kom videre i en fart

thlangshf.vuc.dk
  • No tags were found...

Hent HFe-brochuren her. - Th. Langs HF & VUC

kom videre i en fart

HF-enkeltfag januar 2014

Hel HF på 2½ år - HF-fagpakke på 1½ år


Har du brug for

at komme videre i en fart, fordi du

• Er uden job

• Har afbrudt en uddannelse

• Har lyst til/behov for mere uddannelse

• Har lyst til/behov for en ny uddannelse

• Skal i gang efter endt barsel

• Eller...

Kan du nikke genkendende til et eller flere

af disse udsagn, så har vi på HF-enkeltfag

følgende tilbud til dig:

Du kan tage en hel HF på 2½ år

eller

Du kan tage en HF-fagpakke på 1½ år

og blive klar til at søge optagelse på en af

disse uddannelser:

• Pædagog

• Bioanalytiker

• Socialrådgiver

• Sygeplejerske

• Ergoterapeut

Optagelseskravene på de fem uddannelser:

Uddannelse Fag i de forskellige fagpakker

Pædagog Dansk A - Engelsk B - Samfundsfag C - valgfrit fag på C-niveau

Bioanalytiker Dansk A - Engelsk B - Biologi C - Kemi C - Matematik C

Socialrådgiver Dansk A - Engelsk B - Samfundsfag B - Psykologi C

Sygeplejerske Dansk A - Engelsk B - Samfundsfag C/Psykologi C - Biologi B

Ergoterapeut Dansk A - Engelsk B - Samfundsfag C/Psykologi C - Biologi B


Studiestart • Skoleåret 2014/2015 • Optagelseskrav

Studiestart

6.1.2014 starter vi nye hold, der kan bringe

dig videre frem mod dit personlige mål,

uanset hvilken af mulighederne der passer

bedst for dig.

Vi tilbyder følgende fag i foråret 2014

• Dansk A

• Engelsk B

• Samfundsfag C

• Biologi C

Samfundsfag C og biologi C afsluttes med

mundtlig eksamen i maj/juni 2014.

Dansk A og engelsk B afsluttes med

mundtlig og skriftlig eksamen i maj/juni

2015.

Skoleåret 2014/2015

Du følger resten af de fag, du mangler i din

fagpakke, og hvis du skal have en hel HF,

laver vi en samlet plan for 2. og 3. år.

Optagelseskrav

Du skal normalt have afsluttet 10. kl. med

prøve i dansk, engelsk og matematik og

have afsluttet 9. kl. med prøve i tysk og

fysik for at kunne blive optaget på HF.

Lærke Frantzen

Jeg har taget 10. klasse og 40 ugers grundforløb på ’Mad til menneske’

på teknisk skole. Jeg synes, det er fedt med HFe-fagpakken,

hvor man er sammen med kursister, der har næsten samme uddannelsesmål.

Når jeg er færdig med fagene, tager jeg til Vietnam som

frivillig. Derefter søger jeg ind på socialrådgiveruddannelsen på VIA

University College.

Maja Gamborg

Jeg har en frisøruddannelse, men har valgt

at tage nogle HF-enkeltfag, så jeg kan

søge ind på pædagoguddannelsen.


vil du

vide mere?

Kontakt os og få mere at vide om

dine muligheder eller besøg vores hjemmeside

Økonomi

Du kan søge SU til uddannelsen, hvis du har 23 lektioner om ugen. Hvis du har barn under

7 år, skal du have 17 lektioner. Hvis du er i arbejde og laver en aftale om uddannelsesorlov

med din arbejdsgiver, har du mulighed for at søge SVU i op til 40 uger.

SVU er Statens Voksenuddannelsesstøtte og svarer til 80% af dagpengesatsen.

Undervisningsmateriale

Alle lærebøger udlånes af skolen, dog skal du selv anskaffe ordbøger.

Tilmelding

Tilmelding sker ved en samtale med en studievejleder.

Book en tid på 6912 7920 eller på www.thlangshf-vuc.dk.

Tilmeldingsfrist:

13. december med mulighed for løbende optag.

Deltagerbetaling

Fagene koster 450 kr. pr. stk., hvis du ikke har en videreende uddannelse.

Se www.thlangshf-vuc.dk for regler om deltagerbetaling.

Når du har afsluttet din fagpakke eller din hele HF, kan du få deltagerbetalingen tilbage.

TH. LANGS HF & VUC

– vi bringer dig videre

Hostrupsgade 48-56 ) 8600 Silkeborg ) Tlf.: 6912 7920

Mail: adm@thlangshf-vuc.dk ) www.thlangshf-vuc.dk

More magazines by this user
Similar magazines