Gernika-Lumoko Udala

gernika.lumo.net

FOLLETO fundacion 24 pags - Gernika-Lumoko Udala

KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

Gernika-Lumoko Udala


Sarrera

KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

Sarrera

Presentación

La Fundación Pública Casa de Cultura es un organismo autónomo

dependiente del Ayuntamiento de Gernika-Lumo que engloba a la

Casa de Cultura como tal y los dos Teatros públicos, a la Escuela de

Música Segundo Olaeta y a la Oficina de Información Juvenil.

Se crea en el año 1987 y con el paso de los años ésta ha ido

incrementando sus servicios y cometidos. Con este programa

queremos describiros cuales son y la forma de contactar con ellos.

Kultur Etxea Fundazio Publikoa Gernika-Lumoko Udalaren menpeko

erakunde autonomoa da eta bere gain hartzen ditu Kultur Etxea bera,

bi Antzoki publikoak, Segundo Olaeta Musika Eskola eta Gazte

Informazio Bulegoa.

1987an sortu zen eta urteen joan-etorriarekin zerbitzuak eta betekizunak

gehitzen joan da. Programa honen bidez zeintzuk diren eta haiekin

harremanetan nola jarri deskribatu nahi dizuegu.

Bide batez, jakinarazi nahi dizuegu udalerrian sortzen diren ekitaldi

kulturalekin hilero programa bat argitaratzen dela eta hiru hilero

programa zehatzagoa ere plazaratzen dela Lizeo antzokiko eta Elai-

Alai aretoko antzerki, musika eta zine klub programazioarekin.

Eskaintzen diren zerbitzu ezberdinak xehatuko ditugu programa

honetan eta, nahiz eta herritar askok dagoeneko parte hartzen duzuen

euretan, gehiago erabiltzera eta zuen ekarpenak egitera bultzatu nahi

zaituztet; izan ere, parte hartzeko joera gehiago duen eta ikasiagoa

den gizartea gero eta aberatsagoa eta askeagoa baita.

De paso, informaros que se viene editando un programa mensual

con todas las actividades culturales posibles que se generan en el

municipio, así como un programa trimestral más exhaustivo con la

programación del Lizeo antzokia y del Elai-Alai aretoa relativo a teatro,

música y cine club.

Por tanto, vamos a desglosar los diferentes servicios que se prestan

y, aunque muchos vecinos ya participáis de ellos, os animo a que los

utilicéis más y a que hagáis también vuestras aportaciones porque

una sociedad más participativa y más culta es cada vez más próspera

y más libre.

Quiero aprovechar para felicitar y agradecer la labor desinteresada

que los grupos culturales, asociaciones y centros escolares vienen

realizando, porque gracias a ellos podemos disfrutar en nuestra villa

de una programación anual estable, rica y variada, dando cabida a

todo tipo de sensibilidades. Muchas gracias por vuestro trabajo.

Kultur Etxea Fundazioaren lehendakaria.

IMANOL ZUBIZARRETA IZA

Bide batez, zorionak eta eskerrak eman nahi ditut kultur taldeek,

elkarteek eta ikastetxeek eskuzabaltasunez egiten duten lanagatik,

haiei esker gure hiribilduan urteko programazio egonkor, jori eta

askotarikoaz gozatu ahal dugulako, mota guztietako interesak barnean

hartuta. Eskerrik asko zuen lanagatik.

Gernika-Lumoko Udala

[ 01 ]


KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

Kultur-Etxea / Udal Liburutegia

Kultur-Etxea / Casa de Cultura

Udal Liburutegia

Biblioteca Municipal

Euskal Liburutegi Sare Nazionaleko on line katalogoan sartuta dago.

Liburutegiko bazkideek etxetik edo Internet bidez egin dezakete 200

bat liburutegiko bibliografia eta ikus-entzunezko funtsen kontsulta.

Maileguak berritu eta eskariak zein erreserbak egin ditzakete.

Horretarako egin zaitez bazkide eta lor ezazu txartela.

Honako hauek ditu:

✓ Futs orokorraren gela.

✓ Ikasgela.

✓ Haurrentzako gela.

✓ Castor Uriarte gela (lan taldeak eta ikertzaileak).

✓ Hemeroteka, Mailegua, Internet, Fotokopiak.

✓ WIFI.

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara eta

15:00etatik 21:00etara.

Larunbatetan 11:00etatik 14:00etara

(Azterketa garaian ordutegi bereziak asteburuetan)

Incorporada al catálogo colectivo en línea del Sistema Nacional de

Bibliotecas de Euskadi. Los socios de la Biblioteca pueden consultar

desde su casa o a través de Internet los fondos bibliográficos y

audiovisuales de unas 200 bibliotecas. Pueden realizar renovaciones

de sus préstamos, peticiones y reservas. Para ello hazte socio y

consigue el carnet.

Cuenta con:

✓ Sala del fondo general.

✓ Sala de estudio.

✓ Sala infantil.

✓ Sala de D. Castor Uriarte

(grupos de trabajo e investigadores).

✓ Hemeroteca, Préstamo, Internet, Fotocopias.

✓ WIFI.

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00

y de 15:00 a 21:00 h.

Sábados de 11:00 a 14:00 h.

(Horarios especiales los fines de semana en períodos de exámenes)

[ 02 ] Gernika-Lumoko Udala


Udal Erakusketa-Aretoa

KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

Udal Erakusketa-Aretoa

Sala Municipal de Exposiciones

Kultur Etxeko lehenengo solairuan dago, eta urte osoan zehar ikusle

mota guztientzako askotariko erakusketa-egutegi interesgarria du.

✓ Erakunde-erakusketak.

✓ Artista plastikoen erakusketak adierazpide

ezberdinetan (pintura, argazkigintza, grabatua,

eskultura, zeramika, eta abar).

✓ Bertoko artisten erakusketak.

✓ Ikasleei zuzendutako erakusketa didaktikoak.

✓ Erakusketa ibiltariak eta GKE ezberdinek

sustatutako beste erakusketa batzuk.

✓ Ikastaro ezberdinetako ikasturte amaierako erakusketak.

Gernikako Arteskolak Elai-Alai aretoan

antolatzen dituen erakusketak.

Ubicada en el primer piso de la Casa de Cultura, ofrece a lo largo de

todo el año un calendario variado y atractivo de exposiciones para

todos los públicos.

✓ Exposiciones institucionales

✓ Exposiciones de artistas plásticos en sus diferentes

manifestaciones (pintura, fotografía, grabado,

escultura, cerámica, etc.).

✓ Exposiciones de artistas locales.

✓ Exposiciones didácticas dirigidas a los escolares.

✓ Exposiciones itinerantes y otras promovidas

por diferentes ONGs.

✓ Exposiciones de fin de curso de los distintos cursillos.

✓ Exposiciones organizadas por la Arteskola de

Gernika en la sala Elai-Alai aretoa.

Gernika-Lumoko Udala

[ 03 ]


KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

Ikastaroak

Ikastaroak

Cursos

✓ Kultur Etxeak antolatutako hastapen

eta hobekuntza ikastaroak.

✓ Hainbat elkartek eta beste erakunde

batzuek sustatutako ikastaroak.

Urritik ekainera. (Izen-emateak iraileko 2. hamabostaldian)

✓ Dekorazio-Arteak: Zaharberritzea, eztainua, modelatzeko orea,

koadernaketa, egur gaineko pintura, metal gaineko pintura, oihal

gaineko pintura, tiffanys lanpara

eta beirateak, eta abar.

✓ Lore lehorrak eta prentsatutako loreak

✓ Bitxigintza eta osagarriak

✓ Ehoziri-lanak

✓ Zeramika umeentzat eta heluentzat

✓ Argazkigintza

✓ Pintura eta Marrazketa (Arteskola)

✓ Antzerkia

✓ Cursos de iniciación y perfeccionamiento

organizados por la Casa de Cultura.

✓ Cursos promovidos por diversas asociaciones

y otros entes públicos.

De octubre a junio. (Inscripciones en la

2ª quincena de septiembre)

✓ Artes Decorativas: Restauración, estaño, pasta de modelar,

encuadernación, pintura sobre madera, sobre metal, sobre tela,

lámpara tiffanys y vidrieras,..

Flores secas y flores prensadas

✓ Joyería y complementos

✓ Bolillos

✓ Cerámica para niños y adultos

✓ Fotografía

✓ Pintura y Dibujo (Arteskola)

✓ Teatro

[ 04 ] Gernika-Lumoko Udala


Jardunaldiak eta Hitzaldiak

KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

Jardunaldiak eta Hitzaldiak

Jornadas y Conferencias

Kultur Etxeak, udalerriko kultura-erakunde ezberdinekin elkarlanean,

interes-mota guztiak barne hartzen dituen hitzaldi-egutegi zabala

antolatzen du urte osorako: Bertako Historia, Bakea, Garapena

eta Lankidetza, Artea, Euskara, Osasuna, Hirugarren Adina,

Arkeologia, Ekologia, Mendia, Bidaiak eta Abentura, Emakumea,

Hezkuntza, Mikologia, Landa Trebakuntza-Sustapena-Garapena,

eta abar.

Programa honen zati bat Fundazioaren diru-laguntza duten erakunde

eta elkarte hauek sustatzen dute: Gernikako Bakearen Museoa, Gernika

Gogoratuz, Berritzegune, Gernikatik Mundura, Goi-Zale Mendi Taldea,

UNESCO Etxea, Urdaibai Patronatua, Emakide emakumeen elkartea,

Alargunen Alkartea, AGIRI arkeologia elkartea, Bake-Leku Txokoa,

Ideasur, Arrano Kultur Taldea, Urdaibaiko Perretxikozaleak, Mendikoi,

eta abar.

Ekintza hauetatik aparte Kultur Etxeak bidaia kulturalak eta

udako jolas-iharduerak ere antolatzen ditu.

La Casa de Cultura en colaboración con distintas asociaciones

culturales del municipio organiza un amplio calendario anual de

conferencias en donde tienen cabida todo tipo de sensibilidades:

Historia Local, Paz, Desarrollo y Cooperación, Arte, Euskera,

Salud, Tercera Edad, Arqueología, Ecología, Montaña, Viajes

y Aventura, Mujer, Educación, Micología, Formación-promocióndesarrollo

rural, etc.

Parte de este programa está promovido por las siguientes entidades

y asociaciones que cuentan con el apoyo económico de la Fundación:

Museo de la Paz de Gernika, Gernika Gogoratuz, Berritzegune,

Gernikatik Mundura, Goi-Zale Mendi Taldea, UNESCO Etxea, Patronato

Urdaibai, Emakide asoc. de mujeres, Asociación de Viudas, AGIRI

asociación de arqueología, Txoko Bake-Leku, Ideasur, Arrano Kultur

Taldea, Urdaibaiko Perretxikozaleak, Mendikoi, etc.

Aparte de estas actividades la Casa de Cultura también

organiza viajes culturales y programación lúdica de verano.

Gernika-Lumoko Udala

[ 05 ]


KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

Gazteentzako Informazio Bulegoa

Gazteentzako

Informazio Bulegoa

Oficina de Información Juvenil

Gernika-Lumoko Gazteentzako Informazio Bulegoa Bulegoen Euskal

Sarearen barruan dago, eta 1993an inauguratu zen. 2001. urtean

aldatu zen gaur egun dagoen lekura, hau da, Kultur Etxeko arkupeetara.

Zerbitzuak:

✓ Nazioarteko Ikasle, Irakasle, Aterpetxekide, GO Txartela.

Gernika-Lumoko “Gazte Plana”ren koordinazioa

✓ Foru Aldundiaren udalekuen eta udako lantaldeen kudeaketa.

✓ Honakoei buruzko argibideak: Bekak eta diru-laguntzak, aisia

eta astialdia, kultur jarduerak, ikastaro eta oposizioak, lehiaketak,

lan-eskaintza publiko eta pribatua, ikasketak eta

lana atzerrian egiteko moduak…

✓ Bidaia gidaliburuak, ostatuen gidaliburuak,

aldizkariak etab. dituen dokumentu-fondoa.

✓ Autokontsultarako ordenagailua eta interneterako sarbidea.

✓ Gaztelekuaren kudeaketa (Gazteen aisiarako lokala).

Ordutegia:

Astelehen, astearte eta ostegunetan, 15:00etatik 19:00etara.

Asteazken eta ostiraletan, 10:00etatik 14:00etara.

La Oficina de Información Juvenil de Gernika-Lumo está englobada

en la Red Vasca de Oficinas y se inaugura en 1993. En el año 2001

pasa a su actual ubicación en los soportales de la Casa de Cultura.

Servicios:

✓ Carnet Internacional de Estudiante, Profesor, Alberguista, GO.

✓ Coordinación del “Gazte Plana” de Gernika-Lumo.

✓ Gestión de los Campamentos de Verano de la Diputación Foral

y Campos de Trabajo.

✓ Información sobre: Becas y Subvenciones, Ocio y Tiempo

Libre, Actividades Culturales, Cursos y Oposiciones, Concursos,

Ofertas de Trabajo Público y Privado, Estudios y Trabajo en el

extranjero…

✓ Fondo documental de Guías de Viajes, Alojamientos, Revistas,

etc.

✓ Ordenador de autoconsulta con acceso a Internet.

✓ Gestión del Gazteleku (Local de Ocio juvenil).

Horario:

Lunes, martes y jueves de 15:00 a 19:00 h.

Miércoles y viernes de 10:00 a 14:00 h.

[ 06 ] Gernika-Lumoko Udala


Gazteleku

KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

Aisiarako gazte-lokala da eta, bertan, denbora-pasan egoteaz gainera,

jardueretan parte hartu eta lagunak egin ahal izango dituzu. Kultur

Etxeko beheko solairuan dago, eta 12 eta 18 urte bitarteko gazteak

etor daitezke bertara. Urdaibai Eskolak (URE) dinamizatzen du zerbitzu

hau, eta Gernika-Lumoko Udalaren Gazteria Arloaren diru-laguntza

dauka.

Gazteleku

Local Juvenil

Jarduerak:

✓ Mahai-jokoak

✓ Billarra

✓ Dardoak

✓ Mahai-futbola

✓ Bola bizkorra

✓ Komikiak eta aldizkariak

✓ Telebista

✓ Musika

✓ CD eta bideak maileguan

hartzeko aukera

✓ Tailerrak

✓ Lehiaketak.

Urtean zehar, honako tailerrak egingo dira: malabareak, perkusioa,

eskumuturrekoak, alkoholik gabeko koktelak, magia, etab.

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 17:00etatik 21:00etara

Larunbatetan, 20:00etatik 24:00etara

Es un local juvenil para el ocio en donde además de pasar el rato,

poder participar en actividades y hacer amigos/as. Está situado en

la planta baja de la Casa de Cultura y dirigido a jóvenes de 12 a 18

años. Este servicio está dinamizado por URE (Urdaibai Eskola) y

subvencionado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Gernika-

Lumo.

Actividades:

✓ Juegos de mesa

✓ Billar

✓ Dardos,

✓ Futbolín

✓ Bola rápida,

✓ Comics y revistas,

✓ Televisión,

✓ Música,

✓ Préstamo de CDs

y Vídeos.

✓ Talleres,

✓ Concursos.

A lo largo del año se realizan talleres de: malabares, percusión,

pulseras, cockteles sin alcohol, magía, etc.

Horario: De lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h.

Sábado de 20:00 a 24:00 h.

Gernika-Lumoko Udala

[ 07 ]


KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

Kultur erabilerarako lokalak

Kultur erabilerarako lokalak

Locales para uso cultural

Kultur Etxean bi batzar gela daude eta hainbat elkartek ohiko egoitza

sozial gisa erabiltzen dituzte.

✓ Emakide emakumeen elkartea, Bertso Eskola, Alargunen alkartea,

Odolkideak (odol-emaileak), Lokarri, Berbalagun elkartea,

emakumearen psikologia Tailerra, Bizian gora, Arbolapera, Jai-

Batzordea, Arteskola, Ekin Taldea, Alkarregaz, Gernikako Goethe

Institut...

Halaber, hemen daude Droga-menpekotasunen Prebentziorako Udal

Bulegoa, Emakumeentzako Udal-Zerbitzuaren Bulegoa eta elkarteen,

merkatarien eta enpreseen aholkularitzarako Euskara Bulegoa.

Antzinako liburutegia (Goienkale, 8)

Lokal honetan daude:

✓ Andra Mari korala

✓ Teodoro Makazaga Musika elkartea

✓ “Herriko Kantak” taldea

✓ Hirugarren Adinekoen abesbatza

✓ “Marijesiak”

[ 08 ] Gernika-Lumoko Udala


Kultur erabilerarako lokalak

KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

En la Casa de Cultura existen dos salas de reuniones que son utilizadas

por diversas asociaciones, de forma estable, como sede social.

✓ Emakide asoc. de mujeres, Bertso Eskola, Asociación de

Viudas, Odolkideak (donantes de sangre), Lokarri, Berbalagun

elkartea, Taller de psicología de la mujer, Bizian gora, Arbolapera,

Comisión de Fiestas, Arteskola, Ekin Taldea, Alkarregaz, Gernikako

Goethe Institut…

Asimismo, aquí se ubican la Oficina Municipal de Prevención de

Drogodepencias, la Oficina del Servicio Municipal para las Mujeres

y la Oficina de Euskera para el asesoramiento a las asociaciones,

comercios y empresas.

Antigua biblioteca (Goienkale, 8)

En este local se ubican:

✓ Andra Mari korala

✓ Teodoro Makazaga Musika elkartea

✓ “Herriko Kantak” taldea

✓ Coral de la Tercera Edad

✓ “Marijesiak”

Gernika-Lumoko Udala

[ 09 ]


KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

Lizeo Antzokia

Lizeo Antzokia

2002ko apirilaren 12an inauguratu zen eta 374 eserlekuko edukiera

du. Lizeo Antzokia antzoki publikoen SAREA barne dago. Urte

osoan zehar antzerki, musika, dantza eta zinema programazio

egonkorra eta kalitatezkoa eskaintzen du. Programa hau hiru hilero

argitaratzen da.

✓ Zinema komertziala (Larunbata, igandea eta astelehena).

✓ Zine Kluba (urritik maiatzera, hilean bi ostiral).

✓ Antzerki profesionala (Ostirala, ohiz kanpo larunbata).

✓ Umeentzako antzerkia (Larunbata, hilean behin edo birritan).

✓ Antzerki amateurra (Konpainia berriei laguntza).

✓ Kale antzerkia (San Juan eta San Kristobal jaietan)

✓ Musika: pop-rocka, kantautoreak, jazza, eta abar.

✓ Musika klasikoa.

✓ Udako Musika Jardunaldiak (Lumoko San Pedro Parrokian eta

uztaileko asteburuetan Seber Altube Auditoriumean).

✓ Herriko elkarteen ekitaldi ezberdinak (Gaudeamus korala,

Elai-Alai dantza taldea, San Fidel ikastola, Kirol Patronatua, eta abar).

Txartelen aurresalmenta bbkren Teleka kutxazainetan.

Lizeo Antzokiaren bazkideak-lagunak.

[ 10 ] Gernika-Lumoko Udala


Lizeo Antzokia

KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

Se inaugura el 12 de abril de 2002. Cuenta con un aforo de 347

localidades. El Lizeo Antzokia se encuadra en SAREA, la Red de

Teatros Públicos de Euskadi. Se ofrece durante todo el año una

programación estable y de calidad de teatro, música, danza y cine.

Esta programación se publicita y edita trimestralmente.

✓ Cine comercial (Sábado, domingo y lunes).

✓ Cine Club (Dos viernes al mes, de octubre a mayo).

✓ Teatro profesional (Viernes, excepcionalmente sábado).

✓ Teatro infantil (Sábados, 1 o 2 veces al mes).

✓ Teatro amateur (Apoyo a las compañías emergentes).

✓ Teatro de calle (Fiestas de San Juan y San Cristóbal)

✓ Música pop-rock, de cantautor, jazz, etc.

✓ Música clásica.

✓ Jornadas Musicales de Verano (En la Parroquia

San Pedro de Lumo y en el Auditorio Seber Altube los

fines de semana del mes de julio).

✓ Diversos eventos de agrupaciones locales (Gaudeamus

korala, Elai-Alai dantza taldea, San Fidel ikastola,

Patronato de Deportes, etc.)

Venta anticipada de entradas en los cajeros Teleka de la bbk .

Socios-amigos del Lizeo Antzokia.

Gernika-Lumoko Udala

[ 11 ]


KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

Elai-Alai Aretoa

Elai-Alai Aretoa

2001eko apirilaren 20an inauguratu zen.

226 eserlekuko areto bat eta erakusgela edukiera ditu.

Jarduerak:

✓ Jardunaldiak, hitzaldiak, ikastaroak, biltzarrak, aurkezpenak...

✓ DVD eta bideo emanaldiak.

✓ Formatu txikiko eta umeentzako antzerkia.

✓ Eskola-antzerki jardunaldiak.

✓ Ganbera-musika kontzertuak.

✓ Segundo Olaeta Musika Eskolako entzunaldiak.

✓ Moda desfilea (Ikastetxeak).

✓ Antzerki ikastaroen eta SOMEren jardueretako

batzuen entseguak.

✓ Erakusketak. Ahal dela ikasleei zuzendutako

erakusketa didaktikoak eta Arteskolak

antolatutako artista berrien erakusketak.

Areto hau ekimen pribatuek ere aloka dezakete.

[ 12 ] Gernika-Lumoko Udala


Elai-Alai Aretoa

KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

Se inaugura el 20 de abril de 2.001.

Dispone de una sala con un aforo de 226 localidades y una

sala de exposiciones.

Actividades:

✓ Jornadas, conferencias, cursos, asambleas, presentaciones,…

✓ Proyecciones en DVD y Vídeo

✓ Teatro de pequeño formato e infantil.

✓ Jornadas de teatro escolar.

✓ Conciertos de música de cámara.

✓ Audiciones de la Escuela de Música Segundo Olaeta.

✓ Desfile de modas (Centros escolares).

✓ Ensayos de los cursos de teatro y de algunas

actividades de SOME.

✓ Exposiciones. Preferentemente didácticas dirigidas a los

escolares y de artistas nobeles organizadas por la Arteskola.

Esta sala también se alquila a iniciativas privadas.

Gernika-Lumoko Udala

[ 13 ]


KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

Gernika-Lumoko “SEGUNDO OLAETA” Musika Eskola

Gernika-Lumoko

“SEGUNDO OLAETA”

Musika Eskola

La Escuela de Música

“SEGUNDO OLAETA”

de gernika-lumo.

Segundo Olaeta Musika Eskola urriaren 1991n inauguratu zan. Musika

irakaskuntza ez arautua ematen den ikastegia da, zein bere helburu

nagusia, gizarteak luze-zabal eskatzen duen musika cultura praktikoari

erantzutea da.

Gaur egun, gero eta garrantzitsuagoa da musitaren tresentzia gizarte

barruan, hezkuntza neta gizakiaren formakuntzan duen ardura, eta

zentzu horretan, beharrezkoa da Musika Eskolen jarduera.

Irakaskuntza Ez Arautuaz pentsatzeak, ez du esan nahi kalitate gabeko

irakaskuntza batez ari garela; mota guztietako ikasleentzako pentsatzea

da, adineko muga barik, musika bera ulertu eta Isasi ahal izateko

ikasketen planak diseinatuz eta egokituz.

[ 14 ] Gernika-Lumoko Udala


Gernika-Lumoko “SEGUNDO OLAETA” Musika Eskola

KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

La Escuela de Música Segundo Olaeta se inaugura en octubre de

1991. Es un centro donde se imparte enseñanza no reglada de

música, cuyo principal objetivo es formar y satisfacer a una amplia

demanda social a través de la práctica musical.

Hoy en día es cada vez más importante la presencia de la música

en la sociedad, la importancia que tiene en la educación y en la

formación de las personas, y en este sentido es primordial la labor

de las Escuelas de Música.

Pensar en términos de Enseñanza No Reglada, no significa de ninguna

manera en una enseñanza carente de calidad; significa pensar en

una educación musical adaptada a todo tipo de alumnos, sin límites

de edad, adecuando y diseñando unos planes de estudio que le

permitan aprender y entender el hecho musical.

Gernika-Lumoko Udala

[ 15 ]


KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

Gernika-Lumoko “SEGUNDO OLAETA” Musika Eskola

IRAKASKUNTZA MAILAK

MUSIKA-TRESNAK

TALDEKO JARDUERAK

IKASTARO MONOGRAFIKOAK

I.go Maila - Harrerakoa

II. Maila - Hasierakoa

III. Maila - Gogortzekoa

IV. Maila - Lehentasunezko jarduera

Ikastaro monografikoak

pianoa

akordeoia

gitarra

bibolina

biolontxeloa

flauta

klarinete

saxofoia

tronpa

trompeta

tronboia

tuba

bonbardinoa

txistua

trikitixa

alboka

gitarra elektrikoa

baxu elektrikoa

bateria

lenguia musikala

helduentzako lenguaia musikala

korua

helduentzako korua

akordeoia orkestra

gitarra orkestra

harizko orkestra

ganbara musika taldeak

banda

haizezko taldea

txistulari banda

euskal musika tresnen fanfarria

ganbara musika taldeak

konboak

gitarra abeztiak laguntzeko

panderoa

txalaparta

informatika musikala

euskal herriko dantzak

[ 16 ] Gernika-Lumoko Udala


Gernika-Lumoko “SEGUNDO OLAETA” Musika Eskola

KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

NIVELES

DE IMPARTICIÓN

ESPECIALIDADES

INSTRUMENTALES

ACTIVIDADES

DE CONJUNTO

CURSOS

MONOGRÁFICOS

Nivel 1 - Contacto.

Nivel 2 - Iniciación.

Nivel 3 - Afianzamiento.

Nivel 4 - Actividad preferente.

Cursos monográficos.

piano

acordeón

guitarra

violín

violoncello

flauta

clarinete

saxofón

trompa

trompeta

trombón

tuba

bombardino

txistu

trikitixa

alboka

guitarra eléctrica

bajo eléctrico

bateria

lenguaje musical

lenguaje musical adultos

coro

coro adultos

orquesta de acordeones

orquesta de guitarras

orquesta de cuerda

conjuntos de música de cámara

banda

conjunto de viento

banda de txistularis

fanfarria de instrumentos autóctonos

conjuntos de música de cámara

combos

guitarra de acompañamiento

pandero

txalaparta

informática musical

danza tradicional

Gernika-Lumoko Udala

[ 17 ]


KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

Gernika-Lumoko urteko kultur egitaraua

Programación Cultural

Anual de Gernika-Lumo

Gernika-Lumoko urteko

kultur egitaraua

ENERO:

✓ Cabalgata de Reyes (Día 5). "Erregiak datoz...".

✓ PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD (Juegos, hinchables, talleres,

payasos…). Polideportivo de Maloste.

✓ 24 Horas de Futbito. Polideportivo Maloste.

✓ Aniversario de la Unión de Gernika-Lumo.(8 de enero).Recorrido

por las mugas.(Gernikazaharra).

FEBRERO:

✓ KANDELERIO Eguna (Día 2). Ronda infantil

con velas y música.

✓ Festividad de SANTA AGUEDA (Víspera, día 4).

Corales por las calles.

✓ FIESTAS DE CARNAVAL: Danzas, aurreskus, juego del gallo,

cucaña, verbenas, etc.)

✓ Exposición de ARTESANIA GERNIKESA (Bienal). Sala Elai-Alai Aretoa.

MARZO:

✓ SEMANA DE LA MUJER (Día 8).

✓ SEMANA DE TEATRO ESCOLAR.(Elai-Alai aretoa)

✓ ENCUENTROS CON IPARRALDE.

ABRIL:

✓ CORALES ESCOLARES de Gernika-Lumo.

✓ DANTZARI EGUNA escolar.

✓ Memorial SECO de DUATHLON.

✓ Actos conmemorativos del ANIVERSARIO DEL BOMBARDEO DE

GERNIKA (Día 26): Exposiciones, concierto, teatro, cine antibelicista,

etc. (2ª quincena).

✓ PREMIOS “GERNIKA POR LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN”.

✓ JORNADAS INTERNACIONALES DE CULTURA Y PAZ.

(Gernika-Gogoratuz) (2ª quincena).

MAYO:

✓ “DANTZARI EGUNA” de las escuelas.

✓ MERCADO MEDIEVAL. (Plaza del mercado)

✓ Exposición de alumnos de la ARTESKOLA/ESCUELA DE ARTE.

✓ Concurso de “BERTSO IDATZIAK” interescuelas.

✓ Certamen de FITNESS. Valedero Campeonato Estatal.

✓ OPEN URDAIBAI DE AERODANCE.

✓ SEMANA VERDE. Energías renovables.

✓ Día Internacional de los Museos. (Actividades en los dos Museos)

URTARRILA:

✓ Erregeen Kabalgata (urtarrilak 5). "Erregiak datoz...".

✓ UMEEN GABONETAKO PARKEA (Jolasak, haizezko gazteluak,

pailasoak, tailerrak…). Maloste kiroldegian.

✓ Areto-futbola 24 orduz. Maloste kiroldegian.

Gernika-Lumo Elkarketaren urteurrena. (urtarrilak 8).Ibilbidea mugaz

muga.(Gernikazaharra).(Igande batean).

OTSAILA:

✓ KANDELERIO Eguna (otsailak 2). Umeen erronda abestuz,

kandelak eta guzti.

✓ SANTA AGUEDA jaia (Bezpera, otsailak 4). Koralak kalez kale.

✓ IHAUTERIAK: Dantzak, aurreskua, Donibane-zuhaitza, oilarraren

jolasa, kukaina, berbenak, etab.)

✓ GERNIKAKO ARTISAUTZA Erakusketa. (bi urtez behin).

Elai-Alai Erakusgelan.

MARTXOA:

✓ EMAKUMEAREN ASTEA (martxoak 8).

✓ UMEEN ANTZERKI ASTEA. (Elai-Alai aretoa)

✓ IPARRALDEKIN TOPAKETAK.

APIRILA:

Gernika-Lumoko ESKOLETAKO ABESBATZAK.

✓ Eskolarteko DANTZARI EGUNA.

✓ DUATHLOI txapelketa SECO MEMORIALA.

✓ GERNIKAKO BONBARDAKETAREN URTEURRENA gogoratzeko

ekitaldiak (apirilak 26): erakusketak, kontzertua, antzerkia, zinea,

dokumentalak, etab. (2. hamabostaldian).

✓ BAKEAREN ETA BERRADISKIDETZAREN GERNIKA SARIAK.

✓ KULTURA ETA BAKEAREN NAZIOARTEKO JARDUNALDIAK. (Gernika

Gogoratuz - 2. hamabostaldian).

MAIATZA:

✓ ERDI AROKO AZOKA (Merkatu Plazan)

✓ ESKOLARTEKO DANTZARI EGUNA.

✓ ARTESKOLAko ikasleen lanen erakusketa.

✓ Eskolarteko BERTSO IDATZIEN Txapelketa.

✓ FITNESS Txapelketa. (Espainiako txapelketarako balio du).

✓ AERODANCE URDAIBAIKO OPENA.

✓ ASTE BERDEA. Energia berriztagarria keta alternatibak.

✓ Nazioarteko Museoen eguna. (Ekintzak Museo bietan).

[ 18 ] Gernika-Lumoko Udala


Gernika-Lumoko urteko kultur egitaraua

KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

JUNIO:

✓ Exposición de trabajos de los TALLERES DE LA CASA DE CULTURA:

fotografía, cerámica, comics, artes decorativas, joyería, flores secas,

encuadernación, etc.(2ª quincena).

✓ Fiestas de SAN JUAN (Día 24). Danzas, hogueras, romería, teatro

de calle en San Juan Ibarra.

✓ Fiestas de SAN PEDRO (Día 29) de la Anteiglesia de LUMO.

JULIO:

✓ Proyecciones de cine al aire libre. (Martes y jueves en el auditorio).

✓ Concurso de carteles “GERNIKAKO JAIAK”. Exposición.

✓ CURSOS DE VERANO DE LA EHU/UPV en Gernika-Lumo.

✓ Fiestas de San Cristóbal. Barrio de Agarre.(Agroskate, conciertos,

teatro de calle, comida popular, etc.)

✓ JORNADAS DE MÚSICA DE VERANO.(Música de cámara, conciertos

al aire libre y Festival Internacional de Folklore).

✓ “UDAN ZER EGIN KANPAINA”. Campaña infantil-juvenil de verano

con actividades lúdicas en la Plaza del Mercado.

✓ UDAKO IKASTAROAK / CURSILLOS DE VERANO. Cursos deportivos

y de tiempo libre.(Patronato de Deportes).

✓ METALWAY FESTIVAL. (Tres días de Heavy Metal).

AGOSTO:

✓ Proyecciones de cine al aire libre. (Martes y jueves en el Auditorio).

✓ Exposición colectiva de artistas locales GERNIKARTE.

✓ Fiestas de Santa Lucía. SAN LORENZO (Día 10). Deporte Rural.

✓ Fiestas patronales de GERNIKA: ANDRA MARI y SAN ROQUE

(Días 15 y 16).

✓ Fiestas de RENTERIA. SAN BARTOLOME (Día 24).

SEPTIEMBRE:

✓ Oferta de Cursos de arte y artesanía de la Casa de Cultura.

✓ Oferta de Cursos del Patronato de Deportes.

✓ MARCHA REGULADA DE MONTAÑA-URDAIBAI. (Goi-Zale M.T.)

✓ Jornadas Internacionales de ARTE Y PAZ. (bienal).

✓ DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ. Actividades Museo de la Paz.

OCTUBRE:

✓ 1º LUNES DE OCTUBRE. Feria de Ganado.Concurso.

(Domingo y lunes)

✓ Certamen fotográfico villa de Gernika-Lumo. (Bienal).

✓ MILLA URBANA (Para escolares).

✓ RALLY GERNIKA-LUMO Gernikako Racing Elkartea

(Valedero para el campeonato de España).

✓ JORNADAS GASTRONÓMICAS.(bienal).

✓ MUESTRA DE CORTOMETRAJES "PURA CASPA"

de jóvenes realizadores.

✓ ÚLTIMO LUNES DE OCTUBRE. Concursos agrícolas,

expos. de maquinaria, artesanía, deporte rural, partidos de pelota,

danzas, subasta de quesos, txosnas, romería, etc.

EKAINA:

✓ KULTUR ETXEKO TAILERRETAKO lanen erakusketa: argazkigintza,

buztingintza, komikiak, dekorazio-arteak, bitxigintza, lore lehorrak,

koadernaketa, etab.(2. hamabostaldian).

✓ DONIBANE Jaiak (ekainak 24). Dantzak, suak, erromeria, kaleantzerkia…

San Juan Ibarra Plazan.

✓ LUMOko Elizateko SAN PEDRO jaiak (ekainak 29).

UZTAILA:

✓ Aire zabaleko zine-emanaldiak. Astearte eta ostegunetan, Auditorium-ean.

✓ “GERNIKAKO JAIAK” Kartel Lehiaketa. Erakusketa.

✓ EHU/UPV UDAKO IKASTAROAK GERNIKAN.

✓ San Kristobal jaiak Agarre auzoan. (Agroskate, kontzertuak,

kale antzerkia, herri bazkaria, e.a.)

✓ UDAKO MUSIKA JARDUNALDIAK. (Ganbera-musika, aire

zabaleko kontzertuak eta Nazioarteko Folklore Jaialdia).

✓ “UDAN ZER EGIN KANPAINA”. Ume eta gazteentzako udako

kanpaina. jolas-jarduerak Merkatu Plazan.

✓ UDAKO IKASTAROAK. Kirol eta aisialdiko ikastaroak.

(Kirol Patronatua).

✓ METALWAY FESTIVAL. (Heavy Metal hiru egun).

ABUZTUA:

✓ Aire zabaleko zine-emanaldiak. Astearte eta ostegunetan, Auditorium-ean

✓ GERNIKARTE, herriko artisten lanen erakusketa.

✓ Santa Luzia auzoko jaiak, LORENZO deuna (abuztuak 10). Herri Kirolak.

✓ GERNIKAko jaiak, ANDRA MARI eta ROQUE deuna

(abuztuak 15 eta 16). Herriko jaiak.

✓ ERRENTERIA auzoko jaiak, BARTOLOME deuna (abuztuak 24).

IRAILA:

✓ Arte eta artisautzari buruzko ikastaroen eskaintza Kultur Etxean.

✓ Kirol Patronatuko ikastaroen eskaintza.

✓ URDAIBAI-MENDIKO IBILALDI NEURTUA. (Goi-Zale M.T.)

✓ ARTEA ETA BAKEARI buruzko Nazioarteko Jardunaldiak (bi urtez behin).

✓ BAKEAREN NAZIOARTEKO EGUNA. Ekintzak Bakearen Museoan.

URRIA:

✓ URRIKO 1go ASTELEHENA. Abere Azoka. Lehiaketa.

(Igandean eta astelehenean)

✓ GERNIKA-LUMOKO HIRIBILDUKO ARGAZKI LEHIAKETA (bi urtez behin).

✓ GERNIKAKO HIRI MILIA (umeentzat).

✓ GERNIKA-LUMO RALLYA (Espainiako txapelketarako balio du).

Antolatzailea: Gernikako Racing Elkartea.

✓ JARDUNALDI GASTRONOMIKOAK. (bi urtez behin).

✓ "PURA CASPA", zuzendari gazteen LABURMETRAIEN ERAKUSTALDIA.

✓ URRIKO AZKENENGO ASTELEHENA. Nekazaritza Lehiaketak,

erakusk.: nekazaritzako makinak, artisautza, herri kirolak, pilota

partidak,dantzak, nekazaritzako lehiaketa, gazten enkantea, erromeria,

txosnak, etab.

Gernika-Lumoko Udala

[ 19 ]


KULTUR-ETXEA FUNDAZIO PUBLIKOA

Gernika-Lumoko urteko kultur egitaraua

NOVIEMBRE:

✓ SEMANA MICOLÓGICA DE URDAIBAI.

✓ JORNADAS DE ARQUEOLOGIA. AGIRI Taldea.

✓ Campaña de animación a la lectura (Biblioteca).

✓ Audiciones de la Escuela de Música Segundo Olaeta.

✓ Festival anual de Elai-Alai Dantzari Taldea.

✓ FREEMUSE FESTIVAL. Jornadas contra la censura.

✓ JORNADAS DE MONTAÑA. Goi-Zale Mendi Elkartea.

✓ CONCIERTOS DE SANTA CECILIA. (Día 22).

✓ SEMANA CULTURAL DE LA RESIDENCIA CALZADA.

DICIEMBRE:

✓ CONCURSO GASTRONÓMICO DE CARACOLES DE EUSKADI.

✓ Fiesta anual de EMAKIDE (Asociación de mujeres).

✓ Fiesta anual MULTICULTURAL de IDEASUR.

✓ Torneo de ajedrez “Gernika-Lumo” (Gazteleku).

✓ CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS DE NAVIDAD.

✓ Ciclo festivo de NAVIDAD: “MARIJESIAK”, OLENTZERO, URTE

BARRI,...

OTROS ACTOS A RESEÑAR:

✓ Programación estable mensual de Teatro profesional, amateur

e infantil en el Lizeo Antzokia y en el Elai-Alai Aretoa.

✓ De octubre a mayo, dos viernes al mes como mínimo,

programación de Cine Club en el Lizeo Antzokia.

✓ Exposiciones mensuales en la Casa de Cultura y en el

Elai-Alai Aretoa.

✓ Exposición mensual en el Museo Euskal Herria y, también

regularmente, en el Museo de la Paz y en el Palacio Udetxea

(Patronato Urdaibai) sobre temas de medio ambiente.

✓ Durante todo el año, en la Casa de Cultura- Elai Alai Aretoa:

conciertos de cámara, jazz, cantautor, café-teatro, proyecciones de

documentales y películas, presentación de libros, viajes culturales y

excursiones a las campañas de apoyo al euskera. Conferencias y

jornadas mensuales promovidas por las distintas asociaciones y

entidades de Gernika-Lumo.

✓ Durante el curso académico, diversas audiciones ofrecidas por los

alumnos y profesores de la Escuela de Música Segundo Olaeta y el

Conservatorio Julia Foruria, así como conciertos corales organizados

por Andra Mari Korala.

✓ Los sábados, en la Plaza del Mercado, discoteca juvenil. (Gazteleku).

✓ Sábados especiales (primeros de mes) en la Plaza del Mercado

con monográficos sobre productos autóctonos, degustaciones,

artesanía, deporte rural, parque infantil, etc. (Área Municipal

de Ferias y Mercados).

✓ Jornadas y conferencias sobre Medio Ambiente y URDAIBAI

organizadas por el Patronato de la Reserva de la Biosfera

Urdaibai, en Udetxea.

AZAROA:

✓ URDAIBAIKO ASTE MIKOLOGIKOA.

✓ ARKEOLOGIARI BURUZKO JARDUNALDIAK. AGIRI Taldea.

✓ Irakurzaletasuna bultzatzeko Kanpaina (Liburutegian).

✓ Segundo Olaeta Musika Eskolaren entzunaldiak.

✓ ELAI-ALAI Dantzari Taldearen URTEKO JAIALDIA.

✓ FREEMUSE FESTIVAL. Zentsuraren aurkako jardunaldiak.

✓ MENDIARI BURUZKO JARDUNALDIAK: Goi-Zale Mendi Elkartea.

✓ SANTA ZEZILIAKO KONTZERTUAK (azaroak 22).

✓ CALZADA EGOITZAREN ALDEKO ASTE KULTURALA.

ABENDUA:

✓ EUSKAL HERRIKO BARRASKILO LEHIAKETA GASTRONOMIKOA.

✓ EMAKIDEN urteko jaialdia (Emakumeen elkartea).

✓ IDEASUR-en urteko KULTURANIZTAZUNA JAIALDIA.

✓ “Gernika-Lumo” Xake Txapelketa (Gaztelekuan).

✓ GABONETAKO APARTEKO KONTZERTUAK.

✓ GABONETAko ekitaldiak: “MARIJESIAK”, OLENTZERO, URTE

BARRI,...

AIPATU BEHARREKO BESTE EKITALDI BATZUK:

✓ Profesional, amateur eta haurren antzerkiko hilabeteko egitaraua

egonkorra. Lizeo Antzokian eta Elai-Alai Aretoan.

✓ Urritik maiatzera bitartean, hilean bi ostiraletan gutxienez, Zine

Klubaren egitaraua Lizeo Antzokian.

✓ Erakusketa hilero, Kultur Etxean, eta Elai-Alai Aretoan, asmo

didaktikoagoa dutenak.

✓ Erakusketa bat hilean Bakearen Museoan, Euskal

Herria Museoan eta Udetxea Jauregian

(Urdaibai Patronatua).

✓ Urte osoan, Kultur Etxea-Elai Alai Aretoan: ganbera-kontzertuak,

kantautore, jazza, kafe-antzokia, dokumentalen eta filmen emanaldiak,

liburuen aurkezpena, bidaia kulturalak eta euskararen aldeko

ospakizunetara ibilaldiak. Hileko hitzaldi eta jardunaldiak;

Gernika-Lumoko elkarteek eta erakundeek

sustaturik.

✓ Ikasturtean zehar Segundo Olaeta Musika Eskola eta Julia Foruria

Kontserbarioko ikasle eta irakasleek hainbat entzunaldi eskaintzen

dituzte. Halaber, Andra Mari Koralak ere abesbatzen kontzertuak

antolatzen ditu.

✓ Larunbatetan, MERKATU Plazan, gazteentzako diskoteka (Gazteleku).

✓ Larunbata bereziak daude (hile bakoitzeko lehenengo larunbata)

Merkatu Plazan: bertako produktuei buruzko monografikoak, dastatzeak,

artisautza, herri kirolak, umeen parkea, etab. (Udaleko Azoka eta

Merkatu Saila).

✓ URDAIBAI eta Ingurumenari buruzko jardunaldiak eta hitzaldiak;

Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Patronatuak antolatzen ditu,

Udetxean.

[ 20 ] Gernika-Lumoko Udala


www.gernika-lumo.net

KULTUR ETXEA

CASA DE CULTURA

Foru plaza, 2

48300 Gernika-Lumo

Tf. 94 627 02 01 - Fax 94 625 50 60

E-mail: kultur-etxea@gernika-lumo.net

GAZTE INFORMAZIO BULEGOA

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL

Foru plaza, 2

48300 Gernika-Lumo

Tf. 94 627 02 15 - Fax 94 625 76 77

E-mail: gazteger@sarenet.net

TEATRO LIZEO ANTZOKIA

Ocho de enero, 4

48300 Gernika-Lumo

Tf. 94 627 02 01 - Fax 94 625 50 60

E-mail: kultur-etxea@gernika-lumo.net

Sala ELAI-ALAI aretoa

Foru plaza, 2

48300 Gernika-Lumo

Tf. 94 627 02 01 - Fax 94 625 50 60

E-mail: kultur-etxea@gernika-lumo.net

SEGUNDO OLAETA MUSIKA ESKOLA

ESCUELA DE MÚSICA SEGUNDO OLAETA

Karmelo Etxegarai, 2

48300 Gernika-Lumo

Tf. 94 627 02 14 - Fax 94 627 06 29

E-mail: emso@euskalnet.net

KOMUNITATE ARLOKO UDAL PREBENTZIO ZERBITZUAK

SERVICIO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENCIAS

Foru plaza, 2

48300 Gernika-Lumo

Horario: 9:00 /14:00 h.

Tf. 94 625 42 02 - Fax 94 625 70 90

E-mail: prebegernika@infonegocio.com

EMAKUMEENTZAKO UDAL ZERBITZUA

SERVICIO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES

Foru Plaza, 2

48300 Gernika-Lumo

Tf. 94 625 42 02 - Fax 94 625 70 90

E-mail: emakugernika@infonegocio.com

Gernika-Lumoko

Udala

Diseinu, maketazio eta inprimaketa: GRÁFICAS AMOREBIETA • 946730339

More magazines by this user
Similar magazines