03/2006 - Akty GK2 - Gymnázium, Konštantínova 2

gk2.po.sk

03/2006 - Akty GK2 - Gymnázium, Konštantínova 2

Akty GK2 3/2006 1


Editorial

Túto podobu aktov stvorili:

Šéfredaktori

Lucia Lejková

Matúš Krajňák

Redaktori

Tibor Fecko

Alena Geregová

Ivana Gluchmanová

Alena Kľučárová

Miroslava Kopaničáková

Nina Kuderjavá

Gabriela Marcinková

Alexandra Pančáková

Mária Tkáčová

Michaela Tokárová

Beáta Tomková

Zuzana Turlíková

Rebeka Uličná

Grafika

František Markuš

Filip Mohler

Matej Moško

Fotografie

Ivana Gluchmanová

Lenka Imrichová

Ilustrácie

Zuzana Tomková

Jazyková úprava

PhDr T. Farkašovská

Prispievatelia

Hascor

Internet

http://akty.gk2-po.sk

Zdravím všetkých verných a trpezlivých!

Tak sme sa predsa

dočkali. Síce to trvalo

dlhšie ako obyčajne, ale

poznáte to, človek mieni

a pánboh mení...A čo nás

tak zdržalo? Zopár

interných bitiek, kde - tu

zmeny a dlhočizné

očakávanie príchodu

slečny Múzy. Nakoniec

návšteva prišla. My sme

jej spravili kávu a ona

opätovne sľúbila, že

chvíľu zostane. Aj vďaka

tomu teraz držíte v rukách

tento artefakt... (medzi

nami – išlo aj o to, aby si

časopis hrdo obhájil titul občasníka:)

Osobne si myslím, že o informácie či nejaké to

umelecké dielko na čítanie nebola núdza, ak ste

zaregistrovali elektronickú formu Aktov a jeho

mladšieho brata Ghetto k2...

Na tomto mieste mám tú česť predstaviť novú

redakčnú rodinku, ktorá toto všetko spískala...

No asi najväčšou zmenou je dizajn, že? To majú na

svedomí noví grafici. Zdá sa, že sa dostatočne vybúrili,

za čo im pekne ďakujem... Samozrejme ďakujem aj

zvyšku „rodinky“ a aj tým z vás, ktorých práve prepadla

neodolateľná chuť pridať sa – len ju, chuderku,

nezaháňajte! Čím viac mozgov, tým lepšie!

tilka

krajšia polovica hlavy časopisu

2 Akty GK2 3/2006


Obsah

• Správy

• Vianočná akadémia

▫ Pozrieť si školské predstavenie

v sladkej nevedomosti vie každý.

Pokúsiť sa ale nazrieť do zákulisia

najveľkolepejšej akadémie GK2 si

žiada odvahu.

• Novinky zo študentského parlamentu

• Mýty o New Yorku

• Nové školské uniformy

• Farma v jeskyni

▫ Pražské divadlo pricestovalo aj do

Prešova.

• Horolezectvo – moja vášeň

• Rozhovor s Jakubom Petraníkom

• Vernisáž. Výstava. Nič.

• Čas na zmenu?

• Devianti

• Time Out je In

• Olympiáda

• Medium – dôkaz, že GK2 žije

• Kde bolo, tam bolo

• Výroky profesorov

▫ Chlapci, slovo gentleman sa skladá z

dvoch slov: man, to vie každý. Gentle,

to znamená jemných mravov, že sa

jemne správa k dámam. To znamená, že

vyskočíš a zotrieš tabuľu!

• Praktické využitie rozpínavosti

• Úvaha o kvapke vody

• Slávnostné vybúrenie sa grafikov

• Moja skvelá rodina

• Recenzie kníh

▫ Pozor na draky, Nedobytná pevnosť

• Dejepisné perličky

• DOMINO – Chaos a skutočnosť

• Internet náš každodenný

• K.O.

• Prvá svetová vojna

• Slunce, seno, slabé nervy

• Rozlúčkový

Akty GK2 3/2006 3


Správy (bez komentárov)

Text: Matúš Krajňák

5. septembra 2005

Školský rok sa začal. Veková hranica sa

neposunula, štvrtáci totiž odišli a noví prváci

nastúpili.

--

12. septembra 2005

Reproduktory ťažko znášali nápor prvej

pätnásťminútovej relácie nášho nového

školského rádia.

--

1. decembra 2005

V aule sa pokazil data-projektor. Prispeli k

tomu štvrtáci svojou stužkovou. Sťažilo to

prácu nielen vyučujúcim, ale aj mladým

filmárom.

--

17. decembra 2005

Na pánskom WC v novej budove bola

spozorovaná malá ružová opica. Do dnešných

dní sa však táto správa nepotvrdila.

--

19. decembra 2005

Uskutočnila sa ďalšia akadémia školy,

tentokrát s prívlastkom „vianočná“. Vystúpili

Nina Kuderjavá, Katarína Kokošková, zbor

Cantemus, skupina Fire Water a iní. Špeci

príhovor pridal aj pán riaditeľ.

--

20. januára 2006

O 14.00 bola úspešne zahájená premiéra a

derniéra nového amatérskeho filmu Skrat.

--

31.januára 2006

Spustená bola prevádzka internetovej

verzie školského časopisu AKTY GK2 a

školského rádia Time Out.

--

5.marca 2006

Na týždeň prichýlili Vyšné Ružbachy aj

našich mladých lyžiarov.

--

6. marca 2006

Študenti mali možnosť vzhliadnuť nové

skrinky, ktoré sa do tohto dátumu ukrývali

zabalené

v kartónových krabiciach. Postupne sa

skrinky dostali „do rúk“ aj jednotlivým

triedam.

--

13. marca 2006

Dostávame informácie o vyučovaní

španielskeho jazyka na pôde gymnázia v

poobedňajších hodinách. Estoy seguro de que

tengo razón y por eso hago la apología de mi

opinión a capa y espada.

--

4. apríla 2006

Mali sme opäť príležitosť oprieť si naše

ubolené hlavy a užívať si ešte stále novú

komédiu DJZ Čudný pár

4 Akty GK2 3/2006


Vianočná akadémia

Text: Mimka

Nikto nepochybuje o tom, že naša škola je

plná jedinečných talentov, preto sa 19.

decembra 2005 v priestoroch DJZ

uskutočnila ich prezentácia. Vyhriata sála

,,praskala vo švíkoch", pretože ju zaplnili

nielen žiaci a učiteľský zbor GK2.

Možno ste mali možnosť vzhliadnuť

zaujímavé vystúpenia, nikto z vás však nemal

tú jedinečnú a užasnú príležitosť

zažiť, čo sa odohrávalo v zákulisí.

Všetci „kmitali“, upratovačky

luxovali, rekvizitári zháňali,

moderátori sa sťažovali, režisér

vrieskal, ostatní prikyvovali, alebo

bezradne krútili hlavami. Prosto

úžasná atmosféra, aká sa len tak

každý večer nevidí.

Tri hodiny pred začiatkom sa na generálke

ešte dotvárala scéna a vystupujúci skúšali.

Nedá mi nespomenúť milé pani učiteľky -

organizátorky, ktoré sa o všetkých starali a so

všetkým pomáhali.

Keďže niektorí nezodpovední ľudia majú

podľa zvukárov tendenciu všetko ničiť

(netýka sa GK2), moderátori mali menší

problém s portami. Ach, tie ich maniere! Až

na pár problémov so svetlami a zástrčkami v

šatniach, na ktoré sa mimochodom sťažovali

opäť naši moderátori a to najmä Gabriela

Marcinková, nakoľko Matúš Krajňák

nepotreboval na úpravu svojich vlasov fén ani

kulmu, všetko prebiehalo tak, ako malo.

Záverečný tanec si tiež vyžiadal mnoho

príprav, keďže okrem malej skupinky

profesionálnych tanečníkov boli ostatní

amatéri.

Napätá atmosféra tesne pred začiatkom

doľahla aj na mňa a cítila som nervozitu

účinkujúcich aj organizátorov. Po prvom

potlesku sa však všetko pozitívne obrátilo a v

zákulisí zavládla väčšia pohoda. Dokonca

väčšina žiakov sa zabávala a tešila na svoje

vystúpenie.

V záverečných minútach sa všetci objavili

na pódiu a zožali obrovský úspech, čo bolo

znamením, že akcia sa naozaj vydarila.

Myslím, že i sám pán riaditeľ bol spokojný,

keďže nečakane

vsunul do programu

aj svoj príhovor.

Hneď po tom som

sa rýchlo ,,vyparila",

keďže prišlo na rad

upratovanie scény

plnej lesklých

papierikov a lamiet.

Keď sa už sála vyprázdnila bol čas oslavovať,

učiteľský zbor sa pobral do reštauračného

zariadenia, kde s veľkou vďakou a veľmi

európsky oslávili vystúpenie ich zverencov

bez samotných zverencov.

Všetci „kmitali“,

upratovačky luxovali,

rekvizitári zháňali,

moderátori sa sťažovali,

režisér vrieskal, ostatní

prikyvovali, alebo bezradne

krútili hlavami.

Naozaj som mala z tejto akcie dobrý pocit a

verím, že aj vy ste mali skvelý zážitok z

príjemne stráveného večera. Už teraz sa teším

na budúci ročník Vianočnej akadémie, ale

tentoraz si to chcem vychutnať z ružového

kresla v hľadisku.

Akty GK2 3/2006 5


Zo študentského parlamentu

Text: Martin Mišľan(predseda ŠP GK2)

Na úvod by som začal tým, prečo tu je

Študentský parlament (ŠP) a na čo nám, teda

vám slúži. Jeho hlavná a podstatná úloha je

reprezentovať a zastupovať záujmy študentov

študujúcich na tejto škole a predkladať

návrhy študentov vedeniu školy.

Myslím si, že je to veľmi významná

a dôležitá úloha, a preto netreba činnosť a silu

ŠP nijako podceňovať. Veď parlament

reprezentuje všetkých študentov. Čím by bola

škola bez nich?

A teraz pár informácií o tohtoročnej

činnosti. Tento rok prebehla voľba nového

predsedu ŠP. Stal sa ním Martin Mišľan

(2.D). Hneď po zvolení sa zúčastnil Kongresu

ŠP PSK, kde sa rokovalo o spôsoboch

spolupráce stredných škôl. Na tomto rokovaní

získal potrebné informácie na zlepšenie

fungovania ŠP

a taktiež

informácie o tom,

ako môže aj ŠP

získať finančné

prostriedky z rôznych organizácií a fondov.

Nakrátko na to ŠP prijal nový štatút ,

v ktorom boli jasne vymedzené úlohy,

priority a práva ŠP.

V súčasnosti ŠP zvažuje usporiadanie

školského plesu. Nápad to je dobrý, avšak

realizácia tohto projektu je už ťažšia. Je už

len otázkou času a kompetentných ľudí, či sa

tento ples uskutoční.

Nakoniec chcem vyzvať všetkých

študentov, ktorí majú akýkoľvek dobrý nápad,

nech ho prídu vyjadriť na schôdzu ŠP alebo

osobne predsedovi ŠP.

MATURANTI POZOR!

Čaká Vás maturita z cudzieho jazyka?

S jazykovou školou

to zvládnete!

organizuje špeciálne prípravné kurzy na jazykové maturitné skúšky.

Ponúkame Vám výučbu v malých skupinách.

Skupiny sú tvorené na základe jazykových znalostí a typu maturitnej skúšky

Cena za trimester je od 1833,- Sk*.

Berlitz jazyková škola, Levočská 3, 3. posch., 080 01 Prešov

Tel.: 0915 987 138, office.berlitz-ke.sk

Váš úspech je pre nás dôležitý!

*V cene nie je zahrnutý materiál a registračný poplatok.

6 Akty GK2 3/2006


Mýty o New Yorku

Text: Miša | Foto: súkromná zbierka

Možno ste si mysleli, že:

1.New York tvoria samé mrakodrapy

2.Časový posun je blbosť

3.Američania sú protivní a sebeckí

4.Všetko je drahé

5.Radšej nepovedať nič ako hlúposť

Big Apple je niečo úplne, ale úplne iné než

čo si my, Európania predstavujeme. Aj ja som

čakala hory betónu, mrakodrapy, ktorým

nevidno na koniec, autá na

každom kroku...

Ale skutočnosť je iná. New

York je zelený. A teraz

nemyslím, že by domy maľovali na zeleno

(nemaľujú ich vôbec). Skôr som chcela

povedať, že mesto má asi toľko zelene ako

ulíc. Na každom kroku objavíte park. A to

nehovorím o tom, že len Central Park je skoro

taký veľký ako Prešov. Minimálne tak vyzerá.

A mrakodrapy sú len časti Manhatanu,

zvyšok tvoria malé domčeky. Teda malé sú

len oproti mrakodrapom, nie oproti

slovenským domom.

Časový posun naozaj funguje. Človek má

problém nezaspať poobede. A vôbec to jedno

vyspanie nevyrieši. Pretože nejde o únavu z

cesty, ale o to, že o šiestej zistíte, že v Európe

je už polnoc. A keď ste deň predtým vstávali

o tretej na lietadlo, dospávate to ešte pár dní.

Američania sa vo všeobecnosti strašne radi

rozprávajú. V pohode sa vám môže stať, že z

obchodu odídete o pol hodiny neskôr. A to len

preto, že ste sa zakecali s predavačom.

Kdekoľvek kohokoľvek stretnete, o chvíľu

odchádzate o poznanie bohatší. Keď sa vám

náhodou niečo nepodarí, máte okolo seba

hneď kopu utešiteľov. Radi totiž všetkým

pomáhajú a robia ľudí šťastnejšími. Človek

proste nikdy nie je sám.

Strata času je úplne neznámy pojem. Aj tu

sa hovorí, že čas sú peniaze. Ale to, čo nám

trvá dva dni, urobí Američan za deň. Lebo my

musíme aj oddychovať a pre nich je

oddychom iná práca. Snažia sa získať čo

najviac za čo najkratší čas.

Väčšina Slovákov hovorí, že v Amerike je

všetko drahé a neoplatí sa tam nič kúpiť. Ako

dobre, že realita je iná. V prvom rade

neexistujú žiadne číňaky, ktoré znepríjemňujú

život mnohým z nás. Dá sa nakúpiť dobre a

lacno počas sellov, ale aj

mimo nich.

Napríklad oblečenie je

omnoho lacnejšie než tu,

ale doplnky sú drahšie. V podstate stačí

vedieť, kde a kedy nakupovať a získate tričko

Adidas za 10$. Teda, asi to bude tým, čo sa u

nás považuje za značku. Lebo v Amerike

Adidas nie je taká značka. Za značku sa

považuje Ralph Lauren (tam pracovala

Rachel z Priateľov), La Coste...

V podstate stačí vedieť,

kde a kedy nakupovať a

získate tričko Adidas za 10$.

Mena

Plechovka koly

Twix, Snickers

Obyčajné tričko

Značkové tričko

Rifle

Lístok na metro

1USD=30Sk

0.75$ (22,5Sk)

0.75$ (22,5Sk)

10$ (300Sk)

25-50$ (750-1500Sk)

25$ (750Sk)

4.75$ (142,5Sk)

Americká angličtina sa od britskej líši

hlavne tým, že kašle na pravidlá. Nikomu

nezáleží na tom, či rozprávate gramaticky

správne. Podstatné je, že máte čo povedať. Ak

máte zaujímavé názory alebo len poznáte svet

z iného uhla, vždy sa nájde niekto ochotný

vás počúvať. Aj napriek tomu, že vaša

angličtina nie je dokonalá a dá to kus trápenia

pochopiť vás.

New York nie je Amerika a ja som tiež

nezjedla všetku múdrosť sveta. Takže toto bol

môj pohľad na to, ako to v New Yorku chodí.

Akty GK2 3/2006 7


Parochňa

Jean Paul Gaultier

circa = 400 € =

Pánske topánky GUCCI

= 550 € =

Pohodlné dámske topánky

MOSCHINO

= 490 € =

Mozog pre 400 študentov

= na nezaplatenie =

Nové

školské

uniformy

Nič netušíte a už ich máte na sebe.

GK2 zatiaľ uniformy nevyžaduje,

je to ale len otázkou času, kedy

začne.

Dámska uniforma

Jean Paul Gaultier

= 1250 € =

Dámske dioptrické

okuliare Versace

= 180 € =

Pánska

uniforma

Jean Paul

Gaultier

= 300 € =

okuliare

= 210 € =

Vosková hlava

= 1 600 $ =

8 Akty GK2 3/2006


Farma v jeskyni

Text: Veronika Pavelková

Výnimočné režisérske nadanie v spojení

so skvelými hercami, choreografmi a

hudobníkmi naplnilo neveľkú scénu Divadla

Alexandra Duchnoviča.

Jeden marcový piatok som vymenila

Žbirkov koncert za divadlo. V očakávaní, či

sa mi vôbec pošťastí dostať do sály, som ešte

netušila, o čo všetko by som prišla, ak by sa

mi to nepodarilo. Sedeli sme v sále,

„napresovaní“ ako

sardinky v oleji. Po

5 minútach

vystúpila na scénu

Lucia Nimcová,

sympatické mladé

dievča, ktoré patrí

k najmladšej generácii Rusínov, ktorí boli

počas komunizmu násilne presťahovaní

z dedín do mestských panelákov. Celý svoj

život nenašla miesto, ktoré by mohla nazvať

domovom, kam by sa mohla vrátiť. Preto

vytvorila výstavu fotografií, ktorými vydáva

svedectvo o krutosti vtedajšieho režimu.

Práve v rámci tohto projektu pricestoval

na Slovensko divadelný súbor Farm in cave

z Prahy. Tento divadelný súbor je zložený

z mladých ľudí viacerých národností, ktorí

cestujú aj po Slovensku a hľadajú

zabudnuté piesne. Od roku 2001 precestovali

celý svet od Argentíny po Kóreu. Úspech

získali aj u nás svojím živočíšnym,

energickým a úprimným prejavom.

Ich hlasy spolu s bicími, trúbkou,

harmonikou, husľami a ďalšími nástrojmi

vytvorili zvukovú stenu. Herci liezli po

stenách, preliezali sa, dupotali, ale hlavne

spievali. Javisko vyzeralo ako hmýriaca sa

masa ľudských tiel. Niekedy to malo rušivý

účinok, ale v prevažnej časti ich

preexponovaný prejav podporoval celkový

dojem. Pôsobili, ako keby to, čo práve

spievali, bola posledná vec, čo v živote

urobia. Niekedy pôsobili ako v tranze, akoby

sa do nich prevtelili ľudia, ktorí tieto piesne

zložili. Aby ste mali predstavu, kvôli čomu sa

tu rozplývam, môžete sa ísť pozrieť na ich

stránku, na ktorej nájdete aj ich hudbu –

www.infarma.info

Režisér Viliam Dočolomanský vstupoval po

každom fragmente do predstavenia. Jemu ani

hercom nešlo ani tak o slová piesní, ale

o pocit, ktorí vyjadrujú. Na pozadí scény

bolo plátno, na ktorom sa počas piesní

premietali fotky ľudí, ktorí im odovzdali

svoje piesne.

Najviac ma zaujala krehká, asi 90-ročná

starenka stojaca vo dverách svojej

chalúpky. Vyžarovala z nej múdrosť a životná

skúsenosť. Do toho spievala mladá speváčka

pieseň o smútku manželky, ktorej muž

emigroval do Ameriky a ju opustil.

Alebo aj videoprojekcia Žilinskej stanice,

odkiaľ boli Židia

odvážaní do

koncentračných

táborov. Jedna

mladá Židovka si

myslela, že

pôjdu na

brigádu, tak si zobrala svoje najkrajšie šaty

a učesala si vlasy do štýlového účesu.

Netušila, čo ju čaká...

Tieto piesne boli a sú najčistejším

svedectvom doby, v ktorej boli vytvorené.

Standing ovations na konci predstavenia boli

problematické pre

nedostatok miesta, Zdroje:

ale čo by človek www.changet.sk

neurobil pre umenie.

www.infarma.info

Mimochodom,

hľadajú nových

hercov do svojho súboru. Nepridáte sa?

Akty GK2 3/2006 9


Extreme sports – Climbing

Text: Nina | Foto: Internet

Keď vám lezie škola na „nervy“, kúsok od

nej si zlezte umelú horolezeckú stenu.

Na skalu ma prvýkrát priložili už v

plienkach. Lezenie sa v našej rodine stalo

skvelou zámienkou pre návštevu prírody.

Takmer každý víkend sme s rodičmi trávili na

skalách, užívali si prírodu a samých seba.

Mne osobne nikdy nešlo o samotné lezenie,

skôr o pocit spokojnosti samej so sebou, keď

sa dostanem na vrchol. A to je aj podstatou

lezenia-sebaprekonávanie a radosť z pohybu.

Lezenie sa vo

všeobecnosti delí na

tri druhy, alebo typy.

Najbezpečnejším

druhom lezenia je

bouldering. Lezie sa

na menších, asi

trojmetrových

skalkách, prípadne

umelý stenách (stena

z preglejky s dierami

na priskrutkovanie

umelých chytov).

Samozrejme bez lana (miesto toho sa skáče

do hrubých matracov- to je na tom to

najlepšie). Dôraz sa kladie prevažne na pohyb

(tj. lezieš ako, čo a kde chceš). Bouldrovanie

je výborným tréningom pre pokročilých, ale

aj dobrým štartom pre nováčikov. Potrebuješ

k nemu len základnú výstroj (lezečkyšpeciálna

lezecká obuv; madžové vrecúškovrecúško

na magnézium).

Dalším druhom lezenia je skalozectvo. Od

boulderingu sa líši tým, že lezieš s istacim

lanom na skalách (alebo umelých stenách)

vysokých asi 5-40 metrov. Potrebuješ aj

sedačku (vec, do ktorej si sadneš a priviažeš

lano), karabíny a samozrejme prilbu.

Horolezectvo, tretí typ lezenia, je

v podstate lezenie v horách (tj. vstaneš asi

o piatej ráno a s minimálne desaťkilovými

batohmi vyrazíš na dlhú a únavnú púť pod

stenu a až potom príde na rad lezenie).

Tento typ lezenia je najdobrodružnejší

a možno aj najkrajší, zdolávaš vrchy

a výstupy v divokých horských oblastiach,

úplne sa poddávaš prírode. Kvôli veľkej

nadmorskej výške a rýchlo sa meniacemu

počasiu si tento šport vyžaduje dobrú

kondíciu, skúsenosti a odhodlanie.

V súčasnosti nie je ťažké stať sa lezcom.

Potrebuješ len základnú výstroj, dobrého

školiteľa a veľkú dávku nadšenia. Možnosti

liezť sú všade, prírodných stien je veľa, v

mestách sa stavajú umelé (jedna taká,

dokonca so zmrzlinárňou, je aj v Prešove,

zhodou okolností hneď pri našej škole).

10 Akty GK2 3/2006


Hviezdny pastier...

Text: tilka

Musím sa priznať, že som po celý čas

rozhovoru čakala kedy sa mi ozve ten

vnútorný hlas. Ten hlas, ktorým by mi

prikázal začať zúrivo jačať, plakať či

dokonca omdlieť…Nuž, nestalo sa. Asi som

chybný prototyp dievčaťa 21. storočia. Tak

som bez väčších emócií položila zopár úplne

neintímnych otázok človeku trocha

známejšiemu ako my ostatní, človeku, ktorý

sa mohol posledných pár týždňov so

súhlasom vedenia ulievať zo školy, Jakubovi

Petraníkovi.

Ako sa ti ulievalo?

Dobre. Ja som na školu ani nemyslel, iba

občas mi napadlo, že budem musieť dohnať

všetko, čo som zameškal.

Čo ste vlastne celý týždeň robili? Mali ste

aj nejaký voľný čas alebo ste neprestajne

„trénovali“?

V pondelok bolo voľno,

v utorok mal každý hodinu

styling a hodinu spev, a tí,

ktorým nevyšiel spev na

utorok, mali hodinu v stredu.

Vo štvrtok bolo voľno a v piatok už prenos.

Nebolo ti nepríjemné, keď v

semifinálovom kole niekoľkokrát

„ nenápadne“ spomenuli, že nie si zadaný?

Nie, vieš čo…je to tak. Nemám zatiaľ

priateľku, a keď je to pravda, tak už je na

nich… oni si potrebujú dať do programu veci,

ktoré človeka upútajú, tak je normálne, že to

povedia. Ja to neriešim.

Tiež sme v tom semifinálovom kole počuli

veľa o tvojej tréme (najmä z úst Paľa

Haberu). Naozaj ťa tréma až tak ovládla?

Je to pravda (ustarostený povzdych). Na

generálke to bolo oveľa lepšie, na generálke

sa to všetkým veľmi páčilo. Ešte keď so

mnou robil Pyco a Adela rozhovor, tak som

bol v pohode. No

keď som vyšiel hore

a Rišo začal hrať,

uvedomil som si, že

ma vidí niečo okolo

milióna ľudí… vtedy

mi napadlo:…Fíha…

Oooops!

Takže si spokojný

s tým, ako to teraz

je, aký si slávny…

Ale to nie (širokánsky úsmev)

Ako bude pokračovať tvoja spevácka

kariéra?

Teraz zatiaľ nemôžem vystupovať na

nejakých večierkoch a tak. Máme zmluvu

s našou umeleckou agentúrou, ktorá nám

bude sprostredkúvať vystúpenia. 22. apríla

nám v Prešove začína turné. A potom sa,

dúfam, niekto ozve

a budem nahrávať

album...

Je na slovenskej

hudobnej scéne niekto

konkrétny, s kým by si chcel spolupracovať?

Chcel by som spolupracovať s Mikom

Hladkým alebo s človekom, ktorý im

produkuje albumy. Ich hudba ma vždy

oslovila a rád by som s nimi niečo robil…ak

by chceli…

A ako teda budeš dobiehať školu? Aké

máš zatiaľ známky?

Zatiaľ nemám žiadne známky. Mám

rozdelené písomky na jednotlivé termíny.

Nebojíš sa, že by si mohol na teba nejaký

profesor zasadnúť?

Môže sa to stať, ale dúfam, že nie…

Na svetlo sveta vyšli informácie o tom, že

prepadáš. Čo je na tom pravdy?

Ja som chcel byť

pastierom, keď som bol

malý.

Akty GK2 3/2006 11


Bola mi novinárom položená otázka, že čo

sa stane, keď nespravím komisionálky.

Povedal som mu, že prepadnem. Bulvár je

bulvár.

Ako vnímaš ošiaľ okolo svojej osoby?

Je to príjemné. Odtiaľ potiaľ, ale v podstate

je to príjemné.

Aký je to pocit mať svoju tvár na

plagátoch alebo dokonca na stiahnuteľných

pozadiach do mobilov?

No…neviem, je to také príjemné, teda nie

pre každého, keď vidí môj ksicht niekde, ale

patrí to k tomu. Musím s tým rátať, že bude

môj ksicht vycapený niekde. A je to príjemné.

Spoznal si aj nejakú nepríjemnú stránku

svojej popularity?

No, áno. Novinári sa rýpu v tom, do čoho

ich nič nie je a vymýšľajú si rôzne príbehy.

Vrabce si čvirikajú, že si nejako spyšnel.

Čo ty nato?

Ja nenosím hore nos ani nič také. Ja si

nemyslím, že som spyšnel. Možno sa to zdá,

keď sa mi nechce

každému rozprávať

o tom, ako bolo

a počúvať, ako je

každému ľúto, že som

vypadol. Je to príjemné,

že to tak ľudia cítia, ale

keď to počúvam

každých 5 minút, tak už je toho trochu veľa.

A možno tak pôsobím preto, lebo

v poslednom čase som strašne unavený. Málo

spávam kvôli povinnostiam a chodím do

školy ako oťapený.

Dala táto skúsenosť niečo do života?

Pochopil som pár vecí, ktoré si myslím, že

nikto v mojom veku nemá možnosť pochopiť.

Pochopil som, že je tam všetko o peniazoch a

že v Bratislave je úplne iný svet ako tu, čo

som si nikdy nemyslel.

Čo tvoje vypadnutie, ktoré tiež vyvolalo

...v poslednom čase som

strašne unavený. Málo

spávam kvôli povinnostiam

a chodím do školy ako

oťapený.

pekný rozruch?

Bolo to celkom príjemné, lebo moje

vypadnutie bolo prekvapením. Som rád, že

som odišiel so cťou, že som to nepokazil a ,

že ma ani porota netypovala na

vypadávajúceho

Necítiš sa zahanbene, keďže sa na

titulkách časopisov objavila tvoja uplakaná

tvár?

Vôbec. Nehanbím sa

za to, že som plakal. Ja

som ešte nechcel

vypadnúť a vtedy zo

mňa všetko opadlo

a dostalo ma to, že

ľudia okolo mňa boli

smutní z môjho

vypadnutia.

Nebojíš sa , že si

z teba niekto bude

robiť srandu? Platí

predsa, že dievčatá sú tie uplakané.

Podľa vedeckých výskumov je dokázané,

že muži plačú 5krát častejšie ako

ženy, to som niekde čítal. A

vôbec, neriešim to, že si niekto

o mne bude myslieť, že som

trápny, lebo som plakal.

Pravdupovediac som sa s týmto

postojom ani nestretol. Ja som to

dal vonku tak, ako som to cítil.

Už od útleho detstva si chcel byť

spevákom alebo ako my ostatní si túžil po

smetiarskej profesii?

Ja som chcel byť pastierom, keď som bol

malý.

Ako to? Veď ty nie si z dediny, či áno?

Nie som, ale my máme vedľa bloku kopec,

na ktorom sa pasú kravy. Ale mne sa viac

páčia ovce, tak som chcel byť pastierom

oviec.

Tak, ak ti to nevyjde so spevom, želám

plný košiar :)

12 Akty GK2 3/2006


Vernisáž. Výstava. Nič.

Text: Matúš Krajňák

Spísali sme základné myšlienky a pravidlá,

aby ste vedeli, že sa nápad s organizovaním

výstavy uchytil.

Chceme zorganizovať jednu výstavu.

Vystavovať budete vy, teda študenti, rovnako

aj návštevníkmi výstavy budete vy. Vieme, že

tu nájdeme veľa talentovaných ľudí, preto

veríme, že sa budete zapájať. Možno máte

v izbách ukrytých množstvo obrázkov, básní,

v počítačoch nejaké grafiky či fotografie.

Práve všetky tieto materiály potrebujeme.

všetkým záujemcom bezplatne v budove

gymnázia.

Každý prispievateľ zaradí svoj výtvor do

príslušnej kategórie, pričom je na každom

prispievateľovi, pre ktoré zaradenie sa na

základe svojho uváženia rozhodne. Je možné

poskytnúť neobmedzený počet grafík,

fotografií, básní.

Fotografie

Spoločným námetom je téma Šesť zmyslov

- súbor zmyslov človeka, teda zrak, čuch,

sluch, hmat, chuť a šiesty zmysel, ktorý je

bližšie nešpecifikovaný.

A teraz sa ide vysvetľovať:

Mám fotografiu krajiny a neviem, do ktorej

z kategórie ju zaradiť.

O čo vlastne ide?

Vernisáž. Výstava. Nič. predstavuje

spojenie výtvarného, fotografického,

básnického a iného estetického prejavu

študentov nášho gymnázia. Hlavným cieľom

je predstaviť umeleckú tvorbu študentov

GKII. Zbierka má byť spojená voľne, má sa

jemne dotýkať určených kategórií a má byť

predstavená formou spoločnej výstavy.

Vernisáž. Výstava. Nič. bude ponúkaná

Krajinu môžeme vnímať rozlične,

individuálne. Ak vnímam krajinu

prostredníctvom čuchu, pretože je na

fotografii pole a evokuje to vo mne príjemné

vône, zaradím fotografiu do kategórie čuch.

Ak je tam potok a spomínam si na kúpanie a

sviežu vodu, zaradím fotografiu do kategórie

hmat. Prípadne inam.

Mám fotografiu plastovej lyžičky a neviem,

do ktorej z kategórie ju zaradiť.

Čo pre teba znamená plastová lyžička?

Chutné jedlo? Zaraď ju do kategórie chuť.

Alebo predstavuje táto fotografia tvoj postoj k

životu, abstraktnosť, ktorú nemôžeš vysvetliť,

pretože je to niečo len tebe známe? Potom ju

Akty GK2 3/2006 13


zaraď do kategórie šiesty zmysel. Táto

kategória môže obsiahnuť všetky abstrakcie,

neurčité fotografie.

Pri fotografovaní nevyužívame len svoj

zrak, preto dúfame, že nebudete všetko

zaraďovať práve do tejto kategórie.

Výtvarné diela a básne

Súhrnná výstava obsiahne všetky vaše

výtvarné a básnické prezentácie. Forma je

ľubovoľná - výkres, plátno alebo všetko

ostatné, čo má niečo spoločné s umením.

Medzi grafiky môžu kandidáti zaradiť aj

grafiky počítačové, prípadne iné. Rovnako aj

básne nemajú určenú formu, či už ide o

pásmo, kaligramy, dadaistické básne a

podobne. Čím viac bude výstava pestrejšia,

tým bude zaujímavejšia a netradičná.voje

maľby a básne noste Mgr. I. Sopkovej,

fotografie p. Gmitrovi, prípadne všetko, čo sa

dá dostať do elektronickej podoby posielajte

na radio@gk2-po.sk.

Názov

Vernisáž - pre ľudí, ktorých to zaujíma.

Výstava - pre ľudí, ktorých to zaujíma

natoľko, že prispejú svojím dielom.

Nič - pre všetkých ostatných, pre nás v

tomto prípade nepodstatných ľudí.

14 Akty GK2 3/2006


Čas na zmenu?

Text: Hascor

Ak sa niekto pred sto rokmi pokúsil

dokázať, že zvieratá vedia vnímať a cítiť,

zatvorili ho do blázinca. No v súčasnosti sa

už podobného osudu nemusíme báť a celkom

pokojne môžeme na otázky „Dokážu sa vtáky

hanbiť?, Vie delfín spoznať sám seba

v zrkadle?, Trúchlia slony za svojimi

mŕtvymi?“ odpovedať áno aj vďaka etológii –

vede o správaní živočíchov.

"Zakaždým, keď sa ku mne približujú

zvieratá a blížia sa nie preto, že si ma

nevšimli, ale práve preto, lebo ma zbadali

alebo začuli, zmocňuje sa ma pocit, že aspoň

na okamih nie som vyhnaný z raja.“ Tento

citát patrí Konradovi Lorenzovi,

predstaviteľovi modernej etológie, ktorý

svojou láskou k zvieratám zmenil postoj

mnohých ľudí, no stále sa nájdu aj takí, ktorí

chápu tieto nádherné živé tvory len ako

automaty riadené inštinktami, a to od prvokov

až po našich najbližších príbuzných -

šimpanzy.

Najnovší výskum potvrdzuje, že naše

emócie majú priamu súvislosť s hmotnou

formou. Ak sú emócie súčasťou našich tiel,

potom musia byť aj súčasťou tiel zvierat.

Vieme dokonca, že ovce si pamätajú tváre

dlhšie ako dva roky; netopiere majú prejavy

láskavosti; prasatá sa naučia svoje mená

v priebehu 2-3 týždňov, reagujú na zavolanie,

majú mentálnu kapacitu trojročného dieťaťa

a s úspechom dokážu ovládať joystickom

videohru. Cameron Diaz v tejto súvislosti

povedala: „Pomyslela som si: Bože, to je ako

zjesť moju neter.“

Pri tejto téme sa črtá aj otázka

vegetariánstva. Je zdravé? Stanovisko

Americkej dietickej asociácie a Kanadských

dietológov k vegetariánskej strave z roku

2003: „SPRÁVNE ROZVRHNUTÁ

vegetariánska strava je zdravá, nutrične

vyvážená a zdravotne prínosná v prevencii

i liečbe rôznych ochorení. Dobre rozvrhnutá

vegánska a všetky druhy vegetariánskej

stravy sú vhodné pre všetky životné obdobia,

vrátane tehotenstva, kojenia, detského veku i

dospievania“. Medzi známych vegetariánov

patria napr. Sir Paul McCartney, Martina

Navrátilová, David Duchovny alebo aj

popredný slovenský odborník na zdravú

výživu MUDr. Igor Bukovský.

Aj napriek všetkým týmto faktom stále

existujú pokusné laboratóriá, cirkusy,

zoologické záhrady, veľkochovy a bitúnky

s hroznými podmienkami. Nie je už načase

zmeniť naše chápanie? Prečo nekupovať

mäso, vajcia a ďalšie živočíšne výrobky

z voľných ekologických chovov? Musia v 21.

storočí existovať krvavé jatky? Následky

nášho správania sú hrozné. Presvedč sa o tom

na www.themeatrix.com.

Na Slovensku pôsobí viacero

ochranárskych organizácií, medzi významné

patria:

Sloboda zvierat – www.slobodazvierat.sk,

ktorá má za sebou už niekoľko významných

úspechov (napr. zákaz pitiev zvierat na

základných a stredných školách)

Greenpeace – www.greenpeace.sk,

celosvetovo uznávaná ekologická organizácia

Mačky SOS – www.mackysos.sk a

Psy SOS – www.psysos.sk, poskytujúce

prechodný domov zvieratám prostredníctvom

domácich depozitov.

Akty GK2 3/2006 15


Počúvať nás môžete kedykoľvek, ale zrejme by bolo dobré,

keby existovala aj hmotná podoba o tomto fakte, aby viac

nikto nepochyboval o našom úsilí.

Snáď „najmasmediálnejšou“

udalosťou posledných mesiacov je

vznik nového školského rádia

Time Out. Formálne sme vznikli

prvý februároví týždeň 2005, ale

každý vnímavejší člen GKII

zrejme poriadne zapochybuje.

Pozorovateľným úvodom bola až

prvá relácia 12.9.2005.

Konto Orange nám v tomto

dosť pomohlo. Na začiatok sme

získali slušných 30 000 korún,

ktoré boli použité najmä na nákup

štúdiovej techniky. Hlavnú zásluhu

na tom má niekdajší rozhlasový

krúžku pod vedením Mgr. Ivety

Sopkovej. Asi štyri mesiace sa

zháňal nejaký technik, ktorý by bol

nápomocný pri zapájaní

zakúpených aparátov. Neobjavil

sa. No a v máji som prišiel ja, vraj

„kreatívna sila“. Ako správna sila

som sa do toho s ostatnými zaprel

a vytlačili sme rádio z nečinnosti.

Veľmi dôležité bolo premeniť

školský projekt na niečo reálne.

A stalo sa:

- mali sme zvučku

- mali sme podmaz

- mali sme moderátora

- mali sme hudbu

- mali sme jingle

A to všetko máme dodnes, len

pôvodnú zvučku nahradila nová.

Okrem technika sme čakali aj

na vlastné štúdio. Chceli sme

nejakú útulnú, akustickú

miestnosť, odkiaľ by sme sa

prihovárali rušným triedam každý

deň. Takže zrejme ten istý technik,

ktorý sa mal dostaviť a nedostavil

sa, mal vo vrecku ukrytú miestnosť

pre Time Out.

Exkluzívny prepis zvučky

Tid-tid-(pauza)-tit

tampara-ra-ra

tampara-ra-ra

tampara-ra-ra

tampara-ra-ra

tampara-ra-ra

tampara-ra-ra

ti-li-li-li-li

ti-li-li-li

Time Out

16 Akty GK2 3/2006


Momentálne je hlavnou

oporou nášho out-in rádia

komornejší rozhlasovo-dramatický

krúžok. Nedávno sme tiež

elektronicky spojili školské rádio

so školským časopisom. Vzniklo

teda medium (akty.gk2-po.sk).

Škola je len jedna, ale tvorivých

ľudí viacero.

Súčasnosť Time Out-u prežíva

plodné obdobie. Udalosti

posledných dní hovoria aj o tom, že

štúdio nakoniec bude. Ročné

modlenie sa prinieslo svoj úžitok.

Konkrétne ho nájdete medzi

učebňou biológie a multimediálkou.

Odvysielali sme už viac ako 60

relácií. Číslo je to pekné a možno

bude stúpať. A možno sa aj

pôvodný technik objaví. A možno

nás budete podporovať. A možno

nie.

Históriu, súčasnosť a ďalekú

budúcnosť spracoval Matúš Krajňák.

Fotografický set bol vytvorený pre

hudobný kanál VH1. Ďakujeme aj

Veronike Hrivňákovej.

Akty GK2 3/2006 17


Devianti

Text: Gabriela Marcinková

Poznáte to.

Stojíte na zastávke, mrznete, hádžete

pohľady na šoféra, ktorý sa vôbec neunúva

naštartovať. Na hodinky sa pozrieť nechcete,

lebo by to znamenalo obnaženie kúska tela

a ohrozenie napadnutia mrazom. V takejto

ťažkej chvíli vám začnú chodiť po rozume

rôzne myšlienky. Pozorujete ľudí, len

tak...bájočkom (zrejme divný výraz, ale práve

takéto výrazy vám napadajú).

Na zastávke stojím iba ja a zopár starších

dám, pevne zamotaných do piatich vrstiev

sukní a pletených šálov. Jasné, aký iný

normálny človek príde na zastávku päť minút

pred odchodom autobusu. Prichádza červené

auto... Parkuje... Mrznem... Žeby som sa

pozrela na tie hodinky?... Nie, priveľké

riziko, už predsa musí ísť... Mrznem... Ten

šofér je zver... Konečne!

Nie, nejde autobus, iba prichádza skupinka

mladých, čo mi dáva nádej, že o chvíľu príde

ten čas. A popritom mi prináša trochu

rozptýlenia v podobe (je viem, že sa to nemá)

pozorovania a počúvania ich rozhovoru.

Dvaja chlapci, dve dievčatá. Kaki nohavice,

obrovské mikiny, tenké imidžové vesty,

reťaze okolo všetkých možných končatín

a neodmysliteľné, aspoň o tri čísla väčšie

čižmy. Medzi dievčatami a chlapcami

minimálny rozdiel, veď sme bratia a sestry.

Rozhovor prebieha vo veselom duchu. ,,Ty

ich máš dlhé (akože vlasy, pochopila som) až

po... (pomenovanie špecifického mužského

orgánu špecificky vulgárnym slovom).“ Tento

výrok vyvolal salvy smiechu, autor výroku sa

hrdo poobzeral po okolí, akože ,,som ja ale

frajer“, a očakával reakciu čakajúcich. Babky

vedľa sa hneď zhrčili do jednej kopy (v

jednote je sila) a začali ohovárať mladú

generáciu. Vravím si, majú pravdu. Takéto

živly nepôsobia na starších ľudí dojmom, že

budúcnosť sveta je v dobrých rukách.

Môj dojem sa stupňuje po ďalších siláckych

výrokoch štvorice, pričom si na jazyk

nedávajú pozor ani dievčatá. Ak by som

mohla, pridám sa k babuškám, veď je to

nehorázne, takto vystupovať na verejnosti,

oblieva ma zlosť a rozhorčenie nad takýmito

ľuďmi. Konečne! Nie, nejde autobus,

prichádza môj chlapec. On je tým druhým na

čo čakám, hneď po autobuse. A už mi ani

autobus netreba. Pri teplom objatí sa cítim

ako v siedmom nebi. Ešte božtek a som úplne

vyliečená z pochmúrnych myšlienok. Zrazu

však zachytím pohľad jednej zo stareniek. Je

mi všetko jasné. Pohoršene začínajú

rozoberať môj prípad, ako ďalší z radu

neprístupných. Rozhorčené slová doliehajú až

ku mne. To nie je možné. Bosorky!

Ide autobus. Nastupujem.

Je to tak... Som mladý deviant... Patrím

k nim... Zajtra si začnem prepichovať časti

tela ihlami... O týždeň si oholím hlavu...

O rok... Bože!

18 Akty GK2 3/2006


Olympiáda

Text: Alena Kľučarová

19. január 2006 mal byť pre mňa

výnimočným. Po prvýkrát v mojom živote

som sa mohla zúčastniť na okresnom kole

olympiády v anglickom jazyku. Teraz,

s odstupom času si uvedomujem, že ten deň

bol nanajvýš zvláštny. Všetko sa začalo skoro

normálne, ale postupne to naberalo

dramatický spád.

O pol siedmej ma z ríše snov prebral budík,

ten vedecký zázrak, ktorého „citlivé“ melódie

ma privádzajú do šialenstva. Potom, ako som

takmer vyskočila z kože, nastalo chvíľkové

obdobie temna. Čo sa deje? Kde som to? Keď

som si uvedomila, že som v posteli a treba ísť

do školy, rozhodla som sa vstať. Potom som

sa plná „elánu“ začala chystať.

Akýsi pre mňa netypický vnútorný nepokoj

mi nedovolil poriadne sa naraňajkovať, takže

môj žalúdok sa musel uskromniť.

O siedmej bol najvyšší čas na to, aby

sme vyrazili. Hovorím v množnom čísle,

lebo išla aj moja sestra. Konalo sa to na

obchodnej akadémii a poviem vám, je to

riadne bludisko.

Niekto v mojom vnútri prehovoril:

„Preboha, spamätaj sa, veď nejdeš na

popravu.“ A naozaj. Prečo vždy musím robiť

z komára somára? Potom to vyzerá tak, že

jediným somárom som práve ja. Osud mal

pocit, akoby mi to, že som začala uvažovať

nad svojím psychickým zdravím, nestačilo,

uštedril mi ešte jednu ranu, presnejšie

kopanec.

Neďaleko vstupných dverí bola vrstva ľadu

prikrytá bielou snehovou perinou, do ktorej

som spadla. Len ten dopad bol o čosi tvrdší

než do páperia. Nejako som sa postavila na

rovné nohy a s pocitom, že dnes ma už nič

nemôže prekvapiť, som vošla dovnútra. Ach,

ako som sa len mýlila…

Okamžite ma zaujala tabuľa s menami

súťažiacich. V každej kategórii ich bolo

približne 12, len v jednej dvaja, presnejšie

dve. „Byť tak na ich mieste,“ pomyslela som

si. Z úvah ma prebralo potľapkanie po pleci.

Obzriem sa a hľadím na neznáme dievča.

„Ahoj, dávno som ťa nevidela,“ ozvala sa.

V tom momente mi hlavou preblesklo snáď

kvantum tvárí, s ktorými som prišla do

kontaktu, no táto medzi nimi chýbala. „Ehm,

ahoj,“ odzdravila som. Bolo na mne vidieť, že

som v rozpakoch, preto dievča prerušilo

trápnu chvíľu ticha. Pripomenula mi časy,

keď sme spolu drali školské lavice a potom sa

mi rozsvietilo. Nikdy predtým by som

neverila, čo všetko dokáže obyčajná zmena

účesu.

Začiatok súťaže bol naplánovaný na 8.10.

Bolo však už pol deviatej a stále sa nič

nedialo. Je teda

„Bože môj, čo ak

celkom pochopiteľné,

že vo mne opäť začala

skončím posledná?“

narastať nervozita

a musím povedať, že

kamarátkino „Bože môj, čo ak skončím

posledná,“ mi na sebadôvere vôbec

nepridávalo. Okolo štvrť na desať sa veci

pohli dopredu: oficiálne zahájili olympiádu.

Pravdupovediac, ešte nikdy som na súťaži

nevidela toľko rozjarených tvárí. Niet divu.

Koho by bavilo viac ako hodinu na čosi

vyčkávať? Potom to prebiehalo klasicky:

najprv písomná časť, potom ústna, pričom

boli od seba oddelené prestávkou. Problém

bol však v tom, že po 1.časti sa každý húfne

ponáhľal na WC, a keď sme sa chceli vrátiť

do triedy, čakalo nás nepríjemné prekvapenie.

Dvere boli zaseknuté. Neostávalo nám nič

iné ako oči pre plač. Závistlivo sme pozerali

na desiatujúcich ľudí a v kútiku duše dúfali,

že príde Superman alebo Spiderman

a zachráni nás. Žiaľ, nestalo sa.

Akty GK2 3/2006 19


Rozhodnutie olympiády malo vari také

meškanie ako v Superstar. Ale dočkali sme sa.

Po odovzdaní cien začali moji spolusúťažiaci

vychádzať z triedy. Pred dverami som zbadala

stáť svoju sestru a pri nej nejakú neznámu

ženu. Ako som sa postupne približovala,

začula som útržok ich rozhovoru, týkajúci sa

mojej osoby. Viete, vždy človeka „poteší“

počuť, ako sa nepodobá na svojho súrodenca.

Odhliadnuc od toho, koľko vecí máme

spoločných…

Akonáhle sme vyšli zo školy, naše kroky

viedli na zastávku. Ale z toľkého vzrušenia

mi nejako ušlo, že sme nastúpili do

nesprávneho autobusu. Namiesto 8 do 38. Tak

sme si spravili okružnú jazdu „okolo sveta“,

nestihli autobus domov a čakali na ďalší.

V hlave mi vírilo len jedno: fakt čudný deň.

ŠTUDENTI POZOR!

Chcete sa zdokonaliť v cudzom jazyku?

Jazyková škola

Vám ponúka výučbu cudzieho jazyka:

• malé skupiny 5-6 účastníkov

• efektívna konverzačná metóda

• komunikácia len v cieľovom jazyku

• špeciálne vyškolení lektori

• cena za mesiac od 857,- Sk*

Berlitz jazyková škola, Levočská 3, 3. posch., 080 01 Prešov

Tel.: 0915 987 138,

office.berlitz-ke.sk

Váš úspech je pre nás dôležitý!

*V cene nie je zahrnutý materiál a registračný poplatok.

20 Akty GK2 3/2006


Medium – GK2 žije

Text: Heya

Už pár týždňov je internetová stránka

http://akty.gk2-po.sk elektronickou formou

školského časopisu Akty GK2.

Keďže časopis Akty GK2 ani pri najväčšom

úsilí nie je možné vydať viac ako raz

prípadne dvakrát do roka a celá naša redakcia

pevne verí, že v škole sa predsa len nájdu

nejakí písaniachtiví jedinci, vznikol po asi

trojmesačnej snahe spojením tlačenej verzie

Aktov GK2 a rádia Time Outu internetový

časopis Medium.

Do Media sa môže prihlásiť ktorýkoľvek

študent GK2 po napísaní e-mailu na adresu

radio@gk2-po.sk (registrácia) a pridávať

príspevky môže časovo neobmedzene bez

uzávierok a bez názorovej cenzúry.

Medium je ponuka na odprezentovanie

vlastných názorov a umeleckých ambícií, kde

môžete dokázať, že viete nielen prijímať

názory cudzích ľudí, ale máte aj vlastné. Tak

prečo tú šancu nevyužiť?

Pre vysvetlenia ponúkam aj priblíženie

našich rubrík:

FAQ- najčastejšie kladené otázky, ktoré s

veľkou obľubou posielate do redakcie

Galéria FOTO- všetko, čo nemá textový

charakter a dá sa na to pozerať (obrázky,

grafiky, fotografie, …)

Haluška H2O- najnedefinovateľnejšia

rubrika; skúste si predstaviť tú najväčšiu

halušku, zmiešajte ju s najsilnejším odvarom

pomyselného nezmyslu, potom už len smiech,

keď to budete piť, a snažte sa pritom dopľuť

čo najďalej

Hyde Park- rubrika vytvorená pre vaše

pripomienky k všetkému, čo sa deje okolo, čo

vám nedá spávať alebo nad čím práve

rozmýšlate...máte neobmedzené možnosti

Mr. Edward Grckal - nebudem

rozpitvávať názov tejto rubriky. Tu sa dajú

uverejňovať výtvory v podobe poviedkovej,

básničkovej, úvahovej a vôbec v podobe aká

vám ešte napadne.

Recens- zrecenzujeme rýchlo a kvalitne!

Zn : hocičo

Time Out- všetko, čo potrebujete vedieť o

najpočúvanejšom rádiu GK2

Štúdio- filmová činnosť našej školy

Akty GK2 3/2006 21


Kde bolo, tam bolo

Text: Alexandra Pančáková

Po vyrieknutí týchto magických slov sa

väčšina z nás prenesie do zázračného sveta

rozprávok a fantázie. Do ríše, v ktorej vládnu

mocní králi, krásne princezné a udatní rytieri,

ktorí sú vždy ochotní postaviť sa zoči-voči

sedemhlavému drakovi.

Na jednej strane sú rozprávky, ktoré majú

za úlohu nás poučiť a vsugerovať nám

schopnosť rozlíšiť dobro a zlo. A na druhej

strane je televízia a jej negatívny vplyv na

deti a mládež.

V dnešnej dobe takmer nikoho nezaujímajú

knihy. Každý trávi

nespočetné hodiny pred

telkou, pričom väčšina

vysielaného materiálu

obsahuje kvantum

násilia...Motívmi filmov

sú vraždy, krádeže,

terorizmus, rasizmus...

Nejeden z vás pokrúti

hlavou a povie si, čo majú

rozprávky spoločné s televíziou. Dá sa však

povedať, že aj rozprávky obsahujú trochu

násilia. Deväť z dvadsiatich deviatich

Dobšinského rozprávok neobsahuje ani

náznak násilia, ale čo s tými zvyšnými

dvadsiatimi?

Tu je ukážka z jednej z rozprávok s názvom

Tri zakliate kniežatá: -Tam za dverami spí

čert, čo zaklial aj našu sestru, pretože

nechcela zaňho ísť. Naša zakliata sestra leží

uprostred tej izby v železnej truhle. Ani nespí,

ani nebdie, ani neumiera, ani neožíva. Čert sa

z času na čas prebudí, pichne ju ostrým

mečom a spýta sa: ,,Či už pôjdeš za mňa?“

,,Jaj, nepôjdem!“ zjajkne ona v bolesti. Čert

zamumle: ,,No tak ži a hni!“-

Ale to nie je všetko. Ponúkam vám ešte

druhú ukážku: -Ozve sa princezná: ,,Teraz,

ktorý z vás ešte o mňa stojí, dá si týmto

...vojská sekali, rúbali a

hlavy odfrkovali ako

makovice, dve plánované

vraždy, zašitie malých detí

do volskej kože a následné

zaživa pochovanie do kopy

hnoja...

mečom zoťať hlavu. Čia hlava pod mečom

ožije, za toho pôjdem.“ Obaja sa podvolili

a o chvíľu obom odcupli hlavy na kláte.

Šuhajova hlava ožila a tamtomu namiesto

svadby urobili pohreb.-

V šesťdesiatich ôsmich percentách zo

všetkých rozprávok sa ešte vyskytujú tri

odťatia hláv, štyri vojny, kde sa podľa

Dobšinského slov vojská sekali, rúbali a

hlavy odfrkovali ako makovice, dve

plánované vraždy, zašitie malých detí do

volskej kože a následné zaživa pochovanie do

kopy hnoja, bratovražda,

otrava jedom a roztrhanie

zvermi na márne kúsky.

A ak by vám ani to

nestačilo, použijem ešte

poslednú tretiu ukážku:

-Kráľ prikázal jednému

poľovníkovi, aby šiel

s kráľovičom do hory a tam

aby ho zabil. Na dôkaz, že

splnil úlohu, aby mu priniesol kráľovičove

oči a malíček z pravej ruky.-

Rozmýšľala som nad touto problematikou

a prišla som k prekvapujúcemu záveru, že

hoci sa rozprávka končí starým dobrým:

A žili šťastne, až kým nepomreli..., každý

z nás si v detstve čítal príbehy plné násilia

a ani si to neuvedomil.

22 Akty GK2 3/2006


Výroky profesorov

Text: profesori GK2 | Zozbierala: PhDr. Hocková

◦ ...no a toto všetko delíme na jednu veľkú

skupinu...

◦ Tu existuje asi 400 kmeňov. Teraz si ich

vymenujeme.

◦ Stretnutie cez prázdniny: p.: „ Dievčatá,

dievčatá, tak sa tu potiť v takom

nezdravom prostredí...“

◦ ...predstavte si: môj ksicht je Slnko...

◦ ž: Pán profesor a ako sa volal brat

Herakleita z Efezu?

◦ p: A čo som ja chodiaca encyklopédia?!

◦ No, asi 17 % som vám vypustil...

◦ Nebudem to tu zopakuvávať.

◦ p:...čiastkové pohorie Dinárov

v Chorvátsku – Velebír.

ž: Tomáš?!

p: A čo som povedal?...aa – Velebit

◦ Kuba – bašta demokracie

◦ Jak môže byť niečo dôležitejšie ako

angličtina...To ja nepochopím.

◦ ...krátke témičky. Témička č. 2

◦ Exhaláty...exhalovť pri výfuku auta.

◦ romantická guľovačka

◦ Som pokrčený.

◦ Týchto 5 ide tu na grupenpárty?

◦ kosa jak hrom

◦ Som roztržitá...ale mám aj nejaké kladné

vlastnosti.

◦ ... bodáky. Bože – to je strašné. Tam

nechoďte.

◦ Si myslíte, že mi zožeriete nervy a ja bez

nervov pôjdem na víkend?!

◦ Daj pokoj, máš pokoj.

◦ Vykultivujeme vás do maturity.

◦ Dobre, nemáš kozub...tak si dáš sviečku

a vytvoríš atmosféru.

◦ Molekuly vody. Tie sme spratali.

◦ ž:...počkaj.

p: Počkám. V pohode.

◦ Ci pištoľ, ale si budem nosiť lepiacu

pásku. Takú veľkú na koberce.

◦ Fénovať si hlavu...čiže föhn.

◦ Harmattan zo Sahary – Harmasan

◦ p: Mám rád pobaltské štáty.

ž: Aj my.

p: Mám rád aj bývalú Juhosláviu...

◦ ž:...ten hnusný test?

p: Ten štandardizovaný.

ž: Fuj.

◦ vyskytujú sa vo vode a v moriach

◦ pijatika oviec – chľast

◦ rekreačná funkcia – opaľovanie šuniek

◦ a na Kole hľadali Coca Colu

◦ nebezpečné je, ako vyzerá

◦ ušiak jedlý je jedovatý

◦ p: a význam?

ž: význam je, že je skôr škodlivá

◦ zaľudnenie trávy

◦ nejaká zblúdilá ovca

◦ ohlinikovatenie

◦ Šarišský vrch – to je taká malá kopka

◦ neodporúčam dýchať nad sopkou

◦ dajte si tam na pol ceste – aspoň bude

sranda na maturite

◦ tam ho trafi a zabije pajka

◦ pôvodom je právnik

◦ ...si povedal , že rád ješ sesternice (na NJ)

◦ lietajúce slová..hm..nie, okrídlené slová

◦ univerzal myš

◦ žabant

◦ kobylky v Austrálii robia bordeľ

◦ ...acidofilné, normálne sa cítim jak

v Agromilku...

◦ nebudem tu, neviem, kto príde...alebo čo...

Akty GK2 3/2006 23


24 Akty GK2 3/2006


Akty GK2 3/2006 25


Praktické využitie rozpínavosti

Text: tilka

Ak by sme začali hovoriť o rozpínavosti,

iste by si väčšina z vás predstavila plyn. No

mám pre vás novinku! Na svete sa objavil

ďalší objekt schopný rozpínania. Na

počudovanie je z pevnej hmoty . A síce

budova GK2 ... Prečo? K tejto prevratnej

myšlienke ma priviedol oznam na

internetovej stránke našej školy:

Oznámenie- nové triedy prímy 8RG v

šk. roku 2006/2007

Gymnázium Konštantínova 2 oznamuje,

že v školskom roku 2006/2007 otvorí

dve triedy prímy osemročného

gymnázia pre žiakov, ktorí v školskom

roku 2005/2006 ukončia 4. ročník

základnej školy. Prijímacie skúšky sa

uskutočnia dňa 6.6.2006 z matematiky

a slovenského jazyka.

Prihlášky na štúdium na 8RG podáva

rodič príslušnej základnej škole, ktorú

žiak navštevuje. Riaditeľ základnej

školy následne potvrdenú prihlášku

zašle do 10.4.2006 na riaditeľstvo

Gymnázia, Konštantínova 2, Prešov.

vykrikuje, akí sme

všetci nevychovaní

a drzí a nemáme

žiadnu úctu...

Jedna trieda, to je asi tridsať hláv

a šesťdesiat nôh, krát dva stodvadsať – to

znamená, že hustota zaľudnenia a šanca, že

vám niekto stúpi na nohu sa na našich úzkych

kláštorných chodbách rapídne zvýši.

Ale my sme seriózne gymko a preto ako

každý rok otvoríme štyri prvé ročníky, ak nie

päť (viď posledné roky). A práve tu jen ten

pes zakopaný! My (tí menej inteligentní) by

sme si mysleli, že sa to nedá, ale to je omyl!

31. augusta 2006 (1. septembra by to,

samozrejme, nešlo, lebo je štátny sviatok )

nastane ten historický moment. Hneď zrána,

po výdatnom spánku, sa naša škola nafúkne

do nepredstaviteľných – vlastne veľmi

konkrétnych rozmerov. Pribudnú štyri, možno

aj päť tried a jedna miestnôstka pre redakčnú

radu časopisu:)

Veď ako ináč by ste si to vedeli reálne

predstaviť nebyť tej zázračnej rozpínavosti?

Keď som sa minule znova zasekla

v prechode do „nového“ krídla mala som

dosť času uvažovať nad rozpínavosťou tej

našej školičky...

Je nás tu asi osem stovák, z toho jedna

pätina sa práve snaží predrať sa uzučkou

chodbou do svojho cieľa, nerátať pritom rebrá

tých ďalších chudákov okolo a zároveň dať

prednosť profesorovi , ktorý kdesi zozadu

Možno sa od budúceho školského roka

dostanú do obehu nové špeciálne školské

uniformy, ktoré budú vysielať signál riadiacej

veži (riaditeľňa), aby sa tak predišlo udupaniu

či zaseknutiu jedinca na chodbách...Jaaaj, už

aby to bolo...

26 Akty GK2 3/2006


Kvapka vody

Text: T. Fecko

„Sebemenšia kvapka vody, ktorá sa spojí s

oceánom, nevysychá“

V koreni výroku je isto veľa pravdy, skrytej

za dávkou akéhosi pátosu, baliaceho slová do

ľudskosti. Posolstvo jednoty; lákavá

neprekonateľnosť štítu množstva. Idea

všetkých náboženstiev.

Čo však skrýva pod tým, do čoho sa halí?

Či nezaniká v množstve jednotlivec topiac sa

v anonymite mora? Či sa netaví jedinečnosť

na priemer?

Nemyslím si. Nemyslím, že je pravdou, že

v okamihu splynutia mrie podstata kvapky. Je

stále kdesi tam, stále počúva hlas mora.

Potrebujem ťa, potrebujem ťa ako nespočet

iných kvapiek.

A tak, ako kvapke neprináleží volať sa

vodou, ani ľudská bytosť nie je človekom bez

svojho „mora“. Lebo človek nie je človekom

sám pre seba; človek je človekom pre ľudí,

pre spoločnosť.

Áno, je teda pravdou, že kvapka, čo i len

sebemenšia, v morí nevysychá a nezaniká ani

jej podstata.

• Potrebuješ ma!

• Potrebujem ťa! Lebo len spolu sme

morom, len spolu nevyschneme!

Akty GK2 3/2006 27


Moja skvelá rodina

Text: Rebeka Uličná

Antigravitačným autom som sa doviezol na

letisko a tam som hľadal moju neter, ktorá

pricestovala z francúzskej kolónie na Plute,

Congeleterre Trois. Ako som sa tak rozhliadal

nokolo, niekto mi zozadu zakryl oči rukami.

Hneď som vedel, že je to ona.

„Ahoj, strýko Steve,“ povedala

zelenovláska. Každý mesiac mala inú farbu

vlasov, a preto bolo dosť obtiažne spoznať ju.

„Ahoj, Lucilla,“ povedal som s nepatrným

otáznikom na konci, len pre istotu. „Budeš

musieť so mnou skočiť za Erosom Kleinom,

pretože nič nestíham. Potom ťa hodím

domov. Nastúp,“ ukázal som na moje auto.

„Fíha, pekné fáro. Muselo stáť majland.“

„Veď aj stálo. A keby nie Erosa Kleina, tak

ho nemám ako zaplatiť, tak sa u neho prosím

správaj normálne.“ Vedel som, že to, čo od

nej žiadam je nemožné. Lucilla by nebola

Lucillou, keby sa správala obyčajne. Dorazili

sme k vile a ja som si uvedomil, že by som

svoju neter mal upozorniť na isté detaily.

„Mala by si vedieť ešte jednu vec, aby si

potom nepovedala niečo nevhodné.“

„Ja?“ zatvárila sa nevinne.

„Klein nemá s umením nič spoločné. Rád

organizuje papalášske výstavy, ale v podstate

ich organizujem ja. Jeho meno je však všade,

ja som iba asistent, dúfam, že mi rozumieš.“

„Čiže on ti iba zhltne celú slávu? Privlastní

si tvoju mesačnú prácu?“

„Dobre za to platí. Ale inak je to fajn chlap,

len v umení sa nevyzná.“

„Nenávidím týchto snobov,“ pozrela

znechutene na vilu.

„Aj ja ich nenávidím. Keď už je reč

o snoboch, daj si pozor na jeho manželku. Je

to harpya a okrem toho so mnou celý čas

flirtuje.“

Po päťminútovom čakaní som sa konečne

dostal ku Kleinovi. Sedel v kresle a prezeral

si plány výstavy. „Pekné, pekné, ale niečo

tomu chýba,“ povedal.

„Zahŕňa to v sebe obrazy starých

pozemských maliarov, intergalaktické

holografické sochy, dokonca aj živú hudbu.

To je predsa to, čo ste chceli,“ povedal som

trocha vyčítavo.

„Áno, ale akosi to splýva s tými ostatnými

výstavami.“

„Pane, to je predsa váš štýl. Ľudia sú

zvyknutí na kvalitnú výstavu so zaužívaným

obsahom.“

„No práve,“ povedal unudene.

Pracoval som na tom pláne najmenej

mesiac a on to teraz ofrfle po pár minútach.

Vnútri som začínal zúriť. Ak by v tej chvíli

nevstúpila dnu Lucilla, neviem, čo by som

spravil.

„Ahoj, Steve. Prepáč, že ruším, ale všimla

som si, že si zabudol zavrieť auto a nechcela

som ťa rušiť, keď konečne prijde ten

zbohatlícky sno-... Dobrý deň, vy musíte byť

určite Eros Klein. Ani som si vás nevšimla,“

nahodila svoj úsmev.

„Áno, pán Klein už prišiel. Práve

preberáme plán výstavy, takže ak by ti to

nevadilo...“ ukázal som na dvere. Tajne som

dúfal, že si Klein nevšimol, čo moja neter

povedala. Zdalo sa, že to prešiel taktným

mlčaním, tak ako ja.

„Dobrý deň. Steven, ani nás

nepredstavíte?“

„Prepáčte. Som akýsi prepracovaný

a zabúdam na dobré spôsoby. Lucilla

Franklinová, moja neter,“ otočil som sa na ňu.

„Eros Klein, znalec umenia,“ otočil som sa na

Kleina. Dúfam, že ocenil, že som ho nazval

znalcom.

28 Akty GK2 3/2006


„Ani som nevedel, že máte takú očarujúcu

neter,“ usmial sa na ňu.

„Strýko ma veľmi nespomína, čo? Myslím,

že sa za mňa hanbí.“

„Hanbí, a to už prečo?“

„Lebo robím veci, ktoré on pokladá za

šibnuté,“ vysvetľovala.

„Ah tak, už rozumiem. Váš strýko naozaj

nemá rád výstrednosti. Sadnite si, prosím.“

S Lucillou sme si obaja sadli. Ponúkol nám

whisky a po chvíľke povedal: „Zdá sa, že ste

veľmi zaujímavý človek. Mladá krv a svieže

myšlienky, to je presne to, čo moja výstava

potrebuje.“

„Pán Klein, bolo by skvelé, ak by som

mohla aspoň kúsok zo seba vložiť do tej

výstavy, ale ona už patrí môjmu strýkovi.

Nemôžem si predsa privlastniť jeho mesačnú

prácu,“ povedala uštipačne. Klein za zasmial.

Ja som sa zamračil a vypil som pohár do dna.

„To od vás predsa nikto ani nežiada. Stačí

málo zmien. A nebojte sa, meno vášho strýka

ostane tam, kde je.“ Nalial mi po druhýkrát.

Vypil som to opäť do dna. Také poníženie,

také hlúpe a deprimujúce. Moje sebavedomie

kleslo na nulu. Moja skoro neplnoletá neter,

ktorá iba druhý rok študuje umenie, má robiť

vlastnú výstavu. Ona, kurátorka a ja,

odmietnutý úbožiak. Som vyčerpaný

a nepotrebný.

Lucilla sa na mňa súcitne pozrela.

„Bolo by to naozaj skvelé. Teraz viac ako

kedykoľvek potrebujem získať skúsenosti

a toto je úžasná príležitoť. Naozaj by si si mal

oddýchnuť. Drieš ako kôň a vyzeráš fakt

hrozne. Neboj sa, ja to za teba vezmem. A

žiadne ale. Nechám ti celý honorár a ešte sa aj

zabavím. Ani tak nemám nič lepšie na práci.“

„Výborne,“ vyskočil nadšený Klein.

Vypil som ešte tretí pohár do dna a potom

sa tí dvaja dlho rozprávali a ja som si nalieval

a... Ďalej si už toho veľa nepamätám. Viem

len, že som sa zobudil s hroznou bolesťou

hlavy u mňa doma v posteli. Zapol som

notebook a pri dobrej čiernej káve som si

prezeral dnešné noviny. Na titulnej strane bol

veľký nadpis, kvôli ktorému som sa takmer

zadusil. Vbehol som do hosťovskej izby,

pozrel na nepoužitú posteľ, potom zase

naspäť do kuchyne, pohľad na notebook

a ešte asi dvakrát som to zopakoval. Nakoniec

som si opäť sadol za notebook a pomaly si

prečítal celý článok:

Eros Klein utiekol od

svojej manželky so

Stevenom Franklinom

Včera večer po ukončení výstavy

miliardára Erosa Kleina došlo k jeho

škandalóznemu úteku s dlhoročným

milencom Stevenom Franklinom, známym

tiež ako Kleinov ‘asistent‘. Klein pred očami

newyorskej smotánky vybehol na jachtu, kde

ho už čakal Franklin a spoločne odplávali

niekam preč, podľa všetkého na jeho ostrov

v Tichom oceáne.

Manželke Eleonor nechal iba list na

rozlúčku, kde vysvetľuje, že ju opúšťa, lebo

„som našiel najúžasnejšiu osobu na celom

svete, originálnu, krásnu a inteligentnú.

Človeka takého geniálneho, že dokázal

vytvoriť túto nádhernú výstavu.” Ako všetci

vieme, Steven Franklin bol jedinou osobou,

ktorá s Kleinom na výstave spolupracovala.

Na otázku, ako na to zareagovala, nám

Eleonor Kleinová povedala: „Vždy som

vedela, že ten podliak Franklin je gay. Nikdy

som ho nemala rada.“

Akty GK2 3/2006 29


Knihy, ako ich nepoznáte

Text: Ajka (bývalá šéfredaktorka)

Pozor na draky

Už je to raz tak.

Niekto nájde

v horách dračie vajce

a už je po krk

v problémoch.

Presne tak sa do

všetkého priplietol

Eragon, hrdina

rovnomennej knihy.

Potom už stačilo, aby

sa to vajce vyliahlo –

a svetový bestseller

bol na svete.

Prvá kniha mladého autora Christophera

Paoliniho zožala úspech prakticky okamžite.

A nedá sa povedať, že by k tomu nebol

dôvod. Je to... Príbeh. Príbeh o dedinskom

chlapcovi, ktorý sa vydá do sveta s dračicou

Zafirou a starým rozprávačom Bromom po

boku, s mocným Tieňom Durzom za pätami

a s vedomím, že samotný kráľ Galbatorix

stojí o jeho hlavu. Nakoniec zo všetkého

vyviazne, porazí zlo, zazvoní zvonec a...

Ale takto to nie je. Eragon nie je rozprávka,

čo som vlastne pred otvorením knihy čakala.

Veď Paolini mal len pätnásť, keď túto knihu

začal písať! Lenže namiesto rozprávky si

vymyslel nejasné proroctvá, únosy, dračích

jazdcov a krvavé boje. A ten záver...

Akonáhle dočítate poslednú vetu, máte

chuť Paoliniho pekne chytiť pod kr... Ešteže

druhý diel je v predaji aspoň v češtine. A tretí

vraj na seba nedá dlho čakať.

Stojí teda za to prečítať si Eragona? Ak vás

o tom nepresvedčila táto recenzia, tak existuje

istá malá, veľmi nepravdepodobná možnosť,

že ani nie. Hoci... Mohli by ste ľutovať.

Nedobytná pevnosť

Všetci sme takí. Niet

nám pomoci. Ak sa nám

povie, že by sme niečo

nemali robiť, takmer

vždy to spravíme. Nuž,

Da Vinciho kód mal

veru dobrú reklamu.

A spustil lavínu.

Dan Brown sa objavil

akoby odnikiaľ. Ticho

pred búrkou a odrazu

o ňom hovoril celý svet.

Kníhkupectvá praskajú

vo švíkoch a po jeho

knihách sa pravidelne len tak zapráši. Ale

málokto vie, že slávny Da Vinciho kód nie je

Brownovou prvou knihou. Tou boli Anjeli

a démoni. Treťou knihou v poradí je Bod

klamu. A štvrtou...

Digitálna pevnosť. Najdokonalejší kód na

svete. Nevylúštiteľný kód. Aspoň to o ňom

tvrdí jeho tvorca Ensei Tankado. Tento kód je

na internete a čaká už len na dražbu kľúča.

Alebo snáď nie? Tankado zomiera a jeho

záhadný spolupracovník North Dakota nie je

tak celkom tým, kým sa zdá. Po kľúči už

pátra snáď každý, vrátane snúbenca Susan

Fletcherovej, hlavnej kryptologičky

Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).

A pre ten je Digitálna pevnosť naozaj tŕňom

v oku.

Lov za prsteňom, Španielsko a tajomný

vrah. Lov za Northom Dakotom, NBÚ

a TRANSLTR, najväčší počítač na svete.

A Dan Brown. Čo viac si môže fanúšik

trilerov priať?

30 Akty GK2 3/2006


Dejepisné perličky

Zozbierala: PhDr. Hocková

◦ Tribún ľudu bol výdobytkom plebejcov.

Človek, ktorý bránil ich práva a mal v

senáte právo veta - zakazujem. Keď

zdvihol ruku a zavetoval nejaký zákon, ten

už nemohol prejsť a patriciovia mohli

ticho zúriť.

◦ Sokrates - zanechal nám peknú výpoveď,

ktorú nenapísal.

◦ Kelti - budovali si oppidy, v ktorých sa

stretávali a rozprávali o politických

problémoch.

◦ ...vývoj výroby zastavila rímska revolúcia.

◦ Človek sa začal meniť z opice na človeka.

(k hominizácii)

◦ Ku nám sa taktika na výrobu železa

doniesla až okolo r. 1000.

◦ Sumeri položili základy matematiky a

astronómie. Priviedli písmo - najprv

obrázkové, potom klinické.

◦ Budhizmus - človek bol schopný dospieť

do takého šťastia, že bol šťastný aj na

tomto svete.

◦ Zlatá horda bol anglický poklad, o ktorý

sa bojovalo v roku 1112.

◦ Johaniti boli tí, čo podporovali Janu

z Arcu.

◦ Jana z Arcu bola ženská, ktorá bojovala na

strane Angličanov a porazila Francúzov.

◦ Perzské náboženstvo sa volalo

zoocentrizmus.

◦ Přemysl Otakar II. bol kráľ železo a zlato.

◦ Ján Hus bol vodcom husitov – naštval sa

na cirkev, že vodu káže a víno pije a

zorganizoval husitské revolučné hnutie

proti cirkvi.

◦ Džingischán bol otrasný panovník.

◦ Zlatá bula Karola IV. hovorila o tom, že

kráľ vládne so 7 kurfirstami, ale panovník

je najvyšší.

◦ Inkvizičné súdy sa báli ľudí, čo mali niečo

v hlave.

◦ Daň od komína zavedená Matejom

Korvínom znamenala, že každý musel

platiť daň od počtu komínov v dome.

◦ Prirodzená deľba práce znamenala, že sa

oddelili muži od žien.

◦ V staršom paleolite ľudia používali oheň,

či už z blesku alebo trením.

◦ To, že človeka sprevádzal pes, zistilo sa

pomocou toho, že pri hroboch spolu

s človekom bol pochovaný i pes.

◦ Doba železná sa delila na halštatskú a

latrínsku.

◦ Diego Almagro bol dobyvateľ,

konkvizátor, ktorý dobil ríšu afrických

Indiánov.

◦ Tomáš Mònzer bol švajčiarsky reformátor,

ktorý v roku 1517 vylepil tézy na jeden

kláštor, proti čomu a s čím súhlasí.

◦ Ján Kalvín zaviedol kelvinizmus.

◦ Po smrti Jána Žižku sa husiti nazývali

siroty.

◦ Rastislav poslal po Cyrila a Metoda.

Viedol nezávislú politiku na Frankoch.

Poštvali naňho jeho synovca Svätopluka.

◦ Matúš Čák Trenčiansky bol Ondrejom III.

dosadený do funkcie palatína a travetína.

◦ Přemyslovci – rod v Čechách, ktorý za

svojej vlády mal čierne body (vraždy

Slavníkovcov).

◦ Česi v Sudetoch sa stali vyvlastencami vo

vlastnom štáte.

◦ Slovenské národné povstanie bolo

medzinárodným stretnutím na Slovensku.

◦ Říšsky protektor mal moc v rukách a

podliehal ešte niekomu vo vedúcejšom

postavení.

◦ Stalin bol neveriaci, pretože neveril

svojim veliteľom.

◦ Stalin bol na čele Nemecka.

Akty GK2 3/2006 31


◦ Stalin bol šéfom ZSSR vlády, ktorý

neveril ani Nemcom, ani svojim.

◦ Karbonári boli vstúpenci myšlienky

zjednoteného Talianska.

◦ Stalin bol najvyšší a najväčší predstaviteľ

druhej svetovej vojny.

◦ Herakleitos bol filozof, vyhlasujúci, že

základom všetkého je oheň v Grécku.

◦ Stohenenge bolo asi prvé sanatórium.

◦ Loď Lusitánia bola loď, ktorú zostrelili

Nemci.

◦ Protestantská únia bola protestantským

hnutím katolíckej cirkvi.

◦ Blesková vojna bol nemecký plán rýchlo

obsadiť štáty na mory, vo vzduchu a na

vode.

◦ Optimáti boli nestúpenci reforiem.

◦ Moslimský vyvolávač sa volal žgrevič

(Janko šepká, že je to beduín).

◦ Despota, t j. vláda bez akýchkoľvek

zábran.

◦ K významným utopickým socialistom

v období renesancie a humanizmu patrili:

Thomas More (Utópia) a ešte jeden, nejak

na B asi ???, neviem jak sa volá, ale

hlavne, že viem, že bol

◦ Nirvána je bezváhový stav.

◦ Pribina odišiel so synom Kopancom a

družinou za Blatenské jazero.

◦ Robespierra volali neúplatník.

◦ Robespierre zaviedol teror, bol obeťov

vlastného pričinenia.

◦ Robespierrovi spolupracovníci sa

Robespierra začali báť odsúdili ho, takže

zomrel sam v tom, čo si zaviedol (vláda

gilotíny).

◦ Pragmatická sankcia znamenala to, aby aj

ženy mali právo byť v parlamente, aby

neboli vždy odstrčené.

◦ Výkonnú moc vo Francúzsku počas

obdobia konštitučnej monarchie malo 5-

členné družstvo.

◦ Vo Francúzsku boli tri stavy: šľachta,

pobožný a poddaný.

◦ Heslo Veľkej francúzskej revolúcie:

voľnosť, rovnosť, bohatstvo.

◦ Osvietenci presadzovali, aby sme neverili

všeličomu.

◦ Protireformácia je poltáčanie reformácie.

◦ Cechy znamenali hľadanie zástupcu

krajiny po boku iného panovníka.

◦ Koniec neskorého stredoveku sa spája

s udalosťou rovnaké záujmy stavovských

generácií a panovníckeho absolutizmu.

◦ Isaac Newton vynašiel zákon gravidity.

◦ Čierny piatok bol deň, kedy padlo

maximum zavraždených ľudí za vojnu.

◦ Prečo bol nemecký útok na ZSSR v

prvých mesicoch taký úspešný? - Lebo

bolo teplo.

◦ Počas krvavého májového týždňa bolo

zavraždených 3000 kondermanov (napísal

štvrták), kominardov (napísala štvrtáčka).

◦ (Tak aby bolo jasné teraz už všetkým, boli

to k o m u n a r d i ! polosivá dejepisárka)

◦ Josip Broz Tito bol vodca

juhoslovanských fašistov, pomocou nich

zachránili niektoré japonské časti.

◦ Roosevelt bol juhoamerický prezident.

◦ Rommel bol zástupca na stretnutí

zástupcov štátov, ktoré ovládlo Nemecko

za Veľkú Britániu, kde vyjadroval za tento

štát.

◦ Geto - bol to talian, ktorý zastupoval

Taliansko na jednaní, kde bol aj Guelle

Rommel.

◦ Holocaust - bolo to, keď kapitulovalo

Nemecko vojnu s ostatnými.

◦ Berlínska operácia bola posledná operácia

druhej svetovej vojny, kedy Hitler chcel

ešte naposledy udierť a dostať sa opäť na

vrchol.

32 Akty GK2 3/2006


Domino – chaos a skutočnosť

Text: Bea

Vidieť meno Tonyho Scotta

v kolónke „réžia“ mi stačilo na to, aby

som vedela, že nevidieť jeho najnovší

film v kine by bolo odo mňa, ako

slušného diváka, maximálne

nezodpovedné. A fakt, že sa zameral na

skutočný príbeh, mi len naplnil hlavu

množstvom zvedavých otázok a matných

predstáv o tomto filme.

Režisér Tony Scott, od ktorého poznáte

filmy ako Nepriateľ štátu, Spy game či Muž

v ohni, sa pri tvorbe tejto snímky rozhodol

pre spoluprácu so scenáristom Richardom

Kellym (Donnie Darko). Spolu sa im podarilo

natočiť snímku diametrálne odlišnú od

filmov, na ktoré je bežný divák zvyknutý.

Scottove diela sú obrazovo jedinečné,

dynamické a vo svojej podstate pomerne

chaotické, o čom si myslím, že to nie je na

škodu, lebo človeka táto skutočnosť donúti

pozrieť si film aj viackrát.

Snímka Domino ponúka divákovi trošku

skreslený pohľad na jednu etapu života

skutočnej Domino Harvey, dcéry modelky

Paulene Stone a herca Laurencea Harveyho.

Jej rodičia ju videli, ako kráča v maminých

šľapajach, no ona sa vybrala po

dobrodružnejšej ceste „lovkyne ľudí“. Keď ju

v roku 2005 zadržala polícia a ostávali jej

posledné dni do súdneho pojednávania,

predávkovala sa fentanylom.

Rolu filmovej Domino Harvey „zhrabla“

jednoznačne Keira Knightly, ktorú médiá

nazvali „hviezdou, ktorá stúpa nahor“ a jej

herecký výkon tomu zodpovedá. Pred

kamerou však nebola sama. S radosťou jej

asistovali Mickey Rourke a Edgar Ramirez.

S nie veľmi pochopiteľných dôvodov sa tam

zjavili „hviezdy“ seriálu Beverly Hills 90210

- Brian Austin Green a Ian Ziering.

V neposlednom rade musím spomenúť

Scottove diela sú

obrazovo jedinečné,

dynamické a vo svojej

podstate pomerne

chaotické...

Lucy Liu,

Christophera

Walkena a Menu

Suvari, ktorí sa

dostali k menej

významným

rolám, čo na ich

pomery nie je veľmi bežné.

Celý príbeh sa začína zatknutím Domino,

ktorá sa ocitá vo výpovednej miestnosti, kde

rozpráva svoj príbeh. Príbeh o svojom

detstve, o smrti otca a o tom, ako sa stala

lovkyňou ľudí a spoznala Edda (Mickey

Rourke) a Chocka (Edgar Ramirez),

s ktorými spolupracovala, a boli jej druhou

rodinou. Domino, Chocko a Edd sa zapletú

do prípadu lúpeže a majú za úlohu nájsť 4

„prvé dámy“, vďaka ktorým sa dostanú do

problémov, na ktoré bude musieť niekto

doplatiť...

Žánrová forma filmu sa nedá presne určiť,

dokonca by som si dovolila tvrdiť, že je to

mix viacerých žánrov. Koniec-koncov ani

filmoví kritici a odborníci na svet filmu sa

nevedeli zhodnúť, či je to thriller, dráma

s prvkami komédie alebo čistokrvná akcia.

Hoci tvorcovia si od tejto snímky veľa

sľubovali a výroba filmu ich stála 50 mil.

dolárov, za prvý víkend v USA zarobili 4,6

milióna. Celkovo sa zarobená suma vyšplhala

len na 10,1 milióna dolárov, čo stačilo pokryť

sotva pätinu nákladov na výrobu. Dôvody

môžu byť rôzne, ale určite sa neočakávalo, že

by publikum tento film prijalo až takto

negatívne.

Ja si osobne si myslím, že tento film

netreba dopredu odsudzovať a netreba dať na

reči ostatných. Každý by si naň mal utvoriť

vlastný názor, zvlášť keď ide o pomerne

kontroverzný film s Tonym Scottom na

režisérskej stoličke.

Akty GK2 3/2006 33


Internet náš každodenný

Text: Heya

Zdravím, po asi ročnej odmlke sme tu znova, keďže internet nie je ako nová hračka, ktorá sa

rýchlo opozerá a v našej dobe ho pravdepodobne nikdy nie je dosť. Opäť som pre vás pripravila

prehľad zaujímavých stránok na pozretie.

Príjemné surfovanie po pomyselných vlnách!

http://akty.gk2-po.sk

http://www.3cko.sk

http://www.bestoldgames.net

http://ninajovsvet.okweb.sk

http://www.apoviedky.unas.cz

http://vladstudio.com

http://dokumenty.jack.sk

http://vsk.sk/murphy/

http://photopost.cz

K.O.

Text: katusa

prúdovými lietadlami ohlušení

mms, f 16, gmt

nestíhajúci sa vyjadrovať

sms, mig 29, gps

trpiaci amnéziou

omv, rem, irl

vnemami prefackaní

podupať hviezdy stiahnuté na zem za vlasy

sťať stovky márií antoinett

upáliť tisíce johaniek

nech orleans skloní hlavu

nech trpia brunovia

nech sa vzoprú spartakovia

konverzovať hladinami

o hite leta

o počasí

o treste smrti

malí a bezvýznamní sme od vekov

reklamy nikdy nie je dosť:)

nakúp si tričká s bláznivou potlačou

na stiahnutie staré, ale stále skvelé hry

najlepšie nevydarené športové komentáre

amatérske poviedky

zaujímavé wallpapers na vašu plochu

stiahni si fun dokumenty

murphyho zákony, ktoré majú vždy pravdu!

fotky amatérskych aj profesionálnych

fotografov, pridávať môže každý

a budeme ešte stáročia

ale myslieť čisto príliš bolí

skloniť sa po prúde nedovolí

sebaláska

ale myslieť často príliš bolí

klaňať sa modlám je po vôli

bezstavovcom

vnemami prefackaní

čakať na začiatok konečného kola

vo svojom rohu

na náš knokaut v našom ringu

na posledný úder vlastných dlaní

vlastných myslí a hláv

katarzia

a archa zostáva prázdna

chuť slaného vánku cítia

iba

albatrosy

34 Akty GK2 3/2006


Prvá svetová vojna

Text: Jožko Lašan

Na začiatku boli kolónie ...

pod ich pádom domorodec hnije.

Šíriť kultúru a vzdelanie

slepý túžbou po mamone

márne bolo povstanie ľudu.

Kresťanstvo vojna suroviny

pomoc potomkom vzdialenej domoviny

toto všetko viedlo k tomu

že Nemci chceli a rozpútali vojnu.

Oni najmenej kolónií mali

Togo a Kamerun v ich moci boli

a Nemci ešte tĺkli hraničné kolíky

na území Juhozápadnej a Východnej Afriky.

Nuž utvorili sa bloky národov

Anglicko, Francúzsko a Rusko pod Dohodou

kým Nemci, Rakouhri a Taliani

tvorili Trojspolok, čo Dohode krížilo plány.

Nemci chceli kolónie

Rakouhri zabrali Bosnu na základe anexie

Francúzi chcú späť Alsasko-Lotrinsko

a Angličania udržať na uzde Nemecko.

Nálož si už Európu dávno pripravil

spúšťou bolo, že v Bosne Princip dÉsteho na

večnosť odpravil.

Princip potom musel pykať, šiel do väznice

a tam doplatil na zlý skutok = zhynul na TBC.

Cisár obvinil srbskú vládu

a nie organizáciu Bosnu Mladú,

odpovedal ultimátom, po ktorého neprijatí

nastal zlom

pretrhol sa tenký vlások pod Damoklovým

mečom.

Začala sa vojna tuhá

taká, čo tu ešte nebola

začala sa 28.7.14

prvá vojna svetová.

Rakouhri zvíťazili

a Nemci všetko oplatili

na západe Francúzom.

Bleskový vpád cez Belgicko

zastaví až rieka Marna

tu pri Francúzoch stojí Anglicko

a do Paríža je cesta marná.

Nepomohli granáty

zákopy tu tvoria zväzky -

tak vznikol front západný.

Na západe krvi rieky

Somme a Verdun prúdili

od čias dávnych ešte vrchy

tak krvavé bitky nezreli.

Na východe zase Nemci

Rusov slabých bili

Mikuláša boľševici

preto potupili a popravili.

V sedemnástom prišiel Lenin:

„Koniec týchto hier!“

Ja diktátor sa tróne sedím

v Brest-Litovsku uzavreli mier ...

Zobudil sa aj pán Wilson

prezident štátov spojených

na čele s Johnom Pershingom

zasiahol do bojov posledných.

Po tom vpáde už front slabol

sťa srnec ktorého dorazili

a Jedenásteho novembra 18

Nemci kapitulovali.

Akty GK2 3/2006 35


Slunce, seno, slabé nervy

Text: Zuzik

Moja babka má chalupu v ďalekom

zapadákove. Kým som bola mladšia,

nevedela som si predstaviť nič krajšie ako

k nej odcestovať na prázdniny a zabudnúť na

perfektný svet počítačov či otravných

rodičov. Občas je fakt potrebné nájsť si

nejaký zdroj energie, ten nás dobije ako

vybitú baterku a keď sa rozhodneme vrátiť zo

špinavej civilizácie, čerstvo nasatú silu

a radosť z dažďa či iné blahodarné pocity

z nás zasa vyciciava okolie. Ani sa

nenazdáme a opäť sa staneme vysušenou

špongiou a vydáme sa hľadať svoju oázu.

Takže babkina chalupa je pre mňa

odjakživa náhradou za slovo raj. Tam sa

nikdy nič nerobí. Toto miesto je predurčené

na snívanie, lúštenie krížoviek, susedské

ohováranie a opaľovanie pod storočným

slnečníkom, ktorý je z hrubého plátna, takže

neprepúšťa žiaden lúč slnka. Je pod ním

takmer zima. Keď sa nad tým človek zamyslí,

táto činnosť vôbec nemá zmysel. Ale pozor,

v raji sa nemyslí. Dni tam plynú rovnako,

jeden ako druhý, druhý ako tretí. Dlho ma

nevedelo vytočiť, že predavačka v obchode

mala na sebe celý týždeň to isté. Ani to, že

miestna dílerka, čo denne otravovala s akýmsi

tvarohom, nosila od soboty do soboty navlas

rovnaké vlasy. Že čo je na tom čudné? Nič,

krásne sa jej o ne odrážalo slnko, také boli

mastné.

Vidiek bez mobilného signálu na seba nedá

zabudnúť. Z hviezdnej noci a sladkého

spánku, do ktorého ma priviedol čierno-biely

televízor s jediným kanálom, zrnitým

obrazom a množstvom duchov, čo nie a nie

odísť, práve z tohto slastného momentu ma

vyniesol každé božie ráno odporný štrngot

fliaš. Človek by si povedal, že je to len

nechutný sen, no skutočnosť bola predsa len

ešte horšia. O šiestej hodine ráno, podotýkam

nikdy nie inak, prebiehala na vedľajšom

dvore famózna spoločenská udalosť. Zvykla

tam byť večierka, čo v dedinskom preklade

znamená krčma. Asi sedem mužov

“v najlepšom veku“ tam každý východ slnka

pokojne „žralo“ okoliu nervy. Hoci sa na to

nikdy nikto nesťažoval… Ich rituál bol

jednoduchý. S fľašou piva sa postavili k

popolnici, veselo popíjali svoje raňajky

a vítali nový deň. Trvalo to až do obeda, keď

si spomenuli, že majú doma ženy a deti. V

mojej nervóznej duši pod slnečníkom tak

aspoň na moment zavládol pokoj. Bolo by

čudné, keby sa nevrátili, preto poctivo večer

naklusali na svoje miesta a milovaná poživeň

sa liala v litroch a končila na plotoch.

Títo “ohľaduplní“ spoluobčania ma časom

dokázali úplne vyviesť z miery. Začala som si

vtĺkať do hlavy, že všetci sme svojskí a máme

svoje úchylky. Žiaľ, asi mi to nepomohlo.

V babkinej chalupe v zapadákove som

nebola už roky. Lepšie povedané, pol roka,

raz som šla okolo. Keď som si už aj začala

zvykať a nadávala som len každý druhý deň,

jedného dňa vypadol v celej dedine prúd, vraj

akési decko strkalo ihlice do zásuvky (dodnes

neviem, či to bola pravda), inokedy ochorela

jediná pracovníčka pošty a ľudia ostali bez

svojich balíkov, listov aj telefónu. Predsa

kompetentný človek tam bol vždy len jeden.

Moje horúce letá nemali ďaleko od série

Slunce, seno,… Krásny primitivizmus,

čerstvý vzduch po kravách, ľudia zaspávajúci

so sliepkami a bezstarostná mládež kúpajúca

sa v potoku. A pokojne by som sa stavila, že

niektorá miestna babička sa občas spustila

dole ulicou na svojej kolieskovej posteli s

dáždnikom…

36 Akty GK2 3/2006


FAQ

Odpovedal: Matúš Krajňák

Otázky zaslané do redakcie, ktoré si

nezaslúžia, aby sme na ne neodpovedali.

Prečo sa za mnou otáčajú ľudia, keď

idem po chodbe s malou formičkou

krokodíla namiesto ľavého oka?

Skús sa pozrieť do zrkadla. Vidíš tam snáď

nejakú chybičku? Čo i len najmenšiu. Za

chybičku sa považuje aj horčičné semä na

špici nosa alebo drevený hrboľ v okolí šije.

Ak nie, spokojne prechádzaj po chodbách

s hrdosťou a pýchou.

Prečo je nemožné fúknuť cez cukrovú

vatu?

Cukrová vata má veľmi zložité a špecifické

zloženie. Skús si fúknuť do ropnej škvrny

alebo veľmi obľúbenou hrou je dnes FÚKAJ

NA PITEVNOM STOLE.

Z ktorého koncertu plánujete urobiť

reportáž pre AKTY GKII?

Máme niekoľko tajných typov. Koncert

zaľúbených fanatikov, koncert fúzatých bábik

alebo koncert zberateľov ľudských šľapají.

Čo je v tejto sezóne „trendy“?

Najnovšie parížske módne správy hovoria

jasne. Porcelánová čiapka s výjavmi

kukučiek, sobie chĺpky do nosa, igelitová

spodná bielizeň a iné.

Poraďte mi, ktorú

partiu mám spevniť,

aby som dostal úlohu

v Labuťom jazere.

Pripájam fotografiu.

Zameraj sa hlavne

na oblasť viečok.

Držíme ti palce.

Čo je v tejto sezóne „trendy“ pre

invalidov?

Je tu konečne jar, tomu teda zodpovedajú aj

doplnky. Bavlnené protézy rúk, oceľové

čelové pliešky hrajúce melódiu Tři oříšky pro

Popelku či napodobeniny Eiffelovej veže,

ktoré si môžete nasadzovať na rázštep pery.

IN je tiež stále viac obľúbená bižutéria, tento

rok sú to najviac jazmínové menisky.

Sú mastné vlasy, spotené nohy, neumyté

zuby, nažltnuté oči a vysoká

pravdepodobnosť nákazy leprou

dostatočným dôvodom, aby som zrušila

rande?

Nie.

Mám zatúlané prsty a neviem čo s nimi.

Poraďte mi!

Jednoducho ich niekam strč. Núka sa hneď

viacero možností: do otvoru CD-čka, do

diery v Ementále, do prázdneho obalu

bublifuku alebo do nepravidelného otvoru

skladačky, ktorý vznikol stratou jedného

dielika puzzle.

Čo mám urobiť, ak sa chcem čo najviac

podobať na Harryho Pottera?

Ak chceš vyzerať presne ako on, urob si

jazvu na čele a lá Harry Potter. Na prípravu

potrebuješ: čelo, pero, zúbkovaný nôž, štetec,

vajíčko.

Najprv si perom naznač tvar jazvy na čele.

Zúbkovaným nožom obtiahnuť náčrt, štetcom

nanes rozmixované vajíčko na okraje jazvy,

aby sa tvoja nová jazva pekne leskla.

Čo znamená škriatkovská tequila?

Znamená to – soľ do nosa, citrón do oka.

Teda, soľ vdýchni do nosa, citrón si

vystriekaj do oka. Samotný nápoj pite

tradične.

Akty GK2 3/2006 37


Rozlúčkový

Text: Ajka (bývalá šéfredaktorka)

Ajka (Alena Geregová) prispela do AKTY

GK2 aj teraz, hoci sa musela vzdať

šéfovania školského časopisu. Dostala však

priestor pre rozlúčku v štýle „fňuk – smrk“.

„Všetkého veľa škodí,“ tak toto zrejme

pozná každý. Väčšinou je to pravda, ale...

Rozhodla som sa tým neriadiť ;) a ponúknuť

vám veľa „nostalgie“.

Štyri roky. Ach, krásne štyri roky. ;) Takto

dlho navštevujem našu školu. Takto dlho sa

venujem nášmu školskému časopisu. Na moje

začiatky na týchto stránkach nespomínam

veľmi rada (veď každý niekedy s niečím

začínal...) Preto prvý rok, s vaším dovolením,

premlčím... A v roku druhom som sa

dozvedela, že ja (JA!) mám byť novou

šéfredaktorkou. Nebudem vám klamať, bol to

šok. A kým som sa stihla spamätať, bol tu rok

tretí a moje prvé samostatné číslo. Bolo to

ťažké, to nebudem popierať.

Človeku po toľkých hodinách strávených

behaním po škole a presedených pri počítači

občas jednoducho zlyhajú nervy (touto cestou

by som sa chcela ospravedlniť istej triede, na

ktorej som si vyskúšala hlasivky, keď sme

časopis predávali). Ale zároveň to bolo

skvelé. Môcť nakoniec držať v ruke výsledok

celej práce... Kto nezažil, nepochopí.

Tie štyri roky mi priniesli veľa „šedivých

vlasov“ a oveľa viac zábavy. Spoznala som

skvelých ľudí, verbovala som ( minimálne raz

sme určite navštívili aj vašu triedu), písala

som, robila rozhovory, navštevovala tlačiareň

a hľadala sponzorov a raz som dokonca

odovzdávala ceny (naša slávna súťaž veru

dlho nevydržala). A bolo to skvelé. Iným

slovom sa to opísať nedá. A preto:

Ďakujem pani profesorkám Benkovej,

Hockovej, Kukoľovej, Durbákovej

a Farkašovskej za čas a ochotu pomôcť.

Ďakujem všetkým prispievateľom, ktorí

nazbierali odvahu a svojou troškou prispeli do

mlyna. Ďakujem redaktorkám a redaktorom,

že sa nechali prehovoriť ;) a písali, kreslili...

Ďakujem grafikom, že sa ochotne ulievali

z hodín a morili sa za počítačom.

A v neposlednom rade ďakujem všetkým vám

za to, že ste náš časopis kupovali a čítali.

Vďaka a majte sa všetci skvelo ;)

Možno nabudúce

Tak sa Vám opäť ráz podarilo prehrýzť až na úplný koniec. Možno

pociťujete smútok, možno niečo, čo tu napísať nemôžeme. Každopádne

Vám ďakujeme. Úlohu ste splnili.

Vy máte v rukách nové číslo časopisu, my pokryté náklady. Myslíme,

že obe strany tohto „obchodu“ môžu byť spokojné. Preto Vám znova

ďakujeme a gratulujeme k Vášmu životnému úspechu. Zároveň sa

tešíme na ďalšiu spoluprácu, ktorá raz možno príde.

redakcia

38 Akty GK2 3/2006


Zvláštna vďaka...

...patrí všetkým, ktorí pomáhali pri tvorbe tohto unikátneho diela:

Gymnázium Konštantínová 2

Tlačiareň PEJTR

Tím tvorcov nástroja OpenOffice.org

Anonymní konzultanti vzhľadu časopisu

...a mnohí ďalší, na ktorých sa buď zabudlo, alebo nezaplatili manipulačný poplatok.

Ak tu naozaj chcete byť napísaný, naskytá sa Vám jedinečná príležitosť.

Vezmite pero, fixu alebo ceruzu a zrealizujte svoj dávny sen, miesta je tu dosť.

A nezabudnite tento výtlačok po použití zrecyklovať!

Akty GK2 3/2006 39


40 Akty GK2 3/2006

More magazines by this user
Similar magazines