Příloha č.: 4 ze dne - Pražské vodovody a kanalizace, as

pvk.cz

Příloha č.: 4 ze dne - Pražské vodovody a kanalizace, as

Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 8 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

52

Stanovení termotolerantních

koliformních bakterií

(fekálních koliformních

bakterií) a stanovení

Escherichia coli metodou

membránových filtrů a

metodou pomnožení

v tekutém kultivačním

médiu

SOP č. MB I/6,7

(ČSN 75 7835,

ČSN EN ISO 9308–1,

ČSN 830521 část 3)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

53

Stanovení enterokoků

(intestinálních enterokoků)

metodou membránových

filtrů

SOP č. MB I/8

(ČSN EN ISO 7899–2)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

54

Stanovení mezofilních

bakterií a počtů kolonií

při 36 °C (mezofilních

mikroorganismů)

očkováním do živného

kultivačního média

SOP č. MB I/10

(ČSN 75 7841,

ČSN EN ISO 6222)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda a voda ke koupání

55

Stanovení psychrofilních

bakterií a počtů kolonií

při 22 °C (psychrofilních

mikroorganismů)

očkováním do živného

kultivačního média

SOP č. MB I/11

(ČSN 75 7842,

ČSN EN ISO 6222)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

56

Stanovení Pseudomonas

aeruginosa metodou

membránových filtrů

SOP č. MB I/13

(ČSN EN ISO 16266)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda a voda ke koupání

57

Stanovení siřičitany

redukujících anaerobů

(klostridií) a Clostridium

perfringens metodou

membránových filtrů

SOP č. MB I/14

(ČSN EN 26461-2,

ČSN EN ISO 7937)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

More magazines by this user
Similar magazines