juli-aug-sept Lo-Reninge

lo.reninge.be
  • No tags were found...

z z y K T - Lo-Reninge

Editie juli-aug-sept 2008

Gemeentelijke infokrant

Lo-Reninge

N i e u w s v a n r o n d d e I J z e r

K

T

z

y

z


Colofon

NIEUWS VAN ROND DE IJZER is een driemaandelijks officieel

informatieblad uitgegeven door het gemeentebestuur van Lo-Reninge.

14de jaargang nr.3 - juli 2008.

Activiteiten of andere artikelen ter publicatie in deze infokrant kunnen

ingediend worden bij de dienst informatie, gemeentebestuur Lo-Reninge,

Oude Eiermarkt 9, 8647 Lo-Reninge en dit ten laatste op de 10de van de

maand die vooraf gaat aan het verschijnen ervan. Het college beslist over

het al dan niet, geheel of gedeeltelijk opnemen van de bijdrage.

Adres: Gemeentebestuur Lo-Reninge, Oude Eiermarkt 9,

8647 Lo-Reninge, tel. 058/28 80 20 - fax.: 058/28 90 71

E-mail: stadsbestuur@lo-reninge.be - Website: www.lo-reninge.be

Verantwoordelijke uitgever: Merlevede Lena, schepen van informatie.

Openingsuren

Gemeentehuis De gemeentelijke diensten zijn in principe elke

werkdag toegankelijk van 9 u. tot 12 u. en op zaterdag van 9 u. tot 11.30 u.

Tel. 058/28 80 20 – fax. 058/28 90 71

E-mail: stadsbestuur@lo-reninge.be

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op 11 juli, 21 juli en

15 augustus.

Milieudienst

Lien Vlamynck van de milieudienst Lo-Reninge is elke woensdag en

donderdag te bereiken in het gemeentehuis te Lo. Tel. 058/31 26 72.

e-mail: milieu@lo-reninge.be.

Lokale politie

De lokale politie Lo-Reninge - Ooststraat 67, 8647 Lo

Tel. 058/28 80 22 - Fax. 058/28 99 74

Gsm Jean-Pierre Callewaert: 0497/84 89 75

Gsm Tamara Faict: 0474/33 44 30

Gsm Norbert De Ruyter: 0475/70 02 27

Brandweer

Oproepnummer 058/28 83 81

Voor dringende gevallen, tel. 100

Website: http://users.telenet.be/brandweer.loreninge/

E-mail: lo-reninge.secr@brandweervlaanderen.be

Bibliotheek

Uitleenpost Lo:

Woensdag van 17 u. tot 19 u. en zondag van 10.30 u. tot 12.30 u.

Tel. 058/28 70 98

Uitleenpost Reninge:

Woensdag van 14 u. tot 16 u. en zaterdag van 9.30 u. tot 11.30 u.

Tel. 057/40 19 65

O.C.M.W. – secretariaat

Willem van Loolaan 1, 8647 Lo-Reninge

Tel. 058/28 96 79

e-mail: luc.decroos@publilink.be

Containerpark

Elzendamme 5b te Oostvleteren

Tel. 057/40 15 77

Dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 u. tot 17 u.

Zaterdag van 9 u. tot 13 u. Gesloten op maandag, zondag en feestdagen.

V.V.V.

Lauka, Markt 17a, 8647 Lo-Reninge

Tel.: 058/28 91 66

e-mail: info@lauka.be

Maandag tot en met donderdag van 9.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17

u. Vrijdag van 9.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u. Op zaterdag van 9.30

u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u en op zondag van 10 u tot 12 u en van

13 u tot 17 u.

DE GEMEENTEBERICHTEN

Lo-Reninge start met de

ophaling van GFT-afval

De restafvalzak wordt vervangen door een restafvalcontainer

Vanaf 1 januari 2009 wordt in Lo-Reninge de huis-aanhuisophaling

van het Groente-, Fruit- en Tuinafval (kortweg

GFT) georganiseerd samen met de buurgemeenten

Alveringem en Vleteren.

Een groot deel van ons huishoudelijk afval bestaat uit organisch

materiaal zoals schillen en resten van groenten en

fruit, overschotjes gekookte etensresten of zelfs grasmaaisel

en tuinafval.

Eigenlijk hoort dit niet thuis bij het restafval maar in een

GFT-container. Zo gaat het GFT niet langer samen met het

huisvuil naar de verbrandingsoven, maar wordt het nuttig

gebruikt en omgezet tot compost en ‘groene’ energie.

De GFT-ophaling is er in de eerste plaats voor zij die thuis

geen blijf weten met hun GFT en geen plaats of mogelijkheid

hebben om thuis te composteren, neerhofdieren te

houden of een andere nuttige aanwending geven aan hun

keukenrestjes.

Niemand is verplicht om deel te nemen aan de GFT-ophaling.

Je beslist nog altijd zelf op welke wijze je je Groente-, Fruiten

Tuinafval verwerkt. Weet wel dat het vanaf 1 januari niet

langer bij het restafval mag.

Gelijktijdig met de bijkomende ophaling van het GFT-afval,

verdwijnt de restafvalzak uit het straatbeeld.

Vanaf volgend jaar zal ook het restafval ingezameld

worden in een container. Het afval dat je aanbiedt, wordt

voor taan gewogen en aangerekend per kilogram, zodat

wie goed sorteert en weinig afval produceert, hier baat bij

heeft.

Het restafval wordt voortaan dan ook tweewekelijks ingezameld,

afgewisseld met de ophaling van het GFT-afval.

Tegen half juli ontvangt elk gezin een uitgebreid informatiepakket

met de post. Dit bevat alle uitleg over het nieuwe

systeem. Belangrijk hierbij is de antwoordkaart waarop

je je keuze dient te maken omtrent de grootte van de

container(s) die je wenst.

Aan de werking van het containerpark, of de inzameling van

papier en karton, PMD, glas, ed. wordt niets gewijzigd.

Op het containerpark, in het gemeentehuis en in de bibliotheken

kan je tevens de verschillende modellen van containers

van dichterbij bekijken. Om iedereen goed en correct

te informeren, wordt later op het jaar een infovergadering

georganiseerd.

Bijkomende inlichtingen

kan je steeds

verkrijgen bij de

klantendienst van

de afvalintercommunale

I.V.V.O. op

het telefoonnummer

057/21 41 60.

2


Dienstbetoon

Dienstbetoon van de burgemeester:

Burgemeester Lode Morlion:

tel. 058/28 91 28

gsm. 0497/19 87 13

e-mail: burgemeester@lo-reninge.be

Zitdag: elke donderdagvoormiddag van 10 u. tot 12 u. in het

gemeentehuis in Lo en op afspraak.

1ste Schepen Lena Merlevede:

tel. 057/42 23 07

gsm. 0479/90 73 87

e-mail: lenamerlevede@hotmail.com

2de Schepen Jeannot Snick:

tel. 057/40 06 57

gsm. 0495/26 84 32

e-mail: snick.jeannot@hotmail.com

3de Schepen Johan Matthys

tel.: 058/28 98 03

e-mail: johan_matthys@telenet.be

4de Schepen Wout Cornette

tel. 058/28 96 82

e-mail: wout.cornette@pandora.be

Frietvet in rioolputjes

De technische dienst wordt af en toe geconfronteerd met

verstopte rioolputjes. Soms is gestold frietvet de oorzaak van

de verstopping. Het gemeentebestuur vraagt de inwoners

dan ook met aandrang om geen gebruikt frietvet in de putjes

te gieten, maar naar het containerpark te brengen.

Gezocht: nieuwe krachten

voor kinderopvang

Het gemeentebestuur van Lo-Reninge is druk op zoek

naar mensen voor de buitenschoolse kinderopvang.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij

Mieke Vulsteke van de jeugddienst, tel. 058/28 80 20.

Nette en veilige wegen

Het gemeentebestuur doet een inspanning om veilige fietspaden

aan te leggen en probeert aan de gemeentewegen

tijdig de nodige herstellingen en vernieuwingen uit te voeren,

dit in de mate van de financiële mogelijkheden.

We zouden het dan ook enorm waarderen als die wegen

niet zouden gebruikt worden als plaats om de banden te

kuisen van de materialen die van de landerijen komen. We

durven daarom vragen om het nodige respect te hebben

voor het openbaar domein om zo te kunnen zorgen voor

ieders veiligheid.

SPORT

ANTWOORDFORMULIER INFOBLAD

“MET VASTE DATUM” / “KALENDER”

Naam van de vereniging : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aard van de activiteiten : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telkens de 1ste - 2de - 3de - 4de *

zondag - maandag - dinsdag - woensdag -

donderdag - vrijdag - zaterdag van de maand*

of datum : ..........................................................

uur : .................................................................

plaats : ..............................................................

Toegangsprijs : leden : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pony- en ruitertornooi

Liefhebbers van paarden en pony’s kunnen op 15 en 17

augustus terecht in Pollinkhove. Daar vindt op 15 augustus

een ponytornooi plaats en op 17 augustus een ruitertornooi

met deelnemers uit de provincies Oost- en West-

Vlaanderen.

niet leden : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* omkring wat past

Af te geven of op te sturen onder gefrankeerde omslag

naar:

Gemeentebestuur Lo-Reninge, Infokrant

Oude Eiermarkt 9

8647 Lo-Reninge

3


BIBLIOTHEEK

Boek eens een boek

Of je nu vakantie neemt in het buitenland, aan de kust of

gewoon thuis, lezen is voor veel mensen een vast tijdverdrijf.

Veel mensen hebben enkel tijdens de vakantie tijd om eens

een boek te lezen

Ook dit jaar staat de bibliotheek van Houthulst en Lo-Reninge

weer de hele zomer klaar om haar hongerige lezers van het

nodige leesvoer te voorzien.

Misschien heb je al een lijstje klaar met boeken die je zeker

wil lezen of je wil een reisgids met informatie over je vakantiebestemming

meenemen

Om te verhinderen dat je favoriete boeken uitgeleend zijn

op het moment dat je ze nodig hebt, kan je ze best nu al

halen of reserveren indien ze uitgeleend zijn.

Dan krijg je een seintje wanneer je boeken binnen zijn.

Een keuze kan je vooraf maken in de catalogus die je kunt

raadplegen op www.lo-reninge.be (klik op “cultuur en

onderwijs” en dan “bibliotheek).”

Sluitingsdata bibliotheek

tijdens de vakantiemaanden

juli en augustus

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus zal de hoofdbibliotheek

in Houthulst gesloten zijn iedere maandag en

dinsdag.

Ook op maandag 30 juni, vrijdag 11 juli, zaterdag 12 juli,

vrijdag 15 augustus en zaterdag 16 augustus is ze gesloten.

Op de andere dagen blijven de gewone openingsuren van

toepassing:

- woensdag van 14 u. tot 19 u.

- vrijdag van 15 u. tot 19 u.

- zaterdag van 9 u. tot 12 u.

De uitleenposten in Lo, Reninge, Klerken en Merkem zijn

gesloten vanaf 14 juli tot en met 17 augustus.

Tijdens de vakantiemaanden (van 1 tot 13 juli en van 18

tot 31 augustus) zijn de openingsuren van de uitleenpost

Reninge iets gewijzigd.

- Woensdag van 17 u. tot 19 u.

- Zaterdag 9.30 u. tot 11.30 u.

Vanaf 1 september zijn de gewone openingsuren opnieuw

van toepassing:

- Woensdag van 14 u. tot 16 u.

- Zaterdag van 9.30 u. tot 11.30 u.

De KJV-leden van Houthulst

en Lo- Reninge kozen hun

favoriete boeken

De kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV), een project van

de Vlaamse Stichting Lezen, wil kinderen en jongeren hun

eigen lectuur kritisch laten beoordelen en ze een stem

geven naast die van de volwassenen. In de Houthulste

bib en in Lo en Reninge kunnen 8 tot 16-jarigen terecht in

begeleide KJV-Leesgroepen.

Van oktober 2007 tot maart 2008 lazen 63 kinderen en

jongeren elk tien boeken, die in hun KJV-leeftijdsgroep

genomineerd waren. Ze kwamen 5 maal bijeen om hun

leeservaringen uit te wisselen. Elk jurylid maakte van ieder

boek een leesrapport op. Tijdens de laatste bijeenkomst in

maart noteerde iedereen zijn/haar voorkeurslijstje.

Bij de prentenboeken werd ‘Schattig’ van Lida Dijkstra verkozen

tot mooiste boek.

De 8 tot 10-jarigen kozen “Lafcadio, de leeuw die terug

schoot” van Shel Silverstein tot beste boek.

De 10 tot 12-jarigen waren allen begeesterd door “Het

geheim van teveel torens” van Mark Tijsmans. Bij de 13-14

jarigen won “Getekend” van Mario Demesmaeker. De 15 en

16-jarigen tenslotte bekroonden “Stille zaterdag” van Bart

Demyttenaere.

De resultaten van onze KJV-juryleden worden naast de voorkeurslijstjes

van de andere jury’s gelegd. De best gesmaakte

KJV-titels worden bekendgemaakt op het bekroningsfeest van

de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen op zondag 25 mei in Gent.

Het volgend werkjaar 2008-2009 start in de loop van september.

Wie zich geroepen voelt om hieraan mee te werken (als jurylid

of als begeleid(st)er) kan contact opnemen met Rosanne

Vanlerberghe in de hoofdbibliotheek in Houthulst of bij de

verantwoordelijken van de uitleenposten in Klerken, Lo,

Merkem en Reninge.

Vakantie in eigen streek

Van zodra het mooi weer begint te worden, wordt er ieder

jaar in de bibliotheek van Houthulst een informatiestand

met als thema “vakantie en toerisme” opgesteld.

Dit jaar wordt gekozen om het toerisme in de eigen streek

eens speciaal in de kijker te zetten.

Wie er eens op uit wil trekken zonder lange, dure en vermoeiende

verplaatsingen te doen, kan hiervoor ideeën

opdoen in de bibliotheek van Houthulst.

Naast fiets –en wandelkaarten uit de Westhoek, toeristische

brochures (zoals o.a. de nieuwste editie van “Westhoekjes,

“Vlaanderen vakantieland” en tal van museumgidsen),

folders met toeristische informatie over de bezienswaardigheden

en attracties van buurgemeenten, info over allerlei

zomerse evenementen, zullen natuurlijk ook toeristische

gidsen uit de eigen collectie tentoongesteld worden.

4


Muziekfestivals

MILIEU

Europese Nacht van de

Vleermuis in de Blankaart

De hoofdbibliotheek in Houthulst bezit heel wat cd’s en

muziekdvd’s van vele artiesten en groepen die deze zomer

op allerlei festivals aan het werk te zien zullen zijn.

Wie dus vooraf eens iets wenst te horen of nadien nog

wil nagenieten van dit ruime aanbod muziek kan hiervoor

terecht in de bibliotheek.

De catalogus van de bibliotheek kan u via internet raadplegen

op www.lo-reninge.be (klik op “cultuur en onderwijs”

en dan “bibliotheek”).

Wie iets wenst te ontlenen dat niet in de bibliotheek aanwezig

is, kan dit melden aan de balie. Dit materiaal wordt dan

aangevraagd in een andere bibliotheek en kan dan via de

hoofdbibliotheek in Houthulst ontleend worden.

Deze dienstverlening is gratis voor alle leden van de bibliotheek

van Houthulst en Lo-Reninge.

CULTUUR

Engels koor zingt in

Sint-Pieterskerk

Een muziekschool uit Engeland (koor én orkest) verblijft een

tijdje in België en zocht een locatie om te concerteren.

Priester Paul uit Lo bood voor die gelegenheid graag de

Sint-Pieterabdijkerk aan. Het concert vindt plaats op zondagnamiddag

6 juli om 15 u. De toegang is gratis.

Tentoonstellingen in Lauka

Herman Geerardyn en Hilde Van Gompel stellen van 1 tot

31 juli hun schilderijen en beeldhouwwerken tentoon in het

bezoekerscentrum Lauka. Van 1 tot 17 augustus kan je in

Lauka foto’s bewonderen van Pol Sansen.

Op 30 augustus organiseert de Vleermuizenwerkgroep

van Natuurpunt in samenwerking met het Vlaams

Bezoekerscentrum De Otter de ‘Europese Nacht van de

Vleermuis’. Deze vleermuizenhappening vindt plaats in de

Blankaart in Woumen (Diksmuide).

Vleermuizen zijn geheimzinnige maar erg boeiende en

nuttige dieren. Wist je dat ze op één nacht soms wel 500

muggen vangen? Als dat geen reden is om ze te vriend te

houden! Veel meer weetjes kun je de avond zelf te weten

komen op de vleermuizententoonstelling of tijdens de inleidende

presentatie.

Je kan natuurlijk ook gewoon op stap met een ervaren vleermuisgids.

Met de vleermuizen-detector in de hand wordt de

Blankaart afgespeurd. De vleermuizengeluiden die we normaal

niet kunnen horen, worden met zo’n apparaatje plots

wél hoorbaar. Je zou er van versteld staan hoeveel lawaai er

’s nachts in onze stille bossen wordt gemaakt!

Voor één keer vaart de fluisterboot van Natuurpunt ook ’s

nachts uit om deze vliegende zoogdieren op het water te

gaan zoeken. Daarnaast zal de ijskelder in het Blankaartpark

éénmalig te bezichtigen zijn. Wie het liever wat rustiger aan

doet, kan bij een natje en een droogje in het bat-café de

voorbijvliegende vleermuizen gadeslaan.

Inschrijven is niet nodig, alle activiteiten worden doorlopend

herhaald vanaf 20 u. tot de late uurtjes. Alle activiteiten zijn

ook gratis. Meer info: VBC De Otter, Iepersteenweg 56, 8600

Woumen, tel. 051/54 52 48, email: Floris.Verhaeghe@lne.

vlaanderen.be.

5


Snoei uw taxushaag en vecht mee tegen kanker

Deze zomer zamelt Lo-Reninge in samenwerking met IVVO

op het containerpark taxussnoeisel in ten voordele van ‘Kom

op tegen Kanker’. Het snoeisel van de taxushaag (Taxus baccata)

bevat de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in

geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker. Maar

voor 1 kilo baccatine is meer dan 12 ton snoeisel nodig.

Dat is een hele hoop. Help deze hoop te vergroten en

breng nog tot 15 september uw taxussnoeisel gratis naar

het containerpark. U levert hiermee grondstof die effectief

verwerkt wordt tot medicijnen en bovendien wordt per

kubieke meter taxussnoeisel 40 euro geschonken aan ‘Kom

op tegen Kanker’.

Het taxussnoeisel moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Jong snoeisel

Alleen het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van de Taxus

baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook

belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van

hagen die jaarlijks gesnoeid worden.

Vers snoeisel

Het snoeigroen moet zo snel mogelijk gedroogd worden,

anders wordt het waardeloos. Breng uw taxussnoeisel dus

binnen de 24 uur naar het containerpark. Zorg ervoor dat

het snoeisel niet verhit.

Zuiver snoeisel

Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement.

Gebruik daarom een zeil of doek om het snoeigroen op te

vangen en een zo zuiver mogelijk product aan te leveren.

Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is

waardeloos.

Droog snoeisel

Het taxussnoeisel moet droog zijn. Snoei uw taxushaag dus

alleen bij droog weer.

U kunt het snoeisel los of in eigen zakken aanbrengen op

uw containerpark. Om de inzameling makkelijker te maken,

kunt u daar ook gratis zakken krijgen.

Voor meer informatie over deze actie of over de openingsuren

van het containerpark kunt u terecht bij de milieudienst

(tel. 058/31 26 72), bij de IVVO (tel. 057/23 08 80)

en op de website www.vergrootdehoop.be.

Eco-driving: 10 gouden tips

Eco-driving is de meest moderne manier van autorijden. Het uitgangspunt daarbij is defensief en anticiperend rijden zodat de

verkeersveiligheid verhoogt. Bovendien zorgt eco-driving er voor dat brandstof wordt bespaard en zodoende ook de CO2 uitstoot

en andere emissies worden beperkt.

Kortom, eco-driving is goed voor de veiligheid en het milieu en spaart heel wat kosten.

10 gouden tips

1. Schakel tijdig naar een hogere versnelling. Schakel

bij een toerental dat bij voorkeur lager is dan 2500

toeren bij benzinemotoren en 2000 toeren bij dieselmotoren.

Met een nieuwe wagen hoef je niet meer tot

hoge toerentallen te gaan om vlot te kunnen versnellen.

2. Rij zo veel mogelijk met een constante snelheid.

3. Volg de verkeersstroom en anticipeer op wat voor je

gebeurt. Hou voldoende afstand ten opzichte van je

voorligger. Zo vermijd je dat je sterk moet remmen

wanneer je voorganger remt.

4. Laat tijdig gas los, wanneer je een kruispunt, verkeerslicht,

etc. nadert.

5. Rem op de motor. Laat hierbij de motor zo lang

mogelijk in dezelfde versnelling zonder koppeling in

te drukken. Moderne motoren sluiten automatisch de

brandstoftoevoer af zodra je de gaspedaal loslaat.

6. Rij niet te snel! Bij snelheden boven 100km/u is de

snelheid de bepalende factor voor het brandstofverbruik.

7. Hou de bandenspanning op peil.

8. Maak verstandig gebruik van boordapparatuur. Schakel

de airco alleen aan als het behoorlijk warm wordt in

de auto, of wanneer je ramen beslaan. Een open raam

bij een hoge snelheid geeft tot 5% meer brandstofverbruik,

airco zelfs 10% meer.

9. Vermijd overbodig gewicht. Plaats fietsen bij voorkeur

op een rek achteraan het voertuig en verwijder

bagagerekken en skiboxen als je ze niet gebruikt. Een

fietsdrager op het dak verbruikt 20 tot 30% meer

brandstof. Skiboxen veroorzaken tot 10% meer brandstofverbruik,

vooral bij hogere snelheden.

10. Meten is weten: registreer je brandstofverbruik.

Meer info: www.eco-driving.be.

6


Milieu- en Natuurwerker (MiNa-werkers) tussen het

Lo-Reningse groen

Sinds enkele jaren werkt Lo-Reninge samen met vzw De

Groene Kans voor het uitwerken van een aantal groen- en

natuurtaken.

De Groene Kans is een sociaal economisch bedrijf met

diensten zoals landschapszorg, groenonderhoud en fietsherstelling.

Overheidsinstanties, bedrijven en particulieren

kunnen gebruik maken van deze diensten aan gunstige

voorwaarden. De Groene Kans staat bovendien voor sociale,

menswaardige en milieuvriendelijke dienstverlening.

De Groene Kans is een onafhankelijke vzw in de Westhoek

en tracht de tewerkstelling te stimuleren en te bevorderen

door mensen nieuwe kansen te geven.

Tijdens 2008 zullen de MiNa-werkers volgende werken uitvoeren

op grondgebied Lo-Reninge:

- Ecologisch bermbeheer in het kader van de ruilverkaveling

Reninge en Woesten.

- Uitvoeren van ecologisch bermbeheer bij enkele historische

en nieuwe wandelpaden, onder andere bij het

Zavelpad, het Poeselpad en het Beverdijkpad.

- Knotten van wilgen, opsnoeien van bomenrijen.

- Pesticidenvrij onderhoud van de 4 kerkhoven.

- Alternatief beheer van de aanplantingen in groenzones.

- Omvormingsbeheer: bepaalde groenzones zullen worden

omgevormd zodat die groenzones op een alternatieve,

onderhoudsvriendelijke en pesticidenvrije manier kunnen

worden onderhouden.

Meer info: www.degroenekans.be.

Huishoudelijke energiescans

Zou jij zomaar geld verkwisten? Nee toch! Er zijn zoveel

andere en leukere dingen die je met dat geld kunt doen.

En toch vliegt bij jou het geld misschien elke dag langs

ramen en deuren naar buiten. Geen briefjes van 5 en 10

euro natuurlijk, maar geld onder de vorm van energie die

wordt verkwist.

Om zoiets niet te laten gebeuren, startte Lo-Reninge, in

samenwerking met Gaselwest, tijdens 2007 de actie ‘huishoudelijke

energiescans’ om energieverspilling te vermijden.

Belangrijk: alles is gratis! Je hoeft in geen enkele fase iets

te betalen.

Een energiescanner, die de nodige opleiding kreeg, komt bij

u thuis en gaat samen met u op zoek naar nutteloos energieverbruik.

Hij of zij bekijkt de woning volledig en noteert

alles wat met het verbruik van energie te maken heeft.

Onmiddellijk krijg je al enkele interessante tips om energie

te besparen. Het leuke aan die tips is dat ze niets kosten en

toch geld besparen.

Tijdens dit bezoek zal de energiescanner ook zelf, volledig

gratis, een aantal aanpassingen doen in uw woning, zoals

bijvoorbeeld:

- enkele gloeilampen vervangen door de juiste spaarlampen.

- buizen isoleren waar warm water doorstroomt.

- folie bevestigen achter radiatoren om zo de warmte beter

te weerkaatsen.

- een gewone douchekop vervangen door een spaardouchekop.

Zo bespaar je – zonder ook maar iets te doen – al vele

kilowatturen per jaar.

Tenslotte zal de energiescanner u een rapport bezorgen over

het energieverbruik in uw woning en de mogelijkheden om

energie te besparen. Als u dit rapport nauwkeurig bekijkt,

zal u snel zien dat het zeker de moeite loont om de tips op

te volgen.

Neem deel aan deze actie en bespaar energie! Schrijf je in bij

de milieudienst: 058/31 26 72 of milieu@lo-reninge.be.

7


GEZONDHEIDSZORG

Medische wachtdiensten en

permanentie

Huisartsen

Lo en Pollinkhove: centraal nummer 058/31 77 88

Reninge en Noordschote: centraal nummer 057/48 58 00

Apothekers

Lo-Reninge: centraal nummer 0900/10 500

Zelfstandige verpleging in de regio Lo-Reninge

Delanote Mieke 0495/204 367

Demeulenaere Katrien en Els 051/65 80 00

Leuridan Veerle 057/40 07 88

Pauwelyn Sabine 058/28 89 58

Reynaert Brigitte 058/28 90 57

Seys Tania 0495/56 92 01

Wit-Gele Kruis 051/50 12 52

Zelfstandige vroedvrouwen in de regio Lo-Reninge

Verstraete Charlotte 0498/38 35 00

Telefoonnummers van organisaties

Vlaamse vereniging autisme 078/15 22 52

Vlaamse kankertelefoon 078/15 01 51

Kankertelefoon 0800/15 802

Druglijn 078/15 10 20

Kinder- en jongerentelefoon 0800/15 111

Tele-Onthaal 106

Opvoedingstelefoon 078/15 00 10

Hulplijn stoppen met roken: 0800/111 00

Verstandig zonnen

Weet je dat langdurige blootstelling aan de zon niet zonder

gezondheidsrisico’s is? Zonnebrand heeft al menig uitstapje

of vakantie verknald. En op termijn leidt de schade die de

zon jaar na jaar opstapelt tot huidkanker.

Verstandig zonnen is dus de boodschap! Door een aantal

tips onder ogen te nemen, neem je de zon tot vriend:

- Zoek tussen 12 en 15 u. de schaduw op

- Draag een zonnebril met goede UVA- en UVB-bescherming.

- Beweeg liever dan te bakken in de zon

- Gebruik een zonnecrème die past bij jouw huidtype en

met een voldoende hoge factor.

Vooral kinderen en jongeren beneden de 15 jaar moeten

zeer goed beschermd worden. Het dragen van een shirt en

pet of hoedje is ook voor hen meer dan aan te raden.

Meer info: www.verstandigzonnen.be.

Laat je registreren als donor

Praten over orgaandonatie met familie of vrienden is nog

steeds een zeer gevoelig onderwerp. Er ligt zelfs een taboe

op. Wat houdt zoveel mensen toch tegen?

In België sterven er per jaar 100 à 120 mensen die wachten

op een orgaantransplantatie.

Tegenwoordig worden er veel meer transplantaties uitgevoerd

dan vroeger. De resultaten zijn beter, maar ook

de vraag naar organen is enorm toegenomen. Eind 2005

wachtten 25% meer mensen op een nier dan begin 2000.

Voor de lever is de toestand nog erger: begin 2000 wachtten

80 mensen op een nieuwe lever. Begin 2006 waren er

dat 249 (stijging van 200%). Daardoor overlijden steeds

meer mensen die voor transplantatie in aanmerking komen,

terwijl ze nog op de wachtlijst staan. De techniek evolueert

steeds sneller, de bevolking vergrijst en transplantatie blijkt

steeds vaker een oplossing. Dit zorgt ervoor dat de vraag

naar organen veel groter is dan het aanbod. Maar een andere

belangrijke reden is dat vijftien tot twintig procent van de

nabestaanden niet instemt met donatie! En daar moet iets

aan gedaan worden!

In 2006 telde ons land 273 donoren, mensen die organen

afstonden. In totaal stonden die 948 organen af voor donatie.

Maar dit is lang niet voldoende! Ook al lijkt dit misschien

een ver-van-mijn-bed-show… je kan mensenlevens redden

door je te laten te registreren als donor.

Belangrijk om te weten is dat de kans dat je ooit een orgaan

nodig hebt zes keer groter is dan dat je ooit zelf een orgaan

kan doneren!

Op 1 januari 2008 werd in België een wachtlijst geregistreerd

voor volgende organen: 840 nier, 176 lever, 34 hart,

37 pancreas en 52 longen.

Aan dit tekort wil de provincie West-Vlaanderen iets doen.

Daarom besloot de provincie om initiatief te nemen en een

sensibiliseringscampagne over orgaandonatie te starten.

Het is de bedoeling om in eerste instantie de West-Vlaamse

bevolking te informeren en eveneens te sensibiliseren over

deze thematiek. We richten ons in het bijzonder naar de

West-Vlaamse hogeschoolstudenten en lokale besturen.

Orgaandonatie is voor velen nog duidelijk een taboe onderwerp,

daarom vond het provinciebestuur het belangrijk om

een instrument te ontwikkelen waarmee ze de jongvolwassenen

kunnen informeren. Doelstelling is kritisch stil staan

bij dit thema.

Het ontwikkelen van een educatieve koffer kan aan deze

nood tegemoet komen. De educatieve koffer wordt ter

beschikking gesteld van de West-Vlaamse lokale besturen

en de hogescholen. Deze koffer bevat tal van educatief

materiaal zoals een informatieboekje met donorkaart, een

informatieve dvd, affiches, een handleiding en een lespakket

voor de hogescholen. De donorkaart, die zich achteraan

in het informatieboekje bevindt, laat u toe om uw mening

kenbaar te maken en bewaart u best in uw portefeuille.

De Provincie blijft ervan overtuigd dat de sensibilisatiecampagne

de mensen ertoe zal aanzetten om kritisch na te

denken over orgaandonatie en de zin van registratie. Meer

openheid en gesprekken zullen zo het aantal verzetuitingen

tegen afstand van organen moeten indijken, om aldus een

weloverwogen beslissing te nemen en dermate de wachtlijsten

voor organen te reduceren. Want orgaandonatie blijft

het ultieme gebaar van solidariteit onder mensen.

Surf naar: www.west-vlaanderen.be/orgaandonatie voor

meer informatie of ga meteen langs bij het gemeentehuis

om je te laten registreren.

10


ALGEMEEN

Kermisprogramma Pollinkhove

Kermisprogramma Reninge

Zaterdag 19 juli:

- Vanaf 14 u.: Boeken- en snuisterijenmarkt, ruil en verkoop

in De Lisdodde.

- Vanaf 18.30 u.: Boerengolf in de weide van Johan Dieryck

langs de Vaartstraat, een organisatie van de Landelijke

Gilde en KVLV.

Kermiszondag 20 juli:

- Om 9.30 u.: Eucharistieviering.

- Om 10.30 u.: Opening van de kermis door de leden

van het feestcomité. Iedereen is welkom voor een gratis

Hapkin in en rond d’ Oude Brouwerij.

- Vanaf 12 u.: Barbecue in de hangaar van voeders Nollet ten

voordele van KLJ Pollinkhove.

Maandag 21 juli:

- Om 9.30 u.: Plechtig jaargetijde voor de overleden parochianen

en de slachtoffers van beide oorlogen.

- Om 11 u.: Familiefietstocht voor iedereen, organisatie KVLV

Pollinkhove.

- Om 16 u.: Wielerwedstrijd in het kader van het Criterium

van de Westhoek. De afstand bedraagt 65 km. De organisatie

is in handen van Wielerclub Pollinkhove Sportief.

- Om 19 u.: Kaarting georganiseerd door het feestcomité

Pollinkhove bij Hugo en Annie in café De Lobrug.

Dinsdag 22 juli:

Vanaf 19 u.: Gezellig tuinfeest in De Lisdodde met Eddy Mars

& Disco, mosselen en friet.

Woensdag 23 juli:

- Om 20 u.: Vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Lo

en Pollinkhove op het sportterrein in Reninge.

Donderdag 24 juli:

- Om 19.30 u.: Schieting op de liggende wip voor iedereen

in de Concorde. De inleg bedraagt 2,50 euro. In de prijzenpot

steekt 50 euro. De organisatie is in handen van het

feestcomité Pollinkhove.

Krottenmaandag 28 juli:

- Vanaf 18 u.: Smulmarkt met tal van eet- en drankstandjes,

ballonwedstrijd, springkasteel, animatie, clowns, paramotoren

en muzikanten.

Zaterdag 6 september:

- Om 21.30 u.: kermisfuif in de loods van de gemeente met

DJ Vitesse.

Zondag 7 september:

- Vanaf 13 u.: in de kasteelweide , Ieperstraat ' Terug in de

tijd anno 1950'.

- Om 17.30 u.: Folkloristische kermisstoet , retro heden en

toekomst.

Donderdag 11 september:

- Om 19 u.: Ballonwestrijd met inschrijving in het oc

Reninge.

- Om 20 u.: optreden van Johny Claryse op de markt.

- Om 21.30 u.: Prachtig vuurwerk met daarna fuif in de

loods.

Vierdaagse van de IJzer

trekt door Lo

De internationale voettocht

Vierdaagse van de IJzer trekt

van 20 tot en met 23 augustus

opnieuw door de Westhoek.

Deze 36 ste editie staat in het

teken van het einde van de

Eerste Wereldoorlog en de

Bevrijding 90 jaar geleden. Het organiseren van de vierdaagse

wandeltocht is in handen van het 14 de Regiment

Luchtdoelartillerie uit Nieuwpoort.

Het jaarlijks wandelgebeuren streeft drie doelstellingen na:

de band defensie en samenleving versterken, de herinnering

aan ‘Den Grooten Oorlog’ levendig houden en via het wandelen

de Westhoek en de kuststreek promoten.

Tijdens de derde wandeldag op 22 augustus met start en

aankomst in Diksmuide, wandelen de deelnemers aan de

grote wandellus van 32 km ook door Lo. Het parcours ziet

er als volgt uit: Diksmuide – Lampernisse – Fortem – Lo

Nieuwkapelle – St.-Jacobskapelle – Diksmuide. Om 12 uur

vindt er een plechtigheid met bloemenhulde plaats aan het

oorlogsmonument in Lo. Meer info over de vierdaagse vindt

u op www.vierdaagse.be.

11


Thuiszorg

Iedereen die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft bij verzorgende

en huishoudelijke taken kan een beroep doen op een

dienst voor Gezinszorg: gezinnen met een pasgeboren baby,

bij ziekte of hospitalisatie, personen met een handicap: psychisch

zieken, bejaarden, … De verzorgenden helpen u bij

de lichaamsverzorging, het bereiden van maaltijden, de was

en strijk, boodschappen, het onderhoud van de woning…

Zij bieden ook psychosociale ondersteuning.

Het unieke van de gezinszorg is dat de gebruiker geholpen

en ondersteund wordt in zijn eigen vertrouwde thuissituatie

zodat hij zo lang als mogelijk op een comfortabele en

kwaliteitsvolle manier thuis kan verblijven. De zorg kan ook

tijdelijk zijn tot zolang de gebruiker weer zelfredzaam is.

Gezinszorg betekent niet dat de gebruiker alles uit handen

geeft. Wat de gebruiker zelf nog kan, wordt gerespecteerd,

verder aangemoedigd, ondersteund of aangevuld.

In Lo-Reninge werden in 2007 door alle diensten samen

16.472 uren gezinszorg gepresteerd in 71 gezinnen. De

Diensten Gezinszorg zorgen ook voor een belangrijke

tewerkstelling in de regio. In West-Vlaanderen werken de

dienst voor Gezinszorg met 3.416 medewerkers. Achttien

inwoners van Lo-Reninge zijn tewerkgesteld in deze diensten.

De diensten voor Gezinszorg zijn erkend en gesubsidieerd

door de Vlaamse overheid. Vanuit de reglementering

blijven de diensten echter ook aangewezen op een structurele

medefinanciering van de lokale besturen. De stad

Lo-Reninge neemt hierin haar verantwoordelijkheid en

voorziet een jaarlijkse betoelaging voor de diensten voor

Gezinszorg. Inwoners van Lo-Reninge kunnen terecht bij de

volgende diensten voor Gezinszorg:

Familiehulp: Kan. Dr. Louis Colenstraat 7, 8400 Oostende,

059/55 25 91.

Vzw Familiezorg West-Vlaanderen: De Breyne Peellaertstraat

52, 8600 Diksmuide, 051/50 22 33.

Solidariteit voor het Gezin: Kon. Astridlaan 97, 8000 Brugge,

050/40 66 90.

Centrum voor Thuiszorg Bond Moyson: Pres. Kennedypark 2,

8500 Kortrijk, 056/23 03 81.

Billijke vergoeding

Sinds 1999 moet de Billijke Vergoeding betaald worden

wanneer opgenomen muziek weergegeven wordt buiten

de familiekring. Deze vergoeding is bestemd voor de uitvoerende

kunstenaars en de muziekproducenten en is complementair

aan de vergoeding die betaald wordt aan Sabam.

Recent besliste de Vlaamse Overheid om voor alle activiteiten,

die aan bepaalde voorwaarden voldoen, de betaling

van De Billijke Vergoeding op zich te nemen. Om daarvan te

kunnen genieten, is de organisator verplicht de activiteit te

registreren via www.vlaanderen.be/billijkevergoeding of

www.ikgebruikmuziek.be/vlaanderen.

Deze registratie dient te gebeuren ten laatste 5 dagen voor

de start van het evenement. Evenementen die niet voldoen

aan de gestelde voorwaarden kunnen ook worden aangegeven

via de standaardwebsite www.ikgebruikmuziek.be. Zo

worden boetes wegens niet- of laattijdig aangeven op een

eenvoudige manier vermeden.

Boek over Jules Destrooper

Over enkele maanden verschijnt er een boek over de

geschiedenis van Biscuiterie Jules Destrooper. De firma is

op zoek naar mensen die nog fotomateriaal of andere informatie

van Jules Destrooper hebben en dat ter beschikking

willen stellen.

Federaal Agentschap

voor de Veiligheid van de

Voedselketen

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de

Voedselketen (FAVV of voedselagentschap) is een openbare

dienst die instaat voor de bewaking van de voedselketen,

van producent tot verbruiker. Via inspecties, bemonsteringen

en analyses houdt het toezicht op de hele voedselketen:

grondstoffen, landbouwbedrijven, voedingsindustrie, winkels

en restaurants. Het houdt toezicht op de zelfcontrolesystemen

die de operatoren moeten hebben om de veiligheid

van hun producten te waarborgen. Het is ook bevoegd voor

de controle inzake dierengezondheid, plantengezondheid

en het welzijn van landbouwhuisdieren.

Het FAVV controleert ook de in- en uitvoer van dieren,

planten en voedingsmiddelen van en naar landen buiten de

Europese Unie.

Wie vragen of klachten heeft over voedselveiligheid kan het

meldpunt voor de consumenten contacteren op het nummer

0800 13 550 (tussen 9 en 17 u.) of via meldpunt@favv.

be. U kan er ook terecht met vragen over hygiëne in winkels

en restaurants, etikettering, enz.

Mensen die klachten hebben over de manier waarop ze

tijdens een controle behandeld werden of die gewoon de

opgelegde maatregelen niet begrijpen, kunnen zich met hun

klachten of vragen wenden tot de ombudsdienst van het

FAVV op het nummer 0800 13 455 of via ombudsdienst@

favv.be. Meer info vindt u ook op www.favv.be.

Herstelling beschadigde

elektriciteitskabels en

gasbuizen

Bij het uitvoeren van grondwerken kunnen wel eens elektriciteitskabels

en gasbuizen worden beschadigd. Vaak is

onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de beschadiging,

zeker als meerdere aannemers betrokken zijn bij de uitvoering

van werken. Dikwijls worden beschadigingen, die

geen stroomonderbreking of gaslek tot gevolg hebben, niet

gemeld. Toch kunnen dergelijke beschadigingen op termijn

leiden tot stroomonderbrekingen of gaslekken. Daarom

dringen Eandis en de Vlaamse gemengde distributiebeheerders

er op aan zulke incidenten op het net steeds te melden.

Dat kan op het centrale telefoonnummer 078 35 35 00.

Tijdens de werken tijdig gemelde beschadigingen zonder

stroomonderbreking worden door Eandis in opdracht van

de gemengde distributienetbeheerder in Vlaanderen gratis

hersteld. Aannemers worden eveneens gestimuleerd om

elke beschadiging van een aardgasbuis te melden via het

gratis telefoonnummer 0800 65 0 65.

12


Storingen kabeltelevisie Telenet

Sommige inwoners klagen over storingen op bepaalde televisiezenders,

vooral bij de ontvangst van Canvas.

Volgens Telenet komen storingen meestal binnen via een

bekabeling die onvoldoende afgeschermd is of waarvan de

aansluiting slordig uitgevoerd is. Telenet adviseert om de

kabels te controleren die gebruikt werden voor de aansluiting

van de coax aan de straat tot op de modem in de woning.

De kabeltypes moeten aan volgende eisen voldoen:

Afstand 0 tot 40 m: Telenet Interkabel PE6 (7 mm diameter).

Afstand 40 tot 60 m: Telenet Interkabel PE11 (10 mm diameter).

Afstand 60 tot 80 m: T/X040ERCU88SC (14 mm diameter).

Afstand >80 m: hiervoor wint u best advies in bij een technisch

agent van Telenet.

Daarnaast is het eveneens belangrijk dat de interne bekabeling

in de woning professioneel uitgevoerd werd. Als de bewoner

twijfels heeft, neemt hij best contact op met een lokale elektro-technieker

die op de hoogte is van coax-verbindingen.

Het contactnummer van Telenet bij problemen met particuliere

aansluitingen, is 015/66 66 66.

Vlaams Agentschap voor

Personen met een Handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

(VAPH) is de nieuwe naam van het Vlaams Fonds. Bij het

VAPH kunt u terecht indien u een tussenkomst voor de aankoop

van een hulpmiddel wenst. Dat kan een aanpassing

aan uw woning zijn, een brailleleesregel of nog iets anders.

Er zijn vele hulpmiddelen waarbij het VAPH tussenkomt.

Bij het VAPH kan u ook terecht voor een persoonlijk

assistentiebudget. Het VAPH financiert bovendien tal van

voorzieningen voor personen met een handicap. Meer info

vindt u op www.vaph.be.

Op de Siertoer

Op zondag 14 september 2008 vindt de 14de editie van ‘Op

de Siertoer’ plaats in Vlaanderen. Tijdens ‘Op de Siertoer’

wordt het grote publiek in contact gebracht met de sector

aan de hand van een informatieve rondleiding. Het is een

unieke gelegenheid om kennis te maken met alle facetten

binnen de sierteeltsector.

‘Op de Siertoer’ krijgt dit jaar een nieuw kleedje. Het thema

‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, met als actuele

deelthema ‘water’ wordt die dag toegelicht.

Op de folder, die te vinden is op www.opdesiertoer.be, in

KBC-kantoren en in de gemeentelijke infodiensten, staan

alle deelnemers vermeld per provincie.

Het imago-ondersteunend evenement ‘Op de Siertoer’ is

een initiatief van EROV, in samenwerking met VLAM en de

provinciale antennes.

Cursus gids en reisleider

Syntrawest organiseert in het najaar een ‘gidsencursus’. De eerste

les vindt plaats op 13 september in Roeselare en Ieper. De kostprijs

bedraagt 570 euro. Meer info vindt u op www.syntrawest.be.

Big Jump

Aan de Knokkebrug over de IJzer vindt op zondag 6 juli ‘The Big

Jump’ plaats. Diverse organisatoren slaan de handen in elkaar:

De Bron vzw, De Boot vzw, Green Belgium vzw, Natuurpunt

en de 3 gemeenten Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge.

Op het driegemeentenknooppunt aan de Knokkebrug over

de IJzer springen de deelnemers gezamenlijk het water in

en vragen aandacht voor een propere waterkwaliteit van de

IJzer. Zowel inwoners als beleidsmensen van de 3 gemeenten

scharen zich achter een propere levende rivier.

Programma:

13.40 u - 14 u.: demonstratie van de kayakclub De Billander

Diksmuide.

14.05 u. - 14.25 u.: demonstratie duikers van de brandweer.

14.30 u. - 14.50 u.: demonstratie kayakpolo club Ieper.

15 u. : Big Jump, fluistervaren en kayakvaren. Daarnaast zijn

er ook verschillende infostands en staat er een optreden van

de folkgroep Lazar op het programma.

Meer info vindt u ook op www.bigjump.be.

Feest naar aanleiding van

80ste verjaardag van pater

Gabriël Dieryck

Enkele mensen die met pater Dieryck een reis maakten in

de Filippijnen, zijn zó overtuigd van de waarde van de missiewerking

daar, dat ze nu de handen in elkaar slaan om

“hun” pater eens in de bloemetjes te zetten. Het vertrouwen

van de inheemse bevolking ín, en het respect vóór de pater

is werkelijk pakkend. Het organisatietalent van pater Gabriël

is over heel de Filippijnen gekend. Zijn werklust en vitaliteit

zijn fenomenaal.

Het is heel lang geleden dat er in Pollinkhove een echt missiefeest

georganiseerd werd. Het zal op zondag 10 augustus

dus weer “nieuw” zijn.

Om 10.45 u. is er een dankmis, opgeluisterd door het plaatselijk

St-Bartkoor, in aanwezigheid van talrijke personaliteiten.

Het Filippijns feestmaal, vanaf 13 u., moet een kassucces

worden ten bate van het missiewerk en de verdere uitbouw

van zijn plannen.

Na al die jaren mag het wel eens: 61 jaar Scheutist, 56 jaar

priester en 52 jaar Filippijnen.

Iedereen is welkom in de feesttent langs de Vaartstraat in

Pollinkhove, recht tegenover de hoeve waar de pater 80 jaar

geleden het levenslicht zag.

Kaarten zijn te koop bij het “father Gabycomité”. U kan

ook tot 1 augustus overschrijven op rek nr 471-4351311-

88 van het comité. Vermeld dan wel het aantal personen.

Volwassenen betalen 20 euro, wie jonger is dan 12 jaar

betaalt 8 euro. De kaarten liggen dan klaar aan de ingang

van de tent.

Meer inlichtingen bij:

Johan Dieryck en Gilberte Hautekiet,

johan.dieryck@pandora.be, 058/28 85 59.

Raf Luyssen en Rita Debou,

luyssen.raf@skynet.be, 058/28 84 29.

Franklin Delanote en Rosanne Pauwelyn,

franklindelanote@skynet.be, 058/28 83 48.

13


BURGERLIJKE STAND

Overlijdens

VANOUTRIVE Clara

Veurne 24 maart 2008

Echtgenote van Seynaeve Remi

TIERENS Irène

Lo-Reninge 27 maart 2008

Echtgenote van Loose Roland

ALLEWAERT Remi

Lo-Reninge 9 april 2008

Weduwnaar van Swaels Andrea

VANDEWALLE Henri

Roeselare 16 april 2008

Ongehuwd

VANWALLEGHEM Marcel

Lo-Reninge 8 mei 2008

Weduwnaar van Louage Jacqueline

SMIS Alice

Lo-Reninge 13 mei 2008

Weduwe van Wulleman Georges

DECLERCQ Agnes

Lo-Reninge 9 juni 2008

Weduwe van Deprince Juliaan

VANHESTE Franc

Lo-Reninge 15 juni 2008

Echtgenoot van Vanelslande Marie-José

Geboorten

LOUWAGIE Amélie 2 april 2008

d.v. Louwagie Karel en Lodewyckx Sophie

ALLEMAN Luna 8 april 2008

d.v. Alleman Daye en Vandamme Lesley

MATTHYS Elias 12 april 2008

z.v. Matthys Bart en Derycke Emmely

VAN DEN BERGHE Laïs 16 april 2008

d.v. Van den Berghe Kristof en Hillaert Wendy

DECOSTER Dorine 20 april 2008

d.v. Decoster Christof en Lagrou Cindy

VANSLAMBROUCK Imani 21 april 2008

d.v. Vanslambrouck Glenn en Beirnaert Nele

VANDEPOELE Nand 1 mei 2008

z.v. Vandepoele Gert en D’hondt Eva

ESPEEL Antoine 8 mei 2008

z.v. Espeel Toby en Verheecke Benedicte

NEVENS Kaat 11 mei 2008

d.v. Nevens Jan en Janssens Kim

VANDEWIELE Juliette 28 mei 2008

d.v. Vandewiele Henk en Degroote Ann

SARRAZYN Kiyan 5 juni 2008

z.v. Sarrazyn Dimitri en Verburgh Melissa

Huwelijken

MORENT Marc en GYSEL Nele

25 april 2008

VLAMYNCK Lieven en BENOOT Lien

16 mei 2008

Briljanten jubilarissen

NOTREDAME Henri en SNICK Martha

30 september 1943

Gouden jubilarissen

CORNETTE Paul en VANUXEEM Huguette

24 september 1958

NOTERDAME Leopold en DESMYTTERE Marie-Josée

25 september 1958

MIJN INFOKAART

Gemeente Lo-Reninge

Ik wens de gemeentelijke overheid in te lichten omtrent

het volgende :

❍ schade aan het wegdek

❍ verlichtingspaal nr. . . . . . . . . . . . is defect

❍ wateroverlast

❍ gracht of beek nodig gekuist

❍ schade aan het voetpad

❍ schade door muskusratten

❍ straatnaambord verdwenen

❍ andere : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam : ..............................................................

Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel. nr. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plaats waar het probleem zich voordoet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

straat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ter hoogte van huisnummer : ....................................

af te geven of op te sturen naar :

College van Burgemeester en Schepenen

p.a. Gemeentehuis Lo-Reninge

Oude Eiermarkt 9

8647 Lo-Reninge

e-mail: stadsbestuur@lo-reninge.be

14


MET VASTE DATUM

Algemene vergadering Elke 1ste dinsdag van de maand OC Reninge OKRA Reninge-Noordschote

Arendkaarters Elke 3de zaterdag van de maand om 20.15 u. Café De Lobrug

niet-leden betalen 1,50 euro

Badminton heren Lo Elke vrijdagavond van 20 u. tot 22 u. Polyvalente zaal Lo

Badminton dames Lo Elke dinsdagavond om 20 u. Polyvalente zaal Lo

Creatief handwerk Elke 2de maandag van de maand om 13.30 u. OC Reninge OKRA Reninge-Noordschote

Creatief handwerk Elke 1ste woensdag van de maand om 14 u. Lo OKRA Lo-Pollinkhove

Danswerking Elke maandag om 16.30 u. Annuntiatenzaal OKRA Reninge-Noordschote

Fietsen Elke 2de en 4de donderdag van de maand OKRA Reninge-Noordschote

Fietsen

Elke 2de en 4de maandag van de maand (aprilseptember)

OKRA Lo-Pollinkhove

Gulden Leeftijd Elke 2de woensdag van de maand om 14.30 uur Lo of Pollinkhove OKRA Lo-Pollinhove

Boogschieten Elke vrijdagavond om 19 u. Terrein Zuidstraat Schuttersgilde Willem Tell

Jongerenkoor Con Spirito

Repetitie elke vrijdag van

19.30 u. tot 21 u.

Koorlokaal

Ooststraat Lo

Kaarten met rusthuisbewoners Elke 2de en 4de dinsdag van de maand RVT Hof ten Ijzer OKRA Reninge-Noordschote

Kaarting Noordschote Elke 3de dinsdag van de maand om 14 u. ’t Klooster OKRA

Kaarten Pypegale Elke 3de woensdag van de maand OKRA Reninge-Noordschote

Kaarting Elke donderdag Lo of Pollinkhove OKRA Lo-Pollinkhove

Kaarting Elke 2de vrijdag van de maand om 20 u. Café Den Engel (Lo) Vrije kaartersgilde

Kaarting Elke 4de maandag van de maand om 20 u. Café Pypegale (Reninge) De Ijzermanillers

Kinderkoor Canteclaer

kwebbels

Kinderkoor Canteclaer

kolibries

Repetitie elke vrijdag van 17.30 u. tot 18.30 u.

Repetitie elke vrijdag van 18.30 u. tot 19.30 u.

Koorlokaal

Ooststraat Lo

Koorlokaal

Ooststraat Lo

Petanque Elke 1ste en 3de donderdag van de maand Plein Reninge OKRA Reninge-Noordschote

Petanque Elke derde maandag van de maand OKRA Lo-Pollinkove

Toppen Elke eerste zondag van de maand om 18.30 u. Café De Vate (Lo) De Vatetoppers

Damesvolleybal Elke maandag om 20 u. Polyvalente zaal Lo De Caesarienen

Herenvolleybal

Donderdagavond om de twee weken om Polyvalente zaal Lo

20 u.30

Wandelen

Elke 2de donderdag tijdens de maanden januari,

OKRA Reninge-Noordschote

februari, maart, november en december. Start

om 14 u.

Wandelen Elke 1ste maandag van de maand OKRA Lo-Pollinkhove

Wandelen met

Elke 2de en 4de dinsdag van de maand

OKRA Reninge-Noordschote

rusthuisbewoners

WTC Pollepeltrappers Elke woensdag van de maand om 19 u. Café De Pollepel (Reninge)

WTC Julius Caesar Heren Elke zondagvoormiddag om 8.45 u. (groep A) Café De Loobrug (Lo)

en 9 u. (groep B) en elke donderdagavond om

19.30 u.

WTC Julius Caesar Dames Elke woensdagavond om 19.30 u. Café De Loobrug

Zangherhaling koor Elke 3de maandag van de maand Kapel klooster

Pollinkhove

OKRA Lo-Pollinkhove

15


Goud voor Joel en Béatrice

KALENDER

Joel Sticker en Béatrice Debusschere uit Reninge vierden op

22 januari hun gouden huwelijksjubileum.

Juli

19 juli Boerengolf, Landelijke Gilde en KVLV

Pollinkhove.

21 juli Gezinsfietstocht, samen met KVLV, OKRA

Lo-Pollinkhove.

23 juli Kermiskaarting, OKRA Lo-Pollinkhove.

28 juli Dagfietstocht, OKRA Lo-Pollinkhove.

Augustus

2 aug Barbecue, ten voordele van WTC Julius Caesar in

café Edelweiss.

3 aug. Barbecue, ten voordele van WTC Julius Caesar in

café Edelweiss.

6 aug. Petanque, terugmatch petanque tegen OKRA

Reninge in Lo, OKRA Lo-Pollinkhove.

12 aug. Halve dagreis, OKRA Lo-Pollinkhove.

22 aug. Parochiale bedevaart, naar Izenberge, OKRA

Lo-Pollinkhove.

26 aug. Regionaal petanquetonooi, in Kortemark, OKRA

Lo-Pollinkhove.

Goud voor Jerome en Agnes

Jerome Deroo en Agnes Ollevier uit Reninge vierden op 24

mei hun gouden huwelijksjubileum.

September

1 sep. Zelfdoding, om 20 uur in het oc Nabij-Zijn, Koning

Albertstraat 31 in Diksmuide, zelfhulpgroep Nabij-

Zijn vzw.

15 sep. Perinatale rouw en kinderrouw, om 20 uur in het

oc Nabij-Zijn, Koning Albertstraat 31 in Diksmuide,

zelfhulpgroep Nabij-Zijn vzw.

10 sep. Verrassingsreis, OKRA Lo-Pollinkhove.

16 sep. Jaarfeest, eucharistieviering, middagmaal en animatie.

Goud voor Michel en Maria

Michel Dezwarte en Maria Vanheste uit Lo vierden op 24

mei hun gouden huwelijksjubileum.

Het gemeentebestuur

van Lo-Reninge

wenst u een

prettig verlof!

16

More magazines by this user
Similar magazines