20.09.2015 Views

03/2006 - Akty GK2 - Gymnázium, Konštantínova 2

03/2006 - Akty GK2 - Gymnázium, Konštantínova 2

03/2006 - Akty GK2 - Gymnázium, Konštantínova 2

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 1


Editorial<br />

Túto podobu aktov stvorili:<br />

Šéfredaktori<br />

Lucia Lejková<br />

Matúš Krajňák<br />

Redaktori<br />

Tibor Fecko<br />

Alena Geregová<br />

Ivana Gluchmanová<br />

Alena Kľučárová<br />

Miroslava Kopaničáková<br />

Nina Kuderjavá<br />

Gabriela Marcinková<br />

Alexandra Pančáková<br />

Mária Tkáčová<br />

Michaela Tokárová<br />

Beáta Tomková<br />

Zuzana Turlíková<br />

Rebeka Uličná<br />

Grafika<br />

František Markuš<br />

Filip Mohler<br />

Matej Moško<br />

Fotografie<br />

Ivana Gluchmanová<br />

Lenka Imrichová<br />

Ilustrácie<br />

Zuzana Tomková<br />

Jazyková úprava<br />

PhDr T. Farkašovská<br />

Prispievatelia<br />

Hascor<br />

Internet<br />

http://akty.gk2-po.sk<br />

Zdravím všetkých verných a trpezlivých!<br />

Tak sme sa predsa<br />

dočkali. Síce to trvalo<br />

dlhšie ako obyčajne, ale<br />

poznáte to, človek mieni<br />

a pánboh mení...A čo nás<br />

tak zdržalo? Zopár<br />

interných bitiek, kde - tu<br />

zmeny a dlhočizné<br />

očakávanie príchodu<br />

slečny Múzy. Nakoniec<br />

návšteva prišla. My sme<br />

jej spravili kávu a ona<br />

opätovne sľúbila, že<br />

chvíľu zostane. Aj vďaka<br />

tomu teraz držíte v rukách<br />

tento artefakt... (medzi<br />

nami – išlo aj o to, aby si<br />

časopis hrdo obhájil titul občasníka:)<br />

Osobne si myslím, že o informácie či nejaké to<br />

umelecké dielko na čítanie nebola núdza, ak ste<br />

zaregistrovali elektronickú formu Aktov a jeho<br />

mladšieho brata Ghetto k2...<br />

Na tomto mieste mám tú česť predstaviť novú<br />

redakčnú rodinku, ktorá toto všetko spískala...<br />

No asi najväčšou zmenou je dizajn, že? To majú na<br />

svedomí noví grafici. Zdá sa, že sa dostatočne vybúrili,<br />

za čo im pekne ďakujem... Samozrejme ďakujem aj<br />

zvyšku „rodinky“ a aj tým z vás, ktorých práve prepadla<br />

neodolateľná chuť pridať sa – len ju, chuderku,<br />

nezaháňajte! Čím viac mozgov, tým lepšie!<br />

tilka<br />

krajšia polovica hlavy časopisu<br />

2 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>


Obsah<br />

• Správy<br />

• Vianočná akadémia<br />

▫ Pozrieť si školské predstavenie<br />

v sladkej nevedomosti vie každý.<br />

Pokúsiť sa ale nazrieť do zákulisia<br />

najveľkolepejšej akadémie <strong>GK2</strong> si<br />

žiada odvahu.<br />

• Novinky zo študentského parlamentu<br />

• Mýty o New Yorku<br />

• Nové školské uniformy<br />

• Farma v jeskyni<br />

▫ Pražské divadlo pricestovalo aj do<br />

Prešova.<br />

• Horolezectvo – moja vášeň<br />

• Rozhovor s Jakubom Petraníkom<br />

• Vernisáž. Výstava. Nič.<br />

• Čas na zmenu?<br />

• Devianti<br />

• Time Out je In<br />

• Olympiáda<br />

• Medium – dôkaz, že <strong>GK2</strong> žije<br />

• Kde bolo, tam bolo<br />

• Výroky profesorov<br />

▫ Chlapci, slovo gentleman sa skladá z<br />

dvoch slov: man, to vie každý. Gentle,<br />

to znamená jemných mravov, že sa<br />

jemne správa k dámam. To znamená, že<br />

vyskočíš a zotrieš tabuľu!<br />

• Praktické využitie rozpínavosti<br />

• Úvaha o kvapke vody<br />

• Slávnostné vybúrenie sa grafikov<br />

• Moja skvelá rodina<br />

• Recenzie kníh<br />

▫ Pozor na draky, Nedobytná pevnosť<br />

• Dejepisné perličky<br />

• DOMINO – Chaos a skutočnosť<br />

• Internet náš každodenný<br />

• K.O.<br />

• Prvá svetová vojna<br />

• Slunce, seno, slabé nervy<br />

• Rozlúčkový<br />

<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 3


Správy (bez komentárov)<br />

Text: Matúš Krajňák<br />

5. septembra 2005<br />

Školský rok sa začal. Veková hranica sa<br />

neposunula, štvrtáci totiž odišli a noví prváci<br />

nastúpili.<br />

--<br />

12. septembra 2005<br />

Reproduktory ťažko znášali nápor prvej<br />

pätnásťminútovej relácie nášho nového<br />

školského rádia.<br />

--<br />

1. decembra 2005<br />

V aule sa pokazil data-projektor. Prispeli k<br />

tomu štvrtáci svojou stužkovou. Sťažilo to<br />

prácu nielen vyučujúcim, ale aj mladým<br />

filmárom.<br />

--<br />

17. decembra 2005<br />

Na pánskom WC v novej budove bola<br />

spozorovaná malá ružová opica. Do dnešných<br />

dní sa však táto správa nepotvrdila.<br />

--<br />

19. decembra 2005<br />

Uskutočnila sa ďalšia akadémia školy,<br />

tentokrát s prívlastkom „vianočná“. Vystúpili<br />

Nina Kuderjavá, Katarína Kokošková, zbor<br />

Cantemus, skupina Fire Water a iní. Špeci<br />

príhovor pridal aj pán riaditeľ.<br />

--<br />

20. januára <strong>2006</strong><br />

O 14.00 bola úspešne zahájená premiéra a<br />

derniéra nového amatérskeho filmu Skrat.<br />

--<br />

31.januára <strong>2006</strong><br />

Spustená bola prevádzka internetovej<br />

verzie školského časopisu AKTY <strong>GK2</strong> a<br />

školského rádia Time Out.<br />

--<br />

5.marca <strong>2006</strong><br />

Na týždeň prichýlili Vyšné Ružbachy aj<br />

našich mladých lyžiarov.<br />

--<br />

6. marca <strong>2006</strong><br />

Študenti mali možnosť vzhliadnuť nové<br />

skrinky, ktoré sa do tohto dátumu ukrývali<br />

zabalené<br />

v kartónových krabiciach. Postupne sa<br />

skrinky dostali „do rúk“ aj jednotlivým<br />

triedam.<br />

--<br />

13. marca <strong>2006</strong><br />

Dostávame informácie o vyučovaní<br />

španielskeho jazyka na pôde gymnázia v<br />

poobedňajších hodinách. Estoy seguro de que<br />

tengo razón y por eso hago la apología de mi<br />

opinión a capa y espada.<br />

--<br />

4. apríla <strong>2006</strong><br />

Mali sme opäť príležitosť oprieť si naše<br />

ubolené hlavy a užívať si ešte stále novú<br />

komédiu DJZ Čudný pár<br />

4 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>


Vianočná akadémia<br />

Text: Mimka<br />

Nikto nepochybuje o tom, že naša škola je<br />

plná jedinečných talentov, preto sa 19.<br />

decembra 2005 v priestoroch DJZ<br />

uskutočnila ich prezentácia. Vyhriata sála<br />

,,praskala vo švíkoch", pretože ju zaplnili<br />

nielen žiaci a učiteľský zbor <strong>GK2</strong>.<br />

Možno ste mali možnosť vzhliadnuť<br />

zaujímavé vystúpenia, nikto z vás však nemal<br />

tú jedinečnú a užasnú príležitosť<br />

zažiť, čo sa odohrávalo v zákulisí.<br />

Všetci „kmitali“, upratovačky<br />

luxovali, rekvizitári zháňali,<br />

moderátori sa sťažovali, režisér<br />

vrieskal, ostatní prikyvovali, alebo<br />

bezradne krútili hlavami. Prosto<br />

úžasná atmosféra, aká sa len tak<br />

každý večer nevidí.<br />

Tri hodiny pred začiatkom sa na generálke<br />

ešte dotvárala scéna a vystupujúci skúšali.<br />

Nedá mi nespomenúť milé pani učiteľky -<br />

organizátorky, ktoré sa o všetkých starali a so<br />

všetkým pomáhali.<br />

Keďže niektorí nezodpovední ľudia majú<br />

podľa zvukárov tendenciu všetko ničiť<br />

(netýka sa <strong>GK2</strong>), moderátori mali menší<br />

problém s portami. Ach, tie ich maniere! Až<br />

na pár problémov so svetlami a zástrčkami v<br />

šatniach, na ktoré sa mimochodom sťažovali<br />

opäť naši moderátori a to najmä Gabriela<br />

Marcinková, nakoľko Matúš Krajňák<br />

nepotreboval na úpravu svojich vlasov fén ani<br />

kulmu, všetko prebiehalo tak, ako malo.<br />

Záverečný tanec si tiež vyžiadal mnoho<br />

príprav, keďže okrem malej skupinky<br />

profesionálnych tanečníkov boli ostatní<br />

amatéri.<br />

Napätá atmosféra tesne pred začiatkom<br />

doľahla aj na mňa a cítila som nervozitu<br />

účinkujúcich aj organizátorov. Po prvom<br />

potlesku sa však všetko pozitívne obrátilo a v<br />

zákulisí zavládla väčšia pohoda. Dokonca<br />

väčšina žiakov sa zabávala a tešila na svoje<br />

vystúpenie.<br />

V záverečných minútach sa všetci objavili<br />

na pódiu a zožali obrovský úspech, čo bolo<br />

znamením, že akcia sa naozaj vydarila.<br />

Myslím, že i sám pán riaditeľ bol spokojný,<br />

keďže nečakane<br />

vsunul do programu<br />

aj svoj príhovor.<br />

Hneď po tom som<br />

sa rýchlo ,,vyparila",<br />

keďže prišlo na rad<br />

upratovanie scény<br />

plnej lesklých<br />

papierikov a lamiet.<br />

Keď sa už sála vyprázdnila bol čas oslavovať,<br />

učiteľský zbor sa pobral do reštauračného<br />

zariadenia, kde s veľkou vďakou a veľmi<br />

európsky oslávili vystúpenie ich zverencov<br />

bez samotných zverencov.<br />

Všetci „kmitali“,<br />

upratovačky luxovali,<br />

rekvizitári zháňali,<br />

moderátori sa sťažovali,<br />

režisér vrieskal, ostatní<br />

prikyvovali, alebo bezradne<br />

krútili hlavami.<br />

Naozaj som mala z tejto akcie dobrý pocit a<br />

verím, že aj vy ste mali skvelý zážitok z<br />

príjemne stráveného večera. Už teraz sa teším<br />

na budúci ročník Vianočnej akadémie, ale<br />

tentoraz si to chcem vychutnať z ružového<br />

kresla v hľadisku.<br />

<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 5


Zo študentského parlamentu<br />

Text: Martin Mišľan(predseda ŠP <strong>GK2</strong>)<br />

Na úvod by som začal tým, prečo tu je<br />

Študentský parlament (ŠP) a na čo nám, teda<br />

vám slúži. Jeho hlavná a podstatná úloha je<br />

reprezentovať a zastupovať záujmy študentov<br />

študujúcich na tejto škole a predkladať<br />

návrhy študentov vedeniu školy.<br />

Myslím si, že je to veľmi významná<br />

a dôležitá úloha, a preto netreba činnosť a silu<br />

ŠP nijako podceňovať. Veď parlament<br />

reprezentuje všetkých študentov. Čím by bola<br />

škola bez nich?<br />

A teraz pár informácií o tohtoročnej<br />

činnosti. Tento rok prebehla voľba nového<br />

predsedu ŠP. Stal sa ním Martin Mišľan<br />

(2.D). Hneď po zvolení sa zúčastnil Kongresu<br />

ŠP PSK, kde sa rokovalo o spôsoboch<br />

spolupráce stredných škôl. Na tomto rokovaní<br />

získal potrebné informácie na zlepšenie<br />

fungovania ŠP<br />

a taktiež<br />

informácie o tom,<br />

ako môže aj ŠP<br />

získať finančné<br />

prostriedky z rôznych organizácií a fondov.<br />

Nakrátko na to ŠP prijal nový štatút ,<br />

v ktorom boli jasne vymedzené úlohy,<br />

priority a práva ŠP.<br />

V súčasnosti ŠP zvažuje usporiadanie<br />

školského plesu. Nápad to je dobrý, avšak<br />

realizácia tohto projektu je už ťažšia. Je už<br />

len otázkou času a kompetentných ľudí, či sa<br />

tento ples uskutoční.<br />

Nakoniec chcem vyzvať všetkých<br />

študentov, ktorí majú akýkoľvek dobrý nápad,<br />

nech ho prídu vyjadriť na schôdzu ŠP alebo<br />

osobne predsedovi ŠP.<br />

MATURANTI POZOR!<br />

Čaká Vás maturita z cudzieho jazyka?<br />

S jazykovou školou<br />

to zvládnete!<br />

organizuje špeciálne prípravné kurzy na jazykové maturitné skúšky.<br />

Ponúkame Vám výučbu v malých skupinách.<br />

Skupiny sú tvorené na základe jazykových znalostí a typu maturitnej skúšky<br />

Cena za trimester je od 1833,- Sk*.<br />

Berlitz jazyková škola, Levočská 3, 3. posch., 080 01 Prešov<br />

Tel.: 0915 987 138, office.berlitz-ke.sk<br />

Váš úspech je pre nás dôležitý!<br />

*V cene nie je zahrnutý materiál a registračný poplatok.<br />

6 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>


Mýty o New Yorku<br />

Text: Miša | Foto: súkromná zbierka<br />

Možno ste si mysleli, že:<br />

1.New York tvoria samé mrakodrapy<br />

2.Časový posun je blbosť<br />

3.Američania sú protivní a sebeckí<br />

4.Všetko je drahé<br />

5.Radšej nepovedať nič ako hlúposť<br />

Big Apple je niečo úplne, ale úplne iné než<br />

čo si my, Európania predstavujeme. Aj ja som<br />

čakala hory betónu, mrakodrapy, ktorým<br />

nevidno na koniec, autá na<br />

každom kroku...<br />

Ale skutočnosť je iná. New<br />

York je zelený. A teraz<br />

nemyslím, že by domy maľovali na zeleno<br />

(nemaľujú ich vôbec). Skôr som chcela<br />

povedať, že mesto má asi toľko zelene ako<br />

ulíc. Na každom kroku objavíte park. A to<br />

nehovorím o tom, že len Central Park je skoro<br />

taký veľký ako Prešov. Minimálne tak vyzerá.<br />

A mrakodrapy sú len časti Manhatanu,<br />

zvyšok tvoria malé domčeky. Teda malé sú<br />

len oproti mrakodrapom, nie oproti<br />

slovenským domom.<br />

Časový posun naozaj funguje. Človek má<br />

problém nezaspať poobede. A vôbec to jedno<br />

vyspanie nevyrieši. Pretože nejde o únavu z<br />

cesty, ale o to, že o šiestej zistíte, že v Európe<br />

je už polnoc. A keď ste deň predtým vstávali<br />

o tretej na lietadlo, dospávate to ešte pár dní.<br />

Američania sa vo všeobecnosti strašne radi<br />

rozprávajú. V pohode sa vám môže stať, že z<br />

obchodu odídete o pol hodiny neskôr. A to len<br />

preto, že ste sa zakecali s predavačom.<br />

Kdekoľvek kohokoľvek stretnete, o chvíľu<br />

odchádzate o poznanie bohatší. Keď sa vám<br />

náhodou niečo nepodarí, máte okolo seba<br />

hneď kopu utešiteľov. Radi totiž všetkým<br />

pomáhajú a robia ľudí šťastnejšími. Človek<br />

proste nikdy nie je sám.<br />

Strata času je úplne neznámy pojem. Aj tu<br />

sa hovorí, že čas sú peniaze. Ale to, čo nám<br />

trvá dva dni, urobí Američan za deň. Lebo my<br />

musíme aj oddychovať a pre nich je<br />

oddychom iná práca. Snažia sa získať čo<br />

najviac za čo najkratší čas.<br />

Väčšina Slovákov hovorí, že v Amerike je<br />

všetko drahé a neoplatí sa tam nič kúpiť. Ako<br />

dobre, že realita je iná. V prvom rade<br />

neexistujú žiadne číňaky, ktoré znepríjemňujú<br />

život mnohým z nás. Dá sa nakúpiť dobre a<br />

lacno počas sellov, ale aj<br />

mimo nich.<br />

Napríklad oblečenie je<br />

omnoho lacnejšie než tu,<br />

ale doplnky sú drahšie. V podstate stačí<br />

vedieť, kde a kedy nakupovať a získate tričko<br />

Adidas za 10$. Teda, asi to bude tým, čo sa u<br />

nás považuje za značku. Lebo v Amerike<br />

Adidas nie je taká značka. Za značku sa<br />

považuje Ralph Lauren (tam pracovala<br />

Rachel z Priateľov), La Coste...<br />

V podstate stačí vedieť,<br />

kde a kedy nakupovať a<br />

získate tričko Adidas za 10$.<br />

Mena<br />

Plechovka koly<br />

Twix, Snickers<br />

Obyčajné tričko<br />

Značkové tričko<br />

Rifle<br />

Lístok na metro<br />

1USD=30Sk<br />

0.75$ (22,5Sk)<br />

0.75$ (22,5Sk)<br />

10$ (300Sk)<br />

25-50$ (750-1500Sk)<br />

25$ (750Sk)<br />

4.75$ (142,5Sk)<br />

Americká angličtina sa od britskej líši<br />

hlavne tým, že kašle na pravidlá. Nikomu<br />

nezáleží na tom, či rozprávate gramaticky<br />

správne. Podstatné je, že máte čo povedať. Ak<br />

máte zaujímavé názory alebo len poznáte svet<br />

z iného uhla, vždy sa nájde niekto ochotný<br />

vás počúvať. Aj napriek tomu, že vaša<br />

angličtina nie je dokonalá a dá to kus trápenia<br />

pochopiť vás.<br />

New York nie je Amerika a ja som tiež<br />

nezjedla všetku múdrosť sveta. Takže toto bol<br />

môj pohľad na to, ako to v New Yorku chodí.<br />

<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 7


Parochňa<br />

Jean Paul Gaultier<br />

circa = 400 € =<br />

Pánske topánky GUCCI<br />

= 550 € =<br />

Pohodlné dámske topánky<br />

MOSCHINO<br />

= 490 € =<br />

Mozog pre 400 študentov<br />

= na nezaplatenie =<br />

Nové<br />

školské<br />

uniformy<br />

Nič netušíte a už ich máte na sebe.<br />

<strong>GK2</strong> zatiaľ uniformy nevyžaduje,<br />

je to ale len otázkou času, kedy<br />

začne.<br />

Dámska uniforma<br />

Jean Paul Gaultier<br />

= 1250 € =<br />

Dámske dioptrické<br />

okuliare Versace<br />

= 180 € =<br />

Pánska<br />

uniforma<br />

Jean Paul<br />

Gaultier<br />

= 300 € =<br />

okuliare<br />

= 210 € =<br />

Vosková hlava<br />

= 1 600 $ =<br />

8 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>


Farma v jeskyni<br />

Text: Veronika Pavelková<br />

Výnimočné režisérske nadanie v spojení<br />

so skvelými hercami, choreografmi a<br />

hudobníkmi naplnilo neveľkú scénu Divadla<br />

Alexandra Duchnoviča.<br />

Jeden marcový piatok som vymenila<br />

Žbirkov koncert za divadlo. V očakávaní, či<br />

sa mi vôbec pošťastí dostať do sály, som ešte<br />

netušila, o čo všetko by som prišla, ak by sa<br />

mi to nepodarilo. Sedeli sme v sále,<br />

„napresovaní“ ako<br />

sardinky v oleji. Po<br />

5 minútach<br />

vystúpila na scénu<br />

Lucia Nimcová,<br />

sympatické mladé<br />

dievča, ktoré patrí<br />

k najmladšej generácii Rusínov, ktorí boli<br />

počas komunizmu násilne presťahovaní<br />

z dedín do mestských panelákov. Celý svoj<br />

život nenašla miesto, ktoré by mohla nazvať<br />

domovom, kam by sa mohla vrátiť. Preto<br />

vytvorila výstavu fotografií, ktorými vydáva<br />

svedectvo o krutosti vtedajšieho režimu.<br />

Práve v rámci tohto projektu pricestoval<br />

na Slovensko divadelný súbor Farm in cave<br />

z Prahy. Tento divadelný súbor je zložený<br />

z mladých ľudí viacerých národností, ktorí<br />

cestujú aj po Slovensku a hľadajú<br />

zabudnuté piesne. Od roku 2001 precestovali<br />

celý svet od Argentíny po Kóreu. Úspech<br />

získali aj u nás svojím živočíšnym,<br />

energickým a úprimným prejavom.<br />

Ich hlasy spolu s bicími, trúbkou,<br />

harmonikou, husľami a ďalšími nástrojmi<br />

vytvorili zvukovú stenu. Herci liezli po<br />

stenách, preliezali sa, dupotali, ale hlavne<br />

spievali. Javisko vyzeralo ako hmýriaca sa<br />

masa ľudských tiel. Niekedy to malo rušivý<br />

účinok, ale v prevažnej časti ich<br />

preexponovaný prejav podporoval celkový<br />

dojem. Pôsobili, ako keby to, čo práve<br />

spievali, bola posledná vec, čo v živote<br />

urobia. Niekedy pôsobili ako v tranze, akoby<br />

sa do nich prevtelili ľudia, ktorí tieto piesne<br />

zložili. Aby ste mali predstavu, kvôli čomu sa<br />

tu rozplývam, môžete sa ísť pozrieť na ich<br />

stránku, na ktorej nájdete aj ich hudbu –<br />

www.infarma.info<br />

Režisér Viliam Dočolomanský vstupoval po<br />

každom fragmente do predstavenia. Jemu ani<br />

hercom nešlo ani tak o slová piesní, ale<br />

o pocit, ktorí vyjadrujú. Na pozadí scény<br />

bolo plátno, na ktorom sa počas piesní<br />

premietali fotky ľudí, ktorí im odovzdali<br />

svoje piesne.<br />

Najviac ma zaujala krehká, asi 90-ročná<br />

starenka stojaca vo dverách svojej<br />

chalúpky. Vyžarovala z nej múdrosť a životná<br />

skúsenosť. Do toho spievala mladá speváčka<br />

pieseň o smútku manželky, ktorej muž<br />

emigroval do Ameriky a ju opustil.<br />

Alebo aj videoprojekcia Žilinskej stanice,<br />

odkiaľ boli Židia<br />

odvážaní do<br />

koncentračných<br />

táborov. Jedna<br />

mladá Židovka si<br />

myslela, že<br />

pôjdu na<br />

brigádu, tak si zobrala svoje najkrajšie šaty<br />

a učesala si vlasy do štýlového účesu.<br />

Netušila, čo ju čaká...<br />

Tieto piesne boli a sú najčistejším<br />

svedectvom doby, v ktorej boli vytvorené.<br />

Standing ovations na konci predstavenia boli<br />

problematické pre<br />

nedostatok miesta, Zdroje:<br />

ale čo by človek www.changet.sk<br />

neurobil pre umenie.<br />

www.infarma.info<br />

Mimochodom,<br />

hľadajú nových<br />

hercov do svojho súboru. Nepridáte sa?<br />

<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 9


Extreme sports – Climbing<br />

Text: Nina | Foto: Internet<br />

Keď vám lezie škola na „nervy“, kúsok od<br />

nej si zlezte umelú horolezeckú stenu.<br />

Na skalu ma prvýkrát priložili už v<br />

plienkach. Lezenie sa v našej rodine stalo<br />

skvelou zámienkou pre návštevu prírody.<br />

Takmer každý víkend sme s rodičmi trávili na<br />

skalách, užívali si prírodu a samých seba.<br />

Mne osobne nikdy nešlo o samotné lezenie,<br />

skôr o pocit spokojnosti samej so sebou, keď<br />

sa dostanem na vrchol. A to je aj podstatou<br />

lezenia-sebaprekonávanie a radosť z pohybu.<br />

Lezenie sa vo<br />

všeobecnosti delí na<br />

tri druhy, alebo typy.<br />

Najbezpečnejším<br />

druhom lezenia je<br />

bouldering. Lezie sa<br />

na menších, asi<br />

trojmetrových<br />

skalkách, prípadne<br />

umelý stenách (stena<br />

z preglejky s dierami<br />

na priskrutkovanie<br />

umelých chytov).<br />

Samozrejme bez lana (miesto toho sa skáče<br />

do hrubých matracov- to je na tom to<br />

najlepšie). Dôraz sa kladie prevažne na pohyb<br />

(tj. lezieš ako, čo a kde chceš). Bouldrovanie<br />

je výborným tréningom pre pokročilých, ale<br />

aj dobrým štartom pre nováčikov. Potrebuješ<br />

k nemu len základnú výstroj (lezečkyšpeciálna<br />

lezecká obuv; madžové vrecúškovrecúško<br />

na magnézium).<br />

Dalším druhom lezenia je skalozectvo. Od<br />

boulderingu sa líši tým, že lezieš s istacim<br />

lanom na skalách (alebo umelých stenách)<br />

vysokých asi 5-40 metrov. Potrebuješ aj<br />

sedačku (vec, do ktorej si sadneš a priviažeš<br />

lano), karabíny a samozrejme prilbu.<br />

Horolezectvo, tretí typ lezenia, je<br />

v podstate lezenie v horách (tj. vstaneš asi<br />

o piatej ráno a s minimálne desaťkilovými<br />

batohmi vyrazíš na dlhú a únavnú púť pod<br />

stenu a až potom príde na rad lezenie).<br />

Tento typ lezenia je najdobrodružnejší<br />

a možno aj najkrajší, zdolávaš vrchy<br />

a výstupy v divokých horských oblastiach,<br />

úplne sa poddávaš prírode. Kvôli veľkej<br />

nadmorskej výške a rýchlo sa meniacemu<br />

počasiu si tento šport vyžaduje dobrú<br />

kondíciu, skúsenosti a odhodlanie.<br />

V súčasnosti nie je ťažké stať sa lezcom.<br />

Potrebuješ len základnú výstroj, dobrého<br />

školiteľa a veľkú dávku nadšenia. Možnosti<br />

liezť sú všade, prírodných stien je veľa, v<br />

mestách sa stavajú umelé (jedna taká,<br />

dokonca so zmrzlinárňou, je aj v Prešove,<br />

zhodou okolností hneď pri našej škole).<br />

10 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>


Hviezdny pastier...<br />

Text: tilka<br />

Musím sa priznať, že som po celý čas<br />

rozhovoru čakala kedy sa mi ozve ten<br />

vnútorný hlas. Ten hlas, ktorým by mi<br />

prikázal začať zúrivo jačať, plakať či<br />

dokonca omdlieť…Nuž, nestalo sa. Asi som<br />

chybný prototyp dievčaťa 21. storočia. Tak<br />

som bez väčších emócií položila zopár úplne<br />

neintímnych otázok človeku trocha<br />

známejšiemu ako my ostatní, človeku, ktorý<br />

sa mohol posledných pár týždňov so<br />

súhlasom vedenia ulievať zo školy, Jakubovi<br />

Petraníkovi.<br />

Ako sa ti ulievalo?<br />

Dobre. Ja som na školu ani nemyslel, iba<br />

občas mi napadlo, že budem musieť dohnať<br />

všetko, čo som zameškal.<br />

Čo ste vlastne celý týždeň robili? Mali ste<br />

aj nejaký voľný čas alebo ste neprestajne<br />

„trénovali“?<br />

V pondelok bolo voľno,<br />

v utorok mal každý hodinu<br />

styling a hodinu spev, a tí,<br />

ktorým nevyšiel spev na<br />

utorok, mali hodinu v stredu.<br />

Vo štvrtok bolo voľno a v piatok už prenos.<br />

Nebolo ti nepríjemné, keď v<br />

semifinálovom kole niekoľkokrát<br />

„ nenápadne“ spomenuli, že nie si zadaný?<br />

Nie, vieš čo…je to tak. Nemám zatiaľ<br />

priateľku, a keď je to pravda, tak už je na<br />

nich… oni si potrebujú dať do programu veci,<br />

ktoré človeka upútajú, tak je normálne, že to<br />

povedia. Ja to neriešim.<br />

Tiež sme v tom semifinálovom kole počuli<br />

veľa o tvojej tréme (najmä z úst Paľa<br />

Haberu). Naozaj ťa tréma až tak ovládla?<br />

Je to pravda (ustarostený povzdych). Na<br />

generálke to bolo oveľa lepšie, na generálke<br />

sa to všetkým veľmi páčilo. Ešte keď so<br />

mnou robil Pyco a Adela rozhovor, tak som<br />

bol v pohode. No<br />

keď som vyšiel hore<br />

a Rišo začal hrať,<br />

uvedomil som si, že<br />

ma vidí niečo okolo<br />

milióna ľudí… vtedy<br />

mi napadlo:…Fíha…<br />

Oooops!<br />

Takže si spokojný<br />

s tým, ako to teraz<br />

je, aký si slávny…<br />

Ale to nie (širokánsky úsmev)<br />

Ako bude pokračovať tvoja spevácka<br />

kariéra?<br />

Teraz zatiaľ nemôžem vystupovať na<br />

nejakých večierkoch a tak. Máme zmluvu<br />

s našou umeleckou agentúrou, ktorá nám<br />

bude sprostredkúvať vystúpenia. 22. apríla<br />

nám v Prešove začína turné. A potom sa,<br />

dúfam, niekto ozve<br />

a budem nahrávať<br />

album...<br />

Je na slovenskej<br />

hudobnej scéne niekto<br />

konkrétny, s kým by si chcel spolupracovať?<br />

Chcel by som spolupracovať s Mikom<br />

Hladkým alebo s človekom, ktorý im<br />

produkuje albumy. Ich hudba ma vždy<br />

oslovila a rád by som s nimi niečo robil…ak<br />

by chceli…<br />

A ako teda budeš dobiehať školu? Aké<br />

máš zatiaľ známky?<br />

Zatiaľ nemám žiadne známky. Mám<br />

rozdelené písomky na jednotlivé termíny.<br />

Nebojíš sa, že by si mohol na teba nejaký<br />

profesor zasadnúť?<br />

Môže sa to stať, ale dúfam, že nie…<br />

Na svetlo sveta vyšli informácie o tom, že<br />

prepadáš. Čo je na tom pravdy?<br />

Ja som chcel byť<br />

pastierom, keď som bol<br />

malý.<br />

<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 11


Bola mi novinárom položená otázka, že čo<br />

sa stane, keď nespravím komisionálky.<br />

Povedal som mu, že prepadnem. Bulvár je<br />

bulvár.<br />

Ako vnímaš ošiaľ okolo svojej osoby?<br />

Je to príjemné. Odtiaľ potiaľ, ale v podstate<br />

je to príjemné.<br />

Aký je to pocit mať svoju tvár na<br />

plagátoch alebo dokonca na stiahnuteľných<br />

pozadiach do mobilov?<br />

No…neviem, je to také príjemné, teda nie<br />

pre každého, keď vidí môj ksicht niekde, ale<br />

patrí to k tomu. Musím s tým rátať, že bude<br />

môj ksicht vycapený niekde. A je to príjemné.<br />

Spoznal si aj nejakú nepríjemnú stránku<br />

svojej popularity?<br />

No, áno. Novinári sa rýpu v tom, do čoho<br />

ich nič nie je a vymýšľajú si rôzne príbehy.<br />

Vrabce si čvirikajú, že si nejako spyšnel.<br />

Čo ty nato?<br />

Ja nenosím hore nos ani nič také. Ja si<br />

nemyslím, že som spyšnel. Možno sa to zdá,<br />

keď sa mi nechce<br />

každému rozprávať<br />

o tom, ako bolo<br />

a počúvať, ako je<br />

každému ľúto, že som<br />

vypadol. Je to príjemné,<br />

že to tak ľudia cítia, ale<br />

keď to počúvam<br />

každých 5 minút, tak už je toho trochu veľa.<br />

A možno tak pôsobím preto, lebo<br />

v poslednom čase som strašne unavený. Málo<br />

spávam kvôli povinnostiam a chodím do<br />

školy ako oťapený.<br />

Dala táto skúsenosť niečo do života?<br />

Pochopil som pár vecí, ktoré si myslím, že<br />

nikto v mojom veku nemá možnosť pochopiť.<br />

Pochopil som, že je tam všetko o peniazoch a<br />

že v Bratislave je úplne iný svet ako tu, čo<br />

som si nikdy nemyslel.<br />

Čo tvoje vypadnutie, ktoré tiež vyvolalo<br />

...v poslednom čase som<br />

strašne unavený. Málo<br />

spávam kvôli povinnostiam<br />

a chodím do školy ako<br />

oťapený.<br />

pekný rozruch?<br />

Bolo to celkom príjemné, lebo moje<br />

vypadnutie bolo prekvapením. Som rád, že<br />

som odišiel so cťou, že som to nepokazil a ,<br />

že ma ani porota netypovala na<br />

vypadávajúceho<br />

Necítiš sa zahanbene, keďže sa na<br />

titulkách časopisov objavila tvoja uplakaná<br />

tvár?<br />

Vôbec. Nehanbím sa<br />

za to, že som plakal. Ja<br />

som ešte nechcel<br />

vypadnúť a vtedy zo<br />

mňa všetko opadlo<br />

a dostalo ma to, že<br />

ľudia okolo mňa boli<br />

smutní z môjho<br />

vypadnutia.<br />

Nebojíš sa , že si<br />

z teba niekto bude<br />

robiť srandu? Platí<br />

predsa, že dievčatá sú tie uplakané.<br />

Podľa vedeckých výskumov je dokázané,<br />

že muži plačú 5krát častejšie ako<br />

ženy, to som niekde čítal. A<br />

vôbec, neriešim to, že si niekto<br />

o mne bude myslieť, že som<br />

trápny, lebo som plakal.<br />

Pravdupovediac som sa s týmto<br />

postojom ani nestretol. Ja som to<br />

dal vonku tak, ako som to cítil.<br />

Už od útleho detstva si chcel byť<br />

spevákom alebo ako my ostatní si túžil po<br />

smetiarskej profesii?<br />

Ja som chcel byť pastierom, keď som bol<br />

malý.<br />

Ako to? Veď ty nie si z dediny, či áno?<br />

Nie som, ale my máme vedľa bloku kopec,<br />

na ktorom sa pasú kravy. Ale mne sa viac<br />

páčia ovce, tak som chcel byť pastierom<br />

oviec.<br />

Tak, ak ti to nevyjde so spevom, želám<br />

plný košiar :)<br />

12 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>


Vernisáž. Výstava. Nič.<br />

Text: Matúš Krajňák<br />

Spísali sme základné myšlienky a pravidlá,<br />

aby ste vedeli, že sa nápad s organizovaním<br />

výstavy uchytil.<br />

Chceme zorganizovať jednu výstavu.<br />

Vystavovať budete vy, teda študenti, rovnako<br />

aj návštevníkmi výstavy budete vy. Vieme, že<br />

tu nájdeme veľa talentovaných ľudí, preto<br />

veríme, že sa budete zapájať. Možno máte<br />

v izbách ukrytých množstvo obrázkov, básní,<br />

v počítačoch nejaké grafiky či fotografie.<br />

Práve všetky tieto materiály potrebujeme.<br />

všetkým záujemcom bezplatne v budove<br />

gymnázia.<br />

Každý prispievateľ zaradí svoj výtvor do<br />

príslušnej kategórie, pričom je na každom<br />

prispievateľovi, pre ktoré zaradenie sa na<br />

základe svojho uváženia rozhodne. Je možné<br />

poskytnúť neobmedzený počet grafík,<br />

fotografií, básní.<br />

Fotografie<br />

Spoločným námetom je téma Šesť zmyslov<br />

- súbor zmyslov človeka, teda zrak, čuch,<br />

sluch, hmat, chuť a šiesty zmysel, ktorý je<br />

bližšie nešpecifikovaný.<br />

A teraz sa ide vysvetľovať:<br />

Mám fotografiu krajiny a neviem, do ktorej<br />

z kategórie ju zaradiť.<br />

O čo vlastne ide?<br />

Vernisáž. Výstava. Nič. predstavuje<br />

spojenie výtvarného, fotografického,<br />

básnického a iného estetického prejavu<br />

študentov nášho gymnázia. Hlavným cieľom<br />

je predstaviť umeleckú tvorbu študentov<br />

GKII. Zbierka má byť spojená voľne, má sa<br />

jemne dotýkať určených kategórií a má byť<br />

predstavená formou spoločnej výstavy.<br />

Vernisáž. Výstava. Nič. bude ponúkaná<br />

Krajinu môžeme vnímať rozlične,<br />

individuálne. Ak vnímam krajinu<br />

prostredníctvom čuchu, pretože je na<br />

fotografii pole a evokuje to vo mne príjemné<br />

vône, zaradím fotografiu do kategórie čuch.<br />

Ak je tam potok a spomínam si na kúpanie a<br />

sviežu vodu, zaradím fotografiu do kategórie<br />

hmat. Prípadne inam.<br />

Mám fotografiu plastovej lyžičky a neviem,<br />

do ktorej z kategórie ju zaradiť.<br />

Čo pre teba znamená plastová lyžička?<br />

Chutné jedlo? Zaraď ju do kategórie chuť.<br />

Alebo predstavuje táto fotografia tvoj postoj k<br />

životu, abstraktnosť, ktorú nemôžeš vysvetliť,<br />

pretože je to niečo len tebe známe? Potom ju<br />

<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 13


zaraď do kategórie šiesty zmysel. Táto<br />

kategória môže obsiahnuť všetky abstrakcie,<br />

neurčité fotografie.<br />

Pri fotografovaní nevyužívame len svoj<br />

zrak, preto dúfame, že nebudete všetko<br />

zaraďovať práve do tejto kategórie.<br />

Výtvarné diela a básne<br />

Súhrnná výstava obsiahne všetky vaše<br />

výtvarné a básnické prezentácie. Forma je<br />

ľubovoľná - výkres, plátno alebo všetko<br />

ostatné, čo má niečo spoločné s umením.<br />

Medzi grafiky môžu kandidáti zaradiť aj<br />

grafiky počítačové, prípadne iné. Rovnako aj<br />

básne nemajú určenú formu, či už ide o<br />

pásmo, kaligramy, dadaistické básne a<br />

podobne. Čím viac bude výstava pestrejšia,<br />

tým bude zaujímavejšia a netradičná.voje<br />

maľby a básne noste Mgr. I. Sopkovej,<br />

fotografie p. Gmitrovi, prípadne všetko, čo sa<br />

dá dostať do elektronickej podoby posielajte<br />

na radio@gk2-po.sk.<br />

Názov<br />

Vernisáž - pre ľudí, ktorých to zaujíma.<br />

Výstava - pre ľudí, ktorých to zaujíma<br />

natoľko, že prispejú svojím dielom.<br />

Nič - pre všetkých ostatných, pre nás v<br />

tomto prípade nepodstatných ľudí.<br />

14 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>


Čas na zmenu?<br />

Text: Hascor<br />

Ak sa niekto pred sto rokmi pokúsil<br />

dokázať, že zvieratá vedia vnímať a cítiť,<br />

zatvorili ho do blázinca. No v súčasnosti sa<br />

už podobného osudu nemusíme báť a celkom<br />

pokojne môžeme na otázky „Dokážu sa vtáky<br />

hanbiť?, Vie delfín spoznať sám seba<br />

v zrkadle?, Trúchlia slony za svojimi<br />

mŕtvymi?“ odpovedať áno aj vďaka etológii –<br />

vede o správaní živočíchov.<br />

"Zakaždým, keď sa ku mne približujú<br />

zvieratá a blížia sa nie preto, že si ma<br />

nevšimli, ale práve preto, lebo ma zbadali<br />

alebo začuli, zmocňuje sa ma pocit, že aspoň<br />

na okamih nie som vyhnaný z raja.“ Tento<br />

citát patrí Konradovi Lorenzovi,<br />

predstaviteľovi modernej etológie, ktorý<br />

svojou láskou k zvieratám zmenil postoj<br />

mnohých ľudí, no stále sa nájdu aj takí, ktorí<br />

chápu tieto nádherné živé tvory len ako<br />

automaty riadené inštinktami, a to od prvokov<br />

až po našich najbližších príbuzných -<br />

šimpanzy.<br />

Najnovší výskum potvrdzuje, že naše<br />

emócie majú priamu súvislosť s hmotnou<br />

formou. Ak sú emócie súčasťou našich tiel,<br />

potom musia byť aj súčasťou tiel zvierat.<br />

Vieme dokonca, že ovce si pamätajú tváre<br />

dlhšie ako dva roky; netopiere majú prejavy<br />

láskavosti; prasatá sa naučia svoje mená<br />

v priebehu 2-3 týždňov, reagujú na zavolanie,<br />

majú mentálnu kapacitu trojročného dieťaťa<br />

a s úspechom dokážu ovládať joystickom<br />

videohru. Cameron Diaz v tejto súvislosti<br />

povedala: „Pomyslela som si: Bože, to je ako<br />

zjesť moju neter.“<br />

Pri tejto téme sa črtá aj otázka<br />

vegetariánstva. Je zdravé? Stanovisko<br />

Americkej dietickej asociácie a Kanadských<br />

dietológov k vegetariánskej strave z roku<br />

20<strong>03</strong>: „SPRÁVNE ROZVRHNUTÁ<br />

vegetariánska strava je zdravá, nutrične<br />

vyvážená a zdravotne prínosná v prevencii<br />

i liečbe rôznych ochorení. Dobre rozvrhnutá<br />

vegánska a všetky druhy vegetariánskej<br />

stravy sú vhodné pre všetky životné obdobia,<br />

vrátane tehotenstva, kojenia, detského veku i<br />

dospievania“. Medzi známych vegetariánov<br />

patria napr. Sir Paul McCartney, Martina<br />

Navrátilová, David Duchovny alebo aj<br />

popredný slovenský odborník na zdravú<br />

výživu MUDr. Igor Bukovský.<br />

Aj napriek všetkým týmto faktom stále<br />

existujú pokusné laboratóriá, cirkusy,<br />

zoologické záhrady, veľkochovy a bitúnky<br />

s hroznými podmienkami. Nie je už načase<br />

zmeniť naše chápanie? Prečo nekupovať<br />

mäso, vajcia a ďalšie živočíšne výrobky<br />

z voľných ekologických chovov? Musia v 21.<br />

storočí existovať krvavé jatky? Následky<br />

nášho správania sú hrozné. Presvedč sa o tom<br />

na www.themeatrix.com.<br />

Na Slovensku pôsobí viacero<br />

ochranárskych organizácií, medzi významné<br />

patria:<br />

Sloboda zvierat – www.slobodazvierat.sk,<br />

ktorá má za sebou už niekoľko významných<br />

úspechov (napr. zákaz pitiev zvierat na<br />

základných a stredných školách)<br />

Greenpeace – www.greenpeace.sk,<br />

celosvetovo uznávaná ekologická organizácia<br />

Mačky SOS – www.mackysos.sk a<br />

Psy SOS – www.psysos.sk, poskytujúce<br />

prechodný domov zvieratám prostredníctvom<br />

domácich depozitov.<br />

<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 15


Počúvať nás môžete kedykoľvek, ale zrejme by bolo dobré,<br />

keby existovala aj hmotná podoba o tomto fakte, aby viac<br />

nikto nepochyboval o našom úsilí.<br />

Snáď „najmasmediálnejšou“<br />

udalosťou posledných mesiacov je<br />

vznik nového školského rádia<br />

Time Out. Formálne sme vznikli<br />

prvý februároví týždeň 2005, ale<br />

každý vnímavejší člen GKII<br />

zrejme poriadne zapochybuje.<br />

Pozorovateľným úvodom bola až<br />

prvá relácia 12.9.2005.<br />

Konto Orange nám v tomto<br />

dosť pomohlo. Na začiatok sme<br />

získali slušných 30 000 korún,<br />

ktoré boli použité najmä na nákup<br />

štúdiovej techniky. Hlavnú zásluhu<br />

na tom má niekdajší rozhlasový<br />

krúžku pod vedením Mgr. Ivety<br />

Sopkovej. Asi štyri mesiace sa<br />

zháňal nejaký technik, ktorý by bol<br />

nápomocný pri zapájaní<br />

zakúpených aparátov. Neobjavil<br />

sa. No a v máji som prišiel ja, vraj<br />

„kreatívna sila“. Ako správna sila<br />

som sa do toho s ostatnými zaprel<br />

a vytlačili sme rádio z nečinnosti.<br />

Veľmi dôležité bolo premeniť<br />

školský projekt na niečo reálne.<br />

A stalo sa:<br />

- mali sme zvučku<br />

- mali sme podmaz<br />

- mali sme moderátora<br />

- mali sme hudbu<br />

- mali sme jingle<br />

A to všetko máme dodnes, len<br />

pôvodnú zvučku nahradila nová.<br />

Okrem technika sme čakali aj<br />

na vlastné štúdio. Chceli sme<br />

nejakú útulnú, akustickú<br />

miestnosť, odkiaľ by sme sa<br />

prihovárali rušným triedam každý<br />

deň. Takže zrejme ten istý technik,<br />

ktorý sa mal dostaviť a nedostavil<br />

sa, mal vo vrecku ukrytú miestnosť<br />

pre Time Out.<br />

Exkluzívny prepis zvučky<br />

Tid-tid-(pauza)-tit<br />

tampara-ra-ra<br />

tampara-ra-ra<br />

tampara-ra-ra<br />

tampara-ra-ra<br />

tampara-ra-ra<br />

tampara-ra-ra<br />

ti-li-li-li-li<br />

ti-li-li-li<br />

Time Out<br />

16 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>


Momentálne je hlavnou<br />

oporou nášho out-in rádia<br />

komornejší rozhlasovo-dramatický<br />

krúžok. Nedávno sme tiež<br />

elektronicky spojili školské rádio<br />

so školským časopisom. Vzniklo<br />

teda medium (akty.gk2-po.sk).<br />

Škola je len jedna, ale tvorivých<br />

ľudí viacero.<br />

Súčasnosť Time Out-u prežíva<br />

plodné obdobie. Udalosti<br />

posledných dní hovoria aj o tom, že<br />

štúdio nakoniec bude. Ročné<br />

modlenie sa prinieslo svoj úžitok.<br />

Konkrétne ho nájdete medzi<br />

učebňou biológie a multimediálkou.<br />

Odvysielali sme už viac ako 60<br />

relácií. Číslo je to pekné a možno<br />

bude stúpať. A možno sa aj<br />

pôvodný technik objaví. A možno<br />

nás budete podporovať. A možno<br />

nie.<br />

Históriu, súčasnosť a ďalekú<br />

budúcnosť spracoval Matúš Krajňák.<br />

Fotografický set bol vytvorený pre<br />

hudobný kanál VH1. Ďakujeme aj<br />

Veronike Hrivňákovej.<br />

<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 17


Devianti<br />

Text: Gabriela Marcinková<br />

Poznáte to.<br />

Stojíte na zastávke, mrznete, hádžete<br />

pohľady na šoféra, ktorý sa vôbec neunúva<br />

naštartovať. Na hodinky sa pozrieť nechcete,<br />

lebo by to znamenalo obnaženie kúska tela<br />

a ohrozenie napadnutia mrazom. V takejto<br />

ťažkej chvíli vám začnú chodiť po rozume<br />

rôzne myšlienky. Pozorujete ľudí, len<br />

tak...bájočkom (zrejme divný výraz, ale práve<br />

takéto výrazy vám napadajú).<br />

Na zastávke stojím iba ja a zopár starších<br />

dám, pevne zamotaných do piatich vrstiev<br />

sukní a pletených šálov. Jasné, aký iný<br />

normálny človek príde na zastávku päť minút<br />

pred odchodom autobusu. Prichádza červené<br />

auto... Parkuje... Mrznem... Žeby som sa<br />

pozrela na tie hodinky?... Nie, priveľké<br />

riziko, už predsa musí ísť... Mrznem... Ten<br />

šofér je zver... Konečne!<br />

Nie, nejde autobus, iba prichádza skupinka<br />

mladých, čo mi dáva nádej, že o chvíľu príde<br />

ten čas. A popritom mi prináša trochu<br />

rozptýlenia v podobe (je viem, že sa to nemá)<br />

pozorovania a počúvania ich rozhovoru.<br />

Dvaja chlapci, dve dievčatá. Kaki nohavice,<br />

obrovské mikiny, tenké imidžové vesty,<br />

reťaze okolo všetkých možných končatín<br />

a neodmysliteľné, aspoň o tri čísla väčšie<br />

čižmy. Medzi dievčatami a chlapcami<br />

minimálny rozdiel, veď sme bratia a sestry.<br />

Rozhovor prebieha vo veselom duchu. ,,Ty<br />

ich máš dlhé (akože vlasy, pochopila som) až<br />

po... (pomenovanie špecifického mužského<br />

orgánu špecificky vulgárnym slovom).“ Tento<br />

výrok vyvolal salvy smiechu, autor výroku sa<br />

hrdo poobzeral po okolí, akože ,,som ja ale<br />

frajer“, a očakával reakciu čakajúcich. Babky<br />

vedľa sa hneď zhrčili do jednej kopy (v<br />

jednote je sila) a začali ohovárať mladú<br />

generáciu. Vravím si, majú pravdu. Takéto<br />

živly nepôsobia na starších ľudí dojmom, že<br />

budúcnosť sveta je v dobrých rukách.<br />

Môj dojem sa stupňuje po ďalších siláckych<br />

výrokoch štvorice, pričom si na jazyk<br />

nedávajú pozor ani dievčatá. Ak by som<br />

mohla, pridám sa k babuškám, veď je to<br />

nehorázne, takto vystupovať na verejnosti,<br />

oblieva ma zlosť a rozhorčenie nad takýmito<br />

ľuďmi. Konečne! Nie, nejde autobus,<br />

prichádza môj chlapec. On je tým druhým na<br />

čo čakám, hneď po autobuse. A už mi ani<br />

autobus netreba. Pri teplom objatí sa cítim<br />

ako v siedmom nebi. Ešte božtek a som úplne<br />

vyliečená z pochmúrnych myšlienok. Zrazu<br />

však zachytím pohľad jednej zo stareniek. Je<br />

mi všetko jasné. Pohoršene začínajú<br />

rozoberať môj prípad, ako ďalší z radu<br />

neprístupných. Rozhorčené slová doliehajú až<br />

ku mne. To nie je možné. Bosorky!<br />

Ide autobus. Nastupujem.<br />

Je to tak... Som mladý deviant... Patrím<br />

k nim... Zajtra si začnem prepichovať časti<br />

tela ihlami... O týždeň si oholím hlavu...<br />

O rok... Bože!<br />

18 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>


Olympiáda<br />

Text: Alena Kľučarová<br />

19. január <strong>2006</strong> mal byť pre mňa<br />

výnimočným. Po prvýkrát v mojom živote<br />

som sa mohla zúčastniť na okresnom kole<br />

olympiády v anglickom jazyku. Teraz,<br />

s odstupom času si uvedomujem, že ten deň<br />

bol nanajvýš zvláštny. Všetko sa začalo skoro<br />

normálne, ale postupne to naberalo<br />

dramatický spád.<br />

O pol siedmej ma z ríše snov prebral budík,<br />

ten vedecký zázrak, ktorého „citlivé“ melódie<br />

ma privádzajú do šialenstva. Potom, ako som<br />

takmer vyskočila z kože, nastalo chvíľkové<br />

obdobie temna. Čo sa deje? Kde som to? Keď<br />

som si uvedomila, že som v posteli a treba ísť<br />

do školy, rozhodla som sa vstať. Potom som<br />

sa plná „elánu“ začala chystať.<br />

Akýsi pre mňa netypický vnútorný nepokoj<br />

mi nedovolil poriadne sa naraňajkovať, takže<br />

môj žalúdok sa musel uskromniť.<br />

O siedmej bol najvyšší čas na to, aby<br />

sme vyrazili. Hovorím v množnom čísle,<br />

lebo išla aj moja sestra. Konalo sa to na<br />

obchodnej akadémii a poviem vám, je to<br />

riadne bludisko.<br />

Niekto v mojom vnútri prehovoril:<br />

„Preboha, spamätaj sa, veď nejdeš na<br />

popravu.“ A naozaj. Prečo vždy musím robiť<br />

z komára somára? Potom to vyzerá tak, že<br />

jediným somárom som práve ja. Osud mal<br />

pocit, akoby mi to, že som začala uvažovať<br />

nad svojím psychickým zdravím, nestačilo,<br />

uštedril mi ešte jednu ranu, presnejšie<br />

kopanec.<br />

Neďaleko vstupných dverí bola vrstva ľadu<br />

prikrytá bielou snehovou perinou, do ktorej<br />

som spadla. Len ten dopad bol o čosi tvrdší<br />

než do páperia. Nejako som sa postavila na<br />

rovné nohy a s pocitom, že dnes ma už nič<br />

nemôže prekvapiť, som vošla dovnútra. Ach,<br />

ako som sa len mýlila…<br />

Okamžite ma zaujala tabuľa s menami<br />

súťažiacich. V každej kategórii ich bolo<br />

približne 12, len v jednej dvaja, presnejšie<br />

dve. „Byť tak na ich mieste,“ pomyslela som<br />

si. Z úvah ma prebralo potľapkanie po pleci.<br />

Obzriem sa a hľadím na neznáme dievča.<br />

„Ahoj, dávno som ťa nevidela,“ ozvala sa.<br />

V tom momente mi hlavou preblesklo snáď<br />

kvantum tvárí, s ktorými som prišla do<br />

kontaktu, no táto medzi nimi chýbala. „Ehm,<br />

ahoj,“ odzdravila som. Bolo na mne vidieť, že<br />

som v rozpakoch, preto dievča prerušilo<br />

trápnu chvíľu ticha. Pripomenula mi časy,<br />

keď sme spolu drali školské lavice a potom sa<br />

mi rozsvietilo. Nikdy predtým by som<br />

neverila, čo všetko dokáže obyčajná zmena<br />

účesu.<br />

Začiatok súťaže bol naplánovaný na 8.10.<br />

Bolo však už pol deviatej a stále sa nič<br />

nedialo. Je teda<br />

„Bože môj, čo ak<br />

celkom pochopiteľné,<br />

že vo mne opäť začala<br />

skončím posledná?“<br />

narastať nervozita<br />

a musím povedať, že<br />

kamarátkino „Bože môj, čo ak skončím<br />

posledná,“ mi na sebadôvere vôbec<br />

nepridávalo. Okolo štvrť na desať sa veci<br />

pohli dopredu: oficiálne zahájili olympiádu.<br />

Pravdupovediac, ešte nikdy som na súťaži<br />

nevidela toľko rozjarených tvárí. Niet divu.<br />

Koho by bavilo viac ako hodinu na čosi<br />

vyčkávať? Potom to prebiehalo klasicky:<br />

najprv písomná časť, potom ústna, pričom<br />

boli od seba oddelené prestávkou. Problém<br />

bol však v tom, že po 1.časti sa každý húfne<br />

ponáhľal na WC, a keď sme sa chceli vrátiť<br />

do triedy, čakalo nás nepríjemné prekvapenie.<br />

Dvere boli zaseknuté. Neostávalo nám nič<br />

iné ako oči pre plač. Závistlivo sme pozerali<br />

na desiatujúcich ľudí a v kútiku duše dúfali,<br />

že príde Superman alebo Spiderman<br />

a zachráni nás. Žiaľ, nestalo sa.<br />

<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 19


Rozhodnutie olympiády malo vari také<br />

meškanie ako v Superstar. Ale dočkali sme sa.<br />

Po odovzdaní cien začali moji spolusúťažiaci<br />

vychádzať z triedy. Pred dverami som zbadala<br />

stáť svoju sestru a pri nej nejakú neznámu<br />

ženu. Ako som sa postupne približovala,<br />

začula som útržok ich rozhovoru, týkajúci sa<br />

mojej osoby. Viete, vždy človeka „poteší“<br />

počuť, ako sa nepodobá na svojho súrodenca.<br />

Odhliadnuc od toho, koľko vecí máme<br />

spoločných…<br />

Akonáhle sme vyšli zo školy, naše kroky<br />

viedli na zastávku. Ale z toľkého vzrušenia<br />

mi nejako ušlo, že sme nastúpili do<br />

nesprávneho autobusu. Namiesto 8 do 38. Tak<br />

sme si spravili okružnú jazdu „okolo sveta“,<br />

nestihli autobus domov a čakali na ďalší.<br />

V hlave mi vírilo len jedno: fakt čudný deň.<br />

ŠTUDENTI POZOR!<br />

Chcete sa zdokonaliť v cudzom jazyku?<br />

Jazyková škola<br />

Vám ponúka výučbu cudzieho jazyka:<br />

• malé skupiny 5-6 účastníkov<br />

• efektívna konverzačná metóda<br />

• komunikácia len v cieľovom jazyku<br />

• špeciálne vyškolení lektori<br />

• cena za mesiac od 857,- Sk*<br />

Berlitz jazyková škola, Levočská 3, 3. posch., 080 01 Prešov<br />

Tel.: 0915 987 138,<br />

office.berlitz-ke.sk<br />

Váš úspech je pre nás dôležitý!<br />

*V cene nie je zahrnutý materiál a registračný poplatok.<br />

20 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>


Medium – <strong>GK2</strong> žije<br />

Text: Heya<br />

Už pár týždňov je internetová stránka<br />

http://akty.gk2-po.sk elektronickou formou<br />

školského časopisu <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong>.<br />

Keďže časopis <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> ani pri najväčšom<br />

úsilí nie je možné vydať viac ako raz<br />

prípadne dvakrát do roka a celá naša redakcia<br />

pevne verí, že v škole sa predsa len nájdu<br />

nejakí písaniachtiví jedinci, vznikol po asi<br />

trojmesačnej snahe spojením tlačenej verzie<br />

Aktov <strong>GK2</strong> a rádia Time Outu internetový<br />

časopis Medium.<br />

Do Media sa môže prihlásiť ktorýkoľvek<br />

študent <strong>GK2</strong> po napísaní e-mailu na adresu<br />

radio@gk2-po.sk (registrácia) a pridávať<br />

príspevky môže časovo neobmedzene bez<br />

uzávierok a bez názorovej cenzúry.<br />

Medium je ponuka na odprezentovanie<br />

vlastných názorov a umeleckých ambícií, kde<br />

môžete dokázať, že viete nielen prijímať<br />

názory cudzích ľudí, ale máte aj vlastné. Tak<br />

prečo tú šancu nevyužiť?<br />

Pre vysvetlenia ponúkam aj priblíženie<br />

našich rubrík:<br />

FAQ- najčastejšie kladené otázky, ktoré s<br />

veľkou obľubou posielate do redakcie<br />

Galéria FOTO- všetko, čo nemá textový<br />

charakter a dá sa na to pozerať (obrázky,<br />

grafiky, fotografie, …)<br />

Haluška H2O- najnedefinovateľnejšia<br />

rubrika; skúste si predstaviť tú najväčšiu<br />

halušku, zmiešajte ju s najsilnejším odvarom<br />

pomyselného nezmyslu, potom už len smiech,<br />

keď to budete piť, a snažte sa pritom dopľuť<br />

čo najďalej<br />

Hyde Park- rubrika vytvorená pre vaše<br />

pripomienky k všetkému, čo sa deje okolo, čo<br />

vám nedá spávať alebo nad čím práve<br />

rozmýšlate...máte neobmedzené možnosti<br />

Mr. Edward Grckal - nebudem<br />

rozpitvávať názov tejto rubriky. Tu sa dajú<br />

uverejňovať výtvory v podobe poviedkovej,<br />

básničkovej, úvahovej a vôbec v podobe aká<br />

vám ešte napadne.<br />

Recens- zrecenzujeme rýchlo a kvalitne!<br />

Zn : hocičo<br />

Time Out- všetko, čo potrebujete vedieť o<br />

najpočúvanejšom rádiu <strong>GK2</strong><br />

Štúdio- filmová činnosť našej školy<br />

<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 21


Kde bolo, tam bolo<br />

Text: Alexandra Pančáková<br />

Po vyrieknutí týchto magických slov sa<br />

väčšina z nás prenesie do zázračného sveta<br />

rozprávok a fantázie. Do ríše, v ktorej vládnu<br />

mocní králi, krásne princezné a udatní rytieri,<br />

ktorí sú vždy ochotní postaviť sa zoči-voči<br />

sedemhlavému drakovi.<br />

Na jednej strane sú rozprávky, ktoré majú<br />

za úlohu nás poučiť a vsugerovať nám<br />

schopnosť rozlíšiť dobro a zlo. A na druhej<br />

strane je televízia a jej negatívny vplyv na<br />

deti a mládež.<br />

V dnešnej dobe takmer nikoho nezaujímajú<br />

knihy. Každý trávi<br />

nespočetné hodiny pred<br />

telkou, pričom väčšina<br />

vysielaného materiálu<br />

obsahuje kvantum<br />

násilia...Motívmi filmov<br />

sú vraždy, krádeže,<br />

terorizmus, rasizmus...<br />

Nejeden z vás pokrúti<br />

hlavou a povie si, čo majú<br />

rozprávky spoločné s televíziou. Dá sa však<br />

povedať, že aj rozprávky obsahujú trochu<br />

násilia. Deväť z dvadsiatich deviatich<br />

Dobšinského rozprávok neobsahuje ani<br />

náznak násilia, ale čo s tými zvyšnými<br />

dvadsiatimi?<br />

Tu je ukážka z jednej z rozprávok s názvom<br />

Tri zakliate kniežatá: -Tam za dverami spí<br />

čert, čo zaklial aj našu sestru, pretože<br />

nechcela zaňho ísť. Naša zakliata sestra leží<br />

uprostred tej izby v železnej truhle. Ani nespí,<br />

ani nebdie, ani neumiera, ani neožíva. Čert sa<br />

z času na čas prebudí, pichne ju ostrým<br />

mečom a spýta sa: ,,Či už pôjdeš za mňa?“<br />

,,Jaj, nepôjdem!“ zjajkne ona v bolesti. Čert<br />

zamumle: ,,No tak ži a hni!“-<br />

Ale to nie je všetko. Ponúkam vám ešte<br />

druhú ukážku: -Ozve sa princezná: ,,Teraz,<br />

ktorý z vás ešte o mňa stojí, dá si týmto<br />

...vojská sekali, rúbali a<br />

hlavy odfrkovali ako<br />

makovice, dve plánované<br />

vraždy, zašitie malých detí<br />

do volskej kože a následné<br />

zaživa pochovanie do kopy<br />

hnoja...<br />

mečom zoťať hlavu. Čia hlava pod mečom<br />

ožije, za toho pôjdem.“ Obaja sa podvolili<br />

a o chvíľu obom odcupli hlavy na kláte.<br />

Šuhajova hlava ožila a tamtomu namiesto<br />

svadby urobili pohreb.-<br />

V šesťdesiatich ôsmich percentách zo<br />

všetkých rozprávok sa ešte vyskytujú tri<br />

odťatia hláv, štyri vojny, kde sa podľa<br />

Dobšinského slov vojská sekali, rúbali a<br />

hlavy odfrkovali ako makovice, dve<br />

plánované vraždy, zašitie malých detí do<br />

volskej kože a následné zaživa pochovanie do<br />

kopy hnoja, bratovražda,<br />

otrava jedom a roztrhanie<br />

zvermi na márne kúsky.<br />

A ak by vám ani to<br />

nestačilo, použijem ešte<br />

poslednú tretiu ukážku:<br />

-Kráľ prikázal jednému<br />

poľovníkovi, aby šiel<br />

s kráľovičom do hory a tam<br />

aby ho zabil. Na dôkaz, že<br />

splnil úlohu, aby mu priniesol kráľovičove<br />

oči a malíček z pravej ruky.-<br />

Rozmýšľala som nad touto problematikou<br />

a prišla som k prekvapujúcemu záveru, že<br />

hoci sa rozprávka končí starým dobrým:<br />

A žili šťastne, až kým nepomreli..., každý<br />

z nás si v detstve čítal príbehy plné násilia<br />

a ani si to neuvedomil.<br />

22 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>


Výroky profesorov<br />

Text: profesori <strong>GK2</strong> | Zozbierala: PhDr. Hocková<br />

◦ ...no a toto všetko delíme na jednu veľkú<br />

skupinu...<br />

◦ Tu existuje asi 400 kmeňov. Teraz si ich<br />

vymenujeme.<br />

◦ Stretnutie cez prázdniny: p.: „ Dievčatá,<br />

dievčatá, tak sa tu potiť v takom<br />

nezdravom prostredí...“<br />

◦ ...predstavte si: môj ksicht je Slnko...<br />

◦ ž: Pán profesor a ako sa volal brat<br />

Herakleita z Efezu?<br />

◦ p: A čo som ja chodiaca encyklopédia?!<br />

◦ No, asi 17 % som vám vypustil...<br />

◦ Nebudem to tu zopakuvávať.<br />

◦ p:...čiastkové pohorie Dinárov<br />

v Chorvátsku – Velebír.<br />

ž: Tomáš?!<br />

p: A čo som povedal?...aa – Velebit<br />

◦ Kuba – bašta demokracie<br />

◦ Jak môže byť niečo dôležitejšie ako<br />

angličtina...To ja nepochopím.<br />

◦ ...krátke témičky. Témička č. 2<br />

◦ Exhaláty...exhalovť pri výfuku auta.<br />

◦ romantická guľovačka<br />

◦ Som pokrčený.<br />

◦ Týchto 5 ide tu na grupenpárty?<br />

◦ kosa jak hrom<br />

◦ Som roztržitá...ale mám aj nejaké kladné<br />

vlastnosti.<br />

◦ ... bodáky. Bože – to je strašné. Tam<br />

nechoďte.<br />

◦ Si myslíte, že mi zožeriete nervy a ja bez<br />

nervov pôjdem na víkend?!<br />

◦ Daj pokoj, máš pokoj.<br />

◦ Vykultivujeme vás do maturity.<br />

◦ Dobre, nemáš kozub...tak si dáš sviečku<br />

a vytvoríš atmosféru.<br />

◦ Molekuly vody. Tie sme spratali.<br />

◦ ž:...počkaj.<br />

p: Počkám. V pohode.<br />

◦ Ci pištoľ, ale si budem nosiť lepiacu<br />

pásku. Takú veľkú na koberce.<br />

◦ Fénovať si hlavu...čiže föhn.<br />

◦ Harmattan zo Sahary – Harmasan<br />

◦ p: Mám rád pobaltské štáty.<br />

ž: Aj my.<br />

p: Mám rád aj bývalú Juhosláviu...<br />

◦ ž:...ten hnusný test?<br />

p: Ten štandardizovaný.<br />

ž: Fuj.<br />

◦ vyskytujú sa vo vode a v moriach<br />

◦ pijatika oviec – chľast<br />

◦ rekreačná funkcia – opaľovanie šuniek<br />

◦ a na Kole hľadali Coca Colu<br />

◦ nebezpečné je, ako vyzerá<br />

◦ ušiak jedlý je jedovatý<br />

◦ p: a význam?<br />

ž: význam je, že je skôr škodlivá<br />

◦ zaľudnenie trávy<br />

◦ nejaká zblúdilá ovca<br />

◦ ohlinikovatenie<br />

◦ Šarišský vrch – to je taká malá kopka<br />

◦ neodporúčam dýchať nad sopkou<br />

◦ dajte si tam na pol ceste – aspoň bude<br />

sranda na maturite<br />

◦ tam ho trafi a zabije pajka<br />

◦ pôvodom je právnik<br />

◦ ...si povedal , že rád ješ sesternice (na NJ)<br />

◦ lietajúce slová..hm..nie, okrídlené slová<br />

◦ univerzal myš<br />

◦ žabant<br />

◦ kobylky v Austrálii robia bordeľ<br />

◦ ...acidofilné, normálne sa cítim jak<br />

v Agromilku...<br />

◦ nebudem tu, neviem, kto príde...alebo čo...<br />

<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 23


24 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>


<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 25


Praktické využitie rozpínavosti<br />

Text: tilka<br />

Ak by sme začali hovoriť o rozpínavosti,<br />

iste by si väčšina z vás predstavila plyn. No<br />

mám pre vás novinku! Na svete sa objavil<br />

ďalší objekt schopný rozpínania. Na<br />

počudovanie je z pevnej hmoty . A síce<br />

budova <strong>GK2</strong> ... Prečo? K tejto prevratnej<br />

myšlienke ma priviedol oznam na<br />

internetovej stránke našej školy:<br />

Oznámenie- nové triedy prímy 8RG v<br />

šk. roku <strong>2006</strong>/2007<br />

Gymnázium Konštantínova 2 oznamuje,<br />

že v školskom roku <strong>2006</strong>/2007 otvorí<br />

dve triedy prímy osemročného<br />

gymnázia pre žiakov, ktorí v školskom<br />

roku 2005/<strong>2006</strong> ukončia 4. ročník<br />

základnej školy. Prijímacie skúšky sa<br />

uskutočnia dňa 6.6.<strong>2006</strong> z matematiky<br />

a slovenského jazyka.<br />

Prihlášky na štúdium na 8RG podáva<br />

rodič príslušnej základnej škole, ktorú<br />

žiak navštevuje. Riaditeľ základnej<br />

školy následne potvrdenú prihlášku<br />

zašle do 10.4.<strong>2006</strong> na riaditeľstvo<br />

Gymnázia, Konštantínova 2, Prešov.<br />

vykrikuje, akí sme<br />

všetci nevychovaní<br />

a drzí a nemáme<br />

žiadnu úctu...<br />

Jedna trieda, to je asi tridsať hláv<br />

a šesťdesiat nôh, krát dva stodvadsať – to<br />

znamená, že hustota zaľudnenia a šanca, že<br />

vám niekto stúpi na nohu sa na našich úzkych<br />

kláštorných chodbách rapídne zvýši.<br />

Ale my sme seriózne gymko a preto ako<br />

každý rok otvoríme štyri prvé ročníky, ak nie<br />

päť (viď posledné roky). A práve tu jen ten<br />

pes zakopaný! My (tí menej inteligentní) by<br />

sme si mysleli, že sa to nedá, ale to je omyl!<br />

31. augusta <strong>2006</strong> (1. septembra by to,<br />

samozrejme, nešlo, lebo je štátny sviatok )<br />

nastane ten historický moment. Hneď zrána,<br />

po výdatnom spánku, sa naša škola nafúkne<br />

do nepredstaviteľných – vlastne veľmi<br />

konkrétnych rozmerov. Pribudnú štyri, možno<br />

aj päť tried a jedna miestnôstka pre redakčnú<br />

radu časopisu:)<br />

Veď ako ináč by ste si to vedeli reálne<br />

predstaviť nebyť tej zázračnej rozpínavosti?<br />

Keď som sa minule znova zasekla<br />

v prechode do „nového“ krídla mala som<br />

dosť času uvažovať nad rozpínavosťou tej<br />

našej školičky...<br />

Je nás tu asi osem stovák, z toho jedna<br />

pätina sa práve snaží predrať sa uzučkou<br />

chodbou do svojho cieľa, nerátať pritom rebrá<br />

tých ďalších chudákov okolo a zároveň dať<br />

prednosť profesorovi , ktorý kdesi zozadu<br />

Možno sa od budúceho školského roka<br />

dostanú do obehu nové špeciálne školské<br />

uniformy, ktoré budú vysielať signál riadiacej<br />

veži (riaditeľňa), aby sa tak predišlo udupaniu<br />

či zaseknutiu jedinca na chodbách...Jaaaj, už<br />

aby to bolo...<br />

26 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>


Kvapka vody<br />

Text: T. Fecko<br />

„Sebemenšia kvapka vody, ktorá sa spojí s<br />

oceánom, nevysychá“<br />

V koreni výroku je isto veľa pravdy, skrytej<br />

za dávkou akéhosi pátosu, baliaceho slová do<br />

ľudskosti. Posolstvo jednoty; lákavá<br />

neprekonateľnosť štítu množstva. Idea<br />

všetkých náboženstiev.<br />

Čo však skrýva pod tým, do čoho sa halí?<br />

Či nezaniká v množstve jednotlivec topiac sa<br />

v anonymite mora? Či sa netaví jedinečnosť<br />

na priemer?<br />

Nemyslím si. Nemyslím, že je pravdou, že<br />

v okamihu splynutia mrie podstata kvapky. Je<br />

stále kdesi tam, stále počúva hlas mora.<br />

Potrebujem ťa, potrebujem ťa ako nespočet<br />

iných kvapiek.<br />

A tak, ako kvapke neprináleží volať sa<br />

vodou, ani ľudská bytosť nie je človekom bez<br />

svojho „mora“. Lebo človek nie je človekom<br />

sám pre seba; človek je človekom pre ľudí,<br />

pre spoločnosť.<br />

Áno, je teda pravdou, že kvapka, čo i len<br />

sebemenšia, v morí nevysychá a nezaniká ani<br />

jej podstata.<br />

• Potrebuješ ma!<br />

• Potrebujem ťa! Lebo len spolu sme<br />

morom, len spolu nevyschneme!<br />

<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 27


Moja skvelá rodina<br />

Text: Rebeka Uličná<br />

Antigravitačným autom som sa doviezol na<br />

letisko a tam som hľadal moju neter, ktorá<br />

pricestovala z francúzskej kolónie na Plute,<br />

Congeleterre Trois. Ako som sa tak rozhliadal<br />

nokolo, niekto mi zozadu zakryl oči rukami.<br />

Hneď som vedel, že je to ona.<br />

„Ahoj, strýko Steve,“ povedala<br />

zelenovláska. Každý mesiac mala inú farbu<br />

vlasov, a preto bolo dosť obtiažne spoznať ju.<br />

„Ahoj, Lucilla,“ povedal som s nepatrným<br />

otáznikom na konci, len pre istotu. „Budeš<br />

musieť so mnou skočiť za Erosom Kleinom,<br />

pretože nič nestíham. Potom ťa hodím<br />

domov. Nastúp,“ ukázal som na moje auto.<br />

„Fíha, pekné fáro. Muselo stáť majland.“<br />

„Veď aj stálo. A keby nie Erosa Kleina, tak<br />

ho nemám ako zaplatiť, tak sa u neho prosím<br />

správaj normálne.“ Vedel som, že to, čo od<br />

nej žiadam je nemožné. Lucilla by nebola<br />

Lucillou, keby sa správala obyčajne. Dorazili<br />

sme k vile a ja som si uvedomil, že by som<br />

svoju neter mal upozorniť na isté detaily.<br />

„Mala by si vedieť ešte jednu vec, aby si<br />

potom nepovedala niečo nevhodné.“<br />

„Ja?“ zatvárila sa nevinne.<br />

„Klein nemá s umením nič spoločné. Rád<br />

organizuje papalášske výstavy, ale v podstate<br />

ich organizujem ja. Jeho meno je však všade,<br />

ja som iba asistent, dúfam, že mi rozumieš.“<br />

„Čiže on ti iba zhltne celú slávu? Privlastní<br />

si tvoju mesačnú prácu?“<br />

„Dobre za to platí. Ale inak je to fajn chlap,<br />

len v umení sa nevyzná.“<br />

„Nenávidím týchto snobov,“ pozrela<br />

znechutene na vilu.<br />

„Aj ja ich nenávidím. Keď už je reč<br />

o snoboch, daj si pozor na jeho manželku. Je<br />

to harpya a okrem toho so mnou celý čas<br />

flirtuje.“<br />

Po päťminútovom čakaní som sa konečne<br />

dostal ku Kleinovi. Sedel v kresle a prezeral<br />

si plány výstavy. „Pekné, pekné, ale niečo<br />

tomu chýba,“ povedal.<br />

„Zahŕňa to v sebe obrazy starých<br />

pozemských maliarov, intergalaktické<br />

holografické sochy, dokonca aj živú hudbu.<br />

To je predsa to, čo ste chceli,“ povedal som<br />

trocha vyčítavo.<br />

„Áno, ale akosi to splýva s tými ostatnými<br />

výstavami.“<br />

„Pane, to je predsa váš štýl. Ľudia sú<br />

zvyknutí na kvalitnú výstavu so zaužívaným<br />

obsahom.“<br />

„No práve,“ povedal unudene.<br />

Pracoval som na tom pláne najmenej<br />

mesiac a on to teraz ofrfle po pár minútach.<br />

Vnútri som začínal zúriť. Ak by v tej chvíli<br />

nevstúpila dnu Lucilla, neviem, čo by som<br />

spravil.<br />

„Ahoj, Steve. Prepáč, že ruším, ale všimla<br />

som si, že si zabudol zavrieť auto a nechcela<br />

som ťa rušiť, keď konečne prijde ten<br />

zbohatlícky sno-... Dobrý deň, vy musíte byť<br />

určite Eros Klein. Ani som si vás nevšimla,“<br />

nahodila svoj úsmev.<br />

„Áno, pán Klein už prišiel. Práve<br />

preberáme plán výstavy, takže ak by ti to<br />

nevadilo...“ ukázal som na dvere. Tajne som<br />

dúfal, že si Klein nevšimol, čo moja neter<br />

povedala. Zdalo sa, že to prešiel taktným<br />

mlčaním, tak ako ja.<br />

„Dobrý deň. Steven, ani nás<br />

nepredstavíte?“<br />

„Prepáčte. Som akýsi prepracovaný<br />

a zabúdam na dobré spôsoby. Lucilla<br />

Franklinová, moja neter,“ otočil som sa na ňu.<br />

„Eros Klein, znalec umenia,“ otočil som sa na<br />

Kleina. Dúfam, že ocenil, že som ho nazval<br />

znalcom.<br />

28 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>


„Ani som nevedel, že máte takú očarujúcu<br />

neter,“ usmial sa na ňu.<br />

„Strýko ma veľmi nespomína, čo? Myslím,<br />

že sa za mňa hanbí.“<br />

„Hanbí, a to už prečo?“<br />

„Lebo robím veci, ktoré on pokladá za<br />

šibnuté,“ vysvetľovala.<br />

„Ah tak, už rozumiem. Váš strýko naozaj<br />

nemá rád výstrednosti. Sadnite si, prosím.“<br />

S Lucillou sme si obaja sadli. Ponúkol nám<br />

whisky a po chvíľke povedal: „Zdá sa, že ste<br />

veľmi zaujímavý človek. Mladá krv a svieže<br />

myšlienky, to je presne to, čo moja výstava<br />

potrebuje.“<br />

„Pán Klein, bolo by skvelé, ak by som<br />

mohla aspoň kúsok zo seba vložiť do tej<br />

výstavy, ale ona už patrí môjmu strýkovi.<br />

Nemôžem si predsa privlastniť jeho mesačnú<br />

prácu,“ povedala uštipačne. Klein za zasmial.<br />

Ja som sa zamračil a vypil som pohár do dna.<br />

„To od vás predsa nikto ani nežiada. Stačí<br />

málo zmien. A nebojte sa, meno vášho strýka<br />

ostane tam, kde je.“ Nalial mi po druhýkrát.<br />

Vypil som to opäť do dna. Také poníženie,<br />

také hlúpe a deprimujúce. Moje sebavedomie<br />

kleslo na nulu. Moja skoro neplnoletá neter,<br />

ktorá iba druhý rok študuje umenie, má robiť<br />

vlastnú výstavu. Ona, kurátorka a ja,<br />

odmietnutý úbožiak. Som vyčerpaný<br />

a nepotrebný.<br />

Lucilla sa na mňa súcitne pozrela.<br />

„Bolo by to naozaj skvelé. Teraz viac ako<br />

kedykoľvek potrebujem získať skúsenosti<br />

a toto je úžasná príležitoť. Naozaj by si si mal<br />

oddýchnuť. Drieš ako kôň a vyzeráš fakt<br />

hrozne. Neboj sa, ja to za teba vezmem. A<br />

žiadne ale. Nechám ti celý honorár a ešte sa aj<br />

zabavím. Ani tak nemám nič lepšie na práci.“<br />

„Výborne,“ vyskočil nadšený Klein.<br />

Vypil som ešte tretí pohár do dna a potom<br />

sa tí dvaja dlho rozprávali a ja som si nalieval<br />

a... Ďalej si už toho veľa nepamätám. Viem<br />

len, že som sa zobudil s hroznou bolesťou<br />

hlavy u mňa doma v posteli. Zapol som<br />

notebook a pri dobrej čiernej káve som si<br />

prezeral dnešné noviny. Na titulnej strane bol<br />

veľký nadpis, kvôli ktorému som sa takmer<br />

zadusil. Vbehol som do hosťovskej izby,<br />

pozrel na nepoužitú posteľ, potom zase<br />

naspäť do kuchyne, pohľad na notebook<br />

a ešte asi dvakrát som to zopakoval. Nakoniec<br />

som si opäť sadol za notebook a pomaly si<br />

prečítal celý článok:<br />

Eros Klein utiekol od<br />

svojej manželky so<br />

Stevenom Franklinom<br />

Včera večer po ukončení výstavy<br />

miliardára Erosa Kleina došlo k jeho<br />

škandalóznemu úteku s dlhoročným<br />

milencom Stevenom Franklinom, známym<br />

tiež ako Kleinov ‘asistent‘. Klein pred očami<br />

newyorskej smotánky vybehol na jachtu, kde<br />

ho už čakal Franklin a spoločne odplávali<br />

niekam preč, podľa všetkého na jeho ostrov<br />

v Tichom oceáne.<br />

Manželke Eleonor nechal iba list na<br />

rozlúčku, kde vysvetľuje, že ju opúšťa, lebo<br />

„som našiel najúžasnejšiu osobu na celom<br />

svete, originálnu, krásnu a inteligentnú.<br />

Človeka takého geniálneho, že dokázal<br />

vytvoriť túto nádhernú výstavu.” Ako všetci<br />

vieme, Steven Franklin bol jedinou osobou,<br />

ktorá s Kleinom na výstave spolupracovala.<br />

Na otázku, ako na to zareagovala, nám<br />

Eleonor Kleinová povedala: „Vždy som<br />

vedela, že ten podliak Franklin je gay. Nikdy<br />

som ho nemala rada.“<br />

<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 29


Knihy, ako ich nepoznáte<br />

Text: Ajka (bývalá šéfredaktorka)<br />

Pozor na draky<br />

Už je to raz tak.<br />

Niekto nájde<br />

v horách dračie vajce<br />

a už je po krk<br />

v problémoch.<br />

Presne tak sa do<br />

všetkého priplietol<br />

Eragon, hrdina<br />

rovnomennej knihy.<br />

Potom už stačilo, aby<br />

sa to vajce vyliahlo –<br />

a svetový bestseller<br />

bol na svete.<br />

Prvá kniha mladého autora Christophera<br />

Paoliniho zožala úspech prakticky okamžite.<br />

A nedá sa povedať, že by k tomu nebol<br />

dôvod. Je to... Príbeh. Príbeh o dedinskom<br />

chlapcovi, ktorý sa vydá do sveta s dračicou<br />

Zafirou a starým rozprávačom Bromom po<br />

boku, s mocným Tieňom Durzom za pätami<br />

a s vedomím, že samotný kráľ Galbatorix<br />

stojí o jeho hlavu. Nakoniec zo všetkého<br />

vyviazne, porazí zlo, zazvoní zvonec a...<br />

Ale takto to nie je. Eragon nie je rozprávka,<br />

čo som vlastne pred otvorením knihy čakala.<br />

Veď Paolini mal len pätnásť, keď túto knihu<br />

začal písať! Lenže namiesto rozprávky si<br />

vymyslel nejasné proroctvá, únosy, dračích<br />

jazdcov a krvavé boje. A ten záver...<br />

Akonáhle dočítate poslednú vetu, máte<br />

chuť Paoliniho pekne chytiť pod kr... Ešteže<br />

druhý diel je v predaji aspoň v češtine. A tretí<br />

vraj na seba nedá dlho čakať.<br />

Stojí teda za to prečítať si Eragona? Ak vás<br />

o tom nepresvedčila táto recenzia, tak existuje<br />

istá malá, veľmi nepravdepodobná možnosť,<br />

že ani nie. Hoci... Mohli by ste ľutovať.<br />

Nedobytná pevnosť<br />

Všetci sme takí. Niet<br />

nám pomoci. Ak sa nám<br />

povie, že by sme niečo<br />

nemali robiť, takmer<br />

vždy to spravíme. Nuž,<br />

Da Vinciho kód mal<br />

veru dobrú reklamu.<br />

A spustil lavínu.<br />

Dan Brown sa objavil<br />

akoby odnikiaľ. Ticho<br />

pred búrkou a odrazu<br />

o ňom hovoril celý svet.<br />

Kníhkupectvá praskajú<br />

vo švíkoch a po jeho<br />

knihách sa pravidelne len tak zapráši. Ale<br />

málokto vie, že slávny Da Vinciho kód nie je<br />

Brownovou prvou knihou. Tou boli Anjeli<br />

a démoni. Treťou knihou v poradí je Bod<br />

klamu. A štvrtou...<br />

Digitálna pevnosť. Najdokonalejší kód na<br />

svete. Nevylúštiteľný kód. Aspoň to o ňom<br />

tvrdí jeho tvorca Ensei Tankado. Tento kód je<br />

na internete a čaká už len na dražbu kľúča.<br />

Alebo snáď nie? Tankado zomiera a jeho<br />

záhadný spolupracovník North Dakota nie je<br />

tak celkom tým, kým sa zdá. Po kľúči už<br />

pátra snáď každý, vrátane snúbenca Susan<br />

Fletcherovej, hlavnej kryptologičky<br />

Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).<br />

A pre ten je Digitálna pevnosť naozaj tŕňom<br />

v oku.<br />

Lov za prsteňom, Španielsko a tajomný<br />

vrah. Lov za Northom Dakotom, NBÚ<br />

a TRANSLTR, najväčší počítač na svete.<br />

A Dan Brown. Čo viac si môže fanúšik<br />

trilerov priať?<br />

30 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>


Dejepisné perličky<br />

Zozbierala: PhDr. Hocková<br />

◦ Tribún ľudu bol výdobytkom plebejcov.<br />

Človek, ktorý bránil ich práva a mal v<br />

senáte právo veta - zakazujem. Keď<br />

zdvihol ruku a zavetoval nejaký zákon, ten<br />

už nemohol prejsť a patriciovia mohli<br />

ticho zúriť.<br />

◦ Sokrates - zanechal nám peknú výpoveď,<br />

ktorú nenapísal.<br />

◦ Kelti - budovali si oppidy, v ktorých sa<br />

stretávali a rozprávali o politických<br />

problémoch.<br />

◦ ...vývoj výroby zastavila rímska revolúcia.<br />

◦ Človek sa začal meniť z opice na človeka.<br />

(k hominizácii)<br />

◦ Ku nám sa taktika na výrobu železa<br />

doniesla až okolo r. 1000.<br />

◦ Sumeri položili základy matematiky a<br />

astronómie. Priviedli písmo - najprv<br />

obrázkové, potom klinické.<br />

◦ Budhizmus - človek bol schopný dospieť<br />

do takého šťastia, že bol šťastný aj na<br />

tomto svete.<br />

◦ Zlatá horda bol anglický poklad, o ktorý<br />

sa bojovalo v roku 1112.<br />

◦ Johaniti boli tí, čo podporovali Janu<br />

z Arcu.<br />

◦ Jana z Arcu bola ženská, ktorá bojovala na<br />

strane Angličanov a porazila Francúzov.<br />

◦ Perzské náboženstvo sa volalo<br />

zoocentrizmus.<br />

◦ Přemysl Otakar II. bol kráľ železo a zlato.<br />

◦ Ján Hus bol vodcom husitov – naštval sa<br />

na cirkev, že vodu káže a víno pije a<br />

zorganizoval husitské revolučné hnutie<br />

proti cirkvi.<br />

◦ Džingischán bol otrasný panovník.<br />

◦ Zlatá bula Karola IV. hovorila o tom, že<br />

kráľ vládne so 7 kurfirstami, ale panovník<br />

je najvyšší.<br />

◦ Inkvizičné súdy sa báli ľudí, čo mali niečo<br />

v hlave.<br />

◦ Daň od komína zavedená Matejom<br />

Korvínom znamenala, že každý musel<br />

platiť daň od počtu komínov v dome.<br />

◦ Prirodzená deľba práce znamenala, že sa<br />

oddelili muži od žien.<br />

◦ V staršom paleolite ľudia používali oheň,<br />

či už z blesku alebo trením.<br />

◦ To, že človeka sprevádzal pes, zistilo sa<br />

pomocou toho, že pri hroboch spolu<br />

s človekom bol pochovaný i pes.<br />

◦ Doba železná sa delila na halštatskú a<br />

latrínsku.<br />

◦ Diego Almagro bol dobyvateľ,<br />

konkvizátor, ktorý dobil ríšu afrických<br />

Indiánov.<br />

◦ Tomáš Mònzer bol švajčiarsky reformátor,<br />

ktorý v roku 1517 vylepil tézy na jeden<br />

kláštor, proti čomu a s čím súhlasí.<br />

◦ Ján Kalvín zaviedol kelvinizmus.<br />

◦ Po smrti Jána Žižku sa husiti nazývali<br />

siroty.<br />

◦ Rastislav poslal po Cyrila a Metoda.<br />

Viedol nezávislú politiku na Frankoch.<br />

Poštvali naňho jeho synovca Svätopluka.<br />

◦ Matúš Čák Trenčiansky bol Ondrejom III.<br />

dosadený do funkcie palatína a travetína.<br />

◦ Přemyslovci – rod v Čechách, ktorý za<br />

svojej vlády mal čierne body (vraždy<br />

Slavníkovcov).<br />

◦ Česi v Sudetoch sa stali vyvlastencami vo<br />

vlastnom štáte.<br />

◦ Slovenské národné povstanie bolo<br />

medzinárodným stretnutím na Slovensku.<br />

◦ Říšsky protektor mal moc v rukách a<br />

podliehal ešte niekomu vo vedúcejšom<br />

postavení.<br />

◦ Stalin bol neveriaci, pretože neveril<br />

svojim veliteľom.<br />

◦ Stalin bol na čele Nemecka.<br />

<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 31


◦ Stalin bol šéfom ZSSR vlády, ktorý<br />

neveril ani Nemcom, ani svojim.<br />

◦ Karbonári boli vstúpenci myšlienky<br />

zjednoteného Talianska.<br />

◦ Stalin bol najvyšší a najväčší predstaviteľ<br />

druhej svetovej vojny.<br />

◦ Herakleitos bol filozof, vyhlasujúci, že<br />

základom všetkého je oheň v Grécku.<br />

◦ Stohenenge bolo asi prvé sanatórium.<br />

◦ Loď Lusitánia bola loď, ktorú zostrelili<br />

Nemci.<br />

◦ Protestantská únia bola protestantským<br />

hnutím katolíckej cirkvi.<br />

◦ Blesková vojna bol nemecký plán rýchlo<br />

obsadiť štáty na mory, vo vzduchu a na<br />

vode.<br />

◦ Optimáti boli nestúpenci reforiem.<br />

◦ Moslimský vyvolávač sa volal žgrevič<br />

(Janko šepká, že je to beduín).<br />

◦ Despota, t j. vláda bez akýchkoľvek<br />

zábran.<br />

◦ K významným utopickým socialistom<br />

v období renesancie a humanizmu patrili:<br />

Thomas More (Utópia) a ešte jeden, nejak<br />

na B asi ???, neviem jak sa volá, ale<br />

hlavne, že viem, že bol<br />

◦ Nirvána je bezváhový stav.<br />

◦ Pribina odišiel so synom Kopancom a<br />

družinou za Blatenské jazero.<br />

◦ Robespierra volali neúplatník.<br />

◦ Robespierre zaviedol teror, bol obeťov<br />

vlastného pričinenia.<br />

◦ Robespierrovi spolupracovníci sa<br />

Robespierra začali báť odsúdili ho, takže<br />

zomrel sam v tom, čo si zaviedol (vláda<br />

gilotíny).<br />

◦ Pragmatická sankcia znamenala to, aby aj<br />

ženy mali právo byť v parlamente, aby<br />

neboli vždy odstrčené.<br />

◦ Výkonnú moc vo Francúzsku počas<br />

obdobia konštitučnej monarchie malo 5-<br />

členné družstvo.<br />

◦ Vo Francúzsku boli tri stavy: šľachta,<br />

pobožný a poddaný.<br />

◦ Heslo Veľkej francúzskej revolúcie:<br />

voľnosť, rovnosť, bohatstvo.<br />

◦ Osvietenci presadzovali, aby sme neverili<br />

všeličomu.<br />

◦ Protireformácia je poltáčanie reformácie.<br />

◦ Cechy znamenali hľadanie zástupcu<br />

krajiny po boku iného panovníka.<br />

◦ Koniec neskorého stredoveku sa spája<br />

s udalosťou rovnaké záujmy stavovských<br />

generácií a panovníckeho absolutizmu.<br />

◦ Isaac Newton vynašiel zákon gravidity.<br />

◦ Čierny piatok bol deň, kedy padlo<br />

maximum zavraždených ľudí za vojnu.<br />

◦ Prečo bol nemecký útok na ZSSR v<br />

prvých mesicoch taký úspešný? - Lebo<br />

bolo teplo.<br />

◦ Počas krvavého májového týždňa bolo<br />

zavraždených 3000 kondermanov (napísal<br />

štvrták), kominardov (napísala štvrtáčka).<br />

◦ (Tak aby bolo jasné teraz už všetkým, boli<br />

to k o m u n a r d i ! polosivá dejepisárka)<br />

◦ Josip Broz Tito bol vodca<br />

juhoslovanských fašistov, pomocou nich<br />

zachránili niektoré japonské časti.<br />

◦ Roosevelt bol juhoamerický prezident.<br />

◦ Rommel bol zástupca na stretnutí<br />

zástupcov štátov, ktoré ovládlo Nemecko<br />

za Veľkú Britániu, kde vyjadroval za tento<br />

štát.<br />

◦ Geto - bol to talian, ktorý zastupoval<br />

Taliansko na jednaní, kde bol aj Guelle<br />

Rommel.<br />

◦ Holocaust - bolo to, keď kapitulovalo<br />

Nemecko vojnu s ostatnými.<br />

◦ Berlínska operácia bola posledná operácia<br />

druhej svetovej vojny, kedy Hitler chcel<br />

ešte naposledy udierť a dostať sa opäť na<br />

vrchol.<br />

32 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>


Domino – chaos a skutočnosť<br />

Text: Bea<br />

Vidieť meno Tonyho Scotta<br />

v kolónke „réžia“ mi stačilo na to, aby<br />

som vedela, že nevidieť jeho najnovší<br />

film v kine by bolo odo mňa, ako<br />

slušného diváka, maximálne<br />

nezodpovedné. A fakt, že sa zameral na<br />

skutočný príbeh, mi len naplnil hlavu<br />

množstvom zvedavých otázok a matných<br />

predstáv o tomto filme.<br />

Režisér Tony Scott, od ktorého poznáte<br />

filmy ako Nepriateľ štátu, Spy game či Muž<br />

v ohni, sa pri tvorbe tejto snímky rozhodol<br />

pre spoluprácu so scenáristom Richardom<br />

Kellym (Donnie Darko). Spolu sa im podarilo<br />

natočiť snímku diametrálne odlišnú od<br />

filmov, na ktoré je bežný divák zvyknutý.<br />

Scottove diela sú obrazovo jedinečné,<br />

dynamické a vo svojej podstate pomerne<br />

chaotické, o čom si myslím, že to nie je na<br />

škodu, lebo človeka táto skutočnosť donúti<br />

pozrieť si film aj viackrát.<br />

Snímka Domino ponúka divákovi trošku<br />

skreslený pohľad na jednu etapu života<br />

skutočnej Domino Harvey, dcéry modelky<br />

Paulene Stone a herca Laurencea Harveyho.<br />

Jej rodičia ju videli, ako kráča v maminých<br />

šľapajach, no ona sa vybrala po<br />

dobrodružnejšej ceste „lovkyne ľudí“. Keď ju<br />

v roku 2005 zadržala polícia a ostávali jej<br />

posledné dni do súdneho pojednávania,<br />

predávkovala sa fentanylom.<br />

Rolu filmovej Domino Harvey „zhrabla“<br />

jednoznačne Keira Knightly, ktorú médiá<br />

nazvali „hviezdou, ktorá stúpa nahor“ a jej<br />

herecký výkon tomu zodpovedá. Pred<br />

kamerou však nebola sama. S radosťou jej<br />

asistovali Mickey Rourke a Edgar Ramirez.<br />

S nie veľmi pochopiteľných dôvodov sa tam<br />

zjavili „hviezdy“ seriálu Beverly Hills 90210<br />

- Brian Austin Green a Ian Ziering.<br />

V neposlednom rade musím spomenúť<br />

Scottove diela sú<br />

obrazovo jedinečné,<br />

dynamické a vo svojej<br />

podstate pomerne<br />

chaotické...<br />

Lucy Liu,<br />

Christophera<br />

Walkena a Menu<br />

Suvari, ktorí sa<br />

dostali k menej<br />

významným<br />

rolám, čo na ich<br />

pomery nie je veľmi bežné.<br />

Celý príbeh sa začína zatknutím Domino,<br />

ktorá sa ocitá vo výpovednej miestnosti, kde<br />

rozpráva svoj príbeh. Príbeh o svojom<br />

detstve, o smrti otca a o tom, ako sa stala<br />

lovkyňou ľudí a spoznala Edda (Mickey<br />

Rourke) a Chocka (Edgar Ramirez),<br />

s ktorými spolupracovala, a boli jej druhou<br />

rodinou. Domino, Chocko a Edd sa zapletú<br />

do prípadu lúpeže a majú za úlohu nájsť 4<br />

„prvé dámy“, vďaka ktorým sa dostanú do<br />

problémov, na ktoré bude musieť niekto<br />

doplatiť...<br />

Žánrová forma filmu sa nedá presne určiť,<br />

dokonca by som si dovolila tvrdiť, že je to<br />

mix viacerých žánrov. Koniec-koncov ani<br />

filmoví kritici a odborníci na svet filmu sa<br />

nevedeli zhodnúť, či je to thriller, dráma<br />

s prvkami komédie alebo čistokrvná akcia.<br />

Hoci tvorcovia si od tejto snímky veľa<br />

sľubovali a výroba filmu ich stála 50 mil.<br />

dolárov, za prvý víkend v USA zarobili 4,6<br />

milióna. Celkovo sa zarobená suma vyšplhala<br />

len na 10,1 milióna dolárov, čo stačilo pokryť<br />

sotva pätinu nákladov na výrobu. Dôvody<br />

môžu byť rôzne, ale určite sa neočakávalo, že<br />

by publikum tento film prijalo až takto<br />

negatívne.<br />

Ja si osobne si myslím, že tento film<br />

netreba dopredu odsudzovať a netreba dať na<br />

reči ostatných. Každý by si naň mal utvoriť<br />

vlastný názor, zvlášť keď ide o pomerne<br />

kontroverzný film s Tonym Scottom na<br />

režisérskej stoličke.<br />

<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 33


Internet náš každodenný<br />

Text: Heya<br />

Zdravím, po asi ročnej odmlke sme tu znova, keďže internet nie je ako nová hračka, ktorá sa<br />

rýchlo opozerá a v našej dobe ho pravdepodobne nikdy nie je dosť. Opäť som pre vás pripravila<br />

prehľad zaujímavých stránok na pozretie.<br />

Príjemné surfovanie po pomyselných vlnách!<br />

http://akty.gk2-po.sk<br />

http://www.3cko.sk<br />

http://www.bestoldgames.net<br />

http://ninajovsvet.okweb.sk<br />

http://www.apoviedky.unas.cz<br />

http://vladstudio.com<br />

http://dokumenty.jack.sk<br />

http://vsk.sk/murphy/<br />

http://photopost.cz<br />

K.O.<br />

Text: katusa<br />

prúdovými lietadlami ohlušení<br />

mms, f 16, gmt<br />

nestíhajúci sa vyjadrovať<br />

sms, mig 29, gps<br />

trpiaci amnéziou<br />

omv, rem, irl<br />

vnemami prefackaní<br />

podupať hviezdy stiahnuté na zem za vlasy<br />

sťať stovky márií antoinett<br />

upáliť tisíce johaniek<br />

nech orleans skloní hlavu<br />

nech trpia brunovia<br />

nech sa vzoprú spartakovia<br />

konverzovať hladinami<br />

o hite leta<br />

o počasí<br />

o treste smrti<br />

malí a bezvýznamní sme od vekov<br />

reklamy nikdy nie je dosť:)<br />

nakúp si tričká s bláznivou potlačou<br />

na stiahnutie staré, ale stále skvelé hry<br />

najlepšie nevydarené športové komentáre<br />

amatérske poviedky<br />

zaujímavé wallpapers na vašu plochu<br />

stiahni si fun dokumenty<br />

murphyho zákony, ktoré majú vždy pravdu!<br />

fotky amatérskych aj profesionálnych<br />

fotografov, pridávať môže každý<br />

a budeme ešte stáročia<br />

ale myslieť čisto príliš bolí<br />

skloniť sa po prúde nedovolí<br />

sebaláska<br />

ale myslieť často príliš bolí<br />

klaňať sa modlám je po vôli<br />

bezstavovcom<br />

vnemami prefackaní<br />

čakať na začiatok konečného kola<br />

vo svojom rohu<br />

na náš knokaut v našom ringu<br />

na posledný úder vlastných dlaní<br />

vlastných myslí a hláv<br />

katarzia<br />

a archa zostáva prázdna<br />

chuť slaného vánku cítia<br />

iba<br />

albatrosy<br />

34 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>


Prvá svetová vojna<br />

Text: Jožko Lašan<br />

Na začiatku boli kolónie ...<br />

pod ich pádom domorodec hnije.<br />

Šíriť kultúru a vzdelanie<br />

slepý túžbou po mamone<br />

márne bolo povstanie ľudu.<br />

Kresťanstvo vojna suroviny<br />

pomoc potomkom vzdialenej domoviny<br />

toto všetko viedlo k tomu<br />

že Nemci chceli a rozpútali vojnu.<br />

Oni najmenej kolónií mali<br />

Togo a Kamerun v ich moci boli<br />

a Nemci ešte tĺkli hraničné kolíky<br />

na území Juhozápadnej a Východnej Afriky.<br />

Nuž utvorili sa bloky národov<br />

Anglicko, Francúzsko a Rusko pod Dohodou<br />

kým Nemci, Rakouhri a Taliani<br />

tvorili Trojspolok, čo Dohode krížilo plány.<br />

Nemci chceli kolónie<br />

Rakouhri zabrali Bosnu na základe anexie<br />

Francúzi chcú späť Alsasko-Lotrinsko<br />

a Angličania udržať na uzde Nemecko.<br />

Nálož si už Európu dávno pripravil<br />

spúšťou bolo, že v Bosne Princip dÉsteho na<br />

večnosť odpravil.<br />

Princip potom musel pykať, šiel do väznice<br />

a tam doplatil na zlý skutok = zhynul na TBC.<br />

Cisár obvinil srbskú vládu<br />

a nie organizáciu Bosnu Mladú,<br />

odpovedal ultimátom, po ktorého neprijatí<br />

nastal zlom<br />

pretrhol sa tenký vlások pod Damoklovým<br />

mečom.<br />

Začala sa vojna tuhá<br />

taká, čo tu ešte nebola<br />

začala sa 28.7.14<br />

prvá vojna svetová.<br />

Rakouhri zvíťazili<br />

a Nemci všetko oplatili<br />

na západe Francúzom.<br />

Bleskový vpád cez Belgicko<br />

zastaví až rieka Marna<br />

tu pri Francúzoch stojí Anglicko<br />

a do Paríža je cesta marná.<br />

Nepomohli granáty<br />

zákopy tu tvoria zväzky -<br />

tak vznikol front západný.<br />

Na západe krvi rieky<br />

Somme a Verdun prúdili<br />

od čias dávnych ešte vrchy<br />

tak krvavé bitky nezreli.<br />

Na východe zase Nemci<br />

Rusov slabých bili<br />

Mikuláša boľševici<br />

preto potupili a popravili.<br />

V sedemnástom prišiel Lenin:<br />

„Koniec týchto hier!“<br />

Ja diktátor sa tróne sedím<br />

v Brest-Litovsku uzavreli mier ...<br />

Zobudil sa aj pán Wilson<br />

prezident štátov spojených<br />

na čele s Johnom Pershingom<br />

zasiahol do bojov posledných.<br />

Po tom vpáde už front slabol<br />

sťa srnec ktorého dorazili<br />

a Jedenásteho novembra 18<br />

Nemci kapitulovali.<br />

<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 35


Slunce, seno, slabé nervy<br />

Text: Zuzik<br />

Moja babka má chalupu v ďalekom<br />

zapadákove. Kým som bola mladšia,<br />

nevedela som si predstaviť nič krajšie ako<br />

k nej odcestovať na prázdniny a zabudnúť na<br />

perfektný svet počítačov či otravných<br />

rodičov. Občas je fakt potrebné nájsť si<br />

nejaký zdroj energie, ten nás dobije ako<br />

vybitú baterku a keď sa rozhodneme vrátiť zo<br />

špinavej civilizácie, čerstvo nasatú silu<br />

a radosť z dažďa či iné blahodarné pocity<br />

z nás zasa vyciciava okolie. Ani sa<br />

nenazdáme a opäť sa staneme vysušenou<br />

špongiou a vydáme sa hľadať svoju oázu.<br />

Takže babkina chalupa je pre mňa<br />

odjakživa náhradou za slovo raj. Tam sa<br />

nikdy nič nerobí. Toto miesto je predurčené<br />

na snívanie, lúštenie krížoviek, susedské<br />

ohováranie a opaľovanie pod storočným<br />

slnečníkom, ktorý je z hrubého plátna, takže<br />

neprepúšťa žiaden lúč slnka. Je pod ním<br />

takmer zima. Keď sa nad tým človek zamyslí,<br />

táto činnosť vôbec nemá zmysel. Ale pozor,<br />

v raji sa nemyslí. Dni tam plynú rovnako,<br />

jeden ako druhý, druhý ako tretí. Dlho ma<br />

nevedelo vytočiť, že predavačka v obchode<br />

mala na sebe celý týždeň to isté. Ani to, že<br />

miestna dílerka, čo denne otravovala s akýmsi<br />

tvarohom, nosila od soboty do soboty navlas<br />

rovnaké vlasy. Že čo je na tom čudné? Nič,<br />

krásne sa jej o ne odrážalo slnko, také boli<br />

mastné.<br />

Vidiek bez mobilného signálu na seba nedá<br />

zabudnúť. Z hviezdnej noci a sladkého<br />

spánku, do ktorého ma priviedol čierno-biely<br />

televízor s jediným kanálom, zrnitým<br />

obrazom a množstvom duchov, čo nie a nie<br />

odísť, práve z tohto slastného momentu ma<br />

vyniesol každé božie ráno odporný štrngot<br />

fliaš. Človek by si povedal, že je to len<br />

nechutný sen, no skutočnosť bola predsa len<br />

ešte horšia. O šiestej hodine ráno, podotýkam<br />

nikdy nie inak, prebiehala na vedľajšom<br />

dvore famózna spoločenská udalosť. Zvykla<br />

tam byť večierka, čo v dedinskom preklade<br />

znamená krčma. Asi sedem mužov<br />

“v najlepšom veku“ tam každý východ slnka<br />

pokojne „žralo“ okoliu nervy. Hoci sa na to<br />

nikdy nikto nesťažoval… Ich rituál bol<br />

jednoduchý. S fľašou piva sa postavili k<br />

popolnici, veselo popíjali svoje raňajky<br />

a vítali nový deň. Trvalo to až do obeda, keď<br />

si spomenuli, že majú doma ženy a deti. V<br />

mojej nervóznej duši pod slnečníkom tak<br />

aspoň na moment zavládol pokoj. Bolo by<br />

čudné, keby sa nevrátili, preto poctivo večer<br />

naklusali na svoje miesta a milovaná poživeň<br />

sa liala v litroch a končila na plotoch.<br />

Títo “ohľaduplní“ spoluobčania ma časom<br />

dokázali úplne vyviesť z miery. Začala som si<br />

vtĺkať do hlavy, že všetci sme svojskí a máme<br />

svoje úchylky. Žiaľ, asi mi to nepomohlo.<br />

V babkinej chalupe v zapadákove som<br />

nebola už roky. Lepšie povedané, pol roka,<br />

raz som šla okolo. Keď som si už aj začala<br />

zvykať a nadávala som len každý druhý deň,<br />

jedného dňa vypadol v celej dedine prúd, vraj<br />

akési decko strkalo ihlice do zásuvky (dodnes<br />

neviem, či to bola pravda), inokedy ochorela<br />

jediná pracovníčka pošty a ľudia ostali bez<br />

svojich balíkov, listov aj telefónu. Predsa<br />

kompetentný človek tam bol vždy len jeden.<br />

Moje horúce letá nemali ďaleko od série<br />

Slunce, seno,… Krásny primitivizmus,<br />

čerstvý vzduch po kravách, ľudia zaspávajúci<br />

so sliepkami a bezstarostná mládež kúpajúca<br />

sa v potoku. A pokojne by som sa stavila, že<br />

niektorá miestna babička sa občas spustila<br />

dole ulicou na svojej kolieskovej posteli s<br />

dáždnikom…<br />

36 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>


FAQ<br />

Odpovedal: Matúš Krajňák<br />

Otázky zaslané do redakcie, ktoré si<br />

nezaslúžia, aby sme na ne neodpovedali.<br />

Prečo sa za mnou otáčajú ľudia, keď<br />

idem po chodbe s malou formičkou<br />

krokodíla namiesto ľavého oka?<br />

Skús sa pozrieť do zrkadla. Vidíš tam snáď<br />

nejakú chybičku? Čo i len najmenšiu. Za<br />

chybičku sa považuje aj horčičné semä na<br />

špici nosa alebo drevený hrboľ v okolí šije.<br />

Ak nie, spokojne prechádzaj po chodbách<br />

s hrdosťou a pýchou.<br />

Prečo je nemožné fúknuť cez cukrovú<br />

vatu?<br />

Cukrová vata má veľmi zložité a špecifické<br />

zloženie. Skús si fúknuť do ropnej škvrny<br />

alebo veľmi obľúbenou hrou je dnes FÚKAJ<br />

NA PITEVNOM STOLE.<br />

Z ktorého koncertu plánujete urobiť<br />

reportáž pre AKTY GKII?<br />

Máme niekoľko tajných typov. Koncert<br />

zaľúbených fanatikov, koncert fúzatých bábik<br />

alebo koncert zberateľov ľudských šľapají.<br />

Čo je v tejto sezóne „trendy“?<br />

Najnovšie parížske módne správy hovoria<br />

jasne. Porcelánová čiapka s výjavmi<br />

kukučiek, sobie chĺpky do nosa, igelitová<br />

spodná bielizeň a iné.<br />

Poraďte mi, ktorú<br />

partiu mám spevniť,<br />

aby som dostal úlohu<br />

v Labuťom jazere.<br />

Pripájam fotografiu.<br />

Zameraj sa hlavne<br />

na oblasť viečok.<br />

Držíme ti palce.<br />

Čo je v tejto sezóne „trendy“ pre<br />

invalidov?<br />

Je tu konečne jar, tomu teda zodpovedajú aj<br />

doplnky. Bavlnené protézy rúk, oceľové<br />

čelové pliešky hrajúce melódiu Tři oříšky pro<br />

Popelku či napodobeniny Eiffelovej veže,<br />

ktoré si môžete nasadzovať na rázštep pery.<br />

IN je tiež stále viac obľúbená bižutéria, tento<br />

rok sú to najviac jazmínové menisky.<br />

Sú mastné vlasy, spotené nohy, neumyté<br />

zuby, nažltnuté oči a vysoká<br />

pravdepodobnosť nákazy leprou<br />

dostatočným dôvodom, aby som zrušila<br />

rande?<br />

Nie.<br />

Mám zatúlané prsty a neviem čo s nimi.<br />

Poraďte mi!<br />

Jednoducho ich niekam strč. Núka sa hneď<br />

viacero možností: do otvoru CD-čka, do<br />

diery v Ementále, do prázdneho obalu<br />

bublifuku alebo do nepravidelného otvoru<br />

skladačky, ktorý vznikol stratou jedného<br />

dielika puzzle.<br />

Čo mám urobiť, ak sa chcem čo najviac<br />

podobať na Harryho Pottera?<br />

Ak chceš vyzerať presne ako on, urob si<br />

jazvu na čele a lá Harry Potter. Na prípravu<br />

potrebuješ: čelo, pero, zúbkovaný nôž, štetec,<br />

vajíčko.<br />

Najprv si perom naznač tvar jazvy na čele.<br />

Zúbkovaným nožom obtiahnuť náčrt, štetcom<br />

nanes rozmixované vajíčko na okraje jazvy,<br />

aby sa tvoja nová jazva pekne leskla.<br />

Čo znamená škriatkovská tequila?<br />

Znamená to – soľ do nosa, citrón do oka.<br />

Teda, soľ vdýchni do nosa, citrón si<br />

vystriekaj do oka. Samotný nápoj pite<br />

tradične.<br />

<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 37


Rozlúčkový<br />

Text: Ajka (bývalá šéfredaktorka)<br />

Ajka (Alena Geregová) prispela do AKTY<br />

<strong>GK2</strong> aj teraz, hoci sa musela vzdať<br />

šéfovania školského časopisu. Dostala však<br />

priestor pre rozlúčku v štýle „fňuk – smrk“.<br />

„Všetkého veľa škodí,“ tak toto zrejme<br />

pozná každý. Väčšinou je to pravda, ale...<br />

Rozhodla som sa tým neriadiť ;) a ponúknuť<br />

vám veľa „nostalgie“.<br />

Štyri roky. Ach, krásne štyri roky. ;) Takto<br />

dlho navštevujem našu školu. Takto dlho sa<br />

venujem nášmu školskému časopisu. Na moje<br />

začiatky na týchto stránkach nespomínam<br />

veľmi rada (veď každý niekedy s niečím<br />

začínal...) Preto prvý rok, s vaším dovolením,<br />

premlčím... A v roku druhom som sa<br />

dozvedela, že ja (JA!) mám byť novou<br />

šéfredaktorkou. Nebudem vám klamať, bol to<br />

šok. A kým som sa stihla spamätať, bol tu rok<br />

tretí a moje prvé samostatné číslo. Bolo to<br />

ťažké, to nebudem popierať.<br />

Človeku po toľkých hodinách strávených<br />

behaním po škole a presedených pri počítači<br />

občas jednoducho zlyhajú nervy (touto cestou<br />

by som sa chcela ospravedlniť istej triede, na<br />

ktorej som si vyskúšala hlasivky, keď sme<br />

časopis predávali). Ale zároveň to bolo<br />

skvelé. Môcť nakoniec držať v ruke výsledok<br />

celej práce... Kto nezažil, nepochopí.<br />

Tie štyri roky mi priniesli veľa „šedivých<br />

vlasov“ a oveľa viac zábavy. Spoznala som<br />

skvelých ľudí, verbovala som ( minimálne raz<br />

sme určite navštívili aj vašu triedu), písala<br />

som, robila rozhovory, navštevovala tlačiareň<br />

a hľadala sponzorov a raz som dokonca<br />

odovzdávala ceny (naša slávna súťaž veru<br />

dlho nevydržala). A bolo to skvelé. Iným<br />

slovom sa to opísať nedá. A preto:<br />

Ďakujem pani profesorkám Benkovej,<br />

Hockovej, Kukoľovej, Durbákovej<br />

a Farkašovskej za čas a ochotu pomôcť.<br />

Ďakujem všetkým prispievateľom, ktorí<br />

nazbierali odvahu a svojou troškou prispeli do<br />

mlyna. Ďakujem redaktorkám a redaktorom,<br />

že sa nechali prehovoriť ;) a písali, kreslili...<br />

Ďakujem grafikom, že sa ochotne ulievali<br />

z hodín a morili sa za počítačom.<br />

A v neposlednom rade ďakujem všetkým vám<br />

za to, že ste náš časopis kupovali a čítali.<br />

Vďaka a majte sa všetci skvelo ;)<br />

Možno nabudúce<br />

Tak sa Vám opäť ráz podarilo prehrýzť až na úplný koniec. Možno<br />

pociťujete smútok, možno niečo, čo tu napísať nemôžeme. Každopádne<br />

Vám ďakujeme. Úlohu ste splnili.<br />

Vy máte v rukách nové číslo časopisu, my pokryté náklady. Myslíme,<br />

že obe strany tohto „obchodu“ môžu byť spokojné. Preto Vám znova<br />

ďakujeme a gratulujeme k Vášmu životnému úspechu. Zároveň sa<br />

tešíme na ďalšiu spoluprácu, ktorá raz možno príde.<br />

redakcia<br />

38 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>


Zvláštna vďaka...<br />

...patrí všetkým, ktorí pomáhali pri tvorbe tohto unikátneho diela:<br />

Gymnázium Konštantínová 2<br />

Tlačiareň PEJTR<br />

Tím tvorcov nástroja OpenOffice.org<br />

Anonymní konzultanti vzhľadu časopisu<br />

...a mnohí ďalší, na ktorých sa buď zabudlo, alebo nezaplatili manipulačný poplatok.<br />

Ak tu naozaj chcete byť napísaný, naskytá sa Vám jedinečná príležitosť.<br />

Vezmite pero, fixu alebo ceruzu a zrealizujte svoj dávny sen, miesta je tu dosť.<br />

A nezabudnite tento výtlačok po použití zrecyklovať!<br />

<strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong> 39


40 <strong>Akty</strong> <strong>GK2</strong> 3/<strong>2006</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!