v roce 2009

pvk.cz
  • No tags were found...

v roce 2009 - Pražské vodovody a kanalizace, as

13

Zodpovědnost

Rok 2009 se lišil od předchozích let tím, že nedošlo po dlouhém období

k významným změnám ve vývoji zaměstnanosti a organizační struktuře.

Odešlo celkem 113 zaměstnanců a nově nastoupilo 88 zaměstnanců,

počet klesl o 2,5 %, tj. o 25 zaměstnanců. Fluktuace činila 10 %, z čehož

15 % představoval výsledek organizačních změn. Největší skupinou

zaměstnanců, která opustila PVK z organizačních důvodů, bylo 13

zaměstnanců opravny vodoměrů v souvislosti s převedením této

činnosti na externí kapacitu.

More magazines by this user
Similar magazines