Příloha č.: 4 ze dne - Pražské vodovody a kanalizace, as

pvk.cz

Příloha č.: 4 ze dne - Pražské vodovody a kanalizace, as

Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 14 z 36

Pracoviště zkušební laboratoře:

3 oddělení laboratorní kontroly Káraný Hlavní 22, 250 75 Káraný, pracoviště ÚV Sojovice

Protokoly o zkouškách podepisuje:

Lenka Koudelová

vedoucí oddělení laboratorní kontroly Káraný

Alena Koubková

technik laboratoře

Zkoušky:

Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku.

Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici

v laboratoři u manažera kvality ÚKKV.

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

70

Stanovení kyselinové

neutralizační kapacity

(KNK 4.5 ) acidobazickou

titrací

SOP č. CHA-1

(ČSN EN ISO 9963-1)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

71

Stanovení sumy vápníku a

hořčíku (Ca+Mg)

komplexometrickou titrací

SOP č. CHA-2

(ČSN ISO 6059)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

72

Stanovení vápníku

komplexometrickou titrací a

hořčíku dopočtem po titraci

SOP č. CHA-3

(ČSN ISO 6058)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

73

Stanovení chloridů

argentometrickou titrací

SOP č. CHA-4

(ČSN ISO 9297)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

74

Stanovení nerozpuštěných

látek sušených při 105 °C

gravimetricky

SOP č. CHA-7

(ČSN EN 872)

povrchová, surová voda,

voda z technologických

mezistupňů

More magazines by this user
Similar magazines