Příloha č.: 4 ze dne - Pražské vodovody a kanalizace, as

pvk.cz

Příloha č.: 4 ze dne - Pražské vodovody a kanalizace, as

Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 35 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

181

Biologický rozbor

aktivovaného kalu

SOP A.30

(Sládečková A. a kol.

(2003): Biologická

kontrola čistíren odpadních

vod a jejich vliv na

recipienty. Technické

doporučení.

Hydroprojekt CZ a.s.,

Wanner J. a kol. (2000):

Biologická kontrola

odpadních vod. Technické

doporučení. AČE ČR a

Vodní hospodářství s.r.o.)

kaly

1)

hvězdička u pořadového čísla označuje zkoušky prováděné mimo/i mimo prostory laboratoře

P7 síran železitý, síran hlinitý, síran hlinito-železitý, polyaluminiumchlorid (chlorid-hydroxid hlinitý - polymer)

Dodatek:

Typ flexibility:

dle MPA 30-04-07

Typ 1 150 – 167, 169 – 175, 178, 180, 181

Typ 2 177

Typ 3 –

Pořadová čísla zkoušek

Typ 1 – laboratoř může zařazovat aktuální normalizované a/nebo technicky ekvivalentní metody zkoušení v dané oblasti akreditace

v případě, že princip měření je zachován,

Typ 2 – zahrnuje typ 1, dále laboratoř může modifikovat existující zkušební metody (normované i vlastní vyvinuté postupy) a/nebo rozšířit

rozsah zkoušených parametrů v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován,

Typ 3 – zahrnuje typ 1 a 2, dále laboratoř může vyvíjet další zkušební metody v rámci akreditovaných zkoušek.

U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř provádět žádné změny (pevný rozsah akreditace)

More magazines by this user
Similar magazines