Příloha č.: 4 ze dne - Pražské vodovody a kanalizace, as

pvk.cz

Příloha č.: 4 ze dne - Pražské vodovody a kanalizace, as

Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 10 z 36

1)

a

hvězdička u pořadového čísla označuje zkoušky prováděné mimo/i mimo prostory laboratoře

provádí se i na dislokovaném pracovišti Podolí (Podolská 15, 147 00 Praha 4)

P1 vodný roztok dezinfekčních prostředků

P2 PAU: benzo(a)pyren, fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren,

benzo(g,h,i)perylen

P3 OCP: aldrin, dieldrin, heptachlor, heptachlorepoxid, lindan, hexachlorbenzen, p,p´-DDT, p,p´-DDE,

methoxychlor

P4 PCB: kongenery PCB č.: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

P5 TOL: vinylchlorid, benzen, ethylbenzen, chlorbenzen, toluen, m+p–xylen, o–xylen, styren, chloroform,

dichlormethan, bromdichlormethan, dibromchlormethan, tetrachlormethan, bromoform, 1,1–dichlorethen,

cis-1,2-dichlorethen, trans-1,2-dichlorethen, 1,2–dichlorethan, 1,2–dichlorbenzen, 1,3–dichlorbenzen, 1,4–

dichlorbenzen, 1,1,2–trichlorethen, 1,1,2,2–tetrachlorethen, trihalomethany

P6 NPL, TAZ: desethylatrazin, simazin, atrazin, propazin, terbuthylazin, cyanazin, hexazinon, metazachlor,

alachlor, prometryn, metolachlor, acetochlor, terbutryn, desmetryn, diazinon, dichlobenil, dimethoate,

propachlor, chlorfenvinphos

Dodatek:

Typ flexibility:

dle MPA 30-04-07

Typ 1 1 – 21, 23 – 40, 44, 50 – 63

Typ 2 22, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48

Typ 3 –

Pořadová čísla zkoušek

Typ 1 – laboratoř může zařazovat aktuální normalizované a/nebo technicky ekvivalentní metody zkoušení v dané oblasti akreditace

v případě, že princip měření je zachován,

Typ 2 – zahrnuje typ 1, dále laboratoř může modifikovat existující zkušební metody (normované i vlastní vyvinuté postupy) a/nebo rozšířit

rozsah zkoušených parametrů v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován,

Typ 3 – zahrnuje typ 1 a 2, dále laboratoř může vyvíjet další zkušební metody v rámci akreditovaných zkoušek.

U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř provádět žádné změny (pevný rozsah akreditace)

More magazines by this user
Similar magazines