Příloha č.: 4 ze dne - Pražské vodovody a kanalizace, as

pvk.cz

Příloha č.: 4 ze dne - Pražské vodovody a kanalizace, as

Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 22 z 36

Pořadové

1)

číslo

117

118

119

120

121

122

123

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Stanovení dusitanů

spektrofotometricky a

dopočet dusitanového dusíku

Stanovení dusičnanů

spektrofotometricky

s kyselinou sulfosalicylovou a

dopočet dusičnanového

dusíku

Stanovení chloridů

argentometrickou titrací

Stanovení rozpuštěného

kyslíku jodometrickou titrací

a dopočet nasycení kyslíkem

Stanovení nerozpuštěných

látek při 105 °C a při 550 °C

gravimetricky a dopočet

veškerých látek

Stanovení rozpuštěných látek

při 105 °C a při 550 °C

gravimetricky

Stanovení rozpuštěného

reaktivního fosforu,

celkového reaktivního fosforu

a celkového fosforu

spektrofotometricky a

dopočet fosforečnanů

124 Neobsazeno

125

126

Stanovení absorbance při 254

nm spektrofotometricky

Stanovení zákalu

nefelometricky

Identifikace

zkušebního postupu/metody

SOP-ZCHR-NO 2 - -8

(ČSN EN 26 777)

SOP-ZCHR-NO 3 - -9

(ČSN ISO 7890-3)

SOP-ZCHR-Cl - -10

(ČSN ISO 9297)

SOP-ZCHR-O 2 -11

(ČSN EN 25 813)

SOP-ZCHR-

NL 105 , NL 550 -12

(ČSN EN 872,

ČSN 75 7350)

SOP-ZCHR-

RL 105 , RL 550 -13

(ČSN 75 7346)

SOP-ZCHR-RRP,CRP,

CP-14

(TNV 75 7466,

ČSN EN ISO 6878)

SOP-ZCHR-A 254 -16

(ČSN 75 7360)

SOP-ZCHR-ZF n -17

(ČSN EN ISO 7027)

Předmět zkoušky

pitná, surová a

povrchová voda

pitná, surová a

povrchová voda

pitná, surová a

povrchová voda

pitná, surová a

povrchová voda

surová, povrchová voda

a voda

z technologických

mezistupňů

pitná, surová, povrchová

voda a voda

z technologických

mezistupňů

surová a povrchová

voda

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

More magazines by this user
Similar magazines