Příloha č.: 4 ze dne - Pražské vodovody a kanalizace, as

pvk.cz

Příloha č.: 4 ze dne - Pražské vodovody a kanalizace, as

Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

Pracoviště zkušební laboratoře:

4 oddělení laboratorní kontroly Želivka Hulice 106, 257 63 Trhový Štěpánov

Protokoly o zkouškách podepisuje:

Ing. Miloslav Dryml

Ing. Hana Vávrová

List 21 z 36

vedoucí oddělení laboratorní kontroly Želivka

referent laboratoře – analytik

Zkoušky:

Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku.

Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici

v laboratoři u manažera kvality ÚKKV.

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

110

111

112

113

114

115

116

Stanovení hliníku

spektrofotometricky

Stanovení chemické spotřeby

kyslíku manganistanem

(CHSK Mn )

manganometrickou titrací

Stanovení volného a

celkového chloru

spektrofotometricky

Stanovení kyselinové

neutralizační kapacity KNK 4,5

a KNK 8,3 acidobazickou

titrací

Stanovení pH

potenciometricky

Stanovení elektrické

konduktivity

konduktometricky

Stanovení amonných iontů

spektrofotometricky a

dopočet amoniakálního

dusíku

SOP-ZCHR-Al-1

(ČSN ISO 10 566)

SOP-ZCHR-CHSK Mn -2

(ČSN EN ISO 8467

včetně změny Z1)

SOP-ZCHR-Cl 2 -3

(ČSN ISO 7393-2)

SOP-ZCHR-KNK 4,5 -4

(ČSN EN ISO 9963-1)

SOP-ZCHR-pH-5

(ČSN ISO 10 523)

SOP-ZCHR-κ-6

(ČSN EN 27 888)

SOP-ZCHR-NH 4 + -7

(ČSN ISO 7150-1)

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

pitná voda a voda

z technologických

mezistupňů

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

pitná, surová a

povrchová voda

More magazines by this user