KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

mariusz.makuchowski.staff.iiar.pwr.wroc.pl

Obiektowe bazy danych - Makuchowski

Narzędzia zarządzania informacją

W latach 70. i 80. dominowały scentralizowane systemy baz danych, w

których wszystkie dane były zarządzane przez jeden komputer. Ostatnio

zaczęły powstawać systemy rozproszonych baz danych, tj. takie, w których

dane są przechowywane w różnych, oddalonych od siebie komputerach; za

pośrednictwem sieci komputerowej system steruje dostępem do tych

danych.

Nad przetwarzaniem i udostępnianiem danych użytkownikom, jak również

generowaniem aplikacji, z których będą oni korzystali operując

gromadzonymi danymi, kontrolę sprawuje System Zarządzania Bazą Danych

SZBD (Database Management System, DBMS)

5

More magazines by this user
Similar magazines