Plaats voor een heading

destadsregio.nl

4. Presentatie succesvol samenwerking in de regio Eindhoven

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven

Plaats voor een heading

Jean Paul Kroese – 26 april 2012


Opbouw presentatie

1. Kenmerken Regio Eindhoven

2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave

3. Governance Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

4. Triple Helix en Brainport

5. Ontwikkelingen: toekomst regionale samenwerking


De regio Eindhoven

21 gemeenten

740.000 inwoners

1460 km2


Regio Eindhoven: unieke functionele regio

1. Één functionele regio.

Dit blijkt o.a. uit: Pendelstromen, Ketens van bedrijven en

toeleveranciers, Detailhandelsstromen.

2. De Brainport van Nederland.

Een toonaangevende kennis- en innovatieregio. Economische

kracht en innovatie zit tot in de haarvaten van de regio.

3. Aantrekkelijk evenwicht tussen stedelijkheid en landelijkheid.

4. Cultureel en historisch verbondenheid.

Bourgondisch en samenwerkingsbereid.


Natuur en economische kracht nabij: veel bos en natuur in regio


Brainport pijler van de Nederlandse economie

No. 1 van Nederland op:

• R&D

• omzet uit innovatie

• export


Bijdrage aan Nederlandse innovatiekracht

Brainport regio Eindhoven

52%

4%

7%

10%

11% 21% 23%

27%

Bron: CBS, LISA, EIM, ETIN

* Cijfer Noord-Brabant


2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave


Ambitie

De ambitie van de regio is om het jaar 2020 tot de wereldtop

te behoren als technologieregio, waarbij een sterke economie

wordt gecombineerd met hoge ruimtelijke kwaliteit en

leefbaarheid.


Realisatie regionale opgave

Realisatie is een gemeenschappelijke opgave van alle partijen.

Dit betekent:

• Triple helix: samenwerking tussen bedrijven, kennis-instellingen,

overheid

• Multi-level governance: op diverse schalen actief (lokaal,

subregionaal, regionaal, bovenregionaal)

Uitgangspunten:

• Gedeelde urgentie en commitment

• Dynamische en flexibele structuren

• Mobiliseren belanghebbenden

• Combineren van overheidsstijl voor “algemene lijn” en stijl markt

voor realisatie

• “Dansen tussen schalen”: bruggen bouwen, estafette


Rollen van het SRE

• Strategie voor 21 gemeenten gezamenlijk

• Beleidssynchronisatie

• Proces- en projectsturing

• Dienstverlening op contactbasis


Beleidsprogramma’s

Het SRE levert inzet op de beleidsprogramma‟s:

- Economische zaken

- Economische structuurversterking

- Campussen en bedrijventerreinen

- Arbeidsmarkt

- Fysieke leefomgeving

- Gebiedsontwikkeling

- Wonen

- Infrastructuur en mobiliteit

- Duurzaamheid

- Sociale leefomgeving

- Zorg

- Toerisme en recreatie


3. Governance SRE

- De Regioraad (Algemeen Bestuur)

- Het Dagelijks Bestuur

- De Portefeuillehoudersoverleggen (poho‟s)


4. Triple Helix en Brainport

Stichting Brainport (opgericht december 2005)

Versterken van het unieke economisch ecosysteem van Brainport ter

bevordering van de internationale competitiviteit van Nederland.

Brainport Development NV (meerjarenplan 2010-2012)

• het behoud van talent;

• versterken van de R&D infrastructuur;

• het verhogen van de concurrentiekracht van het bedrijfsleven in

Brainport;

• het inzetten op „new business‟


Samenstelling stichting Brainport

Kennis- en onderwijsinstellingen:

• Dhr. A. Wintels, voorzitter College van Bestuur ROC Eindhoven (of voorzitter CvB ROC Ter Aa);

• Dhr. Mr. M.J.G. Wintels, vertegenwoordiger Raad van Bestuur Fontys Hogescholen

• Dhr. dr. ir. A.J.H.M. Peels, voorzitter College van Bestuur Technische Universiteit Eindhoven

• Dhr. mr. H.M.C.M van Oorschot, voorzitter College van Bestuur Universiteit van Tilburg;

Bedrijfsleven:

• Dhr. drs. H.J.G. Hendriks, voorzitter directie Philips Electronics Nederland BV

• Dhr. drs. P.J.J.M. Swinkels, voorzitter Algemeen Bestuur BZW

• Dhr. drs. A.L.M. Nelissen, voorzitter Kamer van Koophandel Brabant

• De heer ing. W.G.S.M. van der Leegte, president-directeur VDL Groep;

Lokale overheden:

• Dhr. drs. A.A.M. Jacobs, burgemeester Gemeente Helmond;

• Dhr. R. van Gijzel, burgemeester Gemeente Eindhoven;

• Dhr. drs. J.M.L.M. Mikkers, burgemeester Gemeente Veldhoven

• Dhr. mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth, Portefeuillehouder sociaal-economische zaken SR.


© Brainport Development, 2010

Organigram - vennootschap


Integrale Brainport aanpak

Internationaal attractief

vestigingsklimaat, goede bekendheid

en een innovatief imago


Relatie SRE en Brainport Development

• Aandeelhouder

• Financier (SRE 1,5 van de 4,3 miljoen basis)

• Partner in beleidsbepaling via stichting Brainport

• Partner in realisatie; afstemming programma‟s


5. Ontwikkeling regionale samenwerking

1. De regio van de 21 gemeenten is vertrekpunt

2. Multi-level Governance in de regio is een feit

3. Flexibele netwerkstructuur is noodzakelijk.

4. Aan de slag. Samenwerking moet je doen.

5. Elkaar ruimte, respect en vertrouwen geven.

6. Accepteer je plaats in de regio.

7. SRE is voor regionale thema‟s en biedt platform (verbindingen

brengen en halen)

8. Regionaal leiderschap (voortrekkersrol) is nodig

More magazines by this user
Similar magazines