Danmarks Udenrigshandel

webfd.fd.dk

Januar - Anmeldelse.fd.dk

Danmarks Udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter 2007:01

Enhver form for hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med angivelse af Fiskeridirektoratet som kilde 11. maj 2007

Handelsbalanceoverskuddet for fisk og fiskeprodukter blev i

januar 2007 opgjort til 498 mio. kr. hvilket var 9 % mere end

samme periode sidste år. De tre varegrupper, der udgjorde den

største andel (ca. 80%) af det samlede handelsbalanceoverskud,

var Tilberedt eller konserveret, Filet og Saltet, tørret og røget.

For Tilberedt eller konserveret var handelsbalanceoverskuddet

på 221 mio. kr., hvilket udgjorde 44 % af den samlede værdi.

Varegrupperne Filet og Saltet, tørret og røget udgjorde

hver 18-19 % af den samlede værdi med hhv. 94 og 91 mio. kr.

Danmark havde et handelsbalanceoverskud i forhold til EU på

816 mio. kr., og et underskud i forhold til 3. lande på 318 mio.

kr.

Danmark havde i perioden en samlet eksport af fisk og fiskeprodukter

på 1.474 mio. kr., hvilket var 6 % mere end sidste år.

Der blev eksporteret 79.645 tons.

Importværdien af fisk og fiskeprodukter udgjorde 976 mio. kr.,

svarende til en stigning på 5 %. Importmængden udgjorde

99.338 tons.

Eksport:

De vigtigste varegrupper i forhold til den samlede eksportværdi

var Tilberedt eller konserveret, Filet, Hel Saltvandsfisk

og Krebs- og Bløddyr.

For varegruppen Tilberedt eller konserveret udgjorde eksportværdien

351 mio. kr. svarende til 24 % af den samlede eksport.

I forhold til sidste år, var eksportværdien steget med 20

%. Der blev eksporteret Filet for 293 mio. kr., hvilket udgjorde

20 % af den samlede eksportværdi, hvilket er samme niveau

som sidste år. Eksportværdien af varegrupperne Hel Saltvandsfisk

og Krebs- og bløddyr, var på hhv. 205 mio. kr. og

204 mio. kr. Varegrupperne udgjorde begge 14 % af den samlede

eksportværdi. Eksportværdien for Hel Saltvandsfisk faldt

med 8 % i forhold til januar sidste år, mens den steg 15 % for

Krebs- og bløddyr.

Import:

Filet, Hel Saltvandsfisk og Ferskvandsfisk udgjorde henholdsvis

20 %, 19 % og 15 % af den samlede importværdi med

hhv. 199 mio. kr., 181 mio. kr. og 151 mio. kr. I forhold til sidste

år var importværdien af Filet forøget med 16 %, Hel Saltvandsfisk

med 8 % og Ferskvandsfisk med hele 29 %.

EU:

Til EU-landene blev der eksporteret for 1.160 mio. kr., svarende

til 79 % af den samlede eksport. Eksportmængden til EU

udgjorde 58.919 tons.

Målt i værdi var de vigtigste varegrupper Tilberedt eller konserveret

og Filet, hvor eksportværdien udgjorde hhv. 301 mio.

kr. og 268 mio. kr., svarende til hhv. 26 % og 23 % af den samlede

eksport til EU. Tyskland var det vigtigste eksportland for

begge varegrupper. Tysklands andel udgjorde 25 % af den

samlede eksport af varegruppen Tilberedt eller konserveret

og 33 % af varegruppen Filet.

Den samlede import fra EU udgjorde 344 mio. kr., svarende til

35 % af den samlede import, mens mængden udgjorde 48.871

tons.

Målt i værdi var de vigtigste varegrupper Filet, Fiskemel, olie

mm., samt Hel Saltvandsfisk. Importværdien for hver af de tre

grupper var på 75-77 mio. kr., hvilket samlet set udgjorde 66 %

af den samlede import fra EU. For Filet var det vigtigste importland

Polen, hvor importværdien på 29 mio kr. udgjorde 74

% af den samlede import fra Polen.

For varegruppen Fiskemel, olie mm. var det vigtigste importland

Tyskland, hvorfra der blev importeret 61 mio kr. hvilket

udgjorde 56 % af den samlede import fra Tyskland. For Hel

Saltvandsfisk var det vigtigste importland Holland, hvorfra

der blev importeret for 20 mio kr. svarende til 41 % af den samlede

import fra Holland.

De tre vigtigste eksportlande i EU var Tyskland med 281 mio.

kr., Italien med 171 mio. kr., og Frankrig med 142 mio. kr. Disse

lande stod for 51 % af den samlede eksportværdi til EU.

De tre vigtigste Importlande i EU var Tyskland med 109 mio.

kr., Sverige med 67 mio. kr. og Holland med 48 mio. kr. Disse

lande stod for 65 % af den samlede importværdi fra EUlandene.

3. lande:

Den samlede eksport til 3. lande udgjorde 314 mio. kr. Eksportmængden

udgjorde 20.725 tons.

Målt i værdi var de to vigtigste varegrupper Krebs- og Bløddyr

og Fiskemel, olie m.v. med eksportværdier på hhv. 80 og 72

mio kr., svarende til hhv. 26 % og 23 % af den samlede eksportværdi

til 3. lande.

Rusland var det vigtigste eksportland indenfor varegruppen

Krebs- og Bløddyr med en eksportværdi på 45 mio. kr., svarende

til 89 % af den samlede eksport til Rusland.

For varegruppen Fiskemel, olie m.v. var Norge det vigtigste

eksportland med en eksportværdi på 41 mio.kr., hvilket udgjorde

52 % af den samlede eksport til Norge.

Samlet blev der fra 3. lande importeret for 632 mio. kr., og

50.467 tons. Målt i værdi var den vigtigste varegruppe Ferskvandsfisk

med 125 mio. kr., fulgt af Filet med 122 mio. kr. De

to grupper udgjorde tilsammen 39 % af den samlede importværdi

fra 3. lande.

Målt i importværdi var de tre vigtigste 3. lande: Norge med 201

mio. kr., Grønland med 118 mio. kr. og Canada med 77 mio. kr..

Tilsammen udgjorde disse lande 63 % af den samlede importværdi

fra 3. lande.

Målt i eksportværdi var de tre vigtigste 3. lande: Norge med 78

mio. kr., Rusland med 50 mio. kr. og Schweiz med 38 mio. kr.

De tre lande udgjorde 53 % af den samlede eksportværdi til 3.

lande.


Eksportværdien 2005 - 2007. Værdi er i 1.000 kr.

Hele året

januar

2005 2006 2006 2007 Index(2006=100)

Industrifisk 21.234 45.370 2.984 14.222 477

Hel saltvandsfisk 2.719.832 2.915.853 249.756 205.356 82

Filet 3.550.048 3.919.240 292.766 292.819 100

Fiskemel, olie mv. 1.748.338 2.363.227 138.920 147.787 106

Tilberedt eller konserveret 3.803.892 4.139.724 292.608 350.949 120

Krebs- og bløddyr 2.738.556 2.794.362 176.949 203.611 115

Saltet, tørret og røget 1.683.538 1.678.578 117.089 117.948 101

Ferskvandsfisk 1.645.121 1.835.874 118.582 141.368 119

I alt 17.910.560 19.692.229 1.389.654 1.474.060 106

Kilde: Danmarks Statistik samt Fiskeridirektoratets Udenrigshandelsregister - foreløbige tal.

Importværdien 2005 - 2007. Værdi er i 1.000 kr.

Hele året

januar

2005 2006 2006 2007 Index(2006=100)

Industrifisk 231.227 414.976 35.362 24.599 70

Hel saltvandsfisk 1.967.792 2.203.451 168.027 180.959 108

Filet 2.013.565 2.241.950 171.459 198.745 116

Fiskemel, olie mv. 1.176.566 1.799.955 165.073 135.256 82

Tilberedt eller konserveret 2.060.968 2.111.668 122.568 129.655 106

Krebs- og bløddyr 1.528.215 1.624.159 107.081 128.174 120

Saltet, tørret og røget 543.476 498.771 44.920 27.416 61

Ferskvandsfisk 1.608.144 2.006.759 117.299 150.936 129

I alt 11.129.954 12.901.689 931.789 975.740 105

Kilde: Danmarks Statistik samt Fiskeridirektoratets Udenrigshandelsregister - foreløbige tal.

Eksportmængde 2005 - 2007. Mængde er i Tons.

Hele året

januar

2005 2006 2006 2007 Index(2006=100)

Industrifisk 16.103 30.856 1.221 7.371 603

Hel saltvandsfisk 156.750 165.464 15.762 12.053 76

Filet 143.571 138.208 11.310 9.740 86

Fiskemel, olie mv. 368.285 394.442 26.468 21.271 80

Tilberedt eller konserveret 126.340 137.961 9.952 11.369 114

Krebs- og bløddyr 132.269 138.719 8.728 11.063 127

Saltet, tørret og røget 38.964 35.751 2.341 2.322 99

Ferskvandsfisk 61.877 59.805 4.306 4.456 103

I alt 1.044.159 1.101.205 80.087 79.645 99

Kilde:Danmarks Statistik samt Fiskeridirektoratets Udenrigshandelsregister - foreløbige tal.

Importmængde 2005 - 2007. Mængde i Tons.

Hele året

januar

2005 2006 2006 2007 Index(2006=100)

Industrifisk 304.798 410.129 27.257 21.594 79

Hel saltvandsfisk 244.789 283.746 17.688 22.368 126

Filet 79.082 78.029 6.347 7.063 111

Fiskemel, olie mv. 363.604 447.788 42.604 30.043 71

Tilberedt eller konserveret 74.504 77.145 5.258 5.196 99

Krebs- og bløddyr 102.603 106.743 6.417 6.785 106

Saltet, tørret og røget 24.826 17.401 1.182 820 69

Ferskvandsfisk 63.461 67.774 4.283 5.469 128

I alt 1.257.667 1.488.755 111.036 99.338 89

Kilde:Danmarks Statistik samt Fiskeridirektoratets Udenrigshandelsregister - foreløbige tal.

Fiskeridirektoratet Web: www.fd.dk Enhver form for hel eller delvis gengivelse af

Nyropsgade 30 Tlf: 72 18 56 00 denne publikation er tilladt med angivelse af

1780 København V Fax: 33 45 58 00 Fiskeridirektoratet som kilde.


Handelsbalancen 2005 - 2007. Værdi i 1.000 kr.

Hele året

januar

2005 2006 2006 2007 Index(2006=100)

Industrifisk -209.993 -369.606 -32.379 -10.377 32

Hel saltvandsfisk 752.040 712.402 81.729 24.397 30

Filet 1.536.483 1.677.290 121.307 94.074 78

Fiskemel, olie mv. 571.771 563.273 -26.154 12.531 -48

Tilberedt eller konserveret 1.742.923 2.028.056 170.041 221.294 130

Krebs- og bløddyr 1.210.342 1.170.203 69.868 75.437 108

Saltet, tørret og røget 1.140.062 1.179.807 72.169 90.532 125

Ferskvandsfisk 36.977 -170.885 1.283 -9.568 -745

I alt 6.780.606 6.790.540 457.865 498.320 109

Note: Negativ værdi betyder, at der er importeret mere, end der er eksporteret.

Kilde: Danmarks Statistik samt Fiskeridirektoratets Udenrigshandelsregister - foreløbige tal.

Handelsbalancen 2005 - 2007. Mængde i tons.

Hele året

januar

2005 2006 2006 2007 Index(2006=100)

Industrifisk -288.696 -379.273 -26.036 -14.224 55

Hel saltvandsfisk -88.039 -118.282 -1.926 -10.316 536

Filet 64.489 60.179 4.962 2.677 54

Fiskemel, olie mv. 4.681 -53.346 -16.136 -8.772 54

Tilberedt eller konserveret 51.837 60.816 4.694 6.173 132

Krebs- og bløddyr 29.666 31.976 2.310 4.278 185

Saltet, tørret og røget 14.139 18.350 1.158 1.501 130

Ferskvandsfisk -1.585 -7.969 23 -1.013 -4467

I alt -213.508 -387.550 -30.950 -19.694 64

Note: Negativ mængde betyder, at der er importeret mere, end der er eksporteret.

Kilde: Danmarks statistik samt Fiskeridirektoratets Udenrigshandelsregister - foreløbige tal.

Opgørelse over handelsbalanceoverskuddet for udvalgte lande 2005 - 2007. Værdi i 1.000 kr.

Hele året

januar

2005 2006 2006 2007 Index(2006=100)

Frankrig 1.630.152 1.690.199 131.923 123.298 93

Tyskland 2.981.214 2.615.097 196.961 171.328 87

Italien 2.039.894 2.228.394 150.800 165.476 110

EU-lande 11.051.169 11.848.903 777.422 816.083 105

3. lande -4.270.564 -5.058.362 -319.558 -317.762 99

I alt 6.780.606 6.790.540 457.865 498.320 109

Kilde: Danmarks statistik samt Fiskeridirektoratets Udenrigshandelsregister - foreløbige tal.

Handelsbalancen

mio. kr.

1.000

800

600

400

200

0

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

2005 2006 2007

More magazines by this user
Similar magazines