Nieuwe website met digitaal loket voor Gemeente Oosterzele

oosterzele.be

Nieuwe website met digitaal loket voor Gemeente Oosterzele

Persbericht

Datum 9 mei 2011

Kenmerk 11.025

Betreft Nieuwe website met digitaal loket voor Gemeente Oosterzele

De Gemeente Oosterzele heeft vanaf maandagavond 9 mei een totaal vernieuwde website: zowel

grafisch, technisch als inhoudelijk is deze vernieuwing te zien.

De nieuwe site is immers volledig opgebouwd en ingevuld vanuit het standpunt van de

gebruiker; daarbij streeft het bestuur ernaar om de drempel tot communicatie en informatie zo

laag mogelijk te houden. De structurering van de website gebeurt via een duidelijke navigatie en

het strategisch plaatsen van informatieblokken. In de navigatiestructuur ligt de klemtoon op het

thematische aspect en in mindere mate op het organisatiegerichte aspect. Deze werkwijze moet

ervoor zorgen dat de website een veelgebruikt kanaal wordt voor verschillende doelgroepen.

De website is modulair opgebouwd; dat biedt het voordeel dat eens alles goed geïntegreerd is en

naar behoren werkt, het bestuur ervoor kan kiezen om eventueel ook andere modules te

integreren.

NIEUW! Digitaal loket

Het geïmplementeerde e-loket omvat een loket burgerlijke stand en een loket bevolking. Het

grote voordeel van dit e-loket is dat het 24 op 24 uur toegankelijk is en de burger dus zaken kan

aanvragen op het voor hem best passende moment. Via een uniek refertenummer zal hij ook de

stand van zaken in zijn dossier kunnen opvolgen. Het digitaal loket is te bereiken via een knop

op de homepagina.

Wat is inhoudelijk nog nieuw?

- Verenigingenmodule: iedere erkende vereniging heeft de mogelijkheid een eigen

pagina te krijgen en te onderhouden op www.oosterzele.be

- Adressengids voor de gemeentediensten. Deze gids laat ook toe op iedere pagina de

contactgegevens van de diensten te publiceren.

- Zoekfunctie: maakt integraal deel uit van de navigatie en is toegankelijk op iedere

pagina

- Kruimelpad: via het kruimelpad moet de bezoeker niet noodzakelijk een aantal keren

op ‘back’ klikken om terug te gaan naar een vorig item. Bovendien geeft het voortdurend

een duidelijk inzicht in waar men zich in de website bevindt.


Novado (Vanden Broele IT) stond in voor de structurele opbouw van de website; Cevi zorgde

voor de implementatie van het e-loket.

Inlichtingen:

Burgemeester Johan Van Durme

Dorp 1, 9860 Oosterzele

Tel. 0477 62 00 99

johanvandurme@skynet.be

Paul Cottenie – schepen voor ICT

Dorp 1, 9860 Oosterzele

Tel. 0475 45 71 91

cottenie.paul@skynet.be

Bianca De Mulder – communicatieambtenaar

Dorp 1, 9860 Oosterzele

Tel. 09 363 99 24

bianca.demulder@oosterzele.be

Peter Lievens – ICT-coördinator

Dorp 1, 9860 Oosterzele

Tel. 09 363 99 32

peter.lievens@oosterzele.be

More magazines by this user
Similar magazines