CLUBBLAD september 2015

ltcdeheerenduinen

INFO@VENUSENDEWAARD.NL

Planetenweg en Zeewijk passage


INFO

OVERZICHT BESTUUR– EN COMMISSIES IN 2015

Pauline v. Bodegraven voorzitter

bestuur@ltcdeheerenduinen.nl

Aad Moerman secretaris 0255-513487 bestuur@ltcdeheerenduinen.nl

Philip Burggraaf penningmeester penningmeester@ltcdeheerenduinen.nl

Arie van Os vrz KC 06-51572842 kantinedienst@ltcdeheerenduinen.nl

Bob Groos vrz TC 06-51856248 groosbob@lhotmail.com

Gijs Hoek coördinator P & B 0255-510607 parkenbaan@ltcdeheerenduinen.nl

Bob Groos werving nw leden 06-51856248 groosbob@lhotmail.com

Robert Lauer vrz. Sponsor com. 0255-512518 robert@lauerlogic.com

Redactie

A.Geels

redactieclubblad@ltcdeheerenduinen.nl

C.Heere

redactieclubblad@ltcdeheerenduinen.nl

A.van Os

redactieclubblad@ltcdeheerenduinen.nl

M. van Os markheerenduinen@icloud.com

Copy inleveren bij bovenstaande redactieleden of op het park

in de melkbus

Contactpersoon voor advertenes

en sponsoring

Email: robert@lauerlogic.com

Robert Lauer

Huygenstraat 12

1973 AC IJmuiden

Ons E-mailadres: ltcdeheerenduinen@versatel.nl, website

www.ltcdeheerenduinen.nl

Bankrelatie: Rabo Bank rekening nr: NL61 RABO 0373599501

Adres park: Heerenduinweg 12 1971 JE IJmuiden, tel kantine 0255 - 537044

Aad Moerman leden admin 0255-513487 ledenadministratie@ltcdeheerenduinen.nl

Anja Geels baanindeling 023-5371432 baanindeling@ltcdeheerenduinen.nl

Ruud Deiman groundsman 0255-522409 r.deiman@quicknet.nl

Ronald v.d. Linden hoofdtrainer 06-51805380 info@tennisschoolkennemerland.nl

blz 2 reclame

blz 3 bestuursgegevens

blz 4 redactie nieuws

blz 5 reclame

blz 6 reclame

blz 7 van de kantine

blz 8 senioren BBQ

blz 9 kampioenen za. com.

INFO

blz 10 open HD

blz 11 reclame

blz 12 reclame

blz 13 reclame

blz 14 reclame

blz 15 kantine aanwinst

blz 16 gezelligheids toernooi

blz 17 50+ toernooi

blz 18 vrijwilligers gevr.

blz 19 reclame

blz 20 reclame

blz 21 de zes misverstanden

blz 22 de zes misverstanden

blz 23-24 reclame

3


VAN DE SCHRIJFTAFEL

Zo de kinderen zijn weer naar school er

is weer regelmaat. De trainingen zijn

weer begonnen. We gaan als vereniging

de laatste fase in van het seizoen. We

hebben een voorspoedig seizoen achter

de rug tot zo ver. Met wat ups en downs

er in.

De ups zijn; dat er na de voorjaarscompetitie

weer wat kampioenen te melden

waren.

Het ‘Zwart Techniek Opentoernooi’ is

goed verlopen met een bijzonder vermelding

er bij, dat het bedrijfsleven

weer wat aan trekt. Dit was te merken

aan het feit dat we meer baansponsoren

hadden dan voorgaande jaren. Dit

is goed voor het toernooi op zich, maar

zeker voor de vereniging. Voor het eerst

in het bestaan van het 50+ toernooi wat

overdag gehouden werd in dezelfde

week als het ‘Zwart Techniek Opentoernooi

. Mocht de organisatie van het 50+

toernooi zich verheugen met een eigen

hoofdsponsor.

Dit was ZICHT risicoverzekeringsadviseur,

zo dat het toernooi

de naam kreeg van ‘ZICHT 50+

Toernooi’.

Diverse huis toernooien staan voor de

deur, uw aandacht hier voor word getrokken

door een scherm in de hal van

de kantine en in de kantine zelf hangt

een groot scherm.

4

Zo dat u op tijd kunt inschrijven voor

die toernooien.

De downs zijn; dat er binnen één

maand twee oud voorzitters van de club

zijn overleden te weten. Dhr; Roelof

Broeren tevens lid van verdiensten en

dhr; Han van Kooten, het laatste droeve

bericht wat binnen is gekomen dat ons

oud secretaris en lid van verdiensten

Gerard Kramer is overleden. De vereniging

heeft hier aan in de vorm van een

bloemstuk met lint en aanwezig te zijn

geweest bij de crematie blijk gegeven

van waardering. Wat deze mensen voor

de vereniging hebben betekend.

Het laatste hoogte punt tot nog toe, is

het kampioenschap van het 2 e heren

team in de 1 e klasse bij de veteranen.

Proficiat mannen namens de gehele

vereniging.

Namens de redactie.

Arie van Os.


VAN DE KANTINE

Kantine praat…

De kantine heeft op volle toeren gedraaid

tijdens het “Zwart Techniek Opentoernooi”

en het “ZICHT 50+ toernooi”. En dit

niet gekund als u als lid niet had mee

gewerkt. Dus ere wie ere toekomt aan u

als lid van de vereniging. Want dit had

de kantinecommissie niet allen voor elkaar

gekregen.

Het begon allemaal zeer ernstig weet u

het nog “Code rood” op zaterdag windstoten

van 125 km per uur. Er zijn in de gemeenten

1000 bomen ontworteld. Het

leek of er geen einde aan zou komen. Gelukkig

werd het per dag steeds beter.

Hulde aan de kok dhr; Huib Smit die elke

dag een verse daghap op het menu

wist voor te schotelen. Elke avond was

het gewoon op.

Met als klap op de vuurpijl op vrijdagmiddag

na het “ZICHT50+ toernooi” tijdens

het zingen van de “De poes van tante

Loes” en “We hebben een bootje “ uit

de mond van de volkszanger Cock Zwanenburg.

Gingen er 142 schotels gebakken

slibtongen er door heen. Dit is 60KG

slibtong ik kan u verzekeren dat is een

berg vis beste leden. En gewoon schoon

op!

Wel even het vermelden waard en hulde

aan de visbakkers Willen Schaap en

Henk Willemse en diverse leden die voor

de doorvoer zorgden. In het weekend

hebben de families Co en Corrie Blok en

Kees en Loes van Schooten de magen

weten te lokken met saté en hamburger

schotels die er grif ingingen.

Er was ook kritiek op een aantal zaken

tijden deze week, als kantinecommissie

nemen wij deze kritiek zeer ter harte in

de evaluatie gesprek hebben wij gesproken

wat de knel punten waren en daar

gaan wij veranderingen in aanbrengen

voor het volgend seizoen. Zo dat de kritiek

die er zal zijn tot een minimum terug

gebracht zal worden.

De kantine bezetting is procentueel op

94% bleven steken, die bezetting is nooit

zo hoog geweest. Maar we hebben nog

twee maanden te gaan met divers huis

toernooien voor de boeg. En wat dacht u

van de najaar competitie.

Dus we kunnen niet zonder u hulp.

Kantine voorzitter.

Arie van Os.

7


IJMUIDER COURANT VERSLAG OPEN TOERNOOI

Jong tegen oud. Dat was kort gezegd

het verhaal bij de hoogste categorieën

mannen op de finaledag van de Heerenduinen

open in IJmuiden. Twee

oudgedienden van de organiserende

club, van 42 en 36 jaar, haalden knap

de eindstrijd van de herenenkel 3 en 4,

maar moesten uiteindelijk toch het

hoofd buigen voor de 14-jarige Ole Oosterom.

Zondag moest het talent van

LTC Brederode uit Santpoort-Noord

eerst aantreden tegen Erik Scheringa

(42). Met 3-6, 6-4.e n 6-2 stapte de jongeling

in de ochtenduren als winnaar

van de baan. Veel makkelijker verloopt

zijn partij in de enkel 3 een aantal uur

later tegen Mark van Os. Na een stief

uur is het gedaan en laten de setstanden

niets aan duidelijkheid te wensen

over: 6-1 en 6-2. Als schrale troost

helpt zijn dochtertje mee om de baan te

slepen. Bekenden van Van Os spreken

langs de kant van een off-day.

Zelf zegt Van Os dat de halve finalepartij

van zaterdag hem nu de das om

heeft gedaan. ,,Ik stond drie uur op de

baan om in drie sets te winnen, heb een

jasje uit gedaan. In de laatste game

kreeg ik ook nog kramp in mijn bovenbeen."

Lof

Vol lof is hij over zijn koelbloedige

tegenstander, die dit seizoen zes finales

bij toernooien haalde, waarvan hij er

vier won. “Je raakte alles, vooral in het

begin." Op de vraag wat het doel van de

tiener is volgt een logisch antwoord: de

top halen. Van Os realiseert zich dat

dat niet meer gaat gebeuren, hoewel hij

tenopzichte van vorig jaar, toen hij de

herenenkel 4 won, zowaar progressie

8

heeft geboekt. Maar hee, is dat gek? Als

je alleen al de trainingsarbeid van jong

tegen oud afzet weet je genoeg. Daar

zitten bijna tien uur per week tussen.

Ook Scheringa begint meteen over

het goede spel van Oosterom. En net

als zijn teamgenoot weet ook de veteraan

dat zijn plafond is bereikt.

Zijn carrière had echter heel anders

kunnen lopen. Met een zekere weemoed

denkt Scheringa aan zijn eigen

jeugdperiode. Hij kijkt even, weg want

vindt het nog moeilijk om erover te beginnen.

Toen hij 14, 15 jaar was behoorde

hij namelijk tot de top van Nederland.

Hij trainde bij Popeye Gold

StaÍ in Amsterdam met niemand minder

dan oud-topper Richard Krajicek.

Daar was ook Brenda Schultz een bekend

gezicht.

Puberen

Maar Scheringa begon naar eigen

zeggen te puberen. De verlokkingen van

het uitgaan waren te groot. Gevolg was

dat de Velserbroeker al op l9-jarige leef–

tijd zijn racket opborg.

,,Ik ging verliezen van jongens van

wie ik niet hoorde te verliezen” verklaart

hij. ,,Achteraf denk je: had ik het maar

anders aangepakt, was ik maar doorgegaan,"

Vorig jaar pakte hij het racket na 22

jaar dan toch weer op. En zie nu,

hoewel het even duurde voor hij het

gevoel te pakken had, stond hij wel

mooi in de finale van de 4. Het lijf is

niet meer zo soepel als vroeger, maar

fit is-ie wel. En te mooi vindt hij het

spelletje en de bijbehorende competitie

om er opnieuw afscheid van te nemen.


HEREN 2 KAMPIOEN VETERANENCOMPETITIE

Veteranen 2.pub

V.l.

9


OVERLIJDEN OUD VOORZITTER HAN VAN KOOTEN

In 1995 nam Han van Kooten, na 11 jaar, de voorzit -

tershamer over van Rende Luitjes en hij deelde de

vergadering mede dat zes jaar voor het ambt beschikbaar

zou zijn.

Het was voor hem geen gemakkelijke opgave omdat in

de negentiger jaren het ledenaantal drastisch begon af

te nemen.

Het financiële beleid moest drastisch worden herzien.

Dit was een kolfje naar de hand van Han die een zeer

gestructureerd man was en als motto had “vrijwillig is

niet vrijblijvend”

Onder zijn voorzitterschap werden onder meer budgetten

ingesteld om de kosten beter beheersbaar te maken om de vereniging financieel

gezond te houden.

Een andere taak was het vinden van geschikte bestuur– en commissieleden, het ontbreken

van m.n. een voorzitter van de jeugdcommissie.

Han heeft daardoor geruime tijd het voorzitterschap van deze commissie op zich genomen.,

tevens was hij de schakel tussen de sponsorcommissie en het bestuur tijdens

het maandelijkse overleg.

Rende Luitjes had in zijn periode de aanzet gegeven om de kantine te vernieuwen tijdens

Han zijn periode werd de kantine niet vernieuwd maar drastisch verbouwd en

kon hij de leden in maart 1996 in de nieuwe kantine welkom heten.

Tijdens de ALV van 2001 gaf hij het stokje over aan Roelf Broere waarna het bestuur

hem in 2007 Lid van Verdienste maakte.

10


Schoonhof

Hout


KEURSLAGERS

John en Arno

Groenendaal

Cepheusstraat 31 IJmuiden Tel. 511506

Voor specialiteiten

op het gebied van:

Gourmet-, Fondue- of

Saladeschotels en Koud Buffet

‘t is klasse,

‘t is keurslagerskwaliteit!


RESULTATEN VOORJAARSDAMESCOMPETITIE

Dit seizoen hebben de teams weer gestreden om zo hoog mogelijk te eindigen.

Helaas zijn er geen kampioenen, wel hebben team 2 en team 4 van de donderdag een

2 e plaats

behaald. Rest mij nog de invallers te bedanken, er waren nogal wat blessures dit

seizoen.

Anja Geels ( VCL Voorjaarscompetitie )

Dames dubbel 45+ dinsdag

Team 1

Ida Meijboom

Karin Edeling

Corry Hoogendijk

Trudy v.d. Lugt

3 e klasse

captain

7 e plaats

7 punten

Dames dubbel donderdag

Team 1

1 e klasse

Dineke v.d. Merwe captain

Wilma Kromhout 5 e plaats

Jenny de Ruyter 12 punten

Gusta Seegers-v/dSteen

Joke Staffeleu-v.Wetering

Team 2

Nel Thijssen

Loes Groenendaal

Jannie Jansen

Elly v/d Ree

Karin Strijland

2 e klasse

captain

2 e plaats

16 punten

Team 3

Anneke Wernke

Irma v.d. Does

Anja Geels

Martha de Vries

Team 5

Elvita Zandonà

Charlotte Bakker

Desiree Smit

Tineke van Voorst

2 e klasse

captain

5 e plaats

10 punten

3 e klasse

captain

3 e plaats

15 punten

Team 4

3 e klasse

Paula Cheret captain

Henny Blok 2 e plaats

Marjan Dekker 18 punten

Yvonne Hoek

Marianne Sorensen

15


Gezelligheidstoernooi

Naam hoofd sponsor

Heerenduinen evenement

Het is weer zover: het tennisseizoen is weer geopend en de jaarvergadering heeft inmiddels

plaatsgevonden. Alle toernooien staan voor dit jaar weer gepland Zo staat het gezelligheidstoernooi

op zondag 20 september ingedeeld. Het wordt het derde jaar dat

we dit organiseren. Het eerste jaar begonnen we met 35 deelnemers, het tweede jaar

hadden we er 67, inclusief familie. We hopen dit jaar op een volle bak dus vol = vol.

Ook dit jaar mogen de familieleden, als ze willen, tegen betaling weer gebruik maken

van de catering en mee doen aan de loterij waarbij iedereen een prijs wint. Ook dit

jaar hebben we weer hele mooie prijzen.

Het gezelligheidstoernooi is een toernooi waar het niet om de punten gaat maar om de

gezelligheid.

Dus ben je een nieuw lid en kan je een klein beetje tennissen dan kan je gewoon meedoen!!

Wij zijn op zoek naar baansponsoren om er ook dit jaar weer een leuke dag van te maken!!!

Vorig jaar hadden we op iedere baan een sponsor en de meeste hebben voor dit jaar al

toegezegd dat ze weer mee doen maar om het toernooi nog aantrekkelijker te maken

zoeken wij nog enkele sponsoren om de banen weer compleet te maken.

U krijgt een reclamebord met een foto van uw bedrijf of van u zelf op de baan die u

sponsort. Elke ronde wordt uw naam en branche omgeroepen en u komt in het clubblad

met een foto.

Tevens zoeken we een hoofdsponsor die zijn naam aan het gezelligheidstoernooi wil

verbinden. Ook zoeken wij nog leuke prijsjes voor de loterij (al heeft u maar 1 leuke

prijs, wij halen het graag bij u op ) Bent u geïnteresseerd om ons te steunen dan kunt

u contact opnemen met:

Joop Hoitinga Tel 0255-534690 0630494470

ajhoitinga@hetnet.nl

Tevens starten we in mei 1x de lottobingo ik hoop dat er heel veel mensen mee willen

doen.

16


HEERENDUINEN 50+ TOERNOOI 2015

17


OVERLIJDEN OUD SECRETARIS GERARD KRAMER

Op 12 augustus is onze oud-secretaris Gerad Kramer overleden.

Gerard is in 2000 in het bestuur gekomen als secretaris, hij heeft

dit gedaan tot 2006.

Toen het bestuur behoefte had aan een notulist tijdens de jaarvergaderingen heeft Gerard

deze taak op zich genomen en heeft tot aller tevredenheid deze taak tot 2013 uitgevoerd.

Als dank voor het vele werk dat hij heeft verricht is hij 2012 Lid van Verdienste geworden.

Wij zullen hem gedenken als een zeer aimabel man.

18


Stdiebegeleiding

“IJmond

IJmond“

Na de zomervakantie opent SB IJmond haar deuren.

Ook voor jou!

Leerlingen van basisscholen en alle vormen van voortgezet

onderwijs zijn welkom.

Jij dus ook!

Meer weten?

Vraag dan informatie aan via info@cursusmakelaar.nl

Studiebegeleiding IJmond

Vijverweg 1, 1951 MS Velsen-Noord Mobiel: 06-50603150


BLOEMEN

EN

PLANTEN


TEAMS NAJAARS COMPETITIE

Dames dubbel 1 2 e klasse Dames dubbel 2 3 e klasse

Arienne v/d Pieterman captain Irene Dijkstra captain

Martine Houthuijzen

Pauline Alderwerelt v. Rosenburgh

Natasja Janssen

Renate v/d Berg

Fionna Jongejan

Lara Seegers

Mirjam Vuijk

Angeliek Schotvanger

Dames dubbel 3 3 e klasse Dames dubbel 4 4 e klasse

Anneke Wernke captain Sandra Kieft captain

Irma v/d Does

Gerda Apeldoorn

Anja Geels

Ingrid van Loon-Termaat

Petra Klooster

Rachelle Méline

Wilma Kromhout

Jolanda Termaat

Heren dubbel 1 1 e klasse Heren dubbel 2 2 e klasse

Harold van Kaam captain Stefan de Groot captain

Gerard Boeter

Tony Moco

Tjeerd Hendriks

Ronald v/d Nieuwendijk

Bas Jonker

Rob Plug

Eric Koks

Carl van Rosmalen

Mark van Os

Nico Wester

Jerry de Weers

Heren dubbel 3 2 e klasse Heren dubbel 4 2 e klasse

Jeroen Rutte captain Roel Moco captain

Ronald Klinkenberg

Nico Haver

Robin de Nijs

Gerrit Hoogerwerf

Machiel Twisk

Maarten Post

Ruud Wernke

Paul Spanjaard

ZIE OOK PAG. 22

21


TEAMS NAJAARS COMPETITIE

Heren dubbel 7 4 e klasse Gemengd dubbel 1 3 e klasse

Elias Schröer captain Ivette Eijlers-van Berkel captain

Martijn Brandsma

Silvana van Os

John Kurvers

Wendy de Wit

Edwin van Zijl

Maarten Stet

22


MELD U AAN ALS LID VAN

DEZE MOOIE VERENIGING

More magazines by this user
Similar magazines