Příloha č.: 4 ze dne - Pražské vodovody a kanalizace, as

pvk.cz

Příloha č.: 4 ze dne - Pražské vodovody a kanalizace, as

Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 6 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

38

Stanovení biochemické

spotřeby kyslíku po 5 dnech

(BSK 5 ) elektrochemicky

SOP č. SAK–79

(ČSN EN 1899–1,

ČSN EN 1899–2)

povrchová, surová a

mezioperační voda

39

Stanovení uranu

fosforescenční fotometrií po

excitaci ÚV zářením

na analyzátoru

FLUORAT-02-2M firmy

Lumex

SOP č. DV–93

(SOP RMI)

pitná, balená, povrchová,

surová a mezioperač

voda

40

41

42

43

44

Stanovení rtuti metodou

atomové absorpce (AMA)

Stanovení mědi, draslíku,

lithia, manganu, sodíku a

zinku

metodou AAS – plamen

Stanovení stříbra, arsenu,

barya, berylia, kadmia,

kobaltu, chromu, niklu,

olova, selenu a vanadu

metodou AAS – kyveta

Stanovení antimonu

metodou AAS – hydrid

Stanovení celkového

organického uhlíku (TOC) a

rozpuštěného organického

uhlíku (DOC) metodou

oxidace persulfátem s UV

ozářením

SOP č. SAK–16

(ČSN 75 7440)

SOP č. SAK–93

(ČSN ISO 8288,

ČSN ISO 9964–3,

SOP Analytik Jena,

ČSN 75 7385)

SOP č. SAK–94

(ČSN EN ISO 15586,

TNV 75 7408,

ČSN EN ISO 5961,

SOP GBC,

ČSN EN ISO 1233,

TNV 75 7461,

TNV 75 7467,

ČSN 75 7400,

TNV 75 7422)

SOP č. SAK–88

(SOP GBC)

SOP č. SAK–5/I

(ČSN EN 1484)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

More magazines by this user
Similar magazines