0302.35.90, 0302.36.10, 0302.36.90, 0302.39.10, 0302.39.90,

0302.61.10, 0302.61.30, 0302.61.80, 0302.65.20, 0302.65.50, 0302.65.90, 0302.69.21, 0302.69.25,

0302.69.31, 0302.69.33, 0302.69.55, 0302.69.61, 0302.69.75, 0302.69.81, 0302.69.86, 0302.69.87,

0302.69.88, 0302.69.91, 0302.69.92, 0302.69.94, 0302.69.95, 0302.69.99, 0302.70.00

Anden fisk, frosset: 0303.41.11, 0303.41.13, 0303.41.19, 0303.41.90, 0303.42.12, 0303.42.18, 0303.42.32, 0303.42.38,

0303.42.52, 0303.42.58, 0303.42.90, 0303.43.11, 0303.43.13, 0303.43.19, 0303.43.90, 0303.44.11,

0303.44.13, 0303.44.19, 0303.44.90, 0303.45.11, 0303.45.13, 0303.45.19, 0303.45.90, 0303.46.11,

0303.46.13, 0303.46.19, 0303.46.90, 0303.49.31, 0303.49.33, 0303.49.39, 0303.49.80, 0303.71.10,

0303.71.30, 0303.71.80, 0303.75.20, 0303.75.50, 0303.75.90, 0303.77.00, 0303.79.21, 0303.79.23,

0303.79.29, 0303.79.31, 0303.79.35, 0303.79.37, 0303.79.58, 0303.79.65, 0303.79.71, 0303.79.75,

0303.79.81, 0303.79.85, 0303.79.87, 0303.79.88, 0303.79.91, 0303.79.92, 0303.79.93, 0303.79.94,

0303.79.98, 0303.80.10, 0303.80.90

I.B. Ferskvandsfisk.

Laks og ørred: 0301.91.10, 0301.91.90, 0301.99.11, 0302.11.10, 0302.11.20, 0302.11.80, 0302.12.00, 0303.11.00,

0303.19.00, 0303.21.10, 0303.21.20, 0303.21.80, 0303.22.00

Ål: 0301.92.00, 0302.66.00, 0303.76.00

Anden ferskvandsfisk: 0301.10.10, 0301.93.00, 0301.99.19, 0302.19.00, 0302.69.11, 0302.69.19, 0303.29.00, 0303.79.11,

0303.79.19

I.C. Krebs- og bløddyr.

Hummer (incl. dybvandshummer.): 0306.11.10, 0306.11.90, 0306.12.10, 0306.12.90, 0306.19.30, 0306.21.00, 0306.22.10, 0306.22.91,

0306.22.99, 0306.29.30

Rejer: 0306.13.10, 0306.13.30, 0306.13.40, 0306.13.50, 0306.13.80, 0306.23.10, 0306.23.31, 0306.23.39,

0306.23.90

Andre krebsdyr: 0306.14.10, 0306.14.30, 0306.14.90, 0306.19.10, 0306.19.90, 0306.24.10, 0306.24.30, 0306.24.90,

0306.29.10, 0306.29.90

Muslinger: 0307.31.10, 0307.39.10

Andre bløddyr: 0307.10.10, 0307.10.90, 0307.21.00, 0307.29.10, 0307.29.90, 0307.31.90, 0307.39.90, 0307.41.10,

0307.41.91, 0307.41.99, 0307.49.01, 0307.49.11, 0307.49.18, 0307.49.31, 0307.49.33, 0307.49.35,

0307.49.38, 0307.49.51, 0307.49.59, 0307.49.71, 0307.49.91, 0307.49.99, 0307.51.00, 0307.59.10,

0307.59.90, 0307.60.00, 0307.91.00, 0307.99.11, 0307.99.13, 0307.99.15, 0307.99.18, 0307.99.90


Gruppering af brugstariffen 2003. fortsat fra forrige side ...

II. Industrifisk: 0511.91.90

III.A. Filet, skåret eller hakket.

Sild, fersk: 0304.10.97

Sild, frosset: 0304.90.22, 0304.20.75

Fladfisk, frosset: 0304.20.79, 0304.90.51, 0304.20.71, 0304.20.73

Torsk, fersk: 0304.10.31

Torsk, frosset: 0304.20.21, 0304.20.29, 0304.90.35, 0304.90.38, 0304.90.39

Kuller, frosset: 0304.20.33, 0304.90.45

Mørksej, fersk: 0304.10.33

Mørksej, frosset: 0304.20.31, 0304.90.41

Anden torskefisk, fersk: 0304.20.41, 0304.20.43, 0304.20.55, 0304.20.56, 0304.20.58, 0304.20.59, 0304.20.85, 0304.90.47,

0304.90.49, 0304.90.59, 0304.90.61

Anden fisk, fersk: 0304.10.13, 0304.10.15, 0304.10.17, 0304.10.19, 0304.10.35, 0304.10.38, 0304.10.91, 0304.10.98

Anden fisk, frosset: 0304.20.13, 0304.20.15, 0304.20.17, 0304.20.19, 0304.20.35, 0304.20.37, 0304.20.45, 0304.20.51,

0304.20.53, 0304.20.61, 0304.20.69, 0304.20.81, 0304.20.83, 0304.20.87, 0304.20.88, 0304.20.91,

0304.20.95, 0304.90.05, 0304.90.10, 0304.90.31, 0304.90.55, 0304.90.57, 0304.90.65, 0304.90.97

III.B. Saltet, tørret eller røget.

Torsk, saltet: 0305.62.00, 0305.69.10

Torsk, salt/tørret: 0305.51.10, 0305.59.11, 0305.51.90, 0305.59.19, 0305.30.11, 0305.30.19

Anden fisk, salt/tørret: 0305.10.00, 0305.20.00, 0305.30.30, 0305.30.50, 0305.30.90, 0305.59.30, 0305.59.50, 0305.59.60,

0305.59.70, 0305.59.90, 0305.61.00, 0305.63.00, 0305.69.20, 0305.69.30, 0305.69.50, 0305.69.90

Laks, røget: 0305.41.00

Ål, røget: 0305.49.50

Andet, røget: 0305.42.00, 0305.49.10, 0305.49.20, 0305.49.30, 0305.49.45, 0305.49.80

Tang og alger: 1212.20.00

III.C. Tilberedt eller konserveret.

Sild, tilberedt: 1604.12.99

Sild, konserveret: 1604.12.91

Makrel: 1604.15.11, 1604.15.19, 1604.15.90

Sardin: 1604.13.11, 1604.13.19

Kaviar: 1604.30.10

Anden rogn: 1604.30.90

Paneret filet: 1604.12.10, 1604.19.91

Færdigretter m.v.: 1604.19.31, 1604.19.39, 1604.19.50, 1604.19.92, 1604.19.93, 1604.19.94, 1604.19.95, 1604.19.98,

1604.20.50, 1604.20.70

Andre fiskevarer: 1604.11.00, 1604.13.90, 1604.14.11, 1604.14.16, 1604.14.18, 1604.14.90, 1604.16.00, 1604.19.10,

1604.20.05, 1604.20.10, 1604.20.30, 1604.20.40, 1604.20.90

Rejer: 1605.20.10, 1605.20.91, 1605.20.99

Muslinger: 1605.90.11, 1605.90.19

Andre krebs-/bløddyr: 1605.10.00, 1605.30.10, 1605.30.90, 1605.40.00, 1605.90.30, 1605.90.90

V. Fiskemel, -olie m.v.

Fiskemel: 2301.20.00

Fiskeolie: 1504.20.10, 1504.20.90

Fiskeleverolie: 1504.10.10, 1504.10.91, 1504.10.99

Fiskesolubles: 2309.90.10

Fiskeaffald: 0511.91.10


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport i ton 2003

Tabel 1.01

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 697 17.423 120 61

Frosset 802 5.080 104 86

Fladfisk Fersk 2.212 17.485 117 93

Frosset 1.496 5.895 196 161

Torsk Fersk 1.291 17.811 98 120

Frosset 2.100 12.274 83 133

Kuller Fersk 913 5.968 89 112

Frosset 100 2.134 300 338

Sej Fersk 711 5.086 108 122

Anden

torskefisk

Frosset 3 18 109 39

Fersk

3.205 5.129 712 360

Frosset 50 213 277 179

Makrel Fersk 131 3.212 104 90

Frosset 268 2.073 152 75

Anden fisk Fersk 876 5.642 127 91

Frosset 457 3.705 100 93

Ialt 15.311 109.148 133 100

Ferskvandsfisk

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 3.900 32.806 89 92

Ål 227 1.466 84 100

Anden

ferskvandsfisk 319 2.535 52 55

Ialt 4.446 36.807 85 88

Krebs og bløddyr

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 719 4.494 136 140

Rejer 7.548 54.316 121 116

Andre

krebsdyr 431 1.641 90 93

Muslinger 125 15.980 78 91

Andre bløddyr 371 3.295 107 63

Ialt 9.194 79.725 119 107

Industrifisk

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 5.823 23.312 65 81

Ialt 5.823 23.312 65 81


Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Samlede eksport i ton 2003

Tabel 1.01

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

1.835 13.640 216 110

Frosset 539 5.146 122 210

Fladfisk Frosset 63 717 65 97

Torsk Fersk 494 6.100 87 97

Frosset 752 9.150 63 77

Kuller Frosset 90 723 235 77

Sej Fersk 614 4.627 97 114

Anden

torskefisk

Frosset 477 4.915 63 72

Fersk

19 87 3 1

Frosset 33 927 84 113

Anden fisk Fersk 1.241 8.719 132 97

Frosset 1.925 13.238 128 118

Ialt 8.082 67.988 114 102

Saltet, tørret, røget

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 216 1.367 130 93

Saltet/tørret 287 5.012 94 172

Anden fisk Saltet/tørret 1.539 7.739 148 90

Laks Røget 877 5.835 100 84

Ål Røget 6 17 149 28

Andet Røget 366 2.571 120 115

Tang og andre

alger 1 4 617 80

Ialt 3.292 22.544 122 102

Tilberedt eller konserveret

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 2.395 16.742 109 117

Konserveret 186 1.259 147 68

Makrel 1.150 6.281 102 87

Sardin 0 1 311 197

Kaviar og

anden rogn 47 390 260 1.088

Fiskefilet Panerede 965 7.303 120 123

Færdigretter

m.v. 493 3.967 94 99

Andre

fiskevarer 614 6.424 77 109

Rejer 2.653 15.497 139 114

Muslinger 543 5.532 95 96

Andre krebsog

bløddyr 268 1.779 166 69

Ialt 9.314 65.174 113 106

Fiskemel, olie m.v.

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 22.341 124.751 63 72

Fiskeolie 9.357 56.550 97 159

Fiskeleverolie 1 117 15 48

Solubles 0 30 7 78

Affald 1.029 10.011 79 91

Ialt 32.729 191.460 71 87

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Ialt 88.192 596.158 90 95


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport i tusind kroner 2003

Tabel 1.02

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 3.967 69.296 107 63

Frosset 2.871 19.874 92 74

Fladfisk Fersk 56.905 407.485 123 105

Frosset 43.323 157.748 224 159

Torsk Fersk 40.072 430.416 86 109

Frosset 33.597 207.431 76 117

Kuller Fersk 10.654 81.219 78 103

Frosset 1.017 26.115 207 251

Sej Fersk 6.529 48.323 110 113

Anden

torskefisk

Frosset 39 208 111 50

Fersk

14.415 37.655 120 120

Frosset 379 1.299 566 215

Makrel Fersk 2.291 27.563 130 106

Frosset 2.068 17.115 153 65

Anden fisk Fersk 24.833 181.841 111 107

Frosset 7.172 71.986 118 78

Ialt 250.132 1.785.573 110 107

Ferskvandsfisk

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 78.676 707.822 79 87

Ål 11.582 78.692 82 102

Anden

ferskvandsfisk 8.708 65.939 61 59

Ialt 98.966 852.454 77 85

Krebs og bløddyr

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 52.888 335.872 114 118

Rejer 141.021 1.053.145 112 112

Andre

krebsdyr 20.466 93.555 90 103

Muslinger 2.064 81.620 71 96

Andre bløddyr 12.935 101.552 124 96

Ialt 229.374 1.665.744 110 110

Industrifisk

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 4.795 34.582 63 105

Ialt 4.795 34.582 63 105


Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Samlede eksport i tusind kroner 2003

Tabel 1.02

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

10.820 85.400 140 75

Frosset 4.561 35.723 94 124

Fladfisk Frosset 2.851 34.582 60 93

Torsk Fersk 26.851 281.277 87 95

Frosset 25.331 319.772 66 74

Kuller Frosset 2.326 17.734 179 51

Sej Fersk 11.121 85.333 94 102

Anden

torskefisk

Frosset 6.406 78.084 65 85

Fersk

885 4.191 9 5

Frosset 1.115 23.414 137 138

Anden fisk Fersk 45.847 331.940 130 101

Frosset 67.678 492.133 127 130

Ialt 205.793 1.789.582 104 97

Saltet, tørret, røget

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 6.940 50.113 115 96

Saltet/tørret 10.777 159.165 82 124

Anden fisk Saltet/tørret 24.869 147.455 128 95

Laks Røget 66.908 442.894 107 87

Ål Røget 534 1.849 92 30

Andet Røget 25.480 171.748 123 112

Tang og andre

alger 91 898 321 142

Ialt 135.599 974.121 111 97

Tilberedt eller konserveret

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 25.981 194.276 78 91

Konserveret 4.321 30.248 150 69

Makrel 32.993 180.685 122 104

Sardin 2 14 219 121

Kaviar og

anden rogn 5.957 43.348 134 253

Fiskefilet Panerede 30.103 235.745 111 117

Færdigretter

m.v. 16.771 144.419 90 93

Andre

fiskevarer 17.116 178.620 77 111

Rejer 128.326 779.537 120 106

Muslinger 12.886 133.015 93 100

Andre krebsog

bløddyr 11.978 82.288 132 77

Ialt 286.434 2.002.194 108 102

Fiskemel, olie m.v.

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 114.873 683.898 58 71

Fiskeolie 41.560 245.424 93 126

Fiskeleverolie 33 571 290 52

Solubles 3 765 2 355

Affald 1.013 11.736 45 77

Ialt 157.482 942.394 64 81

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Ialt 1.368.575 10.046.644 97 98


Hel saltvandsfisk

Samlede import i ton 2003

Tabel 2.01

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 9.102 55.907 177 99

Frosset 1 118 227 42

Fladfisk Fersk 271 1.799 194 153

Frosset 2.142 5.795 108 135

Torsk Fersk 931 14.698 75 101

Frosset 3.480 20.738 72 81

Kuller Fersk 618 3.617 228 161

Frosset 109 1.791 21 71

Sej Fersk 1.764 15.617 81 116

Anden

torskefisk

Frosset 1 73 91 263

Fersk

132 1.049 123 155

Frosset 50 457 214 78

Makrel Fersk 78 1.220 97 15

Frosset 84 3.803 67 115

Anden fisk Fersk 528 17.711 99 130

Frosset 543 4.565 152 130

Ialt 19.834 148.958 113 99

Ferskvandsfisk

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 7.520 54.232 138 114

Ål 105 738 56 76

Anden

ferskvandsfisk 98 937 99 64

Ialt 7.723 55.906 134 112

Krebs og bløddyr

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 134 849 75 77

Rejer 8.045 58.639 86 134

Andre

krebsdyr 456 1.658 87 97

Muslinger 22 573 64 149

Andre bløddyr 260 2.149 82 53

Ialt 8.915 63.868 86 125

Industrifisk

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 53.183 426.562 99 139

Ialt 53.183 426.562 99 139


Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Samlede import i ton 2003

Tabel 2.01

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

0 11 9 29

Frosset 32 584 143 142

Fladfisk Frosset 156 622 80 59

Torsk Fersk 47 744 121 97

Frosset 394 3.594 213 122

Kuller Frosset 29 314 163 226

Sej Fersk 164 576 266 125

Anden

torskefisk

Frosset 264 2.462 67 82

Fersk

2 3 0 0

Frosset 172 2.616 56 88

Anden fisk Fersk 260 2.566 110 108

Frosset 1.183 12.082 57 116

Ialt 2.704 26.173 77 106

Saltet, tørret, røget

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 352 2.787 68 93

Saltet/tørret 270 1.780 131 217

Anden fisk Saltet/tørret 290 1.420 104 58

Laks Røget 30 237 79 32

Ål Røget 9 31 178 67

Andet Røget 86 445 220 149

Tang og andre

alger 1.185 11.190 164 121

Ialt 2.222 17.888 123 108

Tilberedt eller konserveret

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 20 1.195 17 111

Konserveret 179 1.526 156 114

Makrel 34 465 32 105

Sardin 16 145 70 102

Kaviar og

anden rogn 68 704 103 110

Fiskefilet Panerede 79 620 60 78

Færdigretter

m.v. 81 1.109 73 158

Andre

fiskevarer 1.175 6.678 139 120

Rejer 3.492 16.368 115 108

Muslinger 237 986 490 404

Andre krebsog

bløddyr 1.253 3.017 318 177

Ialt 6.634 32.814 133 118

Fiskemel, olie m.v.

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 24.939 101.711 183 108

Fiskeolie 1.731 14.822 100 159

Fiskeleverolie 1.272 3.677 999 95

Solubles 417 13.610 15 65

Affald 10.526 77.843 91 107

Ialt 38.885 211.663 131 105

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Ialt 140.100 983.832 110 119


Hel saltvandsfisk

Samlede import i tusind kroner 2003

Tabel 2.02

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 16.390 126.176 100 72

Frosset 5 576 185 26

Fladfisk Fersk 5.073 29.716 172 148

Frosset 43.863 125.368 102 131

Torsk Fersk 21.011 248.918 87 104

Frosset 50.823 327.807 68 73

Kuller Fersk 5.344 35.519 155 115

Frosset 1.017 16.258 15 44

Sej Fersk 8.946 79.347 80 91

Anden

torskefisk

Frosset 5 527 83 202

Fersk

1.979 14.138 110 145

Frosset 388 4.171 170 60

Makrel Fersk 1.253 15.981 101 25

Frosset 403 22.775 53 118

Anden fisk Fersk 9.014 94.607 93 101

Frosset 7.457 75.409 142 131

Ialt 172.972 1.217.291 86 88

Ferskvandsfisk

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 112.960 1.044.830 96 104

Ål 4.788 44.696 51 87

Anden

ferskvandsfisk 3.306 29.491 99 76

Ialt 121.054 1.119.017 93 102

Krebs og bløddyr

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 9.193 54.627 70 75

Rejer 110.543 927.170 79 131

Andre

krebsdyr 19.792 70.888 85 84

Muslinger 360 5.024 68 160

Andre bløddyr 7.894 71.335 72 70

Ialt 147.782 1.129.044 79 116

Industrifisk

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 37.573 363.389 73 120

Ialt 37.573 363.389 73 120


Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Samlede import i tusind kroner 2003

Tabel 2.02

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

1 91 3 22

Frosset 204 4.781 119 101

Fladfisk Frosset 4.068 16.190 92 68

Torsk Fersk 2.237 33.846 126 102

Frosset 7.640 91.012 144 95

Kuller Frosset 621 4.846 151 230

Sej Fersk 2.107 9.032 180 106

Anden

torskefisk

Frosset 3.275 36.540 51 72

Fersk

66 101 1 0

Frosset 2.555 43.164 48 83

Anden fisk Fersk 10.015 100.652 102 107

Frosset 35.512 343.739 61 108

Ialt 68.303 683.992 73 100

Saltet, tørret, røget

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 13.508 107.632 72 93

Saltet/tørret 8.652 65.469 125 189

Anden fisk Saltet/tørret 8.944 41.011 116 79

Laks Røget 869 9.633 43 35

Ål Røget 467 2.004 126 59

Andet Røget 4.738 26.439 75 83

Tang og andre

alger 6.560 64.857 104 100

Ialt 43.738 317.045 90 96

Tilberedt eller konserveret

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 330 16.314 22 105

Konserveret 3.922 31.827 152 102

Makrel 923 12.412 34 105

Sardin 359 3.303 88 113

Kaviar og

anden rogn 4.754 47.072 101 134

Fiskefilet Panerede 1.701 14.954 68 104

Færdigretter

m.v. 2.031 24.442 71 129

Andre

fiskevarer 19.927 118.601 131 106

Rejer 120.650 590.376 103 98

Muslinger 5.223 26.401 528 532

Andre krebsog

bløddyr 36.503 91.602 250 162

Ialt 196.325 977.303 118 107

Fiskemel, olie m.v.

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 115.204 494.081 154 99

Fiskeolie 7.534 77.087 83 147

Fiskeleverolie 5.359 11.832 999 63

Solubles 538 21.225 16 82

Affald 7.848 63.307 81 116

Ialt 136.482 667.532 141 103

Juli

Januar-Juli

Juli Januar-Juli Index 2003 (2002=100) Index 2003 (2002=100)

Ialt 924.229 6.474.613 95 102


Samlede eksport til Frankrig 2003

Tabel 3.01

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 244 150 2.215 121

Frosset 0 123 0 120

Fladfisk Fersk 377 87 18.927 96

Frosset 7 45 449 86

Torsk Fersk 5.410 113 135.122 104

Frosset 192 270 3.400 235

Kuller Fersk 375 158 4.693 137

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 1.841 125 14.406 116

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

966 147 15.929 116

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 9 58 136 99

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 511 93 9.862 67

Frosset 35 51 884 46

Ialt 9.967 118 206.024 103

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 3.356 61 71.781 57

Ål 0 237 21 477

Anden

ferskvandsfisk 859 54 23.132 64

Ialt 4.215 59 94.935 58

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 286 241 20.061 172

Rejer 2.686 84 47.230 90

Andre

krebsdyr 92 75 3.058 87

Muslinger 167 60 1.826 74

Andre bløddyr 538 25 33.317 67

Ialt 3.769 64 105.492 88

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 1 83 128 71

Ialt 1 83 128 71

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

112 89 658 59

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 16 185 680 169

Torsk Fersk 860 95 44.496 103

Frosset 1.335 66 44.747 132

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 10 44 204 40

Sej Fersk 268 129 4.467 107

Anden

torskefisk

Frosset 657 33 9.371 56

Fersk

0 0 3 0

Frosset 46 155 772 107

Anden fisk Fersk 862 90 39.818 91

Frosset 1.901 110 75.047 140

Ialt 6.066 76 220.263 111


Samlede eksport til Frankrig 2003

Tabel 3.01

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 443 113 12.889 113

Saltet/tørret 233 120 4.893 62

Anden fisk Saltet/tørret 486 95 7.867 87

Laks Røget 78 102 5.542 84

Ål Røget 0 45 55 40

Andet Røget 36 95 2.814 96

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 1.277 105 34.060 90

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 25 116 633 115

Konserveret 69 82 1.806 76

Makrel 102 74 3.450 107

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 129 91 13.539 98

Fiskefilet Panerede 1.454 163 49.044 151

Færdigretter

m.v. 110 98 3.614 99

Andre

fiskevarer 573 112 25.439 115

Rejer 606 93 38.242 91

Muslinger 2.230 92 53.159 104

Andre krebsog

bløddyr 112 68 7.619 64

Ialt 5.410 105 196.544 107

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 1.672 117 9.896 111

Fiskeolie 2.712 92 10.736 72

Fiskeleverolie 0 71 14 90

Solubles 0 143 0 148

Affald 31 68 82 59

Ialt 4.414 99 20.729 86

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 35.119 87 878.175 95


Samlede eksport til Belgien og Lux. 2003

Tabel 3.02

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 62 126 523 95

Frosset 5 999 34 999

Fladfisk Fersk 177 109 7.428 100

Frosset 33 47 940 46

Torsk Fersk 1.504 210 46.880 145

Frosset 1 213 19 242

Kuller Fersk 59 95 1.157 88

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 108 182 1.396 136

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

32 155 456 122

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 3 103 46 98

Frosset 91 91 447 75

Anden fisk Fersk 590 403 13.073 230

Frosset 136 152 1.755 118

Ialt 2.802 189 74.154 140

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 2.665 96 59.206 92

Ål 10 60 545 59

Anden

ferskvandsfisk 132 73 4.244 88

Ialt 2.807 94 63.995 91

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 77 140 5.785 115

Rejer 93 99 2.235 84

Andre

krebsdyr 14 35 632 41

Muslinger 177 91 2.159 71

Andre bløddyr 12 110 981 216

Ialt 374 95 11.792 93

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 5 62 309 88

Ialt 5 62 309 88

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

9 43 156 55

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 21 19 24

Torsk Fersk 614 103 30.918 98

Frosset 239 68 9.038 71

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 152 146 3.115 124

Anden

torskefisk

Frosset 291 80 3.993 78

Fersk

5 1 244 5

Frosset 8 2 396 8

Anden fisk Fersk 478 101 24.885 110

Frosset 431 152 20.720 148

Ialt 2.228 102 93.483 105


Samlede eksport til Belgien og Lux. 2003

Tabel 3.02

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 400

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 72 108 2.100 116

Laks Røget 300 118 19.320 115

Ål Røget 0 30 0 11

Andet Røget 127 131 9.391 121

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 499 120 30.811 117

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 14 264 236 170

Konserveret 29 88 820 93

Makrel 743 63 20.940 77

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 1 28 168 34

Fiskefilet Panerede 25 53 766 45

Færdigretter

m.v. 166 56 4.245 50

Andre

fiskevarer 13 119 849 135

Rejer 28 149 1.263 134

Muslinger 136 117 3.071 139

Andre krebsog

bløddyr 22 999 935 811

Ialt 1.178 69 33.295 78

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 972 83 5.430 81

Fiskeolie 240 210 1.899 165

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 1.212 94 7.329 93

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 11.104 106 315.168 104


Samlede eksport til Holland 2003

Tabel 3.03

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 2.139 120 10.186 99

Frosset 718 48 5.105 47

Fladfisk Fersk 12.135 95 206.176 113

Frosset 54 35 1.409 42

Torsk Fersk 3.498 93 74.203 89

Frosset 1 161 32 161

Kuller Fersk 620 120 6.833 116

Frosset 3 40 35 53

Sej Fersk 1.348 92 11.309 79

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

187 127 2.025 104

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 5 49 40 57

Frosset 26 999 269 999

Anden fisk Fersk 1.162 300 18.530 149

Frosset 331 85 6.437 96

Ialt 22.227 97 342.587 104

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 2.052 75 46.129 77

Ål 889 103 43.097 110

Anden

ferskvandsfisk 68 175 1.324 149

Ialt 3.009 83 90.550 90

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 103 426 5.751 362

Rejer 4.722 130 85.577 90

Andre

krebsdyr 15 172 278 106

Muslinger 2.910 81 46.643 91

Andre bløddyr 97 6 3.191 47

Ialt 7.846 89 141.440 91

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 100 0 5

Ialt 0 100 0 5

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

402 67 2.788 51

Frosset 491 99 5.391 84

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 52 999 1.257 999

Torsk Fersk 139 105 7.561 112

Frosset 132 51 6.156 50

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 49 95 1.057 95

Anden

torskefisk

Frosset 86 259 1.934 318

Fersk

23 70 1.266 208

Frosset 7 999 109 999

Anden fisk Fersk 600 54 10.174 50

Frosset 224 76 9.557 94

Ialt 2.204 74 47.250 75


Samlede eksport til Holland 2003

Tabel 3.03

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 4.180 113 52.550 106

Laks Røget 115 117 8.413 110

Ål Røget 0 999 3 999

Andet Røget 13 125 636 71

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 4.309 113 61.602 106

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 3.225 91 24.251 82

Konserveret 2 150 40 150

Makrel 192 107 5.704 133

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 6 130 1.350 109

Fiskefilet Panerede 330 154 9.506 142

Færdigretter

m.v. 61 67 2.397 71

Andre

fiskevarer 90 152 2.265 157

Rejer 12 27 821 28

Muslinger 441 78 10.021 77

Andre krebsog

bløddyr 3 41 279 61

Ialt 4.361 93 56.634 90

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 7.372 92 40.293 89

Fiskeolie 1.749 877 8.806 69

Fiskeleverolie 80 46 199 40

Solubles 0 . 0 .

Affald 299 41 628 31

Ialt 9.500 104 49.926 82

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 53.457 96 789.988 95


Samlede eksport til Tyskland 2003

Tabel 3.04

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 5.047 191 24.293 115

Frosset 401 127 2.346 94

Fladfisk Fersk 1.443 90 54.528 97

Frosset 1.093 138 31.797 138

Torsk Fersk 684 103 17.510 92

Frosset 116 96 2.999 92

Kuller Fersk 294 84 6.284 65

Frosset 10 58 152 46

Sej Fersk 864 143 8.397 127

Anden

torskefisk

Frosset 18 78 207 72

Fersk

151 117 2.578 107

Frosset 190 237 1.144 371

Makrel Fersk 190 120 2.778 126

Frosset 252 64 2.355 65

Anden fisk Fersk 835 97 40.809 83

Frosset 487 109 7.069 68

Ialt 12.075 131 205.246 98

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 10.297 92 229.332 91

Ål 429 91 27.793 90

Anden

ferskvandsfisk 422 194 10.979 145

Ialt 11.148 94 268.104 92

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 44 150 3.410 127

Rejer 1.042 127 39.276 114

Andre

krebsdyr 43 148 2.672 145

Muslinger 12.208 93 19.400 96

Andre bløddyr 513 113 14.055 108

Ialt 13.850 96 78.813 109

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 37 12 1.136 87

Ialt 37 12 1.136 87

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

11.129 106 69.796 72

Frosset 2.860 319 18.339 168

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 98 62 4.905 63

Torsk Fersk 1.307 83 59.075 82

Frosset 1.091 145 39.362 115

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 16 146 410 105

Sej Fersk 3.401 103 62.118 93

Anden

torskefisk

Frosset 2.164 116 31.953 118

Fersk

45 2 1.904 7

Frosset 132 264 3.399 387

Anden fisk Fersk 2.999 109 116.634 112

Frosset 5.383 121 207.099 124

Ialt 30.625 116 614.994 105


Samlede eksport til Tyskland 2003

Tabel 3.04

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 1 45 54 49

Saltet/tørret 1 26 37 30

Anden fisk Saltet/tørret 1.381 51 21.213 38

Laks Røget 2.997 77 218.682 83

Ål Røget 6 12 855 16

Andet Røget 1.745 118 117.857 117

Tang og andre

alger 0 8 5 22

Ialt 6.131 75 358.702 85

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 11.676 121 148.715 91

Konserveret 865 60 18.803 61

Makrel 1.001 77 29.110 97

Sardin 0 12 1 11

Kaviar og

anden rogn 6 1.064 842 1.071

Fiskefilet Panerede 2.780 115 94.056 113

Færdigretter

m.v. 1.147 123 37.789 120

Andre

fiskevarer 723 83 32.942 91

Rejer 2.802 130 160.317 121

Muslinger 767 243 16.670 243

Andre krebsog

bløddyr 143 112 6.896 105

Ialt 21.910 114 546.139 105

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 1.887 61 7.983 49

Fiskeolie 390 999 2.169 192

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 999

Affald 716 91 1.551 77

Ialt 2.993 77 11.704 61

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 98.767 106 2.084.838 98


Samlede eksport til Italien 2003

Tabel 3.05

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 173 2 121

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 509 96 30.783 91

Frosset 1 130 41 89

Torsk Fersk 780 128 24.224 100

Frosset 1 999 15 999

Kuller Fersk 1 999 21 999

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 93 140 1.857 119

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

13 349 169 144

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 261 313 4.401 313

Frosset 7 659 52 436

Anden fisk Fersk 746 113 45.409 104

Frosset 195 91 3.538 89

Ialt 2.607 120 110.511 102

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 3.073 149 67.280 137

Ål 93 128 4.419 137

Anden

ferskvandsfisk 501 62 13.037 62

Ialt 3.667 124 84.736 116

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 3.084 135 226.148 113

Rejer 983 134 23.128 163

Andre

krebsdyr 26 89 1.755 93

Muslinger 3 567 88 508

Andre bløddyr 22 48 1.247 62

Ialt 4.117 133 252.368 116

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 7 235 939 101

Ialt 7 235 939 101

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

28 85 376 67

Frosset 4 999 26 999

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 118 82 6.274 85

Torsk Fersk 1.592 112 66.080 108

Frosset 61 65 2.214 67

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 348 10 328

Sej Fersk 98 139 1.781 116

Anden

torskefisk

Frosset 6 91 114 81

Fersk

0 0 1 1

Frosset 17 401 423 585

Anden fisk Fersk 913 102 33.823 88

Frosset 548 143 21.522 142

Ialt 3.385 111 132.644 104


Samlede eksport til Italien 2003

Tabel 3.05

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 388 161 16.840 160

Saltet/tørret 3.633 180 119.778 123

Anden fisk Saltet/tørret 83 29 3.224 101

Laks Røget 1.471 95 125.184 95

Ål Røget 0 104 23 59

Andet Røget 162 122 12.331 121

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 5.737 136 277.381 109

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 2 999 70 999

Konserveret 0 13 2 6

Makrel 229 110 7.529 153

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 38 139 4.160 166

Fiskefilet Panerede 163 281 6.228 237

Færdigretter

m.v. 15 25 678 24

Andre

fiskevarer 666 101 22.964 106

Rejer 2.904 116 180.584 106

Muslinger 85 167 1.822 151

Andre krebsog

bløddyr 77 88 5.676 87

Ialt 4.178 115 229.713 108

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 15.600 88 85.828 87

Fiskeolie 3.661 296 15.912 333

Fiskeleverolie 0 999 7 999

Solubles 0 . 0 .

Affald 32 442 202 120

Ialt 19.293 101 101.949 98

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 42.990 113 1.190.240 108


Samlede eksport til UK 2003

Tabel 3.06

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 194 88 1.464 62

Frosset 2 80 9 25

Fladfisk Fersk 1.076 102 31.697 98

Frosset 89 274 2.706 224

Torsk Fersk 2.555 147 57.768 164

Frosset 1 297 18 318

Kuller Fersk 3.986 111 54.371 103

Frosset 133 478 2.057 999

Sej Fersk 7 94 132 129

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

21 250 298 191

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 8 94 99 118

Frosset 79 530 729 434

Anden fisk Fersk 172 315 4.913 285

Frosset 36 60 1.042 71

Ialt 8.359 122 157.302 123

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 441 74 9.690 66

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 9 181 205 189

Ialt 450 75 9.895 67

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 38 130 2.829 131

Rejer 1.893 119 33.281 106

Andre

krebsdyr 10 41 541 50

Muslinger 168 136 4.130 158

Andre bløddyr 71 246 2.280 218

Ialt 2.179 121 43.061 112

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 1.383 999 1.785 374

Ialt 1.383 999 1.785 374

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

5 442 59 317

Frosset 0 4 5 3

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 60 60 2.775 54

Torsk Fersk 39 22 1.973 21

Frosset 5.300 85 184.428 76

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 499 78 14.243 55

Sej Fersk 0 . 0 300

Anden

torskefisk

Frosset 216 79 3.678 72

Fersk

0 0 0 0

Frosset 13 121 138 38

Anden fisk Fersk 160 299 7.143 396

Frosset 155 86 5.572 103

Ialt 6.447 84 220.013 74


Samlede eksport til UK 2003

Tabel 3.06

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 600 0 320

Saltet/tørret 0 600 0 197

Anden fisk Saltet/tørret 240 999 3.686 999

Laks Røget 43 36 3.919 34

Ål Røget 0 53 53 52

Andet Røget 26 119 2.464 110

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 309 217 10.122 73

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 162 111 2.396 81

Konserveret 148 99 4.092 89

Makrel 2.102 85 60.140 99

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 17 92 2.369 84

Fiskefilet Panerede 127 44 5.480 47

Færdigretter

m.v. 639 91 26.934 77

Andre

fiskevarer 980 124 30.406 144

Rejer 4.383 114 177.790 99

Muslinger 426 67 10.993 67

Andre krebsog

bløddyr 84 125 5.434 105

Ialt 9.067 99 326.033 96

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 6.852 140 37.190 145

Fiskeolie 9.139 177 36.422 159

Fiskeleverolie 1 2 8 2

Solubles 0 . 0 .

Affald 440 66 1.121 60

Ialt 16.432 153 74.741 147

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 44.626 121 842.953 96


Samlede eksport til Irland 2003

Tabel 3.07

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 8 999 404 999

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 1 370 32 187

Frosset 0 . 0 .

Ialt 9 999 436 999

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 1 14 23 21

Ål 0 2 4 3

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 1 10 27 11

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 21 36 1.397 28

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 5 85 419 67

Muslinger 21 68 35 40

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 46 49 1.851 32

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 415 77 342

Ialt 0 415 77 342

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 57 21 2.101 18

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 9 71 386 67

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 138 120 3.842 121

Anden fisk Fersk 2 999 117 999

Frosset 0 999 8 999

Ialt 207 52 6.454 41


Samlede eksport til Irland 2003

Tabel 3.07

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 205 20 200

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 21 36 14

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 14 13 14

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 1 20 68 19

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 1 44 26 45

Makrel 30 244 973 320

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 10 0 3

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 34 999 1.246 999

Andre

fiskevarer 114 131 2.467 165

Rejer 97 155 7.674 135

Muslinger 14 137 422 143

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 289 166 12.808 162

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 7 4 36 4

Fiskeolie 510 16 2.264 22

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 14 20 35 19

Ialt 530 15 2.334 20

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 1.083 26 24.056 58


Samlede eksport til Grækenland 2003

Tabel 3.08

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 165 1 86

Frosset 0 63 0 60

Fladfisk Fersk 21 126 1.932 159

Frosset 6 173 453 195

Torsk Fersk 2 103 80 105

Frosset 0 40 0 28

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 1 999 17 999

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 50 0 16

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 17 999 295 999

Frosset 117 249 844 169

Anden fisk Fersk 15 169 487 142

Frosset 235 85 4.271 82

Ialt 416 117 8.380 110

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 525 118 12.210 109

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 7 0 12

Ialt 525 118 12.211 109

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 307 117 30.118 107

Rejer 27 68 1.285 63

Andre

krebsdyr 1 64 70 88

Muslinger 13 455 266 292

Andre bløddyr 20 96 1.295 80

Ialt 367 113 33.033 104

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 60 140 131

Ialt 0 60 140 131

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 27 765 210 525

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 4 728 198 745

Frosset 9 37 337 41

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 25 31 37

Sej Fersk 0 31 1 22

Anden

torskefisk

Frosset 307 37 5.622 59

Fersk

0 0 12 0

Frosset 4 999 77 999

Anden fisk Fersk 39 158 1.986 150

Frosset 67 71 2.488 94

Ialt 458 47 10.962 76


Samlede eksport til Grækenland 2003

Tabel 3.08

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 58 188 2.201 213

Saltet/tørret 11 999 408 999

Anden fisk Saltet/tørret 488 999 33.615 999

Laks Røget 81 105 6.539 102

Ål Røget 0 33 6 55

Andet Røget 20 85 1.626 83

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 659 489 44.394 467

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 999 12 999

Konserveret 0 103 13 113

Makrel 41 110 1.447 166

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 4 101 706 110

Fiskefilet Panerede 5 137 65 168

Færdigretter

m.v. 0 1 0 3

Andre

fiskevarer 28 141 1.240 134

Rejer 28 85 2.135 76

Muslinger 77 102 2.758 101

Andre krebsog

bløddyr 16 82 897 77

Ialt 200 103 9.275 101

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 18.917 54 103.785 55

Fiskeolie 1.682 66 7.758 72

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 20.599 55 111.543 56

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 23.224 58 229.939 81


Samlede eksport til Spanien 2003

Tabel 3.09

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 2 999 22 999

Frosset 0 2 0 1

Fladfisk Fersk 734 96 26.634 101

Frosset 61 569 1.549 719

Torsk Fersk 2.761 132 61.114 101

Frosset 332 43 5.753 35

Kuller Fersk 0 6 1 3

Frosset 15 999 181 999

Sej Fersk 358 173 6.936 169

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

449 127 12.021 113

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 73 154 756 141

Frosset 179 999 734 999

Anden fisk Fersk 200 93 13.770 79

Frosset 356 105 13.514 103

Ialt 5.520 115 142.984 96

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 4.196 83 90.684 77

Ål 0 999 0 218

Anden

ferskvandsfisk 114 24 2.629 25

Ialt 4.310 78 93.314 72

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 142 205 10.534 159

Rejer 697 178 13.225 154

Andre

krebsdyr 15 190 343 64

Muslinger 94 154 2.701 133

Andre bløddyr 203 160 8.408 295

Ialt 1.151 175 35.211 171

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 1 459 122 40

Ialt 1 459 122 40

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 140 6 113

Frosset 13 999 102 999

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 651 36 634

Torsk Fersk 704 98 30.375 90

Frosset 13 72 416 72

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 85 999 744 999

Sej Fersk 5 96 103 86

Anden

torskefisk

Frosset 168 56 2.888 61

Fersk

2 1 94 2

Frosset 3 288 90 561

Anden fisk Fersk 96 89 5.668 95

Frosset 669 183 26.020 187

Ialt 1.759 116 66.541 113


Samlede eksport til Spanien 2003

Tabel 3.09

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 456 57 17.273 61

Saltet/tørret 1.133 162 33.825 149

Anden fisk Saltet/tørret 242 63 7.632 74

Laks Røget 50 74 2.904 68

Ål Røget 0 115 7 38

Andet Røget 8 151 547 118

Tang og andre

alger 0 117 0 19

Ialt 1.890 97 62.188 94

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 63 97 1.377 78

Konserveret 24 129 703 107

Makrel 83 66 2.221 88

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 59 67 6.505 89

Fiskefilet Panerede 128 103 4.435 98

Færdigretter

m.v. 16 98 576 84

Andre

fiskevarer 339 121 7.975 131

Rejer 399 96 21.367 127

Muslinger 4 4 104 3

Andre krebsog

bløddyr 2 34 124 40

Ialt 1.117 91 45.385 103

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 5.513 76 30.827 76

Fiskeolie 2.200 76 9.098 63

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 49 999 162 999

Ialt 7.762 77 40.087 73

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 23.511 91 485.832 93


Samlede eksport til Portugal 2003

Tabel 3.10

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 75 134 401 56

Fladfisk Fersk 136 99 1.885 99

Frosset 12 50 95 44

Torsk Fersk 3 85 114 125

Frosset 1.294 134 23.626 114

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 10 37 206 77

Anden

torskefisk

Frosset 0 2 0 3

Fersk

0 71 5 58

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 89 13 98

Anden fisk Fersk 69 155 3.532 144

Frosset 846 199 18.025 153

Ialt 2.447 145 47.902 125

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 211 34 4.592 31

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 66 43 1.532 46

Ialt 277 36 6.124 34

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 3 768 126 306

Rejer 6 97 238 34

Andre

krebsdyr 0 8 2 7

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 32 9 18

Ialt 9 130 375 46

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 12 11 12

Ialt 0 12 11 12

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 1 25 39 43

Frosset 4 115 44 36

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 20 0 1

Anden

torskefisk

Frosset 3 999 55 999

Fersk

0 . 0 .

Frosset 1 999 53 999

Anden fisk Fersk 2 26 73 21

Frosset 3 10 144 12

Ialt 14 34 407 23


Samlede eksport til Portugal 2003

Tabel 3.10

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 13 143 472 148

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 22 999 452 999

Laks Røget 20 57 1.620 54

Ål Røget 0 86 0 27

Andet Røget 7 284 531 254

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 61 133 3.076 86

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 5 999 125 697

Konserveret 10 999 184 999

Makrel 0 . 0 283

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 15 691 1.264 376

Fiskefilet Panerede 0 37 11 41

Færdigretter

m.v. 37 999 1.379 999

Andre

fiskevarer 14 151 347 101

Rejer 75 473 3.587 359

Muslinger 6 299 157 275

Andre krebsog

bløddyr 0 31 4 31

Ialt 161 511 7.058 385

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 1.024 128 5.551 122

Fiskeolie 4 999 20 222

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 1.028 129 5.571 122

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 3.996 118 70.525 102


Samlede eksport til Sverige 2003

Tabel 3.11

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 3.184 73 8.417 66

Frosset 1 83 17 154

Fladfisk Fersk 484 105 16.610 100

Frosset 19 84 883 82

Torsk Fersk 451 155 8.120 134

Frosset 61 450 976 554

Kuller Fersk 576 125 6.934 135

Frosset 84 539 991 525

Sej Fersk 350 175 2.522 193

Anden

torskefisk

Frosset 0 100 0 96

Fersk

42 69 723 66

Frosset 0 390 1 440

Makrel Fersk 113 69 1.757 78

Frosset 106 68 968 67

Anden fisk Fersk 754 132 6.335 69

Frosset 56 82 1.136 23

Ialt 6.280 92 56.391 91

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 3.432 277 63.311 235

Ål 11 92 667 108

Anden

ferskvandsfisk 89 52 1.893 51

Ialt 3.533 248 65.871 211

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 79 124 4.365 114

Rejer 8.134 101 192.869 125

Andre

krebsdyr 81 120 3.310 117

Muslinger 21 105 432 111

Andre bløddyr 128 117 4.984 108

Ialt 8.443 102 205.960 124

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 20 261 73 119

Ialt 20 261 73 119

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

876 999 5.651 999

Frosset 1 278 13 151

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 107 125 4.447 105

Torsk Fersk 107 74 4.560 87

Frosset 166 19 4.363 11

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 66 92 634 62

Sej Fersk 267 177 5.041 147

Anden

torskefisk

Frosset 179 91 1.635 33

Fersk

1 0 36 1

Frosset 411 80 10.979 122

Anden fisk Fersk 1.407 155 39.794 135

Frosset 1.185 80 47.320 120

Ialt 4.771 107 124.472 91


Samlede eksport til Sverige 2003

Tabel 3.11

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 1 187 160 195

Anden fisk Saltet/tørret 117 50 3.228 83

Laks Røget 45 108 2.417 106

Ål Røget 0 232 4 230

Andet Røget 11 63 646 87

Tang og andre

alger 0 259 62 196

Ialt 174 59 6.517 93

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 872 201 5.175 85

Konserveret 3 73 97 174

Makrel 1.538 117 42.207 132

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 43 62 3.906 67

Fiskefilet Panerede 1.388 141 37.340 136

Færdigretter

m.v. 570 125 15.967 134

Andre

fiskevarer 1.335 98 25.423 94

Rejer 2.304 102 86.807 102

Muslinger 463 116 10.620 120

Andre krebsog

bløddyr 313 93 14.564 91

Ialt 8.830 116 242.106 109

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 94 242 519 234

Fiskeolie 18 316 566 121

Fiskeleverolie 12 155 199 233

Solubles 0 999 6 999

Affald 1.877 69 2.773 80

Ialt 2.001 72 4.063 95

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 34.051 107 705.453 112


Samlede eksport til Finland 2003

Tabel 3.12

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 106 1 128

Frosset 0 3 0 1

Fladfisk Fersk 28 221 1.332 193

Frosset 6 156 116 117

Torsk Fersk 2 999 46 999

Frosset 1 999 34 999

Kuller Fersk 0 70 0 73

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 3 137 82 113

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 2 3 2

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 96 325 1.142 300

Frosset 0 82 0 72

Anden fisk Fersk 4 834 231 570

Frosset 10 84 404 124

Ialt 150 215 3.390 190

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 121 17 3.337 21

Ål 5 130 338 122

Anden

ferskvandsfisk 19 138 473 152

Ialt 145 20 4.148 25

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 4 113 329 127

Rejer 97 134 3.550 144

Andre

krebsdyr 3 46 139 44

Muslinger 30 123 382 118

Andre bløddyr 17 228 791 137

Ialt 151 132 5.191 132

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 15 999 556 852

Ialt 15 999 556 852

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 4 1 4

Frosset 10 238 61 94

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 7 90 270 69

Torsk Fersk 13 109 451 92

Frosset 47 194 568 118

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 56 115 1.146 100

Anden

torskefisk

Frosset 659 92 14.327 115

Fersk

0 . 0 .

Frosset 43 71 654 45

Anden fisk Fersk 7 28 255 45

Frosset 112 95 3.457 75

Ialt 955 94 21.190 98


Samlede eksport til Finland 2003

Tabel 3.12

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 191 17 185

Anden fisk Saltet/tørret 1 131 32 206

Laks Røget 1 250 53 216

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 1 160 90 105

Tang og andre

alger 3 183 471 187

Ialt 5 176 663 171

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 1 59 22 56

Konserveret 0 7 0 1

Makrel 59 88 1.663 98

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 7 250 548 306

Fiskefilet Panerede 127 120 4.418 114

Færdigretter

m.v. 197 101 6.736 103

Andre

fiskevarer 674 181 10.091 185

Rejer 23 76 1.369 83

Muslinger 91 85 2.460 91

Andre krebsog

bløddyr 21 300 655 158

Ialt 1.200 135 27.964 123

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 1.255 999 6.457 999

Fiskeolie 1.386 104 5.714 82

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 5 241 32 172

Ialt 2.647 187 12.203 164

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 5.268 124 75.304 101


Samlede eksport til Østrig 2003

Tabel 3.13

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 661 434 3.335 224

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 39 219 2.356 253

Frosset 13 132 492 115

Torsk Fersk 26 999 865 959

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 19 999 446 999

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 6 0 2

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

3 396 109 331

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 8 171 125 156

Frosset 1 80 9 127

Anden fisk Fersk 29 95 2.210 85

Frosset 9 72 249 57

Ialt 807 348 10.197 167

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 337 121 7.783 111

Ål 0 815 9 544

Anden

ferskvandsfisk 11 44 437 69

Ialt 347 115 8.230 108

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 7 110 606 103

Rejer 142 116 10.012 108

Andre

krebsdyr 0 11 13 20

Muslinger 18 104 215 90

Andre bløddyr 150 116 4.201 111

Ialt 317 115 15.048 108

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 1 139 54 163

Ialt 1 139 54 163

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

151 186 952 123

Frosset 1 13 7 3

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 147 162 7.657 174

Torsk Fersk 369 124 16.951 116

Frosset 28 83 1.138 74

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 235 275 4.578 247

Anden

torskefisk

Frosset 29 137 558 116

Fersk

1 3 31 7

Frosset 36 187 918 179

Anden fisk Fersk 189 110 8.864 110

Frosset 110 84 4.609 75

Ialt 1.295 138 46.264 120


Samlede eksport til Østrig 2003

Tabel 3.13

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 64 2 24

Laks Røget 187 74 14.468 72

Ål Røget 0 347 25 446

Andet Røget 26 82 2.271 84

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 213 75 16.767 74

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 32 946 573 279

Konserveret 7 999 385 999

Makrel 10 83 307 106

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 5 437 327 115

Fiskefilet Panerede 319 90 9.464 78

Færdigretter

m.v. 0 71 24 141

Andre

fiskevarer 41 131 1.783 112

Rejer 143 137 9.410 131

Muslinger 84 37 2.487 44

Andre krebsog

bløddyr 26 103 930 92

Ialt 667 88 25.689 90

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 1 1 4 1

Fiskeolie 245 354 951 256

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 1 0 1

Ialt 246 198 954 146

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 3.894 133 123.202 104


Samlede eksport til EU 2003

Tabel 3.14

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 11.532 123 50.459 100

Frosset 1.202 64 7.912 56

Fladfisk Fersk 17.160 96 400.286 105

Frosset 1.394 123 40.929 126

Torsk Fersk 17.685 120 426.451 109

Frosset 2.000 103 36.871 88

Kuller Fersk 5.930 113 80.741 103

Frosset 246 353 3.416 501

Sej Fersk 4.982 121 47.260 113

Anden

torskefisk

Frosset 18 75 208 70

Fersk

1.864 134 34.316 112

Frosset 190 237 1.145 371

Makrel Fersk 783 149 11.576 161

Frosset 859 120 6.420 101

Anden fisk Fersk 5.088 144 159.192 100

Frosset 2.732 114 58.322 94

Ialt 73.665 113 1.365.504 105

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 30.704 92 665.359 88

Ål 1.438 100 76.893 102

Anden

ferskvandsfisk 2.291 62 59.888 67

Ialt 34.434 90 802.141 87

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 4.193 140 311.459 116

Rejer 20.521 109 451.907 111

Andre

krebsdyr 306 89 13.231 91

Muslinger 15.830 91 78.277 95

Andre bløddyr 1.771 38 74.760 86

Ialt 42.621 96 929.634 108

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 1.470 453 5.330 135

Ialt 1.470 453 5.330 135

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

12.711 112 80.443 76

Frosset 3.407 240 24.154 135

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 604 101 28.319 94

Torsk Fersk 5.748 96 262.677 94

Frosset 8.483 77 294.910 75

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 686 90 16.661 59

Sej Fersk 4.531 112 83.406 101

Anden

torskefisk

Frosset 4.765 72 76.128 87

Fersk

77 1 3.591 4

Frosset 858 107 21.850 135

Anden fisk Fersk 7.754 104 289.233 105

Frosset 10.789 113 423.562 127

Ialt 60.413 101 1.604.936 97


Samlede eksport til EU 2003

Tabel 3.14

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 1.360 92 49.729 96

Saltet/tørret 5.012 172 159.137 124

Anden fisk Saltet/tørret 7.312 93 135.601 102

Laks Røget 5.389 83 409.099 86

Ål Røget 7 14 1.031 18

Andet Røget 2.182 117 151.217 115

Tang og andre

alger 3 85 538 175

Ialt 21.265 103 906.352 98

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 16.077 116 183.586 90

Konserveret 1.159 67 26.971 68

Makrel 6.132 87 175.692 104

Sardin 0 12 1 11

Kaviar og

anden rogn 327 1.087 35.683 174

Fiskefilet Panerede 6.846 125 220.813 119

Færdigretter

m.v. 2.992 105 101.587 98

Andre

fiskevarer 5.590 110 164.192 112

Rejer 13.802 114 691.365 106

Muslinger 4.823 96 114.741 100

Andre krebsog

bløddyr 819 96 44.013 89

Ialt 58.567 108 1.758.644 103

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 61.164 77 333.800 76

Fiskeolie 23.936 121 102.315 101

Fiskeleverolie 93 45 426 45

Solubles 0 999 7 999

Affald 3.462 69 6.585 67

Ialt 88.655 85 443.134 81

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 381.090 98 7.815.674 99


Samlede mængde eksport til 3.lande 2003

Tabel 3.15

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 5.891 31 18.836 31

Frosset 3.878 96 11.961 93

Fladfisk Fersk 325 38 7.199 89

Frosset 4.501 178 116.819 176

Torsk Fersk 126 100 3.965 99

Frosset 10.274 141 170.560 125

Kuller Fersk 39 50 478 60

Frosset 1.889 336 22.699 233

Sej Fersk 104 186 1.062 108

Anden

torskefisk

Frosset 0 0 1 1

Fersk

3.264 999 3.339 478

Frosset 22 58 154 52

Makrel Fersk 2.429 80 15.987 86

Frosset 1.214 59 10.695 54

Anden fisk Fersk 554 21 22.648 201

Frosset 973 61 13.664 45

Ialt 35.483 81 420.069 110

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 2.102 85 42.463 81

Ål 28 104 1.799 105

Anden

ferskvandsfisk 244 28 6.051 27

Ialt 2.374 70 50.313 66

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 301 141 24.413 152

Rejer 33.794 121 601.238 112

Andre

krebsdyr 1.335 94 80.325 105

Muslinger 150 168 3.343 137

Andre bløddyr 1.524 255 26.792 142

Ialt 37.104 123 736.110 113

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 21.841 77 29.252 100

Ialt 21.841 77 29.252 100

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

929 94 4.957 68

Frosset 1.739 169 11.570 105

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 113 79 6.263 87

Torsk Fersk 352 108 18.599 107

Frosset 667 70 24.861 65

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 37 22 1.073 17

Sej Fersk 96 271 1.927 187

Anden

torskefisk

Frosset 149 56 1.956 37

Fersk

10 4 599 11

Frosset 69 303 1.564 190

Anden fisk Fersk 964 66 42.707 80

Frosset 2.450 147 68.571 153

Ialt 7.575 107 184.647 96


Samlede mængde eksport til 3.lande 2003

Tabel 3.15

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 7 148 384 144

Saltet/tørret 0 18 28 16

Anden fisk Saltet/tørret 427 60 11.854 55

Laks Røget 445 100 33.795 96

Ål Røget 9 161 818 145

Andet Røget 389 107 20.531 89

Tang og andre

alger 1 66 360 112

Ialt 1.279 83 67.769 83

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 666 162 10.690 121

Konserveret 100 86 3.277 82

Makrel 149 84 4.993 84

Sardin 1 238 13 228

Kaviar og

anden rogn 62 1.092 7.665 73.131

Fiskefilet Panerede 457 101 14.932 102

Færdigretter

m.v. 975 85 42.832 83

Andre

fiskevarer 834 103 14.429 96

Rejer 1.695 117 88.171 102

Muslinger 708 98 18.275 97

Andre krebsog

bløddyr 960 56 38.274 66

Ialt 6.607 94 243.550 90

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 63.587 67 350.098 67

Fiskeolie 32.614 206 143.109 154

Fiskeleverolie 24 62 145 90

Solubles 30 77 758 352

Affald 6.549 110 5.151 96

Ialt 102.805 88 499.260 81

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 215.068 90 2.230.971 97


Samlede eksport til Færøerne 2003

Tabel 3.16

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 19 71 372 74

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

1.471 999 1.032 130

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 0 1 0

Frosset 0 656 17 999

Ialt 1.491 189 1.422 65

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 0 1 0

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 88 27 83

Ialt 0 94 28 85

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 97 28 86

Rejer 22 999 356 430

Andre

krebsdyr 0 989 13 972

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 351 999 2.541 999

Ialt 374 999 2.939 999

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 5.902 542 3.907 390

Ialt 5.902 542 3.907 390

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 108 2 107

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 5 1 5

Torsk Fersk 1 359 66 300

Frosset 1 999 32 999

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 1 22 7 10

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 1 3 4

Anden fisk Fersk 0 230 13 378

Frosset 34 999 1.910 999

Ialt 38 705 2.034 999


Samlede eksport til Færøerne 2003

Tabel 3.16

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 999 6 999

Laks Røget 3 192 226 186

Ål Røget 0 48 4 123

Andet Røget 1 32 34 28

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 4 98 270 111

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 33 126 666 115

Konserveret 15 154 365 155

Makrel 4 98 135 96

Sardin 0 222 4 214

Kaviar og

anden rogn 1 288 46 230

Fiskefilet Panerede 0 10 8 11

Færdigretter

m.v. 21 108 517 92

Andre

fiskevarer 13 200 407 236

Rejer 6 85 324 90

Muslinger 0 913 8 901

Andre krebsog

bløddyr 0 83 20 91

Ialt 94 123 2.499 116

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 19 25 110 5

Fiskeolie 0 0 3 0

Fiskeleverolie 0 95 3 99

Solubles 1 999 33 999

Affald 0 . 0 .

Ialt 21 999 150 999

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 7.924 403 13.249 226


Samlede eksport til Norge 2003

Tabel 3.17

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 5.889 31 18.798 31

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 20 191 894 155

Frosset 1 24 56 74

Torsk Fersk 28 43 498 47

Frosset 376 590 5.942 558

Kuller Fersk 34 202 376 210

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 44 113 228 85

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

1.773 999 1.745 746

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 2.424 80 15.856 85

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 53 3 2.206 66

Frosset 23 155 479 113

Ialt 10.666 44 47.077 55

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 153 102 5.344 106

Ål 0 127 31 167

Anden

ferskvandsfisk 41 313 3.728 137

Ialt 194 119 9.102 117

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 34 89 2.670 97

Rejer 4.361 110 97.404 116

Andre

krebsdyr 25 331 1.116 292

Muslinger 28 216 731 181

Andre bløddyr 432 220 5.648 174

Ialt 4.880 115 107.568 119

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 13.712 75 13.709 76

Ialt 13.712 75 13.709 76

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 8 2 11

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 9 96 376 92

Torsk Fersk 12 39 440 39

Frosset 35 299 1.131 213

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 4 19 4

Sej Fersk 8 50 183 54

Anden

torskefisk

Frosset 0 0 0 0

Fersk

0 0 9 0

Frosset 8 155 291 78

Anden fisk Fersk 34 53 1.490 79

Frosset 137 61 4.597 84

Ialt 243 47 8.540 65


Samlede eksport til Norge 2003

Tabel 3.17

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 2 33 627 47

Laks Røget 3 23 209 21

Ål Røget 2 110 244 108

Andet Røget 24 71 1.392 68

Tang og andre

alger 0 100 3 129

Ialt 31 58 2.476 53

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 290 83 6.172 83

Konserveret 1 47 29 51

Makrel 6 61 182 63

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 3 185 445 210

Fiskefilet Panerede 93 113 3.535 122

Færdigretter

m.v. 361 86 13.384 88

Andre

fiskevarer 355 134 5.245 114

Rejer 478 98 25.189 82

Muslinger 70 54 1.835 52

Andre krebsog

bløddyr 94 70 3.977 63

Ialt 1.751 93 59.992 84

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 17.318 78 92.091 75

Fiskeolie 28.533 233 112.306 161

Fiskeleverolie 1 3 31 23

Solubles 10 26 358 265

Affald 3.642 155 1.946 167

Ialt 49.504 135 206.732 106

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 80.981 94 455.197 94


Samlede eksport til Island 2003

Tabel 3.18

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 6 59 26

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 21 213 116 67

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 22 999 247 999

Ialt 44 155 422 99

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 50 17 53

Anden

ferskvandsfisk 1 1 10 1

Ialt 1 1 27 3

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 114 7 18

Rejer 122 862 1.506 416

Andre

krebsdyr 0 186 7 100

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 170 999 798 701

Ialt 293 999 2.318 446

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 1.095 17 4.637 110

Ialt 1.095 17 4.637 110

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 132 25 234

Ialt 1 2 25 9


Samlede eksport til Island 2003

Tabel 3.18

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 1 24 9

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 1 26 9

Andet Røget 0 1 10 3

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 1 101 60 312

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 80 14 71

Konserveret 0 38 7 35

Makrel 2 277 54 274

Sardin 0 175 5 173

Kaviar og

anden rogn 0 99 21 667

Fiskefilet Panerede 0 64 10 74

Færdigretter

m.v. 4 999 124 999

Andre

fiskevarer 38 337 546 221

Rejer 2 52 101 37

Muslinger 3 168 89 174

Andre krebsog

bløddyr 22 746 973 691

Ialt 72 353 1.943 256

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 1.505 22 9.432 131


Samlede eksport til Polen 2003

Tabel 3.19

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 174 22 658 20

Frosset 7 319 198 923

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1.386 35 20.954 29

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 104 124 483 99

Anden fisk Fersk 0 540 50 619

Frosset 0 . 0 .

Ialt 1.671 34 22.343 29

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 263 654 4.421 656

Ål 24 205 1.555 189

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 287 552 5.975 399

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 82 42 86

Rejer 277 82 4.954 78

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 1 213 30 168

Ialt 278 82 5.026 78

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 2 7 593 65

Ialt 2 7 593 65

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

902 97 4.717 70

Frosset 508 287 1.854 144

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 2 1 3 0

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 212 47 1.325 31

Frosset 275 852 2.887 315

Ialt 1.899 119 10.786 81


Samlede eksport til Polen 2003

Tabel 3.19

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 18 1 192 1

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 18 230 192 138

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 132 944 675 359

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 2 8 37 21

Rejer 0 4 1 1

Muslinger 45 101 988 111

Andre krebsog

bløddyr 1 7 14 4

Ialt 179 190 1.714 99

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 4.780 68 26.578 67

Fiskeolie 660 238 3.185 232

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 322 999 529 347

Ialt 5.762 79 30.292 74

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 10.096 70 76.922 54


Samlede eksport til Schweiz 2003

Tabel 3.20

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 1 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 38 92 2.864 88

Frosset 0 17 3 20

Torsk Fersk 67 172 2.592 122

Frosset 15 76 901 86

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 2 999 31 999

Sej Fersk 53 355 738 110

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

5 35 185 41

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 23 44 2.270 41

Frosset 1 35 40 37

Ialt 205 98 9.625 72

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 221 86 5.879 87

Ål 0 0 4 0

Anden

ferskvandsfisk 45 8 1.042 7

Ialt 266 33 6.925 33

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 37 117 3.307 116

Rejer 18 12 871 34

Andre

krebsdyr 0 16 20 17

Muslinger 4 119 136 138

Andre bløddyr 22 90 716 59

Ialt 80 38 5.050 74

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 5 84 216 56

Ialt 5 84 216 56

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 82 82 5.000 87

Torsk Fersk 316 108 16.984 105

Frosset 179 149 8.773 134

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 28 145 682 99

Anden

torskefisk

Frosset 18 72 691 79

Fersk

9 37 558 64

Frosset 4 17 216 25

Anden fisk Fersk 257 81 17.725 80

Frosset 195 110 11.323 116

Ialt 1.089 104 61.952 100


Samlede eksport til Schweiz 2003

Tabel 3.20

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 7 143 365 137

Saltet/tørret 0 16 17 14

Anden fisk Saltet/tørret 1 90 71 107

Laks Røget 54 86 4.504 80

Ål Røget 6 999 484 999

Andet Røget 120 90 9.925 89

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 188 92 15.366 89

Tilberedt eller konserveretJanuar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 15 195 482 162

Konserveret 23 81 987 71

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 5 101 1.073 124

Fiskefilet Panerede 238 135 8.766 117

Færdigretter

m.v. 447 75 23.304 74

Andre

fiskevarer 56 96 1.418 67

Rejer 356 120 26.480 104

Muslinger 12 42 380 50

Andre krebsog

bløddyr 29 100 2.132 97

Ialt 1.184 96 65.023 90

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 1.859 78 10.154 78

Fiskeolie 4 545 171 182

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 14 1 1

Ialt 1.864 79 10.326 79

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 4.879 80 174.482 85


Samlede eksport til Tjekkiet 2003

Tabel 3.21

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 150 174 1.170 175

Fladfisk Fersk 5 534 410 582

Frosset 1 58 52 127

Torsk Fersk 1 784 23 987

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 464 5 215

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 65 1 45

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 28 1 45

Frosset 2 999 16 652

Makrel Fersk 0 383 9 387

Frosset 2 9 10 6

Anden fisk Fersk 3 140 367 379

Frosset 15 168 362 146

Ialt 179 144 2.426 185

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 61 87 1.578 98

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 0 8 0

Ialt 61 87 1.586 98

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 3 79 319 78

Rejer 28 86 1.216 67

Andre

krebsdyr 1 27 140 79

Muslinger 7 567 124 387

Andre bløddyr 36 147 1.136 127

Ialt 75 115 2.935 88

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 1.056 124 8.622 89

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 10 82 286 89

Torsk Fersk 3 999 150 928

Frosset 0 142 14 89

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 1 999 11 437

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

1 999 28 999

Frosset 0 10 0 7

Anden fisk Fersk 21 638 1.111 693

Frosset 66 91 1.545 81

Ialt 1.157 117 11.768 93


Samlede eksport til Tjekkiet 2003

Tabel 3.21

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 0 10 0

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 15 90 1.016 77

Ål Røget 0 36 11 38

Andet Røget 4 63 346 65

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 20 82 1.383 73

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 162 999 1.972 999

Konserveret 3 559 104 766

Makrel 9 153 226 112

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 4 50 358 58

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 1 19 35 20

Andre

fiskevarer 2 23 124 40

Rejer 52 103 2.187 91

Muslinger 14 69 354 63

Andre krebsog

bløddyr 2 54 105 87

Ialt 250 230 5.465 122

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 1.305 95 7.573 100

Fiskeolie 27 2 158 2

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 0 2 0

Ialt 1.332 97 7.732 102

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 3.073 112 33.294 102


Samlede eksport til Rusland 2003

Tabel 3.22

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 28 154 569 243

Frosset 7 21 344 42

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 17 40 262 31

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 410 150 5.851 154

Ialt 461 69 7.026 107

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 624 78 10.937 80

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 624 66 10.937 67

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 13 179 976 116

Rejer 12.865 166 197.488 148

Andre

krebsdyr 3 6 131 15

Muslinger 106 161 2.220 133

Andre bløddyr 195 107 5.552 88

Ialt 13.182 163 206.367 144

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 930 66 1.450 66

Ialt 930 66 1.450 66

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 20 1 167 8

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 6 46 306 93

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 6 112 317 101

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 2 36 105 33

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 5 116 179 113

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 434 93 4.931 89

Ialt 472 97 6.004 95


Samlede eksport til Rusland 2003

Tabel 3.22

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 0 19 0

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 13 3 140 2

Laks Røget 11 117 885 187

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 10 64 766 56

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 34 136 1.809 98

Tilberedt eller konserveretJanuar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 18 78 460 77

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 157 31 288

Fiskefilet Panerede 15 52 226 48

Færdigretter

m.v. 13 200 455 275

Andre

fiskevarer 132 98 2.205 85

Rejer 260 195 9.603 158

Muslinger 302 99 7.752 98

Andre krebsog

bløddyr 67 197 2.177 196

Ialt 809 121 22.910 121

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 149 3 966 4

Fiskeolie 68 55 217 28

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 217 5 1.183 5

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 16.729 99 257.687 117


Samlede eksport til USA 2003

Tabel 3.23

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 1 25 159 26

Frosset 62 999 1.724 286

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 23 33 256 28

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 87 114 2.139 129

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 2 999 282 999

Rejer 37 9 2.284 12

Andre

krebsdyr 805 93 54.556 108

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 69 18 254

Ialt 845 67 57.140 82

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 1 0 62 0

Ialt 1 0 62 0

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 0 3 0

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 422 55 13.550 45

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 399 73 19.360 85

Frosset 267 389 10.215 309

Ialt 1.089 74 43.129 72


Samlede eksport til USA 2003

Tabel 3.23

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 52 999 3.569 999

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 999 8 999

Tang og andre

alger 0 323 152 117

Ialt 52 999 3.729 999

Tilberedt eller konserveretJanuar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 1 203 48 305

Konserveret 1 16 19 14

Makrel 38 211 1.078 201

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 3 5 5

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 0 1 0

Andre

fiskevarer 0 12 9 13

Rejer 57 54 1.928 64

Muslinger 32 359 685 298

Andre krebsog

bløddyr 195 50 7.674 60

Ialt 324 60 11.446 66

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 149 33 914 31

Fiskeolie 21 605 540 141

Fiskeleverolie 0 14 33 9

Solubles 6 131 247 140

Affald 0 . 0 .

Ialt 176 38 1.734 49

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 2.573 67 119.379 78


Samlede eksport til Kina 2003

Tabel 3.24

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 40 . 734 .

Frosset 568 161 11.322 146

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 7.828 331 132.112 301

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 1.641 865 19.877 568

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 500 133 4.744 134

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 72 317 476 305

Ialt 10.649 322 169.265 288

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 89 28 1.574 33

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 18 5 123 3

Ialt 107 33 1.696 36

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 4.615 60 66.413 56

Andre

krebsdyr 217 185 10.148 192

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 39 33 1.321 25

Ialt 4.871 63 77.882 63

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 24 7 12

Ialt 0 24 7 12

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

26 999 222 383

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 999 86 149

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 5 999 176 304

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 14 999 82 141

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 98 95 1.436 111

Ialt 144 141 2.002 155


Samlede eksport til Kina 2003

Tabel 3.24

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 0 8 1

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 0 8 1

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 1 1 30 2

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 1 1 57 4

Færdigretter

m.v. 2 2 92 7

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 0 2 23 4

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 345 81 12.520 102

Ialt 350 79 12.722 100

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 16.120 135 263.583 130


Samlede eksport til Japan 2003

Tabel 3.25

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 1 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 739 81 16.770 73

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 336 47 4.090 47

Anden fisk Fersk 400 999 15.613 999

Frosset 54 25 1.315 8

Ialt 1.529 78 37.789 72

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 178 43 2.918 26

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 178 43 2.918 26

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 22 241 2.097 266

Rejer 4.861 136 120.008 133

Andre

krebsdyr 151 45 7.518 52

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 5.034 129 129.623 123

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 152 143 15.912 232

Ialt 152 143 15.912 232


Samlede eksport til Japan 2003

Tabel 3.25

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 282 45 8.956 46

Laks Røget 4 42 342 77

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 6 50 441 48

Tang og andre

alger 0 423 86 166

Ialt 293 45 9.825 47

Tilberedt eller konserveretJanuar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 6 149 1.157 270

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 114 22 101

Andre

fiskevarer 3 780 101 468

Rejer 215 139 8.431 136

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 57 62 2.729 81

Ialt 281 106 12.440 119

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 11.961 118 64.686 121

Fiskeolie 3.191 104 15.525 112

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 15.152 115 80.211 119

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 22.619 110 288.718 105


Samlede import fra Frankrig 2003

Tabel 4.01

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 25 1 8

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 9 59 326 98

Frosset 0 200 0 44

Torsk Fersk 83 42 1.318 30

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 18 63 376 89

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 32 101 183 75

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

10 225 97 139

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 2 0 2

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 28 101 534 51

Frosset 14 150 498 180

Ialt 195 62 3.333 49

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 256 84 4.270 76

Ål 55 35 6.114 59

Anden

ferskvandsfisk 3 56 87 50

Ialt 314 67 10.471 65

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 3 131 334 81

Rejer 163 40 4.155 56

Andre

krebsdyr 4 529 105 453

Muslinger 3 109 24 138

Andre bløddyr 41 86 1.199 79

Ialt 213 47 5.816 62

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 1 34 57 33

Frosset 96 999 3.496 999

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 1 64 17 64

Anden

torskefisk

Frosset 26 999 471 999

Fersk

0 6 1 15

Frosset 2 857 72 999

Anden fisk Fersk 2 41 76 38

Frosset 121 49 3.077 45

Ialt 249 97 7.267 100


Samlede import fra Frankrig 2003

Tabel 4.01

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 2 27 44 12

Laks Røget 0 53 23 69

Ål Røget 0 4 3 5

Andet Røget 0 30 5 24

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 2 26 76 16

Tilberedt eller konserveretJanuar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 1 316 19 244

Sardin 0 151 34 165

Kaviar og

anden rogn 9 286 995 290

Fiskefilet Panerede 2 65 7 4

Færdigretter

m.v. 0 6 1 4

Andre

fiskevarer 72 209 3.201 267

Rejer 24 125 1.737 181

Muslinger 1 46 73 52

Andre krebsog

bløddyr 21 113 1.607 103

Ialt 130 160 7.673 174

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 77 176 769 214

Fiskeolie 5 239 216 66

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 42 21 29 17

Ialt 124 50 1.014 118

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 1.228 67 35.650 79


Samlede import fra Belgien og Lux. 2003

Tabel 4.02

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 2 91 7 109

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 19 502 376 285

Frosset 0 5 2 13

Torsk Fersk 34 999 597 359

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 56 1 40

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 114 2 181

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 999 1 751

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 2 88 33 54

Frosset 3 21 73 21

Ialt 59 234 1.090 150

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 7 436 163 474

Ål 3 167 145 163

Anden

ferskvandsfisk 1 605 16 464

Ialt 11 312 324 256

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 28 250 2.747 197

Rejer 133 229 7.500 214

Andre

krebsdyr 1 318 43 635

Muslinger 28 145 488 146

Andre bløddyr 49 172 1.521 145

Ialt 238 203 12.299 195

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 196 1 999

Ialt 0 196 1 999

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 9 1 7

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 250 3 278

Torsk Fersk 4 118 209 116

Frosset 7 782 237 953

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 28 3 21

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 2 0 3

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 169 101 7.140 92

Frosset 205 114 5.160 96

Ialt 385 109 12.753 95


Samlede import fra Belgien og Lux. 2003

Tabel 4.02

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 37 2 7

Laks Røget 0 5 15 5

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 600 7 693

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 9 24 8

Tilberedt eller konserveretJanuar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 40 3 43

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 600 2 999

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 170 999 2.579 999

Andre

fiskevarer 53 128 1.016 118

Rejer 18 38 1.293 50

Muslinger 1 999 28 999

Andre krebsog

bløddyr 86 95 4.130 76

Ialt 328 180 9.051 101

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 1.021 149 35.543 119


Samlede import fra Holland 2003

Tabel 4.03

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 1 55 3 12

Frosset 12 529 58 547

Fladfisk Fersk 221 126 3.872 116

Frosset 51 167 2.125 163

Torsk Fersk 5 80 107 61

Frosset 0 149 9 218

Kuller Fersk 1 88 10 66

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 5 999 24 999

Anden

torskefisk

Frosset 0 24 1 4

Fersk

3 79 42 68

Frosset 0 13 0 11

Makrel Fersk 3 6 44 8

Frosset 4 7 33 6

Anden fisk Fersk 147 177 3.453 116

Frosset 410 89 5.049 92

Ialt 863 98 14.830 103

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 14 39 262 42

Ål 398 115 21.069 112

Anden

ferskvandsfisk 5 92 416 75

Ialt 417 108 21.747 109

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 1 125 144 113

Rejer 1.554 143 30.475 99

Andre

krebsdyr 2 42 177 45

Muslinger 8 77 115 118

Andre bløddyr 33 63 677 74

Ialt 1.598 138 31.589 98

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 296 376 514 75

Ialt 296 376 514 75

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 76 3 13

Frosset 17 252 124 60

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 286 205 9.605 204

Torsk Fersk 1 86 82 98

Frosset 40 247 1.165 214

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 160 23 150

Sej Fersk 4 141 150 127

Anden

torskefisk

Frosset 0 69 5 66

Fersk

0 37 7 86

Frosset 3 46 63 27

Anden fisk Fersk 734 118 27.119 127

Frosset 346 104 10.477 108

Ialt 1.435 127 48.824 132


Samlede import fra Holland 2003

Tabel 4.03

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 1 999 24 999

Saltet/tørret 0 105 2 104

Anden fisk Saltet/tørret 6 80 291 168

Laks Røget 0 106 18 102

Ål Røget 3 24 284 23

Andet Røget 1 74 92 90

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 12 49 711 47

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 413 15 999

Konserveret 0 70 3 69

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 999 6 999

Kaviar og

anden rogn 0 37 8 16

Fiskefilet Panerede 263 47 6.406 71

Færdigretter

m.v. 2 999 97 999

Andre

fiskevarer 50 412 1.918 303

Rejer 230 150 11.220 118

Muslinger 15 258 178 171

Andre krebsog

bløddyr 63 79 1.786 156

Ialt 623 76 21.636 106

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 8 3 38 3

Fiskeolie 90 37 1.997 68

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 5.988 82 6.026 105

Ialt 6.086 77 8.061 81

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 11.329 92 147.912 108


Samlede import fra Tyskland 2003

Tabel 4.04

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 10.238 87 17.566 66

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 463 206 2.607 161

Frosset 87 66 3.366 64

Torsk Fersk 392 62 8.060 85

Frosset 3 39 41 32

Kuller Fersk 327 324 2.647 311

Frosset 1 52 10 47

Sej Fersk 2.663 75 13.459 56

Anden

torskefisk

Frosset 0 15 0 10

Fersk

68 85 755 65

Frosset 1 61 11 58

Makrel Fersk 13 48 298 58

Frosset 14 15 86 12

Anden fisk Fersk 354 151 3.451 76

Frosset 287 222 3.386 129

Ialt 14.908 88 55.742 71

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 1.695 160 31.892 148

Ål 91 111 4.847 103

Anden

ferskvandsfisk 41 8 836 10

Ialt 1.827 110 37.574 110

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 2 33 209 40

Rejer 600 105 16.741 69

Andre

krebsdyr 2 17 127 38

Muslinger 11 350 243 356

Andre bløddyr 73 57 1.901 58

Ialt 687 96 19.221 68

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 19.174 125 9.137 196

Ialt 19.174 125 9.137 196

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

9 60 56 47

Frosset 27 56 304 68

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 24 34 46

Torsk Fersk 8 25 456 60

Frosset 231 106 9.327 108

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 4 36 115 47

Sej Fersk 106 71 1.845 68

Anden

torskefisk

Frosset 200 261 3.901 218

Fersk

0 0 14 1

Frosset 772 105 13.394 103

Anden fisk Fersk 133 197 4.757 147

Frosset 461 72 14.041 71

Ialt 1.954 98 48.244 95


Samlede import fra Tyskland 2003

Tabel 4.04

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 50 19 1.750 42

Laks Røget 107 99 3.180 93

Ål Røget 21 87 1.240 80

Andet Røget 4 42 308 87

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 182 45 6.478 69

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 212 115 2.621 76

Konserveret 215 99 6.238 100

Makrel 106 115 2.748 105

Sardin 0 193 4 193

Kaviar og

anden rogn 2 186 585 97

Fiskefilet Panerede 223 183 5.198 236

Færdigretter

m.v. 764 165 16.856 147

Andre

fiskevarer 545 92 9.619 81

Rejer 356 103 13.454 82

Muslinger 164 270 4.055 259

Andre krebsog

bløddyr 22 63 801 95

Ialt 2.608 123 62.179 107

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 3.401 136 15.910 147

Fiskeolie 37 10 4.827 148

Fiskeleverolie 1 26 10 12

Solubles 13.590 65 20.779 81

Affald 2.729 115 1.101 221

Ialt 19.757 75 42.627 106

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 61.097 93 281.202 93


Samlede import fra UK 2003

Tabel 4.05

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 560 45 2.013 42

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 122 282 2.590 193

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 180 75 3.981 92

Frosset 101 348 2.264 387

Kuller Fersk 58 108 639 135

Frosset 14 13 124 9

Sej Fersk 949 100 6.196 91

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

8 52 147 62

Frosset 61 60 251 60

Makrel Fersk 436 6 7.459 14

Frosset 3.378 330 20.042 309

Anden fisk Fersk 37 206 715 133

Frosset 134 65 1.382 57

Ialt 6.037 54 47.803 57

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 1.012 56 20.927 60

Ål 3 321 595 999

Anden

ferskvandsfisk 2 744 94 999

Ialt 1.017 56 21.616 62

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 58 149 4.438 124

Rejer 259 101 18.792 93

Andre

krebsdyr 13 258 412 152

Muslinger 0 28 0 17

Andre bløddyr 96 74 6.672 70

Ialt 426 99 30.314 90

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 309 13 232 11

Ialt 309 13 232 11

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 36 109 317 123

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 17 69 368 40

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 13 999 409 999

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 271 999 2.748 651

Anden fisk Fersk 42 606 1.058 443

Frosset 469 154 8.570 161

Ialt 846 221 13.469 187


Samlede import fra UK 2003

Tabel 4.05

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 29 113 591 278

Laks Røget 15 4 586 6

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 123 282 4.580 58

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 168 38 5.757 33

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 1 314 27 584

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 351 102 9.384 104

Sardin 65 167 1.522 173

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 2 229 49 233

Færdigretter

m.v. 4 262 123 234

Andre

fiskevarer 234 88 5.175 82

Rejer 283 82 12.349 86

Muslinger 16 705 226 405

Andre krebsog

bløddyr 26 251 1.340 226

Ialt 982 97 30.196 97

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 1.078 999 5.231 999

Fiskeolie 797 419 5.059 439

Fiskeleverolie 3 293 227 238

Solubles 6 92 11 28

Affald 477 647 462 677

Ialt 2.361 768 10.990 715

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 12.147 68 160.377 76


Samlede import fra Spanien 2003

Tabel 4.06

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 7 5 10

Frosset 83 374 1.784 263

Torsk Fersk 1 45 8 19

Frosset 6 185 92 185

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 535 2 360

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

1 772 1 68

Frosset 77 90 639 70

Makrel Fersk 16 26 144 35

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 7 85 301 55

Frosset 196 328 1.461 94

Ialt 389 158 4.437 105

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 338 29 6.900 29

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 338 29 6.900 29

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 65 37 52

Rejer 72 783 1.037 229

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 373 118 7.293 116

Ialt 445 136 8.367 123

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 10 11 23

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 83 66 2.040 70

Anden fisk Fersk 0 14 1 9

Frosset 75 103 2.244 108

Ialt 158 78 4.295 85


Samlede import fra Spanien 2003

Tabel 4.06

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 9 18 315 17

Saltet/tørret 12 188 753 312

Anden fisk Saltet/tørret 1 253 64 312

Laks Røget 0 650 1 224

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 23 41 1.132 53

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 26 1 22

Kaviar og

anden rogn 1 999 138 999

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 20 20 533 18

Andre

fiskevarer 133 126 3.728 158

Rejer 85 94 3.034 144

Muslinger 22 82 553 122

Andre krebsog

bløddyr 240 86 4.126 90

Ialt 501 84 12.112 97

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 55 66 104 66

Ialt 55 66 104 66

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 1.909 71 37.348 69


Samlede import fra Portugal 2003

Tabel 4.07

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 154 140 3.226 128

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 35 28 22

Ialt 155 137 3.254 123

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 3 17 61 17

Ål 12 156 4.163 999

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 15 64 4.224 589

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 14 936 114 487

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 14 936 114 487

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 15 11 9

Ialt 0 15 11 9


Samlede import fra Portugal 2003

Tabel 4.07

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 569 402 15.901 312

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 569 402 15.901 312

Tilberedt eller konserveretJanuar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 76 89 1.660 101

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 999 11 999

Andre

fiskevarer 14 999 339 391

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 90 105 2.010 116

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 843 229 25.514 247


Samlede import fra Sverige 2003

Tabel 4.08

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 10.055 89 26.466 96

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 290 94 5.854 109

Frosset 2 23 63 43

Torsk Fersk 4.036 81 61.938 88

Frosset 8 999 194 999

Kuller Fersk 501 242 5.204 231

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 904 171 5.861 133

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

112 100 1.963 114

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 46 56 649 122

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 14.502 140 30.466 136

Frosset 117 63 1.320 65

Ialt 30.574 109 139.978 103

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 3.906 292 72.869 223

Ål 117 81 5.364 86

Anden

ferskvandsfisk 632 111 15.605 105

Ialt 4.655 227 93.838 174

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 409 58 22.442 57

Rejer 472 125 8.298 102

Andre

krebsdyr 9 111 284 120

Muslinger 17 89 63 32

Andre bløddyr 3 37 96 35

Ialt 909 82 31.184 64

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 108.727 129 105.965 128

Ialt 108.727 129 105.965 128

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

1 72 8 72

Frosset 0 607 2 999

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 13 405 713 481

Torsk Fersk 462 94 19.618 97

Frosset 120 129 2.849 126

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 2 999 86 999

Sej Fersk 54 217 550 120

Anden

torskefisk

Frosset 21 233 590 225

Fersk

0 1 3 1

Frosset 30 27 896 58

Anden fisk Fersk 452 114 20.418 137

Frosset 117 120 4.494 142

Ialt 1.273 103 50.226 117


Samlede import fra Sverige 2003

Tabel 4.08

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 1 999 25 999

Saltet/tørret 1 429 44 354

Anden fisk Saltet/tørret 78 65 1.642 105

Laks Røget 4 86 289 76

Ål Røget 6 90 477 88

Andet Røget 66 999 2.381 999

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 156 116 4.858 185

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 157 58 3.122 57

Konserveret 1.274 119 24.725 102

Makrel 2 999 66 999

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 320 94 24.029 100

Fiskefilet Panerede 50 59 1.710 71

Færdigretter

m.v. 70 107 2.077 98

Andre

fiskevarer 282 94 8.356 94

Rejer 383 152 14.194 135

Muslinger 11 476 216 423

Andre krebsog

bløddyr 18 35 756 32

Ialt 2.565 105 79.252 99

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 3.205 100 17.074 104

Fiskeolie 1.654 62 17.044 98

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 3 422 44 42

Affald 8.110 158 10.268 153

Ialt 12.972 118 44.430 110

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 161.831 124 549.732 113


Samlede import fra EU 2003

Tabel 4.09

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 20.856 86 46.054 78

Frosset 12 529 58 547

Fladfisk Fersk 1.136 139 15.724 128

Frosset 377 123 10.568 107

Torsk Fersk 5.020 77 79.064 85

Frosset 118 296 2.600 335

Kuller Fersk 905 231 8.878 221

Frosset 15 13 135 9

Sej Fersk 4.554 90 25.727 72

Anden

torskefisk

Frosset 0 13 2 5

Fersk

203 94 3.007 92

Frosset 138 74 902 67

Makrel Fersk 1.037 13 13.542 21

Frosset 3.785 120 22.633 121

Anden fisk Fersk 15.393 130 40.586 102

Frosset 1.175 109 13.393 89

Ialt 54.724 88 282.872 79

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 7.685 105 146.556 95

Ål 687 90 42.634 103

Anden

ferskvandsfisk 783 66 18.583 74

Ialt 9.154 99 207.773 94

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 518 66 31.738 67

Rejer 3.272 118 87.516 92

Andre

krebsdyr 30 106 1.151 91

Muslinger 75 124 1.082 135

Andre bløddyr 675 93 19.712 84

Ialt 4.570 105 141.200 84

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 128.633 126 115.962 128

Ialt 128.633 126 115.962 128

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

11 58 67 41

Frosset 88 101 798 87

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 301 204 10.355 210

Torsk Fersk 483 90 20.505 95

Frosset 512 143 17.469 138

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 20 147 633 210

Sej Fersk 168 93 2.620 79

Anden

torskefisk

Frosset 247 285 4.968 240

Fersk

0 1 25 1

Frosset 1.164 117 19.251 106

Anden fisk Fersk 1.543 112 60.934 121

Frosset 2.106 99 53.924 95

Ialt 6.644 112 191.552 112


Samlede import fra EU 2003

Tabel 4.09

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 20 19 725 18

Saltet/tørret 583 392 16.701 312

Anden fisk Saltet/tørret 169 38 4.500 58

Laks Røget 144 27 5.504 33

Ål Røget 31 67 2.004 59

Andet Røget 196 310 7.460 84

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 1.143 85 36.894 80

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 374 81 5.933 66

Konserveret 1.489 116 30.995 102

Makrel 459 105 12.216 105

Sardin 142 114 3.228 127

Kaviar og

anden rogn 332 138 25.827 145

Fiskefilet Panerede 540 70 13.372 97

Færdigretter

m.v. 1.030 163 22.280 134

Andre

fiskevarer 1.392 102 33.889 103

Rejer 1.382 110 57.541 101

Muslinger 278 192 6.415 195

Andre krebsog

bløddyr 479 84 14.702 88

Ialt 7.898 107 226.397 103

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 7.769 128 39.022 135

Fiskeolie 2.583 74 29.156 116

Fiskeleverolie 4 117 237 135

Solubles 13.598 65 20.834 81

Affald 17.425 115 18.024 135

Ialt 41.379 90 107.273 115

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 254.146 107 1.309.923 96


Samlede mængde import fra 3.lande 2003

Tabel 4.10

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 35.052 108 80.122 69

Frosset 106 38 518 24

Fladfisk Fersk 663 183 13.992 181

Frosset 5.418 135 114.801 134

Torsk Fersk 9.678 119 169.853 117

Frosset 20.621 81 325.206 73

Kuller Fersk 2.712 146 26.642 99

Frosset 1.776 73 16.123 46

Sej Fersk 11.064 132 53.620 105

Anden

torskefisk

Frosset 73 281 525 231

Fersk

846 184 11.131 171

Frosset 318 81 3.269 59

Makrel Fersk 183 730 2.439 605

Frosset 18 13 142 21

Anden fisk Fersk 2.318 133 54.021 101

Frosset 3.390 139 62.016 146

Ialt 94.234 106 934.419 91

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 46.547 116 898.273 105

Ål 51 25 2.062 21

Anden

ferskvandsfisk 154 58 10.908 80

Ialt 46.752 115 911.244 104

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 331 101 22.889 89

Rejer 55.367 135 839.654 137

Andre

krebsdyr 1.628 97 69.738 83

Muslinger 498 154 3.941 169

Andre bløddyr 1.474 44 51.623 66

Ialt 59.298 127 987.844 123

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 297.929 145 247.427 116

Ialt 297.929 145 247.427 116

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

1 3 24 10

Frosset 495 153 3.983 104

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 321 36 5.835 31

Torsk Fersk 262 114 13.340 115

Frosset 3.082 119 73.542 88

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 294 234 4.212 233

Sej Fersk 407 145 6.412 123

Anden

torskefisk

Frosset 2.215 76 31.572 65

Fersk

2 0 75 0

Frosset 1.451 73 23.913 70

Anden fisk Fersk 1.022 104 39.717 90

Frosset 9.975 120 289.814 111

Ialt 19.528 105 492.440 96


Samlede mængde import fra 3.lande 2003

Tabel 4.10

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 2.767 95 106.908 96

Saltet/tørret 1.197 178 48.769 166

Anden fisk Saltet/tørret 1.250 63 36.510 83

Laks Røget 93 45 4.129 38

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 249 106 18.979 83

Tang og andre

alger 11.190 121 64.857 100

Ialt 16.745 110 280.151 99

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 821 133 10.380 158

Konserveret 37 77 832 99

Makrel 6 160 196 130

Sardin 3 16 75 20

Kaviar og

anden rogn 372 96 21.245 117

Fiskefilet Panerede 80 389 1.582 297

Færdigretter

m.v. 79 117 2.162 93

Andre

fiskevarer 5.286 126 84.713 107

Rejer 14.986 108 532.835 97

Muslinger 707 999 19.986 1.191

Andre krebsog

bløddyr 2.538 224 76.900 193

Ialt 24.916 121 750.906 108

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 93.942 106 455.059 97

Fiskeolie 12.239 209 47.930 177

Fiskeleverolie 3.673 95 11.595 63

Solubles 12 351 391 247

Affald 60.418 105 45.284 109

Ialt 170.285 110 560.259 101

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 729.686 123 5.164.690 104


Samlede import fra Færøerne 2003

Tabel 4.11

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 160 182 3.917 158

Frosset 58 61 1.195 96

Torsk Fersk 414 113 6.691 124

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 93 61 686 39

Frosset 0 0 0 0

Sej Fersk 3.968 111 18.103 85

Anden

torskefisk

Frosset 11 999 172 999

Fersk

106 168 711 108

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 999 0 707

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 491 100 18.690 67

Frosset 425 133 8.848 132

Ialt 5.726 111 59.013 87

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 10.629 93 189.465 86

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 10.629 93 189.465 86

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 8 77 668 80

Rejer 4.880 124 93.582 127

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 75 47 4.204 41

Ialt 4.963 121 98.453 116

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 11.501 53 10.586 57

Ialt 11.501 53 10.586 57

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 72 285 3.167 278

Frosset 284 77 8.153 69

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 112 124 987 86

Sej Fersk 292 146 4.961 125

Anden

torskefisk

Frosset 1.182 62 16.944 55

Fersk

0 0 2 0

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 223 125 8.555 104

Frosset 1.878 117 85.522 127

Ialt 4.044 92 128.291 103


Samlede import fra Færøerne 2003

Tabel 4.11

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 2.595 93 102.397 95

Saltet/tørret 568 106 29.728 114

Anden fisk Saltet/tørret 622 68 18.683 77

Laks Røget 3 40 54 22

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 3.789 89 150.861 95

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 1 102 25 107

Rejer 383 99 16.480 91

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 384 96 16.505 90

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 6.106 80 28.825 72

Fiskeolie 24 24 48 17

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 18.501 82 12.016 85

Ialt 24.630 81 40.889 75

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 65.666 80 694.065 93


Samlede import fra Norge 2003

Tabel 4.12

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 35.051 108 80.106 69

Frosset 106 38 518 24

Fladfisk Fersk 416 170 9.047 179

Frosset 226 38 5.112 38

Torsk Fersk 7.485 149 140.128 143

Frosset 477 160 8.484 151

Kuller Fersk 2.496 149 24.776 100

Frosset 27 25 274 14

Sej Fersk 6.295 161 31.778 125

Anden

torskefisk

Frosset 48 218 268 132

Fersk

718 191 10.177 181

Frosset 130 81 1.621 57

Makrel Fersk 183 743 2.435 608

Frosset 18 13 142 22

Anden fisk Fersk 1.576 149 31.232 144

Frosset 455 99 5.341 85

Ialt 55.707 119 351.439 106

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 34.796 127 695.993 113

Ål 51 99 2.062 85

Anden

ferskvandsfisk 5 86 58 32

Ialt 34.851 127 698.112 113

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 47 81 2.706 71

Rejer 2.201 149 59.858 203

Andre

krebsdyr 2 140 86 42

Muslinger 309 134 723 106

Andre bløddyr 2 999 101 999

Ialt 2.560 145 63.474 185

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 241.903 170 196.494 138

Ialt 241.903 170 196.494 138

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 495 153 3.983 104

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 173 110 9.480 108

Frosset 525 134 11.605 83

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 70 999 735 999

Sej Fersk 115 141 1.439 116

Anden

torskefisk

Frosset 651 93 8.654 68

Fersk

2 0 73 1

Frosset 4 168 69 95

Anden fisk Fersk 404 90 14.065 78

Frosset 675 122 19.396 103

Ialt 3.116 116 69.498 90


Samlede import fra Norge 2003

Tabel 4.12

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 10 12 552 18

Saltet/tørret 2 184 109 135

Anden fisk Saltet/tørret 270 37 6.086 49

Laks Røget 59 99 2.154 57

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 2 47 42 12

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 342 39 8.944 45

Tilberedt eller konserveretJanuar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 504 699 5.881 452

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 43 48 2.132 40

Fiskefilet Panerede 13 231 345 259

Færdigretter

m.v. 44 122 1.040 99

Andre

fiskevarer 106 274 2.522 213

Rejer 714 87 25.279 82

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 8 771 335 999

Ialt 1.432 134 37.534 94

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 22.742 64 116.956 61

Fiskeolie 860 36 3.627 32

Fiskeleverolie 1.317 257 2.724 161

Solubles 1 0 2 0

Affald 20.449 89 12.501 97

Ialt 45.369 74 135.810 63

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 385.282 135 1.561.305 106


Samlede import fra Island 2003

Tabel 4.13

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 12 999 218 386

Frosset 3 999 69 999

Torsk Fersk 52 195 871 138

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 12 0 6

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 22 999 135 999

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 10 999 41 999

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 70 619 1.181 204

Frosset 779 174 10.487 177

Ialt 949 107 13.002 98

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 1 27 25 15

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 1 27 25 15

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 215 119 14.318 100

Rejer 575 313 11.059 368

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 1 19 65 22

Ialt 791 214 25.443 144

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 516 999 377 41

Ialt 516 999 377 41

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 8 342 452 445

Frosset 88 80 2.401 88

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 80 119 1.352 107

Fersk

0 . 0 .

Frosset 1 16 63 27

Anden fisk Fersk 16 64 781 65

Frosset 103 102 3.049 80

Ialt 296 95 8.098 87


Samlede import fra Island 2003

Tabel 4.13

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 39 12 1.750 19

Saltet/tørret 79 238 2.646 245

Anden fisk Saltet/tørret 197 63 4.219 73

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 315 91 8.615 126

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 304 57 4.438 87

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 183 60 10.847 79

Fiskefilet Panerede 0 0 2 0

Færdigretter

m.v. 1 0 59 0

Andre

fiskevarer 55 94 1.170 58

Rejer 2.343 97 76.435 97

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 2.886 87 92.950 93

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 50.446 134 246.066 122

Fiskeolie 7.831 999 32.089 999

Fiskeleverolie 1.210 36 4.907 29

Solubles 0 . 0 .

Affald 12.023 102 14.020 98

Ialt 71.510 135 297.083 127

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 77.263 133 445.594 117


Samlede import fra Grønland 2003

Tabel 4.14

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 1 175 16 438

Frosset 4.869 194 102.933 188

Torsk Fersk 39 11 689 14

Frosset 846 999 10.214 999

Kuller Fersk 8 157 59 164

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 484 96 2.191 81

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

8 118 70 99

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 9 127 184 127

Frosset 590 532 6.707 601

Ialt 6.854 196 123.062 192

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 35.862 128 502.821 125

Andre

krebsdyr 1.346 85 57.876 88

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 348 112 20.385 79

Ialt 37.556 126 581.081 117

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 23 0 23

Ialt 0 23 0 23

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 277 965 6.311 999

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 93 322 2.150 412

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 302 138 4.621 124

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 3.468 126 89.101 106

Ialt 4.141 136 102.184 114


Samlede import fra Grønland 2003

Tabel 4.14

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 122 783 2.209 787

Saltet/tørret 543 545 16.013 855

Anden fisk Saltet/tørret 158 419 6.346 740

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 184 88 16.312 76

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 1.006 278 40.879 168

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 141 999 7.762 999

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 7.311 103 267.092 96

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 431 47 13.776 43

Ialt 7.883 99 288.630 93

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 142 92 446 92

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 142 92 446 92

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 57.581 128 1.136.281 115


Samlede import fra Polen 2003

Tabel 4.15

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 44 473 181 906

Frosset 6 74 55 25

Torsk Fersk 642 244 6.687 231

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 8 106 31 121

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 283 79 1.337 88

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

14 95 172 114

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 8 0 8

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 108 571 1.439 662

Frosset 472 119 14.894 209

Ialt 1.578 139 24.795 189

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 94 72 2.540 73

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 94 71 2.540 71

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 38.488 103 33.977 122

Ialt 38.488 103 33.977 122

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 304 34 5.358 28

Torsk Fersk 8 1 240 1

Frosset 578 252 8.034 109

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 10 4 96 1

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 56 999 1.158 999

Frosset 38 474 842 847

Ialt 994 87 15.727 60


Samlede import fra Polen 2003

Tabel 4.15

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 18 13 991 15

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 21 169 786 110

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 39 26 1.777 24

Tilberedt eller konserveretJanuar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 13 87 61 35

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 31 201 532 305

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 105 414 2.451 417

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 149 367 3.045 400

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 92 999 518 999

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 8.906 999 6.042 999

Ialt 8.998 999 6.561 999

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 50.340 126 88.422 112


Samlede import fra Estland 2003

Tabel 4.16

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 1 803 3 79

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 71 999 730 999

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 5 999 73 999

Frosset 0 . 0 .

Ialt 77 999 806 999

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 74 52 2.022 51

Ialt 74 52 2.022 51

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 361 88 5.173 84

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 361 88 5.173 84

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 24 6 33 1

Ialt 24 6 33 1

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 5 26 8

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 213 93 10.760 91

Frosset 56 209 2.441 193

Ialt 269 101 13.228 98


Samlede import fra Estland 2003

Tabel 4.16

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 2 1 44 0

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 2 1 44 0

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 26 73 427 90

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 10 27 78 16

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 1 3 75 11

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 37 51 579 51

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 407 557 564 50

Ialt 407 557 564 50

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 1.252 140 22.449 91


Samlede import fra Letland 2003

Tabel 4.17

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 7 1 1

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 460 66 4.829 61

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 39 54 507 69

Frosset 8 78 268 84

Ialt 508 64 5.604 62

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 9 9 120 8

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 9 9 120 8

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 587 580 488 33

Ialt 587 580 488 33

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 70 52 2.004 49

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 70 43 2.004 45


Samlede import fra Letland 2003

Tabel 4.17

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 34 999 382 543

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 34 999 382 543

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 1.207 115 8.599 57


Samlede import fra Litauen 2003

Tabel 4.18

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 5 44 6 30

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 88 27 879 23

Frosset 3 1 39 1

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 8 15 89 19

Frosset 15 45 262 25

Ialt 118 27 1.275 24

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 107 25 1.380 26

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 107 25 1.380 26

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 56 13 41 1

Ialt 56 13 41 1

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 257 45 7.043 39

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 139 66 3.726 64

Ialt 396 50 10.769 45


Samlede import fra Litauen 2003

Tabel 4.18

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 3 71 48 86

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 3 71 48 86

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 681 55 13.513 46


Samlede import fra Rusland 2003

Tabel 4.19

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 19 999 359 999

Frosset 241 34 4.978 36

Torsk Fersk 418 42 8.060 43

Frosset 15.190 71 227.535 62

Kuller Fersk 106 578 1.074 356

Frosset 1.749 76 15.848 48

Sej Fersk 7 22 50 19

Anden

torskefisk

Frosset 15 418 85 424

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 4 20 48 23

Frosset 230 89 2.256 90

Ialt 17.979 69 260.294 60

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 21 20 3.572 21

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 141 18 7.911 50

Ialt 162 15 11.483 33

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 4.467 407 4.061 12

Ialt 4.467 407 4.061 12

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 17 2 477 1

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 882 118 24.770 100

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 4 50 116 60

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 175 37 2.754 35

Anden fisk Fersk 0 3 13 2

Frosset 100 18 2.085 12

Ialt 1.179 65 30.215 60


Samlede import fra Rusland 2003

Tabel 4.19

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 7 8 246 8

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 7 8 246 6

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 23.793 82 306.298 58


Samlede import fra USA 2003

Tabel 4.20

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 5 120 272 127

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 3.735 132 71.870 125

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 177 317 1.599 256

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 1 6 3

Frosset 24 103 754 16

Ialt 3.941 130 74.501 113

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 797 93 6.738 64

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 0 40 0

Ialt 797 93 6.778 64

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 1 148 141 153

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 40 999 2.562 999

Ialt 40 999 2.703 999

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 865 102 15.276 98

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 179 365 5.611 301

Ialt 1.044 117 20.887 119


Samlede import fra USA 2003

Tabel 4.20

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 1 244 1.003 194

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 1 244 1.003 194

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 16 999 306 999

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 1 42 16 26

Rejer 167 427 3.350 212

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 184 434 3.673 204

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 505 999 1.925 999

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 6 999 216 999

Affald 0 . 0 .

Ialt 511 999 2.141 999

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 6.518 135 111.686 116


Samlede import fra Canada 2003

Tabel 4.21

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 3 . 225 .

Frosset 6 8 114 8

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 0 16 1

Frosset 8 219 69 60

Ialt 17 25 424 27

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 164 83 1.522 62

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 164 76 1.522 55

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 38 74 4.300 95

Rejer 10.761 167 134.748 168

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 3 55 84 45

Ialt 10.802 166 139.132 164

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 2 0 229 0

Frosset 50 1 1.486 2

Ialt 51 1 1.715 2


Samlede import fra Canada 2003

Tabel 4.21

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 3.114 141 105.341 117

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 11 999 269 376

Ialt 3.125 140 105.610 116

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 77 999 78 999

Ialt 77 999 78 999

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 14.236 158 248.481 138


Samlede import fra Chile 2003

Tabel 4.22

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 42 692 184 305

Ialt 42 692 184 305

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 44 30 1.557 59

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 44 30 1.557 59

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 190 202 3.215 195

Andre bløddyr 0 0 0 0

Ialt 190 185 3.215 154

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 128 296 2.066 293

Anden fisk Fersk 2 5 191 27

Frosset 997 91 22.729 97

Ialt 1.127 99 24.986 104


Samlede import fra Chile 2003

Tabel 4.22

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 119 70 7.575 56

Muslinger 652 987 19.182 999

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 771 329 26.757 182

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 10.783 155 46.562 131

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 10.783 155 46.562 131

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 12.956 151 103.261 131


Samlede import fra Kina 2003

Tabel 4.23

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 21 . 415 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 3 30 789 84

Ialt 24 15 1.204 14

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 23 14 897 11

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 257 155 7.926 93

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 15 9 250 3

Ialt 295 178 9.073 107

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 119 72 3.183 37

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 5 3 129 2

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 197 41 2.517 33

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 501 177 10.159 129

Ialt 823 107 15.988 103


Samlede import fra Kina 2003

Tabel 4.23

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 23 101 208 59

Rejer 0 0 0 0

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 1.965 999 60.281 999

Ialt 1.988 999 60.489 957

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 3.129 281 86.754 285


Samlede import fra Thailand 2003

Tabel 4.24

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 3 . 52 .

Ialt 3 . 52 .

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 8 439 714 179

Ialt 8 439 714 179

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 7 35 424 34

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 492 76 8.491 64

Ialt 499 75 8.915 60

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 23 3 21 0

Ialt 23 3 21 0

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 73 88 2.216 74

Ialt 73 86 2.216 70


Samlede import fra Thailand 2003

Tabel 4.24

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 3 1 6

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 3 1 6

Tilberedt eller konserveret Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 2.154 134 30.717 105

Rejer 24 50 497 15

Muslinger 55 167 803 149

Andre krebsog

bløddyr 35 77 754 55

Ialt 2.268 131 32.772 95

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 2.873 116 44.691 85


Samlede import fra Indonesien 2003

Tabel 4.25

Hel saltvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 4 116 341 121

Frosset 12 103 547 205

Ialt 16 106 888 162

Ferskvandsfisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 65 129 106

Ialt 0 65 129 106

Krebs og bløddyr Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 229 212 12.797 179

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 229 212 12.797 179

Industrifisk Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 125 160 3.043 136

Ialt 125 160 3.043 136


Samlede import fra Indonesien 2003

Tabel 4.25

Saltet, tørret, røget Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 38 49 1.517 68

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 38 49 1.517 68

Tilberedt eller konserveretJanuar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 36 99 440 96

Rejer 95 155 5.210 107

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 131 135 5.651 106

Fiskemel, olie m.v. Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar-Juli Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar-Juli Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 540 180 24.025 156

More magazines by this user
Similar magazines