fisk og fiskeprodukter JANUAR 2003

webfd.fd.dk

Januar - Anmeldelse.fd.dk

FISKERIDIREKTORATET 01-04-03

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med

fisk og fiskeprodukter JANUAR 2003.

Den samlede eksport og import:

Tabel nr.

1.01 Eksport i tons.

1.02 Eksport i 1000 kroner.

2.01 Import i tons.

2.02 Import i 1000 kroner.

Samhandel med enkelte lande:

Samlet eksport til:

Tabel nr.

Samlet import fra:

Tabel nr.

3.01 Frankrig 4.01 Frankrig

3.02 Belgien og Lux. 4.02 Belgien og Lux.

3.03 Holland 4.03 Holland

3.04 Tyskland 4.04 Tyskland

3.05 Italien 4.05 UK

3.06 UK 4.06 Spanien

3.07 Irland 4.07 Portugal

3.08 Grækenland 4.08 Sverige

3.09 Spanien 4.09 EU-lande i alt

3.10 Portugal 4.10 Tredjelande i alt

3.11 Sverige 4.11 Færøerne

3.12 Finland 4.12 Norge

3.13 Østrig 4.13 Island

3.14 EU-lande i alt 4.14 Grønland

3.15 Tredjelande i alt 4.15 Polen

3.16 Færøerne 4.16 Estland

3.17 Norge 4.17 Letland

3.18 Island 4.18 Litauen

3.19 Polen 4.19 Rusland

3.20 Schweiz 4.20 USA

3.21 Tjekkiet 4.21 Canada

3.22 Rusland 4.22 Chile

3.23 USA 4.23 Kina

3.24 Kina 4.24 Thailand

3.25 Japan 4.25 Indonesien


Anmærkning.

Ændringerne af brugstariffen for 1993 medførte, at den hidtil anvendte varegruppering i statistikken ikke kunne

videref¢res uden ændringer.

Væsentligste ændringer var, at et antal artsspecifikke brugstarifpositioner udgik, hvilket medførte, at følgende

varegrupper ikke længere kan specificeres:

I.B Damørred, æg og sættefisk.

III.A Filet af fladfisk, fersk.

- - af kuller, fersk.

- - af mørksej, fersk.

Det "gamle" tabellayout er bibeholdt, hvorfor de udgåede grupper fremstår med ".." i mængde- eller værdisøjlerne.

Der gøres opmærksom på, at tallene kommer fra Danmarks Statistik og derfor ikke er et produkt fra Fiskeridirektoratet.

Det skal desuden bemærkes, at tallene er foreløbige, da der sker opdateringer af data indtil et år efter udgivelsen.

Nedenfor er listet den anvendte gruppering af brugstariffen 2003.

I.A. Hel saltvandsfisk.

Sild, fersk: 0302.40.00

Sild, frosset: 0303.50.00

Fladfisk, fersk: 0302.21.10, 0302.21.30, 0302.21.90, 0302.22.00, 0302.23.00, 0302.29.10, 0302.29.90

Fladfisk, frosset: 0303.31.10, 0303.31.30, 0303.31.90, 0303.32.00, 0303.33.00, 0303.39.10, 0303.39.20, 0303.39.30,

0303.39.80

Torsk, fersk: 0302.50.10, 0302.50.90, 0302.69.35

Torsk, frosset: 0303.60.11, 0303.60.19, 0303.60.90, 0303.79.41

Kuller, fersk: 0302.62.00

Kuller, frosset: 0303.72.00

Mørksej, fersk: 0302.63.00

Mørksej, frosset: 0303.73.00

Anden torskefisk, fersk 0302.69.41, 0302.69.45, 0302.69.51, 0302.69.66, 0302.69.67, 0302.69.68, 0302.69.69, 0302.69.85

Anden torskefisk, frosset: 0303.78.11, 0303.78.12, 0303.78.13, 0303.78.19, 0303.78.90, 0303.79.45, 0303.79.51, 0303.79.55,

0303.79.83

Makrel, fersk: 0302.64.00

Makrel, frosset: 0303.74.30, 0303.74.90

Anden fisk, fersk: 0301.10.90, 0301.99.90, 0302.31.10, 0302.31.90, 0302.32.10, 0302.32.90, 0302.33.10, 0302.33.90,

0302.34.10, 0302.34.90, 0302.35.10, 0302.35.90, 0302.36.10, 0302.36.90, 0302.39.10, 0302.39.90,

0302.61.10, 0302.61.30, 0302.61.80, 0302.65.20, 0302.65.50, 0302.65.90, 0302.69.21, 0302.69.25,

0302.69.31, 0302.69.33, 0302.69.55, 0302.69.61, 0302.69.75, 0302.69.81, 0302.69.86, 0302.69.87,

0302.69.88, 0302.69.91, 0302.69.92, 0302.69.94, 0302.69.95, 0302.69.99, 0302.70.00

Anden fisk, frosset: 0303.41.11, 0303.41.13, 0303.41.19, 0303.41.90, 0303.42.12, 0303.42.18, 0303.42.32, 0303.42.38,

0303.42.52, 0303.42.58, 0303.42.90, 0303.43.11, 0303.43.13, 0303.43.19, 0303.43.90, 0303.44.11,

0303.44.13, 0303.44.19, 0303.44.90, 0303.45.11, 0303.45.13, 0303.45.19, 0303.45.90, 0303.46.11,

0303.46.13, 0303.46.19, 0303.46.90, 0303.49.31, 0303.49.33, 0303.49.39, 0303.49.80, 0303.71.10,

0303.71.30, 0303.71.80, 0303.75.20, 0303.75.50, 0303.75.90, 0303.77.00, 0303.79.21, 0303.79.23,

0303.79.29, 0303.79.31, 0303.79.35, 0303.79.37, 0303.79.58, 0303.79.65, 0303.79.71, 0303.79.75,

0303.79.81, 0303.79.85, 0303.79.87, 0303.79.88, 0303.79.91, 0303.79.92, 0303.79.93, 0303.79.94,

0303.79.98, 0303.80.10, 0303.80.90

I.B. Ferskvandsfisk.

Laks og ørred: 0301.91.10, 0301.91.90, 0301.99.11, 0302.11.10, 0302.11.20, 0302.11.80, 0302.12.00, 0303.11.00,

0303.19.00, 0303.21.10, 0303.21.20, 0303.21.80, 0303.22.00

Ål: 0301.92.00, 0302.66.00, 0303.76.00

Anden ferskvandsfisk: 0301.10.10, 0301.93.00, 0301.99.19, 0302.19.00, 0302.69.11, 0302.69.19, 0303.29.00, 0303.79.11,

0303.79.19

I.C. Krebs- og bløddyr.

Hummer (incl. dybvandshummer.): 0306.11.10, 0306.11.90, 0306.12.10, 0306.12.90, 0306.19.30, 0306.21.00, 0306.22.10, 0306.22.91,

0306.22.99, 0306.29.30

Rejer: 0306.13.10, 0306.13.30, 0306.13.40, 0306.13.50, 0306.13.80, 0306.23.10, 0306.23.31, 0306.23.39,

0306.23.90

Andre krebsdyr: 0306.14.10, 0306.14.30, 0306.14.90, 0306.19.10, 0306.19.90, 0306.24.10, 0306.24.30, 0306.24.90,

0306.29.10, 0306.29.90

Muslinger: 0307.31.10, 0307.39.10

Andre bløddyr: 0307.10.10, 0307.10.90, 0307.21.00, 0307.29.10, 0307.29.90, 0307.31.90, 0307.39.90, 0307.41.10,

0307.41.91, 0307.41.99, 0307.49.01, 0307.49.11, 0307.49.18, 0307.49.31, 0307.49.33, 0307.49.35,

0307.49.38, 0307.49.51, 0307.49.59, 0307.49.71, 0307.49.91, 0307.49.99, 0307.51.00, 0307.59.10,

0307.59.90, 0307.60.00, 0307.91.00, 0307.99.11, 0307.99.13, 0307.99.15, 0307.99.18, 0307.99.90


Gruppering af brugstariffen 2003. fortsat fra forrige side ...

II. Industrifisk: 0511.91.90

III.A. Filet, skåret eller hakket.

Sild, fersk: 0304.10.97

Sild, frosset: 0304.90.22, 0304.20.75

Fladfisk, frosset: 0304.20.79, 0304.90.51, 0304.20.71, 0304.20.73

Torsk, fersk: 0304.10.31

Torsk, frosset: 0304.20.21, 0304.20.29, 0304.90.35, 0304.90.38, 0304.90.39

Kuller, frosset: 0304.20.33, 0304.90.45

Mørksej, fersk: 0304.10.33

Mørksej, frosset: 0304.20.31, 0304.90.41

Anden torskefisk, fersk: 0304.20.41, 0304.20.43, 0304.20.55, 0304.20.56, 0304.20.58, 0304.20.59, 0304.20.85, 0304.90.47,

0304.90.49, 0304.90.59, 0304.90.61

Anden fisk, fersk: 0304.10.13, 0304.10.15, 0304.10.17, 0304.10.19, 0304.10.35, 0304.10.38, 0304.10.91, 0304.10.98

Anden fisk, frosset: 0304.20.13, 0304.20.15, 0304.20.17, 0304.20.19, 0304.20.35, 0304.20.37, 0304.20.45, 0304.20.51,

0304.20.53, 0304.20.61, 0304.20.69, 0304.20.81, 0304.20.83, 0304.20.87, 0304.20.88, 0304.20.91,

0304.20.95, 0304.90.05, 0304.90.10, 0304.90.31, 0304.90.55, 0304.90.57, 0304.90.65, 0304.90.97

III.B. Saltet, tørret eller røget.

Torsk, saltet: 0305.62.00, 0305.69.10

Torsk, salt/tørret: 0305.51.10, 0305.59.11, 0305.51.90, 0305.59.19, 0305.30.11, 0305.30.19

Anden fisk, salt/tørret: 0305.10.00, 0305.20.00, 0305.30.30, 0305.30.50, 0305.30.90, 0305.59.30, 0305.59.50, 0305.59.60,

0305.59.70, 0305.59.90, 0305.61.00, 0305.63.00, 0305.69.20, 0305.69.30, 0305.69.50, 0305.69.90

Laks, røget: 0305.41.00

Ål, røget: 0305.49.50

Andet, røget: 0305.42.00, 0305.49.10, 0305.49.20, 0305.49.30, 0305.49.45, 0305.49.80

Tang og alger: 1212.20.00

III.C. Tilberedt eller konserveret.

Sild, tilberedt: 1604.12.99

Sild, konserveret: 1604.12.91

Makrel: 1604.15.11, 1604.15.19, 1604.15.90

Sardin: 1604.13.11, 1604.13.19

Kaviar: 1604.30.10

Anden rogn: 1604.30.90

Paneret filet: 1604.12.10, 1604.19.91

Færdigretter m.v.: 1604.19.31, 1604.19.39, 1604.19.50, 1604.19.92, 1604.19.93, 1604.19.94, 1604.19.95, 1604.19.98,

1604.20.50, 1604.20.70

Andre fiskevarer: 1604.11.00, 1604.13.90, 1604.14.11, 1604.14.16, 1604.14.18, 1604.14.90, 1604.16.00, 1604.19.10,

1604.20.05, 1604.20.10, 1604.20.30, 1604.20.40, 1604.20.90

Rejer: 1605.20.10, 1605.20.91, 1605.20.99

Muslinger: 1605.90.11, 1605.90.19

Andre krebs-/bløddyr: 1605.10.00, 1605.30.10, 1605.30.90, 1605.40.00, 1605.90.30, 1605.90.90

V. Fiskemel, -olie m.v.

Fiskemel: 2301.20.00

Fiskeolie: 1504.20.10, 1504.20.90

Fiskeleverolie: 1504.10.10, 1504.10.91, 1504.10.99

Fiskesolubles: 2309.90.10

Fiskeaffald: 0511.91.10


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport i ton 2003

Tabel 1.01

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 3.031 176

Frosset 349 121

Fladfisk Fersk 1.971 82

Frosset 1.606 271

Torsk Fersk 3.004 106

Frosset 2.270 383

Kuller Fersk 507 67

Frosset 99 245

Sej Fersk 626 142

Anden

torskefisk

Frosset 3 101

Fersk

1.642 973

Frosset 0 76

Makrel Fersk 2.367 85

Frosset 372 70

Anden fisk Fersk 431 47

Frosset 469 88

Ialt 18.747 128

Ferskvandsfisk

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 3.877 99

Ål 154 125

Anden

ferskvandsfisk 267 23

Ialt 4.298 83

Krebs og bløddyr

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 398 119

Rejer 7.011 86

Andre

krebsdyr 292 93

Muslinger 568 29

Andre bløddyr 447 64

Ialt 8.716 76

Industrifisk

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 369 8

Ialt 369 8


Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Samlede eksport i ton 2003

Tabel 1.01

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

2.679 118

Frosset 854 263

Fladfisk Frosset 140 116

Torsk Fersk 1.122 101

Frosset 1.337 80

Kuller Frosset 10 7

Sej Fersk 713 111

Anden

torskefisk

Frosset 742 66

Fersk

18 2

Frosset 251 52

Anden fisk Fersk 1.305 88

Frosset 1.482 115

Ialt 10.653 100

Saltet, tørret, røget

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 526 281

Saltet/tørret 611 134

Anden fisk Saltet/tørret 894 91

Laks Røget 989 103

Ål Røget 5 55

Andet Røget 368 107

Tang og andre

alger 0 8

Ialt 3.394 115

Tilberedt eller konserveret

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 2.345 122

Konserveret 349 118

Makrel 710 88

Sardin 0 456

Kaviar og

anden rogn 50 357

Fiskefilet Panerede 1.195 131

Færdigretter

m.v. 659 112

Andre

fiskevarer 988 119

Rejer 1.467 88

Muslinger 651 107

Andre krebsog

bløddyr 451 113

Ialt 8.866 110

Fiskemel, olie m.v.

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 18.396 95

Fiskeolie 5.356 312

Fiskeleverolie 69 999

Solubles 3 933

Affald 1.847 157

Ialt 25.671 116

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Ialt 80.714 101


Hel saltvandsfisk

Samlede eksport i tusind kroner 2003

Tabel 1.02

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 11.960 119

Frosset 1.562 155

Fladfisk Fersk 38.509 106

Frosset 38.036 257

Torsk Fersk 76.387 106

Frosset 39.642 287

Kuller Fersk 8.180 64

Frosset 1.315 177

Sej Fersk 6.461 122

Anden

torskefisk

Frosset 39 88

Fersk

3.586 115

Frosset 5 75

Makrel Fersk 17.631 99

Frosset 3.424 71

Anden fisk Fersk 32.113 136

Frosset 8.845 42

Ialt 287.694 121

Ferskvandsfisk

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 92.159 116

Ål 8.679 124

Anden

ferskvandsfisk 7.769 26

Ialt 108.607 93

Krebs og bløddyr

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 34.504 123

Rejer 145.940 97

Andre

krebsdyr 19.245 107

Muslinger 8.444 70

Andre bløddyr 16.855 112

Ialt 224.988 100

Industrifisk

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 1.694 30

Ialt 1.694 30


Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Samlede eksport i tusind kroner 2003

Tabel 1.02

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

19.727 92

Frosset 6.417 164

Fladfisk Frosset 7.063 113

Torsk Fersk 54.264 107

Frosset 50.150 87

Kuller Frosset 346 6

Sej Fersk 13.798 95

Anden

torskefisk

Frosset 13.228 123

Fersk

761 7

Frosset 5.576 89

Anden fisk Fersk 54.468 108

Frosset 57.788 128

Ialt 283.587 104

Saltet, tørret, røget

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 20.486 102

Saltet/tørret 26.311 122

Anden fisk Saltet/tørret 23.133 87

Laks Røget 80.675 109

Ål Røget 636 66

Andet Røget 25.212 104

Tang og andre

alger 17 8

Ialt 176.469 105

Tilberedt eller konserveret

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 32.313 103

Konserveret 8.000 115

Makrel 20.257 103

Sardin 1 219

Kaviar og

anden rogn 6.729 703

Fiskefilet Panerede 39.057 125

Færdigretter

m.v. 24.041 105

Andre

fiskevarer 26.640 120

Rejer 74.087 87

Muslinger 16.200 114

Andre krebsog

bløddyr 19.841 129

Ialt 267.166 104

Fiskemel, olie m.v.

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 105.731 102

Fiskeolie 25.453 228

Fiskeleverolie 198 999

Solubles 120 999

Affald 2.377 110

Ialt 133.880 114

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Ialt 1.484.085 106


Hel saltvandsfisk

Samlede import i ton 2003

Tabel 2.01

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 4.337 66

Frosset 13 26

Fladfisk Fersk 205 96

Frosset 492 253

Torsk Fersk 2.075 126

Frosset 2.787 78

Kuller Fersk 380 104

Frosset 407 125

Sej Fersk 2.725 170

Anden

torskefisk

Frosset 12 999

Fersk

87 129

Frosset 153 908

Makrel Fersk 2.150 51

Frosset 526 126

Anden fisk Fersk 994 119

Frosset 535 71

Ialt 17.881 86

Ferskvandsfisk

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 6.512 105

Ål 89 30

Anden

ferskvandsfisk 98 80

Ialt 6.698 101

Krebs og bløddyr

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 44 75

Rejer 6.169 127

Andre

krebsdyr 140 168

Muslinger 174 232

Andre bløddyr 350 81

Ialt 6.877 125

Industrifisk

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 18.891 95

Ialt 18.891 95


Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Samlede import i ton 2003

Tabel 2.01

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

0 13

Frosset 128 97

Fladfisk Frosset 122 77

Torsk Fersk 132 109

Frosset 451 130

Kuller Frosset 7 86

Sej Fersk 46 60

Anden

torskefisk

Frosset 313 82

Fersk

0 0

Frosset 404 70

Anden fisk Fersk 330 69

Frosset 1.926 168

Ialt 3.860 112

Saltet, tørret, røget

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 402 108

Saltet/tørret 92 235

Anden fisk Saltet/tørret 139 25

Laks Røget 24 115

Ål Røget 0 10

Andet Røget 12 22

Tang og andre

alger 1.320 130

Ialt 1.988 97

Tilberedt eller konserveret

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 638 288

Konserveret 267 115

Makrel 28 89

Sardin 24 87

Kaviar og

anden rogn 81 106

Fiskefilet Panerede 39 28

Færdigretter

m.v. 172 152

Andre

fiskevarer 924 105

Rejer 1.803 99

Muslinger 40 235

Andre krebsog

bløddyr 101 31

Ialt 4.117 106

Fiskemel, olie m.v.

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 11.146 84

Fiskeolie 6.864 402

Fiskeleverolie 213 16

Solubles 413 999

Affald 9.323 130

Ialt 27.959 119

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Ialt 88.270 103


Hel saltvandsfisk

Samlede import i tusind kroner 2003

Tabel 2.02

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 10.436 57

Frosset 64 13

Fladfisk Fersk 3.424 129

Frosset 10.259 262

Torsk Fersk 38.507 143

Frosset 46.287 67

Kuller Fersk 5.026 88

Frosset 4.072 83

Sej Fersk 15.579 128

Anden

torskefisk

Frosset 186 643

Fersk

1.502 144

Frosset 1.396 999

Makrel Fersk 24.724 81

Frosset 3.138 125

Anden fisk Fersk 10.697 78

Frosset 5.642 61

Ialt 180.936 90

Ferskvandsfisk

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 144.688 118

Ål 6.468 43

Anden

ferskvandsfisk 3.380 79

Ialt 154.536 109

Krebs og bløddyr

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 3.437 71

Rejer 110.153 122

Andre

krebsdyr 9.340 130

Muslinger 2.385 691

Andre bløddyr 13.718 67

Ialt 139.033 113

Industrifisk

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 23.684 116

Ialt 23.684 116


Sild (incl.

skåret)

Filet

Fersk

Samlede import i tusind kroner 2003

Tabel 2.02

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

5 21

Frosset 1.111 77

Fladfisk Frosset 3.515 99

Torsk Fersk 6.011 121

Frosset 13.637 112

Kuller Frosset 26 31

Sej Fersk 922 60

Anden

torskefisk

Frosset 5.213 79

Fersk

8 0

Frosset 7.221 78

Anden fisk Fersk 12.278 90

Frosset 42.269 120

Ialt 92.215 104

Saltet, tørret, røget

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 15.659 92

Saltet/tørret 4.598 235

Anden fisk Saltet/tørret 3.510 36

Laks Røget 1.533 108

Ål Røget 40 10

Andet Røget 572 9

Tang og andre

alger 8.854 119

Ialt 34.766 79

Tilberedt eller konserveret

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 7.605 207

Konserveret 6.263 114

Makrel 772 87

Sardin 557 102

Kaviar og

anden rogn 6.266 116

Fiskefilet Panerede 931 42

Færdigretter

m.v. 3.685 156

Andre

fiskevarer 18.157 101

Rejer 59.662 79

Muslinger 794 209

Andre krebsog

bløddyr 2.229 19

Ialt 106.923 85

Fiskemel, olie m.v.

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 54.580 80

Fiskeolie 28.643 359

Fiskeleverolie 467 7

Solubles 583 51

Affald 6.989 135

Ialt 91.261 103

Januar

Januar Index 2003 (2002=100)

Ialt 823.354 99


Samlede eksport til Frankrig 2003

Tabel 3.01

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 73 248 690 211

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 45 80 1.942 141

Frosset 0 53 26 135

Torsk Fersk 898 93 22.754 87

Frosset 38 999 620 999

Kuller Fersk 12 34 189 31

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 277 182 2.103 132

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

49 54 830 48

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 126 3 166

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 35 106 840 87

Frosset 1 30 25 19

Ialt 1.430 104 30.022 91

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 310 79 7.570 96

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 42 13 1.489 24

Ialt 352 50 9.059 64

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 23 120 2.031 103

Rejer 347 84 6.848 96

Andre

krebsdyr 2 29 88 44

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 102 32 6.639 80

Ialt 473 62 15.606 88

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 153 29 220

Ialt 0 153 29 220

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

26 98 143 54

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 15 37 10

Torsk Fersk 169 84 8.704 95

Frosset 200 68 7.226 165

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 18 32 339 26

Anden

torskefisk

Frosset 32 8 324 19

Fersk

0 0 0 0

Frosset 0 0 10 2

Anden fisk Fersk 143 109 7.155 105

Frosset 148 112 5.841 116

Ialt 737 51 29.779 101


Samlede eksport til Frankrig 2003

Tabel 3.01

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 56 71 1.805 76

Saltet/tørret 2 13 181 25

Anden fisk Saltet/tørret 168 106 2.643 107

Laks Røget 10 96 957 97

Ål Røget 0 120 39 114

Andet Røget 8 116 642 125

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 245 90 6.267 88

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 2 5 5

Konserveret 9 98 237 95

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 10 58 1.241 62

Fiskefilet Panerede 216 95 7.479 91

Færdigretter

m.v. 21 129 736 124

Andre

fiskevarer 80 101 3.557 103

Rejer 31 48 2.311 64

Muslinger 225 106 5.327 113

Andre krebsog

bløddyr 1 6 135 9

Ialt 596 87 21.029 84

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 253 100 1.536 96

Fiskeolie 1 44 163 119

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 22 96 67 100

Ialt 276 99 1.766 98

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 4.108 74 113.557 89


Samlede eksport til Belgien og Lux. 2003

Tabel 3.02

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 37 327 197 158

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 16 134 713 165

Frosset 15 97 363 61

Torsk Fersk 157 150 5.981 140

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 7 100 131 84

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 11 149 178 146

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

6 105 87 98

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 2 405 22 418

Frosset 1 11 6 15

Anden fisk Fersk 14 132 802 109

Frosset 23 999 161 559

Ialt 287 160 8.640 131

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 399 89 9.870 109

Ål 0 45 21 65

Anden

ferskvandsfisk 17 155 568 165

Ialt 415 91 10.458 111

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 9 145 800 153

Rejer 38 185 1.236 124

Andre

krebsdyr 1 57 19 79

Muslinger 1 15 19 21

Andre bløddyr 0 800 60 999

Ialt 48 149 2.134 130

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 2 306 99 258

Ialt 2 306 99 258

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

3 37 40 44

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 10 4 10

Torsk Fersk 172 151 8.491 149

Frosset 77 99 2.998 103

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 41 183 852 135

Anden

torskefisk

Frosset 4 5 81 6

Fersk

1 1 34 2

Frosset 1 1 43 3

Anden fisk Fersk 68 81 3.516 98

Frosset 86 109 3.704 101

Ialt 452 97 19.762 110


Samlede eksport til Belgien og Lux. 2003

Tabel 3.02

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 4 391 166 387

Laks Røget 42 126 2.928 122

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 19 125 1.478 131

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 65 132 4.572 128

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 632 20 655

Konserveret 3 63 75 72

Makrel 100 55 2.788 67

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 14 32 18

Fiskefilet Panerede 1 9 41 10

Færdigretter

m.v. 24 88 585 87

Andre

fiskevarer 1 133 91 142

Rejer 0 18 33 27

Muslinger 16 308 390 375

Andre krebsog

bløddyr 0 41 21 81

Ialt 147 62 4.077 70

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 106 68 635 72

Fiskeolie 51 999 204 115

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 157 100 839 79

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 1.574 100 50.580 110


Samlede eksport til Holland 2003

Tabel 3.03

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 2 17 20 18

Frosset 12 119 122 154

Fladfisk Fersk 1.325 76 13.545 76

Frosset 10 15 264 28

Torsk Fersk 645 106 11.333 97

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 47 98 614 92

Frosset 0 34 0 66

Sej Fersk 135 86 1.256 75

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

24 102 306 105

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 2 999 16 999

Frosset 24 999 222 999

Anden fisk Fersk 55 208 879 81

Frosset 20 139 236 25

Ialt 2.302 85 28.812 81

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 284 66 6.661 74

Ål 90 120 4.544 121

Anden

ferskvandsfisk 1 12 32 17

Ialt 374 73 11.238 87

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 12 598 745 442

Rejer 137 35 3.139 33

Andre

krebsdyr 1 159 91 311

Muslinger 366 45 5.417 64

Andre bløddyr 26 12 571 68

Ialt 542 38 9.963 52

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 33 1 30

Ialt 0 33 1 30

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

31 32 250 28

Frosset 7 225 88 316

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 3 999 85 999

Torsk Fersk 30 106 1.617 126

Frosset 24 59 1.135 58

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 5 61 118 53

Anden

torskefisk

Frosset 16 999 475 999

Fersk

5 999 229 999

Frosset 7 999 135 999

Anden fisk Fersk 51 15 979 22

Frosset 9 17 342 24

Ialt 189 33 5.452 53


Samlede eksport til Holland 2003

Tabel 3.03

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 78 112 1.351 116

Laks Røget 14 86 1.120 86

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 3 167 199 130

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 96 109 2.671 102

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 37 12 362 11

Konserveret 0 999 11 999

Makrel 27 999 831 999

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 2 484 285 260

Fiskefilet Panerede 51 270 1.584 326

Færdigretter

m.v. 11 69 344 63

Andre

fiskevarer 33 147 762 192

Rejer 1 17 95 22

Muslinger 7 27 190 32

Andre krebsog

bløddyr 0 106 6 98

Ialt 169 42 4.470 74

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 1.401 91 7.814 90

Fiskeolie 192 999 1.262 94

Fiskeleverolie 69 999 195 999

Solubles 0 . 0 .

Affald 152 135 396 123

Ialt 1.815 109 9.668 93

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 5.487 74 72.274 75


Samlede eksport til Tyskland 2003

Tabel 3.04

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 1.600 207 6.546 108

Frosset 63 421 382 267

Fladfisk Fersk 121 86 4.713 100

Frosset 222 113 5.664 100

Torsk Fersk 141 120 3.601 118

Frosset 24 267 548 215

Kuller Fersk 72 123 1.533 89

Frosset 3 66 46 56

Sej Fersk 72 121 876 109

Anden

torskefisk

Frosset 3 101 39 88

Fersk

22 70 421 72

Frosset 0 77 5 75

Makrel Fersk 42 132 618 142

Frosset 97 101 949 112

Anden fisk Fersk 79 63 6.904 87

Frosset 110 232 1.739 162

Ialt 2.670 156 34.583 103

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 1.355 120 31.298 134

Ål 44 96 3.024 98

Anden

ferskvandsfisk 23 105 926 109

Ialt 1.422 119 35.248 129

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 4 66 510 98

Rejer 290 273 9.916 194

Andre

krebsdyr 2 81 139 95

Muslinger 153 14 1.887 77

Andre bløddyr 105 146 2.941 143

Ialt 555 44 15.392 150

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 22 36 170 106

Ialt 22 36 170 106

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

2.405 133 17.931 103

Frosset 663 236 5.110 149

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 19 115 1.006 121

Torsk Fersk 197 79 9.543 86

Frosset 95 50 3.527 53

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 28 6 26

Sej Fersk 522 106 10.012 93

Anden

torskefisk

Frosset 418 133 6.970 196

Fersk

9 3 345 10

Frosset 49 970 1.544 999

Anden fisk Fersk 520 100 22.106 106

Frosset 686 132 24.947 122

Ialt 5.584 127 103.047 108


Samlede eksport til Tyskland 2003

Tabel 3.04

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 479 123 8.044 91

Laks Røget 488 94 38.186 104

Ål Røget 4 49 519 61

Andet Røget 235 109 16.771 109

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 1.206 106 63.519 103

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 2.140 146 29.519 118

Konserveret 299 116 6.517 114

Makrel 138 63 3.906 78

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 1 870 107 755

Fiskefilet Panerede 479 136 16.341 133

Færdigretter

m.v. 220 135 7.670 138

Andre

fiskevarer 160 157 7.805 170

Rejer 305 103 16.503 94

Muslinger 63 120 1.512 144

Andre krebsog

bløddyr 15 83 840 102

Ialt 3.820 131 90.721 117

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 84 73 474 79

Fiskeolie 106 999 634 238

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 165 108 343 62

Ialt 354 129 1.451 102

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 15.633 121 344.132 112


Samlede eksport til Italien 2003

Tabel 3.05

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 148 0 35

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 73 141 4.152 157

Frosset 0 999 6 999

Torsk Fersk 116 124 4.476 119

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 999 7 999

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 11 218 204 174

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

2 213 40 185

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 91 999 1.375 873

Frosset 6 999 42 999

Anden fisk Fersk 88 114 6.941 121

Frosset 26 59 448 54

Ialt 413 148 17.690 133

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 286 110 7.250 144

Ål 0 7 1 20

Anden

ferskvandsfisk 65 71 1.931 46

Ialt 351 100 9.182 99

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 278 123 23.863 124

Rejer 132 102 2.507 101

Andre

krebsdyr 2 75 82 54

Muslinger 0 153 2 203

Andre bløddyr 0 10 2 20

Ialt 412 115 26.456 120

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 1 228 77 45

Ialt 1 228 77 45

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

4 99 53 78

Frosset 2 999 13 999

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 23 141 1.213 142

Torsk Fersk 251 127 11.095 132

Frosset 9 147 321 180

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 12 150 256 132

Anden

torskefisk

Frosset 0 35 6 36

Fersk

0 . 0 .

Frosset 2 999 115 999

Anden fisk Fersk 198 232 8.173 216

Frosset 47 187 2.000 186

Ialt 549 160 23.245 160


Samlede eksport til Italien 2003

Tabel 3.05

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 26 384 1.102 396

Saltet/tørret 391 105 19.075 104

Anden fisk Saltet/tørret 46 22 1.821 268

Laks Røget 308 162 26.804 155

Ål Røget 0 23 4 38

Andet Røget 32 152 1.903 150

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 804 101 50.708 134

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 125 0 34

Konserveret 0 68 11 36

Makrel 10 776 332 999

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 7 111 913 125

Fiskefilet Panerede 12 146 510 138

Færdigretter

m.v. 0 10 5 11

Andre

fiskevarer 89 114 2.659 109

Rejer 283 104 17.328 96

Muslinger 10 271 249 274

Andre krebsog

bløddyr 4 51 374 61

Ialt 415 109 22.382 100

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 2.816 85 16.112 89

Fiskeolie 452 183 2.129 239

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 24 999 66 999

Ialt 3.292 93 18.307 97

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 6.237 103 168.047 122


Samlede eksport til UK 2003

Tabel 3.06

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 44 182 378 138

Frosset 0 26 2 8

Fladfisk Fersk 103 91 2.954 94

Frosset 30 189 835 156

Torsk Fersk 331 69 6.614 67

Frosset 0 999 5 999

Kuller Fersk 267 53 4.336 52

Frosset 62 999 806 999

Sej Fersk 1 40 27 57

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 14 1 8

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 2 503 23 684

Frosset 12 106 134 110

Anden fisk Fersk 7 68 321 64

Frosset 1 9 12 8

Ialt 861 74 16.448 71

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 50 92 1.288 104

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 11 2 27

Ialt 50 91 1.290 104

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 1 893 64 620

Rejer 192 123 3.826 116

Andre

krebsdyr 0 1 0 2

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 1 19 44 45

Ialt 193 120 3.934 114

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 69 21 75

Ialt 0 69 21 75

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 999 5 999

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 9 32 448 29

Torsk Fersk 10 14 492 15

Frosset 728 94 28.032 93

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 2 2 70 2

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 22 38 496 46

Fersk

0 . 0 .

Frosset 2 999 25 999

Anden fisk Fersk 40 999 2.054 999

Frosset 18 95 442 80

Ialt 831 81 32.065 80


Samlede eksport til UK 2003

Tabel 3.06

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 7 71 625 68

Ål Røget 0 21 12 32

Andet Røget 2 105 176 105

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 8 74 813 72

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 20 79 308 62

Konserveret 19 199 542 178

Makrel 189 100 5.495 115

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 1 55 144 69

Fiskefilet Panerede 13 78 848 88

Færdigretter

m.v. 119 109 5.492 104

Andre

fiskevarer 9 12 364 21

Rejer 228 61 10.086 56

Muslinger 49 62 1.284 66

Andre krebsog

bløddyr 2 16 210 23

Ialt 647 73 24.774 71

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 1.894 999 10.492 999

Fiskeolie 1.141 999 4.760 774

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 50 49 132 45

Ialt 3.085 999 15.384 999

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 5.675 159 94.728 90


Samlede eksport til Irland 2003

Tabel 3.07

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 8 999 399 999

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 8 999 399 999

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 3 305 247 228

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 3 268 247 205

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 21 28 870 30

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 4 63 186 58

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 11 21 301 22

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 36 27 1.357 29


Samlede eksport til Irland 2003

Tabel 3.07

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 38 2 26

Makrel 10 999 318 999

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 7 999 279 999

Andre

fiskevarer 22 795 393 885

Rejer 11 153 938 131

Muslinger 1 89 30 85

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 52 435 1.959 240

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 5 23 30 25

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 5 11 30 12

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 105 53 3.993 69


Samlede eksport til Grækenland 2003

Tabel 3.08

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 999 1 999

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 2 82 165 135

Frosset 0 91 25 118

Torsk Fersk 2 604 66 694

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 999 3 999

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 15 999 237 999

Frosset 25 219 151 120

Anden fisk Fersk 0 66 15 50

Frosset 96 79 1.591 76

Ialt 140 103 2.252 94

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 77 120 1.939 132

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 77 120 1.939 132

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 37 136 3.719 125

Rejer 2 147 82 61

Andre

krebsdyr 0 20 0 4

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 2 110 116 66

Ialt 42 135 3.917 119

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 6 999 27 999

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 1 938 27 999

Frosset 0 0 0 1

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 500 0 390

Anden

torskefisk

Frosset 52 72 1.098 363

Fersk

0 0 8 3

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 5 339 251 353

Frosset 5 232 308 265

Ialt 68 88 1.720 342


Samlede eksport til Grækenland 2003

Tabel 3.08

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 34 999 1.338 999

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 290 3 813

Laks Røget 11 101 893 96

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 1 128 136 153

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 46 392 2.369 232

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 50 87 120

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 6 74 450 64

Muslinger 23 80 802 78

Andre krebsog

bløddyr 1 58 67 49

Ialt 30 70 1.406 66

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 2.159 138 12.419 156

Fiskeolie 68 43 376 59

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 2.227 130 12.795 149

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 2.629 126 26.399 136


Samlede eksport til Spanien 2003

Tabel 3.09

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 155 146 6.044 235

Frosset 5 108 89 96

Torsk Fersk 564 152 17.703 166

Frosset 194 118 3.586 102

Kuller Fersk 2 125 28 83

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 99 312 1.594 223

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

9 86 251 87

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 178 3 244

Frosset 22 999 75 999

Anden fisk Fersk 20 74 2.573 153

Frosset 34 109 1.649 136

Ialt 1.103 148 33.595 162

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 590 139 14.142 173

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 67 52 1.891 81

Ialt 656 119 16.033 153

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 9 312 589 179

Rejer 51 124 999 117

Andre

krebsdyr 1 354 1.153 999

Muslinger 17 92 485 83

Andre bløddyr 37 216 1.440 383

Ialt 116 144 4.666 216

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 2 999 12 999

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 200 166 9.550 171

Frosset 6 173 204 173

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 1 232 26 195

Anden

torskefisk

Frosset 6 7 133 34

Fersk

0 0 2 0

Frosset 0 999 4 999

Anden fisk Fersk 22 163 1.466 170

Frosset 19 73 841 84

Ialt 256 104 12.236 153


Samlede eksport til Spanien 2003

Tabel 3.09

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 409 411 16.168 93

Saltet/tørret 218 331 7.016 285

Anden fisk Saltet/tørret 47 78 3.487 255

Laks Røget 19 172 1.516 238

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 2 208 97 252

Tang og andre

alger 0 50 0 94

Ialt 694 293 28.284 129

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 23 116 351 68

Konserveret 1 999 29 999

Makrel 11 45 297 65

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 8 51 1.117 88

Fiskefilet Panerede 38 268 1.348 264

Færdigretter

m.v. 4 132 154 131

Andre

fiskevarer 32 144 1.000 176

Rejer 55 41 2.732 155

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 1 40 91 82

Ialt 172 73 7.119 133

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 1.687 198 9.745 208

Fiskeolie 7 39 275 92

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 1.694 195 10.020 201

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 4.692 158 111.953 152


Samlede eksport til Portugal 2003

Tabel 3.10

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 38 95 431 90

Frosset 0 0 1 1

Torsk Fersk 0 73 10 96

Frosset 223 123 4.309 109

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 2 152 50 159

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 19 91 758 67

Frosset 47 255 1.011 134

Ialt 329 116 6.571 100

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 18 105 398 103

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 0 11 1

Ialt 18 20 409 21

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 1 0 1

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 0 1 0 1

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 999 8 999

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 8 999 271 999

Anden fisk Fersk 0 1 0 1

Frosset 0 1 7 2

Ialt 8 73 285 60


Samlede eksport til Portugal 2003

Tabel 3.10

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 1 40 115 35

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 1 164 74 148

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 2 47 188 45

Tilberedt eller konserveret Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 1 0 1

Færdigretter

m.v. 9 999 337 999

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 11 999 574 999

Muslinger 4 999 121 999

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 24 999 1.032 999

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 119 143 685 155

Fiskeolie 2 999 9 536

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 121 146 694 157

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 504 105 9.180 92


Samlede eksport til Sverige 2003

Tabel 3.11

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 817 144 2.014 134

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 58 87 2.127 100

Frosset 2 92 87 83

Torsk Fersk 129 130 2.951 148

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 99 93 1.303 108

Frosset 11 999 127 999

Sej Fersk 8 41 54 39

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

2 94 36 96

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 6 80 90 88

Frosset 6 25 58 35

Anden fisk Fersk 15 56 977 75

Frosset 3 107 144 104

Ialt 1.153 125 9.968 113

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 147 70 3.691 84

Ål 0 21 5 22

Anden

ferskvandsfisk 20 45 464 49

Ialt 167 65 4.159 77

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 3 12 362 50

Rejer 1.006 101 29.352 145

Andre

krebsdyr 1 97 92 219

Muslinger 2 211 75 199

Andre bløddyr 30 186 1.193 186

Ialt 1.043 100 31.073 143

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 12 999 21 225

Ialt 12 999 21 225

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

11 554 115 417

Frosset 0 57 0 30

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 24 257 1.162 239

Torsk Fersk 20 141 813 119

Frosset 90 88 3.056 87

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 3 39 66 71

Sej Fersk 92 414 1.732 310

Anden

torskefisk

Frosset 12 400 192 312

Fersk

0 3 3 5

Frosset 130 93 2.458 102

Anden fisk Fersk 163 146 4.404 119

Frosset 121 74 4.150 91

Ialt 666 116 18.153 113


Samlede eksport til Sverige 2003

Tabel 3.11

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 999 39 999

Anden fisk Saltet/tørret 1 69 192 75

Laks Røget 2 45 160 69

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 1 51 44 56

Tang og andre

alger 0 116 7 82

Ialt 5 54 442 77

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 49 119 643 116

Konserveret 1 999 43 999

Makrel 209 153 5.759 161

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 3 54 438 76

Fiskefilet Panerede 255 193 6.736 179

Færdigretter

m.v. 104 262 3.076 242

Andre

fiskevarer 284 118 5.455 114

Rejer 347 122 11.691 105

Muslinger 96 195 2.234 204

Andre krebsog

bløddyr 21 33 1.779 65

Ialt 1.369 138 37.854 127

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 16 1 5

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 999 1 999

Affald 375 83 586 101

Ialt 375 82 589 97

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 4.790 113 102.260 123


Samlede eksport til Finland 2003

Tabel 3.12

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 26 999 1.182 999

Frosset 0 148 11 134

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 2 999 60 999

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 24 860 291 748

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 33 1 37

Frosset 2 138 72 160

Ialt 54 839 1.618 903

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 32 41 795 44

Ål 1 219 69 221

Anden

ferskvandsfisk 1 88 7 109

Ialt 34 43 871 47

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 1 999 69 999

Rejer 9 155 411 201

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 2 63 30 59

Andre bløddyr 4 200 201 188

Ialt 17 138 710 195

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 7 999 44 999

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 87 44 56

Torsk Fersk 1 34 27 42

Frosset 18 938 221 429

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 3 53 57 44

Anden

torskefisk

Frosset 135 120 2.996 179

Fersk

0 . 0 .

Frosset 35 58 457 32

Anden fisk Fersk 0 31 24 41

Frosset 31 302 858 230

Ialt 231 119 4.728 123


Samlede eksport til Finland 2003

Tabel 3.12

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 34 4 37

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 22 9 32

Ialt 0 26 13 32

Tilberedt eller konserveret Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 8 63 227 67

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 1 199 51 167

Fiskefilet Panerede 17 88 648 93

Færdigretter

m.v. 32 92 1.162 104

Andre

fiskevarer 137 192 2.023 196

Rejer 3 43 216 61

Muslinger 18 76 500 90

Andre krebsog

bløddyr 0 34 20 43

Ialt 217 127 4.847 116

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 1 50 24 29

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 1 22 24 22

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 554 118 12.810 121


Samlede eksport til Østrig 2003

Tabel 3.13

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 457 413 2.110 194

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 1 80 93 80

Frosset 2 224 80 153

Torsk Fersk 2 805 134 999

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 109 2 74

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 106 0 56

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 66 2 53

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 1 83 17 79

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 3 95 299 104

Frosset 2 105 55 79

Ialt 469 391 2.792 169

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 49 45 1.258 50

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 1 159 21 134

Ialt 49 46 1.279 51

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 1 100 79 109

Rejer 32 146 2.106 130

Andre

krebsdyr 0 21 3 22

Muslinger 3 135 39 112

Andre bløddyr 29 157 818 154

Ialt 65 148 3.044 134

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 4 16 65

Ialt 0 4 16 65

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

75 262 552 189

Frosset 8 327 69 57

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 44 235 2.269 256

Torsk Fersk 23 51 1.160 56

Frosset 6 116 238 103

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 10 61 186 50

Anden

torskefisk

Frosset 1 72 33 73

Fersk

0 11 8 17

Frosset 5 260 137 258

Anden fisk Fersk 21 65 1.020 87

Frosset 21 73 872 60

Ialt 213 119 6.545 98


Samlede eksport til Østrig 2003

Tabel 3.13

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 91 1 21

Laks Røget 26 62 2.261 67

Ål Røget 0 999 9 999

Andet Røget 8 65 714 64

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 34 63 2.985 67

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 20 999 235 492

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 1 278 119 57

Fiskefilet Panerede 54 227 1.703 209

Færdigretter

m.v. 0 64 21 107

Andre

fiskevarer 8 116 338 88

Rejer 25 149 1.582 136

Muslinger 22 52 555 60

Andre krebsog

bløddyr 3 51 112 57

Ialt 133 139 4.665 124

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 24 999 95 999

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 24 101 95 74

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 987 158 21.421 99


Samlede eksport til EU 2003

Tabel 3.14

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 3.031 198 11.956 126

Frosset 76 255 506 185

Fladfisk Fersk 1.964 84 38.060 107

Frosset 287 90 7.449 91

Torsk Fersk 2.994 105 76.022 106

Frosset 478 134 9.068 117

Kuller Fersk 505 67 8.143 64

Frosset 75 999 980 999

Sej Fersk 618 142 6.405 122

Anden

torskefisk

Frosset 3 101 39 88

Fersk

114 69 1.974 65

Frosset 0 76 5 75

Makrel Fersk 184 360 2.695 351

Frosset 192 130 1.636 126

Anden fisk Fersk 335 93 21.309 99

Frosset 363 124 7.142 96

Ialt 11.220 117 193.389 105

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 3.595 100 86.160 116

Ål 135 110 7.665 110

Anden

ferskvandsfisk 236 34 7.341 44

Ialt 3.966 90 101.165 103

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 379 119 32.830 123

Rejer 2.236 98 60.421 117

Andre

krebsdyr 14 80 1.914 254

Muslinger 545 28 7.953 67

Andre bløddyr 336 51 14.024 107

Ialt 3.509 67 117.142 113

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 37 58 436 92

Ialt 37 58 436 92

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

2.556 129 19.089 100

Frosset 693 242 5.364 150

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 125 125 6.267 123

Torsk Fersk 1.073 103 51.527 109

Frosset 1.273 81 47.829 90

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 9 10 328 9

Sej Fersk 704 112 13.578 95

Anden

torskefisk

Frosset 697 63 12.804 125

Fersk

15 1 628 6

Frosset 249 53 5.500 94

Anden fisk Fersk 1.230 93 51.148 112

Frosset 1.193 111 44.313 110

Ialt 9.819 101 258.374 104


Samlede eksport til EU 2003

Tabel 3.14

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 525 282 20.412 102

Saltet/tørret 611 134 26.311 122

Anden fisk Saltet/tørret 824 92 17.707 120

Laks Røget 927 109 75.570 116

Ål Røget 5 51 582 62

Andet Røget 313 112 22.233 111

Tang og andre

alger 0 38 17 43

Ialt 3.205 120 162.832 114

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 2.290 123 31.443 105

Konserveret 334 118 7.469 116

Makrel 701 88 19.954 104

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 34 77 4.533 96

Fiskefilet Panerede 1.136 138 37.239 130

Færdigretter

m.v. 551 135 19.862 130

Andre

fiskevarer 855 121 24.446 124

Rejer 1.308 88 64.539 88

Muslinger 535 102 13.194 109

Andre krebsog

bløddyr 47 36 3.656 52

Ialt 7.792 110 226.334 104

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 10.525 131 59.944 137

Fiskeolie 2.045 412 9.931 219

Fiskeleverolie 69 999 195 999

Solubles 0 999 1 999

Affald 788 91 1.590 84

Ialt 13.426 143 71.661 143

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 52.976 110 1.131.334 108


Samlede mængde eksport til 3.lande 2003

Tabel 3.15

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 0 4 1

Frosset 273 105 1.056 143

Fladfisk Fersk 7 13 448 60

Frosset 1.318 482 30.587 463

Torsk Fersk 10 134 366 107

Frosset 1.792 755 30.574 503

Kuller Fersk 3 280 37 518

Frosset 24 66 335 51

Sej Fersk 8 278 56 100

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

1.527 999 1.612 2.607

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 2.183 80 14.936 88

Frosset 180 47 1.787 51

Anden fisk Fersk 95 17 10.804 507

Frosset 106 44 1.702 13

Ialt 7.527 151 94.305 181

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 282 97 5.999 119

Ål 19 999 1.014 2.655

Anden

ferskvandsfisk 31 6 428 3

Ialt 332 43 7.442 41

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 19 113 1.674 113

Rejer 4.775 82 85.518 86

Andre

krebsdyr 279 94 17.331 100

Muslinger 23 487 491 351

Andre bløddyr 111 256 2.831 154

Ialt 5.206 84 107.846 90

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 332 8 1.258 24

Ialt 332 8 1.258 24

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

123 42 638 27

Frosset 161 417 1.053 318

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 16 72 796 69

Torsk Fersk 49 75 2.737 80

Frosset 63 58 2.321 55

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 1 18 1

Sej Fersk 9 81 220 73

Anden

torskefisk

Frosset 45 160 424 80

Fersk

2 8 133 25

Frosset 2 28 77 18

Anden fisk Fersk 74 48 3.320 70

Frosset 289 136 13.476 275

Ialt 833 84 25.213 104


Samlede mængde eksport til 3.lande 2003

Tabel 3.15

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 1 163 74 166

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 70 77 5.425 46

Laks Røget 62 57 5.105 59

Ål Røget 0 257 54 207

Andet Røget 55 84 2.979 68

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 189 70 13.637 54

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 55 103 870 70

Konserveret 16 108 531 99

Makrel 8 58 303 55

Sardin 0 513 1 251

Kaviar og

anden rogn 16 1.118 2.196 71.746

Fiskefilet Panerede 58 70 1.818 66

Færdigretter

m.v. 108 60 4.179 55

Andre

fiskevarer 132 108 2.194 88

Rejer 159 89 9.548 85

Muslinger 117 141 3.006 142

Andre krebsog

bløddyr 404 151 16.186 194

Ialt 1.073 106 40.832 107

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 7.872 70 45.788 76

Fiskeolie 3.311 272 15.522 234

Fiskeleverolie 0 999 2 518

Solubles 3 999 119 1.995

Affald 1.059 348 788 284

Ialt 12.244 96 62.218 93

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 27.738 88 352.751 101


Samlede eksport til Færøerne 2003

Tabel 3.16

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 1 2 14 3

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 50 0 50

Frosset 0 78 1 88

Ialt 1 2 15 2

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 145 1 122

Ialt 0 145 1 122

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 1 179 13 82

Andre

krebsdyr 0 167 0 166

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 16 0 24

Ialt 1 133 14 42

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 100 0 91

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 232 1 251

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 83 1 128

Frosset 0 . 0 .

Ialt 0 153 2 145


Samlede eksport til Færøerne 2003

Tabel 3.16

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 400 4 999

Laks Røget 0 15 4 17

Ål Røget 0 2 0 7

Andet Røget 0 43 1 41

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 17 10 33

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 6 128 113 103

Konserveret 1 69 25 83

Makrel 1 325 43 308

Sardin 0 999 1 765

Kaviar og

anden rogn 0 999 4 999

Fiskefilet Panerede 0 94 0 100

Færdigretter

m.v. 2 41 53 38

Andre

fiskevarer 1 118 35 105

Rejer 0 50 23 45

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 35 0 46

Ialt 12 93 297 78

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 1 1 0

Fiskeleverolie 0 67 0 71

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 999 2 343

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 14 25 340 29


Samlede eksport til Norge 2003

Tabel 3.17

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 0 4 1

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 5 161 215 111

Frosset 0 8 21 11

Torsk Fersk 3 149 52 144

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 3 278 37 512

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 8 367 43 238

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

1.527 999 1.591 999

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 2.181 80 14.903 87

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 8 2 280 35

Frosset 2 39 69 29

Ialt 3.737 107 17.214 91

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 8 81 270 97

Ål 0 69 6 88

Anden

ferskvandsfisk 1 64 56 10

Ialt 9 78 332 39

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 4 78 308 71

Rejer 327 98 7.365 123

Andre

krebsdyr 0 20 10 25

Muslinger 0 29 5 19

Andre bløddyr 11 143 412 114

Ialt 342 98 8.100 118

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 19 0 602 14

Ialt 19 0 602 14

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 10 9 10

Torsk Fersk 5 56 216 57

Frosset 1 88 30 61

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 7 116 159 119

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 7 128 291 122

Frosset 12 33 437 44

Ialt 31 35 1.142 42


Samlede eksport til Norge 2003

Tabel 3.17

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 1 68 95 51

Ål Røget 0 999 45 959

Andet Røget 3 100 163 89

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 5 73 303 45

Tilberedt eller konserveret Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 7 14 135 12

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 11 40 40

Fiskefilet Panerede 13 134 531 145

Færdigretter

m.v. 59 52 2.033 47

Andre

fiskevarer 73 111 1.167 118

Rejer 60 77 3.905 80

Muslinger 23 220 617 200

Andre krebsog

bløddyr 2 17 107 22

Ialt 235 70 8.536 68

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 2.645 67 15.649 73

Fiskeolie 3.262 270 14.460 279

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 600 999 305 999

Ialt 6.507 126 30.415 115

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 10.886 79 66.643 91


Samlede eksport til Island 2003

Tabel 3.18

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 47 2 4

Rejer 4 96 100 115

Andre

krebsdyr 0 3 2 2

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 1 29 31 35

Ialt 5 122 134 107

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .


Samlede eksport til Island 2003

Tabel 3.18

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 5 24 19

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 5 24 19

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 1 16 18 15

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 2 2 1

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 84 14 85

Andre krebsog

bløddyr 18 999 754 999

Ialt 20 999 788 999

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 25 474 946 611


Samlede eksport til Polen 2003

Tabel 3.19

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 21 45 348 213

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 21 31 348 139

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 34 50 584 232

Ål 19 28 1.009 401

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 53 78 1.592 634

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 229 32 256

Rejer 36 187 727 199

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 221 11 265

Ialt 36 188 770 201

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 8 18 7

Ialt 0 8 18 7

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

123 42 638 27

Frosset 64 166 211 64

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 32 34 338 36

Frosset 4 4 8 1

Ialt 223 52 1.194 33


Samlede eksport til Polen 2003

Tabel 3.19

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 21 999 132 424

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 1 179 18 59

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 2 8 2

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 22 115 158 36

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 587 174 3.311 178

Fiskeolie 26 999 106 999

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 24 999 36 999

Ialt 638 188 3.453 185

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 993 114 7.533 110


Samlede eksport til Schweiz 2003

Tabel 3.20

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 2 51 185 66

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 7 118 295 98

Frosset 3 66 179 71

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 36 14 36

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 28 18 32

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 4 43 452 49

Frosset 0 . 0 .

Ialt 16 65 1.143 62

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 19 41 617 59

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 4 1 138 1

Ialt 23 4 756 6

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 4 105 412 97

Rejer 2 81 107 93

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 1 313 22 150

Andre bløddyr 1 27 30 10

Ialt 8 76 572 66

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 1 19 49 14

Ialt 1 19 49 14

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 13 82 701 78

Torsk Fersk 40 74 2.274 76

Frosset 13 169 663 157

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 2 35 58 34

Anden

torskefisk

Frosset 4 82 132 78

Fersk

2 45 130 77

Frosset 1 13 43 25

Anden fisk Fersk 32 66 2.493 74

Frosset 26 123 1.655 110

Ialt 133 87 8.149 87


Samlede eksport til Schweiz 2003

Tabel 3.20

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 1 163 74 166

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 137 8 179

Laks Røget 9 66 814 77

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 21 92 1.742 92

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 32 81 2.637 86

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 2 269 63 198

Konserveret 3 40 112 38

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 4 330 112

Fiskefilet Panerede 20 47 847 48

Færdigretter

m.v. 42 75 1.929 66

Andre

fiskevarer 8 35 216 28

Rejer 31 73 2.308 70

Muslinger 1 39 40 65

Andre krebsog

bløddyr 0 18 12 7

Ialt 107 60 5.857 61

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 191 41 1.086 45

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 191 41 1.086 44

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 510 37 20.248 49


Samlede eksport til Tjekkiet 2003

Tabel 3.21

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 23 . 179 .

Fladfisk Fersk 0 117 29 114

Frosset 0 2 0 1

Torsk Fersk 0 19 2 10

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 6 0 2

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 14 2 7

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 1 217 36 141

Frosset 1 196 19 75

Ialt 25 999 268 999

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 14 180 354 164

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 0 1 0

Ialt 14 180 355 164

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 28 10 16

Rejer 2 26 100 26

Andre

krebsdyr 0 27 48 167

Muslinger 1 164 21 74

Andre bløddyr 5 236 167 212

Ialt 9 75 347 62

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 97 839 842 150

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 2 134 54 131

Torsk Fersk 0 15 12 30

Frosset 0 11 6 14

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 4 1 3

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 4 2 6

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 2 456 99 734

Frosset 43 162 555 95

Ialt 144 513 1.572 246


Samlede eksport til Tjekkiet 2003

Tabel 3.21

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 3 105 206 85

Ål Røget 0 196 7 186

Andet Røget 0 38 19 38

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 3 93 232 79

Tilberedt eller konserveret Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 8 8 3

Konserveret 1 270 77 589

Makrel 0 2 0 3

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 1 53 68 73

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 9 8 8

Andre

fiskevarer 0 223 22 340

Rejer 6 78 227 66

Muslinger 2 98 63 98

Andre krebsog

bløddyr 0 1 1 4

Ialt 11 89 474 88

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 192 47 1.133 52

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 0 1 0

Ialt 192 47 1.134 52

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 397 84 4.382 98


Samlede eksport til Rusland 2003

Tabel 3.22

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 2 17 6

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 68 93 1.028 99

Ialt 68 82 1.045 81

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 92 177 1.833 264

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 92 177 1.833 264

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 1 123 143 110

Rejer 2.391 165 37.968 152

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 21 615 442 422

Andre bløddyr 35 215 942 149

Ialt 2.448 167 39.495 153

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 311 999 425 237

Ialt 311 999 425 237

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 40 18 38

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 40 18 37

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 2 2 102 14

Ialt 3 3 139 17


Samlede eksport til Rusland 2003

Tabel 3.22

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 1 30 102 115

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 2 103 105 88

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 3 50 207 100

Tilberedt eller konserveret Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 5 99 133 64

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 0 1 0

Fiskefilet Panerede 4 69 59 47

Færdigretter

m.v. 1 95 27 100

Andre

fiskevarer 21 106 372 133

Rejer 38 167 1.246 109

Muslinger 62 228 1.520 209

Andre krebsog

bløddyr 4 78 157 103

Ialt 136 165 3.515 143

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 3.060 170 46.658 148


Samlede eksport til USA 2003

Tabel 3.23

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 26 14 22

Frosset 45 999 960 999

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 45 999 974 999

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 2 45 281 391

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 157 105 11.822 137

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 160 96 12.103 123

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 1 1 62 1

Ialt 1 1 62 1

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 48 50 1.564 43

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 72 302 3.081 350

Ialt 120 100 4.645 103


Samlede eksport til USA 2003

Tabel 3.23

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 1 999 29 40

Konserveret 0 77 16 54

Makrel 0 6 11 7

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 1 2 1

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 543 4 419

Rejer 6 114 257 110

Muslinger 1 10 12 5

Andre krebsog

bløddyr 181 160 7.242 212

Ialt 189 152 7.572 197

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 267 65 263

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 3 920 119 999

Affald 0 . 0 .

Ialt 3 696 184 598

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 518 125 25.539 138


Samlede eksport til Kina 2003

Tabel 3.24

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 428 999 8.989 999

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1.724 999 29.336 999

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 100 100 944 103

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 2.252 999 39.268 999

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 18 15 123 7

Ialt 18 15 123 7

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 501 17 8.721 20

Andre

krebsdyr 53 316 2.055 281

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 21 125 761 104

Ialt 576 19 11.537 26

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .


Samlede eksport til Kina 2003

Tabel 3.24

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 1 624 30 52

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 93 999 3.719 999

Ialt 94 999 3.749 999

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 2.939 88 54.677 110


Samlede eksport til Japan 2003

Tabel 3.25

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 283 583 6.578 604

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 48 28 611 32

Anden fisk Fersk 82 999 10.014 999

Frosset 0 . 0 .

Ialt 414 97 17.203 96

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 541 105 14.303 117

Andre

krebsdyr 51 46 2.423 56

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 592 95 16.726 101

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 46 999 6.318 999

Ialt 46 999 6.318 999


Samlede eksport til Japan 2003

Tabel 3.25

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 46 62 5.189 46

Laks Røget 0 0 9 0

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 46 60 5.198 46

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 2 100 364 999

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 1 360 49 227

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 32 75 1.265 104

Ialt 35 73 1.678 118

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 1.018 999 5.657 399

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 1.018 999 5.657 399

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 2.150 180 52.781 111


Samlede import fra Frankrig 2003

Tabel 4.01

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 4 35 84 32

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 13 118 230 133

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 52 237 342 194

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

1 75 6 45

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 3 42 76 29

Frosset 0 0 0 1

Ialt 72 137 739 81

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 67 99 1.179 110

Ål 35 52 2.252 67

Anden

ferskvandsfisk 0 10 1 12

Ialt 102 76 3.432 78

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 1 215 79 207

Rejer 2 1 250 9

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 1 321 6 311

Andre bløddyr 4 56 152 72

Ialt 8 4 487 16

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 68 14 56

Frosset 91 999 3.387 999

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 14 1 16

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 63 14 58

Frosset 13 27 278 18

Ialt 105 214 3.695 226


Samlede import fra Frankrig 2003

Tabel 4.01

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 2 97 82 51

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 120 1 43

Tang og andre

alger 0 474 14 999

Ialt 2 102 97 57

Tilberedt eller konserveret Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 68 1 44

Sardin 0 43 2 45

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 13 6 12

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 3 203 221 344

Rejer 0 14 3 8

Muslinger 0 87 14 57

Andre krebsog

bløddyr 5 96 369 98

Ialt 8 106 616 108

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 297 68 9.066 84


Samlede import fra Belgien og Lux. 2003

Tabel 4.02

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 27 4 14

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 24 3 23

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 7 1 12

Frosset 0 . 0 .

Ialt 0 13 8 12

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 2 0 3

Ål 0 4 0 8

Anden

ferskvandsfisk 0 167 1 394

Ialt 0 6 1 13

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 1 32 113 27

Rejer 17 303 801 246

Andre

krebsdyr 0 77 0 48

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 4 262 126 194

Ialt 22 207 1.039 129

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 28 4 22

Frosset 0 38 0 39

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 23 1 15

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 27 71 1.222 69

Frosset 16 120 430 100

Ialt 44 83 1.658 74


Samlede import fra Belgien og Lux. 2003

Tabel 4.02

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 10 775 162 555

Rejer 1 20 99 22

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 1 30 32 18

Ialt 12 92 294 44

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 78 99 3.000 79


Samlede import fra Holland 2003

Tabel 4.03

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 6 999 34 999

Fladfisk Fersk 57 158 816 151

Frosset 5 155 270 197

Torsk Fersk 1 121 27 128

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 2 255 14 50

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 4 54 182 38

Frosset 183 93 1.630 93

Ialt 258 103 2.973 99

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 1 46 21 67

Ål 39 86 2.128 85

Anden

ferskvandsfisk 0 11 4 8

Ialt 40 83 2.153 83

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 90 6 85

Rejer 111 97 2.774 84

Andre

krebsdyr 0 64 59 259

Muslinger 3 85 74 106

Andre bløddyr 5 100 96 98

Ialt 119 96 3.008 86

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 72 999 130 85

Ialt 72 999 130 85

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 60 338 2.269 394

Torsk Fersk 0 13 8 17

Frosset 2 80 64 94

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 127 7 126

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 93 8 94

Frosset 0 58 3 42

Anden fisk Fersk 152 193 4.307 161

Frosset 20 20 566 31

Ialt 234 116 7.231 138


Samlede import fra Holland 2003

Tabel 4.03

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 51 20 88

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 7 11 6

Andet Røget 0 31 5 32

Tang og andre

alger 0 3 1 101

Ialt 0 18 37 17

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 907 13 999

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 21 27 383 32

Færdigretter

m.v. 0 999 40 999

Andre

fiskevarer 1 124 37 72

Rejer 17 162 662 127

Muslinger 9 999 30 636

Andre krebsog

bløddyr 6 194 6 23

Ialt 54 59 1.171 65

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 22 29 411 55

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 976 85 859 108

Ialt 998 81 1.270 82

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 1.775 91 17.974 99


Samlede import fra Tyskland 2003

Tabel 4.04

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 365 80 632 56

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 48 66 351 86

Frosset 1 12 27 17

Torsk Fersk 42 61 862 85

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 18 157 181 152

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 375 72 2.380 59

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

9 139 101 133

Frosset 1 70 5 32

Makrel Fersk 0 11 1 18

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 26 83 479 66

Frosset 2 13 27 11

Ialt 886 74 5.047 63

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 59 58 1.414 73

Ål 8 66 451 58

Anden

ferskvandsfisk 0 22 10 24

Ialt 68 58 1.875 68

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 263 17 74

Rejer 28 59 1.391 63

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 1 70 10 44

Andre bløddyr 6 50 193 69

Ialt 35 58 1.611 63

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 1.655 88 824 167

Ialt 1.655 88 824 167

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 14 5 24

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 2 10 118 24

Frosset 27 81 836 55

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 1 15 19 22

Anden

torskefisk

Frosset 35 322 675 248

Fersk

0 . 0 .

Frosset 78 92 1.460 176

Anden fisk Fersk 4 59 211 46

Frosset 66 76 2.167 69

Ialt 213 83 5.491 80


Samlede import fra Tyskland 2003

Tabel 4.04

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 2 9 54 9

Laks Røget 3 33 121 16

Ål Røget 0 5 8 6

Andet Røget 0 6 1 15

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 5 15 184 12

Tilberedt eller konserveret Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 22 65 291 43

Konserveret 57 129 1.771 140

Makrel 17 111 477 107

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 43 19 20

Fiskefilet Panerede 2 3 42 7

Færdigretter

m.v. 123 151 2.641 219

Andre

fiskevarer 43 56 972 56

Rejer 24 46 1.184 50

Muslinger 17 224 448 251

Andre krebsog

bløddyr 1 66 29 90

Ialt 305 84 7.874 91

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 417 56 2.141 68

Fiskeolie 8 4 357 50

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 412 999 494 47

Affald 563 265 215 325

Ialt 1.400 121 3.207 64

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 4.568 90 26.112 73


Samlede import fra UK 2003

Tabel 4.05

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 7 277 228 165

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 12 27 281 33

Frosset 15 64 240 56

Kuller Fersk 9 100 91 74

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 512 242 3.741 224

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

3 74 71 92

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 1.919 47 22.497 76

Frosset 428 506 2.512 433

Anden fisk Fersk 3 75 110 81

Frosset 9 51 105 52

Ialt 2.918 64 29.876 88

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 70 23 1.711 33

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 70 23 1.711 33

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 5 187 471 164

Rejer 53 72 4.118 70

Andre

krebsdyr 2 221 105 395

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 9 69 1.162 103

Ialt 68 76 5.857 80

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 7 117 194 73

Anden fisk Fersk 3 999 139 999

Frosset 73 111 1.386 118

Ialt 83 106 1.718 113


Samlede import fra UK 2003

Tabel 4.05

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 5 130 103 106

Laks Røget 0 12 39 60

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 6 372 213 106

Tang og andre

alger 8 999 42 113

Ialt 20 238 397 99

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 10 64 270 63

Sardin 15 999 352 999

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 56 0 54

Andre

fiskevarer 0 1 64 15

Rejer 33 43 1.263 42

Muslinger 8 999 121 999

Andre krebsog

bløddyr 0 40 12 60

Ialt 66 55 2.082 53

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 1 999 147 999

Solubles 0 . 0 .

Affald 107 362 89 361

Ialt 108 202 237 157

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 3.333 63 41.877 80


Samlede import fra Spanien 2003

Tabel 4.06

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 12 0 19

Frosset 3 278 101 278

Torsk Fersk 0 39 10 56

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 2 57 128 57

Frosset 12 153 352 209

Ialt 17 107 592 121

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 4 23 85 10

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 4 23 85 10

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 91 13 54

Rejer 4 61 262 89

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 75 121 1.507 122

Ialt 79 115 1.782 115

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 44 5 49

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 47 89 1.131 93

Anden fisk Fersk 0 63 1 52

Frosset 15 139 496 134

Ialt 62 98 1.634 102


Samlede import fra Spanien 2003

Tabel 4.06

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 34 94 637 88

Rejer 15 74 754 184

Muslinger 0 8 4 23

Andre krebsog

bløddyr 52 156 816 146

Ialt 101 109 2.212 125

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 47 170 60 120

Ialt 47 170 60 120

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 311 101 6.364 89


Samlede import fra Portugal 2003

Tabel 4.07

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 72 999 769 579

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 25 3 6

Ialt 72 999 772 403

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 1 115 1.322 999

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 1 16 1.322 639

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 13 999 103 999

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 13 999 103 999

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 43 7 7

Ialt 1 43 7 7


Samlede import fra Portugal 2003

Tabel 4.07

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 8 31 184 38

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 1 288 41 194

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 9 33 224 44

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 96 220 2.428 240


Samlede import fra Sverige 2003

Tabel 4.08

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 1.751 46 4.275 57

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 33 69 688 107

Frosset 1 34 27 62

Torsk Fersk 803 107 14.371 135

Frosset 1 999 27 999

Kuller Fersk 56 121 717 114

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 82 139 554 96

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

11 66 183 72

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 1 5 7 8

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 597 150 1.751 132

Frosset 12 37 151 45

Ialt 3.349 65 22.750 104

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 164 88 4.069 91

Ål 5 40 310 49

Anden

ferskvandsfisk 56 89 1.583 89

Ialt 225 86 5.962 87

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 27 77 1.964 70

Rejer 81 126 1.425 105

Andre

krebsdyr 3 321 130 368

Muslinger 0 33 1 5

Andre bløddyr 1 404 41 241

Ialt 113 111 3.560 84

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 8.799 116 12.416 148

Ialt 8.799 116 12.416 148

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 274 31 243

Torsk Fersk 96 129 4.033 124

Frosset 20 533 1.028 729

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 7 81 129 82

Anden

torskefisk

Frosset 3 224 69 210

Fersk

0 . 0 .

Frosset 2 82 31 67

Anden fisk Fersk 61 28 2.731 123

Frosset 12 79 421 177

Ialt 200 62 8.475 139


Samlede import fra Sverige 2003

Tabel 4.08

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 1 999 23 999

Saltet/tørret 1 999 31 999

Anden fisk Saltet/tørret 4 13 146 33

Laks Røget 0 43 40 46

Ål Røget 0 21 22 20

Andet Røget 0 56 14 156

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 6 20 275 42

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 50 46 747 34

Konserveret 204 109 4.388 104

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 80 146 6.091 146

Fiskefilet Panerede 15 141 422 139

Færdigretter

m.v. 18 306 356 180

Andre

fiskevarer 63 71 1.954 83

Rejer 30 292 818 169

Muslinger 0 5 1 10

Andre krebsog

bløddyr 1 29 28 20

Ialt 460 98 14.804 105

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 548 524 2.945 532

Fiskeolie 591 98 2.350 68

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 47 7 29

Affald 924 154 1.116 142

Ialt 2.063 158 6.418 134

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 15.216 100 74.659 111


Samlede import fra EU 2003

Tabel 4.09

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 2.116 49 4.907 56

Frosset 6 999 34 999

Fladfisk Fersk 149 87 2.131 118

Frosset 81 385 1.194 234

Torsk Fersk 933 97 16.653 121

Frosset 16 66 267 59

Kuller Fersk 96 124 1.219 117

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 1.021 125 7.017 108

Anden

torskefisk

Frosset 2 249 14 50

Fersk

25 84 360 86

Frosset 1 4 5 8

Makrel Fersk 2.094 50 24.078 79

Frosset 526 126 3.138 125

Anden fisk Fersk 819 131 4.501 79

Frosset 219 79 2.269 81

Ialt 8.104 68 67.788 91

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 539 57 12.861 69

Ål 88 63 6.468 88

Anden

ferskvandsfisk 68 92 1.791 91

Ialt 695 60 21.120 76

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 37 81 2.835 74

Rejer 309 64 11.175 69

Andre

krebsdyr 5 230 294 300

Muslinger 4 81 92 82

Andre bløddyr 109 104 3.437 107

Ialt 464 73 17.833 76

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 10.526 111 13.369 148

Ialt 10.526 111 13.369 148

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 13 5 21

Frosset 5 76 26 37

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 61 336 2.303 389

Torsk Fersk 99 97 4.188 108

Frosset 140 347 5.320 301

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 52 7 53

Sej Fersk 8 56 150 59

Anden

torskefisk

Frosset 37 303 744 237

Fersk

0 3 8 2

Frosset 133 92 2.820 119

Anden fisk Fersk 249 72 8.715 120

Frosset 335 84 7.933 82

Ialt 1.068 99 32.218 123


Samlede import fra EU 2003

Tabel 4.09

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 1 1 23 1

Saltet/tørret 1 999 31 999

Anden fisk Saltet/tørret 13 17 409 29

Laks Røget 12 66 912 70

Ål Røget 0 10 40 10

Andet Røget 7 238 270 94

Tang og andre

alger 8 999 57 141

Ialt 42 28 1.741 33

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 72 50 1.051 37

Konserveret 261 113 6.159 112

Makrel 27 88 747 86

Sardin 23 85 538 104

Kaviar og

anden rogn 80 157 6.110 157

Fiskefilet Panerede 37 27 852 39

Færdigretter

m.v. 141 157 3.038 208

Andre

fiskevarer 156 66 4.158 74

Rejer 120 67 4.791 65

Muslinger 40 232 742 196

Andre krebsog

bløddyr 66 130 1.296 97

Ialt 1.023 85 29.483 91

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 965 114 5.087 137

Fiskeolie 622 69 3.118 62

Fiskeleverolie 1 974 147 999

Solubles 412 999 501 46

Affald 2.618 129 2.340 135

Ialt 4.616 122 11.192 97

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 26.539 90 194.744 93


Samlede mængde import fra 3.lande 2003

Tabel 4.10

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 2.222 99 5.529 59

Frosset 7 14 30 6

Fladfisk Fersk 56 132 1.293 153

Frosset 411 237 9.065 266

Torsk Fersk 1.142 165 21.853 167

Frosset 2.771 78 46.019 68

Kuller Fersk 284 99 3.807 82

Frosset 407 125 4.072 84

Sej Fersk 1.703 215 8.561 150

Anden

torskefisk

Frosset 11 1 172 3

Fersk

62 164 1.142 183

Frosset 153 999 1.390 3.483

Makrel Fersk 56 999 646 728

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 175 83 6.197 77

Frosset 316 67 3.372 52

Ialt 9.777 110 113.148 90

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 5.973 113 131.827 126

Ål 0 0 0 0

Anden

ferskvandsfisk 30 61 1.589 68

Ialt 6.003 110 133.416 117

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 7 54 602 59

Rejer 5.860 134 98.978 134

Andre

krebsdyr 135 166 9.046 127

Muslinger 170 244 2.293 980

Andre bløddyr 241 73 10.281 60

Ialt 6.413 132 121.200 122

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 8.365 80 10.315 91

Ialt 8.365 80 10.315 91

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 123 98 1.085 79

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 61 43 1.212 41

Torsk Fersk 32 173 1.823 168

Frosset 311 102 8.317 80

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 6 88 19 26

Sej Fersk 39 60 772 60

Anden

torskefisk

Frosset 276 75 4.469 71

Fersk

0 0 0 0

Frosset 271 62 4.401 63

Anden fisk Fersk 81 61 3.563 56

Frosset 1.591 212 34.336 134

Ialt 2.792 119 59.997 96


Samlede mængde import fra 3.lande 2003

Tabel 4.10

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 401 124 15.637 103

Saltet/tørret 91 233 4.567 233

Anden fisk Saltet/tørret 126 26 3.101 37

Laks Røget 12 451 621 531

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 5 10 302 5

Tang og andre

alger 1.311 130 8.798 119

Ialt 1.946 102 33.025 85

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 565 727 6.554 808

Konserveret 6 535 104 290

Makrel 1 186 25 129

Sardin 1 164 19 64

Kaviar og

anden rogn 1 5 156 12

Fiskefilet Panerede 2 140 79 126

Færdigretter

m.v. 32 132 648 71

Andre

fiskevarer 768 120 13.999 113

Rejer 1.683 103 54.871 81

Muslinger 1 0 52 0

Andre krebsog

bløddyr 34 12 933 9

Ialt 3.094 115 77.440 82

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 10.182 82 49.494 77

Fiskeolie 6.242 775 25.525 863

Fiskeleverolie 212 16 319 5

Solubles 2 378 82 126

Affald 6.705 131 4.649 136

Ialt 23.342 118 80.068 103

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 61.731 110 628.610 101


Samlede import fra Færøerne 2003

Tabel 4.11

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 19 101 705 134

Frosset 7 9 145 16

Torsk Fersk 23 207 303 181

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 7 129 63 86

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 385 123 1.869 81

Anden

torskefisk

Frosset 11 3 172 7

Fersk

6 115 63 106

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 42 54 2.509 51

Frosset 37 22 613 22

Ialt 536 79 6.440 55

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 1.415 77 29.656 94

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 1.415 77 29.656 94

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 1 77 98 81

Rejer 614 84 14.077 92

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 43 180 2.364 146

Ialt 658 87 16.538 97

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 1.700 117 1.892 154

Ialt 1.700 117 1.892 154

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 5 362 213 333

Frosset 44 108 1.544 114

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 1 12 7 10

Sej Fersk 34 53 670 52

Anden

torskefisk

Frosset 201 82 3.129 79

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 9 33 410 26

Frosset 242 110 9.208 96

Ialt 537 88 15.180 85


Samlede import fra Færøerne 2003

Tabel 4.11

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 353 115 14.214 97

Saltet/tørret 90 242 4.478 236

Anden fisk Saltet/tørret 115 61 2.893 73

Laks Røget 2 163 49 163

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 560 104 21.634 105

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 58 2 39

Rejer 13 31 528 32

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 13 31 531 32

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 24 1 48 0

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 2.705 149 1.619 203

Ialt 2.729 73 1.667 15

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 8.148 85 93.537 83


Samlede import fra Norge 2003

Tabel 4.12

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 2.222 99 5.529 59

Frosset 7 14 30 6

Fladfisk Fersk 21 176 506 201

Frosset 79 111 1.813 104

Torsk Fersk 931 277 19.165 279

Frosset 50 15 960 14

Kuller Fersk 271 96 3.657 80

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 1.242 260 6.319 187

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

56 168 1.066 189

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 56 999 646 728

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 122 101 3.483 127

Frosset 52 90 697 74

Ialt 5.109 138 43.870 141

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 4.501 144 101.469 149

Ål 0 0 0 0

Anden

ferskvandsfisk 0 0 3 0

Ialt 4.501 144 101.473 149

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 3 45 216 45

Rejer 345 74 9.406 121

Andre

krebsdyr 0 221 22 212

Muslinger 45 64 118 50

Andre bløddyr 0 0 0 0

Ialt 393 73 9.763 115

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 6.555 92 8.313 95

Ialt 6.555 92 8.313 95

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 123 98 1.085 79

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 25 152 1.486 151

Frosset 48 193 1.095 101

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 4 18 103 9

Anden

torskefisk

Frosset 75 74 1.340 70

Fersk

0 0 0 0

Frosset 1 1 23 1

Anden fisk Fersk 19 31 808 33

Frosset 104 515 2.856 515

Ialt 399 114 8.796 105


Samlede import fra Norge 2003

Tabel 4.12

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 1 3 46 8

Anden fisk Saltet/tørret 0 0 24 1

Laks Røget 5 479 382 439

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 1 49 9 57

Ialt 7 2 462 10

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 504 999 5.881 999

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 2 350 69 537

Færdigretter

m.v. 16 999 383 999

Andre

fiskevarer 8 999 200 999

Rejer 94 42 3.428 37

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 3 1 80 1

Ialt 627 240 10.040 92

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 1.000 12 6.111 14

Fiskeolie 7 1 307 11

Fiskeleverolie 212 362 319 94

Solubles 0 . 0 .

Affald 2.820 126 1.623 147

Ialt 4.039 34 8.360 17

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 21.630 80 191.076 101


Samlede import fra Island 2003

Tabel 4.13

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 1 48 18 32

Frosset 0 39 10 17

Torsk Fersk 0 0 0 0

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 3 4 3

Frosset 11 34 153 35

Ialt 13 20 185 15

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 0 0 0

Rejer 86 124 1.553 153

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 86 124 1.554 153

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 1 143 84 204

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 2 32 109 34

Frosset 1 3 66 5

Ialt 4 6 260 11


Samlede import fra Island 2003

Tabel 4.13

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 20 30 926 40

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 11 63 179 75

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 31 182 1.105 463

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 49 77 612 111

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 1 63 51 66

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 10 230 209 85

Rejer 470 198 14.223 194

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 529 173 15.095 184

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 3.697 201 18.435 198

Fiskeolie 6.211 999 25.170 999

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 1.013 96 1.181 78

Ialt 10.922 260 44.787 260

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 11.584 245 62.985 209


Samlede import fra Grønland 2003

Tabel 4.14

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 4 .

Frosset 186 999 4.129 999

Torsk Fersk 9 61 130 53

Frosset 175 999 2.723 999

Kuller Fersk 1 4 5 2

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 76 516 373 153

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

1 6 13 5

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 1 9 48 20

Frosset 40 103 415 97

Ialt 490 689 7.839 802

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 3.219 194 44.795 160

Andre

krebsdyr 113 253 5.348 315

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 37 101 2.382 70

Ialt 3.368 193 52.525 159

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 6 0 113 0

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 565 768 5.793 200

Ialt 571 776 5.906 204


Samlede import fra Grønland 2003

Tabel 4.14

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 28 38 497 17

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 28 56 497 9

Tilberedt eller konserveret Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 421 57 15.134 50

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 7 4 384 6

Ialt 429 47 15.519 42

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 4.885 171 82.285 104


Samlede import fra Polen 2003

Tabel 4.15

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 12 154 46 660

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 42 211 447 195

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 3 619 28 967

Frosset 22 47 166 41

Ialt 79 105 687 106

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 6 63 159 68

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 6 48 159 51

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 110 6 109 8

Ialt 110 6 109 8

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 61 43 1.212 41

Torsk Fersk 1 1 40 1

Frosset 14 21 397 22

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 5 8 12 1

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 7 999 140 999

Frosset 24 999 568 999

Ialt 113 54 2.369 50


Samlede import fra Polen 2003

Tabel 4.15

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 1 0 53 1

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 5 2 302 6

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 6 3 355 7

Tilberedt eller konserveret Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 13 6 61 1

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 4 137 70 69

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 17 614 132 129

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 331 15 3.811 53


Samlede import fra Estland 2003

Tabel 4.16

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 7 . 73 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 4 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 8 . 77 .

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 19 43 473 42

Ialt 19 43 473 42

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 28 84 1.417 78

Frosset 0 . 0 .

Ialt 28 76 1.417 72


Samlede import fra Estland 2003

Tabel 4.16

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 2 5 44 2

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 2 5 44 2

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 6 15 85 4

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 6 15 85 4

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 167 450 226 11

Ialt 167 450 226 11

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 228 143 2.322 59


Samlede import fra Letland 2003

Tabel 4.17

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 75 72 789 68

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 5 93 44 124

Frosset 0 . 0 .

Ialt 80 73 833 69

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 7 17 102 15

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 7 17 102 15

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .


Samlede import fra Letland 2003

Tabel 4.17

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 6 41 67 13

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 6 41 67 13

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 93 56 1.002 42


Samlede import fra Litauen 2003

Tabel 4.18

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 2 95 3 62

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 21 74 212 59

Frosset 3 9 39 11

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 1 55 12 79

Frosset 0 . 0 .

Ialt 27 81 267 70

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 20 62 353 93

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 20 62 353 93

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 23 18 300 7

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 23 16 300 6


Samlede import fra Litauen 2003

Tabel 4.18

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 70 40 920 17


Samlede import fra Rusland 2003

Tabel 4.19

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 1 . 10 .

Frosset 138 . 2.942 .

Torsk Fersk 35 68 733 75

Frosset 1.722 64 27.063 55

Kuller Fersk 5 0 82 0

Frosset 407 126 4.072 84

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 99 142 934 154

Ialt 2.407 77 35.836 64

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 21 58 3.572 67

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 50 37 3.432 37

Ialt 71 41 7.004 48

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 101 354 2.844 307

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 49 43 864 48

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 37 58 618 31

Ialt 188 89 4.326 90


Samlede import fra Rusland 2003

Tabel 4.19

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 7 999 246 40

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 7 999 246 40

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 2.672 76 47.411 63


Samlede import fra USA 2003

Tabel 4.20

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 634 91 11.781 80

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 153 999 1.390 999

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 787 98 13.171 75

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 30 11 374 9

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 0 22 1

Ialt 30 11 396 10

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 0 0 20 0

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 0 0 20 0

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 149 88 2.583 93

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 32 142 1.246 131

Ialt 182 95 3.830 103


Samlede import fra USA 2003

Tabel 4.20

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 0 1 0

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 136 1 5

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 14 1 7

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 0 14 1 7

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 534 42 302

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 534 42 302

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 999 79 17.461 69


Samlede import fra Canada 2003

Tabel 4.21

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 22 57 169 33

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 22 57 169 33

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 3 60 287 71

Rejer 1.486 115 24.804 133

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 1.488 114 25.091 130

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .


Samlede import fra Canada 2003

Tabel 4.21

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 159 12 1.402 7

Ialt 159 12 1.402 7

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 537 231 14.836 144

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 4 2 67 1

Ialt 541 232 14.902 144

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 2.210 140 41.564 137


Samlede import fra Chile 2003

Tabel 4.22

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 42 . 184 .

Ialt 42 . 184 .

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 125 999 2.175 999

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 125 999 2.175 999

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 15 999 243 999

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 192 148 4.863 176

Ialt 207 160 5.106 185


Samlede import fra Chile 2003

Tabel 4.22

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 133 272 1.372 213

Ialt 133 272 1.372 213

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 31 62 2.073 51

Muslinger 1 1 52 1

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 32 63 2.126 52

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 5.000 999 22.765 999

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 5.000 999 22.765 999

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 5.539 999 33.727 433


Samlede import fra Kina 2003

Tabel 4.23

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 75 48 2.022 27

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 41 32 516 26

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 58 93 1.211 69

Ialt 174 92 3.749 100


Samlede import fra Kina 2003

Tabel 4.23

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 900 1 214

Ialt 0 900 1 214

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 174 38 3.751 25


Samlede import fra Thailand 2003

Tabel 4.24

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 1 694 128 221

Ialt 1 694 128 221

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 7 117 424 142

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 50 57 873 48

Ialt 57 61 1.298 62

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 5 131 156 99

Ialt 5 123 156 86


Samlede import fra Thailand 2003

Tabel 4.24

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 84 1 77

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 0 . 0 .

Ialt 0 84 1 77

Tilberedt eller konserveretJanuar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 212 69 3.524 59

Rejer 23 100 373 25

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 10 119 179 100

Ialt 245 72 4.076 53

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 309 70 5.660 56


Samlede import fra Indonesien 2003

Tabel 4.25

Hel saltvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Makrel Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 49 44 58

Frosset 0 . 0 .

Ialt 0 49 44 58

Ferskvandsfisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Laks og ørred 0 . 0 .

Ål 0 . 0 .

Anden

ferskvandsfisk 0 38 31 126

Ialt 0 38 31 126

Krebs og bløddyr Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Hummer og

jomfruhummer 0 . 0 .

Rejer 22 183 1.378 170

Andre

krebsdyr 0 . 0 .

Muslinger 0 . 0 .

Andre bløddyr 0 . 0 .

Ialt 22 183 1.378 170

Industrifisk Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Industrifisk 0 . 0 .

Sild (incl.

skåret)

Filet Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Fladfisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Torsk Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Kuller Fersk 0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Sej Fersk 0 . 0 .

Anden

torskefisk

Frosset 0 . 0 .

Fersk

0 . 0 .

Frosset 0 . 0 .

Anden fisk Fersk 0 . 0 .

Frosset 10 83 239 29

Ialt 10 83 239 29


Samlede import fra Indonesien 2003

Tabel 4.25

Saltet, tørret, røget Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Torsk Saltet 0 . 0 .

Saltet/tørret 0 . 0 .

Anden fisk Saltet/tørret 0 . 0 .

Laks Røget 0 . 0 .

Ål Røget 0 . 0 .

Andet Røget 0 . 0 .

Tang og andre

alger 449 128 2.127 118

Ialt 449 128 2.127 118

Tilberedt eller konserveret Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Sild Tilberedt 0 . 0 .

Konserveret 0 . 0 .

Makrel 0 . 0 .

Sardin 0 . 0 .

Kaviar og

anden rogn 0 . 0 .

Fiskefilet Panerede 0 . 0 .

Færdigretter

m.v. 0 . 0 .

Andre

fiskevarer 0 . 0 .

Rejer 30 9 1.667 92

Muslinger 0 . 0 .

Andre krebsog

bløddyr 0 . 0 .

Ialt 30 9 1.667 92

Fiskemel, olie m.v. Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Fiskemel 0 . 0 .

Fiskeolie 0 . 0 .

Fiskeleverolie 0 . 0 .

Solubles 0 . 0 .

Affald 0 . 0 .

Ialt 0 . 0 .

Januar måned Mængde i tons Index 2003 (2002=100) Januar måned Værdi i 1000 kr. Index 2003 (2002=100)

Ialt 512 140 5.487 202

More magazines by this user
Similar magazines