Buiten Gewoon werken

thomas.krikken
  • No tags were found...

nlle8xz

Kort najaar

2015

E-learningmodule ‘Begeleiden van mensen

met psychische kwetsbaarheid’

Cliënten met een psychische aandoening

kunnen prima functioneren in een

(reguliere) werkomgeving. Voorwaarde is

wel dat zij goed voorbereid en begeleid

worden.

De e-learningmodule ‘Begeleiden van

mensen met psychische kwetsbaarheid’

geeft klantmanagers, trajectbegeleiders,

jobcoaches en andere professionals

inzicht in psychische aandoeningen en de

wijze waarop de begeleiding effectief vorm

kan krijgen. De module is onderdeel van

de ParticipatieCampus, de e-learningportal

voor professionals die cliënten en

medewerkers met een grote afstand tot

de arbeidsmarkt begeleiden.

VerSTERK de eigen kracht

Samen Sterk!

Hoe mobiliseert u als professional optimaal de eigen

kracht van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

De handreiking ‘Samen Sterk’ biedt handvatten voor professionals

om medewerkers meer in hun eigen kracht te zetten.

In de handreiking staan de volgende vragen centraal:

• Wat is eigen kracht?

• Hoe kun je die kracht in kaart brengen?

• Aan welke regels moet je je als professional houden om

eigen kracht te stimuleren?

• Welke concrete methodieken kun je daarvoor inzetten?

De handreiking is ontwikkeld op basis van onderzoek van het

lectoraat Duurzaam Werken.

Download de handreiking van de SBCM-site: Producten > Diagnose, Opleiden en begeleiden > Producten > De werkwijze STERK

4 BuitenGewoon werken | najaar 2015

Similar magazines