Příloha č.: 4 ze dne - Pražské vodovody a kanalizace, as

pvk.cz

Příloha č.: 4 ze dne - Pražské vodovody a kanalizace, as

Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 25 z 36

Pořadové

číslo 1)

Přesný název

zkušebního postupu/metody

139 C Stanovení nerozpuštěných

látek gravimetricky

139 D Stanovení volné kyseliny

sírové acidobazickou titrací

Identifikace

zkušebního postupu/metody

SOP 39 – část C)

(ČSN EN 1302)

SOP 39 – část D)

(ČSN EN 1302)

139 E Stanovení hustoty SOP 39 – část E)

(ČSN 65 0342)

Předmět zkoušky

provozní chemikálie P7

140

Stanovení chlorofylu-a

spektrofotometricky

SOP-MBR-1

(ČSN ISO 10260)

surová a povrchová

voda

141

Stanovení koliformních

bakterií metodou

membránových filtrů

SOP-MBR-2

(ČSN 75 7837)

pitná, surová a

povrchová voda

142

Stanovení intestinálních

enterokoků metodou

membránových filtrů

SOP-MBR-3

(ČSN EN ISO 7899-2)

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

143

Stanovení kultivovatelných

mikroorganismů při 36 °C

a 22 °C očkováním do

živného kultivačního média

SOP-MBR-4

(ČSN EN ISO 6222)

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

144

Stanovení termotolerantních

koliformních bakterií a

Escherichia coli metodou

membránových filtrů

SOP-MBR-6

(ČSN 75 7835)

surová a povrchová

voda

145

Stanovení Escherichia coli a

koliformních bakterií

metodou membránových

filtrů

SOP-MBR-7

(ČSN EN ISO 9308-1)

pitná voda a voda

z technologických

mezistupňů

146

Stanovení Clostridium

perfringens metodou

membránových filtrů

SOP-MBR-8

(Metoda příloha č. 6

k Vyhlášce 252/2004 Sb.)

pitná voda

More magazines by this user
Similar magazines