KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

mariusz.makuchowski.staff.iiar.pwr.wroc.pl

Obiektowe bazy danych - Makuchowski

Główne typy baz danych

7

• Proste - dane zorganizowane są w strukturę rekordów zgrupowanych

w plikach. Głównymi dostępnymi operacjami są operacje na

rekordach.

• Klasyczne

– Hierarchiczne –baza danych pierwszej generacji, dziś mająca

niewielkie zastosowanie. Struktura przechowywania danych

przypomina odwrócone drzewo. Każdy element (rekord) powiązany jest

z kilkoma jemu podrzędnymi (typu „ojciec-syn”) i tylko jednym

rekordem nadrzędnym. W przypadku gdy jest to główny rekord to nie

posiada on już elementów nadrzędnych.

– Sieciowe – podobnie jak bazy danych hierarchiczne są to bazy danych

pierwszej generacji, których się już raczej nie stosuje. Ich struktura

przypomina sieć, każdy element ma wiele powiązań z innymi w bazie

przez co stała się bardziej elastyczna ale pozostaje jednak niewygodna

w uzyciu.

– Relacyjne

• Semantyczne

– Obiektowe

– Obiektowo-relacyjne

More magazines by this user
Similar magazines