Een nieuw Steunpunt, een nieuwe affiche - Steunpunt Milieu en ...

milieu.en.gezondheid.be
  • No tags were found...

Een nieuw Steunpunt, een nieuwe affiche - Steunpunt Milieu en ...

Biomonitor

http://www.milieu-en-gezondheid.be/nieuwsbrief/biomonitor%2017/affiche.html

Page 1 of 2

19/12/2008

Een nieuw Steunpunt, een nieuwe affiche: "Vervuilende

stoffen in je lichaam. Wat draag jij met je mee?"

Gudrun Koppen

Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO)

Bij de aanvang van de humane biomonitoringscampagne 2008-2011 werd een nieuw ontwerp voor affiche gemaakt. Op de

foto staan 10 mensen van verschillende leeftijdscategoriën. Zij verpersoonlijken de variatie aan leeftijdsgroepen waarbij we

in deze campagne vervuilende stoffen en eventuele gezondheidseffecten zullen meten. Iedereen op de foto draagt een tas of

zak mee. Dit staat symbool voor de 'lading' aan vervuilende stoffen die in het lichaam worden opgenomen. Het is de

bedoeling om via de biomonitoringscampagne een beeld te krijgen van de hoeveelheden in ca. 650 mensen van

verschillende leeftijdsklassen uit de algemene Vlaamse bevolking. In een tweede deel van de campagne zullen inwoners van

specifieke milieu-probleemgebieden onderzocht worden. Op deze manier proberen we een beeld te krijgen op de globale en

meer geografisch gelokaliseerde belasting aan milieuvervuilende stoffen.

Nieuwsbrief

• Inhoud

• Koolstofmonoxide

• Niet-ioniserende straling

• Astma en Allergie

• DDE-faseplan

• Veldwerk HBM

Een nieuwe affiche HBM

• Nieuwsbrief

• Archief

• De Sneeuwbal


Biomonitor

http://www.milieu-en-gezondheid.be/nieuwsbrief/biomonitor%2017/affiche.html

Page 2 of 2

19/12/2008

• Inschrijven

• Auteursrichtlijnen

• Redactie

© Copyright 2007 Steunpunt Milieu en Gezondheid

More magazines by this user
Similar magazines