Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B ... - Anmeldelse.fd.dk

webfd.fd.dk
  • No tags were found...

Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B ... - Anmeldelse.fd.dk

Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Blæksprutte

Jomfruhummer

(Continued)

Frederiksborg

amt

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing

amt

Viborg amt

Frederiksborg

amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 3

Hel fisk A 3

Hel fisk A 1

Hel fisk A 1

Hel fisk A 1

Hel fisk A 4

Hel fisk uden

hoved eller haler

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

175 6 0

E 3 10 2 0

123.763 4.619 0

B 2 5.614 235 0

E 1 1.548 49 0

2 35.228 1.563 0

3 59.441 2.657 0

SO 3 86.878 3.542 0

189 7 0

3 451 27 0

11.293 495 0

2 5.202 243 0

3 199.107 8.135 0

E 1 378 43 0

2 112 19 0

3 3.942 93 0

SO 3 4.475 166 0

12.281 316 0

2 12.586 355 0

3 189.340 7.988 0

B 2 10.808 538 0

E 3 177.337 6.779 0

6.936 578 0

E 4 1.259.472 23.976 0

SO 4 597.662 13.801 0

A 4

33.832 646 0

E 4 17.560 260 0

SO 4 11.963 313 0


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Blæksprutte

Jomfruhummer

(Continued)

Frederiksborg

amt

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing

amt

Viborg amt

Frederiksborg

amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 3

Hel fisk A 3

Hel fisk A 1

Hel fisk A 1

Hel fisk A 1

Hel fisk A 4

Hel fisk uden

hoved eller haler

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal

Bilag4

tilbagetag

mængde

E 3 0

B 2 0

E 1 0

0

0

2 0

3 0

SO 3 0

0

3 0

0

2 0

3 0

E 1 0

2 0

3 0

SO 3 0

0

2 0

3 0

B 2 0

E 3 0

E 4 0

SO 4 0

A 4

E 4 0

SO 4 0

0

0


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Jomfruhummer

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing

amt

Levende Uoplyst A 4

Frisk

eller kølet

Hel fisk E 4

Hel fisk uden

hoved eller haler

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

360 9 0

E 4 2.780.422 58.781 0

E 4

Frosset Hel fisk A 1

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 4

Hel fisk uden

hoved eller haler

11.930 226 0

1.428 21 0

202.210 4.120 0

E 1 11.840 296 0

SO 4 62.750 1.030 0

50.348 4.196 0

E 4 9.397.039 177.597 0

SO 4 539.093 8.133 0

A 1

18.342 287 0

2 325 20 0

B 1 2.000 40 0

E 1 80.356 1.194 0

2 6.760 110 0

4 553.801 8.260 0

SO 4 351.814 5.433 0

Levende Uoplyst A 1 440.981 8.680 0

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Hel fisk SO 4

Hel fisk A 4

B 1 550 11 0

E 1 2.256.245 45.155 0

2 8.816 152 0

4 3.323.545 66.288 0

SO 4 7.085.500 146.599 0

0 36 0

15.672 1.306 0

E 4 911.010 18.831 0

SO 4 2.662.683 47.552 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Jomfruhummer

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing

amt

Levende Uoplyst A 4

Frisk

eller kølet

Hel fisk E 4

Hel fisk uden

hoved eller haler

Bilag4

tilbagetag

mængde

E 4 0

E 4

Frosset Hel fisk A 1

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 4

Hel fisk uden

hoved eller haler

E 1 0

SO 4 0

E 4 0

SO 4 0

A 1

0

0

0

0

0

0

2 0

B 1 0

E 1 0

2 0

4 0

SO 4 0

Levende Uoplyst A 1 0

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Hel fisk SO 4

Hel fisk A 4

B 1 0

E 1 0

2 0

4 0

SO 4 0

E 4 0

SO 4 0

0

0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Jomfruhummer

(Continued)

Ringkøbing

amt

Roskilde amt

Storstrøms

amt

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Århus amt

Frisk

eller kølet

Hel fisk uden

hoved eller haler

E 4

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

36.720 540 0

SO 4 57.599 993 0

Levende Uoplyst A 2 9.049 296 0

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Hel fisk SO 4

Hel fisk uden

hoved eller haler

SO 4

Hel fisk SO 4

Hel fisk SO 4

Hel fisk uden

hoved eller haler

E 4

4 15.210 301 0

26.754 686 0

400 8 0

1.520 40 0

96 1 0

240 3 0

Levende Uoplyst E 4 52.753 1.057 0

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 4

Hel fisk uden

hoved eller haler

1.920 160 0

E 4 755.850 18.044 0

SO 4 3.381.461 51.907 0

A 4

840 13 0

E 4 80.982 1.669 0

SO 4 159.894 2.505 0

Levende Uoplyst A 4 110.599 2.413 0

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 4

Hel fisk uden

hoved eller haler

B 4 3.202 224 0

E 4 225.591 4.244 0

715.910 13.080 0

E 4 34.865 734 0

SO 4 36.204 862 0

A 4

28.989 441 0

E 4 11.307 182 0

Levende Uoplyst A 1 1.850 37 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Jomfruhummer

(Continued)

Ringkøbing

amt

Roskilde amt

Storstrøms

amt

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Århus amt

Frisk

eller kølet

Hel fisk uden

hoved eller haler

E 4

Bilag4

tilbagetag

mængde

SO 4 0

Levende Uoplyst A 2 0

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Hel fisk SO 4

Hel fisk uden

hoved eller haler

SO 4

Hel fisk SO 4

Hel fisk SO 4

Hel fisk uden

hoved eller haler

E 4

0

4 0

Levende Uoplyst E 4 0

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 4

Hel fisk uden

hoved eller haler

E 4 0

SO 4 0

A 4

E 4 0

SO 4 0

Levende Uoplyst A 4 0

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 4

Hel fisk uden

hoved eller haler

B 4 0

E 4 0

E 4 0

SO 4 0

A 4

E 4 0

Levende Uoplyst A 1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Jomfruhummer Århus amt Levende Uoplyst A

Dybvandsrejer

Glashvarre

Havtaske

(Continued)

Nordjyllands

amt

Viborg amt

Ringkøbing

amt

Viborg amt

Frederiksborg

amt

Nordjyllands

amt

Kogt i

vand

Frisk

eller kølet

Alle tilladte

præsentationer

for arten

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

4 965.160 18.607 0

E 4 308.325 6.280 0

E 2

Hel fisk SO 2

910.229 20.835 0

SO 2 287.983 6.428 0

7.111.861 541.150 0

Levende Uoplyst SO 2 1.500 100 0

Kogt i

vand

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Alle tilladte

præsentationer

for arten

A 2

Hel fisk SO 2

Renset med hoved A 4

Renset med hoved A 4

Renset med hoved A 5

Hel fisk A 5

Hel fisk uden

hoved eller haler

7.815 165 0

E 2 112.183 2.310 0

E 1

149.320 12.700 0

1.250 226 0

31.852 3.415 0

127 4 0

75 3 0

5 1 0

Renset med hoved A 1 293.071 6.710 0

2 660.535 13.950 0

3 876.073 19.749 0

4 262.293 6.854 0

5 18.880 890 0

B 1 374 30 0

2 474 38 0

3 415 26 0

4 56 8 0

E 1 130.646 3.017 0

2 260.268 5.290 0


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Jomfruhummer Århus amt Levende Uoplyst A

Dybvandsrejer

Glashvarre

Havtaske

(Continued)

Nordjyllands

amt

Viborg amt

Ringkøbing

amt

Viborg amt

Frederiksborg

amt

Nordjyllands

amt

Kogt i

vand

Frisk

eller kølet

Alle tilladte

præsentationer

for arten

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal

Bilag4

tilbagetag

mængde

4 0

E 4 0

E 2

Hel fisk SO 2

SO 2 0

Levende Uoplyst SO 2 0

Kogt i

vand

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Alle tilladte

præsentationer

for arten

A 2

Hel fisk SO 2

Renset med hoved A 4

Renset med hoved A 4

Renset med hoved A 5

Hel fisk A 5

Hel fisk uden

hoved eller haler

E 2 0

E 1

Renset med hoved A 1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 0

3 0

4 0

5 0

B 1 0

2 0

3 0

4 0

E 1 0

2 0


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Havtaske

(Continued)

Nordjyllands

amt

Ringkøbing

amt

Storstrøms amt

Viborg amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med hoved

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal

E

3

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

268.583 6.003 0

4 59.803 1.633 0

5 6.877 308 0

Renset uden hoved A 2 116 3 0

Hel fisk SO 5

0 882 0

Renset med hoved A 1 178.145 3.905 0

2 562.092 10.736 0

3 1.004.337 21.904 0

4 540.709 14.016 0

5 87.131 2.891 0

B 2 228 11 0

3 275 11 0

5 1.610 66 0

E 1 1.716 44 0

2 2.479 60 0

3 4.366 109 0

4 6.170 156 0

5 2.004 58 0

Renset uden hoved A 1 1.360 16 0

Hel fisk E 5

Renset med hoved A 1

2 4.624 52 0

3 936 12 0

4 2.230 41 0

271 7 0

550.830 12.219 0

2 1.462.418 29.640 0

3 1.998.781 44.389 0

4 726.234 18.937 0

5 63.326 2.511 0

B 1 300 20 0

2 289 17 0


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Havtaske

(Continued)

Nordjyllands

amt

Ringkøbing

amt

Storstrøms amt

Viborg amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med hoved

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal

E

3

Bilag4

tilbagetag

mængde

0

4 0

5 0

Renset uden hoved A 2 0

Hel fisk SO 5

Renset med hoved A 1 0

0

2 0

3 0

4 0

5 0

B 2 0

3 0

5 0

E 1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Renset uden hoved A 1 0

Hel fisk E 5

Renset med hoved A 1

2 0

3 0

4 0

0

0

2 0

3 0

4 0

5 0

B 1 0

2 0


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Havtaske Viborg amt Frisk

eller kølet

Havbrasen

(Blankesten)

Hestemakrel

Århus amt

Nordjyllands

amt

Nordjyllands

amt

Ringkøbing amt

Viborg amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Hesterejer Ribe amt Kogt i

vand

(Continued)

Ringkøbing amt

Frisk

eller kølet

Kogt i

vand

Renset med hoved

Renset uden

hoved

B

5

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

770 52 0

E 1 199.938 4.240 0

A 2

Renset med hoved A 5

Hel fisk E 2

2 482.812 9.646 0

3 540.088 11.652 0

4 103.563 2.505 0

5 7.458 186 0

1.245 18 0

3 4.046 40 0

4 3.368 33 0

40 2 0

35 2 0

Renset med hoved E 2 60 1 0

Hel fisk A 1

Hel fisk A 5

Hel fisk A 1

Alle tilladte

præsentationer

for arten

30 5 0

E 2 28 5 0

SO 5 73 8 0

A 2

Hel fisk SO 2

Alle tilladte

præsentationer

for arten

297 101 0

15 2 0

0 23.161 23.161

E 1 1.788.317 117.276 0

A 2

2 2.151.692 153.370 0

0 5.200 0

0 24.626 24.626

E 1 2.272.187 155.437 0

2 2.134.754 157.961 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Havtaske Viborg amt Frisk

eller kølet

Havbrasen

(Blankesten)

Hestemakrel

Århus amt

Nordjyllands

amt

Nordjyllands

amt

Ringkøbing amt

Viborg amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Hesterejer Ribe amt Kogt i

vand

(Continued)

Ringkøbing amt

Frisk

eller kølet

Kogt i

vand

Renset med hoved

Renset uden

hoved

B

5

Bilag4

tilbagetag

mængde

E 1 0

A 2

Renset med hoved A 5

Hel fisk E 2

0

2 0

3 0

4 0

5 0

0

3 0

4 0

Renset med hoved E 2 0

Hel fisk A 1

Hel fisk A 5

Hel fisk A 1

Alle tilladte

præsentationer

for arten

E 2 0

SO 5 0

A 2

Hel fisk SO 2

Alle tilladte

præsentationer

for arten

E 1 0

A 2

0

0

0

0

0

0

2 0

E 1 0

0

0

2 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Hesterejer

Ringkøbing amt

Sønderjyllands

amt

Frisk eller

kølet

Kogt i

vand

Hvilling Bornholms amt Frisk eller

kølet

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Københavns amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands amt

Ringkøbing amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 1

Alle tilladte

præsentationer for

arten

A 1

Renset med hoved A 4

Renset med hoved A 2

Renset med hoved A 2

Renset med hoved A 4

Renset med hoved E 2

Hel fisk A 3

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

12.332 1.079 997

2 11.335 696 0

26.825 1.708 0

2 0 9.908 9.908

E 1 3.598.488 247.515 0

2 1.873.615 136.152 0

7.419 1.654 0

E 4 2.461 611 0

702 85 0

3 4.955 823 0

E 2 1.375 189 0

403 47 0

3 360 76 66

4 296 65 0

E 1 94 21 0

105 12 0

E 2 647 97 0

172 31 0

295 87 0

Renset med hoved A 3 20.013 3.305 110

Renset med hoved A 2

4 41.381 7.909 323

E 1 3 0 0

2 3 1 0

3 29.116 5.171 0

4 6.013 1.573 0

70 16 4


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Hesterejer

Ringkøbing amt

Sønderjyllands

amt

Frisk eller

kølet

Kogt i

vand

Hvilling Bornholms amt Frisk eller

kølet

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Københavns amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands amt

Ringkøbing amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 1

Alle tilladte

præsentationer for

arten

A 1

Renset med hoved A 4

Renset med hoved A 2

Renset med hoved A 2

Renset med hoved A 4

Renset med hoved E 2

Hel fisk A 3

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal

Bilag4

tilbagetag

mængde

0

2 0

0

2 0

E 1 0

2 0

E 4 0

0

0

3 0

E 2 0

0

3 0

4 0

E 1 0

E 2 0

Renset med hoved A 3 0

Renset med hoved A 2

0

0

0

4 0

E 1 0

2 0

3 0

4 0

0


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Hvilling Ringkøbing amt

(Continued)

Roskilde amt

Storstrøms amt

Sønderjyllands

amt

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Århus amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A

3

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

6 1 0 0

4 8.473 1.279 159 0

E 4 70 7 0 0

A 2

A 2

8.937 1.193 0 0

4 6.940 1.389 0 0

5.720 818 0 0

3 235 51 51 0

4 6.744 1.189 0 0

E 2 369 56 0 0

A 2

E 4

A 1

3 1.485 142 0 0

4 26.836 5.241 0 0

164 26 13 0

3 14 3 0 0

4 216 32 0 0

4 1 0 0

6.548 432 0 0

2 35.794 4.570 0 0

3 65.495 10.347 452 0

4 3.541 640 0 0

B 2 52 13 0 0

E 2 474 53 0 0

A 4

3 11.453 1.202 0 0

4 480 58 0 0

140 29 0 0

E 4 343 98 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Ising Bornholms amt

Frederiksborg amt

Fyns amt

(Continued)

Københavns amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

E 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

2.116 448 0 0

SO 2 769 180 0 0

A 1

119 20 0 0

2 10.508 2.449 0 0

E 1 83 14 0 0

A 1

2 9.707 1.533 0 0

175.348 17.599 0 0

2 305.251 52.584 1.755 0

E 1 21.080 2.165 49 0

2 102.270 14.000 30 0

Levende Uoplyst A 2 848 113 0 0

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 1

Renset med

hoved

Renset med

hoved

E 1 13.314 1.275 0 0

A 1

2 4.925 502 0 0

12 3 0 0

1.603 163 0 0

2 2.033 369 15 0

E 1 134 21 0 0

E 2

Hel fisk E 2

Renset med

hoved

A 1

2 10.724 1.564 0 0

10.914 1.635 0 0

160 10 0 0

240.173 20.766 0 0

2 156.771 24.892 654 0

B 2 20 3 0 0

E 1 289 42 0 0

2 45.993 6.716 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Ising

(Continued)

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing amt

Roskilde amt

Storstrøms amt

Sønderjyllands

amt

Uoplyst

Levende Uoplyst A 2

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Hel fisk SO 2

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

40 4 0 0

E 1 1.328 83 0 0

A 2

Hel fisk SO 2

Renset med

hoved

A 1

0 205 0 0

16.357 1.891 0 0

0 856 0 0

674.355 58.666 0 0

2 404.464 56.748 902 0

B 1 33 11 0 0

2 104 72 0 0

E 1 6.185 516 0 0

2 5.780 711 0 0

Levende Uoplyst E 2 405 15 0 0

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 1

1.746 209 0 0

2 6.230 1.187 30 0

E 2 87 22 0 0

A 1

81.987 9.463 0 0

2 16.136 2.677 120 0

E 1 58.789 7.619 0 0

2 157.129 28.228 988 0

Levende Uoplyst E 2 1.020 80 0 0

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 1

16.449 1.801 0 0

2 34.838 6.282 515 0

E 1 15.397 1.845 0 0

A 2

2 25.790 2.638 0 0

11 3 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Ising

Vejle amt

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Århus amt

Kulmule Bornholms amt

(Continued)

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.352 143 0 0

2 8.040 1.397 34 0

E 1 1.417 152 0 0

2 11.044 989 0 0

Levende Uoplyst E 2 4.068 346 0 0

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 1

37.595 3.381 0 0

2 34.246 5.897 185 0

E 1 441 49 0 0

2 5.711 1.340 0 0

Levende Uoplyst E 1 70 7 0 0

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 1

Hel fisk A 1

Renset med

hoved

2 372 62 0 0

256.348 22.157 0 0

2 82.549 11.803 0 0

E 1 311.037 27.708 0 0

2 149.248 20.781 0 0

13.913 3.377 0 0

2 8.066 2.087 0 0

E 1 19.243 4.472 0 0

A 1

2 150 15 0 0

730 56 0 0

2 40.282 9.166 1.211 0

E 1 1.433 354 0 0

2 3.275 864 848 0

Levende Uoplyst E 2 783 95 0 0

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

E 5

18 3 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Kulmule

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Københavns

amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands

amt

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Renset

med hoved

Renset

med hoved

Renset

med hoved

Renset

med hoved

Renset

med hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

19 2 0 0

2 179 14 0 0

3 406 46 0 0

4 1.833 377 0 0

5 91 11 0 0

E 5 435 53 0 0

A 4

A 2

E 5

A 1

53 7 0 0

44 2 0 0

40 2 0 0

340.465 11.439 0 0

2 461.843 19.642 0 0

3 212.954 15.563 0 0

4 25.236 4.162 0 0

5 30.900 827 0 0

B 1 1.405 105 0 0

2 11.532 1.132 0 0

3 12.938 1.112 0 0

4 202 41 0 0

5 659 62 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Kulmule

(Continued)

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing

amt

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Renset

med hoved

Renset

med hoved

E 1

A 5

Hel fisk SO 5

Renset

med hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

124.856 3.662 0 0

2 133.108 5.480 0 0

3 76.815 6.151 0 0

4 24.455 3.484 0 0

5 278 11 0 0

368 18 0 0

0 65 0 0

95.481 3.644 0 0

2 208.894 10.482 0 0

3 54.655 4.716 0 0

4 1.783 150 0 0

5 6.674 399 0 0

B 3 63 20 0 0

5 500 64 0 0

E 1 450 9 0 0

2 7.640 220 0 0

3 3.951 160 0 0

4 524 47 0 0

5 540 9 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Kulmule

(Continued)

Storstrøms

amt

Sønderjyllands

amt

Vejle amt

Viborg amt

Århus amt

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Renset

med hoved

Renset

med hoved

Renset

med hoved

Renset

med hoved

Renset

med hoved

E 3

A 4

A 2

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

7 1 0 0

5 11 2 0 0

5 1 0 0

25 1 0 0

1.174.234 54.291 0 0

2 2.217.007 122.090 0 0

3 452.758 39.717 0 0

4 38.138 6.064 0 0

5 181.878 5.577 0 0

B 1 5.694 847 0 0

2 9.930 1.790 0 0

3 324 81 0 0

5 8.258 1.637 0 0

E 1 385.187 10.074 0 0

A 1

2 613.734 20.537 0 0

3 91.476 5.147 0 0

4 3.830 365 0 0

5 75.092 1.572 0 0

301 34 0 0

4 1.463 190 0 0

5 330 44 0 0

E 1 865 97 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Kammusling

Konksnegl

Rød

Knurhane

(Continued)

Frederiksborg

amt

Ringkøbing

amt

Århus amt

Ringkøbing

amt

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands

amt

Levende Uoplyst A 6

Levende Uoplyst A 6

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Hel fisk A 6

Hel fisk SO 6

Hel fisk A 1

Hel fisk A 2

Hel fisk SO 4

Hel fisk A 1

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

2.848 280 0 0

180 60 0 0

0 8 0 0

38 3 0 0

882 48 0 0

2 13.718 1.251 0 0

3 6.339 947 0 0

4 78 38 0 0

E 4 1.578 357 0 0

138 7 0 0

3 531 36 0 0

E 4 15 1 0 0

20 1 0 0

4 12 0 0

2 137 13 0 0

3 2.197 465 0 285

E 2 2.722 648 0 0

A 3

3 304 16 0 0

4 4.827 608 0 0

5.547 632 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rød

Knurhane

(Continued)

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing amt

Roskilde amt

Storstrøms amt

Vejle amt

Vestsjællands

amt

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Hel fisk A 1

Hel fisk A 1

Hel fisk A 2

Hel fisk A 3

Hel fisk A 2

Hel fisk A 2

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

95 18 0 0

2 4.354 759 0 0

4 10 2 0 0

903 68 0 0

2 1.247 102 0 0

3 309 83 0 0

SO 4 0 465 0 0

4.998 325 0 0

2 33.724 1.647 0 0

3 13.177 1.376 0 73

4 4.574 397 0 0

E 2 690 79 0 0

SO 4 181 180 0 0

8 1 0 0

E 4 25 7 0 0

18 1 0 0

E 1 5 0 0 0

E 4

24 1 0 0

20 2 0 0

3 17 1 0 0

80 7 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rød

Knurhane

Viborg amt

Århus amt

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Kuller Bornholms amt Frisk

eller

kølet

(Continued)

Frederiksborg

amt

Frisk

eller

kølet

Hel fisk A 1

Hel fisk A 2

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

2 0 0 0

2 1.169 318 0 0

3 738 145 0 40

4 32 14 0 0

E 1 6.434 178 0 0

2 13.796 624 0 0

3 4.409 324 0 0

SO 4 3.991 608 0 0

36 6 0 0

3 1.035 103 0 0

4 4.015 436 0 0

E 4 2.683 400 0 0

A 3

Hel fisk SO 4

Renset med

hoved

A 1

141 25 0 0

4 222 61 0 0

10 2 0 0

10.508 775 0 0

2 40.837 3.879 0 0

3 27.505 3.045 0 0

4 1.239 184 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Kuller

(Continued)

Frederiksborg

amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands amt

Ringkøbing amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

E 1

E 1

A 1

Hel fisk SO 4

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

690 69 0 0

2 1.800 200 0 0

3 180 30 0 0

4 5.663 928 0 0

45 3 0 0

750.834 47.033 0 0

2 512.095 42.523 0 0

3 381.382 51.895 789 0

4 150.053 31.008 1.758 0

B 1 22 6 0 0

2 2 1 0 0

E 1 64.214 3.369 0 0

A 1

2 51.631 3.464 0 0

3 10.535 1.516 0 0

4 1.316 215 0 0

0 60 0 0

161.829 8.825 0 0

2 202.874 14.549 0 0

3 145.645 16.063 0 0

4 39.720 6.451 390 0

B 3 193 34 0 0

E 1 3.870 180 0 0

2 24.115 1.311 0 0

3 10.731 900 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Kuller

(Continued)

Roskilde amt

Storstrøms amt

Vejle amt

Vestsjællands amt

Viborg amt

Århus amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

E 1

E 4

A 2

E 4

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.500 150 0 0

2 4.500 600 0 0

3 2.009 390 0 0

360 45 0 0

207 20 0 0

680 119 0 0

595.565 42.841 0 0

2 572.690 54.848 0 0

3 626.009 88.924 3.554 0

4 65.870 13.513 1.526 0

B 1 2.712 339 0 0

2 4.536 567 0 0

4 233 53 0 0

E 1 723.948 36.049 0 0

A 1

2 897.939 56.058 0 0

3 554.009 55.804 662 0

4 26.152 4.776 0 0

5.009 511 0 0

2 10.274 1.182 0 0

3 2.749 390 50 0

4 20.084 2.098 22 0

E 1 323 49 0 0

3 38 9 9 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Lange

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Nordjyllands amt

Ringkøbing amt

Storstrøms amt

Vestsjællands amt

Viborg amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

161 11 0 0

2 47 4 0 0

3 207 18 0 0

E 3 245 31 0 0

A 3

A 1

62 3 0 0

24.856 1.773 0 0

2 40.304 2.001 0 0

3 141.709 9.225 0 0

E 1 435 30 0 0

A 1

3 5.710 370 0 0

61.371 3.501 0 0

2 74.918 3.671 0 0

3 126.277 8.879 0 0

B 3 300 33 0 0

E 1 23 5 0 0

E 3

A 1

3 120 6 0 0

9 1 0 0

76 7 0 0

3 20 1 0 0

E 3 14 2 0 0

A 1

197.186 12.216 0 0

2 177.837 9.929 0 0

3 415.324 27.913 0 0

E 1 41.937 2.229 0 0

2 34.023 1.405 0 0

3 130.843 7.494 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Lange

Lyssej

(Continued)

Århus amt

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands amt

Ringkøbing amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 3

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

143 13 0 0

E 3 312 28 0 0

A 2

E 4

E 4

A 1

Hel fisk SO 4

Renset med

hoved

106 10 0 0

3 2.600 140 0 0

4 877 53 0 0

90 9 0 0

40 2 0 0

74 3 0 0

2 209.762 5.870 0 0

3 388.858 16.508 0 18

4 59.794 3.293 0 25

B 2 167 16 0 0

3 1.161 107 0 0

4 666 61 0 0

E 2 52.139 1.570 0 0

A 1

3 179.319 7.297 0 0

4 22.233 1.285 0 0

44 2 0 0

3.970 149 0 0

2 61.865 2.188 0 0

3 123.031 4.738 0 0

4 27.539 1.234 0 0

B 3 25 4 0 0

4 20 1 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Lyssej Ringkøbing amt Frisk eller

kølet

Vejle amt

Viborg amt

Århus amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Makrel Bornholms amt Frisk eller

kølet

(Continued)

Renset med

hoved

Renset med

hoved

E 2

E 4

Hel fisk SO 4

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

288 8 0 0

3 281 12 0 0

460 46 0 0

180 8 0 0

177.877 6.927 0 0

3 361.753 14.741 0 0

4 71.075 3.100 0 0

B 3 97 7 0 0

4 5.637 313 0 0

E 1 400 16 0 0

A 1

Hel fisk E 3

2 181.336 5.227 0 0

3 440.562 15.250 0 0

4 70.317 2.761 0 0

149 12 0 0

2 1.475 73 0 0

3 2.982 139 0 0

4 396 29 0 0

E 1 84 7 0 0

4 20 2 0 0

1.824 237 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Makrel

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands

amt

Ringkøbing amt

Roskilde amt

Storstrøms amt

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Århus amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 1

Hel fisk A 3

Hel fisk E 3

Hel fisk A 1

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.634 87 0 0

2 116 16 0 0

3 19 3 0 0

E 3 308 25 0 0

29 6 0 0

397 25 0 0

93.727.217 9.601.951 0 0

2 1.020 137 0 0

3 15 3 0 0

E 1 20.933.824 2.149.081 0 0

E 2

Hel fisk A 2

Hel fisk E 3

Hel fisk E 1

Hel fisk E 3

Hel fisk A 2

Hel fisk A 1

2 1.947 484 0 0

3 1.585 131 0 0

20 2 0 0

47 3 0 0

3 74 6 0 0

87 8 0 0

30 3 0 0

3 150 15 0 0

75 5 0 0

556 40 0 0

3 46 9 0 0

E 2 120 7 0 0

94 13 0 0

3 624 53 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Makrel Århus amt Frisk

eller kølet

Multe

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Københavns amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands

amt

Ringkøbing amt

Roskilde amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Hel fisk

Renset med

hoved

Renset med

hoved

E 1

A 3

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

88 11 0 0

3 80 4 0 0

5 1 0 0

E 3 53 12 0 0

E 6

Hel fisk A 6

Renset med

hoved

240 8 0 0

14.112 488 0 0

E 6 2.890 83 0 0

E 1

Hel fisk A 6

Renset med

hoved

E 6

Hel fisk E 6

Renset med

hoved

810 27 0 0

6 10.352 297 0 0

352 9 0 0

725 23 0 0

1.258 36 0 0

SO 6 1.990 56 0 0

A 6

Hel fisk A 3

Hel fisk A 6

Renset med

hoved

91.561 3.652 0 0

E 6 7.420 179 0 0

0 0 0 0

4 0 0 0 0

6 293 11 0 0

SO 6 60 3 0 0

E 6

78 2 0 0

45 3 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Multe

Mørksej

(Continued)

Storstrøms amt

Sønderjyllands

amt

Vejle amt

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Århus amt

Frederiksborg

amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 6

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.461 51 0 0

E 6 2.030 66 0 0

SO 6 45 1 0 0

E 6

Hel fisk A 6

Renset med

hoved

E 1

Hel fisk E 6

Renset med

hoved

A 6

Hel fisk A 6

Renset med

hoved

3.153 88 0 0

1.105 28 0 0

1.335 57 0 0

2 644 25 0 0

1.405 58 0 0

550 22 0 0

E 1 900 30 0 0

6 775 31 0 0

510 19 0 0

SO 6 1.055 27 0 0

E 6

Hel fisk E 6

Hel fisk A 6

Renset med

hoved

Renset med

hoved

1.190 75 0 0

13.505 331 0 0

90 3 0 0

E 1 50 1 0 0

A 6

6 1.505 43 0 0

6.732 246 0 0

E 6 1.183 38 0 0

E 4

24 4 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Mørksej

(Continued)

Fyns amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands

amt

Ringkøbing amt

Roskilde amt

Storstrøms amt

Vejle amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 3

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

22 2 0 0

4 7 1 0 0

E 4 682 75 0 0

E 3

A 1

161 12 0 0

630.249 81.224 0 0

2 1.053.487 105.849 0 0

3 3.063.854 287.050 0 0

4 6.959.184 850.411 0 0

B 3 3 2 0 0

4 40 8 0 0

E 1 187.319 20.022 0 0

A 1

2 475.652 51.627 0 0

3 988.766 92.304 0 0

4 1.251.302 128.441 0 0

48.704 4.325 0 0

2 105.124 9.021 0 0

3 310.949 25.126 0 0

4 786.551 87.899 0 0

B 3 7 3 0 0

4 35 14 0 0

E 2 54 3 0 0

A 3

E 4

A 4

3 3.360 210 0 0

4 1.871 145 0 0

502 17 0 0

18 3 0 0

350 35 0 0

E 4 280 28 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Mørksej

Viborg amt

Århus amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Mulle Fyns amt Frisk eller

kølet

(Continued)

Ringkøbing

amt

Vejle amt

Århus amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset uden

hoved

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

739.597 105.786 0 0

2 1.433.181 180.188 0 0

3 6.350.295 656.451 0 0

4 17.396.392 2.194.421 0 0

B 1 278 139 0 0

2 959 151 0 0

3 28 14 0 0

4 3.441 821 0 0

E 1 719.521 73.079 0 0

A 1

2 1.107.845 107.178 0 0

3 1.377.525 117.810 0 0

4 4.782.653 522.085 0 0

16.297 1.959 0 0

E 1 6.075 513 0 0

A 1

Hel fisk E 4

Renset med

hoved

Renset med

hoved

8 1 0 0

2 40 4 0 0

4 86 7 0 0

E 1 30 3 0 0

E 4

A 4

Hel fisk E 4

Hel fisk E 4

4 20 2 0 0

38 2 0 0

400 16 0 0

25 3 0 0

440 22 0 0

470 11 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Pighaj

(Continued)

Frederiksborg

amt

Nordjyllands

amt

Ringkøbing

amt

Viborg amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Hel fisk E 3

Renset med

hoved

A 1

Hel fisk A 1

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

30 1 0 0

71 7 0 0

2 890 73 0 0

3 667 60 0 0

295 38 0 0

2 20.274 1.779 75 0

3 12 2 0 0

E 1 9.736 611 0 0

A 1

Hel fisk A 1

Renset med

hoved

2 35.759 2.401 0 0

3 196.759 14.174 0 0

3.778 447 0 0

2 16.269 1.482 0 0

3 406 33 0 0

E 1 10.975 624 0 0

2 57.266 3.700 0 0

3 2.232 292 0 0

5.713 549 0 0

2 7.693 925 30 0

3 1.532 182 0 0

E 3 60 5 0 0

A 1

Hel fisk A 1

9.333 902 0 0

2 16.966 1.934 210 0

3 6.193 600 0 0

E 3 229 24 0 0

17.069 1.960 0 0

2 46.452 10.694 293 0

3 942 511 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Pighaj Viborg amt Frisk

eller kølet

Stor

rødfisk

(Continued)

Århus amt

Frederiksborg

amt

Nordjyllands

amt

Ringkøbing

amt

Viborg amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Hel fisk

Renset med

hoved

E 1

A 1

Hel fisk A 1

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

2.882 246 0 0

2 6.849 416 0 0

3 948 67 0 0

3.387 346 0 0

2 6.073 753 0 0

3 60 11 0 0

B 2 10 10 0 0

E 1 462 28 0 0

A 3

Hel fisk A 3

Renset med

hoved

A 1

Hel fisk A 3

Hel fisk A 1

2 215 15 0 0

3 30 3 0 0

180 12 0 0

609 48 0 0

1 0 0 0

116 8 0 0

2 716 39 0 0

3 3 1 0 0

E 2 485 23 0 0

3 259 13 0 0

471 31 0 0

250 25 0 0

2 1.235 85 0 0

3 60 20 0 0

E 3 50 25 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Stor

rødfisk

Rokke

(Continued)

Viborg amt

Frederiksborg

amt

Nordjyllands

amt

Ringkøbing

amt

Storstrøms

amt

Viborg amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 1

Hel fisk E 2

Renset med

hoved

A 2

Hel fisk A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

57 6 0 0

2 342 23 0 0

3 35 7 0 0

62 31 0 0

18 3 0 0

273 34 0 0

2 106 18 0 0

E 1 193 11 0 0

SO 2 2.134 240 0 0

Side (lap) E 1 618 29 0 0

Renset med

hoved

A 1

Hel fisk A 2

Renset med

hoved

2 429 44 0 0

511 51 0 0

2 279 30 0 0

E 1 2 6 0 0

2 134 18 0 0

30 4 0 0

SO 2 93 5 0 0

A 2

Side (lap) E 1

Side (lap) A 1

Renset med

hoved

A 1

1.117 164 0 0

4 1 0 0

3.695 182 0 0

2 11.379 1.023 0 0

704 78 0 0

2 5.577 462 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rokke

Århus amt

Rødspætte Bornholms amt

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Hel fisk A 2

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.056 105 0 0

E 2 160 13 0 0

Side (lap) A 2 408 32 0 0

Renset med

hoved

A 2

Hel fisk SO 4

Renset med

hoved

Renset med

hoved

E 1

A 1

774 137 0 0

7.396 1.201 0 0

35.174 3.737 0 0

2 37.426 3.988 0 0

3 16.492 1.752 0 0

4 1.218.268 148.841 0 0

10.038 1.014 0 0

2 76.801 5.159 0 0

3 83.250 6.395 0 0

4 175.412 17.962 0 0

E 1 1.421 124 0 0

2 14.601 712 0 0

3 82.691 5.090 0 0

4 56.756 6.548 0 0

Levende Uoplyst E 2 7.590 114 0 0

Frisk

eller

kølet

Filet SO 4

Renset med

hoved

A 1

3 240 16 0 0

4 1.414 49 0 0

4.500 300 0 0

140.951 13.745 1.457 0

2 242.014 20.178 313 0

3 269.237 19.481 0 0

4 502.004 41.174 0 0


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødspætte Fyns amt

(Continued)

Københavns

amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands

amt

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

101.138 9.167 23 0

2 58.506 5.434 1.004 0

3 56.466 4.620 0 0

4 42.449 3.805 0 0

Levende Uoplyst A 2 400 20 0 0

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

3 246 23 0 0

E 1 6.176 244 0 0

A 1

2 8.920 611 0 0

3 10.090 718 0 0

4 8.196 536 0 0

621 61 2 0

2 720 59 0 0

3 1.167 85 0 0

4 4.011 303 0 0

E 1 95 11 0 0

2 1.101 54 0 0

3 116.164 6.552 0 0

4 6.865 469 0 0

Levende Uoplyst E 2 390 15 0 0

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

4 928 29 0 0

22 1 0 0

E 3 18.208 1.112 0 0

4 168 11 0 0

Levende Uoplyst E 3 165 11 0 0

Frisk

eller

kølet

Hel fisk B 3

4 700 37 0 0

12 6 0 0

4 224 112 0 0


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødspætte Nordjyllands

amt

(Continued)

Ribe amt

Ringkøbing

amt

Frisk

eller kølet

Hel fisk

Renset med

hoved

E 3

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

895 35 0 0

4 980 35 0 0

516.570 25.222 0 0

2 908.665 52.470 0 0

3 1.283.229 77.662 0 0

4 2.971.781 212.215 0 0

E 1 156.271 8.271 0 0

2 516.895 26.309 0 0

3 743.480 42.037 0 0

4 2.586.503 181.760 0 0

SO 4 55 5 0 0

Levende Uoplyst A 4 3.409 179 0 0

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Hel fisk SO 4

Renset med

hoved

E 1 640 8 0 0

A 1

Hel fisk SO 4

Renset med

hoved

A 1

2 163.558 7.356 0 0

3 157.510 11.151 0 0

4 17.204 979 0 0

0 8.127 0 0

7.207 357 0 0

2 32.758 1.853 0 0

3 54.992 3.783 0 0

4 79.894 6.097 0 0

0 3.163 0 0

1.872.824 118.358 2.202 0

2 4.205.108 272.412 937 0

3 4.363.747 306.178 198 0

4 5.448.951 402.212 1.171 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødspætte Ringkøbing

amt

(Continued)

Roskilde amt

Storstrøms amt

Sønderjyllands

amt

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

E 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

17.121 1.344 0 0

2 76.395 6.615 0 0

3 106.637 9.083 0 0

4 75.599 6.149 0 0

Levende Uoplyst E 4 1.670 39 0 0

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 1

26.341 2.209 1.309 0

2 39.204 3.107 1.745 0

3 43.587 3.665 660 0

4 52.616 5.977 1.187 0

E 2 300 30 0 0

3 1.080 120 0 0

4 3.158 349 0 0

Levende Uoplyst A 4 30 3 0 0

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

E 1 200 10 0 0

A 1

45.745 4.330 152 0

2 58.458 5.627 828 0

3 54.671 5.076 181 0

4 84.423 7.950 54 0

E 1 31.595 3.060 1.500 0

2 66.795 4.734 1.200 0

3 338.716 36.599 0 0

4 127.873 13.840 0 0

Levende Uoplyst E 1 720 15 0 0

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 1

15.836 1.541 0 0

2 15.292 1.306 0 0

3 19.289 1.418 0 0

4 26.945 2.586 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødspætte Sønderjyllands

amt

(Continued)

Vejle amt

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

E 1

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

21.551 1.734 0 0

2 722 62 0 0

3 8.374 597 0 0

4 552 40 0 0

1.241 121 0 0

2 513 45 0 0

3 1.323 116 0 0

4 3.756 328 0 0

E 1 2.658 227 0 0

4 6.122 383 0 0

Levende Uoplyst E 3 245 22 0 0

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 1

4 2.825 167 0 0

37.565 3.364 385 0

2 71.423 5.465 0 0

3 67.591 4.573 0 0

4 107.301 8.694 0 0

E 2 522 30 0 0

3 1.322 116 0 0

4 18.634 1.939 0 0

Levende Uoplyst A 4 1.012 59 0 0

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

E 4 40 2 0 0

A 1

489.321 29.093 21 0

2 831.754 51.384 215 0

3 533.339 35.330 791 0

4 374.299 28.622 1.199 0

E 1 223.485 11.913 0 0

2 540.084 30.602 0 0

3 944.959 60.135 0 0

4 2.408.040 170.207 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødspætte Viborg amt

Rødtunge

(Continued)

Århus amt

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Københavns

amt

Nordjyllands

amt

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

Levende Uoplyst E 3 428 21 0 0

Frisk

eller kølet

Hel fisk E 4

Renset med

hoved

A 1

4 836 42 0 0

225 9 0 0

69.777 6.607 2.744 0

2 146.502 12.088 1.939 0

3 273.960 21.070 349 0

4 859.358 84.637 1.273 0

E 1 34.834 3.706 2.358 0

2 5.983 550 234 0

3 17.663 1.415 21 0

4 300.034 34.554 5.855 0

Levende Uoplyst E 4 4.395 117 0 0

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Hel fisk SO 3

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 2

105 2 0 0

2.847 72 0 0

3 12.772 468 0 0

E 2 955 25 0 0

A 2

3 2.426 107 0 0

864 14 0 0

3 8.075 204 0 0

E 3 3.475 94 0 0

A 2

11 0 0 0

3 49 1 0 0

E 1 42 2 0 0

A 1

109.234 1.487 0 0

2 419.830 6.485 0 0

3 271.237 6.511 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødtunge Nordjyllands

amt

(Continued)

Ribe amt

Ringkøbing amt

Roskilde amt

Storstrøms amt

Sønderjyllands

amt

Uoplyst

Vejle amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

E 1

A 2

Hel fisk SO 3

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

6.357 90 0 0

2 8.115 216 0 0

3 55.987 1.566 0 0

226 4 0 0

3 129 4 0 0

0 430 0 0

502.515 8.367 0 0

2 1.732.349 34.279 0 0

3 631.773 18.198 0 0

E 1 666 12 0 0

E 2

A 2

2 9.575 192 0 0

3 2.966 97 0 0

150 6 0 0

3 45 3 0 0

39 0 0 0

3 30 1 0 0

E 3 146 4 0 0

A 2

246 4 0 0

3 387 10 0 0

E 1 218 7 0 0

E 2

A 2

81 1 0 0

256 4 0 0

3 380 9 0 0

E 3 165 9 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Rødtunge

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Århus amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Sild Bornholms amt Frisk

eller kølet

(Continued)

Frederiksborg

amt

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

351 6 0 0

3 6.976 164 0 0

E 3 1.115 30 0 0

A 1

304.442 4.959 0 0

2 666.752 13.568 0 27

3 204.319 6.368 0 48

E 1 119.643 1.686 0 0

A 1

Hel fisk E 5

Hel fisk A 2

2 399.308 6.460 0 0

3 146.759 3.730 0 0

3.465 138 0 0

2 345 8 0 0

3 29.134 972 0 0

E 1 3.584 133 0 0

3 80 2 0 0

203 83 0 0

SO 5 3.245 1.180 0 0

7.907 1.225 0 0

3 2 1 0 0

E 1 1.034.940 294.977 0 0

2 323.673 119.610 0 0

3 821.415 315.703 0 0

4 516.633 240.390 0 0

5 48.525 9.450 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Sild

(Continued)

Fyns amt

Københavns amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands

amt

Ringkøbing amt

Roskilde amt

Storstrøms amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Hel fisk E 1

Hel fisk A 2

Hel fisk E 1

Hel fisk A 1

Hel fisk A 1

Hel fisk A 2

Hel fisk A 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

265 80 0 0

2 2.006 432 0 0

3 100 20 0 0

5 791 162 0 0

70 13 0 0

258 84 0 0

2 329 83 0 0

96.469.581 28.178.887 0 0

2 25.262.823 7.682.147 0 0

E 1 7.713.543 2.299.615 0 0

2 2.151.067 789.694 0 0

5 630.894 255.839 0 0

968 195 0 0

2 5.472 1.363 0 0

5 1.729 409 0 0

E 5 84 21 0 0

360 60 0 0

E 2 1.173 270 0 0

3 80 32 0 0

5 1.539 578 0 0

35 18 0 0

E 1 56.395 19.869 0 0

2 75.405 27.565 0 0

3 121.316 45.558 0 0

4 82.288 32.615 0 0

5 175 80 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Sild

Sønderjyllands

amt

Vejle amt

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Århus amt

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Skrubbe Bornholms amt Frisk

eller kølet

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Frisk

eller kølet

Hel fisk E 2

Hel fisk E 2

Hel fisk A 2

Hel fisk A 1

Hel fisk A 3

Hel fisk E 2

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

200 40 0 0

5 375 75 0 0

20 10 0 0

109 28 0 0

E 1 625 80 0 0

5 560 130 0 0

10 1 0 0

2 465.770 128.590 0 0

6 1 0 0

E 1 34 7 0 0

2 313 88 0 0

5 1.148.829 558.557 0 0

21.238 14.262 0 0

SO 2 85.603 47.270 0 0

E 2

Hel fisk A 2

1.789 409 0 0

56.249 22.353 0 0

E 2 5.542 2.662 0 0

Levende Uoplyst A 2 1.443 359 0 0

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 2

Renset med

hoved

E 2 45.962 8.369 0 0

47.062 23.115 0 0

E 1 370 37 0 0

SO 2 34.930 7.113 0 0

A 2

725 115 0 0

E 1 3.670 408 0 0

2 11.102 1.195 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Skrubbe

(Continued)

Fyns amt

Københavns amt

Københavns

amtskommune

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing amt

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

Levende Uoplyst A 2 49.451 11.368 0 0

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 2

Renset med

hoved

E 1 41.528 2.564 0 0

2 211.540 25.980 0 0

6.608 2.746 0 0

E 2 1.192 512 0 0

A 2

400 25 0 0

E 2 1.552 97 0 0

Levende Uoplyst A 2 22.622 4.681 0 0

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

B 2 20 20 0 0

E 2 137.196 20.189 0 0

E 2

1.281 107 0 0

Levende Uoplyst A 2 533 66 0 0

Frisk

eller kølet

Hel fisk A 2

Renset med

hoved

E 2 45.290 7.312 0 0

4 1 0 0

E 2 50.420 12.273 0 0

A 2

5.341 1.855 181 0

E 1 718 204 71 0

2 3.095 812 0 0

Levende Uoplyst E 1 192 12 0 0

Frisk

eller kølet

Frisk

eller kølet

Renset med

hoved

A 2

Hel fisk A 2

Renset med

hoved

2 4.512 461 0 0

28 10 0 0

252.413 42.627 0 0

E 2 5.588 1.006 0 0

A 2

197 34 0 0

E 2 1.530 290 0 0

Levende Uoplyst A 2 1.509 273 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Skrubbe

(Continued)

Ringkøbing

amt

Roskilde amt

Storstrøms

amt

Sønderjyllands

amt

Levende

Frisk

eller

kølet

Uoplyst

E 1

Hel fisk A 2

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

80 3 0 0

2 252.057 41.046 0 0

2.548 765 0 0

E 2 2.489 674 0 0

A 2

3.155 1.012 0 0

E 2 1.305 193 0 0

Levende Uoplyst A 2 700 100 0 0

Frisk

eller

kølet

Hel fisk A 1

Renset med

hoved

E 1 4.900 490 0 0

2 4.037 432 0 0

3.857 1.500 0 0

2 10.632 4.571 0 0

E 1 104.214 37.928 0 0

2 141.932 55.285 0 0

SO 2 70.704 24.772 0 0

A 2

822 310 0 0

E 2 12.400 560 0 0

Levende Uoplyst A 2 4.334 837 0 0

Frisk

eller

kølet

Hel fisk A 2

Renset med

hoved

E 1 35.307 4.311 0 0

E 1

2 13.246 1.477 0 0

4.099 1.586 0 0

483 69 0 0

2 19.165 1.640 0 0

Levende Uoplyst A 2 3.310 836 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Skrubbe

(Continued)

Sønderjyllands

amt

Uoplyst

Vejle amt

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Levende

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Uoplyst

E 1

Hel fisk E 2

Renset med

hoved

E 2

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

8.543 1.018 0 0

2 4.806 374 0 0

4 2 0 0

25.304 2.118 0 0

Levende Uoplyst A 1 438 73 0 0

Frisk

eller

kølet

Hel fisk A 2

Renset med

hoved

2 1.440 120 0 0

E 1 1.959 333 0 0

2 22.917 1.943 0 0

10.673 4.546 0 0

E 2 955 670 0 0

A 1

7.084 882 0 0

2 120 12 0 0

E 1 240 8 0 0

2 21.643 4.122 0 0

Levende Uoplyst A 1 560 70 0 0

Frisk

eller

kølet

Hel fisk A 2

Renset med

hoved

2 20.749 4.219 0 0

B 2 20 20 0 0

E 1 9.800 391 0 0

A 2

2 13.880 1.379 0 0

2.155 652 0 0

639 132 0 0

E 2 2.656 527 0 0

Levende Uoplyst E 2 140 10 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Skrubbe

Taskekrabbe

(Continued)

Århus amt

Frederiksborg

amt

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing

amt

Frisk

eller

kølet

Hel fisk A 2

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

135.165 35.338 0 0

E 2 9.272 2.114 0 0

A 2

1.412 277 0 0

E 2 1.591 371 0 0

Levende Uoplyst A 2 5.664 1.498 0 0

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Hel fisk

uden hoved

eller haler

Hel fisk

uden hoved

eller haler

E 2 44.917 10.959 0 0

SO 2

A 1

3.006 243 0 0

19.753 1.394 0 0

2 5.630 1.323 0 0

E 1 2.045 62 0 0

2 13.693 843 0 0

SO 2 15.434 1.989 0 0

Levende Uoplyst E 2 370 72 0 0

Frisk

eller

kølet

Hel fisk SO 2

844.244 121.640 0 0

Levende Uoplyst A 2 1.306 876 0 0

Frisk

eller

kølet

Hel fisk SO 2

Hel fisk

uden hoved

eller haler

A 1

198.933 20.874 0 0

213.250 4.840 0 0

2 55.216 2.987 0 0

E 2 1.682 77 0 0

SO 2 8.888 719 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Taskekrabbe

Tunge

(Continued)

Ringkøbing

amt

Roskilde amt

Viborg amt

Århus amt

Bornholms

amt

Frederiksborg

amt

Levende Uoplyst A 1

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Hel fisk

uden hoved

eller haler

Hel fisk

uden hoved

eller haler

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

2.131 158 0 0

2 1.401 362 0 0

E 2 570 57 0 0

SO 2

A 1

12 1 0 0

3.134 315 0 0

2 998 250 0 0

E 1 40.781 999 0 0

2 31.098 1.334 0 0

SO 2 1.313 74 0 0

Levende Uoplyst A 2 90 60 0 0

Frisk

eller

kølet

Hel fisk

uden hoved

eller haler

E 2 3.872 899 0 0

A 2

3.344 332 0 0

E 2 3.860 433 0 0

Levende Uoplyst A 2 8 4 0 0

Frisk

eller

kølet

Frisk

eller

kølet

Renset med

hoved

E 5

Hel fisk A 1

Renset med

hoved

80 2 0 0

73.595 1.144 0 0

3 1.123.740 20.969 0 0

E 2 4.243 87 0 0

A 1

3 285.963 5.921 0 0

356.337 3.630 0 0

2 835.865 9.705 0 0

3 5.610 91 0 0

B 2 5.220 83 0 0

5 1.012 18 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Tunge Frederiksborg

amt

(Continued)

Fyns amt

Københavns amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Hel fisk A 1

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

293.241 3.611 0 0

2 21.733 256 0 0

3 2.409 40 0 0

5 4.900 152 0 0

282.684 4.934 0 0

3 552.650 8.974 0 0

B 5 14 1 0 0

A 1

Hel fisk A 1

Renset med

hoved

957.083 9.004 0 0

2 1.376.828 14.982 0 0

3 49.406 796 0 0

B 2 12.320 207 0 0

5 8.231 152 0 0

E 1 5.720 56 0 0

2 24.544 472 0 0

5 326.292 4.506 0 0

1.001 16 0 0

3 33 1 0 0

E 2 18.605 331 0 0

A 1

934 9 0 0

2 1.761 20 0 0

3 1.247 21 0 0

B 2 168 3 0 0

E 1 22.360 268 0 0

3 180 3 0 0

5 300 3 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Tunge

(Continued)

Københavns

amtskommune

Nordjyllands amt

Ribe amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

E 1

Hel fisk A 1

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

545 6 0 0

3 882 15 0 0

5 70 1 0 0

6.675 75 0 0

2 54.817 970 0 0

3 124.139 2.228 0 0

B 2 216 8 0 0

5 13.588 658 0 0

E 1 974.849 18.369 0 0

A 1

Hel fisk SO 5

Renset med

hoved

2 468.096 8.299 0 0

3 185.488 2.596 0 0

5 119.305 2.228 0 0

214.011 2.050 0 0

2 501.908 5.761 0 0

3 255.500 4.185 0 0

B 1 185 6 0 0

2 488 26 0 0

3 496 22 0 0

5 5 1 0 0

E 1 786.073 8.218 0 0

2 900.183 10.762 0 0

3 205.864 3.458 0 0

5 18.950 194 0 0

SO 5 6.075 75 0 0

A 1

0 3.037 0 0

299 5 0 0

2 47 1 0 0

5 10.034 117 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Tunge

(Continued)

Ringkøbing amt

Roskilde amt

Storstrøms amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Hel fisk A 1

Renset med

hoved

A 1

Hel fisk A 1

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

229 4 0 0

2 6.809 141 0 0

318.485 3.213 0 0

2 374.112 4.326 0 0

3 103.176 1.742 0 0

4 23.221 423 0 0

5 81.311 1.087 0 0

B 2 40 3 0 0

5 1.129 25 0 0

E 1 5.211 60 0 0

2 9.550 116 0 0

3 4.694 67 0 0

4 1.643 27 0 0

5 206 4 0 0

85 1 0 0

E 2 175 3 0 0

A 2

Hel fisk E 1

3 4.410 98 0 0

335 4 0 0

3 700 14 0 0

5 35 1 0 0

E 1 1.760 22 0 0

5 70 3 0 0

14.580 239 0 0

3 583 19 0 0

SO 5 349 4 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Tunge Storstrøms amt

(Continued)

Sønderjyllands

amt

Vejle amt

Vestsjællands

amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

Hel fisk A 1

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.142 11 0 0

2 354 4 0 0

3 329 5 0 0

5 203 7 0 0

E 1 1.080 15 0 0

A 1

Hel fisk A 3

Renset med

hoved

2 28.572 358 0 0

3 2.717 45 0 0

4 67 5 0 0

5 50.759 585 0 0

5.258 75 0 0

1.644 16 0 0

2 3.093 33 0 0

3 444 7 0 0

B 2 120 2 0 0

E 1 50 1 0 0

A 1

Hel fisk A 1

1.229 19 0 0

206 2 0 0

2 763 8 0 0

3 27 1 0 0

B 5 17 0 0 0

108.138 1.989 0 0

3 222.485 3.957 0 0

5 0 0 0 0

E 2 220 5 0 0

3 10.605 179 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Tunge Vestsjællands

amt

(Continued)

Viborg amt

Århus amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

294.699 2.792 0 0

2 440.000 4.731 0 0

3 13.272 229 0 0

B 2 4.273 70 0 0

5 1.094 20 0 0

E 1 215.304 2.410 0 0

A 1

Hel fisk A 1

Renset med

hoved

2 121.230 2.267 0 0

76.327 766 0 0

2 134.146 1.536 0 0

3 60.738 1.151 0 0

4 1.507 27 0 0

5 2.362 28 0 0

B 2 70 7 0 0

5 94 5 0 0

E 1 79.190 773 0 0

2 77.339 855 0 0

3 46.976 787 0 0

37.274 599 0 0

2 3.428.574 57.032 0 0

3 102.142 1.709 0 0

5 7.303 119 0 0

E 2 717.463 12.430 0 0

3 5.704 92 0 0

5 29.076 526 0 0

SO 5 216.212 2.255 0 0

A 1

1.652.310 17.966 0 0

2 196.076 2.779 0 0

3 1.314 22 0 0

5 2.771 34 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Tunge Århus amt

Frisk eller

kølet

Torsk Bornholms amt Frisk eller

kølet

(Continued)

Frederiksborg

amt

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

Renset med

hoved

B 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

1.167 31 0 0

2 6.980 282 0 0

5 442 8 0 0

E 1 477.265 5.579 0 0

A 5

2 5.354 106 0 0

5 2.245 25 0 0

0 0 0 0

B 2 250 20 0 0

3 5.077 373 0 0

E 2 421.375 25.595 0 0

E 1

3 827.956 54.223 0 0

4 2.955.673 232.649 0 0

5 3.979.663 420.610 0 0

375 25 0 0

5 25.796 3.642 0 0

SO 5 95.284 12.311 0 0

A 1

261 15 0 0

2 3.770 183 0 0

3 59.566 2.786 0 0

4 167.054 9.500 0 0

5 229.247 20.083 0 0

B 3 272 28 0 0

4 185 24 0 0

5 2.045 249 0 0

E 1 1.369 65 0 0

2 14.575 681 0 0

3 278.316 13.868 0 0

4 286.306 16.213 0 0

5 19.982 1.583 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk

(Continued)

Frederiksborg

amt

Fyns amt

Frisk eller

kølet

Stykker og

andet kød

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

23.847 338 0 0

2 4 1 0 0

5 690 68 0 0

E 5 13.723 245 0 0

SO 5 1.485 222 0 0

Levende Uoplyst E 2 3.030 101 0 0

Frisk eller

kølet

Hel fisk B 5

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

A 1

420 42 0 0

72.676 3.236 34 0

2 589.932 30.195 110 0

3 400.355 21.074 409 0

4 64.817 3.918 50 0

5 56.210 4.593 0 0

B 1 480 48 0 0

3 20.928 1.560 0 0

5 46.267 5.846 0 0

E 1 9.238 416 0 0

A 1

2 246.457 11.366 0 0

3 316.125 15.017 0 0

4 25.017 1.366 0 0

5 29.573 2.021 0 0

0 1 0 0

2 0 0 0 0

3 10 1 0 0

5 96.634 2.829 0 0

B 5 5.332 569 0 0

E 1 20.413 398 0 0

2 435 18 0 0

3 2.473 215 0 0

5 8.383 432 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk

(Continued)

Fyns amt

Københavns amt

Københavns

amtskommune

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

Levende Uoplyst A 3 753 43 0 0

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

5 1.955 89 0 0

E 1 576 20 0 0

A 1

2 3.690 158 0 0

3 29.458 1.149 0 0

4 780 47 0 0

5 3.646 75 0 0

1.438 71 0 0

2 13.946 705 0 0

3 112.878 5.747 0 0

4 161.664 9.102 0 0

5 17.438 1.276 0 0

B 3 20.482 1.532 0 0

5 6.398 541 0 0

E 1 2.209 78 0 0

A 1

2 11.006 470 0 0

3 277.988 13.705 0 0

4 518.086 26.077 0 0

5 70.154 3.613 0 0

1.962 28 0 0

5 9.196 360 0 0

B 5 198 19 0 0

E 5 11.797 222 0 0

SO 5 4.616 642 0 0

Levende Uoplyst E 3 1.600 40 0 0

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 4

4 1.200 30 0 0

5 9.680 379 0 0

3.536 151 0 0

5 240 15 0 0

B 5 1.025 147 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk

(Continued)

Københavns

amtskommune

Nordjyllands amt

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

E 1

E 5

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

536 25 0 0

2 11.607 546 0 0

3 355.494 20.258 0 0

4 481.837 28.879 0 0

5 31.506 2.500 0 0

52.546 933 0 0

SO 5 12.828 1.955 0 0

Levende Uoplyst E 2 390 15 0 0

Frisk eller

kølet

Hel fisk SO 5

Renset med

hoved

Renset uden

hoved

A 1

3 672 28 0 0

4 1.232 64 0 0

5 228 19 0 0

5.277 393 0 0

129.305 5.121 0 0

2 603.581 26.282 0 0

3 1.098.802 47.656 6 0

4 190.053 8.327 0 0

5 107.974 8.981 533 0

B 2 24 4 0 0

3 210 25 0 0

4 2.647 168 0 0

5 974 70 0 0

E 1 2.106.574 59.262 0 0

2 7.205.765 231.186 0 0

3 10.191.393 355.395 0 0

4 2.447.738 95.033 0 0

5 127.666 9.870 0 0

SO 5 12.913 1.054 0 0

SO 5

105 2 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk

(Continued)

Nordjyllands

amt

Ribe amt

Ringkøbing amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Stykker og

andet kød

A 5

Hel fisk SO 5

Renset med

hoved

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

193.682 8.537 0 0

B 5 197 18 0 0

E 1 21.422 255 0 0

2 700 60 0 0

5 437.082 18.482 0 0

SO 5 9.318 171 0 0

A 5

Hel fisk SO 5

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

A 1

0 364 0 0

27 2 0 0

0 440 0 0

2.305.625 66.697 0 0

2 2.158.737 72.643 0 0

3 2.823.149 112.078 0 0

4 937.782 40.805 0 0

5 206.960 13.436 0 0

B 2 472 59 0 0

3 4.428 355 0 0

4 730 54 0 0

5 19.890 1.847 0 0

E 1 2.371.424 68.551 0 0

A 3

2 2.436.800 78.703 0 0

3 2.260.674 84.537 0 0

4 840.100 33.541 0 0

5 102.037 4.517 0 0

148 3 0 0

5 204.447 5.289 0 0

B 5 7.514 603 0 0

E 5 7.191 121 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk

(Continued)

Roskilde amt

Storstrøms amt

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

13.438 650 0 0

2 63.393 2.913 0 0

3 145.566 7.393 0 0

4 415.876 23.263 0 0

5 993.631 79.638 0 0

B 5 39 3 0 0

E 1 9.467 698 0 0

A 5

2 52.569 3.756 0 0

3 41.306 2.609 0 0

4 88.522 5.825 0 0

5 229.806 24.527 0 0

6.399 148 0 0

B 5 206 17 0 0

E 5 456 26 0 0

Levende Uoplyst E 3 3.900 195 0 0

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

5 2.688 112 0 0

10.720 782 0 0

2 208.800 10.873 0 0

3 1.188.510 63.933 0 0

4 1.497.242 88.755 0 0

5 1.458.421 117.481 0 0

B 3 644 49 0 0

4 899 102 0 0

5 12.029 1.292 0 0

E 1 34.623 1.623 0 0

2 380.236 19.066 0 0

3 946.195 50.808 0 0

4 2.814.590 171.344 0 0

5 2.547.721 214.230 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk Storstrøms amt Frisk eller

kølet

(Continued)

Sønderjyllands

amt

Stykker og

andet kød

A 5

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

107.460 2.805 0 0

B 5 2.272 341 0 0

E 1 106.710 5.786 0 0

2 1.695 74 0 0

3 237 10 0 0

5 62.799 6.416 0 0

Levende Uoplyst E 4 1.760 40 0 0

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

A 1

5 50 5 0 0

6.082 303 0 0

2 83.853 4.189 0 0

3 108.576 5.334 0 0

4 15.518 899 0 0

5 4.408 382 0 0

B 3 5.119 373 0 0

5 12.794 1.399 0 0

E 1 15.135 741 0 0

A 5

2 8.070 260 0 0

3 18.998 643 0 0

4 8.267 352 0 0

5 23.773 1.227 0 0

19.586 662 0 0

B 5 2.005 231 0 0

E 1 2.655 67 0 0

2 182 24 0 0

5 20 1 0 0

Levende Uoplyst E 5 300 15 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk

(Continued)

Uoplyst

Vejle amt

Vestsjællands

amt

Frisk eller

kølet

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

A 5

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

162 13 0 0

E 2 86 4 0 0

A 1

3 1.601 65 0 0

4 1.675 72 0 0

144 8 0 0

2 179 8 0 0

3 5.153 250 0 0

5 4.825 340 0 0

B 5 30 3 0 0

E 3 10.527 475 0 0

A 5

4 2.510 105 0 0

5 3.154 181 0 0

109 3 0 0

E 5 120 4 0 0

Levende Uoplyst E 3 3.772 164 0 0

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

4 608 32 0 0

5 508 24 0 0

27.363 1.226 0 0

2 183.168 9.667 0 0

3 176.146 9.395 0 0

4 14.666 916 0 0

5 2.497 186 0 0

B 3 16.800 1.276 0 0

5 11.516 1.331 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk

(Continued)

Vestsjællands

amt

Viborg amt

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

Renset uden

hoved

Stykker og

andet kød

E 1

A 3

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

3.122 101 0 0

2 33.210 1.101 0 0

3 44.934 1.636 0 0

4 6.417 290 0 0

5 11.244 733 0 0

220 11 0 0

29 1 0 0

2 0 0 0 0

5 40.383 941 0 0

B 5 1.551 150 0 0

E 5 28 1 0 0

Levende Uoplyst E 4 40 2 0 0

Frisk eller

kølet

Renset med

hoved

A 1

535.652 19.076 0 0

2 1.089.362 40.981 0 0

3 2.903.300 121.379 0 0

4 1.413.313 65.312 0 0

5 371.787 27.045 0 0

B 1 9.323 769 0 0

2 3.706 312 0 0

3 1.536 122 0 0

4 665 52 0 0

5 12.314 1.051 0 0

E 1 4.505.198 122.612 0 0

2 5.170.299 158.314 0 0

3 7.694.952 265.657 0 0

4 3.262.156 116.612 0 0

5 958.829 54.641 0 0

SO 5 756 66 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal


Fiskeridirektoratet (Statistiksektionen THBJ) 13:56 - torsdag d. 19. februar 2009

Kvartalsvis meddelelse jf. KFO (EF) 80/2001 art. 3.

Medlemsstat: Danmark

Mængder og priser på bilag 1 og 4 varer oktober-december 2008

Art Amt Konserv. Behandling Kvalitet Sort.

Torsk Viborg amt Frisk eller

kølet

Århus amt

Frisk eller

kølet

Renset uden

hoved

Stykker og

andet kød

Renset med

hoved

Stykker og

andet kød

A 1

A 1

Værdi

solgte

mængder

Solgte

mængder

Bilag1

tilbagetag

mængde

Bilag4

tilbagetag

mængde

459 27 0 0

2 17.503 783 0 0

54.701 814 0 0

2 6.584 221 0 0

5 79.194 4.504 0 0

B 5 840 130 0 0

E 5 166.881 7.940 0 0

A 1

1.362 86 0 0

2 50.774 2.888 0 0

3 108.039 5.820 0 0

4 25.750 1.920 0 0

5 42.075 3.336 0 0

B 1 48 6 0 0

3 333 63 0 0

4 35 5 0 0

5 14 4 0 0

E 1 3.740 85 0 0

A 5

2 9.955 287 0 0

3 87.889 4.302 0 0

4 41.393 1.403 35 0

5 7.388 406 34 0

9.677 233 0 0

E 5 6.695 207 0 0

Levende Uoplyst E 5 1.250 25 0 0

Note: Værdi i kroner - Mængde i kilo.

Note: Værdi af og Solgte mængder inkluderer kvalitet B landinger.

Fiskeridirektoratets afregningsregister - 2008 endelige tal

More magazines by this user
Similar magazines