v roce 2009

pvk.cz
  • No tags were found...

v roce 2009 - Pražské vodovody a kanalizace, as

3

17

Základní údaje

OBCHODNÍ JMÉNO:

DATUM VZNIKU: 1. 4. 1998

VZNIK:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK)

Akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

je právním nástupcem státních podniků Pražské

vodárny s.p. a Pražská kanalizace a vodní toky s.p.

v rozsahu, který je dán privatizačním projektem.

Minigranty

10

PRÁVNÍ FORMA:

Akciová společnost

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 25656635

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI: 792 276 000 Kč

AKCIONÁŘ: Veolia Voda S.A. 100 %

SÍDLO SPOLEČNOSTI: Praha 1, Pařížská 11

Společnost nemá žádnou organizační

složku v zahraničí.

Hospodaření s vodou

23

Průzkumy veřejnosti

More magazines by this user
Similar magazines