1.kvartal - Anmeldelse.fd.dk

webfd.fd.dk

1.kvartal - Anmeldelse.fd.dk

Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Blåhvilling

Blæksprutte

Jomfruhummer

(Continued)

Nordjyllands

amt

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing

amt

Viborg amt

Frederiksborg

amt

Nordjyllands

amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Uoplyst A 1

Uoplyst A 3

Uoplyst E 3

Uoplyst A 3

Uoplyst A 1

Hel fisk uden

hoved eller haler

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

0 10.107 0

9.527 298 0

B 2 144 11 0

E 1 94 3 0

2 13.764 335 0

3 6.930 348 0

SO 3 7.022 225 0

128 4 0

19.721 670 0

B 3 15 29 0

E 3 164 4 0

SO 3 11.750 434 0

782 79 0

2 510 42 0

3 58.452 2.578 0

B 2 25 3 0

3 66 33 0

E 3 12.659 380 0

A 4

2.381 34 0

SO 4 200 4 0

Uoplyst SO 4 217.657 2.827 0

Levende Uoplyst E 4 636.135 7.449 0

Frisk eller

kølet

Hel fisk uden

hoved eller haler

A 1

9.673 146 0

2 27 5 0

4 1.804 30 0

E 1 71.652 1.094 0

2 7.830 120 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Blåhvilling

Blæksprutte

Jomfruhummer

(Continued)

Nordjyllands

amt

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing

amt

Viborg amt

Frederiksborg

amt

Nordjyllands

amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Uoplyst A 1

Uoplyst A 3

Uoplyst E 3

Uoplyst A 3

Uoplyst A 1

Hel fisk uden

hoved eller haler

Bilag4

tilbagetag

mængde

B 2 0

E 1 0

0

0

2 0

3 0

SO 3 0

B 3 0

E 3 0

SO 3 0

0

0

0

2 0

3 0

B 2 0

3 0

E 3 0

A 4

SO 4 0

Uoplyst SO 4 0

Levende Uoplyst E 4 0

Frisk eller

kølet

Hel fisk uden

hoved eller haler

A 1

0

0

2 0

4 0

E 1 0

2 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Jomfruhummer

(Continued)

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing

amt

Vestsjællands

amt

Frisk eller

kølet

Hel fisk uden

hoved eller haler

E

4

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

306.371 4.477 0

SO 4 178.336 2.469 0

Uoplyst A 4 26.903 2.239 0

E 4 7.795.385 109.332 0

SO 4 899.101 12.296 0

Levende Uoplyst A 1 540.279 8.325 0

Frisk eller

kølet

Uoplyst A 4

4 54.328 787 0

B 1 360 12 0

E 1 2.093.052 29.790 0

2 6.968 71 0

4 6.037.465 81.845 0

SO 4 8.840.975 128.981 0

2.198 60 0

SO 2 8.383 136 0

4 180.940 2.691 0

Levende Uoplyst E 2 28.897 353 0

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Hel fisk uden

hoved eller haler

E 4

4 76.504 1.112 0

12.240 180 0

SO 4 10.220 198 0

Uoplyst A 4 5.348 86 0

Uoplyst SO 4

E 4 616.054 8.741 0

SO 4 1.327.779 18.616 0

70 1 0

Viborg amt Frosset Hel fisk SO 4 28.978 294 0

Frisk eller

kølet

Hel fisk uden

hoved eller haler

A 4

4.185 60 0

E 4 18.645 270 0

SO 4 76.106 1.130 0

Uoplyst A 4 660 55 0

E 4 395.103 5.498 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Jomfruhummer

(Continued)

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing

amt

Vestsjællands

amt

Frisk eller

kølet

Hel fisk uden

hoved eller haler

E

4

Bilag4

tilbagetag

mængde

SO 4 0

Uoplyst A 4 0

E 4 0

SO 4 0

Levende Uoplyst A 1 0

Frisk eller

kølet

Uoplyst A 4

0

4 0

B 1 0

E 1 0

2 0

4 0

SO 4 0

SO 2 0

0

4 0

Levende Uoplyst E 2 0

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Hel fisk uden

hoved eller haler

E 4

4 0

SO 4 0

Uoplyst A 4 0

Uoplyst SO 4

E 4 0

SO 4 0

Viborg amt Frosset Hel fisk SO 4 0

Frisk eller

kølet

Hel fisk uden

hoved eller haler

A 4

E 4 0

SO 4 0

Uoplyst A 4 0

E 4 0

0

0

0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Jomfruhummer Viborg amt Frisk eller

kølet

Dybvandsrejer

Århus amt

Nordjyllands

amt

Viborg amt

Uoplyst

SO 4

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

939.637 11.246 0

Levende Uoplyst A 4 72.031 882 0

Frisk eller

kølet

Hel fisk uden

hoved eller haler

B 4 520 13 0

E 1 5.856 78 0

A 4

2 1.680 21 0

3 350 7 0

4 85.946 923 0

150 2 0

E 1 10.615 144 0

Uoplyst A 4 180.632 2.278 0

Levende Uoplyst A 4 82.162 1.067 0

Kogt i

vand

Frisk eller

kølet

Kogt i

vand

Frisk eller

kølet

Glashvarre Ribe amt Frisk eller

kølet

(Continued)

Ringkøbing

amt

Viborg amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Alle tilladte

præsentationer for

arten

E 1 496.337 6.749 0

A 1

Uoplyst SO 2

Alle tilladte

præsentationer for

arten

2 2.011 21 0

7.980 210 0

E 1 196.777 5.546 0

2 1.544.856 32.584 0

SO 2 8.715 175 0

A 2

Uoplyst A 2

Renset med hoved A 4

Renset med hoved A 4

Renset med hoved A 4

2.655.919 248.770 0

21.399 465 0

E 2 42.011 1.110 0

22.907 1.579 0

SO 2 301.140 23.920 0

2.091 126 0

1 10 0

42.608 2.382 0


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Jomfruhummer Viborg amt Frisk eller

kølet

Dybvandsrejer

Århus amt

Nordjyllands

amt

Viborg amt

Uoplyst

SO 4

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal

Bilag4

tilbagetag

mængde

Levende Uoplyst A 4 0

Frisk eller

kølet

Hel fisk uden

hoved eller haler

B 4 0

E 1 0

A 4

0

2 0

3 0

4 0

E 1 0

Uoplyst A 4 0

Levende Uoplyst A 4 0

Kogt i

vand

Frisk eller

kølet

Kogt i

vand

Frisk eller

kølet

Glashvarre Ribe amt Frisk eller

kølet

(Continued)

Ringkøbing

amt

Viborg amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Alle tilladte

præsentationer for

arten

E 1 0

A 1

Uoplyst SO 2

Alle tilladte

præsentationer for

arten

0

2 0

E 1 0

0

2 0

SO 2 0

A 2

Uoplyst A 2

Renset med hoved A 4

Renset med hoved A 4

Renset med hoved A 4

E 2 0

SO 2 0

0

0

0

0

0

0


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Glashvarre Viborg amt Frisk eller

kølet

Havtaske

(Continued)

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing

amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med hoved

B 4

Renset med hoved A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

2.034 678 0

356.410 7.248 0

2 762.565 15.453 0

3 954.188 22.908 0

4 373.854 10.388 0

5 45.292 1.617 0

B 2 159 9 0

4 10 2 0

5 4 1 0

E 1 130.096 2.410 0

2 178.285 3.281 0

3 229.586 4.972 0

4 86.501 2.414 0

5 15.743 621 0

Renset uden hoved A 1 3 0 0

2 88 3 0

3 325 5 0

4 2.517 29 0

Uoplyst A 5 15 1 0

Renset med hoved A 5

Renset med hoved A 1

29 1 0

356.045 7.346 0

2 1.080.629 21.592 0

3 1.403.198 33.250 0

4 686.524 20.535 0

5 62.568 2.584 0

B 3 3.846 115 0

5 453 30 0

E 1 385 11 0

2 1.368 36 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Glashvarre Viborg amt Frisk eller

kølet

Havtaske

(Continued)

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing

amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med hoved

B 4

Renset med hoved A 1

Bilag4

tilbagetag

mængde

0

0

2 0

3 0

4 0

5 0

B 2 0

4 0

5 0

E 1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Renset uden hoved A 1 0

2 0

3 0

4 0

Uoplyst A 5 0

Renset med hoved A 5

Renset med hoved A 1

0

0

2 0

3 0

4 0

5 0

B 3 0

5 0

E 1 0

2 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Havtaske Ringkøbing amt Frisk

eller kølet

Havbrasen

(Blankesten)

Hestemakrel

(Continued)

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Århus amt

Nordjyllands

amt

Nordjyllands

amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Renset med hoved

Renset uden

hoved

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal

E

3

A 3

Renset med hoved E 3

Hel fisk uden

hoved eller haler

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

1.080 30 0

5 180 8 0

751 10 0

4 141 3 0

5 1.067 18 0

SO 5 317.214 4.981 0

A 5

158 4 0

700 10 0

Renset med hoved A 1 1.085.772 21.189 0

Renset uden

hoved

2 2.641.417 52.883 0

3 3.043.280 70.626 0

4 1.071.556 29.530 0

5 71.550 2.706 0

B 1 450 30 0

5 1.497 70 0

E 1 157.034 3.597 0

A 1

Renset med hoved E 1

Uoplyst E 2

Uoplyst E 2

2 365.039 8.161 0

3 340.629 8.801 0

4 108.760 3.161 0

5 1.593 56 0

1.280 16 0

2 5.613 72 0

3 10.235 88 0

4 3.780 44 0

420 11 0

353 8 0

19 4 0


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Havtaske Ringkøbing amt Frisk

eller kølet

Havbrasen

(Blankesten)

Hestemakrel

(Continued)

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Århus amt

Nordjyllands

amt

Nordjyllands

amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Renset med hoved

Renset uden

hoved

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal

E

3

A 3

Renset med hoved E 3

Hel fisk uden

hoved eller haler

Bilag4

tilbagetag

mængde

0

5 0

0

4 0

5 0

SO 5 0

A 5

Renset med hoved A 1 0

Renset uden

hoved

0

0

2 0

3 0

4 0

5 0

B 1 0

5 0

E 1 0

A 1

Renset med hoved E 1

Uoplyst E 2

Uoplyst E 2

2 0

3 0

4 0

5 0

0

2 0

3 0

4 0

0

0

0


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Hestemakrel Nordjyllands amt Frisk eller

kølet

Hesterejer Ribe amt Kogt i

vand

Ringkøbing amt

Sønderjyllands

amt

Kogt i

vand

Kogt i

vand

Hvilling Bornholms amt Frisk eller

kølet

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Københavns amt

Københavns

amtskommune

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Uoplyst

Alle tilladte

præsentationer for

arten

Alle tilladte

præsentationer for

arten

Alle tilladte

præsentationer for

arten

SO 5

E 1

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

3 1 0

10.312.071 199.482 0

2 7.997.954 146.203 0

0 0 15

E 1 4.354.871 85.443 0

E 1

Renset med hoved A 4

Renset med hoved A 1

Renset med hoved A 3

Renset med hoved A 4

Renset med hoved E 2

2 4.062.709 84.927 0

12.753.017 247.765 0

2 4.750.758 97.784 0

39.918 5.120 0

E 4 5.238 662 0

1.501 175 0

2 14.276 1.616 0

3 8.873 1.201 0

4 1.104 107 0

E 2 3.487 451 0

4 40 4 0

14.480 1.308 0

4 249 28 0

E 1 1.173 196 0

12 1 0

E 2 3.224 403 0

4 40 5 0

296 37 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Hestemakrel Nordjyllands amt Frisk eller

kølet

Hesterejer Ribe amt Kogt i

vand

Ringkøbing amt

Sønderjyllands

amt

Kogt i

vand

Kogt i

vand

Hvilling Bornholms amt Frisk eller

kølet

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Københavns amt

Københavns

amtskommune

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Uoplyst

Alle tilladte

præsentationer for

arten

Alle tilladte

præsentationer for

arten

Alle tilladte

præsentationer for

arten

SO 5

E 1

A 1

Bilag4

tilbagetag

mængde

0

0

2 0

E 1 0

E 1

Renset med hoved A 4

Renset med hoved A 1

Renset med hoved A 3

Renset med hoved A 4

Renset med hoved E 2

0

2 0

0

2 0

E 4 0

0

0

2 0

3 0

4 0

E 2 0

4 0

0

4 0

E 1 0

E 2 0

0

4 0

0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Hvilling

(Continued)

Nordjyllands amt

Ribe amt

Ringkøbing amt

Roskilde amt

Storstrøms amt

Sønderjyllands

amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

2.044 196 0 0

3 45.901 5.591 45 0

4 49.676 5.972 11 0

E 3 64.743 6.529 0 0

A 4

A 2

4 2.736 742 0 0

653 57 0 0

905 74 0 0

3 696 69 0 0

4 58.462 5.200 0 0

E 3 168 12 0 0

A 1

70 5 0 0

2 28.086 1.965 0 0

3 46.720 3.283 0 0

4 514.381 41.729 0 0

E 3 22.778 1.627 0 0

A 1

4 60 6 0 0

84 6 0 0

2 12.729 975 0 0

3 3.983 363 0 0

4 52.013 4.302 0 0

E 1 16.115 1.782 0 0

A 4

2 24.000 1.614 0 0

3 29.222 1.987 0 0

4 41.931 4.942 0 0

4.762 855 0 0

E 4 20 2 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Hvilling

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Århus amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Ising Bornholms amt Frisk eller

kølet

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 4

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

41 5 0 0

E 4 80 10 0 0

A 1

750 30 0 0

2 24.220 2.118 0 0

3 116.395 12.035 0 0

4 2.840 419 0 0

E 2 918 80 0 0

3 10.274 802 0 0

Uoplyst A 2 165 47 0 0

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 3

E 1

111 17 0 0

4 1.548 181 0 0

36 6 0 0

2 116 23 0 0

SO 2 72 17 0 0

A 1

20.001 2.321 0 0

2 49.554 8.542 0 0

E 1 5 1 0 0

2 21.993 3.439 0 0

Levende Uoplyst A 2 40 4 0 0

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 2 180 12 0 0

A 1

641.100 64.442 0 0

2 699.810 96.241 0 0

E 1 94.678 10.592 0 0

2 583.568 75.811 0 0

Levende Uoplyst A 2 648 63 0 0

E 1 7.110 413 0 0

2 4.590 621 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Ising

(Continued)

Københavns amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing amt

Roskilde amt

Storstrøms amt

Sønderjyllands

amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 1

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

2.703 274 0 0

2 2.481 328 0 0

E 2 14.095 2.061 0 0

E 2

A 1

9.394 1.426 0 0

21.695 1.760 0 0

2 57.526 7.361 76 0

E 1 695 87 0 0

2 29.305 4.677 0 0

Levende Uoplyst E 1 440 50 0 0

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 1

2 1.555 132 0 0

15 3 0 0

2 20.473 2.692 0 0

E 2 1.343 158 0 0

A 1

247.134 24.559 0 0

2 250.681 35.506 0 0

E 1 1.018 105 0 0

A 1

2 5.265 761 0 0

8.000 785 0 0

2 4.347 604 0 0

E 2 67 12 0 0

A 1

249.078 24.643 0 0

2 80.694 10.922 0 0

E 1 81.339 8.821 0 0

2 144.797 28.674 0 0

Levende Uoplyst E 2 1.125 225 0 0

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 1

258.269 26.200 0 0

2 458.624 64.234 0 0


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Ising

Sønderjyllands

amt

Vejle amt

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Århus amt

Kulmule Bornholms amt

(Continued)

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

E 1

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

9.804 1.069 0 0

2 24.557 1.650 0 0

15.243 1.481 0 0

2 34.380 4.866 0 0

E 1 4.000 250 0 0

A 1

2 20.777 1.953 0 0

141.236 13.823 0 0

2 143.353 18.985 0 0

E 1 220 22 0 0

2 47.762 8.553 0 0

Levende Uoplyst A 1 2.710 311 0 0

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1 3.708 216 0 0

A 1

2 2.420 242 0 0

8.335 757 0 0

2 22.715 2.833 0 0

E 1 12.520 1.156 0 0

2 16.760 2.347 0 0

Levende Uoplyst A 2 84 12 0 0

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 2

50.813 9.332 1.618 0

E 1 12.648 2.787 0 0

2 6.639 1.056 0 0

Uoplyst A 2 24.186 4.973 0 0

Levende Uoplyst E 2 2.814 298 0 0

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 5

26 3 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Kulmule

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Københavns

amt

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

21 1 0 0

3 86 9 0 0

4 82 12 0 0

E 5 20 2 0 0

A 3

85 7 0 0

E 5 77 6 0 0

E 5

A 1

180 10 0 0

30.195 668 0 0

2 65.013 2.704 0 0

3 23.016 1.075 0 0

4 3.868 330 0 0

5 18.273 330 0 0

B 1 1.945 130 0 0

2 9.918 1.005 0 0

3 2.733 225 0 0

4 70 9 0 0

5 665 46 0 0

E 1 5.188 104 0 0

A 5

2 6.699 195 0 0

3 10.314 479 0 0

4 3.628 288 0 0

71 3 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Kulmule

(Continued)

Ringkøbing

amt

Roskilde amt

Storstrøms amt

Sønderjyllands

amt

Viborg amt

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

12.349 421 0 0

2 57.572 3.107 0 0

3 18.070 1.378 0 0

4 6.008 355 0 0

5 3.144 158 0 0

B 5 444 75 0 0

A 3

20 4 0 0

E 3 15 1 0 0

A 3

10 1 0 0

4 7 2 0 0

E 2 70 2 0 0

A 3

A 1

3 10 1 0 0

5 25 3 0 0

280 22 0 0

143.286 3.776 0 0

2 728.797 38.924 0 0

3 286.549 20.247 0 0

4 8.955 1.072 0 0

5 65.924 915 0 0

B 2 3.269 397 0 0

3 1.187 50 0 0

4 15 3 0 0

5 2.247 395 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Kulmule Viborg amt Frisk

eller

kølet

Århus amt

Frisk

eller

kølet

Konksnegl Ribe amt Frisk

eller

kølet

Rød

Knurhane

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Nordjyllands

amt

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

E 1

A 4

Uoplyst SO 6

Uoplyst A 2

Uoplyst A 3

Uoplyst A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

2.256 33 0 0

2 1.594 36 0 0

3 2.488 101 0 0

4 159 21 0 0

5 1.219 36 0 0

144 10 0 0

E 1 32 3 0 0

121 30 0 0

1.442 91 0 0

3 402 44 0 0

4 17 5 0 0

E 4 210 41 0 0

67 6 0 0

136 66 0 0

2 50 4 0 0

3 3.882 386 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rød

Knurhane

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing

amt

Storstrøms amt

Sønderjyllands

amt

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Århus amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Kuller Bornholms amt Frisk

eller kølet

(Continued)

Frederiksborg

amt

Frisk

eller kølet

Uoplyst

E 1

Uoplyst A 4

Uoplyst A 4

Uoplyst A 4

Uoplyst A 3

Uoplyst A 3

Uoplyst A 1

Uoplyst A 3

Uoplyst SO 4

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

11 1 0 0

2 7.158 1.271 0 0

4 763 111 0 0

7 13 0 0

312 85 0 0

18 1 0 0

E 4 30 6 0 0

103 8 0 0

110 10 0 0

E 4 232 48 0 0

75 100 0 0

2 637 171 0 0

3 416 31 0 0

4 5.987 1.376 0 0

E 2 295 9 0 0

SO 4 54 15 0 0

276 41 0 0

4 1.763 163 0 0

E 1 879 109 0 0

A 1

38 5 0 0

7.136 460 0 0

2 46.860 4.048 0 0

3 40.427 4.301 0 0

4 828 136 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Kuller

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Københavns

amt

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

E 1

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

8.929 888 0 0

2 523 50 0 0

3 2.030 343 0 0

4 775 150 0 0

20 2 0 0

2 4 1 0 0

3 595 87 0 0

4 8 2 0 0

E 4 21 3 0 0

E 1

A 1

874 87 0 0

358.020 19.597 0 0

2 484.034 32.813 52 0

3 957.470 82.761 54 0

4 87.547 16.485 368 0

B 1 12 3 0 0

2 18 6 0 0

E 1 7.008 416 0 0

A 1

2 12.460 970 0 0

3 18.014 1.853 0 0

4 1.335 296 0 0

51 3 0 0

2 1.169 75 0 0

3 1.387 95 0 0

4 829 94 0 0

E 2 93 5 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Kuller

(Continued)

Ringkøbing amt

Roskilde amt

Storstrøms amt

Sønderjyllands

amt

Vejle amt

Vestsjællands

amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

177.042 10.293 0 0

2 213.491 15.520 20 0

3 105.388 9.893 189 0

4 27.040 3.491 44 0

B 3 5 1 0 0

E 1 4.950 270 0 0

A 1

A 1

2 4.088 311 0 0

3 15.077 1.284 0 0

4 510 60 0 0

97 9 0 0

3 52 8 0 0

101 7 0 0

2 2.947 197 0 0

3 298 23 0 0

E 3 126 11 0 0

A 2

A 3

A 2

4 18 3 0 0

17 2 0 0

3 149 19 0 0

4 17 3 0 0

12 2 0 0

203 27 0 0

3 412 53 0 0

4 80 16 0 0

E 1 150 25 0 0

3 629 97 0 0

4 3.140 473 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Kuller

Lange

(Continued)

Viborg amt

Århus amt

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

777.779 52.991 0 0

2 471.100 35.672 0 0

3 355.948 34.260 0 0

4 35.133 6.125 0 0

B 1 6.264 1.044 0 0

2 1.750 350 0 0

3 1.025 205 0 0

4 2.422 543 0 0

E 1 83.770 4.158 0 0

A 1

2 80.800 5.114 0 0

3 75.823 6.103 0 0

4 8.491 1.059 0 0

7.336 518 0 0

2 12.775 1.090 0 0

3 5.679 788 0 0

4 5.614 689 0 0

E 1 1.762 229 0 0

A 1

2 176 16 0 0

3 805 115 0 0

4 20 2 0 0

164 13 0 0

2 285 20 0 0

3 527 50 0 0

E 3 716 38 0 0

A 1

63 3 0 0

2 90 4 0 0

3 139 8 0 0

E 3 278 20 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Lange

(Continued)

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing amt

Storstrøms amt

Sønderjyllands

amt

Vestsjællands

amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

67.157 4.536 0 0

2 65.463 3.269 0 0

3 146.603 9.352 0 0

B 1 70 16 0 0

2 24 6 0 0

E 1 15.498 995 0 0

A 1

A 3

2 32.516 1.570 0 0

3 52.135 3.431 0 0

50 10 0 0

307 17 0 0

E 2 58 3 0 0

A 1

96.922 7.061 0 0

2 119.198 6.629 0 0

3 168.043 10.800 70 0

B 2 60 6 0 0

3 56 7 0 0

E 1 208 13 0 0

A 3

2 432 16 0 0

3 72 4 0 0

22 2 0 0

E 3 154 10 0 0

A 3

A 3

3 0 0 0

265 16 0 0

E 3 454 28 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Lange

Lyssej

(Continued)

Viborg amt

Århus amt

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Nordjyllands

amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

300.017 21.149 0 0

2 278.654 15.688 0 0

3 397.994 24.096 0 0

B 3 372 46 0 0

E 1 20.269 1.219 0 0

A 3

Uoplyst A 1

Uoplyst A 3

Uoplyst A 1

2 24.008 1.000 0 0

3 49.620 2.814 0 0

5.693 308 0 0

E 1 604 47 0 0

3 21 1 0 0

76 7 0 0

2 412 19 0 0

3 897 43 0 0

4 263 16 0 0

62 2 0 0

4 72 4 0 0

E 1 44 2 0 0

4.049 166 0 0

2 333.114 11.507 0 0

3 410.733 16.442 0 0

4 60.755 3.412 0 0

B 2 738 52 0 0

3 2.251 163 0 0

4 252 19 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Lyssej

(Continued)

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing amt

Storstrøms amt

Sønderjyllands

amt

Vejle amt

Viborg amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Uoplyst

E 1

Uoplyst A 3

Uoplyst A 1

Uoplyst A 3

Uoplyst A 4

Uoplyst A 4

Uoplyst A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

125 5 0 0

2 85.410 3.298 0 0

3 283.435 11.460 0 0

4 26.249 1.521 0 0

52 2 0 0

514 24 0 0

2 62.374 2.317 0 0

3 147.476 5.700 0 0

4 21.771 999 0 0

B 4 6 1 0 0

E 2 2.520 90 0 0

3 10.018 346 0 0

26 2 0 0

23 2 0 0

54 3 0 0

1.285 79 0 0

2 209.201 10.224 0 0

3 383.531 18.197 0 0

4 54.464 2.642 0 0

B 3 850 61 0 0

4 6.185 456 0 0

E 1 345 18 0 0

2 127.399 4.794 0 0

3 210.196 8.358 0 0

4 18.969 848 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Lyssej

Århus amt

Frisk

eller kølet

Makrel Bornholms amt Frisk

eller kølet

Multe

Mørksej

(Continued)

Frederiksborg

amt

Nordjyllands

amt

Storstrøms amt

Viborg amt

Nordjyllands

amt

Viborg amt

Frederiksborg

amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Uoplyst A 1

Uoplyst E 3

Uoplyst A 1

Uoplyst A 1

Uoplyst E 1

Uoplyst A 2

Uoplyst A 6

Uoplyst E 6

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

297 17 0 0

2 24.005 1.117 0 0

3 43.499 2.380 0 0

4 2.544 189 0 0

E 1 382 28 0 0

325 54 0 0

27 2 0 0

2 250 20 0 0

3 58 6 0 0

13 2 0 0

2 74 11 0 0

E 1 8 1 0 0

2 110 21 0 0

3 2 16.029 0 0

10 1 0 0

3.746 282 0 0

E 2 224 14 0 0

16 2 0 0

E 6 203 7 0 0

A 1

150 3 0 0

198 12 0 0

2 1.127 75 0 0

3 2.062 138 0 0

4 107 10 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Mørksej

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands

amt

Ringkøbing amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

E 3

A 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

660 44 0 0

4 99 18 0 0

44 3 0 0

3 611 79 0 0

4 165 25 0 0

E 1 144 18 0 0

E 3

A 1

2 27 3 0 0

190 13 0 0

42.230 3.574 0 0

2 161.243 12.883 0 0

3 1.054.070 88.130 0 0

4 2.616.593 329.065 549 0

B 2 16 4 0 0

4 3 1 0 0

E 1 728 71 0 0

A 1

2 3.613 288 0 0

3 17.991 1.611 0 0

4 28.178 4.866 0 0

53.436 4.484 0 0

2 113.325 10.274 28 0

3 610.955 59.538 87 0

4 1.989.669 285.625 17 0

B 4 146 58 0 0

E 1 366 27 0 0

2 2.219 182 0 0

3 29.271 2.520 0 0

4 197.650 22.145 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Mørksej

(Continued)

Storstrøms amt

Sønderjyllands

amt

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Århus amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset uden

hoved

Renset med

hoved

A 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

58 4 0 0

4 84 9 0 0

E 4 105 8 0 0

A 2

A 3

10 2 0 0

3 64 11 0 0

4 93 10 0 0

129 23 0 0

4 271 31 0 0

E 3 150 10 0 0

A 1

4 116 12 0 0

440.134 44.532 0 0

2 1.521.283 174.817 0 0

3 8.777.417 887.300 0 0

4 23.556.708 3.147.737 0 0

B 2 10.387 2.473 0 0

3 564 168 0 0

4 8.096 1.729 0 0

E 1 73.174 4.760 0 0

A 1

A 1

2 138.647 10.742 0 0

3 773.211 64.056 0 0

4 4.270.543 573.612 0 0

47.777 5.501 0 0

48 6 0 0

2 761 79 0 0

3 2.230 224 0 0

4 1.590 212 0 0

E 1 361 38 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Pighaj

(Continued)

Frederiksborg

amt

Nordjyllands

amt

Ringkøbing

amt

Viborg amt

Århus amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 3

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

41 4 0 0

2.182 155 0 0

2 3.944 251 0 0

3 401 21 0 0

E 1 5.057 171 0 0

2 2.644 108 0 0

Uoplyst A 1 383 29 0 0

Renset med

hoved

2 2.317 129 0 0

E 1 4.456 212 0 0

A 1

2 3.303 170 0 0

3 3.602 170 0 0

4.293 221 0 0

2 7.581 569 0 0

3 2.292 169 0 0

Uoplyst A 2 206 17 0 0

Renset med

hoved

A 1

3 360 22 0 0

614 50 0 0

2 1.507 115 0 0

E 1 607 32 0 0

2 329 22 0 0

Uoplyst A 1 1.403 89 0 0

Renset med

hoved

2 2.627 214 0 0

B 2 18 7 0 0

E 1 979 45 0 0

A 3

2 48 5 0 0

10 1 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Stor

rødfisk

Rokke

(Continued)

Nordjyllands

amt

Ringkøbing amt

Viborg amt

Københavns

amt

Nordjyllands

amt

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

557 26 0 0

2 30 2 0 0

3 35 4 0 0

E 2 396 26 0 0

A 1

3 171 13 0 0

2.146 99 0 0

2 1.062 67 0 0

3 4.549 197 0 0

Uoplyst A 2 144 9 0 0

Renset med

hoved

A 1

3 210 39 0 0

230 7 0 0

2 1.371 65 0 0

3 245 77 0 0

E 3 49 2 0 0

Uoplyst A 1 625 25 0 0

Uoplyst E 2

Uoplyst A 1

2 15.378 503 0 0

3 2.444 94 0 0

145 25 0 0

11.073 457 0 0

2 2.461 220 0 0

E 1 30.906 591 0 0

2 5.416 320 0 0

SO 2 1.018 118 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rokke

Ringkøbing amt

Viborg amt

Århus amt

Rødspætte Bornholms amt

(Continued)

Frederiksborg

amt

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Uoplyst A 2

Uoplyst A 1

Uoplyst A 2

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

11.190 642 0 0

E 1 560 35 0 0

2 506 29 0 0

7.342 383 0 0

2 62.817 2.595 0 0

E 2 1.088 32 0 0

674 36 0 0

E 1 754 58 0 0

SO 2 1.033 59 0 0

E 1

15.800 2.017 0 0

2 64.093 8.261 0 0

3 62.395 8.235 0 0

4 914.547 120.922 0 0

Uoplyst SO 4 1.314 214 0 0

Renset med

hoved

A 1

5.939 619 0 0

2 66.445 3.154 6 0

3 112.878 5.893 0 0

4 177.285 15.776 0 0

E 1 1.519 149 0 0

2 6.698 392 0 0

3 100.088 5.450 0 0

4 40.021 4.592 0 0

Levende Uoplyst E 2 240 12 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødspætte

(Continued)

Fyns amt

Københavns

amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands

amt

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

98.618 9.384 0 0

2 252.943 17.896 0 0

3 336.741 20.538 0 0

4 589.627 44.802 0 0

E 1 233.515 18.903 20 0

2 27.613 1.838 0 0

3 86.869 5.419 0 0

4 80.338 6.586 0 0

Levende Uoplyst E 3 3.445 243 0 0

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 1

4 4.121 175 0 0

422 21 0 0

2 1.170 61 0 0

3 1.643 94 0 0

4 827 66 0 0

E 3 62.701 3.144 0 0

E 3

A 1

4 1.656 104 0 0

9.174 484 0 0

233.664 9.083 0 0

2 894.712 45.449 0 0

3 1.624.333 97.359 0 0

4 2.931.497 201.161 0 0

B 2 140 14 0 0

E 1 85.265 3.275 0 0

2 592.673 28.584 0 0

3 1.633.227 96.543 0 0

4 2.687.474 186.718 0 0

Uoplyst A 4 24 12 0 0


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødspætte Nordjyllands

amt

(Continued)

Ribe amt

Ringkøbing

amt

Roskilde amt

Frisk

eller kølet

Uoplyst

E 3

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

460 92 0 0

4 54 27 0 0

Levende Uoplyst A 4 400 20 0 0

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

B 1 900 45 0 0

E 1 700 35 0 0

A 1

2 86.826 2.773 0 0

3 131.343 7.362 0 0

4 10.230 487 0 0

25.495 1.738 0 0

2 63.773 5.440 0 0

3 105.489 9.055 0 0

4 83.580 6.221 0 0

E 1 1.374 94 0 0

A 1

2 3.383 275 0 0

3 5.625 449 0 0

4 4.289 292 0 0

1.545.121 92.637 16 0

2 3.756.011 240.209 83 0

3 3.873.399 247.140 31 0

4 3.833.443 265.389 7 0

E 1 122.102 8.930 0 0

2 377.895 26.612 0 0

3 323.369 24.155 0 0

4 179.352 13.674 0 0

Levende Uoplyst E 1 420 35 0 0

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 1

40.927 4.280 7 0

2 118.563 11.897 46 0

3 129.297 12.157 0 0

4 261.897 25.633 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødspætte Roskilde amt

(Continued)

Storstrøms amt

Sønderjyllands

amt

Vejle amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

E 1

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

4.605 510 0 0

2 9.222 1.046 0 0

3 11.568 987 0 0

4 9.773 735 0 0

11.595 1.099 0 0

2 27.069 2.131 0 0

3 27.158 2.111 0 0

4 31.762 2.879 0 0

E 1 5.874 566 0 0

A 1

2 66.177 2.943 0 0

3 67.366 7.176 0 0

4 30.770 3.522 0 0

40.323 3.819 0 0

2 65.196 4.350 0 0

3 86.726 4.884 0 0

4 153.893 11.229 0 0

E 1 1.856 128 0 0

A 1

2 1.313 105 0 0

3 6.421 465 0 0

339 35 0 0

2 1.006 75 0 0

3 2.048 140 0 0

4 5.552 419 0 0

E 3 50 5 0 0

4 3.002 194 0 0

Levende Uoplyst E 4 100 10 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødspætte

(Continued)

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Århus amt

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

21.877 1.880 0 0

2 50.473 3.392 0 0

3 97.414 5.599 0 0

4 201.001 15.742 0 0

E 2 26.928 2.343 0 0

3 27.340 2.458 0 0

4 168.263 20.024 0 0

Levende Uoplyst A 2 120 12 0 0

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

3 4.587 213 0 0

4 580 29 0 0

E 2 5.608 189 0 0

A 1

3 5.820 214 0 0

4 320 16 0 0

68.910 3.176 0 0

2 167.208 8.676 0 0

3 365.134 19.865 0 0

4 943.458 61.429 0 0

B 4 27 27 0 0

E 1 52.199 2.100 0 0

2 231.653 12.260 0 0

3 573.752 35.130 0 0

4 1.671.409 117.999 0 0

Levende Uoplyst E 3 2.217 92 0 0

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

30.171 3.697 362 0

2 96.614 7.009 49 0

3 190.860 12.180 0 0

4 471.947 39.765 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødspætte Århus amt

Rødtunge

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Københavns

amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands

amt

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

3.472 518 0 0

2 5.279 468 0 0

3 15.095 961 0 0

4 160.534 15.974 0 0

Levende Uoplyst E 1 464 29 0 0

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Uoplyst A 1

Uoplyst A 2

Uoplyst A 2

Uoplyst SO 3

Uoplyst A 1

3 574 30 0 0

4 3.430 255 0 0

117 2 0 0

2 3.532 58 0 0

3 6.501 139 0 0

E 3 1.571 52 0 0

SO 3 453 9 0 0

8.121 108 0 0

3 11.410 216 0 0

E 2 40 1 0 0

3 4.452 85 0 0

24 0 0 0

3 12 0 0 0

SO 3 430 8 0 0

60 1 0 0

57.252 686 0 0

2 282.163 3.810 0 0

3 362.579 7.472 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødtunge Nordjyllands

amt

(Continued)

Ribe amt

Ringkøbing amt

Roskilde amt

Storstrøms amt

Sønderjyllands

amt

Vejle amt

Vestsjællands

amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Uoplyst

B 2

Uoplyst A 2

Uoplyst A 1

Uoplyst A 3

Uoplyst A 2

Uoplyst A 2

Uoplyst A 2

Uoplyst A 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1 0 0 0

3 1 0 0 0

E 1 19.708 253 0 0

2 66.286 983 0 0

3 106.831 2.277 0 0

5.362 95 0 0

3 17.824 411 0 0

E 2 857 10 0 0

3 701 18 0 0

702.302 10.153 0 0

2 2.824.938 43.762 0 0

3 775.752 14.893 0 0

E 1 19.944 315 0 0

2 82.469 1.327 0 0

3 1.881 54 0 0

20 1 0 0

96 1 0 0

3 102 3 0 0

E 3 152 4 0 0

6.760 86 0 0

3 3.933 70 0 0

130 2 0 0

3 278 5 0 0

2.111 32 0 0

3 9.128 192 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødtunge Vestsjællands

amt

Viborg amt

Århus amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Sild Bornholms amt Frisk

eller kølet

(Continued)

Frederiksborg

amt

Frisk

eller kølet

Uoplyst

E 1

Uoplyst A 1

Uoplyst A 1

Uoplyst E 5

Uoplyst E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

2.538 27 0 0

2 305 8 0 0

3 6.630 181 0 0

SO 3 2.455 46 0 0

92.429 1.058 0 0

2 307.761 4.157 0 0

3 170.008 3.338 0 0

E 1 25.592 295 0 0

2 100.387 1.358 0 0

3 64.340 1.365 0 0

578 13 0 0

3 33.871 605 0 0

E 1 12.290 235 0 0

2 293 6 0 0

3 1.397 32 0 0

121 34 0 0

600.687 205.425 0 0

2 1.023.226 396.224 0 0

3 2.342.737 972.034 0 0

4 1.189.327 559.147 0 0

5 76.707 34.092 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Sild

(Continued)

Fyns amt

Københavns amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Uoplyst A 1

Uoplyst E 1

Uoplyst E 1

Uoplyst A 1

Uoplyst A 1

Uoplyst A 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

200 25 0 0

E 1 24 5 0 0

2 210 70 0 0

5 285 61 0 0

908 227 0 0

636 155 0 0

37.119.148 17.215.812 0 0

2 24.016.309 10.362.314 0 0

5 1.039.700 462.089 0 0

E 1 23.904.121 10.541.253 0 0

2 1.291.583 561.528 0 0

3 1 0 0 0

5 5.536.186 2.275.665 0 0

6.688.736 3.146.302 0 0

2 9.721.506 4.487.705 0 0

E 1 3.236.087 1.391.935 0 0

276.708 109.750 0 0

5 1.479 347 0 0

E 1 117 56 0 0

5 1.025 345 0 0

SO 2 2.185 1.150 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Sild

Storstrøms amt

Sønderjyllands

amt

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Århus amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Skrubbe Bornholms amt Frisk

eller kølet

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Frisk

eller kølet

Uoplyst E 1

Uoplyst A 3

Uoplyst E 5

Uoplyst A 1

Uoplyst E 5

Renset med

hoved

E 2

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

299.881 112.566 0 0

2 2.123.888 1.042.166 0 0

3 1.611.624 829.159 0 0

4 568.474 352.465 0 0

5 13.627 10.636 0 0

30 20 0 0

60 30 0 0

7 1 0 0

2 2.663.480 1.085.700 0 0

5 24.725 9.890 0 0

380.358 168.980 0 0

555 37 0 0

Uoplyst E 1 6.973 3.534 0 0

Renset med

hoved

2 74.713 48.865 0 0

SO 2 469.421 208.915 0 0

A 2

943 256 0 0

E 2 80 4 0 0

Uoplyst A 2 126.443 53.418 0 0

E 2 7.880 3.689 0 0

Levende Uoplyst A 2 31.647 8.854 0 0

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

E 2 57.444 12.399 0 0

A 2

330 66 0 0

E 1 500 100 0 0

2 9.217 923 0 0

Uoplyst SO 2 75.731 24.802 0 0

Levende Uoplyst A 1 1.236 180 0 0

2 293.117 88.556 0 0


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Skrubbe Fyns amt Levende Uoplyst

(Continued)

Københavns amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands

amt

Ringkøbing amt

Roskilde amt

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

E 1 10.936 850 0 0

E 2

2 185.424 42.656 0 0

680 40 0 0

Uoplyst A 2 355 85 0 0

E 2 524 154 0 0

Levende Uoplyst A 2 14.817 4.758 0 0

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

E 2 40.730 9.439 0 0

E 2

600 40 0 0

Levende Uoplyst E 2 29.994 5.678 0 0

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 1

0 0 12 0

2 4.389 1.505 441 0

E 1 208 28 0 0

2 3.036 821 0 0

Uoplyst A 2 175 28 0 0

E 1 668 109 0 0

2 13.654 4.326 0 0

Levende Uoplyst E 1 240 29 0 0

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 2

2 120 13 0 0

1.980 330 0 0

E 2 1.440 70 0 0

Uoplyst A 1 4 2 0 0

2 11.372 3.157 0 0

E 2 12.668 610 0 0

Levende Uoplyst A 2 365.411 22.254 0 0

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

B 2 4 4 0 0

E 2 129.938 7.975 0 0

A 2

672 199 0 0

E 2 1.700 170 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Skrubbe Roskilde amt Frisk

eller

kølet

(Continued)

Storstrøms

amt

Sønderjyllands

amt

Vejle amt

Uoplyst A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

9.940 3.255 0 0

2 92.219 30.306 0 0

E 2 17.860 4.950 0 0

Levende Uoplyst A 1 680 100 0 0

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

2 19.194 5.461 0 0

E 1 85 10 0 0

A 2

2 1.200 180 0 0

1.378 382 0 0

Uoplyst A 1 4.477 1.510 0 0

2 3.768 659 0 0

E 1 78.062 25.583 0 0

2 131.793 54.849 0 0

SO 2 17.625 4.196 0 0

Levende Uoplyst A 2 19.701 6.501 0 0

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

E 2 79.767 14.012 0 0

E 2

33.563 2.242 0 0

Levende Uoplyst A 2 127.754 43.151 0 0

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

E 1 3.308 529 0 0

E 2

2 60 9 0 0

6.188 696 0 0

Levende Uoplyst A 1 2.277 380 0 0

2 1.419 529 0 0

E 2 24.551 2.303 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Skrubbe

Taskekrabbe

(Continued)

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Århus amt

Frederiksborg

amt

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

795 159 0 0

2 1.053 178 0 0

E 2 15.676 3.273 0 0

Uoplyst E 2 57.898 26.258 0 0

Levende Uoplyst A 1 5.878 1.335 0 0

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

2 85.735 26.117 0 0

E 1 2.821 231 0 0

A 2

2 21.181 5.374 0 0

2.224 454 0 0

E 2 3.342 670 0 0

Uoplyst A 2 1.323 352 0 0

Renset med

hoved

E 2 90 30 0 0

A 2

2.348 508 0 0

E 2 5.887 736 0 0

Uoplyst A 2 70.362 31.227 0 0

E 2 534 267 0 0

SO 2 25.430 8.293 0 0

Levende Uoplyst E 2 15.484 1.459 0 0

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Hel fisk

uden hoved

eller haler

Hel fisk

uden hoved

eller haler

Hel fisk

uden hoved

eller haler

SO 2

E 2

220 13 0 0

5.623 165 0 0

SO 2 3.608 424 0 0

A 2

792 19 0 0

Uoplyst SO 2 1.585 30.804 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Taskekrabbe

Tunge

(Continued)

Ringkøbing

amt

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Bornholms

amt

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Frisk

eller

kølet

Hel fisk

uden hoved

eller haler

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

142.989 3.469 0 0

2 24.185 1.165 0 0

Uoplyst SO 2 38.798 3.764 0 0

Levende Uoplyst A 1 5.396 376 0 0

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Hel fisk

uden hoved

eller haler

Hel fisk

uden hoved

eller haler

E 2

E 1

2 97.064 6.840 0 0

80 2 0 0

31.929 576 0 0

2 23.266 615 0 0

Levende Uoplyst E 2 680 102 0 0

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

E 5

A 1

35 1 0 0

160.420 1.272 0 0

2 202.726 1.668 0 0

3 316 5 0 0

B 2 4.312 77 0 0

E 1 43.902 412 0 0

2 1.797 14 0 0

5 974 9 0 0

Uoplyst A 1 7.335 121 0 0

Renset med

hoved

3 145.181 2.096 0 0

E 3 39.379 625 0 0

A 1

317.892 2.457 0 0

2 159.693 1.238 0 0

3 3.409 66 0 0

B 2 165 6 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Tunge Fyns amt

(Continued)

Københavns amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

3.308 35 0 0

2 0 2 0 0

5 62.157 587 0 0

Uoplyst A 1 31.383 435 0 0

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 1

59 1 0 0

E 5 480 4 0 0

E 5

A 1

180 2 0 0

122.366 998 0 0

2 188.827 1.538 0 0

3 23.556 397 0 0

B 3 57 3 0 0

E 1 863.755 6.855 0 0

2 486.115 3.905 0 0

3 68.406 1.110 0 0

Uoplyst A 1 228 14 0 0

3 55.181 925 0 0

B 1 15 2 0 0

2 2.702 120 0 0

3 265 13 0 0

5 4.940 249 0 0

E 1 359.884 5.261 0 0

2 616.124 9.026 0 0

3 1.415 24 0 0

4 468 8 0 0

5 15.543 261 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Tunge

(Continued)

Ribe amt

Ringkøbing amt

Roskilde amt

Storstrøms amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.080 15 0 0

2 89 2 0 0

3 556 7 0 0

4 61 1 0 0

5 5.339 49 0 0

E 2 268 2 0 0

A 1

4 105 2 0 0

827.808 7.071 0 0

2 560.614 4.460 0 0

3 164.953 2.180 0 0

4 67.096 1.100 0 0

5 38.124 489 0 0

B 2 5.232 131 0 0

5 699 17 0 0

E 1 759 7 0 0

2 1.551 13 0 0

3 1.024 13 0 0

4 701 11 0 0

5 39 1 0 0

Uoplyst A 1 5.883 81 0 0

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 2

A 1

2 275 6 0 0

3 3.576 52 0 0

40 1 0 0

2.848 24 0 0

2 1.438 14 0 0

3 31 1 0 0

E 1 1.280 13 0 0

5 15.928 130 0 0

Uoplyst E 2 124 1 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Tunge

(Continued)

Sønderjyllands

amt

Vejle amt

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

19.052 148 0 0

2 11.065 85 0 0

3 329 6 0 0

B 2 10 1 0 0

Uoplyst A 1 143 3 0 0

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 1

A 1

715 6 0 0

2 134 1 0 0

3 12 0 0 0

91.041 741 0 0

2 64.707 512 0 0

3 1.131 18 0 0

E 1 309.725 2.758 0 0

2 20.888 234 0 0

5 47.693 488 0 0

Uoplyst A 1 14.382 230 0 0

Renset med

hoved

E 2 544 8 0 0

A 1

3 45.452 698 0 0

61.183 543 0 0

2 54.262 502 0 0

3 16.371 314 0 0

B 5 55 3 0 0

E 1 92.050 751 0 0

2 122.552 1.098 0 0

3 41.463 661 0 0

Uoplyst A 2 1.465 22 0 0

E 1 6.528 102 0 0

3 44 1 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Tunge

Århus amt

Frisk eller

kølet

Torsk Bornholms amt Frisk eller

kølet

(Continued)

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.286.912 10.955 0 0

2 9.125 258 0 0

5 3.420 42 0 0

B 1 7.293 147 0 0

2 12.243 351 0 0

E 1 547.391 4.736 0 0

2 393.894 5.199 0 0

3 670 10 0 0

5 5.423 49 0 0

Uoplyst A 2 791.757 9.956 0 0

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

E 1 200 5 0 0

A 3

2 33.572 452 0 0

5 176 3 0 0

11.106 1.170 0 0

4 107.109 7.725 0 0

5 131.338 12.227 0 0

B 2 84 6 0 0

5 797 118 0 0

E 1 222 11 0 0

E 1

2 1.027.376 61.547 0 0

3 2.467.978 154.115 0 0

4 9.331.904 619.071 0 0

5 19.704.750 1.716.237 0 0

99.815 7.522 0 0

2 18.885 1.275 0 0

3 3.262 360 0 0

5 395.437 39.781 0 0

SO 5 861.994 77.082 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

45.304 2.938 0 0

2 197.888 12.035 0 0

3 951.828 53.859 0 0

4 1.344.245 80.160 0 0

5 1.571.233 124.594 0 0

B 2 24 5 0 0

3 581 50 0 0

E 1 20.993 1.226 0 0

2 504.233 31.004 0 0

3 3.901.043 223.980 0 0

4 4.831.194 295.816 0 0

5 382.058 31.592 0 0

SO 1 140 14 0 0

A 1

234.569 4.398 0 0

2 610.104 53.268 0 0

5 54.581 5.959 0 0

B 5 49.142 3.682 0 0

E 1 1.535 65 0 0

2 3.636 242 0 0

3 7.000 700 0 0

5 62.405 2.885 0 0

SO 5 125.286 12.404 0 0

Uoplyst SO 1 280 28 0 0

Renset med

hoved

A 1

37.804 1.970 0 0

2 54.029 3.173 0 0

3 89.554 6.608 127 0

4 9.366 624 0 0

5 9.056 575 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk Fyns amt Frisk eller

kølet

(Continued)

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

B 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

3.424 182 0 0

2 1.500 140 0 0

3 166.696 13.165 0 0

4 250 25 0 0

5 54.252 4.524 0 0

E 1 820.000 33.277 0 0

A 1

2 8.043.872 382.952 0 0

3 9.535.284 462.201 0 0

4 794.419 44.044 0 0

5 744.105 57.972 0 0

6.479 130 0 0

2 1.000 25 0 0

5 608.375 32.182 0 0

B 5 1.070.971 73.929 0 0

E 1 223.244 6.133 0 0

2 39.199 2.567 0 0

3 182.381 15.121 0 0

5 263.205 23.168 0 0

SO 2 860 43 0 0

3 40 4 0 0

5 85 13 0 0

Levende Uoplyst A 5 60 4 0 0

E 2 4.432 176 0 0

3 7.992 313 0 0

4 120 6 0 0

5 2.284 104 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk

(Continued)

Københavns amt

Københavns

amtskommune

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

368 23 0 0

3 413 31 0 0

4 2.195 143 0 0

5 1.739 150 0 0

B 3 5.192 364 0 0

E 1 20.132 987 0 0

A 1

2 95.171 4.828 0 0

3 520.794 27.031 0 0

4 541.649 28.911 0 0

5 84.843 5.492 0 0

1.183 19 0 0

2 48 4 0 0

5 27.335 1.189 0 0

B 5 13.850 937 0 0

E 1 440 20 0 0

5 46.377 1.356 0 0

SO 5 12.920 1.513 0 0

A 5

176 11 0 0

E 1 2.046 97 0 0

A 5

2 12.268 555 0 0

3 138.608 7.567 0 0

4 359.110 21.901 0 0

5 35.953 2.885 0 0

106 2 0 0

E 5 46.543 1.163 0 0

SO 5 11.202 1.498 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk

(Continued)

Nordjyllands

amt

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

99.643 3.002 0 0

2 371.864 12.549 0 0

3 836.546 33.133 0 0

4 296.589 12.776 0 0

5 231.204 13.389 0 0

B 1 84 12 0 0

2 40 3 0 0

3 2.884 230 0 0

4 1.154 84 0 0

5 590 40 0 0

E 1 894.136 18.246 0 0

2 3.153.241 80.073 0 0

3 9.402.648 298.827 0 0

4 3.266.649 115.735 0 0

5 162.774 11.960 0 0

SO 5 9.948 804 0 0

A 1

5 5 0 0

2 17 1 0 0

5 108.813 4.760 0 0

B 5 2.364 280 0 0

E 1 44.901 793 0 0

2 4.985 518 0 0

5 266.513 8.151 0 0

SO 5 18.356 582 0 0

Uoplyst SO 5 3.685 276 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk

(Continued)

Ribe amt

Ringkøbing

amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

16.148 721 0 0

2 13.362 584 0 0

3 9.603 437 0 0

4 7.013 398 0 0

5 3.476 259 0 0

B 3 70 7 0 0

E 1 1.342 50 0 0

A 1

2 78 3 0 0

3 435 17 0 0

4 398 21 0 0

5 366 21 0 0

567.910 14.554 0 0

2 1.091.153 35.590 0 0

3 1.218.915 51.563 1.055 0

4 322.638 16.462 0 0

5 336.184 24.568 17 0

B 1 264 21 0 0

2 307 52 0 0

3 36.527 2.302 0 0

4 4.641 470 0 0

5 1.993 165 0 0

E 1 904.453 19.714 0 0

A 2

2 2.411.952 66.222 0 0

3 3.665.012 122.070 330 0

4 987.608 36.511 120 0

5 189.052 10.847 0 0

12.618 396 0 0

5 127.718 5.072 0 0

B 5 29.919 2.205 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk Ringkøbing amt Frisk eller

kølet

(Continued)

Roskilde amt

Storstrøms amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Stykker og

andet kød

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

Renset med

hoved

E 1

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

765 17 0 0

3 400 40 0 0

5 10.388 308 0 0

49.461 2.814 0 0

2 235.986 13.034 0 0

3 584.264 29.835 0 0

4 1.096.663 59.891 0 0

5 3.563.646 255.113 0 0

B 3 8 2 0 0

E 1 61.966 2.918 0 0

A 1

2 200.205 10.030 0 0

3 523.813 25.368 0 0

4 526.738 27.595 0 0

5 1.186.478 82.180 0 0

20.485 669 0 0

2 14.696 664 0 0

5 131.565 6.718 0 0

B 5 89.162 6.607 0 0

E 1 1.125 25 0 0

A 1

2 1.260 105 0 0

5 2.851 172 0 0

18.797 1.060 0 0

2 118.175 5.815 0 0

3 740.010 35.570 0 0

4 3.353.936 173.443 0 0

5 4.191.471 274.375 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk Storstrøms amt Frisk eller

kølet

(Continued)

Sønderjyllands

amt

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

Renset med

hoved

B 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.320 120 0 0

3 4.193 375 0 0

4 1.010 159 0 0

5 27.124 2.228 0 0

E 1 144.907 6.068 0 0

A 1

2 1.300.160 62.653 0 0

3 3.310.175 170.055 0 0

4 4.860.163 273.172 0 0

5 5.695.902 416.186 0 0

25.437 553 0 0

2 8.328 275 0 0

5 348.783 13.404 0 0

B 5 130.485 9.936 0 0

E 1 374.965 14.766 0 0

A 1

2 30.461 2.309 0 0

3 104.192 7.841 0 0

5 221.791 15.834 0 0

2.466 146 0 0

2 2.113 196 144 0

3 42.864 4.089 167 0

4 418 22 0 0

5 521 73 0 0

B 3 67.574 5.969 0 0

E 1 102.580 4.410 0 0

2 1.653.383 76.692 0 0

3 2.883.844 138.022 0 0

4 483.390 26.163 0 0

5 206.029 14.452 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk

(Continued)

Sønderjyllands

amt

Vejle amt

Vestsjællands

amt

Frisk eller

kølet

Stykker og

andet kød

A 5

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

212.825 12.500 0 0

B 5 418.680 27.566 0 0

E 1 875 34 0 0

2 60 3 0 0

5 165 11 0 0

Levende Uoplyst E 5 2.000 80 0 0

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

A 1

541 22 0 0

2 317 24 0 0

3 845 47 0 0

5 1.849 83 0 0

B 3 954 65 0 0

E 1 895 34 0 0

A 1

2 39.780 1.709 0 0

3 74.546 3.385 0 0

4 5.467 264 0 0

5 24.277 1.101 0 0

560 14 0 0

5 7.123 289 0 0

B 5 9.007 529 0 0

E 5 4.155 147 0 0

Levende Uoplyst E 5 1.035 69 0 0

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

10.523 543 0 0

2 6.808 465 0 0

3 69.057 3.749 0 0

4 3.046 136 0 0

5 491 31 0 0

B 3 5.237 447 0 0

4 250 25 0 0

5 592 56 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk

(Continued)

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

E 1

A 5

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

89.004 3.743 0 0

2 1.545.481 79.114 0 0

3 1.510.463 79.196 0 0

4 145.964 7.818 0 0

5 27.799 1.932 0 0

139.324 5.569 0 0

B 5 137.916 10.162 0 0

E 1 17.458 936 0 0

2 56.499 4.628 0 0

5 51.512 4.488 0 0

SO 5 11.117 1.032 0 0

Levende Uoplyst E 3 14.400 480 0 0

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

547.736 15.193 0 0

2 1.419.312 46.885 0 0

3 2.449.837 99.584 0 0

4 1.694.323 82.109 0 0

5 1.017.452 71.200 0 0

B 1 8.355 566 0 0

2 4.516 324 0 0

3 4.551 277 0 0

4 1.965 139 0 0

5 10.498 868 0 0

E 1 1.185.788 23.172 0 0

2 3.065.645 79.922 0 0

3 6.075.610 200.584 0 0

4 3.521.821 130.112 0 0

5 419.639 23.038 0 0

SO 5 996 89 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen TPA) 8:09 - mandag d. 14. april 2008

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer januar-marts 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk Viborg amt Frisk eller

kølet

Århus amt

Frisk eller

kølet

Renset uden

hoved

Stykker og

andet kød

A 1

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

176 6 0 0

2 9.720 378 0 0

34.750 1.061 0 0

2 15.987 835 0 0

5 130.774 5.395 0 0

B 5 346 64 0 0

E 5 90.309 4.781 0 0

Uoplyst SO 5 169 8 0 0

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

A 1

54.987 2.703 77 0

2 591.693 30.759 28 0

3 1.170.091 61.966 292 0

4 550.070 34.435 0 0

5 227.855 18.771 0 0

B 2 48 8 0 0

3 80 8 0 0

5 20 4 0 0

E 1 795 55 0 0

A 5

2 16.507 889 0 0

3 86.840 4.619 98 0

4 15.388 957 0 0

5 6.181 481 0 0

186.488 11.446 0 0

B 2 37.513 2.891 0 0

5 18.744 1.640 0 0

E 1 3.913 103 0 0

2 3.910 300 0 0

5 20 1 0 0

Levende Uoplyst E 5 2.220 97 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 foreløbige tal

More magazines by this user
Similar magazines