Hydrologi og næringsstoftilgængelighed i kildevæld og rigkær

bios.au.dk
  • No tags were found...

Hydrologi og næringsstoftilgængelighed i kildevæld og rigkær

Hydrologi og

næringsstoftilgængelighed i

kildevæld og rigkær

Dagmar Kappel Andersen


Forudsætninger for naturtypen rigkær

- Stabil tilførsel af grundvand

-Høj pH

- Lav næringstilgængelighed

- Lysåbent


Dataindsamling

• 15 ekstensive stationer (rød)

• 3 intensive stationer (blå)

• Prøvefelter i rigkærscentrum og

-periferi, samt område med

”kedelig” vådbundsvegetation

– Registrering af vegetation

– Vandkemi


Leverurt

Vibefedt

Djævelsbid

Blågrøn Star

Krognæb-star

Hjertegræs

Eng-viol

Kransnålalger

Limprichtia cossonii

Bryum pseudotriquetrum

Campylium stellatum


Top-star

Stor nælde

Hjortetrøst

Almindelig mjødurt

Tagrør

Lodden dueurt

Brachythecium rutabulum


Resultater

pH i rodzonen

8.0

B

pH i rodzonen, august

7.5

7.0

6.5

GC

GC

GC

GC GC

GP

GC

GC

GC

GC

GP

GC

GC

GP

GC

GC GC

GC

GP GP GP

GP

GP

GP

GP

B

B

B

B

B

B

B

• Ingen forskel mellem gode og

dårlige områder

• Forskel mellem centrum og

periferi

6.0

GP

2 3 4 5 6 7

Ellenberg N


Resultater

Er der forskel i næringsstoftilgængelighed?

Pmax

8

6

5

4

3

2

10 0.00 8

6

5

4

3

2

10 -1.00

8

6

5

4

3

2

10 -2.00 9

GP

GP

GC

GC

GC

GC

GC

GC

B

GP

GC

GP

GP

B

GCB

BB

GP

GC

GP

GC

GP

GC GP GC GP GC

GC

BGC

GP

B

GP

B

B B

B

B

B

GP

GP

GP

B

Højere næringsværdier i de

dårlige områder

- HVIS der ses på maksimale

værdier fra samtlige

prøvetagninger og dybder!

- Kun 1 værdi overstiger den

maksimalt tilladte værdi for nitrat

i drikkevand (50 mg NO3/l)

10 -1.0 2 3 4 5 6 7 10 0.0 2 3 4 5 6 7 10 1.0 2

Nmax


Næringsratio

8

6

Ellenberg-N

4

2

0

2 3 4 5 6 7 8

Ellenberg-R


Næringsratio og målte næringsværdier

B

B

B

B

B

B

6

B

6

B

nutrient

5

4

3

B

B

B

B

B B

B

B

GP GP

B

GP

GC GP GP GP

GP

GP

GC GC

GP

GC

GP

GP GP GC

GC

GPGC

GC GC GC

GC

GC

GC GC

nutrient

5

4

3

B

B

B

B

B B

B

B

GP GP

B

GP

GC GP GP GP

GP

GP

GC GC

GP

GC

GP

GP GP GC

GC

GPGC

GC GC GC

GC

GC

GC GC

GC

GC

2

4.85 5.10 5.35 5.60 5.85 6.10 6.35 6.60 6.85

react

P-værdier over 0.15 mg/L markeret

med rød

2

4.85 5.10 5.35 5.60 5.85 6.10 6.35 6.60 6.85

react

N-værdier over 0.5 mg/L markeret

med rød


Resultater

Antallet af specialistarter og næringsratio

15

Antal arter

(Forudsigelse/observeret)

10

5

0

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1

Næringsratio


Resultater

Forekomsten af sejlkrummede mosser i forhold til

fugtighed og næringsratio

Størrelsen afspejler antal specialister

9

Fugtighed

8

7

De seglkrummede mosser

forekommer kun i plots, hvor

Ellenberg-fugtighed er over 7

6

5

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1

Næringsratio


• NOVANA-data

• Kan næringsratio anvendes som indikator

for

– eutrofiering?

– naturtilstand?

More magazines by this user
Similar magazines